VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 6 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut 10 Taidepalvelut 24 Tapahtumapalvelut 30 Sisäisen valvonnan selonteko 34 Mittaristo 36 Henkilöstöseuranta 38 Talousarvion toteutumisvertailutieto 40 Yhdyskuntarakentaminen 47

3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta alta Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden Särkinimen kirston lakkautuspäätös lukien sekä linttiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirstopalveluiden järjestäminen. Kirstoautojen uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirstot. Osittain asiointi siirtyi lähikirstoista pääkirstolle, joten kirstojen asiointimäärässä ei tapahtunut merkittäviä vähennyksiä. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelua päätettiin tkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa asukastupa- kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma 2020 sekä alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Terve Kunta -verkoston valtakunnallinen kokous pidettiin Kuopiossa 9/2014 Ateenan Healthy Cities - konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 edustaa. Seuraavan HC-konferenssin järjestäminen saatiin Kuopioon 6/2015 valmistelut aloitettiin. Kaupungin 12. asukastupa avautui Vehmersalmella, Saarijärven asukastuvan kosteusvauriot korttiin, Nilsiän asukastuvalle saatiin keittiö Neulamäen asukastupa muutti seurakunnan tiloista Via Dian vuokralaiseksi. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistui. Kuopion kaupungissa olevista vapaansivistystyön oppilaitoksista tehtiin selvitys. Liikuntapalvelusuunnitelma valmistui käsiteltiin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa joulukuussa. Liikuntaneuvontaan osallistui n. 200 henkilöä Liikkuva Koulu -toiminnassa oli 17 koulua. Suomi 100 v-juhlavuoden teemat/tapahtumia suunniteltiin laassa yhteistyössä. Osallisuuden kehittämissuunnitelma koulutuspaketti valmistuivat, henkilöstön osallisuuskoulutukset aloitettiin koottiin osallisuusvastaavien verkostoa. Ennaltaehkäisevä päihdetyö laajeni monipuolistui, Pakka- toiminta, Selvät sävelet, Ehkäisevän työn viikko, Savuton Kuopio. Pihkassa Männistöön kokonaisuutta kehitettiin, ArkeenVoimaa -toiminta laajeni tehtiin esittelyvideo. Kaupungin yleisavustuksia haki 349 järjestöä. Hyvinvointimarkkinoinnin kokonaisuutta kehitettiin yhteistyössä. Peruskorttu laajennettu teatteri otettiin käyttöön. Kuopion tapahtumien supervuosi onnistui hyvin. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ylitystä n toimintakulut alittuivat talousarviosta n Toimintakatteen toteutuma 97,9 %. Suurimmat toimintakatteen alitukset toteutuivat kirstopalveluissa (n ), liikuntapalveluissa (n ), ulkoilu- virkistyspalveluissa n , kansalaistoiminnan aktivointiyksikössä (n ) sekä nettoyksiköissä eli kansalaisopistossa (n ) musiikkikeskuksessa (n ). Kirstopalveluiden museopalveluiden tulotavoitteet olivat liian korkeita, tulojen alitukset saatiin katettua kuitenkin meno vähentämällä. Liikuntapalveluiden kävijämäärien kehitys oli kuntosale lukuun ottamatta positiivinen, mutta asiakasmaksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöistä (erityisesti uinti- kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyneiden osuus näytti kasvavan. Tulokertymän vajeet paikattiin meno pienentämällä. Moottorikelkkareittihankkeen tulot toteutuivat n toimintakulut n alle talousarvion, hanke päättyi Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate alittui saatujen avustusten vuoksi n , varsinaisen toiminnan meno mm. henkilöstömeno saatiin katettua avustuksilla. Musiikkikeskus on kolmivuotisessa budjetoinnissa, eli positiivinen tulos esitetään siirrettäväksi vuodelle

4 Henkilöstömenosäästöjä lomarahavapaiden osapalkallisten säästövapaiden avulla saavutettiin n Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausittain. Talouden toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä vuodelta 2014 on 399,9, vähennystä edelliseen vuoteen 1,3 htv. Sairaus- tapaturmapoissaolojen määrä on yhteensä 12,4 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 htv. Tuottavuus tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahavapaat osapalkalliset säästövapaat, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksu takso. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan järjestäminen Säännösten määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ohusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön vuorovaikutuksen merkitystä. Vetovoima, kilpailukyky kasvu Kriittiset menestystekijät Innovaatio opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Tavoite Toimenpiteet III seuranta Opiskelijoiden kotouttaminen. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Tiedotetaan opiskelijoille kansalaisopiston tarjonnasta. Vuoden suurtapahtumat ottivat teemaksi, että Kuopiossa kannustetaan koululaisia aikuisiakin liikkumaan suurtapahtumien hengessä. Tästä on seurannut monipuolista mm. koululiikunnan seuratoiminnan yhteistyön konseptointia. Tapahtumia on kannustettu ottamaan opiskelit opiskelijärjestöt enemmän huomioon. Otettu käyttöön uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti lukien. Kuopio-kuva Tulokselliset Kuopiolaisten yhteistyöverkostot terveyden hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjen levittäminen. Yhteistyö Terve kunta - verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. ArkeenVoimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Osaava verkosto toimii Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä kokoontunut kaksi kertaa. WHO:n Healthy City -sihteeristö tutustui Kuopioon vierailun jälkeen saatiin päätös konferenssin saamisesta Kuopioon kesäkuussa

5 Kriittiset menestystekijät Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpiteet III seuranta Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa Laaditaan tapahtumakaupungille kokonaissuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelut toimivat merkittävänä osana Kuopio-kuvan rakentamista, vetovoimaa kaupungin markkinointia. Kuopion tapahtumakaupungin kehittäminen vuoteen laadinta on edennyt niin, että ohjelman kärkiteemat julkistettiin selostettiin järjestetyssä Kuopio tapahtumien kaupunki -seminaareissa. Asukkaat palvelut ennaltaehkäisevät Kriittiset menestystekijät Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet III seuranta Palvelutapo Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kehitetään asukkaat mukaanottaenkoilu- virkistysverkosto) kirsto, liikuntapaikka ul- Asukkaiden toteuttaminen. omaa vastuuta Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen. terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Kettulan Särkiniemen kirstot on lakkautettu Kirstoautojen uudet reitit astuivat voimaan Vapaa-an palveluiden verkostosuunnitelmaa on viety eteenpäin toimintaympäristön muutokset huomioiden. Järjestetty osallisuuskoulutusta mm. johtoryhmille. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutusta järjestettiin syksyllä ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. ennaltaehkäisevät Palvelu- Palvelujen kump- panuus järjestöjen yritysten kanssa tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys. Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto. Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellevin käytön tehostaminen. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kirstojärjestelmän kilpailutus julkaistu Palautusautomaatit on otettu käyttöön. Sähköinen avustuslomake on käytössä vuoden 2015 haussa. Tapahtumien maanomistalupien hakeminen tehtiin netistä hankittavaksi. Samalla muodostui ensimmäiset versiot tapahtumapuistoista. Myös tapahtumatukien hakeminen siihen liittyvä tiedonkeruu toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisesti. Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa annettiin tiedoksi kh:lle. Neulamäen asukastupa siirtyy vuoden 2015 alusta vuokralle Via Dian tiloihin. 3

6 Resurssit, johtaminen henkilöstö Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tavoite Toimenpiteet III seuranta Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tuottavuusohjelman tilankäyttöä te- Tilahallintaa toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Suunnitellaan toteutetaan toiminta budjetin mukaisesti. Reagoidaan nopeasti havaittuihin muutoksiin. Tilojen lähiliikunta-alueiden yhteiskäyttöä kehitetään Tila- palveluverkoston suunnitelman mukaisesti. Tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa painotetaan tilojen monimuotoisuutta eri käyttäjäryhmät huomioiden, mikä mahdollistaa tilojen yhteiskäytön nostaa niiden käyttöastetta Laaditaan käynnistetään toimintamalli, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Toiminta toteutunut talousarvion mukaisena. Koulutilojen koulupäivän ulkopuolisen käytön tehostamismalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti. Tilojen monimuotoisuus on otettu mm. uusien koulujen hankesuunnittelussa huomioon. Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaveluprosesse) Toiminto (pal- toteuttaminen arvioidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Tuottavuusohjelman Henkilöstön elä- toteuttaminen köityminen muu poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Palveluita kehitetään tkuvasti resurssien puitteissa tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaiden kumppaneiden kanssa. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Etenee suunnitellusti, mm. opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta Asukkaan Ääni paikallisvaikuttamisen viestintäverkostoa on kehitetty yhdessä Kalakukko ry:n kanssa. Etenee suunnitellusti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmatamistapo arvi- Palvelujen tuot- toteuttaminen oidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaikissa palveluissa selvitetään elinkeinoelämän kolmannen sektorin mahdollisuudet. Palvelujen tuotteistusta tketaan vertailtavuuden arvioinnin parantamiseksi. Etenee suunnitellusti. Kumppanuuksia kehitetty mm. asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti. 4

7 Kriittiset menestystekijäteeri Arviointikri- Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet III seuranta Työtä toimintatapo kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien avainprosessien kesken säännönmukaisten yhteistyömuotojen sopiminen toteuttaminen. Etenee suunnitellusti. Osallisuuskoulutus palvelualueiden johtoryhmille. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus toteutettiin syksyllä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen. Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen, järjestetään henkilöstöaloitteiden kerääminen. Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Etenee suunnitellusti. Työpaikkakokouksia kehityskeskustelu järjestetään säännöllisesti. 5

8 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Vuosi 2014 oli toiminnallisesti taloudellisesti haasteellinen vuosi. Vuosi sisälsi palveluverkoston supistamisia (mm. Kettulanlahden Särkiniemen kirston lakkautukset), käyttömaksujen korotuksia sekä muita toiminnallisia sopeuttamis- kehittämistoimenpiteitä toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kirstoverkoston supistaminen toteutui asetetun aikataulun mukaisesti. Kirstoautojen uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirstot. Osittain asiointi siirtyi lähikirstoista pääkirstolle, joten kirstojen asiointimäärissä ei tapahtunut merkittäviä vähennyksiä. Museopalveluiden näyttelytoiminta toteutui suunnitellusti näyttelyt keräsivät hyvät kävijämäärät. Myös liikuntapaikkojen kävijämäärät toteutuivat ennakoidusti. Sen sian omatoimisen hyvinvoinnin palveluille asetetut tulotavoitteet jäivät yhteensä hieman asetetuista tavoitteista. Kirstopalveluissa tulotavoitteen vajetta selittää ennakoitua pienempi myöhästymismaksujen kertymä. Museopalveluissa asetettu tulotavoite on osoittautunut liian suureksi suhteessa kävijämääriin. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöissä (erityisesti uinti- kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyvien osuus näyttäisi kasvavan. Tästä syystä, vaikka kävijämäärien kehitys on ollut kuntosale lukuun ottamatta positiivinen, asiakasmaksutuottojen kertymä ei ole toteutunut ennakoidusti. Tulokertymän vajeet on paikattu meno pienentämällä. Ulkoilu- virkistyspalveluiden toiminta- talous toteutui pääsääntöisesti ennakoidusti. Moottorikelkkareittihanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijteeri Arviointikri- Tavoite Toimenpide III seuranta Kannustava Henkilöstösuunnitelman henkilöstörakenne uudistetaan toimintaympä- Tarkoituksenmukainen Henkilöstösuunnitelma johtaminen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstökustannusten seksi. toteutuminen määrä ristön muutosten mukai- Henkilöstösuunnitelmia tarkastellaan kaikissa palveluprosesseissa muuttuvan hallinta toimintaympäristön resurssoinnin mukaisesti. Erityisesti kirstopalveluissa henkilöstösuunnitelmaa on uudistettu toteutettu kirstoverkostossa palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Rekrytointi, sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä työvoiman saatavuuden varmistaminen Henkilöstön sijoittuminen Henkilöstösuunnitelman hankinta organisaation osana laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka perus- tehtäviin tapahtuu suunnitelmallisesti siten, että tuu toimintaympäristön henkilöstön osaaminen, asiakastarpeiden muutoksiin näihin tekijöihin määrä, rakenne sijoittelu vastaavat määriteltyä mukautettuun palvelutuo- palvelutasoa, ennakoitu palvelutarve- toimintatapamuutoksia. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Joutuisa asiantunteva sisäinen ulkoinen rekrytointi tantoon. Avoimien tehtävien täyttö on tarkasteltu tapauskohtaisesti taloudellisen toimintaympäristön henkilöstösuunnitelman mukaisesti. 6

9 Kriittinen menestystekijä Kannustava Henkilöstön Henkilöstön osaaminen johtaminen suunnitelmallinen vastaa asiakas- pal- henkilöstöpolitiikkaminen kehittävelutarpeita Tavoite Toimenpide III seuranta Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi työmotivaation parantamiseksi Tarkistetaan työnvaativuuden arvioinnit tehtävissä, joissa tapahtuu olennaisia muutoksia. (etenee hitaasti tai osittain) Valmistellaan kaupungin linusten mukaisesti. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Resurssien mukainen verkosto Resurssit verkosto ovat tasapainossa. Kirstoverkoston tarkastelu; kirstoverkkoa supistetaan selvitellään Neulamäen kirston siirtäminen koululle eteläisen Kuopion aluekirston mahdollinen perustaminen. Kirstoautojen reitit uudistetaan. Kettulan Särkiniemen kirstot lakkautettu Kirstoauton uudet reitit astuivat voimaan Jynkän kirsto siirtyy Jynkän uudelle koululle syksyllä ennaltaehkäisevät Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Työhyvinvoinnin tkuva parantuminen Tilojen käytön tehostaminen Palvelupäällikkö vastaa palveluprosessiensa työterveyshuolto-, työhyvinvointi- työturvallisuuskäytännöistä. Lähiesimies toteuttaa aktiivisesti työyksikkönsä kehittämissuunnitelmaa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen, työpaikkakokouksiin, kehitys- arviointikeskusteluihin sekä työhyvinvoinnin toimintamallien toteuttamiseen. Hyvinvoiva työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö Turvallinen työympäristö Toteutetaan kehityskeskustelut järjestetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa työyksikön kehittämissuunnitelma, jonka toteutetaan kehitetään aktiivisesti. Työyksikön kehittämissuunnitelman toteuttamista käsitellään työpaikkakokouksissa. Hyvinvoinnin edistämisen Kehitetään toimintamallia, sekä Kasvun Oppimisen palvelualueiden veltuvat tilat käsitellään jossa liikuntakäyttöön so- liikuntakäyttöön soveltuvat tilat muodostavat käyttöön yhtenä kokonai- luovutetaan asiakkaiden kokonaisuuden tilojen suutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. käyttöaste vapaa - ankäytössä on korkea. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten muun aktiivisen työyhteisön aktiivisen kehittämisen keinoin. Toimintamalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti 7

10 Kriittinen menestystekijä Tulevaisuuteen Palveluverkosto, suunnattu kestävä kaupunkirakenne. -tuotanto laatutaso. Tavoite Toimenpide III seuranta Palveluverkosto, -tuotanto sekä liikunta-, ulkoilu- virkistyspaikkojen hoidon taso sopeutetaan resurssien tasolle. Ulkoliikuntapaikka- ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelusopimuksen Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelutuotantoon liittyvien tehtäväkorttien laatiminen palvelusopimukset tehtäväkortteineen tehty resurssien resurssien tasolle palvelutuotannon toteuttaminen tehtäväkorttien mu- puitteissa. kaisesti. ennaltaehkäisevät Palveluverkosto Valmistellaan Maaningan Valmistellaan Maaningan kirston liittyminen Kuopion kaupunginkirstoon versio Kuopion kanssa kirstojärjestelmän con Kuopion Maaningan kirstojen yhdistyminen tapahtui suunnitellusti. ennaltaehkäisevät Palveluverkostoa koskevaa suunnittelua tehostetaan. Vapaa-anpalveluiden Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden kehittämissuunnitelman (museot, kirstot, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- tulevien vuosien käytettä- mukaisesti huomioiden virkistysverkosto) toteuttaminenvissä olevat hoito- ylläpitoresurssit. (etenee hitaasti tai osittain) Palveluverkoston kehittämissuunnitelman valmistelu on edennyt kirstopalveluiden, museoiden tilaverkoston, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden osalta. Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita suunnitelman valmistelulle. ennaltaehkäisevät Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys Selvitetään avoimen lähdekoodin kaupallisten järjestelmien vaihtoehdot Kirstojärjestelmän kilpailutus tehty sen seurauksena järjestelmäksi valittiin Axiellin Aurora järjestelmä. ennaltaehkäisevät Asiakaslähtöisyydetusautomaatin käyttöön- Pääkirston palau- kehittäminen. oton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto Selvitetään, onko mahdollista hankkia pääkirstolle palautusautomaatti mihin se sijoitetaan. Pääkirston palautusautomaatti on otettu käyttöön. ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys. Yhteinen maksupolitiikka, Osallistutaan kaupunkitasoisen asiakaspalvelu- asiakaspalvelun kehittäminentyön kehittämiseen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden maksut yhdenmukaistetaan soveltuvin osin Kasvun Oppimisen palvelualueen kanssa. Osallistuttu kaupunkitasoisen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Maksupolitiikan yhdenmukaistaminen toteutettu osittain hyvinvoinnin edistämisen kasvun oppimisen palvelualueiden osalta. 8

11 Kriittinen menestystekijä Elämyksiä ennalta- tietoa muse- ehkäisevät oiden näyttelyillä. Tavoite Toimenpide III seuranta Perusnäyttelyiden lisäksi museot tuottavat vaihtuvia näyttelyjä. Omat näyttelytuotannot monipuolinen yhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Vetovoimaisuuden palvelualueen markkinoinnin kanssa tehtävällä hankekohtaisella yhteistyöllä vahvistetaan näyttelytoiminnan rahoitusta näkyvyyttä sekä lisätään koko kaupungin vetovoimaa. Toteutunut suunnitellusti. - Museo korttelimuseo: Nyt meillä on häät, Joulunäyttelyt - Kauppakeskus Matkus: Myrttikruunu pitsejä - Taidemuseo: Taiteilitoveruutta. ennaltaehkäisevät Kaupunkikulttuurin hyvinvoinnin edistäminen. Asiantuntipalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta, edistävät kestävää kehitystä tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä. Museot tuottavat kohderyhmäpalveluita erilaisille asiakasryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet). Museot ovat asiantuntijoina aktiivisesti mukana kulttuuri- luonnonympäristön sekä julkisen taiteen yhteistyöhankkeissa paikallisesti alueellisesti. Toteutunut suunnitellusti monipuolisesti. ennaltaehkäisevät Laadukas tietopalvelu tukeutuu kokoelmiin tutkimukseen. Kulttuuri- luonnonperinnön sekä kuvataiteen dokumentointi tutkimus sekä museoaineistojen digitointi etenee tavoitteiden mukaisesti. Dokumentointia, tutkimusta digitointia tehdään suunnitelmallisesti alan valtakunnalliset linukset velvoitteet mahdollisuudet huomioonottaen, museoalan yhteistyötä hyödyntäen. Etenee suunnitellusti. ennaltaehkäisevät Kokoelmatoiminnakoelmistaan kokoelmaelmatyö osallistuminen Museot huolehtivat ko- Suunnitelmallinen koko- kehittäminen. poliittisten suunnitelmien alan yhteistyöhön. mukaisesti museoalan yhteisiä linuksia noudattaen sekä osallistuvat valtakunnalliseen kokoelmatyön dokumentoinnin kehittämiseen. Toteutunut. Yhteistyö verkostot. Maakunnallinen valtakunnallinen yhteistyö. Museot osallistuvat valtakunnalliseen maakuntamuseo- aluetaidemuseotyön kehittämiseen. Esimerkkinä osallistuminen Museo hankkeeseen. Toteutunut suunnitellusti. 9

12 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut Hyvinvoinnin palvelualueella, kansalaistoiminnan yksikön kansalaisopiston palveluissa v toiminta on toteutunut tavoitteiden suunnitelmien mukaisesti, osittain arvioitua nopeamminkin monimuotoisena. Elokuussa tehtiin johdon katselmus kaikilla asukastuvilla, minkä pohlta kehittämistä tketaan. Haasteellisinta koko asukastupatoiminnan sisällön laadun kehittämisessä on se, että osaavien henkilöiden rekrytoiminen asukastupaohajiksi ei tahdo edelleenkään onnistua. Vuoden vaihteessa Neulamäen asukastupa siirtyi seurakunnan tiloista Via Dian vuokralaiseksi. Särkiniemen asukastuvan saaminen lakkautetun kirston tilaan ei onnistunut korkeiden remonttikustannusten vuoksi. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistui. WHOn Healthy Cities- Terve Kunta -verkostoissa on toimittu hyvin aktiivisesti. Syyskuussa 2014 Terve Kunta - verkoston kokous pidettiin Kuopiossa vuodelle 2015 saatiin WHO-konferenssin järjestelyvastuu Kuopioon samalla kun valmistauduttiin uuteen WHO-kauteen. Ateenan Healthy Cities -konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 edustaa. Kaupungin Vanhusneuvoston (asiakkuusjohta esittelijänä, hyvinvointikoordinaattori sihteerinä) toiminta sekä ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat osa Kansalaistoiminnan yksikön kokonaisuutta. THL:n Pakka- mallin toteuttaminen, Selvät sävelet, Savuton Kuopio, Ehkäisevän työn viikko, Huomaa lapsi -toiminta sekä koulujen vanhempainiltoihin osallistuminen ovat keskeisintä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelma LIIKUNNASTA HYVINVOINTIA valmistui hyväksyttiin lautakunnassa joulukuussa. KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) kautta on saatu lisärahoitusta työikäisten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen (MENOX- hanke) sekä muuhun liikunnanaktivointiin (puolet työttömille suunnattuun toimintaan). Osallistujia Menox- neuvonnassa on ollut 192 eli määrällinen tavoite on toteutunut. Kaupungin henkilöstön osallisuus osaamisen vahvistamiseen tähtääviä koulutustilaisuuksia oli syksyllä 5 ryhmää + PETEn jory. Osallisuusvastaavien verkoston kokoaminen eteni. Vuoden 2014 aikana saatiin Osallisuushanke Sallin kautta osallisuuden kehittämiseen Kuopiossa. Kaupungin Konservatorion yhteisenä toimintana etenee Takuulla! -hanke (Taiteesta kulttuurista hyvinvointia lapsille nuorille). Meneillään on Hyvinvointi Voimalan kehittäminen laassa yhteistyössä. Rahoitusta on saatu mm. Opetus- Kulttuuriministeriöltä sekä Kulttuurirahastolta. Loppuvuodesta ilmoitettiin myös testamenttilahjoituksesta toiminnalle. Nilsiästä periytynyt Ryb- hanke huipentui nuorten Italian matkaan. Nilsiän 54. Musiikki- tanssi- leiri toteutettiin onnistuneesti kesäkuun viimeisellä viikolla. ArkeenVoimaa ryhmiä on vuonna 2014 toteutettu kahdeksan (osallistujia 84) yksi ohakoulutus. Yhteensä koulutettu ohajia on Kuopiossa jo 24. Liikunnan aktivoinnissa on painotettu eniten tukea aktivointia tarvitseviin yksilöihin ryhmiin, liikuntapalveluketjua on vahvistettu. Liikkuva koulu -toimintamalliin on saatu mukaan jo 17 koulua. Kulttuuritoimijoiden yhteinen ryhmä on kokoontunut useita kerto. Suomi 100 vuotta -ideapalavereissa rakennettiin laassa yhteistyössä esitys Kuopion juhlavuoden teemaksi Sadan vuoden tanssi. Esitys lähetettiin marraskuussa Valtioneuvoston kansliaan. Kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saatiin Vapaaehtois- vertaisohatoimijoiden verkostoa on markkinoitu laasti. Kuopion hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta hyviä käytäntöjä on käyty esittelemässä monissa seminaareissa koulutuspäivillä, lokakuussa myös Ateenassa WHOn Healthy Cities -konferenssissa kutsuttuna Lontoossa. Kuopio juhlii -tapahtumaviikonlopun järjestämiseen osallistuttiin monella tavoin mm. elon/olonkorjuutorilla sekä luontoliikuntatapahtumaan Puijolla. Keskushallinnon ELYn kanssa laitettu liikkeelle Kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen isoa ESRhanketta. Ensimmäinen hakukierros marraskuussa. Järjestöille suunnattujen yleisavustusten haku oli marraskuussa, hakemuksia tuli n. 350 kpl. Kansalaisopistossa työtä toimintatapo kehitettiin palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti mm. ottamalla CAF-laatujärjestelmä käyttöön. Laatujärjestelmässä hyödynnettiin kansalaisopistojen yleistä CAF -aineistoa, Sofie arvioinnin Kuopion kaupungin mallin elementtejä. Arviointi oli osa Pedagogisen laadun kehittämishanketta, joka päättyi vuoden lopussa. 10

13 Kansalaisopiston organisaatiouudistus valmisteltiin vastaamaan kuntaliitoksista aiheutuvia muutoksia. Opisto osallistui Kansalaisopistojen liiton järjestämään muutosjohtajuuskoulutukseen. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide III seuranta Innovaatio opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kuopio-kuva Tulokselliset yhteistyöverkostot Opiskelijoiden Järjestetään opiskelijoille kotoutuminen. kohdennettu aktivoivia Kansalaisopisto tapahtumia tilaisuuksia. tarjoaa myös opiskelijoille monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Kuopiolaisten Yhteistyö Terve kunta - hyvinvoinnin terveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen, verkostoissa oppiminen kehittyminen. verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. Arkeen Voimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Mahdollinen haku WHOn Euroopan konferenssin järjestäjäksi syksylle Tehdään yhteistyötä opistojen Osaava-verkostossa sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa. Myös kansalaisopisto oli mukana keväällä järjestetyssä Ömeising reisopiskelitapahtumassa syksyllä Itä- Suomen yliopiston oppilaskunnan kulttuuriviikolla. Terve Kunta -verkostokokous Kuopiossa pidetty WHOn Healthy Cities -konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 hlöä, 9 esitystä. Seuraava konferenssi Kuopiossa 6/ ArkeenVoimaa ryhmät tkuneet. Vuodessa 9 ryhmää, 82 osallistua. Ohajia 24. Ryhmään osallistuneet ostaneet aktiivisesti Asiakkaan kirjo. Toiveena saada ArkeenVoimaa Asiakkaan kir tkossa myös äänikirksi. Vapaan sivistystyön Osaava verkosto toimii aktiivisesti. Kansalaisopisto on myös osallistunut säännöllisesti Itä - Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän toimintaan. Kansalaisopisto on järjestänyt useita hyvinvointia terveyttä edistäviä luento tapahtumia yhteistyössä mm. perusturvan eri järjestöjen kanssa. Joulukuussa vietiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle Kuopion vapaan sivistystyön selvitys. Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Kuopio-kuva Yhteistyöhakuinen avoimesti viestivä Kuopio Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa Palvelutuotanto vastaa kansalaisten tarpeisiin Kaupunkilaisilla on Hyvinvointipalveluiden ankohtainen tieto kansalaisopistopalveluiden hyvinvointia tehokas markkinointi kohderyhmittäin. terveyttä edistävistä palveluista Kansalaisopisto on tarjonnut kaikille ikäryhmille laadukkaita monipuolisia omaehtoisen oppimisen mahdollisuuksia lähipalveluna koko Kuopion sopimuskuntien alueella. Ankohtainen tieto kaupunkilaisten saatavilla useiden eri viestintäväli- 11

14 ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpide III seuranta aktivoivista toimintamahdollisuuksista sekä kansalaisopiston palveluista. Avainprosessin palvelutapo kansalaisopiston toimintaa kehitetään asukkaat mukaan ottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen lautakunnan hyväksymän osallisuussuunnitelman mukaisesti. Kaupungin henkilöstön kouluttaminen osallisuus osaamisessa. Yhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa. Asukkaiden toiveet huomioidaan kurssisuunnittelussa. Opiston alueellisessa tarjonnassa hyödynnetään opistoyhteyshenkilöiden verkostoa. neiden kautta. Crealab Oy:n kanssa hyvinvointimarkkinointikonseptin kehittäminen. Kansalaisopistossa markkinointia on kohdennettu erityisesti lapsille nuorille sekä senioreille. Kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutuksia pidetty yhteensä 5 kpl sekä vierailtu kouluttamassa mm. PETE:n johdon foorumissa syksyllä Osallisuusvastaavien verkosto on koottu, mutta sen laajentaminen tkuu. Kaupungin sisäinen projektityöalusta otettiin käyttöön sisäisessä osallisuusviestinnässä. Osallisuuskoulutusten tko vuodelle 2015 suunniteltu. Hankeyhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa arvioitu. Kansalaisopiston opiskelit ovat osallistuneet kurssisuunnitteluun sähköisen e-lomakkeen sekä opistoyhteyshenkilöiden kautta. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta. ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellewin käytön Sähköinen yleisavustushakemuslomake on otettu käyttöön. tehostaminen. Selvitetään tietohallinnon Liikunta-Hellewin käyttö onnistunutta: kanssa mahdollisuus kansalaisopiston kurssimaksu- maksujen tuloutus parantunut. Kansalaisopiston sähköiset palvelut jen maksamiseen sähköisenä online. ovat aktiivisessa käytössä; e-lomakkeet, sähköinen ilmoittautuminen etäluennot ryhmille sekä asiakkaiden koteihin. Kansalaisopiston sähköisen online -maksamisen käyttöönotto on osoittautunut haasteelliseksi ulkoisen myyntireskontran (Kuhilas) opiston hallinto-ohjelman yhteensovittamisessa. ennaltaehkäisevät Ennakoivat, ennaltaehkäisevät omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Ennaltaehkäiseviä palvelu toimintatapo kehitetään edelleen Ks. palveluprosessin toimenpiteet Kansalaisopiston toiminta on luonteeltaan kokonaisuudessaan ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevaa. 12

15 Kriittinen menestystekijä ennaltaehkäisevät Palvelukumppanuu- det järjestöjen yhteisöjen kanssa Tavoite Toimenpide III seuranta Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi Lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palvelutuotannossa. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Avustusprosessiin liittyvä yhteistyö avustusasiakkaina olevien järjestöjen kanssa. Yhteistyöryhmät mm. ennaltaehkäisevä päihdetyö, PAKKA (=paikallista alkoholipolitiikkaa), turvallisuus, seksuaaliterveys, seurafoorumi... Yhteistyötä on tehty useissa eri verkostoissa: Pakka-työryhmissä, Selvät Sävelet - ehkäisevän työn viikon työryhmässä, turvallisuussuunnitelman ohusryhmässä, KYS:n päihdepotilaan hoitoprosessi-työryhmässä, Savuton Kuopio työn kautta sekä Huomaa lapsi -toiminnan kautta. Opiskelijoita HUMAKista Savon ammatti- aikuisopistolta on ollut mukana toiminnoissa niiden suunnittelussa. Kansalaisopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä lähiseudun oppilaitosten kanssa, erityisesti hankkeissa projekteissa. Tasapainoinen talous Tuotavuusohjelman Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä Tarkka talousseuranta kuukausittain, palveluprosessi- en toiminnan kehittäminen toteuttaminen toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa (valmis) Kansalaistoiminnan yksikön talousarviossa jäämässä plussalle kansalaisopiston n Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman tilankäyttöä tealueiden, seurakuntien, yms. Tilahallintaa Yhteistyö muiden palvelu- toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista mm. asukastupaverkoston yhteistyötahojen kanssa Neulamäen asukastuvan muutto Via Dia ry:n toimitiloihin. Toiminta aloitetaan uudessa paikassa tammikuussa luovutaan. Palveluverkoston te- kehittämisessä Saarijärven asukastuvan kosteusvaurio saatu korttua asukashokkuutta lisätään. tupa pystyi tkamaan toimintaansa entisissä tuloissa. Särkiniemen asukastuvan muutto uusiin tiloihin ei onnistunutkaan suurten remonttikustannusten takia. Jatketaan vuokralla entisissä tiloissa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaluprosesse) arvivuuden parantaminen Toiminto (palve- Liikuntapalveluketjun toimi- toteuttaminen oidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden parantamiseksi. Liikuntapalvelusuunnitelma valmis käsitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa

16 Kriittinen menestystekijä Tasapainoinen talous Tavoite Toimenpide III seuranta Tuottavuusohjelmaköityminen muu (etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön elä- Arvioidaan tilanteen mukaan toteuttaminen poistuma hyödynnetään tehokkaasti saatu vakinaisesti täytettyä. Haastat- Palvelusihteerin paikkaa ei ole vielä tuottavuuden parantamisessa sijoitettava), neuvottelu. telu (työkiertoon haluava/ uudelleen Maaninkalta siirtyvistä vapaa - aikatoimen työntekijöistä monta neuvottelua. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteutuminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaupungin sisäiset ostopalvelut arvioitava (etenee hitaasti tai osittain) Omista ohus hoitaa asiaa. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Työtä toimintatapo kehitetään minnan kehittäminen. CAF-arvioinnit - laatutoi- kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti Osallistuttu toimintakäsikir koulutuksiin oppina opettana. Kansalaisopistossa CAF-arviointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Osaamiskartoitukset. Kehityskeskustelu käyty, säännölliset työpaikkakokoukset. Kansalaisopistossa on pidetty kehityskeskustelut toteutettu tuntiopettajien osaamiskartoitukset. Työpaikkakokoukset, joissa on käsitelty mm. kaupungin talouteen strategiaan liittyviä asioita, on pidetty säännöllisesti. ennaltaehkäisevät Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Riskiryhmiin (mm. työttömät elämäntapasairaat) kuuluvien henkilöiden aktivointi säännöllisen liikunnan harrastamiseen, oman hyvinvoinnin terveyden edistämiseen. Erityisryhmät: Erityislasten nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen inkluusion edistäminen. Pitkäaikaissairaiden ak- Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille elä- mäntapariskissä oleville. Erityisryhmiin kuuluvat työikäiset: Sydänsairaiden starttikurssit kytkettynä KYS sydänkuntoutuksen tkumoksi kurssien laajentaminen muihin elämäntapasairaisiin. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden avulla. Työikäiset: Liikuntaneuvonnassa 192 hlöä. Omatoimi starttiryhmiä on toteutettu, samoin KYS sydänsairaiden palveluiden ohuskerrat. Erityisryhmät: Sporttiskerhoon on saatu mukaan uusia seuro. Toteutettu matalan kynnyksen liikuntaryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Uusi ryhmä perustettiin kehitysvammaisille aikuisille. Mielenterveyskuntoutujien Liikkuva Mieli -työryhmää on kutsuttu koolle. 14

17 tivointi säännöllisen liikunnan pariin. ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Tavoite Toimenpide III seuranta Ikääntyneet: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ikääntyneille suunnatun liikunnan kehittämiseksi. Vertaisohatoiminnan turvaaminen laajentaminen. Seniorikuntosalitoiminnan laajentaminen maaseutualueille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kurssin tkaminen. Lapset nuoret: Liikuntapolun Liikkuva koulu - toimintamallien kehittäminen. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa. Aktivoida perheet liikkumaan yhdessä. Verkostotapaamiset järjestöjen seurojen kanssa. Uusien vertaisohajien koulutukset, idea- työnhuoltopäivät, ohaparin löytäminen kaikille. Maaseutualueen liikunnanoha toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursse maaseudulla. Liikunnasta Maaseutualueet: Niemisjärven tuolijumppa on aloitettu, tkuu vertaisohttuna. Seniorikuntosalikokeilu pidetty maaseuduilla. Nilsiässä toteutettu vertais- / vapaaehtoisohakoulutus. Liikuntaneuvontaa ohttu myös maaseutualueilla. Työikäisten kuntosalistartit aloitettu. Virtaa Eläkevuosiin - kurssin Ikääntyneet: toteuttaminen 4-5 krt / vuosi. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin- Lapset nuoret: Saada kursse toteutettu 2kpl syksyn 2014 uusia koulu mukaan Liikkuva koulu-ohjelmaan. Lii- aikana. Vertaisohajien työnhuoltopäiviä ollut kuusi. Niiralan seniorisalille kuntapolkuyhdysopettajien lisätty lisää ohusaiko. Kuntosali tapaamisten järjestäminen tutoroinnit toteutettu vertaisohtuissa kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapolkupäivien järjestä- yhdistyksen ryhmissä. Lapset nuoret: minen erityiskouluille. Liikuntatapahtuminen järjes- Liikkuva koulu, kolme uutta koulua jätti toimintasuunnitelman tulevat mukaan 1/2015. Opettajille suunnistus- täminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa: liikuntapolkupäivät, perheliikunta- toiminnallisen oppimisen koulutukset toteutettu. Perheliikunta päiviä kolme tapahtumat lähiliikunta-alueilla, koululaisten Ka- loka-joulukuussa. levan Kisat. Metsähallituksen LuontoLiikuttaa -hankkeeseen osallistuminen ennaltaehkäisevät Kulttuuriin aktivoivien palvelujen toimintamallien tuottaminen, kehittäminen tukeminen. Lapset, nuoret ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat opastetaan kokemaan, näkemään ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen kulttuurin eri aloihin. Kulttuurisuunnittelit -tuotta koordinoivat kehittävät yhdessä sidosryhmien (päivähoito, nuorisotyö, vanhuspalvelut) kulttuurikasvatuksen kulttuuriin aktivoinnin toimintamalle mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilitoiminnat, Nilsiän musiikki- tanssileiri, soveltavan taiteen työpat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat (Supersyysloma, Hyperhiihtoloma, Lasten nuorten pakkaspäivät, Kulttuuri- liikuntapolkupäivä) viralliset juhlat (Itsenäisyyspäivä Veteraanipäivä). Lisäksi uusia toiminto kehitetään resurssien mukaan. Ikäihmiset erityisryhmät: Kulttuurikahvila 60+ toimintaa seniori-ikäisille yhteistyössä yhteisö- toimintakeskuspalvelujen kanssa. Voimauttavat kuvataidepat viikoittain Linnanpellolla Neulamäessä. Kulttuurisen vanhustyön -hankkeen yhteisötaiteilit Puijonlaakson toimintakeskuksessa, Tervaniityn Honkarannan asumispalveluyksiköissä sekä Karttulan yksiköissä. Lisäksi hankkeen työpat (6kpl) Sakky:n vanhustyön oppisopimusopiskelijoille kulttuurisen työotteen käyttämisestä soveltamisessa. Erilaisia työpajo: kuntouttavan draama, oman elämänpolku (kädentaito), Seniorisävelet ikäihmisille palveluyksiköissä. Muistelutyötä musiikin keinoin kotihoidon kotisairaanhoi- 15

18 ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Asukastupa kylätalotoiminnan kehittäminen Tavoite Toimenpide III seuranta Asukastupatoimintaa -verkostoa kehitetään laajennetaan vuonna 2013 hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Avataan 3-4 asukastupaa. Nilsiässä asukastupa on ollut Sininauhaliiton hankkeena, mikä päättyi kesällä 2013, mutta asukastupaa pidetään auki 2013 vuoden tilat. loppuun. Karttulassa avattiin uusi asukastupa syksyllä 2013 yhteistyössä perusturvan terveydenhuollon kanssa. Neulamäen asukastupa avattiin seurakunnan tiloissa keväällä Asukastupaverkoston kehittämisen periaatteena on tehostaa kaupungin olemassa olevien tilojen käyttöä hakea uusia toiminnallisia kumppaneita myös ulkopuolelta. don asiakkaille. Käynnistettiin neuvottelut kehitysvammaisten taidetyötoiminnasta Työ- päiväkeskukselle. Lapset nuoret: Kulttuuripolku on käynnissä kaikissa kouluissa koulutuksia polkujen sisältöihin on järjestetty. Polku on laajennettu varhaiskasvatukseen, jonne tuotetaan tanssi-, muotoilu- sanataidepajo. Erityisesti maaseutualueet sosiaalisesti haasteelliset alueet huomioidaan pavalinnoissa. Erityisnuorille lapsille on järjestetty taidetoimintaa Pyörössä. Kulttuuripolku esiteltiin kulttuurikasvatusseminaarissa Lontoossa hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin keinoin Kuopiossa WHO-konferenssissa Ateenassa. Supersyysloma järjestettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa. On aloitettu aktiivisuutta edistävän mobiilisovelluksen suunnittelu. Tapahtumat: Aloitettiin vuoden 2015 Pakkaspäivien neljän Pakkasjuhlan tuotannot. Osallistuttiin Maaningan Huiluuruppeemien 2015 suunnitteluun. Tehtiin Nilsiän musiikki- tanssileirin toimintakertomus haettiin avustusta vuodelle Saatiin Rising Youth Bands -hankkeen viimeinen maksatuspäätös vietiin hanke siten päätökseen. Järjestettiin kulttuurin keskustelufoorumi Nilsiässä. Aloitettiin Ömeising Reis -tapahtuman 2015 tuotanto. Neulamäen asukastuvan muutto Via Dian toimitiloihin tammikuussa Asukastuvalle suuret mahdollistavat Särkiniemen asukastuvan muutto uusiin tiloihin ei onnistunutkaan suurten remonttikustannusten takia. Jatketaan vuokralla entisissä tiloissa. Saarijärven asukastuvan kosteusvaurio saatu korttua asukastupa pystyi tkamaan toimintaansa entisissä tuloissa. Asukastupatoimintaan alettu suunnitella emäntä/isäntämallia tiivistämään yhteistyötä alueen asukasyhdistyksen, asukkaiden asukastupien kanssa. 16

19 massa mm. PETE:n johdon foorumissa. Osallisuusvastaavien verkosto on koottu, mutta sen laajentaminen tkuu. Otettu käyttöön osallisuusvastaavien sähköinen työalusta. Osallisuuskoulutusten tko ensi vuodelle suunniteltu. Hankeyhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa arvioitu. Osallisuuden toteuttamista kaupungista. Työstetty koko kaupungin toimintakäsikiran kohta 4.2.Kansalaisten asiakkaiden osallistaminen. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Kriittinen menestystekijä ennaltaehkäisevät Osallisuuden asukasdemokratian kehittäminen Vanhojen kaupunginosien paikallislähtöinen kehittäminen. Tavoite Toimenpide III seuranta Osallisuuden asukasdemokratian toteuttamista edistetään kehitetään koko kaupungissa. Pihkassa Männistöön hankkeen yhteydessä tuotetaan asuinalueen kehittämisen osallisuusmalli. Kuopio-kuva Toiminnan Pääsy mukaan tkaminen uudelle toimintakaudelle. Healthy WHO Healthy City verkostossa. koordinointi, hyvi- City toiminnan en käytäntöjen kaminen WHO verkostossa. Koulutusta koko kaupungin henkilöstölle: Johdolle seminaarimuotoisena henkilökunnalle pilottihankkeiden avulla esimerkiksi Pihkassa Männistöön hankkeen osa-alueet. Tuotetaan työtä helpottavaa materiaalia ohjeistusta. Toimitaan kumppanina eri hallintokuntien kanssa. Huolehditaan, että alueen asukkaat pääsevät mukaan alusta lähtien asuinalueensa kehittämiseen. Mallinnetaan asuntoalueiden alueellista toimirakennetta kaupunkileaderin rahoituksien saamiseksi. Kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutuksia pidetty yhteensä 5 kpl syksyllä 2014 sekä vierailtu koulutta- Pihkassa Männistöön hankkeessa on järjestetty alueen nuorisotalolla nuorten työpa, asukasilta sekä käyty keskustelemassa Pihkassa Männistöön hankkeen toimista niin vanhuskuin vammaisneuvostossa. Käynnistetty Mäntykampuksen yhteisöllinen ikäihmisiä osallistava taidehanke. Hanke on poikkihallinnollinen saa avustusta Ympäristötaiteen säätiöltä. Hyvinvointiryhmä toimii ohusryhmänä. WHO asioista tiedottamisessa eteenpäin. Uudelle kaudelle haettu. Kuopion Osallistuminen WHO konferensseihin (3-4hlöä/ Kuo- konferenssia varten johtotiimi kopio). Haku uudelle toimintakaudelle. Konferenssin hakeminen vuodelle koontunut säännöllisesti. Konferenssin projektipäälliköksi valittu Kirsi Vartiainen-Tissari. WHO asioista: mm. Ateenan terveisistä kerrottu hyvinvointiryhmässä valmistelevassa ryhmässä. ennaltaehkäisevät Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Savuton Kunta Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa (ks. velet)varhaisen puuttumisen mallien kouluttaminen. Kuopio mukana PAKKA - toimintamallin toteuttamisessa. Hyvinvointikoordinaattori toimii ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä. Pakka-työryhmät ovat kokoontuneet, järjestettiin Älä Sammu joulun tähtikampanssa Heistinpuu-tapahtuma Snellmanin puistossa lkauduttiin kaupungille ravintoloihin Vanhustenviikolla ikäihmiset päihteet -tapahtuma Toteutettiin Selvät Sävelet - ehkäisevän työn viikko jonka aikana tavoitettiin noin 900 kuntalaista. Ensimmäinen Huo- 17

20 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide III seuranta maa lapsi - vertaistukiryhmä toteutui, ryhmässä oli mukana 14 henkilöä, joista kahdeksan oli lapsia. Savuton Kuopio- toimintasuunnitelmaa on täydennetty, viety savuttomuus-teemaa eteenpäin kuntaorganisaatiossa, päivitetty nettisivu suunniteltu savuttomuus-kampanjoita kaupungin henkilöstölle toiselle asteelle. ennaltaehkäisevät Yhteistyö verkostot. Vertaisoha- vapaaehtoistoiminnan toimintamallien kehittäminen Hyvinvointikertomuksen tekeminen valtuustokausittain, vuosittainen arviointi, hyväksytään talousarvion yhteydessä. Vertaisoha/vapaaehtoistoim innan koordinointi koulutus Kuopiossa (Arkeen voimaa ryhmät) yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Laaditaan terveydenhuoltolain kuntalain ohamana kuntaan sähköinen hyvinvointikertomus. Toukokuussa 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa hyvinvointikertomus kuntalaisten terveydestä hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomuksen te- Vapaaehtois- vertaisohatoiminnan järjestäminen. Arkeen Voimaa (ArVo)- Syksyllä neljä Arkeen Voimaa ryhmää, ryhmien vetäminen uusien joista yksi Karttulassa. Maaningan ohajien kouluttaen. Osallistuminen Kansalaisareena ryhmä ei alkanut vähäisen osallistumäärän takia. Valikko ryhmään ry:n tukema vapaaehtoistyön vastaavien ammatilli- osallistuttu aktiivisesti. Video Arkeen Voimaa ryhmistä valmistunut. Osallistuttu Arkeen Voimaa loppuseminaanen työryhmä yhteistyöverkostoon (VALIKKO riin Helsingissä. Vertaistukisivustoa -työryhmä). Työryhmän markkinoitu päivitetty. tavoitteena on ammatillinen vertaistuki palkkatyösuhteessa toimivien koordinoijien kesken. Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen kannustus. Vapaaehtoistoimijoiden verkostoalustan kehittäminen. Työstetään eri palvelualueiden asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Jatkossa Hyvinvointikertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa osana talous- toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointiryhmässä todet- hyvinvointikertomus hyväksytään osana kunnan taloustiin, että hyvinvointiryhmän kokouk toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi hyvinvointikertomuksen työstämisen. sessa tuotiin esille, että sähköisen hyvinvointikertomuksen hyvinvointipolitiikan tavoitteita painopistealueita ei ole saatu riittävästi lkautettua käytännön toimenpiteiksi esim. Targetorin käyttösuunnitelmien teksteissä ne eivät näy riittävästi. Miten kaikki saadaan miettimään mitä minun työssäni on ennaltaehkäisyä mikä on vaikuttavuutta? Lisäksi tällä hetkellä attelu on liikaa sektoroitunutta. Ihmiset pitäisi saada miettimään asioita laajemmin. Lisäksi toimintaympäristön kannalta olisi tarpeen miettiä miten monitoimiisuus saadaan taattua tkossa. Targetoriin tehtävät tekstit toimenpiteistä hyvinvointipolitiikan tavoitteiden saavutta- 18

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote -rakenteessa Asukkaat/asiakkaat Kunnat Yhteinen tietovaranto -asukkaiden

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.12.2013 84 Asianro 8687/02.02.00/2013 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN ARVIOINTITYÖKALUISTA

VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN ARVIOINTITYÖKALUISTA KV-KEVÄTPÄIVÄT 2016 KORKEAKOULUJEN, KAUPUNGIN JA ELINKEINOELÄMÄN YHTEISTYÖN ARVIOINTI KANSAINVÄLISTYMISEN NÄKÖKULMASTA VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 3 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2016 1 (kv. 9.11.2015) Avainprosessien

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot