Savunpoistoluukut ja -ikkunat sekä niiden ohjauslaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savunpoistoluukut ja -ikkunat sekä niiden ohjauslaitteet"

Transkriptio

1 RTS 15:17 Savunpoistoluukut ja -ikkunat sekä niiden ohjauslaitteet Tässä ohjeessa esitetään tietoja savunpoistoluukuista, niitä koskevista vaatimuksista, kunnossapidosta ja kunnossapidonaikaisesta testaamisesta. Niihin liittyen esitetään vaatimukset tiedoista, jotka valmistajan tulee ilmoittaa tilaajalle ja muille asianosaisille ja pyydettäessä viranomaiselle. Ohjeistus on jaettu kolmeen osaan: uudet järjestelmät, vanhojen luukkujen ja järjestelmien uusiminen sekä tarkastus- ja huoltotyöt. Sisällys 1 JOHDANTO Savunhallinta ja savunpoiston järjestäminen Savunpoistojärjestelmät palotilanteessa Suunnittelijan kelpoisuus Määräykset, standardit ja ohjeet KÄSITTEET Lyhenteet Piirustusmerkit SAVUNPOISTOLUUKKUTYYPIT JA NIIDEN OMINAISUUDET Luukkujen rakenteesta Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala Kattoon asennettavat savunpoistoluukut Kattoon asennettavan savunpoistoluukun sokkelin palonkestävyys Seinäluukku tai -ikkuna Savunpoistoluukun palonkestoluokka Luukun avautuminen Avauslaitteet Avauslaitteille tehtävät kokeet Avauslaitteiden tehontarve Putoamissuoja ja sen sijainti Murtosuojaus Katto- ja seinäluukkujen laukaisujärjestelmät Laukaisulaitteet ja savupoistoluukkujen luokitus Kulkutiet luukuille... 19

2 1 4 CE-MERKINTÄ JA SUORITUSTASOILMOITUS Rakennusosat, palonkestävyysluokitus CE-merkintään liittyvät käsitteet SUUNNITTELU Otteet määräyksistä Savunpoiston toteutus Savunpoiston mitoitus Savunpoistoluukkujen tai -ikkunoiden pinta-alan laskentakaava arkkitehtisuunnitteluun Savulohkot Korvausilma Savun kulkeutuminen savunpoistoaukkoihin Porrashuoneiden savunpoisto Hissikuilun savunpoisto Kellareiden savunpoisto Väestönsuojien savunpoisto Automaattinen savunpoisto Teollisuus- ja varastorakennukset Valokatteiset tilojen piirteitä savunpoiston kannalta Savunpoisto valokatteisista tiloista Savunpoiston järjestely rakennuksen tiloista Ilmanvaihtokonehuoneiden savunpoisto Savunpoistoluukkujen määrä ja sijoittaminen savunpoistotasojen mukaan Savusulut Luukkujen numerointi Savunpoisto peruskorjauksissa Painovoimainen savunpoisto Savunhallintajärjestelmä SAVUNPOISTON ESITTÄMINEN RAKENNUSLUVAN LIITEASIAKIRJOISSA TESTAUKSET Luukun aukeaminen, aukeamisaika Savunpoiston virtauksen testaaminen, virtauskerroin Virtauskerroin ja luukun sisällä olevien laitteiden huomioon ottaminen Luukun testaukset Lumikuorma ja sen lumikuorman kestävyyden testaaminen Lumikuorma... 53

3 2 8 ASENNUSTYÖT KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Tarkastukset YLLÄPITO Akkujen- ja tehonsyötön testaus Käyttö Huolto Vioista ilmoittaminen Koulutus Kunnossapito Koestus SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN KORJAUS Suunnittelu Savunpoistoluukkujen mitoitus Savunpoistolaukaisu- ja ohjauskeskukset Uusien avauslaitteiden sijoittaminen vanhojen ei CE-merkittyihin luukkuihin Avauslaitteiden valinta TEHONLÄHTEET JA JOHTOJÄRJESTELMÄT Sähkönsyöttö Johtojärjestelmät Kaapelien toimintakyky palossa Tehonlähteet OHJAUSKESKUKSET Ohjauskeskusten sijoittaminen ja opasteet niihin Savunpoiston ohjauskeskus (SPOK), savunpoistolaukaisukeskus (SPLK) ja sivulaukaisupainikkeet KIRJALLISUUTTA JOHDANTO 1.1 Savunhallinta ja savunpoiston järjestäminen Savunpoiston järjestämisellä pyritään ensisijaisesti poistamaan lämpöä tilasta ja siten rajoittamaan savun leviämistä sivusuunnassa sekä parantamaan palokunnan toimintaedellytyksiä sammutushyökkäyksen aikana. Lisäksi palokunta käyttää usein savunpoistoa jälkituuletukseen palon loppuvaiheessa ja sammuttamisen jälkeen. Erityisen tärkeää on savunpoisto uloskäytävistä.

4 3 Savunhallinnan ja savunpoiston avulla voidaan myös pienentää omaisuus- ja toiminnan keskeytysvahinkoja. Mikäli savunpoistolla on tarkoitus pidentää käytettävissä olevaa poistumisaikaa, on suunniteltava riittävän aikaisin käynnistyvä (yleensä paloilmoittimen ohjaama) savunpoistojärjestelmä. Savunpoiston lisäksi tulee rakennuksessa kiinnittää huomiota savunhallintaan. Tällä tarkoitetaan tulipalossa syntyvän savun ja lämmön vaikutusten rajoittamista sekä passiivisten rakenteellisten järjestelyiden, esimerkiksi savulohkot ja -sulut, savuosastoivat rakenteet, palo-osastointi että aktiivisten teknisten järjestelyiden, kuten esimerkiksi savunpoistolaitteiden ja sammutuslaitteiden avulla. Kiinteistön pelastustoimenlaitteiden kuten painovoimaisen savunpoiston on tarkoitus helpottaa palokunnan työskentelyä palonaikaisessa rakennuksessa, priorisoitaessa luukkujen käyttäjiä muodostuu ensisijaiseksi käyttäjä ryhmäksi pelastustoimen työntekijät ja kortti on laadittu työkaluksi jolla mm. suunnittelijat saavat suuntaviivat turvallisemman työympäristön luomisessa ääriolosuhteissa työskenteleville palomiehille (pelastajille), kortissa olevilla ohjeilla on tarkoitus tukea tätä ajatusta ja tämän takia osa korttiin tulleista ohjeista on uusia. Tulipalotilanteissa merkittävä osa savunpoistoluukuista ei ole avautunut palotilanteessa kuten pelastustoimenlaitelaki edellyttää. Tulipalotilanteissa toimimattomista savunpoistoluukuista on muodostunut suurempi haitta kuin kohteista joissa savunpoistaminen on suunniteltu toteutettavaksi palokunnan toimenpitein, sillä rikkoutuneen savunpoistoluukun tai -järjestelmään käytetty aika priorisoi resursseja epätarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän kortin on tarkoitus selkeyttää painovoimaista savunpoistoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Korttiin on tuotu myös suosituksia joita suunnittelijoiden toivotaan huomioivan suunnitellessaan rakennuksen savunpoistoa. Savunpoistoluukkujen tulee toimia koko elinkaaren ajan aina kun on tarpeen (SFS-EN Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut). 1.2 Savunpoistojärjestelmät palotilanteessa Palotilanteessa savunpoistojärjestelmällä on tarkoitus saada pidettyä yllä savuton kerros lattian yläpuolella poistamalla savua. Se poistaa samanaikaisesti kuumia kaasuja (lämpöä), joita vapautuu tulipalon eri vaiheissa ja helpottavat ihmisten poistumista rakennuksista sekä vähentävät jälkivahinkoja. Toiminta jaetaan kolmeen osa-alueeseen: poistumisen turvaaminen, pelastustoimen toiminnan turvaaminen ja omaisuus- ja ympäristövahinkojen torjunta. Savunpoistojärjestelmät ovat osa kiinteistön pelastustoimen laitteistoja joiden tarkoituksena on helpottaa pelastustoimen työskentelyä ääriolosuhteissa, kuten tulipaloissa. 1.3 Suunnittelijan kelpoisuus Suunnittelijalta edellytettävä pätevyys rakentamismääräyskokoelman osaan RakMK A2 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista perustuen savunpoistotasoluokituksen pohjalta on seuraava:

5 4 Savunpoistotaso I lvi-suunnittelija Savunpoistotaso II lvi-suunnittelija, joka on kouluttautunut savunhallintajärjestelmiin ja omaa aiempaa suunnittelukokemusta savunhallintajärjestelmistä Savunpoistotaso III palotekninen suunnittelija (Fise A- tai AA-pätevyys) lvi-suunnittelija, joka on kouluttautunut savunhallintajärjestelmiin ja omaa aiempaa suunnittelukokemusta savunhallintajärjestelmistä. Savunpoistotasoja selostetaan kohdassa 5.12 Savunpoistoluukkujen määrä ja sijoittaminen savunpoistotasojen mukaan. Savunpoisto saneerauksessa (painovoimainen) Suositus vaihdettaessa esim. avauslaitteita olemassa oleviin savunpoistoluukkuihin ei suunnittelija pätevyyttä vaadita. Korjaustyötä suorittavan on omattava aiempaa tuntemusta saneerattavista luukuista ja ymmärrettävä saneeraustyön vaikutus luukkujen toimintaan. Huomioitavia asioita ovat uuden avauslaitteen sijoitus suhteessa saranointiin (rasitus saranoille säilyttävä muuttumattomana, laitteen etäisyys saranoista), luukun avautumiskulma (avautumiskulman säilyttävä muuttumattomana), uuden avauslaitteen geometrinen pinta-ala (luukun geometrisesti pinta-ala säilyttävä muuttumattomana). 1.4 Määräykset, standardit ja ohjeet Rakennusten savunpoisto suunnittelussa tulee noudattaa rakentamismääräyskokoelma osien E1, E2, E4, F2 ja D3:n vaatimuksia. Standardissa SFS-EN A1 Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut määritellään sellaisten savusulkujen toiminnalliset vaatimukset, luokittelut ja testausmenetelmät, jotka koostuvat itse sulusta ja mahdollisista käynnistys- ja käyttölaitteista ja jotka on suunniteltu käytettäviksi savunhallintajärjestelmän osana. Standardissa esitetään savusulkulaitteistojen testausmenetelmät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Standardia SFS-EN A1 täydentää soveltamisstandardi SFS 7023 Savusuluilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Tässä soveltamisstandardissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE -merkityille savusuluille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat. Standardissa SFS-EN Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut esitetään savunpoistoluukuille asetetut vaatimukset, joita ovat luotettavuus, virtaustehokkuus, toimivuus lumi- ja tuulikuorman alaisena sekä toiminta korkeassa lämpötilassa. Tässä standardissa esitetään savunpoistoluukkujen luokitus- ja testausmenetelmät

6 5 Standardia SFS-EN täydentävässä kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7024 Savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava standardin SFS-EN mukaan CEmerkityille savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat. Vuonna 2005 valmistuneessa ohjeessa CEN/TR Savunpoistolaitteistojen suunnittelu ja mitoitus on savunhallintalaitteistojen toiminnallisia ja laskennallisia menetelmiä koskevia suosituksia ja ohjeita. Standardissa SFS-EN AC:en Savunhallintajärjestelmät. Osa 6: Paineistus esitetään savua savunpoistoaukkoihin ilmanpaine-erolla ohjaavat järjestelmät. Standardiehdotuksessa ohjauskeskuksista pren Smoke and heat control systems. Control equipment esitetään ohjauskeskusten vaatimukset ja testausmenetelmät. Standardissa SFS-EN AC Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehonlähteet määritellään vaatimukset ja testausmenetelmät sähköisille ja pneumaattisille pää- ja varatehonlähteille, jotka on suunniteltu käytettäviksi rakennusten savunhallintajärjestelmissä. Kansallinen soveltamisstandardi SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot täydentää standardia SFS-EN AC. 2 KÄSITTEET Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala on virtauskertoimella kerrottu geometrinen pinta-ala. Automaattinen käynnistys on toiminnan aloitus ilman ihmisen suoraa toimintaa. Automaattinen savunpoistoluukku on savunpoisto-luukku, joka on suunniteltu avautumaan käynnistysviestin saatuaan automaattisesti tulipalon syttyessä (automaattisessa savunpoistoluukussa saattaa olla laite käsiohjausta tai laukaisua varten). Avausmekanismi on mekaaninen laite, joka kääntää luukun palotilanteen mukaiseen asentoon. Avautumisaika on se aika, joka kuluu luukun saamasta avautumisimpulssihetkestä palotilanteen mukaiseen asennon saavuttamishetkeen. Geometrinen pinta-ala (A v ) on luukun läpi menevän aukon pinta-ala, joka on mitattu kuilun kapeimmassa kohdassa ottaen huomioon avauslaitteiden ja putoamissuojainten aiheuttamat vähennykset (korjausrakentaminen). Ilmanvaihtolaitteena toimiva savunpoistolaite on savunpoistolaite, jota voidaan käyttää myös päivittäistuuletukseen.

7 Kaasusäiliö on astia, joka sisältää kaasua painekaasun muodossa ja josta vapautuva energia avaa luukun. Kuristusala on luukun läpimenevän virtausreitin pienin poikkipinta-ala. 6 Käsikäyttöinen on savunpoistolaitteen toiminnan aloitus ihmisen kautta (esim. nappia painamalla tai kahvasta vetämällä). Ihmisen toiminnan kautta alkaneen savunpoistolaitteen toiminnan jatkumisen automaattisena katsotaan olevan käsikäyttöistä. Käsin laukaistava savunpoistoluukku on savunpoistoluukku, joka voidaan avata käsin ohjattavalla tai laukaistavalla laitteella. Käynnistyslaite on laite, joka käynnistää komponentin (eli savunrajoittimien tai luukun) käyttömekanismin vastaanottaessaan tiedon paloilmaisinjärjestelmästä tai lämpösulakkeesta. Luukku on laite, joka siirtää kaasuja joko rakennuksen sisään tai rakennuksesta ulos. Lämpösulake on lämmölle herkkä laite, joka antaa käynnistysimpulssin halutulle toiminnalle. Massavirta on se kaasun kokonaismassa, joka läpäisee määritellyn rajan aikayksikössä. Muotosuhde on pituuden suhde leveyteen. Painovoimainen ilmanvaihto on lämpötilaeroista johtuvien kaasujen tiheyserojen aiheuttamien nostevoimien aikaansaama ilmanvaihto. Palotilanteen mukainen asento on luukun asento, jonka sen suunnittelija on määritellyt saavutettavaksi ja pidettäväksi savunpoistotilanteessa. Poistoluukku on laite joka siirtää kaasuja rakennuksesta ulos. Projektioala on sivutuulen virtaussuuntaan nähden kohtisuorassa tasossa mitattu palotilanteen mukaisessa asennossa olevan savunpoistoluukun kattotason yläpuolella olevan osan poikkileikkauksen pinta-ala. Savulohko on katon alapuolelle savusuluilla rajoitettu tila, joka palon alkuvaiheessa rajoittaa savun kulkua. Savunhallintajärjestelmät on rakennukseen asennettujen savun ja lämmön vaikutusten rajoittamiseen tarkoitettujen laitteiden kokonaisuus. Savunpoisto on palossa syntyvän savun ja lämmön poistaminen rakennuksesta painovoimaisesti tai koneellisesti. Savunpoistojärjestelmä on savunhallintajärjestelmä, joka poistaa savun rakennuksesta tai sen osassa olevasta palosta Savunpoistolaitteisto koostuu komponenteista, jotka on erityisesti valikoitu poistamaan savua ja lämpöä lämpimien kaasujen aikaansaamasta nostekerroksesta viileämmän ja puhtaamman ilman yläpuolelta.

8 7 Savunpoistoluukku on laite, joka on suunniteltu erityisesti poistamaan rakennuksesta savua ja kuumia kaasuja palotilanteessa. Savunpoistoluukkutyyppi käsittää erilaisia luukkumalleja, joita ovat,, tasoluukku, harjaluukku, pulpettiluukku, yksikantinen, kaksikantinen, valoaläpäisevä tms. Savusulku (savuotsa) Savusulku on kiinnitetty kattorakenteisiin. Savusulkujen tehtävänä on rajoittaa savun kulkua ja ohjata savu haluttuun suuntaan. Kiinteä savusulku KSS on kiinteästi asennettu savusulku, joka ei ole muuntautuva. Siirrettävä savusulku SSS on savusulkutyyppi, joka määräytyy käyttötarkoituksen mukaan esim. poistumisturvallisuus. Sitä voidaan käyttää kiinteiden sulkujen lisänä. Tuulen vaikutuksesta toimiva ohjausjärjestelmä on ohjausjärjestelmä, joka ohjaa katon eri lappeilla sijaitsevia luukkuryhmiä siten, että palon sattuessa avautuvat vain ne luukut, joihin positiivinen tuulen paine ei kohdistu Virtauskerroin on varsinaisen virtausnopeuden, joka on mitattu tietyissä olosuhteissa, suhde teoreettiseen virtausnopeuteen luukun läpi (C v ). Kerroin ottaa huomioon luukussa olevat esteet, kuten ohjaimet, säleiköt ja läpät sekä ulkoisen sivutuulen vaikutukset. Ympäröivä-sanaa käytetään kuvaamaan ympäristön ominaisuutta. 2.1 Lyhenteet Tässä esitetään rakennussuunnitelmissa ja -piirustuksissa ja savunpoistosuunnitelmissa ja - piirustuksissa käytettäviä lyhenteitä. SPLK savunpoistolaukaisukeskus. SPOK Savunpoiston ohjauskeskus. SPL CE-merkitty savunpoistoluukku, SFS-EN SPI CE-merkitty valoaukollinen savunpoistoluukku, SFS-EN IHA helposti avattava ikkuna, jota voidaan käyttää savun poistamiseen. IHR helposti rikottava ikkuna, jota voidaan käyttää savun poistamiseen (alle 2 metrin korkeudella). LHA helposti avattava luukku, jota voidaan käyttää savun poistamiseen, esim. varatieluukku. SSLP savunpoiston sivulaukaisupainike. SLP savunpoiston laukaisupainike. VAK kiinteistön automaattinen valvontajärjestelmä.

9 8 HTL hätäpoistumistien luukku 2.2 Piirustusmerkit Kuvassa 1 esitetään savunpoistosuunnitelmissa ja -piirustuksissa ja -kaavioissa käytettäviä piirustusmerkintöjä. palo-osastonraja savuosastonraja pelastustie palokunnan sammutusreitti painovoimainen savunpoisto (savunpoistoikkuna) painovoimainen savunpoisto (savunpoistoluukku) koneellinen savunpoisto (savunpoistopuhallin) savunpoiston imupiste savuosaston tai savusulun raja savulohkon raja usean osaston savunpoistokanava

10 9 savunpoistopelti osastoiva savunpoistopelti painovoimainen korvausilma (korvausilmaikkuna) painovoimainen korvausilma (korvausilmaluukku) koneellinen korvausilma (korvausilmapuhallin) suuntapainepuhallin sp-impulssipuhallin savunpoiston virtausaukko savunpoistoluukku tai ikkuna poistumistien suunta ja vähimmäisleveys poistumistie, liikkumisesteiset uloskäytävä uloskäytävä, ylipaineistettu

11 10 poistumistiematkan ylitys Kuva 1. Savunhallintasuunnitelmissa, -piirustuksissa ja -kaavioissa käytettäviä piirustusmerkintöjä. 3 SAVUNPOISTOLUUKKUTYYPIT JA NIIDEN OMINAISUUDET 3.1 Luukkujen rakenteesta Luukkuihin ei saa tehdä muutoksia, joiden vaikutuksesta luukun rakenne poikkeaa alkuperäisestä esimerkiksi luokituksen, palonkestävyyden, tehollisen savunpoistopinta-alan, katolta käsin laukaistavuuden tms. osalta. Luukun sisäpuolisten pintamateriaalien on myös oltava samoja kuin testilaboratoriossa (polttokokeessa) olleella mallikappaleella (savunpoiston testistandardi). 3.2 Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala Savunpoistoluukun ja ikkunan aerodynaamisesti vapaa pinta-ala (entinen nimi tehollinen pinta-ala) määritellään standardissa SFS-EN : 2003 Savunhallintajärjestelmät. Osa2: savunpoistoluukut. 3.3 Kattoon asennettavat savunpoistoluukut CE-merkittyjen savunpoistoluukkujen on vastattava kaikilta osin tyyppitestattua mallia. Jos luukkuja muutetaan esim. ulkonäkösyistä niin että muutokset vaikuttavat savunpoistoluukun palotilanteen mukaisiin ominaisuuksiin, luukut on hyväksytettävä rakennuspaikkakohtaisesti.

12 11 Kuva 2. Kattosavunpoistoluukku, jossa on putoamis- ja murtosuojauskalteri. Kuva 3. Kattosavunpoistoluukku, kattovalokupu.

13 12 Kuva 4. Huoltoluukku jota voidaan käyttää savunpoistamiseen. Vaikka luukku on CE-merkitty, siihen ei voida soveltaa suoritustasoilmoituksen mukaisia virtauskertoimia C v, mikäli luukulle tehdyssä virtauskokeessa ei ole huomioitu tikkaita tai irtotikkaiden kiinnikkeitä. Osittainkin testaamattoman luukun virtauskerroin C v on 0,4. Huoltoluukkuun ei voida asentaa putoamissuojaa ja sokkelin korkeuden tuleekin olla valmiista kattopinnasta vähintään 700 mm. Suunnittelijan tulee erikseen varmistaa luukkutoimittajalta, onko luukku testattu esim. tikkailla tai niiden kiinnikkeillä. Jos avauslaitteiden sijaintia muutetaan, se vaikuttaa virtauskertoimeen. Tästä syysä tämäkin täytyy olla testattuna.

14 13 Kuva 5. Esimerkkejä kattoluukuista. 3.4 Kattoon asennettavan savunpoistoluukun sokkelin palonkestävyys Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon sokkelia suunniteltaessa. Vaatimuksena on estää palon leviäminen yläpohjan sisään (tuuletusonteloon). a) sokkelin pintaluokka yläpohjan pintaluokan mukaan b) sokkelin suojaverhous yläpohjan suojaverhouksen mukaan c) jos yläpohjalla on osastointivaatimus, sokkelin ja kuilun tulee olla sellainen, että osastointivaatimus täyttyy d) sokkelin rakenteiden liitoskohdat (saumat) varmistetaan sokkelin verhoilumateriaalille soveltuvalla CE-merkityllä palokatkomassalla valmistajan asennusohjeen mukaisesti. e) sokkelina ja kuiluna voidaan käyttää myös rakentamismääräykset täyttävää paloluokitukseltaan yläpohjaan soveltuvaa tehdasvalmisteista kuilua, joka on osa savunpoistoluukkukokonaisuutta. Savunpoistoluukkujen sokkelin tai sokkeliin liitetyn kuilun paloneristävyyden (EI-vaatimustaso) tulee olla sama kuin läpäistävällä rakenteella. Luukkujen yläpuolella sekä sokkelin tai sokkeliin liitetyn kuilun alapuolella tulee olla vähintään 1 metri vapaata tilaa, jotta savun virtaama ei heikenny. Suojaetäisyys koskee myös seinäluukkuja. Tämä tulee ottaa huomioon mm. sprinkleriputkistojen, IV-kanavien ja valaisimien sijoittelussa.

15 14 Kuva 6. Esimerkki luukun rakenteesta. 3.5 Seinäluukku tai -ikkuna Savunpoiston seinäluukku tai -ikkuna on avauslaitteella avattava savunpoistoluukku tai -ikkuna. Kuva 7. Seinäluukku tai -ikkuna on avauslaitteella avattava luukku tai -ikkuna. Seinäluukkujen vaikutusalue on 10 metriä. Savun poistumisen kannalta on suositeltavaa, että se avautuu alasaranoituna ulospäin.

16 15 Seinäluukun ala A 1 b tanα h + tanα h h A 2 = b h Kuva 8. Seinäluukun tai -ikkunan alaksi valitaan pienempi, sivukolmioiden ja avautuvan raon ala (A1, punaisella piirretty) tai aukon pystysuoran aukon ala (A2, sinisellä piirretty). Luukku sijoitetaan lähelle seinän ulkopintaa, jotta yläpieli jarruttaa mahdollisimman vähän ilman ja savun virtausta ulos. 3.6 Savunpoistoluukun palonkestoluokka Palo-osastoivassa rakenteessa olevan savunpoistoluukun tulee olla yleensä vähintään puolet osastoivan rakenteen palonkestovaatimuksesta. Tekniset asennukset on tehtävä siten, että palon syttymisen sekä palon ja savun leviämisen vaaraa ei pääse muodostumaan. Paloluokkataso määräytyy polttokokeesta saadun tuloksen mukaan. Kuilun paloluokan on oltava vähintään sama kuin läpäistävällä rakenteella. Savunpoistokuilun läpäistessä useamman paloosaston, savunpoiston testistandardin mukaiset savunpoistoluukut eivät sellaisenaan täytä rakentamismääräyskokoelman osan E1 osastointivaatimuksia. Tällöin palo-osastoissa sijaitsevien savunpoistoluukkujen tulee täyttää rakenteille asetetut EI-vaatimukset. Esimerkiksi ullakon osastoivien rakennusosien luokkavaatimus on yleensä EI 30 EI 60 ja kellaritiloissa EI 120 EI Luukun avautuminen Savunpoistoluukun tulee avautua annetusta avautumiskäskystä (laukaisukäskystä) 60 sekunnin kuluessa valmistajan määrittelemään palotilanteen mukaiseen auki-asentoon. Auki-asento (palotilanteen mukainen avautumiskulma) on luukkukohtainen. Ohje koskee myös rakennuspaikkakohtaisesti hyväksyttyjä ikkunoita ja luukkuja, joita käytetään savunpoistoon. Ohje koskee myös rakennuspaikkakohtaisesti hyväksyttyjä ikkunoita ja luukkuja joita käytetään savunpoistoon.

17 16 Luukkujen avautumiskulma saattaa muuttua laiterikkoutumisien takia tai avauslaitteistot on saatettu säätää lähtökohtaisesti luukkujen asennusajankohtana väärin, joten luukkujen avautumiskulma tulee merkitä luukkujen sisä- tai ulkopuolelle näkyvällä tarralla tai tunnistekilvellä. Avauslaitteet Avauslaitteita ovat mm. karamoottorit (hammastanko ja kierretanko) ketjuavaajat jousikuormitteiset avauslaitteet pneumaattiset avauslaitteet kaasutyöntöjousitoimiset avauslaitteet manuaalinen esim. vaijeri. Avauslaitteille tehtävät kokeet Valmistajan on teetettävä savunpoistoluukun testistandardin mukaisesti seuraavat kokeet avauslaitteille tai tutkimuslaitoksen hyväksymille avauslaitteiden pienoiskappaleille. Kokeissa avauslaitteet on sijoitettu savunpoistoluukkuun tai sen pienoiskappaleeseen. - polttokoe - tuulikuorma - lumikuorma - kestävyyskoe - virtauskoe - pakkaskoe - avauskoe (tuuletuskäyttö kertaa). Avauslaitteiden tehontarve Avauslaitteiden tehontarve poikkeaa eri toimilaitteiden osalta. Valmistajan tulee ilmoittaa suunnittelijalle kulloisenkin avauslaitteen enimmäistehontarve, jonka savunpoistoluukun avauslaitteisto tarvitsee alueellisesti määritellyn lumikuorman (Eurocode 2007) syrjäyttämiseen (kohta 7.5 Lumikuorma). Toimilaitteissa olevat merkinnät ovat nimellisvirtoja eivätkä aina vastaa todellista tehontarvetta esim. lumikuorman alaisena. Laitteessa saattaa olla merkintänä esim. 5A kun todellinen tehontarve saattaa nousta hetkellisesti 9A:iin. 3.7 Putoamissuoja ja sen sijainti Alle 700 mm korkeaan CE-merkittyyn savunpoistoluukkuun tulee sisältyä putoamissuoja tai kaide (sokkelin yläreunan korkeus valmiista kattopinnasta RakMK F2). Se on suositeltavaa asentaa tätä korkeampiinkin luukkuihin. Yhdistetty murtokalterin ja putoamissuojaimen tankojen halkaisija tulee

18 17 olla vähintään 12 mm ja silmäkoon alle 110 mm x 350 mm, jolloin tämä täyttäisi myös vakuutusyhtiön murtosuojausvaatimuksen. Ohjeita murtosuojauksesta on Finanssialan Keskusliiton suojausohjeessa ja ohjeessa RT Rakenteelliset murtosuojeluohjeet. Ohjeita kulkuteistä katolla on ohjeessa RT Vesikaton turvavarusteet. Ilman putoamissuojaa oleva savunpoistoluukku aiheuttaa vaaraa savuisella katolla työskenteleville pelastustyöntekijöille sekä luukkujen huoltajille. Putoamissuojaksi asennettu kalteri vaikuttaa virtauskertoimeen, joka määrittelee mm. luukkujen pinta-alan kohteessa ja sen myötä luukkumäärään sekä luukkujen kokoon. Kalteri ei voi olla lisätarvike siitäkään syystä, että testaamattoman kalterin vaikutusta ei ole tutkittu eikä sen vaikutuksista ole yksilöityä tietoa. Putoamissuojaimelle tehdään myös rasituskoe, jossa kalterin päälle pudotetaan yhden metrin korkeudelta 150 kg:n säkki. Putoamissuojan tulee olla sellainen, ettei palomies (pelastaja) kaatuessaan suojaimen päälle takerru suojaimen rakenteisiin kiinni tai vahingoitu muuten esim. suojaimessa oleviin teräviin kiinnikkeisiin tms. Putoamissuojain tulee asentaa sokkelin yläreunan tasolle (työturvallisuuslaki 13 ). Tällaisella sijoittelulla estetään huoltohenkilöstön ja pelastustoimen työntekijöiden horjahtaminen ja takertuminen luukun nieluun. Putoamissuojain on kiinnitettävä siten, ettei sen irrottaminen onnistu ilman erillisiä työvälineitä. Murtosuojauksen ja putoamissuojauksen vaikutus savunpoistoluukun aerodynaamisesti vapaaseen pinta-alaan tulee huomioida, SFS-EN Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut. Kuva 9. Putoamissuoja. Kuvassa esitetty mitoitus on murtosuojauskalterin mitoitus. Valokatteisten tilojen putoamissuojaus ja kiinnityspisteet Valokatteisten tilojen (valoaläpäisevien rakenteiden) myös osastoivien EI-lasien osalta putoamissuojausta ei esteettisistä syistä vaadita. Palokunnan ohjeissa on otettu huomioon palonaikaisen kuumuuden rakenteiden murtolujuudelle aiheuttamat heikennykset. Tästä syystä

19 18 palomiehiä (pelastajia) ei lähetetä tällaiseen ympäristöön. Normaaliajan huolto- ja tarkastustyöt suoritetaan korkealla tehtävään työhön sisältyvien riskien arvioinnin kautta. Näissä toimissa hyödynnetään mahdollisia kulkuvaunuja sekä putoamisen estäviä henkilösuojaimia, kuten valjaat. Valjastyöskentelyssä tulee työ- ja turvaköydet kiinnittää kahteen toisistaan erillisiin kiinnityspisteisiin. Suunnittelussa on järkevää kiinnittää huomiota ympäröiviin rakenteisiin kiinnityspisteitä suunniteltaessa. Kiinnityspisteiden vetolujuuden on kestettävä 15 kn:n vetokuorma. Käsiteltäessä valokatteisia (valoaläpäisevien rakenteiden) aiheuttamaa putoamisvaaraa on todettava, että ns. normaaliajan huolto- ja tarkastustoimintaa ei voi verrata pelastustoimen tehtävänkuvaan, sillä toisin kuin pelastustoimella, normaaliajan työtehtävissä on mahdollista käyttää arvokasta aikaa turvallisen työn suorittamiseksi. Tämä koskee myös katoille sijoitettuja savunpoistoluukkuja, joiden putoamissuojaimet ovat ensisijaisesti pelastustoimentyöntekijöille suunnattuja näkyvyyttä rajoittavissa olosuhteissa. 3.8 Murtosuojaus Finanssialan Keskusliiton (FK) Rakenteellisessa murtosuojaohjessa määritellään mm. savunpoistoluukuille soveltuvat murtosuojien vaatimukset, jotka eivät sellaisenaan (aukkokoko alle 110 mm) täytä putoamissuojaukselle asetettuja vaatimuksia. Suojan tulee olla teräksestä hitsattu ristikko, jonka teräksen poikkipinta-alan vähimmäiskoko on 110 mm 2. Terästen väli enintään 120 mm ja jänneväli 350 mm. Muototeräsristikko, hitsattu rakenne jonka terästen poikkipinta-ala on vähintään 75 mm 2 ja aukon koko enintään 400 cm 2. Teräsverkko, hitsattu teräskehikkoon, jossa poikkipinta-ala on vähintään 10 mm 2 ja aukkokoko enintään 22 cm 2. Ohje antaa mahdollisuuden pienentää aukkokokoja, jolloin näitä voidaan käyttää myös putoamissuojaukseen, mikäli rakenne täyttää pudotustestin 150 kg:n vaatimuksen. 3.9 Katto- ja seinäluukkujen laukaisujärjestelmät Eri savulohkoissa olevia savunpoistoluukkuja ei saa asentaa samaan laukaisuryhmään. Seinäluukkujen vaikutusalue on 10 metriä. Hyvänä käytäntönä pidetään, että seinäluukut ovat avattavissa sähköisen kaukolaukaisumahdollisuuden lisäksi katutasolta manuaalisesti käsin Laukaisulaitteet ja savupoistoluukkujen luokitus Savunpoistoluukut luokitellaan laukaisutavan mukaan seuraavasti: Taso 1 Käsinlaukaistavat 1.1 mekaanisesti käsinlaukaistavat 1.2 sähkövälitteisesti käsinlaukaistavat

20 19 Taso 2 Sähköisesti kaukolaukaistavat 2.1 savunpoiston ohjauskeskus SPOK, savunpoiston laukaisukeskus SPLK 2.2 Riko lasi -painike 2.3 VAK (kiinteistön automaattinen valvontajärjestelmä), sprinkleri Taso 3 Automaattisesti laukeavat 3.1 lämpösulake (paikallisesti) 3.2 sähköisesti: lämpöilmaisimet, savuilmaisimet, paloilmoitin. Savunpoisto-ohjaus- ja laukaisukeskuksen ohjaamia laukaisulaitteita ovat sivulaukaisupainikkeet palokunnan käyttöä varten tarkoitettu Riko lasi -painike, oranssi RAL 2011 (pren ) lämpösulake (lasinen, levysulake tai tinasukkasulake C. Sulakkeissa on oltava selkeä merkintä laukeamislämpötilasta. Lämpötila voidaan ilmaista yleisesti käytössä olevalla värikoodilla, esimerkiksi punainen 68 C, vihreä 93 C, sininen 141 C. vetovaijeri (ruostumattomasta vaijerista valmistettu) käsikahvakotelo (IP 56 roiske- ja pölysuojattu) automaattinen (savu- ja lämpöilmaisimet) automaattinen laukaisu esim. paloilmoitinkeskukselta. Kuva 10. Luukku, jonka kahvan saa avattua rukkanen kädessä Kulkutiet luukuille Savunpoistoluukuille tulee olla turvallinen kulkutie tikkaita ja kattosiltaa pitkin. Talotikkaista, lapeja piipputikkaista, kattosilloista, turvakiskoista ja nuohoustasosta on ohjeita rakentamismääräyskokoelman osassa F2 Rakennuksenkäyttö- ja huoltoturvallisuus ja ohjeessa RT Vesikaton turvavarusteet. Talotikkaita käytettäessä tulee käyttää turvakiskoa sekä nousuvaunua. Mikäli talotikkaita ei ole varustettu turvakiskolla, nousemisessa ja laskeutumisessa käytetään hakasia.

21 20 Kuva 11. Kulkutie katolle. Tikkaissa turvakisko on suositeltava, yli 8 m korkeissa tikkaissa se on oltava. Tikkaiden ja vesikaton kulkuteiden suunnitteluohjeita on ohjeessa RT Vesikaton turvavarusteet. 4 CE-MERKINTÄ JA SUORITUSTASOILMOITUS Savunpoistoon tarkoitettujen laitteiden tulee olla CE-merkittyjä, mikäli niille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. 4.1 Rakennusosat, palonkestävyysluokitus Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 seuraavilla merkinnöillä: R kantavuus, E tiiviys, EI tiiviys ja eristävyys. Rakennustuoteasetuksen 305/ luvun Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä 4 artiklassa säädetään suoritustasoilmoituksesta näin Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen, kun markkinoille saatetaan rakennustuote, joka kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin, tai joka vastaa sille annettua eurooppalaista teknistä arviointia.

22 21 Laatimalla suoritustasoilmoituksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että rakennustuotteen suoritustasot ovat ilmoitetun mukaisia. Merkintä on pakollinen alkaen kaikille niille tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Valmistajan on vastaanottajan vaatimuksesta toimitettava suoritustasoilmoitus. SUORITUSTASOILMOITUS (Numero) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: (Nimi) (tunnus) 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Tilausnumero CE-merkistä 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennusten savunhallinta: savunpoistoluukut 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: (Nimi ja osoite) 5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti: 1 6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: (ilmoitetun laitoksen nimi), jonka ilmoitetun laitoksen numero on xx, suoritti AVCP järjestelmän 1 mukaisesti tuotteen tyyppitestauksen, tuotantolaitoksen ja tuotannon alkutarkastuksen sekä tuotantolaitoksen jatkuvan valvonnan arvioinnin ja evaluoinnin sekä on antanut vaatimustenmukaisuustodistuksen xx CPD (juokseva numero). 7. Ilmoitetut suoritustasot Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät Luotettavuus Alhainen ympäröivä lämpötila 60 s Palonkestävyys Toiminnallinen luotettavuus Luotettavuus RE 50 Savun ja kuumien kaasujen poistumisen tehokkuus Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala A a [m 2 ] o 990x990 o 1190x890 o 1190x1190 o 1990x990 Suoritustasot palotilanteessa Palonkestävyys Mekaaninen kestävyys Reaktio paloon 0,55 0,59 0,68 1,10 B30030 Αthroat < 10 % A1 ja F SFS-EN :2003 Kyky avautua ympäristön olosuhteissa Alhainen ympäröivä lämpötila Stabiliteetti tuulikuormituksessa T(-15) 1500 WL

23 Kestävyys Reaktioherkkyys (vasteaika) Toiminnallinen luotettavuus Suoritustasot palotilanteessa s RE s, Αthroat < 10 % 8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut: (nimi) (paikka ja aika) Kuva 8. Esimerkki savunpoistoluukun CE-merkinnän suoritustasoilmoituksesta (DoP) saadun kommentin (Markus Häme, Key account manager, Kera Group Oy ja johtaja Antti Koponen, Rakennusteolllisuus RT ry) mukaan tämän kuvan 8 esimerkin CE-merkinnän suoritustasoilmoituksesta tilalle on esitetty esitettäväksi viittaus näin: Ajan tasalla olevat suomenkieliset DoP mallit kaikille hen-tuotteille on saatavissa, myös savunpoistoluukuille, henhelpdeskistä, 4.2 CE-merkintään liittyvät käsitteet CE-merkittyjä tuotteita voidaan markkinoida kaikkialla Euroopan talousalueella. CE-merkki ei kuitenkaan ole laatumerkki. Tuotteita koskevissa vaatimuksissa ja rakentamismääräyksissä on eroja eri EU-maiden välillä. Niinpä CE-merkitty tuote ei välttämättä sovellu tiettyyn kohteeseen kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka merkintä antaakin luvan markkinoida tuotetta niiden alueella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä, suunnittelijat, urakoitsijat ja paikalliset ovat vastuussa siitä, että tuote sopii ominaisuuksiensa puolesta käyttötarkoitukseen. CE-merkityn tuotteen valitessaan suunnittelija voi luottaa siihen, että valmistaja vastaa tuotteen ja/tai palvelun laadusta. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että rakennustuote, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole suoritustasoilmoituksen tai tämän asetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi taikka tarvittaessa sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Lisäksi mikäli tuote aiheuttaa riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, missä valmistajat ovat asettaneet rakennustuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. (10 artikla (EU) N:o 305/2011) CE-merkintä on pakollinen alkaen kaikille niille rakennustuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Myös tuotteiden, jotka on valmistettu ja myyty CE-merkittyinä ennen tulee vastata ilmoitettua suoritustasoilmoitusta. ETA-hyväksyntä on vapaaehtoinen eurooppalainen tekninen arviointi. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen ETA-arvioinnin, kyseisen valmistajan tuote on CE-merkittävä. Lisätietoa CE-merkintään liittyvistä käsitteistä on hen Helpdeskissä, Lisätietoa harmonisoidusta EN-standardista löytyy rakennustuoteyhteyspisteestä. Rakennustuoteyhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö,

24 23 5 SUUNNITTELU 5.1 Otteet määräyksistä Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon. Ohje: Savunpoiston järjestäminen ei edellytä erityistoimia, mikäli tilojen ikkuna- ja oviaukkoja voidaan käyttää savunpoistoon tai savu voidaan poistaa palokunnan toimin. Osastoidusta uloskäytävästä ja osastoidusta hissikuilusta tulee järjestää mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman virtaamiseen. Ohje: Kaksikerroksisen P2- ja P3-luokan rakennuksen toisen kerroksen uloskäytävästä järjestetään mahdollisuus savunpoistoon helposti avattavan, vähintään 0,5 m 2 :n suuruisen ikkunan tai luukun kautta. Enintään 8-kerroksisessa rakennuksessa järjestetään uloskäytävän yläosasta mahdollisuus savunpoistoon helposti avattavan vähintään 1,0 m 2 :n suuruisen ikkunan tai luukun kautta. Yli 8-kerroksisen rakennuksen uloskäytävien savunpoistoa suunniteltaessa varmistetaan, etteivät palossa syntyvät savu- ja palamiskaasut vaaranna poistumista uloskäytäviin liittyvistä tiloista. Savunpoistojärjestelyistä neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Kellarikerroksen tiloista tulee olla savunpoistomahdollisuus niin, ettei osastoituja uloskäytäviä eikä osastoituja sammutusreittejä tarvitse käyttää savunpoistoon. Mikäli perustellut syyt sitä vaativat, savunpoisto on järjestettävä erityistoimenpitein kuten savunpoistoluukkujen, savunpoistoikkunoiden tai huonetilojen yläosassa sijaitsevien helposti avattavien ikkunoiden avulla. Tällaisia perusteltuja syitä voivat olla esimerkiksi laajat maanalaiset tilat ja liikerakennukset, joissa palokunnan toimenpiteillä ei saada riittävää virtausta suhteessa tarvittaviin savunpoistomääriin. Rakennuksen poistumisturvallisuuden varmistamisessa tulee ensisijaisesti noudattaa poistumisturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita ja käyttää hyväksi muita savunhallintamenetelmiä kuin savunpoistojärjestelyitä, koska savunpoistolaitteiden toimintaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi savunpoiston käynnistysaika, automaattisen sammutuslaitteiston vaikutus savun kulkeutumiseen sekä ovien aukaisemisen aiheuttamat ilmavirtaukset.

25 Savunpoiston toteutus Jos tilojen ikkuna- ja oviaukkoja voidaan käyttää savunpoistoon tai savu voidaan poistaa palokunnan toimin, savunpoiston järjestäminen ei edellytä erityistoimia. Savunpoisto osastoiduista uloskäytävistä ja osastoiduista hissikuiluista sekä korvausilman saanti niihin tulee varmistaa. Savunpoistojärjestelyistä neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Tavanomaisissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa savunpoisto perustuu yleensä pelkästään palokunnan toimenpiteisiin, samoin muidenkin käyttötapojen pienehköissä, alle 100 m 2 :n huonetiloissa. Näissä savunpoisto voidaan pääsääntöisesti järjestää ilman erityistoimenpiteitä siten, että palokunta käyttää savunpoistossa rakennuksen ovia, ikkunoita ja muita aukkoja sekä mahdollisesti omassa kalustossaan olevia suuntapainetuulettimia. Palokunnan toimenpiteet voivat myös sisältää voimakeinoja, kuten ovien ja luukkujen lukkojen murtamista tai ikkunoiden rikkomista. Voimakeinot tulevat kuitenkin kysymykseen vain silloin, kun se on helppo ja turvallinen tehdä. Esimerkiksi enintään 2 metrin korkeudella maantasosta ulkopuolelta rikottavat ikkunat on riittävän helppo rikkoa. Savunpoistoa tuotanto- ja varastorakennuksissa käsitellään RakMK:n osassa E2 ja autosuojien savunpoistoa RakMk:n osassa E4. Savunpoistojärjestelmän sähköinen järjestelmä sekä sähkönsyöttö että ohjaus tulee suunnitella ja toteuttaa standardissa SFS Turvajärjestelmät esitettyjen periaatteiden mukaan. 5.3 Savunpoiston mitoitus Savunpoiston mitoitusperustana voi olla mm. savuton vyöhyke huoneen alaosassa (pystysuuntainen savunpoisto), savuton alue (vaakasuuntainen savunpoisto ja savun laimentaminen (savutuuletus). Tässä ohjejulkaisussa käsitellään menetelmiä 1 ja 2. Lähestymistapa - lähde 1) Vakioarvomitoitus RakMK E1 YO 39 Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamises sa 2) Prosenttimitoitus RakMK:n osat E2 ja E4 YO 39 Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamises Menetelmän kuvaus Luonnehdinta Laskennan tulos Savunpoiston mitoitusarvo annetaan suoraan esim. porrashuoneiden savunpoistoluukuille Savunpoiston määrä arvioidaan käyttämällä tiettyä vakiosuhdetta p (%) tarkasteltavan alueen pinta-alan suhteen yksinkertainen lähestymistapa, ei ota huomioon tulipalon ominaisuuksia yksinkertainen lähestymistapa, tulipalon vaikutus savunmuodostuksee n arvioidaan karkeasti Savunpoistoluukkujen geometrinen pinta-ala (m 2 ). Koneellisen savunpoiston virtaama (m 3 /s). Savunpoistoluukkujen geometrinen pinta-ala (m 2 ). Koneellisen savunpoiston virtaama (m 3 /s).

26 25 sa 3) Yksinkertaiset arviointimallit Esim. RIL-232, kohta ) Vakiopalotehoon perustuvat arviointimallit CEN TR RIL-232, kohta ) Paikan suhteen keskiarvoistetut ajasta riippuvat palomallit Laskentamenetelmie n manuaalit Palofysiikkaan liittyvät julkaisut 6) Ajasta ja paikasta riippuvat palomallit Laskentamenetelmie n manuaalit Palofysiikkaan liittyvät julkaisut Laskentamalleja, jotka yhdistävät tarvittavan savunpoiston määrän tarkasteltavan alueen geometrisiin perussuureisiin (pinta-ala ja korkeus) ja mitoituksella haettuun savupatjan alareunan korkeuteen Pitkään jatkuvassa vakiopalossa savupatjan alareuna ja sen lämpötila saavuttavat vakiotason. Menetelmässä annettuja rajoituksia kuten savulohkojen pinta-aloja ja kaavojen soveltamisalueita on noudatettava Kontrollitilavuusmall it (esim. Karlsson & Quintiere: Enclose Fire Dynamics) Vyöhykemallit (esim. ohjelmat CFAST ja Ozone), Laskennallisen virtausmekaniikan virtauskentän määrittämiseen laskentamallit Antavat tilanteessa vaikuttaviin päätekijöihin liittyvän määrällisen arvion Eivät ota huomioon tulipalon ominaisuuksia, kuten paloteho ja savun muodostuminen Ottavat huomioon savunpoiston mitoittamisessa tarvittavat eniten vaikuttavat tekijät, kuten tilan geometrian ja oletetun palotehon. -perustuvat lämmön ja energian siirron laskentaan - laskenta tehdään käyttäen tietokoneohjelmia - soveltuu yksinkertaisten tilojen savunpoistomäärän tarkistukseen. -perustuvat lämmön. liikemäärän ja energian siirron laskentaan -laskenta tehdään käyttäen tietokoneohjelmia - soveltuvat käyttöön silloin, kun haetaan toimintavaatimuksie n ja kustannuksien optimaalista tasoa Savunpoistoluukkujen tehollinen pinta-ala (m 2 ). Koneellisen savunpoiston virtaama (m 3 /s). Savunpoistoluukkujen tehollinen pinta-ala (m2). Koneellisen savunpoiston virtaama (m3/s). Savusulkujen vähimmäiskorkeus. Savunpoistoaukkojen vähimmäismäärä. Ajankohta, jolloin mitoituskriteerit ylittyvät. Tuloksena saadaan varmistus sille, että valittu savunpoistomäärä (savunpoistoala/ilmavirta ) on riittävä. Ajankohta, jolloin mitoituskriteerit ylittyvät. Tuloksena saadaan laskettua savunpoistomäärä (savunpoistoala/ilmavirta ), joka on riittävä mitoituskriteerien saavuttamiseksi.

27 26 Vakioarvomitoitusta voidaan käyttää yksinkertaisissa tiloissa (kuten porrashuoneet, hissikuilut ja käytävät), joiden geometria muuttuu eri kohteissa suhteellisen vähän. Vakioarvomitoituksessa tulee kuitenkin aina kriittisesti arvioida mitoitettavan kohteen suhdetta "normaalikohteeseen" ja tarvittaessa arvioida savunpoiston mitoitusta muilla menetelmillä. Savunpoiston mitoituksen yleisin tapa on ns. prosenttimitoitus. Esimerkiksi RakMK E2 sekä E4 antavat mitoitusohjeet ns. prosenttimenetelmällä. Kyseiset ohjeet antavat savunpoistoon tarkoitetun geometrisen aukkopinta-alan A v prosentteina lattia-alasta. Mitoitusarvojen oletuksena on, että ko. aukossa virtauskerroin on vähintään 0,5. Näin on tilanne yleensä kattoluukuilla, joissa tyypilliset virtauskertoimet ovat välillä 0,6-0,8. Sen sijaan seinäluukuilla virtauskertoimet vaihtelevat aukossa olevan luukun avautumissuunnan sekä -tavan mukaisesti yleensä välillä 0,4-0,5. Mikäli savunpoistoaukon ja siinä olevan luukun tai ikkunan virtauskerroin C v on alle 0,5, prosenttimitoituksella saatua aukkopinta-alaa korjataan muunnoskertoimella 0,5/C v.

28 27 Mitoituksessa käytetään seuraavassa taulukossa esitettyjä arvoja. VAKIOARVOMITOITUS tilan käyttötapa porrashuoneet enintään 2 kerrosta porrashuoneet 3-8 kerrosta Porrashuoneet 8-16 kerrosta Porrashuoneet yli 16 kerrosta asuinrakennukset Irtaimistovarastot alle 50 m 2 majoitustilat käytävät muut tilat hoitolaitokset käytävät muut tilat Taulukon huomautuksia Savunpoistoaukon ala tai virtaus 0,5 m² tai 1 m³/s 1 m² tai 2 m³/s 1 m² tai 2 m³/s +x erityissuunnittelu 0,5 m² tai 1 m³/s 1 m² tai 1 m³/s Savunpoistoaukon ala tai savunpoistovirtaus, sprinklattu 0,5 m² tai 1 m³/s 1 m² tai 2 m³/s 1 m² tai 2 m³/s +x erityissuunnittelu 0,5 m² tai 1 m³/s 0,5 m² tai 1 m³/s 1 m² tai 4 m³/s 0,5 m² tai 2 m³/s 1 m² tai 4 m³/s 0,5 m² tai 2 m³/s HUOM x) Kun kerroksia yli 8, lisätään 0,25 m 3 /s /kerros ovet ja ikkunat, yleensä varsinainen sp-aukkojen mitoittaminen on tarpeetonta pyrkimys läpivirtaukseen (käytävän päästä päähän) %-mitoitus palokuorman mukaan (yleensä alle 600 MJ/m 2 ) pyrkimys läpivirtaukseen (käytävän päästä päähän) %-mitoitus palokuorman mukaan (yleensä alle 600 MJ/m 2 ) Yllä esitettyjen painovoimaisten savunpoistoaukkojen geometrisen pinta-alan A v toteutumisen edellytys on se, että palokunta pystyy avaamaan korvausilmalle päästäpäähän läpivirtauksen (eli korvausilma-aukkoa yhtä paljon kuin savunpoistoaukkoa) tai tuottamaan riittävän määrän korvausilmaa omilla puhaltimillaan. Korvausilma-aukoiksi riittävät yleensä rakennuksen ovet ja ikkunat, jotka palon sammutuksen yhteydessä avataan ennen savunpoistoluukkujen avaamista.

29 28 PROSENTTIMITOITUS Tilan käyttötapa Mitoitus %, Mitoitus %, Sprinklaamaton sprinklattu HUOM työpaikkatilat (tsto) 1,0 % 0,5 % yli 100 m 2 :n varastot palokuorman mukaan tuotanto- ja varastotilat palovaarallisuusluokka 1 palovaarallisuusluokka 2 0,25-2,0 % 2,0-5,0 % 0,15-0,5 % 0,5-1,0 % RakMK E2, tuotanto- ja varstotilat Mitoitusprosentti arvioidaan kyseisen tilan yleisesti hyväksyttyjen suunnitteluohjeiden mukaan autosuoja 1,0 % 0,5 % RakMK E4, tuotanto- ja varastorakennukset Muut tilat palokuorman mukaan yli 1200 MJ/m² MJ/m² alle 600 MJ/m² Taulukon huomautuksia 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % Myös palo- ja räjähdysvaaralliset tilat, minimi 0,5 m 2 tai 0,5 m 3 /s Pinta-alat sekä prosenttimäärät ovat geometrisia aukkoaloja (oletuksella virtauskerroin C v 0,5), jos C v < 0,5 => mitoitusala = (0,5/C v ) x aukkoala. Koneellisen savunpoiston virtaama saadaan muunnoskertoimella 1,0 m/s => mitoitusala (m 2 ) * 1,0 (m/s) = virtaama (m 3 /s). Porrashuoneita ja palo- ja räjähdysvaarallisia tiloja lukuun ottamatta alle 100 m 2 :n tiloista ei yleensä tarvitse järjestää omaa erillistä savunpoistoa, vaan savunpoisto voidaan järjestää viereisen tilan kautta. Kyseisen tilan pinta-ala lisätään tällöin viereisen tilan savunpoiston mitoituksen perustana olevaan pinta-alaan. 5.4 Savunpoistoluukkujen tai -ikkunoiden pinta-alan laskentakaava arkkitehtisuunnitteluun Savunpoistoluukkujen tai -ikkunoiden pinta-alan tarve A lasketaan kaavalla A = C v A a jossa virtauskerroin on C v ja aerodynaamisesti vapaa pinta-ala on A a. Esimerkki: 1000 m 2 :n savulohkossa aerodynaamisesti vapaa pinta-alavaatimus on 1 %, aerodynaamisesti vapaa pinta-ala A a on 10 m 2. Luukkujen, joiden virtauskerroin C v on

30 29 0,4...0,8, yhteenlaskettu pinta-ala lasketaan jakamalla virtauskerroin aerodynaamisesti vapaalla pinta-alalla 0,4...0,8 /10 m 2. Pinta-alan tarpeeksi tulee 25 12,5 m Savulohkot Suuret yhtenäiset tilat tulee jakaa savulohkoihin savun leviämisen hidastamiseksi ja savunpoiston tehostamiseksi. Suurimmat savulohkot voivat yleensä olla noin 1600 m 2 painovoimaisessa savunpoistossa ja 1600 m 2 koneellisessa savunpoistossa. Mikäli palosimulaatiolla voidaan osoittaa savunhallintaa laajemmalla alueella, voidaan savulohkoa kasvattaa simulaation antamien viitearvojen mukaisesti. Savulohkojen välissä tulee olla tilan yläosassa rakenne, joka hidastaa savun leviämistä savulohkosta toiseen. Tämän rakenteen eli savusulun ( savuotsan ) tulee olla vähintään yhden metrin korkuinen. Korkeus lasketaan kattoholvin alapinnasta SFS-EN A1 Savunhallintajärjestelmät osa 1: Savusulut. 5.6 Korvausilma Toimiva savunpoistojärjestely vaatii riittävän korvausilman saamisen tilaan, josta savua poistetaan. Yleensä korvausilmareitit voidaan avata palokunnan toimenpitein ja korvausilmareittinä voidaan käyttää sammutusreittiä, uloskäyntejä tai porrashuoneita. Painovoimaisessa savunpoistossa tulisi korvausilmareitin aukkojen geometrisen pinta-alan olla yhtä suuri kuin savunpoistoaukkojen geometrisen pinta-ala. Mikäli sama korvausilmareitti on usean savulohkon käytössä, otetaan huomioon suurimman savulohkon korvausilmatarve. Korvausilmaaukkojen kokonaispinta-ala mitoitetaan riittäväksi suhteessa savunpoistoluukkujen alaan tai koneellisen savunpoiston virtausmäärään nähden. 5.7 Savun kulkeutuminen savunpoistoaukkoihin Savunpoistoaukkojen sijoitustiheyttä määritettäessä on arvioitava savun kulkeutumista savunpoistoaukkoihin. Savunpoistoluukut katossa ja seinissä sijoitetaan yleensä enintään 30 metrin päähän toisistaan. Paljon virtausvastuksia (kuten palkkeja) sisältävissä tiloissa voi olla järkevää sijoittaa savunpoistopisteitä tiheämmin. Seinässä olevien savunpoistoaukkojen tai -luukkujen osalta tuuliolosuhteet vaikuttavat oleellisesti niiden toimivuuteen. Jos tilaan ei synny läpivirtausta vastakkaisten seinien aukoista, voidaan yleensä vain puolet seinällä olevan luukun pinta-alasta laskea alaan. Tästä syystä seinäluukut, jos mahdollista, on sijoitettava vastakkaisille seinille.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17

Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 1 Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 Savunpoisto, savunhallinta vai jotain muuta 2 Non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem (Wilhelm Occamilainen n.1285-1350)

Lisätiedot

Pienten kohteiden savunpoisto

Pienten kohteiden savunpoisto 2013 Pienten kohteiden savunpoisto Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.9.2013 Sisältö 1.1 Yleiset määräykset... 2 1.2 Uudisrakennuksien käytännöt Päijät-Hämeessä... 3 1.2.1 Yleistä... 3 1.2.2 Porrashuoneiden

Lisätiedot

Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas

Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas SPEK POHJANMAAN ALUEYKSIKKÖ RAKENTEELLISEN PALOTURVALLISUUDEN KURSSI 26.11.2008 Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos

Lisätiedot

Savunpoiston mitoitus

Savunpoiston mitoitus Savunpoiston mitoitus Pekka Kallioniemi Piikallio Oy Finnbuild 2014 Helsinki 3.10.2014 Kera Group, Finland Finnbuild 2014, Kera Group Savunpoiston mitoitus, Pekka Kallioniemi 1 Esitelmän pääaiheet Savunpoiston

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi

Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi SAVUNHALLINNAN SUUNNITTELUSEMINAARI Messukeskuksen auditorio klo 10-12 Oy +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Engineering & Innovation Electricity & Fire

Lisätiedot

YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ

YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot

Lisätiedot

TARVIKETIETO toukokuu 2013 voimassa 31.5.2014 asti korvaa RT X37/427.3-38223 1 (6) Orivent 31 -savunpoistoluukkuja, Koy Sipoon logistiikkakeskus

TARVIKETIETO toukokuu 2013 voimassa 31.5.2014 asti korvaa RT X37/427.3-38223 1 (6) Orivent 31 -savunpoistoluukkuja, Koy Sipoon logistiikkakeskus TARVIKETIETO toukokuu 2013 voimassa 31.5.2014 asti korvaa RT X37/427.3-38223 1 (6) RT 38403 324.2 Talo 2000 427.3 Talo 90 X37 SfB Orivent-savunpoistoluukut ja -ikkunat (painovoimainen savunpoisto) Kera

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA LÄNSISATAMAN BUNKKERI TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. PALOLUOKKA... 2 3. OSASTOINTI... 2 4. PALOKUORMAT...

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Nro: LE-001 DoP Suoritustasoilmoitus rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 mukaan Greenline-turvavaijerijärjestelmä EN 795:2012 TS 16415:2013 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste GRÜN GREENLINE VAAKATASON

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet 12.2.2015 Jorma S. Tiiri Tuotekehityspäällikkö Domus Yhtiöt Oy LOIMAA CE-merkintä Rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 ja tuotestandardin SFS-EN 14351-1

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Savunpoistoluukut. Information Technology Solu- SAVUNPOISTOLUUKUT EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 12101-2

Savunpoistoluukut. Information Technology Solu- SAVUNPOISTOLUUKUT EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 12101-2 Information Technology Solu- Savunpoistoluukut SAVUNPOISTOLUUKUT EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 12101-2 Savua ja kuumuutta poistavien savunpoisto järjestelmien (lähinnä savupoistoluukkujen) tehtävänä on palon

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Piikallio. ATK sovellusten kehittäminen ja käyttö Esimerkkejä. Piikallion työntekijä* mukana Työmaan turvallisuusjohtaminen

Piikallio. ATK sovellusten kehittäminen ja käyttö Esimerkkejä. Piikallion työntekijä* mukana Työmaan turvallisuusjohtaminen Piikallio ATK sovellusten kehittäminen ja käyttö Esimerkkejä Riskianalyysien ohjaus Piikallion työntekijä* mukana Työmaan turvallisuusjohtaminen Piikallion työntekijä * käynnistää ja seuraa Savunpoiston

Lisätiedot

Savunhallintapelti ESAS

Savunhallintapelti ESAS Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS - Määräykset ja ohjeet - Paint from Finland -tapahtuma Teknos 9.9.2014 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta

Lisätiedot

Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa)

Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Vesisammutus ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus (palontorjunnassa) Lähdeteos; Interaction of water extinguishing systems

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS

Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS 1.0 SUOJAVERHOUS Suojaverhouksella tarkoitetaan verhousta, joka määrätyn ajan suojaa sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä muulta vaurioitumiselta. Suojaverhouksen mitoitukseen ei ole

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

Rakennusten paloluokitus, RakMK E1

Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Liite 5 Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Ploluokka P3 on vähiten vaativa ja se tulee yleesä kyseeseen yksi tai kaksikerroksisissa asuinrakennuksissa. Paloluokka P2 tulee kyseeseen yli kaksi- mutta alle

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Maanrakennusliike Ari Siitonen Oy. Anomus määräaikaiselle rakennusluvalle Vaahterakaari 12, 04150 Sipoo, Martinkylä 1.3.-30.4.2014 väliselle ajalle.

Maanrakennusliike Ari Siitonen Oy. Anomus määräaikaiselle rakennusluvalle Vaahterakaari 12, 04150 Sipoo, Martinkylä 1.3.-30.4.2014 väliselle ajalle. Maanrakennusliike Ari Siitonen Oy Anomus määräaikaiselle rakennusluvalle, 04150 Sipoo, Martinkylä 1.3.-30.4.2014 väliselle ajalle. sivu 1 Yleistä Kohteessa, Sipoo (Martinkylä) toteutti Moskito Television

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus 17.5.2016 Kehärata Kehäradalla on kaksi tunnelia; Lentoaseman tunneli, pituus 8230 m Kivistön tunneli, pituus 432 m Molemmat tunnelit täyttävät

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot