Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin"

Transkriptio

1 Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta ja ympäristöhyötyjä Aila Aaltonen, Caverion: Jos joustoa mielii, ei ulkoistamiselle ole vaihtoehtoja

2 Sisältö Kuva: Jari Härkönen Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson sivu 10 Virolainen avaruusseikkailu 2013 sivu 12 Kuva: ESA / P. Carril 8 Big Data hyötykäyttöön Älykäs paikkatieto löytää asiakkaat Fokus kiinteistöteknisissä palveluissa Aila Aaltonen, Caverion sivu Sensoridata lisää turvallisuutta 12 Tutkimuksellista pioneerihenkeä taivaalla 14 Tunnista kyberriskit John Proctor antaa tärkeimmät vinkit turvallisuuden parantamiseksi 16 Rakenteet uusiksi Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen ennustaa globaalia yhteiskunnallista muutosta 20 Pallo haltuun Vuoden 2014 trendit tarkastelussa Kuva: Antti kirves 25 Caverion ulkoisti koko IT-infransa 28 Uudessa vara parempi Vakiot 4 Ajassa Uutisia meiltä ja maailmalta. 7 Q&A Kari Natunen tiivistää tiedolla johtamisen haasteet 31 Näkökulma Google Glass ei kirjoittanut Juha Kauniston tekstiä vielä. 2 Ratkaisu

3 pääkirjoitus Jukka kotro, johtaja, CGI Pitkä liitto tuo parhaat tulokset Kilpailutatteko IT-järjestelmiänne palanen kerrallaan ja sorrutte samalla osaoptimointiin? Olisiko jo aika alkaa puhua palvelukumppanuudesta, jossa yhdessä keskitymme miettimään sekä nykyisen ympäristön päivittämistä että polkua 5 10 vuoden sisällä tarvittaviin IT-palveluihin? Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että sopimusneuvotteluissa istumme henkisesti samalla puolella pöytää, emmekä vastakkain sitä on kumppanuus. Jos palvelukumppanuudella haetaan ensisijaisesti vain säästöjä, ei saavutettava hyöty ole paras mahdollinen. Kustannusten ja lopputulosten saavuttamisessa on arvioitava laajemmat kokonaisuudet ja liiketoimintahyödyt. Asiakkaan on hyvä miettiä oman ydinosaamisensa kautta, mitkä tulevaisuudenhaasteet jäävät itselle ratkaistaviksi ja minkä asioiden ratkaisemisessa palvelukumppanilla on paras osaaminen. Moni asia loksahtaa paikoilleen kun IT oivalletaan strategian toteuttamisen välineeksi. Suurimmat hyödyt saavutetaan aina liiketoiminnan tai loppukäyttäjien saaman palvelukokonaisuuden kautta. Tulevaisuuteen tähtäävissä muutoksissa kolmen vuoden sopimuskausi jättää kehityksen helposti torsoksi, eivätkä laadulliset ja kustannussäästöihin kiinnitetyt tavoitteet toteudu. Pidempien sopimusten solmiminen vaatii rohkeutta, mutta konkreettisen ja riittävän merkittävien muutostavoitteiden saavuttamisen kannalta se olisi kaikkein järkevintä. Vaikka kukaan ei tiedä, millainen maailmamme on vuosien päästä, sitä suuremmalla syyllä katse tulee suunnata tulevaisuuteen. On hyvä muistaa, että teille asiakkaamme IT on tukitoimintaa, mutta meille CGI:llä se on ydinliiketoimintaa. Pidetään yhdessä huoli kilpailukykyisestä Suomesta! Kuva: Matti Immonen Jukka Kotro CGI on globaali IT-palvelu- ja liiketoimintayritys, jonka palveluksessa on asiantuntijaa yli 40 maassa. Lisätietoja cgi.com, cgi.fi Ratkaisu on CGI:n asiakas lehti Suomessa. Päätoimittaja Marja Salovaara, Toimitus yhteistyössä Legendium Oy:n kanssa. Osoitteenmuutokset: ISSN-L , ISSN (Painettu), ISSN X (Verkkojulkaisu) Kysy lisää tai anna meille palautetta: Ratkaisu

4 Ajassa Kysy lisää: Kunta-alan työaikojen suunnittelu helpottuu Työterveyslaitos on tuottanut uudet suositukset työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja työaikojen kehittämiseksi kunta-alalla. Työaikojen suunnittelu helpottuu uusilla Titania-ohjelmilla, joihin liitetään työaikojen kuormittavuuden arviointiin liittyvät suositukset. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava etukäteen työaikaan liittyvien kuormitustekijöiden vaikutukset työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. CGI:n kehittämät Titaniavuorosuunnitteluohjelmat ovat käytössä jo valtaosassa kunnista ja kaupungeista. Nyt kehitettäviä ohjelmia (Titania Työaika-autonomia - ja Titania Ergonomia -osiot) on jo kokeiltu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottamassa koekäyttöön Titania Työaikaautonomia -ohjelman. Uusien työkalujen avulla voimme edistää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin ja samalla varmistaa, että työaikojen ergonomiasta ja toimivuudesta huolehditaan, kertoo työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. CGI:n Jari Hurme uskoo Titanian parantavan asiakkaidemme henkilöstön hyvinvointia ja koko työuran mittaista työssä jaksamista. Ohjelma auttaa työntekijöitä hahmottamaan oman työvuorosuunnitelman kuormitustekijöitä. Esimiehelle se antaa mahdollisuuden tarkastella ergonomisten linjausten toteutumista, kertoo Helsingin kaupungin Kustaankartanon palvelukeskuksen osastonhoitaja Mari Tervonen. Työaikojen kehittäminen kunta-alalla -tutkimushankkeessa syntyneet suositukset soveltuvat erityisesti vuoro- ja jaksotyön kehittämiseen terveydenhuollossa. Titania-työaikatietojen takautuva ja etenevä kerääminen mahdollistaa reaaliaikaisen tutkimuksen vuorotyön eri piirteiden ja kuntien omien kehittämishankkeiden vaikutuksista työhyvinvointiin, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä. Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote. Kuva: thinkstock 20 vuotta pakkausteollisuuden ratkaisujen kehittämistä DS Smithin ja CGI:n asiakassuhde alkoi vuonna 1993 pakkausteollisuu- den toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Automaatiojärjestelmiin, kuljetusliikkeen järjestelmiin, SAP-taloushallintoon ja CAD-suunnittelujärjestelmiin integroitua ratkaisua on sen jälkeen kehitetty tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten mukaan. Viimeisimpiä kehityskohteita ovat olleet asiakkuudenhallin- ta, tietovarasto- ja raportointi sekä asiakkaiden ekstranetpalvelut. Joustavat yhteen liitetyt työvälineet tukevat liiketoiminnan ohjaamista ja pitkäjänteistä kehittämistä parantaen muun muassa liiketoiminnan muutosvalmiutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Olen tyytyväinen yhdessä saavuttamiimme tuloksiin. Arvostan kumppanissamme etenkin oman liiketoimintamme ja toimialamme tuntemus- ta, joustavaa palvelua sekä sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön, kertoo Kari Hurme, DS Smithin Suomen toimintojen IS Manager. Kuva: thinkstock 4 Ratkaisu

5 Ajassa Kysy lisää: GTT-menetelmä tarjoaa sairaaloille välineen potilasturvallisuuden seurantaan Kuva: Minimani THL:n uudessa raportissa IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals Current experiences and future trends tarkastellaan tutkimuksilla osoitettua näyttöä GTT-työkalun luotettavuudesta sekä esitellään suomalaisten sairaaloiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta. Perinteisesti tieto haittatapahtumien määrästä on saatu tekemällä hyvin laaja ja kattava tarkastelu potilasasiakirjoihin ja etsimällä niistä kirjauksia haittatapahtumista. Tämä menetelmä on pitkäkestoinen, runsaasti aikaa ja resursseja vaativa. GTTtyökalulla potilaskertomuksia tarkastellaan etsimällä niistä löydöksiä (triggerit), jotka viittaavat potilaan hoidossa mahdollisesti ilmenneisiin haittoihin. Tässä menetelmässä riittää pienempi otos potilasasiakirjoja, koska haittatapahtumalöydösten havaitseminen on todennäköisempää ja siten tehokkaampaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä haittatapahtumia on arvioitu IHI GTT -menetelmän avulla jo yli neljä vuotta. Menetelmän avulla on voitu selkeästi osoittaa haittatapahtumien määrän lasku. Triggereitä voidaan havaita sähköisistä potilasasiakirjoista myös tekstinlouhintamenetelmällä. Tekstinlouhintamenetelmää arvioitiin Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) neurokirurgian vastuuyksikössä yhteistyössä SAS Instituutin kanssa. Menetelmä osoittautui yhtä luotettavaksi sekä vähemmän aikaa ja henkilöstöresursseja vaativaksi kuin perinteinen manuaalinen menetelmä. Sähköisten potilastietojärjestelmien käytön laajentuessa haittatapahtumien sähköisen tunnistamisen mahdollisuudet ja keinot kehittyvät. Automatisoituja trigger-työkaluja on kuitenkin tutkittava ja kehitettävä edelleen, ja niiden käytettävyyttä on arvioitava perusteellisesti. Tutkimus on tehty yhteistyössä THL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian vastuuyksikön sekä SAS Instituutin kanssa. Lähde: THL, IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals - Current experiences and future trends. Kuva: thinkstock Minimanille kaupan alan kokonaisratkaisu toiminnanohjaukseen Kauppaketju Minimani on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön vähittäiskaupan tarpeisiin suunnitellun toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmän. Järjestelmä on käytössä Minimanin viidessä hypermarket-myymälässä ja ketjunohjauksessa. Valmiiksi tuotteistetun pakettiratkaisun käyttäminen on suomalaisessa vähittäiskaupassa harvinaista, sillä alan toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleensä joko isoja räätälöityjä kokonaisuuksia tai toimialariippumattomia yleishyödyllisiä ERP-ratkaisuja, jotka soveltuvat vähittäiskaupan tarpeisiin vain joiltain osin. Meille oli tärkeää, että hanke ja hankkeen implementointi olisivat strategisesti merkittävä juttu myös IT-kumppanille. CGI yllätti meidät tässä positiivisesti. Heti tarjousvaiheessa oli selvää, että myös heitä innosti olla mukana toteuttamassa Suomen ensimmäistä, juuri vähittäiskaupalle tehtyä kokonaisjärjestelmää, kertoo kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki Minimanista. LS Retailina tunnettu ratkaisu on erityisesti vähittäiskaupan toiminnanohjaukseen suunniteltu vertikaalinen kokonaisratkaisu, joka pohjautuu Microsoft Dynamics ERP -järjestelmään. Uuden järjestelmän piiriin kuuluvat niin tavarantilaus, varastonhallinta, kampanjasuunnittelu ja kassajärjestelmät kuin taloushallintokin. Dynamics-ratkaisuun on mahdollisuus myös liittää verkkokauppaa varten valmis ecommerce-lisäosa helposti ilman kallista lisäintegraatiota. Ratkaisu

6 Ajassa Kysy lisää: Kopiostolle uusi tilitysjärjestelmä tekijäkorvausten maksuun Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Toimitettavalla järjestelmällä lasketaan ja maksetaan korvaukset eri oikeudenhaltijoille heidän teostensa käyttämisestä. Uuden ratkaisun pohjana on G10-tekijänpalkkiojärjestelmä, johon toteutetaan tilitysjärjestelmälle ominaiset muutokset. Sopimus kattaa tilitysjärjestelmän määrittelyn ja muutoksien toteutuksen. Toteutusprojektissa eri osastojen prosessit yhdistetään yhteen joustavaan järjestelmään. Kopiostossa Valokopio-osasto huolehtii kopiointi-, skannaus-, lainausja digitaalisen käytön korvausten tilityksistä edunsaajille, joita ovat eri jäsenjärjestöt, Kuva: Kopiosto Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan muun muassa Finlandia-palkintoa. Tänä vuonna palkinnon voitti Riikka Pelo romaanillaan Jokapäiväinen elämämme. yksityiset henkilöt ja yritykset. AV-osasto huolehtii televisio- ja radio-ohjelmien korvauksien tilityksistä edunsaajille, joita ovat ohjelmien tekijät. Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeuden haltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset, jotka tilitämme oikea-aikaisesti G-10 järjestelmällä, kertoo Kopioston tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala. CGI Liikenneviraston IT-käyttöpalvelujen toimittajaksi Sopimuksen myötä CGI vastaa Liikenneviraston työasemista, konesali- ja järjestelmäpalveluista sekä sisäisistä tietoliikenneyhteyksistä. Palvelutoimituksen arvo on 11,8 miljoonaa euroa. Palvelukokonaisuudella on noin 700 Liikenneviraston käyttäjää sekä useita viraston sidosryhmiä. CGI:llä on pitkä kokemus Liikenneviraston ja yleensäkin julkishallinnon palvelujen toimivuuden turvaamisesta. Liikennevirasto pitää Suomen liikkeessä vastaamalla tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. Huomattava osa sen tietojärjestelmistä on yhteiskunnan toimivuudelle kriittisiä, joten kumppanina vastuumme on suuri. Päivittäistoiminnan sujuvuuden lisäksi meidän on huolehdittava myös kokonaisvaltaisesta tietoturvasta, kertoo Leena-Mari Lähteenmaa CGI:stä. Tarjouskilpailuun osallistui viisi palvelutoimittajaa, joista CGI saavutti korkeimmat vertailupisteet. Vertailupisteistä 45 prosenttia muodostui hintaperustein ja 55 prosenttia laatuperustein. Palvelunohjausratkaisu palkittiin ideakilpailussa Mikkelin kaupungin kilpailussa etsittiin kuntalaisten arkea helpottavia ja kaupungin tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja. CGI:n Palvelunohjaus-kilpailutyön ideana on ensin määrittää kaupungin toiminnoille palveluohjausmalli ja ottaa sen jälkeen palvelut yhdistävä ohjausalusta sekä sähköisen asioinnin alusta käyttöön. Palveluprosessien yksinkertaistaminen ja rutiini tehtävien sähköistäminen vapauttaa henkilöstön resursseja varsinaisiin asiakaskohtaamisiin ja parantaa tuottavuutta. Käyttäjälle ratkaisu näyttäytyy vaikkapa kätevänä mobiilisovelluksena, Mikkelin kaupunki sai yhteensä 75 ratkaisuesitystä yrityksiltä ja 11 kuntalaisilta siihen miten kuntalaisten arkea voidaan digitaalisilla ratkaisuilla helpottaa. Kilpailussa palkittiin 11 yritysten ja kolme kuntalaisten ratkaisuesitystä. josta voi helposti päästä tarkastelemaan itselleen profiloitua tai haluamaansa tietoa. Kunnan palveluprosessit ulottuvat usein yli kunnan toimialojen, ja mukana on myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Tuotantoprosessiin kytkeytyvät hallinnon tukiprosessit, kuten taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Kaikista näistä kertyvä tieto on ensiarvoisen tärkeää koko kunnan toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. CGI:n palvelunohjausratkaisu auttaa palvelutuotannon ja sen hallinnoinnin kustannustehokkuuden kehittämisessä sitomalla palvelutuotannon, hallinnon ja johtamisen prosessit yhteen. Se tarjoaa keskitetysti asiakas- ja toimittaja- rekisterit sekä palvelujen ja prosessien hallinnan. 6 Ratkaisu

7 Tietävä johtaa parhaiten Tiedolla johtamisen haaste on löytää datan seasta olennainen. Tehtävässä korostuu tietomassojen hallinta, analysointi ja visualisointi. Q&A Teksti Jaakko Liikanen Kuva Miska Korpelainen Mistä dataa syntyy? Organisaation sisällä normaalin liiketoiminnan lisäksi nykyään yhä useammin ulkoisista tietolähteistä (sosiaalinen media, open data), antureista sekä lokitiedoista. Tehokkaampi datan keräys lisää tapahtumatason tietoa ja sitä kautta liiketoiminnan johtamisen kannalta oleellista tietoa. Tällaisten tietokokonaisuuksien analysointi ja hahmotus on kuitenkin ongelmallista, mikäli käytössä ei ole riittävää teknistä arkkitehtuuria osaamisineen ja substanssiymmärryksineen. Millaisia ratkaisuja tiedolla johtamiseen on? Esimerkiksi hankkeessamme kansainvälinen organisaatio uudistaa asiakastiedon hallinnan prosessejaan. Datassa on kaikkea videokuvasta ja asiakkaan mieltymyksistä sosiaalisen median ja avoimen datan järjestelmiin. Muodostettavaa kokonaisnäkemystä käytetään muun muassa asiakkaiden tuotesuositusten tuottamisessa. Asiakasta koskevasta datasta pyritään siis saamaan mahdollisimman paljon irti. Henkilötietoturvallisuuden vaatimukset toki huomioiden. Millaista hyötyä tiedon keräämisestä ja sen tehokkaasta käyttämisestä on liiketoiminnalle? Asiakaskannattavuus paranee, liikevaihto kasvaa ja asiakassuuntautuneisuus tehostuu. Miten erityisesti paikkatieto-ratkaisut auttavat päätöksenteossa? Paikkatieto liittyy jollain tavoin lähes kaikkeen dataan. Ratkaisuissa korostuu tiedon visualisointi karttoina, sillä vaikkapa pelkin taulukoin esitetty tieto on hankala hahmottaa. Liiketoimintatietoa ja paikkatietoja yhdistämällä johdolla on paremmat edellytykset ohjata toimintaa. Samoin esimerkiksi asuntojen neliöhinnat alueittain karttapohjilla esitettynä voivat auttaa kuluttajia päätöksenteossa. Miten tiedolla johtamisen hyödyt ymmärretään? Organisaatioille alkaa hahmottua sen potentiaali. Tiedon selkeästi laajempi hyödyntäminen on mahdollista ja pian lähes pakollista, eikä tässä ole varaa jäädä jälkeen. Mutu-tieto voi johtaa harhaan ja myöhempiin vaikeuksiin. Kenen vastuulla tiedolla johtamisen tulisi olla? Se on perinteisesti ollut taloushallinnon vastuulla. Varsinkin yrityksissä taloustietojen raportointi on pakollista. Mutta vaikka pelkkä taloustieto ei enää riitä, on uusi tieto ehdottomasti yhdistettävä siihen. Tietohallintojohtajat mahdollistavat tiedon tuottamisen organisaation käyttöön. Muiden, kuten henkilöstöhallinnon, tuotannon johdon, R&D:n sekä asiakkuuksien hallinnan tulee pystyä käyttämään tietoa ja määrittelemään kannaltaan järkevät tavat tietojen hyödyntämiseen. Koska jaettua vastuuta on vaikea hallita, kannattaisi vastuu keskittää käytännössä ylimmälle johdolle. Miten tiedolla johtamisen imuun parhaiten pääsisi? Hyvä tapa on tehdä arviointi tiedolla johtamisen tilanteesta. CGI:llä on asiantuntemusta ja konsepti, jota hyödyntäen käymme läpi kehittämisen alueet. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tunnistamme ja sovimme mitä ja miten tiedolla johtamista edistetään. Kari Natunen vastaa CGI:ssä BI- ja tiedonhallinnan liiketoiminnasta. Ratkaisu

8 ÄlyKÄS PAIKKATIeto tukee päätöksentekoa Älykkäällä paikkatiedolla autetaan johdon raportointia ja nopeutetaan päätöksentekoa muuttuvassa maailmassa, joka on täynnä jäsentämätöntä tietoa. teksti Jaakko Liikanen Kuva Getty Images Älykkään paikkatiedon (Location Intelligence) pohjimmainen hyöty liiketoiminnalle on CGI:n Pia Lähde-Lyytisen mukaan helppo kiteyttää. Sen avulla päätöksen kannalta olennaiset, entistä tarkemmat tiedot saadaan yrityksen päätöksenteon tueksi. Näin tarvittavat toimenpiteet, kuten palvelut saadaan kohdistettua entistä paremmin. Mitä ja milloin sekä missä, miksi ja ketkä Älykäs paikkatieto tuo liiketoimintatietojen analysointiin tietoa ja tapahtumatren- Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. 8 Ratkaisu dejä, joita ei ole aiemmin saatu näkyviin mistään kerätystä datasta. Esimerkiksi syy seuraus-suhteiden analysointi helpottuu, kun tiedetään tarkemmin, millaiset ihmiset milläkin alueella asuvat ja toimivat. Periaate on vietävissä kaikille liiketoiminta-alueille. Myynti saa syvempää lisätietoa asiakaskunnasta vaikkapa kadun tarkkuudella. Vakuutusyhtiö voi puolestaan määritellä riskejään aiempaa tarkemmin tarkkojen asuinaluetietojen mukaan, samoin kiinteistövälittäjien arviointityö helpottuu karttapohjiin viedyillä kiinteistökohtaisilla kuntotiedoilla. Kartta voittaa taulukon Kun entistä tarkemmat tiedot saadaan näkyviin esimerkiksi pylväsdiagrammein karttapohjalle, on kokonaisuuksien ymmärtäminen myös helpompaa kuin aiemmin. Kyseessä on tärkeä parannus tiedon omaksumiseen, sillä excel-taulukkojen tuijottaminen on aika rasittavaa. Silti ratkaiseva loikka jo arkipäiväistyneestä Business Intelligence -toiminnasta Location Intelligenceen on vielä ottamatta. Paikkatietojahan on kerätty jo pitkään, mutta tietojärjestelmällistä älyä ison datamäärän soveltamiseen on tähän asti puuttunut. Muun muassa ISS:n aurauskaluston toiminnasta kerätään järjestelmällisesti tietoa. Kuljettaja painaa ohjaamossa nappia sen mukaan, mikä työvaihe on milloinkin menossa. Tietoa kertyy muun muassa siitä, milloin kalusto auraa, milloin hiekoittaa ja milloin tekee jotain muuta. Hyötynä on esimerkiksi jo suoritetun palvelun jäljitettävyys tiedetään, onko kauppakeskuksen piha aurattu sovitusti. Myös Helsingin seudun liikenne (HSL) kerää liikennöinnistä tietoa ja hyödyntää sitä muun muassa reittioppaassa. Älykkääseen paikkatietoon siirrytään kuitenkin vasta sitten, kun nykytilanteesta siirrytään visualisoimaan ja analysoimaan matkustajavirtoja. Eli sitä, miten toteu-

9 Uuden kauppapaikan tai palvelupisteen sijainnin valinnassa yksi tärkeimmistä seikoista on potentiaalisten asiakkaiden määrä. Hyödyntämällä asiakastietoa ja yhdistämällä sitä väestötietoihin voidaan tehdä kattava analyysi siitä, minkälaisia asiakkaita alueelta löytyy. tuneita matka-aikoja voidaan käyttää liikenteensuunnittelun pohjalla. Big Data hyötykäyttöön Äly tulee paikkatietoihin siinä vaiheessa, kun eri tietojärjestelmät ryhtyvät käsittelemään samaan toimintaan liittyviä tietoja ja mallintamaan niistä helposti ymmärrettävän ja omaksuttavan koosteen. Location Intelligence yhdistää näin paikkatiedon, liiketoimintatiedon sekä muun asiaan kuuluvan referenssitiedon samaan esitykseen, kartalla esitettäväksi. Teknisesti tehtävä ei ole edes kovin haastava, eikä tarvittava investointikaan suuri. Kokemuksemme mukaan LI-työkalumme voidaan kytkeä yritysten nykyisiin tietojärjestelmiin kohtuullisin kustannuksin, Lähde-Lyytinen sanoo. Mistä sitten vielä kiikastaa? Kysyntä on vasta heräämässä. Juuri nyt yrityksissä pohditaan tarkkaan, millaisia hyötyjä juuri heidän yritykselleen olisi aiheesta saatavissa. Älykkään paikkatiedon tarve nousee nykyisin aina asiakkaiden kanssa puheeksi. Kyllä tämä kuuma aihe juuri nyt on. Iso loikka älykkäästi tietoja yhdisteleviin tietojärjestelmiin otetaan Lähde- Lyytisen mukaan jo vuoden 2014 aikana näin varsinainen Big Datan hyödyntäminen alkaa. Karttojen merkitys kasvaa ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin uusimman ennusteen mukaan Location Intelligence on yleinen toimintakäytäntö kahden vuoden sisällä. Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. Karttojen hyödyntämistä liiketoimintojen suuntaamisen tukena on edesauttanut merkittävästi myös se, että Maamittauslaitos on avannut kaikki digitaaliset maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Ratkaisu

10 Tarkka data Helsingin Bussiliikenne Oy kerää ajoneuvoistaan sensoridataa liikenneturvallisuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tiedon analysointi edistää myös ympäristöhyötyjä sekä joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Teksti Ari Rytsy Kuvat Jari Härkönen Helsingin seudun joukkoliikenne on kilpailtu ala, missä kustannustehokkuudella on erittäin suuri merkitys. Toiminnan kilpailutuksessa huomioidaan hinnoittelu ja kalusto, joihin molempiin vaikuttaa olennaisesti kuljettajien ajotapa. Äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset lisäävät polttoaineen kulutusta, nostavat onnettomuusriskiä sekä altistavat kaluston ennenaikaisille vaurioille. Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä polttoaineiden kokonaiskulutusta seurattiin aktiivisesti jo ennen datahanketta. Siihen vaikuttavien tarkempien tietojen puute kannusti kohti yksityiskohtaisempaa seurantaa. Yrityksellämme on käytössä 400 linjaautoa, jotka ajavat vuodessa noin 25 miljoonaa linjakilometriä. Siinä kuluu erilaisia polttoaineita yhteensä noin 12 miljoonan litran edestä. Kyse on merkittävästä taloudellisesta menoerästä sekä suuresta ympäristöön kohdistuvasta päästövaikutuksesta, sanoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson. Keväällä 2010 alkaneen projektin päätavoitteena oli päästä käsiksi entistä tarkempaan linja- ja kuljettajakohtaiseen tietoon. Pilottivaiheessa valittuihin ajoneuvoihin asennettiin tarvittavat anturit ja datankeruulaitteet. Seuraavan vuoden aikana myös loput Helsingin Bussiliikenteen kalustosta varusteltiin vastaavalla tavalla. Valitun teknisen ratkaisun perusteena oli helppokäyttöisyys. Kuljettaja joutuu esimerkiksi kirjautumaan auton rahastusjärjestelmään sekä vaihtamaan linjakilpiä. Siksi halusimme järjestelmän, joka ei edellytä häneltä minkäänlaisia toimenpiteitä, kertoo Andersson. Karttatyökalu paljastaa vaaranpaikat Kerätty sensoridata tallennetaan SQL Server -tietokantaan ja muutetaan sopivaan muotoon analyyseja varten. Näin kertyvää datamassaa pystytään yhdistämään saumattomasti Helsingin Bussiliikenteen muuhun toiminnanohjausjärjestelmään. Käytössä olevien työkalujen avulla suuria > 10 Ratkaisu

11 takaa tasaisen kyydin Michael Andersson arvostaa uuden sensoridatan helppokäyttöisyyttä. Ratkaisu

12 Kerätty tieto ohjaa taloudellisempaan ajotapaan. > tietomassoja päästään myös visualisoimaan. Tätä kautta esimerkiksi äkkijarrutusten, eli niin sanottujen punaisten jarrutusten, yleisimmät paikat saadaan helposti nähtäväksi ja käsiteltäväksi. Tiedon avulla esimiehet voivat vertailla kuljettajien ajotapoja eri linjoilla sekä ohjata heitä tasaisempaan ja taloudellisempaan ajotapaan. Järjestelmään on luotu kuljettajien ajotapaindeksi, joka mahdollistaa linjasta ja kellonajasta riippumattoman vertailun. Jokainen kuljettaja saa reaaliaikaista opastusta autossa olevan näytön kautta. Sen lisäksi heille toimitetaan viikoittain henkilökohtainen raportti, Andersson listaa. Kerätty tieto ja sen analysointi ovat vahvistaneet aikaisempaa käsitystä ajotavan merkityksestä. Siihen vaikuttamalla Helsingin Bussiliikenne pystyi vähentämään vuonna 2012 polttoaineiden kokonaiskulutusta noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten ohella laskua on tapahtunut liikennöinnin hiilidioksidipäästöissä. Ennakoivampi ajotapa on laskenut risteysnopeuksia, mikä on puolestaan leikannut isojen ja rajujen kolarien määrää. Positiivista kehitystä on tapahtunut myös Helsingin seudun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyydessä, kiittelee Andersson. Tasaisen ja ennakoivan ajotavan tuomien etujen lisäksi järjestelmän käyttöönotto on vähentänyt ajoneuvojen turhaa tyhjäkäyttöä. Autoista pystytään tätä nykyä keräämään myös esimerkiksi moottorin käyntilämpötilaan liittyvää dataa. Tämäntyyppisen tiedon avulla kaluston tulevia vikoja pysytään ennakoimaan aikaisempaa paremmin ja sitä kautta vähentämään suurien korjauksien tarvetta. Kaiken kaikkiaan busseihin asennetut laitteet tallentavat tietoa noin kerran sekunnissa. Päivittäisestä liikennöinnistä kertyvän datamäärän käsittelyssä visualisointi on tärkeä työkalu. Saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää laajemmassa mittakaavassa. Helsingin Bussiliikenne voi esimerkiksi kertoa reittejä suunnittelevalle HSL:lle tai liikennesuunnittelua tekevälle Rakennusvirastolle vaaranpaikoista tai reiteistä, joissa aikataulu on säädetty liian tiukaksi. Datan mittaamisesta, keräämisestä ja analysoinnista saatujen hyvien kokemusten pohjalta onkin ideoitu uusia sovellusmahdollisuuksia. Tällainen voi olla esimerkiksi järjestelmän kautta välitettävien liukkaustietojen hyödyntäminen päivittäisessä liikennöinnissä. Ajotavan muutos vähensi Helsingin Bussiliikenteen polttoainekulutusta noin viisi prosenttia vuonna ESTCube laukaistiin avaruuteen Ranskan Guyanasta eurooppalaisella Vega-kantoraketilla toukokuussa Sen mukana avaruuteen matkasi testattavaksi myös suomalaista innovointia satelliitin päähyötykuormana on Suomen Ilmatieteen laitoksella kehitetty aurinkotuulesta työntövoimansa saavan sähköpurjeen koelieka. Kovin suurta rahtia ei mukaan kuitenkaan mahdu, sillä kuutionmuotoinen nanosatelliitti on sivuiltaan vain kymmensenttinen ja painaa hieman yli kilon. Opiskelijat ja CGI avaruusmatkalla Avaruustutkimuksen ja -teollisuuden kaltaisessa suuria resursseja vaativissa hankkeissa tarvitaan useinkin roppakaupalla kansainvälistä yhteistyötä. Virolaisen avaruustutkimuksen kärkihankkeessa on mukana myös CGI:n Viron maayhtiö sekä Saksan ja Ison- Britannian yhtiöt. 12 Ratkaisu

13 Virolainen avaruusseikkailu 2013 Pitkälti korkeakouluopiskelijoiden kehittämä ESTCube-1 -nanosatelliitti on maapallon ensimmäinen virolaiskiertolainen. CGI:llä on ollut merkittävä rooli satelliitin kehittämisessä. Teksti Jaakko Liikanen kuvat ESA ja CGI Opiskelijoilla oli merkittävä rooli satelliitin kehittämisessä. CGI Viro > noin 150 työntekijää Tallinnassa ja Tartossa > 90 prosenttia liiketoiminnasta palveluita ja järjestelmäintegrointia > erikoistunut ohjelmistokehitykseen (Java, Oracle,.NET, C++) > suurimmat asiakkaat Virossa Estonian Energy, TeliaSonera, Estonian Gas sekä sisäasianministeriö ESTCube-1-satelliitti ja sen maavalvontaan kuuluva kontrolliohjelmisto on valmistettu CGI Viron ja Tarton yliopiston sekä EST-Cube-1-ohjelman yhteistyönä. Satelliitin teknologia perustuu jo aiemmin luodulle avoimen lähdekoodin Hummingbird-ohjelmistoalustalle. Opiskelijoiden rooli koko hankkeen toteutuksessa on ollut suuri he viimeistelivät ja kehittivät satelliitin ohjelmistoalustan tehtävän vaatimusten mukaiseksi. Näin myös CGI:n pitkä kokemus avaruusteollisuudesta antoi osaltaan opiskelijoille tilaisuuden oppia avaruusteknologiaa käytännössä. Avaruus lähemmäs liiketoimintoja Viro tavoittelee Euroopan avaruusjärjestön ESA:n täysjäsenyyttä vuoteen 2015 mennessä. Täsmätavoite on herättänyt Virossa suurta kiinnostusta avaruustutkimukseen. CGI Viron tavoite on samansuuntainen avaruuden tutkimiseen linkkautuvaa teol- Kuutionmallinen ESTCube painaa vain kilon. lisuutta halutaan pitää esillä ja aihepiiristä halutaan konkreettista kokemusta. Se onnistuu vain osallistumalla avaruuden tutkimukseen liittyviin hankkeisiin. Tutkimuksellista pioneerihenkeä osoittaa CGI Viron Tallinnassa marraskuussa 2013 organisoima Take It to the Space -workshop. Tavoitteena oli keskustella erityisesti siitä, millaisia vaikutuksia avaruuden tutkimuksella ja avaruuteen liittyvillä palveluilla voisi olla yritysten kasvulle. Tärkeä kysymys agendalla oli muun muassa se, kuinka avaruuteen liittyvien toimintojen tehokkuutta ja tuloksellisuutta saataisiin lisättyä niin, että yritykset ymmärtäisivät avaruuden merkityksen myös oman toimialansa näkökulmasta. Yhdellä avaruustyöpajalla ei avaruuden mahdollisuuksia tokikaan saatu luodattua. Seuraava vastaavanlainen avaruusmatka on suunnitteilla keväälle Ratkaisu

14 Tunnista ja hallitse kyberriskit Kyberuhkien torjumiseen tarvitaan osaamista. Uhkien ja niiden vaikutusten ymmärtäminen oman liiketoiminnan kannalta onkin monen organisaation ykkösprioriteetteja. teksti Ari Rytsy Kuva LEHTIKUVA / Martti Kainulainen Yhä useammat yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot arvioivat kyberturvallisuusstrategioita ja -ratkaisuja osana oman toimintansa jatkuvuuden turvaamista. Kyberuhkien määrän, esiintymistiheyden ja monimutkaisuuden kasvaessa, on entistä tärkeämpää tunnistaa, ymmärtää ja hallita kaikki kyberturvallisuuden osa-alueet. CGI:llä on maailmanlaajuinen kyberturvallisuuden asiantuntijaverkosto ja osaamiskeskus, joka auttaa asiakkaita eri puolilla maailmaa turvaamaan sähköisessä muodossa olevaa tietopääomaa. Kyberturvallisuudesta vastaava johtaja John Proctor kertoo, mitä yritysten tulee huomioida kyberturvallisuutensa parantamiseksi. Mitä kyberturvallisuushaasteita nykypäivän organisaatiot kohtaavat? Haasteita on paljon. Muutamia keskeisiä ovat muun muassa hyvien kyberturvallisuusosaajien vähäisyys, turvallisuusuhkien kasvava monimutkaisuus ja käytettävissä olevien panosten niukkuus. Organisaatioilla on tarve säästää, mutta samalla kasvavat uhkat edellyttävät entistä suurempia panostuksia. On myös pystyttävä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan haasteisiin, kuten ammattitaitoisen turvallisuushenkilöstön saatavuuteen. Mistä koostuu toimiva kyberturvallisuusstrategia? Yksi tärkeimmistä seikoista on riskien tunnistaminen. Arvioimalla riskit huolella ja kohdentamalla torjuntakeinot viisaasti, turvallisuuden tasoa voidaan nostaa merkittävästi jopa nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Säästyneet voimavarat voidaan sitten käyttää vaikkapa henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen. Se on usein kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa turvallisuuden tasoa. Harvalla organisaatiolla on rajattomasti varoja kyberturvallisuuden parantamiseen. Toisaalta kukaan ei voi luvata sataprosenttista turvaa. Tästä syystä on tärkeää arvioida potentiaalisia uhkia ja CGI ja kyberturvallisuus niiden vaikutuksia organisaation toiminnalle. Vaikeutena on monesti vaikuttavuuden arviointi, esimerkiksi maineriskien osalta. Organisaatioiden olisi syytä etsiä tapoja pienentää riskejä esimerkiksi hankkimalla osaamista ja palveluja, joiden kehittäminen omassa organisaatiossa olisi liian kallista. Onko kyberturvallisuudella liiketoiminta-arvoa vai onko se pelkkä kulu? Hyvä kyberturvallisuus luo edellytyksiä hyvälle liiketoiminnalle. Liiketoiminnan ja tietoturvallisuusasiantuntijoiden tulisi kehittää liiketoimintaa yhdessä, eikä nähdä kyberturvallisuutta esteenä. Uhkiin keskittymisen sijaan tietoturva-asiantuntijoiden kannattaisi panostaa keskusteluun liiketoiminnasta vastaavien kanssa. Paras > CGI on johtava kyberturvallisuustoimija maailmassa. > Paikallinen osaaminen ja yli sertifioitua kyberasiantuntijaa maailmalla takaavat palveluidemme korkean laadun. > Palvelemme asiakkaitamme teknologiariippumattomasti Suomesta tai globaalista tietoturvallisuuden valvontakeskuksesta käsin tai näiden yhdistelmällä. > Huomioimme tietoturvallisuuden koko elinkaaren uhka-arvioista reagointiin ja ennakoinnista ennaltaehkäisyyn. > Turvallisuuskriittisimmät organisaatiot Suomessa ja maailmalla luottavat osaamiseemme ja palveluihimme. Lisätietoja kyberturvallisuudesta osoitteesta 14 Ratkaisu

15 John Proctor lyhyesti Johtaja John Proctor vastaa CGI:ssä globaalin kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Hänellä on 22 vuoden kokemus Ison-Britannian ja Kanadan puolustusvoimien palveluksesta liittyen turvallisuus- ja riskienhallintatyöhön. Kansainvälisesti tunnustettuna kyberturvallisuuden asiantuntijana John on myös hyvin suosittu kyberturvallisuusalan puhuja, kirjoittaja ja neuvonantaja. turvamekanismi on sellainen, joka mahdollistaa tai jopa vauhdittaa liiketoiminnan kehittämisen eikä estä sitä. Onko kyberuhkien torjumiseen olemassa teknologiaratkaisuja? Kyberuhkia torjuvia teknologiaratkaisuja on tietoturvatapahtumavirtojen analytiikasta verkkokäyttäytymisen seurannan työkaluihin. Kehitys tuo jatkuvasti tullessaan uusia ja parempia teknologioita. Inhimillistä tekijää ei voida kuitenkaan unohtaa. Kyberturvallisuudesta puhuttaessa keskitytään helposti teknologiaan eikä ihmisten toimintaan. Uusia teknologioita käyttöönotettaessa tulisi huomioida ihmisten rooli näiden käyttäjinä ja ohjaajina. Jos turvamekanismi hankaloittaa toimintaa, ihmiset ohittavat niitä joko vahingossa tai tahallisesti. Sellaista taianomaista teknologiaa ei ole, joka pystyy torjumaan kaikki kyberturvallisuusuhkat. Meidän täytyy ymmärtää kehittyvää teknologiaa ja ottaa huomioon inhimilliset tekijät. Millaista kyberturvallisuuspalveluiden asiantuntemusta kannattaa ostaa? Valintatilanteessa korostaisin kokonaispalveluosaamista. Toimittaja voi tarjota korkealaatuista turvallisuusteknologiaa, mutta jos sitä tukevat palvelut puuttuvat, palvelussa on merkittävä aukko. Hankintavaiheessa kannattaa tarkastella tarjoajan palveluprosessia ja -historiaa. Miten tarjoaja hoitaa kriittiset ongelmatilanteet? Millainen on tarjoajan muutoshallintaprosessi tai resurssien riittävyys? Kysyisin myös seuraavaa: Millaisia teknologiavaihtoehtoja toimittaja tarjoaa? Missä toimittajan asiatuntijat sijaitsevat ja missä palvelut tuotetaan? Mitä taustaselvityksiä henkilöstölle on tehty ja millaista koulutusta henkilöstö on saanut? Pitääkö toimittaja itseään turvallisuuden asiantuntijayrityksenä ja palveluosaajana vai teknologiatoimittajana? Varmistaisin myös toimittajan ketteryyden eli pystyykö palveluntarjoaja riittävän nopeasti reagoimaan ja toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja uhkien kasvaessa? Hyvä kyberturvallisuus luo edellytyksiä hyvälle liiketoiminnalle. Ratkaisu

16 16 Ratkaisu

17 Rakenteet uusiksi Tehokkuusajattelusta pitäisi päästä rohkeaan sopeutumiseen. Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen povaa globaalia yhteiskunnallista muutosta. Teksti ja kuvat Antti Kirves Mika Aaltosen mukaan nyky-yhteiskunnassa turvallisuus syntyy valmiudesta sopeutua. Ratkaisu

18 Mika Aaltonen selittää asiat kärsivällisesti, niin kuin mies joka on saanut selittää asioita kärsivällisesti monen monta kertaa ja joka on valmis selittämään niitä kärsivällisesti niin kauan kuin on tarvis. Aalto-yliopiston tulevaisuustutkijan viesti suomalaisen yhteiskunnan tuleviin koitoksiin on selvä: nykyinen yhteiskuntarakenne ei kestä. Ne rakenteet, joiden varassa Suomi on seissyt, ovat tulleet tiensä päähän. Edessä on iso muutos ja pitkä tie: satoja, tuhansia uudenlaisia päätöksiä, joiden avulla Suomi pitäisi saada nousuun. Erittäin tärkeää on, että kun näitä päätöksiä aletaan tehdä, toimintaa ohjaavat faktuaalisuus ja läpinäkyvyys. Niiden varassa hyvä yhteiskunta rakentuu, muunlainen toiminta vie uskottavuutta, Aaltonen sanoo. Ei ihme, että hänellä on pelisilmää. Aaltonen on entinen huippujalkapalloilija, joka pelasi ammatikseen Suomen lisäksi Italiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Israelissa. Aaltosen mielestä nyt on tultu yhden aikakauden päähän. Hänen mukaansa turvallisuus ei muuttuvassa tilanteessa löydy tehokkuudesta ja siitä että kiristetään kontrollia ja vyötä, vaan valmiudesta sopeutua. On aika viheltää peli poikki Tarvitaan rohkeutta tarttua kokonaan uusiin asioihin, sellaisiin, joita kukaan maailmassa ei ole vielä tehnyt. Sitten tarvitaan kovaa analyysiä meidän pitää pystyä hyvin arvioimaan sitä, mikä mahdollisuus on oikea. Julkinen sektori on kasvanut 140 vuotta, ja Suomessakin julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat yli 50 prosenttia brut- Suomalainen keskiluokka on murtunut. tokansantuotteesta. Samalla väestömäärä kasvaa, aivan erityisesti 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien joukko. Ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa keskiluokka on murtunut. Aaltonen tarkoittaa tällä sitä, että aiemmin Suomessa on ollut hiljainen sopimus: jos hankkii koulutuksen, saa työtä. Ja jos ei hölmöile töissä liikaa, töissä pystyy olemaan kunnes pääsee eläkkeelle. Näin on ollut, mutta enää ei ole. Yhä useammalla nuorella on vaikeuksia uskoa siihen, että yhteiskunta ottaa hänet vastaan. Ja mitä vanhempi ihminen on, sitä vaikeampaa on päästä takaisin työelämään. Tähän on tultava muutos. Jos ajattelee suomalaista teollisuutta ja innovaatiopolitiikkaa viimeisten 20 vuoden ajalta, meillä on ollut suuria vaikeuksia tuottaa uusia yrityksiä ja työpaikkoja. EU on Aaltosen mielestä onnistunut siinä, että isot maat on saatu olemaan sotimatta keskenään jo 70 vuotta. Sen sijaan innovatiivisuudesta unioni saa tutkijalta keltaisen kortin. EU on menettänyt innovointinopeuttaan kun sen tutkimus- ja kehityspolitiikkaa on siirretty Brysseliin. Sitä politiikkaa rakennetaan ennen kaikkea juuri isojen maiden Saksan, Ranskan ja Englannin tavoitteista käsin. Ihminen muuttuu ja työn tekeminen muuttuu, Mika Aaltonen sanoo. Postmodernia kasvua Vaikka ajat olisivat vaikeat, kasvua voi Aaltosen mukaan olla. Se edellyttää kasvun määrittelemistä laajemmin niin, että mukaan otetaan myös sosiaaliset ja kestävään kehitykseen liittyvät elementit. Modernismi on hyvin pitkään määritellyt edistyksen ja kehityksen taloudelliseksi ja teknologiseksi. Todella merkitykselliset ratkaisut eivät löydy olemassa olevien ajatusmallien sisältä. Meidän pitää pohtia niitä tavoitteita, joita emme ole pohtineet koko teollisen yhteiskunnan aikana. Yksittäiselle ihmiselle ja yritykselle tämä tarkoittaisi sitä, että kasvu ei olisikaan ainoa toimintaa ohjaava kriteeri, vaan niillä on laajempia tarkoituksia olemassaololleen. Ne voisivat auttaa yhteisöä. Länsimainen ihminen on tullut materialistisen unelman päähän. Se ei enää motivoi ihmisiä olemaan pitkiä päiviä töissä ja antamaan kaikkensa yrityksen eteen. Työn tekemiseen tulee humaaneja ja arvokkaita aspekteja, joiden kautta rakentuu arvokkaampi ja merkityksellisempi elämä. Eikö ajatus pehmeämpään ajatteluun siirtymisestä tunnu kaukaiselta kun kuuntelee uutisia johtajien jättipalkkioista? Tähän kehityskulkuun kuuluu ajatus tasa-arvosta. Meidän sukupolvemme ei voi käyttää lastemme tai lastenlastemme mahdollisuuksia. Meidän pitää pystyä elämään sillä tasolla, johon meillä on oikeasti mahdollisuus. Sellaiset rakenteet, jotka rasittavat luontoa tai esimerkiksi lisäävät valtion velkaa yhdeksällä miljardilla joka vuosi, ovat kestämättömiä ja niistä on luovuttava. Aaltosen mukaan kehitys on jo käynnissä. Vaikka teollistuneen yhteiskunnan 18 Ratkaisu

19 hierarkkisuus ja kontrolli vallitsevat yhä, ja vaikka yritykset ovat organisoituneet vertikaalisesti, horisontaalinen dialogi on käynnistynyt. Siinä missä länsimainen ihminen uskoi aiemmin auktoriteetteihin, nyt hän kuuntelee vertaisiaan. Sosiaalinen media ja internet ovat saaneet aikaan valtavan muutoksen. Asioita tapahtuu virallisen establishmentin ulkopuolella, ja se antaa toivoa. Keväällä eduskunta ei pystynyt ottamaan käsittelyyn samaa sukupuolta olevien avioliittoja, mutta suomalaista otti asian uudelleen agendalle. Tällainen kehitys on positiivista. Edustuksellisessa demokratiassa erilaisista instituutioista on tullut tärkeämpiä kuin demokratia itse. Nyt ollaan siirtymässä aidosti demokraattisempaan tapaan toimia. Aaltosen postmoderni ihminen motivoituu erilaisista asioista kuin edeltäjänsä. Enää ei riitä se, että ollaan töissä tekemässä niin kuin joku käskee tekemään. Tämä muuttaa yrityksiä ja työntekijän roolia yrityksissä. Se mikä pitää ihmisen kiinni elämässä, työn tekemisessä ja asiantuntijuudessa, tulee siitä että hänellä on näkemystä ja kyvykkyyttä johtaa omaa oppimistaan. Samalla työ muuttuu, kun osaaminen onkin dynaamista ja evolutionääristä. Isoja mahdollisuuksia löytyy sieltä, kun aletaan miettiä rajapintoja työelämässä ja yritystoiminnassa uudelleen: opiskelee vai töissä, töissä vai työtön, töissä vai eläkkeellä. Muutoksessa voi kestää, mutta se on tulossa, Aaltonen uskoo. On jo paljon ihmisiä, jotka toimivat näiden periaatteiden mukaan. Demokratia demokratisoituu alhaalta päin, ei niin että joku tekisi sellaisen päätöksen. Olemme jo siirtyneet kohti eri tavalla organisoituvaa yhteiskuntaa, Aaltonen sanoo. Ratkaisu

20 Pallo haltuun 20 Ratkaisu

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot