Raharenki. Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia. Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa. sivu 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raharenki. Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia. Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa. sivu 3."

Transkriptio

1 Raharenki OK Perintä Oy:n asiakaslehti 2/2011 Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia sivu 3 Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa sivu 4

2 Pääkirjoitus Olemme viime kuukausina saaneet lukea toistuvasti siitä kuinka Eurooppa Yhdysvaltain ohella kamppailee talousongelmiensa kanssa. Suomella on ollut keskusteluissa iso rooli, kun se ei ole hyväksynyt Kreikan tukipakettia ilman turvaavia vakuuksia. Talouden ymmärtäjien joukossa on jopa väläytelty koko euroalueen hajoamisen mahdollisuutta. Kuluva syksy ja loppuvuosi kohdataan odottavissa tunnelmissa. Ratkaisut joihin kriisimaiden pelastamisessa päädytään, ovat isoja ja ne tulevat vaikuttamaan tavalla tai toisella myös meihin suomalaisiin. Täällä OK Perinnässä olemme tehneet viime vuosina paljon töitä asiakastyytyväisyyden eteen. Perintäprosessejamme ja toimintamallejamme kehitetään päivittäin. Uuden osin käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmämme myötä olemme jo saaneet nauttia hedelmiä työmme tuloksista. Osaltaan uusi järjestelmämme on ollut yhtenä tekijänä sille, että henkilökuntamme palkkiomittarinakin oleva perinnän onnistuminen on kohentunut tuntuvasti kuluvana vuonna. Syitä positiiviseen kehitykseen löytyy muitakin ja yhtä ainoaa on vaikeaa tuoda esiin. Yhtenä suurimmista näen innostuneen ja ennakkoluulottoman henkilöstömme, joka on ollut ja on valmis kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan samalla asiakkaittemme tarpeita kuunnellen. Teiltä asiakkaamme olemme saaneet paljon ajatuksia siitä, miltä tulevaisuuden perintätoimijan tulee näyttää ja uskon siihen, että tätä kautta pystymme tarjoamaan teille tulevaisuudessakin yhä tehokkaampia perintäpalveluja kuten myös uusia innovaatioita. Liikevaihdollisesti sekä tuloksellisesti mitattuna OK Perinnän ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat sujuneet odotusten mukaisesti. Kehityksen jatkuessa tulemme tänäkin vuonna vahvistamaan haastaja-asemaamme kolmanneksi suurimpana perintätoimijana Suomessa. Koko perintäala elää tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa myös lainsäädännön kehityksen suhteen. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän valmistelemaan EU:n uudistetun maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa ja perintälain uudistamista. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa tämän vuoden aikana hallituksen esityksen muotoon. Toivottavaa on, että luotonantajatkin saavat äänensä työryhmässä kuulumaan. Odotamme, että saamme käyttöömme uudistetun lain, jonka avulla voidaan välttää maksumoraalin löystyminen ja taata mahdollisimman kustannustehokkaat sekä oikeudenmukaiset perintämenetelmät, katsotaan asiaa sitten velkojan tai velallisasiakkaan näkökulmasta. Miellyttävää syksyä. Sami Vesto liiketoimintajohtaja 2 Raharenki 2/2011

3 Riitatilanteissa velkojat kääntyvät usein asianajo- tai lakiasiaintoimistojen puoleen. OK Perinnän asiakkaat voivat jättää myös riitaisat asiat perintätoimistonsa hoidettavaksi. OK Perintä hoitaa myös OK Perintä Oy:n lakimies, OTK Olli Rinne. riitaisia saatavia Toisinaan velallinen riitauttaa velkomisasian ja saattaa ilmoittaa tästä vasta maksukehotuksen saatuaan tai saatavan jo siirryttyä perintäyhtiön perittäväksi. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan kokeneen lakimiehen apua, jotta perinnän menestymisen mahdollisuudet kartoitetaan riittävän perusteellisesti ja selvitetään velkojan mahdollinen oikeusturva vakuutusyhtiöstä. OK Perinnän lakimiehet hoitavat riitaisia saatavia ja tekevät sen suhteellisen vähin kustannuksin, joten asiakkaidemme ei tarvitse riita-asioissa kääntyä asianajo- tai lakiasiaintoimiston puoleen. Usein asiat hoituvat neuvottelemalla osapuolten kanssa. Ellei asiakkaamme tavoittelemaa sovintoratkaisua saavuteta, keskustelemme asiakkaamme kanssa siitä, mikä vaihtoehto on hänelle tarkoituksenmukaisin. Meillä on käytössämme asiakkaidemme vapaaehtoisen perinnän aikana kertynyt tieto yksittäisestä saatavasta, mikä helpottaa merkittävästi jatkotoimenpiteiden harkitsemista. Saatava voidaan joko kirjata luottotappioksi tai jatkaa perintää oikeusteitse riita-asiana, kertoo OK Perinnän lakimies, OTK Olli Rinne. OK Perintä ottaa hoitaakseen myös jo valmiiksi riitaisia saatavia. Näistäkin saatavista aika monet hoidetaan neuvottelemalla. Harkitsemme tarkkaan missä tilanteessa suosittelemme asiakkaallemme riitaoikeudenkäynnin aloittamista, koska prosessit ovat pitkiä ja kalliita. Lisäksi niihin liittyy jonkinasteinen tappion mahdollisuus, Olli Rinne sanoo. Annamme aina vastapuolelle aikaa ja mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä. OK Perinnän toimintatapaan kuuluu kertoa asiakkaalleen kaikki jutun voittoa tai häviämistä puoltavat seikat ja antaa oma suositus jatkotoimista. Asiakas eli velkoja kuitenkin viimekädessä itse päättää, miten asiassa edetään. Onnistumisprosentti yli 90 Aina neuvottelu ja sopiminen eivät onnistu ja perintäprosessi etenee käräjäoikeuteen. Suosituksemme on, että oikeuteen lähdetään vain, jos jutun voittaminen näyttää todennäköiseltä ja oikeudenkäynti on järkevässä suhteessa asiakkaan liiketoimintaan nähden. Yleensä asiakkaamme noudattavat suositustamme, Olli Rinne sanoo. Rinteen käräjille viemistä jutuista viimeisen vuoden aikana vel- kojan kannalta myönteinen päätös on annettu usein. Onnistumisprosentti on yli 90. Toistuva riitely on merkki virheellisistä toimintatavoista Jos asiakkaat jatkuvasti riitauttavat laskujaan, yrityksen kannattaa paneutua miettimään toimintatapojaan ja asiakkuuksiaan. Jos yrityksen toiminta, palvelu ja tuotteet ovat moitteettomia ja reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti ja avoimesti riitajuttuja ei pitäisi olla kovin paljon. Jos saatavista joudutaan jatkuvasti riitelemään, yrityksen kannattaa tarkistaa toimintatapansa ja sopimusehtonsa vaikka kääntymällä käyttämänsä perintäyhtiön lakimiehen puoleen. Tavallisesti kysymys on jonkin yksittäisen sopimuskohdan kirjoittamisesta selkokielelle, Olli Rinne neuvoo. OK Perintä räätälöi tarvittaessa asiakkailleen tai asiakkaidensa toimialaa edustaville edunvalvojille, yhdistyksille ja liitoille perintää koskevaa ja sopimusoikeudellista koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on minimoida riitaiset saatavat ja saada asiakkaan liiketoiminta sujumaan hyvin. 3

4 Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa Soliditet tarjoaa luottotieto- ja liikeinformaatiopalveluja asiakkaidensa liiketoimintapäätösten tueksi. Soliditetin luottotietotoiminta on viime vuosina laajentunut yritysluottotietopalveluista kattamaan myös henkilöluottotiedot. Samalla ulkoisen liikeinformaation merkitys asiakkuuksien hallinnassa on kasvanut. Luottotappioiden minimoimiseksi kuluttajaluottoja myön- L tävien yritysten on järkevää tarkistaa luototettavan henkilön luottokelpoisuus. Se on perusteltua aina, mutta sen merkitys korostuu taloudellisesti epävakaana aikana. Vaikka asian pitäisi olla liikeelämän toimijoille itsestään selvyys, sitä se ei aina näyttäisi olevan. Soliditetin liiketoimintajohtaja Vesa Kalapuro sanoo tietävänsä tapauksia, joissa luottoa on myönnetty henkilölle, jota ei ole olemassa ja onpa joku onnistunut hankkimaan luottokortin koiralleenkin. Nämä ovat tietysti ääritapauksia, mutta tällaistakin sattuu, Kalapuro toteaa. Positiivinen versus negatiivinen luottotieto Yhtenä lääkkeenä yksityisten henkilöiden ylivelkaantumiselle ja maksuvaikeuksiin joutumiselle on esitetty positiivista luottorekisteriä, joka Luottomiehet-Kreditmännen ry:n aloitteesta saatiin kesäkuussa 2011 hallitusohjelmaan toimenpidekirjauksena muodossa Selvitetään positiivisen luottorekisterin järjestämistä. Positiivisella luottorekisterillä tarkoitetaan kuluttajahenkilöiden voimassa olevia luottoja ja niiden maksutapaa ja se olisi tarkoitettu luoton antajien käyttöön. Esitys on herättänyt aika paljon vastustusta. Suomalaiset haluavat Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön. VESA KALAPURO pitää tiukasti yksityisasianaan, millaisia velkoja heillä on ja kuka niitä on myöntänyt, Kalapuro toteaa. Myös kuluttaja- ja tietosuojaviranomaiset näyttäisivät ottaneen asiaan kielteisen kannan. Koska Suomessa ei ole käytössä positiivista luottotietorekisteriä, luoton antajien on tyytyminen luottopäätöksiä tehdessään kuluttajien negatiivisiin tietoihin, eli tiedossa oleviin maksuhäiriöihin. Henkilötietojen käsittely tapahtuu Soliditetissa hyvän luottotietotavan mukaisesti ja yritys noudattaa tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa ehdottomasti tietosuojalainsäädäntöä. Soliditetin rekisterissä on noin henkilöä, joilla on maksuhäiriöitä tai luottotietomerkintöjä, Kalapuro sanoo. Joskus voi olla hyvä myös selvittää, onko luotonhakija vastuuhenkilönä luottokelvottomassa yrityksessä. On tapauksia, joissa henkilön omat luottotiedot ovat kunnossa, mutta hän on omistajana yrityksessä, joka on maksuvaikeuksissa. Luotonantajalle tämä tieto voi olla merkityksellinen. Lisäarvoa asiakkuuksien hallintaan Soliditet tarjoaa yritys- ja henkilöluottotietopalvelujen ohella myös liikeinformaatiopalveluja, joiden taustalla ovat yrityksen omat tiedonkeruu- ja käsittelyprosessit. Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön, Kalapuro sanoo. Yhden näkökulman asiakkuuksien arviointiin antaa Soliditetin Bric-kuluttajaluokitus, joka tarkastelee tilastollisesti kuluttajia korttelitasolla. Sen avulla saa kuvan kuluttaja-asiakaskannan rakenteesta asuinympäristön perusteella. Bric-muuttujia ovat kuluttajien ostovoima, koulutustaso, elämänvaihe, asuinaluetyyppi, asunnon omistussuhde, asuntotyyppi ja maksuhäiriöriski. Bric-luokitus perustuu Tilastokeskuksen Ruututietokannan sekä Soliditetin henkilöluottotietorekisterin ja yritysrekisterin tietoihin. Maantieteellisesti Bric-kuluttajaluokitus antaa erittäin täsmällistä tietoa, mikä tehostaa markkinointia. Tilastolliset testit osoittavat, että myös maksuhäiriöriski on merkittävästi 4 Raharenki 2/2011

5 Soliditet on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan toimija. Konsernin emoyhtiö on Bisnode Ab, jonka omistavat Tukholman pörssissä noteerattu pääomasijoittaja Ratos Ab (70 %) ja Bonnier Ab (30 %). Vesa Kalapuro riippuvainen Bric-muuttujista, joten luokitusta voidaan käyttää lisäksi yhtenä luottotappioriskin arvioinnin työkaluna, Kalapuro sanoo. Yritysten myyntityössä Vesa Kalapuro suosittelee asioiden tekemistä etupainotteisesti. On järkevämpää kartoittaa ensin kenelle halutaan myydä kuin huomata vasta tilauksen saatuaan, että asiakkaalle ei voidakaan myöntää luottoa. Silloin syntyy kiusallinen tilanne puolin ja toisin. Myyjän aikaa on tuhlattu ja hän on menettänyt kasvonsa asiakkaan edessä. Bad williä on aiheutettu joka suuntaan. Soliditet voi auttaa myös erilaisten räätälöityjen scoringmallien rakentamisessa. Ne ovat tilastollisin menetelmin luotuja malleja, jotka ennustavat asiakkuuksiin liittyviä riskejä tai toisaalta lisämyynnin mahdollisuuksia. Mallien muuttujina voidaan käyttää yrityksen omia asiakas- ja tuotetietoja sekä tietoja ulkoisista lähteistä. Näitä saadaan muun muassa Soliditetin henkilöluottorekisteristä tai yritysrekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta, jonka tietoja Soliditet operaattorina välittää. Myös Bric-kuluttajaluokituksen muuttujia voidaan käyttää pehmeinä muuttujina malleissa. Kaiken kaikkiaan Soliditetilla on kattava tuotevalikoima niin asiakkuuksien kuin luottoriskien hallintaan oli kyse sitten yritystiedoista tai kuluttajatiedoista, Vesa Kalapuro toteaa. 5

6 Fixura tarjoaa vaihtoehdon sijoittajille ja lainan tarvitsijoille Runsas vuosi sitten perustettu vertaislainoja myöntävä Fixura Oy on toimialansa edelläkävijä Suomessa. Fixuran asiakkaina lainanottaja ja lainanantaja saavat itse sopia keskenään koroista ja muista ehdoista. Jeanette Samuelsson ja Simon Sandvik perustivat Fixura Oy:n kiinnostuksesta sijoitusalaan ja halusta löytää uusi sijoitustuote. Fixura toimii kotisivujensa välityksellä. Sivuilla kohtaavat ihmiset, jotka tarvitsevat lainaa ja ne, jotka haluavat rahaa lainata. Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. Aikaisemmin vuokraasunnot ovat olleet siinä melkeinpä ainut tapa. Samaan aikaan näimme suuren tarpeen vaihtoehtoisille lainoille, kertoo Simon Sandvik. Fixura on toiminut nyt runsaan vuoden ja kaikki on mennyt perustajien odotuksiakin paremmin. Kaikkiaan yritys on välittänyt lainaa 1,3 miljoonaa euroa. Noin henkilöä on hakenut lainaa ja 500 henkilöä on sijoittanut rahojaan. Keskimääräinen lainasumma on euroa. Maksuaika on keskimäärin 2,5 vuotta ja korko 24,5 prosenttia. Koron lisäksi lainanottaja maksaa avausmaksun, vuosittaisen välityspalkkion ja hoitopalkkion Fixuralle. Sijoitusasiakkaat maksavat välityspalkkion siinä tapauksessa, jos lainan kokonaissumma on alle euroa. Kaikenlaisia asiakkaita Tyypillistä lainanottajaa ei voi määritellä, koska ihmiset ja heidän elämäntilanteensa ovat todella erilaisia. Ne, jotka sijoittavat meidän kauttamme, ovat luonnollisesti sellaisia, jotka ovat ehtineet kerätä pääomaa eli yleensä keski-ikäisiä tai vanhempia henkilöitä, Sandvik sanoo. Lainanottajat ja lainanantajat saavat keskenään sopia lainan koroista ja muista ehdoista Fixuran toimiessa lähinnä välittäjänä. Yrityksellä on silti ehto, että koron on liikuttava 6 ja 32 prosentin välillä. Korko ei saa olla liian alhainen, sillä sijoittamisessa on luonnollisesti aina tiettyjä riskejä. Toisaalta haluamme myös suojella epätoivoisia ihmisiä siltä, etteivät he suostuisi kohtuuttomiin ehtoihin ja siksi meillä on korkokatto, Samuelsson sanoo. Fixura analysoi tarkasti jokaisen lainanottajan maksukyvyn. Niille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, ei lainaa myönnetä. Silti kaikkia lainaeriä ei makseta sovittuna aikana. Fixura onkin alusta lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä Jeanette Samuelssonin ja Simon Sandvikin yritys Fixura tekee tiivistä yhteistyötä OK Perinnän kanssa. Yritys on toiminut reilun vuoden ja alun menestys on ylittänyt odotukset. 6 Raharenki 2/2011

7 Tietojen turvattu käsittely Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. SIMON SANDVIK OK Perinnän kanssa. Noin kolmasosa kuukausimaksuista menee perintään. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön OK Perinnän kanssa ja olemme saaneet heiltä monta hyvää neuvoa. Sitä paitsi tulokset ovat olleet hyviä, sillä kolmen kuukauden perinnän jälkeen keskimäärin vain 15 prosenttia alkuperäisistä lainamaksuista on vielä maksamatta, kertoo Samuelsson. Uusi toimiala Simon Sandvik ja Jeanette Samuelsson keksivät Fixuran konseptin ennen kuin tiesivät, että muutkin ovat keksineet saman. Suomen markkinoilla on nyt toinenkin alan toimija, mutta Yhdysvalloissa tämän tyyppinen lainajärjestelmä on jo suurta bisnestä. Koska toimiala on vielä uusi ja tuntematon, monet sekoittavat Fixuran pikavippiyrityksiin. On tärkeää korostaa, että toimimme eri tavalla. Teemme tarkkoja analyysejä jokaisen lainanottajan takaisinmaksukyvystä, emmekä myönnä lainaa alle 21-vuotiaille. Toinen suuri eromme pikavippiyrityksiin verrattuna on se, että välitämme rahat sijoittajilta, jotka saavat pääomalleen tuottoa. Perinnässä asiakkaiden tietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti. Tämä koskee niin toimeksiantaja-asiak- OK kaiden kuin velallisasiakkaidenkin tietoja. Asiakkaiden tietosuojasta ei tingitä missään tilanteessa. Puhelinperintä on perintätapana tehokas, koska perintäkäsittelijä pääsee neuvottelemaan velallisasiakkaan kanssa velan lyhentämisestä henkilökohtaisesti. Näiden keskustelujen aikana velalliset kertovat usein perintäkäsittelijälle hyvinkin avoimesti elämäntilanteestaan ja maksukyvystään. Usein perintätoimiston tietoon tulee tätä kautta laajasti velallisen yksityiseen liittyviä, jopa arkaluontoisia asioita. Meillä on hyvin tiukka ohjeistus siitä, miten keskusteluissa esiin tullutta tietoa käsittelemme ja luovutamme. Pidämme ehdottomasti kiinni asiakkaiden yksityisyyden suojasta ja noudatamme tietosuojalainsäädäntöä, sanoo OK Perinnän markkinointijohtaja Kennet Kronman. Sama tiukka linja koskee tietysti myös toimeksiantaja-asiakkaiden tietoja. Yritykset, jotka antavat meille toimeksiantoja, voivat olla varmoja, että heidän antamansa tiedot pysyvät luottamuksellisina, Kronman painottaa. Meillä on vaitiolovelvollisuus, kuten lääkäreillä tai pankkiireilla, joten emme ilman lupaa kerro edes sitä, kuka on toimeksiantaja-asiakkaamme, Kronman täsmentää. Tiedot myös fyysisesti suojattu Sähköinen tietojenkäsittely aiheuttaa tietyn tyyppisiä tietoturvauhkia, jotka ovat tuttuja kaikille luottamuksellisia tietoja käsitteleville yrityksille. OK Perinnän ICT-päällikkö Jukka Ketolan mukaan OK Perinnän tiedostot on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Hakkerointi on tehty niin mahdottomaksi kuin se suinkin nykyaikaisilla suojauksilla on mahdollista. Hakkerointia suuremmaksi uhkaksi näkisin jonkin ulkopuolelta tulevan fyysisen uhan, kuten ilkivallan tai tulipalon, Ketola sanoo. Tällaisiakin uhkia vastaan OK Perinnässä on varauduttu hyvin. Yrityksen päätietokoneet sijaitsevat turvallisuudeltaan huippuluokkaa edustavissa, aiemmin armeijan väestösuojana toimineissa, murto- ja palosuojatuissa tiloissa. Laitekaappejamme valvotaan sekä automaattisilla valvontajärjestelmillä että valvomohenkilökunnan toimesta. Tiedostojen varmuuskopiointi on tietysti myös hoidettu asianmukaisella tavalla. Laitteiden ylikuumenemisen ja tulipalon varalta on omat hälytysjärjestelmänsä, Ketola luettelee. Myös kulkua tiloihin, joissa päätietokoneet ovat, on rajoitettu. Edes omalla henkilökunnallamme ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole pääsyä tietokonehuoneeseen. Simon Sandvik on aikaisemmin työskennellyt automyyjänä ja Jeanette Samuelsson kiinteistövälittäjänä, joten kummallakaan ei ole aikaisempaa kokemusta rahoitussektorilta. Ehkä kykenemme ajattelemaan luovemmin, kun mielemme ei ole sidottu vanhoihin käsityksiin. Olemme kehittäneet sellaisen tuotteen, jota itse haluaisimme käyttää. OK Perinnässä tietojen käsittely on turvattu, sanoo ICT-päällikkö Jukka Ketola. 7

8 OK Perinnästä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n yhteistyökumppani OK Perintä toimii tällä hetkellä yhtenä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viidestä pääyhteistyökumppanista. OK Perinnän tarkoituksena on rakentaa monivuotinen ja kehittyvä JCI-kumppanuus, joka tukee OK Perinnän liiketoimintatavoitteita ja tuottaa yritykselle uusia asiakkuuksia. Junior Chamber International, JCI, ruotsiksi Juniorhandelskammare on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö ja kontaktiverkosto. Nuorkauppakamari kehittää nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957 ja siihen kuuluu nykyään 73 paikallista nuorkauppakamaria eri puolilta Suomea. Jäseniä yhdistyksellä on noin ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa se muodostaa noin nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Kaikkiaan JCI:llä on maailmanlaajuisesti nuorkauppakamaria 120 maassa. Rakennamme yhteistyöverkostomme siten, että yhdeltä toimialalta mukana on aina yksi yritys kerrallaan. Tämä on sekä yhteistyökumppaniemme että nuorkauppakamarien etu, sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja, Opasmedia Oy:n toimitusjohtaja Mika Tuomainen. Tätä logiikkaa myötäilee myös jäsenistön valinta nuorkauppakamareihin. Saman toimialan edustajia ei yhteen kamariin mahdu kovin montaa kerrallaan. Järjestöllä on myös jäseneksihakumenettely, johon liittyy koejäsenyys. Koejäsenaikana testataan, onko jäseneksi pyrkivä riittävän motivoitunut kehittämään itseään Nuorkauppakamarin oppimis- ja kehittämisjärjestelmissä. Koulutamme ensisijaisesti järjestön jäseniä, mutta olemme nyt virittämässä yhteistyötä kauppakamarien kanssa ja tulemme tarjoamaan omia koulutusohjelmiamme myös yhteistyökumppaniemme henkilöstölle, Tuomainen kertoo. Ainutlaatuinen järjestö Mika Tuomainen on itse ehtinyt vajaassa kymmenessä vuodessa paitsi kehittää johtajantaitojaan järjestön jäsenenä myös saavuttaa senaattorin arvon ja nousta järjestön kansalliseksi puheenjohtajaksi. Vuonna 2006 hänet valittiin Euroopan nuorkauppakamareiden parhaaksi puheenjohtajaksi. Samalla Tuomainen on kehittänyt johtamaansa Opasmediaa, tiedonhakumediaa, jota käyttää kuukausittain yli kaksi miljoonaa suomalaista. Ei ole olemassa mitään muuta järjestöä, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen, johtajuuden kehittämisen, liiketoimintapohjaisen verkostoitumisen ja maailmanlaajuisen kansainvälistymisen samalla tavalla kuin JCI, Tuomainen sanoo. Hän painottaa erityisesti kansainvälistymisen merkitystä. Verkostoituminen on helppoa kansainvälisissä JCI-tapahtumissa. Toki oma aktiivisuus ratkaisee, mutta järjestö tarjoaa siihen ainutlaatuiset puitteet. Maailman parasta nuorkauppakamaritoimintaa Mika Tuomaisen mukaan kansainvälisesti mitattuna Suomi ja Japani edustavat maailman tasokkainta nuorkauppakamaritoimintaa. Olemme pärjänneet hyvin, kun ottaa huomioon, että Japanissa on nuorkauppakamarilaista ja taso maailmalla on todella kova, Tuomainen toteaa. Tampereen Nuorkauppakamari, jossa hän itse on jäsenenä, on muun muassa valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi nuorkauppakamariksi. Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille, Tuomainen toteaa. Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille. MIKA TUOMAINEN 8 Raharenki on OK Perinnän asiakaslehti Julkaisija OK Perintä Oy Päätoimittaja Marina Johansson, puh Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Elettaria Seuraava lehti ilmestyy keväällä Lehden tilaukset, osoitteenmuutokset ja palaute toimitukselle osoitteeseen OK Perintä Oy puh , VAASA Tiilitehtaankatu 7 A, Vaasa, HELSINKI Televisiokatu 3, Helsinki, TAMPERE Rautatienkatu 26 B, Tampere, TURKU Tierankatu 4 B, Turku. Raharenki 2/2011

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Kuntaperintä asiakkaita ovat mm. Kuntasektori Kerava Taivassalo Pyhäranta Inkoo Siuntio Kankaanpää Vihti Utsjoki Laukaa Kyyjärvi Karstula Hamina

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Henkilösijoittajan opas

Henkilösijoittajan opas Henkilösijoittajan opas Joutsen Rahoitus Tervetuloa sijoittamaan suomalaisiin yrityslainoihin Olemme tehneet yrityslainoihin sijoittamisesta niin helppoa kuin se turvallisuudesta tinkimättä on mahdollista.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Valmisteilla: Kunteko 2020

Valmisteilla: Kunteko 2020 Valmisteilla: Kunteko 2020 Liikkeelle sopimuskirjauksesta Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Yrityssijoittajan opas

Yrityssijoittajan opas Yrityssijoittajan opas Joutsen Rahoitus Tervetuloa sijoittamaan suomalaisiin yrityslainoihin Olemme tehneet yrityslainoihin sijoittamisesta niin helppoa kuin se turvallisuudesta tinkimättä on mahdollista.

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Käytä mahdollisuuksia

Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Tuotteemme päätyvät asiakkaille mitä erilaisempia teitä. Jälleenmyyjämmekin löytävät luoksemme mitä erilaisempia teitä. On tärkeää käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot