Raharenki. Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia. Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa. sivu 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raharenki. Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia. Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa. sivu 3."

Transkriptio

1 Raharenki OK Perintä Oy:n asiakaslehti 2/2011 Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia sivu 3 Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa sivu 4

2 Pääkirjoitus Olemme viime kuukausina saaneet lukea toistuvasti siitä kuinka Eurooppa Yhdysvaltain ohella kamppailee talousongelmiensa kanssa. Suomella on ollut keskusteluissa iso rooli, kun se ei ole hyväksynyt Kreikan tukipakettia ilman turvaavia vakuuksia. Talouden ymmärtäjien joukossa on jopa väläytelty koko euroalueen hajoamisen mahdollisuutta. Kuluva syksy ja loppuvuosi kohdataan odottavissa tunnelmissa. Ratkaisut joihin kriisimaiden pelastamisessa päädytään, ovat isoja ja ne tulevat vaikuttamaan tavalla tai toisella myös meihin suomalaisiin. Täällä OK Perinnässä olemme tehneet viime vuosina paljon töitä asiakastyytyväisyyden eteen. Perintäprosessejamme ja toimintamallejamme kehitetään päivittäin. Uuden osin käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmämme myötä olemme jo saaneet nauttia hedelmiä työmme tuloksista. Osaltaan uusi järjestelmämme on ollut yhtenä tekijänä sille, että henkilökuntamme palkkiomittarinakin oleva perinnän onnistuminen on kohentunut tuntuvasti kuluvana vuonna. Syitä positiiviseen kehitykseen löytyy muitakin ja yhtä ainoaa on vaikeaa tuoda esiin. Yhtenä suurimmista näen innostuneen ja ennakkoluulottoman henkilöstömme, joka on ollut ja on valmis kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan samalla asiakkaittemme tarpeita kuunnellen. Teiltä asiakkaamme olemme saaneet paljon ajatuksia siitä, miltä tulevaisuuden perintätoimijan tulee näyttää ja uskon siihen, että tätä kautta pystymme tarjoamaan teille tulevaisuudessakin yhä tehokkaampia perintäpalveluja kuten myös uusia innovaatioita. Liikevaihdollisesti sekä tuloksellisesti mitattuna OK Perinnän ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat sujuneet odotusten mukaisesti. Kehityksen jatkuessa tulemme tänäkin vuonna vahvistamaan haastaja-asemaamme kolmanneksi suurimpana perintätoimijana Suomessa. Koko perintäala elää tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa myös lainsäädännön kehityksen suhteen. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän valmistelemaan EU:n uudistetun maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa ja perintälain uudistamista. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa tämän vuoden aikana hallituksen esityksen muotoon. Toivottavaa on, että luotonantajatkin saavat äänensä työryhmässä kuulumaan. Odotamme, että saamme käyttöömme uudistetun lain, jonka avulla voidaan välttää maksumoraalin löystyminen ja taata mahdollisimman kustannustehokkaat sekä oikeudenmukaiset perintämenetelmät, katsotaan asiaa sitten velkojan tai velallisasiakkaan näkökulmasta. Miellyttävää syksyä. Sami Vesto liiketoimintajohtaja 2 Raharenki 2/2011

3 Riitatilanteissa velkojat kääntyvät usein asianajo- tai lakiasiaintoimistojen puoleen. OK Perinnän asiakkaat voivat jättää myös riitaisat asiat perintätoimistonsa hoidettavaksi. OK Perintä hoitaa myös OK Perintä Oy:n lakimies, OTK Olli Rinne. riitaisia saatavia Toisinaan velallinen riitauttaa velkomisasian ja saattaa ilmoittaa tästä vasta maksukehotuksen saatuaan tai saatavan jo siirryttyä perintäyhtiön perittäväksi. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan kokeneen lakimiehen apua, jotta perinnän menestymisen mahdollisuudet kartoitetaan riittävän perusteellisesti ja selvitetään velkojan mahdollinen oikeusturva vakuutusyhtiöstä. OK Perinnän lakimiehet hoitavat riitaisia saatavia ja tekevät sen suhteellisen vähin kustannuksin, joten asiakkaidemme ei tarvitse riita-asioissa kääntyä asianajo- tai lakiasiaintoimiston puoleen. Usein asiat hoituvat neuvottelemalla osapuolten kanssa. Ellei asiakkaamme tavoittelemaa sovintoratkaisua saavuteta, keskustelemme asiakkaamme kanssa siitä, mikä vaihtoehto on hänelle tarkoituksenmukaisin. Meillä on käytössämme asiakkaidemme vapaaehtoisen perinnän aikana kertynyt tieto yksittäisestä saatavasta, mikä helpottaa merkittävästi jatkotoimenpiteiden harkitsemista. Saatava voidaan joko kirjata luottotappioksi tai jatkaa perintää oikeusteitse riita-asiana, kertoo OK Perinnän lakimies, OTK Olli Rinne. OK Perintä ottaa hoitaakseen myös jo valmiiksi riitaisia saatavia. Näistäkin saatavista aika monet hoidetaan neuvottelemalla. Harkitsemme tarkkaan missä tilanteessa suosittelemme asiakkaallemme riitaoikeudenkäynnin aloittamista, koska prosessit ovat pitkiä ja kalliita. Lisäksi niihin liittyy jonkinasteinen tappion mahdollisuus, Olli Rinne sanoo. Annamme aina vastapuolelle aikaa ja mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä. OK Perinnän toimintatapaan kuuluu kertoa asiakkaalleen kaikki jutun voittoa tai häviämistä puoltavat seikat ja antaa oma suositus jatkotoimista. Asiakas eli velkoja kuitenkin viimekädessä itse päättää, miten asiassa edetään. Onnistumisprosentti yli 90 Aina neuvottelu ja sopiminen eivät onnistu ja perintäprosessi etenee käräjäoikeuteen. Suosituksemme on, että oikeuteen lähdetään vain, jos jutun voittaminen näyttää todennäköiseltä ja oikeudenkäynti on järkevässä suhteessa asiakkaan liiketoimintaan nähden. Yleensä asiakkaamme noudattavat suositustamme, Olli Rinne sanoo. Rinteen käräjille viemistä jutuista viimeisen vuoden aikana vel- kojan kannalta myönteinen päätös on annettu usein. Onnistumisprosentti on yli 90. Toistuva riitely on merkki virheellisistä toimintatavoista Jos asiakkaat jatkuvasti riitauttavat laskujaan, yrityksen kannattaa paneutua miettimään toimintatapojaan ja asiakkuuksiaan. Jos yrityksen toiminta, palvelu ja tuotteet ovat moitteettomia ja reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti ja avoimesti riitajuttuja ei pitäisi olla kovin paljon. Jos saatavista joudutaan jatkuvasti riitelemään, yrityksen kannattaa tarkistaa toimintatapansa ja sopimusehtonsa vaikka kääntymällä käyttämänsä perintäyhtiön lakimiehen puoleen. Tavallisesti kysymys on jonkin yksittäisen sopimuskohdan kirjoittamisesta selkokielelle, Olli Rinne neuvoo. OK Perintä räätälöi tarvittaessa asiakkailleen tai asiakkaidensa toimialaa edustaville edunvalvojille, yhdistyksille ja liitoille perintää koskevaa ja sopimusoikeudellista koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on minimoida riitaiset saatavat ja saada asiakkaan liiketoiminta sujumaan hyvin. 3

4 Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa Soliditet tarjoaa luottotieto- ja liikeinformaatiopalveluja asiakkaidensa liiketoimintapäätösten tueksi. Soliditetin luottotietotoiminta on viime vuosina laajentunut yritysluottotietopalveluista kattamaan myös henkilöluottotiedot. Samalla ulkoisen liikeinformaation merkitys asiakkuuksien hallinnassa on kasvanut. Luottotappioiden minimoimiseksi kuluttajaluottoja myön- L tävien yritysten on järkevää tarkistaa luototettavan henkilön luottokelpoisuus. Se on perusteltua aina, mutta sen merkitys korostuu taloudellisesti epävakaana aikana. Vaikka asian pitäisi olla liikeelämän toimijoille itsestään selvyys, sitä se ei aina näyttäisi olevan. Soliditetin liiketoimintajohtaja Vesa Kalapuro sanoo tietävänsä tapauksia, joissa luottoa on myönnetty henkilölle, jota ei ole olemassa ja onpa joku onnistunut hankkimaan luottokortin koiralleenkin. Nämä ovat tietysti ääritapauksia, mutta tällaistakin sattuu, Kalapuro toteaa. Positiivinen versus negatiivinen luottotieto Yhtenä lääkkeenä yksityisten henkilöiden ylivelkaantumiselle ja maksuvaikeuksiin joutumiselle on esitetty positiivista luottorekisteriä, joka Luottomiehet-Kreditmännen ry:n aloitteesta saatiin kesäkuussa 2011 hallitusohjelmaan toimenpidekirjauksena muodossa Selvitetään positiivisen luottorekisterin järjestämistä. Positiivisella luottorekisterillä tarkoitetaan kuluttajahenkilöiden voimassa olevia luottoja ja niiden maksutapaa ja se olisi tarkoitettu luoton antajien käyttöön. Esitys on herättänyt aika paljon vastustusta. Suomalaiset haluavat Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön. VESA KALAPURO pitää tiukasti yksityisasianaan, millaisia velkoja heillä on ja kuka niitä on myöntänyt, Kalapuro toteaa. Myös kuluttaja- ja tietosuojaviranomaiset näyttäisivät ottaneen asiaan kielteisen kannan. Koska Suomessa ei ole käytössä positiivista luottotietorekisteriä, luoton antajien on tyytyminen luottopäätöksiä tehdessään kuluttajien negatiivisiin tietoihin, eli tiedossa oleviin maksuhäiriöihin. Henkilötietojen käsittely tapahtuu Soliditetissa hyvän luottotietotavan mukaisesti ja yritys noudattaa tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa ehdottomasti tietosuojalainsäädäntöä. Soliditetin rekisterissä on noin henkilöä, joilla on maksuhäiriöitä tai luottotietomerkintöjä, Kalapuro sanoo. Joskus voi olla hyvä myös selvittää, onko luotonhakija vastuuhenkilönä luottokelvottomassa yrityksessä. On tapauksia, joissa henkilön omat luottotiedot ovat kunnossa, mutta hän on omistajana yrityksessä, joka on maksuvaikeuksissa. Luotonantajalle tämä tieto voi olla merkityksellinen. Lisäarvoa asiakkuuksien hallintaan Soliditet tarjoaa yritys- ja henkilöluottotietopalvelujen ohella myös liikeinformaatiopalveluja, joiden taustalla ovat yrityksen omat tiedonkeruu- ja käsittelyprosessit. Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön, Kalapuro sanoo. Yhden näkökulman asiakkuuksien arviointiin antaa Soliditetin Bric-kuluttajaluokitus, joka tarkastelee tilastollisesti kuluttajia korttelitasolla. Sen avulla saa kuvan kuluttaja-asiakaskannan rakenteesta asuinympäristön perusteella. Bric-muuttujia ovat kuluttajien ostovoima, koulutustaso, elämänvaihe, asuinaluetyyppi, asunnon omistussuhde, asuntotyyppi ja maksuhäiriöriski. Bric-luokitus perustuu Tilastokeskuksen Ruututietokannan sekä Soliditetin henkilöluottotietorekisterin ja yritysrekisterin tietoihin. Maantieteellisesti Bric-kuluttajaluokitus antaa erittäin täsmällistä tietoa, mikä tehostaa markkinointia. Tilastolliset testit osoittavat, että myös maksuhäiriöriski on merkittävästi 4 Raharenki 2/2011

5 Soliditet on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan toimija. Konsernin emoyhtiö on Bisnode Ab, jonka omistavat Tukholman pörssissä noteerattu pääomasijoittaja Ratos Ab (70 %) ja Bonnier Ab (30 %). Vesa Kalapuro riippuvainen Bric-muuttujista, joten luokitusta voidaan käyttää lisäksi yhtenä luottotappioriskin arvioinnin työkaluna, Kalapuro sanoo. Yritysten myyntityössä Vesa Kalapuro suosittelee asioiden tekemistä etupainotteisesti. On järkevämpää kartoittaa ensin kenelle halutaan myydä kuin huomata vasta tilauksen saatuaan, että asiakkaalle ei voidakaan myöntää luottoa. Silloin syntyy kiusallinen tilanne puolin ja toisin. Myyjän aikaa on tuhlattu ja hän on menettänyt kasvonsa asiakkaan edessä. Bad williä on aiheutettu joka suuntaan. Soliditet voi auttaa myös erilaisten räätälöityjen scoringmallien rakentamisessa. Ne ovat tilastollisin menetelmin luotuja malleja, jotka ennustavat asiakkuuksiin liittyviä riskejä tai toisaalta lisämyynnin mahdollisuuksia. Mallien muuttujina voidaan käyttää yrityksen omia asiakas- ja tuotetietoja sekä tietoja ulkoisista lähteistä. Näitä saadaan muun muassa Soliditetin henkilöluottorekisteristä tai yritysrekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta, jonka tietoja Soliditet operaattorina välittää. Myös Bric-kuluttajaluokituksen muuttujia voidaan käyttää pehmeinä muuttujina malleissa. Kaiken kaikkiaan Soliditetilla on kattava tuotevalikoima niin asiakkuuksien kuin luottoriskien hallintaan oli kyse sitten yritystiedoista tai kuluttajatiedoista, Vesa Kalapuro toteaa. 5

6 Fixura tarjoaa vaihtoehdon sijoittajille ja lainan tarvitsijoille Runsas vuosi sitten perustettu vertaislainoja myöntävä Fixura Oy on toimialansa edelläkävijä Suomessa. Fixuran asiakkaina lainanottaja ja lainanantaja saavat itse sopia keskenään koroista ja muista ehdoista. Jeanette Samuelsson ja Simon Sandvik perustivat Fixura Oy:n kiinnostuksesta sijoitusalaan ja halusta löytää uusi sijoitustuote. Fixura toimii kotisivujensa välityksellä. Sivuilla kohtaavat ihmiset, jotka tarvitsevat lainaa ja ne, jotka haluavat rahaa lainata. Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. Aikaisemmin vuokraasunnot ovat olleet siinä melkeinpä ainut tapa. Samaan aikaan näimme suuren tarpeen vaihtoehtoisille lainoille, kertoo Simon Sandvik. Fixura on toiminut nyt runsaan vuoden ja kaikki on mennyt perustajien odotuksiakin paremmin. Kaikkiaan yritys on välittänyt lainaa 1,3 miljoonaa euroa. Noin henkilöä on hakenut lainaa ja 500 henkilöä on sijoittanut rahojaan. Keskimääräinen lainasumma on euroa. Maksuaika on keskimäärin 2,5 vuotta ja korko 24,5 prosenttia. Koron lisäksi lainanottaja maksaa avausmaksun, vuosittaisen välityspalkkion ja hoitopalkkion Fixuralle. Sijoitusasiakkaat maksavat välityspalkkion siinä tapauksessa, jos lainan kokonaissumma on alle euroa. Kaikenlaisia asiakkaita Tyypillistä lainanottajaa ei voi määritellä, koska ihmiset ja heidän elämäntilanteensa ovat todella erilaisia. Ne, jotka sijoittavat meidän kauttamme, ovat luonnollisesti sellaisia, jotka ovat ehtineet kerätä pääomaa eli yleensä keski-ikäisiä tai vanhempia henkilöitä, Sandvik sanoo. Lainanottajat ja lainanantajat saavat keskenään sopia lainan koroista ja muista ehdoista Fixuran toimiessa lähinnä välittäjänä. Yrityksellä on silti ehto, että koron on liikuttava 6 ja 32 prosentin välillä. Korko ei saa olla liian alhainen, sillä sijoittamisessa on luonnollisesti aina tiettyjä riskejä. Toisaalta haluamme myös suojella epätoivoisia ihmisiä siltä, etteivät he suostuisi kohtuuttomiin ehtoihin ja siksi meillä on korkokatto, Samuelsson sanoo. Fixura analysoi tarkasti jokaisen lainanottajan maksukyvyn. Niille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, ei lainaa myönnetä. Silti kaikkia lainaeriä ei makseta sovittuna aikana. Fixura onkin alusta lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä Jeanette Samuelssonin ja Simon Sandvikin yritys Fixura tekee tiivistä yhteistyötä OK Perinnän kanssa. Yritys on toiminut reilun vuoden ja alun menestys on ylittänyt odotukset. 6 Raharenki 2/2011

7 Tietojen turvattu käsittely Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. SIMON SANDVIK OK Perinnän kanssa. Noin kolmasosa kuukausimaksuista menee perintään. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön OK Perinnän kanssa ja olemme saaneet heiltä monta hyvää neuvoa. Sitä paitsi tulokset ovat olleet hyviä, sillä kolmen kuukauden perinnän jälkeen keskimäärin vain 15 prosenttia alkuperäisistä lainamaksuista on vielä maksamatta, kertoo Samuelsson. Uusi toimiala Simon Sandvik ja Jeanette Samuelsson keksivät Fixuran konseptin ennen kuin tiesivät, että muutkin ovat keksineet saman. Suomen markkinoilla on nyt toinenkin alan toimija, mutta Yhdysvalloissa tämän tyyppinen lainajärjestelmä on jo suurta bisnestä. Koska toimiala on vielä uusi ja tuntematon, monet sekoittavat Fixuran pikavippiyrityksiin. On tärkeää korostaa, että toimimme eri tavalla. Teemme tarkkoja analyysejä jokaisen lainanottajan takaisinmaksukyvystä, emmekä myönnä lainaa alle 21-vuotiaille. Toinen suuri eromme pikavippiyrityksiin verrattuna on se, että välitämme rahat sijoittajilta, jotka saavat pääomalleen tuottoa. Perinnässä asiakkaiden tietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti. Tämä koskee niin toimeksiantaja-asiak- OK kaiden kuin velallisasiakkaidenkin tietoja. Asiakkaiden tietosuojasta ei tingitä missään tilanteessa. Puhelinperintä on perintätapana tehokas, koska perintäkäsittelijä pääsee neuvottelemaan velallisasiakkaan kanssa velan lyhentämisestä henkilökohtaisesti. Näiden keskustelujen aikana velalliset kertovat usein perintäkäsittelijälle hyvinkin avoimesti elämäntilanteestaan ja maksukyvystään. Usein perintätoimiston tietoon tulee tätä kautta laajasti velallisen yksityiseen liittyviä, jopa arkaluontoisia asioita. Meillä on hyvin tiukka ohjeistus siitä, miten keskusteluissa esiin tullutta tietoa käsittelemme ja luovutamme. Pidämme ehdottomasti kiinni asiakkaiden yksityisyyden suojasta ja noudatamme tietosuojalainsäädäntöä, sanoo OK Perinnän markkinointijohtaja Kennet Kronman. Sama tiukka linja koskee tietysti myös toimeksiantaja-asiakkaiden tietoja. Yritykset, jotka antavat meille toimeksiantoja, voivat olla varmoja, että heidän antamansa tiedot pysyvät luottamuksellisina, Kronman painottaa. Meillä on vaitiolovelvollisuus, kuten lääkäreillä tai pankkiireilla, joten emme ilman lupaa kerro edes sitä, kuka on toimeksiantaja-asiakkaamme, Kronman täsmentää. Tiedot myös fyysisesti suojattu Sähköinen tietojenkäsittely aiheuttaa tietyn tyyppisiä tietoturvauhkia, jotka ovat tuttuja kaikille luottamuksellisia tietoja käsitteleville yrityksille. OK Perinnän ICT-päällikkö Jukka Ketolan mukaan OK Perinnän tiedostot on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Hakkerointi on tehty niin mahdottomaksi kuin se suinkin nykyaikaisilla suojauksilla on mahdollista. Hakkerointia suuremmaksi uhkaksi näkisin jonkin ulkopuolelta tulevan fyysisen uhan, kuten ilkivallan tai tulipalon, Ketola sanoo. Tällaisiakin uhkia vastaan OK Perinnässä on varauduttu hyvin. Yrityksen päätietokoneet sijaitsevat turvallisuudeltaan huippuluokkaa edustavissa, aiemmin armeijan väestösuojana toimineissa, murto- ja palosuojatuissa tiloissa. Laitekaappejamme valvotaan sekä automaattisilla valvontajärjestelmillä että valvomohenkilökunnan toimesta. Tiedostojen varmuuskopiointi on tietysti myös hoidettu asianmukaisella tavalla. Laitteiden ylikuumenemisen ja tulipalon varalta on omat hälytysjärjestelmänsä, Ketola luettelee. Myös kulkua tiloihin, joissa päätietokoneet ovat, on rajoitettu. Edes omalla henkilökunnallamme ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole pääsyä tietokonehuoneeseen. Simon Sandvik on aikaisemmin työskennellyt automyyjänä ja Jeanette Samuelsson kiinteistövälittäjänä, joten kummallakaan ei ole aikaisempaa kokemusta rahoitussektorilta. Ehkä kykenemme ajattelemaan luovemmin, kun mielemme ei ole sidottu vanhoihin käsityksiin. Olemme kehittäneet sellaisen tuotteen, jota itse haluaisimme käyttää. OK Perinnässä tietojen käsittely on turvattu, sanoo ICT-päällikkö Jukka Ketola. 7

8 OK Perinnästä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n yhteistyökumppani OK Perintä toimii tällä hetkellä yhtenä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viidestä pääyhteistyökumppanista. OK Perinnän tarkoituksena on rakentaa monivuotinen ja kehittyvä JCI-kumppanuus, joka tukee OK Perinnän liiketoimintatavoitteita ja tuottaa yritykselle uusia asiakkuuksia. Junior Chamber International, JCI, ruotsiksi Juniorhandelskammare on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö ja kontaktiverkosto. Nuorkauppakamari kehittää nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957 ja siihen kuuluu nykyään 73 paikallista nuorkauppakamaria eri puolilta Suomea. Jäseniä yhdistyksellä on noin ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa se muodostaa noin nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Kaikkiaan JCI:llä on maailmanlaajuisesti nuorkauppakamaria 120 maassa. Rakennamme yhteistyöverkostomme siten, että yhdeltä toimialalta mukana on aina yksi yritys kerrallaan. Tämä on sekä yhteistyökumppaniemme että nuorkauppakamarien etu, sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja, Opasmedia Oy:n toimitusjohtaja Mika Tuomainen. Tätä logiikkaa myötäilee myös jäsenistön valinta nuorkauppakamareihin. Saman toimialan edustajia ei yhteen kamariin mahdu kovin montaa kerrallaan. Järjestöllä on myös jäseneksihakumenettely, johon liittyy koejäsenyys. Koejäsenaikana testataan, onko jäseneksi pyrkivä riittävän motivoitunut kehittämään itseään Nuorkauppakamarin oppimis- ja kehittämisjärjestelmissä. Koulutamme ensisijaisesti järjestön jäseniä, mutta olemme nyt virittämässä yhteistyötä kauppakamarien kanssa ja tulemme tarjoamaan omia koulutusohjelmiamme myös yhteistyökumppaniemme henkilöstölle, Tuomainen kertoo. Ainutlaatuinen järjestö Mika Tuomainen on itse ehtinyt vajaassa kymmenessä vuodessa paitsi kehittää johtajantaitojaan järjestön jäsenenä myös saavuttaa senaattorin arvon ja nousta järjestön kansalliseksi puheenjohtajaksi. Vuonna 2006 hänet valittiin Euroopan nuorkauppakamareiden parhaaksi puheenjohtajaksi. Samalla Tuomainen on kehittänyt johtamaansa Opasmediaa, tiedonhakumediaa, jota käyttää kuukausittain yli kaksi miljoonaa suomalaista. Ei ole olemassa mitään muuta järjestöä, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen, johtajuuden kehittämisen, liiketoimintapohjaisen verkostoitumisen ja maailmanlaajuisen kansainvälistymisen samalla tavalla kuin JCI, Tuomainen sanoo. Hän painottaa erityisesti kansainvälistymisen merkitystä. Verkostoituminen on helppoa kansainvälisissä JCI-tapahtumissa. Toki oma aktiivisuus ratkaisee, mutta järjestö tarjoaa siihen ainutlaatuiset puitteet. Maailman parasta nuorkauppakamaritoimintaa Mika Tuomaisen mukaan kansainvälisesti mitattuna Suomi ja Japani edustavat maailman tasokkainta nuorkauppakamaritoimintaa. Olemme pärjänneet hyvin, kun ottaa huomioon, että Japanissa on nuorkauppakamarilaista ja taso maailmalla on todella kova, Tuomainen toteaa. Tampereen Nuorkauppakamari, jossa hän itse on jäsenenä, on muun muassa valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi nuorkauppakamariksi. Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille, Tuomainen toteaa. Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille. MIKA TUOMAINEN 8 Raharenki on OK Perinnän asiakaslehti Julkaisija OK Perintä Oy Päätoimittaja Marina Johansson, puh Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Elettaria Seuraava lehti ilmestyy keväällä Lehden tilaukset, osoitteenmuutokset ja palaute toimitukselle osoitteeseen OK Perintä Oy puh , VAASA Tiilitehtaankatu 7 A, Vaasa, HELSINKI Televisiokatu 3, Helsinki, TAMPERE Rautatienkatu 26 B, Tampere, TURKU Tierankatu 4 B, Turku. Raharenki 2/2011

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Näillä ulkoistaminen onnistuu

Näillä ulkoistaminen onnistuu 1 20 1 3 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Muutosjohtaminen ja ketteryys Näillä ulkoistaminen onnistuu s. 10 > KYMP > Helsingin Energia > Naisten Pankki sisältö s. 12 jaakko jaskari Johan Ahlroth s.6 Palvelujen

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 24/2012. Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. Yhteystiedot. Kati Rantala.

OPTL. Verkkokatsauksia 24/2012. Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. Yhteystiedot. Kati Rantala. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kati Rantala Vippikierteen muotokuva Tiivistelmä Verkkokatsauksia 24/2012 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2 Taustaa pikavipeistä ja maksuongelmista 3 3 Havaintoja

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot