Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA"

Transkriptio

1 Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Raportti Toimeksiantaja: Tekijä: Aikakauslehtien Liitto Kehitysjohtaja Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto Esipuhe: Raportissa on koottu yhteen touko- ja kesäkuussa 2006 Lontooseen ja New Yorkiin suuntautuneiden, Aikakauslehtien Liiton toimeksiannosta tehtyjen opintomatkojen tärkein anti sekä kaikki yksittäiset haastattelut. Raportin lopusta löytyy sanasto, jossa erilaisten lyhenteet ja termit on selitetty. Kirjoittaja on erityisesi haastatteluiden dokumentoinnissa pyrkinyt olemaan neutraali ja mahdolliset hiukan kärjekkäätkin kannanotot ovat haastateltavien mielipiteitä. Toivon, että raportti antaa perspektiiviä kansainväliseen tilanteeseen eri media-alustojen hyödyntämisestä aikakauslehtialalla ja parhaassa tapauksessa uusia ideoita aikakauslehtialan kehittämiseen Suomessa. Kirjoittajalle tämä oli aikataulusyistä haasteellinen, mutta erittäin mielenkiintoinen ja antoisa tehtävä. 1

2 1. Vierailukohteet Lähtökohdaksi annettuja kysymyksiä Eräitä kiinnostavia poimintoja Yhteenveto Haastattelut - Iso-Britannia AOP (Association of On-line Publishers, Alexandra White) Incisive Media (Tim Weller) Emap (Tim McLoughlin) The Economist (Matthew Batstone) Reed Elsevier Reed Business Information (RBI, Keith Jones) Condé Nast (Maria Milano) Dennis Publishing (James Tye) Refresh Mobile (Scott Beaumont) B-sky-B British Sky Broadcasting Ltd (Sarah Raine) Yahoo! (Jeffrey Revoy, Olivier Parriche) Haastattelut - USA Meet the innovators, Peter Meirs, Time Inc (MPA:n järjestämä lounastilaisuus) MPA (Magazine Publishers of America, Charles McCullagh) ABM (American Business Media, Claudia Flowers) OPA (Online Publishers Association, Pam M. Horan) Rodale (Michelle Meyercord, Valerie Wasserman) Forbes.com (William J. Flatley) Fairchild (Dan Bagan) Thomas Industrial Network (ThomasNet.com, Paul P. Gerbino) Microsoft (Cherylene McKinney) Sanasto

3 1. Vierailukohteet Iso-Britannia, Lontoo Yritys Henkilö Asema Association of On-line Alexandra White Director Publishers (AOP) Incisive Media plc Tim Weller Chief Executive emap / Screen Tim McLoughlin Publishing Director International The Economist Group Matthew Batstone Publishing Director Reed Business Information Keith Jones Chief Executive CondeNast International Maria Milano Executive Editor, Condé Nast Interactive Dennis Publishing James Tye Chief Executive Refresh Mobile Scott Beaumont Chief Executive BskyB Sarah Raine Edusti Dominic Collinsia, Head of Internet Services BskyB Yahoo! Jeffrey Revoy Olivier Parriche Directeur Yahoo! Search USA, New York, Yritys Henkilö Asema MPA/Meet the Innovators,Time Inc. Peter Meirs Director of Alternative Media Magazine Publishers of Charles McCullagh Senior Vice President America (MPA) American Business Media Claudia Flowers Senior Vice President, Business Development OPA/Eyes on the Internet Jim Spaeth + paneelikeskustelu Founding Partner, Sequent Partners, LLC Online Publishers Pam M. Horan Vice President Association Rodale Michelle Meyercord Business Development, Rodale Magazines International Valerie Wasserman Vice President, Strategic Alliances & Creative Development Forbes.com William J. Flatley Chief Advertising Officer Fairchild Publications Dan Bagan Vice President/group Publisher B2B Retail Group Thomas Industrial Network Paul P. Gerbino Director, Publisher Product News Network Microsoft Cherylene McKinney Program Manager, Digital Media Division Apple Store Sony Wonder Tech Lab 3

4 2. Lähtökohdaksi annettuja kysymyksiä 1. Millaisia tekniikoita on, jotka voisivat hyödyttää aikakauslehtikustantajia ja millä tavalla? 2. Millaisia yhteistyömuotoja/-malleja tekniikkapuolen yrityksillä on kustantajien kanssa ja päinvastoin? 3. Millaisia uusia liiketoimintamalleja on kehitetty aikakauslehtiin liittyen? 4. Millaisia kokemuksia on saatu TIVO:n käytöstä? 5. Miten TIVO vaikuttaa TV:n katseluun ja sitä kautta intermediatason kilpailutilanteeseen ja mediamyyntiin? 6. Miten eri tahot näkevät aikakauslehtien aseman tulevaisuudessa? 7. Miten aikakauslehdet kehittyvät vastaajien mielestä tulevaisuudessa? 8. Mitkä ovat intermediatason kilpailutilanteen haasteet ja mahdollisuudet jatkossa? 9. Miten verkkopalveluita mitataan (bannerit, vierailut, piparkakut, klikkaukset)? 3. Eräitä kiinnostavia poimintoja AOP edustaa kaikkea digitaalista kustantamista sanomalehtiä, aikakauslehtiä, TVtoimijoita myös BBC:tä. Kilpailu tulee lähinnä Yahoo!:n, AOL:n ja ebayn tapaisista portaaleista, joita vastaan täytyy yhdistää voimat ja varmistaa asemansa mediamainonnassa. 70 % online-mainonnan liikevaihdosta tulee portaaleista., AOP Yleisö on löytänyt internetin. Mainostajat menevät sinne, missä asiakkaat ovat. Internet-mainonta kasvoi 70 % viime vuonna = 1,3 Mrd euroa. AOP Nuoren polven suhde printtimediaan on erilainen verrattuna 50+ ikäluokkaan, Thomas Publishing Pari vuotta sitten ehdotin kustantajalle, että laittakaa nettisivulle lyhyt mainos liikkuvana kuvana. They didn t catch it!, Microsoft Kehitysideat tulevat kustantajien ulkopuolisilta tahoilta. Kustantaja keskittyy sisältöihin ja palveluihin. Reed Elsevier Perinteinen kustantaja on hidas ja jäykkä, emme pysty itse luomaan uutta. Tarvitaan ketteriä, pieniä yrityksiä, joissa luodaan innovaatioita emap Hakukoneet saavuttavat erityisesti long tail markkinan eli suuren massan, jolloin pienikin toimija voi päästä esille. 80 % hauista kohdistuu kuitenkin 20 % sisällöistä. Yahoo! Tarvitaan standardeja online-platformeja. Tällaisen voisi omistaa vaikka jokin liitto ja lisensoida sitä pienille kustantajille. Sen päälle tarvitaan vain räätälöinti kunkin omaan tarpeeseen. Reed Elsevier Mikä toimii printissä, ei toimi netissä. Kun palveluja aletaan rakentaa, tulisi ajatella, mitä tekisimme, jos lähtisimme aivan alusta. Thomas Publishing Uusimmat sovellukset (Texterity, Magwork, Parallel Publishing) tulevat lähitulevaisuudessa tekemään digitaalisesta aikakauslehdestä todellisuutta. Ne on 4

5 suunniteltu nimenomaan hyödyntämään näyttöjä. Hieman aikakauslehti ja hieman webbisivu. Time Inc. 4. Yhteenveto Teknologiat Kaikki teknologiat internetistä mobiiliin ja painetusta audioon ja videoon ovat tällä hetkellä joko käytössä tai niitä vähintäänkin kokeillaan. Laajakaistan penetraatio on molemmissa kohdemaissa noussut selvästi ja internetin käyttö kasvaa suoraan suhteessa siihen. USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan webbi lisää olennaisesti muiden medioiden saavutettavuutta. Aikakauslehtien osalta lisäys vaihteli % välillä. Yleisölehdet näkevät online-palvelut täysin välttämättöminä ja ovat ottaneet uudet alustat kuten ipodit ja kännykkäpalvelut seuraavaksi kehityskohteeksi. Kännykkäpalveluista on helpompi rahastaa, vaikka epäilijöitäkin löytyi. Videon käyttöä ensin webissä ja myös mobiileissa välineissä tutkitaan. Online-palveluissa hyödynnetään blogeja ja on muodostettu erilaisia yhteisöjä ja foorumeja, joista jotkut ovat hyvinkin suosittuja. Sähköisen kaupan alustoja ja esimerkiksi paikannustekniikkaa on yhdistetty aikakauslehtien webbipalveluun. Palvelut rakennetaan niin, että lukija johdatetaan painetusta tuotteesta webbipalveluun ja sieltä parhaassa tapauksessa tekemään hankintoja mainostajien ja yhteistyökumppanien lehden aihepiiriin liittyvästä tarjonnasta. Lukijan johdatteluun mediasta toiseen ja sivustolta toiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Uusimmat sovellukset (Texterity, Magwerk, Parallel Publishing) tulevat lähitulevaisuudessa tekemään digitaalisesta aikakauslehdestä todellisuutta. Ne ovat kehittyneempiä kuin perinteiset webbisivujen tekemiseen tarkoitetut ohjelmistot ja yhdistävät aikakauslehden ominaispiirteitä webbiteknologiaan hyödyntäen näyttöjen antamat mahdollisuudet. USA:ssa digitaalisia versioita käytetään aikakauslehtien koemarkkinoinnissa ja parin, kolmen numeron jälkeen päätetään, aletaanko julkaista myös painettua versiota. B-to-B -kustantajat ovat myös hyvin aktiivisesti kehittämässä online-palvelujaan. Tällä puolella webbi tarjoaa mahdollisuuden nopeaan tiedon päivittämiseen ja asiakastarpeiden mukaiseen kohdentamiseen. Osittain palvelut voidaan siirtää kokonaan sähköisiksi nopeat uutiset, tuotetieto ja julkaista painetussa lehdessä laajempia analyysejä. Myös transaktioiden mahdollisuutta pidettiin tärkeänä eli webbipalvelun tulisi saattaa myyjä ja asiakas kontaktiin. Mobiiliviestinnässä nähtiin tärkeäksi varautua siihen, että BlackBerryjen (kommunikaattorin tyyppinen laite, hyvä sähköpostien lukemiseen) ja muiden PDA-laitteiden yleistyessä niihin täytyy pystyä välittämään myös B-to-B informaatiota, jonka täytyy muuttua viihteellisemmäksi. Sen sijaan ipodit eivät tällä puolella ole kovin kiinnostavia. Blogeja ja yhteisöjä sen sijaan on hyödynnetty, mutta niidenkin katsottiin olevan todellinen haaste noin viiden vuoden tähtäimellä. Esimerkiksi Reedillä on standardi teknologia-alusta, oma pieni tehdas. Sitä voidaan räätälöidä eri markkinoille sopivaksi. Kompromisseja tarvitaan maatasolla. Periaatteessa PPA voisi omistaa alustan ja lisensoida sitä pienemmille kustantajille. XML ja medianeutraali digitaalisten sisältöjen hallinta alkaa olla käytännössä sovellettavalla tasolla. Kustantajat, jotka ovat pisimmän aikaa olleet webissä, ovat 5

6 keskittäneet printti- ja online-palvelujen sisältöjen hallinnan ja pyrkivät medianeutraaliin toimintatapaan, jossa metatiedolla varustettu sisältö voidaan sovittaa eri kanaviin. Yhteistyömuodot ja -mallit Isossa-Britanniassa kaikki mediat kuuluvat AOP:hen eli paikalliseen onlinejulkaisijoiden liittoon. Kilpailun katsotaan tulevan ulkopuolelta eli muun muassa suurten portaalien taholta, joita vastaan voimat tulee keskittää, jotta asemat mainosmarkkinoilla pystytään säilyttämään. Mukana on myös BBC, jonka velvoitteena on jakaa tietoa uusien teknologioiden käyttöönotosta ja kokemuksista muille toimijoille. Yhteistyötä pidettiin tärkeänä ja hyödyllisenä edunvalvontaan, teknologiaan ja tutkimuksiin liittyvän tiedonvaihdon osalta. Liiketoimintamalleista puhuminen sen sijaan on osoittautunut vaikeaksi. Tärkeää on, että liittoon voivat kuulua liitännäisjäseninä myös teknologian tarjoajat. USA:ssa on niin ikään oma onlinepalveluihin keskittynyt liitto. USA:ssa yleisölehtiä ja b-to-b-aikakauslehtiä edustaa omat liitot. Uusien palvelujen osalta sekä yleisölehdet että b-to-b kustantajat ovat hakeutuneet partneruuksiin teleoperaattoreiden ja portaalien (AOL, MSN, Yahoo!) pitäjien kanssa. Osa kustantajista myy sisältöä, osa ei tee sitä mistään hinnasta, vaan pyrkii toisenlaisiin sopimuksiin. Näissä tapaukissa tavoitteena on saada näkyvyyttä omille sisällöille ja ohjata portaaleissa kävijöitä omille sivuille. Esimerkiksi Rodale on onnistunut tekemään suotuisia sopimuksia. Myös Google- ja Microsoft-yhteistyö tuli esille. Googlea ei koeta vihollisena, mutta tietyissä asioissa se voi olla kilpailija. Eräät kustantajat ovat kuitenkin pystyneet rahastamaan Googlelta premiumhinnan siitä, että ne käytännössä promovoivat sitä ja tällä tulosvirralla sitten kehittävät omia palveluitaan. Google kerää suuria yleisöjä halvalla. Aikakauslehtien tulee sen sijaan tarjota laadukasta sisältöä ja vertikaalista osaamista, joka hakuyhtiöiltä puuttuu. Yahoo!:n strategiana näyttää olevan pitää kustantajat tyytyväisinä ja sen edustajat korostivat moneen kertaan kunnioittavansa tekijänoikeuksia. Uudet liiketoimintamallit Useissa tapauksissa teknologia tai ainakin sen kehittäminen on ulkoistettu ja otetaan omaan haltuun, kun se on saatu toimimaan. Myös sisällöntuotannon ulkoistaminen on joillakin kustantajilla agendalla. Uusien online-palveluiden kehittämiseen tarvitaan pieniä, ketteriä yrityksiä. Kustantajat eivät pysty niitä itse rakentamaan ollaan liian hitaita ja perinteisiä. Uusia liiketoimintoja luodaan myös ostamalla yrityksiä, joilla on Osaamista online-palveluista ja niiden kehittämisestä Teknologioista Ihmisiä, joita voi sijoittaa jollekin toiselle kustannustoiminnan alueelle luomaan uusia ideoita. Tärkeätä on online-osaamisen ja jonkin alueen erikoisosaamisten yhdistäminen uudella tavalla. Online sopii hyvin tiettyihin tarkoituksiin kuten luetteloihin, tuotetietoon ja informaatiopalveluihin. Digitaalisuus sopii hyvin myös demografisiin lehtiin, urheiluun, autoihin ja miestenlehtiin. Mobiilissa ollaan valmiita maksamaan sisällöstä ainakin Sports Illutrated -lehden kauniista naisista sekä rapista ja hiphopista. Osa lehdistä 6

7 pyrkii siihen, että asiakkaat saadaan ostamaan joko ekaupan tai mkaupan kautta (CondéNast, Rodale), osa pitää brändivaikutusta tärkeämpänä ja ostaminen saa tapahtua muualla kuin online-palvelussa. Menestyvimmät online-palvelut perustuvat osittain mainosrahoitukseen ja osittain tilauspohjaisuuteen. Jotkut kuten the Economist ovat kytkeneet palvelut osaksi painettua lehteä, jolloin sen saa edullisesti. Pelkän online-palvelunkin voi tilata. Päällimmäiseksi vaikutelmaksi jäi usko mainosrahoitteisuuteen ja siihen, että muun muassa TV tulee menettämään mainontaa aikakauslehdille. Digitaalinen TV ja TiVo Digitaalinen TV, HDTV, IPTV ja internettv sekä mobiilitv tulivat esille useissa haastatteluissa. Isossa Britanniassa on 200 TV-yritystä ja kilpailu on kovaa. Isoille TVtoimijoille on ennustettu vaikeita aikoja, koska pienet pystyvät kohdentamaan tarjontaansa. Myös TV-mainonnan katsottiin olevan haasteiden edessä sekä kustannustason, että TiVo-tyyppisten videolaitteiden yleistymisen vuoksi. USA:ssa katsottiin TV:n säilyttävän asemansa, koska se tavoittaa massat, mutta mainonnan tehoa suhteessa panoksiin pidettiin huonona ja tätä argumenttia aikakauslehdet hyödyntävät. Esimerkiksi BskyB:n 8,2 miljoonasta asiakastaloudesta 1,4 miljoonaa käyttää TiVoa. TiVo mahdollistaa ohjelman lopetuksen ja sisältää sähköisen ohjelmaoppaan, jota on helppo käyttää. Ohjelmia on helppo nauhoittaa ja siirtää katseluaikaa itselleen sopivaksi sekä ohittaa mainokset. Viimeisimmät tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vain pieni osa ihmisistä haluaa suunnitella TV:n katselua etukäteen. Tämä tarkoittaa, että mainoksia katsellaan edelleen. Toisaalta mainostajat ja mainostoimistot ovat käyttäneet luovuuttaan ja tekevät mainoksia, jotka ovat mielenkiintoisia ja katsojat suorastaan odottavat niitä. Tuotesponsorointi on myös kasvussa. Microsoft panostaa Windows Media Centeriin, johon on kehitetty yksinkertaistettu käyttöliittymä. Sillä voi katsella kuvia, videoita, elävää TV:tä, elokuvia, musiikkia ja nauhoitettua TV:tä. Siinä on myös TiVo:n piirteet ilman tilausmaksua ja sähköinen TVopas sekä showtime -sovellus. Eräiden ennusteiden mukaan tällainen mediakeskus tulee joskus tulevaisuudessa olemaan jokaisessa laptopissa, jolloin ihmiset eivät enää edes tiedä, mitä kanavaa myöten informaatio kotiin tulee. Aikakauslehden asema Kukaan ei kyseenalaistanut aikakauslehden tulevaisuutta. Osa oli sitä mieltä, että printtilehtien levikit pienenevät, mutta voitot kasvavat. Jotkut taas uskoivat printin säilyttävän hyvin asemansa ja ainakin tämän hetken tilanteen perusteella jopa kasvattavan levikkejään. Forbesin edustaja oli sitä mieltä, että printin pitäisi kuitenkin toimia digitaaliselta pohjalta. Webbi on kaiken toiminnan - aikakauslehtimainonta, myyni ja asiakashallinta - keskiössä. Se myös yhdistää eri kanavat. Cross channel on tärkeä ilmiö. Aikakauslehden asemaa pidettiin vahvana, koska se on ylellisyyshyödyke ja toisaalta sillä on vertikaalista osaamista ja asiakassegmenttien tuntemusta. Printtilehti tulee joissain tapauksissa olemaan integroitu osa online-palveluja ja joissakin onlinepalvelut ovat edelleenkin vain tukevassa roolissa. Jälkimmäistä perustellaan muun 7

8 muassa sillä, että fantastinen valokuvajournalismi ja hyvin suodatettu sisältö voidaan välittää vain painettuna. Haasteet Toimittajan työ muuttuu. Esimerkiksi tietotekniikkalehtien toimittajat tietävät vähemmän kuin lehden ulkopuoliset tahot. Yhteisön rakentaminen on ratkaisu tähän ongelmaan. Seuraamukset ovat järisyttäviä. Onko sinun tapasi organisoida asiat parempi kuin jonkun muun? Internetissä täytyy olla niin ajankohtainen kuin mahdollista. Juttuja ei voi enää pantata pitkiä aikoja, vaan asioista on kerrottava koko ajan ja syvemmät analyysit julkaistaan painetussa lehdessä. Tämä vaatii toimintatavan muutosta. Ihmiset pitää saada ajattelemaan digitaalisesti. Tarvitaan personointia, interaktiota ja sitoutumista. Tarvitaan mekanismeja, joilla siirrytään palvelusta toiseen. Uutishuoneita on yhdisteltävä ja otettava videot kameroiden tilalle. Sisältöjen uudelleenkäyttö on tarpeen. Internetistä voi ansaita, jos saavuttaa tietyn skaalan. Eli sieltä tulee enemmän bottom line liikevaihtoa kuin top line liikevaihtoa. Vanhat visiot pitää heittää sivuun ja pohtia, missä on markkinapaikka ja missä ovat asiakkaat. Pitää aina asettaa kysymys, missä olisimme, jos aloittaisimme tyhjästä. Tarvitaan testejä, kokeiluja ja tutkimusalustoja. On voitava lopettaa yhtä nopeasti kuin on aloitettu. Teknologia on kallista. Liikevaihdon aikaansaamiseksi tarvitaan maksuteknologioita ja on tehtävä investointeja tulevaisuuteen. Iso haaste on, että ilmoittajat täytyy ohjata internetiin. USA:ssa heitettiin kysymys, ketkä ovat rajojen rikkojia omissa yrityksissämme. Sellaista tarvitaan. 5. Haastattelut - Iso-Britannia 5.1 AOP (Association of On-line Publishers, Alexandra White) AOP lähti liikkeelle PPA:n (Periodical Publishers Association) vuonna 1998 perustamasta, erillisestä internet julkaisemisen yksiköstä. Se perustettiin vuonna 2002 ja työllistää tällä hetkellä kolme henkilöä. AOP työskentelee yhdessä PPA:n kanssa. AOP edustaa kaikkea digitaalista kustantamista sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja TV-toimijoita, myös BBC:tä. Se promovoi perinteisiä medioita mainostajille, mainostoimistoille ja valikoiduille yleisöille. Suurin osa kustannusyrityksistä on jäseninä, hallituksessa on 26 yritystä. Teknologian tarjoajille on liitännäisjäsenyysmalli ja ne voivat osallistua seminaareihin, erillisiin yhteiskokouksiin jne. Työryhmät: Työryhmiä on neljä: kaupallinen, toimituksellinen, 8

9 tekninen (laajakaista, video, sisällön jakelu) ja tutkimus. Liiketoimintamalleista: Allianssit portaalien pitäjien ja sisältöä myyvien kustantajien välillä ovat yleisiä. Partnerisopimuksia kustantajien ja TV-toimijoiden välillä löytyy niinikään, josta esimerkkinä on ITV ja sanomalehti Esimerkkejä uusista palveluista: Yhteisöt - opetusyhteisö, henkilöstön huone, TSL Education Ltd (http://www.tsleducation.com/), Rodalen juoksemista ja vuorikiipeilyä käsittelevät yhteisöt, joihin on yhdistetty sähköisen kaupan alusta (Runners World ja Backbacker). TiVo: Markkinoilla on useita TiVo-tyyppisiä ratkaisuja eli TIVO + BskyB Sky+, jolla on suurempi penetraatio. HomeChoice -palvelu TiVo on kuluttajan videolaite, joka mahdollistaa televisio-ohjelmien tallentamisen laitteen sisäiselle kovalevylle eli niin kutsutun time shifting -ilmiön. Tällöin kuluttaja voi katsoa ohjelman, milloin haluaa ja myös ohittaa mainokset. Sama mainosten ohitusongelma tulee eteen myös internetissä, kun sieltä ladataan TV-ohjelmia. TiVo tyyppiset palvelut johtavat siihen, että sponsorointi on tulossa korvaamaan mainoksia, jotka voi hypätä yli. Toinen trendi on, että mainonta siirtyy TV:stä internetiin. AOP:n tutkimustoiminta: 1. Jäsenten webbisivuilla tapahtuvan mainonnan tehokkuus verrattuna muihin webbisivuihin (lähellä spesifiä sisältöä): Kyselyt Väittämät 2. Online käyttäytymisen kehittyminen Popup -tiedustelut tai oikeastaan päällelatautuvat lomakkeet (overlay) webbisivujen käyttäjille Käyttäjäpaneelit, online-palvelujen internet käyttäjää / muiden sivujen käyttäjiä Muuta esille tullutta: AOP järjestää lokakuussa konferenssin tiedusteltiin löytyykö Suomesta puhujia. Esimerkkejä eri kustantajien onlinepalveluista: TSL Education Ltd - educational publisher in UK. TSL Education Ltd s newspapers, magazines, websites and exhibitions cover the complete professional 9

10 educational field, from early years through to higher education. Runners World: aikakauslehti + online + lukijoiden tuottama sisältö + sähköinen kauppa Backbacker ja Runners World: aikakauslehti + online + mobiili + paikkatieto + lukijoiden tuottama sisältö + sähköinen kauppa Incisive Media (Tim Weller) Perustettu 11 vuotta sitten vuonna 1995, jolloin vahvuus oli 13 henkeä. Yritys rantautui Lontooseen vuonna Tällä hetkellä yrityksessä on 600 henkeä, voitto on 20 M ja liikevaihto 90 M. Incisive Media on viidenneksi suurin talouspuolen B-to- B kustantaja UK:ssä. Toiminta kattaa rahoituspalveluihin, riskien hallintaan, vakuutusja lakipalveluihin sekä markkinointiin ja erikoisalueisiin liittyvää printti- ja onlinejulkaisemista sekä tapahtumien järjestämistä. Incisive Media julkaisee 2 uutta brandiä joka vuosi. Viimeisin tuli ulos 4 kuukautta sitten. Teknologia on ulkoistettu. Myös sisällöntuotanto tulisi Wellerin mukaan ulkoistaa. Muun muassa BSI yhdisti talousanalyytikot ja online-asiantuntijat. IPTV ja internettv muuttavat markkinoita. PPA:nkin on täytynyt miettiä, ketä se edustaa kokonaisuudessa printti tapahtumat online. Liiketoimintamalli tiivistettynä on, että aikakauslehti julkaistaan painettuna ja henkilökohtaistettu sisältö online-puolella. Täytyy kohdata asiakas, mikä tarkoittaa onlinea, mobiilia jne. Parempaa valikoimaa, parempia menuja, korkeata pullia ja paluuta takaisin kustantajan palveluihin siinä menestyksen resepti. Englannissa kiinteistömarkkinointi ja työpaikkailmoittelu on menetetty riippumattomille portaaleille (Prime Location, Right Move etc.). Siksi horisontaalisesti toimivat talouskustantajat (UBM, BusinessWeek) ovat vaikeuksissa. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että pitää olla erikoistunut ja kapeampialainen. Uutena alueena on mukaan tullut elearning. Incisive Medialla on Intiassa sisältöhubi, jossa työskentelee 20 henkeä. Liikevaihto on 3 M ja kustannukset Toimituksellinen haaste on suuri, journalistit ovat edelleen printtijournalisteja ja pitävät juttujaan piilossa. Internettiin täytyy pystyä julkaisemaan joka päivä ja printtilehdessä annetaan syvempiä analyysejä. Täytyy pystyä myös olemaan läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Journalistien on vaikea ymmärtää eri medioiden integrointia. Partneruudet ovat tärkeitä. Aikakauslehtijakelussa muodostettiin partneruuksia Samalla tavalla b-to-b voisi yhdistää voimia online-puolella. Printin tulevaisuus ja vahvuudet: Asettaa sävelen, hengen, puheenaiheet. Muodostaa ytimen - ydinarvot, yhteenkuuluvuus, arvovalta, luottamus. Painetut tuotteet kehittyvät, ääripäänä on yhden hengen yleisö, jolloin tarvitaan digitaalista painamista. Lisäksi ne ovat sisällön taskuja. Incisive Media on tehnyt esimerkiksi erikoiskansia digitaalisesti. 10

11 Onlinen vahvuudet: yhdistäminen, etsintä. Tietotuotteet online, tulevat olemaan mainosrahoitteisia, tunneittainen suhde kuluttajaan, tapahtumat ja profiilin jatkuva päivittäminen. Intermediataso: Radiolla on vaikeat ajat. b-to-b on kehittyvä alue yhteisöt, blogit, transaktioiden fasilitointi. Onlinepalveluiden tehokkuus / mittaus: Online-käyttäjien arviointi Maksu per klikkaus Maksu per transaktio Massamarkkinoilla Google on uhka. Rahoitusta mainostajalta sentti joka transaktiosta Luodaan yhteys ostajan ja myyjän välille Regulaatio on kustantajille mahdollisuus. Tämä liittyy esimerkiksi asuntolainojen markkinointiin, jossa palvelulta vaaditaan sertifiointi. 5.3 Emap (Tim McLoughlin) Yritys toimii useilla eri b-to-b viestinnän alueilla koostuen neljästä divisioonasta: Emap consumer media, Emap communications, Emap radio ja Emap france. Lisäksi vuonna 2000 on perustettu Emap Advertising tarjoamaan ilmoittajille uusia eri media-alustoja ja kaikkia 40 brandiä hyödyntäviä mediakonsepteja. Teknologiamielessä yritys hyödyntää sekä printtiä, webbiä, radiota että TV:tä. McLoughlinin mukaan liiketoimintamallin on muututtava vertikaalista horisontaaliseksi, mikä tarkoittaa, että online-palvelut ja erityisaloille, kuten esimerkiksi arkkitehtuuriin erikoistuneet osaajat on saatava toimimaan yhdessä. Uusia liiketoimintoja luodaan ostamalla yrityksiä, joilla on Osaamista online-palveluista ja niiden kehittämisestä Teknologioista Ihmisiä, joita voi sijoittaa jollekin toiselle kustannustoiminnan alueelle luomaan uusia ideoita Uusien online-palveluiden kehittämiseen tarvitaan pieniä, ketteriä yrityksiä. Kustantajat eivät pysty niitä itse rakentamaan ollaan liian hitaita ja perinteisiä. Konvergenssi on tässä ja nyt ja muutaman vuoden kuluttua huomataan, että kyse on vain tekemisestä ei teorioista. Näyttää siltä, että nyt ollaan ryntäämässä internetiin. Projektit, joita ei aiemmin hyväksytty tehdään nyt. Online-käyttäjien määrä korreloi suoraan laajakaistayhteyksien penetraatioon. Emapillä on partneruuksia suurten teleoperaattoreiden ja Microsoftin kanssa. Kokeiluja tehdään yhdessä ja tulokset osoittavat, miten omistusoikeudet järjestellään. Kustantajan ydinosaamista ovat sisältöjen luominen ja asiakasarviointi. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää sisältöjä. Kaikki toimijat yrittävät kehittää palveluita, 11

12 joita kuluttajat haluavat. Tämä tarkoittaa käytännössä, että ratkaisut tulevat olemaan enemmän tai vähemmän samanlaisia. Ihmiset ovat kuitenkin aika samanlaisia, ei ole mahdollista löytää valtavaa määrää erilaisia segmenttejä. b-to-b markkina = asiakas toisessa hatussa. Asiakkaat ovat tottuneet internetiin, IPTV:hen ja laajakaistaan kotonaan. Tästä seuraa, että b-to-b -kustantajan täytyy pystyä palvelemaan samanlaisella ympäristöllä. b-to-b on ollut kuivaa, sen täytyy olla tulevaisuudessa viihdyttävää. Uudet tuotteet: Yksi esimerkki on Empire Magazine (http://www.empireonline.com/) Kertoo elokuvista ja elokuvan tekemisestä Käyttää kaikkia media-alustoja Painetun aikakauslehden tulevaisuus: Levikki kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden sisällä Tulee olemaan integroitu osa online-palveluja Mainonta ei siirry kokonaan internetiin. Internetin täytyy pystyä tarjoamaan lisäarvoa eli johtaa transaktioon. Muun tyyppinen mainonta, brandi-, ylellisyysyms. -mainonta pysyvät printtimediassa. Online-medialla on erilainen rooli mediapaketissa verrattuna printtiin. Emap on lopettanut viikottaiset raportit ja aikakauslehdet nämä ovat nyt internetissä. Printti tekee analyysejä harvempaan tahtiin. Henkilöltä henkilölle julkaiseminen äärimmäisessä tapauksessa tarvitaan yhtä monta tiedonluojaa kuin on asiakasta. Tarjonnan täytyy olla hyvin asiakkaan tarpeisiin spesifioitua. Mobiilipalvelut voi olla laaja konsepti: Push sama sisältö jaetaan monille asiakkaille tai yhdelle, joka jakaa sen eteenpäin vaikkapa viidelle Pull käytetään tietopankkia, josta asiakas saa juuri sen tiedon, mitä hän tarvitsee. Pod-casting Ei ole tarkoittettu b-to-b markkinalle Lineaarinen - ei ole mahdollista selailla kuten internetissä ja printissä On välivaiheen teknologiaa Adobella on jotakin kehitteillä sisältöformaattien osalta DVD Siirtymävaiheen teknologiaa Nyt on jo palveluita, joissa DVD:t vuokrataan postin välityksellä. Seuraava kehitysvaihe on palvelin, jossa DVD:t eli siis elokuvat ovat ja josta ne voi tilata on-demand. Myyjät tekevät itseään tunnetuksi postimyynnillä ja siirtyvät uuteen toimintamalliin sopivalla hetkellä. Online-palveluiden mittaus: Riippuu tuotteesta 12

13 Huomioarvo/käynnit Kuluttajan käyttäytymistä voidaan seurata aika hyvin Uudet selaimet asettavat kuitenkin koko ajan uusia vaatimuksia Asiakkaat voivat estää näiden seurantatyökalujen käytön TiVo Mainosten ohittaminen on mahdollista myös internetissä. TV-mainonta on romahtanut viime vuosina, se on liian kallista. Tulevaisuudessa kuluttajat eivät edes tiedä, mitä kanavaa pitkin informaatio tulee heidän koteihinsa. MS Media Center tulee olemaan jokaisessa laptopissa. Esimerkki Emapin online-palveluista: Empireonline elokuvia käsittelevä Empire-lehden webbisivusto, joka hyödyntää eri media-alustoja The Economist (Matthew Batstone) The Economist Group toimii sanoma- ja aikakauslehtien kustantajana sekä konferenssi- ja sähköisten palvelujen tuottajana. The Economist edustaa laatua, perspektiiviä ja arvoja. Hieman lukuja: Sanomalehtiliiketoiminta + 25 % mainostulot Business Intelligence -yksikkö + 15 % Economist.com % Online -liiketoimintamalli on tilauspohjainen: Online osana The Economistia, jolloin se on halvempi Erikseen Lisäksi sanomalehti Vähemmän kuin 10 % tilaajasta, joille menee myös sanomalehti, tilaa vain elektronisen version Kriittisiä kysymyksiä: Miten esittää sisältö eri medioissa? Tarjooman kansainvälistäminen mainonnan kasvu kehittyvissä maissa on suuri verrattuna kehittyneeseen. Jos ei hallitse englannin kieltä, menettää pelin. Kolme tärkeää asiaa: 1. On päätettävä, onko sisällön tuottaja vai jakelija 2. Internet/webcasting, blogs, Podcasting (joka itse asiassa vastaa maksullisuuden haasteeseen) - kehitys on nopeata ja helppoja vastauksia ei ole 3. Käytön ja mainonnan migraatiosta seuraa, että kaikki mediayritykset palaavat perusperiaatteiden pariin. On ymmärrettävä asiakaslupaus ja millä tavalla se parhaiten täytetään sekä markkinoitava vahvasti. 13

14 Jakelubusineksessä voittajia ovat ne, jotka keräävät suuret yleisöt mainostajalle halvimpaan hintaan. Uudet teknologiat ja The Economist: Blogeja käytetään alkuperäisraportoinnissa Yhteisöpalvelu CFO.com, jossa käyttäjien tarpeiden mukaan samanlaisia kiinnostuksen aiheita Internet-toimijat varastavat sisältöä niiltä, jotka eivät ole riittävän vahvoja keräämään yleisöjä oman brandinsä ympärille täytyy maksaa ollakseen listan kärjessä. Yhteisöt ovat hyviä, jos on varaa rakentaa menestyvä palvelu, johon lukijat tekevät sisältöä. Palvelulla täytyy olla sisältö ja brandilupaus. MySpace toimii mutta sisältö on alastonkuvia yms. Parhaat tällaiset palvelut menestyvät, mutta monet tulevat menettämään rahojaan. Kun on tarpeeksi vahva, ei tarvitse olla ensimmäinen. Columbia Universityn tekemä tutkimus osoitti, että normaalin uutispäivän uutisartikkelia kattoi 24 uutistapahtumaa. On siis mahdollista luoda erikoistunteita brandeja tiettyjen aiheiden ympärille. Teknologia: The Economist hallitsee koko online-palveluprosessin lukuun ottamatta Business Intelligence -palvelua, jossa elogic tarjoaa järjestelmän. Sillä ei ole kuitenkaan omistusoikeutta teknologiaan. Keskusteluja on käyty teleoperaattoreiden kanssa The Economist-brandattyjen sisältöjen jakelusta. The Economist ei myy sisältöjä muille partnereille lukuunottamatta niitä, jota julkaisevat The Economistia muilla kielillä. Ihmisten täytyy olla valmiita maksamaan sisällöistä Tulee tapahtumaan konsolidoitumista Suuria toimijoita isoilla yleisöillä Pieniä toimijoita korkeatasoisella sisällöllä ja niche-markkinalla Aikakauslehtien tulevaisuus lopullinen syy, miksi meillä edelleen tulee olemaan painettuja aikakauslehtiä, on fantastinen valokuvajournalismi ja hyvin suodatettu sisältö, jotka voi parhaiten jakaa painetussa lehdessä. Painetulle aikakauslehdellä menee erittäin hyvin ja The Economistin osalta internet ainoastaan tukee printtiä. CPM (cost per thousand) internetissä on alhaisempi kuin printissä. Online-palveluiden mittaaminen: Cookies Rekisteröityminen on pakollista Esimerkki Economist Groupin onlinepalvelusta ja linkki käytetyn teknologiatarjoajan sivuille: CFO.com An online resource center for senior finance executives. elogic - elogic combines proprietary technology with expertise in rich content development, business analytics and critical growth areas such as search/seo, and content aggregation and distribution to produce web publishing solutions for any business model. 14

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Jukka Sundquist, Klikkicom Oy Christopher Fernandez, Real Helsinki

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

TARINOITA IHMISILLE TAVANOMAISISTA KOHTAAMISISTA MERKITYKSELLISEEN BRÄNDIN AIKAKAUSMEDIA CASE-AAMU

TARINOITA IHMISILLE TAVANOMAISISTA KOHTAAMISISTA MERKITYKSELLISEEN BRÄNDIN AIKAKAUSMEDIA CASE-AAMU TARINOITA IHMISILLE TAVANOMAISISTA KOHTAAMISISTA MERKITYKSELLISEEN BRÄNDIN RAKENTAMISEEN @annika_vaisanen MAAILMA ON MUUTTUNUT MEILTÄ VAADITAAN MUUTOSTA MUUTAMA HUOMIO MUUTOKSESTA MEDIANKÄYTÖN MUUTOSVAUHTI

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja konversio

Verkkopalvelut ja konversio Verkkopalvelut ja konversio Tommi Perälä CEO & Partner Yellou Oy Twitter: atommic LinkedIn: fi.linkedin.com/in/tommiperala Lähes 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Aiemmin mm.

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY Jorma Kaimio toimitusjohtaja CMD, 2003 2 Liikevaihto, milj. euroa EBITA, milj. euroa 80 70 60 2,6 1,1 1,1 16,1 1,3 1,4 5,0 12,7 50 40 30 20 10 0-10 1,6 1,0 13,4 11,8 17,0 15,1 14,7 31,3 44,2 29,2 37,9-6,6-6,7-5,9-7,9

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 Media Strategy, Lontoo Media Strategy, Lontoo 1 Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Kaupan digimurros SKO-koulutuspäivät

Kaupan digimurros SKO-koulutuspäivät Kaupan digimurros SKO-koulutuspäivät 15.4.2016 15.4.2016 / Karlos Kotkas, SOK Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA

MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA IOT:N SOVELTAMINEN DIGITAALISESSA MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ Jidoka Technologies Oy - IoT Seminaari 14.4.2016 1 JIDOKA TECHNOLOGIES OY Perustettu 2008 Pirkanmaalle;

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot