SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA

2 SISÄLLYS 4 Ennätysten vuosi Perhossa 5 Olemme valinneet oikein 6 Visio, missio ja perusarvot 6 Koulutustarjonta 7 Perho Quality -järjestelmäkuvaus Elinikäinen oppiminen ja osaaminen pedagogisen toiminnan lähtökohtana 9 Kilpaileminen on työelämälähtöistä 10 Suoraan ammattikoulusta työelämään lisätaitoja kilpailuista 11 Huomattava stipendilahjoitus Chef Einolta 13 Ravintola Perhossa kestäviä valintoja ja perustaitojen oppimista Toimitus Rehtorin katsauksen tekstin käännös Valokuvat Ulkoasu Ravintolakoulu Perho / Ruth Arponen, Gun Marit Nieminen Carla-Rose Häkkinen Ravintolakoulu Perho, Shutterstock, Kansi: Gorilla Mainostoimisto Maustamo 14 Ravintolan teemat ja tapahtumat 16 W.O.W. ja vaikka mitä! 18 Opinto-ohjaus, opiskelijahuolto ja tukitoimet 20 Verkostovoimaa: Emme ole yksin 23 Opiskelijoilla on asiaa 24 Sami, ruuanlaittaja jo pienestä pitäen 26 Pienessä koulussa on kiva olla 27 Lehtori Antero Rohkean muistolle 28 Tiimityössä aloitteellisuudella pärjää pitkälle Koko A4 Painosmäärä 1200 Painatus Kiriprintti Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935 Kestävän kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Sustainable certified vocational school 29 Palveluja opetuksen ja oppimisen tueksi 30 Henkilöstön hyvinvointi, kannustaminen ja osaaminen 32 Henkilöstötulokset 34 Monikulttuurisuuden edistäminen ja osallisuus 35 Mihin päin maailmaa tahansa työhön 36 Ravinnolla on merkitystä 37 Opiskelijahankinta 38 Maininnat ravintolakoulusta medioissa 40 Asiakastulokset 42 Talouden perustana yksikköhinta 43 Haaga Yhtymän hallinto 44 Perholaiset 46 Opiskelijat 50 A year of high records at Perho 51 Ravintolakoulu Perho lyhyesti

3 5 Gun Marit Nieminen Rehtori ENNÄTYSTEN VUOSI PERHOSSA OLEMME VALINNEET OIKEIN Tiina Lähteenoja-Niemelä Johtaja Onnittelut ja kiitokset kaikille perholaisille niin opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle, vuoden 2013 aikana saavutetuista erinomaisista tuloksista ja ennätyksistä. Olemme yhdessä asettaneet tavoitteita, joiden takana on aina ollut opiskelijoidemme, työelämän ja kouluyhteisömme työntekijöiden menestyminen ja hyvinvointi. Tietoisuus tarkoituksesta ja tavoitteista, henkilöstön sitoutuminen työhönsä ja oikein kohdennettu resursointi ovat olleet merkittävimmät tekijät, kun arvioimme vuoden 2013 toimintaa ja tuloksia. OPISKELIJOITA VALMISTUI ENNÄTYSMÄÄRÄ Vuonna 2013 Ravintolakoulu Perhossa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja, päättövaiheen läpäisy oli historian korkein, opiskelijoiden kansainvälisten työssäoppimisjaksojen määrä ylitti aikaisempien vuosien määrät ja Perhossa opiskelleiden työllistymisaste oli huippuluokkaa. Opiskelijamäärä ylitti ensimmäisen kerran 500. Opiskelijoidemme näkemykset koulussa viihtymisestä ja opetuksen tasosta olivat myös korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä toimintaa ja tuloksia arvioitaessa trendit ovat jatkuvasti osoittaneet positiivista kehitystä. Me Perhossa uskomme, että pitkään jatkunut, järjestelmällinen ja toimiva laadunhallinta on ollut keskeisessä asemassa toimintaa ohjaavana järjestelmänä tuloksiin vaikuttamassa. LUOTAMME PERHON TULEVAISUUTEEN Rakennamme tulevaisuutta luottavaisesti verkostojemme kanssa ja myös perinteitämme kunnioittaen. Valmistaudumme juhlavuoteen 2015, jolloin Ravintolakoulu Perhon toiminta täyttää 80 vuotta ja voimme ottaa käyttöön Perhonkadun nykyisen kiinteistön välittömään läheisyyteen valmistuvat lisätilat. Helsingin töölöläiseen kulttuurimaisemaan kuuluva Ravintola Perho jatkaa toimintaansa opiskelijoidemme ensivaiheen työssäoppimispaikkana ja hyödyntää kestävän kehityksen mukaisen toimintamme kiinnostavia raaka-aineita, kuten omalla parvekkeella tuotettua hunajaa ja kasviksia ja vihanneksia ruokaosuuskunnan pellolta, jossa opiskelijat ja opettajat saavat tuntumaa maataloustöihin. Vuoden alussa käynnistimme konseptiuudistuksen, johon saimme kimmokkeen edellisenä vuonna toteutetusta imagotutkimuksesta. Uusi konsepti tuo hyvin esille Haaga-Perhon osaamisen ja tuotteet, uusi logo sisältää palvelulupauksemme, ja uudet kotisivumme on rakennettu entistä selkeämmiksi. REKRYKOULUTUSTA JA UUSIA TUOTTEITA Vuoden aikana panostimme erityisesti perustutkintokoulutukseen. Ravintola-alalla on jatkuva työvoimapula, ja rekrykoulutustemme avulla pystyimme tuomaan uusia osaajia yrityksiin. Oppisopimusmuotoiset rekrykoulutukset toteutamme yhteistyössä yritysten kanssa. Näin monella opiskelijalla oli opintojen päättyessä sekä tutkinto että työpaikka. Uusia ja uudistettuja tuotteita ovat myös mm. Laatutonni Expert -ohjelma, Chinese Tourists Welcoming -valmennus ja Tapahtumatuottajavalmennus. INNOSTIMME OPPIMAAN Koulutusallianssiyhteistyötä jatkoimme MERCURIAN ja Helmen kanssa. Syksyllä järjestimme yhteisen asiakastilaisuuden Vanhalla ylioppilastalolla ja esiinnyimme yhteisellä ständillä Innostu oppimaan -messuilla. Yhteistyössä suunnittelimme ja toteutimme muun muassa työpaikkaohjaajien koulutuksia ja muita verkkokursseja. Opiskelijoillemme on tarjolla yhteinen it-koulutus Helmessä, ja matkailualan opiskelijat pystyvät ottamaan kursseja sekä Haaga-Perhosta että Helmestä. Varsinkin Helmen kanssa yhteistyö on ollut erittäin tiivistä, koska syksystä lähtien Haaga-Perhon johtaja on toiminut myös Helmen aikuiskoulutuksen operatiivisena johtajana ja kehittäjänä. Kulunut vuosi oli valtionosuuksien leikkausten ja yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi tiukka, mutta onnistuimme erinomaisesti tavoitteissamme niin taloudellisesti kuin laadullisestikin, mistä kiitos kuuluu Haaga-Perhon ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilöstölle. On hienoa tarjota laadukasta, kestävän kehityksen huomioon ottavaa ammatillista koulutusta Helsingin keskustassa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Onnittelut valmistuville opiskelijoille, ja työn iloa vielä opiskelujansa jatkaville ja koko Perhon henkilöstölle. Ennätykset on tehty rikottaviksi!

4 PERHO QUALITY 2013 PERHO QUALITY 2020 / JÄRJESTELMÄKUVAUS VISIO, MISSIO JA ARVOT PERHON KESU Missio: Uudistamme palvelualojen osaamista VISIO PARASTA PALVELUKYKYÄ PERHOSTA 2020! Ravintolakoulu Perho on ravintola-alalle aikovien opiskelijoiden ykkösvalinta. Kaikki opiskelijamme läpäisevät ja työllistyvät. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, yksilöllisesti ja työelämän tarpeet huomioiden. MISSIO UUDISTAMME PALVELUALOJEN OSAAMISTA Visio 2020: Parasta palvelukykyä Perhosta! Perusarvot: Edelläkävijyys, kumppanuus ja vastuullisuus Päästrategia ja strategiset valinnat: Ravintolakoulu Perho on yksityinen, hyvin verkostoitunut ravintola-alan oppilaitos ja ammatillisen koulutuksen laatujohtaja. Tarkoituksenmukainen koulutustarjonta, Perho Quality -toimintaa ohjaavana järjestelmänä, ammattiin ja itsenäiseen elämään valmentava oppiminen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta, oppiva organisaatio, kansainvälisyys, kestävä kehitys, avoin ja luotettava viestintä ja näkyvyys sekä hallittu talous. Ravintolakoulu Perho kehittää ravintola-alan ammatillista osaamista ja oppimista sekä tuottaa muuttuvassa työelämässä menestyviä osaajia, joilla on valmiuksia toimia yhteiskunnassa vastuullisesti ja itsenäisesti ARVOT EDELLÄKÄVIJYYS / KUMPPANUUS / VASTUULLISUUS PERHO S DEVELOPMENT PLAN Mission: Perho is renewing its competence in the service industry Vision 2020: The best customer service comes from Perho! Values: Pioneer, partnership and responsibility Main strategy and strategic choices: Helsinki Culinary School Perho is a privately owned restaurant school with excellent networks, providing top-quality vocational education in the restaurant industry. Well-designed studies, Perho Quality system as the system guiding the operations, learning aimed at preparing students for professionalism and personal independence, management of customerships and partnerships, learning organisation, international affairs, sustainable development, open and reliable communications, visibility and well-managed economy. KOULUTUSTARJONTA Ravintolakoulu Perhon opiskelijat suorittavat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, jonka laajuus on 120 ov. Perustutkinnossa opiskeluaika on perusopetuspohjalta kolme vuotta ja lukiopohjalta kaksi vuotta. Hotelli-, ravintola ja catering-alan perustutkinnon kanssa rinnakkain voi suorittaa aikuislukion oppimäärän kokin koulutusohjelmassa ja lukion/ylioppilastutkinnon Eiran aikuislukiossa. Restaurant Cook -koulutusohjelmaa on tarjottu lukion suorittaneille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille. Tammikuussa 2014 käynnistimme yrittäjyys- ja asiakaspalvelupainotteisen kokin koulutusohjelman 40 opiskelijalle. Järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä on nyt 510, joka kasvaa vuoteen 2016 mennessä 550:een. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV Kokin koulutusohjelma, yo, pk Kokin koulutusohjelma, pk ja aikuislukion oppimäärä Eiran aikuislukiossa Asiakaspalvelun koulutusohjelma, pk Restaurant Cook Study Program, yo Aloituspaikat Suoritetut tutkinnot, kpl kaikki Opiskelijamäärä 446,0 473,5 468, Täyttöaste % 95,0 100,7 99,7 103,8 101 TOIMINNAN PARANTAMINEN Kehittämiskohteiden priorisointi, valinta ja kirjaaminen Laadunvarmistus: palvelu- ja opiskelusitoumus, oppimistulokset, SWOT, Benchmarking DEVELOPMENT OF PERHO S ACTION Prioritisation, selecting and documenting the development targets Quality checking: Commitment to service and studies, learning results, SWOT, benchmarking PQ-2012 LAADUNHALLINNAN MENETELMÄT TQM CQAF EFQM LHS Laatupolitiikka TQM CQAF EFQM LHS Quality policy > Johtaminen > Laatujärjestelmän kuvaus > Arviointi > Laadunvarmistus > Määritelty tahtotila METHODS OF PQ-2012 QUALITY CONTROL > Management > Description of quality system > Assessment > Quality check > Defined will RAVINTOLAKOULU PERHON TOIMINNAN ARVIOINTI Arviointisuunnitelman mukaisesti Sisäinen arviointi: palautteiden käsittely, itsearviointi, laatupalkintohakemukset Ulkoinen arviointi: ulkoiset auditoinnit, vertaisarvioinnit ASSESSMENT OF PERHO S ACTION PERHON KESUN TOTEUTUS Prosessikuvaukset OPS2010 Toimintaohjeet Toimintasuunnitelmat Talousarviot Tiimiorganisaatio DEVELOPMENT PLAN Process descriptions Curriculum 2010 Operation instructions Action plans Budgets Team organization According to the assessment plan Internal assessment: processing of feedback, self-assessment, quality prize applications External audit: external audits, peer assessments 7

5 9 Leena Savolainen Koulutuspäällikkö ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA Pedagogisen toiminnan keskeisenä työkaluna ovat koulumme opetussuunnitelma ja siinä julkistetut ja yhteisesti sovitut toimintatavat. Ammatillinen koulutus ja laadun varmistaminen Perho Qualityn periaatteilla edellyttävät jatkuvaa opetustoiminnan ja opetussuunnitelman kehittämistä. Niin on tehty nytkin. KILPAILEMINEN ON TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ Kilpailuissa menestyvät opiskelijat, joilla on riittävät kädentaidot ja vahva motivaatio harjoitteluun. Kilpailuharjoituksista ja kilpailuihin osallistumisesta opiskelija voi saada osaamisen tunnustamista ammatillisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Ravintolakoulu Perhossa valmennettavat opiskelijat ovat osallistuneet kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden SM-ammattitaitokilpailuihin, Taitaja-kilpailuihin ja kansainvälisiin kilpailuun. Valmentaja Seppo Honkanen on ollut tuomaroimassa PM-tarjoilijakilpailuja Tanskassa. TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUS Vuonna 2015 voimaantuleva tutkinnon perusteiden uudistus on leimannut lukuvuoden aikana tehtävää opetussuunnitelmatyötä. Opetussuunnitelman valmistelusta vastaava opetussuunnitelmatiimi on arvioinut opetuksen toimeenpanoa ja toteuttamista sekä täsmentänyt yhteiseen osaan periaatteita, jotka sisältyvät uusiin tutkinnon perusteisiin ja jotka uudistuksen voimaantullessa voidaan tarvittaessa vielä päivittää. Perhon opiskelijahuoltotiimi toimi tehokkaasti tehden yhteistyötä niin oppilaitoksen sisällä kuin myös ulkopuolisten verkostojen kanssa. Lukuvuoden aikana Perho osallistui muun muassa Keskuspuiston Ammattiopiston hallinnoimaan YTY-hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää erityisesti tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiä opinto- ja jatkopolkujen toteutumista. Opiskelijavalinnoille asetetut tavoitteet toteutuivat kuluneena vuonna erinomaisesti, kun koulutustarjonnassamme tehtiin muutos ja keväällä 2014 tammikuussa otettiin sisään kaksi lukiopohjaista kokkiryhmää. Opetuksen erityisenä painopisteenä on kehittää yrittäjyyden opintopolkua ja asiakaslähtöisyyttä. Koulutusallianssin verkostoyhteistyötä hyödynnettiin yrittäjyysopintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa maaliskuussa Helmessä. Ammattiosaamisen näyttöjen oppimistulokset ja opiskelijoiden tyytyväisyys opetukseen ovat pysyneet edelleen kiitettävällä tasolla. Siitä huolimatta haasteenamme on monipuolistaa opetusta kehittämällä oppimiseen uusia menetelmiä ja työtapoja. Vaikkapa mobiililaitteiden käytössä opetuksessa ja oppimisen välineenä on meillä vielä paljon opittavaa. Jatkuvan kehittämistyön lähtökohtana on kehittää maailman parasta oppimista opiskelijan näkökulmasta. TAITA JA2014 TARJOILIJASARJA Semifinaalin tarjoilijasarjassa kilpailivat Ida Hakalax ja Martin Morander. Ida Hakalax jatkoi Taitajafinaaliin. Ammattitaidon SM-kilpailuihin Taitaja2014 Lahden Messukeskuksessa osallistui 400 nuorta. TAITAJA2014 RAVINTOLAKOKKISARJA Semifinaalin ravintolakokkisarjassa Markus Kolhinoja ja Jesse Ågren saavuttivat sijat 3. ja 4. KOKKI- JA TARJOILIJAOPISKELIJOIDEN SM-JOUKKUEKILPAILUT 2014 Kokkien SM parikilpailussa mittelivät Valtteri Suo-Yrjö ja Markus Kolhinoja sijoittuen hopealle. Tarjoilijoiden parikilpailuissa Ida Hakalax ja Maiju Korhonen sijoittuivat neljänsiksi. Kilpailuihin osallistui kymmenen joukkuetta. SM-kilpailut järjesti Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Porissa. YOUNG WAITER 2013 Martin Morander sijoittui kolmanneksi Tallinnan Young Waiter -kilpailussa Sarjoja oli kolme, joista Young Waiter oli suunnattu opiskelijoille, Guest Waiter ulkomaalaisille ja Vuoden Tarjoilija -sarja ammattilaisille. POHJOISMAISET AMMATTITAITOKILPAILUT 2014 Kokit Lari Helenius ja Jere Hänninen kilpailivat Stockholm hotell och restaurangskolanissa sijoittuen kolmansiksi. CALVADOS-COCKTAIL JA COUPE GEORGES BAPTISTE CUP 2014 Martin Morander osallistui kansainväliseen opiskelijoiden Calvados-cocktail kilpailun Suomen osakilpailuun Tampereella (Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue 2014, étudiants finlandais), ja kansainväliseen tarjoilijaopiskelijoiden kilpailuun (Coupe Georges Baptiste Cup 2014 Luxemburg) sijoittuen neljänneksi.

6 Chef de party, Chateau Lake Louise 1955, Canada SUORAAN AMMATTIKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN LISÄTAITOJA KILPAILUISTA HUOMATTAVA STIPENDILAHJOITUS CHEF EINOLTA Ida Hakalaxelta pääsi ilon itku, kun hän luki netistä tulleensa valituksi opiskelijaksi Ravintolakoulu Perhoon. Alusta asti hänelle on ollut selvää, että hän haluaa opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen, ja valmistumisen jälkeen päästä töihin. Olen niin selkeästi käsillä tekijä. Ala-asteikäisestä haaveilin ja halusin kokiksi, vaan toisin kävi. Vielä opintojen käynnistyttyä Ida oli varma, että opiskelee kokiksi. Hänen ryhmässään oli kolme muutakin opiskelijaa, jotka valitsivat opintojensa etenemisen myötä tarjoilijan opinnot asiakaspalvelun koulutusohjelmassa. Muutin mieleni heti ensimmäisten tarjoilu- ja kahvilajaksojen jälkeen. Ravintola Perhossa huomasin, että ihmisten kanssa onkin mukavaa olla suoraan tekemisissä; tavata asiakkaita lapsista vanhuksiin, keskustella heidän kanssaan ja tehdä heidän ravintolakäynneistään mahdollisimman viihtyisiä. Olen tyytyväinen valintaani valmistua tarjoilijaksi, vaikka taistelu ammattien valinnan välillä oli vaikeaa. Onneksi ammatinopettajat ja etenkin vanhempani tukivat päätöstäni. Ida on myös yksi Ravintolakoulun kilpailuvalmennettavista. Tapasin opiskelija Maiju Korhosen Ykköstenpäivänä, joka vinkkasi, että yhdelle kilpailuvalmennettavalle on paikka tiimissä. Ravintola Perhossa top-jaksolla yritin näyttää kaiken osaamiseni, jotta minut huomattaisiin ja valittaisiin mukaan. Pääsin! Valmennus alkoi syyskuun alusta. Treenit ovat joka tiistai, lomallakin. Treenaamiseen käytetään paljon vapaa-aikaa, mutta lisänä saan oppia reippaasti enemmän taitoja ja saan osaamista kuin yksistään koulupäivinä ammattityöntunneilla. Valmennuksen aikana jokainen tekemiseni harkitaan tarkasti. Valmentaja puuttuu jokaiseen yksityiskohtaan, sormien ja käden asennosta koko vartalon ryhtiin lautasta kantaessani. Kaikki työ on kuitenkin tehty tarpeeseen. Valmentajillani Sauli Jarvalla ja Seppo Honkasella on yhtenäiset toimintatavat, vaikka kiirettä pitää ja koulupäivän jälkeen väsyttää niin aina on ollut kivaa. Olen oppinut paljon! Ida Hakalax kilpailuvalmennuksesta: Olen oppinut paljon Entinen opiskelijamme Eino K. Nurminen Heinolasta on lahjoittanut Ravintolakoulu Perhon stipendirahastoon euroa. Lahjoitus on kiitollisuuden osoitus Suomen Hotellija ravintolakoululle (nykyisin Ravintolakoulu Perho), jossa syksyllä 1947 kansakoulun käynyt Eino K. Nurminen aloitti opintonsa kokin ammattiin. Eino K. Nurminen oli ammattitaidoton, pennitön ja isätön nuori mies, jolla oli kova halu opiskella kokiksi. STIPENDIEN SAAJAT HYVÄ OPINTOMENESTYS Annika Puusalu, 12RC Anniina Väisänen, TP3 Marianne Pulli, 13Y Anni Pyhäjoki, KP3C HYVÄ PALVELUKYKY Sami Niininen, KP3A VASTUULLINEN OPISKELU Teemu Tuovinen, PTE YHTEISÖLLINEN JA VASTUULLINEN TOIMINTA Ilona Mäki, KY2A CHEF EINO Ahkerimmalle kokkiopiskelijalle Patrick Schubert, 11KP3B ETELÄ-SUOMEN HOTELLI- JA RAVINTOLAYRITTÄJÄT RY:N STIPENDIT HENRIK BITTEN STIPENDIRAHASTOSTA Opinnoissa menestynyt ja yrittäjyyttä arvostava Martin Morander, TP3 Valtteri Suo-Yrjö, KP3A Opiskelujensa ohessa hän harjoitteli ravintola Elitessä, kesän Tukholman Oopperakellarissa, ja viimeisen vuoden hotelli Seurahuoneella turvaten toimeentulonsa. Hän valmistui kokiksi keväällä Kokin ammatti on kansainvälinen, ja monia mahdollisuuksia täynnä. Eino otti härkää sarvista kiinni ja toteutti unelmansa työskennellen uransa aikana Suomessa, Ruotsissa, ETELÄ-SUOMEN KEITTIÖMESTARIT RY Parhaat kädentaidot omaavalle kokille Markus Kolhinoja, KP3D COLLEGIUM CULINARIUM CC-KILTA Barbara Sebök, TP3 BEVERAGEPARTNERS FINLAND OY, CAMPARI Emilia Kivelä, TP3 BEVERAGEPARTNERS FINLAND OY, LAURENT PERRIER Tuuli Elo, TP3 TAPANI HAHTO OY Essi Grönlund, RYP3 Anna-Mari Rysä, KP3C KUNNIAMAININNAT 13KY1B / Pop up -kahvila Hotelli- ja ravintolamuseoon KP3B / Pop up -ravintola Perhossa Bermudassa, Kanadassa ja USA:ssa. Kaliforniassa hän harjoitti ravintola Nordic Inn- ja cateringbisnestä lähes 40 vuotta. Hän jäi eläkkeelle 72 vuoden ikäisenä vuonna Lahjoittajan toiveena on innostaa nuoria samanlaiseen asenteeseen ja harjoittamaan ammattiaan tunnolla. Chef Einon stipendi on suuruudeltaan 500 euroa, ja se myönnetään kokin koulutusohjelman ahkerimmalle opiskelijalle vuosittain. Chef Eino & LA's Mayor Bradly 0 11

7 Marja Hemmi Ravintolapäällikkö RAVINTOLA PERHOSSA KESTÄVIÄ VALINTOJA JA PERUSTAITOJEN OPPIMISTA Ravintola Perho on tarjonnut turvallisen oppimisympäristön yli 200 opiskelijalle lukuvuoden aikana. Palaute opiskelijoilta on ollut kiitettävää ja yhteistyö oppilaitoksen opettajatiimien kanssa on tuottanut hyviä tuloksia. Perehdytyksen tukena hyödynnettiin Moodle-verkko-oppimisalustaa. Syyslukukauden alusta Ravintola Perhon jaksoilla olleet opiskelijat pitivät työssäoppimisenpäiväkirjaa. Ohjaava henkilöstö ja opettajat arvioivat oppimista ja antoivat palautetta myös sähköisen Wilma-päiväkirjan kautta. Ravintola Perhon Joutsenmerkki on voimassa saakka. Ravintolan henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana mehiläistarhauksessa. Katolla olevista pesistä kerättyä Perhon hunajaa on hyödynnetty muun muassa syksyn a la carte listan jälkiruoissa sekä Perhon panimon oluen mausteena. Kesän ja syksyn aikana myös ravintolan asiakkaat ovat saaneet nauttia Herttoniemen ruokapiirin osuuskunnan luomukasviksista. Ravintola Perho on sitoutunut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ilmastolounashankkeeseen, joka havainnollistaa ihmisille mitä vähemmän ilmastoa kuormittava syöminen jokapäiväisesti tarkoittaa ja edistää asiakkaiden ilmastomyötäisempiä valintoja ravintoloissa. Opetusravintola Perhon tulos ja myyntikate paranivat verrattuna vuoteen Erityisesti tulosparannus näkyy ruoan myyntikatteessa, vaikkei vuoden 2013 myyntitavoitetta saavutettu. Vuoden aikana on päivitetty aktiivisesti Ravintola-Restaurant Perho Facebook-sivuja. Ravintolan tilausmyynti on siirretty sähköiseen Jamix Cateringvarausjärjestelmään maaliskuun alusta. Perhon lounasasiakkaiden määrä on pysynyt hyvänä, ja tilausmyynti jatkuu tasaisena. Tavoitteena on asiakasmäärän ylläpitäminen ja lisääminen, sillä oppiminen on tehokkainta silloin, kun kaikilla on tekemistä ja asiakkaita riittää. 12 Meksikolainen Nadia RiveroSalminen opiskelee Restaurant Cook -koulutusohjelmassa ensimmäistä vuottaan. 13

8 RAVINTOLAN TEEMAT JA TAPAHTUMAT TEEMAT Syyskuussa perinteinen Pippuripihvi, lokakuussa Wieninleike, marraskuussa Couer de Filet ja joulukuussa Joulumenu. Tammi- ja helmikuussa blinejä, maaliskuussa kattilallinen sinisimpukoita, huhtikuussa lampaankyljykset ja toukokuussa parsaa. TYHJÄ KULHO Ravintola Perho on ollut mukana Tyhjä kulho -tapahtumassa lahjoittamalla 40 litraa kala-äyriäiskeittoa. Kansainvälisessä tempauksessa Helsingin Tuomiokirkon kryptassa kävi vierailijoita noin 420. Varoja UNICEFille kerättiin yli euroa Syyrian lasten auttamiseksi. Tyhjä kulho on ollut osa Helsinki Design Weekin tapahtumia. KOSKA OLEN TYTTÖ -KAMPANJA Tyttöjen koulutustason parantaminen ja suojelu on ollut kampanjan tavoitteena. Ravintola Perhossa on järjestetty 60 hengen hyväntekeväisyyslounas, josta saadut varat on lahjoitettu Plan Suomi säätiölle. UNICEFIN JANO-KAMPANJA Keräsimme varoja UNICEFin lasten hätäapurahastoon osallistumalla Unicefin Jano-kampanjaan keväällä Apu kohdistetaan Syyrian lapsille. NOPEUTTA IT-OHJELMIEN KÄYTTÖÖN Vuonna 2013 olemme keskittyneet asiakirjahallintaan ja palvelimien uusimiseen. Palvelimien toimintaan on saatu riittävästi resursseja sekä vikasietoisuutta on tehostettu Yhtymän palvelimia ylläpitävän virtuaalialustan uusimisella. Asiakirjahallinta on nopeutunut ja sisäinen tiedonkulku henkilöstöryhmien välillä tehostunut Sharepointin käyttöönoton ansiosta. Opetuskäyttöön on hankittu 20 tablettitietokonetta ja latausyksikkö. Lokakuussa 2013 on siirrytty mobiilivaihteelliseen puhelinjärjestelmään, jossa toimivat rinnakkain matkapuhelimet ja GSM-pöytäpuhelimet sekä Hotel Haagassa IP-puhelimet. Koko Haaga Yhtymää palvelevan, Cygaten toimittama, Telepo ONE -puhelinjärjestelmän odotetaan tuovan parannuksia muun muassa vaihteenhoitajan toimintoihin sekä tavoitettavuuteen. Telepo ONE on erittäin kehittynyt ja nykyaikainen, IP-verkon päällä toimiva viestintäratkaisu. Samalla henkilöstön käyttöön on hankittu älypuhelimet. OPINNÄYTETYÖNÄ MARRAS POP UP-RAVINTOLA Opiskelijat 11KP3B ryhmästä pystyttivät Ravintola Perhoon Marras pop up -ravintolan lehtori Jarmo Liimataisen ohjauksessa. ILMASTOLOUNAS Hankkeen vetäjänä on toiminut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja mukana olivat myös Fazer Food Services sekä HYY-Ravintolat. Tavoitteena on saada ilmastolounas-hankkeesta tulevaisuudessa toimiva konsepti kaikkien ravintoloiden yhteiskäyttöön. Ilmastolounasviikko toteutettiin VAIHTELUA TARJONTAAN Turkkilaiset ja Jarkko Ahvenainen valtasivat keittiön yhteistyössä Istanbul Culinary Institutin ja Turkin valtion kulttuuri- ja matkailutoimiston kanssa. KIINTEISTÖN HOITO JA KUNNOSSAPITO Ravintolakoulu Perhon koulukiinteistössä on tehty tilojen siistimisremontteja kesän aikana. Rakennuksen eteläpuolen ikkunat on tiivistetty toisesta kerroksesta viidenteen asti. Ilmanvaihtolaitteisiin on asennettu taajuusmuunnin rakennuksen ilmanvaihdon tehostamiseksi. Demokeittiöön on asennettu heiluriovi ja rulokaappi, sekä remontoitu kouluisännän vastaanottotila. Syyslukukaudella on järjestetty Säästöä pienillä teoilla -energiansäästökampanja, jolla on innostettu henkilöstöä vähentämään työpäivien aikana yleistä energiankulutusta viitisen prosenttia. Yhteisten tilojen siisteyttä on parannettu lisäämällä viikoittaisia siivouspalveluja, jotka on ostettu ISS Palvelut Oy:ltä. Pesuaineannostelijoiden oikeaoppiseen käyttöön on kiinnitettävä huomiota, jotta pesuaineiden kulutus saadaan vähenemään. Biojätteen määrää on edelleen seurattu Herkussa ja Ravintolassa. ELO-säätiön kanssa on rakennettu Bocuse d Or -kilpailukeittiö toisen kerroksen demokeittiöön, jossa keittiömestari Matti Jämsen harjoittelee vuoden 2014 loppuun saakka. Elokuun alusta Ravintolakoulun kiinteistön päivystysluonteisista tehtävistä on vastannut RTK-Palvelu Oy. UUDISRAKENNUS PILAREIDEN PÄÄLLE ABC:N VIEREEN Haaga Instituutti-säätiön hallitus on tehnyt investointipäätöksen uudisrakennuksen rakennuttamisesta Ravintolakoulu Perholle lokakuussa Uudisrakennus nousee ABC:n huoltamokiinteistön viereen pilareiden päälle. Rakentajakonsultiksi ja projektin vetäjäksi on valittu Indepro Oy. Rakennuslupahakemus on jätetty Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto SARC Oy pääsuunnittelijanaan arkkitehtiprofessori Jan Söderlund. Tavoitteenamme on että vietämme lisärakennuksen avajaisia syksyllä

9 W.O.W. JA VAIKKA MITÄ! TORIRUOKAA STRÖMARISTA SILAKKAMARKKINOILLA Kalastajien silakkaherkkuja oli tarjolla koko perheelle Helsingin Kauppatorilla Toriruuasta Lyypekinlaiturilla ravintola Strömarissa vastasivat Ravintolakoulu Perho ja Stadin ammattiopisto. Strömarin teltassa nautittiin uudella tavalla tarjottuja silakkaruokia: Perhon silakka-patakukkoa, Perhon pot au feu, kasvispiirakkaa, silakkaa ja mallasleipää sekä mallas-hunajakakkua ja pannacottaa. Toteutuksesta vastasivat ryhmät KY2A ja KY2B, lehtorit Mervi Vilén-Peltoniemi, Jarkko Ahvenainen, Petri Wainio ja hallintopäällikkö Pekka Selenius. since 1743 NUORTEN ÄÄNI HEIJASTUKSIKSI SEINÄLLE Helsingin Lasipalatsin aukion ulkoseinälle heijastettiin 20 kimppakuvitusteosta Opiskelijamme ryhmästä KP2B valmistivat cocktailpaloja ja tarjoilusta huolehti TP2A-ryhmä. Ryhmiä ohjasivat lehtorit Hannele Klingberg ja Marja Korhonen sekä opettaja Emma Luode. Nuorisotaideprojekti Watts On the Wall juhlisti heijastusnäyttelyssään 80 helsinkiläisnuoren graffiti-tyylisiä yhteistaideteoksia, jotka syntyivät työpajoissa, joissa oli mukana opiskelijoita Ravintolakoulu Perhosta, Helsingin yhteislyseosta, Porolahden peruskoulusta ja Brahenpuiston koulusta. Projektin suunnitteli ja toteutti Pirjo & Purjo Productions yhteistyössä Annantalon, Stoan, Laiturin, Nuorisoasiainkeskuksen, Lasipalatsin Mediakeskuksen ja Ravintolakoulu Perhon kanssa. OPISKELIJOIDEN OPINNÄYTETYÖ MARRAS-RAVINTOLA RAVINTOLASSA Opiskelijat 11KP3B-ryhmästä suunnittelivat, markkinoivat tapahtumaa Facebookissa ja hinnoittelivat à la carte -tuotteensa Ravintola Perhoon pystytettyyn Marras pop up -ravintolasta, joka oli täyteenmyyty toimintansa ajan Pohjoismaisen moderniin tyyliin sisustettuun Marras-ravintolaan opiskelijat ompelivat itse ostamistaan kankaista kaitaliinoja. Salityöskentelyssä oli apuna samalla periodilla ollut ryhmä. Pop up -ravintola tuotti voittoa pari tuhatta euroa. Yksityiskohta teoksesta Teoksen on taiteillut KP3Cryhmä Kulttuuri- ja taideoppitunneilla. BOVIKIN LUOMUTILALTA VILJELYPALSTAN KAUTTA VÄITTELYKERHOON Kestävän gastronomian kurssin valinneet opiskelijaryhmät ovat tutustuneet Tammisaaressa sijaitsevalla Bovikin luomutilalla karjanhoitoon ja maanviljelyyn. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet kasvukautena peltotöihin ja sadonkorjuuseen Vallinojan palstalla Korsossa, jossa Ravintolakoulu Perholla on kymmenen sato-osuutta. Aalto Debating Society -väittelykerhosta kaksi kokenutta väittelijää on pitänyt väittelytyöpajat KP3C:lle ja 5.2. TP3:lle. Äidinkielen kurssiin kuuluva samanlainen väittelypaja on järjestetty syksyllä ryhmälle KP3B. RUSKASSA MAISTUIVAT KUPPIKAKUT JA MARJAGLÖGI Ravintolapäivänä Hotelli- ja ravintolamuseon koko perheen piparinkoristelutyöpajan yhteyteen opiskelijat pystyttivät pop up -kahvila Ruskan, jonne Ravintolakoulun opiskelijat olivat valmistaneet korvapuusteja, mustikka-valkosuklaa kuppikakkuja, punajuurikakkua, suolaisina tuotteina oli myytävänä vuohenjuusto-punajuuri piirasta ja sieni ja pekonipiirasta. Opiskelijoiden kädenjälkiä olivat ohjanneet lehtorit Päivi Kaksonen ja Jarkko Ahvenainen Strömarin teltassa Silakkamarkkinoilla asiakkaat nauttivat uudella tavalla valmistettuja silakkaruokia.

10 OPINTO-OHJAUS, OPISKELIJAHUOLTO JA TUKITOIMET Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskelijahuoltotyöllä edistetään oppilaitoksessa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Opiskelijahuollon tavoitteena on muun muassa tukea opiskelijan oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista, edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Opiskelijahuoltoa toteuttaa moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä (OHR), jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida opiskelijahuoltoa. OHR:n muodostavat kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja sekä koulutuspäällikkö. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Kaksi osa-aikaista opinto-ohjaajaa ovat järjestäneet henkilökohtaista ja tarvittaessa ryhmäkohtaista ohjausta vastaanottoaikoinaan. Opinto-ohjauksella on tuettu opiskelijoiden tutkinnon suorittamista ja ammattiin valmistumista. Rästipajassa opintonsa päättävillä opiskelijoilla on ollut mahdollisuus hallitusti ja ohjatusti tehdä rästiin jääneet kurssit ja tehtävät ennen kevään viimeisiä työssäoppimisjaksoja. Toiminnalla on kannustettu ja tuettu opiskelijoita valmistumaan määräajassa. Rästipajan toiminnasta on vastannut erityisopettaja yhteistyössä aineenopettajien kanssa. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuollon tavoite on terveyden tukeminen ja edistäminen. Helsingin kaupungin järjestämä terveydenhuolto on kiinteä osa koulun opiskelijahuoltoryhmää, jonka kanssa opiskelijaterveydenhuolto pyrkii opiskelijoiden aikuistumisen ja itsenäisyyden tukemiseen, terveiden elämäntapojen vakiintumisen ja omavastuun ottamisen tukemiseen elämässä. Lääkärin vastaanotto on lukuvuoden aikana kaksi kertaa kuukaudessa ja terveydenhoitajan tapaa koululta arkipäivisin. Opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat olleet pääsääntöisesti sisällöltään terveystarkastuksia, kutsuntatarkastuksia, sairaudenhoitoa, ehkäisyneuvontaa, jaksamisen- ja terveellisten elämäntapojen tukea ja hoitoon ohjantaa. Kuraattori on tavattavissa koululla kaikkina arkipäivinä. Kuraattorin työ on osa koulun opiskelijahuoltoa. Kuraattorin toiminnan tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, tukea elämänhallintaa, vahvistaa myönteistä kokonaiskehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Opiskelijan kanssa käytävien luottamuksellisten keskusteluiden avulla pyritään lisäämään voimavaroja ja löytämään myönteisiä ratkaisuja. Tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen aikana niin, että hän kykenee suorittamaan opintonsa määräajassa loppuun. VIIMEISEN VUODEN OPISKELIJOISTA TUTKINNON SUORITTANEET 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 88,5 89,0 84,6 89,0 95,5 Erityisopetuksen järjestämisestä vastaa laaja-alainen erityisopettaja. Erityisopetusta on tarjottu samanaikaisopetuksena tai pienryhmissä opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tai tehostettua tukea opinnoissaan. Erityisopetus vahvistaa opiskelijan oppimista ja oppimisvalmiuksia tavoitteenaan turvata tasavertaiset lähtökohdat opiskelijan työllistymiseen. 0 % ERONNEET OPISKELIJAT 10 % 0 % 6, ,1 6, , , , ,

11 VERKOSTOVOIMAA: EMME OLE YKSIN Yhteistyömme lähtökohtana verkostojen, opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa on hallittu kumppanuus ja opetustoimintaamme kehittävä tiedon, osaamisen ja keinojen vaihtaminen, ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen opiskelijoiden ja henkilöstön avulla. STRATEGINEN KOULUTUSALLIANSSI Yhteistyötä Helmi Liiketalousopiston ja MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa solmitussa koulutusallianssissa kehitetään Haaga Yhtymän linjausten mukaisesti erityisinä painopisteinä yrittäjyyskoulutuksen ja verkko-opetuksen kehittäminen. VETOVOIMAMME Vetovoimaiset oppilaitokset Allianssikoulujen hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli 5,3 keväällä KOULUTUSALLIANSSIN LAATUIKKUNA TEHOVOIMAMME Tehokas tutkinnon läpäisy Allianssikoulujen opiskelijoista 72 % valmistuu määräajassa. Opintoja ei keskeytetä Allianssikoulujen opiskelijoista vain 4,5 % keskeyttää opintonsa. LAATU Lisäksi synergiaetuja on haettu hallinnollisiin ja kansainvälisiin asioihin ja laatutyöhön. Koulutusallianssin laajentamista tutkitaan. Hallintopäällikkö on ollut toteuttamassa vertaisarviointia MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa. VAIKUTUSVOIMAMME Tyytyväiset opiskelijat Allianssikoulujen opiskelijat antavat koulutuksesta arvosanan 4,2 asteikolla 5-1. Opiskelijat työllistyvät Allianssikouluissa opiskelleista 86,2 % työllistyy tai jatko-opiskelee heti opintojen jälkeen. Lähteet: OKM tulosrahoitus 2014, oppilaitosten omat kyselyt sekä yhteishakutilastot. TYÖSSÄOPPIMISYHTEISTYÖ Työssäoppimispaikkaverkosto on kasvanut neljään sataan. Opiskelijan kannalta tavoitteelliselle työssäoppimisyhteistyölle edellytämme, että yritys on MaRan jäsen, työpaikoilla on koulutetut työpaikkaohjaajat ja yritys sitoutuu yhteistyössä Ravintolakoulu Perhon kanssa kehittämään työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttökäytänteitä. Lukuvuotena uusia työssäoppimissopimuksia on solmittu suomalaisiin ja ulkomaisiin yhteistyöyrityksiin muutama. Yhteistyöyrityksiltä kerättyä palautetta ovat opettajat hyödyntäneet omassa työssään. Tammikuusta lähtien työssäoppimispaikaksi on voinut ilmoittautua sähköisesti kotisivujemme kautta. Kiitämme yhteistyöravintoloita ja hotelleja jotka ovat tarjonneet työssäoppimispaikan opiskelijoillemme. REKRYTOINTIPÄIVÄ Ravintolakoulu Perhon vuoro oli järjestää rekrytointipäivä tänä vuonna. Kokki ja tarjoilijaopiskelijamme kierrättivät opiskelijaryhmiä, toimivat oppaina aamu- ja iltapäivävuoroissa, huolehtivat vaatesäilytyksestä ja kahvilan tarjonnasta. Omien opiskelijoidemme lisäksi Perhonkadulle saapui opiskelijaryhmiä Espoon Omniasta, Stadin ammattiopistosta ja Vantaan Variasta. Yhteistyöyrityksistä HOK-Elanto, Kämp Group, Restel, Ravintolakolmio-ryhmä, Royal-ravintolat, Fazer-ravintolat, Sodexo, Sokotel ja Scandic/Hilton olivat esittelemässä monipuolisia työmahdollisuuksiaan nuorille. CHASE-VERKOSTO Yhteistyötä 17 eurooppalaisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa CHASE-verkostossa on jatkettu toteuttamalla Leonardo-vaihtoja. HEALTH AND NUTRITION AWARENESS Hankkeessa on mukana CHASE-verkoston oppilaitokset. Kotimainen partnerioppilaitos Stadin ammattiopisto ja Ravintolakoulu Perho ovat lähettäneet 29 opiskelijaa vaihtojaksolle ulkomaille. LAATUA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ARKEEN, LARK3-VERKOSTOHANKE Ravintolakoulu Perho on kehittänyt vertaisarviointikoulutusmallia sekä esitellyt toimintaa ja tuloksia kuvaavia mittareita vuonna LARK1 ja 2 -jatkohankkeessa on 15 verkostoyhteistyökumppania, joista muun muassa koulutusallianssikumppanimme Helmi Liiketalousopisto ja MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Hanketta on koordinoinut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. YTY YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN TUKEMINEN YHTEISTYÖSSÄ Keskuspuiston ammattiopisto hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalveluja alueellisiksi ja seudullisiksi palveluntarjoajiksi sekä edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanke käynnistyi ja jatkuu kesäkuun 2014 loppuun saakka. UTOPEDA UUTTA TYÖELÄMÄVALTAISTA OPPIMISTA JA OSAAMISTA Hanketta koordinoi Ravintolakoulu Perho. Hankerahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuosille on hakenut verkosto, jossa toimivat Helsingin Diakoniaopisto, Helmi Liiketalousopisto, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto ja Ravintolakoulu Perho. Kokonaisrahoitusta on myönnetty euroa. Hankkeessa kehitetään nuorten työssäoppimismalleja ja henkilöstön työelämäosaamista. Työssäoppimispaikkoja lisätään ja kartoitetaan niin, että työelämäyhteistyöverkosto on tukemassa tekemällä oppimista mahdollistaen elinikäisen oppimisen polun muodostumisen. Eri koulutusaloille voidaan rakentaa toimintamalleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen, työssäoppimisen- sekä oppisopimuskoulutuksen eri yhdistelminä. Tuotetaan työkaluja nähdä ja toteuttaa uudella tavalla ammattikasvatusta ja -koulutusta. Kohderyhmänä on alle 25-vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret. Hanke käynnistettiin maaliskuussa

12 OPISKELIJOILLA ON ASIAA Brasilialaisiin makuihin tutustuivat Restaurant Cook ryhmän opiskelijat lokakuussa Oppilaskunnan muodostavat kaikki Ravintolakoulu Perhon opiskelijat. Opiskelijoista on valittu oppilaskunnalle hallitus, joka on kokoontunut säännöllisesti useita kertoja lukuvuoden aikana. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa koulukuraattori. Oppilaskunnan tavoitteena on vaalia me-henkeä opiskelijoiden keskuudessa sekä lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Oppilaskuntatoiminnan kautta opiskelijalla on mahdollisuus tulla kuulluksi, osallistua koulun toimintaan ja vaikuttaa päätöksiin. Mahdollisuus vaikuttaa asioihin kiinnittää opiskelijat tiiviimmin kouluun, vahvistaa hyvinvointia sekä antaa kokemuksen vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten välillä. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat aktiivisia myös tutor-toiminnassa ja sen kehittämisessä. Oppilaskunta on järjestänyt ja organisoinut erilaisia yhteisiä tapahtumia, retkiä ja muuta virkistystoimintaa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat saaneet maksuttoman aamiaisen sekä opintosuorituksen vapaasti valittaviin opintoihin. OSAAVAGLOBAL Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt OKM:n Osaava-ohjelmasta euroa valtionavustusta Helsingin Diakoniaopistolle OsaavaGlobal-hankkeen kustannuksiin. Hankkeessa edistetään henkilöstöjen kansainvälisyysosaamista, kotikansainvälistymistä ja kv-toimintaamme sekä tuotetaan malleja kansainväliseen opintotarjontaan ja tutkinnon suorittamiseen. Mukana hankkeessa ovat Ravintolakoulu Perho, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kristillinen opisto / Laajasalon opisto, Seurakuntaopisto ja hanketta koordinoiva Helsingin Diakoniaopisto. Hanke käynnistettiin VIERAILUT JA ASIANTUNTIJARYHMÄT Kaksi opettajaa ja kaksi opiskelijaa Univillen yliopistosta Joinvillestä Brasiliasta esitellen brasilialaista ruokakulttuuria. Moskovalaisesta ammattioppilaitoksesta vieraili joulukuussa 20 opettajan ja opiskelijan ryhmä, joka osallistui ohjelmaan Educational Centers of the World. Lisäksi saimme asiantuntijavieraita Itävallan Bad Hofgasteinista, Göteborgin opetusvirastosta, Belgiasta, Dubaista, Turkista ja Virosta. KOTIVÄEN ILLAT JA TIEDOTUSTA WILMASTA Opiskelijoitamme ohjataan läpi opintojen. Oppijan opintojen ja hyvinvoinnin tukemisen lähtökohtana on ohjaus ja hyvinvointisuunnitelma, jossa huoltajaverkostolle on annettu osallistava rooli nuorten opintojen ajaksi. Aloittavien opiskelijoiden huoltajille ja läheisille on järjestetty kaksi kotiväeniltaa syyskuussa Illoissa on ollut mahdollista tutustua opetustoimintaan, opetusmenetelmiin, työssäoppimisen järjestämiseen, kouluun ja opetusravintolaan oppimisympäristöinä. Ensi lukuvuonna ykkösvuoden opiskelijoiden huoltajien kotiväeniltojen lisäksi toisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään vanhempainilta. Yhteydenpitovälineenä opiskelijoiden, alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajien ja henkilöstön välillä on Wilma -www-liittymä, jonka kautta opiskelijat seuraavat opintojen edistymistä, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. ALUMNITOIMINTA Haluamme hyödyntää alumnien asiantuntijakumppanuutta ja tavoittaa ravintolan asiakkuuksia. Ravintola Perhossa on suunniteltu ja markkinoitu alumneille luokkakokousmenyy. Jo työelämässä toimivat opiskelijamme voivat pitää toisiinsa yhteyttä, jakaa kokemuksiaan ja kouluaikaisia muistojaan. Opintonsa päättäneet opiskelijamme voivat rekisteröityä alumniksi opintojensa päätöspäivänä. Sähköinen alumnihakemus on kotisivuillamme perho.fi/alumni. Tervetuloa mukaan! OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN VASTUUTEHTÄVISSÄ Puheenjohtaja Vilma Rautio, TP2B Sihteeri Minni Manninen, 12KP2A Taloudenhoitaja Patrick Schubert, 11KP2B Tutor-toiminta/allianssivastaava Vilma Rautio, 12TP2B OPPILASKUNNAN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA Syyskuussa oppilaskunnan aktiivit järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Ykköstenpäivän uusille opiskelijoille. Päivä alkoi maittavalla brunssilla opiskelijaravintola Herkussa. Ohjelmaan kuului kaupunkisuunnistusta Helsingissä, ja reitin varrella olevilla rasteilla uudet opiskelijat pääsivät kokeilemaan taitojaan muun muassa tarjottimenkannossa, kattauksessa ja raakaaineiden tunnistamisessa. Joulukuussa vietettiin koko koulun pikkujoulupäivää. Tänä vuonna teemana oli trooppinen joulu. Oppilaskunnan jäsenet loihtivat koulun luokkiin ja käytäville karibialaista tunnelmaa. Piparipajassa taiteiltiin merenrantahuviloita ja askartelupajassa valmistettiin leit kaulaan. Opiskelijat olivat suunnitelleet myös teemaan sopivia alkoholittomia drinkkejä. Oppilaskunta osallistui näyttävästi myös koulumme avoimien ovien tapahtumaan tammikuussa. Oppilaskunnan pöydässä vierailijat saivat infoa oppilaskunnan toiminnasta sekä osallistuivat eksoottisten hedelmien tunnistamiskilpailuun. 2 23

13 YHTEYDET JA JÄSENYYDET KOULUTUSALAN YHDISTYKSIIN JA JÄRJESTÖIHIN SAMI, RUUANLAITTAJA JO PIENESTÄ PITÄEN Sami Niininen opiskelee Ravintolakoulussa kokiksi kolmatta vuotta. Ruuanlaitto on kiinnostanut Samia tarhaikäisestä. Sami on lähtöisin kuusihenkisestä perheestä, jolle hän on mielellään tehnyt ruokaa, joskus isojakin määriä. Alkuun keitin perheelleni aamukahvit, valmistin munakkaita, sämpylöitä ja voisarvia. Äitini oli tietysti innoissaan ruuanlaittoavusta. Isovelikin tykkäsi pikkuveljen valmistaessa perheenjäsenille päivällistä. Ensimmäiset herkkukakut tein hiekasta vanhemmilleni, naurahtaa Sami. Association Europeénne des Ecoles d Hôteleliere et de Tourismé AEHT, jäsen Etelä-Suomen Keittiömestarit ry, hallitus ja johtokunta Euhofa International, jäsen Helsingin seudun kauppakamari, jäsen Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallitus Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, jäsen Matkailu- ja ravitsemispalvelut MaRa Motiva Services Oy Pienpanimoliitto ry Restamark Sivistystyönantajat ry Skills Finland ry, jäsen Slow Food Finland ry Suomen Baarimestarien Kannattajien Kerho FBSK Collegium Culinarium CC-kilta Suomen Laatuyhdistys ry Suomen Mehiläishoitajain liitto SUKOL ry Suomen Yrittäjät Veromaksajien Keskusliitto ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto, YAOL ry, jäsen Sami on ollut työssäoppimassa Fazer Food Service Oy:lla kahvilajakson ajan. Työskentely matkustajalaivalla on ollut haaveena, mutta ikä ei ole vielä riittänyt laivalle saakka, vaan valmistumisen jälkeen aivan varmasti. Työympäristönä laiva on mielenkiintoinen. Työtahti siellä on melko kiivasta. Laivalla työskennellään kaksi viikkoa kerrallaan, ja kaksi viikkoa ollaan maissa. Haluan tutustua ja hankkia osaamista kokin ammattiin liikeidealtaan monenlaisten ravintoloiden keittiöissä. Toivon, että valmistuttuani työllistyn sellaisen ravintolan keittiöön, jossa riittää haastetta. Ensimmäisenä opiskeluvuotenani innostuin myös asiakaspalvelusta ja tarjoilusta. Olisin voinut valita toisesta vuodesta alkaen asiakaspalvelun koulutusohjelman, josta valmistuu tarjoilijaksi, mutta lapsuudenhaaveeni pysyi minusta tulee ensin kokki. REHTORI GUN MARIT NIEMINEN edustaa Suomea European Association of Hotel and Tourism Schools -hallituksessa osallistuu täysjäsenenä Euhofa Internationalin toimintaan on Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liiton hallituksen puheenjohtaja on Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja on Eiran aikuislukiota ylläpitävän Touko Voutilaisen koulusäätiön hallituksen jäsen on Opetushallituksen kansallisen laatuverkoston jäsen on Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan jäsen on Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmän jäsen on Opetus- ja kulttuuriministeriön TUTKE-ohjausryhmän jäsen on Opetus ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusrahoituksen neuvottelukunnan jäsen on Matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta jäsen RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ MARJA HEMMI ELO-säätiön Vuoden Tarjoilija työryhmän jäsen ja Vuoden Tarjoilija kilpailujen johtaja HOVIMESTARI SEPPO HONKANEN Tuomarina Nordic Chef and Waiter Competition -ammattilaisten kilpailun tarjoilijasarjassa, Herning Tanska LEHTORI SAMPO KANTELE Cooking ekspertti EuroSkills kilpailuissa Ranskan Lillessä KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ LEENA SAVOLAINEN AMKEn pedagogisen johtamisen työryhmä ja Keskuspuiston ammattiopiston hallinnoima YTY-hanke 4 25 Sami on ollut mukana myös tutortoiminnassa. HALLINTOPÄÄLLIKKÖ PEKKA SELENIUS AMKEn tiedolla johtamisen työryhmä

14 PIENESSÄ KOULUSSA ON KIVA OLLA LEHTORI ANTERO ROHKEAN MUISTOLLE Opiskelijoilta on kerätty ryhmähaastatteluissa, ja päättövaiheenkyselyssä palautetta opetustoiminnan ja oppilashallinnon kehittämiseksi. Opiskelijoille on ollut etuna että Ravintolakoulu on pienehkö ammatillinen oppilaitos jo opintojen toteuttamisen kannalta; henkilöstö tulee tutuksi, koulutalossa on helppo liikkua, opetuskeittiöt ovat pienet mutta enimmäkseen käyttökunnossa, koulun tilat ovat tehokkaassa käytössä syksyisin, oppilasruokala Herkussa on välillä ahdasta. Hyväksi he kokivat myös opetusravintolamme keittiössä ja salissa toteutetut työssäoppimisjaksot. Opetuksen taso ja ohjaus on osaavaa, henkilöstö ammattimaista ja kannustavaa; ohjeita ja neuvoja saa riittävästi. Ammattityön tunneilla on mahdollista tehdä joskus ruoka- OPISKELIJATYYTYVÄISYYS PÄÄTTÖVAIHEESSA Vastausasteikko 1 5 tai juomakokeiluja, ja voi koettaa kehittää ideoitaan. Opiskelijaravintolaan lounasruoka tehdään pääosin opiskelijatyönä. Omasta halusta on mahdollista lähteä kansainväliselle työssäoppimisjaksolle, josta on informoitu hyvissä ajoin opiskelijoille. Vieraaseen ympäristöön lähteminen on tehty helpoksi, ja lähtijöitä on tuettu. Ravintolakoulu Perhossa on noudatettu ja opetettu opiskelijoille ja henkilöstölle kestävän kehityksen periaatteita näkyvästi. Perinteiden vaaliminen on ollut tärkeää, mutta opintoihin innostaa opetushenkilöstön avoimuus uusille ruuanvalmistusmenetelmille ja -tavoille ja eksoottisimmille raaka-aineille. Opiskelijoita kuunnellaan. Halutessaan opiskelija voi osallistua oppilaskunnan toimintaan ja järjestämiin tapahtumiin. Syntynyt Kuollut Lehtori Antero Rohkea menehtyi vakavan sairauden murtamana 25. heinäkuuta Helsingissä 60 vuoden ikäisenä. Kotipaikastaan Savitaipaleelta Antero Rohkea lähti tarjoiluopintojen pariin Helsingin Hotelli- ja ravintolakouluun (nyk. Perho) suorittaen tarjoiluosaston oppimäärän vuonna Hovimestariksi hän valmistui Hotelli- ja Ravintolaopistosta Työkokemustaan hän ennätti kartuttaa muun muassa viinurina Lahden Seurahuoneella ja Rantasipi Joutsenlammella sekä baarimestarina Osuusliike Imatrassa. Opettamisesta hän hankki kokemusta Lappeenrannan ammattikoulusta ennen kuin aloitti Helsingin Hotelli- ja ravintolakoulussa päätoimisena tuntiopettajana ravintolapalveluosastolla vuonna Suoritettuaan työn ohessa ravintotalousalan ammatinopettajan pätevyyden 1981 hänen työsuhteensa työnopettajana ravintolapalveluosastolla vakinaistettiin Päätyönään hän opetti ravintolapalvelua. Kunnianhimoisena ammatinopettajana Antero opiskeli opettamisen ohessa kasvatustieteitä ja oppilaanohjausta yliopistossa, tietotekniikkaa, monimuoto-opetusta, tukioppilastoimintaa ja asiakaspalvelua. Suomen Hovimestarien Kilta r.y. (nyk. CC-kilta) myönsi Anterolle Vuoden Hovimestari -tunnustuksen vuodeksi Restonomiksi hän valmistui vuonna Antero Rohkea alumnien seurassa Ravintolakoulu Perhon 70-vuotisjuhlassa vuonna JOHTAMINEN 3,10 3,32 3,23 3,22 3,75 TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA 3,76 3,51 3,37 3,70 3,60 HENKILÖSTÖ 3,93 4,01 4,09 4,09 4,10 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 3,92 4,15 4,08 4,02 4,14 PROSESSIEN SUJUVUUS 3,83 3,82 3,91 3,94 4,02 OHJAUS- JA TUKI 3,81 3,95 3,83 3,92 3,97 VIIHTYMINEN PERHOSSA 4,28 4,39 4,43 4,52 4,37 Pienpanimotoiminta ja oluen valmistus alkoi kiinnostaa häntä reilut 15 vuotta sitten. Antero oli mukana Opetusravintolan panimon toiminnassa sen perustamisvuodesta 1995 lähtien. Hän opiskeli sinnikkäästi olutmestariksi. Lisäoppia hän kävi hakemassa müncheniläisestä ammatillisesta oppilaitoksesta, ja Porin Panimosta. Ensimmäinen valmistunut myyntierä oli vieläkin valmistettavaa Perhon Rohkeaa. Antero osallistui mielellään olutmessuille, ja isännöikin Perhon Panimon osastoa muun muassa Helsinki Beer Festivaaleilla ja Suuret Oluet Pienet panimot -tapahtumissa yhdessä olutmestari Sauli Jarvan kanssa. Antero kirjoitti, yhdessä kollegansa lehtori Juha Kuokkasen kanssa, juoma-alan oppikirjoja: Olutta ja vähän siideriä, (2001), Väkevät viinit (2003) ja Väkevät alkoholijuomat (2011). Opettajamme sekä työtoverimme Antero Rohkean, muistamme ammattitaitoisena ja reiluna ihmisenä. Sen vahvistaa nuorten keskustelufoorumilta, IRC-galleriasta, lainattu luonnehdinta Anterosta: Maailman komein, kovin ja asiantuntevin olutmestari, joka tietää ravintolaalasta muun muassa kaiken. 6 27

15 Pekka Selenius Hallintopäällikkö TIIMITYÖSSÄ ALOITTEELLISUUDELLA PÄRJÄÄ PITKÄLLE Ravintolakoulu Perhon prosessien suunnittelusta, toteutumisesta ja sujuvuudesta vastaavat tiimit, joiden osaaminen ja ammattitaito on varmistettu. Tiimeissä seurataan tavoitteiden saavuttamista ja parannetaan toimintaa ja omaa osaamista arviointitiedon perusteella. TIIMIORGANISAATIO JOHTOTIIMI MANAGEMENT TEAM LAATUTIIMI QUALITY TEAM KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIIMI SUSTAINABLE DEVELOPMENT TEAM REKRY- JA MARKKINOINTITIIMI RECRUIT AND MARKETING TEAM PANIMO BREWERY OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ STUDENT SUPPORT TEAM OPS-TIIMI CURRICULA TEAM HUOLTOTIIMI MAINTENANCE TEAM VALMENNUSTIIMI COACHING TEAM HENKILÖSTÖTIIMI STAFF TEAM RAVINTOLATIIMI RESTAURANT TEAM OPETTAJATIIMIT TEACHERS TEAMS OPETUSTIIMIT STUDY PROGRAMME TEAMS HALLINTOTIIMI ADMINISTRATION TEAM TULOKSELLISUUS JA VAIKUTTAVUUS GOOD RESULTS AND EFFECTIVINESS PALVELUJA OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUEKSI Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnassa on keskeistä ollut opiskelijoita palvelevien toimintojen kehittäminen ja henkilöstön osaamista edistävä koulutus. Perholaiset toimivat oman työnsä ohella opiskelijoiden ohjaajina ja opettajina, joten jatkossa keskitämme voimavaroja myös henkilöstön opetussuunnitelmaosaamiseen. Olemme laatineet hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön koulutussuunnitelman, jonka avulla voimme kehittää henkilöstön osaamista tarjoamalla hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle työelämäjaksoja työelämäosaamisensa vahvistamiseksi. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä on koulutettu keväällä haastavan opiskelijan kohtaamiseen. Opintotoimiston henkilöstö on osallistunut Primus-opintohallintojärjestelmän kehittämiskoulutuksiin yhteensä viitenä päivänä. Koulutusten tuloksena olemme tuottaneet Wilmajärjestelmään uusia opiskelijoille ja opettajille suunnattuja palveluita. Uusien opiskelijoiden yhteisvalinnan muututtua lukuvuoden alusta ovat hakuinformaatio ja -kohteet olleet hakijoiden tavoitettavissa osoitteesta opintopolku.fi. Hallintohenkilöstöä on osallistunut opintopolku-koulutuksiin ja muokannut yhdessä tiimien kanssa Ravintolakoulu Perhon hakusivustot opintopolkuun. Lisäksi opintotoimiston henkilöstö on osallistunut KELAn järjestämiin täydennyskoulutuksiin. Rekry- ja markkinointitiimi on organisoinut vuosittaiset avoimet ovet-tapahtuman, joka oli jälleen menestys ja vahva osaamisen- ja taidonnäyte koko Ravintolakoulu Perhon henkilöstöltä ja opiskelijoilta. Pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajille järjestettiin perinteinen Opojen ilta, jossa esiteltiin Ravintolakoulu Perhon toimintaa ja peruskoulun jälkeisiä ravintola-alan ammattiopintoja. Tilaisuus huipentui viinitastingiin ja opiskelijoiden valmistamaan ja tarjoilemaan syksyiseen buffettiin. Opiskelijapalautteella mitattuna opiskelijaravintola Herkussa on tarjottu maittavia ateriapalveluita; ruuan tarjontaan ja laatuun opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Myös varasto- ja huoltopalvelut ovat saaneet hyvää palautetta toiminnastaan. Koulutusallianssin laatutiimissä olemme toteuttaneet yhteistä allianssin laatukarttaa ja laatuikkunaa, joissa olemme yhteisesti määritelleet allianssin piirissä seurattavia tulosmittareita ja mittaamisen perusteita. Helmikuussa 2014 toteutimme MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa vertaisarvioinnin, jonka toteuttivat vertaisarvioijat Helmi Liiketalousopistosta, Haaga-Perhosta ja Ravintolakoulu Perhosta. 8 29

16 HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI, KANNUSTAMINEN JA OSAAMINEN Ravintolakoulu Perhossa vaalimme työpaikan hyvinvointia ja työssä viihtymistä, ja mahdollisiin ongelmiin työilmapiirissä tartutaan välittömästi. Tiedonkulku ylhäältä alas on yhtä tärkeää kuin päinvastainenkin suunta, ja se on kaikkien työyhteisön jäsenten vastuulla. Ravintolakoulussa henkilöstölle on tiedotettu HEKO-päivillä, Yhtymän tiedotustilaisuuksissa H-hetkissä ja Prikassa. Henkilöstön sosiaalista hyvinvointia on kartoitettu työyhteisön sisäisillä kyselyillä ja Promenade Search Oy:n henkilöstökyselyllä Vastauksissa vire on ollut positiivinen; oman työ sisältö ja kannustavuus on koettu hyvänä. Jokaisen työntekijän kanssa ovat päälliköt käyneet kehityskeskustelun huhtikuussa. Kehityskeskusteluja vetävät rehtorin lisäksi koulutuspäällikkö, hallintopäällikkö ja ravintolapäällikkö. Keskustelujen työkaluna on sähköinen henkilötietojärjestelmä SYMPA, johon täydennetään ja tallennetaan kätevästi työntekijöiden kanssa sovitut toimenpiteet. Varhaisen välittämisen ja päihdeohjelman yhtenäiset toimintatavat ovat vakiintuneet osaksi oikeudenmukaista johtamista ja henkilöstötyötä. Työterveyshuolto on tarjottu Diacorista. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus käydä terveystarkastuksissa täytettyään 40, 50 ja 60 vuotta, sekä ottaa halutessaan kausi-influenssarokotuksen. toimintaa on sponsoroinut Vihannespörssi, jonka tuen avulla on maksettu pelit ja peliasut. Joukkueenjohtajana toimii Erkki Keskinen, kapteenina Antti Porna ja valmentajana Tuomas Kettunen. Yhtymän henkilöstötiimi, HISthy ja KEKE-tiimi on järjestänyt henkilöstölle juhlia ja ajanvietettä työpäivien pääteeksi. Rapujuhlat on järjestetty Ravintola Perhon kabinetissa. Haaga Yhtymän henkilöstön virkistyspäivää vietimme Helsingin Uunisaaressa ja osallistuimme kehon venyttelyaiheiseen luentoon Sirkusteemaiseen vuosijuhlaan kokoonnuimme Hotel Haagan valopihalle Tanssimaan pääsimme Anna Sainilan tanssikouluun Käpylässä. Tanssitunnin jälkeen ruokailimme lähiöravintola Old Sophiessa. Koulutusallianssin: MERCURIAN, Helmen ja Haaga Yhtymän henkilöstöjen yhteisessä virkistyspäivässä Nuuksiossa oli aktiviteeteiksi valittu liukulumikenkäily, mystinen metsäretki ja Viherkehä-näyttely Haltian sisätiloissa. Opettajienhuoneeseen on perustettu käytettyjen pokkareitten kirjasto ja DVD-elokuvakirjasto. Syksyllä eläydyimme musikaaliin Tohtori Zivagon rytmissä Helsingin kaupunginteatterissa, ja keväällä Giacomo Puccinin oopperaan La Bohème. Haaga Yhtymän toimihenkilöyhdistys HISThy järjesti opintomatkan Barcelonaan OSAAMINEN AJAN TASALLE Henkilöstöä on rohkaistu osaamisensa lisäämiseen ammatillisesti ja pedagogisesti. Työelämää tukevilla ja tavoitteellisilla työelämäjaksoilla on ollut kaksi lehtoria. Yksi opettaja on suorittanut pedagogisen opettajan pätevyyden Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Näyttötutkintomestareiksi opiskelee kolme opettajaa, yksi hovimestareistamme on kouluttautumassa restonomiksi ja yksi vuoromestarimme on aloittanut keittiömestariopinnot. Opettajat ovat voineet osallistua HEKO-päivinä opetustyötä tukeviin koulutuksiin kuten Keskuspuiston ammattiopiston YTY-hankeen osana järjestettyyn koulutukseen oppimisen vaikeuksista ja niiden ilmenemisestä opiskelijalla. SanomaPro on esitellyt digitaalisen oppimateriaalin hyödyntämistä opetuksessa. Koulutusallianssin verkkoopetuksen kehittämispäällikkö Seppo Telinkankangas on ohjannut opettajia Moodle-oppimisalustan käytössä. Ryhmänohjaajakoulutuksessa opettajat ovat päässeet jäsentelemään ryhmäprosessia ilmiöineen ja ryhmän ohjaamisen taitoja. Opin ovi-projektissa on harjoiteltu useiden sosiaalisen median välineiden hyödyntämistä verkko-opetuksessa. Kestävän kehityksen laatu-koulutuksiin on osallistunut kaksi opettajaa. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö on osallistunut KELAn järjestämiin täydennyskoulutuksiin, Opetushallituksen järjestämiin Primus-opintohallintojärjestelmän kehittämiskoulutuksiin, opintopolku.fi, ECVET ja valtakunnallisen kielikokeen järjestämisen -koulutuksiin. Haastavan opiskelijan kohtaamisen keinoihin on perehdytty Keskuspuiston ammattiopiston opastamina. IT-henkilöstöä on osallistunut valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville. Hätäensiapukoulutusta on tarjottu koko henkilöstölle. Luento Makujen Arkki, Ark of Taste -projektista Tanskalainen kokki, keittokirjailija ja ruokatoimittaja Katrine Klinken luennoi Makujen Arkki -projektista, jonka tavoitteena on vaalia viljelyn monimuotoisuutta edistämällä paikallisten viljelykasvien käyttöä, sekä projektin pohjoismaisesta strategiasta. PUHTIA VAPAA-AJALLA LIIKKUMISESTA JA HUVITTELUA TASAPUOLINEN KANNUSTUS JA PALKITSEMINEN SIVIILIPALVELUKSEN SUORITTAJAT JA AMMATTIIN OPPIJAT Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan hyvinvoinnista vapaa-ajalla. Edenred Finland Oy:n virikeseteleillä tai vaihtoehtoisesti Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä on tuettu työntekijöiden fyysistä hyvinvointia ja virkistäytymistä. Urheiluhierojalta on voinut varata omakustanteisia hieronta-aikoja. Uima-allasvuoroilla on voinut pulahtaa uimaan Hotel Haagassa. Perhockeyllä on ollut Helsingin jäähallissa harjoitusvuoroja. Henkilöstön keskuudessa on koottu opettaja- ja ravintolahenkilöstöstä 15 henkinen jalkapallojoukkue, joka pelaa Palloliiton kuntosarjassa. Sekajoukkueella on ollut treenit kerran viikossa, ja kaudessa pelejä on Ensimmäinen turnaus on Töölön pallokentällä heinäkuussa. PerPan Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ovat merkittävässä roolissa, kun Haaga Yhtymässä kannustamme ja palkitsemme työntekijöitämme. Työntekijöitä muistamme merkkipäivälahjoilla 50- ja 60-vuotispäivinä. Vuosittain Haaga Yhtymän yksiköittäin myöntämät kannustepalkkiot annettiin tammikuussa 2014 kuraattori Susanna Ollilalle ja ravintolapäällikkö Marja Hemmille. Helsingin kauppakamarin vuosimerkin ja Yhtymän lahjakortin saivat 20 vuoden ansiokkaasta työstä lehtorit Kaarina Hyrkäs, Aki Nikula, opintosihteeri Hanna-Liisa Pöyhönen ja vuoromestari Irma Kouvo. Kymmenen vuoden ansiokkaasta työstä vuosimerkki myönnettiin Ravintola Perhon keittiömestari Tuomas Kettuselle. Siviilipalvelustaan on suorittanut Christian Holopainen ja keväällä aloittanut Tomi Rantonen monissa työtehtävissä Ravintola Perhossa ja opiskelijaravintola Herkussa. Karoliina Heikkinen opiskelee koulunkäyntiavustajaksi Keskuspuiston ammattiopistosta. Hän on harjoitellut sekä Ravintolakoulussa että viikon ajan ravintolan keittiössä Helmi Liiketalousopistosta Fatmah Cölgecen on työssäoppinut ravintola Perhon myyntipalvelussa, tehden Ilmastolounaan esitteet ja kyselyn sekä osallistunut Turkin-viikon järjestelyihin. Top-jakson päätteeksi hän suoritti markkinointiviestinnän ja tuoteneuvonnan näytöt. 0 31

17 21 HENKILÖSTÖTULOKSET OPETUKSEN JA HALLINNON KOULUTUSKUSTANNUKSET % maksetuista palkoista % 1,98 2,5 1,4 2,1 1,6 EUR HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT kaikki yhteensä / per henkilö / vuosi OPETUS JA HALLINTO 176/3,4 224/4,4 273/5,7 298/5,4 201/4,1 RAVINTOLA 22 5/0, /1,8 PEDAGOGISESTI PÄTEVÄT LEHTORIT % opettajista ,3 91,2 93,2 92,6 96 YHTYMÄN HENKILÖSTÖKYSELYN TULOKSET Yhtymän henkilöstökyselyssä Perhon henkilöstön näkemys erityisesti ilmapiirin ja yhteishengen positiivisesta kehityksestä on ollut huomattava; nousu 3,6:sta 3,8:aan. Yhtymän kysely on tehty joka toinen vuosi. Opettajien näkemys opettajille tehdyn kyselyn mukaan on hyvällä tasolla ja parantunut entisestään koskien kehittämissuunnitelmien ja tavoitteiden tuntemista, tiedottamisen keinoja, opiskelijatuen riittävyyttä sekä ravintolan ja koulun yhteistyötä. PERHON YKSIKKÖ HENKILÖSTÖN NÄKEMYKSET (KA) 1-5 3,6 3,6 3,79 3,87 FYYSINEN TYÖYMPÄRISTÖ 2,9 3,3 3,4 3,42 TYÖN SISÄLTÖ 3,8 3,9 3,99 4,11 TYÖN KANNUSTAVUUS 4 3,8 4,09 4,01 LÄHIESIMIES JA JOHTAMINEN 3,5 3,5 3,71 3,59 SISÄINEN TIEDONKULKU 3,6 3,6 3,78 3,95 TYÖILMAPIIRI 3,5 3,4 3,35 3,80 HENKILÖSTÖRAKENNE 2013 Staff Structure HENKILÖSTÖRAKENNE 2013 HENKILÖSTÖRAKENNE 2013 Staff Structure LEHTORIT LEHTORIT TUNTIOPETTAJAT TUNTIOPETTAJAT HALLINTO, HUOLTO, REKRYTOINTI JA MARKKINOINTI HALLINTO, HUOLTO, REKRYTOINTI JA MARKKINOINTI PERHO RAVINTOLA PERHO 21 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE JA MÄÄRÄ Age structure and total number of staff HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE JA MÄÄRÄ Age structure and total number of staff YHTEENSÄ 66 YHTEENSÄ HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE JA MÄÄRÄ ALLE 30 V. ALLE 40 V. ALLE 30 V. ALLE 40 V. ALLE 50 V. ALLE 50 V. ALLE 65 V. ALLE 65 V. Palkka- ja henkilökustannukset olivat ,62 euroa, mikä on 57,57 % vuoden toimintamenoista. HLÖ MIEHIÄ 23 NAISIA 43 KESKI-IKÄ

18 MONIKULTTUURISUUDEN EDISTÄMINEN JA OSALLISUUS MIHIN PÄIN MAAILMAA TAHANSA TYÖHÖN Opiskelijoille ja henkilöstölle on luotu valmiudet toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Opetussuunnitelmatiimi on kehittänyt englanninkielistä opetusta ja kansainvälisyyden edistämistä opetuksessa, jolla tuetaan opiskelijan ja kouluyhteisön monikulttuurisen olemuksen rakentumista, osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa sekä edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Ravintolakoulu on kansainvälinen ja se on näkynyt runsaana vieraiden kielten opetuksena, kieli- ja kulttuurikasvatuksena, englanninkielisenä opetuksena, vieraskielisen materiaalin hyödyntämisenä opetuksessa, opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutena sekä verkostoitumisena. Leonardo-liikkuvuushankkeen kautta on lähetetty vaihtoon 10 opiskelijaa syksyllä 2013 ja kolme keväällä vuotta täyttäneillä opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa 5 10 viikon työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Opiskelijat ovat suorittaneet jaksoja yhteensä 35 kappaletta. Ravintolakoulu on tukenut opiskelijoita maksamalla matka- ja asumiskuluista 500 euroa. Restaurant Cook -ryhmän 12 opiskelijaa on suorittanut viiden kuukauden työssäoppimisjakson ulkomailla. Lukuvuoden aikana on toteutunut yhteensä 60 ulkomaanjaksoa. Kohdemaita ovat olleet Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Ruotsi, Tanska, Belgia, Latvia, USA, Malta ja Turkki. Ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita vastaanotettiin lukuvuoden aikana yhdeksän. OPISKELIJOIDEN ULKOMAANJAKSOT KOTIKANSAINVÄLISYYTTÄ KAIKILLE Kotikansainvälisyyteen on kaikilla opiskelijoillamme ollut mahdollisuus osallistua kielten ja vieraiden kulttuurien tuntemuksen opetuksessa sekä KV-tutortoiminnassa. Kotikansainvälisyyttä edistävä, allianssioppilaitosten yhteinen, Välimeri-aiheinen KV-päivä järjestettiin Päivän järjestämisen tarkoituksena on ollut innostaa jatkavien ryhmien opiskelijoita lähtemään ulkomaille ja tarjota kotikansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa. KV-päivänä Arman Alizad puhui kansainvälisyydestä, näimme itämaisen tanssiesityksen ja Mikael Lehdes kertoi Leonardo-vaihtoajastaan Ruotsissa. KP2C:n opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat tapaksia Allianssin oppilaitoksiin. Tilaisuuteen osallistuvat ryhmät 13RYP, PTD, PTE, 13KY1B, TP2A ja KP2B. TOTEUTTAMISMALLEJA ALAN OPPILAITOKSISTA JA YHTEISTYÖ- YRITYKSISTÄ Kansainvälisellä yhteistyöllä on haettu toteuttamismalleja alan oppilaitoksista ja yhteistyöyrityksistä. Uusia yhteistyömahdollisuuksia on etsitty EU-maista, jotka ovat halunneet tehdä esimerkiksi vertaisarviointia kanssamme, tutustua käytänteisiimme tai tarjota opiskelijoillemme työssäoppimispaikkoja. Olemme saaneet uusia työssäoppimispaikkoja sekä yhteistyökoulun Englannista. Erillisrahoitteisissa KV-hankkeissa olemme olleet mukana vuosia. Yhteistyötä EU-hankkeissa on toteutettu kansallisen OTAVA-verkoston ja Stadin ammattiopiston kanssa. Kansainvälisenä yhteistyöverkostona toimii 17 eurooppalaisen oppilaitoksen verkosto CHASE. Perhon Leonardo-hankkeen Health and Nutrition Awareness -rahoituksella on voitu lähettää 29 opiskelijaa ulkomaille vaihtoon vuosien aikana. CHASE-verkoston oppilaitosten kesken toteutetussa hankkeessa kansallisena partnerina toimi Stadin ammattiopisto. KV-koordinaattori osallistui yhteistyökoulujen CHASEverkoston kokoukseen Antalyassa. Osallistujia oli ammatillisista oppilaitoksista 14 Euroopan maasta, Suomesta Perho ja Stadin ammattiopisto. Allianssin KV-tutoreille järjestettiin yhteinen koulutus syksyllä Niko Huhtala muutti Alahärmästä Helsinkiin vain viikkoa ennen kuin hän aloitti opinnot lukiopohjaisella kokkiluokalla Ravintolakoulu Perhossa. Kotona Alahärmässä ja lähikunnissa oli tarjolla jatko-opintoja hakevalle ainoastaan suurtalousalan opintoja, joten luonteva siirto lukion jälkeen oli hakea ravintola-alan opintoihin Perhoon. Lukioaikana kiinnostuin matkustamisen ja työnteon yhdistämisestä, johon kokin työ keittiössä sopii mainiosti. Kielten opiskelusta olen aina pitänyt. Liikunnallisena nuorena tunsin tarvitsevani tietoja ruokien ravintoarvoista, laadusta ja alkuperästä. Peruskotiruokakokeilujen ohessa sitten huomasin pitäväni ruuanlaitosta tosissani. Tulevasta kokista on hienoa tehdä hyvää ruokaa kanssaihmisille, ehkä jakaa tietoa, miksei hyvää mieltäkin. Ravintolakoulun kestävän gastronomian kurssi avasi ymmärrystäni raaka-aineista, kun mietin ravinnon matkaa maatilalta leikkuulaudalle ja siitä eteenpäin. Koen tarpeelliseksi tietää, ja kertoa muillekin, kuinka läheltä tai kaukaa ruoka-annosten raaka-aineet ovat peräisin. Tärkeää on myös, että niiden kasvatuksessa on säilytetty eettisyys edes osittain. Hyvän ruuan ystävänä Nikoa kiinnostaa työskennellä ravintoloissa, jotka satsaavat lopputulokseen; pääpaino on ruuan maussa, ulkonäössä ja alkuperässä. Tulevaisuuden työpaikkani voi olla ravintolan keittiö missä päin maailmaa tahansa. Riittää, että ravintolassa on toimiva työskentelyympäristö, ja työkavereilla on aito halu tehdä ruokaa. Niko kävi hakemassa vauhtia maailmalle lähtöön viiden viikon työssäoppimisjaksolta Länsi-Ranskasta Lussac-les-Châteaux pienessä kylässä sijaitsevassa Les Orangeries -ravintolasta. Minä ja työssäoppijakaverini Laura Välimäki olemme päässeet tekemään samoja työtehtäviä kuin ravintolan vakituiset työntekijätkin. Vilkkaana ystävänpäivänä pääsin viimeistelemään ja nostelemaan esille annoksia. Ravintolan kansainvälinen henkilöstö puhuu keskenään ranskaa ja englantiakin ranskalaisella aksentilla, mutta olen mielestäni selvinnyt hyvin oppinut pikkuhiljaa lisää uusia sanoja. Ravintolan työntekijät ovat olleet todella mukavia ja ovat alusta saakka pitäneet meistä työssäoppijoista hyvää huolta. Lussac-les- Châteaux n kylässä on huolettoman tuntuinen meininki, ihmiset elelevät rennosti eivätkä liikoja stressaa. Ennätin viettää lomapäivän kahden työssäoppijakaverini kanssa aurinkoisessa rantakaupunki La Rochellessa. Avartava kokemus, ja suosittelen! Les Orangeries -ravintolassa työssäoppimassa Laura Välimäki ja Niko Huhtala. Keskellä ravintolan keittiömestari David Royer. 4 35

19 RAVINNOLLA ON MERKITYSTÄ Tänä lukuvuotena toiminnallisena ja näkyvänä kestävän kehityksen teemana on ollut ravinto ja terveys, jolla kannustamme opiskelijoita ja henkilöstöä tekemään ruokavalintansa kestävämmin ja omaksumaan vähitellen ympäristöä säästävämpi elämäntapa. KEKE-tiimi on julkaissut Kestävä kehitys ja turvallisuus -oppaan, johon liittyvistä tehtävistä osa on toteutettu Moodlessa kestävä kehitys sivuilla. Kaikilla KEKEtiimin jäsenillä on taskussaan ympäristöpassi, jonka suorittamiseen tiimin jäsenet ovat kannustaneet henkilöstöä ja opiskelijoita. Lisäksi tiimin jäsenten tavoitteena on suorittaa ravitsemuspassit lukuvuoden loppuun mennessä. Toiminnassa opiskelijajäseninä mukana ovat olleet Joni Tirroniemi (12RYP2), Patrick Schubert (11KP3B) sekä Jerry Jahnson (11KP3A). Keväällä 2013 aloitetun mehiläistarhauksen tuloksena on lingottu ja purkitettu 70 kiloa hunajaa. Herttoniemen ruokaosuuskunnalta ostetut kymmenen sato-osuutta Korsossa ovat tuottaneet koko syksyksi kasviksia ja juureksia. Peltotöihin on osallistunut opiskelijoita ja henkilöstöä. Avoimien ovien päivänä mehiläistarhaaja Riitta Laurila kertoi nuorille hunajan terveellisyydestä ja maistatti hunajaa suoraan Perhon mehiläispesän kennosta. Esillä oli myös eri tuottajien makuhunajia. Hunajaamme on käytetty mausteena Perhon panimon oluessa ja Ravintola Perhon á la carte -listan jälkiruuissa. Ympäristövastuullinen lautasmalli-juliste peliin houkutteli vierailijoita kestävän gastronomian opiskelijat luokilta 11KP3B ja 11KP3C. Toisessa kilpailussa, valitse terveellisin syötävä vaihtoehtoista, pyrittiin tuomaan esille ruuan sisältämän sokerin ja rasvan määrä, ja ohjattu kevyemmän vaihtoehdon valintaan. Kilpailujen lisäksi kestävän gastronomian opiskelijat valmistivat maistiaisia käyttäen Bovikin maatilalta hankittujen kyyttölehmän sisäelimiä. Ravintola Perhon Joutsenmerkki on voimassa edelleen. Motiva Services Oy on jatkanut nykyisten ympäristömerkin ravintolakriteerien voimassaoloaikaa kahdeksalla kuukaudella. Uusiin kriteereihin Ravintola Perhon henkilöstö perehtyy lukuvuotena Ilmastolounas on toteutettu Ravintola Perhossa maaliskuussa. Ilmastolounas-hankkeen tavoitteena on lisätä luotettavaa tietoa ja kasvattaa lounasruokailijoiden sekä keittiöammattilaisten tietoisuutta ruokailun ilmastovaikutuksista. Hankkeen vetäjänä toimi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja mukana olivat myös Fazer Food Services sekä HYY-Ravintolat. Tavoitteena on myös saada tästä ilmastolounas-hankkeesta tulevaisuudessa toimiva konsepti kaikkien ravintoloiden yhteiskäyttöön. Ida Hakalax, Maiju Korhonen ja Päivi Räsänen tapasivat alasta kiinnostuneita nuoria messuilla. OPISKELIJAHANKINTAA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoa on markkinoitu printtimainonnan ohella Facebookissa, Hotelli- ja ravintolamuseon monikanavajulkaisussa, opintopolku. fi-sivustolla ja vielä alkusyksystä studentum.fi-sivustolla. Syksyn aloittavien ryhmien kyselystä tuli esille, että tärkein tiedonhakupaikka hakijoillemme on kotisivut osoitteessa YouTubessa ja Vimeossa nähtävä Ravintolakoulu Perhon esittelyvideo ja traileri uudistettiin lisäämällä liikkuvaa kuvaa ja korjaamalla tekstigrafiikat. Videon on tuottanut Optipari. Henkilöstön ja hakijoiden toivomuksesta on toimitettu englanninkielinen ja suomenkielinen esite. Koulutusallianssin, Haaga Yhtymä, Helmi Liiketalousopisto ja MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Kehys-sidosryhmälehteä on julkaistu kaksi numeroa. Kevään 2014 lehden teemat olivat kansainvälisyys ja työssäoppiminen. Pääkaupunkiseudun yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille ja kotitalousopettajille järjestimme opojen illan Avoimien ovien päivä antoi kävijöille hyvän mielen ja kattavan tietopaketin kouluun hakemisesta. Opiskelijoita ja KVkoordinaattori ovat vierailleet yläkouluissa ja lukioissa markkinoimassa Perhon tarjoamaa nuorisokoulutusta. Peruskoulujen TET-jaksolla ravintola Perhossa ja opiskelijaruokala Herkussa oli 8 opiskelijaa helsinkiläisten peruskoulujen 8. ja 9.-luokilta. Päätemana Next Step -messuillakin oli nuorisotakuu, jonne osallistuimme Esittelijöinä messuilla oli henkilöstöä ja tutor-opiskelijoita ryhmistä KP2C, 12TPa ja 11KP3B. Valtakunnallisessa koulutuksen ja työelämän suuratapahtumassa kävi nuorta. Haaga-Perholla ja Ravintolakoulu Perholla oli yhteinen messuosasto Gastro-messuilla , jolloin samaan aikaan valittiin Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija, jossa kilpailutapahtumassa ravintolapäällikkömme Marja Hemmi toimi toista kertaa tuomarina. YHTEISHAKU UUDESSA VERKKOPALVELUSSA Opetus- ja kulttuuriministeriön uudistettu ammatillinen yhteishaku on toteutettu ensimmäisen kerran Oppijan uudessa Opintopolku. fi-verkkopalvelussa syksyllä 2013, jolloin hakijamäärä koko maassa lähes puolittui syksystä Syynä on ollut muun muassa uusien opiskelijaksi ottamisen perusteiden käyttöönotto, jonka myötä jo ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi hakea yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen. Ravintolakoulu Perhon yrittäjyys- ja asiakaspalvelupainotteiseen lukiopohjaiseen kokin koulutusohjelmaan haki 106, joista opiskelupaikan sai 40. Kevään 2014 yhteishaussa Perhoon haki 516 opiskelijaa. Valintakokeeseen kutsuttiin kaikki opiskelijat, jotka ovat hakeneet ensimmäiseltä hakuvaihtoehdolta Ravintolakoulu Perhoon. Keväällä kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvat on ohjattu valtakunnallisesti yhtenäiseen kielikokeeseen. KOTIVÄEN ILLAT JA REKRYTOINTIPÄIVÄ Opintonsa Perhossa aloittavien opiskelijoiden huoltajille järjestettiin Kotiväen illat 12. ja Opiskelijat Stadin ammattiopistosta, Vantaan ammattioppilaitoksesta, Omniasta ja Perhosta osallistuivat rekrytointitapahtumaan Ravintolakoulu Perhossa. 6 37

20 MAININNAT RAVINTOLAKOULUSTA MEDIOISSA Söitkö lounaan josta tulee huono omatunto? Turkulainen, Kauppalehti, Agronet.fi/ilmastolounaasta Lounasaterioiden ilmastovaikutuksissa suuria eroja Kauppalehti, MTT Suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa hyvaasuomesta.fi/paikallisuus on pop/jarmo Åke Oppiminen: pää asia vai pään asia? , sivistys.fi /keittiöranskaa taannoin Ravintolakoulu Perhon kiireisille opiskelijoille Kaupunkimehiläiset tekevät mintunmakuista hunajaa Helsingin Uutiset/Jarmo Åke Avokadosta tehty hittipasta ei ole plagiaatti Helsingin Sanomat, avokadopastoja maistamassa ja arvioimassa Jarkko Ahvenainen Kokkiopiskelija Patrick Schubert kertoo vallinneensa jatko-opintopaikakseen ammattioppilaitoksen, Hullu juttu YLE TV2 uusinta Toimittaja ja Aki Nikula puhuivat erilaisista liesistä ja kolme kovaa testasivat pinnoitetut kattilat. YLE TV1 Kuningaskuluttaja , uusinnat ma ja 1.4. Stadin Silakkamarkkinat valtaavat Kauppatorin My News Desk/web Ravintola Lusikka avaa Kampissa Ruoka, Helsingin Uutiset/Matti Olkkonen ja Tero Nummelin tuttuja jo Ravintolakoulu Perhosta Purkkifisut valtasivat taas Kauppatorin RadioCity.fi/maininta Ravintolakoulu Perho Kokkiopiskelijat kannustavat silakan syöntiin Yle Uutiset/Silakkamarkkinat Kiukunpuuskia tulee ja Olin koulukiusattu Hell s kitchen artikkelit netissä/entinen opiskelija Perho haaveilee soivasta ruokarekasta, rehtori Niemisen haastattelu, Yle.fi, Yle Uutiset Ravintolakoulu Perho laajentaa uudisrakennuksella julkisivua koristavat kasvikset , Helsingin Uutiset, Helsingin Sanomat Ei pelkkää kebabia Perhossa pureudutaan Turkin makuihin , Helsingin Uutiset Tiesitkö tämän turkkilaisesta ruoasta? Unohda kebab, se on paljon muutakin! , RUOKALA/Iltasanomat 8 39

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät 7.11.2012 Tallinna Kansainvälisyystyöryhmä - Perustettu 2002 - Yhteinen tavoite ja tehtävät > toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot