YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL"

Transkriptio

1 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW

2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENTS Yhdistymisestä uudistumiseen Från fusion till förnyelse From merger to renewal Nuoren merkonomin polku Den unga merkonomens studiestig Youths business path Nuoren lähihoitajan polku Den unga närvårdarens studiestig Youth practical nursing path Aikuiset elinikäisen oppimisen tiellä Vuxna på vägen för livslångt lärande Adults on the road to lifelong learning Projektit kilpailukykyä edistämässä Projekt för befrämjande av konkurrenskraft Projects advance competitiveness Hallinto- ja tukipalvelujen uudistaminen Förnyelse av administration och stödfunktioner Renewal of administration and support services Opiskelijan ohjaus ja tuki Handledning och stöd av studerande Student guidance and support s.6 s.26 s.38 s.45 s.50 s.54 s.55 8 Viestintä mukana muutosten tuulissa Kommunikationen som en del av förändringens vind Communication and change management s.57 Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

3 REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Lukuvuoteen on mahtunut paljon onnistumisia. Opiskelijat järjestivät hienon tuote-esittelypäivän Point Collegessa, Taidetehtaalla pidettiin upea Joy of Life -gaala ja Taitaja2014 -kilpailuista Lahdesta tuli Point Collegeen kirkkain mitali yrittäjyyslajissa kultaa! Lukuvuoden aikana on käyty kansainvälistymässä aina Kiinassa asti, ja Taidetehtaalle avattiin Point Collegen uusi ja upea jalkahoitola. Iloa on tuottanut myös se, että oppilaskunta on aktivoitunut, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa tekeminen ja oppiminen ovat olleet keskiössä. Yhteisenä tuotekehitysprojektina opiskelijoiden kanssa on viety eteenpäin Minun Pointtini -työkalua. Myös erityisopetustarpeisiin on kuluneena lukuvuonna panostettu. Tehdessämme oppilaitoksen uutta markkinointimateriaalia haastateltavat opiskelijat toivat esiin, että meillä on avoin ja kansainvälinen ilmapiiri, opiskelijoiden tarpeet huomioidaan ja annetaan sekä vastuuta että vapautta. Oikea yritysyhteistyö ja yhdessä tekeminen tuovat opiskeluun oikean tekemisen meininkiä. Det gångna året i Point College kännetecknas av förnyelse. I verksamheten under det andra fusionsåret betonades uppmärksamhet på och respekt för var och en. Att känna varandra såväl på individ- som på avdelningsnivå liksom planeringen av gemensamma spelregler har poängterats. Personalens gemensamma aktiviteter har också varit en viktig del av verksamheten. Resultaten från den på hösten gjorda personalenkäten var goda. Den bästa responsen fick vi angående arbetsvälmående, personalledning och kommunikation. Resultatet för alla dess visade över 4/5. The financial position of the college has remained stable and the intakes of 2015 and 2016 have already been granted. In a countrywide comparison of school performance by the education ministry, the college was rated as best in its class with a score of Our dropout percentage is also low at only 4 5% and we were ranked as Achiever 2013 by Balance Consulting, the research and analysis unit of the business daily Kauppalehti. This excellent classification was made possible by well-established operations, stable growth, good results and profitability, a strong financial structure and good liquidity from continuing operations. Based on financial ratios, Point College was placed amongst the best companies in Finland and in its own field. The classification was based on the financial statements of 2012/2013. Point College has been an active participant in the quest to resolve the upper secondary vocational school campus issue in Itä-Uusimaa. Even the disposal of the Opistokuja property and moving to more appropriate educational premises has been considered in many forms this year. Sari Gustafsson 3

4 TAPAHTUI POINTISSA LUKUVUONNA HÄNT I POINT LÄSÅRET EVENTS AT POINT DURING Henkilöstön suunnittelupäivä Personalens planeringsdag Staff planning day Point Collegen lukuvuoden aloitus Läsåret inleds vid Point College New school year begins at Point College Aikuiskoulutuksen avoimet ovet Taidetehtaalla Vuxenutbildningens öppna dörrar på Konstfabriken Adult Education, open day at Taidetehdas ACT VET -projektin seminaari ACT VET projektets seminarium ACT VET project s international seminar Aikuiskou lutuks e n avoi met ovet Taidet ehtaa lla Poistumisharjoitus Taidetehtaalla Utrymningsövning på Konstfabriken Evacuation practice at Taidetehdas Poistumisharjoitus Opistokujalla Utrymningsövning på Konstfabriken Evacuation practice at Opistokuja Latvian opetusministeriön vierailu Besök från Lettlands undervisningsministerium Visit by Latvian education ministry Opintomatka Haapsaluun Exkursion till Haapsalu Field trip to Haapsalu Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas vid rektors morgonskaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event VIRE-messut POINTia terveyteen VIRE-mässan POINTer för din hälsa VIRE fair POINT for health Syysloma Höstlov Autumn vacation Tuot e-es itt e l ypäivä Tuote-esittelypäivä Produktdemonstrationsdag Product demonstration day Ruotsalaisuuden päivä Svenska Dagen Swedish heritage day Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

5 Point Collegen joulukonsertti Porvoon Pikkukirkossa Point Colleges julkonsert i Lilla kyrkan i Borgå Point College s Christmas concert at Porvoo chapel Henkilöstön pikkujoulujuhla ravintola JuhlaHelmessä Personalens lillajulfest på restaurang JuhlaHelmi Staff of Point celebrate their Christmas party at restaurant JuhlaHelmi Point College juhlii Suomen itsenäisyyspäivää Point College firar Finlands självständighet Point College celebrates Finnish Independence Day Kansa i nvä li n e n ystävä npä ivä Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas vid rektors morgonskaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event Aikuiskoulutuksen valmistujaiset Taidetehtaalla Vuxenutbildningens dimission på Konstfabriken Adult education graduation at Taidetehdas Nuorisoasteen joulujuhla Opistokujalla Ungdomsstadiets julfest på Institutgränd Youth education unit Christmas celebration at Opistokuja Kansainvälinen ystävänpäivä Alla hjärtans dag International Friendship day Talviloma Sportlov Winter vacation Työhyvinvointiluento, Marja-Liisa Manka Föreläsning om arbetsvälmående Marja-Liisa Manka Wellbeing at work lecture by Marja-Liisa Manka Joy of Life -videogaala Taidetehtaalla Joy of life -videogala på Konstfabriken Joy of life video gala at Taidetehdas Joy of Life -videogaala Taidet ehtaa lla Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas vid rektors morgonskaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event Työyhteisövalmennus Arbetsplatsutbildning Wellbeing at work training Valmistujaiset ja lukuvuoden päätös Taidetehtaalla Dimission och avslutning av läsåret på Konstfabriken Graduation ceremony and academic year end at Taidetehdas 5

6 1 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL STRATEGISEN JOHTAMISEN PAINOPISTEET PERIAATTEITA LUOMALLA Point Collegea vietiin lukuvuoden aikana eteenpäin yhdistymisestä kohti uudistumista. Toiminnassa on yhdistetty kolmen toiminta-alueen, aikuisten, liiketalousalan nuorten ja sosiaali- ja terveysalan nuorten parhaat toimintatavat ja käytännöt toimiviksi prosesseiksi. Lukuvuonna on korostunut uusiin ihmisiin tutustuminen, pelisääntöjen yhtenäistäminen sekä toimintamallien ja strategioiden uudistaminen. Point Collegessa on yhdessä luotu ja päivitetty mm. seuraavia toimintaa tukevia kehittämisohjelmia ja suunnitelmia: - yhtenäinen kehityskeskustelumalli - työryhmät osana johtamisjärjestelmää: vuosikellot ja työryhmäsuunnitelmat - intranet - nettisivujen uudistus - henkilöstösuunnitelma - pelastussuunnitelma - viestintäsuunnitelma - opinto-ohjaussuunnitelma - erityisopetussuunnitelma - hankintaohje - kestävän kehityksen suunnitelma - kriisitoimintaopas - tasa-arvosuunnitelma - toiminta- ja laatukäsikirja - työjärjestys ja toimisääntö - varamiesjärjestelmä - tietohallinto-ohjelma POINT COLLEGEN TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO POINT-TOIMINTAMALLI Hallitus 1. Strateginen johtaminen ja ohjaus sekä hyväksytyt toimintaperiaatteet TJ/REHTORI 1.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen Asiakas- ja koulutustarpeiden ennakointi Strategia, arvot ja visio SOSIAALI- JA TERVEYS, APULAISREHTORI 2.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen LIIKETALOUS, APULAISREHTORI 3.Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot ja ammattitaidon/kasvun tukeminen (sote ja liiketalous ja lisäkoulutus) AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 4.Organisaatioiden kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti KEHITYSJOHTAJA/PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Talous, rahoitus, laki Opintotoimisto Opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus Viestintä ja markkinointi Toiminnan seuranta ja arviointi ja laadunhallinta Tyytyväiset asiakkaat ja työelämä Henkilöstöhallinto (HRM) ICT hallinto Tilat ja ravitsemus PALAUTTEESEEN JA TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄ JATKUVA PARANTAMINEN Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

7 KV & Hankkeet Kehittämispäällikkö Projektikoordinaattori VIESTINTÄ Viestintäkoordinaattori Pedagoginen ICTasiantuntija REHTORI/TJ Ammattiosaamisen toimielin Opintokelpoisuuden toimielin APULAISREHTORI LIIKETALOUS APULAISREHTORI SOTE AIKUISKOULUTUSJOHTAJA Tiimivastaava (KO) Asiakaspalvelu ja myynti ( su/sve ja eng) Tiimivastaava (KO) Talous- ja toimistopalvelut Tiimivastaava (TO) Kasvun tukeminen ja ohjaus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, valinnainen osa Koulutuspäällikkö SOTE Koulutuspäällikkö Liiketalous ja luonnontieteet Oppisopimuspäällikkö Head of international program Tiimivastaava (TO) Hoito ja huolenpito, Sairaanhoito ja huolenpito, Vanhustyö, valinnainen osa Tutkintovastaavat PT, AT ja EAT Tiimivastaava (TO) Kuntoutumisen tukeminen ja Mielenterveys- ja päihdetyö, valinnainen osa TIIMIVASTAAVA YHTEISET AINEET OPETTAJAT TOIMIVAT RYHMINÄ OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ: Johtoryhmä Pedagoginen ryhmä Svenska gruppen koulututuspäällikkö (SVE) Opettajankokoukset/Yksikköpalaverit Tutkintovastaavien ryhmä (aikuiset) Hankeryhmä Työhyvinvointi- ja osaamisryhmä/virkistys & HRD TA-arvoryhmä YT-toimikunta Opiskelijahuoltotyöryhmä TARVITTAESSA: AD-hoc - ryhmät TALOUSPÄÄLLIKKÖ Raportoivat rehtorille Talous ja hankintapalvelut Henkilöstöpalvelut ; HRM ja palkanlaskenta Kiinteistöpalvelut ICT -palvelut Opintotoimisto (sis.tuki apulaisrehtorit) LUOTTAMUS- JA TYÖSUOJELUORGANISAATIO KO = koulutusohjelma TO = tutkinnon osa POINT COLLEGE LUKUINA POINT COLLEGE I SIFFROR POINT COLLEGE IN FIGURES TEEMA / TEMA / SUBJECT MÄÄRÄ / ANTAL / NUMBER Nuoriso-opiskelijat/Studerande på ungdomsstadiet/youth Aikuisopiskelijat/Vuxenstuderande/Adult students Henkilöstö/Personal/ 70 hlöä/pers./persons Opettajat/Lärare/Teachers 55 hlöä /pers./ persons Liikevaihto/Omsättning/Turnover 6 miljoonaa /6 miljener / 6 million Koulutusohjelmat/Utbildningsprogram/Education programs 8-10 Yritysyhteistyökumppanit/Företagssamarbetspartner/Partners 600 Oppisopimusten määrä/antal läroavtal/number of apprenticeships 220 Koulutuksen tuloksellisuus 2014 (opetusministeriö) Utbildningen, resultat 2014 (uvm) Education success 2014 (Finnish Education Ministry) Paras Suomessa Bäst i Finland Best in Finland 7

8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET VAUHDIKAS LUKUVUOSI STYRELSEORDFÖRANDES HÄLSNING ETT FARTFYLLT LÄSÅR COMPLIMENTS FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD A RAPID ACADEMIC YEAR Oppilaitoksen hallinnon kannalta todella tapahtumarikas toimintavuosi on nyt takana. Keskeisten tunnuslukujen valossa Point College on osoittanut kuuluvansa ammattioppilaitosten kärkeen Suomessa. Opiskelijamäärät ovat pysyneet huippulukemissa, ja aina niin harmillinen opiskelujen keskeyttäminenkin on ollut ilahduttavan alhaista, suuruusluokaltaan alle viiden prosentin. Vaikka syyt keskeyttämisiin ovat usein inhimillisiä ja perusteltuja, niin keskeyttämisten vähäisyyteen ei voi olla vaikuttamatta opiskeluympäristö, sen ammattitaitoinen ja opiskelijoistaan huolehtivainen henkilöstö. Henkilöstöön panostamisen ja korkean motivaatiotason ylläpitämisen tulee ehdottomasti kuulua keskeisiin tavoitteisiimme. Pleasing improvements have occurred over a wide front. The overall project, including internationalisation, has provided a clear view of a developmentoriented educational institution actively engaged in improving itself. This is also visible in the positive financial result of 2013, which provides a stable platform from which to approach the challenges of future profitably. För att trygga vår skolas fortsatta framgång måste det så fort som möjligt fattas beslut i utrymmesfrågan som länge varit aktuell. Bolagets styrelse och ledning kommer under läsåret att aktivt tillsammans med ägarna arbeta för att avlägsna den osäkerhet som präglar framtiden. Med tanke på helheten är det på intet sätt den bästa tänkbara lösningen att ha tre från varandra separata verksamhetspunkter. Bolagets åsikt är fortfarande att den enda riktiga beslutsmodellen är yrkesutbildningens gemensamma campusprojekt. Under våren 2014 har man kunnat se framsteg i den här riktningen. Slutligen vill jag även här framföra vårt tack till framlidne tidigare rektorn Jarl Bergström, som avled i december, för den livsgärning han utförde till förmån för läroinrättningen. Minnet av Jalle lever starkt bland oss. Markku Välimäki Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

9 Jarl Jalle Bergström JARL BERGSTRÖM IN MEMORIAM Oppilaitoksen pitkäaikainen rehtori, Jarl Jalle Bergström nukkui pois Hän aloitti uransa Porvoon kauppaoppilaitoksessa ja työskenteli oppilaitoksessa aina eläkkeelle jäämiseensä asti Jalle hoiti vielä eläkkeelle lähtönsä kynnyksellä Porvoon kauppaoppilaitoksen ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksen fuusion, joka synnytti uuden toisen asteen oppilaitoksen, Oy Porvoo International College Ab:n eli Point Collegen. Han verkade som lektor i rättslära och samhällsekonomi, studiehandledare, kurator och biträdande rektor. Till rektor för hela läroanstalten valdes han Jalle var till sin karaktär omedelbar och öppen och mycket uppskattad av både personal och studerande. De studerande uppskattade hans rättframhet och den brutalpedagogik som han lanserade. Han ansåg att saker inte skall framställas för invecklat utan i stället på ett praktiskt och lättfattligt sätt. Jalle set up many international projects during his career, including projects in St Petersburg, Kaliningrad, Novgorod, the Baltics and the Nordics. Under his leadership, the College set up a subsidiary called Porvoo International Services in 1998 to administer international projects. Also, in 2002, he set up a 2 year merkonomi course in English the QBA. He will always be thought of by us as an open, witty, human and positive person who loved people and life. We also remember his life s work. 9

10 POINT COLLEGEN HALLITUS 2013 POINT COLLEGES STYRELSE 2013 POINT COLLEGES BOARD OF GOVERNORS 2013 VARSINAINEN JÄSEN/ HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN/ TAUSTAYHTEISÖ/ ORDINARIE MEDLEM/ PERSONLIG SUPPLEANT/ BAKGRUNDSORGANISATION/ MEMBER/ PERSONAL DEPUTY/ ASSOCIATED ORGANISATION/ Välimäki Markku Hänninen Sanna Porvoo/Borgå Rosengren Anders Karike Tim Porvoo/Borgå Bergström Torolf Virkki Tuula Porvoo/Borgå Mattsson Hilding Kettunen Jari Porvoo/Borgå Skogster Antti Sundman Richard Sipoo/Sibbo Karvonen Juha Grundström Maria Loviisa/Lovisa Heikkilä Olli-Pekka Marjuri Taina Muut kunnat/övriga kommuner/other municipalities Kivimäki Jari Otollinen Pekka Yritykset/företag/business life Pettersson Carl Simosas Nina Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual Bergvall Annika Ratia Esko Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual POINT COLLEGEN HALLITUS 2014 POINT COLLEGES STYRELSE 2014 POINT COLLEGES BOARD OF GOVERNORS 2014 VARSINAINEN JÄSEN/ HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN/ TAUSTAYHTEISÖ/ ORDINARIE MEDLEM/ PERSONLIG SUPPLEANT/ BAKGRUNDSORGANISATION/ MEMBER/ PERSONAL DEPUTY/ ASSOCIATED ORGANISATION/ Välimäki Markku Hänninen Sanna Porvoo/Borgå Rosengren Anders Karike Tim Porvoo/Borgå Bergström Torolf Virkki Tuula Porvoo/Borgå Mattsson Hilding Kettunen Jari Porvoo/Borgå Skogster Antti Sundman Richard Sipoo/Sibbo Karvonen Juha Grundström Maria Loviisa/Lovisa Heikkilä Olli-Pekka Marjuri Taina Muut kunnat/övriga kommuner/other municipalities Kivimäki Jari Lehesniemi Matti Yritykset/företag/business life Pettersson Carl Simosas Nina Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual Bergvall Annika Hollmén Ralf Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual TILINTARKASTAJAT / REVISORER / AUDITORS BDO Audiator Oy, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

11 Point College Framgångsföretag POINT COLLEGE ETT AV DE MEST FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAGEN I LANDET! Point College har den 3 oktober tilldelats certifikatet Frangångsföretag Certifikatet har tilldelats av Kauppalehti Oy:s undersöknings- och analysenhets, Balance consultings, framgånsklassificering. Point College fick certifikatet Framgångsföretag med motiveringen att organisationen karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat och en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet. Enligt centrala nyckeltal har företaget placerat sig bland de bästa både av samtliga finska företag och inom sin egen bransch. Klassificeringen genomfördes utifrån bokslutsuppgifterna 2012/12 samt en uppföljningsperiod på 10 år. POINT COLLEGE TULOKSELLISUUDEN YKKÖNEN! Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain tekemässä ammatillisten oppilaitosten valtakunnallisessa tulosrahoitusvertailussa Point College menestyi erinomaisesti. Olemme omassa sarjassamme, A2 monialainen ja pieni/keskikokoinen yritys, koko Suomen paras oppilaitos indeksillä Hieno menestys tässä valtakunnallisessa vertailussa toi koulullemme merkittävän tuloksellisuusrahan vuodelle Oppilaitosten tuloksellisuutta määriteltäessä huomioidaan opintojen suorittaminen määräajassa, työllistyminen valmistumisen jälkeen, jatko-opintoihin siirtyminen, opintojen keskeyttäminen, opettajien pätevyys sekä henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit. Tässä seurannassa olleet opiskelijat aloittivat opintonsa vuonna 2008 ja valmistuivat vuonna Henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit sekä opetushenkilöstön pätevyyttä osoittava luku ovat vuodelta Tulos on laskettu ammatillisissa perustutkinnoissa 703 opiskelijan mukaan. Kunnia loistavasta tuloksesta kuuluu opiskelijoillemme, motivoituneille opettajillemme, koko osaavalle henkilöstöllemme sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme yhdessä tehdystä hienosta työstä. 11

12 OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN (pääosin nuorisopuolen opiskelijoita) DE STUDERANDE ENLIGT HEMKOMMUN (huvudsakligen studerande på ungdomssidan) YOUTH (mainly) STUDENTS BY COUNTY ON Askola 16 Hamina/Fredrikshamn 1 Helsinki/Helsingfors 2 Kerava/Kervo 1 Kirkkonummi/Kyrkslätt 1 Kotka 2 Kouvola 2 Lahti/Lahtis 1 Lapinjärvi/Lappträsk 2 Loviisa/Lovisa 34 Miehikkälä 1 Myrskylä/Mörskom 3 Mäntsälä 6 Orimattila 2 Pornainen/Borgnäs 10 Porvoo/Borgå 282 Pukkila 5 Pyhtää/Pyttis 1 Sipoo/Sibbo 21 Turku/Åbo 1 Tuusula/Tusby 1 Vantaa/Vanda 1 Ilman kotikuntaa olevat/ingen hemkommun/without municipality 36 Yhteensä 432 (sisältää 18 opiskelijaa, jotka käyvät maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta). Lisäksi oppilaitoksessa on aikuisopiskelijoita n , jotka toimivat pääosin monimuoto-opetuksen piirissä. Sammanlagt 432 (inklusive 18 studerande som studerar inom utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare). Läroanstalten har dessutom cirka vuxenstuderande som huvudsakligen studerar genom flerformsundervisning. In addition to those, Adult education students in multi-form studies, number TUTKINNOT EXAMINA DIPLOMAS Perustutkinnot/Grundexamina/Qualifications: - liiketalouden perustutkinto, merkonomi /grundexamen inom företagsekonomi, merkonom - sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja - tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi - QBA Vocational Qualification in Business and Administration - Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot /Yrkes- och specialyrkesexamina/vocational and Specialist Vocational qualifications: - jalkojenhoidon ammattitutkinto - myynnin ammattitutkinto/yrkesexamen i försäljning - taloushallinnon ammattitutkinto/yrkesexamen i ekonomiförvaltning - tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto - vanhustyön erikoisammattitutkinto - yrittäjän ammattitutkinto/yrkesexamen för företagare - yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen - yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst - ja koulutuksia tarpeen mukaan/samt fortbildningar enligt behov/and training as needs arise Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

13 POINTIN 10 OPPIMISEN, OSAAMISEN JA OPETUKSEN LAATUVAATIMUSTA POINTS 10 KVALITETSKRAV I FRÅGA OM LÄRANDE, KUNSKAPER OCH UNDERVISNING POINT S 10 REQUIREMENTS FOR EFFECTIVE SKILLS DEVELOPMENT, LEARNING AND TEACHING Point Collegessa suositaan seuraavia 10 oppimisen, osaamisen ja opetuksen laatuvaatimusta: Arvostamme ja kunnioitamme toistemme osaamista ja kokemuksia elinikäisen oppimisen hengessä. Korostamme ratkaisuja, emme ongelmia. Arvioimme osaamista, emme pelkkää läsnäoloa. Käytämme niin monipuolisia ja työelämälähtöisiä menetelmiä, että oppimisesta tulee iloista ja motivoivaa. Korostamme tasapainossa erilaista yksilöä, hyvää yhteisöä ja yhteistyötä. Kunnioitamme monimuotoisuutta ja moninaisia luovia ratkaisuja erilaisissa tilanteissa eri opiskelijoille. Olemme aikuisen malleja opiskelijoillemme ja ammattimaisen opettajuuden malleja työelämälle. Otamme opiskelijat mukaan oppimisen kehittämiseen, emme mieti heidän puolestaan. Keräämme säännöllisesti palautetta ja kehitämme toimintaa sen suuntaisesti. Olemme aktiivisesti kukin omalla laillamme edistämässä muutoksia kohti erinomaisuutta ja palkitsevaa oppimista ja työtä. 13

14 I Point College föredrar vi 10 följande kvalitetskrav i fråga om lärande, kunskaper och undervisning. 10. Vi bidrar alla aktivt på vårt eget sätt till utvecklingen mot utmärkt kvalitet, meningsfullt lärande och arbete. 9. Vi samlar regelbundet in respons och utvecklar verksamheten utifrån den. 8. Vi låter de studerande själva utveckla sitt lärande och fattar inte beslut för deras del. 7. Vi är vuxna förebilder för våra studerande och professionella lärarförebilder för arbetslivet. 1. Vi värdesätter och repekterar varandras kunskaper och erfarenhet enligt principen om livslångt lärande. 2. Vi fokuserar på lösningar, inte problem. 6. Vi respekterar mångfald och olika slags kreativa lösningar i olika situtationer för olika studerande. 3. Vi utvärderar kunskaper, inte enbart närvaro. 4. Vi tillämpar mångsidiga och arbetslivsorienterade metoder för att lärandet ska ge glädje och motivation. 5. Vi betonar både den enskilda individen, gruppen och gott samarbete We respect and appreciate each other s knowledge and experiences in the spirit of lifelong learning. We stress solutions, not problems. We evaluate knowledge; not just presence. We use such work-life-centred and multi-dimensional teaching methods, that learning is both fun and motivating. We highlight balance between community, individuality and cooperation. We respect diversity and multiple creative solutions in different situations and with different students. We are role models of vocational teaching to both students and the work community. We include students in our teaching development process. We don t think on their behalf. We regurlarly collect feedback so that we may improve our performance. We are active in our own way to promote changes towards excellence and fruitful work and learning. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

15 KANSAINVÄLISYYS POINTISSA INTERNATIONALISM I POINT INTERNATIONALISATION AT POINT POINT INTERNATIONALISATION MODEL AND PROCESS PROJECT OPERATIONS: New operating models, partners and parallel learning with peers STUDENT MOBILITY: From Finland overseas and vice versa NETWORK COOPERATION: Teacher exchange New ideas IMMIGRANTS International education QBA & MAVA STABLE ACTIVITIES: International workplaces and partner schools Teaching plan contents and teaching methods Three teaching languages, cooperation and limitless options Multicultural student material and staff Lukuvuoden aikana tehtiin useita ulkomaille suuntautuneita opintomatkoja ja vierailuja sekä suoritettiin työssäoppimisjaksoja ulkomailla. POINT COLLEGE ISÄNNÖI LATVIAN OPETUSHALLITUKSEN VIERAILUA Point College toimi syyskuussa 2013 vastaanottavana tahona kolmelle latvialaiselle asiantuntijalle, jotka tutustuivat viikon ajan Suomen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien rakenteeseen ja niiden toteutukseen. Latvian Opetushallituksen edustajat Laura Strode, Sarmite Valaine ja Inta Annuskane vierailivat Point Collegen lisäksi mm. Inveonissa, Etelä-Kymenlaakson ammatillisessa koulutuskeskuksessa, Koulutuskeskus Salpauksessa, Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä Opetushallituksessa. MINISTRY OF EDUCATION REPUBLIC OF BELARUS, VISIT TO FINLAND 5 NOVEMBER 2013 The Center for International Relations from the Ministry of Education Republic of Belarus, organized an educational visit for the principals of Krasnodar colleges. The delegation of 30 persons was kindly welcomed by the principal of Point College Sari Gustafsson. She told them about the Finnish Education System and innovative leadership management at Point College. There were many questions to be answered on how to become a successful educational organization developing innovativeness in organisational culture, innovative learning- and teaching/training methods through innovative individuals. 15

16 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS 2013 INTERNATIONELL RÖRLIGHET BLAND STUDERANDE 2013 STUDENTS INTERNATIONAL MOBILITY 2013 Suomesta ulkomaille lähteneet opiskelijat, alle 2 viikon liikkuvuudet Studerande som åkte från Finland utomlands, för mindre än 2 veckor Student mobility from Finland to abroad, less than 2 week mobility MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Latvia/Lettland/Latvia päivää/dagar/days Islanti/Island/Iceland 6 30 päivää/dagar/days Viro/Estland/Estonia 3 15 päivää/dagar/days Liettua/Litauen/Lithuania 3 15 päivää/dagar/days Norja/Norge/Norway 2 10 päivää/dagar/days Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 3 9 päivää/dagar/days Suomesta ulkomaille lähteneet opiskelijat, vähintään 2 viikon liikkuvuudet *) Studerande som åkte från Finland utomlands, för minst 2 veckor *) Student mobility from Finland to abroad, 2 weeks plus mobility*) MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Espanja/Spanien/Spain 4 30 viikkoa/veckor/weeks Latvia/Lettland/Latvia 1 13 viikkoa/veckor/weeks Kiina/Kina/China 2 10 viikkoa/veckor/weeks Kreikka/Grekland/Greece 1 10 viikkoa/veckor/weeks Tsekki/Tjeckien/ Czech Republic 1 3 viikkoa/veckor/weeks *) Listassa ei ole ulkomaalaisten opiskelijoiden omiin kotimaihinsa suuntautuneita liikkuvuuksia. *) Förteckningen innehåller inte utländska studerandes resor till sina hemländer. *) The list does not include the mobility of international students who travelled to their homelands. Opiskelijaliikkuvuus ulkomailta Suomeen Rörlighet bland de studerande från utlandet till Finland Student mobility from abroad to Finland MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Saksa/Tyskland/Germany 8 17 viikkoa/veckor/weeks Latvia/Lettland/Latvia 3 11 viikkoa/veckor/weeks Ranska/Frankrike/France 2 8 viikkoa/veckor/weeks Turkki/Turkiet/Turkey 6 3 viikkoa/veckor/weeks Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 4 2 viikkoa/veckor/weeks Venäjä/Rysland/Russia 2 2 viikkoa/veckor/weeks Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

17 HENKILÖKUNNAN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS 2013 INTERNATIONELL RÖRLIGHET BLAND PERSONALEN 2013 STAFF INTERNATIONAL MOBILITY 2013 Suomesta ulkomaille lähteneet opettajat ja muu henkilöstö Lärare och övrig personal som åkte från Finland utomlands Teachers and other staff, mobility from Finland to abroad MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Viro/Estland/Estonia päivää/dagar/days Kiina/Kina/China 2 29 päivää/dagar/days Islanti/Island/Iceland 4 20 päivää/dagar/days Latvia/Lettland/Latvia 4 19 päivää/dagar/days Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 4 16 päivää/dagar/days Liettua/Litauen/Lithuania 2 10 päivää/dagar/days Norja/Norge/Norway 2 10 päivää/dagar/days Belgia/Belgien/Belgium 2 6 päivää/dagar/days Ranska/Frankrike/France 2 6 päivää/dagar/days Serbia/Serbien/Serbia 2 6 päivää/dagar/days Venäjä/Ryssland/Russia 2 6 päivää/dagar/days Kreikka/Grekland/Greece 1 3 päivää/dagar/days Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ulkomailta Suomeen Lärare och övrig personal som kom från utlandet till Finland Teachers and staff, mobility from abroad to Finland MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Turkki/Turkiet/Turkey 8 32 päivää/dagar/days Latvia/Lettland/Latvia 4 26 päivää/dagar/days Saksa/Tyskland/Germany 6 24 päivää/dagar/days Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 4 16 päivää/dagar/days Venäjä/Ryssland/Russia 2 8 päivää/dagar/days Kiina/Kina/China 1 4 päivää/dagar/days Norja/Norge/Norway 1 4 päivää/dagar/days Ruotsi/Sverige/Sweden 1 5 päivää/dagar/days Viro/Estland/Estonia 1 5 päivää/dagar/days 17

18 ATTAINING GROWTH THROUGH CHANGE, BRUSSELS, NOVEMBER 2013 Principal Sari Gustafsson and project coordinator Anita Eglite- Osmane were brainstorming in two days of employment issues at the European Employment Forum. The Finnish delegation were proud to find that Finland and its policies are ahead of many European countries in solving unemployment problems. The youth guarantee in Finland gives a guarantee to young people starting their working life. Europe, here we come! Sari Gustafsson took part in panel discussions pointing out that in the field of vocational education, it is very important not only to talk about new vocational skills, but also be efficient in creating new professions which go hand in hand with the needs of the labour market. She also underlined how important it is to listen to young people; thus to let us know what they think about their situation and possible solutions. A lot of contacts were made with a view to cooperate and to create common solutions in preventing unemployment threats. LABOUR MARKET OBSERVATORY CONFERENCE 3 DECEMBER 2013 Point Collegen rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson osallistui kutsuttuna puhujana Cedefopin (European Centre for the Development of Vocational Training) järjestämään tilaisuuteen, Labour Market Observatory conference, Skills and Mobility for Competitiveness, Thessalonikissa Cedefop on koko ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Euroopassa. Sari Gustafssonin puheenvuoron aiheena oli ammattien ja osaamisen uudistaminen ja osaamistarpeen ennakointi. Olemme asiassa Suomessa kirkkaasti edelläkävijöitä. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

19 POINT COLLEGE SET UP A PARTNERSHIP WITH LYCÉE JEANNE D ARC IN FRANCE We are so different, but so similar. That describes the situation when principal Sari Gustafsson, special needs teacher Anna-Mari Heikinheimo and project coordinator Anita Eglite-Osmane visited the French High school, Lycée Jeanne d Arc, in the old and picturesque town of Rouen at the beginning of February The meetings with a representative from the Ministry of Education regional department, principal of Lycée Jeanne d Arc Mrs. Catherine Petit and teachers took up such important topics as prevention of drop-outs benchmarking the French-Finnish experience, comparing the vocational education and training systems, roles and tasks of special teachers working with special needs students. Point College in turn hosted a group of teachers from Lycée Jeanne d Arc from to complete the planning work. The Point College team were invited to develop a partnership with French colleagues and students with different points of view: - sharing experiences around youth enterprises - projects for exchange (common points in the curriculum or frames of reference) - international solutions to problems in the educational field Je ne regrette rien. The French guests singing for the Finnish hosts. ANNUAL AGEFA-MOBILITE.EU FORUM, PARIS, 22 NOVEMBER 2013 Studying and living abroad, even in a short term period, allows students to experience new cultures and open their minds by broadening their perspective on studies and life. The programme ERASMUS+ is based on the idea that investing in education and training is the key to unlocking people s potential. Point College was represented by principal Sari Gustafsson and project coordinator Anita Eglite-Osmane in this forum which was looking forward to connect all stakeholders in order to help them positively influence students skills and personal development. Point College has two partnership schools in France, Lycée Chevrollier and Lycée Jeanne d Arc. French students from these schools have had their training in Porvoo at Ensto and Lamor and Finnish students have had on the-job-learning periods in France at Galleries Lafayette. Sari Gustafsson and Anita Eglite-Osmane in Paris with colleagues from Lycée Jeanne d Arc. During the forum, participants discussed topics like what is the role of internships within a company and how to approach companies in interactive sessions. 19

20 YHTEISTYÖTÄ JA UUDISTUKSIA Syksyllä 2013 Point Collegessa tehtiin henkilöstökysely, jonka tulokset olivat varsin positiiviset. Parhaat arvosanat saivat työhyvinvointi ja yhteistyö sekä viestintä. Näiden tulos kyselyssä oli 4,24/5. Myös esimiestyö ja johtaminen koettiin onnistuneeksi. Henkilöstön johtaminen sai arvo-sanaksi 4,22/5, tuloksen johtaminen 4,22/5 ja motivaation ja osaamisen kehittäminen 4,11/5. Kyselyn vastausprosentti oli 84,62 %. Henkilöstökyselyn tuloksia oli ilo esitellä. Susanna Björkman, Sebastian Ekblom ja Sari Gustafsson. TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA Point Collegessa järjestettiin pelastusharjoitukset syksyllä 2013 sekä Taidetehtaalla että Opistokujalla. Harjoitukset sujuivat hyvin, ja Point College sai pelastuslaitokselta kiitettävät arvosanat. Opistokujalla arvosanaksi tuli 9 ja pihalla oltiin järjestäytyneenä jo 11 minuutissa. Harjoituksissa ilmi tulleiden asioiden perusteella pystyimme edelleen parantamaan turvallisuutta oppilaitoksessamme. Apulaisrehtori Heli Vainio kuuluttaa Opistokujan kokoontumispaikalla henkilökuntaa koolle. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.) TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Arviointi 3/2001 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-1120-7 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Sanna Palomäki & Pilvikki Heikinaro-Johansson LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Sanna Palomäki

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 Pertti Puusaari Sakari Heikkilä Neea Liinpää Päivi Myllykangas Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Kirsi Mustonen Jani Goman Julkaisut 2015:12 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen SEIJA NYKÄNEN MERJA KARJALAINEN RAIMO VUORINEN LEA PÖYLIÖ Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 35 / 2010 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä Elina Lavikainen Elina Lavikainen Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Risto Hotulainen Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001 Tutkimuksia

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ TERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSA

KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ TERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSA Toim. Lasse Kannas, Heidi Peltonen ja Tuula Aira KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ TERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSA Terveystiedon kehittämistutkimus osa I Toim. Lasse Kannas, Heidi Peltonen ja Tuula Aira

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Esiopetuksen laatu ja merkitys Marjatta Siniharju Esiopetuksen laatu ja merkitys Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien arvioimana Opetushallitus Tekijä ja Opetushallitus Taittaja Pirjo Nylund ISBN 978 952 13

Lisätiedot

Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö

Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija Kangas ja Erja Saurama (toim.) Työpapereita 2011:1 Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka W A N T E D Haluatko maailman huipulle? www.skillsfinland.fi Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -hanke (Huki) Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot