SUUNNITELMASTA. Lokakuu Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi"

Transkriptio

1 SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03)

2 Sisällysluettelo Suunnitelmasta taloksi -opas on tehty Tampereen kaupungin alueelle omaa kotia rakentavien käyttöön. Omakotitalon rakentaminen on lähes aina ainutkertainen tapahtuma, johon opas tarjoaa merkittävän avun. Oppaasta löytyvät kaupungin eri yksiköiden avainhenkilöiden yhteystiedot sekä opastusta ja neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa. Oppaan kustantavat Palvelupiste Frenckell sekä yhteistyökumppanit. Opas on myös Internetissä osoitteessa Tiedot kokoaa Palvelupiste Frenckellissä tekninen neuvoja Kristiina Pietarinen. YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) f. (03) Kaupungin myöntämät lainat Kaupungin tonttitarjonta Tontin rakentamiskelpoisuus Rakennussuunnitelmat Rakennuslupa Vastaava työnjohtaja Liittymien tilaaminen Viranomaisten katselmukset Tontin osoite Yhteenveto hinnoista Rakentajan palvelupisteet kartalla Liitteet 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle 2 Sähkölaitoksen hinnasto 3 Tampereen veden hinnasto 4 Pientalon jätehuolto 5 Pientalon kehittyvä tietoliikenne, Soon

3 1. Kaupungin myöntämät lainat ASUNTOTOIMI Puutarhakatu 8 A, 6. krs PL 487, TAMPERE f. (03) avoinna ma-pe Asuntotoimi välittää ja myöntää valtion ja kaupungin avustuksia ja lainoja asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja perusparannukseen sekä neuvoo asuntorahoituksen ja -rakentamisen teknisissä kysymyksissä. Tiedustelut ja hakulomakkeet, rakentamislainat asuntokoordinaattori Kari Linnanen (03) tai , tavattavissa varmimmin ti-ke Perusparannuslainat ja korjausavustukset korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila (03) tai , tavattavissa varmimmin ma ja to Omakotikorkotukilaina Omakotikorkotukilainan käyttötarkoitus on omakotitalon rakentaminen tai perusparantaminen. Lainan saa yksityishenkilö sosiaalisen tarveharkinnan perusteella. Lainamäärä on enintään 80 % hyväksytyistä rakennus- ja tonttikustannuksista tai perusparannuskustannuksista. Lainaehtona on vähimmäislaina-aika rakentamislainoissa 10 vuotta ja perusparannuslainoissa 8 vuotta. Lyhennyksistä voidaan sopia vapaasti lainan myöntäjän kanssa. Korko on enintään samanlaisiin tarkoituksiin kulloinkin yleisesti myönnettävien lainojen koron suuruinen. Lainan myöntää ja maksaa talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kunta. Korkotukea maksetaan korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 4,5 % lainan jäljellä olevasta pääomasta, lainavuosittain seuraavasti: Rakentamislaina korkotuen maksuaika enintään 10 vuotta lainavuosi korkotuki (% korosta) Perusparannuslaina korkotuen maksuaika enintään 8 vuotta lainavuosi korkotuki (% korosta) Korkotuen myöntää kunta ja korkotuen maksaa valtiokonttori lainanmyöntäjälle. Asuntoa on käytettävä omana asuntona. Asunto voidaan myöhemmin tilapäisesti vuokrata tai myydä vapaasti. Hakemus jätetään hakuaikana kunnalle. Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset ennen töiden aloittamista. Maksetut korkotukilainan korot voidaan vähentää verotuksessa. Kaupunginlaina Lainamäärä on 75 % rakennus- tai perusparannuskustannuksista, kuitenkin vähintään Korko on alkaen 3, 0 %. Laina-aika on 8 vuotta, kun lainamäärä enintään 8 000, 14 vuotta, kun lainamäärä on ja 20 vuotta, kun lainamäärä on yli Ensimmäisenä lainavuotena maksetaan korot nostetulle pääomalle. Toisen lainavuoden alusta korot ja lyhennykset maksetaan tasaerinä kuukausittain. Lainoituskohteen on sijaittava Tampereen kaupungin alueella. Lainansaajina ovat omakotitaloissa vähintään 2 hengen ruokakunnat. Myöntämisedellytyksenä on, että hakijaruokakunnan on mahduttava ruokakunnan koon mukaan määräytyviin tulorajoihin. Omien varojen oltava vähintään 10 %. Vakuudeksi tulee kiinnitys ko. kohteeseen. Käyttö- ja luovutusrajoituksena on, että lainoitettavaa asuntoa on käytettävä omana vakituisena asuntona ja asunnosta luovuttaessa on kaupunginlaina maksettava takasin. Hakuaika on jatkuva, haku kuitenkin ennen työhön ryhtymistä. 2. Kaupungin tonttitarjonta KIINTEISTÖTOIMI Aleksis Kiven katu C, 3. krs. PL 487, TAMPERE f. (03) avoinna ma-pe toimisto Jaana Rimpi-Muhonen (03) Marjut Malo-Siltanen (03) kiinteistösihteeri Aila Taura (03) apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen (03)

4 Suunnitelmasta taloksi Omakoti- ja paritalotontteja (v myyntitontteja 13 kpl, rakennuspaikka Velaatasta, vuokratontteja 31 kpl). Pienehköjen rivitalojen ja ketjutettujen pientalojen tontteja ryhmärakentamiseen. Vuokra- ja myyntitonttien hakuajoista ilmoitetaan Aamulehdessä, Uutispäivä Demarissa ja Tamperelaisessa keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä syyslokakuussa. Hakemusten käsittely ja tontin saajien valinta Tontinsaajien varsinainen valinta suoritetaan arvontana siten, että mikäli hakemuksen kolmen osion yhteenlaskettu pistemäärä on 63 pistettä tai enemmän eikä hakija ja hänen puolisonsa ole yhdessä saanut Tampereen kaupungilta pientalotonttia vuoden 1993 jälkeen, hakija on oikeutettu pääsemään sillä kertaa suoritettavaan tonttiarvontaan. Arvalla valitun perheen hakemuksesta katsotaan korkeimmalla sijalla vapaana oleva tontti. Arvontaa jatketaan niin kauan, kun tontteja riittää. Mahdollisten peruuntumisten varalta arvotaan joitakin varamiehiä. Arvonta on julkinen. Lomake pisteiden laskemista varten löytyy Internetistä osoitteesta Osa keskeisillä alueilla olevista pientalotonteista myytäneen omatoimiseen rakentamiseen tarjousten perusteella. Hakemukset käsitellään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille pöytäkirjanotteella. 3. Tontin rakentamiskelpoisuus PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Rakentaminen edellyttää, että tontilla on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavasta ilmenevät tontin rajat ja siinä määritellään tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala (rakennuksen paikka) ja kerrosluku. Yleensä kaavaan sisältyy myös muita määräyksiä. Kaupungin luovuttamilla tonteilla rakentamista ohjataan asemakaavan lisäksi siihen liittyvillä rakentamistapaohjeilla. Ne koskevat esim. rakennuksen muotoa, materiaaleja ja värejä. Asemakaavat ovat nähtävissä ja niistä saa tietoa Palvelupiste Frenckellissä. Nopeimmin ja yksinkertaisimmin pääset rakentamaan rakentamalla asemakaavan mukaan. Asemakaavan muutos KAAVOITUSYKSIKKÖ, ASEMAKAAVOITUS Aleksis Kiven katu C, 4. krs. p. (03) /toimisto, f. (03) avoinna ma-pe Mikäli rakentajan hankkiman tontin asemakaava on vanhentunut tai muuten tarkoitukseensa sopimaton, tontin omistaja voi hakea muutosta esim. tontin käyttötarkoitukseen tai rakennusoikeuteen. Muutoksen laatimisesta voi tiedustella kaavoitusyksiköstä alueesta vastaavalta arkkitehdiltä. Hakemuslomakkeita asemakaavan muutosta varten saa Palvelupiste Frenckellistä, kaavoitusyksikön toimistosta tai Internetistä osoitteesta ytoteto/tepa/palvelup/lomake/lomakepa.htm. Myös vapaamuotoinen hakemus käsitellään. Hakemus on kaikkien tontinomistajien allekirjoitettava tai siinä tulee olla valtakirja asianomaisilta. Haettua muutosta voidaan kuvailla sekä sanallisesti että liittämällä mukaan piirroksia, valokuvia tai muuta selventävää materiaalia. Samalla on ilmoitettava, tehdäänkö tonttijako kaavan yhteydessä. Hakijan tulee suostua muutoskulujen ja mahdollisten lisäselvitysten aiheuttamien kulujen maksamiseen. Kaupunki toimii lisäselvitysten (esim. melu) tilaajana. Selvityksen laatija valitaan tarjousten perusteella yhdessä hakijan kanssa. Asemakaavan käsittely Kaavoitustyö aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisia ovat ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, yleensä esimerkiksi naapuri tai paikallinen yhdistys. OAS kuulutetaan nähtäville mielipiteiden saamista varten. Ellei hakija ole kuullut naapureitaan etukäteen, OAS postitetaan heille erikseen. Hakemuksen ja mielipiteiden perusteella laadittu luonnos voidaan asettaa nähtäväksi OAS:n yhteydessä tai myöhemmin. Mielipiteiden käsittelyn jälkeen luonnos muokataan ehdotuksen muotoon ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Sen jälkeen ympäristölautakunta käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäväksi, jolloin sitä vastaan on mahdollista esittää muistutuksia. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto, ja niiden käsitte- 5

5 lyaika on vähintään yksi vuosi. Niihin kuuluvat mm. kaavat, joissa muutetaan rakennuskorttelin pääasiallista käyttötarkoitusta, kerroslukua lisätään enemmän kuin yhdellä kerroksella tai rakennusoikeutta nostetaan pientaloalueella yli 0,30:n tai muilla alueilla rakennusoikeus lisääntyy yli m 2. Lisäksi suojelumääräyksestä poikkeamisen sisältävä kaava kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Muut asemakaavat hyväksyy ympäristölautakunta ja niiden käsittelyaika on vähintään puoli vuotta. Maankäyttöja rakennuslain edellyttämät nähtävilläolo- ja voimaantuloajat ovat pidentäneet kaavan valmistumiseen kuluvaa aikaa. Tavanomaisen omakotitontin asemakaavan muutos maksaa laatimis- ja käsittelykuluineen n ja lisäksi 0,50 /m 2 tontin kokonaiskerrosalan mukaan. Yleiskaava Pohjoisella suuralueella on voimassa oikeusvaikutteisia yleiskaavoja ranta-alueilla sekä Kapeen, Velaatan, Terälahden ja Teiskon kirkonseudun alueilla. Näiden pohjalta voidaan rakennuslupa yleensä myöntää suoraan. Alueella on voimassa olevia asemakaavoja ainoastaan Kämmenniemessä ja Polsossa. Jos alueella ei ole asemakaavaa eikä rakennuslupaa voida myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta, alueen rakentamismahdollisuudet selvitetään poikkeamispäätöksellä tai suunnittelutarveratkaisulla. Hakemuslomakkeita ja tietoja tarvittavista asiakirjoista saa Palvelupiste Frenckellistä ja kaavoitusyksikön toimistosta. Käsittelyaika on yleensä 2-6 kk. Hakemukset käsittelee kantakaupungin alueella läntisen, itäisen ja eteläisen alueen arkkitehdit (Aleksis Kiven katu C, 4.krs), pohjoisella suuralueella (Aitolahti-Teisko) suunnitteluinsinööri Hilkka Filpus (Frenckellinaukio 2 B, 4.krs), (03) tai Päätöksen asiassa tekee joko ympäristölautakunta tai Pirkanmaan ympäristökeskus. Ympäristölautakunnan myönteinen poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu maksaa 250. Jos hakemus hylätään tai perutaan, peritään hakemuksen käsittelykuluina 100. Viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapureiden tai muiden osallisten kuulemisesta peritään 50 /kuultava tai kuulutuskuluina lehti-ilmoituksena 170 /kuulutuskerta. Tonttijako ja tontin lohkominen KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B PL 487, Tampere f. (03) avoinna ma-pe Asemakaavan mukainen tonttijako, tonttijaon muutos sekä tontin lohkominen Asemakaava-alueella sijaitseva maa-alue on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen rakennuskiellossa siihen asti, kunnes se on rekisteröity tontiksi kiinteistörekisteriin. Tontti rekisteröidään pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksen tuloksena omistajan tai haltijan kirjallisen hakemuksen seurauksena. Jotta tontti voidaan lohkoa, tulee tontin alueella olla voimassa lohkomisen mahdollistava tonttijako. Tämäkin tulee vireille omistajan tai haltijan kirjallisen hakemuksen seurauksena. Tonttijako osoittaa sen, miten alue jakautuu eri tonteiksi. Tonttijako voidaan tehdä asemakaavaan sisältyvänä tai erillisenä toimenpiteenä. Erillistä tonttijakoa, sen muutosta ja tontin lohkomista haetaan hakemuslomakkeella, jonka saa Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta Tonttijakoa tai sen muutosta haettaessa liitteenä tulee olla selvitys siitä, miten alue halutaan jaettavaksi. Tontiksi lohkominen voi tapahtua vain asemakaavaalueella, lukuun ottamatta ranta-asemakaavaa. Tonttijaon, sen muutoksen ja tontin lohkomisen tekee kaupunkimittausyksikkö. Tontin lohkominen edellyttää voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon lisäksi mm. sitä, että omistajalla on lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostuu. Lohkomisen asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueella tekee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto sinne jätettävän hakemuksen perusteella. PIRKANMAAN-SATAKUNNAN MAANMITTAUS- TOIMISTO Näsilinnankatu 48 D p , tai Erillisen tonttijaon tai sen muutoksen käsittelyaika on hakemuksen jättämisestä lukien noin 2,5 kk. Tonttijaon laatiminen tai muuttaminen asemakaavan yhteydessä maksaa 600. Erillisen tonttijaon laatiminen ja muuttaminen maksaa 750. Tontin lohkomisen kestoaika on keskimäärin noin 2-3 kk toimituksen edellytysten täyttymisestä lukien. Omakotitontin lohkominen (alle m 2 ) maksaa noin 740. Lisäkustannuksia aiheutuu esimerkiksi silloin, jos lohkomisessa joudutaan käsittelemään eri kiinteistöjen välisiä rasiteoikeuksia tai kiinnitysasioita. Käsittelijät kiinteistöinsinööri Tapio Lahtonen (03) tai

6 Suunnitelmasta taloksi toimitusinsinööri Tapio Hyssy (03) tai toimitusinsinööri Tuija Hippula (03) tai Tontin lainhuudatus ja vuokraoikeuden kirjaaminen TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS Kiinteistökanslia Kelloportinkatu 5 A PL 134, TAMPERE p. (03) /vaihde, f. (03) avoinna ma-pe Vuokraoikeuden kirjaaminen vuokratontille Vuokraoikeuden kirjaaminen on maanomistajan jollekin toiselle henkilölle tai yhteisölle luovuttaman maaomaisuuden käyttöön liittyvän oikeuden rekisteröintiä. Vuokraajan velvollisuus on hakea vuokraoikeuden kirjaamista. Kirjaaminen maksaa 60 /tontti. Vuokraoikeuden kirjaaminen on edellytys kiinnitysten hakemiselle. Vuokraoikeuden kirjaamista ja kiinnitystä voidaan hakea yhtä aikaa. Lainhuudatus myyntitontille Lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista tuomioistuimen pitämään lainhuudatus- ja kiinnitysrekisteriin. Maanomistajalla on velvollisuus hakea lainhuutoa (koskee myös määräalaa). Lainhuuto on edellytys kiinnitysten hakemiselle. Lainhuutoa ja kiinnitystä voi hakea yhtä aikaa. Lainhuutohakemusmaksu 60. Lainhuutoa haettaessa on esitettävä selvitys varainsiirtoveron maksamisesta. Varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla tilisiirtolomakkeella (VEROH 6013) rahalaitokseen. Tilisiirtolomakkeita saa pankeista ja posteista. Verokanta on 4% kauppahinnasta. Kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa varainsiirtoveroa korotetaan, jollei lainhuutoa ole haettu oikeassa ajassa. Lainhuutoa ja vuokraoikeuden kirjaamista haetaan käräjäoikeudelta 6 kk:n kuluessa asiakirjan laatimisesta. Hakemukset lähetetään kirjallisena tai mikäli hakija saapuu henkilökohtaisesti paikalle, hän voi esittää hakemuksen suullisesti. Hakemuksessa on käytävä ilmi lainhuudon/kirjaamisen kohde, pyydetty toimenpide, hakijan nimi, kotipaikka, henkilötunnus sekä kaupparekisterinnumero tai muu vastaava. Liitteeksi kauppakirja tai vuokrasopimus alkuperäisenä ja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Yhtiön osalta yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote ja kokouspöytäkirja. 4. Rakennussuunnitelmat Suunnittelijan pätevyys Maankäyttö- ja rakennusasetusten mukaan rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä. Määräys koskee myös rakenne-, LVI- sekä muita erityissuunnittelijoita. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on pätevän suunnittelijan mukanaolo erityisen tärkeää heti hankkeen suunnittelun alkaessa. Suunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa. Myös erityissuunnittelijoiden (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat) mukanaolo suunnittelun alusta lähtien on osoittautunut välttämättömäksi ja rakentajan edun mukaiseksi. Rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Joku edellä mainituista tai muu riittävän pätevyyden omaava hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä siitä, että lupahakemus liitteineen on kunnossa silloin, kun se jätetään rakennusvalvontaan. Karttatilaukset suunnittelua ja rakennuslupaa varten PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Virallinen tonttikartta Kartta tarvitaan sekä suunnitelmien lähtökohdaksi että uudisrakennusluvan ja laajennusluvan liitteeksi. Asemakaava-alueella tonttikartan liitteenä on kartta vesi- ja viemärijohtojen sijainnista, katukorkeuslausunto, jossa näkyy lähinnä tonttirajaa olevat kadun pinnan korkeudet sekä kopiot havainnepiirustuksesta ja rakennustapaohjeesta silloin, kun ne ovat olemassa. Tilaus Virallinen tonttikartta tilataan Palvelupiste Frenckellistä. Kartan toimitusaika on n. 1-2 viikkoa ja hinta liitteineen 70. 7

7 Pintavaaituskartta suunnittelua ja rakennuslupaa varten Pintavaaituskartassa näkyy olemassa olevat maanpinnan korkeudet tontilla. Tietoja tarvitaan kaava-alueella rakennuksen tyyppiä ja korkeusasemaa suunniteltaessa. Pintavaaituskartta on myös liitettävä rakennuslupahakemukseen. Tilaus Kaupungin uusille vuokra- tai myyntitonteille on kaupunkimittausyksikkö tehnyt pintavaaitukset tontin lohkomisen yhteydessä. Kartan voi lunastaa Palvelupiste Frenckellistä hintaan 82. Kaupunkimittausyksikkö tekee tilauksesta pintavaaituksen yksityisille tonteille hintaan 113 /tunti. Työhön menee vähintään yksi tunti. Pintavaaituskartan voi myös teettää muualla. Pääpiirustukset Pääpiirustukset tilataan pätevältä suunnittelijalta. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi toimitetaan 3 kpl piirustussarjoja sidottuna seläkkein. Yhteen sarjaan kuuluu rakennusluvissa: asemapiirros pohjapiirros jokaisesta kerroksesta tai tasosta julkisivupiirros kaikista sivuista leikkauspiirros eri tyyppisistä rakennuksen osista rakenneleikkaus- ja väestösuojapiirrokset tarvittaessa Lisäksi toimenpiteestä riippuen tarvitaan 1-3 ylimääräistä asemapiirrosta verkostojen pitämiseksi ajan tasalla (puhelin-, sähkö- ja katuverkostot). Erityispiirustukset ja selvitykset Pääsääntöisesti piirustusten toimittaminen on tarpeen vain rakennuslupapäätöksessä annettujen ehtojen niin edellyttäessä. Rakennepiirustukset ja -laskelmat Rakennepiirustukset ja -laskelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn suorittamista varten. Niissä tulee esittää rakenteiden lämmön-, kosteuden-, veden- ja vedenpaineen sekä äänen eristyksen ratkaisut. Suunnitelmien tarkastus Rakennusvalvontayksikkö rakennustarkastusinsinööri Timo Toivo (03) tai ja alueen tarkastajat Pohjarakennussuunnitelmat Pohjarakennussuunnitelmat tilataan geoteknilliseltä suunnittelijalta. Suunnitelmat toimitetaan rakenteiden 8 pääsuunnittelijalle, joka laittaa kopion rakennesuunnitelmien liitetiedoksi. Isoissa rakennushankkeissa vaaditaan rakennesuunnitelmien liitetietoina pohjarakennussuunnitelmat, joista aikaisemmin käytettiin nimitystä pohjatutkimus ja perustamistapalausunto. Omakotitaloissa ja sitä pienemmissä hankkeissa ei tätä vaatimusta esitetä, ellei ole jotain syytä epäillä haitallisten painaumien syntymistä tai maan geoteknisen kantavuuden riittämistä. Kaupungilla on teknisen toimen suunnitteluyksikössä omia tarpeitaan varten tehtyjä tutkimuksia lähinnä katualueilta, joista voi olla apua geoteknilliselle suunnittelijalle harkittaessa tonttikohtaista tutkimustarvetta. Maksullisia tutkimustulosteita voi tilata puhelimitse Eija Björksteniltä, p. (03) Tutkimustuloste maksaa 5.05 /kappale. Yleensä tarve geoteknillisen asiantuntijan käyttämiseen ilmoitetaan lupapäätöksessä, mutta tarvittaessa se voidaan vaatia myöhemminkin. Ilmanvaihtosuunnitelmat Ilmanvaihtosuunnitelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa esitetään sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen, toiminta kanavistoineen, laitteineen ja mitoituksineen. Suunnitelmien tarkastus Rakennusvalvontayksikkö LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila (03) tai Vesi- ja viemäriliitoslausunto Lausuntoa tarvitaan LVI-suunnitelman laatimiseksi. Liitoslausunnossa osoitetaan kiinteistön liittymiskohta kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Lausunnossa määritellään vesijohdon painetiedot, jäte- ja sadevesiviemärien liittymiskorkeudet sekä padotuskorkeudet. Hinta sisältyy Tampereen Veden palveluun. Tilaus Tampereen Vesi insinööri (AMK) Tapio Saarni p. (03) , f. (03) Tilausta tehdessä tarvitaan kopio rakennusluvan asemapiirroksesta. Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat Suunnitelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sadevesien johtaminen laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Vesisopimuksen edellytyksenä on hyväksytyt LVI-suunnitelmat. Yleiseen viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuollon vaatimuksista määrätään uudella asetuksella, joka tulee voimaan vuoden 2004 alusta. Asetuksen mukaiset määräykset koskevat uu-

8 Suunnitelmasta taloksi disrakentamista heti vuoden 2004 alusta. (Jätevesien käsittelyohje vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, ks. Ympäristövalvonnan sivut osoitteessa ohje/jatevohje.htm.) Suunnitelmien tarkastus Rakennusvalvontayksikkö LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila (03) tai Sähkösuunnitelma Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 4. Katualueiden ja yleisten alueiden käyttö Kaivutyöt KATUPALVELUPISTE, TAMPEREEN KAUPUNKI Viinikankatu TAMPERE f. (03) katumestari Petri Leppänen tai (03) rakennusmestari/valvoja Jaakko Mäkinen tai (03) toimisto Auli Rittola (03) Sähkölaitoksen sähkö- ja kaukolämpöjohtojen sekä maakaasun jakeluputkien sijaintikartat saa katupalvelupisteestä. johtokartat Leena Salminen p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Liikennejärjestelyt LIIKENTEENOHJAUSTOIMISTO, TAMPEREEN KAUPUNKI Viinikankatu TAMPERE f. (03) rakennusmestari Marko Korpela (03) toimisto Jukka Jokinen (03) Kun katualueella tai muulla yleisellä alueella työskennellään tai sinne sijoitetaan esim. siirtolava, rakennustelineet, nostolava tai autonosturi, vaaditaan lupa liikennejärjestelyihin (Tieliikenneasetuksen 8 luvun 49 ja 50 ). Anomus on jätettävä liikenteenohjaustoimistoon vähintään viisi arkipäivää ennen työskentelyn aloittamista. Kun katualueelle tai muulle yleiselle alueelle (esim. puistot) kaivetaan esimerkiksi perustustöiden yhteydessä, on rakennuttajan haettava kaivulupa Tampereen kaupungin katupalvelupisteestä. Lisäksi tarvitaan lupa liikennejärjestelyihin (ks. Liikennejärjestelyt jäljempänä). Verkostoon liityttäessä Tampereen sähkölaitos, kaukolämpö, Tampereen Vesi ja teleyhtiöt vastaavat omalta osaltaan katualueen kaivuluvan hakemisesta. Jos tonttiliittymän kaivutyöt tehdään rakentajan toimesta, on kaivulupahakemuksen liitteenä oltava asiantuntijan tekemä kaivantosuunnitelma (ks. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 97). Kaivulupahakemuksia saa katupalvelupisteestä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta Internetistä löytyvät myös ohjeet kaivuluvan hakemisesta sekä kaivutöiden työohjeet: Hakuohjeet Hakuohje2003.htm Työohjeet Tyoohje2003.htm. 9

9 5. Rakennuslupa Lupamenettely RAKENNUSVALVONTAYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontayksiköstä. Rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVIsuunnittelija. Joku edellä mainituista tai joku muu riittävän pätevyyden omaava hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta ja myös siitä, että lupahakemus liitteineen on kunnossa silloin kun se jätetään rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin hallintaoikeus. Neuvoja ja ohjeita antavat alueesi lupakäsittelijät: Läntinen alue: Esa Perttunen (03) Eteläinen alue: Jyrki Kosonen (03) , Minna Leimu (03) Itäinen alue: Unto Vastamaa (03) Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Lupahakemus Lupahakemuksia saa rakennusvalvontayksiköstä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta lomakepa.htm. Omalla tulostimella tulostettaessa lomakkeen on oltava arkistointikelpoinen, ks. lisätietoa Arkistolaitoksen sivuilta osoitteesta 6. Selvitys julkisivuväreistä 7. Rakennushankeilmoitus (RH 1 -lomake omakotitalo) 8. Piirustukset (asemapiirros, pohjat, julkisivut, leikkaukset, rakenneleikkaukset) kolmena sarjana sidottuna seläkkein. 9. Kolme erillistä asemapiirrosta verkostojen ylläpitämiseksi ajan tasalla (puhelin-, sähkö- ja katuverkostot) Lupahakemuksen käsittelyaika on 4-8 viikkoa. Jos rakennusvalvonta huolehtii naapureille tiedottamisesta, on käsittelyaika n. 2 viikkoa pidempi. Naapurien kuuleminen Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan. Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien nimikirjoitukset on pyydettävä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen omien tonttiensa kohdalle. Asemapiirroksen koko tulisi olla A4 tai A3. Malli asemapiirroksesta naapurien kuulemiseksi on viereisellä sivulla. Ensimmäinen lause (ks. teksti viereisen sivun kuvassa) riittää pelkkään rakennushankkeesta tiedottamiseen. Myös toinen lause tarvitaan, kun suunnitelmissa on vähäisiä poikkeuksia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Poikkeuksista on neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Ellei luvanhakija liitä selvitystä naapurien kuulemisesta hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapurille. Ilmoitus hakemuksesta maksaa 75 naapuria kohti. Lupahakemuksen liitteet: 1. Lupahakemus (rakennusvalvonnan lomake) 2. Hallintaoikeuden selvitys (ei tarvita, mikäli omistustontin lainhuuto on lainvoimainen) - oikeaksi todistettu kauppakirjan jäljennös, jos lainhuuto ei lainvoimainen - oikeaksi todistettu vuokrasopimuksen jäljennös, jos vuokratontti 3. Virallinen tonttikartta 4. Pintavaaituskartta 5. Tontin rakennettavuusselvitys (perustamis- ja pohjaolosuhteet, terveellisyys, mahdolliset epäpuhtaudet, mahdollinen erityis- ja pohjavesialue, aiempi toiminta tontilla) 10

10 Suunnitelmasta taloksi Naapurien kuuleminen Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen haltijoina olemme saaneet tiedon tämän rakennushankkeen vireille tulosta. Meille on esitetty rakennushankkeen suunnitelmat ja poikkeukset eikä meillä ole niistä huomautettavaa Niilo Naapuri As. Oy Naapuritalo/ isänn. Keijo Kiinteistö As.Oy Naapurikoto/ hall.pj. Hanna Haltija Kaupunki/ Toimi Tonttipäällikkö Puistoalue Heimo Haltija Kaupunki/ Toimi Tonttipäällikkö Otto Omistaja, Outi Omistaja, Onni Omistaja 11

11 Lisäksi tontille tulee asettaa ilmoitustaulu ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan (ks. kuva alla). Tontille olisi myös hyvä merkitä uuden rakennuksen tai laajennuksen likimääräiset kulmapisteet ja 1. kerroksen lattian taso. vaatimus) virkamiespäätöksestä on 14 vrk ja lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava ja sovittava aloituskokouksessa rakennusvalvontayksikön alueen tarkastajan kanssa. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Valitusaika (oikaisu- Rakennushankkeesta tiedottaminen Rakennushankeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaataulu tai -kyltti. Tampereen kaupunki Ympäristövalvonta Rakennusvalvonnan ohjeita Rakennuttaja - rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot Toimenpide - rakentamisen ominaisuustiedot Suunnittelija - tiedot suunnittelijoista Aikataulu - rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika 6. Vastaava työnjohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 122 mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja. Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemus työjohtotehtävistä. Vastaava työnjohtaja on paras valita jo rakentamishankkeen alkuvaiheessa. Hänen kanssaan voi vertailla talopakettitoimituksia, laatia kustannusarvion ja tehdä urakkasopimukset. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään niiden ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan, hänen täytyy myös osallistua katselmuksiin. Vastaavan työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontamaksu Rakennusvalvontayksikön suorittamista lupavalmisteluista, katselmuksista, tarkastuksista, neuvonnasta sekä niihin liittyvistä yleiskuluista peritään vahvistetun taksan mukainen rakennusvalvontamaksu. Uudisrakennuksen osalta maksu on rakennusta kohti 150 sekä lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3 /m 2. Rakennusvalvontamittausmaksu Rakennusvalvontamittausmaksu sisältää sijainninmerkinnän, sijaintikatselmuksen sekä korkeuden annon. Maksu (pientalot ja paritalot 500 ) peritään rakennuslupamaksun yhteydessä. Rakennuslupapäätöksen saajan on tarkoin tutustuttava päätökseen sekä mahdollisiin ehtoihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Rakennuslupapäätös ja noudatettaviksi vahvistetut pääpiirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa tarkastuksissa. 12 Hakemus / Ilmoitus Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontayksiköstä lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Lomakkeita saa rakennusvalvontayksiköstä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta lomakepa.htm Käsittelijä Rakennusvalvontayksikkö rakennustarkastusinsinööri Timo Toivo (03) tai Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (kvv) ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (iv) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (kvv-työssä) sekä kiinteistön ilmanvaihtotyössä (iv) tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä henkilö, joka johtaa kvv- ja iv -työtä ja vastaa siitä, että kvvja iv -laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. Kvv- ja iv -työnjohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia katselmuksen tilaamisesta ja olla niissä läsnä.

12 Suunnitelmasta taloksi Työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuvan teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja. Hakemus / Ilmoitus Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontayksiköstä lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Lomakkeita saa rakennusvalvontayksiköstä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta lomakepa.htm. Käsittelijä Rakennusvalvontayksikkö LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila (03) tai Liittymien tilaaminen Rakennusaikainen sähköliityntä Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 2. Pysyvä sähköliityntä Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 5. Sähkösopimus Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 7. Sähköntoimituksen aloitus Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa ja sähköntoimituksen aloitusta tulee olla: Voimassa oleva liittymissopimus Liittymisjohto rakennettu ja kytketty Käyttöpaikan sähkölaitteet käyttöönottokelpoiset (urakoitsijan suorittama käyttöönottotarkastus tehty) Sähkösopimus tehty Vesihuollon sopimukset TAMPEREEN VESI Asiakaspalvelu (vesihuollon sopimukset, laskutus, vesimittarin luentailmoitukset ja vesimittariasiat) Viinikankatu 42 PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Kiinteistön omistaja käy henkilökohtaisesti Tampereen Veden asiakaspalvelussa tekemässä vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset. Uudisrakennuksen sopimuksia tehtäessä on oltava mukana rakennusvalvonnan hyväksymät LVI-piirustukset. Rakennusaikainen vedenkulutusarvio tehdään rakennustyypin mukaan. Vesi- ja viemärijohtojen ja vesimittarin tilaaminen TAMPEREEN VESI Viinikankatu 42 PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-to , pe Vesilaitoksen vikapäivystys Kun sopimukset kiinteistön liittymisestä vesihuoltoon ja veden käytöstä on tehty, voi tontille tilata vesi- ja viemäriverkon tonttiliittymät ja vesimittarin. Tilaus tehdään puhelimitse numerosta (03) Tampereen Vesi rakentaa tonttiliittymät eli tonttijohdot verkostosta tonttirajalle ja laskuttaa niistä hinnaston mukaan. Lisäksi uudesta liittymästä laskutetaan liittymismaksu. Liittymismaksut ovat alueesta ja tontin rakennusoikeudesta riippuen seuraavat: a) jos alueen vesijohtoverkosto on rakennettu ennen vuotta 1997: tontin rakennusoikeus alle 250 m 2, 1 614,60 tontin rakennusoikeus 250 m m 2, 2 152,80 b) jos alueen vesijohtoverkosto on rakennettu vuonna 1997 tai sen jälkeen: tontin rakennusoikeus alle 250 m 2, 2 018,25 tontin rakennusoikeus 250 m m 2, 2 691,00 Tontin alueella kaivantotyöt vesi- ja viemärijohtoja varten tekee rakentajan urakoitsija. Kaivannon on oltava turvallinen ja peitesyvyydeltään 2,2 m. 13

13 Viemäriputken tonttirajalta rakennukseen asentaa rakentajan urakoitsija. Tampereen Vesi asentaa valmiiseen kaivantoon vesijohdon vesimittarille saakka. Vesimittarin saa asentaa ja irrottaa vain vesilaitoksen asentaja. Vesijohtoliittymän venttiilin saa avata vain Tampereen Vesi. Luvaton veden käyttö käsitellään varkautena. Kun kiinteistöön on muutettu, ilmoita Tampereen Veden asiakaspalveluun laskutusosoitteen muutos vesimittarin lukema vuosikulutusarviota varten. Ajoliittymä kadulta tontille KATUYKSIKÖN ALUETOIMISTOT avoinna ma-pe Läntinen alue: Turvesuonkatu 15, TAMPERE p. (03) , f. (03) Suunnittelu: Kalevi Salonen (03) Eteläinen alue: Viinikankatu 42, TAMPERE p. (03) , f. (03) Suunnittelu: Risto Willgren (03) Itäinen alue: Orimuskatu 76, TAMPERE p. (03) , f. (03) Suunnittelu: Heikki Kujanpää (03) Tonttiliittymä rakennetaan asemakaavan ja rakennuksen asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Rakennusluvan hakuvaiheessa asemapiirros käy lausunnolla katusuunnittelijalla, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa suunnitelmaa. Alueiden suunnittelijoiden yhteystiedot ovat yllä. Omakotialueilla sallitaan pääsääntöisesti vain yksi liittymä tonttia kohden. Uudishankkeen yhteydessä tästä poikkeava menettely on oltava esitettynä hyväksytyissä rakennuslupa-asiakirjoissa. (Myös katusaneerausten yhteydessä poikkeava menettely edellyttää, että liittymämuutokset esitetään uudessa, laadittavassa katusuunnitelmassa.) Tontinomistaja tai -haltija on vastuussa katurakenteelle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat luvattomista ja virheellisistä kadun sivuojien täyttämisestä tai putkittamisesta. Tonttiliittymän rakentamisen kustantaa tontin omistaja tai -haltija. Liittymän rakentamisesta on aina sovittava etukäteen alueen tiemestarin kanssa. Avo-ojallisella kadulla on liittymärummun suurin sallittu pituus 6-8 m, pienin sallittu halkaisija betoniputkella 300 mm ja muoviputkella 250 mm. 14 Kaduilla, jotka varustetaan reunakivellä, tehdään tiedossa oleviin tonttiliittymiin reunakiven alentaminen katuyksikön kustannuksella. Jälkeenpäin tehtävä alentaminen tehdään tontinomistajan tai -haltijan tilauksesta ja kustannuksella. Tontinomistajan tai -haltijan kadun hoidon velvoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kadun rakentaminen kuuluu kaupungille ja vahvistettujen katusuunnitelmien mukaisesti rakennettu katu on luovutettava yleiseen käyttöön. Yleiseen käyttöön luovutuksesta seuraa tontinomistajalle katualueen (jalkakäytävä + ajorata) puhtaanapitovelvollisuus tontin kohdalla oheisen kaavion mukaisesti. Puhtaanapito: Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, roskien, irtonaisten esineiden ja hiekoitushiekkojen sekä rikkaruohojen poistaminen. Talvikunnossapito: Kadun pitäminen liikennettä tyydyttävässä kunnossa, kuten lumen ja jään poistaminen, kadun pinnan pitäminen tasaisena, hiekoittaminen liukkauden torjumiseksi sekä katuojien, sadevesikourujen ja kaivojen avoinna pitäminen. Kaupungille kuuluu katualueen istutuskaistan puhtaanapito. Kaupungille kuuluu niin ikään ajoratojen sekä yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapito sekä roskalaatikoiden tyhjennys, mikäli ne ovat istutuskaistalla. No 423 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Lisäksi kaupunki tyhjentää lasiseinillä varustettujen pysäkkikatosten roska-astiat (JC- Deacauxin pysäkit). Muiden pysäkkien roska-astioiden tyhjentäminen kuuluu pysäkin kohdalla oleville tontin omistajille/haltijoille. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle ja sen viereen kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä. (Kunnossa- ja puhtaanapitolaki 1978/669.)

14 Suunnitelmasta taloksi Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana kadun keskiviivaan saakka lukuunottamatta istutuskaistaa. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tyhjentää puhtaanapidon velvollisuusalueen sisällä olevat roska-astiat. Ajoneuvoliittymän rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu tontin tai rakennuspaikan omistajalle tai haltijalle. (Tampereen kaupungin rakennusjärjestys ) Tontinomistajalla on ilmoitusvelvollisuus katuvaurioista tai vastaavista (virka-aikana katuyksikön aluetoimistot ja muuna aikana Tampereen vesilaitoksen vikapäivystys ). Kaupunki vastaa katualueen ja sillä sijaitsevien rakenteiden muusta hoidosta ja kunnossapidosta. Tontinomistajan tai -haltijan kadun hoidon velvoitteet. 15

15 8. Viranomaisten katselmukset Katselmuksia on pyydettävä rakentamisen edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa tarkemmin määrätään. Rakennustyön aloittamisilmoitus / aloituskokous Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on sovittava alueen tarkastajan kanssa aloituskokouksen järjestämisestä. Parhaiten alueen tarkastajan tavoittaa puhelimitse rakennusvalvonnasta arkisin klo Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Rakennuksen sijainnin merkitseminen KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Maastotöiden järjestely Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Sijainnin merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvan edellyttämään paikkaan. Vaatimus sijainnin merkinnästä on esitetty rakennuslupapäätöksessä. Rakennuksen sijainnin merkitseminen on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaista rakennustyön aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, häviävät merkit helposti. Sijainnin merkitsemisen yhteydessä tuodaan tontille korkeuslukema. Tilaus Maastotöiden järjestely Juhani Ruohonen (03) Sijainnin merkitseminen tilataan kiinteistötunnuksella (kaupunginosa-kortteli-tontti) tai rakennuslupanumerolla. Tilauksen yhteydessä sovitaan, mitkä rakennuksen nurkkapisteet (4 kpl) merkitään maastoon. Nurkkapisteiden numerot näkyvät merkintäkortissa, jonka asiakas saa rakennuslupapäätöksen 16 mukana. Maksu (omakotitalot ja paritalot 500 ) peritään rakennuslupamaksun yhteydessä. Maksu sisältää myös sijaintikatselmuksen. Pohjakatselmus Peruskuopan kaivuu- ja louhintatöiden valmistuttua vastaava työnjohtaja pyytää pohjakatselmuksen suorittamista. Perusmaata ei saa ennen sitä pysyvästi peittää. Kun rakennus perustetaan paalujen varaan, pohjakatselmus pidetään paalutustyön ollessa käynnissä. Hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat. Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Sijaintikatselmus KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Maastotöiden järjestely Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että rakennuksen paikka, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset. Kun rakennuksen sokkeli ja lattia tai vastaava rakennusvaihe on valmis, on tilattava sijaintikatselmus. Rakennuslupapäätöksessä on esitetty vaatimus sijaintikatselmuksesta. Hinta peritään rakennuslupamaksun yhteydessä. Tilaus Maastotöiden järjestely Juhani Ruohonen (03) Rakennekatselmus Kun kantavat rakenteet ovat valmiit, vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmuksen suorittamista. Rakenteita ei saa sitä ennen pysyvästi peittää. Rakenteiden vaativuuden mukaan pyydetään myös rakenteiden suunnittelija rakennekatselmukseen. Hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai

16 Suunnitelmasta taloksi Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai , tiistaisin Teiskossa klo , (03) Savuhormien katselmus Jos rakennukseen tulee savuhormirakenteita, pyytää vastaava työnjohtaja niiden valmistuttua savuhormien katselmuksen. Hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai , tiistaisin Teiskossa klo , (03) Öljylämmityslaitteiston katsastus TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Palotarkastajat Satakunnankatu TAMPERE p. (03) /keskus avoinna ma-ke , to , pe Öljylämmityslaitteisto on katsastettava ennen kohteen käyttöön ottamista. Katsastuksen toimittaa palotarkastaja. Katsastuksen toimittamiseksi on laitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan asennustyön valmistuttua pyydettävä viipymättä katsastusta ja toimitettava kopio asennustyöstä annetusta todistuksesta aluepelastuslaitokselle. Todistuksesta tulee ilmetä myös laitteiston haltijan yhteystiedot puhelinnumeroineen. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus Tilaus Rakennusvalvontayksikkö tarkastusteknikko Isto Koskinen (03) tai Sähköasennusten tarkastukset Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 8. Loppukatselmukset Osittainen loppukatselmus (muuttokatselmus) Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, on käyttöön otettavalla osalla pidettävä osittainen loppukatselmus. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintilojen osalta tämä tarkoittaa, että lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset ovat valmiit ja tarkastetut ja että portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa. Rakennuksessa tulee olla osoitenumerointi, jätehuolto järjestettynä ja tarvittavat autopaikat olemassa. Vastaavan työnjohtajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennusvalvontayksikön tarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasiakirjasta. Ennen käyttöönottoa tulee myöskin rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeiden olla laadittuna. Loppukatselmus Vastaava työnjohtaja pyytää loppukatselmuksen, kun rakennus on myös ulkopuolisine töineen valmis. Katselmus on hoidettava luvan voimassaoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitusta loppukatselmukseen, joka on suoritettu hyväksyttävästi. Katselmuksen hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Tarkastukset pyytää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai iv-laitteiston työnjohtaja. Hinta sisältyy rakennuslupaan. 17

17 9. Tontin osoite PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Asemakaava-alueen tonteille osoitteet annetaan tonttijakovaiheessa. Kulmatontille tulee osoite kummaltakin kadulta. Pääsääntö on, että käyttöosoite määräytyy sen mukaan, miltä kadulta on kulku. Haja-asutusalueella ei rakentamattomalla kiinteistöllä ole vielä osoitetta. Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Osoitenumero on matkaan perustuva, ja asemapiirros osoittaa rakennuksen tai liittymän sijainnin, mihin matka mitataan. Osoitemerkinnät Maankäyttö- ja rakennusasetus velvoittaa rakennuksen omistajan asettamaan helposti näkyvälle paikalle rakennustarkastajan hyväksymän mallin mukaisen osoitenumeron. Kulmataloon pitää kiinnittää oma osoitenumeronsa kummankin kadun puolelle. Kun osoitenumero ei näy liikenneväylälle, tulee liittymään hankkia vielä osoiteviitta. Osoitenumerointi ja muut tarpeelliset osoitemerkinnät on oltava valmiina viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. Tarvikkeiden kustannukset kuuluvat rakennuksen omistajalle. Käsittelijä Kaupunkimittausyksikkö maanmittausteknikko Olavi Kivilahti p. (03) , f. (03) Tampereella käytettävät osoitemerkinnät: Osoitenumerokilpi Osoiteviitta Numero vaalea, heijastava kiinnitetään betonijalustaiseen liikennemerkki pylvääseen tiehallinnon hyväksymien kilpitoimittajien tai Tampereen kaupungin valmistama vaihtoehtona asemakaava-alueelle kadunkilven tyyppinen viitta, jossa koko osoite, esim. Tarvikkeiden hankinta Kilpiä, viittoja ja muita tarvikkeita voi tilata esim. Tampereen kaupungin liikennemerkkitoimistosta Viinikankatu 42 p. (03) , f. (03) Osoitenumerokilpi (sis. alv 22%) 1-2 numeroa 8,00 3 numeroa 9,00 4 numeroa 9,80 Osoiteviitta+kiinnikkeet 1-2 numeroa 35,00 3 numeroa 40,00 4 numeroa 46,00 6 numeroa 62,00 Osoiteviitta, jossa kadun nimi keskimäärin 50, 00 Betonijalusta pienempi 11,00 Liikennemerkkipylväs 13,00-19,00 Numero vaalea, heijastava kiinnitetään rakennukseen, porttiin tai muuhun kiinteään rakennelmaan vaihtoehtona musta, vähintään 10 cm korkea numerotarra valaisimeen 18

18 Suunnitelmasta taloksi 10. Yhteenveto hinnoista Tontin rakentamiskelpoisuus Asemakaavan vähäinen (omakotitontti) muutos laatimis- ja käsittelykulut lisäksi tontin kokonaiskerrosalan mukaan... 0,50 /m 2 Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen Tontin lohkominen asemakaava-alueella (rekisteröiminen kiinteistöksi) alle 2000 m 2...n. 740 Vuokraoikeuden kirjaaminen (vuokratontti) Lainhuutohakemusmaksu Varainsiirtovero (myyntitontti)... 4 % kauppahinnasta Rakennuslupa Virallinen tonttikartta Pintavaaituskartta (kaupungin tontti) (yksityinen tontti) /tunti Rakennusvalvontamaksu Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan... 3 /m 2 Rakennusvalvontamittausmaksut (paritalot ja pientalot) Liittymämaksut Sähkö... Tampereen Sähkölaitoksen hinnasto Vesi... Tampereen Veden hinnasto ( ) 19

19 11. Rakentajan palvelupisteet kartalla 1. YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTE FRENCKELL ASIAKASPALVELU Frenckellinaukio 2 B 1. KAAVOITUSYKSIKKÖ, YLEISKAAVOITUS Frenckellinaukio 2 B, 4.krs 1. KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B 1. RAKENNUSVALVONTAYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B 2. ASUNTOTOIMI Puutarhakatu 8 A, 6. krs. 3. KIINTEISTÖTOIMI Aleksis Kiven katu C 3. krs. 3. KAAVOITUSYKSIKKÖ, ASEMAKAAVOITUS Aleksis Kiven katu C, 4. krs 4. TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS ASIAKASPALVELU Satakunnankatu 13 b 5. TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS KIINTEISTÖKANSLIA Kelloportinkatu 5 A 6. TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS LIITTYMÄPALVELU Sähkötalo/Jokikatu 5 7. TAMPEREEN VESI Viinikankatu KATUPALVELUPISTE Viinikankatu LIIKENTEENOHJAUSTOIMISTO Viinikankatu 42 20

20 Suunnitelmasta taloksi 21

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2016

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2016 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2016 www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle.

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja haetaan hakuaikana sähköisesti tai paperihakemuksella. Paperihakemukset toimitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen ennen hakuajan päättymistä, os. Frenckellinaukio 2 D,

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen 1 (5) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE Lupatunnus 17-0035-R 31.01.2017 18 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.2 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0885-0012 Alapeusonkatu 13, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1910 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten korttelialue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0629-R 13.09.2016 4 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0845-0002 Sarvijaakonkatu 39, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1369 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 18.6.2015. Sitä on täydennetty 23.7., 19.8. ja 28.8. ja 11.9.2015 Rakennuspaikka KOLSARI, 257-447-0004-0005 Pakrintie 4, 02480

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 31/2015 1 (15) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 Yliarkkitehti on 30.4.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 173 175 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-0864-R 22.11.2016 41 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA XIII, 837-113-0202-0013 Voimakatu 18, 33100 TAMPERE Pinta-ala 2162 m² Rakentamismääräykset Sallittu kerrosala 3000

Lisätiedot

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten.

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Ohjeet poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2014 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 LIITOSLAUSUNTO Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava Oulun

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot