Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin"

Transkriptio

1 Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta ja ympäristöhyötyjä Aila Aaltonen, Caverion: Jos joustoa mielii, ei ulkoistamiselle ole vaihtoehtoja

2 Sisältö Kuva: Jari Härkönen Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson sivu 10 Virolainen avaruusseikkailu 2013 sivu 12 Kuva: ESA / P. Carril 8 Big Data hyötykäyttöön Älykäs paikkatieto löytää asiakkaat Fokus kiinteistöteknisissä palveluissa Aila Aaltonen, Caverion sivu Sensoridata lisää turvallisuutta 12 Tutkimuksellista pioneerihenkeä taivaalla 14 Tunnista kyberriskit John Proctor antaa tärkeimmät vinkit turvallisuuden parantamiseksi 16 Rakenteet uusiksi Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen ennustaa globaalia yhteiskunnallista muutosta 20 Pallo haltuun Vuoden 2014 trendit tarkastelussa Kuva: Antti kirves 25 Caverion ulkoisti koko IT-infransa 28 Uudessa vara parempi Vakiot 4 Ajassa Uutisia meiltä ja maailmalta. 7 Q&A Kari Natunen tiivistää tiedolla johtamisen haasteet 31 Näkökulma Google Glass ei kirjoittanut Juha Kauniston tekstiä vielä. 2 Ratkaisu

3 pääkirjoitus Jukka kotro, johtaja, CGI Pitkä liitto tuo parhaat tulokset Kilpailutatteko IT-järjestelmiänne palanen kerrallaan ja sorrutte samalla osaoptimointiin? Olisiko jo aika alkaa puhua palvelukumppanuudesta, jossa yhdessä keskitymme miettimään sekä nykyisen ympäristön päivittämistä että polkua 5 10 vuoden sisällä tarvittaviin IT-palveluihin? Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että sopimusneuvotteluissa istumme henkisesti samalla puolella pöytää, emmekä vastakkain sitä on kumppanuus. Jos palvelukumppanuudella haetaan ensisijaisesti vain säästöjä, ei saavutettava hyöty ole paras mahdollinen. Kustannusten ja lopputulosten saavuttamisessa on arvioitava laajemmat kokonaisuudet ja liiketoimintahyödyt. Asiakkaan on hyvä miettiä oman ydinosaamisensa kautta, mitkä tulevaisuudenhaasteet jäävät itselle ratkaistaviksi ja minkä asioiden ratkaisemisessa palvelukumppanilla on paras osaaminen. Moni asia loksahtaa paikoilleen kun IT oivalletaan strategian toteuttamisen välineeksi. Suurimmat hyödyt saavutetaan aina liiketoiminnan tai loppukäyttäjien saaman palvelukokonaisuuden kautta. Tulevaisuuteen tähtäävissä muutoksissa kolmen vuoden sopimuskausi jättää kehityksen helposti torsoksi, eivätkä laadulliset ja kustannussäästöihin kiinnitetyt tavoitteet toteudu. Pidempien sopimusten solmiminen vaatii rohkeutta, mutta konkreettisen ja riittävän merkittävien muutostavoitteiden saavuttamisen kannalta se olisi kaikkein järkevintä. Vaikka kukaan ei tiedä, millainen maailmamme on vuosien päästä, sitä suuremmalla syyllä katse tulee suunnata tulevaisuuteen. On hyvä muistaa, että teille asiakkaamme IT on tukitoimintaa, mutta meille CGI:llä se on ydinliiketoimintaa. Pidetään yhdessä huoli kilpailukykyisestä Suomesta! Kuva: Matti Immonen Jukka Kotro CGI on globaali IT-palvelu- ja liiketoimintayritys, jonka palveluksessa on asiantuntijaa yli 40 maassa. Lisätietoja cgi.com, cgi.fi Ratkaisu on CGI:n asiakas lehti Suomessa. Päätoimittaja Marja Salovaara, Toimitus yhteistyössä Legendium Oy:n kanssa. Osoitteenmuutokset: ISSN-L , ISSN (Painettu), ISSN X (Verkkojulkaisu) Kysy lisää tai anna meille palautetta: Ratkaisu

4 Ajassa Kysy lisää: Kunta-alan työaikojen suunnittelu helpottuu Työterveyslaitos on tuottanut uudet suositukset työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja työaikojen kehittämiseksi kunta-alalla. Työaikojen suunnittelu helpottuu uusilla Titania-ohjelmilla, joihin liitetään työaikojen kuormittavuuden arviointiin liittyvät suositukset. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava etukäteen työaikaan liittyvien kuormitustekijöiden vaikutukset työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. CGI:n kehittämät Titaniavuorosuunnitteluohjelmat ovat käytössä jo valtaosassa kunnista ja kaupungeista. Nyt kehitettäviä ohjelmia (Titania Työaika-autonomia - ja Titania Ergonomia -osiot) on jo kokeiltu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottamassa koekäyttöön Titania Työaikaautonomia -ohjelman. Uusien työkalujen avulla voimme edistää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin ja samalla varmistaa, että työaikojen ergonomiasta ja toimivuudesta huolehditaan, kertoo työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. CGI:n Jari Hurme uskoo Titanian parantavan asiakkaidemme henkilöstön hyvinvointia ja koko työuran mittaista työssä jaksamista. Ohjelma auttaa työntekijöitä hahmottamaan oman työvuorosuunnitelman kuormitustekijöitä. Esimiehelle se antaa mahdollisuuden tarkastella ergonomisten linjausten toteutumista, kertoo Helsingin kaupungin Kustaankartanon palvelukeskuksen osastonhoitaja Mari Tervonen. Työaikojen kehittäminen kunta-alalla -tutkimushankkeessa syntyneet suositukset soveltuvat erityisesti vuoro- ja jaksotyön kehittämiseen terveydenhuollossa. Titania-työaikatietojen takautuva ja etenevä kerääminen mahdollistaa reaaliaikaisen tutkimuksen vuorotyön eri piirteiden ja kuntien omien kehittämishankkeiden vaikutuksista työhyvinvointiin, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä. Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote. Kuva: thinkstock 20 vuotta pakkausteollisuuden ratkaisujen kehittämistä DS Smithin ja CGI:n asiakassuhde alkoi vuonna 1993 pakkausteollisuu- den toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Automaatiojärjestelmiin, kuljetusliikkeen järjestelmiin, SAP-taloushallintoon ja CAD-suunnittelujärjestelmiin integroitua ratkaisua on sen jälkeen kehitetty tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten mukaan. Viimeisimpiä kehityskohteita ovat olleet asiakkuudenhallin- ta, tietovarasto- ja raportointi sekä asiakkaiden ekstranetpalvelut. Joustavat yhteen liitetyt työvälineet tukevat liiketoiminnan ohjaamista ja pitkäjänteistä kehittämistä parantaen muun muassa liiketoiminnan muutosvalmiutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Olen tyytyväinen yhdessä saavuttamiimme tuloksiin. Arvostan kumppanissamme etenkin oman liiketoimintamme ja toimialamme tuntemus- ta, joustavaa palvelua sekä sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön, kertoo Kari Hurme, DS Smithin Suomen toimintojen IS Manager. Kuva: thinkstock 4 Ratkaisu

5 Ajassa Kysy lisää: GTT-menetelmä tarjoaa sairaaloille välineen potilasturvallisuuden seurantaan Kuva: Minimani THL:n uudessa raportissa IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals Current experiences and future trends tarkastellaan tutkimuksilla osoitettua näyttöä GTT-työkalun luotettavuudesta sekä esitellään suomalaisten sairaaloiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta. Perinteisesti tieto haittatapahtumien määrästä on saatu tekemällä hyvin laaja ja kattava tarkastelu potilasasiakirjoihin ja etsimällä niistä kirjauksia haittatapahtumista. Tämä menetelmä on pitkäkestoinen, runsaasti aikaa ja resursseja vaativa. GTTtyökalulla potilaskertomuksia tarkastellaan etsimällä niistä löydöksiä (triggerit), jotka viittaavat potilaan hoidossa mahdollisesti ilmenneisiin haittoihin. Tässä menetelmässä riittää pienempi otos potilasasiakirjoja, koska haittatapahtumalöydösten havaitseminen on todennäköisempää ja siten tehokkaampaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä haittatapahtumia on arvioitu IHI GTT -menetelmän avulla jo yli neljä vuotta. Menetelmän avulla on voitu selkeästi osoittaa haittatapahtumien määrän lasku. Triggereitä voidaan havaita sähköisistä potilasasiakirjoista myös tekstinlouhintamenetelmällä. Tekstinlouhintamenetelmää arvioitiin Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) neurokirurgian vastuuyksikössä yhteistyössä SAS Instituutin kanssa. Menetelmä osoittautui yhtä luotettavaksi sekä vähemmän aikaa ja henkilöstöresursseja vaativaksi kuin perinteinen manuaalinen menetelmä. Sähköisten potilastietojärjestelmien käytön laajentuessa haittatapahtumien sähköisen tunnistamisen mahdollisuudet ja keinot kehittyvät. Automatisoituja trigger-työkaluja on kuitenkin tutkittava ja kehitettävä edelleen, ja niiden käytettävyyttä on arvioitava perusteellisesti. Tutkimus on tehty yhteistyössä THL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian vastuuyksikön sekä SAS Instituutin kanssa. Lähde: THL, IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals - Current experiences and future trends. Kuva: thinkstock Minimanille kaupan alan kokonaisratkaisu toiminnanohjaukseen Kauppaketju Minimani on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön vähittäiskaupan tarpeisiin suunnitellun toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmän. Järjestelmä on käytössä Minimanin viidessä hypermarket-myymälässä ja ketjunohjauksessa. Valmiiksi tuotteistetun pakettiratkaisun käyttäminen on suomalaisessa vähittäiskaupassa harvinaista, sillä alan toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleensä joko isoja räätälöityjä kokonaisuuksia tai toimialariippumattomia yleishyödyllisiä ERP-ratkaisuja, jotka soveltuvat vähittäiskaupan tarpeisiin vain joiltain osin. Meille oli tärkeää, että hanke ja hankkeen implementointi olisivat strategisesti merkittävä juttu myös IT-kumppanille. CGI yllätti meidät tässä positiivisesti. Heti tarjousvaiheessa oli selvää, että myös heitä innosti olla mukana toteuttamassa Suomen ensimmäistä, juuri vähittäiskaupalle tehtyä kokonaisjärjestelmää, kertoo kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki Minimanista. LS Retailina tunnettu ratkaisu on erityisesti vähittäiskaupan toiminnanohjaukseen suunniteltu vertikaalinen kokonaisratkaisu, joka pohjautuu Microsoft Dynamics ERP -järjestelmään. Uuden järjestelmän piiriin kuuluvat niin tavarantilaus, varastonhallinta, kampanjasuunnittelu ja kassajärjestelmät kuin taloushallintokin. Dynamics-ratkaisuun on mahdollisuus myös liittää verkkokauppaa varten valmis ecommerce-lisäosa helposti ilman kallista lisäintegraatiota. Ratkaisu

6 Ajassa Kysy lisää: Kopiostolle uusi tilitysjärjestelmä tekijäkorvausten maksuun Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Toimitettavalla järjestelmällä lasketaan ja maksetaan korvaukset eri oikeudenhaltijoille heidän teostensa käyttämisestä. Uuden ratkaisun pohjana on G10-tekijänpalkkiojärjestelmä, johon toteutetaan tilitysjärjestelmälle ominaiset muutokset. Sopimus kattaa tilitysjärjestelmän määrittelyn ja muutoksien toteutuksen. Toteutusprojektissa eri osastojen prosessit yhdistetään yhteen joustavaan järjestelmään. Kopiostossa Valokopio-osasto huolehtii kopiointi-, skannaus-, lainausja digitaalisen käytön korvausten tilityksistä edunsaajille, joita ovat eri jäsenjärjestöt, Kuva: Kopiosto Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan muun muassa Finlandia-palkintoa. Tänä vuonna palkinnon voitti Riikka Pelo romaanillaan Jokapäiväinen elämämme. yksityiset henkilöt ja yritykset. AV-osasto huolehtii televisio- ja radio-ohjelmien korvauksien tilityksistä edunsaajille, joita ovat ohjelmien tekijät. Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeuden haltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset, jotka tilitämme oikea-aikaisesti G-10 järjestelmällä, kertoo Kopioston tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala. CGI Liikenneviraston IT-käyttöpalvelujen toimittajaksi Sopimuksen myötä CGI vastaa Liikenneviraston työasemista, konesali- ja järjestelmäpalveluista sekä sisäisistä tietoliikenneyhteyksistä. Palvelutoimituksen arvo on 11,8 miljoonaa euroa. Palvelukokonaisuudella on noin 700 Liikenneviraston käyttäjää sekä useita viraston sidosryhmiä. CGI:llä on pitkä kokemus Liikenneviraston ja yleensäkin julkishallinnon palvelujen toimivuuden turvaamisesta. Liikennevirasto pitää Suomen liikkeessä vastaamalla tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. Huomattava osa sen tietojärjestelmistä on yhteiskunnan toimivuudelle kriittisiä, joten kumppanina vastuumme on suuri. Päivittäistoiminnan sujuvuuden lisäksi meidän on huolehdittava myös kokonaisvaltaisesta tietoturvasta, kertoo Leena-Mari Lähteenmaa CGI:stä. Tarjouskilpailuun osallistui viisi palvelutoimittajaa, joista CGI saavutti korkeimmat vertailupisteet. Vertailupisteistä 45 prosenttia muodostui hintaperustein ja 55 prosenttia laatuperustein. Palvelunohjausratkaisu palkittiin ideakilpailussa Mikkelin kaupungin kilpailussa etsittiin kuntalaisten arkea helpottavia ja kaupungin tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja. CGI:n Palvelunohjaus-kilpailutyön ideana on ensin määrittää kaupungin toiminnoille palveluohjausmalli ja ottaa sen jälkeen palvelut yhdistävä ohjausalusta sekä sähköisen asioinnin alusta käyttöön. Palveluprosessien yksinkertaistaminen ja rutiini tehtävien sähköistäminen vapauttaa henkilöstön resursseja varsinaisiin asiakaskohtaamisiin ja parantaa tuottavuutta. Käyttäjälle ratkaisu näyttäytyy vaikkapa kätevänä mobiilisovelluksena, Mikkelin kaupunki sai yhteensä 75 ratkaisuesitystä yrityksiltä ja 11 kuntalaisilta siihen miten kuntalaisten arkea voidaan digitaalisilla ratkaisuilla helpottaa. Kilpailussa palkittiin 11 yritysten ja kolme kuntalaisten ratkaisuesitystä. josta voi helposti päästä tarkastelemaan itselleen profiloitua tai haluamaansa tietoa. Kunnan palveluprosessit ulottuvat usein yli kunnan toimialojen, ja mukana on myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Tuotantoprosessiin kytkeytyvät hallinnon tukiprosessit, kuten taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Kaikista näistä kertyvä tieto on ensiarvoisen tärkeää koko kunnan toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. CGI:n palvelunohjausratkaisu auttaa palvelutuotannon ja sen hallinnoinnin kustannustehokkuuden kehittämisessä sitomalla palvelutuotannon, hallinnon ja johtamisen prosessit yhteen. Se tarjoaa keskitetysti asiakas- ja toimittaja- rekisterit sekä palvelujen ja prosessien hallinnan. 6 Ratkaisu

7 Tietävä johtaa parhaiten Tiedolla johtamisen haaste on löytää datan seasta olennainen. Tehtävässä korostuu tietomassojen hallinta, analysointi ja visualisointi. Q&A Teksti Jaakko Liikanen Kuva Miska Korpelainen Mistä dataa syntyy? Organisaation sisällä normaalin liiketoiminnan lisäksi nykyään yhä useammin ulkoisista tietolähteistä (sosiaalinen media, open data), antureista sekä lokitiedoista. Tehokkaampi datan keräys lisää tapahtumatason tietoa ja sitä kautta liiketoiminnan johtamisen kannalta oleellista tietoa. Tällaisten tietokokonaisuuksien analysointi ja hahmotus on kuitenkin ongelmallista, mikäli käytössä ei ole riittävää teknistä arkkitehtuuria osaamisineen ja substanssiymmärryksineen. Millaisia ratkaisuja tiedolla johtamiseen on? Esimerkiksi hankkeessamme kansainvälinen organisaatio uudistaa asiakastiedon hallinnan prosessejaan. Datassa on kaikkea videokuvasta ja asiakkaan mieltymyksistä sosiaalisen median ja avoimen datan järjestelmiin. Muodostettavaa kokonaisnäkemystä käytetään muun muassa asiakkaiden tuotesuositusten tuottamisessa. Asiakasta koskevasta datasta pyritään siis saamaan mahdollisimman paljon irti. Henkilötietoturvallisuuden vaatimukset toki huomioiden. Millaista hyötyä tiedon keräämisestä ja sen tehokkaasta käyttämisestä on liiketoiminnalle? Asiakaskannattavuus paranee, liikevaihto kasvaa ja asiakassuuntautuneisuus tehostuu. Miten erityisesti paikkatieto-ratkaisut auttavat päätöksenteossa? Paikkatieto liittyy jollain tavoin lähes kaikkeen dataan. Ratkaisuissa korostuu tiedon visualisointi karttoina, sillä vaikkapa pelkin taulukoin esitetty tieto on hankala hahmottaa. Liiketoimintatietoa ja paikkatietoja yhdistämällä johdolla on paremmat edellytykset ohjata toimintaa. Samoin esimerkiksi asuntojen neliöhinnat alueittain karttapohjilla esitettynä voivat auttaa kuluttajia päätöksenteossa. Miten tiedolla johtamisen hyödyt ymmärretään? Organisaatioille alkaa hahmottua sen potentiaali. Tiedon selkeästi laajempi hyödyntäminen on mahdollista ja pian lähes pakollista, eikä tässä ole varaa jäädä jälkeen. Mutu-tieto voi johtaa harhaan ja myöhempiin vaikeuksiin. Kenen vastuulla tiedolla johtamisen tulisi olla? Se on perinteisesti ollut taloushallinnon vastuulla. Varsinkin yrityksissä taloustietojen raportointi on pakollista. Mutta vaikka pelkkä taloustieto ei enää riitä, on uusi tieto ehdottomasti yhdistettävä siihen. Tietohallintojohtajat mahdollistavat tiedon tuottamisen organisaation käyttöön. Muiden, kuten henkilöstöhallinnon, tuotannon johdon, R&D:n sekä asiakkuuksien hallinnan tulee pystyä käyttämään tietoa ja määrittelemään kannaltaan järkevät tavat tietojen hyödyntämiseen. Koska jaettua vastuuta on vaikea hallita, kannattaisi vastuu keskittää käytännössä ylimmälle johdolle. Miten tiedolla johtamisen imuun parhaiten pääsisi? Hyvä tapa on tehdä arviointi tiedolla johtamisen tilanteesta. CGI:llä on asiantuntemusta ja konsepti, jota hyödyntäen käymme läpi kehittämisen alueet. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tunnistamme ja sovimme mitä ja miten tiedolla johtamista edistetään. Kari Natunen vastaa CGI:ssä BI- ja tiedonhallinnan liiketoiminnasta. Ratkaisu

8 ÄlyKÄS PAIKKATIeto tukee päätöksentekoa Älykkäällä paikkatiedolla autetaan johdon raportointia ja nopeutetaan päätöksentekoa muuttuvassa maailmassa, joka on täynnä jäsentämätöntä tietoa. teksti Jaakko Liikanen Kuva Getty Images Älykkään paikkatiedon (Location Intelligence) pohjimmainen hyöty liiketoiminnalle on CGI:n Pia Lähde-Lyytisen mukaan helppo kiteyttää. Sen avulla päätöksen kannalta olennaiset, entistä tarkemmat tiedot saadaan yrityksen päätöksenteon tueksi. Näin tarvittavat toimenpiteet, kuten palvelut saadaan kohdistettua entistä paremmin. Mitä ja milloin sekä missä, miksi ja ketkä Älykäs paikkatieto tuo liiketoimintatietojen analysointiin tietoa ja tapahtumatren- Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. 8 Ratkaisu dejä, joita ei ole aiemmin saatu näkyviin mistään kerätystä datasta. Esimerkiksi syy seuraus-suhteiden analysointi helpottuu, kun tiedetään tarkemmin, millaiset ihmiset milläkin alueella asuvat ja toimivat. Periaate on vietävissä kaikille liiketoiminta-alueille. Myynti saa syvempää lisätietoa asiakaskunnasta vaikkapa kadun tarkkuudella. Vakuutusyhtiö voi puolestaan määritellä riskejään aiempaa tarkemmin tarkkojen asuinaluetietojen mukaan, samoin kiinteistövälittäjien arviointityö helpottuu karttapohjiin viedyillä kiinteistökohtaisilla kuntotiedoilla. Kartta voittaa taulukon Kun entistä tarkemmat tiedot saadaan näkyviin esimerkiksi pylväsdiagrammein karttapohjalle, on kokonaisuuksien ymmärtäminen myös helpompaa kuin aiemmin. Kyseessä on tärkeä parannus tiedon omaksumiseen, sillä excel-taulukkojen tuijottaminen on aika rasittavaa. Silti ratkaiseva loikka jo arkipäiväistyneestä Business Intelligence -toiminnasta Location Intelligenceen on vielä ottamatta. Paikkatietojahan on kerätty jo pitkään, mutta tietojärjestelmällistä älyä ison datamäärän soveltamiseen on tähän asti puuttunut. Muun muassa ISS:n aurauskaluston toiminnasta kerätään järjestelmällisesti tietoa. Kuljettaja painaa ohjaamossa nappia sen mukaan, mikä työvaihe on milloinkin menossa. Tietoa kertyy muun muassa siitä, milloin kalusto auraa, milloin hiekoittaa ja milloin tekee jotain muuta. Hyötynä on esimerkiksi jo suoritetun palvelun jäljitettävyys tiedetään, onko kauppakeskuksen piha aurattu sovitusti. Myös Helsingin seudun liikenne (HSL) kerää liikennöinnistä tietoa ja hyödyntää sitä muun muassa reittioppaassa. Älykkääseen paikkatietoon siirrytään kuitenkin vasta sitten, kun nykytilanteesta siirrytään visualisoimaan ja analysoimaan matkustajavirtoja. Eli sitä, miten toteu-

9 Uuden kauppapaikan tai palvelupisteen sijainnin valinnassa yksi tärkeimmistä seikoista on potentiaalisten asiakkaiden määrä. Hyödyntämällä asiakastietoa ja yhdistämällä sitä väestötietoihin voidaan tehdä kattava analyysi siitä, minkälaisia asiakkaita alueelta löytyy. tuneita matka-aikoja voidaan käyttää liikenteensuunnittelun pohjalla. Big Data hyötykäyttöön Äly tulee paikkatietoihin siinä vaiheessa, kun eri tietojärjestelmät ryhtyvät käsittelemään samaan toimintaan liittyviä tietoja ja mallintamaan niistä helposti ymmärrettävän ja omaksuttavan koosteen. Location Intelligence yhdistää näin paikkatiedon, liiketoimintatiedon sekä muun asiaan kuuluvan referenssitiedon samaan esitykseen, kartalla esitettäväksi. Teknisesti tehtävä ei ole edes kovin haastava, eikä tarvittava investointikaan suuri. Kokemuksemme mukaan LI-työkalumme voidaan kytkeä yritysten nykyisiin tietojärjestelmiin kohtuullisin kustannuksin, Lähde-Lyytinen sanoo. Mistä sitten vielä kiikastaa? Kysyntä on vasta heräämässä. Juuri nyt yrityksissä pohditaan tarkkaan, millaisia hyötyjä juuri heidän yritykselleen olisi aiheesta saatavissa. Älykkään paikkatiedon tarve nousee nykyisin aina asiakkaiden kanssa puheeksi. Kyllä tämä kuuma aihe juuri nyt on. Iso loikka älykkäästi tietoja yhdisteleviin tietojärjestelmiin otetaan Lähde- Lyytisen mukaan jo vuoden 2014 aikana näin varsinainen Big Datan hyödyntäminen alkaa. Karttojen merkitys kasvaa ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin uusimman ennusteen mukaan Location Intelligence on yleinen toimintakäytäntö kahden vuoden sisällä. Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. Karttojen hyödyntämistä liiketoimintojen suuntaamisen tukena on edesauttanut merkittävästi myös se, että Maamittauslaitos on avannut kaikki digitaaliset maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Ratkaisu

10 Tarkka data Helsingin Bussiliikenne Oy kerää ajoneuvoistaan sensoridataa liikenneturvallisuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tiedon analysointi edistää myös ympäristöhyötyjä sekä joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Teksti Ari Rytsy Kuvat Jari Härkönen Helsingin seudun joukkoliikenne on kilpailtu ala, missä kustannustehokkuudella on erittäin suuri merkitys. Toiminnan kilpailutuksessa huomioidaan hinnoittelu ja kalusto, joihin molempiin vaikuttaa olennaisesti kuljettajien ajotapa. Äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset lisäävät polttoaineen kulutusta, nostavat onnettomuusriskiä sekä altistavat kaluston ennenaikaisille vaurioille. Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä polttoaineiden kokonaiskulutusta seurattiin aktiivisesti jo ennen datahanketta. Siihen vaikuttavien tarkempien tietojen puute kannusti kohti yksityiskohtaisempaa seurantaa. Yrityksellämme on käytössä 400 linjaautoa, jotka ajavat vuodessa noin 25 miljoonaa linjakilometriä. Siinä kuluu erilaisia polttoaineita yhteensä noin 12 miljoonan litran edestä. Kyse on merkittävästä taloudellisesta menoerästä sekä suuresta ympäristöön kohdistuvasta päästövaikutuksesta, sanoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson. Keväällä 2010 alkaneen projektin päätavoitteena oli päästä käsiksi entistä tarkempaan linja- ja kuljettajakohtaiseen tietoon. Pilottivaiheessa valittuihin ajoneuvoihin asennettiin tarvittavat anturit ja datankeruulaitteet. Seuraavan vuoden aikana myös loput Helsingin Bussiliikenteen kalustosta varusteltiin vastaavalla tavalla. Valitun teknisen ratkaisun perusteena oli helppokäyttöisyys. Kuljettaja joutuu esimerkiksi kirjautumaan auton rahastusjärjestelmään sekä vaihtamaan linjakilpiä. Siksi halusimme järjestelmän, joka ei edellytä häneltä minkäänlaisia toimenpiteitä, kertoo Andersson. Karttatyökalu paljastaa vaaranpaikat Kerätty sensoridata tallennetaan SQL Server -tietokantaan ja muutetaan sopivaan muotoon analyyseja varten. Näin kertyvää datamassaa pystytään yhdistämään saumattomasti Helsingin Bussiliikenteen muuhun toiminnanohjausjärjestelmään. Käytössä olevien työkalujen avulla suuria > 10 Ratkaisu

11 takaa tasaisen kyydin Michael Andersson arvostaa uuden sensoridatan helppokäyttöisyyttä. Ratkaisu

12 Kerätty tieto ohjaa taloudellisempaan ajotapaan. > tietomassoja päästään myös visualisoimaan. Tätä kautta esimerkiksi äkkijarrutusten, eli niin sanottujen punaisten jarrutusten, yleisimmät paikat saadaan helposti nähtäväksi ja käsiteltäväksi. Tiedon avulla esimiehet voivat vertailla kuljettajien ajotapoja eri linjoilla sekä ohjata heitä tasaisempaan ja taloudellisempaan ajotapaan. Järjestelmään on luotu kuljettajien ajotapaindeksi, joka mahdollistaa linjasta ja kellonajasta riippumattoman vertailun. Jokainen kuljettaja saa reaaliaikaista opastusta autossa olevan näytön kautta. Sen lisäksi heille toimitetaan viikoittain henkilökohtainen raportti, Andersson listaa. Kerätty tieto ja sen analysointi ovat vahvistaneet aikaisempaa käsitystä ajotavan merkityksestä. Siihen vaikuttamalla Helsingin Bussiliikenne pystyi vähentämään vuonna 2012 polttoaineiden kokonaiskulutusta noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten ohella laskua on tapahtunut liikennöinnin hiilidioksidipäästöissä. Ennakoivampi ajotapa on laskenut risteysnopeuksia, mikä on puolestaan leikannut isojen ja rajujen kolarien määrää. Positiivista kehitystä on tapahtunut myös Helsingin seudun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyydessä, kiittelee Andersson. Tasaisen ja ennakoivan ajotavan tuomien etujen lisäksi järjestelmän käyttöönotto on vähentänyt ajoneuvojen turhaa tyhjäkäyttöä. Autoista pystytään tätä nykyä keräämään myös esimerkiksi moottorin käyntilämpötilaan liittyvää dataa. Tämäntyyppisen tiedon avulla kaluston tulevia vikoja pysytään ennakoimaan aikaisempaa paremmin ja sitä kautta vähentämään suurien korjauksien tarvetta. Kaiken kaikkiaan busseihin asennetut laitteet tallentavat tietoa noin kerran sekunnissa. Päivittäisestä liikennöinnistä kertyvän datamäärän käsittelyssä visualisointi on tärkeä työkalu. Saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää laajemmassa mittakaavassa. Helsingin Bussiliikenne voi esimerkiksi kertoa reittejä suunnittelevalle HSL:lle tai liikennesuunnittelua tekevälle Rakennusvirastolle vaaranpaikoista tai reiteistä, joissa aikataulu on säädetty liian tiukaksi. Datan mittaamisesta, keräämisestä ja analysoinnista saatujen hyvien kokemusten pohjalta onkin ideoitu uusia sovellusmahdollisuuksia. Tällainen voi olla esimerkiksi järjestelmän kautta välitettävien liukkaustietojen hyödyntäminen päivittäisessä liikennöinnissä. Ajotavan muutos vähensi Helsingin Bussiliikenteen polttoainekulutusta noin viisi prosenttia vuonna ESTCube laukaistiin avaruuteen Ranskan Guyanasta eurooppalaisella Vega-kantoraketilla toukokuussa Sen mukana avaruuteen matkasi testattavaksi myös suomalaista innovointia satelliitin päähyötykuormana on Suomen Ilmatieteen laitoksella kehitetty aurinkotuulesta työntövoimansa saavan sähköpurjeen koelieka. Kovin suurta rahtia ei mukaan kuitenkaan mahdu, sillä kuutionmuotoinen nanosatelliitti on sivuiltaan vain kymmensenttinen ja painaa hieman yli kilon. Opiskelijat ja CGI avaruusmatkalla Avaruustutkimuksen ja -teollisuuden kaltaisessa suuria resursseja vaativissa hankkeissa tarvitaan useinkin roppakaupalla kansainvälistä yhteistyötä. Virolaisen avaruustutkimuksen kärkihankkeessa on mukana myös CGI:n Viron maayhtiö sekä Saksan ja Ison- Britannian yhtiöt. 12 Ratkaisu

13 Virolainen avaruusseikkailu 2013 Pitkälti korkeakouluopiskelijoiden kehittämä ESTCube-1 -nanosatelliitti on maapallon ensimmäinen virolaiskiertolainen. CGI:llä on ollut merkittävä rooli satelliitin kehittämisessä. Teksti Jaakko Liikanen kuvat ESA ja CGI Opiskelijoilla oli merkittävä rooli satelliitin kehittämisessä. CGI Viro > noin 150 työntekijää Tallinnassa ja Tartossa > 90 prosenttia liiketoiminnasta palveluita ja järjestelmäintegrointia > erikoistunut ohjelmistokehitykseen (Java, Oracle,.NET, C++) > suurimmat asiakkaat Virossa Estonian Energy, TeliaSonera, Estonian Gas sekä sisäasianministeriö ESTCube-1-satelliitti ja sen maavalvontaan kuuluva kontrolliohjelmisto on valmistettu CGI Viron ja Tarton yliopiston sekä EST-Cube-1-ohjelman yhteistyönä. Satelliitin teknologia perustuu jo aiemmin luodulle avoimen lähdekoodin Hummingbird-ohjelmistoalustalle. Opiskelijoiden rooli koko hankkeen toteutuksessa on ollut suuri he viimeistelivät ja kehittivät satelliitin ohjelmistoalustan tehtävän vaatimusten mukaiseksi. Näin myös CGI:n pitkä kokemus avaruusteollisuudesta antoi osaltaan opiskelijoille tilaisuuden oppia avaruusteknologiaa käytännössä. Avaruus lähemmäs liiketoimintoja Viro tavoittelee Euroopan avaruusjärjestön ESA:n täysjäsenyyttä vuoteen 2015 mennessä. Täsmätavoite on herättänyt Virossa suurta kiinnostusta avaruustutkimukseen. CGI Viron tavoite on samansuuntainen avaruuden tutkimiseen linkkautuvaa teol- Kuutionmallinen ESTCube painaa vain kilon. lisuutta halutaan pitää esillä ja aihepiiristä halutaan konkreettista kokemusta. Se onnistuu vain osallistumalla avaruuden tutkimukseen liittyviin hankkeisiin. Tutkimuksellista pioneerihenkeä osoittaa CGI Viron Tallinnassa marraskuussa 2013 organisoima Take It to the Space -workshop. Tavoitteena oli keskustella erityisesti siitä, millaisia vaikutuksia avaruuden tutkimuksella ja avaruuteen liittyvillä palveluilla voisi olla yritysten kasvulle. Tärkeä kysymys agendalla oli muun muassa se, kuinka avaruuteen liittyvien toimintojen tehokkuutta ja tuloksellisuutta saataisiin lisättyä niin, että yritykset ymmärtäisivät avaruuden merkityksen myös oman toimialansa näkökulmasta. Yhdellä avaruustyöpajalla ei avaruuden mahdollisuuksia tokikaan saatu luodattua. Seuraava vastaavanlainen avaruusmatka on suunnitteilla keväälle Ratkaisu

14 Tunnista ja hallitse kyberriskit Kyberuhkien torjumiseen tarvitaan osaamista. Uhkien ja niiden vaikutusten ymmärtäminen oman liiketoiminnan kannalta onkin monen organisaation ykkösprioriteetteja. teksti Ari Rytsy Kuva LEHTIKUVA / Martti Kainulainen Yhä useammat yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot arvioivat kyberturvallisuusstrategioita ja -ratkaisuja osana oman toimintansa jatkuvuuden turvaamista. Kyberuhkien määrän, esiintymistiheyden ja monimutkaisuuden kasvaessa, on entistä tärkeämpää tunnistaa, ymmärtää ja hallita kaikki kyberturvallisuuden osa-alueet. CGI:llä on maailmanlaajuinen kyberturvallisuuden asiantuntijaverkosto ja osaamiskeskus, joka auttaa asiakkaita eri puolilla maailmaa turvaamaan sähköisessä muodossa olevaa tietopääomaa. Kyberturvallisuudesta vastaava johtaja John Proctor kertoo, mitä yritysten tulee huomioida kyberturvallisuutensa parantamiseksi. Mitä kyberturvallisuushaasteita nykypäivän organisaatiot kohtaavat? Haasteita on paljon. Muutamia keskeisiä ovat muun muassa hyvien kyberturvallisuusosaajien vähäisyys, turvallisuusuhkien kasvava monimutkaisuus ja käytettävissä olevien panosten niukkuus. Organisaatioilla on tarve säästää, mutta samalla kasvavat uhkat edellyttävät entistä suurempia panostuksia. On myös pystyttävä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan haasteisiin, kuten ammattitaitoisen turvallisuushenkilöstön saatavuuteen. Mistä koostuu toimiva kyberturvallisuusstrategia? Yksi tärkeimmistä seikoista on riskien tunnistaminen. Arvioimalla riskit huolella ja kohdentamalla torjuntakeinot viisaasti, turvallisuuden tasoa voidaan nostaa merkittävästi jopa nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Säästyneet voimavarat voidaan sitten käyttää vaikkapa henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen. Se on usein kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa turvallisuuden tasoa. Harvalla organisaatiolla on rajattomasti varoja kyberturvallisuuden parantamiseen. Toisaalta kukaan ei voi luvata sataprosenttista turvaa. Tästä syystä on tärkeää arvioida potentiaalisia uhkia ja CGI ja kyberturvallisuus niiden vaikutuksia organisaation toiminnalle. Vaikeutena on monesti vaikuttavuuden arviointi, esimerkiksi maineriskien osalta. Organisaatioiden olisi syytä etsiä tapoja pienentää riskejä esimerkiksi hankkimalla osaamista ja palveluja, joiden kehittäminen omassa organisaatiossa olisi liian kallista. Onko kyberturvallisuudella liiketoiminta-arvoa vai onko se pelkkä kulu? Hyvä kyberturvallisuus luo edellytyksiä hyvälle liiketoiminnalle. Liiketoiminnan ja tietoturvallisuusasiantuntijoiden tulisi kehittää liiketoimintaa yhdessä, eikä nähdä kyberturvallisuutta esteenä. Uhkiin keskittymisen sijaan tietoturva-asiantuntijoiden kannattaisi panostaa keskusteluun liiketoiminnasta vastaavien kanssa. Paras > CGI on johtava kyberturvallisuustoimija maailmassa. > Paikallinen osaaminen ja yli sertifioitua kyberasiantuntijaa maailmalla takaavat palveluidemme korkean laadun. > Palvelemme asiakkaitamme teknologiariippumattomasti Suomesta tai globaalista tietoturvallisuuden valvontakeskuksesta käsin tai näiden yhdistelmällä. > Huomioimme tietoturvallisuuden koko elinkaaren uhka-arvioista reagointiin ja ennakoinnista ennaltaehkäisyyn. > Turvallisuuskriittisimmät organisaatiot Suomessa ja maailmalla luottavat osaamiseemme ja palveluihimme. Lisätietoja kyberturvallisuudesta osoitteesta 14 Ratkaisu

15 John Proctor lyhyesti Johtaja John Proctor vastaa CGI:ssä globaalin kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Hänellä on 22 vuoden kokemus Ison-Britannian ja Kanadan puolustusvoimien palveluksesta liittyen turvallisuus- ja riskienhallintatyöhön. Kansainvälisesti tunnustettuna kyberturvallisuuden asiantuntijana John on myös hyvin suosittu kyberturvallisuusalan puhuja, kirjoittaja ja neuvonantaja. turvamekanismi on sellainen, joka mahdollistaa tai jopa vauhdittaa liiketoiminnan kehittämisen eikä estä sitä. Onko kyberuhkien torjumiseen olemassa teknologiaratkaisuja? Kyberuhkia torjuvia teknologiaratkaisuja on tietoturvatapahtumavirtojen analytiikasta verkkokäyttäytymisen seurannan työkaluihin. Kehitys tuo jatkuvasti tullessaan uusia ja parempia teknologioita. Inhimillistä tekijää ei voida kuitenkaan unohtaa. Kyberturvallisuudesta puhuttaessa keskitytään helposti teknologiaan eikä ihmisten toimintaan. Uusia teknologioita käyttöönotettaessa tulisi huomioida ihmisten rooli näiden käyttäjinä ja ohjaajina. Jos turvamekanismi hankaloittaa toimintaa, ihmiset ohittavat niitä joko vahingossa tai tahallisesti. Sellaista taianomaista teknologiaa ei ole, joka pystyy torjumaan kaikki kyberturvallisuusuhkat. Meidän täytyy ymmärtää kehittyvää teknologiaa ja ottaa huomioon inhimilliset tekijät. Millaista kyberturvallisuuspalveluiden asiantuntemusta kannattaa ostaa? Valintatilanteessa korostaisin kokonaispalveluosaamista. Toimittaja voi tarjota korkealaatuista turvallisuusteknologiaa, mutta jos sitä tukevat palvelut puuttuvat, palvelussa on merkittävä aukko. Hankintavaiheessa kannattaa tarkastella tarjoajan palveluprosessia ja -historiaa. Miten tarjoaja hoitaa kriittiset ongelmatilanteet? Millainen on tarjoajan muutoshallintaprosessi tai resurssien riittävyys? Kysyisin myös seuraavaa: Millaisia teknologiavaihtoehtoja toimittaja tarjoaa? Missä toimittajan asiatuntijat sijaitsevat ja missä palvelut tuotetaan? Mitä taustaselvityksiä henkilöstölle on tehty ja millaista koulutusta henkilöstö on saanut? Pitääkö toimittaja itseään turvallisuuden asiantuntijayrityksenä ja palveluosaajana vai teknologiatoimittajana? Varmistaisin myös toimittajan ketteryyden eli pystyykö palveluntarjoaja riittävän nopeasti reagoimaan ja toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja uhkien kasvaessa? Hyvä kyberturvallisuus luo edellytyksiä hyvälle liiketoiminnalle. Ratkaisu

16 16 Ratkaisu

17 Rakenteet uusiksi Tehokkuusajattelusta pitäisi päästä rohkeaan sopeutumiseen. Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen povaa globaalia yhteiskunnallista muutosta. Teksti ja kuvat Antti Kirves Mika Aaltosen mukaan nyky-yhteiskunnassa turvallisuus syntyy valmiudesta sopeutua. Ratkaisu

18 Mika Aaltonen selittää asiat kärsivällisesti, niin kuin mies joka on saanut selittää asioita kärsivällisesti monen monta kertaa ja joka on valmis selittämään niitä kärsivällisesti niin kauan kuin on tarvis. Aalto-yliopiston tulevaisuustutkijan viesti suomalaisen yhteiskunnan tuleviin koitoksiin on selvä: nykyinen yhteiskuntarakenne ei kestä. Ne rakenteet, joiden varassa Suomi on seissyt, ovat tulleet tiensä päähän. Edessä on iso muutos ja pitkä tie: satoja, tuhansia uudenlaisia päätöksiä, joiden avulla Suomi pitäisi saada nousuun. Erittäin tärkeää on, että kun näitä päätöksiä aletaan tehdä, toimintaa ohjaavat faktuaalisuus ja läpinäkyvyys. Niiden varassa hyvä yhteiskunta rakentuu, muunlainen toiminta vie uskottavuutta, Aaltonen sanoo. Ei ihme, että hänellä on pelisilmää. Aaltonen on entinen huippujalkapalloilija, joka pelasi ammatikseen Suomen lisäksi Italiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Israelissa. Aaltosen mielestä nyt on tultu yhden aikakauden päähän. Hänen mukaansa turvallisuus ei muuttuvassa tilanteessa löydy tehokkuudesta ja siitä että kiristetään kontrollia ja vyötä, vaan valmiudesta sopeutua. On aika viheltää peli poikki Tarvitaan rohkeutta tarttua kokonaan uusiin asioihin, sellaisiin, joita kukaan maailmassa ei ole vielä tehnyt. Sitten tarvitaan kovaa analyysiä meidän pitää pystyä hyvin arvioimaan sitä, mikä mahdollisuus on oikea. Julkinen sektori on kasvanut 140 vuotta, ja Suomessakin julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat yli 50 prosenttia brut- Suomalainen keskiluokka on murtunut. tokansantuotteesta. Samalla väestömäärä kasvaa, aivan erityisesti 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien joukko. Ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa keskiluokka on murtunut. Aaltonen tarkoittaa tällä sitä, että aiemmin Suomessa on ollut hiljainen sopimus: jos hankkii koulutuksen, saa työtä. Ja jos ei hölmöile töissä liikaa, töissä pystyy olemaan kunnes pääsee eläkkeelle. Näin on ollut, mutta enää ei ole. Yhä useammalla nuorella on vaikeuksia uskoa siihen, että yhteiskunta ottaa hänet vastaan. Ja mitä vanhempi ihminen on, sitä vaikeampaa on päästä takaisin työelämään. Tähän on tultava muutos. Jos ajattelee suomalaista teollisuutta ja innovaatiopolitiikkaa viimeisten 20 vuoden ajalta, meillä on ollut suuria vaikeuksia tuottaa uusia yrityksiä ja työpaikkoja. EU on Aaltosen mielestä onnistunut siinä, että isot maat on saatu olemaan sotimatta keskenään jo 70 vuotta. Sen sijaan innovatiivisuudesta unioni saa tutkijalta keltaisen kortin. EU on menettänyt innovointinopeuttaan kun sen tutkimus- ja kehityspolitiikkaa on siirretty Brysseliin. Sitä politiikkaa rakennetaan ennen kaikkea juuri isojen maiden Saksan, Ranskan ja Englannin tavoitteista käsin. Ihminen muuttuu ja työn tekeminen muuttuu, Mika Aaltonen sanoo. Postmodernia kasvua Vaikka ajat olisivat vaikeat, kasvua voi Aaltosen mukaan olla. Se edellyttää kasvun määrittelemistä laajemmin niin, että mukaan otetaan myös sosiaaliset ja kestävään kehitykseen liittyvät elementit. Modernismi on hyvin pitkään määritellyt edistyksen ja kehityksen taloudelliseksi ja teknologiseksi. Todella merkitykselliset ratkaisut eivät löydy olemassa olevien ajatusmallien sisältä. Meidän pitää pohtia niitä tavoitteita, joita emme ole pohtineet koko teollisen yhteiskunnan aikana. Yksittäiselle ihmiselle ja yritykselle tämä tarkoittaisi sitä, että kasvu ei olisikaan ainoa toimintaa ohjaava kriteeri, vaan niillä on laajempia tarkoituksia olemassaololleen. Ne voisivat auttaa yhteisöä. Länsimainen ihminen on tullut materialistisen unelman päähän. Se ei enää motivoi ihmisiä olemaan pitkiä päiviä töissä ja antamaan kaikkensa yrityksen eteen. Työn tekemiseen tulee humaaneja ja arvokkaita aspekteja, joiden kautta rakentuu arvokkaampi ja merkityksellisempi elämä. Eikö ajatus pehmeämpään ajatteluun siirtymisestä tunnu kaukaiselta kun kuuntelee uutisia johtajien jättipalkkioista? Tähän kehityskulkuun kuuluu ajatus tasa-arvosta. Meidän sukupolvemme ei voi käyttää lastemme tai lastenlastemme mahdollisuuksia. Meidän pitää pystyä elämään sillä tasolla, johon meillä on oikeasti mahdollisuus. Sellaiset rakenteet, jotka rasittavat luontoa tai esimerkiksi lisäävät valtion velkaa yhdeksällä miljardilla joka vuosi, ovat kestämättömiä ja niistä on luovuttava. Aaltosen mukaan kehitys on jo käynnissä. Vaikka teollistuneen yhteiskunnan 18 Ratkaisu

19 hierarkkisuus ja kontrolli vallitsevat yhä, ja vaikka yritykset ovat organisoituneet vertikaalisesti, horisontaalinen dialogi on käynnistynyt. Siinä missä länsimainen ihminen uskoi aiemmin auktoriteetteihin, nyt hän kuuntelee vertaisiaan. Sosiaalinen media ja internet ovat saaneet aikaan valtavan muutoksen. Asioita tapahtuu virallisen establishmentin ulkopuolella, ja se antaa toivoa. Keväällä eduskunta ei pystynyt ottamaan käsittelyyn samaa sukupuolta olevien avioliittoja, mutta suomalaista otti asian uudelleen agendalle. Tällainen kehitys on positiivista. Edustuksellisessa demokratiassa erilaisista instituutioista on tullut tärkeämpiä kuin demokratia itse. Nyt ollaan siirtymässä aidosti demokraattisempaan tapaan toimia. Aaltosen postmoderni ihminen motivoituu erilaisista asioista kuin edeltäjänsä. Enää ei riitä se, että ollaan töissä tekemässä niin kuin joku käskee tekemään. Tämä muuttaa yrityksiä ja työntekijän roolia yrityksissä. Se mikä pitää ihmisen kiinni elämässä, työn tekemisessä ja asiantuntijuudessa, tulee siitä että hänellä on näkemystä ja kyvykkyyttä johtaa omaa oppimistaan. Samalla työ muuttuu, kun osaaminen onkin dynaamista ja evolutionääristä. Isoja mahdollisuuksia löytyy sieltä, kun aletaan miettiä rajapintoja työelämässä ja yritystoiminnassa uudelleen: opiskelee vai töissä, töissä vai työtön, töissä vai eläkkeellä. Muutoksessa voi kestää, mutta se on tulossa, Aaltonen uskoo. On jo paljon ihmisiä, jotka toimivat näiden periaatteiden mukaan. Demokratia demokratisoituu alhaalta päin, ei niin että joku tekisi sellaisen päätöksen. Olemme jo siirtyneet kohti eri tavalla organisoituvaa yhteiskuntaa, Aaltonen sanoo. Ratkaisu

20 Pallo haltuun 20 Ratkaisu

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Tietohallintojohtaja Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki 27.3.2015 Ennuste 2000-luvun vaihde Asiat, joita ei osattu kuvitella: * Mobiili *

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa Strateginen suunta Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa mobiili Liiketoimintaprosessien ja asioinnin digitalisoituminen on merkittävä globaali trendi Digitalisaatio luo uusia

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015 INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN Ari Korhola 16.9.2015 MITÄ ON INNOVOINTI? Innovaa'o on uusi tai olennaises' paranne1u hyödyllinen ratkaisu idea, käytäntö tai esine. Etsitään yhdessä uusia

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Miljardiluokan tuottavuusloikka reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Reaaliaikainen talous uusi paradigma Keskeiset piirteet: Internal 1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti

Lisätiedot

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Marjo Kaipainen HR House Group 11.9.2012 www.saima.fi 1 Internet osana arkea Internetin käyttö on yleistä ja arkista 89 % 16-74-vuotiaista käyttää internetiä,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta - Sivistystoimen ammattilaisen työkalut

Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta - Sivistystoimen ammattilaisen työkalut Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta - Sivistystoimen ammattilaisen työkalut Varhaiskasvatus CGI:n tavoitetila sivistystoimen kokonaisuudeksi: HALLITTU JA YHDENMUKAINEN KETJU Perusaste Toinen aste SaaS

Lisätiedot

Kaikkien osaaminen käyttöön

Kaikkien osaaminen käyttöön Kaikkien osaaminen käyttöön miksi aihe on Sitralle ja Suomelle keskeinen ja miten Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu vie asiaa eteenpäin? Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 13.12.2016 Kaikkien osaaminen

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Loppuyhteenveto Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Anna-Maija Karjalainen: Useiden ict-strategioiden yhdistäminen Sähköisestä asioinnista tulee tehdä ensisijainen asiointitapa. Digitalisointia

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 2016 Muuttuva ympäristö ja teknologian haasteet Palontorjunnan laitteistot Lauri Lehto,

Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 2016 Muuttuva ympäristö ja teknologian haasteet Palontorjunnan laitteistot Lauri Lehto, Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 2016 Muuttuva ympäristö ja teknologian haasteet Palontorjunnan laitteistot Lauri Lehto, Turvallisuusasiantuntija Kilpailu aikaa vastaan Nykyhetki 1v 5v

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. SAK:n työympäristöseminaari

Hyvinvointia työstä. SAK:n työympäristöseminaari Hyvinvointia työstä SAK:n työympäristöseminaari 17.10.2015 Työn tulevaisuus? Yhdessä eteenpäin? Antti Koivula 17.10.2015 Työ muuttuu aina Työ muuttuu aina Suomalaisten terveyden kehitys Tilastokeskus Työ

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet

Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet Agenda Mitä optimointi on Ennustamisen mahdollisuudet Optimoinnin eri tasot ja tavoitteet Optimoinnin käyttöönotto Mitä optimointi on Mitä optimointi on? Oikea

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Rakensimme myynnille jo omansa, joka toimii. Nyt on huollon vuoro. HUOLLON VALMENNUS- OHJELMA. yhteistyössä:

Rakensimme myynnille jo omansa, joka toimii. Nyt on huollon vuoro. HUOLLON VALMENNUS- OHJELMA. yhteistyössä: Rakensimme myynnille jo omansa, joka toimii. Nyt on huollon vuoro. HUOLLON VALMENNUS- OHJELMA yhteistyössä: Yhteistyössä räätälöimme tekniselle kaupalle Huollon uuden valmennusohjelman Emme ole myyjiä

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot