Raharenki. Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia. Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa. sivu 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raharenki. Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia. Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa. sivu 3."

Transkriptio

1 Raharenki OK Perintä Oy:n asiakaslehti 2/2011 Pienistä virroista... OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia sivu 3 Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa sivu 4

2 Pääkirjoitus Olemme viime kuukausina saaneet lukea toistuvasti siitä kuinka Eurooppa Yhdysvaltain ohella kamppailee talousongelmiensa kanssa. Suomella on ollut keskusteluissa iso rooli, kun se ei ole hyväksynyt Kreikan tukipakettia ilman turvaavia vakuuksia. Talouden ymmärtäjien joukossa on jopa väläytelty koko euroalueen hajoamisen mahdollisuutta. Kuluva syksy ja loppuvuosi kohdataan odottavissa tunnelmissa. Ratkaisut joihin kriisimaiden pelastamisessa päädytään, ovat isoja ja ne tulevat vaikuttamaan tavalla tai toisella myös meihin suomalaisiin. Täällä OK Perinnässä olemme tehneet viime vuosina paljon töitä asiakastyytyväisyyden eteen. Perintäprosessejamme ja toimintamallejamme kehitetään päivittäin. Uuden osin käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmämme myötä olemme jo saaneet nauttia hedelmiä työmme tuloksista. Osaltaan uusi järjestelmämme on ollut yhtenä tekijänä sille, että henkilökuntamme palkkiomittarinakin oleva perinnän onnistuminen on kohentunut tuntuvasti kuluvana vuonna. Syitä positiiviseen kehitykseen löytyy muitakin ja yhtä ainoaa on vaikeaa tuoda esiin. Yhtenä suurimmista näen innostuneen ja ennakkoluulottoman henkilöstömme, joka on ollut ja on valmis kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan samalla asiakkaittemme tarpeita kuunnellen. Teiltä asiakkaamme olemme saaneet paljon ajatuksia siitä, miltä tulevaisuuden perintätoimijan tulee näyttää ja uskon siihen, että tätä kautta pystymme tarjoamaan teille tulevaisuudessakin yhä tehokkaampia perintäpalveluja kuten myös uusia innovaatioita. Liikevaihdollisesti sekä tuloksellisesti mitattuna OK Perinnän ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat sujuneet odotusten mukaisesti. Kehityksen jatkuessa tulemme tänäkin vuonna vahvistamaan haastaja-asemaamme kolmanneksi suurimpana perintätoimijana Suomessa. Koko perintäala elää tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa myös lainsäädännön kehityksen suhteen. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän valmistelemaan EU:n uudistetun maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa ja perintälain uudistamista. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa tämän vuoden aikana hallituksen esityksen muotoon. Toivottavaa on, että luotonantajatkin saavat äänensä työryhmässä kuulumaan. Odotamme, että saamme käyttöömme uudistetun lain, jonka avulla voidaan välttää maksumoraalin löystyminen ja taata mahdollisimman kustannustehokkaat sekä oikeudenmukaiset perintämenetelmät, katsotaan asiaa sitten velkojan tai velallisasiakkaan näkökulmasta. Miellyttävää syksyä. Sami Vesto liiketoimintajohtaja 2 Raharenki 2/2011

3 Riitatilanteissa velkojat kääntyvät usein asianajo- tai lakiasiaintoimistojen puoleen. OK Perinnän asiakkaat voivat jättää myös riitaisat asiat perintätoimistonsa hoidettavaksi. OK Perintä hoitaa myös OK Perintä Oy:n lakimies, OTK Olli Rinne. riitaisia saatavia Toisinaan velallinen riitauttaa velkomisasian ja saattaa ilmoittaa tästä vasta maksukehotuksen saatuaan tai saatavan jo siirryttyä perintäyhtiön perittäväksi. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan kokeneen lakimiehen apua, jotta perinnän menestymisen mahdollisuudet kartoitetaan riittävän perusteellisesti ja selvitetään velkojan mahdollinen oikeusturva vakuutusyhtiöstä. OK Perinnän lakimiehet hoitavat riitaisia saatavia ja tekevät sen suhteellisen vähin kustannuksin, joten asiakkaidemme ei tarvitse riita-asioissa kääntyä asianajo- tai lakiasiaintoimiston puoleen. Usein asiat hoituvat neuvottelemalla osapuolten kanssa. Ellei asiakkaamme tavoittelemaa sovintoratkaisua saavuteta, keskustelemme asiakkaamme kanssa siitä, mikä vaihtoehto on hänelle tarkoituksenmukaisin. Meillä on käytössämme asiakkaidemme vapaaehtoisen perinnän aikana kertynyt tieto yksittäisestä saatavasta, mikä helpottaa merkittävästi jatkotoimenpiteiden harkitsemista. Saatava voidaan joko kirjata luottotappioksi tai jatkaa perintää oikeusteitse riita-asiana, kertoo OK Perinnän lakimies, OTK Olli Rinne. OK Perintä ottaa hoitaakseen myös jo valmiiksi riitaisia saatavia. Näistäkin saatavista aika monet hoidetaan neuvottelemalla. Harkitsemme tarkkaan missä tilanteessa suosittelemme asiakkaallemme riitaoikeudenkäynnin aloittamista, koska prosessit ovat pitkiä ja kalliita. Lisäksi niihin liittyy jonkinasteinen tappion mahdollisuus, Olli Rinne sanoo. Annamme aina vastapuolelle aikaa ja mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä. OK Perinnän toimintatapaan kuuluu kertoa asiakkaalleen kaikki jutun voittoa tai häviämistä puoltavat seikat ja antaa oma suositus jatkotoimista. Asiakas eli velkoja kuitenkin viimekädessä itse päättää, miten asiassa edetään. Onnistumisprosentti yli 90 Aina neuvottelu ja sopiminen eivät onnistu ja perintäprosessi etenee käräjäoikeuteen. Suosituksemme on, että oikeuteen lähdetään vain, jos jutun voittaminen näyttää todennäköiseltä ja oikeudenkäynti on järkevässä suhteessa asiakkaan liiketoimintaan nähden. Yleensä asiakkaamme noudattavat suositustamme, Olli Rinne sanoo. Rinteen käräjille viemistä jutuista viimeisen vuoden aikana vel- kojan kannalta myönteinen päätös on annettu usein. Onnistumisprosentti on yli 90. Toistuva riitely on merkki virheellisistä toimintatavoista Jos asiakkaat jatkuvasti riitauttavat laskujaan, yrityksen kannattaa paneutua miettimään toimintatapojaan ja asiakkuuksiaan. Jos yrityksen toiminta, palvelu ja tuotteet ovat moitteettomia ja reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti ja avoimesti riitajuttuja ei pitäisi olla kovin paljon. Jos saatavista joudutaan jatkuvasti riitelemään, yrityksen kannattaa tarkistaa toimintatapansa ja sopimusehtonsa vaikka kääntymällä käyttämänsä perintäyhtiön lakimiehen puoleen. Tavallisesti kysymys on jonkin yksittäisen sopimuskohdan kirjoittamisesta selkokielelle, Olli Rinne neuvoo. OK Perintä räätälöi tarvittaessa asiakkailleen tai asiakkaidensa toimialaa edustaville edunvalvojille, yhdistyksille ja liitoille perintää koskevaa ja sopimusoikeudellista koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on minimoida riitaiset saatavat ja saada asiakkaan liiketoiminta sujumaan hyvin. 3

4 Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa Soliditet tarjoaa luottotieto- ja liikeinformaatiopalveluja asiakkaidensa liiketoimintapäätösten tueksi. Soliditetin luottotietotoiminta on viime vuosina laajentunut yritysluottotietopalveluista kattamaan myös henkilöluottotiedot. Samalla ulkoisen liikeinformaation merkitys asiakkuuksien hallinnassa on kasvanut. Luottotappioiden minimoimiseksi kuluttajaluottoja myön- L tävien yritysten on järkevää tarkistaa luototettavan henkilön luottokelpoisuus. Se on perusteltua aina, mutta sen merkitys korostuu taloudellisesti epävakaana aikana. Vaikka asian pitäisi olla liikeelämän toimijoille itsestään selvyys, sitä se ei aina näyttäisi olevan. Soliditetin liiketoimintajohtaja Vesa Kalapuro sanoo tietävänsä tapauksia, joissa luottoa on myönnetty henkilölle, jota ei ole olemassa ja onpa joku onnistunut hankkimaan luottokortin koiralleenkin. Nämä ovat tietysti ääritapauksia, mutta tällaistakin sattuu, Kalapuro toteaa. Positiivinen versus negatiivinen luottotieto Yhtenä lääkkeenä yksityisten henkilöiden ylivelkaantumiselle ja maksuvaikeuksiin joutumiselle on esitetty positiivista luottorekisteriä, joka Luottomiehet-Kreditmännen ry:n aloitteesta saatiin kesäkuussa 2011 hallitusohjelmaan toimenpidekirjauksena muodossa Selvitetään positiivisen luottorekisterin järjestämistä. Positiivisella luottorekisterillä tarkoitetaan kuluttajahenkilöiden voimassa olevia luottoja ja niiden maksutapaa ja se olisi tarkoitettu luoton antajien käyttöön. Esitys on herättänyt aika paljon vastustusta. Suomalaiset haluavat Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön. VESA KALAPURO pitää tiukasti yksityisasianaan, millaisia velkoja heillä on ja kuka niitä on myöntänyt, Kalapuro toteaa. Myös kuluttaja- ja tietosuojaviranomaiset näyttäisivät ottaneen asiaan kielteisen kannan. Koska Suomessa ei ole käytössä positiivista luottotietorekisteriä, luoton antajien on tyytyminen luottopäätöksiä tehdessään kuluttajien negatiivisiin tietoihin, eli tiedossa oleviin maksuhäiriöihin. Henkilötietojen käsittely tapahtuu Soliditetissa hyvän luottotietotavan mukaisesti ja yritys noudattaa tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa ehdottomasti tietosuojalainsäädäntöä. Soliditetin rekisterissä on noin henkilöä, joilla on maksuhäiriöitä tai luottotietomerkintöjä, Kalapuro sanoo. Joskus voi olla hyvä myös selvittää, onko luotonhakija vastuuhenkilönä luottokelvottomassa yrityksessä. On tapauksia, joissa henkilön omat luottotiedot ovat kunnossa, mutta hän on omistajana yrityksessä, joka on maksuvaikeuksissa. Luotonantajalle tämä tieto voi olla merkityksellinen. Lisäarvoa asiakkuuksien hallintaan Soliditet tarjoaa yritys- ja henkilöluottotietopalvelujen ohella myös liikeinformaatiopalveluja, joiden taustalla ovat yrityksen omat tiedonkeruu- ja käsittelyprosessit. Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön, Kalapuro sanoo. Yhden näkökulman asiakkuuksien arviointiin antaa Soliditetin Bric-kuluttajaluokitus, joka tarkastelee tilastollisesti kuluttajia korttelitasolla. Sen avulla saa kuvan kuluttaja-asiakaskannan rakenteesta asuinympäristön perusteella. Bric-muuttujia ovat kuluttajien ostovoima, koulutustaso, elämänvaihe, asuinaluetyyppi, asunnon omistussuhde, asuntotyyppi ja maksuhäiriöriski. Bric-luokitus perustuu Tilastokeskuksen Ruututietokannan sekä Soliditetin henkilöluottotietorekisterin ja yritysrekisterin tietoihin. Maantieteellisesti Bric-kuluttajaluokitus antaa erittäin täsmällistä tietoa, mikä tehostaa markkinointia. Tilastolliset testit osoittavat, että myös maksuhäiriöriski on merkittävästi 4 Raharenki 2/2011

5 Soliditet on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan toimija. Konsernin emoyhtiö on Bisnode Ab, jonka omistavat Tukholman pörssissä noteerattu pääomasijoittaja Ratos Ab (70 %) ja Bonnier Ab (30 %). Vesa Kalapuro riippuvainen Bric-muuttujista, joten luokitusta voidaan käyttää lisäksi yhtenä luottotappioriskin arvioinnin työkaluna, Kalapuro sanoo. Yritysten myyntityössä Vesa Kalapuro suosittelee asioiden tekemistä etupainotteisesti. On järkevämpää kartoittaa ensin kenelle halutaan myydä kuin huomata vasta tilauksen saatuaan, että asiakkaalle ei voidakaan myöntää luottoa. Silloin syntyy kiusallinen tilanne puolin ja toisin. Myyjän aikaa on tuhlattu ja hän on menettänyt kasvonsa asiakkaan edessä. Bad williä on aiheutettu joka suuntaan. Soliditet voi auttaa myös erilaisten räätälöityjen scoringmallien rakentamisessa. Ne ovat tilastollisin menetelmin luotuja malleja, jotka ennustavat asiakkuuksiin liittyviä riskejä tai toisaalta lisämyynnin mahdollisuuksia. Mallien muuttujina voidaan käyttää yrityksen omia asiakas- ja tuotetietoja sekä tietoja ulkoisista lähteistä. Näitä saadaan muun muassa Soliditetin henkilöluottorekisteristä tai yritysrekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta, jonka tietoja Soliditet operaattorina välittää. Myös Bric-kuluttajaluokituksen muuttujia voidaan käyttää pehmeinä muuttujina malleissa. Kaiken kaikkiaan Soliditetilla on kattava tuotevalikoima niin asiakkuuksien kuin luottoriskien hallintaan oli kyse sitten yritystiedoista tai kuluttajatiedoista, Vesa Kalapuro toteaa. 5

6 Fixura tarjoaa vaihtoehdon sijoittajille ja lainan tarvitsijoille Runsas vuosi sitten perustettu vertaislainoja myöntävä Fixura Oy on toimialansa edelläkävijä Suomessa. Fixuran asiakkaina lainanottaja ja lainanantaja saavat itse sopia keskenään koroista ja muista ehdoista. Jeanette Samuelsson ja Simon Sandvik perustivat Fixura Oy:n kiinnostuksesta sijoitusalaan ja halusta löytää uusi sijoitustuote. Fixura toimii kotisivujensa välityksellä. Sivuilla kohtaavat ihmiset, jotka tarvitsevat lainaa ja ne, jotka haluavat rahaa lainata. Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. Aikaisemmin vuokraasunnot ovat olleet siinä melkeinpä ainut tapa. Samaan aikaan näimme suuren tarpeen vaihtoehtoisille lainoille, kertoo Simon Sandvik. Fixura on toiminut nyt runsaan vuoden ja kaikki on mennyt perustajien odotuksiakin paremmin. Kaikkiaan yritys on välittänyt lainaa 1,3 miljoonaa euroa. Noin henkilöä on hakenut lainaa ja 500 henkilöä on sijoittanut rahojaan. Keskimääräinen lainasumma on euroa. Maksuaika on keskimäärin 2,5 vuotta ja korko 24,5 prosenttia. Koron lisäksi lainanottaja maksaa avausmaksun, vuosittaisen välityspalkkion ja hoitopalkkion Fixuralle. Sijoitusasiakkaat maksavat välityspalkkion siinä tapauksessa, jos lainan kokonaissumma on alle euroa. Kaikenlaisia asiakkaita Tyypillistä lainanottajaa ei voi määritellä, koska ihmiset ja heidän elämäntilanteensa ovat todella erilaisia. Ne, jotka sijoittavat meidän kauttamme, ovat luonnollisesti sellaisia, jotka ovat ehtineet kerätä pääomaa eli yleensä keski-ikäisiä tai vanhempia henkilöitä, Sandvik sanoo. Lainanottajat ja lainanantajat saavat keskenään sopia lainan koroista ja muista ehdoista Fixuran toimiessa lähinnä välittäjänä. Yrityksellä on silti ehto, että koron on liikuttava 6 ja 32 prosentin välillä. Korko ei saa olla liian alhainen, sillä sijoittamisessa on luonnollisesti aina tiettyjä riskejä. Toisaalta haluamme myös suojella epätoivoisia ihmisiä siltä, etteivät he suostuisi kohtuuttomiin ehtoihin ja siksi meillä on korkokatto, Samuelsson sanoo. Fixura analysoi tarkasti jokaisen lainanottajan maksukyvyn. Niille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, ei lainaa myönnetä. Silti kaikkia lainaeriä ei makseta sovittuna aikana. Fixura onkin alusta lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä Jeanette Samuelssonin ja Simon Sandvikin yritys Fixura tekee tiivistä yhteistyötä OK Perinnän kanssa. Yritys on toiminut reilun vuoden ja alun menestys on ylittänyt odotukset. 6 Raharenki 2/2011

7 Tietojen turvattu käsittely Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. SIMON SANDVIK OK Perinnän kanssa. Noin kolmasosa kuukausimaksuista menee perintään. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön OK Perinnän kanssa ja olemme saaneet heiltä monta hyvää neuvoa. Sitä paitsi tulokset ovat olleet hyviä, sillä kolmen kuukauden perinnän jälkeen keskimäärin vain 15 prosenttia alkuperäisistä lainamaksuista on vielä maksamatta, kertoo Samuelsson. Uusi toimiala Simon Sandvik ja Jeanette Samuelsson keksivät Fixuran konseptin ennen kuin tiesivät, että muutkin ovat keksineet saman. Suomen markkinoilla on nyt toinenkin alan toimija, mutta Yhdysvalloissa tämän tyyppinen lainajärjestelmä on jo suurta bisnestä. Koska toimiala on vielä uusi ja tuntematon, monet sekoittavat Fixuran pikavippiyrityksiin. On tärkeää korostaa, että toimimme eri tavalla. Teemme tarkkoja analyysejä jokaisen lainanottajan takaisinmaksukyvystä, emmekä myönnä lainaa alle 21-vuotiaille. Toinen suuri eromme pikavippiyrityksiin verrattuna on se, että välitämme rahat sijoittajilta, jotka saavat pääomalleen tuottoa. Perinnässä asiakkaiden tietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti. Tämä koskee niin toimeksiantaja-asiak- OK kaiden kuin velallisasiakkaidenkin tietoja. Asiakkaiden tietosuojasta ei tingitä missään tilanteessa. Puhelinperintä on perintätapana tehokas, koska perintäkäsittelijä pääsee neuvottelemaan velallisasiakkaan kanssa velan lyhentämisestä henkilökohtaisesti. Näiden keskustelujen aikana velalliset kertovat usein perintäkäsittelijälle hyvinkin avoimesti elämäntilanteestaan ja maksukyvystään. Usein perintätoimiston tietoon tulee tätä kautta laajasti velallisen yksityiseen liittyviä, jopa arkaluontoisia asioita. Meillä on hyvin tiukka ohjeistus siitä, miten keskusteluissa esiin tullutta tietoa käsittelemme ja luovutamme. Pidämme ehdottomasti kiinni asiakkaiden yksityisyyden suojasta ja noudatamme tietosuojalainsäädäntöä, sanoo OK Perinnän markkinointijohtaja Kennet Kronman. Sama tiukka linja koskee tietysti myös toimeksiantaja-asiakkaiden tietoja. Yritykset, jotka antavat meille toimeksiantoja, voivat olla varmoja, että heidän antamansa tiedot pysyvät luottamuksellisina, Kronman painottaa. Meillä on vaitiolovelvollisuus, kuten lääkäreillä tai pankkiireilla, joten emme ilman lupaa kerro edes sitä, kuka on toimeksiantaja-asiakkaamme, Kronman täsmentää. Tiedot myös fyysisesti suojattu Sähköinen tietojenkäsittely aiheuttaa tietyn tyyppisiä tietoturvauhkia, jotka ovat tuttuja kaikille luottamuksellisia tietoja käsitteleville yrityksille. OK Perinnän ICT-päällikkö Jukka Ketolan mukaan OK Perinnän tiedostot on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Hakkerointi on tehty niin mahdottomaksi kuin se suinkin nykyaikaisilla suojauksilla on mahdollista. Hakkerointia suuremmaksi uhkaksi näkisin jonkin ulkopuolelta tulevan fyysisen uhan, kuten ilkivallan tai tulipalon, Ketola sanoo. Tällaisiakin uhkia vastaan OK Perinnässä on varauduttu hyvin. Yrityksen päätietokoneet sijaitsevat turvallisuudeltaan huippuluokkaa edustavissa, aiemmin armeijan väestösuojana toimineissa, murto- ja palosuojatuissa tiloissa. Laitekaappejamme valvotaan sekä automaattisilla valvontajärjestelmillä että valvomohenkilökunnan toimesta. Tiedostojen varmuuskopiointi on tietysti myös hoidettu asianmukaisella tavalla. Laitteiden ylikuumenemisen ja tulipalon varalta on omat hälytysjärjestelmänsä, Ketola luettelee. Myös kulkua tiloihin, joissa päätietokoneet ovat, on rajoitettu. Edes omalla henkilökunnallamme ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole pääsyä tietokonehuoneeseen. Simon Sandvik on aikaisemmin työskennellyt automyyjänä ja Jeanette Samuelsson kiinteistövälittäjänä, joten kummallakaan ei ole aikaisempaa kokemusta rahoitussektorilta. Ehkä kykenemme ajattelemaan luovemmin, kun mielemme ei ole sidottu vanhoihin käsityksiin. Olemme kehittäneet sellaisen tuotteen, jota itse haluaisimme käyttää. OK Perinnässä tietojen käsittely on turvattu, sanoo ICT-päällikkö Jukka Ketola. 7

8 OK Perinnästä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n yhteistyökumppani OK Perintä toimii tällä hetkellä yhtenä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viidestä pääyhteistyökumppanista. OK Perinnän tarkoituksena on rakentaa monivuotinen ja kehittyvä JCI-kumppanuus, joka tukee OK Perinnän liiketoimintatavoitteita ja tuottaa yritykselle uusia asiakkuuksia. Junior Chamber International, JCI, ruotsiksi Juniorhandelskammare on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö ja kontaktiverkosto. Nuorkauppakamari kehittää nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957 ja siihen kuuluu nykyään 73 paikallista nuorkauppakamaria eri puolilta Suomea. Jäseniä yhdistyksellä on noin ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa se muodostaa noin nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Kaikkiaan JCI:llä on maailmanlaajuisesti nuorkauppakamaria 120 maassa. Rakennamme yhteistyöverkostomme siten, että yhdeltä toimialalta mukana on aina yksi yritys kerrallaan. Tämä on sekä yhteistyökumppaniemme että nuorkauppakamarien etu, sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja, Opasmedia Oy:n toimitusjohtaja Mika Tuomainen. Tätä logiikkaa myötäilee myös jäsenistön valinta nuorkauppakamareihin. Saman toimialan edustajia ei yhteen kamariin mahdu kovin montaa kerrallaan. Järjestöllä on myös jäseneksihakumenettely, johon liittyy koejäsenyys. Koejäsenaikana testataan, onko jäseneksi pyrkivä riittävän motivoitunut kehittämään itseään Nuorkauppakamarin oppimis- ja kehittämisjärjestelmissä. Koulutamme ensisijaisesti järjestön jäseniä, mutta olemme nyt virittämässä yhteistyötä kauppakamarien kanssa ja tulemme tarjoamaan omia koulutusohjelmiamme myös yhteistyökumppaniemme henkilöstölle, Tuomainen kertoo. Ainutlaatuinen järjestö Mika Tuomainen on itse ehtinyt vajaassa kymmenessä vuodessa paitsi kehittää johtajantaitojaan järjestön jäsenenä myös saavuttaa senaattorin arvon ja nousta järjestön kansalliseksi puheenjohtajaksi. Vuonna 2006 hänet valittiin Euroopan nuorkauppakamareiden parhaaksi puheenjohtajaksi. Samalla Tuomainen on kehittänyt johtamaansa Opasmediaa, tiedonhakumediaa, jota käyttää kuukausittain yli kaksi miljoonaa suomalaista. Ei ole olemassa mitään muuta järjestöä, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen, johtajuuden kehittämisen, liiketoimintapohjaisen verkostoitumisen ja maailmanlaajuisen kansainvälistymisen samalla tavalla kuin JCI, Tuomainen sanoo. Hän painottaa erityisesti kansainvälistymisen merkitystä. Verkostoituminen on helppoa kansainvälisissä JCI-tapahtumissa. Toki oma aktiivisuus ratkaisee, mutta järjestö tarjoaa siihen ainutlaatuiset puitteet. Maailman parasta nuorkauppakamaritoimintaa Mika Tuomaisen mukaan kansainvälisesti mitattuna Suomi ja Japani edustavat maailman tasokkainta nuorkauppakamaritoimintaa. Olemme pärjänneet hyvin, kun ottaa huomioon, että Japanissa on nuorkauppakamarilaista ja taso maailmalla on todella kova, Tuomainen toteaa. Tampereen Nuorkauppakamari, jossa hän itse on jäsenenä, on muun muassa valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi nuorkauppakamariksi. Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille, Tuomainen toteaa. Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille. MIKA TUOMAINEN 8 Raharenki on OK Perinnän asiakaslehti Julkaisija OK Perintä Oy Päätoimittaja Marina Johansson, puh Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Elettaria Seuraava lehti ilmestyy keväällä Lehden tilaukset, osoitteenmuutokset ja palaute toimitukselle osoitteeseen OK Perintä Oy puh , VAASA Tiilitehtaankatu 7 A, Vaasa, HELSINKI Televisiokatu 3, Helsinki, TAMPERE Rautatienkatu 26 B, Tampere, TURKU Tierankatu 4 B, Turku. Raharenki 2/2011

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Johdanto Tämä perinnän pikaopas on kirjoitettu kaikille yrityksille, jotka myyvät

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

BISNODE. Autamme tekemään järkeviä päätöksiä.

BISNODE. Autamme tekemään järkeviä päätöksiä. BISNODE Autamme tekemään järkeviä päätöksiä. BISNODE-KONSERNI Joka päivä miljoonat liikemaailman toimijat tekevät päätöksiä perustuen tietoon, tosiasioihin ja tunteeseen. Tarjoamme heille kattavia myynnin

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Cobro24 Business Breakfast! Kulosaaren Casino 6.6.2012

Cobro24 Business Breakfast! Kulosaaren Casino 6.6.2012 Cobro24 Business Breakfast! Kulosaaren Casino 6.6.2012 Tilaisuuden ohjelma 8.00 Aamiainen, Sun Marine -sali 8.30 Tilaisuuden avaus Pauli Hentunen, Hallituksen puheenjohtaja Cobro24 Lauri Kivistö, Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen?

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Esityksen sisältö: 1. Oman pääoman rahoitus tienhaarassa: enkeleitä onko heitä? 2. Milloin rahoitusta kannattaa hakea? 3. Joukkorahoitus vai pääomasijoittaja?

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI Kh 9.6.2014 175 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI NURMIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Keskustie 2, 01900 NURMIJÄRVI KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Asiakastiedon henkilötietopalvelut

Asiakastiedon henkilötietopalvelut Asiakastiedon henkilötietopalvelut Tietoa kuluttajista luotottamisen tueksi Sisältö Aloitusnäkymä Henkilöfaktat Luottopäätös Valvomo Aloitusnäkymä Tuoreena joka päivä Asiakastiedon verkkopalvelu tarjoaa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Tunnetko asuntolainariskisi?

Tunnetko asuntolainariskisi? Tunnetko asuntolainariskisi? Studia Monetaria 12.10.2010 Peter Palmroos, tutkija Esityksen sisältö Asuntoluottojen riskit lainanottajalle Vakuuksien hinnan kehitys Maksukyvyn säilyminen Pankkien asuntoluottoriskit

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Kuntaperintä asiakkaita ovat mm. Kuntasektori Kerava Taivassalo Pyhäranta Inkoo Siuntio Kankaanpää Vihti Utsjoki Laukaa Kyyjärvi Karstula Hamina

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS

Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kysely-yhteenveto 1(5) Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kotitalousluottokyselyn mukaan asuntolainat keskittyvät nuorille lapsiperheille ja osalla kotitalouksista

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

IntruM JustItIa LuOttOtIetOPaLveLu

IntruM JustItIa LuOttOtIetOPaLveLu INTRUM JUSTITIA LUOTTOTIETOPALVELU Luottotietopalvelu kun halutaan ennakoivaa tietoa riskien hallintaa varten Antaa ennakoivaa tietoa asiakkaiden, sidosryhmien, alihankkijoiden, tavaran toimittajien ja

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 1 KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 2 1 Yleistä... 3 2 Kaupintatilin käyttö... 3 2.1 Toimeksiantojen toteuttaminen ja kaupintatilin käyttö kaupan

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Luottopolitiikka haltuun!

Luottopolitiikka haltuun! Luottopolitiikka haltuun! Opas kirjallisen luottopolitiikan laadintaan Poista myynnin esteet fiksummalla luottopolitiikalla. Kotiuta raha varmemmin selkeällä prosessilla. Luottopolitiikka varmistaa, että

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta ESITTELY

Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta ESITTELY www. Sivu 1/8 Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta Suomen Vesiosuuskuntien Tuki yhdistys sihteeri, Simo

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

Osaamisen innovatiivinen kehittäminen kiinteistöalalla

Osaamisen innovatiivinen kehittäminen kiinteistöalalla Osaamisen innovatiivinen kehittäminen kiinteistöalalla Kiinteistönvälittäjien osaamiskartoitus 2014 Tiia Bueno Vecino, HRD- ja laatukoordinaattori Virpi Slotte, FT, kehityspäällikkö Kiinko - Kiinteistöalan

Lisätiedot

Visma Duetto Oy. Parannamme luottokaupan tulosta. Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella

Visma Duetto Oy. Parannamme luottokaupan tulosta. Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella Visma Duetto Oy Parannamme luottokaupan tulosta Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella Asiat Visma Dueton esittely Huomautus- ja perintäpalvelut Duetto -asiakasliittymä Perinnästä yleisesti

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot