Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin"

Transkriptio

1 Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta ja ympäristöhyötyjä Aila Aaltonen, Caverion: Jos joustoa mielii, ei ulkoistamiselle ole vaihtoehtoja

2 Sisältö Kuva: Jari Härkönen Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson sivu 10 Virolainen avaruusseikkailu 2013 sivu 12 Kuva: ESA / P. Carril 8 Big Data hyötykäyttöön Älykäs paikkatieto löytää asiakkaat Fokus kiinteistöteknisissä palveluissa Aila Aaltonen, Caverion sivu Sensoridata lisää turvallisuutta 12 Tutkimuksellista pioneerihenkeä taivaalla 14 Tunnista kyberriskit John Proctor antaa tärkeimmät vinkit turvallisuuden parantamiseksi 16 Rakenteet uusiksi Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen ennustaa globaalia yhteiskunnallista muutosta 20 Pallo haltuun Vuoden 2014 trendit tarkastelussa Kuva: Antti kirves 25 Caverion ulkoisti koko IT-infransa 28 Uudessa vara parempi Vakiot 4 Ajassa Uutisia meiltä ja maailmalta. 7 Q&A Kari Natunen tiivistää tiedolla johtamisen haasteet 31 Näkökulma Google Glass ei kirjoittanut Juha Kauniston tekstiä vielä. 2 Ratkaisu

3 pääkirjoitus Jukka kotro, johtaja, CGI Pitkä liitto tuo parhaat tulokset Kilpailutatteko IT-järjestelmiänne palanen kerrallaan ja sorrutte samalla osaoptimointiin? Olisiko jo aika alkaa puhua palvelukumppanuudesta, jossa yhdessä keskitymme miettimään sekä nykyisen ympäristön päivittämistä että polkua 5 10 vuoden sisällä tarvittaviin IT-palveluihin? Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että sopimusneuvotteluissa istumme henkisesti samalla puolella pöytää, emmekä vastakkain sitä on kumppanuus. Jos palvelukumppanuudella haetaan ensisijaisesti vain säästöjä, ei saavutettava hyöty ole paras mahdollinen. Kustannusten ja lopputulosten saavuttamisessa on arvioitava laajemmat kokonaisuudet ja liiketoimintahyödyt. Asiakkaan on hyvä miettiä oman ydinosaamisensa kautta, mitkä tulevaisuudenhaasteet jäävät itselle ratkaistaviksi ja minkä asioiden ratkaisemisessa palvelukumppanilla on paras osaaminen. Moni asia loksahtaa paikoilleen kun IT oivalletaan strategian toteuttamisen välineeksi. Suurimmat hyödyt saavutetaan aina liiketoiminnan tai loppukäyttäjien saaman palvelukokonaisuuden kautta. Tulevaisuuteen tähtäävissä muutoksissa kolmen vuoden sopimuskausi jättää kehityksen helposti torsoksi, eivätkä laadulliset ja kustannussäästöihin kiinnitetyt tavoitteet toteudu. Pidempien sopimusten solmiminen vaatii rohkeutta, mutta konkreettisen ja riittävän merkittävien muutostavoitteiden saavuttamisen kannalta se olisi kaikkein järkevintä. Vaikka kukaan ei tiedä, millainen maailmamme on vuosien päästä, sitä suuremmalla syyllä katse tulee suunnata tulevaisuuteen. On hyvä muistaa, että teille asiakkaamme IT on tukitoimintaa, mutta meille CGI:llä se on ydinliiketoimintaa. Pidetään yhdessä huoli kilpailukykyisestä Suomesta! Kuva: Matti Immonen Jukka Kotro CGI on globaali IT-palvelu- ja liiketoimintayritys, jonka palveluksessa on asiantuntijaa yli 40 maassa. Lisätietoja cgi.com, cgi.fi Ratkaisu on CGI:n asiakas lehti Suomessa. Päätoimittaja Marja Salovaara, Toimitus yhteistyössä Legendium Oy:n kanssa. Osoitteenmuutokset: ISSN-L , ISSN (Painettu), ISSN X (Verkkojulkaisu) Kysy lisää tai anna meille palautetta: Ratkaisu

4 Ajassa Kysy lisää: Kunta-alan työaikojen suunnittelu helpottuu Työterveyslaitos on tuottanut uudet suositukset työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja työaikojen kehittämiseksi kunta-alalla. Työaikojen suunnittelu helpottuu uusilla Titania-ohjelmilla, joihin liitetään työaikojen kuormittavuuden arviointiin liittyvät suositukset. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava etukäteen työaikaan liittyvien kuormitustekijöiden vaikutukset työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. CGI:n kehittämät Titaniavuorosuunnitteluohjelmat ovat käytössä jo valtaosassa kunnista ja kaupungeista. Nyt kehitettäviä ohjelmia (Titania Työaika-autonomia - ja Titania Ergonomia -osiot) on jo kokeiltu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottamassa koekäyttöön Titania Työaikaautonomia -ohjelman. Uusien työkalujen avulla voimme edistää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin ja samalla varmistaa, että työaikojen ergonomiasta ja toimivuudesta huolehditaan, kertoo työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. CGI:n Jari Hurme uskoo Titanian parantavan asiakkaidemme henkilöstön hyvinvointia ja koko työuran mittaista työssä jaksamista. Ohjelma auttaa työntekijöitä hahmottamaan oman työvuorosuunnitelman kuormitustekijöitä. Esimiehelle se antaa mahdollisuuden tarkastella ergonomisten linjausten toteutumista, kertoo Helsingin kaupungin Kustaankartanon palvelukeskuksen osastonhoitaja Mari Tervonen. Työaikojen kehittäminen kunta-alalla -tutkimushankkeessa syntyneet suositukset soveltuvat erityisesti vuoro- ja jaksotyön kehittämiseen terveydenhuollossa. Titania-työaikatietojen takautuva ja etenevä kerääminen mahdollistaa reaaliaikaisen tutkimuksen vuorotyön eri piirteiden ja kuntien omien kehittämishankkeiden vaikutuksista työhyvinvointiin, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä. Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote. Kuva: thinkstock 20 vuotta pakkausteollisuuden ratkaisujen kehittämistä DS Smithin ja CGI:n asiakassuhde alkoi vuonna 1993 pakkausteollisuu- den toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Automaatiojärjestelmiin, kuljetusliikkeen järjestelmiin, SAP-taloushallintoon ja CAD-suunnittelujärjestelmiin integroitua ratkaisua on sen jälkeen kehitetty tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten mukaan. Viimeisimpiä kehityskohteita ovat olleet asiakkuudenhallin- ta, tietovarasto- ja raportointi sekä asiakkaiden ekstranetpalvelut. Joustavat yhteen liitetyt työvälineet tukevat liiketoiminnan ohjaamista ja pitkäjänteistä kehittämistä parantaen muun muassa liiketoiminnan muutosvalmiutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Olen tyytyväinen yhdessä saavuttamiimme tuloksiin. Arvostan kumppanissamme etenkin oman liiketoimintamme ja toimialamme tuntemus- ta, joustavaa palvelua sekä sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön, kertoo Kari Hurme, DS Smithin Suomen toimintojen IS Manager. Kuva: thinkstock 4 Ratkaisu

5 Ajassa Kysy lisää: GTT-menetelmä tarjoaa sairaaloille välineen potilasturvallisuuden seurantaan Kuva: Minimani THL:n uudessa raportissa IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals Current experiences and future trends tarkastellaan tutkimuksilla osoitettua näyttöä GTT-työkalun luotettavuudesta sekä esitellään suomalaisten sairaaloiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta. Perinteisesti tieto haittatapahtumien määrästä on saatu tekemällä hyvin laaja ja kattava tarkastelu potilasasiakirjoihin ja etsimällä niistä kirjauksia haittatapahtumista. Tämä menetelmä on pitkäkestoinen, runsaasti aikaa ja resursseja vaativa. GTTtyökalulla potilaskertomuksia tarkastellaan etsimällä niistä löydöksiä (triggerit), jotka viittaavat potilaan hoidossa mahdollisesti ilmenneisiin haittoihin. Tässä menetelmässä riittää pienempi otos potilasasiakirjoja, koska haittatapahtumalöydösten havaitseminen on todennäköisempää ja siten tehokkaampaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä haittatapahtumia on arvioitu IHI GTT -menetelmän avulla jo yli neljä vuotta. Menetelmän avulla on voitu selkeästi osoittaa haittatapahtumien määrän lasku. Triggereitä voidaan havaita sähköisistä potilasasiakirjoista myös tekstinlouhintamenetelmällä. Tekstinlouhintamenetelmää arvioitiin Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) neurokirurgian vastuuyksikössä yhteistyössä SAS Instituutin kanssa. Menetelmä osoittautui yhtä luotettavaksi sekä vähemmän aikaa ja henkilöstöresursseja vaativaksi kuin perinteinen manuaalinen menetelmä. Sähköisten potilastietojärjestelmien käytön laajentuessa haittatapahtumien sähköisen tunnistamisen mahdollisuudet ja keinot kehittyvät. Automatisoituja trigger-työkaluja on kuitenkin tutkittava ja kehitettävä edelleen, ja niiden käytettävyyttä on arvioitava perusteellisesti. Tutkimus on tehty yhteistyössä THL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian vastuuyksikön sekä SAS Instituutin kanssa. Lähde: THL, IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals - Current experiences and future trends. Kuva: thinkstock Minimanille kaupan alan kokonaisratkaisu toiminnanohjaukseen Kauppaketju Minimani on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön vähittäiskaupan tarpeisiin suunnitellun toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmän. Järjestelmä on käytössä Minimanin viidessä hypermarket-myymälässä ja ketjunohjauksessa. Valmiiksi tuotteistetun pakettiratkaisun käyttäminen on suomalaisessa vähittäiskaupassa harvinaista, sillä alan toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleensä joko isoja räätälöityjä kokonaisuuksia tai toimialariippumattomia yleishyödyllisiä ERP-ratkaisuja, jotka soveltuvat vähittäiskaupan tarpeisiin vain joiltain osin. Meille oli tärkeää, että hanke ja hankkeen implementointi olisivat strategisesti merkittävä juttu myös IT-kumppanille. CGI yllätti meidät tässä positiivisesti. Heti tarjousvaiheessa oli selvää, että myös heitä innosti olla mukana toteuttamassa Suomen ensimmäistä, juuri vähittäiskaupalle tehtyä kokonaisjärjestelmää, kertoo kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki Minimanista. LS Retailina tunnettu ratkaisu on erityisesti vähittäiskaupan toiminnanohjaukseen suunniteltu vertikaalinen kokonaisratkaisu, joka pohjautuu Microsoft Dynamics ERP -järjestelmään. Uuden järjestelmän piiriin kuuluvat niin tavarantilaus, varastonhallinta, kampanjasuunnittelu ja kassajärjestelmät kuin taloushallintokin. Dynamics-ratkaisuun on mahdollisuus myös liittää verkkokauppaa varten valmis ecommerce-lisäosa helposti ilman kallista lisäintegraatiota. Ratkaisu

6 Ajassa Kysy lisää: Kopiostolle uusi tilitysjärjestelmä tekijäkorvausten maksuun Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Toimitettavalla järjestelmällä lasketaan ja maksetaan korvaukset eri oikeudenhaltijoille heidän teostensa käyttämisestä. Uuden ratkaisun pohjana on G10-tekijänpalkkiojärjestelmä, johon toteutetaan tilitysjärjestelmälle ominaiset muutokset. Sopimus kattaa tilitysjärjestelmän määrittelyn ja muutoksien toteutuksen. Toteutusprojektissa eri osastojen prosessit yhdistetään yhteen joustavaan järjestelmään. Kopiostossa Valokopio-osasto huolehtii kopiointi-, skannaus-, lainausja digitaalisen käytön korvausten tilityksistä edunsaajille, joita ovat eri jäsenjärjestöt, Kuva: Kopiosto Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan muun muassa Finlandia-palkintoa. Tänä vuonna palkinnon voitti Riikka Pelo romaanillaan Jokapäiväinen elämämme. yksityiset henkilöt ja yritykset. AV-osasto huolehtii televisio- ja radio-ohjelmien korvauksien tilityksistä edunsaajille, joita ovat ohjelmien tekijät. Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeuden haltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset, jotka tilitämme oikea-aikaisesti G-10 järjestelmällä, kertoo Kopioston tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala. CGI Liikenneviraston IT-käyttöpalvelujen toimittajaksi Sopimuksen myötä CGI vastaa Liikenneviraston työasemista, konesali- ja järjestelmäpalveluista sekä sisäisistä tietoliikenneyhteyksistä. Palvelutoimituksen arvo on 11,8 miljoonaa euroa. Palvelukokonaisuudella on noin 700 Liikenneviraston käyttäjää sekä useita viraston sidosryhmiä. CGI:llä on pitkä kokemus Liikenneviraston ja yleensäkin julkishallinnon palvelujen toimivuuden turvaamisesta. Liikennevirasto pitää Suomen liikkeessä vastaamalla tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. Huomattava osa sen tietojärjestelmistä on yhteiskunnan toimivuudelle kriittisiä, joten kumppanina vastuumme on suuri. Päivittäistoiminnan sujuvuuden lisäksi meidän on huolehdittava myös kokonaisvaltaisesta tietoturvasta, kertoo Leena-Mari Lähteenmaa CGI:stä. Tarjouskilpailuun osallistui viisi palvelutoimittajaa, joista CGI saavutti korkeimmat vertailupisteet. Vertailupisteistä 45 prosenttia muodostui hintaperustein ja 55 prosenttia laatuperustein. Palvelunohjausratkaisu palkittiin ideakilpailussa Mikkelin kaupungin kilpailussa etsittiin kuntalaisten arkea helpottavia ja kaupungin tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja. CGI:n Palvelunohjaus-kilpailutyön ideana on ensin määrittää kaupungin toiminnoille palveluohjausmalli ja ottaa sen jälkeen palvelut yhdistävä ohjausalusta sekä sähköisen asioinnin alusta käyttöön. Palveluprosessien yksinkertaistaminen ja rutiini tehtävien sähköistäminen vapauttaa henkilöstön resursseja varsinaisiin asiakaskohtaamisiin ja parantaa tuottavuutta. Käyttäjälle ratkaisu näyttäytyy vaikkapa kätevänä mobiilisovelluksena, Mikkelin kaupunki sai yhteensä 75 ratkaisuesitystä yrityksiltä ja 11 kuntalaisilta siihen miten kuntalaisten arkea voidaan digitaalisilla ratkaisuilla helpottaa. Kilpailussa palkittiin 11 yritysten ja kolme kuntalaisten ratkaisuesitystä. josta voi helposti päästä tarkastelemaan itselleen profiloitua tai haluamaansa tietoa. Kunnan palveluprosessit ulottuvat usein yli kunnan toimialojen, ja mukana on myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Tuotantoprosessiin kytkeytyvät hallinnon tukiprosessit, kuten taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Kaikista näistä kertyvä tieto on ensiarvoisen tärkeää koko kunnan toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. CGI:n palvelunohjausratkaisu auttaa palvelutuotannon ja sen hallinnoinnin kustannustehokkuuden kehittämisessä sitomalla palvelutuotannon, hallinnon ja johtamisen prosessit yhteen. Se tarjoaa keskitetysti asiakas- ja toimittaja- rekisterit sekä palvelujen ja prosessien hallinnan. 6 Ratkaisu

7 Tietävä johtaa parhaiten Tiedolla johtamisen haaste on löytää datan seasta olennainen. Tehtävässä korostuu tietomassojen hallinta, analysointi ja visualisointi. Q&A Teksti Jaakko Liikanen Kuva Miska Korpelainen Mistä dataa syntyy? Organisaation sisällä normaalin liiketoiminnan lisäksi nykyään yhä useammin ulkoisista tietolähteistä (sosiaalinen media, open data), antureista sekä lokitiedoista. Tehokkaampi datan keräys lisää tapahtumatason tietoa ja sitä kautta liiketoiminnan johtamisen kannalta oleellista tietoa. Tällaisten tietokokonaisuuksien analysointi ja hahmotus on kuitenkin ongelmallista, mikäli käytössä ei ole riittävää teknistä arkkitehtuuria osaamisineen ja substanssiymmärryksineen. Millaisia ratkaisuja tiedolla johtamiseen on? Esimerkiksi hankkeessamme kansainvälinen organisaatio uudistaa asiakastiedon hallinnan prosessejaan. Datassa on kaikkea videokuvasta ja asiakkaan mieltymyksistä sosiaalisen median ja avoimen datan järjestelmiin. Muodostettavaa kokonaisnäkemystä käytetään muun muassa asiakkaiden tuotesuositusten tuottamisessa. Asiakasta koskevasta datasta pyritään siis saamaan mahdollisimman paljon irti. Henkilötietoturvallisuuden vaatimukset toki huomioiden. Millaista hyötyä tiedon keräämisestä ja sen tehokkaasta käyttämisestä on liiketoiminnalle? Asiakaskannattavuus paranee, liikevaihto kasvaa ja asiakassuuntautuneisuus tehostuu. Miten erityisesti paikkatieto-ratkaisut auttavat päätöksenteossa? Paikkatieto liittyy jollain tavoin lähes kaikkeen dataan. Ratkaisuissa korostuu tiedon visualisointi karttoina, sillä vaikkapa pelkin taulukoin esitetty tieto on hankala hahmottaa. Liiketoimintatietoa ja paikkatietoja yhdistämällä johdolla on paremmat edellytykset ohjata toimintaa. Samoin esimerkiksi asuntojen neliöhinnat alueittain karttapohjilla esitettynä voivat auttaa kuluttajia päätöksenteossa. Miten tiedolla johtamisen hyödyt ymmärretään? Organisaatioille alkaa hahmottua sen potentiaali. Tiedon selkeästi laajempi hyödyntäminen on mahdollista ja pian lähes pakollista, eikä tässä ole varaa jäädä jälkeen. Mutu-tieto voi johtaa harhaan ja myöhempiin vaikeuksiin. Kenen vastuulla tiedolla johtamisen tulisi olla? Se on perinteisesti ollut taloushallinnon vastuulla. Varsinkin yrityksissä taloustietojen raportointi on pakollista. Mutta vaikka pelkkä taloustieto ei enää riitä, on uusi tieto ehdottomasti yhdistettävä siihen. Tietohallintojohtajat mahdollistavat tiedon tuottamisen organisaation käyttöön. Muiden, kuten henkilöstöhallinnon, tuotannon johdon, R&D:n sekä asiakkuuksien hallinnan tulee pystyä käyttämään tietoa ja määrittelemään kannaltaan järkevät tavat tietojen hyödyntämiseen. Koska jaettua vastuuta on vaikea hallita, kannattaisi vastuu keskittää käytännössä ylimmälle johdolle. Miten tiedolla johtamisen imuun parhaiten pääsisi? Hyvä tapa on tehdä arviointi tiedolla johtamisen tilanteesta. CGI:llä on asiantuntemusta ja konsepti, jota hyödyntäen käymme läpi kehittämisen alueet. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tunnistamme ja sovimme mitä ja miten tiedolla johtamista edistetään. Kari Natunen vastaa CGI:ssä BI- ja tiedonhallinnan liiketoiminnasta. Ratkaisu

8 ÄlyKÄS PAIKKATIeto tukee päätöksentekoa Älykkäällä paikkatiedolla autetaan johdon raportointia ja nopeutetaan päätöksentekoa muuttuvassa maailmassa, joka on täynnä jäsentämätöntä tietoa. teksti Jaakko Liikanen Kuva Getty Images Älykkään paikkatiedon (Location Intelligence) pohjimmainen hyöty liiketoiminnalle on CGI:n Pia Lähde-Lyytisen mukaan helppo kiteyttää. Sen avulla päätöksen kannalta olennaiset, entistä tarkemmat tiedot saadaan yrityksen päätöksenteon tueksi. Näin tarvittavat toimenpiteet, kuten palvelut saadaan kohdistettua entistä paremmin. Mitä ja milloin sekä missä, miksi ja ketkä Älykäs paikkatieto tuo liiketoimintatietojen analysointiin tietoa ja tapahtumatren- Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. 8 Ratkaisu dejä, joita ei ole aiemmin saatu näkyviin mistään kerätystä datasta. Esimerkiksi syy seuraus-suhteiden analysointi helpottuu, kun tiedetään tarkemmin, millaiset ihmiset milläkin alueella asuvat ja toimivat. Periaate on vietävissä kaikille liiketoiminta-alueille. Myynti saa syvempää lisätietoa asiakaskunnasta vaikkapa kadun tarkkuudella. Vakuutusyhtiö voi puolestaan määritellä riskejään aiempaa tarkemmin tarkkojen asuinaluetietojen mukaan, samoin kiinteistövälittäjien arviointityö helpottuu karttapohjiin viedyillä kiinteistökohtaisilla kuntotiedoilla. Kartta voittaa taulukon Kun entistä tarkemmat tiedot saadaan näkyviin esimerkiksi pylväsdiagrammein karttapohjalle, on kokonaisuuksien ymmärtäminen myös helpompaa kuin aiemmin. Kyseessä on tärkeä parannus tiedon omaksumiseen, sillä excel-taulukkojen tuijottaminen on aika rasittavaa. Silti ratkaiseva loikka jo arkipäiväistyneestä Business Intelligence -toiminnasta Location Intelligenceen on vielä ottamatta. Paikkatietojahan on kerätty jo pitkään, mutta tietojärjestelmällistä älyä ison datamäärän soveltamiseen on tähän asti puuttunut. Muun muassa ISS:n aurauskaluston toiminnasta kerätään järjestelmällisesti tietoa. Kuljettaja painaa ohjaamossa nappia sen mukaan, mikä työvaihe on milloinkin menossa. Tietoa kertyy muun muassa siitä, milloin kalusto auraa, milloin hiekoittaa ja milloin tekee jotain muuta. Hyötynä on esimerkiksi jo suoritetun palvelun jäljitettävyys tiedetään, onko kauppakeskuksen piha aurattu sovitusti. Myös Helsingin seudun liikenne (HSL) kerää liikennöinnistä tietoa ja hyödyntää sitä muun muassa reittioppaassa. Älykkääseen paikkatietoon siirrytään kuitenkin vasta sitten, kun nykytilanteesta siirrytään visualisoimaan ja analysoimaan matkustajavirtoja. Eli sitä, miten toteu-

9 Uuden kauppapaikan tai palvelupisteen sijainnin valinnassa yksi tärkeimmistä seikoista on potentiaalisten asiakkaiden määrä. Hyödyntämällä asiakastietoa ja yhdistämällä sitä väestötietoihin voidaan tehdä kattava analyysi siitä, minkälaisia asiakkaita alueelta löytyy. tuneita matka-aikoja voidaan käyttää liikenteensuunnittelun pohjalla. Big Data hyötykäyttöön Äly tulee paikkatietoihin siinä vaiheessa, kun eri tietojärjestelmät ryhtyvät käsittelemään samaan toimintaan liittyviä tietoja ja mallintamaan niistä helposti ymmärrettävän ja omaksuttavan koosteen. Location Intelligence yhdistää näin paikkatiedon, liiketoimintatiedon sekä muun asiaan kuuluvan referenssitiedon samaan esitykseen, kartalla esitettäväksi. Teknisesti tehtävä ei ole edes kovin haastava, eikä tarvittava investointikaan suuri. Kokemuksemme mukaan LI-työkalumme voidaan kytkeä yritysten nykyisiin tietojärjestelmiin kohtuullisin kustannuksin, Lähde-Lyytinen sanoo. Mistä sitten vielä kiikastaa? Kysyntä on vasta heräämässä. Juuri nyt yrityksissä pohditaan tarkkaan, millaisia hyötyjä juuri heidän yritykselleen olisi aiheesta saatavissa. Älykkään paikkatiedon tarve nousee nykyisin aina asiakkaiden kanssa puheeksi. Kyllä tämä kuuma aihe juuri nyt on. Iso loikka älykkäästi tietoja yhdisteleviin tietojärjestelmiin otetaan Lähde- Lyytisen mukaan jo vuoden 2014 aikana näin varsinainen Big Datan hyödyntäminen alkaa. Karttojen merkitys kasvaa ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin uusimman ennusteen mukaan Location Intelligence on yleinen toimintakäytäntö kahden vuoden sisällä. Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. Karttojen hyödyntämistä liiketoimintojen suuntaamisen tukena on edesauttanut merkittävästi myös se, että Maamittauslaitos on avannut kaikki digitaaliset maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Ratkaisu

10 Tarkka data Helsingin Bussiliikenne Oy kerää ajoneuvoistaan sensoridataa liikenneturvallisuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tiedon analysointi edistää myös ympäristöhyötyjä sekä joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Teksti Ari Rytsy Kuvat Jari Härkönen Helsingin seudun joukkoliikenne on kilpailtu ala, missä kustannustehokkuudella on erittäin suuri merkitys. Toiminnan kilpailutuksessa huomioidaan hinnoittelu ja kalusto, joihin molempiin vaikuttaa olennaisesti kuljettajien ajotapa. Äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset lisäävät polttoaineen kulutusta, nostavat onnettomuusriskiä sekä altistavat kaluston ennenaikaisille vaurioille. Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä polttoaineiden kokonaiskulutusta seurattiin aktiivisesti jo ennen datahanketta. Siihen vaikuttavien tarkempien tietojen puute kannusti kohti yksityiskohtaisempaa seurantaa. Yrityksellämme on käytössä 400 linjaautoa, jotka ajavat vuodessa noin 25 miljoonaa linjakilometriä. Siinä kuluu erilaisia polttoaineita yhteensä noin 12 miljoonan litran edestä. Kyse on merkittävästä taloudellisesta menoerästä sekä suuresta ympäristöön kohdistuvasta päästövaikutuksesta, sanoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson. Keväällä 2010 alkaneen projektin päätavoitteena oli päästä käsiksi entistä tarkempaan linja- ja kuljettajakohtaiseen tietoon. Pilottivaiheessa valittuihin ajoneuvoihin asennettiin tarvittavat anturit ja datankeruulaitteet. Seuraavan vuoden aikana myös loput Helsingin Bussiliikenteen kalustosta varusteltiin vastaavalla tavalla. Valitun teknisen ratkaisun perusteena oli helppokäyttöisyys. Kuljettaja joutuu esimerkiksi kirjautumaan auton rahastusjärjestelmään sekä vaihtamaan linjakilpiä. Siksi halusimme järjestelmän, joka ei edellytä häneltä minkäänlaisia toimenpiteitä, kertoo Andersson. Karttatyökalu paljastaa vaaranpaikat Kerätty sensoridata tallennetaan SQL Server -tietokantaan ja muutetaan sopivaan muotoon analyyseja varten. Näin kertyvää datamassaa pystytään yhdistämään saumattomasti Helsingin Bussiliikenteen muuhun toiminnanohjausjärjestelmään. Käytössä olevien työkalujen avulla suuria > 10 Ratkaisu

11 takaa tasaisen kyydin Michael Andersson arvostaa uuden sensoridatan helppokäyttöisyyttä. Ratkaisu

12 Kerätty tieto ohjaa taloudellisempaan ajotapaan. > tietomassoja päästään myös visualisoimaan. Tätä kautta esimerkiksi äkkijarrutusten, eli niin sanottujen punaisten jarrutusten, yleisimmät paikat saadaan helposti nähtäväksi ja käsiteltäväksi. Tiedon avulla esimiehet voivat vertailla kuljettajien ajotapoja eri linjoilla sekä ohjata heitä tasaisempaan ja taloudellisempaan ajotapaan. Järjestelmään on luotu kuljettajien ajotapaindeksi, joka mahdollistaa linjasta ja kellonajasta riippumattoman vertailun. Jokainen kuljettaja saa reaaliaikaista opastusta autossa olevan näytön kautta. Sen lisäksi heille toimitetaan viikoittain henkilökohtainen raportti, Andersson listaa. Kerätty tieto ja sen analysointi ovat vahvistaneet aikaisempaa käsitystä ajotavan merkityksestä. Siihen vaikuttamalla Helsingin Bussiliikenne pystyi vähentämään vuonna 2012 polttoaineiden kokonaiskulutusta noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten ohella laskua on tapahtunut liikennöinnin hiilidioksidipäästöissä. Ennakoivampi ajotapa on laskenut risteysnopeuksia, mikä on puolestaan leikannut isojen ja rajujen kolarien määrää. Positiivista kehitystä on tapahtunut myös Helsingin seudun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyydessä, kiittelee Andersson. Tasaisen ja ennakoivan ajotavan tuomien etujen lisäksi järjestelmän käyttöönotto on vähentänyt ajoneuvojen turhaa tyhjäkäyttöä. Autoista pystytään tätä nykyä keräämään myös esimerkiksi moottorin käyntilämpötilaan liittyvää dataa. Tämäntyyppisen tiedon avulla kaluston tulevia vikoja pysytään ennakoimaan aikaisempaa paremmin ja sitä kautta vähentämään suurien korjauksien tarvetta. Kaiken kaikkiaan busseihin asennetut laitteet tallentavat tietoa noin kerran sekunnissa. Päivittäisestä liikennöinnistä kertyvän datamäärän käsittelyssä visualisointi on tärkeä työkalu. Saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää laajemmassa mittakaavassa. Helsingin Bussiliikenne voi esimerkiksi kertoa reittejä suunnittelevalle HSL:lle tai liikennesuunnittelua tekevälle Rakennusvirastolle vaaranpaikoista tai reiteistä, joissa aikataulu on säädetty liian tiukaksi. Datan mittaamisesta, keräämisestä ja analysoinnista saatujen hyvien kokemusten pohjalta onkin ideoitu uusia sovellusmahdollisuuksia. Tällainen voi olla esimerkiksi järjestelmän kautta välitettävien liukkaustietojen hyödyntäminen päivittäisessä liikennöinnissä. Ajotavan muutos vähensi Helsingin Bussiliikenteen polttoainekulutusta noin viisi prosenttia vuonna ESTCube laukaistiin avaruuteen Ranskan Guyanasta eurooppalaisella Vega-kantoraketilla toukokuussa Sen mukana avaruuteen matkasi testattavaksi myös suomalaista innovointia satelliitin päähyötykuormana on Suomen Ilmatieteen laitoksella kehitetty aurinkotuulesta työntövoimansa saavan sähköpurjeen koelieka. Kovin suurta rahtia ei mukaan kuitenkaan mahdu, sillä kuutionmuotoinen nanosatelliitti on sivuiltaan vain kymmensenttinen ja painaa hieman yli kilon. Opiskelijat ja CGI avaruusmatkalla Avaruustutkimuksen ja -teollisuuden kaltaisessa suuria resursseja vaativissa hankkeissa tarvitaan useinkin roppakaupalla kansainvälistä yhteistyötä. Virolaisen avaruustutkimuksen kärkihankkeessa on mukana myös CGI:n Viron maayhtiö sekä Saksan ja Ison- Britannian yhtiöt. 12 Ratkaisu

13 Virolainen avaruusseikkailu 2013 Pitkälti korkeakouluopiskelijoiden kehittämä ESTCube-1 -nanosatelliitti on maapallon ensimmäinen virolaiskiertolainen. CGI:llä on ollut merkittävä rooli satelliitin kehittämisessä. Teksti Jaakko Liikanen kuvat ESA ja CGI Opiskelijoilla oli merkittävä rooli satelliitin kehittämisessä. CGI Viro > noin 150 työntekijää Tallinnassa ja Tartossa > 90 prosenttia liiketoiminnasta palveluita ja järjestelmäintegrointia > erikoistunut ohjelmistokehitykseen (Java, Oracle,.NET, C++) > suurimmat asiakkaat Virossa Estonian Energy, TeliaSonera, Estonian Gas sekä sisäasianministeriö ESTCube-1-satelliitti ja sen maavalvontaan kuuluva kontrolliohjelmisto on valmistettu CGI Viron ja Tarton yliopiston sekä EST-Cube-1-ohjelman yhteistyönä. Satelliitin teknologia perustuu jo aiemmin luodulle avoimen lähdekoodin Hummingbird-ohjelmistoalustalle. Opiskelijoiden rooli koko hankkeen toteutuksessa on ollut suuri he viimeistelivät ja kehittivät satelliitin ohjelmistoalustan tehtävän vaatimusten mukaiseksi. Näin myös CGI:n pitkä kokemus avaruusteollisuudesta antoi osaltaan opiskelijoille tilaisuuden oppia avaruusteknologiaa käytännössä. Avaruus lähemmäs liiketoimintoja Viro tavoittelee Euroopan avaruusjärjestön ESA:n täysjäsenyyttä vuoteen 2015 mennessä. Täsmätavoite on herättänyt Virossa suurta kiinnostusta avaruustutkimukseen. CGI Viron tavoite on samansuuntainen avaruuden tutkimiseen linkkautuvaa teol- Kuutionmallinen ESTCube painaa vain kilon. lisuutta halutaan pitää esillä ja aihepiiristä halutaan konkreettista kokemusta. Se onnistuu vain osallistumalla avaruuden tutkimukseen liittyviin hankkeisiin. Tutkimuksellista pioneerihenkeä osoittaa CGI Viron Tallinnassa marraskuussa 2013 organisoima Take It to the Space -workshop. Tavoitteena oli keskustella erityisesti siitä, millaisia vaikutuksia avaruuden tutkimuksella ja avaruuteen liittyvillä palveluilla voisi olla yritysten kasvulle. Tärkeä kysymys agendalla oli muun muassa se, kuinka avaruuteen liittyvien toimintojen tehokkuutta ja tuloksellisuutta saataisiin lisättyä niin, että yritykset ymmärtäisivät avaruuden merkityksen myös oman toimialansa näkökulmasta. Yhdellä avaruustyöpajalla ei avaruuden mahdollisuuksia tokikaan saatu luodattua. Seuraava vastaavanlainen avaruusmatka on suunnitteilla keväälle Ratkaisu

14 Tunnista ja hallitse kyberriskit Kyberuhkien torjumiseen tarvitaan osaamista. Uhkien ja niiden vaikutusten ymmärtäminen oman liiketoiminnan kannalta onkin monen organisaation ykkösprioriteetteja. teksti Ari Rytsy Kuva LEHTIKUVA / Martti Kainulainen Yhä useammat yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot arvioivat kyberturvallisuusstrategioita ja -ratkaisuja osana oman toimintansa jatkuvuuden turvaamista. Kyberuhkien määrän, esiintymistiheyden ja monimutkaisuuden kasvaessa, on entistä tärkeämpää tunnistaa, ymmärtää ja hallita kaikki kyberturvallisuuden osa-alueet. CGI:llä on maailmanlaajuinen kyberturvallisuuden asiantuntijaverkosto ja osaamiskeskus, joka auttaa asiakkaita eri puolilla maailmaa turvaamaan sähköisessä muodossa olevaa tietopääomaa. Kyberturvallisuudesta vastaava johtaja John Proctor kertoo, mitä yritysten tulee huomioida kyberturvallisuutensa parantamiseksi. Mitä kyberturvallisuushaasteita nykypäivän organisaatiot kohtaavat? Haasteita on paljon. Muutamia keskeisiä ovat muun muassa hyvien kyberturvallisuusosaajien vähäisyys, turvallisuusuhkien kasvava monimutkaisuus ja käytettävissä olevien panosten niukkuus. Organisaatioilla on tarve säästää, mutta samalla kasvavat uhkat edellyttävät entistä suurempia panostuksia. On myös pystyttävä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan haasteisiin, kuten ammattitaitoisen turvallisuushenkilöstön saatavuuteen. Mistä koostuu toimiva kyberturvallisuusstrategia? Yksi tärkeimmistä seikoista on riskien tunnistaminen. Arvioimalla riskit huolella ja kohdentamalla torjuntakeinot viisaasti, turvallisuuden tasoa voidaan nostaa merkittävästi jopa nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Säästyneet voimavarat voidaan sitten käyttää vaikkapa henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen. Se on usein kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa turvallisuuden tasoa. Harvalla organisaatiolla on rajattomasti varoja kyberturvallisuuden parantamiseen. Toisaalta kukaan ei voi luvata sataprosenttista turvaa. Tästä syystä on tärkeää arvioida potentiaalisia uhkia ja CGI ja kyberturvallisuus niiden vaikutuksia organisaation toiminnalle. Vaikeutena on monesti vaikuttavuuden arviointi, esimerkiksi maineriskien osalta. Organisaatioiden olisi syytä etsiä tapoja pienentää riskejä esimerkiksi hankkimalla osaamista ja palveluja, joiden kehittäminen omassa organisaatiossa olisi liian kallista. Onko kyberturvallisuudella liiketoiminta-arvoa vai onko se pelkkä kulu? Hyvä kyberturvallisuus luo edellytyksiä hyvälle liiketoiminnalle. Liiketoiminnan ja tietoturvallisuusasiantuntijoiden tulisi kehittää liiketoimintaa yhdessä, eikä nähdä kyberturvallisuutta esteenä. Uhkiin keskittymisen sijaan tietoturva-asiantuntijoiden kannattaisi panostaa keskusteluun liiketoiminnasta vastaavien kanssa. Paras > CGI on johtava kyberturvallisuustoimija maailmassa. > Paikallinen osaaminen ja yli sertifioitua kyberasiantuntijaa maailmalla takaavat palveluidemme korkean laadun. > Palvelemme asiakkaitamme teknologiariippumattomasti Suomesta tai globaalista tietoturvallisuuden valvontakeskuksesta käsin tai näiden yhdistelmällä. > Huomioimme tietoturvallisuuden koko elinkaaren uhka-arvioista reagointiin ja ennakoinnista ennaltaehkäisyyn. > Turvallisuuskriittisimmät organisaatiot Suomessa ja maailmalla luottavat osaamiseemme ja palveluihimme. Lisätietoja kyberturvallisuudesta osoitteesta 14 Ratkaisu

15 John Proctor lyhyesti Johtaja John Proctor vastaa CGI:ssä globaalin kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Hänellä on 22 vuoden kokemus Ison-Britannian ja Kanadan puolustusvoimien palveluksesta liittyen turvallisuus- ja riskienhallintatyöhön. Kansainvälisesti tunnustettuna kyberturvallisuuden asiantuntijana John on myös hyvin suosittu kyberturvallisuusalan puhuja, kirjoittaja ja neuvonantaja. turvamekanismi on sellainen, joka mahdollistaa tai jopa vauhdittaa liiketoiminnan kehittämisen eikä estä sitä. Onko kyberuhkien torjumiseen olemassa teknologiaratkaisuja? Kyberuhkia torjuvia teknologiaratkaisuja on tietoturvatapahtumavirtojen analytiikasta verkkokäyttäytymisen seurannan työkaluihin. Kehitys tuo jatkuvasti tullessaan uusia ja parempia teknologioita. Inhimillistä tekijää ei voida kuitenkaan unohtaa. Kyberturvallisuudesta puhuttaessa keskitytään helposti teknologiaan eikä ihmisten toimintaan. Uusia teknologioita käyttöönotettaessa tulisi huomioida ihmisten rooli näiden käyttäjinä ja ohjaajina. Jos turvamekanismi hankaloittaa toimintaa, ihmiset ohittavat niitä joko vahingossa tai tahallisesti. Sellaista taianomaista teknologiaa ei ole, joka pystyy torjumaan kaikki kyberturvallisuusuhkat. Meidän täytyy ymmärtää kehittyvää teknologiaa ja ottaa huomioon inhimilliset tekijät. Millaista kyberturvallisuuspalveluiden asiantuntemusta kannattaa ostaa? Valintatilanteessa korostaisin kokonaispalveluosaamista. Toimittaja voi tarjota korkealaatuista turvallisuusteknologiaa, mutta jos sitä tukevat palvelut puuttuvat, palvelussa on merkittävä aukko. Hankintavaiheessa kannattaa tarkastella tarjoajan palveluprosessia ja -historiaa. Miten tarjoaja hoitaa kriittiset ongelmatilanteet? Millainen on tarjoajan muutoshallintaprosessi tai resurssien riittävyys? Kysyisin myös seuraavaa: Millaisia teknologiavaihtoehtoja toimittaja tarjoaa? Missä toimittajan asiatuntijat sijaitsevat ja missä palvelut tuotetaan? Mitä taustaselvityksiä henkilöstölle on tehty ja millaista koulutusta henkilöstö on saanut? Pitääkö toimittaja itseään turvallisuuden asiantuntijayrityksenä ja palveluosaajana vai teknologiatoimittajana? Varmistaisin myös toimittajan ketteryyden eli pystyykö palveluntarjoaja riittävän nopeasti reagoimaan ja toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja uhkien kasvaessa? Hyvä kyberturvallisuus luo edellytyksiä hyvälle liiketoiminnalle. Ratkaisu

16 16 Ratkaisu

17 Rakenteet uusiksi Tehokkuusajattelusta pitäisi päästä rohkeaan sopeutumiseen. Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen povaa globaalia yhteiskunnallista muutosta. Teksti ja kuvat Antti Kirves Mika Aaltosen mukaan nyky-yhteiskunnassa turvallisuus syntyy valmiudesta sopeutua. Ratkaisu

18 Mika Aaltonen selittää asiat kärsivällisesti, niin kuin mies joka on saanut selittää asioita kärsivällisesti monen monta kertaa ja joka on valmis selittämään niitä kärsivällisesti niin kauan kuin on tarvis. Aalto-yliopiston tulevaisuustutkijan viesti suomalaisen yhteiskunnan tuleviin koitoksiin on selvä: nykyinen yhteiskuntarakenne ei kestä. Ne rakenteet, joiden varassa Suomi on seissyt, ovat tulleet tiensä päähän. Edessä on iso muutos ja pitkä tie: satoja, tuhansia uudenlaisia päätöksiä, joiden avulla Suomi pitäisi saada nousuun. Erittäin tärkeää on, että kun näitä päätöksiä aletaan tehdä, toimintaa ohjaavat faktuaalisuus ja läpinäkyvyys. Niiden varassa hyvä yhteiskunta rakentuu, muunlainen toiminta vie uskottavuutta, Aaltonen sanoo. Ei ihme, että hänellä on pelisilmää. Aaltonen on entinen huippujalkapalloilija, joka pelasi ammatikseen Suomen lisäksi Italiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Israelissa. Aaltosen mielestä nyt on tultu yhden aikakauden päähän. Hänen mukaansa turvallisuus ei muuttuvassa tilanteessa löydy tehokkuudesta ja siitä että kiristetään kontrollia ja vyötä, vaan valmiudesta sopeutua. On aika viheltää peli poikki Tarvitaan rohkeutta tarttua kokonaan uusiin asioihin, sellaisiin, joita kukaan maailmassa ei ole vielä tehnyt. Sitten tarvitaan kovaa analyysiä meidän pitää pystyä hyvin arvioimaan sitä, mikä mahdollisuus on oikea. Julkinen sektori on kasvanut 140 vuotta, ja Suomessakin julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat yli 50 prosenttia brut- Suomalainen keskiluokka on murtunut. tokansantuotteesta. Samalla väestömäärä kasvaa, aivan erityisesti 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien joukko. Ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa keskiluokka on murtunut. Aaltonen tarkoittaa tällä sitä, että aiemmin Suomessa on ollut hiljainen sopimus: jos hankkii koulutuksen, saa työtä. Ja jos ei hölmöile töissä liikaa, töissä pystyy olemaan kunnes pääsee eläkkeelle. Näin on ollut, mutta enää ei ole. Yhä useammalla nuorella on vaikeuksia uskoa siihen, että yhteiskunta ottaa hänet vastaan. Ja mitä vanhempi ihminen on, sitä vaikeampaa on päästä takaisin työelämään. Tähän on tultava muutos. Jos ajattelee suomalaista teollisuutta ja innovaatiopolitiikkaa viimeisten 20 vuoden ajalta, meillä on ollut suuria vaikeuksia tuottaa uusia yrityksiä ja työpaikkoja. EU on Aaltosen mielestä onnistunut siinä, että isot maat on saatu olemaan sotimatta keskenään jo 70 vuotta. Sen sijaan innovatiivisuudesta unioni saa tutkijalta keltaisen kortin. EU on menettänyt innovointinopeuttaan kun sen tutkimus- ja kehityspolitiikkaa on siirretty Brysseliin. Sitä politiikkaa rakennetaan ennen kaikkea juuri isojen maiden Saksan, Ranskan ja Englannin tavoitteista käsin. Ihminen muuttuu ja työn tekeminen muuttuu, Mika Aaltonen sanoo. Postmodernia kasvua Vaikka ajat olisivat vaikeat, kasvua voi Aaltosen mukaan olla. Se edellyttää kasvun määrittelemistä laajemmin niin, että mukaan otetaan myös sosiaaliset ja kestävään kehitykseen liittyvät elementit. Modernismi on hyvin pitkään määritellyt edistyksen ja kehityksen taloudelliseksi ja teknologiseksi. Todella merkitykselliset ratkaisut eivät löydy olemassa olevien ajatusmallien sisältä. Meidän pitää pohtia niitä tavoitteita, joita emme ole pohtineet koko teollisen yhteiskunnan aikana. Yksittäiselle ihmiselle ja yritykselle tämä tarkoittaisi sitä, että kasvu ei olisikaan ainoa toimintaa ohjaava kriteeri, vaan niillä on laajempia tarkoituksia olemassaololleen. Ne voisivat auttaa yhteisöä. Länsimainen ihminen on tullut materialistisen unelman päähän. Se ei enää motivoi ihmisiä olemaan pitkiä päiviä töissä ja antamaan kaikkensa yrityksen eteen. Työn tekemiseen tulee humaaneja ja arvokkaita aspekteja, joiden kautta rakentuu arvokkaampi ja merkityksellisempi elämä. Eikö ajatus pehmeämpään ajatteluun siirtymisestä tunnu kaukaiselta kun kuuntelee uutisia johtajien jättipalkkioista? Tähän kehityskulkuun kuuluu ajatus tasa-arvosta. Meidän sukupolvemme ei voi käyttää lastemme tai lastenlastemme mahdollisuuksia. Meidän pitää pystyä elämään sillä tasolla, johon meillä on oikeasti mahdollisuus. Sellaiset rakenteet, jotka rasittavat luontoa tai esimerkiksi lisäävät valtion velkaa yhdeksällä miljardilla joka vuosi, ovat kestämättömiä ja niistä on luovuttava. Aaltosen mukaan kehitys on jo käynnissä. Vaikka teollistuneen yhteiskunnan 18 Ratkaisu

19 hierarkkisuus ja kontrolli vallitsevat yhä, ja vaikka yritykset ovat organisoituneet vertikaalisesti, horisontaalinen dialogi on käynnistynyt. Siinä missä länsimainen ihminen uskoi aiemmin auktoriteetteihin, nyt hän kuuntelee vertaisiaan. Sosiaalinen media ja internet ovat saaneet aikaan valtavan muutoksen. Asioita tapahtuu virallisen establishmentin ulkopuolella, ja se antaa toivoa. Keväällä eduskunta ei pystynyt ottamaan käsittelyyn samaa sukupuolta olevien avioliittoja, mutta suomalaista otti asian uudelleen agendalle. Tällainen kehitys on positiivista. Edustuksellisessa demokratiassa erilaisista instituutioista on tullut tärkeämpiä kuin demokratia itse. Nyt ollaan siirtymässä aidosti demokraattisempaan tapaan toimia. Aaltosen postmoderni ihminen motivoituu erilaisista asioista kuin edeltäjänsä. Enää ei riitä se, että ollaan töissä tekemässä niin kuin joku käskee tekemään. Tämä muuttaa yrityksiä ja työntekijän roolia yrityksissä. Se mikä pitää ihmisen kiinni elämässä, työn tekemisessä ja asiantuntijuudessa, tulee siitä että hänellä on näkemystä ja kyvykkyyttä johtaa omaa oppimistaan. Samalla työ muuttuu, kun osaaminen onkin dynaamista ja evolutionääristä. Isoja mahdollisuuksia löytyy sieltä, kun aletaan miettiä rajapintoja työelämässä ja yritystoiminnassa uudelleen: opiskelee vai töissä, töissä vai työtön, töissä vai eläkkeellä. Muutoksessa voi kestää, mutta se on tulossa, Aaltonen uskoo. On jo paljon ihmisiä, jotka toimivat näiden periaatteiden mukaan. Demokratia demokratisoituu alhaalta päin, ei niin että joku tekisi sellaisen päätöksen. Olemme jo siirtyneet kohti eri tavalla organisoituvaa yhteiskuntaa, Aaltonen sanoo. Ratkaisu

20 Pallo haltuun 20 Ratkaisu

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot