TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001"

Transkriptio

1 TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 Nummila Mirva & Väli-Klemelä Maijuleena Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ Nummila, Mirva & Väli-Klemelä, Maijuleena Tars tehrä jotai! nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 Helsinki s. 17 liitettä Tars tehrä jotai! nuorisotyöprojekti toteutettiin Karkkilassa kesän 2001 aikana. Projektin tarkoituksena oli järjestää kuutena perjantai iltana toimintaa karkkilalaisille nuorille. Idean projektista loivat Karkkilan kaupungin perhetyöntekijä ja Karkkilan seurakunnan nuorisotyöntekijä. He tarjosivat projektia meille toteutettavaksi opinnäytetyönä. Sovimme yhdessä projektin tavoitteiksi tarjota nuorille mielenkiintoista tekemistä perjantai iltaisin ilman päihteitä sekä saada nuorille järjestetty toiminta jatkumaan säännöllisenä. Vastuu iltojen toteuttamisesta jäi kokonaan meille, yhteistyökumppanimme vastasivat pääasiassa rahoituksen sekä järjestyksenvalvojien hankinnasta. Iltoja varten ideoitiin valmiiksi kahdeksan erilaista teemaa, joista nuoret itse saivat äänestää kuusi mieluisinta. Äänestyksen pohjalta toteutettaviksi valikoituivat peli ilta, elokuvailta, grilli ilta, retki Linnanmäelle, bändi ilta sekä kesän päätösilta. Iltoja onnistuttiin järjestämään viisi. Päätösilta jouduttiin jättämään pois kiireellisen aikataulun vuoksi. Tars tehrä jotai! projekti onnistui hyvin. Hanke oli Karkkilassa todella ajan hermolla ja sille oli todellinen tarve. Päihteettömyyden tavoite saavutettiin muiden iltojen osalta erittäin hyvin, ainoastaan bändi illan kohdalla tavoite ei täyttynyt. Toiminnan jatkuvuuden tavoite ei vielä ole ratkennut. Hankkeen kirjallinen versio jätetään luettavaksi Karkkilan kaupungin päättäjille, jotka tekevät päätöksen toiminnan jatkuvuudesta. Projektilla olikin tarkoitus osoittaa, että säännöllisen nuorisotyön tekeminen viikonloppuiltoina on Karkkilassa toteuttamisen arvoinen asia. Avainsanat: projekti, nuoruus, nuorisotyö, päihteet Säilytyspaikka: DIAK Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Diaconia Polytechnic in Finland, Alppikatu Training Unit Nummila, Mirva and Väli-Klemelä, Maijuleena A Youth Welfare Project: Something Needs To Be Done! Helsinki 2001 Pages: 41 Appendices: 17 This thesis describes a youth welfare project, Something Needs To Be Done! (Tars tehrä jotai!). The short-term project was carried out in Karkkila, Finland (population 8,773) between January and September The main goal of the project was to create a substance-free relaxed atmosphere. Another goal was to prove that there is a real need for regular youth work in Karkkila. The project included arranged activities for youth on five Friday evenings. These evenings included a games night, a movie night, a BBQ -night, a field trip and band night. The activities for the arranged nights were chosen through preliminary voting by all students of the Karkkila Secondary School. Approximately 30 youngsters attended the activities every night with the exception of the games night, which had around 10 participants. The goal of creating a relaxed atmosphere without the use of substances was achieved every night with the exception of the band night, during which quantities of alcohol were consumed. The goal of creating a regular youth work programme in Karkkila is still open. As the project progressed, our opinion that youngsters in Karkkila need a youth programme to support their growth got stronger. This thesis will be given to the Karkkila City Council with the hope that they will decide in favour of further developing these kinds of activities. Keywords: youth, youth work, substances, project work Filed and Stored at: Diaconia Institute Library, Alppikatu Training Unit, Helsinki

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TARS TEHRÄ JOTAI! -PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Projektityöskentely Tars tehrä jotai! -projektin tarve Projektin päämäärät ELÄMÄÄ KARKKILASSA Karkkila asuinpaikkana Karkkila lukuina Koulut Vapaa-ajan toimintaa karkkilassa Karkkilalaisia järjestöjä Urheiluseurat Karkkilassa Partiotoimintaa Karkkilassa Tilat nuorisoa varten Nuorisotyötä seurakunnassa - Team JOB VIITEKEHYS Nuoruus kehitysvaiheena Miksi nuori käyttää päihteitä? Ehkäisevää päihdetyötä karkkilassa Etsivä nuorisotyö PROJEKTIN KULKU Projektin suunnittelua ja tehtävien jako Iltojen teemoista äänestäminen Projektin rahoitus Työtä ruohonjuuritasolla - iltojen valmistelua

5 6 BILJARDISTA ROKKIIN - ILTOJEN SISÄLLÖN ESITTELY JA ANALYSOINTI Se ei pelaa, joka pelkää Enkelit valkokankaalla - elokuvailta seurakuntatalolla Bbq- eli barbeque-ilta Salaisessa puutarhassa Hurjaa vauhtia ja hattaroita - retki linnanmäelle Rock n rollin tahtiin - bändi-ilta PROJEKTIN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Päihteettömyyden teema Ongelmia bändi-illassa Disko vai ei? Viikonloppuisin tehtävän nuorisotyön jatkumisen tavoite Projektimuotoiseen toimintaan tutustumisen tavoite RISUJA JA RUUSUJA PUOLIN JA TOISIN Rinteen kommentit projektista Järvisen kommentit projektista Omat kokemuksemme ja ajatuksemme Tars tehrä jotai! projektista KOHTI TULEVAISUUTTA POHDINTAA JA KEHITTÄMISIDEOITA Toiminnalle tarvitaan vetäjä! Nuorisotyössäkin voi jakaa vastuuta Järjestettyä toimintaa vai ei? Yöpartiointia Karkkilassa? Yhdessä eteenpäin - yhteistyötä kaupungin ja seurakunnan välillä?

6 10 JOHTOPÄÄTÖKSET...40

7 1 JOHDANTO Karkkilassa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua nuorison tilanteesta. Monet ovat sitä mieltä, että nuoriso voi huonosti ja että heihin ei panosteta tarpeeksi. Syitä tilanteeseen on haettu monilta suunnilta, mutta vahvimmin keskusteluissa esille on noussut nuorille suunnatun toiminnan puute Karkkilassa. Huoli nuorten pahoinvoinnista, esimerkiksi päihteiden käytön lisääntymisestä, on herättänyt aikuiset ruususen unesta toteamaan karkkilalaisittain, että tilanteelle tars tehrä jotai!. Karkkilan kaupungin perhetyöntekijä ja Karkkilan seurakunnan nuorisotyönohjaaja olivat ajan tasalla nuorison tilanteesta ja päättivät yrittää tehdä tilanteen hyväksi jotakin. He kehittelivät idean nuorisotyöprojektista, jossa järjestettäisiin nuorille perjantai-iltaisin toimintaa päihteettömyysteemaa kannattaen. Harjoittelupaikoista tuttuina he tarjosivat meille mahdollisuutta lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan projektia opinnäytetyönämme. Tars tehrä jotai! -projekti suunnattiin yläasteikäisille nuorille. Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon ilman päihteitä perjantai-iltaisin. Karkkilalaisten nuorten tähänastisena nuorisotilana on toiminut Karkkilan kaupungin Keskuspuisto. Tars tehrä jotai! -projektilla päätimme tarjota heille muita vaihtoehtoja perjantai-illan viettämiseksi. Toteutettavaksi illoiksi valittiin nuorille järjestetyn äänestyksen kautta kuusi teemoiltaan erilaista järjestettyä iltaa. Peli-illassa pelailtiin erilaisia pelejä, mm. biljardia, lautapelejä ja videopelejä. Elokuvaillassa esitettiin nuorille ilmaiseksi elokuva ja tarjolla oli myös pientä naposteltavaa. Barbeque-iltaa vietetiin grillaamisen merkeissä. Projektiin kuului myös retkin Linnanmäelle sekä ilmainen bändi-ilta. Projektin päätteeksi oli tarkoitus järjestää myös yhteinen kesän päätösilta. Kuudesta valitusta illasta toteutimme kesän 2001 aikana viisi. Kesän päätösillan jouduimme jättämään pois, koska siirsimme bändi-illan ajankohdan päätösillan paikalle. Tiukan aikataulun vuoksi kesän päätösillan toteuttamiseen ei ollut enää

8 2 mahdollisuutta. Kuitenkin kaikki järjestetyt illat vietiin läpi kunnialla, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Karkkilalaiset nuoret ottivat projektin mielenkiinnolla vastaan ja osallistuivat iltoihin kiitettävästi. Projektin yhtenä tavoitteena oli osoittaa säännöllisesti viikonloppuisin tapahtuvan nuorisotyön tarve. Tars tehrä jotai! -projektissa tätä tarvetta arvioitiin nuorten kävijämäärän perusteella. Toiminnan jatkuvuuden kannalta oli tärkeää osoittaa, että tehty työ ei mene hukkaan, vaan nuoret todellakin saapuvat paikanpäälle. Jos toiminta saadaan jatkumaan säännöllisesti, voisi tulevaisuuden tavoitteeksi asettaakin panostamisen toiminnan laatuun. Olemme kaikki aikuiset yhdessä vastuussa nuoristamme, siitä miten he voivat ja millaiset eväät elämään heille annamme. "Nuorisotyöllä on mielekkäitä ja hyviä vaikutuksia nuoriin ihmisiin sekä koko yhteiskuntaan" (Cederlöf 1998, 14). Tähän lauseeseen ja projektimme menestykseen vedoten toivomme nuorisotyöntilanteen Karkkilassa keinolla tai toisella parantuvan pikaisesti.

9 3 2 TARS TEHRÄ JOTAI! -PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Projektityöskentely Projektityöskentelymalli sopii opinnäytetyön organisoimiseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on ulkopuolinen tilaustyö, sen toteutukseen on saatu erillisrahoitusta, työskennellään moniammatillisena tiiminä tai vain muuten halutaan tehostaa työskentelyn suunnitelmallisuutta. Opinnäytetyön toteuttaminen projektina merkitsee käytännössä sitä, että toteuttamisprosessiin eli tuotekehitys-, kehittämistoiminta- tai tutkimusprosessiin liitetään projektityöskentelyn prosessi. Projektityöskentelyssä korostuvat projektiorganisaation luominen, ajankäytön suunnittelu, tehtävien taloudellisten resurssien jako sekä dokumentointi ja tiedottaminen. (Huittinen, Kokkonen, Korhonen, Norrback, Pihlaja, Sjögren, Väätämöinen 1997, 3.) Tässä opinnäytetyössä on selkeitä projektityöskentelymallin piirteitä. Ensinnäkin projekti oli ulkopuolinen tilaustyö. Sen tilasivat nuorison parissa Karkkilassa työskentelevät henkilöt. Saimme projektiin myös erillisrahoitusta karkkilalaisilta järjestöiltä. Projektityöskentelyn tunnusmerkit täyttyvät myös siltä osin, että työskentelimme projektissa moniammatillisena tiiminä, johon kuului Karkkilan kaupungin perhetyöntekijä sekä seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Lisäksi tiimissä toimi myös useita vapaaehtoisia eri ammattiryhmistä. Näistä esimerkkeinä mainittakoon kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä opettaja. 2.2 Tars tehrä jotai! projektin tarve Viime vuosina on Karkkilassa käyty vilkasta keskustelua siitä, että nuorille on ollut tarjolla liian vähän vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Erityinen huoli on ollut siitä, miten nuoret kuluttavat aikaansa viikonloppuisin. Muutaman kerran vuodessa järjestetty perjantai-illan disko, seurakunnan nuorisotoiminta sekä arkipäivisin nuori-

10 4 sotilojen avoimet ovet ovat kattaneet lähes kokonaan yläasteikäisille suunnatun nuorisotyön. Tämä onkin johtanut siihen, että nuoret kokoontuvat viikonloppuisin puistoihin ja kaduille notkumaan. Normaalina viikonloppuna Karkkilan kaduilla ja keskuspuistossa ei juurikaan tapaa aikuisia. Ainoat aikuiset, joita siellä voi silloin kohdata ovat poliisi, pulloja keräävät vanhukset tai kapakasta toiseen tai kotiin siirtyvät humalaiset. Juuri tänä aikuisten hylkäämänä aikana, nuoret ovat ottaneet kaupungin keskustan ajanviettopaikakseen. (Kumpulainen 1996, 24.) Karkkilan kirkon ympärille rakentunut pieni keskusta ja siellä oleva keskuspuisto muuttuvat viikonloppuöisin vilkkaiksi nuorten sosiaalisen vuorovaikutuksen areenoiksi. Viikonloppuisin keskusta ja nuoret ovat yhdistelmä, joka herättää kurinpidollisia vaatimuksia, pelkoa ja erityisesti huolestuneisuutta nuorison vanhempien keskuudessa. (Kumpulainen 1996, 24.) Karkkilassa tilanteesta huolestuneita olivat myös seurakunnan nuorisotyönohjaaja sekä Huumeiden vastaisen työryhmän toiminnanjohtaja Jari-Pekka Järvinen ja Karkkilan kaupungin perhetyöntekijä sekä Huumeiden vastaisen työryhmän jäsen Päivi Rinne. Näin nuorisotyön tarpeiden pohjalta lähti ajatus nuorille järjestetystä toiminnasta perjantai-iltaisin. Järvinen ja Rinne toimivat molemmat kokopäiväisissä viroissa eikä heillä ollut aikaa eikä voimavaroja ryhtyä toteuttamaan ideaa. Perusopintojen harjoittelusta tuttuina he ottivat meihin yhteyttä. Mahdollisuus kantaa kortemme kekoon Karkkilan nuorisotyön puolesta sai meidät ottamaan haasteen vastaan. Lisäksi projekti kuulosti hyvältä ja käytännönläheiseltä opinnäytetyön aiheelta, jollaista olimmekin etsineet. Aihe tuntui erityisen tarpeelliselta, koska entisinä karkkilalaisina olemme aktiivisesti seuranneet nuorison tilannetta. Opinnäytetyömme nimi: "Tars tehrä jotai!" kuvaa osuvasti sitä tosiseikkaa, että nuorison hyväksi Karkkilassa on tehtävä jotain. 2.3 Projektin päämäärät Tars tehrä jotai! -projektin tärkeimmäksi päämääräksi sovimme mukavan yhdessäolon saavuttamisen päihteettömyysteemaa kannattaen. Emme halunneet rankaista

11 5 niitä nuoria, jotka käyttävät päihteitä siten, että sulkisimme heidät ulos järjestämistämme illoista. Tavoitteemme oli siis osoittaa näille nuorille, että voi olla yhtä hauskaa tai jopa hauskempaa, vaikkei olisi päihtynyt. Ehdoton sääntö päihteettömyyttä ajatellen oli se, että iltojen järjestämispaikalle ei päihteitä saanut tuoda. Tilat ja tilojen ulkopuolinen alue olivat täysin päihdevapaita vyöhykkeitä. Päihteettömyysteema projektissa perustuu siihen ideaan, että pyrimme tarjoamaan kuutena perjantaina kesän 2001 aikana nuorille niin kiinnostavaa toimintaa, että heillä ei olisi tarvetta käyttää päihteitä. Toimintamme toinen päämäärä oli herättää Karkkilan kaupungin päättäjät siihen todellisuuteen, että Karkkilassa on suuri tarve jatkuvalle, säännölliselle ja monipuoliselle nuorisotyölle. Toimintaa voisi tulevaisuudessa kehittää hyödyntäen eri tahojen, esimerkiksi seurakunnan ja kaupungin, välistä yhteistyötä. Pyrimme perustelemaan nuorisolle suunnatun viikonloppuisin tapahtuvan nuorisotyön tarvetta järjestämällä iltoja ja tarkkailemalla osallistujien määrää illoissa. Aluksi toiminnan kysyntää voidaan mielestämme hyvin määritellä osallistujamäärällä. Uskomme, että mitä enemmän nuoret mielestään tarvitsevat toimintaa, sitä varmemmin he ainakin tulevat käymään paikanpäälle tutustumaan. Tarkoituksenamme on siis saada selville lähtevätkö karkkilalaisnuoret liikkeelle tällaisen toiminnan takia. Projektin tarkoitus ei ole tarkastella toiminnan laatua esimerkiksi tekemällä mielipidekyselyä toiminnan mielekkyydestä. Tähän varmasti kannattaa ryhtyä sitten, jos toiminta tulevaisuudessa saadaan jatkuvaksi ja säännölliseksi. Projektia ja sitä kautta koko opinnäytetyöllemme tavoitteeksi laitoimme myös tutustumisen projektimuotoiseen työtapaan. Tällainen uutta kehittävä toiminta on eri vaiheineen meille molemmille täysin uusi asia ja pyrimme Tars tehrä jotai!- projektin kautta perehtyä siihen aivan ruohonjuuritasolta alkaen. Halusimme projektin vetäjinä antaa täyden panoksemme sekä suunnittelu-, toteuttamis- että arviointivaiheissa. Samalla halusimme kuulla, nähdä ja oppia uutta yhteistyökumppaneiltamme Rinteeltä ja Järviseltä, joilla on jo aiempia kokemuksia projektityöstä.

12 6 3 ELÄMÄÄ KARKKILASSA 3.1 Karkkila asuinpaikkana Karkkila lukuina Karkkila on kehittyvä ja kasvava teollisuuskaupunki pääkaupunkiseudun tuntumassa. Se sijaitsee Valtatie 2:n varrella noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Karkkilassa on 8773 asukasta ( ) ja asukasmäärä on ollut nousussa viime vuosina. Kaupunkia ympäröi vaihteleva, kaunis luonto koskineen, kymmenine järvineen ja lampineen. Karkkilan kaupungin pinta-ala on 255 neliökilometriä. (http://www.karkkila.fi/ ) Koulut Karkkilassa on neljä ala-astetta: Haukkamäen ala-aste, Tuorilan ala-aste, Ahmoon ala-aste ja Nyhkälän ala-aste. Karkkilassa on vain yksi yläaste, jonka yhteydessä toimii myös lukio. Yläasteella on 350 oppilasta. Keskustan alueella sijaitsevat Nyhkälän ala-aste ja Karkkilan yläaste sekä lukio. Muut mainituista kouluista sijaitsee kaupungin laitamilla. Ammatillisia oppilaitoksia Karkkilan alueella ei ole, joten monet nuoret opiskelevat ammattiin lähikunnissa. Tästä saattaakin johtua se, että Karkkilan väestöstä vuotiaita on vain 11 %, kun 0 14-vuotiaita on 18,3 %. Monet nuoret lähtevät heti peruskoulun jälkeen muualle opiskelemaan. 3.2 Vapaa-ajantoimintaa Karkkilassa Karkkilan kaupunki tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden harrastaa ohjattua liikuntatoimintaa. Karkkilassa on meneillään Kunnossa Kaiken Ikää Liikettä Niveliin -ohjelma, johon kaiken ikäiset karkkilalaiset voivat osallistua. Ohjelma sisältää sauva-

13 7 kävelyä, erilaisia jumppia, palloilua ja kävelytestin. Lisäksi kaupunki järjestää uintimatkoja naapurikuntamme Vihdin Nummelan uimahalliin. (http://www.karkkila.fi/ ) Työväenopisto on toiminut Karkkilassa vuodesta 1925 lähtien. Se toimii yleissivistävää opetusta antavana aikuisoppilaitoksena. Opiston perustehtävänä on tarjota karkkilalaisille nuorille ja aikuisille erilaisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Työväenopistossa on myös mahdollisuus opiskella avoimen yliopiston oppiaineita. (http://www.karkkila.fi/ ) Työväenopiston toiminta on pääasiassa suunnattu aikuisille, mutta nuoret voivat osallistua joihinkin opintopiireihin, esimerkiksi pianonsoiton ja kielten opiskeluun Karkkilalaisia järjestöjä Järjestöt mahdollistavat Karkkilassa esimerkiksi musiikin, taiteen, tanssin ja näyttelemisen harrastamisen. Karkkilassa toimii musiikkikoulu, kuvataidekoulu sekä tanssikoulu. Musiikkikoulu antaa musiikin perusopetusta, tukee musiikillista sivistystä sekä tutustuttaa ympäröivään musiikkikulttuuriin. Opetuksen lähtökohtana on se, että musiikin tiedolliset, taidolliset, elämykselliset ja sosiaaliset ainekset liittyvät kiinteästi toisiinsa. Karkkilan kuvataidekoulu on yksityinen koulu, jota ylläpitää kannatusyhdistys. Se antaa taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta 4 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Karkin tanssikoulu järjestää tanssin perusopetusta kaikille kolmesta ikävuodesta ylöspäin. Opetettavia aineita ovat lastentanssi, klassinen baletti, modernitanssi, jazztanssi sekä luova liikunta. Lisäksi Karkkilassa toimii Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry., Karkkilan Työväen Näyttämö ry., Kulttuuriyhdistys Lyyti ry. sekä Karkkilan Kameraseura ry. (http://www.karkkila.fi/ ) Poliittisia nuorisojärjestöjä Karkkilassa ei ole (Suomi ).

14 Urheiluseurat Karkkilassa Liikuntatoiminnan järjestämisestä Karkkilassa vastaavat kaupungin lisäksi erilaiset urheiluseurat. Urheilu onkin Karkkilassa suosittu harrastus. Tarjontaa on paljon ja jokaiselle löytyy mitä luultavimmin jotakin. Monet nuorista ovat mukana eri seurojen urheilutoiminnassa, mutta joillekin kompastuskiveksi saattaa muodostua seurojen pyytämät jäsenmaksut sekä varusteiden hankinnat. Kaikki urheilutoiminta keskittyy keskustan alueelle, joten nuorten harrastaminen vaatii useimmiten myös aktiivista osallistumista vanhemmilta, esimerkiksi kuljettamista harrastuksiin. Ahmon Vesa ry, Karkkilan Pojat ry, Vaskijärven Vastus ry sekä Karkkilan Pallokerho ry tarjoavat mahdollisuuden harrastaa lentopalloa. Karkkilan Poikien toimintaan kuuluu myös yleisurheilua. Jalkapalloharrastuksesta vastaavat Grillin Palloseura ry ja Karkkilan Jalkapalloseura ry. Karkkilan ampujat ry vastaa nimensä mukaisesti ammuntaharrastuksen tarjonnasta. Karkki-Bicci ry järjestää erilaisia aerobic-tunteja. Karkkilan Erotuomarikerho ry kouluttaa jalkapalloon erotuomareita. HanMooDoo itsepuolustuslajia voi harrastaa Karkkilan HanMooDoo:ssa ja kuntonyrkkeilyä tarjoaa Karkkilan Kuntonyrkkeilijät ry. Karkkilan Poikien Naisvoimistelijat ry järjestää toimintaa kaikenikäisille liikkujille aina satujumpasta aikuisten jumppiin asti. Karkki-Rasti ry on paikallinen suunnistusseura, joka järjestää oravapolkutoimintaa lapsille sekä Kuntorastit kokeneimmille suunnistajille. Viime vuosina karkkilalaiset ovat lähteneet mukaan salibandysarjaan, seurana Karkkilan Salibandy ry. Karkkilan Sisu ry on perinteikäs nyrkkeilyseura, jonka nyrkkeilijöitä pärjää aivan kansainvälisissä kilpailuissa. Karkkilan Painikoulu on tarkoitettu nassikkapainista alkaen hieman vanhemmillekin painijoille. Karkkilan Sulkapalloilijat ry tarjoaa nimensä mukaisesti mahdollisuuden sulkapallon harrastamiseen. Karkkilan Urheilijat ry on Karkkilan Sisusta ja Karkkilan Työväenurheilijoista perustettu seura. Se on toiminut Karkkilassa jo noin 35 vuotta. Seuran puitteissa voi harrastaa koripalloa, joka tällä hetkellä on hyvin suosittua Karkkilassa. Miehet pelaavat koripalloa 1-divisioonassa ja naiset Mestaruussarjassa. Karkkilan Urheiluautoilijat ry on yli 40 vuotta vanha autourheiluun, esimerkiksi jokamiesluokan sarjaan sekä kartingiin,

15 9 keskittynyt seura. Ratsastusta voi harrastaa Karkkilan Urheiluratsastajat ry:ssä. Motocross on todella suosittu laji Karkkilassa. Karkkilan Moottorikerho ry:n nimissä ajaa motocrossia eri ikäluokissa monta Suomen kärkinimeä. Sukellusharrastusta tarjoaa Karkkilan Urheilusukeltajat ry. Kanootilla melontaa sekä retkeilyä voi harrastaa Karkkilan Melaveikot ry:ssä. (http://www.karkkila.fi/ ) Partiotoimintaa Karkkilassa Karkkilassa partiotoimintaa pyörittävät Karkkilan partiosiskot ja Karkkilan partiopojat, joissa molemmissa on noin 70 jäsentä. Sudenpentujen ryhmä on suunnattu ala-asteikäisille. Yläasteikäiset voivat osallistua partiotoimintaan vartiolaisten sekä vaeltajien ryhmissä. Ryhmien ohjaajat ovat vaeltajia, jotka ovat suorittaneet ohjaajalta vaadittavat merkit. Kaikki ryhmät kokoontuvat kerran viikossa yhden tunnin ajan. Karkkilan partiojohtaja ja vaeltaja Rea Palmunen kertoi Karkkilassa partio toiminnassa olevan mukana alle kymmenen yläasteikäistä nuorta. Palmunen toteaa monen lopettavan partiossa käymisen siirtyessään ala-asteelta yläasteelle. Palmunen kertoi, että Karkkilassa partion ohjaajien keskuudessa ei olla pohdittu keinoja yläasteikäisten mukaan saamiseksi. Palmunen kertoi partiolaisten tekevän Karkkilassa myös vapaaehtoistyötä osallistumalla mm. Yhteisvastuukeräykseen, avustamalla Karkkilan sotaveteraanien konserteissa sekä järjestämällä suuren jätepaperinkeräystapahtuman joka kevät. (Palmunen, ) 3.3 Tilat nuorisoa varten Karkkilassa on nuorisoa varten olemassa erilaisia tiloja. Karkkilan liikuntahallin alakerrassa sijaitsee nuorisotilat, joissa on tarjolla avoimien ovien toimintaa joka ilta maanantaista torstaihin. Tätä toimintaa pyörittää ostopalveluna Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karkkilan osasto. Lisäksi Karkkilan kaupunki tarjoaa nuorille tilat Haapalan ja Toivikkeen kaupunginosissa. Näissä tiloissa on tarjolla erilaista seurakunnan järjestämää kerhotoimintaa. Toivikkeella on myös bändikämppä musiikkia

16 10 harrastaville nuorille. Kaikkiin edellä mainittuihin tiloihin on tehtävä varaus Karkkilan nuorisotoimistosta etukäteen. Jos tilan haluaa käyttöönsä yksityinen taho, tulee heidän maksaa pieni vuokramaksu. Tilan käyttäjät ovat aina vastuussa tilasta. 3.4 Nuorisotyötä seurakunnassa Team JOB Karkkilan seurakunnan nuorisotyö kulkee nimellä TEAM JOB. Nimi tarkoittaa kolmea asiaa. Ensinnäkin JOB on yksi Raamatun kirjoista ja henkilöistä. Toiseksi, JOB koostuu sanoista Jumalan Onnistunut Banaanipotku. Banaanipotkuhan on sellainen potku, joka näyttää aluksi menevän ohi, mutta lopulta päätyykin maaliin. Seurakunnan nuorisotyössä banaanipotkua on käytetty kuvaamaan Jumalan tarkoitusta jokaisen ihmisen elämälle. Kärsimysten ja epäonnistumistenkin keskellä Jumala haluaa viedä meidät onnellisesti maaliin. Kolmanneksi JOB symboloi työtä yhteisen päämäärän hyväksi. (http://www.personal.inet.fi/cool/teamjob/ ) Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa nuorille toimintaa kolmena päivänä viikossa. Torstaisin nuoret voivat osallistua Raamikseen, jossa luetaan Raamattua, rukoillaan ja keskustellaan. Samana iltana myöhemmin kokoontuu Avoin Ikkuna. Se on luonteeltaan vapaamuotoinen peli- ja keskusteluilta. Illan päättää lyhyt hartaushetki, Katkis. (http://www.personal.inet.fi/cool/teamjob/ ) Lauantaina Team JOBilla on sählyvuoro, johon ovat tervetulleita kaikki nuoret. Illalla on lisäksi nuortenilta eli Jobbis, joka koostuu kolmesta erilaisesta osiosta. Ensiksi tutkitaan, pohditaan ja luetaan Raamattua laulaen, piirtäen, kirjoittaen ja leikkien. Tämän jälkeen on vuorossa Varttikirkko, jossa isoskoulutukseen osallistuvien johdolla hiljennytään hetkeksi hartauteen. Illan päätteeksi jutellaan, pelaillaan biljardia ja muita pelejä, lauletaan tai mitä ikinä nuoret itse haluavatkaan tehdä. (http://www.personal.inet.fi/cool/teamjob/ )

17 11 Sunnuntaina nuorilla on mahdollisuus muiden seurakuntalaisten tavoin osallistua messuun kirkossa. Toisinaan nuorille on tarjolla aivan oma messunsa, niin sanottu Nuorten messu. (http://www.personal.inet.fi/cool/teamjob/ ) 4 VIITEKEHYS 4.1 Nuoruus kehitysvaiheena Nuoruus on lapsuuden ja aikuisuuden välinen elämänvaihe. Sen määritellään sijoittuvan ikävuosien väliin. Nuoruuteen liittyy monia erilaisia kehitysvaiheita, joissa saattaa esiintyä suuriakin yksilöllisiä eroja. Elämänvaiheena nuoruutta voidaan kuvata edestakaisena liikkeenä, jossa otetaan kaksi askelta eteen ja yksi taakse. Nuori tavoittelee samaan aikaan itsenäisyyttä ja taistelee riippuvuutta vanhempiaan vastaan. (Himberg, Laakso, Peltola & Vidjeskog 1997, 81.) Nuori haluaa irtautua vanhemmistaan, mutta samanaikaisesti hän pelkää tulevansa hylätyksi. Nuoren kapina vanhempiaan ja muita auktoriteetteja vastaan muistuttaa uhmaikäisen lapsen kapinaa; tarkoitus on varmistua siitä, että nuoren ympärillä olevat aikuiset haluavat vastasta hänestä kasvattajina ja pitää hänestä huolta. Alkava itsenäistymisprosessi merkitsee taistelua auktoriteetteja vastaan. Samalla murrosikäinen kuitenkin testaa myös omia uskomuksiaan ja arvojaan. Tullakseen itsenäiseksi ihmisen on kokeiltava rajojaan. Murrosiän myllerrysten keskellä nuori ei kuitenkaan pysty itse asettamaan rajoja itselleen ja kontrolloimaan elämäänsä. Hän tarvitsee vanhempia ja muita aikuisia asettamaan rajat itselleen ja kontrolloimaan elämäänsä. (Kemppinen 1999, 99.) Nuoruusiässä kaveripiirien merkitys tulee suuremmaksi. Nuori hakeutuu tavallisimmin ikätoveriensa seuraan suojautuakseen kasvun aiheuttamilta kivuilta. Ryhmän avulla nuori saa selvitettyä monia asioita, jotka muuten uhkaisivat hänen

18 12 orastavaa itsenäisyyttään. Ryhmä poistaa yksinäisyyttä ja tukee nuorta. Ryhmän kautta tapahtuva kasvu antaa mahdollisuuden nuoren omalle sisäiselle kasvulle ja näin nuori voi löytää omat voimavaransa. (Himberg ym. 1997, 87.) Koska nuoret haluavat viettää aikaa yhdessä poissa vanhempiensa katseen alta, tulisi heille olla turvallinen paikka, tukikohta, jonne nuori on aina tervetullut. Erityinen tarve Karkkilassa tällaiselle tukikohdalle on viikonloppuisin, kun nuoria on paljon liikkeellä. Tila kuitenkin puuttuu viikonloppujen osalta ja tämä näkyykin katukuvassa hyvin. Nuoret notkuvat keskuspuistossa vailla tekemistä. Tekemisen puute saattaa olla yksi osasyy nuorten lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön ja esimerkiksi ilkivallan harjoittamiseen kaupungilla. Raittila kirjoittaa teoksessaan (Olavi Sydänmaanlakka. Jengistä Aseman Lapsiin ja Walkersiin 2000.) mielestämme osuvasti, että päihteet, rikollisuus ja väkivalta eivät ole nuorten ongelmia. Ne ovat oireita ongelmasta, joka koskee olemassaolon toteutumista. Voidakseen olla olemassa, nuori tarvitsee ympärilleen ihmisiä, sellaisia, joiden kautta hän saa tietää, kuka on. He tarvitsevat aikuisia, jotka uskaltavat seistä peileinä omaa kuvaansa etsiville lapsille. Tarjoamalla nuorille mahdollisuus kokoontua esimerkiksi juuri Nuorisotiloissa saataisiin todennäköisesti nuoria pois kaduilta ja sitä kautta säästyttäisiin monilta vaikeuksilta. Nuorten kokoontumispaikassa tulisi olla paikalla myös aikuisia, jotka kontrolloivat nuorten illanviettoa ja samalla myös tukevat nuorta elämän myllerrysten keskellä. Olipa kyseessä nuoren oma jengi, lapsuuden kerrostalon porukka, seurakunta tai koulun jengi, ryhmän vaihtuessa päämäärä säilyy samana. Nuori hakee kaikkialta perusturvallisuuden tunnetta, hyväksyntää ja ryhmän arvostusta. (Raittila 2000, 187.) Näiden asioiden tarjoamiseen nuorelle pitäisi nuorisotyössäkin panostaa. 4.2 Miksi nuori käyttää päihteitä? Päihteiden, etenkin alkoholin ja tupakan kokeileminen kuuluu normaaliin kasvuun. Kokeilun takana ovat usein uteliaisuus ja sosiaalinen paine kokeilemiseen. Ensim-

19 13 mäisten päihdekokeilujen välillä voi olla merkittäviä eroja. Nuori saattaa juoda ensimmäisellä kerralla itsensä niin humalaan, että saa päihteistä negatiivisen mielikuvan ja päihdekokeilut jäävät vähäisiksi tai ne eivät toistu. Toisaalta taas joillekin nuorille ensimmäinen päihdekokeilu voi olla positiivinen asia ja kynnys alkaa käyttää päihteitä useammin madaltuu. "Päihteiden käytön voi tulkita olevan rituaalista käyttäytymistä, johon sisältyy päihteiden vaikutuksiin liittyvien odotusten toteutuminen"(van der Stel 1999, 27). Päihteiden käytön avulla nuori saattaa yrittää paeta omia ongelmiaan tai hän saattaa yrittää esimerkiksi rentoutua niiden avulla. Myös aikuisten antama esimerkki päihteiden käytöstä vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön. (Ahlström, Rimpelä, Rimpelä, Pohjanpää & Siivola 1994, 17, 47.) 4.3 Ehkäisevää päihdetyötä Karkkilassa Vuoden 2000 syksyllä Karkkilaan perustettiin Huumeiden vastainen työryhmä. Lääninhallitus on antanut suosituksen, jonka mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla huumeiden vastainen työryhmä ja siihen nimetty vastuuhenkilö. Karkkilassa jokaisesta kaupungin hallintokunnasta on työryhmässä yksi edustaja ja lisäksi edustajia on Mannerheimin lastensuojeluliitosta, poliisista, seurakunnasta ja Kahva ry:stä, joka on karkkilalaisista vanhemmista koostunut huumeiden vastainen yhdistys. Huumeiden vastaisen työryhmän puheenjohtajana toimii Jari-Pekka Järvinen ja vastuuhenkilönä Karkkilan kaupungin perhetyöntekijä Päivi Rinne. (Karkkilalainen ) Huumeiden vastaisen työryhmän toimintaideana on panostaa ehkäisevään päihdeja huumetyöhön, joka kohdistuu lähinnä vuotiaisiin nuoriin. Työryhmä on tehnyt paljon työtä tavoitteensa eteen. Se on vetänyt Kantti kestää projektia Karkkilassa vuodesta Projekti on suunnattu kuudesluokkalaisille ja sen keskeisenä toimintana on kymmenen tunnin mittainen opetuskokonaisuus, jossa mm. valistuksen, draaman ja keskustelun keinoin pyrittiin siirtämään nuorten päihdekokeiluja myöhemmälle iälle, sekä muuttamaan heidän asenteitaan päihteitä kohtaan

20 14 kielteisemmiksi. Lisäksi projektilla on tarkoitus antaa jokaiselle nuorelle reaalitasoinen päihdetietous ja oikoa nuorten virheellisiä käsityksiä päihteistä. (Koskinen 2000, 18.) Huumeiden vastainen työryhmä on myös antanut yläasteella päihdevalistusta, järjestänyt vanhempainiltoja ja saanut kameravalvonnan Karkkilan yläasteen Tammipihalle. Tänä syksynä työryhmän aloitteesta Karkkilan kaupungin hallitus päätti kieltää kaupungin järjestyssäännöissä alkoholin nauttimisen julkisilla paikoilla. (Karkkilalainen ) Päihteiden hankkiminen alaikäisenä ei ole Karkkilassa vaikeaa. Aina löytyy joku täysi-ikäinen puolituttu, joka on valmis välittämään kassillisen kaljaa. Jokainen kaupassa käyvä voi omin silmin nähdä nuoria odottelemassa kaupan kulmilla henkilöä, joka hakisi alkoholia. Kekseliäimmät nuoret houkuttelevat aikuisia hakemaan juomia, jopa lupaamalla hakupalkkiota. Usein kuulee hakijan olevan nuoren lähipiiristä. Huumeiden vastaisen työryhmän mukaan Karkkilan katukuvassa näkee viikonloppuisin noin 30 humalaista nuorta. Hälyttävän paljon heistä on jopa ala-asteikäisiä ja seitsemäsluokkalaisia. Nyt työryhmä onkin tullut siihen tulokseen, että olisi ensiarvoisen tärkeää tukea vanhemmuutta. Nykyään vanhempien on entistä vaikeampaa laittaa lapsilleen rajoja, eivätkä he aina edes tiedä mitkä olisivat hyvät rajat. Entisaikojen vanhempien syvä kunnioittaminen on muuttunut nykypäivänä lapsen ja vanhempien tasa-arvoiseen suhteeseen(puuronen, ). Työryhmä on alkanut myös pohtia pitäisikö viikonloppuilloiksi lähteä kehittämään katutyötä. Nuoret tarvitsevat aikuisia ja heidän läsnäolonsa puuttuu nyt Karkkilan kaduilta. (Karkkilalainen ) Huumeiden vastaisen työryhmän mukaan Karkkilassa on kaiken kaikkiaan kovien aineiden, heroiinin ja amfetamiinin, käyttäjää sekä toistasataa kannabiksen eli marihuanan ja hasiksen polttajaa. Alkoholin ja lääkkeiden tai alkoholin ja huumeiden käyttäjiä, niin sanottuja sekakäyttäjiä, on paljon. (Karkkilalainen ) Suonensisäisten huumeidenkäyttäjien myötä myös hepatiitti ja hivinfektiot ovat rantautuneet Karkkilaan. Näiden infektioiden leviämistä pyritään ehkäisemään siten, että apteekki myy puhtaita huumeruiskupakkauksia kymmenellä

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Erityinen Kevätpäivä Imatralla

Erityinen Kevätpäivä Imatralla Erityinen Kevätpäivä Imatralla 25.4.2015 Alkutilanne Saimme tiedon rahallisen tuen hakumahdollisuudesta Sovimme Joutsenon yhdistyksen kanssa yhteistyöstä Lappeenrannan yhdistys kysyi yhteistyön mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Miksi harrastaminen kannattaa. Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke

Miksi harrastaminen kannattaa. Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke Miksi harrastaminen kannattaa Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Tutkija, FT Anna Anttila HVA:N TAVOITTEET Saada tietoa vapaa-ajan vaikutuksista hyvinvointiin, oppimiseen ja jatkoopiskelusuunnitelmiin

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kädentaidot ja tuotteistaminen Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kohderyhmä lapset Halusimme opettaa lapsia, koska lasten kanssa työskentely on meille molemmille mielekästä. Halusimme luoda elämyksen

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Kumppanuuskyselyn tulokset Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Vastaajat ja toimintasektori yksityinen 11 kolmas sektori julkinen Kysely 0.-30..013, yhteensä vastaajaa eli % kohderyhmästä Vapaat

Lisätiedot

Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin. Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin. Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ehkäisevän työn keinot ja menetelmät Lahti 24.9.2014 Paikalliset

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus Peilaus minä ja muut Tavoite Tavoitteena on tuoda esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40 l KOKOUSAIKA 21.9.2015 klo 17.30 18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Malmi Opri Metsämäki Ilari Saastamoinen Linda

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Ei samaa Melko Täysin VÄITTÄMÄT: Täysin Melko eri eikä eri samaa samaa. Palokuntanuoren kannustaminen on minulle helppoa.

Ei samaa Melko Täysin VÄITTÄMÄT: Täysin Melko eri eikä eri samaa samaa. Palokuntanuoren kannustaminen on minulle helppoa. 1 MINÄ PALOKUNTANUORTEN OHJAAJANA -ITSEARVIOINTILOMAKE Alla olevassa luettelossa on väittämiä, jotka kuvaavat nuorisotyön ohjaajaa palokuntanuorten koulutus-, ohjaus- ja kasvatustehtävässä. Valitse jokaisesta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 7/2016. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302

KOKOUSKUTSU 7/2016. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 KOKOUSKUTSU 7/2016 Kokousaika: Maanantai 19.9.2016 klo 17.30 Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 Saapuvilla olevat jäsenet: Varajäsenet: Haavisto Marika Salonen Leevi Mauriala Anni

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

Kulttuuri kärkenä nuorten ystävyyskuntatoiminnassa. Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kulttuuripäivät

Kulttuuri kärkenä nuorten ystävyyskuntatoiminnassa. Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kulttuuripäivät Kulttuuri kärkenä nuorten ystävyyskuntatoiminnassa Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kulttuuripäivät 1991-2013 1 Ystävyyskunnat Kurikalla on neljä ystävyyskuntaa: ruotsalainen Ockelbo, norjalainen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot