Puolivuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016"

Transkriptio

1 Puolivuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 Väliaikainen konsernijohtaja Sakari Toikkanen Talousjohtaja Antti Heinola

2 Sisältö o Konsernin kehitys o Kassavirta ja käyttöpääoma o Rahoitus o Markkinanäkymät ja tulosohjeistus vuodelle 2016

3 Yhteenveto Q2/2016 Tilauskanta Tilauskanta oli 1 554,2 milj. euroa. Kasvua 13 % kesäkuun 2015 lopusta vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevaihto Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 615,5 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten Suomessa ja Itävallassa. Ruotsissa projektikannan arvioinnilla on ollut negatiivista vaikutusta kauden liikevaihtoon. Käyttökate Uudelleenjärjestelykulujen vaikutus oli 7,5 milj. euroa huhti-kesäkuussa. Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -6,8 milj. euroa. Käyttökate oli -14,4 milj. euroa. Käyttöpääoma ja vapaa kassavirta Käyttöpääoma oli 17,1 milj. euroa. Vapaa kassavirta oli 32,6 milj. euroa. 3 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

4 Avainlukuja Milj. e 4 6/16 4 6/15 Muutos 1 6/16 1 6/15 Muutos 1 12/15 Tilauskanta 1 554, ,1 12 % 1 554, ,1 12 % 1 461,4 Liikevaihto 615,5 638,1-4 % 1 176, ,5-2 % 2 443,0 Käyttökate (EBITDA) ilman uudelleenjärjestelykuluja Käyttökateprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, % -6, , , , Käyttökate (EBITDA) -14,4 22,0-2,9 36,2 91,5 Käyttökateprosentti, % -2,3 3,4-0,2 3,0 3,7 Liikevoitto -21,5 15,5-16,7 23,4 65,0 Liikevoittoprosentti, % -3,5 2,4-1,4 1,9 2,7 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,13 0,08-0,10 0,13 0,37 Käyttöpääoma 17,1 7,7 123 % 17,1 7,7 123 % -13,6 Vapaa kassavirta -32,6-6,3-61,3-5,5 53,9 Korollinen nettovelka 130,6 84,9 54 % 130,6 84,9 54 % 29,8 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana % % Puolivuosikatsaus 1 6/2016

5 Uudelleenjärjestelyiden tilannekatsaus Kannattavuusongelmia johtuen resurssien ylikapasiteetista vuoden 2016 aikana. Kustannusleikkaukset käynnistetty lomautuksina ja henkilöstövähennyksinä, jotka koskevat arviolta enintään 700 työntekijää. Kohdistuvat pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisiooniin sekä konsernitoimintoihin. Kesäkuun loppuun mennessä on irtisanottu 292 työntekijää ja väliaikaisesti lomautettuina oli 62 henkilöä Norjan divisioonassa. Uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ovat yhteensä noin milj. euroa vuonna 2016 Uudelleenjärjestelykulut ovat olleet 9,5 milj. euroa tammi kesäkuussa. Henkilöstövähennykset FY2016E: 700 H Arv. H2 Uudelleenjärjestelykulut FY2016E: milj. euroa 9,5 H1 Arv. H2 5

6 Ruotsin divisioonan tilannekatsaus Haasteet Resurssien ylikapasiteettia Organisaatiorakenne ja johto Organisaatiotasot, aluejohto vaihdettu, roolit ja vastuut Haasteita liittyen projektien toteutukseen ja johtamiseen Ruotsissa suoritettu yksityiskohtaisempi projektiarviointi yli sadassa käynnissä olevassa projektissa. Puutteita projektijohtamisen osaamisessa Välittömät toimenpiteet Henkilöstövähennyksiä Ruotsissa Organisaatiorakenteiden vakauttaminen ja arviointi Projektit-konsernitoiminto tukee projektitoimistoa (PMO) Lisää valvontaa, tarkastusta ja seurantaa projektiliiketoimintaan. Enemmän sisäistä koulutusta 6

7 Muutoksia konserniorganisaatiossa Perustetaan kaksi uutta konsernitoimintoa: Projektit ja Palvelut. Toteutus, tarkastus ja seuranta Tukea divisioonien haasteisiin Vähennetään kiinteitä kuluja Sisäisten kehityshankkeiden priorisointi Vähemmän työntekijöitä konsernissa 7

8 Tilauskanta kehittyi vahvasti toisella neljänneksellä Tilauskanta milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 +12 % Tilauskanta kasvoi 12 % edellisvuoteen verrattuna (vertailukelpoisin valuuttakurssein 13 %). Tilauskanta kasvoi edelleen kasvutavoitteiden mukaisesti erityisesti Suurissa projekteissa ja Managed Services - liiketoiminnassa. Vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää ( ) edeltäviltä kausilta. 8 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

9 Liikevaihdon kehitys Konsernin liikevaihto milj. e 1 12/14: /15: Liikevaihto oli 1 176,1 milj. euroa tammi kesäkuussa Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten Suomessa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 Liikevaihto maittain milj. e (6%) (-9%) (-14%) (3%) (13%) (-2%) (1%) Tanska-Norjan divisioonassa liikevaihtoon vaikuttaa yleinen taloustilanne Norjassa. Ruotsissa ei ole pystynyt hyödyntämään vallitsevaa markkinatilannetta. Saksa Ruotsi Tanska-Norja Teollisuuden ratkaisut 1 6/15 1 6/16 Suomi Itävalta Itä-Eurooppa 9 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

10 Toimintaympäristö liiketoiminta-alueittain (H1/2016) Liikevaihdon jakauma 1 6/2016 Suuret projektit (21 %) Managed Services (13 %) Tekninen asennus ja kunnossapito (66 %) Tekninen asennus ja kunnossapito o Markkinat olivat odotettua heikommat. o Hintakilpailu oli tiukkaa Teknisen asennuksen projekteissa. o Norjassa öljyteollisuuden taantuma vaikutti edelleen liiketoimintaan. o Edelleen odotettua matalampi käyttöaste Ruotsissa. Suuret projektit o Tarjoustoiminnassa myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa. o Taloudellisen tilanteen viimeaikainen epävarmuus on vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia. Managed Services o Kysyntä jatkui vahvana. o Kiinnostus julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön (PPP-malli) ja muihin elinkaariratkaisuihin lisääntyi Pohjoismaissa, vaikka niiden osuus koko markkinasta on edelleen suhteellisen pieni. 10 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

11 Saneeraustoimet vaikuttivat kannattavuuteen Käyttökate, milj. e Käyttökateprosentti, % o Käyttökatetta heikensivät uudelleenjärjestelykulut (7,5 milj. euroa 4-6/2016). 1 12/14: 67,5 (2,8 %) 1 12/15: 91,5 (3,7 %) 34,3 34,0 o Toisen vuosineljänneksen käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -6,8 milj. euroa. 9,6 2,1 1,6 0,4 21,5 3,8 5,2 14,2 2,5 22,0 21,3 3,4 3,7 5,1 11,5 2,0 o Projektikantaa on tarkasteltu Ruotsissa sekä kustannusarvioita ja varauksia tarkistettu, millä on 15 milj. euron heikentävä vaikutus huhti kesäkuun käyttökatteeseen. -2,3-14,4 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 o Useat kehitysprojektit ja investoinnit yhteisiin prosesseihin vaikuttivat myös liiketoiminnan kuluihin. 11 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

12 Esimerkkejä saamistamme tilauksista (huhti-kesäkuu 2016) Metsä Group, Suomi sopi Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibre Oy:n kanssa massatehtaan ja haihduttamon putkistojen toimituksista Äänekoskelle rakennettavaan biotuotetehtaaseen. Kyseessä on jo kolmas tilaus ilta samaan kohteeseen. Palvelualueet: Projektin toteutus, sisältäen biotuotetehtaan massatehtaan ja haihduttamon prosessiputkistojen materiaalitoimitukset, esivalmistuksen ja asennuksen. Elinkaari: Huhtikuu 2016-Huhtikuu 2017 solmi myös muita merkittäviä sopimuksia teollisuusasiakkaiden kanssa, mukaan lukien Kemijoki Oy:n ja Pankaboardin kanssa Suomessa sekä SKB:n ja Vattenfallin kanssa Ruotsissa. Tämä putkistotoimitus, hieman aikaisemmin sovittu korkeapaineja turbiinialueputkistotoimitus sekä kesäkuussa 2015 julkistettu massatornisopimus ovat yhteisarvoltaan noin 45 miljoona euroa. Metsä Fibre 12 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

13 Esimerkkejä saamistamme tilauksista (huhti-kesäkuu 2016) Kaksi yksityistä sairaalaa, Suomi Locum, Ruotsi toteuttaa talotekniikan kokonaistoimitukset OP Ryhmän Pohjola Sairaalan käyttöön tuleviin kiinteistöihin Kuopiossa ja Oulussa. Sopimuksen arvo: yhteensä lähes 10 milj. euroa Palvelualueet: Suunnittelu ja projektointi, Projektin johtaminen ja Projektin toteutus Tekniset tuotealueet: Lämmitys-, vesi- ja viemäri, Ilmanvaihto- ja ilmastointi, Jäähdytys, Sähköistys, Informaatio- ja viestintäteknologia sekä Turvallisuus ja Automaatio Elinkaari: Valmistuvat keväällä ja kesällä Asiakas: Koy Kuopion Isabella (Kuopio) ja rakennusliike Lapti Oy (Oulu). Deutsche Telekom AG Aihio Arkkitehdit solmi uuden Managed Services -kumppanuussopimuksen julkisia kiinteistöjä omistavan Locumin kanssa. ottaa vastuulleen 17 tukholmalaisen sairaalan ja terveyskeskuksen Ylläpidon johtamisen, sisältäen Teknisen huollon ja kunnossapidon. Sopimuksen arvo: yli 10 milj. euroa Palvelualueet: Palvelujen johtaminen Tekniset tuotealueet: Lämmitys, vesi ja viemäri, Ilmanvaihto ja ilmastointi, Jäähdytys, Sähköistys, Turvallisuus ja Automaatio Elinkaari: 5-vuotinen sopimus, optio kolmesta lisävuodesta Koko: m 2 13 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

14 Esimerkkejä saamistamme tilauksista (huhti-kesäkuu 2016) Deutsche Bahn, Saksa HUK Coburg, Saksa allekirjoitti Deutsche Bahn AG:n kanssa sopimuksen, joka käsittää Suuren projektin toimituksen sekä Teknistä huoltoa ja kunnossapitoa uuteen junien huoltokeskukseen Kölnissä. Deutsche Bahn AG on yksi maailman johtavista matkustaja- ja logistiikkayrityksistä. Deutsche Bahn solmi Managed Services -sopimuksen saksalaisen vakuutusyhtiö HUK Coburgin kanssa. vastaa Coburgissa sijaitsevan logistiikka- ja datakeskuksen toimintojen ohjauksesta sekä teknisestä huollosta ja kunnossapidosta lähes kaikkien taloteknisten järjestelmien ja tuotteiden osalta. Sopimuksen arvo: n. 19 milj. euroa Palvelualueet: Projektin toteutus sekä Tekninen huolto ja kunnossapito Tekniset tuotealueet: Lämmitys-, vesi- ja viemäri, Ilmanvaihto- ja ilmastointi, Jäähdytys sekä Automaatio Koko: m 2 Deutsche Telekom AG HUK Coburg Sopimuksen arvo: ei julkisteta Palvelualueet: Palvelujen johtaminen Tekniset tuotealueet: Lämmitys, vesi ja viemäri, Ilmanvaihto ja ilmastointi, Jäähdytys, Informaatio- ja viestintäteknologia, Turvallisuus ja Automaatio. Elinkaari: Viisivuotinen sopimus 14 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

15 työntekijää kesäkuun lopussa Suunnitteilla olevat henkilöstövähennykset koskevat arviolta enintään 700 työntekijää. Henkilöstön jakauma divisioonittain kesäkuun 2016 lopussa Pääpainopiste on Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonissa ja myös Konsernipalveluissa. in yhtenäisten työtapojen ja asenteiden kehittämistä jatkettiin: Työturvallisuutta ja työhyvinvointia priorisoidaan kaikessa toiminnassa. Eettiset ohjeet ohjaavat kaikkien työntekijöiden päivittäistä yhteistyötä. Saksa 14 % Ruotsi 20 % Tanska-Norja 20 % Teollisuuden ratkaisut 16 % Suomi 14 % Itävalta 5 % Itä-Eurooppa 10 % Konsernipalvelut 1 % 15 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

16 Kassavirta ja käyttöpääoma

17 Taloudellinen tavoite: negatiivinen käyttöpääoma Käyttöpääoma % 5 % 46 2 % 64 3 % % 2 % Käyttöpääoma, milj. e Käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon, % (viim. 12 kk) % -1 % 8 0 % 36 1 % % % 1 % Vuonna 2016 käyttöpääoma on heikentynyt. Syynä on alhainen laskutus ja viiveet projektien loppusuorituksissa Ruotsissa ja Saksassa. 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 12/14 3/15 6/15 9/15 12/15 3/16 6/16 17 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

18 Kassavirta ja investoinnit Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja, milj. euroa Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 3,1 5,2 4,3 10,8 7,3 5,5 5,0 9,0 7,1 17,3-11,1 4,1 20,5 Vapaa kassavirta milj. euroa 14,4 100,0 87,6 9,8 1,8 0,8-8,9 83,1 73,6-18,8-12,3 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16-15,8-7,1-6,3-14,2-28,8-32,6 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 Kassavirran heikentymisen syynä ovat heikko kannattavuus, investointien korkea taso sekä alhainen laskutus ja viiveet projektien loppusuorituksissa Ruotsissa ja Saksassa. o Käyttöomaisuusinvestoinnit (ml. yritysostot) olivat 24,4 milj. euroa 1-6/2016. o IT-investoinnit: 16,0 milj. euroa. o Muut investoinnit, ml. yritysostot: 8,5 milj. euroa. º Vapaa kassavirta = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut verot Investointien rahavirta (netto, sisältäen yrityskaupat). 18 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

19 Rahoitus

20 Velkarakenne Velkojen erääntyminen Milj. e 75 Lisää kuva tähän Velkasalkku Pankit 54 % Yritystodistukset 42 % Korkotyyppi (suojausten jälkeen)* Kiinteä korko 58 % o Velkasalkun arvo yhteensä 150,9 milj. euroa Vakuutusyhtiöt 3 % Muut 1 % Vaihtuva korko 42% o Keskikorko (suojausten jälkeen) 0,91 % * Korot on suojattu koron nousua vastaan. 20 Osavuosikatsaus 1-6/2015

21 Maksuvalmius Nettovelka, Milj. e Nettovelka/käyttökate, rullaava 12 kk ,4x 2,3x 59 2,5x ,5x 30 0,7x 0,9x 1,1x 0,7x 0,3x 0,7x Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 o Nettovelka pysyi Q tasolla o Vahva kassapositio mahdollisti ylimääräisen 20 milj. euron korollisen velan lyhennyksen Nettovelan rakenne Milj. e 20 Maksuvalmiusreservi 140 milj. euroa Milj. e Nostamattomat luottolimiitit Rahavarat Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Rahavarat Nettovelka Osavuosikatsaus 1-6/2015

22 Markkinanäkymät ja tulosohjeistus

23 in liiketoiminnan markkinanäkymät vuodelle 2016 Tekninen asennus ja kunnossapito o Markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina ja hintakilpailun tiukkana o o Teknisessä asennuksessa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat markkinoiden kehitystä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Suuret projektit o Myönteisiä merkkejä sekä saaduissa tilauksissa että tarjoustoiminnassa. o Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti. o Taloudellisen tilanteen epävarmuus on vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia. Palveluiden johtaminen o Uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. o Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla. 23 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

24 Tulosohjeistus vuodelle 2016 (muuttunut ) Liikevaihto arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: milj. euroa). Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioi, että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi edellisvuoden käyttökatetasolta (2015: 91,5 milj. euroa). 24 Puolivuosikatsaus 1 6/2016

25

26 Liitteet

27 osakkeenomistajaa Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeet, % osakepääomasta kpl Suurimmat osakkeenomistajat Muutos maaliskuun 2016 jälkeen, kpl Muutos maaliskuun 2016 jälkeen, % 1 Structor S.A , Herlin Antti , ,05 3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen , ,42 4 Nordea-rahastot , ,53 5 Fondita-rahastot , ,28 6 OP-rahastot , ,15 7 Aktia-rahastot , ,87 8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma , ,91 9 Valtion Eläkerahasto ,47 0 0,00 10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo , ,33 11 Säästöpankki-rahastot , ,09 12 SEB -rahastot , ,78 13 Brotherus Ilkka ,83 0 0,00 14 Odin-rahastot , ,07 15 Föreningen Konstsamfundet rf , ,62 16 Evli-rahastot , ,03 17 Oyj ,41 0 0,00 18 Danske Invest -rahastot , ,26 19 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland , ,22 20 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia , ,06 20 suurinta yhteensä ,40 Omistajarakenne osakkeiden määrän mukaan Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 31,4 % ( : 34,2 %) Kotitaloudet 20,7 % (19,1 %) Julkisyhteisöt 9,3 % (10,5 %) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,7 % (13,5 %) Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6,2 % (5,5 %) Yritykset ja asuntoyhteisöt 18,8 % (17,0 %) osakkeenomistajaa ( : ) Kaikki osakkeet Puolivuosikatsaus 1 6/2016

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2016

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2016 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2016 Sakari Toikkanen, väliaikainen konsernijohtaja Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja 27.10.2016 Sisältö: Konsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääoma Rahoitus Markkinanäkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 Konsernijohtaja Fredrik Strand Talousjohtaja Antti Heinola 28.4.2016 Sisältö o Konsernin kehitys o Kassavirta ja käyttöpääoma o Rahoitus o Markkinanäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi - joulukuu 2016

Tilinpäätöstiedote Tammi - joulukuu 2016 Tilinpäätöstiedote Tammi - joulukuu 2016 Ari Lehtoranta, Toimitusjohtaja Martti Ala-Härkönen, Talousjohtaja 7.2.2017 Sisältö Konsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääoma Rahoitus Markkinanäkymät, tulosohjeistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2017

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2017 Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2017 Ari Lehtoranta, Toimitusjohtaja Martti Ala-Härkönen, Talousjohtaja 28.4.2017 Sisältö Konsernin kehitys Kassavirta ja rahoitus Markkinanäkymät ja tulosohjeistus vuodelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2017

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2017 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2017 Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja 27.10.2017 Sisältö Konsernin kehitys Kassavirta ja rahoitus Markkinanäkymät ja tulosohjeistus vuodelle

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Tammi kesäkuu 2017

Puolivuosikatsaus Tammi kesäkuu 2017 Puolivuosikatsaus Tammi kesäkuu 2017 Ari Lehtoranta, Toimitusjohtaja Martti Ala-Härkönen, Talousjohtaja 20.7.2017 Sisältö Konsernin kehitys Kassavirta ja rahoitus Markkinanäkymät ja tulosohjeistus vuodelle

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014 Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014 Talousjohtaja Antti Heinola Sisällys lyhyesti Strategia ja vahvuudet Taloudellinen kehitys Markkinanäkymät Tulosohjeistus 2014 2 Roadshow 6 June 2013 lyhyesti Liiketoiminta

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja 12.11.2015 Sisältö o Liiketoiminta ja strategia o Markkinanäkymät ja tulosohjeistus o Taloudellinen kehitys Liiketoiminta

Lisätiedot

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001 Caverion lyhyesti Caverion Life Cycle Solutions for Buildings and Industries Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille

Lisätiedot

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 6.3.2014

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 6.3.2014 Älykästä kiinteistötekniikkaa 6.3.2014 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Sakari Toikkanen Sisällys lyhyesti Strategia ja vahvuudet Taloudellinen kehitys Markkinanäkymät Tulosohjeistus 2014 2 Roadshow 6 June

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja 17.3.2017 Sisältö Katsaus

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Esityksen sisältö in esittely Liiketoiminta Suomessa Vuosi 2013 lukuina Strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Älykäs rakennus Caverionin elinkaarimallilla - Hallitaan etänä, nautitaan paikan päällä

Älykäs rakennus Caverionin elinkaarimallilla - Hallitaan etänä, nautitaan paikan päällä Älykäs rakennus Caverionin elinkaarimallilla - Hallitaan etänä, nautitaan paikan päällä Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja Jani Orava, Liiketoimintapäällikkö, Elinkaarihankkeet 30.11.2016 Sisältö

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 1.11.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoiminnoittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus in ensimmäinen

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2009

Osavuosikatsaus 1-3/2009 Osavuosikatsaus 1-3/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentaminen supistuu useita prosentteja kuluvana vuonna Talonrakentamisen aloitukset puolittuvat vuoden 27 huipputasosta Asuntomyynti on piristynyt

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2015 22. lokakuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Q3 2015: Kannattavaa kasvua ja vahva rahavirta Q3/2015 Q3/2014 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Elämyksellisiä kauppakeskuksia. Miellyttävä ostosympäristö on avain sekä kauppakeskusten asiakkaiden että kauppiaiden tyytyväisyyteen. Kun liikkuminen keskuksessa on vaivatonta, kävijät viihtyvät ostoksilla

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Caverion Oyj Puolivuosikatsaus klo 9.00

Caverion Oyj Puolivuosikatsaus klo 9.00 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Caverion Oyj Puolivuosikatsaus 21.7.2016 klo 9.00 1 PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 1.4. 30.6.2016 Tilauskanta: 1 554,2 (1 393,1) milj. euroa, kasvua 12 prosenttia edellisvuoden

Lisätiedot

Q OSAVUOSIKATSAUS

Q OSAVUOSIKATSAUS Q2 2010 OSAVUOSIKATSAUS 22.7. 2010 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1 Q2/10 KESKEISET TAPAHTUMAT Positiivista Makrotalouden indikaattorit paranivat edelleen Teollisuuden kohonnut

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuu 2016: Tyydyttävä tulos matalista sähkönhinnoista huolimatta Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q1 26 Tulosjulkistus Helsinki 25.4.26 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu - Maaliskuu 26 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 26 Ensimmäinen vuosineljännes Liikevaihto 19,4 milj. euroa (14,5)

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 25.10.2017 1 Sisällysluettelo 1.Keskeistä kolmannella neljänneksellä 2.Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.2.2014 Toimintaympäristö vuonna 2013 Vuoden 2013 käynnistyessä teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talousjohtaja Antti Heinola 12.11.2014 Sisällys o Liiketoiminnan kuvaus o Strategia 2016 o Markkinanäkymät ja tulosohjeistus o Taloudellinen kehitys Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2015

Osavuosikatsaus 1-6/2015 Osavuosikatsaus 1-6/215 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu tiukentunut. Öljyn alhainen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 Hissi, jonka jokainen koti ansaitsee. Kaikenikäiset asukkaat voivat nauttia turvallisesta ja mukavasta hissimatkasta KONEen asuinrakennuksiin tarkoitettujen ratkaisujen avulla. Heitä myös ilahduttaa tieto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 28.1.2014 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoiminnoittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus Taloudellinen kehitys Loka joulukuu 2013: Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Oulu 6.11.2013. Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski

Pörssi-ilta, Oulu 6.11.2013. Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Pörssi-ilta, Oulu 6.11.2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Sisällys Liiketoiminnan kuvaus Strategia ja vahvuudet Markkinanäkymät Taloudellinen kehitys 2 Roadshow 6 June 2013 suunnittelee, toteuttaa

Lisätiedot

Caverion Oyj Uuden pörssiyhtiön kasvusuuntana Keski-Eurooppa 14.11.2013

Caverion Oyj Uuden pörssiyhtiön kasvusuuntana Keski-Eurooppa 14.11.2013 Oyj Uuden pörssiyhtiön kasvusuuntana Keski-Eurooppa 14.11.2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Sisällys Liiketoiminnan kuvaus Strategia ja vahvuudet Markkinanäkymät Taloudellinen kehitys 2 Roadshow 6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Metsä Board. Osavuosikatsaus 1 3/2017 Esitysmateriaali

Metsä Board. Osavuosikatsaus 1 3/2017 Esitysmateriaali Metsä Board Osavuosikatsaus 1 3/217 Esitysmateriaali Q1 217 lyhyesti Korkealaatuisten kartonkien kysyntä jatkui hyvänä Markkinahinnat olivat vakaat tai nousivat Metsä Boardin kartonkien ja markkinasellun

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta HEINÄKUUTA 2016 HENRIK EHRNROOTH, TOIMITUSJOHTAJA

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta HEINÄKUUTA 2016 HENRIK EHRNROOTH, TOIMITUSJOHTAJA KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2016 19. HEINÄKUUTA 2016 HENRIK EHRNROOTH, TOIMITUSJOHTAJA Figures Avainluvut for January June tammi kesäkuu 2016 Q2 2016 Avainluvut VAHVAA KEHITYSTÄ JA KANNATTAVAA

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007 1 YIT CORPORATION YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja 27.7.27 2 YIT CORPORATION Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/27 Markkinat ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Q1 2010 Osavuosikatsaus. 28.4.2010 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja

Q1 2010 Osavuosikatsaus. 28.4.2010 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja Q1 2010 Osavuosikatsaus 28.4.2010 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja Q1/10 keskeiset tapahtumat Positiivista Makrotalouden indikaattorit parantuneet Kunnossapidossa elpymisen merkkejä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot