ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen"

Transkriptio

1 ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta 4. Lainoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja ohjeita - Vuoden 2012 valtion talousarvion korkotuki ja takausvaltuudet

2 TUENSAAJIEN TUKIKELPOISUUS Erityisryhmien avustuksen edellytyksenä, että kohteelle hyväksytään samalla mhyös korkotukilainan Korkotukilaki (604/2001) 5 : Korkotukilainan saajana voi olla 1) kunta tai muu julkisyhteisö; 2 kohta on kumottu L:lla /736. 3) yhteisö, joka täyttää 24 :ssä tarkoitetut edellytykset ja jonka valtion asuntorahasto on tämän nojalla nimennyt; tai (= ARAn päätöksellä yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi nimetty) 4) sellainen osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö, jossa jollakin tai joillakin 1 3 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä on välitön kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu määräysvalta. ( /717) ELOISA ARA -

3 Yleishyödylliseksi nimetty asuntoyhteisö Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaki, (604/2001): 24, Yleishyödyllisyyden edellytykset 25, Yleishyödyllisyys konsernissa 26, Yleishyödyllisyyden valvonta 27, Nimeämisen peruuttaminen 27e Kunnalle ja muulle julkisyhteisölle tuloutettava tuotto

4 Yleishyödylliseksi nimetty asuntoyhteisö Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaki, (604/2001): 24, Yleishyödyllisyyden edellytykset 1) yhteisön toimialana on rakennuttaa ja hankkia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja ja vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai tarjota niitä käytettäviksi asumisoikeusasuntoina tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin; 2) yhteisö ilmoittaa asunnot julkisesti haettaviksi; 3) yhteisö ei tulouta omistajalleen muuta kuin omistajan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton, joka on vähintään kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan korko ja jonka laskentaperusteesta ja suuruudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella; 4) Vapautuvia asuntojen luovutusrajoitus periaatteellinen ei suurta käytännön merkitystä nykyisessä sanamuodossaan?

5 Yleishyödylliseksi nimetty asuntoyhteisö Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaki, (604/2001): 24, Yleishyödyllisyyden edellytykset 5) yhteisö järjestää asuntojen omistuksen siten, että vuokrien tai käyttövastikkeiden tasaus on mahdollista, eikä järjestele yhteisön rakennetta siten, että vastuun kantaminen taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista vuokra- tai asumisoikeustaloista vaarantuu 6) yhteisö ei ota muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan liittyviä riskejä, ei anna lainaa muulle kuin 25 :ssä tarkoitetulle yhteisölle, eikä anna vakuutta muun kuin 25 :ssä tarkoitetun yhteisön velvoitteesta paitsi, jos on kyse lainasta, jonka samaan konserniin kuuluva yhteisö ottaa ja sijoittaa 25 :ssä tarkoitetun yhteisön vuokra-asuntojen hankkimiseen tai rakennuttamiseen; 7 kohta on kumottu L:lla /736.

6 Yleishyödylliseksi nimetty asuntoyhteisö Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaki, (604/2001): 24, Yleishyödyllisyyden edellytykset 7 kohta on kumottu L:lla /736. Ennen rakennusliikkeet eivät voineet olla yleishyödyllisen yhteisön omistajina tai hallinnossa. Rakennusliikkeiden kiellon poistamista perusteltiin hallituksen esityksessä seuraavasti: Viime vuosina monien perinteisten rakennusliikkeiden toiminta-ala on laajentunut ja ne saattaisivat olla kiinnostuneita vuokra-asuntojen rakentamisen lisäksi myös niiden omistamisesta. Kohteiden kilpailuttamisesta säädetään arava- ja korkotukilaeissa sekä hankintalainsäädännössä. Yleishyödyllisyyskriteerit täyttävän ja niiden mukaan toimivan asuntoyhteisön perustamismahdollisuutta ei ole syytä enää rajoittaa.

7 YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOYHTEISÖ Yleishyödyllisyys ja liiketoiminta konsernirakenteessa KONSERNIN EMOYHTIÖ (Voiton tavoittelu) Pörssi Business Isännöinti Business Rakennuttaminen Business HOIVAPALVELU Yleishyödyllinen yhteisö Nimetty Arava-oy Korkotuki-oy Asumisoikeus-oy Yleishyödyllinen osa - Yleishyödyllisyysmääräykset: toimiala rajoitus, julkinen ja yleinen asukashaku, rajattu tuoton tuloutus, yhteisörakenteen järjestelytarve tai -kielto, riskin ottaminen, lainan antaminen, vakuuden antaminen, ei pörssissä. ELOISA ARA -

8 YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOYHTEISÖ Yleishyödyllisyys ja MUU toiminta konsernirakenteessa YHDISTYS TAI SÄÄTIÖ TAI MUU "YLEISESTI" YLEISHYÖDYLLINEN OY Isännöinti Rakennuttaminen Business HOIVAPALVELU Yleishyödyllinen yhteisö (ry, säätiö tai Koy) Nimetty Arava-oy Korkotuki-vuokra-asunnot oy Asumisoikeus Oy Yleishyödyllinen osa - Yleishyödyllisyysmääräykset: toimiala rajoitus, julkinen ja yleinen asukashaku, rajattu tuoton tuloutus, yhteisörakenteen järjestelytarve tai -kielto, riskin ottaminen, lainan antaminen, vakuuden antaminen, ei pörssissä. ELOISA ARA -

9 YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOYHTEISÖ Yleishyödyllinen asuntoyhteisö YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOYHDISTYS TAI - SÄÄTIÖ Nimetty PALVELUASUNTOJA KORKOTUKI TAI ARAVAVUOKRA-ASUNTOJA Yleishyödyllinen osa - Yleishyödyllisyysmääräykset: toimiala rajoitus, julkinen ja yleinen asukashaku, rajattu tuoton tuloutus, yhteisörakenteen järjestelytarve tai -kielto, riskin ottaminen, lainan antaminen, vakuuden antaminen, ei pörssissä. ELOISA ARA -

10 Yleishyödylliseksi nimetty asuntoyhteisö Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaki, (604/2001): 24, Yleishyödyllisyyden edellytykset Ks. myös Osakeyhtiölaki (624/2006) Yhtiön varojen jakaminen 13 luku Varjojen jakotavat mm. 1 2 mom: Yhtiöllä voi tämän luvun 9 :n mukaisesti olla muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. 9 : Muu kuin voitontuottamistarkoitus. Jos yhtiöllä on kokonaan tai osittain muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiöjärjestykseen on otettava tätä koskeva määräys. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättävä oman pääoman käyttämisestä 1 :n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

11 VALTION TUKI (vuokra-)asumiseen Tuotantotuki - Kysyntätuki Määrärahavaltuudet valtion talousarviossa Valtion tukema vuokra-asunto tuotannon määrä Erityisryhmien asumisen tukeminen

12 Valtion tuki asumiseen: vuokra-asuntojen rakentamisen tuotantotukimuodot korkotukilainat täytetakaus avustus vuokra-asunnoille korjausavustukset: hissit, vanhukset ja vammaiset yleensä omistusasuntoihin (myöh. enempi erityisryhmien avustuksesta) uudistuotanto perusparannus hankinta (rajoitetusti) rakennussuunnitelmien ja rakennus kustannusten hyväksyntä kustannusten on oltava kohtuullisia ja perustuttava rakennusurakan kilpailuttamiseen.

13 Taustaa ARA rahoituksesta Valtion tuki asuntotuotantoon 2012 eli korkotuki & takaus (vrt. vuosi 2011 ja 2010) ARAN Tuotanto- eli tarjontatuki: AVUSTUKSET 192,2 milj. (250,2 ja 415,9 milj. ) - Avustukset rakentamiseen ja asuntokantaan 250,9 milj. Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus milj. (975 ja 1,670 milj. ) Koko korkotukilainakannalle maksettava korkotuki vaihtelee yleisen korkotason mukaan - viimevuosina n milj. Korkotukilainakanta kasvaa voimakkaasti Vrt. KELA n asumistuki ja VEROTUKSEN verovähennysoikeus Kysyntätuki: (n milj. ) - Asumistuki, yleinen, eläkeläisten ja opiskelijoiden. (KELA) n milj. - omistusasuntojen korkojen verovähennys n. 630 milj. (arvio v. 2010)

14 VUOKRA-ASUNTOJEN JA ASUMISOIKEUSTALOJEN KORKOTUKILAINOITUS Vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilainat - uudistuotanto (UT), perusparannus (PP) tai hankinta (H) (ARA hyväksyy) Korkotuki ja täytetakaus luottolaitoksen tai kunnan myöntämälle lainalle Käyttö- ja luovutusrajoitukset voimassa 40 vuotta Vuokranmääritys, asukasvalinta sekä luovutuksensaajatahot ja luovutushinta rajoitettuja Korkotukea maksetaan omavastuu koron ylittävälle koron osalle asteittain alenevana (UT ja H 23 vuotta; 19 vaso ut PP 16 vuotta) Omavastuukorko: tavalliset vuokra-asunnot 1,7 % - asumisoikeus 3,5% - perusparannus hankinta ja erityisryhmät 3,4%. Käynnitysavustusvaltuus Ei ole määrärahaa vuodelle 2012 tavallisille uusille vuokra-asunnoille ja asumisoikeusasunnoille. Hallitusohjelman mukaan voisi olla. Vallitsevassa valtion taloustilanteessa tuskin tulossa jatkossakaan. Helsingin aiesopimuskunnissa (14 kunta) /asunto vuonna (ARA myöntää)

15 ARA rahoituksesta Valtion tuki asumiseen (eli avustus tai korkotuki & täytetakaus tai TÄYTETAKAUS) Tuki rakentamiseen ja asuntokantaan AVUSTUS yhteensä: 250,9 milj. - vuonna 2011a 192,2 milj. - VTAe vuonna 2012 Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus yhteensä 975 milj. - vuonna 2011a 1025 milj. - VTAe vuonna 2012» Koko korkotukilainakannalle maksettava korkotuki vaihtelee yleisen korkotason mukaan vuositasolla, esim. vuonna 2010 arvio 32,6 milj. vuonna milj. Takauslainojen hyväksymisvaltuus yhteensä 285 milj. - vuonna 2011a 250 milj. - VTAe vuonna 2012

16 ARA-avustukset (t=teteutuma; a=arvio; e=esitys; M=miljoona) 2007t 2008t 2009t 2010t 2011a 2012e Korjausavustukset 46,5 M 70,5 M 68,5 M 49,5 M 90,5 M 1) 65,5M 1) Energia-avustukset 4,0 M --- M --- M 3,0 M 1) josta 30 M 1) 18,8M Suhdanneluontoinen korjausavustus 2) 125,0 M 125,0 M Suhdanneluontoinen energia-avustus 37,0 M Korjausavustukset 1) 37,5 M Investointiavustukset eritysryhmille 44,9 M 85,0 M 109,5 M 110,0 M 110,0 M 110,0M Muut avustukset Infra-avustukset 13,0 M 10,0 M 7,0 M 10,0 10,0 M 10, 0 M Tervehdyttämisavust./VK 0,6 M 0,6 M 2,0 M 2,6 M 2,6 M 2,6 M Lähiöohjelmat 1,0 M 1,9 M 3,0 M 3,0 M 3,0 M Rajoitusakordi/VK 1,3 M 0,3 M -- M 3,0 M 3,0 M 1,5 M Purkuavustus 0,9 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M Purkuakordi 0,4 M 0,3 M 0,3 M 3,5 M 3,5 M 3,5 M Asumisneuvonta ,6 M Väestöltään vähentyneen kunnille (as. alue)0,1 M ,6 M Kasvukeskusten kunnille (as. alue) ,0 M 3,0 M Käynnistysavustus vuokra/asotaloille -- 5,9 M 68,6 M 69,0 M 25,0 M Tutkimus- ja kehittämistoiminta 0,7 M 0,7 M 0,7 M YHTEENSÄ 112,7 M 174,4 M 384,5 M 415,9 M 250,9 M 192,2 M Siirto asuntorahastosta valtion talousarvioon - 116,5 M M -204,5 M -228 M -116 M -130 M

17 ARA-uustuotannon vuoristorata : ELVYTYSPIIKKI NÄKYY ARA -tuotanto luvulla As.kpl Välimallin asunnot Omistus ja osa om. asunnot Normaalit vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Eritysryhmien vuokra-asunnot

18 Valtion tukema normaali vuokra-asuntotuotanto (ei sisällä erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja ) Välimalli (arvio)

19 Vuosina avustuksia myönnetty yhteensä 536 M

20 TAKAUSLAINA (vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen) VALTION TALOUSARVIO M HYVÄSKYMISVALTUUS (n asuntoa) Takauslainan määrä enintään 95% kustannuksista (rakennuskustannuksista ja maapohjakustannuksista) Takaustyyppinä Täytetakaus Ei korkotukea Rakentaminen on kilpailutettava, ellei ARA myönnä erit. perusteilla poikkeamislupaa Lainoitus on aina kilpailutettava Takausaika enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta Vuokra-asuntoja on käytettävä vähintään 20 vuotta vuokra-asuntoina Asunnot vapautuvat vuokrakäyttövelvoitteesta 20 vuoden jälkeen, kun valtio on vapautettu takausvastuusta Ei asukasvalintarajoitteita vuokranmääritysvapaa Luovutukseen käyttörajoitusaikana ja takausaikana ARAn hyväksyntä Lainansaajalla on oltava riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen ja vuokratalotoimintaan Takausmaksu 0,5% kertaluonteisena lainapääomasta Hakemus jätettävä kuntaan kunnan puollettava hakemusta

21 PALVELU- / TUKIASUMISEN RAHOITUS AVUSTUS (10%-50 %) + KORKOTUKILAINA (90%-50 %) = 100% TUETTUA. Erityisryhmien investointiavustusta voidaan myöntää vain vuokra-asuntokohde, joka rahoitetaan samanaikaisesti vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisella korkotukilainalla. UUDISTUOTANTO kohde omistustontilla ja vuokratontilla PERUSPARANNUS usein voi olla myös hissi- tai esteettömyyden parantamiseen liittyvää korjausavustusta (50% esim. hissinkustannusosuudesta). Erityisryhmien investointiavusta ei saa kohdistaa hissikustannusosuuteen hissiavustuksen kanssa samaan aikaan. Hissin kustannukset voidaan rahoittaa korjausavustuksella 50% ja korkotukilainaosuudella 50%. HANKINTA (mahdollinen, mutta harvinaisempi) Hankintaa liittyy erityiskysymyksiä, jonka vuoksi on ARAan on syytä olla ennakkoon yhteydessä. Esimerkiksi yhtiön osakkeiden hankinta ja vakuusasioissa ongelmallisia tilanteita.

22 ARAn HAKUOHJEET VUODELLE 2012 ARAn tuet 2012 vireillepano-ohjeet hakijoille ja kunnille (Ohje on ARAn kotivivulla, ara.fi, ohjeet) 1. ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi Hakuohje ARAn tuet Hakuohje Samalla julkaistu myös ARAn - Rakennuttamisohje (päivitetty versio) - Suunnitteluopas (uusi) - Palveluasumisen opas (uusi)

23

24 Korkotukilainan tukiehdot lyhyesti Korkotukilainan koron perusomavastuukorko Erityisryhmien asunnot; kaikki perusparannuslainat ja hankintalainat 3,4 % Tavallisissa vuokra-asuntokohteissa 1,7 % (ajalla ) Asumisoikeustaloissa 3,5 % Rakentamisaikana maksetaan tukena perusomavastuun ylittävä koron osa kokonaan Rakennusajan jälkeen perusomavastuun ylittävästä osasta ARAn Varoista maksetaan aluksi 95% - tukiosuus, joka alenee vuosittain 23 vuodessa nollaan. Valtion täytetakauksen ansiosta pankeille 0-riskiluokan lainoja (?)

25 VALTION TÄYTETAKAUS KORKOTUKILAINALLE Täytetakauksen ansiosta pankeille 0-riskiluokan lainoja marginaalikorko 0,04% (v.2007), 0,06 % (1.-8 / 2008) MUTTA RAHOITUSKRIISI 9/2008 markinaalikorko noussut Kuntarahoitus Oyj:llä 0,1 -> 0,3 % - 0,4 %-prosentti yksikköön. Muilla luottolaitoksilla jopa 1,0 % - 2,0 % Velallisen maksukyvyttömyystilanteissa valtio on vastuussa pääoman ja koron lopullisista menetyksistä siltä osin kuin vakuus ei niitä riitä kattamaan ARA päättää panttioikeuksien etusijajärjestyksestä erityisestä syystä hyväksytään myös toissijainen kiinnitysvakuus, esim. perusparannuskohteet Vakuutena voidaan edellyttää kunnan omavelkaista takausta, jos hakijan taloudellinen tilanne tai hankkeen toteutustapa sisältävät poikkeavia riskejä

26 Talokohtaisten korkotukilainojen korko ja marginaalin osuus

27 1,40 Korkotukilainojen korkomarginaalit 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Vuokra- ja asumisoikeustalot Asuntoosakeyhtiöt 0, /1 2011/2 2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8 2011/9 2011/ / /12

28 soveltuvuus laatu hinta KIINTEISTÖN OMISTAJA / RAKENNUTTAJAT sijainti ARA S O T E T A R V E KUNTA Tieto = tarve YM kilpailutus hoiva tukipalvelut HALLITUS HALLITUSOHJELMA Valtion TA Asunto-, sosiaali- ja hyvinvointipoliittiset linjaukset PALVELUTUOTTAJAT seinät laatu Valvira AVIT ASUKAS

29 Kunnan lausunto ja asuntomarkkinatiedot Hankeen taustatiedot merkityksellisiä myös valtion riskien kannalta. Vuokratalo ja asumisoikeustalojen korkotukilainoilla on valtion täytetakaus. Asunto-osakeyhtiötalolainojen perusparannuslainahakemuksista ei edellytetä kunnan lausuntoa As. Oy korkotukilainojen lainoitusosuus (40-50%), joten niiden lainamäärät asuinpinta-alaan nähden alhaisempia eikä näillä ole valtion täytetakausta. Valtiolla ei ole luottotappioriskiä; vaan ainoastaan korkoriski, kun yleisen korkotason nousun takia korkotukimenot lisääntyvät.

30 Kunnan lausunto Kunnan olisi hyvä esittää muitakin taustatietoja hankkeesta ja sen toteuttajasta, mitkä ovat tai saattavat olla merkityksellisiä hankkeen toteutukselle Kuntaan toteutettava hanke voi olosuhteista riippuen vaikuttaa huomattavastikin kunnan ja muiden omistaman olemassa olevan asuntokannan käyttöön Uuden hankkeen toteutuksella voi olla vaikutuksia mahdollisuuksiin toteuttaa tulevaisuudessa muita tarpeellisia hankkeita Yksittäisen hankkeen osalta voi olla annettavissa jotain erityisiä tietoja sen asuntomarkkinavaikutuksista tai muista erityisistä ominaisuuksista tai merkityksestä esim. jos hanke on koerakentamista, tutkimus- tai kehittämistä, energiatehokas, elinaaritaloudellinen, muuntojoustava; täydennysrakentamista; tai merkittävä lähimpien kiinteistöjen tai asuinalueen, segregaation tai muun erityistarpeen osalta.

31 Korkotukilainoituksen perusteita, alueellista suuntaamista ja hankkeiden kohdentamista koskevia päätöksiä: Korkotukilainoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja määräyksiä: Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelma vuodeksi Valtioneuvoston päätös Käyttösuunnitelmalla Valtioneuvosto on vahvistanut lainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut käyttöperusteet. Erityisryhmiä koskevia periaatepäätöksiä ja alan suosituksia: (ara.fi>ohjeet) Ympäristöministeriön ohjauskirje ARAlle Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. VNp Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttaminen: Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriön, Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton edustajien kirje kunnille) Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta

32 Korkotukilainoituksen perusteita, alueellista suuntaamista ja hankkeiden kohdentamista koskevia päätöksiä: VALTION TALOUARVIOSSA VUODELLE 2012 on varattu yhteensä 1, 025 milj. euron suuruinen Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus, joka käytetään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain sekä omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain mukaisesti. Lisäksi on vielä vuokra-asuntojen rakentamisen lainoihin 0,250 milj. euron takausvaltuus. Valtioneuvoston vahvistamassa käyttösuunnitelmassa valtuuden käyttötarkoitus jakautuu seuraavasti: Lainalaji milj. euroa 1. Osaomistusasuntolainat Erityisryhmien vuokra-asuntolainat Muut vuokra-asuntolainat Asumisoikeustalolainat Omakotikorkotukilainat Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuskorkotukilainat 30 Yhteensä milj. euroa Jos jotakin kohdissa varattua määrää ei voida käyttää kokonaan, vapautuva määrä saadaan käyttää muihin mainittuihin tarkoituksiin. Hyväksymisvaltuus katsotaan käytetyksi ARAn tai kunnan korkotukilainan hyväksymispäätöksellä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tai kunnan hyväksymispäätöksillä Takauslainat

33 Korkotukilainoituksen perusteita, alueellista suuntaamista ja hankkeiden kohdentamista koskevia päätöksiä: VNn v vahvistamassa käyttösuunnitelman asettamia edellytyksiä : Lainavaltuuksien alueelliset käyttöperusteista ja muista perusteita todetaan mm. Lainoituksen alueellisen suuntaamisen perusteena on vuokra- ja omistusasuntojen markkinatilanne sekä uusien asuntojen ja perusparantamisen tarve alueella. Kohteita lainoitetaan lainalajittaisen kysynnän mukaisesti niille alueille, missä asuntojen tarve on suurin. painotetaan erityisesti elinkaaritaloudeltaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen uustuotantoa nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle yhdyskunta rakennetta eheyttävää ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa Lainoituksella edistetään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten, muunneltavissa olevien asuntojen tarjontaa ottaen huomioon asuntokuntien pieneneminen ja erityisryhmien asuntojen tarve.

34 Korkotukilainoituksen perusteita, alueellista suuntaamista ja hankkeiden kohdentamista koskevia päätöksiä: Uustuotanto kohdennetaan: vain alueille, joissa on kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta ottaen huomioon tuleva väestönkehitys ei ole pysyvästi tyhjillään olevia valtion lainoittamia tai korkotukemia vuokraasuntoja ja joilla asuntojen voidaan arvioida säilyvän käytössä myös pitkään tulevaisuudessa. hinta- ja vuokrataso ylittää alueen asuntomarkkinoilla vallitsevan hintatason ja asuntojen vuokratason, asuntoja lainoitetaan VAIN erikseen perustellusta erityisen painavasta syystä Uustuotantoa ei tule lainoittaa alueille, joilla asuntomarkkinariskien voidaan arvioida edelleen kasvavan. Alueille, joilla käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuvia asuntoja ei säilytetä vuokra-asuntokäytössä, ei tueta muiden kuin erityisryhmille tarkoitettujen uusien asuntojen tuottamista, ellei siihen ole tapauskohtaisia painavia syitä.

35 Korkotukilainoituksen perusteita, alueellista suuntaamista ja hankkeiden kohdentamista koskevia päätöksiä: Lainavaltuuksien käyttöperusteista Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasunnot ja kohdentaminen: erityisesti vuokra-asuntovaltaisille alueille ja pyrittävä osaltaan ehkäisemään segregaatiota. Asumisoikeusasuntoja voidaan lainoittaa kasvukeskusten suurimpiin tai kasvaviin kuntiin sekä yksittäisiin suuriin kaupunkeihin. Jos asumisoikeusasuntotuotannon hinta- ja käyttövastiketaso ylittää alueen asuntojen hinta- ja vuokratason tai jos alueella on jo merkittävissä määrin tyhjiä tai vuokralle annettuja asumisoikeusasuntoja, ei asumisoikeus-asuntoja alueelle kuitenkaan lainoiteta.

36 Korkotukilainoituksen perusteita, alueellista suuntaamista ja hankkeiden kohdentamista koskevia päätöksiä: Perusparantamisen tuki suunnataan alueille, joilla asuntokanta on korjaamisen tarpeessa ja joilla korjattavien asuntojen arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä painotetaan oikein ajoitettua ja mitoitettua peruskorjausta asuntokannan korjausaste mitoitetaan järkeväksi suhteessa rakennuksen odotettavissa olevaan käyttöaikaan otetaan huomioon myös se, että vuokrat eivät nouse liian korkeiksi suhteessa alueen vuokratasoon. Perusparannustoimenpiteillä parannetaan ensisijaisesti kiinteistöjen asuttavuutta ja viihtyisyyttä liikuntaesteettömyyttä energiataloutta ja käyttöikää ja tuetaan terveyshaittojen kuten home- ja kosteusvaurioiden poistamista.

37 ERITYISRYHMÄT (asukkaat ja tarpeet) Avustusta voidaan myöntää asuntohankkeeseen sellaista erityistä tukea tarvitsevaa asukasryhmää varten, jonka: 1) asunto-olot ovat huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet; (avustusosuus max 5 ja 10 % = tukiluokka 1) 2) asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita; tai (avustusosuus max 20 ja 25 % = tukiluokka 2) 3) asunto-olojen järjestäminen edellyttää 2 kohdassa tarkoitettujen tukipalveluiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. (avustusosuus max 35 ja 40 % = tukiluokka 3) 4) em 2 ja 3 kohtien edellytysten lisäksi moniongelmaisuudesta ja huono-osaisuudesta aiheutuva pitkäaikainen asunnottomuus tai poikkeuksellisen vaativia taikka kalliita tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon asukkaiden kehitysvamman takia. (avustusosuus max 50 % = tukiluokka 4)

38 HANKESUUNNITELMA (ARAn hakuohjeet erityisryhmille) Hankkeen toiminta-ajatus konsepti vuokra-asuntokannan omistaminen, ylläpitäminen ja vuokralle tarjoaminen sosiaalinen perustein kohderyhmälle, toiminnan tarkoitus ja toimintaperiaatteet ja -tavat Perustelut hankkeen toteuttamiselle (perustuu tarvekartoitukseen) Selvitys kohteen käyttäjistä, asukkaista, palveluista, toiminnoista, henkilökunnan mitoitus, palvelujen tuotanto, kilpailutus, sijainti Kun rakennetaan tuki- ja palveluasuntoja on kunnan sosiaalitoimen asiantuntijalausunnoilla ja tarvearvioinneilla keskeinen merkitys avustusta määrättäessä. Kohteella mahdollisuus arvonlisäveronpalautukseen, jos se on suoraan kunnan omistuksessa tai välivuokrattu kunnalle. (EI suoraan kuntien yhtiöille nekin yleensä välivuokraavat kunnalle)

39 soveltuvuus laatu hinta KIINTEISTÖN OMISTAJA / RAKENNUTTAJAT sijainti ARA S O T E T A R V E KUNTA Tieto = tarve YM kilpailutus hoiva tukipalvelut HALLITUS HALLITUSOHJELMA Valtion TA Asunto-, sosiaali- ja hyvinvointipoliittiset linjaukset PALVELUTUOTTAJAT seinät laatu Valvira AVIT ASUKAS

40 ARAn avustuksen pääkohderyhmät erityisryhmien asumisessa YM:n ohjauskirje Pitkäaikaisasunnottomat (VNp ) - jatko-ohjelma vuosille painopisteenä kevyemmät asumisratkaisut + asumisneuvonta Kehitysvammaiset (VNp ) - asumisohjelma vuosille painopisteenä laitoshoidon purku Mielenterveyskuntoutujat - kehittämisen kohde (asumisen kehittämisohjelma) Muistisairaat vanhukset - suuri haaste lähivuosina - lisäksi huonokuntoiset vanhukset

41 Aran odotukset kunnille palveluasumisen edistämiseksi Asuinalueiden pitkäjänteinen suunnittelu (kaavoitus, tonttipolitiikka, palveluverkosto) Asuinalueiden tasapainoinen kehittäminen (segregaation välttäminen) Yhteistyön lisääminen kunnan toimialojen sisällä erityisryhmien asumiseen liittyvissä asioissa Sote-lausunnon sitovuus - hankkeen tarpeellisuus, pitkäkestoisuus ja sopivuus kunnan/seutukunnan palvelurakenteeseen

42 Miten turvataan palveluasuminen? Keskeinen kysymys liittyy kiinteistön/tilojen omistukseen ja hallintaan (kunta, kuntayhtymä, itsenäinen rakennuttaja jne.) Jälleenvuokraus kunnalle == arvonlisäveron palautus (n.18-22%) Erotetaan asuminen ja palvelut toisistaan; vuokra-asuminen erillisessä yhteisössä Vuokrasuhde asukkaan ja omistajan/välivuokraajan kanssa Asukkaan asumisturva = pysyvä vuokrasopimus Omakustannusvuokra - Asukasvalintakriteerit

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1. Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.2014 Johdanto Erityisryhmien asumisen järjestäminen on yhä tärkeämpi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot