SUUNNITELMASTA. Lokakuu Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi"

Transkriptio

1 SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03)

2 Sisällysluettelo Suunnitelmasta taloksi -opas on tehty Tampereen kaupungin alueelle omaa kotia rakentavien käyttöön. Omakotitalon rakentaminen on lähes aina ainutkertainen tapahtuma, johon opas tarjoaa merkittävän avun. Oppaasta löytyvät kaupungin eri yksiköiden avainhenkilöiden yhteystiedot sekä opastusta ja neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa. Oppaan kustantavat Palvelupiste Frenckell sekä yhteistyökumppanit. Opas on myös Internetissä osoitteessa Tiedot kokoaa Palvelupiste Frenckellissä tekninen neuvoja Kristiina Pietarinen. YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) f. (03) Kaupungin myöntämät lainat Kaupungin tonttitarjonta Tontin rakentamiskelpoisuus Rakennussuunnitelmat Rakennuslupa Vastaava työnjohtaja Liittymien tilaaminen Viranomaisten katselmukset Tontin osoite Yhteenveto hinnoista Rakentajan palvelupisteet kartalla Liitteet 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle 2 Sähkölaitoksen hinnasto 3 Tampereen veden hinnasto 4 Pientalon jätehuolto 5 Pientalon kehittyvä tietoliikenne, Soon

3 1. Kaupungin myöntämät lainat ASUNTOTOIMI Puutarhakatu 8 A, 6. krs PL 487, TAMPERE f. (03) avoinna ma-pe Asuntotoimi välittää ja myöntää valtion ja kaupungin avustuksia ja lainoja asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja perusparannukseen sekä neuvoo asuntorahoituksen ja -rakentamisen teknisissä kysymyksissä. Tiedustelut ja hakulomakkeet, rakentamislainat asuntokoordinaattori Kari Linnanen (03) tai , tavattavissa varmimmin ti-ke Perusparannuslainat ja korjausavustukset korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila (03) tai , tavattavissa varmimmin ma ja to Omakotikorkotukilaina Omakotikorkotukilainan käyttötarkoitus on omakotitalon rakentaminen tai perusparantaminen. Lainan saa yksityishenkilö sosiaalisen tarveharkinnan perusteella. Lainamäärä on enintään 80 % hyväksytyistä rakennus- ja tonttikustannuksista tai perusparannuskustannuksista. Lainaehtona on vähimmäislaina-aika rakentamislainoissa 10 vuotta ja perusparannuslainoissa 8 vuotta. Lyhennyksistä voidaan sopia vapaasti lainan myöntäjän kanssa. Korko on enintään samanlaisiin tarkoituksiin kulloinkin yleisesti myönnettävien lainojen koron suuruinen. Lainan myöntää ja maksaa talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kunta. Korkotukea maksetaan korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 4,5 % lainan jäljellä olevasta pääomasta, lainavuosittain seuraavasti: Rakentamislaina korkotuen maksuaika enintään 10 vuotta lainavuosi korkotuki (% korosta) Perusparannuslaina korkotuen maksuaika enintään 8 vuotta lainavuosi korkotuki (% korosta) Korkotuen myöntää kunta ja korkotuen maksaa valtiokonttori lainanmyöntäjälle. Asuntoa on käytettävä omana asuntona. Asunto voidaan myöhemmin tilapäisesti vuokrata tai myydä vapaasti. Hakemus jätetään hakuaikana kunnalle. Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset ennen töiden aloittamista. Maksetut korkotukilainan korot voidaan vähentää verotuksessa. Kaupunginlaina Lainamäärä on 75 % rakennus- tai perusparannuskustannuksista, kuitenkin vähintään Korko on alkaen 3, 0 %. Laina-aika on 8 vuotta, kun lainamäärä enintään 8 000, 14 vuotta, kun lainamäärä on ja 20 vuotta, kun lainamäärä on yli Ensimmäisenä lainavuotena maksetaan korot nostetulle pääomalle. Toisen lainavuoden alusta korot ja lyhennykset maksetaan tasaerinä kuukausittain. Lainoituskohteen on sijaittava Tampereen kaupungin alueella. Lainansaajina ovat omakotitaloissa vähintään 2 hengen ruokakunnat. Myöntämisedellytyksenä on, että hakijaruokakunnan on mahduttava ruokakunnan koon mukaan määräytyviin tulorajoihin. Omien varojen oltava vähintään 10 %. Vakuudeksi tulee kiinnitys ko. kohteeseen. Käyttö- ja luovutusrajoituksena on, että lainoitettavaa asuntoa on käytettävä omana vakituisena asuntona ja asunnosta luovuttaessa on kaupunginlaina maksettava takasin. Hakuaika on jatkuva, haku kuitenkin ennen työhön ryhtymistä. 2. Kaupungin tonttitarjonta KIINTEISTÖTOIMI Aleksis Kiven katu C, 3. krs. PL 487, TAMPERE f. (03) avoinna ma-pe toimisto Jaana Rimpi-Muhonen (03) Marjut Malo-Siltanen (03) kiinteistösihteeri Aila Taura (03) apulaistonttipäällikkö Reino Pulkkinen (03)

4 Suunnitelmasta taloksi Omakoti- ja paritalotontteja (v myyntitontteja 13 kpl, rakennuspaikka Velaatasta, vuokratontteja 31 kpl). Pienehköjen rivitalojen ja ketjutettujen pientalojen tontteja ryhmärakentamiseen. Vuokra- ja myyntitonttien hakuajoista ilmoitetaan Aamulehdessä, Uutispäivä Demarissa ja Tamperelaisessa keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä syyslokakuussa. Hakemusten käsittely ja tontin saajien valinta Tontinsaajien varsinainen valinta suoritetaan arvontana siten, että mikäli hakemuksen kolmen osion yhteenlaskettu pistemäärä on 63 pistettä tai enemmän eikä hakija ja hänen puolisonsa ole yhdessä saanut Tampereen kaupungilta pientalotonttia vuoden 1993 jälkeen, hakija on oikeutettu pääsemään sillä kertaa suoritettavaan tonttiarvontaan. Arvalla valitun perheen hakemuksesta katsotaan korkeimmalla sijalla vapaana oleva tontti. Arvontaa jatketaan niin kauan, kun tontteja riittää. Mahdollisten peruuntumisten varalta arvotaan joitakin varamiehiä. Arvonta on julkinen. Lomake pisteiden laskemista varten löytyy Internetistä osoitteesta Osa keskeisillä alueilla olevista pientalotonteista myytäneen omatoimiseen rakentamiseen tarjousten perusteella. Hakemukset käsitellään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille pöytäkirjanotteella. 3. Tontin rakentamiskelpoisuus PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Rakentaminen edellyttää, että tontilla on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavasta ilmenevät tontin rajat ja siinä määritellään tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala (rakennuksen paikka) ja kerrosluku. Yleensä kaavaan sisältyy myös muita määräyksiä. Kaupungin luovuttamilla tonteilla rakentamista ohjataan asemakaavan lisäksi siihen liittyvillä rakentamistapaohjeilla. Ne koskevat esim. rakennuksen muotoa, materiaaleja ja värejä. Asemakaavat ovat nähtävissä ja niistä saa tietoa Palvelupiste Frenckellissä. Nopeimmin ja yksinkertaisimmin pääset rakentamaan rakentamalla asemakaavan mukaan. Asemakaavan muutos KAAVOITUSYKSIKKÖ, ASEMAKAAVOITUS Aleksis Kiven katu C, 4. krs. p. (03) /toimisto, f. (03) avoinna ma-pe Mikäli rakentajan hankkiman tontin asemakaava on vanhentunut tai muuten tarkoitukseensa sopimaton, tontin omistaja voi hakea muutosta esim. tontin käyttötarkoitukseen tai rakennusoikeuteen. Muutoksen laatimisesta voi tiedustella kaavoitusyksiköstä alueesta vastaavalta arkkitehdiltä. Hakemuslomakkeita asemakaavan muutosta varten saa Palvelupiste Frenckellistä, kaavoitusyksikön toimistosta tai Internetistä osoitteesta ytoteto/tepa/palvelup/lomake/lomakepa.htm. Myös vapaamuotoinen hakemus käsitellään. Hakemus on kaikkien tontinomistajien allekirjoitettava tai siinä tulee olla valtakirja asianomaisilta. Haettua muutosta voidaan kuvailla sekä sanallisesti että liittämällä mukaan piirroksia, valokuvia tai muuta selventävää materiaalia. Samalla on ilmoitettava, tehdäänkö tonttijako kaavan yhteydessä. Hakijan tulee suostua muutoskulujen ja mahdollisten lisäselvitysten aiheuttamien kulujen maksamiseen. Kaupunki toimii lisäselvitysten (esim. melu) tilaajana. Selvityksen laatija valitaan tarjousten perusteella yhdessä hakijan kanssa. Asemakaavan käsittely Kaavoitustyö aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisia ovat ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, yleensä esimerkiksi naapuri tai paikallinen yhdistys. OAS kuulutetaan nähtäville mielipiteiden saamista varten. Ellei hakija ole kuullut naapureitaan etukäteen, OAS postitetaan heille erikseen. Hakemuksen ja mielipiteiden perusteella laadittu luonnos voidaan asettaa nähtäväksi OAS:n yhteydessä tai myöhemmin. Mielipiteiden käsittelyn jälkeen luonnos muokataan ehdotuksen muotoon ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Sen jälkeen ympäristölautakunta käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäväksi, jolloin sitä vastaan on mahdollista esittää muistutuksia. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto, ja niiden käsitte- 5

5 lyaika on vähintään yksi vuosi. Niihin kuuluvat mm. kaavat, joissa muutetaan rakennuskorttelin pääasiallista käyttötarkoitusta, kerroslukua lisätään enemmän kuin yhdellä kerroksella tai rakennusoikeutta nostetaan pientaloalueella yli 0,30:n tai muilla alueilla rakennusoikeus lisääntyy yli m 2. Lisäksi suojelumääräyksestä poikkeamisen sisältävä kaava kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Muut asemakaavat hyväksyy ympäristölautakunta ja niiden käsittelyaika on vähintään puoli vuotta. Maankäyttöja rakennuslain edellyttämät nähtävilläolo- ja voimaantuloajat ovat pidentäneet kaavan valmistumiseen kuluvaa aikaa. Tavanomaisen omakotitontin asemakaavan muutos maksaa laatimis- ja käsittelykuluineen n ja lisäksi 0,50 /m 2 tontin kokonaiskerrosalan mukaan. Yleiskaava Pohjoisella suuralueella on voimassa oikeusvaikutteisia yleiskaavoja ranta-alueilla sekä Kapeen, Velaatan, Terälahden ja Teiskon kirkonseudun alueilla. Näiden pohjalta voidaan rakennuslupa yleensä myöntää suoraan. Alueella on voimassa olevia asemakaavoja ainoastaan Kämmenniemessä ja Polsossa. Jos alueella ei ole asemakaavaa eikä rakennuslupaa voida myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta, alueen rakentamismahdollisuudet selvitetään poikkeamispäätöksellä tai suunnittelutarveratkaisulla. Hakemuslomakkeita ja tietoja tarvittavista asiakirjoista saa Palvelupiste Frenckellistä ja kaavoitusyksikön toimistosta. Käsittelyaika on yleensä 2-6 kk. Hakemukset käsittelee kantakaupungin alueella läntisen, itäisen ja eteläisen alueen arkkitehdit (Aleksis Kiven katu C, 4.krs), pohjoisella suuralueella (Aitolahti-Teisko) suunnitteluinsinööri Hilkka Filpus (Frenckellinaukio 2 B, 4.krs), (03) tai Päätöksen asiassa tekee joko ympäristölautakunta tai Pirkanmaan ympäristökeskus. Ympäristölautakunnan myönteinen poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu maksaa 250. Jos hakemus hylätään tai perutaan, peritään hakemuksen käsittelykuluina 100. Viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapureiden tai muiden osallisten kuulemisesta peritään 50 /kuultava tai kuulutuskuluina lehti-ilmoituksena 170 /kuulutuskerta. Tonttijako ja tontin lohkominen KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B PL 487, Tampere f. (03) avoinna ma-pe Asemakaavan mukainen tonttijako, tonttijaon muutos sekä tontin lohkominen Asemakaava-alueella sijaitseva maa-alue on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen rakennuskiellossa siihen asti, kunnes se on rekisteröity tontiksi kiinteistörekisteriin. Tontti rekisteröidään pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksen tuloksena omistajan tai haltijan kirjallisen hakemuksen seurauksena. Jotta tontti voidaan lohkoa, tulee tontin alueella olla voimassa lohkomisen mahdollistava tonttijako. Tämäkin tulee vireille omistajan tai haltijan kirjallisen hakemuksen seurauksena. Tonttijako osoittaa sen, miten alue jakautuu eri tonteiksi. Tonttijako voidaan tehdä asemakaavaan sisältyvänä tai erillisenä toimenpiteenä. Erillistä tonttijakoa, sen muutosta ja tontin lohkomista haetaan hakemuslomakkeella, jonka saa Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta Tonttijakoa tai sen muutosta haettaessa liitteenä tulee olla selvitys siitä, miten alue halutaan jaettavaksi. Tontiksi lohkominen voi tapahtua vain asemakaavaalueella, lukuun ottamatta ranta-asemakaavaa. Tonttijaon, sen muutoksen ja tontin lohkomisen tekee kaupunkimittausyksikkö. Tontin lohkominen edellyttää voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon lisäksi mm. sitä, että omistajalla on lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostuu. Lohkomisen asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueella tekee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto sinne jätettävän hakemuksen perusteella. PIRKANMAAN-SATAKUNNAN MAANMITTAUS- TOIMISTO Näsilinnankatu 48 D p , tai Erillisen tonttijaon tai sen muutoksen käsittelyaika on hakemuksen jättämisestä lukien noin 2,5 kk. Tonttijaon laatiminen tai muuttaminen asemakaavan yhteydessä maksaa 600. Erillisen tonttijaon laatiminen ja muuttaminen maksaa 750. Tontin lohkomisen kestoaika on keskimäärin noin 2-3 kk toimituksen edellytysten täyttymisestä lukien. Omakotitontin lohkominen (alle m 2 ) maksaa noin 740. Lisäkustannuksia aiheutuu esimerkiksi silloin, jos lohkomisessa joudutaan käsittelemään eri kiinteistöjen välisiä rasiteoikeuksia tai kiinnitysasioita. Käsittelijät kiinteistöinsinööri Tapio Lahtonen (03) tai

6 Suunnitelmasta taloksi toimitusinsinööri Tapio Hyssy (03) tai toimitusinsinööri Tuija Hippula (03) tai Tontin lainhuudatus ja vuokraoikeuden kirjaaminen TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS Kiinteistökanslia Kelloportinkatu 5 A PL 134, TAMPERE p. (03) /vaihde, f. (03) avoinna ma-pe Vuokraoikeuden kirjaaminen vuokratontille Vuokraoikeuden kirjaaminen on maanomistajan jollekin toiselle henkilölle tai yhteisölle luovuttaman maaomaisuuden käyttöön liittyvän oikeuden rekisteröintiä. Vuokraajan velvollisuus on hakea vuokraoikeuden kirjaamista. Kirjaaminen maksaa 60 /tontti. Vuokraoikeuden kirjaaminen on edellytys kiinnitysten hakemiselle. Vuokraoikeuden kirjaamista ja kiinnitystä voidaan hakea yhtä aikaa. Lainhuudatus myyntitontille Lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista tuomioistuimen pitämään lainhuudatus- ja kiinnitysrekisteriin. Maanomistajalla on velvollisuus hakea lainhuutoa (koskee myös määräalaa). Lainhuuto on edellytys kiinnitysten hakemiselle. Lainhuutoa ja kiinnitystä voi hakea yhtä aikaa. Lainhuutohakemusmaksu 60. Lainhuutoa haettaessa on esitettävä selvitys varainsiirtoveron maksamisesta. Varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla tilisiirtolomakkeella (VEROH 6013) rahalaitokseen. Tilisiirtolomakkeita saa pankeista ja posteista. Verokanta on 4% kauppahinnasta. Kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa varainsiirtoveroa korotetaan, jollei lainhuutoa ole haettu oikeassa ajassa. Lainhuutoa ja vuokraoikeuden kirjaamista haetaan käräjäoikeudelta 6 kk:n kuluessa asiakirjan laatimisesta. Hakemukset lähetetään kirjallisena tai mikäli hakija saapuu henkilökohtaisesti paikalle, hän voi esittää hakemuksen suullisesti. Hakemuksessa on käytävä ilmi lainhuudon/kirjaamisen kohde, pyydetty toimenpide, hakijan nimi, kotipaikka, henkilötunnus sekä kaupparekisterinnumero tai muu vastaava. Liitteeksi kauppakirja tai vuokrasopimus alkuperäisenä ja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Yhtiön osalta yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote ja kokouspöytäkirja. 4. Rakennussuunnitelmat Suunnittelijan pätevyys Maankäyttö- ja rakennusasetusten mukaan rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä. Määräys koskee myös rakenne-, LVI- sekä muita erityissuunnittelijoita. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on pätevän suunnittelijan mukanaolo erityisen tärkeää heti hankkeen suunnittelun alkaessa. Suunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa. Myös erityissuunnittelijoiden (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat) mukanaolo suunnittelun alusta lähtien on osoittautunut välttämättömäksi ja rakentajan edun mukaiseksi. Rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Joku edellä mainituista tai muu riittävän pätevyyden omaava hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä siitä, että lupahakemus liitteineen on kunnossa silloin, kun se jätetään rakennusvalvontaan. Karttatilaukset suunnittelua ja rakennuslupaa varten PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Virallinen tonttikartta Kartta tarvitaan sekä suunnitelmien lähtökohdaksi että uudisrakennusluvan ja laajennusluvan liitteeksi. Asemakaava-alueella tonttikartan liitteenä on kartta vesi- ja viemärijohtojen sijainnista, katukorkeuslausunto, jossa näkyy lähinnä tonttirajaa olevat kadun pinnan korkeudet sekä kopiot havainnepiirustuksesta ja rakennustapaohjeesta silloin, kun ne ovat olemassa. Tilaus Virallinen tonttikartta tilataan Palvelupiste Frenckellistä. Kartan toimitusaika on n. 1-2 viikkoa ja hinta liitteineen 70. 7

7 Pintavaaituskartta suunnittelua ja rakennuslupaa varten Pintavaaituskartassa näkyy olemassa olevat maanpinnan korkeudet tontilla. Tietoja tarvitaan kaava-alueella rakennuksen tyyppiä ja korkeusasemaa suunniteltaessa. Pintavaaituskartta on myös liitettävä rakennuslupahakemukseen. Tilaus Kaupungin uusille vuokra- tai myyntitonteille on kaupunkimittausyksikkö tehnyt pintavaaitukset tontin lohkomisen yhteydessä. Kartan voi lunastaa Palvelupiste Frenckellistä hintaan 82. Kaupunkimittausyksikkö tekee tilauksesta pintavaaituksen yksityisille tonteille hintaan 113 /tunti. Työhön menee vähintään yksi tunti. Pintavaaituskartan voi myös teettää muualla. Pääpiirustukset Pääpiirustukset tilataan pätevältä suunnittelijalta. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi toimitetaan 3 kpl piirustussarjoja sidottuna seläkkein. Yhteen sarjaan kuuluu rakennusluvissa: asemapiirros pohjapiirros jokaisesta kerroksesta tai tasosta julkisivupiirros kaikista sivuista leikkauspiirros eri tyyppisistä rakennuksen osista rakenneleikkaus- ja väestösuojapiirrokset tarvittaessa Lisäksi toimenpiteestä riippuen tarvitaan 1-3 ylimääräistä asemapiirrosta verkostojen pitämiseksi ajan tasalla (puhelin-, sähkö- ja katuverkostot). Erityispiirustukset ja selvitykset Pääsääntöisesti piirustusten toimittaminen on tarpeen vain rakennuslupapäätöksessä annettujen ehtojen niin edellyttäessä. Rakennepiirustukset ja -laskelmat Rakennepiirustukset ja -laskelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn suorittamista varten. Niissä tulee esittää rakenteiden lämmön-, kosteuden-, veden- ja vedenpaineen sekä äänen eristyksen ratkaisut. Suunnitelmien tarkastus Rakennusvalvontayksikkö rakennustarkastusinsinööri Timo Toivo (03) tai ja alueen tarkastajat Pohjarakennussuunnitelmat Pohjarakennussuunnitelmat tilataan geoteknilliseltä suunnittelijalta. Suunnitelmat toimitetaan rakenteiden 8 pääsuunnittelijalle, joka laittaa kopion rakennesuunnitelmien liitetiedoksi. Isoissa rakennushankkeissa vaaditaan rakennesuunnitelmien liitetietoina pohjarakennussuunnitelmat, joista aikaisemmin käytettiin nimitystä pohjatutkimus ja perustamistapalausunto. Omakotitaloissa ja sitä pienemmissä hankkeissa ei tätä vaatimusta esitetä, ellei ole jotain syytä epäillä haitallisten painaumien syntymistä tai maan geoteknisen kantavuuden riittämistä. Kaupungilla on teknisen toimen suunnitteluyksikössä omia tarpeitaan varten tehtyjä tutkimuksia lähinnä katualueilta, joista voi olla apua geoteknilliselle suunnittelijalle harkittaessa tonttikohtaista tutkimustarvetta. Maksullisia tutkimustulosteita voi tilata puhelimitse Eija Björksteniltä, p. (03) Tutkimustuloste maksaa 5.05 /kappale. Yleensä tarve geoteknillisen asiantuntijan käyttämiseen ilmoitetaan lupapäätöksessä, mutta tarvittaessa se voidaan vaatia myöhemminkin. Ilmanvaihtosuunnitelmat Ilmanvaihtosuunnitelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa esitetään sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen, toiminta kanavistoineen, laitteineen ja mitoituksineen. Suunnitelmien tarkastus Rakennusvalvontayksikkö LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila (03) tai Vesi- ja viemäriliitoslausunto Lausuntoa tarvitaan LVI-suunnitelman laatimiseksi. Liitoslausunnossa osoitetaan kiinteistön liittymiskohta kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Lausunnossa määritellään vesijohdon painetiedot, jäte- ja sadevesiviemärien liittymiskorkeudet sekä padotuskorkeudet. Hinta sisältyy Tampereen Veden palveluun. Tilaus Tampereen Vesi insinööri (AMK) Tapio Saarni p. (03) , f. (03) Tilausta tehdessä tarvitaan kopio rakennusluvan asemapiirroksesta. Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat Suunnitelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sadevesien johtaminen laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Vesisopimuksen edellytyksenä on hyväksytyt LVI-suunnitelmat. Yleiseen viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuollon vaatimuksista määrätään uudella asetuksella, joka tulee voimaan vuoden 2004 alusta. Asetuksen mukaiset määräykset koskevat uu-

8 Suunnitelmasta taloksi disrakentamista heti vuoden 2004 alusta. (Jätevesien käsittelyohje vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, ks. Ympäristövalvonnan sivut osoitteessa ohje/jatevohje.htm.) Suunnitelmien tarkastus Rakennusvalvontayksikkö LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila (03) tai Sähkösuunnitelma Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 4. Katualueiden ja yleisten alueiden käyttö Kaivutyöt KATUPALVELUPISTE, TAMPEREEN KAUPUNKI Viinikankatu TAMPERE f. (03) katumestari Petri Leppänen tai (03) rakennusmestari/valvoja Jaakko Mäkinen tai (03) toimisto Auli Rittola (03) Sähkölaitoksen sähkö- ja kaukolämpöjohtojen sekä maakaasun jakeluputkien sijaintikartat saa katupalvelupisteestä. johtokartat Leena Salminen p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Liikennejärjestelyt LIIKENTEENOHJAUSTOIMISTO, TAMPEREEN KAUPUNKI Viinikankatu TAMPERE f. (03) rakennusmestari Marko Korpela (03) toimisto Jukka Jokinen (03) Kun katualueella tai muulla yleisellä alueella työskennellään tai sinne sijoitetaan esim. siirtolava, rakennustelineet, nostolava tai autonosturi, vaaditaan lupa liikennejärjestelyihin (Tieliikenneasetuksen 8 luvun 49 ja 50 ). Anomus on jätettävä liikenteenohjaustoimistoon vähintään viisi arkipäivää ennen työskentelyn aloittamista. Kun katualueelle tai muulle yleiselle alueelle (esim. puistot) kaivetaan esimerkiksi perustustöiden yhteydessä, on rakennuttajan haettava kaivulupa Tampereen kaupungin katupalvelupisteestä. Lisäksi tarvitaan lupa liikennejärjestelyihin (ks. Liikennejärjestelyt jäljempänä). Verkostoon liityttäessä Tampereen sähkölaitos, kaukolämpö, Tampereen Vesi ja teleyhtiöt vastaavat omalta osaltaan katualueen kaivuluvan hakemisesta. Jos tonttiliittymän kaivutyöt tehdään rakentajan toimesta, on kaivulupahakemuksen liitteenä oltava asiantuntijan tekemä kaivantosuunnitelma (ks. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 97). Kaivulupahakemuksia saa katupalvelupisteestä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta Internetistä löytyvät myös ohjeet kaivuluvan hakemisesta sekä kaivutöiden työohjeet: Hakuohjeet Hakuohje2003.htm Työohjeet Tyoohje2003.htm. 9

9 5. Rakennuslupa Lupamenettely RAKENNUSVALVONTAYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontayksiköstä. Rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVIsuunnittelija. Joku edellä mainituista tai joku muu riittävän pätevyyden omaava hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta ja myös siitä, että lupahakemus liitteineen on kunnossa silloin kun se jätetään rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin hallintaoikeus. Neuvoja ja ohjeita antavat alueesi lupakäsittelijät: Läntinen alue: Esa Perttunen (03) Eteläinen alue: Jyrki Kosonen (03) , Minna Leimu (03) Itäinen alue: Unto Vastamaa (03) Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Lupahakemus Lupahakemuksia saa rakennusvalvontayksiköstä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta lomakepa.htm. Omalla tulostimella tulostettaessa lomakkeen on oltava arkistointikelpoinen, ks. lisätietoa Arkistolaitoksen sivuilta osoitteesta 6. Selvitys julkisivuväreistä 7. Rakennushankeilmoitus (RH 1 -lomake omakotitalo) 8. Piirustukset (asemapiirros, pohjat, julkisivut, leikkaukset, rakenneleikkaukset) kolmena sarjana sidottuna seläkkein. 9. Kolme erillistä asemapiirrosta verkostojen ylläpitämiseksi ajan tasalla (puhelin-, sähkö- ja katuverkostot) Lupahakemuksen käsittelyaika on 4-8 viikkoa. Jos rakennusvalvonta huolehtii naapureille tiedottamisesta, on käsittelyaika n. 2 viikkoa pidempi. Naapurien kuuleminen Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan. Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien nimikirjoitukset on pyydettävä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen omien tonttiensa kohdalle. Asemapiirroksen koko tulisi olla A4 tai A3. Malli asemapiirroksesta naapurien kuulemiseksi on viereisellä sivulla. Ensimmäinen lause (ks. teksti viereisen sivun kuvassa) riittää pelkkään rakennushankkeesta tiedottamiseen. Myös toinen lause tarvitaan, kun suunnitelmissa on vähäisiä poikkeuksia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Poikkeuksista on neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Ellei luvanhakija liitä selvitystä naapurien kuulemisesta hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapurille. Ilmoitus hakemuksesta maksaa 75 naapuria kohti. Lupahakemuksen liitteet: 1. Lupahakemus (rakennusvalvonnan lomake) 2. Hallintaoikeuden selvitys (ei tarvita, mikäli omistustontin lainhuuto on lainvoimainen) - oikeaksi todistettu kauppakirjan jäljennös, jos lainhuuto ei lainvoimainen - oikeaksi todistettu vuokrasopimuksen jäljennös, jos vuokratontti 3. Virallinen tonttikartta 4. Pintavaaituskartta 5. Tontin rakennettavuusselvitys (perustamis- ja pohjaolosuhteet, terveellisyys, mahdolliset epäpuhtaudet, mahdollinen erityis- ja pohjavesialue, aiempi toiminta tontilla) 10

10 Suunnitelmasta taloksi Naapurien kuuleminen Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen haltijoina olemme saaneet tiedon tämän rakennushankkeen vireille tulosta. Meille on esitetty rakennushankkeen suunnitelmat ja poikkeukset eikä meillä ole niistä huomautettavaa Niilo Naapuri As. Oy Naapuritalo/ isänn. Keijo Kiinteistö As.Oy Naapurikoto/ hall.pj. Hanna Haltija Kaupunki/ Toimi Tonttipäällikkö Puistoalue Heimo Haltija Kaupunki/ Toimi Tonttipäällikkö Otto Omistaja, Outi Omistaja, Onni Omistaja 11

11 Lisäksi tontille tulee asettaa ilmoitustaulu ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan (ks. kuva alla). Tontille olisi myös hyvä merkitä uuden rakennuksen tai laajennuksen likimääräiset kulmapisteet ja 1. kerroksen lattian taso. vaatimus) virkamiespäätöksestä on 14 vrk ja lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava ja sovittava aloituskokouksessa rakennusvalvontayksikön alueen tarkastajan kanssa. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Valitusaika (oikaisu- Rakennushankkeesta tiedottaminen Rakennushankeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaataulu tai -kyltti. Tampereen kaupunki Ympäristövalvonta Rakennusvalvonnan ohjeita Rakennuttaja - rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot Toimenpide - rakentamisen ominaisuustiedot Suunnittelija - tiedot suunnittelijoista Aikataulu - rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika 6. Vastaava työnjohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 122 mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja. Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemus työjohtotehtävistä. Vastaava työnjohtaja on paras valita jo rakentamishankkeen alkuvaiheessa. Hänen kanssaan voi vertailla talopakettitoimituksia, laatia kustannusarvion ja tehdä urakkasopimukset. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään niiden ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan, hänen täytyy myös osallistua katselmuksiin. Vastaavan työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontamaksu Rakennusvalvontayksikön suorittamista lupavalmisteluista, katselmuksista, tarkastuksista, neuvonnasta sekä niihin liittyvistä yleiskuluista peritään vahvistetun taksan mukainen rakennusvalvontamaksu. Uudisrakennuksen osalta maksu on rakennusta kohti 150 sekä lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3 /m 2. Rakennusvalvontamittausmaksu Rakennusvalvontamittausmaksu sisältää sijainninmerkinnän, sijaintikatselmuksen sekä korkeuden annon. Maksu (pientalot ja paritalot 500 ) peritään rakennuslupamaksun yhteydessä. Rakennuslupapäätöksen saajan on tarkoin tutustuttava päätökseen sekä mahdollisiin ehtoihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Rakennuslupapäätös ja noudatettaviksi vahvistetut pääpiirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa tarkastuksissa. 12 Hakemus / Ilmoitus Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontayksiköstä lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Lomakkeita saa rakennusvalvontayksiköstä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta lomakepa.htm Käsittelijä Rakennusvalvontayksikkö rakennustarkastusinsinööri Timo Toivo (03) tai Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (kvv) ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (iv) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (kvv-työssä) sekä kiinteistön ilmanvaihtotyössä (iv) tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä henkilö, joka johtaa kvv- ja iv -työtä ja vastaa siitä, että kvvja iv -laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. Kvv- ja iv -työnjohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia katselmuksen tilaamisesta ja olla niissä läsnä.

12 Suunnitelmasta taloksi Työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuvan teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja. Hakemus / Ilmoitus Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontayksiköstä lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Lomakkeita saa rakennusvalvontayksiköstä, Palvelupiste Frenckellistä tai Internetistä osoitteesta lomakepa.htm. Käsittelijä Rakennusvalvontayksikkö LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila (03) tai Liittymien tilaaminen Rakennusaikainen sähköliityntä Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 2. Pysyvä sähköliityntä Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 5. Sähkösopimus Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 7. Sähköntoimituksen aloitus Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa ja sähköntoimituksen aloitusta tulee olla: Voimassa oleva liittymissopimus Liittymisjohto rakennettu ja kytketty Käyttöpaikan sähkölaitteet käyttöönottokelpoiset (urakoitsijan suorittama käyttöönottotarkastus tehty) Sähkösopimus tehty Vesihuollon sopimukset TAMPEREEN VESI Asiakaspalvelu (vesihuollon sopimukset, laskutus, vesimittarin luentailmoitukset ja vesimittariasiat) Viinikankatu 42 PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Kiinteistön omistaja käy henkilökohtaisesti Tampereen Veden asiakaspalvelussa tekemässä vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset. Uudisrakennuksen sopimuksia tehtäessä on oltava mukana rakennusvalvonnan hyväksymät LVI-piirustukset. Rakennusaikainen vedenkulutusarvio tehdään rakennustyypin mukaan. Vesi- ja viemärijohtojen ja vesimittarin tilaaminen TAMPEREEN VESI Viinikankatu 42 PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-to , pe Vesilaitoksen vikapäivystys Kun sopimukset kiinteistön liittymisestä vesihuoltoon ja veden käytöstä on tehty, voi tontille tilata vesi- ja viemäriverkon tonttiliittymät ja vesimittarin. Tilaus tehdään puhelimitse numerosta (03) Tampereen Vesi rakentaa tonttiliittymät eli tonttijohdot verkostosta tonttirajalle ja laskuttaa niistä hinnaston mukaan. Lisäksi uudesta liittymästä laskutetaan liittymismaksu. Liittymismaksut ovat alueesta ja tontin rakennusoikeudesta riippuen seuraavat: a) jos alueen vesijohtoverkosto on rakennettu ennen vuotta 1997: tontin rakennusoikeus alle 250 m 2, 1 614,60 tontin rakennusoikeus 250 m m 2, 2 152,80 b) jos alueen vesijohtoverkosto on rakennettu vuonna 1997 tai sen jälkeen: tontin rakennusoikeus alle 250 m 2, 2 018,25 tontin rakennusoikeus 250 m m 2, 2 691,00 Tontin alueella kaivantotyöt vesi- ja viemärijohtoja varten tekee rakentajan urakoitsija. Kaivannon on oltava turvallinen ja peitesyvyydeltään 2,2 m. 13

13 Viemäriputken tonttirajalta rakennukseen asentaa rakentajan urakoitsija. Tampereen Vesi asentaa valmiiseen kaivantoon vesijohdon vesimittarille saakka. Vesimittarin saa asentaa ja irrottaa vain vesilaitoksen asentaja. Vesijohtoliittymän venttiilin saa avata vain Tampereen Vesi. Luvaton veden käyttö käsitellään varkautena. Kun kiinteistöön on muutettu, ilmoita Tampereen Veden asiakaspalveluun laskutusosoitteen muutos vesimittarin lukema vuosikulutusarviota varten. Ajoliittymä kadulta tontille KATUYKSIKÖN ALUETOIMISTOT avoinna ma-pe Läntinen alue: Turvesuonkatu 15, TAMPERE p. (03) , f. (03) Suunnittelu: Kalevi Salonen (03) Eteläinen alue: Viinikankatu 42, TAMPERE p. (03) , f. (03) Suunnittelu: Risto Willgren (03) Itäinen alue: Orimuskatu 76, TAMPERE p. (03) , f. (03) Suunnittelu: Heikki Kujanpää (03) Tonttiliittymä rakennetaan asemakaavan ja rakennuksen asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Rakennusluvan hakuvaiheessa asemapiirros käy lausunnolla katusuunnittelijalla, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa suunnitelmaa. Alueiden suunnittelijoiden yhteystiedot ovat yllä. Omakotialueilla sallitaan pääsääntöisesti vain yksi liittymä tonttia kohden. Uudishankkeen yhteydessä tästä poikkeava menettely on oltava esitettynä hyväksytyissä rakennuslupa-asiakirjoissa. (Myös katusaneerausten yhteydessä poikkeava menettely edellyttää, että liittymämuutokset esitetään uudessa, laadittavassa katusuunnitelmassa.) Tontinomistaja tai -haltija on vastuussa katurakenteelle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat luvattomista ja virheellisistä kadun sivuojien täyttämisestä tai putkittamisesta. Tonttiliittymän rakentamisen kustantaa tontin omistaja tai -haltija. Liittymän rakentamisesta on aina sovittava etukäteen alueen tiemestarin kanssa. Avo-ojallisella kadulla on liittymärummun suurin sallittu pituus 6-8 m, pienin sallittu halkaisija betoniputkella 300 mm ja muoviputkella 250 mm. 14 Kaduilla, jotka varustetaan reunakivellä, tehdään tiedossa oleviin tonttiliittymiin reunakiven alentaminen katuyksikön kustannuksella. Jälkeenpäin tehtävä alentaminen tehdään tontinomistajan tai -haltijan tilauksesta ja kustannuksella. Tontinomistajan tai -haltijan kadun hoidon velvoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kadun rakentaminen kuuluu kaupungille ja vahvistettujen katusuunnitelmien mukaisesti rakennettu katu on luovutettava yleiseen käyttöön. Yleiseen käyttöön luovutuksesta seuraa tontinomistajalle katualueen (jalkakäytävä + ajorata) puhtaanapitovelvollisuus tontin kohdalla oheisen kaavion mukaisesti. Puhtaanapito: Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, roskien, irtonaisten esineiden ja hiekoitushiekkojen sekä rikkaruohojen poistaminen. Talvikunnossapito: Kadun pitäminen liikennettä tyydyttävässä kunnossa, kuten lumen ja jään poistaminen, kadun pinnan pitäminen tasaisena, hiekoittaminen liukkauden torjumiseksi sekä katuojien, sadevesikourujen ja kaivojen avoinna pitäminen. Kaupungille kuuluu katualueen istutuskaistan puhtaanapito. Kaupungille kuuluu niin ikään ajoratojen sekä yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapito sekä roskalaatikoiden tyhjennys, mikäli ne ovat istutuskaistalla. No 423 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Lisäksi kaupunki tyhjentää lasiseinillä varustettujen pysäkkikatosten roska-astiat (JC- Deacauxin pysäkit). Muiden pysäkkien roska-astioiden tyhjentäminen kuuluu pysäkin kohdalla oleville tontin omistajille/haltijoille. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle ja sen viereen kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä. (Kunnossa- ja puhtaanapitolaki 1978/669.)

14 Suunnitelmasta taloksi Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana kadun keskiviivaan saakka lukuunottamatta istutuskaistaa. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tyhjentää puhtaanapidon velvollisuusalueen sisällä olevat roska-astiat. Ajoneuvoliittymän rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu tontin tai rakennuspaikan omistajalle tai haltijalle. (Tampereen kaupungin rakennusjärjestys ) Tontinomistajalla on ilmoitusvelvollisuus katuvaurioista tai vastaavista (virka-aikana katuyksikön aluetoimistot ja muuna aikana Tampereen vesilaitoksen vikapäivystys ). Kaupunki vastaa katualueen ja sillä sijaitsevien rakenteiden muusta hoidosta ja kunnossapidosta. Tontinomistajan tai -haltijan kadun hoidon velvoitteet. 15

15 8. Viranomaisten katselmukset Katselmuksia on pyydettävä rakentamisen edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa tarkemmin määrätään. Rakennustyön aloittamisilmoitus / aloituskokous Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on sovittava alueen tarkastajan kanssa aloituskokouksen järjestämisestä. Parhaiten alueen tarkastajan tavoittaa puhelimitse rakennusvalvonnasta arkisin klo Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Rakennuksen sijainnin merkitseminen KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Maastotöiden järjestely Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Sijainnin merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvan edellyttämään paikkaan. Vaatimus sijainnin merkinnästä on esitetty rakennuslupapäätöksessä. Rakennuksen sijainnin merkitseminen on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaista rakennustyön aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, häviävät merkit helposti. Sijainnin merkitsemisen yhteydessä tuodaan tontille korkeuslukema. Tilaus Maastotöiden järjestely Juhani Ruohonen (03) Sijainnin merkitseminen tilataan kiinteistötunnuksella (kaupunginosa-kortteli-tontti) tai rakennuslupanumerolla. Tilauksen yhteydessä sovitaan, mitkä rakennuksen nurkkapisteet (4 kpl) merkitään maastoon. Nurkkapisteiden numerot näkyvät merkintäkortissa, jonka asiakas saa rakennuslupapäätöksen 16 mukana. Maksu (omakotitalot ja paritalot 500 ) peritään rakennuslupamaksun yhteydessä. Maksu sisältää myös sijaintikatselmuksen. Pohjakatselmus Peruskuopan kaivuu- ja louhintatöiden valmistuttua vastaava työnjohtaja pyytää pohjakatselmuksen suorittamista. Perusmaata ei saa ennen sitä pysyvästi peittää. Kun rakennus perustetaan paalujen varaan, pohjakatselmus pidetään paalutustyön ollessa käynnissä. Hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat. Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Sijaintikatselmus KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Maastotöiden järjestely Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että rakennuksen paikka, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset. Kun rakennuksen sokkeli ja lattia tai vastaava rakennusvaihe on valmis, on tilattava sijaintikatselmus. Rakennuslupapäätöksessä on esitetty vaatimus sijaintikatselmuksesta. Hinta peritään rakennuslupamaksun yhteydessä. Tilaus Maastotöiden järjestely Juhani Ruohonen (03) Rakennekatselmus Kun kantavat rakenteet ovat valmiit, vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmuksen suorittamista. Rakenteita ei saa sitä ennen pysyvästi peittää. Rakenteiden vaativuuden mukaan pyydetään myös rakenteiden suunnittelija rakennekatselmukseen. Hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai

16 Suunnitelmasta taloksi Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai , tiistaisin Teiskossa klo , (03) Savuhormien katselmus Jos rakennukseen tulee savuhormirakenteita, pyytää vastaava työnjohtaja niiden valmistuttua savuhormien katselmuksen. Hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai , tiistaisin Teiskossa klo , (03) Öljylämmityslaitteiston katsastus TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Palotarkastajat Satakunnankatu TAMPERE p. (03) /keskus avoinna ma-ke , to , pe Öljylämmityslaitteisto on katsastettava ennen kohteen käyttöön ottamista. Katsastuksen toimittaa palotarkastaja. Katsastuksen toimittamiseksi on laitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan asennustyön valmistuttua pyydettävä viipymättä katsastusta ja toimitettava kopio asennustyöstä annetusta todistuksesta aluepelastuslaitokselle. Todistuksesta tulee ilmetä myös laitteiston haltijan yhteystiedot puhelinnumeroineen. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus Tilaus Rakennusvalvontayksikkö tarkastusteknikko Isto Koskinen (03) tai Sähköasennusten tarkastukset Katso Liite 1 Sähkölaitoksen opas pientalorakentajalle, kohta 8. Loppukatselmukset Osittainen loppukatselmus (muuttokatselmus) Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, on käyttöön otettavalla osalla pidettävä osittainen loppukatselmus. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintilojen osalta tämä tarkoittaa, että lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset ovat valmiit ja tarkastetut ja että portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa. Rakennuksessa tulee olla osoitenumerointi, jätehuolto järjestettynä ja tarvittavat autopaikat olemassa. Vastaavan työnjohtajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennusvalvontayksikön tarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasiakirjasta. Ennen käyttöönottoa tulee myöskin rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeiden olla laadittuna. Loppukatselmus Vastaava työnjohtaja pyytää loppukatselmuksen, kun rakennus on myös ulkopuolisine töineen valmis. Katselmus on hoidettava luvan voimassaoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitusta loppukatselmukseen, joka on suoritettu hyväksyttävästi. Katselmuksen hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. Tilaus Rakennusvalvontayksikkö, alueen tarkastajat Läntinen alue: Juha Miettinen (03) tai Eteläinen alue: Reino Muurila (03) tai Itäinen alue: Jarmo Järventausta (03) tai Pohjoinen alue: Pekka Rantanen (03) tai tiistaisin Teiskossa klo , (03) Tarkastukset pyytää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai iv-laitteiston työnjohtaja. Hinta sisältyy rakennuslupaan. 17

17 9. Tontin osoite PALVELUPISTE FRENCKELL Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE p. (03) , f. (03) avoinna ma-pe Asemakaava-alueen tonteille osoitteet annetaan tonttijakovaiheessa. Kulmatontille tulee osoite kummaltakin kadulta. Pääsääntö on, että käyttöosoite määräytyy sen mukaan, miltä kadulta on kulku. Haja-asutusalueella ei rakentamattomalla kiinteistöllä ole vielä osoitetta. Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Osoitenumero on matkaan perustuva, ja asemapiirros osoittaa rakennuksen tai liittymän sijainnin, mihin matka mitataan. Osoitemerkinnät Maankäyttö- ja rakennusasetus velvoittaa rakennuksen omistajan asettamaan helposti näkyvälle paikalle rakennustarkastajan hyväksymän mallin mukaisen osoitenumeron. Kulmataloon pitää kiinnittää oma osoitenumeronsa kummankin kadun puolelle. Kun osoitenumero ei näy liikenneväylälle, tulee liittymään hankkia vielä osoiteviitta. Osoitenumerointi ja muut tarpeelliset osoitemerkinnät on oltava valmiina viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. Tarvikkeiden kustannukset kuuluvat rakennuksen omistajalle. Käsittelijä Kaupunkimittausyksikkö maanmittausteknikko Olavi Kivilahti p. (03) , f. (03) Tampereella käytettävät osoitemerkinnät: Osoitenumerokilpi Osoiteviitta Numero vaalea, heijastava kiinnitetään betonijalustaiseen liikennemerkki pylvääseen tiehallinnon hyväksymien kilpitoimittajien tai Tampereen kaupungin valmistama vaihtoehtona asemakaava-alueelle kadunkilven tyyppinen viitta, jossa koko osoite, esim. Tarvikkeiden hankinta Kilpiä, viittoja ja muita tarvikkeita voi tilata esim. Tampereen kaupungin liikennemerkkitoimistosta Viinikankatu 42 p. (03) , f. (03) Osoitenumerokilpi (sis. alv 22%) 1-2 numeroa 8,00 3 numeroa 9,00 4 numeroa 9,80 Osoiteviitta+kiinnikkeet 1-2 numeroa 35,00 3 numeroa 40,00 4 numeroa 46,00 6 numeroa 62,00 Osoiteviitta, jossa kadun nimi keskimäärin 50, 00 Betonijalusta pienempi 11,00 Liikennemerkkipylväs 13,00-19,00 Numero vaalea, heijastava kiinnitetään rakennukseen, porttiin tai muuhun kiinteään rakennelmaan vaihtoehtona musta, vähintään 10 cm korkea numerotarra valaisimeen 18

18 Suunnitelmasta taloksi 10. Yhteenveto hinnoista Tontin rakentamiskelpoisuus Asemakaavan vähäinen (omakotitontti) muutos laatimis- ja käsittelykulut lisäksi tontin kokonaiskerrosalan mukaan... 0,50 /m 2 Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen Tontin lohkominen asemakaava-alueella (rekisteröiminen kiinteistöksi) alle 2000 m 2...n. 740 Vuokraoikeuden kirjaaminen (vuokratontti) Lainhuutohakemusmaksu Varainsiirtovero (myyntitontti)... 4 % kauppahinnasta Rakennuslupa Virallinen tonttikartta Pintavaaituskartta (kaupungin tontti) (yksityinen tontti) /tunti Rakennusvalvontamaksu Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan... 3 /m 2 Rakennusvalvontamittausmaksut (paritalot ja pientalot) Liittymämaksut Sähkö... Tampereen Sähkölaitoksen hinnasto Vesi... Tampereen Veden hinnasto ( ) 19

19 11. Rakentajan palvelupisteet kartalla 1. YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTE FRENCKELL ASIAKASPALVELU Frenckellinaukio 2 B 1. KAAVOITUSYKSIKKÖ, YLEISKAAVOITUS Frenckellinaukio 2 B, 4.krs 1. KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B 1. RAKENNUSVALVONTAYKSIKKÖ Frenckellinaukio 2 B 2. ASUNTOTOIMI Puutarhakatu 8 A, 6. krs. 3. KIINTEISTÖTOIMI Aleksis Kiven katu C 3. krs. 3. KAAVOITUSYKSIKKÖ, ASEMAKAAVOITUS Aleksis Kiven katu C, 4. krs 4. TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS ASIAKASPALVELU Satakunnankatu 13 b 5. TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS KIINTEISTÖKANSLIA Kelloportinkatu 5 A 6. TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS LIITTYMÄPALVELU Sähkötalo/Jokikatu 5 7. TAMPEREEN VESI Viinikankatu KATUPALVELUPISTE Viinikankatu LIIKENTEENOHJAUSTOIMISTO Viinikankatu 42 20

20 Suunnitelmasta taloksi 21

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI

SUUNNITELMASTA TALOKSI SUUNNITELMASTA TALOKSI RAKENTAJAN OPAS VIRANOMAISPALVELUISTA HELMIKUU 2007 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 5656 6700 Palvelupiste.Frenckell@tampere.fi www.tampere.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2016

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2016 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2016 www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle.

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja haetaan hakuaikana sähköisesti tai paperihakemuksella. Paperihakemukset toimitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen ennen hakuajan päättymistä, os. Frenckellinaukio 2 D,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Kevään tonttihaun yleisötilaisuus Anders Öström /

Kevään tonttihaun yleisötilaisuus Anders Öström / Kevään tonttihaun yleisötilaisuus 8.3.2017 Anders Öström / anders.ostrom@turunvesihuolto.fi Turun Vesihuolto Oy Vesiliikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2017 Turun Vesihuolto vastaa vesihuollosta Turussa. Turun

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000. Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan hakijan kanssa samassa osoitteessa kirjoilla olevaa avio- tai avopuolisoa.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan hakijan kanssa samassa osoitteessa kirjoilla olevaa avio- tai avopuolisoa. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tonttihakemukset toimitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen, os. Frenckellinaukio 2 D, 1. krs. Avoinna arkisin klo 8.30 15.45, tai sähköisesti osoitteessa: www.tampere.fi/rakentaminen/tontit

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 7 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 (vaihde) www.mustasaari.fi/rakentaminen Mustasaaressa lokakuussa

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7 02/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 07.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 07.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12 08/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.4.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 11.4.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3. 18/2017 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3.2017 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 9.3.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 50-51 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.2017 Talotekniikkayksikön päällikkö on 23.2.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 9 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 28.2.2017,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2015 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.10.2015 tekemät rakennuslupapäätökset 80 81 Päätökset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (9) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 12.1.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (9) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 12.1. 2/2016 1 (9) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 12.1.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 12.1.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 9 11 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten.

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Ohjeet poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin

Lisätiedot

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle.

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja haetaan hakuaikana sähköisesti tai paperihakemuksella. Paperihakemukset toimitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen ennen hakuajan päättymistä, os. Frenckellinaukio 2 D,

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.5.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.5. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2017 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.5.2017 Talotekniikkayksikön päällikkö on 11.5.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 18 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 03/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 02.02.2017 1 (5) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 02.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/2015 1 (7) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset 82 83 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma 9.8.2007 RAHOLA 3023 5, PUISTOALUEEN OSAN LIITTÄMINEN OSAKSI TONTTIA, TEERIVUORENKATU 8, KAAVA NRO 8171. Kaava alue ja kaavan lähivaikutusalue

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-61 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 62 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-4-49-32 Pinta-ala 650.0 Palokunnantie 1 02700 KAUNIAINEN Kaava

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 Rakennuslautakunta 27 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-186 kiinteistölle 405-4-63-5, Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 27 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 24/2015 1 (11) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 1.9 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 66 69 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015,

Lisätiedot

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9 Sivu 1 Hakija Telia Finland Oyj Toivonen Jari PL 320 00051 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 020-001-9903-0000 Kaupunginosa/kylä 001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti 0000 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot