YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL"

Transkriptio

1 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW

2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENTS Yhdistymisestä uudistumiseen Från fusion till förnyelse From merger to renewal Nuoren merkonomin polku Den unga merkonomens studiestig Youths business path Nuoren lähihoitajan polku Den unga närvårdarens studiestig Youth practical nursing path Aikuiset elinikäisen oppimisen tiellä Vuxna på vägen för livslångt lärande Adults on the road to lifelong learning Projektit kilpailukykyä edistämässä Projekt för befrämjande av konkurrenskraft Projects advance competitiveness Hallinto- ja tukipalvelujen uudistaminen Förnyelse av administration och stödfunktioner Renewal of administration and support services Opiskelijan ohjaus ja tuki Handledning och stöd av studerande Student guidance and support s.6 s.26 s.38 s.45 s.50 s.54 s.55 8 Viestintä mukana muutosten tuulissa Kommunikationen som en del av förändringens vind Communication and change management s.57 Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

3 REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Lukuvuoteen on mahtunut paljon onnistumisia. Opiskelijat järjestivät hienon tuote-esittelypäivän Point Collegessa, Taidetehtaalla pidettiin upea Joy of Life -gaala ja Taitaja2014 -kilpailuista Lahdesta tuli Point Collegeen kirkkain mitali yrittäjyyslajissa kultaa! Lukuvuoden aikana on käyty kansainvälistymässä aina Kiinassa asti, ja Taidetehtaalle avattiin Point Collegen uusi ja upea jalkahoitola. Iloa on tuottanut myös se, että oppilaskunta on aktivoitunut, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa tekeminen ja oppiminen ovat olleet keskiössä. Yhteisenä tuotekehitysprojektina opiskelijoiden kanssa on viety eteenpäin Minun Pointtini -työkalua. Myös erityisopetustarpeisiin on kuluneena lukuvuonna panostettu. Tehdessämme oppilaitoksen uutta markkinointimateriaalia haastateltavat opiskelijat toivat esiin, että meillä on avoin ja kansainvälinen ilmapiiri, opiskelijoiden tarpeet huomioidaan ja annetaan sekä vastuuta että vapautta. Oikea yritysyhteistyö ja yhdessä tekeminen tuovat opiskeluun oikean tekemisen meininkiä. Det gångna året i Point College kännetecknas av förnyelse. I verksamheten under det andra fusionsåret betonades uppmärksamhet på och respekt för var och en. Att känna varandra såväl på individ- som på avdelningsnivå liksom planeringen av gemensamma spelregler har poängterats. Personalens gemensamma aktiviteter har också varit en viktig del av verksamheten. Resultaten från den på hösten gjorda personalenkäten var goda. Den bästa responsen fick vi angående arbetsvälmående, personalledning och kommunikation. Resultatet för alla dess visade över 4/5. The financial position of the college has remained stable and the intakes of 2015 and 2016 have already been granted. In a countrywide comparison of school performance by the education ministry, the college was rated as best in its class with a score of Our dropout percentage is also low at only 4 5% and we were ranked as Achiever 2013 by Balance Consulting, the research and analysis unit of the business daily Kauppalehti. This excellent classification was made possible by well-established operations, stable growth, good results and profitability, a strong financial structure and good liquidity from continuing operations. Based on financial ratios, Point College was placed amongst the best companies in Finland and in its own field. The classification was based on the financial statements of 2012/2013. Point College has been an active participant in the quest to resolve the upper secondary vocational school campus issue in Itä-Uusimaa. Even the disposal of the Opistokuja property and moving to more appropriate educational premises has been considered in many forms this year. Sari Gustafsson 3

4 TAPAHTUI POINTISSA LUKUVUONNA HÄNT I POINT LÄSÅRET EVENTS AT POINT DURING Henkilöstön suunnittelupäivä Personalens planeringsdag Staff planning day Point Collegen lukuvuoden aloitus Läsåret inleds vid Point College New school year begins at Point College Aikuiskoulutuksen avoimet ovet Taidetehtaalla Vuxenutbildningens öppna dörrar på Konstfabriken Adult Education, open day at Taidetehdas ACT VET -projektin seminaari ACT VET projektets seminarium ACT VET project s international seminar Aikuiskou lutuks e n avoi met ovet Taidet ehtaa lla Poistumisharjoitus Taidetehtaalla Utrymningsövning på Konstfabriken Evacuation practice at Taidetehdas Poistumisharjoitus Opistokujalla Utrymningsövning på Konstfabriken Evacuation practice at Opistokuja Latvian opetusministeriön vierailu Besök från Lettlands undervisningsministerium Visit by Latvian education ministry Opintomatka Haapsaluun Exkursion till Haapsalu Field trip to Haapsalu Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas vid rektors morgonskaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event VIRE-messut POINTia terveyteen VIRE-mässan POINTer för din hälsa VIRE fair POINT for health Syysloma Höstlov Autumn vacation Tuot e-es itt e l ypäivä Tuote-esittelypäivä Produktdemonstrationsdag Product demonstration day Ruotsalaisuuden päivä Svenska Dagen Swedish heritage day Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

5 Point Collegen joulukonsertti Porvoon Pikkukirkossa Point Colleges julkonsert i Lilla kyrkan i Borgå Point College s Christmas concert at Porvoo chapel Henkilöstön pikkujoulujuhla ravintola JuhlaHelmessä Personalens lillajulfest på restaurang JuhlaHelmi Staff of Point celebrate their Christmas party at restaurant JuhlaHelmi Point College juhlii Suomen itsenäisyyspäivää Point College firar Finlands självständighet Point College celebrates Finnish Independence Day Kansa i nvä li n e n ystävä npä ivä Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas vid rektors morgonskaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event Aikuiskoulutuksen valmistujaiset Taidetehtaalla Vuxenutbildningens dimission på Konstfabriken Adult education graduation at Taidetehdas Nuorisoasteen joulujuhla Opistokujalla Ungdomsstadiets julfest på Institutgränd Youth education unit Christmas celebration at Opistokuja Kansainvälinen ystävänpäivä Alla hjärtans dag International Friendship day Talviloma Sportlov Winter vacation Työhyvinvointiluento, Marja-Liisa Manka Föreläsning om arbetsvälmående Marja-Liisa Manka Wellbeing at work lecture by Marja-Liisa Manka Joy of Life -videogaala Taidetehtaalla Joy of life -videogala på Konstfabriken Joy of life video gala at Taidetehdas Joy of Life -videogaala Taidet ehtaa lla Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas vid rektors morgonskaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event Työyhteisövalmennus Arbetsplatsutbildning Wellbeing at work training Valmistujaiset ja lukuvuoden päätös Taidetehtaalla Dimission och avslutning av läsåret på Konstfabriken Graduation ceremony and academic year end at Taidetehdas 5

6 1 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL STRATEGISEN JOHTAMISEN PAINOPISTEET PERIAATTEITA LUOMALLA Point Collegea vietiin lukuvuoden aikana eteenpäin yhdistymisestä kohti uudistumista. Toiminnassa on yhdistetty kolmen toiminta-alueen, aikuisten, liiketalousalan nuorten ja sosiaali- ja terveysalan nuorten parhaat toimintatavat ja käytännöt toimiviksi prosesseiksi. Lukuvuonna on korostunut uusiin ihmisiin tutustuminen, pelisääntöjen yhtenäistäminen sekä toimintamallien ja strategioiden uudistaminen. Point Collegessa on yhdessä luotu ja päivitetty mm. seuraavia toimintaa tukevia kehittämisohjelmia ja suunnitelmia: - yhtenäinen kehityskeskustelumalli - työryhmät osana johtamisjärjestelmää: vuosikellot ja työryhmäsuunnitelmat - intranet - nettisivujen uudistus - henkilöstösuunnitelma - pelastussuunnitelma - viestintäsuunnitelma - opinto-ohjaussuunnitelma - erityisopetussuunnitelma - hankintaohje - kestävän kehityksen suunnitelma - kriisitoimintaopas - tasa-arvosuunnitelma - toiminta- ja laatukäsikirja - työjärjestys ja toimisääntö - varamiesjärjestelmä - tietohallinto-ohjelma POINT COLLEGEN TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO POINT-TOIMINTAMALLI Hallitus 1. Strateginen johtaminen ja ohjaus sekä hyväksytyt toimintaperiaatteet TJ/REHTORI 1.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen Asiakas- ja koulutustarpeiden ennakointi Strategia, arvot ja visio SOSIAALI- JA TERVEYS, APULAISREHTORI 2.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen LIIKETALOUS, APULAISREHTORI 3.Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot ja ammattitaidon/kasvun tukeminen (sote ja liiketalous ja lisäkoulutus) AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 4.Organisaatioiden kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti KEHITYSJOHTAJA/PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Talous, rahoitus, laki Opintotoimisto Opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus Viestintä ja markkinointi Toiminnan seuranta ja arviointi ja laadunhallinta Tyytyväiset asiakkaat ja työelämä Henkilöstöhallinto (HRM) ICT hallinto Tilat ja ravitsemus PALAUTTEESEEN JA TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄ JATKUVA PARANTAMINEN Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

7 KV & Hankkeet Kehittämispäällikkö Projektikoordinaattori VIESTINTÄ Viestintäkoordinaattori Pedagoginen ICTasiantuntija REHTORI/TJ Ammattiosaamisen toimielin Opintokelpoisuuden toimielin APULAISREHTORI LIIKETALOUS APULAISREHTORI SOTE AIKUISKOULUTUSJOHTAJA Tiimivastaava (KO) Asiakaspalvelu ja myynti ( su/sve ja eng) Tiimivastaava (KO) Talous- ja toimistopalvelut Tiimivastaava (TO) Kasvun tukeminen ja ohjaus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, valinnainen osa Koulutuspäällikkö SOTE Koulutuspäällikkö Liiketalous ja luonnontieteet Oppisopimuspäällikkö Head of international program Tiimivastaava (TO) Hoito ja huolenpito, Sairaanhoito ja huolenpito, Vanhustyö, valinnainen osa Tutkintovastaavat PT, AT ja EAT Tiimivastaava (TO) Kuntoutumisen tukeminen ja Mielenterveys- ja päihdetyö, valinnainen osa TIIMIVASTAAVA YHTEISET AINEET OPETTAJAT TOIMIVAT RYHMINÄ OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ: Johtoryhmä Pedagoginen ryhmä Svenska gruppen koulututuspäällikkö (SVE) Opettajankokoukset/Yksikköpalaverit Tutkintovastaavien ryhmä (aikuiset) Hankeryhmä Työhyvinvointi- ja osaamisryhmä/virkistys & HRD TA-arvoryhmä YT-toimikunta Opiskelijahuoltotyöryhmä TARVITTAESSA: AD-hoc - ryhmät TALOUSPÄÄLLIKKÖ Raportoivat rehtorille Talous ja hankintapalvelut Henkilöstöpalvelut ; HRM ja palkanlaskenta Kiinteistöpalvelut ICT -palvelut Opintotoimisto (sis.tuki apulaisrehtorit) LUOTTAMUS- JA TYÖSUOJELUORGANISAATIO KO = koulutusohjelma TO = tutkinnon osa POINT COLLEGE LUKUINA POINT COLLEGE I SIFFROR POINT COLLEGE IN FIGURES TEEMA / TEMA / SUBJECT MÄÄRÄ / ANTAL / NUMBER Nuoriso-opiskelijat/Studerande på ungdomsstadiet/youth Aikuisopiskelijat/Vuxenstuderande/Adult students Henkilöstö/Personal/ 70 hlöä/pers./persons Opettajat/Lärare/Teachers 55 hlöä /pers./ persons Liikevaihto/Omsättning/Turnover 6 miljoonaa /6 miljener / 6 million Koulutusohjelmat/Utbildningsprogram/Education programs 8-10 Yritysyhteistyökumppanit/Företagssamarbetspartner/Partners 600 Oppisopimusten määrä/antal läroavtal/number of apprenticeships 220 Koulutuksen tuloksellisuus 2014 (opetusministeriö) Utbildningen, resultat 2014 (uvm) Education success 2014 (Finnish Education Ministry) Paras Suomessa Bäst i Finland Best in Finland 7

8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET VAUHDIKAS LUKUVUOSI STYRELSEORDFÖRANDES HÄLSNING ETT FARTFYLLT LÄSÅR COMPLIMENTS FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD A RAPID ACADEMIC YEAR Oppilaitoksen hallinnon kannalta todella tapahtumarikas toimintavuosi on nyt takana. Keskeisten tunnuslukujen valossa Point College on osoittanut kuuluvansa ammattioppilaitosten kärkeen Suomessa. Opiskelijamäärät ovat pysyneet huippulukemissa, ja aina niin harmillinen opiskelujen keskeyttäminenkin on ollut ilahduttavan alhaista, suuruusluokaltaan alle viiden prosentin. Vaikka syyt keskeyttämisiin ovat usein inhimillisiä ja perusteltuja, niin keskeyttämisten vähäisyyteen ei voi olla vaikuttamatta opiskeluympäristö, sen ammattitaitoinen ja opiskelijoistaan huolehtivainen henkilöstö. Henkilöstöön panostamisen ja korkean motivaatiotason ylläpitämisen tulee ehdottomasti kuulua keskeisiin tavoitteisiimme. Pleasing improvements have occurred over a wide front. The overall project, including internationalisation, has provided a clear view of a developmentoriented educational institution actively engaged in improving itself. This is also visible in the positive financial result of 2013, which provides a stable platform from which to approach the challenges of future profitably. För att trygga vår skolas fortsatta framgång måste det så fort som möjligt fattas beslut i utrymmesfrågan som länge varit aktuell. Bolagets styrelse och ledning kommer under läsåret att aktivt tillsammans med ägarna arbeta för att avlägsna den osäkerhet som präglar framtiden. Med tanke på helheten är det på intet sätt den bästa tänkbara lösningen att ha tre från varandra separata verksamhetspunkter. Bolagets åsikt är fortfarande att den enda riktiga beslutsmodellen är yrkesutbildningens gemensamma campusprojekt. Under våren 2014 har man kunnat se framsteg i den här riktningen. Slutligen vill jag även här framföra vårt tack till framlidne tidigare rektorn Jarl Bergström, som avled i december, för den livsgärning han utförde till förmån för läroinrättningen. Minnet av Jalle lever starkt bland oss. Markku Välimäki Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

9 Jarl Jalle Bergström JARL BERGSTRÖM IN MEMORIAM Oppilaitoksen pitkäaikainen rehtori, Jarl Jalle Bergström nukkui pois Hän aloitti uransa Porvoon kauppaoppilaitoksessa ja työskenteli oppilaitoksessa aina eläkkeelle jäämiseensä asti Jalle hoiti vielä eläkkeelle lähtönsä kynnyksellä Porvoon kauppaoppilaitoksen ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksen fuusion, joka synnytti uuden toisen asteen oppilaitoksen, Oy Porvoo International College Ab:n eli Point Collegen. Han verkade som lektor i rättslära och samhällsekonomi, studiehandledare, kurator och biträdande rektor. Till rektor för hela läroanstalten valdes han Jalle var till sin karaktär omedelbar och öppen och mycket uppskattad av både personal och studerande. De studerande uppskattade hans rättframhet och den brutalpedagogik som han lanserade. Han ansåg att saker inte skall framställas för invecklat utan i stället på ett praktiskt och lättfattligt sätt. Jalle set up many international projects during his career, including projects in St Petersburg, Kaliningrad, Novgorod, the Baltics and the Nordics. Under his leadership, the College set up a subsidiary called Porvoo International Services in 1998 to administer international projects. Also, in 2002, he set up a 2 year merkonomi course in English the QBA. He will always be thought of by us as an open, witty, human and positive person who loved people and life. We also remember his life s work. 9

10 POINT COLLEGEN HALLITUS 2013 POINT COLLEGES STYRELSE 2013 POINT COLLEGES BOARD OF GOVERNORS 2013 VARSINAINEN JÄSEN/ HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN/ TAUSTAYHTEISÖ/ ORDINARIE MEDLEM/ PERSONLIG SUPPLEANT/ BAKGRUNDSORGANISATION/ MEMBER/ PERSONAL DEPUTY/ ASSOCIATED ORGANISATION/ Välimäki Markku Hänninen Sanna Porvoo/Borgå Rosengren Anders Karike Tim Porvoo/Borgå Bergström Torolf Virkki Tuula Porvoo/Borgå Mattsson Hilding Kettunen Jari Porvoo/Borgå Skogster Antti Sundman Richard Sipoo/Sibbo Karvonen Juha Grundström Maria Loviisa/Lovisa Heikkilä Olli-Pekka Marjuri Taina Muut kunnat/övriga kommuner/other municipalities Kivimäki Jari Otollinen Pekka Yritykset/företag/business life Pettersson Carl Simosas Nina Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual Bergvall Annika Ratia Esko Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual POINT COLLEGEN HALLITUS 2014 POINT COLLEGES STYRELSE 2014 POINT COLLEGES BOARD OF GOVERNORS 2014 VARSINAINEN JÄSEN/ HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN/ TAUSTAYHTEISÖ/ ORDINARIE MEDLEM/ PERSONLIG SUPPLEANT/ BAKGRUNDSORGANISATION/ MEMBER/ PERSONAL DEPUTY/ ASSOCIATED ORGANISATION/ Välimäki Markku Hänninen Sanna Porvoo/Borgå Rosengren Anders Karike Tim Porvoo/Borgå Bergström Torolf Virkki Tuula Porvoo/Borgå Mattsson Hilding Kettunen Jari Porvoo/Borgå Skogster Antti Sundman Richard Sipoo/Sibbo Karvonen Juha Grundström Maria Loviisa/Lovisa Heikkilä Olli-Pekka Marjuri Taina Muut kunnat/övriga kommuner/other municipalities Kivimäki Jari Lehesniemi Matti Yritykset/företag/business life Pettersson Carl Simosas Nina Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual Bergvall Annika Hollmén Ralf Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual TILINTARKASTAJAT / REVISORER / AUDITORS BDO Audiator Oy, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

11 Point College Framgångsföretag POINT COLLEGE ETT AV DE MEST FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAGEN I LANDET! Point College har den 3 oktober tilldelats certifikatet Frangångsföretag Certifikatet har tilldelats av Kauppalehti Oy:s undersöknings- och analysenhets, Balance consultings, framgånsklassificering. Point College fick certifikatet Framgångsföretag med motiveringen att organisationen karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat och en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet. Enligt centrala nyckeltal har företaget placerat sig bland de bästa både av samtliga finska företag och inom sin egen bransch. Klassificeringen genomfördes utifrån bokslutsuppgifterna 2012/12 samt en uppföljningsperiod på 10 år. POINT COLLEGE TULOKSELLISUUDEN YKKÖNEN! Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain tekemässä ammatillisten oppilaitosten valtakunnallisessa tulosrahoitusvertailussa Point College menestyi erinomaisesti. Olemme omassa sarjassamme, A2 monialainen ja pieni/keskikokoinen yritys, koko Suomen paras oppilaitos indeksillä Hieno menestys tässä valtakunnallisessa vertailussa toi koulullemme merkittävän tuloksellisuusrahan vuodelle Oppilaitosten tuloksellisuutta määriteltäessä huomioidaan opintojen suorittaminen määräajassa, työllistyminen valmistumisen jälkeen, jatko-opintoihin siirtyminen, opintojen keskeyttäminen, opettajien pätevyys sekä henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit. Tässä seurannassa olleet opiskelijat aloittivat opintonsa vuonna 2008 ja valmistuivat vuonna Henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit sekä opetushenkilöstön pätevyyttä osoittava luku ovat vuodelta Tulos on laskettu ammatillisissa perustutkinnoissa 703 opiskelijan mukaan. Kunnia loistavasta tuloksesta kuuluu opiskelijoillemme, motivoituneille opettajillemme, koko osaavalle henkilöstöllemme sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme yhdessä tehdystä hienosta työstä. 11

12 OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN (pääosin nuorisopuolen opiskelijoita) DE STUDERANDE ENLIGT HEMKOMMUN (huvudsakligen studerande på ungdomssidan) YOUTH (mainly) STUDENTS BY COUNTY ON Askola 16 Hamina/Fredrikshamn 1 Helsinki/Helsingfors 2 Kerava/Kervo 1 Kirkkonummi/Kyrkslätt 1 Kotka 2 Kouvola 2 Lahti/Lahtis 1 Lapinjärvi/Lappträsk 2 Loviisa/Lovisa 34 Miehikkälä 1 Myrskylä/Mörskom 3 Mäntsälä 6 Orimattila 2 Pornainen/Borgnäs 10 Porvoo/Borgå 282 Pukkila 5 Pyhtää/Pyttis 1 Sipoo/Sibbo 21 Turku/Åbo 1 Tuusula/Tusby 1 Vantaa/Vanda 1 Ilman kotikuntaa olevat/ingen hemkommun/without municipality 36 Yhteensä 432 (sisältää 18 opiskelijaa, jotka käyvät maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta). Lisäksi oppilaitoksessa on aikuisopiskelijoita n , jotka toimivat pääosin monimuoto-opetuksen piirissä. Sammanlagt 432 (inklusive 18 studerande som studerar inom utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare). Läroanstalten har dessutom cirka vuxenstuderande som huvudsakligen studerar genom flerformsundervisning. In addition to those, Adult education students in multi-form studies, number TUTKINNOT EXAMINA DIPLOMAS Perustutkinnot/Grundexamina/Qualifications: - liiketalouden perustutkinto, merkonomi /grundexamen inom företagsekonomi, merkonom - sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja - tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi - QBA Vocational Qualification in Business and Administration - Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot /Yrkes- och specialyrkesexamina/vocational and Specialist Vocational qualifications: - jalkojenhoidon ammattitutkinto - myynnin ammattitutkinto/yrkesexamen i försäljning - taloushallinnon ammattitutkinto/yrkesexamen i ekonomiförvaltning - tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto - vanhustyön erikoisammattitutkinto - yrittäjän ammattitutkinto/yrkesexamen för företagare - yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen - yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst - ja koulutuksia tarpeen mukaan/samt fortbildningar enligt behov/and training as needs arise Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

13 POINTIN 10 OPPIMISEN, OSAAMISEN JA OPETUKSEN LAATUVAATIMUSTA POINTS 10 KVALITETSKRAV I FRÅGA OM LÄRANDE, KUNSKAPER OCH UNDERVISNING POINT S 10 REQUIREMENTS FOR EFFECTIVE SKILLS DEVELOPMENT, LEARNING AND TEACHING Point Collegessa suositaan seuraavia 10 oppimisen, osaamisen ja opetuksen laatuvaatimusta: Arvostamme ja kunnioitamme toistemme osaamista ja kokemuksia elinikäisen oppimisen hengessä. Korostamme ratkaisuja, emme ongelmia. Arvioimme osaamista, emme pelkkää läsnäoloa. Käytämme niin monipuolisia ja työelämälähtöisiä menetelmiä, että oppimisesta tulee iloista ja motivoivaa. Korostamme tasapainossa erilaista yksilöä, hyvää yhteisöä ja yhteistyötä. Kunnioitamme monimuotoisuutta ja moninaisia luovia ratkaisuja erilaisissa tilanteissa eri opiskelijoille. Olemme aikuisen malleja opiskelijoillemme ja ammattimaisen opettajuuden malleja työelämälle. Otamme opiskelijat mukaan oppimisen kehittämiseen, emme mieti heidän puolestaan. Keräämme säännöllisesti palautetta ja kehitämme toimintaa sen suuntaisesti. Olemme aktiivisesti kukin omalla laillamme edistämässä muutoksia kohti erinomaisuutta ja palkitsevaa oppimista ja työtä. 13

14 I Point College föredrar vi 10 följande kvalitetskrav i fråga om lärande, kunskaper och undervisning. 10. Vi bidrar alla aktivt på vårt eget sätt till utvecklingen mot utmärkt kvalitet, meningsfullt lärande och arbete. 9. Vi samlar regelbundet in respons och utvecklar verksamheten utifrån den. 8. Vi låter de studerande själva utveckla sitt lärande och fattar inte beslut för deras del. 7. Vi är vuxna förebilder för våra studerande och professionella lärarförebilder för arbetslivet. 1. Vi värdesätter och repekterar varandras kunskaper och erfarenhet enligt principen om livslångt lärande. 2. Vi fokuserar på lösningar, inte problem. 6. Vi respekterar mångfald och olika slags kreativa lösningar i olika situtationer för olika studerande. 3. Vi utvärderar kunskaper, inte enbart närvaro. 4. Vi tillämpar mångsidiga och arbetslivsorienterade metoder för att lärandet ska ge glädje och motivation. 5. Vi betonar både den enskilda individen, gruppen och gott samarbete We respect and appreciate each other s knowledge and experiences in the spirit of lifelong learning. We stress solutions, not problems. We evaluate knowledge; not just presence. We use such work-life-centred and multi-dimensional teaching methods, that learning is both fun and motivating. We highlight balance between community, individuality and cooperation. We respect diversity and multiple creative solutions in different situations and with different students. We are role models of vocational teaching to both students and the work community. We include students in our teaching development process. We don t think on their behalf. We regurlarly collect feedback so that we may improve our performance. We are active in our own way to promote changes towards excellence and fruitful work and learning. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

15 KANSAINVÄLISYYS POINTISSA INTERNATIONALISM I POINT INTERNATIONALISATION AT POINT POINT INTERNATIONALISATION MODEL AND PROCESS PROJECT OPERATIONS: New operating models, partners and parallel learning with peers STUDENT MOBILITY: From Finland overseas and vice versa NETWORK COOPERATION: Teacher exchange New ideas IMMIGRANTS International education QBA & MAVA STABLE ACTIVITIES: International workplaces and partner schools Teaching plan contents and teaching methods Three teaching languages, cooperation and limitless options Multicultural student material and staff Lukuvuoden aikana tehtiin useita ulkomaille suuntautuneita opintomatkoja ja vierailuja sekä suoritettiin työssäoppimisjaksoja ulkomailla. POINT COLLEGE ISÄNNÖI LATVIAN OPETUSHALLITUKSEN VIERAILUA Point College toimi syyskuussa 2013 vastaanottavana tahona kolmelle latvialaiselle asiantuntijalle, jotka tutustuivat viikon ajan Suomen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien rakenteeseen ja niiden toteutukseen. Latvian Opetushallituksen edustajat Laura Strode, Sarmite Valaine ja Inta Annuskane vierailivat Point Collegen lisäksi mm. Inveonissa, Etelä-Kymenlaakson ammatillisessa koulutuskeskuksessa, Koulutuskeskus Salpauksessa, Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä Opetushallituksessa. MINISTRY OF EDUCATION REPUBLIC OF BELARUS, VISIT TO FINLAND 5 NOVEMBER 2013 The Center for International Relations from the Ministry of Education Republic of Belarus, organized an educational visit for the principals of Krasnodar colleges. The delegation of 30 persons was kindly welcomed by the principal of Point College Sari Gustafsson. She told them about the Finnish Education System and innovative leadership management at Point College. There were many questions to be answered on how to become a successful educational organization developing innovativeness in organisational culture, innovative learning- and teaching/training methods through innovative individuals. 15

16 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS 2013 INTERNATIONELL RÖRLIGHET BLAND STUDERANDE 2013 STUDENTS INTERNATIONAL MOBILITY 2013 Suomesta ulkomaille lähteneet opiskelijat, alle 2 viikon liikkuvuudet Studerande som åkte från Finland utomlands, för mindre än 2 veckor Student mobility from Finland to abroad, less than 2 week mobility MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Latvia/Lettland/Latvia päivää/dagar/days Islanti/Island/Iceland 6 30 päivää/dagar/days Viro/Estland/Estonia 3 15 päivää/dagar/days Liettua/Litauen/Lithuania 3 15 päivää/dagar/days Norja/Norge/Norway 2 10 päivää/dagar/days Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 3 9 päivää/dagar/days Suomesta ulkomaille lähteneet opiskelijat, vähintään 2 viikon liikkuvuudet *) Studerande som åkte från Finland utomlands, för minst 2 veckor *) Student mobility from Finland to abroad, 2 weeks plus mobility*) MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Espanja/Spanien/Spain 4 30 viikkoa/veckor/weeks Latvia/Lettland/Latvia 1 13 viikkoa/veckor/weeks Kiina/Kina/China 2 10 viikkoa/veckor/weeks Kreikka/Grekland/Greece 1 10 viikkoa/veckor/weeks Tsekki/Tjeckien/ Czech Republic 1 3 viikkoa/veckor/weeks *) Listassa ei ole ulkomaalaisten opiskelijoiden omiin kotimaihinsa suuntautuneita liikkuvuuksia. *) Förteckningen innehåller inte utländska studerandes resor till sina hemländer. *) The list does not include the mobility of international students who travelled to their homelands. Opiskelijaliikkuvuus ulkomailta Suomeen Rörlighet bland de studerande från utlandet till Finland Student mobility from abroad to Finland MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Saksa/Tyskland/Germany 8 17 viikkoa/veckor/weeks Latvia/Lettland/Latvia 3 11 viikkoa/veckor/weeks Ranska/Frankrike/France 2 8 viikkoa/veckor/weeks Turkki/Turkiet/Turkey 6 3 viikkoa/veckor/weeks Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 4 2 viikkoa/veckor/weeks Venäjä/Rysland/Russia 2 2 viikkoa/veckor/weeks Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

17 HENKILÖKUNNAN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS 2013 INTERNATIONELL RÖRLIGHET BLAND PERSONALEN 2013 STAFF INTERNATIONAL MOBILITY 2013 Suomesta ulkomaille lähteneet opettajat ja muu henkilöstö Lärare och övrig personal som åkte från Finland utomlands Teachers and other staff, mobility from Finland to abroad MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Viro/Estland/Estonia päivää/dagar/days Kiina/Kina/China 2 29 päivää/dagar/days Islanti/Island/Iceland 4 20 päivää/dagar/days Latvia/Lettland/Latvia 4 19 päivää/dagar/days Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 4 16 päivää/dagar/days Liettua/Litauen/Lithuania 2 10 päivää/dagar/days Norja/Norge/Norway 2 10 päivää/dagar/days Belgia/Belgien/Belgium 2 6 päivää/dagar/days Ranska/Frankrike/France 2 6 päivää/dagar/days Serbia/Serbien/Serbia 2 6 päivää/dagar/days Venäjä/Ryssland/Russia 2 6 päivää/dagar/days Kreikka/Grekland/Greece 1 3 päivää/dagar/days Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ulkomailta Suomeen Lärare och övrig personal som kom från utlandet till Finland Teachers and staff, mobility from abroad to Finland MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Turkki/Turkiet/Turkey 8 32 päivää/dagar/days Latvia/Lettland/Latvia 4 26 päivää/dagar/days Saksa/Tyskland/Germany 6 24 päivää/dagar/days Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 4 16 päivää/dagar/days Venäjä/Ryssland/Russia 2 8 päivää/dagar/days Kiina/Kina/China 1 4 päivää/dagar/days Norja/Norge/Norway 1 4 päivää/dagar/days Ruotsi/Sverige/Sweden 1 5 päivää/dagar/days Viro/Estland/Estonia 1 5 päivää/dagar/days 17

18 ATTAINING GROWTH THROUGH CHANGE, BRUSSELS, NOVEMBER 2013 Principal Sari Gustafsson and project coordinator Anita Eglite- Osmane were brainstorming in two days of employment issues at the European Employment Forum. The Finnish delegation were proud to find that Finland and its policies are ahead of many European countries in solving unemployment problems. The youth guarantee in Finland gives a guarantee to young people starting their working life. Europe, here we come! Sari Gustafsson took part in panel discussions pointing out that in the field of vocational education, it is very important not only to talk about new vocational skills, but also be efficient in creating new professions which go hand in hand with the needs of the labour market. She also underlined how important it is to listen to young people; thus to let us know what they think about their situation and possible solutions. A lot of contacts were made with a view to cooperate and to create common solutions in preventing unemployment threats. LABOUR MARKET OBSERVATORY CONFERENCE 3 DECEMBER 2013 Point Collegen rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson osallistui kutsuttuna puhujana Cedefopin (European Centre for the Development of Vocational Training) järjestämään tilaisuuteen, Labour Market Observatory conference, Skills and Mobility for Competitiveness, Thessalonikissa Cedefop on koko ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Euroopassa. Sari Gustafssonin puheenvuoron aiheena oli ammattien ja osaamisen uudistaminen ja osaamistarpeen ennakointi. Olemme asiassa Suomessa kirkkaasti edelläkävijöitä. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

19 POINT COLLEGE SET UP A PARTNERSHIP WITH LYCÉE JEANNE D ARC IN FRANCE We are so different, but so similar. That describes the situation when principal Sari Gustafsson, special needs teacher Anna-Mari Heikinheimo and project coordinator Anita Eglite-Osmane visited the French High school, Lycée Jeanne d Arc, in the old and picturesque town of Rouen at the beginning of February The meetings with a representative from the Ministry of Education regional department, principal of Lycée Jeanne d Arc Mrs. Catherine Petit and teachers took up such important topics as prevention of drop-outs benchmarking the French-Finnish experience, comparing the vocational education and training systems, roles and tasks of special teachers working with special needs students. Point College in turn hosted a group of teachers from Lycée Jeanne d Arc from to complete the planning work. The Point College team were invited to develop a partnership with French colleagues and students with different points of view: - sharing experiences around youth enterprises - projects for exchange (common points in the curriculum or frames of reference) - international solutions to problems in the educational field Je ne regrette rien. The French guests singing for the Finnish hosts. ANNUAL AGEFA-MOBILITE.EU FORUM, PARIS, 22 NOVEMBER 2013 Studying and living abroad, even in a short term period, allows students to experience new cultures and open their minds by broadening their perspective on studies and life. The programme ERASMUS+ is based on the idea that investing in education and training is the key to unlocking people s potential. Point College was represented by principal Sari Gustafsson and project coordinator Anita Eglite-Osmane in this forum which was looking forward to connect all stakeholders in order to help them positively influence students skills and personal development. Point College has two partnership schools in France, Lycée Chevrollier and Lycée Jeanne d Arc. French students from these schools have had their training in Porvoo at Ensto and Lamor and Finnish students have had on the-job-learning periods in France at Galleries Lafayette. Sari Gustafsson and Anita Eglite-Osmane in Paris with colleagues from Lycée Jeanne d Arc. During the forum, participants discussed topics like what is the role of internships within a company and how to approach companies in interactive sessions. 19

20 YHTEISTYÖTÄ JA UUDISTUKSIA Syksyllä 2013 Point Collegessa tehtiin henkilöstökysely, jonka tulokset olivat varsin positiiviset. Parhaat arvosanat saivat työhyvinvointi ja yhteistyö sekä viestintä. Näiden tulos kyselyssä oli 4,24/5. Myös esimiestyö ja johtaminen koettiin onnistuneeksi. Henkilöstön johtaminen sai arvo-sanaksi 4,22/5, tuloksen johtaminen 4,22/5 ja motivaation ja osaamisen kehittäminen 4,11/5. Kyselyn vastausprosentti oli 84,62 %. Henkilöstökyselyn tuloksia oli ilo esitellä. Susanna Björkman, Sebastian Ekblom ja Sari Gustafsson. TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA Point Collegessa järjestettiin pelastusharjoitukset syksyllä 2013 sekä Taidetehtaalla että Opistokujalla. Harjoitukset sujuivat hyvin, ja Point College sai pelastuslaitokselta kiitettävät arvosanat. Opistokujalla arvosanaksi tuli 9 ja pihalla oltiin järjestäytyneenä jo 11 minuutissa. Harjoituksissa ilmi tulleiden asioiden perusteella pystyimme edelleen parantamaan turvallisuutta oppilaitoksessamme. Apulaisrehtori Heli Vainio kuuluttaa Opistokujan kokoontumispaikalla henkilökuntaa koolle. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN. Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous

Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN. Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous SISÄLLYSLUETTELO 1. Hallintomalli ja johtamisjärjestelmä 2. Talous ja toiminnan edellytykset 3. Hyvinvoiva

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 2 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB SUOMEN PARAS FINLANDS BÄSTA THE BEST IN FINLAND OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme. Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto

Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme. Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto 27.8.2014 Ovat harvassa? Monipuolista tekemistä Tekemistä oman tason mukaan

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VAHVANA KOHTI UUTTA STARKT MOT NYTT STRONGLY FACING THE FUTURE OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENTS 1 2

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan kauppaopistossa nuoret ja aikuiset opiskelevat ammattiosaajiksi kolmella eri alalla: liiketalous, tietojenkäsittely

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Suomalaisen työelämän tutkimustarpeet - uudet avaukset?

Suomalaisen työelämän tutkimustarpeet - uudet avaukset? Työelämän kehittämisen tutkimusseminaari TSR, Helsinki 14.2.2006, Kuntatalo Suomalaisen työelämän tutkimustarpeet - uudet avaukset? Guy Ahonen Professori KM, erityisesti henkilöst stötalaoustalaous Hanken

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot