Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia"

Transkriptio

1 Tarja Heikkilä Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia 2014 Tilastollinen Taulukkopohjat tutkimus ovat Tarja tiedostoissa Heikkilä ja Edita ExcelPohjat.xlsx, Publishing Oy 2014 Budjetti.xls ja Kertaustehtavat.xlsx 1

2 Sisällys Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Taulukkolaskenta - kurssin sisältö... 4 Microsoft Excel Laskukaavojen kirjoitus... 9 Excelin funktiot... 9 Kuvaobjektien lisääminen HARJOITUKSIA Myyntiraportti Palkat Valuuttamuunnokset Laiturimalli Ilmoittautumislomake Tulostusasetukset Työaikaseurantalomake Alennukset Painoindeksit Laskutus Automaattinen täydennys Valmistuneiden palkkatyytyväisyys Valmistuneiden keskimääräiset bruttopalkat Tärkeimmät työpaikan valintaan vaikuttavat kriteerit Valmistuneiden työpaikan työntekijöiden määrä Valmistuneiden yrittäjyysvalmiudet Suomen väestö Asuntojen hinnat Mainonnan vaikutus kysyntään Lukumuotoiluja Lukujen ehdollinen muotoilu Työajan laskeminen Taulukon suojaus Kelpoisuustarkistus Laskentataulukon jäsennys Kuntien tilastotietoja Maailman valtiot Alennuksen laskeminen JOS-funktion avulla Excelin JOS -harjoituksia JA- ja TAI-funktio Ehtolauseen käyttö lomakkeessa Ehdollinen lukumäärä LASKE.JOS Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

3 33. Ehdollinen summa SUMMA.JOS Arvosanojen antaminen hakufunktiolla (PHAKU) Valtion tuloveron laskeminen Valuutan vaihto Puhelinluettelo MAKSU-funktio Muita rahoitusfunktioita Tavoitteen haku Investointilaskelmia Taulukoiden yhdistäminen Laskentataulukoiden linkittäminen Pivot-taulukko vastasyntyneistä lapsista Asuntomyynti Myyntitilasto KERTAUSTEHTÄVÄT Tulot ja menot Tulostaminen Myyntiprovisiot Ajopäiväkirja Arvonlisäverotaulukko Kerrostaloasuntojen hinnat Valmistuneiden palkkatilastoja Valmistuneiden asuinpaikat Alennusten laskeminen Nettopalkkojen laskeminen Tilaukset Henkivakuutus Kirjamyynti Bonuspisteet Arviointi Alennetut hinnat Tasaerälaina Seuranta Asuntolainan nosto EXCELIN ERIKOISTOIMINTOJA Excelin apuohjelmat EXCELIN MAKROT Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

4 Taulukkolaskenta Osaamistavoitteet Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja käyttää monipuolisesti erilaisia laskentamalleja. Hän osaa esittää tuloksia graafisesti sekä osaa luoda taulukoista yhteenvetoja, suodattaa tietoja ja käyttää myös taulukkolaskentaohjelman erikoistoimintoja. Kurssin sisältö Kurssiin sisältyy erilaisia sovellustehtäviä mm. seuraavista aihealueista: laskutus, palkat, hinnat, verotus, valuutat, budjetointi, luotot, tilastojen esittäminen, erilaiset yhteenvetotaulukot. Sovellustehtäviä ratkaistaessa käytetään Microsoft Excel 2010-ohjelmalla seuraavia toimintoja: Taulukoiden tekeminen ja muotoilu Laskukaavojen kirjoitus - Suhteelliset ja suorat viittaukset Funktiot Tilastofunktiot (esim. KESKIARVO, LASKE, LASKE.JOS, MAKS, MIN, PIENI, SUURI) Matemaattiset funktiot (esim. SUMMA, SUMMA.JOS, PYÖRISTÄ) Rahoitusfunktiot (esim. MAKSU, IPMT, PPMT, NA, NNA, SISÄINEN.KORKO) Hakufunktiot (esim. PHAKU) Loogiset funktiot (esim. JOS, JA, TAI) Kalenterifunktiot (esim. NYT, PÄIVÄ, TÄMÄ.PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ) Graafinen esittäminen Tulostus Tietokantatoiminnot: Lajittelu Etsiminen Korvaaminen Suodatus Jäsennys Työkirjan taulukoiden käsittely Linkitys Ryhmitys Suojaus Siirto ja kopiointi Usean taulukon tietojen yhdistäminen Pivot-taulukot (yhteenvetotaulukot) Tavoitteen haku Ratkaisimen (Solver) käytön periaate ja yksinkertainen esimerkki Kirjallisuus/opetusmateriaali Heikkilä, T Taulukkolaskenta, Excel-harjoituksia. Lammi, O Excel 2010 Laatua taulukoihin. Jyväskylä: WSOYpro. Tiedostot ExcelKurssi.pdf, ExcelPohjat.xlsx ja Kertaustehtavat.xlsx. Kurssin toteutus Laiteläheisten luentojen aikana opiskellaan kurssiin sisältyvät asiat kurssimonisteen harjoitusten avulla. Opiskelijat suorittavat itsenäisesti kertaustehtävät ja palauttavat ne Moodlen palautuskansioon yhdessä tai useammassa erässä kurssin alussa sovitun aikataulun mukaan. Arviointi Laitetentti 60 %, itsenäiset harjoitukset 30 %, osallistuminen 10 %. Sekä tentti että harjoitukset on suoritettava hyväksytysti. Opintojaksoa ei arvostella, jos osallistuminen on alle 60 %. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

5 Microsoft Excel 2010 Tutustu Excel 2010-ohjelmaan: Aloitus -välilehden työkalut ovat näkyvissä, kun Excel 2010 käynnistyy. Excel ohjelman taulukko sisältää riviä ja saraketta. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

6 Tiedosto-välilehti sijaitsee Excelin ikkunan vasemmassa reunassa, ja se avaa alla näkyvän valikon. Excel 2007-ohjlmassa tiedostovalikon komennot löytyivät ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan Microsoft Office -painikkeen avulla. Pääset muuttamaan Excelin asetuksia Pikatyökalurivi sijaitsee oletusarvon mukaan Excelin ikkunan yläreunassa. Sen kautta usein tarvittavat työkalut ovat nopeasti käytettävissä. Voit mukauttaa pikatyökaluriviä lisäämällä siihen komentoja. Valintanauhan välilehdet sisältävät komentoja ja toimintoja. Voit lisätä pikatyökaluriville komentoja nuolipainikkeella avautuvasta luettelosta, esim. komennot Avaa ja Esikatselu ja tulostus Välilehdet ovat tehtäväkohtaisia. Välilehden ryhmät jakavat tehtävät työvaiheisiin. Kunkin ryhmän komentopainikkeilla suoritetaan komentoja tai avataan komentovalikoita. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

7 Kun Office Excel 2010 käynnistetään, valintanauhaan tulevat näkyviin vakiovälilehdet. Niiden lisäksi on välilehtiä, jotka näkyvät käyttöliittymässä vain, kun ne ovat käyttökelpoisia parhaillaan suoritettavan tehtävän kannalta. Tilannekohtaisilla työkaluilla voit käsitellä kohteita, jotka valitset sivulta, kuten taulukoita, kuvia tai piirroksia. Kun napsautat kohdetta, tilannekohtaiset työkalut tulevat näkyviin vakiotyökalujen viereen korostusvärillä merkittyinä. 1. Valitse kohde tiedostosta 2. Tilannekohtaisten työkalujen nimi näkyy korostusvärillä kirjoitettuna, ja tilannekohtaiset välilehdet näkyvät vakiovälilehtien vieressä. 3. Tilannekohtaiset välilehdet sisältävät valitun kohteen käsittelemisessä tarvittavat toiminnot. Ohjelma-välilehdet korvaavat vakiovälilehdet, kun valitset esim. esikatselu ja tulostus -komennon. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

8 Excel 2010-ohjelmalla voit luoda kaavioita yksittäisiin soluihin. Uudella sparkline-ominaisuudella voit luoda yksittäisiin soluihin pieniä kaavioita, joilla voit helposti ja nopeasti korostaa tärkeitä trendejä, kuten vuodenaikoihin liittyvää liiketoiminnan kasvua ja supistumista. Excel 2010 sisältää uusia ja tehokkaita suodatustoimintojen parannuksia, joiden avulla voit siirtyä suoraan tärkeisiin tietoihin. Osittajatoiminto parantaa monimuotoisten Pivot-taulukko- ja Pivot-kaavionäkymien visuaalisuutta, joten voit dynaamisesti segmentoida ja suodattaa tietoja niin, että saat näkyviin juuri ne tiedot, joita tarvitset. Uuden hakusuodattimen avulla vältyt selaamasta taulukoissa ja Pivot-taulukko- ja Pivotkaavionäkymissä olevia suuria tietojoukkoja ja pääset nopeasti analysoimaan tärkeitä tietoja. Lue lisää Excel 2010-ohjelman uusista toiminnoista kurssikirjasta tai linkistä Mukavia hetkiä Excelin parissa! Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

9 Laskukaavojen kirjoitus * valitse kaavasolu * aloita laskukaavan kirjoitus = - merkillä * osoita hiirellä kenttä, jossa tarvitsemasi luku sijaitsee tai kirjoita vakion tapauksessa kyseinen arvo * kirjoita laskutoimitus +, -, * (kerto), / (jako) tai ^ (potenssiinkorotus) * osoita hiirellä kenttä, jossa seuraava luku sijaitsee jne. * lopeta kaavan kirjoitus painamalla Enter. Suhteelliset ja suorat viittaukset * suhteelliset viittaukset tarkoittavat osoitteita, jotka kopioitaessa pääsevät muuttumaan, esim. B4 Esim. Jos kaavassa on suhteellinen osoite, joka viittaa edellisen sarakkeen kaksi riviä ylempänä olevaan arvoon ja kaava kopioidaan uuteen paikkaan, osoittaa kaavassa oleva osoite uuden paikan edellisen sarakkeen kaksi riviä ylempänä olevaan arvoon * jos aiot kopioida kaavan ja kaavassa on mukana osoite, jonka tulee pysyä kiinteänä (= suora viittaus), paina kyseisen osoitteen kohdalla F4-näppäintä, jolloin kaavariville ilmestyy $- merkki kyseisen osoitteen sarake- ja rivitunnuksen eteen, esim. $B$4 * jos vain jompi kumpi (rivi- tai sarake) pysyy kiinteänä, kirjoita $-merkki vain kiinteänä pysyvän tunnuksen eteen, esim. $B4, B$4 Excelin funktiot Microsoft Excelin laskentataulukkofunktiot ovat laskentatyökaluja, jotka suorittavat automaattisesti valintoja tai toimintoja tai palauttavat tietyn arvon. Microsoft Excelissä voidaan käyttää useita eri funktioita (yli 200) moniin eri laskutoimituksiin. Funktiot voi lisätä suoraan -painikkeella avautuvasta valikosta. Funktion valinta voidaan tehdä myös Aloitus-välilehden ryhmässä Muokkaaminen painikkeella. Valikosta saadaan suoraan funktiot Summa, Keskiarvo, Laske numerot, Maks ja Min, loput löytyvät valinnalla Lisää funktioita. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

10 Funktiot voi lisätä myös Kaavat-välilehden Toimintokirjastosta. Kaavat-välilehdellä funktiot on lueteltu ryhmittäin Automaattinen summa, Viimeksi käytetyt, Rahoitus jne. Kun valitset luetteloruudusta funktion, näyttöön tulee funktion ja sen argumenttien määritelmä. Argumentit ovat tietoja, joiden avulla funktio tuottaa uuden arvon tai toteuttaa toiminnon. Argumentit ovat aina funktion nimen oikealla puolella sulkeissa. Funktion argumentti voi olla esim. luku, teksti, totuusarvo, viittaus (osoite), matriisi. Kaavoissa käytettävät tekstiarvot on kirjoitettava lainausmerkkeihin. Esimerkkejä eri ryhmiin kuuluvista funktioista Matemaattisia funktioita Suomenkielinen Engl. ETUMERKKI SIGN Palauttaa luvun etumerkin. Jos luku on positiivinen, arvo on 1. Jos luku on nolla, arvo on 0. Jos luku on negatiivinen, arvo on -1. ITSEISARVO ABS Palauttaa luvun itseisarvon. JAKOJ MOD Palauttaa jakojäännöksen. KATKAISE TRUNC Katkaisee luvun kokonaisluvuksi poistamalla desimaali- tai murto-osan KOKONAISLUKU INT Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun. MDETERM MDETERM Palauttaa matriisin determinantin. MKERRO MMULT Palauttaa kahden matriisin tulon. Tuloksessa on yhtä monta riviä kuin matriisissa 1 ja yhtä monta saraketta kuin matriisissa 2. MKÄÄNTEINEN MINVERSE Palauttaa matriisin käänteismatriisin. NELIÖJUURI SQRT Palauttaa positiivisen neliöjuuren. PARILLINEN EVEN Pyöristää positiivisen luvun ylöspäin ja negatiivisen luvun alaspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun. PARITON ODD Pyöristää positiivisen luvun ylöspäin ja negatiivisen luvun alaspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun. PII PI Palauttaa piin arvon. POTENSSI POWER Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin. PYÖRISTÄ ROUND Pyöristää lukuun annetun määrän desimaaleja. PYÖRISTÄ.DES.YLÖS (ROUNDUP) Pyöristää desimaalit aina ylöspäin. Argumentti Numerot ilmoittaa desimaalien määrän PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS (CEILING) Pyöristää Tarkkuus-argumentin määrittämään kerrannaiseen aina ylöspäin. SATUNNAISLUKU RAND Palauttaa satunnaisluvun väliltä 0-1. SUMMA SUM Palauttaa argumenttien summan. SUMMA.JOS SUMIF Laskee ehdot täyttävien solujen summan. TULO PRODUCT Palauttaa argumenttien tulon. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

11 Tilastofunktioita Suomenkielinen Engl. KESKIARVO AVERAGE Palauttaa aritmeettisen keskiarvon. KESKIARVO.JOS AVERAGEIF Palauttaa ehtoon perustuvan keskiarvon. KESKIHAJONTA STDEV Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella. KESKIHAJONTAP STDEVP Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella. KORRELAATIO CORREL Palauttaa kahden tietoalueen välisen korrelaatiokertoimen. LASKE COUNT Laskee lukuja sisältävien solujen määrän. LASKE.A COUNTA Palauttaa ei-tyhjien solujen määrän. LASKE.JOS COUNTIF Laskee ei-tyhjien, annetun ehdon sisältävien solujen määrän LASKE.TYHJÄT COUNTBLANK Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän. MAKS MAX Palauttaa suurimman luvun argumenttien luettelosta. MEDIAANI MEDIAN Palauttaa annettujen lukujen mediaanin. MIN MIN Palauttaa pienimmän luvun argumenttien luettelosta. MOODI MODE Palauttaa tietoalueella useimmin esiintyvän arvon. PIENI SMALL Palauttaa k:nneksi pienimmän arvon tietoalueelta. SUURI LARGE Palauttaa k:nneksi suurimman arvon tietoalueelta. Kalenterifunktioita (Päivämäärä ja kellonaika) Suomenkielinen Engl. KUUKAUSI MONTH Palauttaa kuukauden järjestysnumeron 1(tammikuu) 12 (joulukuu) NYT NOW Palauttaa kuluvan päivän ja kellonajan järjestysnumeron. PÄIVÄ DAY Palauttaa kuukauden päivän, luvun väliltä PÄIVÄT360 DAYS360 Palauttaa kahden päiväyksen välisen päivien määrän käyttämällä 360-päiväistä vuotta (12 kuukautta, joissa on 30 päivää). TUNNIT HOUR Palauttaa järjestysnumeroa vastaavan tunnin kokonaislukuna väliltä TÄMÄ.PÄIVÄ TODAY Palauttaa kuluvan päivämäärän järjestysnumeron ja muotoilee sen päivämääräksi. VIIKONPÄIVÄ WEEKDAY Palauttaa päivämäärää vastaavan viikonpäivän järjestysnumeroksi (1-7). VUOSI YEAR Palauttaa päivämäärää vastaavan vuoden. Loogisia funktioita Suomenkielinen Engl. EI NOT Kääntää totuusarvon päinvastaiseksi. JA AND Palauttaa totuusarvon TOSI, jos kaikkien argumenttien totuusarvo on TOSI. JOS IF Määrittää toteutettavan totuusarvotestin mukaan toisen annetuista vaihtoehdoista. TAI OR Palauttaa arvon TOSI, jos yhden tai usean argumentin arvo on TOSI. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

12 Rahoitusfunktioita Suomenkielinen Engl. IPMT IPMT Palauttaa pääomalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron, joka pohjautuu säännöllisiin vakioeriin ja kiinteään korkoprosenttiin. KORKO RATE Palauttaa annuiteetin tai lainan kausittaisen korkokannan. MAKSU PMT Palauttaa lainan kausittaisen maksun eli tasaerän. NA PV Palauttaa sijoituksen nykyarvon. NJAKSO NPER Palauttaa kausien määrän sijoitukselle, joka perustuu tasavälisiin, kiinteisiin maksuihin ja kiinteään korkoprosenttiin. NNA NPV Palauttaa nettonykyarvon sijoitukselle, joka perustuu toistuvista kassavirroista muodostuvaan sarjaan ja korkokantaan. PPMT PPMT Palauttaa pääoman lyhennyksen annetulla kaudella, kun käytetään tasaeriä ja kiinteää korkokantaa. SISÄINEN.KORKO IRR Palauttaa sisäisen korkokannan toistuvista maksuvirroista koostuvalle sarjalle. TULEVA.ARVO FV Laskee jaksollisten suoritusten yhteisen loppuarvon. Hakufunktioita Suomenkielinen Engl. PHAKU VLOOKUP Hakee annetun arvon perusteella taulukosta määritetystä sarakkeesta hakuarvoa vastaavan arvon. VHAKU HLOOKUP PHAKU-funktiota vastaava vaakasuora haku (haku suoritetaan ilmoitetulta riviltä). Tekstifunktioita Suomenkielinen Engl. ARVO VALUE Muuntaa lukuarvoa kuvaavan merkkijonon luvuksi. ERISNIMI PROPER Muuttaa merkkijonon jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi ja jättää loput pieniksi. ISOT UPPER Muuntaa tekstin isoin kirjaimin kirjoitetuksi. KETJUTA CONCATENATE Yhdistää erilliset merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi. KORVAA REPLACE Korvaa merkkejä tekstissä. OIKEA RIGHT Palauttaa määritetyn määrän merkkejä tekstimerkkijonon oikeasta reunasta lähtien. PIENET LOWER Muuntaa kaikki tekstissä olevat isot kirjaimet pieniksi. PITUUS LEN Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän. POIMI.TEKSTI MID Palauttaa tekstin keskeltä määritetyn määrän merkkejä määrittämästäsi kohdasta alkaen. POISTA.VÄLIT TRIM Poistaa kaikki välilyönnit paitsi sanojen välissä olevat. VAIHDA SUBSTITUTE Korvaa tekstissä olevan vanhan tekstin uudella tekstillä. VASEN LEFT Palauttaa määritetyn määrän merkkejä tekstimerkkijonon alusta lähtien. VERTAA EXACT Tarkistaa, ovatko kaksi merkkijonoa samat, ja palauttaa arvon TOSI tai EPÄTOSI. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

13 Kuvaobjektien lisääminen Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä esimerkiksi ClipArt, Muodot tai SmartArt Kaavojen näyttäminen Kaavojen näyttäminen ja tulostaminen Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

14 HARJOITUKSIA Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä 1. Myyntiraportti Taulukkopohja tehtävään on ExcelPohjat.xlsx -tiedoston taulukossa Myyntiraportti. Tee mallin mukainen taulukko, lisää summat SUMMA-funktion avulla. Piirrä kuvio Lisää-välilehden Pylväs-painikkeella. MYYNTI 2010 Nelj. 1 Nelj. 2 Nelj. 3 Nelj. 4 Yhteensä Kosmetiikka Kylpytuotteet Hiustenhoito Yhteensä Myynti Kosmetiikka Kylpytuotteet Hiustenhoito Nelj. 1 Nelj. 2 Nelj. 3 Nelj Palkat Kirjoita kaava Palkat-taulukon ensimmäisen prosenttiluvun laskemista varten ja kopioi se alaspäin. Yksiköt ( ja %) saat muotoilukoodien kautta. Määritä myös Excelin funktioita käyttäen palkkojen keskiarvo, minimi, maksimi, mediaani sekä toiseksi suurin ja toiseksi pienin (ks. monisteen sivut 9 11). 3. Valuuttamuunnokset Tee taulukossa Valuuttamuunnokset oleva harjoitus. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

15 alle tai yli 2,3 m 4. Laiturimalli Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Tee alla oleva laiturimalli käyttäen erilaisia Aloitus-välilehden Muotoile/Muotoile soluja -toimintoja. Voit käyttää myös Aloitus-välilehden Reunaviivat-painikkeella saatavia vaihtoehtoja. Laiturin pituus on 5,8 m 5. Ilmoittautumislomake Suunnittele ilmoittautumislomake käyttäen erilaisia Muotoile / Muotoile soluja -toimintoja. Tutustu alla olevaan lomakkeeseen ExcelPohjat-tiedoston Ilmoittautumislomake-taulukossa. Kokeile täyttää lomaketta ja huomaa, että jos valitset molemmat sukupuolet tai useamman iän, tulee lomakkeelle virheilmoitus. Myöhemmin opettelemme, miten tällainen ilmoitus saadaan JOS-funktion avulla. Ilmoittautumislomake Nimi Sukupuoli Nainen Mies Ikä Koulutus Aamupala Lounas Päivällinen Iltapala 6. Tulostusasetukset Tee taulukoissa 6. Tulostus a ja Tulostus b olevat tehtävät. 7. Työaikaseurantalomake Täydennä Työaikaseurantalomake hyvin toimivaksi. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

16 8. Alennukset a) Kirjoita ensimmäisen alennuksen kohdalle kaava, jonka voit kopioida koko taulukkoon ja joka laskee vasemmassa sarakkeesta olevasta hinnasta annetun prosentin mukaisen alennuksen. b) Tee vastaava taulukko, johon lasketaan alennettu hinta % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 9. Painoindeksit Tee alla olevan mallin mukainen taulukko, johon lasket vasemmalla olevan pituuden ja taulukon alarivillä olevan painon mukaisen painoindeksin kaavalla painoindeksi = paino / (pituus metreinä) 2. Jatka taulukkoa 110 kg:n painoon saakka. Esim. Jos paino on 76 kg ja pituus 170 cm, on painoindeksi = 76 / 1,7 2 = 26 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

17 10. Laskutus Tutustu taulukossa Laskutus olevaan lomakkeeseen ja tee oma laskutuslomake. LASKU DATAPOINT KY Päiväys Numero Dapola.xls Asiakasnro Käsittelijä Laskutusasiakas Maksuehto Toimitusehto ja -aika Lakeuden Kauppa Oy Koulukatu SEINÄJOKI Eräpäivä Huomautusaika Kassa-ale voim: Viivästyskorko Tuotenro Nimike Määrä Yks. Yksikköhinta Ale-% Netto Yhteensä ALV 23 % Viite: VELO ITUS Käteisale Netto Postiosoite Puhelin Telefax Pankit Laivurinkatu 4 (05) (05) NORDEA KOTKA KUITTI Saaja, pankkiyhteys VIITESIIRTO Saaja Tälle lomakkeelle tehdyt lisämerkinnät DATAPOINT KY DATAPOINT KY eivät välity maksun saajalle. Laivurinkatu 4 NORDEA KOTKA Maksaja Maksaja Laskun nro: Lakeuden Kauppa Oy Lakeuden Kauppa Oy Asiakasnro: Koulukatu 70 Koulukatu 70 Erä: SEINÄJOKI SEINÄJOKI Eräpäivä: Laskun nro Tililtä n:o Eräpäivä EUR Allekirjoitus EUR Tililtä n:o VIITE MAKSAJA

18 11. Automaattinen täydennys a) Tee mallin mukainen taulukko automaattista täydennystä käyttäen, siten että sarakkeissa A-E kirjoitat vain ylimmän solun ja sarakkeissa F-H kaksi ylintä solua sekä sen jälkeen vedät solun täyttökahvasta (risti) alaspäin. A B C D E F G H toista ke luokka1 syyskuu Viikonpäivien ja kuukausien nimiä vastaavia luetteloita voit tehdä itsekin seuraavasti: * Kirjoita luettelo ja maalaa se * Valitse Tiedosto / Asetukset / Lisäasetukset /Muokkaa omia luetteloita. * Valitse Tuo ja OK. * Saat luettelon kirjoittamalla ensimmäisen luetteloon kuuluvista sanoista (se voi olla otsikkokin) ja vetämällä sen jälkeen solun täyttökahvasta. b) Tee luettelo aakkosista ja omasta ryhmästäsi yllä olevan ohjeen mukaan. c) Tee lukujärjestyspohja käyttäen automaattista täyttöominaisuutta viikonpäivien ja kellonaikojen kirjoittamiseen. Lukujärjestyksen ulkoasun muotoiluun voit käyttää Solutyylit-painikkeen valikoimaa. Valitse ensin muotoiltava alue ja sen jälkeen sille muotoilutyyli. Jos teksti ei mahdu sarakkeeseen, kaksoisnapsauta saraketunnusten välistä reunaviivaa, jolloin sarekeleveys säädetään pisimmän merkkijonon mukaisesti. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

19 12. Valmistuneiden palkkatyytyväisyys Tee valmistuneiden palkkatyytyväisyysjakaumasta tehtävän mallin mukainen kuvio. Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: Järjestä palkit siten, että koko aineiston palkki on ylimpänä (taulukossa alimpana) ja yksiköiden palkit ovat aakkosjärjestyksessä (Yrittäjyys on kuviossa alimpana). Vihje: Järjestä yksiköt taulukossa Tiedot-välilehden Lajittele-komennolla. Vaihda vaihtoehtojen järjestys kuvioon päinvastaiseksi kuin taulukossa (hyvin tyytyväinen ensin). Vihje: Valitse kuviossa selitteen pikavalikosta (hiiren oikealla painikkeella) Valitse tiedot ja järjestä nuolinäppäimellä. Siirrä selite alas pikavalikon Muotoile selite -komennolla. Pienennä palkkien välien leveyttä palkkien päällä pikavalikosta Muotoile arvosarjat kohdasta Sarjan asetukset / Välin leveys Muuta värejä mahdollisimman selkeiksi Muotoile-välilehden Muodon täyttö -komennolla ja lisää ääriviiva palkkien osien ympärille Muodon ääriviiva -komennolla. Lisää kuvioon yksiköiden saamat suurimmat prosenttiluvut Asettelu-välilehden Arvopisteiden otsikot -komennolla. Lisää otsikko kuvioon Asettelu-välilehden Kaavion otsikko-komennolla. Muotoile kuvio muutenkin mallin mukaiseksi. SeAMKista valmistuneiden palkkatyytyväisyys Koko aineisto 57 % Kulttuuriala 50 % Liiketalous Maatalous Metsätalous Ravitsemisala Sosiaaliala Tekniikka Terveysala Yrittäjyys 56 % 59 % 62 % 50 % 50 % 70 % 53 % 59 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön hyvin tyytymätön Esimerkkejä graafeista: kaavio.xlsx (graafinen esittäminen) Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

20 13. Valmistuneiden keskimääräiset bruttopalkat Tee mallin mukainen kuvio valmistuneiden keskimääräisistä bruttopalkoista. Huomaa, että yksiköt on järjestetty vuoden 2007 palkkojen mukaan Valmistuneiden keskimääräiset bruttopalkat /kk Tekniikka MaaMetsä SosTer Liiketoim Kulttuuri Koko aineisto v v Muutos- % 2 % 17 % 15 % 4 % 34 % 11 % 14. Tärkeimmät työpaikan valintaan vaikuttavat kriteerit Tee mallin mukainen kuvio valmistuneiden valinnoista tärkeimmiksi työpaikan valintaan vaikuttaviksi kriteereiksi. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

21 15. Valmistuneiden työpaikan työntekijöiden määrä Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Tee mallin mukainen kuvio kuuden peräkkäisen seurantatutkimuksen tietojen perusteella Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tutkimushetken työpaikkojen työntekijöiden määrästä. Viimeisen tutkimuksen tuloksia havainnollistetaan palkkikuviolla. Tarkemmat ohjeet löytyvät ExcelPohjat -tiedoston taulukosta 15. Ohjeita. Työntekijöiden määrä työpaikalla v (n=183) v (n=591) v (n=797) v (n=601) v (n=711) v (n=897) % % % % % % 1-10 työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää yli 250 työntekijää Valmistuneiden yrittäjyysvalmiudet Tee mallin mukainen kuvio vuoden 2010 seurantatutkimuksen tietojen perusteella Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden nuorten, aikuisten ja ylemmän ammattikorkeakoulun suorittaneiden keskimääräisistä arvioista siitä, miten amk-opiskelu kehitti yrittäjyysvalmiuksia ja kuinka tärkeitä ne olivat tutkimushetken työssä ja tulevaisuuden työssä. YRITTÄJYYSVALMIUDET Nuoret 2,5 2,8 3,1 Aikuiset 2,8 3,0 3,3 Miten amk-opiskelu kehitti? Kuinka tärkeä nykyisessä työssä? 2,4 Kuinka tärkeä tulevaisuudessa? YAMK 2,9 3,3 Keskiarvot asteikolla 1 5 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

22 17. Suomen väestö Tilastotiedot harjoitukseen löytyvät taulukosta Suomen väestö. Kuvaa Suomen väestörakennetta erilaisten kuvioiden avulla. Tee myös mallin mukainen kuvio. Lähde: Tilastokeskus Väkiluku Yksikkö Yhteensä Miehet Naiset yks henk Suomen väkiluvun kehitys Naiset Miehet Yksikkö Ikä 0 14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 17,3 16, v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,7 66,0 65 v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 16,0 17,5 Kieli 1) Suomi % 86,75 91,10 93,53 92,42 91,60 90,37 Ruotsi % 12,89 8,64 5,94 5,63 5,50 5,42 Saame % 0,06 0,06 0,03 0,03 0,00 0,03 Venäjä % 0,29 0,12 0,08 0,54 0,80 1,01 Muu % 0,01 0,08 0,42 1,37 2,10 3,16 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

23 18. Asuntojen hinnat a) Kuvaa pääkaupunkiseudun ja koko Suomen vanhojen asuntojen neliöhintojen kehitystä viivakuviolla. b) Piirrä mallin mukainen yhdistelmäkaavio. Katso ohje kirjan luvusta Monta kuvaajaa kaaviossa (Lammi s.72). Vanhojen asuntojen keskimääräiset neliöhinnat Pääkaupunkiseutu Koko Suomi Neliöhinta Neliöhinta Indeksi Reaali-indeksi vuosi ( /m²) ( /m²) Indeksi Reaali-indeksi 2005 = = ,0 100, ,0 100, ,3 106, ,4 105, ,8 111, ,4 108, ,4 107, ,0 105, ,4 107, ,7 105, ,6 118, ,6 112,7 Vanhojen asuntojen keskimääräiset neliöhinnat ja reaali-indeksit pääkaupunkiseudulla Neliöhinta ( /m²) Reaali-indeksi c) Kokeile lukusarjoihin Excel 2010-ohjelman Sparkline-kaavioita. Katso tarkemmat ohjeet Excel-ohjeista? -painikkeella käyttäen hakusanaa Sparkline-kaaviot. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

24 19. Mainonnan vaikutus kysyntään Tutkitaan mainontaan käytetyn rahamäärän vaikutusta kysyntään oheisen tilaston avulla: Piirrä kysyntäkäyrä (yhtenäinen viiva) ja sitä likimain vastaavan funktion kuvaaja (trendiviiva). Kuvio saadaan pistekaaviona, jossa pisteet yhdistetään toisiinsa. Asettelu-välilehden Akselitvaihtoehdoista valitaan Vaakasuuntainen 1 akseli / Lisää vaakasuuntaisen 1 akselin vaihtoehtoja ja määritellään Akselin asetukset alla olevan mallin mukaan. Viivan väri ja viivatyyli saadaan muutettua saman ikkunan eri välilehdillä. Asettelu-välilehden Akselit-painkikkeella avautuvissa ikkunoissa saadaan lisättyä vaaka- ja pystyakselien otsikot. Asettelu-välilehden Trendiviiva-valikoimasta voidaan kokeilla erilaisia trendiviivoja. Valitsemalla vaihtoehto Lisää trendiviivavaihtoehtoja ja rasittamalla Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa saadaan selitysaste (=korrelaatiokertoimen toinen potenssi), jonka perusteella voidaan valita paras malli. Polynominen 6 asteen polynomi osoittautuu parhaaksi (selitysaste 0,9935). Muotoilemalla trendiviivan tyyli katkoviivaksi ja vaihtamalla väri saadaan mallin mukainen trendiviiva. Lisää kuvioon otsikko ja muotoile kuvio muutenkin haluamaksesi. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

25 20. Lukumuotoiluja Taulukoita tehdessäsi voit muuttaa Excelin antamia lukumuotoiluja muotoilukoodien avulla haluamallasi tavalla. Desimaaliluvut saadaan pyöristettyä halutulle tarkkuudelle joko normaalin viitospyöristyksen mukaan tai aina ylöspäin tai aina alaspäin halutulle tarkkuudelle. Päivämäärät ja kellonajat voidaan muotoilla niin, että myös aikavälien laskeminen onnistuu. Erilaisille erikoistapauksille voi tehdä omia muotoiluja, ellei sopivia vaihtoehtoja löydy Muotoile/Muotoile soluja/ Luku -ikkunan luokitusten luetteloista. Luokitus-vaihtoehtoon Oma voidaan itse määritellä oma muotoilu. Esimerkkejä löytyy ExcelPohjat.xlsx -tiedoston Lukumuotoiluja-taulukoista. 21. Lukujen ehdollinen muotoilu Voit valita taulukon luvuille eri värit lukujen suuruuden mukaan. Seuraavan sivun taulukossa on saatu nollat pois näkyvistä Muotoile / Muotoile soluja / Luku / Omat -komennon Laji: # - valinnalla. Ehdollinen muotoilu -toiminnolla on määritelty alle 20 suuruisille luvuille väriksi punainen, 20:n ja 500:n välillä oleville sininen ja yli 500:n suuruisille luvuille vihreä väri. Valitse ne solut, joihin haluat ehdollisen muotoilun. Tässä valitaan koko taulukko. Ehdollinen muotoilu / Solujen korostussnäännöt Valitse vertailu (esim: Pienempi kuin) Kirjoita vertailuarvo sille varattuun ruutuun. Valitse Muoto-valikosta sopiva vaihtoehto tai viimeisin vaihtoehto Mukautettu muotoilu, jolloin pääset itse valitsemaan muotoilun: välilehdet: Fontti - fonttimuotoilut, Reunaviiva - reunaviivat, Kuviot - taustaväri. Tee valinnat ja valitse lopuksi OK. Jos haluat lisätä toisen ehdon, toista edellinen toimintoketju. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

26 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Yht. Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Yht Työajan laskeminen Laske Työajan laskeminen -taulukkoon päivittäiset työajat ja viikkotyöaika yhteensä. Työajan laskeminen onnistuu lähtö- ja tuloajan erotuksena. Huomaa, että solun muotoilu muuttuu automaattisesti samaksi kuin lähtötiedoilla: t:mm. Päivä Tuloaika Lähtöaika Työaika Ma 8:20 16:01 7:41 Ti 7:30 16:05 8:35 Ke 8:00 16:07 8:07 To 7:45 16:10 8:25 Pe 8:15 15:30 7:15 Viikkotyöaika yhteensä 40:03 Huom! Viikkotyöaika yhteensä -solun lukumuotoiluksi on määriteltävä: [t]:mm, koska summa on yli 24 tuntia. 23. Taulukon suojaus Taulukon tietoja voidaan suojata niin, ettei niitä pääse muuttamaan ilman suojauksen poistoa. Suojataan työajan laskemiseksi tehdyt kaavat edellisen tehtävän taulukossa Työajan laskeminen. Suojaa kaava seuraavasti: * Aktivoi koko taulukko. * Valitse Aloitus-välilehden Muotoile / Muotoile soluja / Suojaus * Poista rasti kohdasta Lukittu * Valitse solut D7:D12 * Valitse Muotoile / Muotoile soluja / Suojaus ja laita rasti kohtaan Lukittu * Valitse Muotoile / Suojaa taulukko * Anna salasana Taulukon suojaaminen -ikkunassa, jos haluat, mutta voit valita OK ilman salasanaakin. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

27 * Laita rasti niihin Taulukon suojaaminen -ikkunan kohtiin, joita käyttäjän on lupa muuttaa (ks. alla) * Nyt et pysty poistamaan kaavoja D-sarakkeen soluista ilman suojauksen poistamista. 24. Kelpoisuustarkistus Tee taulukkoon Kelpoisuustarkistus ohjeen mukaiset määritykset. Tee soluun G4 kelpoisuusmääritykset: - luvun tulee olla välllä kun solu valitaan, tulee otsikoksi Ikä ja tekstiksi: Kirjoita tähän ikäsi - jos ikä ei ole oikealla välillä, tulee teksti: Et kuulu kohdejoukkoon ja otsikoksi Virhe Kelpoisuustarkistuksen avulla voit rajoittaa minkälaisia arvoja soluun saa kirjoittaa. Valitse solut, joihin haluat kelpoisuustarkistuksen Valitse valikosta: Tiedot / Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen Valitse välilehdellä Asetukset Mitä tyyppiä tieto saa olla ja miten arvoja halutaan rajoittaa. Välilehdellä Sanoma voit kirjoittaa ohjesanoman, joka ilmestyy näkyviin aina kun solu valitaan. Välilehdellä Virhesanoma voit kirjoittaa virheilmoituksen, joka tulee näkyviin kun soluun kirjoitetaan rajoituksen vastainen arvo. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

28 25. Laskentataulukon jäsennys Avaa taulukko Jäsennys ja valitse Tiedot/Ryhmä/Automaattinen jäsennys. Jäsennyksellä voit valita laskentataulukon tasoja sekä vaaka- että pystysuuntaan, taso 1 näyttää vain loppusummat, taso 3 puolestaan koko taulukon. Napsauttamalla + - merkin voit valita ko. kohdassa seuraavan alatason näkyviin, miinusmerkillä puolestaan saat siirryttyä kyseisellä kohdalla seuraavaksi ylemmälle tasolle. Ohjelma rakentaa tasot summien perusteella. Jäsentelyn saa mihin tahansa taulukkoon, jossa on kaavarivejä tai -sarakkeita. Kaavojen viittausten on oltava samansuuntaisia, esim. kaikki riviviittaukset viittaavat ylöspäin ja sarakeviittaukset vasemmalle. Jäsennys on periaatteessa rivien ja sarakkeiden piilotusta ja esiintuomista. Jäsennystasoja voi olla kahdeksan sekä pysty- että vaakasuunnassa. Jäsennyksen saa pois taulukosta valinnalla Tiedot/Pura ryhmittely/pura jäsennys. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

29 26. Kuntien tilastotietoja Harjoittele erilaisia tietokantatoimintoja Kunnat taulukon avulla (alla on osa taulukosta). Taulukon jälkeen on kohtien a) c) komentoikkunoiden näyttöjä. a) Korvaa kuntamuoto-sarakkeen koodit Aloitus/Etsi ja valitse/korvaa -komennolla. 1 = Kaupunki ja 2 = Muu kunta. (Huom! Valitse ensin kyseinen sarake.) Korvaa vastaavalla tavalla suuralueiden koodit: 1 = Etelä-Suomi, 2 = Länsi-Suomi, 3 =Itä- Suomi, 4 = Pohjois-Suomi, 5 = Ahvenanmaa. b) Lajittele taulukko asukasluvun mukaan suurimmasta pienimpään. Mitkä ovat Suomen 10 asukasluvun mukaan suurinta kaupunkia. c) Suodata taulukkoon kunnat, joiden veroaste on alle 17. Montako tällaista kuntaa löytyy? d) Selvitä, kuinka monessa kaupungissa asukasluku on :n ja :n välillä. Kunta Suuralue Maakunta Kuntamuoto Väkiluku Tulotaso Veroprosentti Akaa 2 Pirkanmaa ,75 Alajärvi 2 Etelä-Pohjanmaa ,50 Alavieska 4 Pohjois-Pohjanmaa ,00 Alavus 2 Etelä-Pohjanmaa ,75 Artjärvi 1 Päijät-Häme ,50 Asikkala 1 Päijät-Häme ,00 Askola 1 Itä-Uusimaa ,75 Aura 1 Varsinais-Suomi ,25 Brändö 5 Ahvenanmaa ,00 Eckerö 5 Ahvenanmaa ,25 Enonkoski 3 Etelä-Savo ,75 Enontekiö 4 Lappi ,50 Espoo 1 Uusimaa ,75 Eura 2 Satakunta ,50 Eurajoki 2 Satakunta ,00 Evijärvi 2 Etelä-Pohjanmaa ,00 Finström 5 Ahvenanmaa ,50 Forssa 1 Kanta-Häme ,50 a) Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

30 b) Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä c) Valitse Tiedot-välilehdellä Suodata ja avaa sen jälkeen Veroprosentti-sarakkeen nuolinäppäimellä: 27. Maailman valtiot Harjoittele erilaisia tietokantatoimintoja Maailman valtiot -taulukossa olevien tilastotietojen avulla. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

31 28. Alennuksen laskeminen JOS-funktion avulla Ostoksen suuruuden perusteella myönnetään alennusta 5 %, jos summa on alle 500, muuten 15 %. Kirjoita alla olevaan taulukkoon kaavat sarakkeisiin Summa, Alennus% ja Alennettu hinta niin, että voit kopioida ne seuraaville riveille. Käytä alennusprosentin kaavassa JOS-lausetta. Tuote Määrä a -hinta Summa Alennus% Alennettu hinta Tuote ,00 Tuote ,00 Tuote ,50 Tuote ,00 Tuote ,00 Tuote ,50 Tuote ,00 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

32 29. Excelin JOS -harjoituksia Tee tehtävän harjoitukset omiin taulukoihin. Niitä varten ei ole valmiita taulukkopohjia. a) Alle 12-vuotiaat pääsevät konserttiin lasten lipulla, jonka hinta on puolet normaalihinnasta. Tee taulukko, jossa lähtötietona on normaalihinta ja asiakkaan ikä, ja joka ilmoittaa lipun lopullisen hinnan A B Lipun normaalihinta 10,00 Asiakkaan ikä 11 Lipusta maksettava 5,00 b) Tee alla olevan mallin mukainen taulukkopohja ja laske paljonko ostoksista on maksettava. Lähtötietona on ostosten loppusumma (solussa B2) ja alennusehto: jos ostosten loppusumma on vähintään 100, annetaan 2 %:n alennus, muuten alennusta ei anneta A B Ostokset yhteensä 80,00 Alennus 0,00 Maksettava 80,00 c) Edellinen tehtävä muutettuna alennusehdon osalta seuraavaksi: Jos ostosten loppusumma on alle 100, ei tule alennusta, :n ostoksista tulee 2 %:n alennus ja yli 200 :n ostoksista 5 %:n alennus. Vihje: JOS-lausetta käytettäessä on tehtävä kaksi sisäkkäistä JOS-lausetta (ks. alla oleva ikkuna). Toinen mahdollisuus on käyttää PHAKU-funktiota. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

33 30. JA- ja TAI-funktio Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä JA(lause1;lause2;lause3) - muotoa oleva lause toteutuu vain kun kaikki suluissa olevat lauseet toteutuvat (lauseita voi olla jopa 30). TAI(lause1;lause2;lause3) - muotoa oleva lause toteutuu, jos yksikin suluissa olevista lauseista toteutuu (lauseita voi olla jopa 30). Näitä lauseita käytetään usein JOS-lauseen ehto-osana. Kirjoita alla olevaan taulukkoon sarakkeeseen C päiväys, käytä sarakkeessa D PÄIVÄ-funktiota, (katso malli taulukon alapuolelta) ja sarakkeessa E VIIKONPÄIVÄ-funktiota (käytä tyyppinä 2, jolloin maanantai = 1,...,sunnuntai = 7). Täytä taulukko alaspäin vuoden loppuun asti. Kirjoita sarakkeeseen F kaava, joka tutkii, onko perjantai ja 13. päivä ja tulostaa ehdon täyttyessä: On epäonnen päivä, muuten jättää ruudun tyhjäksi. Kopioi kaava alaspäin. Kirjoita sarakkeeseen G kaava, joka tutkii, onko kyseessä lauantai tai sunnuntai ja tulostaa ehdon täyttyessä: On viikonloppu, muuten tulostuu: On arkipäivä. Kopioi kaava alaspäin. C D E F G Rivi Päiväys Päivä Viikonpäivä Onko pe ja 13. Onko arki vai viikonloppu D24 =PÄIVÄ(C24)) E24 =VIIKONPÄIVÄ(C24;2) F24 =JOS(JA(D24=13;E24=5);"On epäonnen päivä";"") G24 =JOS(TAI(E24=6;E24=7);"On viikonloppu";"on arkipäivä") 31. Ehtolauseen käyttö lomakkeessa Tutustu ExcelPohjat -tiedosoton harjoituksen 5 ilmoittautumislomakkeen soluissa E11 ja E14 oleviin kaavoihin ja tutki, miten ne toimivat, jos syötät virheellisesti useamman kuin yksi vastausta ikään tai sukupuoleen. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

34 32. Ehdollinen lukumäärä LASKE.JOS Laskee lukumäärän alueen soluista, jotka täyttävät annetun ehdon. Avaa ExcelPohjat -työkirjan LASKE.JOS-taulukko, jossa on yhden kuukauden Helsingin säätilasto. Laske, montako selkeää päivää kuukauden aikana yhteensä oli ollut. Käytä LASKE.JOSfunktiota. Valitse Alue-kohtaan alue (C10:C40), jolta lasket S-kirjainten määrän. Ehdoksi kirjoitetaan tässä tapauksessa S, koska selkeiden päivien lukumäärä = alueella olevien S-kirjainten määrä. Täytä vastaavalla tavalla muut taulukon puuttuvat tiedot. 33. Ehdollinen summa SUMMA.JOS Laskee ehdot täyttävien solujen summan. Avaa ExcelPohjat -työkirjan SUMMA.JOS-taulukko, jossa on tuotteiden tilaustilasto. Laske, montako kappaletta mitäkin tuotetta on tilattu yhteensä. Käytä SUMMA.JOS-funktiota. Valitse Aluekohtaan alue ($B$7:$B$30), jossa tuotteiden nimet sijaitsevat. Ehdoksi kirjoitetaan tuotteen nimiruutu ja Summa-alueeksi solualue, jolta ehdon täyttävien tuotteiden lukumäärät lasketaan yhteen. Kirjoita kaava niin että voit kopioida sen jokaisen tuotteen kohdalle. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

35 34. Arvosanojen antaminen hakufunktiolla (PHAKU) PHAKU hakee tietoa sarakkeesta, VHAKU riviltä PHAKU(hakuarvo;taulukkomatriisi;sarakenumero;aluehaku) Jos halutaan palauttaa sama tulosarvo kaikille tietyllä välillä oleville hakuarvoille (esim. sama arvosana monille eri pistemäärille), on kyseessä aluehaku ja viimeinen argumentti jätetään pois tai merkitään sille arvo 1 eli TOSI. Jos haku halutaan suorittaa vain taulukkomatriisin ensimmäisen sarakkeen tietoja vastaaville arvoille (esim. puhelinnumero vain luettelossa oleville nimille), merkitään aluehauksi 0 tai EPÄTOSI. Hakuarvo on matriisin ensimmäisestä sarakkeesta etsittävä arvo. Argumentti voi olla arvo, viittaus tai tekstimerkkijono. Taulukkomatriisi on taulukko, josta tietoja etsitään. Se voidaan ilmoittaa alueen nimenä tai soluviittauksena. Sarakenumero ilmoittaa, kuinka monennesta taulukkomatriisin sarakkeesta tieto haetaan (sarakenumero on usein 2). Jos aluehaku on TOSI, taulukkomatriisi-argumentin ensimmäisen sarakkeen arvot täytyy sijoittaa nousevaan järjestykseen:...,-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Ö ; muussa tapauksessa PHAKU ei ehkä palauta oikeaa arvoa. Jos aluehaku on EPÄTOSI, taulukkomatriisi-argumenttia ei tarvitse lajitella. Isoja ja pieniä kirjaimia käsitellään samoina merkkeinä. Ellei PHAKU-funktio löydä hakuarvoa taulukosta ja aluehaku-argumentin arvo on TOSI, funktio vertaa hakuarvoa taulukkomatriisin vasemmanpuoleisen sarakkeen arvoihin, kunnes löytää viimeisen joka ei ylitä hakuarvoa. Tuloksena saadaan tätä argumentin arvoa vastaava sarakenumeron ilmoittamassa sarakkeessa oleva tieto. Arvosanat Haetaan pistemäärien perusteella opiskelijoille arvosanat. Muodosta ensimmäisen opiskelijan arvosanan kohdalle kaava, joka hakee oikean arvosanan yhteispistemäärän perusteella ja jonka voi kopioida kaikille opiskelijoille. Arvosana määräytyy seuraavan pistetaulukon perusteella: Pisteet Arvosana Pistetaulukosta kirjoitetaan Excelin taulukkoon vain alueiden alarajat ja PHAKU-funktion aluehaku merkitään todeksi. Koska tämä on funktion oletusarvona, voidaan viimeinen parametri jättää kokonaan pois. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

36 Pistetaulukko voidaan Excelissä nimetä esimerkiksi taulukoksi Arvosanat, jolloin kaavassa voidaan viitata tähän nimeen. Kätevintä on käyttää nimiruutua. Jos PHAKU-kaavassa käytetään taulukon nimen sijaan aluemääritystä, on muistettava ottaa mukaan suoraa viittausta osoittavat $ -merkit (saadaan funktionäppäimellä F4 alueen maalauksen jälkeen) A B C Arvosanat Pisterajat Nimi Pisteet Arvosana Aalto Aatu 40 =PHAKU(B12;Arvosanat;2) Harju Hanna 68 Iivari Alpo 84 Koski Kai 22 Lehto Jukka 57 Vaihtoehtoisesti Taulukko_matriisiksi voidaan määritellä kyseinen pistetaulukon arvoalue ja Alue_hakuarvoksi 1 (tai tosi), jolloin C12:ssa oleva kaava on muodossa: =PHAKU(B12;$A$4:$B$9;2;1) Tämä kaava kopioidaan kaikille opiskelijoille Arvosanat-sarakkeeseen. 35. Valtion tuloveron laskeminen Tee taulukkoon Valtion tulovero Excelin PHAKU-funktion avulla kaavat niin, että tuloksena saadaan valtion tuloveron suuruus, kun verotettava tulo on tiedossa. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

37 36. Valuutan vaihto Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Asiakas ostaa ulkomaan valuuttaa (pankki myy) Kirjoita kehystettyihin kohtiin Kurssi ja Asiakas maksaa kaavat, joiden avulla ohjelma hakee oikean kurssin ja laskee, paljonko asiakas joutuu maksamaan, kun hän ostaa kohdassa Vaihdettava summa olevan määrän kohdassa Vaihdettava valuutta ilmoitettuja ulkomaan seteleitä. Täydennä mahdolliset vaihtokulut. Huom! Valuuttakurssi ilmoittaa yhden euron arvon euromaiden ulkopuolisena rahana. Esim. 1 EUR = 1,3267 USD Kokeile taulukkosi toimintaa ensin 1000 USD:n vaihtamiseen ja muuta sitten vaidettavaksi esim JPY. Setelimyyntikurssit USD 1,3267 Vaihdettava valuutta USD CAD 1,4700 Vaihdettava summa 1000 JPY 135,77 GBP 0,8039 Kurssi SEK 8,5572 NOK 8,1395 Vaihtokulut DKK 7,2206 CHF 1,1878 Asiakas maksaa EUR LTL 3,2743 RUB 42,918 Huom! Mieti tarkasti solun C25 kaava. Tässä esimerkissä aluehaku ei ole tosi, koska kurssi haetaan aina vain kyseiselle valuutalle. Valuuttojen nimien ei tarvitse olla aakkosjärjestyksessä. Funktioikkuna kurssin hakemiseksi soluun C Puhelinluettelo Kirjoita taulukkoon Puhelinluettelo ystäviesi puhelinnumerot ja kirjoita C4:een kaava, joka hakee sinulle B4:een kirjoittamasi henkilön puhelinnumeron. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

38 38. MAKSU-funktio MAKSU-funktio Laskee lainan tasaerän =MAKSU(kauden korkokanta; erien määrä; -lainasumma) -pakollisten parametrien lisäksi on kaksi, joilla on oletusarvo, mutta jotka voidaan valita toisinkin: - tuleva arvo (TA) johon merkitään jäännöslaina jos lainaa ei makseta loppuun - laji, jonka arvoksi merkitään 1, jos maksut suoritetaan kauden alussa eikä oletusarvon mukaan jakson lopussa Lainasumma Sijoita lähtötiedoiksi Laina-aika (v) 10 lainasumma, laina-aika, Lyhennysten väli (kk) 1 lyhennysten väli ja korkokanta Korkokanta (%) 3% Erien määrä Laske kaavan avulla erien määrä ja Tasaerä MAKSU-funktion avulla tasaerän suuruus 39. Muita rahoitusfunktioita Tässä taulukossa on koronkorkolaskuihin ja investointilaskelmiin liittyviä funktioita. Jos investointilaskelmat kiinnostavat, saat lisämateriaalia opettajalta. Tarkastele sen jälkeen Excelin rahoitusfunktioiden määritelmiä (seuraavalla sivulla) sekä investointilaskelmia koskevia esimerkkejä ja harjoituksia. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

39 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

40 40. Tavoitteen haku Kun tiedät yksittäisen kaavan antaman tuloksen, mutta et kaavan tuloksen määrittämiseksi tarvitsemaa lähtöarvoa, voit käyttää Tiedot-välilehden Entä-jos-analyysin Tavoitteen hakua. Tavoitetta haettaessa Microsoft Excel vaihtaa yhden tietyn solun arvoa, kunnes kyseisestä solusta riippuvainen kaava palauttaa halutun tuloksen. Tätä ominaisuutta voi käyttää hyvin monessa eri tilanteessa. Harjoitus Kuinka suuren 10 vuoden 3 %:n korkokantaisen lainan voi ottaa, että kuukausieräksi riittää 800? Käytetään harjoituksen 38 MAKSU-funktion yhteydessä tehtyä laskentapohjaa. Tehtävänä on saada tasaerän suuruudeksi 800, kun lainasummaa muutetaan, mutta muut lähtöarvot pysyvät entisinä. Lainasumma Laina-aika (v) 10 Lyhennysten väli (kk) 1 Korkokanta (%) 3% Erien määrä 120 Tasaerä 965,61 Siirrytään tasaeräkaavan sisältävään soluun ja käynnistetään Tavoitteen haku Tiedot-välilehden Entä-jos-analyysi-valikosta. Määritä soluun -kohtaan tulee sen solun osoite, jossa tasaerän sisältävä kaava sijaitsee. Tavoitearvoksi tulee tasaeräksi haluttu arvo, tässä 800. Muuttamalla solua -kohtaan tulee osoite, jossa sijaitsee arvo, jota ohjelman tulee muuttaa, tässä lainasumman sisältävä solu. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

41 41. Investointilaskelmia Tutustu taulukossa Investointi 1 olevaan esimerkkilaskelmaan ja sen sisältämiin kaavoihin. Perheyritys Kotileipomo Oy harkitsee pakettiauton hankkimista kuljetuksia varten. Sopivan auton hinta on Polttoaine- ja huoltokustannuksiin arvioidaan kuluvan vuosittain. Kuljetuksissa tarvitaan tilapäisesti ulkopuolista apua. Näihin palkkakustannuksiin arvioidaan tarvittavan vuosittain. Auton järkevä käyttöikä on 6 vuotta ja myyntiarvo sen jälkeen Nykyiset, ulkopuoliselle kuljetusliikkeelle maksetut kuljetuskustannukset ovat /vuosi. Auton hankintaan saadaan lainaa 6 %:n korolla. Kannattaako auton hankinta? Auton hinta Polttoaine-ja huoltokust Palkkakust./v Säästöt/v Auton jäännösarvo Käyttöikä (v) 6 Laskentakorkokanta 6% Perustamiskustannukset Käyttökustannusten nykyarvo Funktio NA laskee yhteisen Kustannukset yhteensä nykyarvon jaksottaisille suorituksille. Tuottojen nykyarvo =NA(C21;C20;-C18) =NA(C21;C20;0;-C19) tai Jäännösarvon nykyarvo =C19/(1+C21)^C20 Tuotot yhteensä Tuotot - kustannukset = 72 Investointi on kannattava. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

42 Investointi 2 Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Investointikustannukset ovat ja vuosittaiset tuotot ( ) on ilmoitettu soluissa B10 - B14 Vuosittaiset kustannukset ovat , investointiaika 5 v ja korkokanta 7,0 %. a) Onko investointi kannattava? b) Mikä on korkein korkokanta, jolla investointi on kannattava? Vuosi Tuotot Kustannukset Korkokanta Investointiaika ,0 % Investointi 3 Investointikustannukset ovat , vuosittaiset tuotot ja vuosittaiset kustannukset , investointiaika 6 v ja jäännösarvo a) Onko investointi kannattava, jos korkokanta on 6 %? b) Mikä on korkein korkokanta, jolla investointi on kannattava? Investointi 4 Vertaillaan kahta eri investointia nykyarvomenetelmää käyttäen. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Korkokanta 5 % 5 % Käyttöikä 5 5 Hankintahinta Palkkakust. /vuosi Polttoaine- ja huoltokust. /vuosi Vakuutukset /vuosi Bruttotuotot /vuosi Jäännösarvo Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

43 42. Taulukoiden yhdistäminen Taulukkoryhmä Työkirjan useita taulukoita on mahdollisuus valita taulukkoryhmäksi, jolloin kaikki suoritettavat toimenpiteet (esim. muotoilut, tietojen syöttö, kaavojen kirjoitus) kohdistuvat kaikkiin ryhmässä oleviin taulukoihin samalla kertaa. Ryhmitys suoritetaan seuraavasti: Napsauta ensimmäistä taulukonvalitsinta. Jos ryhmään kuuluvat taulukot ovat vierekkäin, paina Shift ja napsauta viimeistä taulukonvalitsinta, jonka haluat valita. Jos taulukot eivät ole vierekkäin, valitse ne monivalinnalla eli pidä Ctrl-näppäin alhaalla ja valitse taulukot yksitellen. Harjoitus Nimeä yrityksen budjetointia varten jokaiselle kuukaudelle oma taulukko. Lisää ensimmäiseksi taulukoksi Koko vuosi. Ryhmitä taulukot ja kirjoita kaikille taulukoille yhteiset tekstit. Kirjoita myyntikatteelle ja käyttökatteelle kaavat. Poista ryhmitys napsauttamalla taulukkovalitsimen päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Pura taulukoiden ryhmittely. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

44 43. Laskentataulukoiden linkittäminen Saman työkirjan tai eri työkirjojen laskentataulukoita voidaan linkittää toisiinsa. Taulukkoa, josta on linkki toiseen taulukkoon, sanotaan kohdetaulukoksi ja taulukkoa, jonka soluihin viitataan sanotaan lähdetaulukoksi. Kohdetaulukkoon haetaan siis tietoa lähdetaulukosta. Yksinkertaisin linkityskaava saadaan kirjoittamalla = -merkki ja hakemalla toisesta taulukosta yhden solun sisältö. Esimerkiksi jos haluttaisiin edellisen harjoituksen kuukausittaisista käyttökatteista tehdä taulukko yhdelle sivulle, haettaisiin tammikuun käyttökatteen arvo =- merkin kirjoittamisen jälkeen ja painetaan Enter. Kaavassa näkyy lähdetaulukon nimi: =Tammi!B14. Kolmiulotteiset kaavat Työkirjan usean eri taulukon vastinsolujen yhteenlaskua varten avataan opetusmateriaalikansiosta tiedosto HeikkilaTarja\Excel\Budjetti.xls, jossa on taulukot kuukausille tammi kesä sekä yhteenvetoa varten taulukko Budjetti. Taulukkoon Budjetti muodostetaan taulukoiden Tammi Kesä tiedoista yhteenveto. Soluun B7 tehdään summakaava, jonka voi kopioida muihin vastaaviin soluihin seuraavasti: Valitse Budjetti -taulukon solu B7. Napsauta Summa -painiketta. Valitse taulukon Tammi solu B7, paina vaihtonäppäin alas ja valitse taulukkoryhmän viimeinen taulukko Kesä. Napsauta Enter. Budjetti -taulukon solussa B7 näkyy kaava =SUMMA(Tammi:Kesä!B7) Vastaavalla tavalla voidaan muodostaa muitakin kaavoja, esimerkiksi SUMMA-funktion tilalle voidaan valita KESKIARVO-, MIN- tai MAKS-funktio. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

45 44. Pivot-taulukko vastasyntyneistä lapsista Pivot-taulukko on laskentataulukko, jonka avulla voit laatia yhteenvetoja aiemmin luodun luettelon tai taulukon tiedoista ja analysoida niitä. Tietoja voi järjestää ja analysoida vetämällä ja pudottamalla halutut kentät pivot-taulukkoon. Pivot-taulukossa voi myös lisätä taulukkoon välisummia, muuttaa kenttien yhteenvetofunktioita tai luoda omia laskutoimituksia. Voit päivittää pivot-taulukon aina, kun alkuperäisiä lähdetietoja muutetaan. Vastasyntyneet lapset Lähtötiedot harjoitukseen löytyvät taulukosta Syntyneet. Suorita harjoituksen b-kohta Lisää / Pivot-taulukko/Pivot-taulukko -komennon avulla, kun valittuna on jokin taulukkoalueen solu. Jos ehdotettu taulukkoalue on oikein, valitse OK. Siirrä tarvittavat muuttujat kenttäluettelon Riviotsikot ja Arvot kohtaan. Muuta summafunktio keskiarvofunktioksi Arvokentän asetuksista, joka aukeaa nuolinäppäimellä. Tee myös lukumuotoilut. a) Suorita muuttujalle Sukupuoli (sarakkeessa A) seuraavat korvaa-toiminnot: 1 = Poika 2 = Tyttö b) Tee mallin mukainen taulukko, johon lasket poikien ja tyttöjen keskimääräiset painot ja keskimääräiset pituudet sekä poikien ja tyttöjen lukumäärät. Pyöristä painot 1 g:n tarkkuudelle, lukumäärät kokonaisen tarkkuudelle ja pituudet 0,1 cm:n tarkkuudelle. Malli: Sukupuoli Painojen keskiarvo (g) Pituuksien keskiarvo (cm) Lkm Poika ,3 117 Tyttö ,0 125 Kaikki yhteensä ,1 242 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

46 45. Asuntomyynti Taulukossa Asuntomyynti on otoksia Seinäjoella vuosina 1999, 2000 ja myynnissä olleiden asuntojen myyntitiedoista. Tiedot on saatu Seinäjoen ja lähiseudun Asuntokanava - lehdistä. Korvaa kaikki taulukon #Tyhjä!-solut tyhjällä solulla. a) Suorita sarakkeessa B (Tyyppi) seuraavat korvaa-toiminnot: 1 = Kerrostalo (eli kaikki ykköset korvataan sanalla kerrostalo), vastaavasti 2 = Rivitalo ja 3 = Omakotitalo. b) Muodosta soluun G2 kaava, joka laskee neliöhinnan. Kopioi kaava kaikkien asuntojen kohdalle ja muotoile arvot euron tarkkuudelle. Muodosta soluun H2 kaava, joka laskee asunnon iän myyntivuonna. Jos rakennusvuotta ei ole annettu, asunnon ikä jää tyhjäksi. Kopioi kaava alaspäin. Huomaa, että asunnon ikä voi olla -1, jos se on ollut myynnissä valmistumisvuotta edeltävänä vuonna. c) Tee alla olevan taulukon muotoinen taulukko, johon lasket eri asuntotyyppien lukumäärät, keskimääräiset pinta-alat, keskimääräiset hinnat ( ) ja keskimääräiset neliöhinnat ( /m²). Pyöristä kaikki arvot kokonaisen tarkkuudelle. Vertaile eri myyntivuosien tilastoja. (Vihje: Käytä Pivot-taulukkotoimintoja. Ota sivumuuttujaksi myyntivuosi). Myyntivuosi (Kaikki) Pinta-alojen keskiarvo (m²) Pyyntihintojen keskiarvo ( ) Neliöhintojen keskiarvo ( ) Tyyppi Lkm Kerrostalo , Omakotitalo , Rivitalo/paritalo , Kaikki yhteensä , d) Tee vastaavanlainen yhteenvetotaulukko jättämällä sivumuuttuja pois ja valitsemalla rivimuuttujaksi (tyypin tilalle) myyntivuosi. e) Korvaa sauna-sarakkeessa 1 = kyllä, 2 = ei. Tee yhteenvetotaulukko saunallisten ja eisaunallisten asuntojen lukumääristä eri asuntotyypeille alla olevan mallin mukaan. Sauna Kerrostalo Omakotitalo Rivitalo Kaikki yhteensä Ei Kyllä Kaikki yhteensä 88, Myyntitilasto Tee taulukossa Myyntitilasto oleva harjoitus. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

47 KERTAUSTEHTÄVÄT Tehtäväpohjat tehtäviin ovat tiedostossa Kertaustehtavat.xlsx. 1. Tulot ja menot Suorita taulukossa Tulot ja menot oleva tehtävä. Käytä apuna funktioita SUMMA, KESKIARVO, MEDIAANI sekä toiseksi ja kolmanneksi pienimpiä arvoja varten funktioita PIENI ja pienintä varten funktiota MIN tai PIENI. Vastaavasti suurimpia arvoja varten on funktiot SUURI ja MAKS. 2. Tulostaminen Muotoile kolmesta Tilastokeskuksen palkkataulukosta yhdistetty taulukko selkeäksi. Tee tulostusta varten määrittelyt Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -toiminnoilla niin, että saat sivuotsikot toistumaan tulostettaessa kaikille sivuille. Tee myös sopivat sivunvaihdot niin, että kuntasektorin, valtion ja yksityisen sektorin palkkatilastot tulostuvat kukin omalle sivulleen. Tarkista esikatselulla. 3. Myyntiprovisiot Kuukauden myyntiprovisio jaetaan edustajien A, B,...,P kesken edustajien euromääräisten myyntien suhteessa. Suunnittele taulukko, jonka avulla saadaan myyntiprovisio jaettua edustajille, kun jaettava summa vaihtelee. Vaihda lopuksi taulukkoon jaettavaksi summaksi summa on Edustajien myynnit olivat ): A I B J C K D L E M F N G O H P Ajopäiväkirja Täytä taulukko Ajopäiväkirja kirjoittaen kaavat niin, että voit kopioida ne jokaiselle kuukaudelle. Tee kaavat myös koko vuoden yhteenvetotietoja varten. Arvioi tulokset. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

48 5. Arvonlisäverotaulukko Täydennä kaavat seuraavaan taulukkoon. Hae lähtötiedot Laskentatiedot-taulukosta ja laske ALV ( ) ja hinta ilman ALV:tä, kun ALV:n sisältävä hinta on annettu. Lähtötietoina annetaan ensimmäinen ALV:n sisältämä hinta, kasvuväli ja ALV-%. Nämä tiedot haetaan laskentatiedoista ja niiden perusteella muodostetaan kaavat, jotka voi kopioida alaspäin. Laskentatiedot Hinta sisältää alv:n, alkuarvo 1 000,00 Kasvuväli 100,00 ALV-% 23 % Näitä tietoja voidaan muuttaa ja laskelma muuttuu automaattisesti Hinta sis. ALV:n ALV Hinta ilman ALV 1000,00 186,99 813, ,00 205,69 894, ,00 6. Kerrostaloasuntojen hinnat Suorita asuntojen hintakehitykseen liittyvät tehtävät a) c) alla olevasta tilastosta. Huom! Tarvitset kuluttajahintaindeksejä vain kohdassa c. Vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys ( /m²) neliöhinnat vuosina Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Kuluttajahinta-indeksi 100,0 102,6 104,2 105,1 105,3 106,2 108,1 110,9 115,3 115,3 116,7 Tilastokeskus a) Piirrä viivakaavio hintojen kehityksestä (kaikki kolme sarjaa samaan kuvioon). b) Tee taulukko (muotoile haluamallasi tavalla), johon lasket Excelin funktioita käyttäen kaikista kolmesta sarjasta hintojen keskiarvon, keskihajonnan, mediaanin, minimin ja maksimin. c) Muuta kaikki hinnat vastaamaan vuoden 2000 hintatasoa eli deflatoi hinnat käyttäen vastaavien ajankohtien kuluttajahintaindeksejä. Vihje: Deflatointi saadaan jakamalla rahanarvo oman ajankohtansa hintaindeksillä ja kertomalla vuoden 2000 hintaindeksillä. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

49 7. Valmistuneiden palkkatilastoja Tee mallin mukainen kuvio valmistuneiden seurantatutkimuksen palkkatilastosta Kokopäivätyössä työskentelevien bruttopalkkojen keskiarvot /kk Kulttuuri Liiketoim MaaMetsä SosTer Tekniikka Koko aineisto v v v Valmistuneiden asuinpaikat Kuvaa SeAMKista valmistuneiden asuinpaikkatilastoa kahdella eri tavalla. Kommentoi, kumpaa esitystapaa pidät parempana vai onko sinulla vielä parempi ehdotus tulosten kuvaamiseen? Jälkimmäisen esitystapa vastaa oppitunnilla tehdyn valmistuneiden työpaikan kokoa kuvaavan harjoituksen 15 esitystä, jonka tarkemmat ohjeet löytyvät Excel-paohjat2013- tiedoston taulukosta 15.Ohje. a ) pinottu palkkikuvio SeAMKista valmistuneiden asuinpaikka v (n=922) Seinäjoen seutu v (n=808) Muu Etelä-Pohjanmaa v (n=994) Pohjanmaa tai Keski-P. Pääkaupunkiseutu v (n=758) Muu Suomi v (n=236) Ulkomaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % b) taulukkopalkkikuvio SeAMKista valmistuneiden asuinpaikka v (n=236) v (n=758) v (n=994) v (n=808) v (n=922) % % % % % Seinäjoen seutu Muu kunta Etelä- Pohjanmaalla Pohjanmaan tai Keski- Pohjanmaan maakunta Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Ulkomaat <1 0 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

50 9. Alennusten laskeminen Suorita taulukossa Ale olevat tehtävät. 10. Nettopalkkojen laskeminen Tee taulukossa P10.Nettopalkat oleva tehtävä. a) Laske kuukauden nettopalkka henkilölle A laskentatiedoissa olevien arvojen osoitteita käyttäen, niin että lähtötietojen muuttuessa laskelma muuttuu automaattisesti. Lopputuloksena saat nettopalkan eli sen, paljonko A:lle jää ansiotuloista käteen. Muodosta kaavat niin, että voit kopioida ne muille henkilöille. Palkkalaskelman Ansiotulot ovat samat kuin rivillä 9. Vero lasketaan perusprosentilla vain ansiorajaan asti (ansiotuloihin asti vain silloin, kun ansiotulot ovat pienemmät kuin ansioraja tee ehtolause). Ansiorajan ylittävästä osasta menee lisäprosentin mukainen vero. Tee ehtolause, jossa testataan, ylittyykö ansioraja. Jos raja ylittyy, tulee kohtaan Vero lisäprosentilla ansiorajan ylittyvästä osasta menevä vero, muuten tulee 0. Huom! Jos ehtolauseiden tekeminen ei onnistu, tee jokaiselle henkilölle erikseen kaava arvon laskemiseksi. Tällöin et saa täysiä pisteitä, mutta pääset eteenpäin laskelmassa. Eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu lasketaan annetun prosentin mukaan ansiotuloista. Huomaa, että eläkemaksu on alle 53-vuotiailla pienempi kuin 53 vuotta täyttäneillä. Tee eläkemaksun kaava, niin, että se ottaa iän huomioon. Nettopalkka saadaan vähentämällä ansiotuloista verot yhteensä, eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. b) Kopioi kaavat henkilöille B, C ja D. D asettaa tavoitteeksi saada käteen. Määritä D:n ansiotulot soluun E9 siten, että hän saavuttaa tavoitteensa. Muotoile taulukon arvot euroiksi kahden desimaalin tarkkuudelle. c) Piirrä selkeä palkkikuvio, jossa on esitetty, miten ansiotulot jakaantuvat veroihin, sosiaaliturvamaksuihin (eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu) ja nettopalkkaan henkilöillä A, B, C ja D. Katso malli. Huomaa, että kuviossa asteikon tulee olla euroina. Ansiotulojen jakautuminen A B C D Verot yhteensä ( ) Eläkemaksu ( ) Tyött.vak.maksu ( ) Nettopalkka ( ) Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

51 11. Tilaukset a) Täytä alla olevaan taulukkoon eri yksiköihin tehtyjen tilausten lukumäärä sekä tilattujen tuotteiden yhteismäärä sopivia funktioita käyttäen, niin että taulukossa 2 olevien lähtötietojen muuttuessa myös taulukon 1 tiedot muuttuvat. Taulukko 1. Tilaukset ja tilatut määrät yhteensä Yksiköt Lukumäärä Tilattu määrä Kauppa Tekniikka Sosiaali Yht. K T S Taulukko 2. Lähtötiedot Tilaaja Yksikkö Tilattu määrä Salo Jenni K 23 Lahti Sirpa T 32 Ketola Jani K 43 Hautala Ville T 12 Lehto Tarja S 65 Mäkelä Raija K 65 Mäkelä Jani K 54 Marttila Arja T 54 Leppä Teija S 49 Korpela Riikka K 78 Yht. b) Laske taulukkoon 2 tilausten määrä ja tilattujen tuotteiden yhteismäärä. Huomioi myöhemmin mahdollisesti tulevat lisäykset. c) Lisää seuraavat tiedot taulukon 2 tyhjille riveille. Nimi Yksikkö Tilattu määrä Näsi Leena T 52 Mäki Mari T 30 Kalliomäki Reijo K 76 d) Lajittele taulukko 2 nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

52 12. Henkivakuutus Suorita tehtävä taulukossa Henkivakuutus. Taulukkoon saadaan solussa D6 ilmoitetun vastaajan iän perusteella ikää vastaava henkivakuutussumma soluun D Kirjamyynti Suorita taulukossa Kirjamyynti oleva tehtävä. 14. Bonuspisteet Taulukossa näet ne Bonus-kaupat, joista olet tehnyt ostoja ja kerännyt tilillesi Bonus-pisteitä. Täydennä taulukkoon kohtiin A - H alla olevan ohjeen mukaiset laskelmat. Tee laskelmat niin, että lähtötietojen muuttuessa laskelma muuttuu automaattisesti. A. Laske bonushyvityksiin oikeuttavien ostosten yhteissumma. B. Laske peruspisteet pyöristämällä ostojen yhteismäärä alaspäin kokonaisluvuksi. (Myös muistissa oleva arvo pyöristyy!) C. Kirjoita kaava, joka hakee kertoimen kerrointaulukosta ostojen yhteismäärän perusteella. D. Laske pisteet tältä kaudelta = kerroin * peruspisteet E. Laske edellisen ja tämän kauden yhteispistemäärä F. Muodosta kaava, jolla saat bonusseteleiden määrän, kun D19:ssa on yhteen seteliin tarvittava pistemäärä. (Huom! vain täydet setelit) G. Muodosta kaava, joka laskee, paljonko pisteitä jäi varastoon. H. Laske bonushyvityksesi määrä, kun solussa E19 on yhden setelin arvo. Bonuspisteet Kerrointaulukko OSTOT Kuukausiostot ( ) Kerroin 0 0 Keturin Valinta 260, Mirkun kauppa 75, ,5 Repolan Rauta 450, Markun Merkkarit 125, Tiinan Kamat 278, Yhteensä A PISTEKERTYMÄ Peruspisteet B Kerroin C yli Pisteet tältä kaudelta D Pisteet edelliseltä kaudelta 325 Bonussetelit Pisteet yhteensä E Pistemäärä Arvo Bonusseteleitä F Pisteitä jää varastoon G Bonushyvitystä H Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

53 15. Arviointi Avaa taulukko Arviointi, jossa on Korvatunturin ammattikorkeakoulun taulukkolaskentakurssin tentti- ja harjoituspistemäärät kolmen eri suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. a) Laske tentti- ja harjoituspisteiden summa kaikille opiskelijoille. Muodosta soluun G6 kaava, joka hakee oikean arvosanan yhteispistemäärän perusteella ja jonka voi kopioida kaikille opiskelijoille. Arvosana määräytyy seuraavan pistetaulukon perusteella: Pistemäärä Arvosana Vihje: Tee taulukko Exceliin, niin että funktion käyttö onnistuu b) Muodosta yhteenvetotaulukko eri arvosanojen lukumääristä sekä toinen taulukko, jossa on keskimääräiset yhteispistemäärät ja arvosanojen keskiarvot suuntautumisvaihtoehdoittain yhden desimaalin tarkkuudella (ks. alla olevat mallit). Vihjeitä: Voit käyttää molemmissa taulukoissa Pivot taulukkotoimintoja, mutta ensimmäinen taulukko onnistuu myös sopivaa funktiota käyttäen. Jos et onnistunut a-kohdan arvosanojen hakemisessa, tee ensimmäinen taulukko eri suuntautumisvaihtoehdoilla opiskelevien opiskelijoiden lukumääristä. Arvosana Kaikki yhteensä Yhteensä Tiedot Sv Yhteispistemäärien keskiarvo Arvosanojen keskiarvo Ti 35,7 2,9 La 34,4 2,7 Ha 30,0 2,0 Kaikki 33,3 2,5 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

54 16. Alennetut hinnat Tehtäväpohja löytyy taulukosta Alennetut hinnat. Soluun B4 valitaan tuoteryhmäksi 1, 2 tai 3. Kirjoita soluun D4 ehtolause, joka kehottaa käyttäjää antamaan tuoteryhmäkoodin soluun B4, mikäli se puuttuu. Jos tuoteryhmä on annettu, on solu D4 tyhjä. Käytä sopivaa funktiota ALV - prosentin saamiseksi soluun B6 niin, että tuoteryhmän 1 (yleinen) ALV on 24 %, tuoteryhmän 2 (elintarvikkeet) ALV on 14 % ja tuoteryhmällä 3 (kirjat, lääkkeet) ALV on 10 %. Kirjoita soluun B12 kaava, joka laskee ALV:n sisältämän hinnan annettujen lähtötietojen osoitteita käyttäen niin, että voit kopioida kaavan soluihin B13 - B22. Kirjoita soluun C12 kaava, joka vähentää ALV:n sisältämästä hinnasta samassa sarakkeessa rivillä 10 olevan alennusprosentin mukaisen alennuksen eli laskee alennetun hinnan. Kirjoita kaava niin, että voit kopioida sen koko alennettujen hintojen alueelle. Pyöristä kaikki hinnat 0,1 euron tarkkuudelle. Viimeistele taulukko! Tuoteryhmä ALV Hinta ilman ALV:n Alennusprosentit sisältä mä 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % ALV:tä hinta Alennetutu hinnat Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

55 17. Tasaerälaina Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Syötä lainan lähtötiedoiksi lainasumma, laina-aika, lyhennysten väli ja korkokanta. Kaikki muut tiedot sötetään kaavojen avulla. Taulukon toisen erän kaavat kopioidaan kerralla muiden erien kohdalle. Esim. erän järjestysnumero = edellisen erän osoite+1. Kaavan syötössä käytetään lähtötietojen osoitteita, ei lähtöarvoja. Tällöin taulukon arvot muuttuvat automaattisesti, jos lähtötietoja muutetaan. Mikäli kaava aiotaan kopioida, on kaavaa kirjoitettaessa muistettava: - suora viittaus saadaan $-merkillä (myös funktionäppäimellä F4) - jos osoite on ilman $-merkkiä, kopioituu se suhteellisena Lainan tasaerä lasketaan maksu-funktion avulla: =maksu(korkokanta aikaväliä kohti; erien määrä; -lainasumma) Korko ja lyhennys voidaan laskea kaavojen avulla, mutta voidaan käyttää myös valmiita funktioita IPMT ja PPMT: tasaerälainan korko tietyssä erässä: =IPMT(korkokanta;erä;erien määrä;-lainasumma) esim. =IPMT($C$24/12*$C$23;A30;$C$25;-$C$21) tasaerälainan lyhennys tietyssä erässä: =PPMT(korkokanta;erä;erien määrä;-lainasumma) C LAINASUMMA ,0 LAINA-AIKA (V) 10 LYHENNYSTEN VÄLI (KK) 6 KORKOKANTA (%) 4% ERIEN MÄÄRÄ 20 TASAERÄ 7338,8 ERÄ LAINASUMMA TASAERÄ KORKO LYHENNYS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 949, , , ,81 822, , , ,81 691, , , ,81 558, , , ,81 423, , , ,81 284, , , ,81 143, ,91 YHTEENSÄ , , ,00 Saat toimivamman taulukkopohjan, jos kirjoitat kaavat niin, että tulostuu tyhjää, kun erien määrä on tullut täyteen. (Katso tarvittaessa mallia lainat-taulukosta) Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

56 18. Seuranta 3. Suorita taulukossa 17.Seuranta olevat kohdat a - e. Osa ohjeista on taulukossa, osa alla. b) Palkkaluokka-sarakkeeseen luokitellaan palkat viiteen eri luokkaan seuraavasti: Kuukausipalkka luokka alle tai yli 5 d) Tee mallin mukainen yhteenvetotaulukko eri yksiköstä valmistuneiden kuukausipalkoista. Voit tehdä taulukon joko tehtävän kohtaan d) tai uuteen taulukkoon. Katso malli. Yksikkö Kulttuuriala Liiketoiminta Maa- ja metsätalous Sosiaali- ja terveysala Tekniikka Kaikki yhteensä Lkm Palkkojen keskiarvo( ) Minimipalkka ( ) Maksimipalkka ( ) e ) Tee taulukko, josta selviää eri yksiköistä tutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten lukumäärät. Mies Nainen Kaikki yhteensä Kulttuuriala Liiketoiminta Maa- ja metsätalous Sosiaali- ja terveysala Tekniikka Kaikki yhteensä Asuntolainan nosto Tee asuntolainan nostolaskelma, siten että lähtötietojen muuttuessa laskelma muuttuu automaattisesti ja ilmoittaa paljonko lainasta jää käteen, kun nostokulut määräytyvät seuraavasti: Järjestelypalkkio 2,0 % lainan määrästä Toimitusmaksu 100, jos laina on korkeintaan , jos < laina , jos laina on yli Kun saat laskelman valmiiksi, selvitä kuinka suuri laina on otettava, että siitä jäisi käteen a) (Kirjoita vastaus taulukkoon) b) (Jätä tämä laskelma). Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

57 EXCELIN ERIKOISTOIMINTOJA Excelin apuohjelmat Analyysityökalut Analyysityökalut on Microsoft Office Excelin lisäohjelma, joka on ensimmäisellä käyttökerralla otettava käyttöön: 1. Valitse Tiedosto-välilehdeltä Asetukset. 2. Valitse Apuohjelmat ja sitten Hallinta-ruudussa Excel-apuohjelmat. 3. Valitse Siirry. 4. Valitse Apuohjelmat-luettelosta Analyysityökalut-valintaruutu ja valitse OK. Vihje Jos Analyysityökalut-valintaa ei näy Käytettävissä olevat apuohjelmat -luettelossa, etsi ohjelma valitsemalla Selaa. Jos näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan Analyysityökalut-apuohjelma ei ole asennettuna tietokoneessasi, asenna ohjelma valitsemalla Kyllä. 5. Kun olet ladannut Analyysityökalut, voit käyttää Tiedot-välilehden Analyysi-ryhmässä olevaa Tietojen analysointi (Data Analysis) -komentoa. Tunnusluvut - harjoitus Määritä harjoituksen 47. Asuntomyynti -aineistosta samalla kertaa kaikki ohjelman antamat tunnusluvut sarakkeissa F ja G oleville muuttujille (asunnon pyyntihinta ja neliöhinta). Valitse Tiedot -välilehdeltä Tietojen analysointi ja ikkunan luettelosta Tunnusluvut. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

58 Huom! Tästä valikosta löytyy myös muita tilastotoimintoja, esimerkiksi korrelaatio. Täydennä tiedot alla olevan mallin mukaan Saat uuteen taulukkoon pyyntihintojen ja neliöhintojen tunnuslukutaulukon. Alla on taulukko muokattuna. Joidenkin tunnuslukujen nimitystä on tarkennettu. Pyyntihinta ( ) Neliöhinta Keskiarvo ,29 Keskiarvo 1241,17 Keskiarvon keskivirhe 1576,36 Keskiarvon keskivirhe 9,60 Mediaani 91700,00 Mediaani 1194,69 Moodi 95000,00 Moodi 1000,00 Keskihajonta 55442,17 Keskihajonta 337,79 Otosvarianssi Otosvarianssi Huipukkuus 1,740 Huipukkuus 0,245 Vinous 1,323 Vinous 0,529 Vaihteluvälin pituus ,00 Vaihteluvälin pituus 2242,10 Minimi 31800,00 Minimi 513,45 Maksimi ,00 Maksimi 2755,56 Summa ,00 Summa ,24 Lukumäärä 1237 Lukumäärä 1237 Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

59 Ratkaisin (Solver) Taulukkolaskenta /Tarja Heikkilä Optimointitehtävien ratkaiseminen Excelillä Excelin apuohjelma Ratkaisija (Solver) käynnistyy Tiedot-välilehden Analyysi-ryhmän Ratkaisinpainikkeella. Jos komento ei ole näkyvissä, siirrytään apuohjelmiin Tiedosto-välilehden Asetukset -komennolla valitsemalla Apuohjelmat-sivun alaosan kohdasta Hallitse Excel-apuohjelmat ja Siirry. Avautuvasta ikkunasta valitaan Ratkaisin aktiiviseksi apuohjelmaksi. Ratkaisimella voi määrittää solun maksimi- tai minimiarvot muuttamalla toisia soluja. Sen avulla voidaan ratkaista yhtälöitä ja optimointitehtäviä, esim. "Mikä tuotteen hinta tuottaa suurimman voiton? Miten saadaan yksikkökustannukset minimoitua?" Ratkaisimen toimintaperiaate Valituilla soluilla täytyy olla taulukon kaavojen kautta yhteys toisiinsa. Ellei niillä ole yhteyttä, yhden solun muuttaminen ei muuta toista solua. Taulukossa ovat tehtävään kuuluvat vakiot, laskentakaavat ja muut tarvittavat tiedot, esim. erilaiset riippuvuudet muuttujien välillä sekä kohdefunktio. Kohdefunktiolle (tuotto, kustannus, materiaalin kulutus) halutaan löytää maksimi- tai minimiarvo tai sen halutaan päättyvän tiettyyn ennalta määrättyyn arvoon. Kohdefunktio riippuu yhdestä tai useasta muuttujasta, joiden arvoja muuttamalla Ratkaisin hakeutuu tavoitteeseen. Tehtävään voi kuulua erilaisia reunaehtoja, esim. kapasiteeteista aiheutuvia. Tuloksista saadaan haluttaessa erilaisia raportteja. ExcelPohjat -tiedoston viimeisimmässä taulukossa Kannattavuus on kaksi yksinkertaista esimerkkiä (kohdat b ja c) ratkaisimen käytöstä. Alla on ikkuna, jossa määritellään yksikkökustannusten minimoimista koskevat parametrit. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

60 EXCELIN MAKROT Makrot: usein käytettävien toimintojen automatisoiminen Jos suoritat jonkin toiminnon toistuvasti Microsoft Excelillä, voit automatisoida toiminnon makron avulla. Makro on sarja komentoja ja funktioita, jotka on tallennettu Visual Basic -moduuliin ja jotka voidaan suorittaa aina, kun haluat toteuttaa toiminnon. Makron nauhoittaminen tapahtuu aivan samalla tavoin kuin musiikin nauhoittaminen kasettinauhurilla. Myöhemmin voit suorittaa makron toistaaksesi komennot. Voit liittää sen objektiin (esimerkiksi työkalurivin painikkeeseen, kuvaan tai ohjausobjektiin), jonka jälkeen voit suorittaa makron napsauttamalla objektia. Voit poistaa makron, kun et enää käytä sitä. Ennen kuin nauhoitat tai kirjoitat makron, suunnittele, mitä vaiheita ja komentoja haluat makron suorittavan. Jos teet virheen nauhoittaessasi makroa, tekemäsi korjaukset nauhoitetaan myös. Joka kerta, kun nauhoitat makron, makro tallennetaan työkirjaan liitettävään uuteen moduuliin. Visual Basic -editorin avulla voit muokata makroja, kopioida makroja moduulista toiseen, kopioida makroja työkirjasta toiseen, nimetä uudelleen moduuleja, joihin makrot on tallennettu, tai nimetä makroja uudelleen. Excelissä on suojaustoimintoja makrojen kautta siirtyvien virusten varalta. Oletusasetuksena on Poista käytöstä kaikki makrot ja ilmoita. Tapauskohtaisesti voidaan päättää, otetaanko makrot käyttöön. Suojaustasoa on tällöin muutettava välilehdellä Kehitystyökalut kohdasta Makrosuojaus. Kehitystyökalut -välilehti ei näy oletuksena, mutta se saadaan näkyviin komennolla Tiedosto / Asetukset / Muokkaa valintanauhaa ja valitsemalla päävälilehdille Kehitystyökalut. Jos haluat makron käyttöön, valitse vaihtoehto Ota käyttöön.. Tämän asetuksen käyttöä ei suositella, koska se saattaa tietokoneen alttiiksi vahingolliselle koodille. Mikäli muutat suojaustasoa, muista palauttaa suojaus ennen ohjelmasta poistumista takaisin kohtaan Poista käytöstä kaikki makrot ja ilmoita. Tilastollinen tutkimus Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy

Excel 2010 -funktiot. Sisällys

Excel 2010 -funktiot. Sisällys Excel 2010 -funktiot 5.11.2015 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Soluihin viittaaminen Sisällys Laskentakaavojen kirjoittaminen, kopiointi ja arvojen vakiointi Funktioiden käyttö: Laskenta Merkkijonot

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

SELECT-lauseen perusmuoto

SELECT-lauseen perusmuoto SQL: Tiedonhaku SELECT-lauseen perusmuoto SELECT FROM WHERE ; määrittää ne sarakkeet, joiden halutaan näkyvän kyselyn vastauksessa sisältää

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

1.9 Harjoituksia. Frekvenssijakaumien harjoituksia. MAB5: Tilastotieteen lähtökohdat. a) Kaikki aakkoset b) Kirjaimet L, E, M, C, B, A ja i.

1.9 Harjoituksia. Frekvenssijakaumien harjoituksia. MAB5: Tilastotieteen lähtökohdat. a) Kaikki aakkoset b) Kirjaimet L, E, M, C, B, A ja i. MAB5: Tilastotieteen lähtökohdat 1.9 Harjoituksia 1.1 Ulkolämpömittari näytti eilen 10 C ja tänään 20 C. Onko tänään kaksi kertaa niin kylmä kuin eilen? Miksi tai miksi ei? 1.2 Minkä luokkien muuttujia

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.1.2009 1 / 28 Esimerkki: murtoluvun sieventäminen Kirjoitetaan ohjelma, joka sieventää käyttäjän antaman murtoluvun.

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,... Ratkaisut 1 1. Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,.... Nolla, koska kerrotaan nollalla. 3. 16 15 50 = ( 8) 15 50 = (8 15) ( 50) = 1000 500 = 500 000. 4.

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2016 -kaaviot 20.2.2017 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusmateriaali

Taulukkolaskennan perusmateriaali Taulukkolaskennan perusmateriaali Tietokoneen käyttäjän A-kurssi 4. moduuli (www.tieke.fi) Microsoft Excel (XP/2002 ja 2003 Fin) Materiaaliversio 1.2 (päivitetty 22.5.2007) Tämän materiaalin kopioiminen

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita 6. Harjoitusjakso II Seuraavaksi harjoitellaan algebrallisten syötteiden, komentojen ja funktioiden käyttöä GeoGebrassa. Tarjolla on ensimmäisen harjoittelujakson tapaan kahden tasoisia harjoituksia: perustaso

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? =?

1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? =? Tehtävät 1 1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? 3. 16 125 250 =? 4. Kirjoita lausekkeeseen sulut siten, että tulos on nolla. 2 + 2 2 2 : 2 + 2 2 2

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulu TI00AA : Ohjelmointi Kotitehtävät 3 opettaja: Pasi Ranne

Metropolia ammattikorkeakoulu TI00AA : Ohjelmointi Kotitehtävät 3 opettaja: Pasi Ranne Seuraavista tehtävistä saatu yhteispistemäärä (max 7 pistettä) jaetaan luvulla 3.5 ja näin saadaan varsinainen kurssipisteisiin laskettava pistemäärä. Bonustehtävien pisteet jaetaan luvulla 4 eli niistä

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Siirtyminen OneNote versioon

Siirtyminen OneNote versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft OneNote 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin OneNote 2007. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Taulukkolaskenta II. Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä

Taulukkolaskenta II. Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Taulukkolaskenta II Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Edistyneempää taulukkolaskentaa Tekstitiedoston tuonti taulukkolaskentaohjelmaan Lajittelu - taulukon lajittelu pyydettyjen sarakkeiden mukaan

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot