VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 6 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut 10 Taidepalvelut 24 Tapahtumapalvelut 30 Sisäisen valvonnan selonteko 34 Mittaristo 36 Henkilöstöseuranta 38 Talousarvion toteutumisvertailutieto 40 Yhdyskuntarakentaminen 47

3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta alta Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden Särkinimen kirston lakkautuspäätös lukien sekä linttiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirstopalveluiden järjestäminen. Kirstoautojen uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirstot. Osittain asiointi siirtyi lähikirstoista pääkirstolle, joten kirstojen asiointimäärässä ei tapahtunut merkittäviä vähennyksiä. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelua päätettiin tkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa asukastupa- kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma 2020 sekä alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Terve Kunta -verkoston valtakunnallinen kokous pidettiin Kuopiossa 9/2014 Ateenan Healthy Cities - konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 edustaa. Seuraavan HC-konferenssin järjestäminen saatiin Kuopioon 6/2015 valmistelut aloitettiin. Kaupungin 12. asukastupa avautui Vehmersalmella, Saarijärven asukastuvan kosteusvauriot korttiin, Nilsiän asukastuvalle saatiin keittiö Neulamäen asukastupa muutti seurakunnan tiloista Via Dian vuokralaiseksi. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistui. Kuopion kaupungissa olevista vapaansivistystyön oppilaitoksista tehtiin selvitys. Liikuntapalvelusuunnitelma valmistui käsiteltiin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa joulukuussa. Liikuntaneuvontaan osallistui n. 200 henkilöä Liikkuva Koulu -toiminnassa oli 17 koulua. Suomi 100 v-juhlavuoden teemat/tapahtumia suunniteltiin laassa yhteistyössä. Osallisuuden kehittämissuunnitelma koulutuspaketti valmistuivat, henkilöstön osallisuuskoulutukset aloitettiin koottiin osallisuusvastaavien verkostoa. Ennaltaehkäisevä päihdetyö laajeni monipuolistui, Pakka- toiminta, Selvät sävelet, Ehkäisevän työn viikko, Savuton Kuopio. Pihkassa Männistöön kokonaisuutta kehitettiin, ArkeenVoimaa -toiminta laajeni tehtiin esittelyvideo. Kaupungin yleisavustuksia haki 349 järjestöä. Hyvinvointimarkkinoinnin kokonaisuutta kehitettiin yhteistyössä. Peruskorttu laajennettu teatteri otettiin käyttöön. Kuopion tapahtumien supervuosi onnistui hyvin. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ylitystä n toimintakulut alittuivat talousarviosta n Toimintakatteen toteutuma 97,9 %. Suurimmat toimintakatteen alitukset toteutuivat kirstopalveluissa (n ), liikuntapalveluissa (n ), ulkoilu- virkistyspalveluissa n , kansalaistoiminnan aktivointiyksikössä (n ) sekä nettoyksiköissä eli kansalaisopistossa (n ) musiikkikeskuksessa (n ). Kirstopalveluiden museopalveluiden tulotavoitteet olivat liian korkeita, tulojen alitukset saatiin katettua kuitenkin meno vähentämällä. Liikuntapalveluiden kävijämäärien kehitys oli kuntosale lukuun ottamatta positiivinen, mutta asiakasmaksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöistä (erityisesti uinti- kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyneiden osuus näytti kasvavan. Tulokertymän vajeet paikattiin meno pienentämällä. Moottorikelkkareittihankkeen tulot toteutuivat n toimintakulut n alle talousarvion, hanke päättyi Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate alittui saatujen avustusten vuoksi n , varsinaisen toiminnan meno mm. henkilöstömeno saatiin katettua avustuksilla. Musiikkikeskus on kolmivuotisessa budjetoinnissa, eli positiivinen tulos esitetään siirrettäväksi vuodelle

4 Henkilöstömenosäästöjä lomarahavapaiden osapalkallisten säästövapaiden avulla saavutettiin n Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausittain. Talouden toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä vuodelta 2014 on 399,9, vähennystä edelliseen vuoteen 1,3 htv. Sairaus- tapaturmapoissaolojen määrä on yhteensä 12,4 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 htv. Tuottavuus tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahavapaat osapalkalliset säästövapaat, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksu takso. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan järjestäminen Säännösten määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ohusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön vuorovaikutuksen merkitystä. Vetovoima, kilpailukyky kasvu Kriittiset menestystekijät Innovaatio opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Tavoite Toimenpiteet III seuranta Opiskelijoiden kotouttaminen. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Tiedotetaan opiskelijoille kansalaisopiston tarjonnasta. Vuoden suurtapahtumat ottivat teemaksi, että Kuopiossa kannustetaan koululaisia aikuisiakin liikkumaan suurtapahtumien hengessä. Tästä on seurannut monipuolista mm. koululiikunnan seuratoiminnan yhteistyön konseptointia. Tapahtumia on kannustettu ottamaan opiskelit opiskelijärjestöt enemmän huomioon. Otettu käyttöön uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti lukien. Kuopio-kuva Tulokselliset Kuopiolaisten yhteistyöverkostot terveyden hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjen levittäminen. Yhteistyö Terve kunta - verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. ArkeenVoimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Osaava verkosto toimii Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä kokoontunut kaksi kertaa. WHO:n Healthy City -sihteeristö tutustui Kuopioon vierailun jälkeen saatiin päätös konferenssin saamisesta Kuopioon kesäkuussa

5 Kriittiset menestystekijät Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpiteet III seuranta Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa Laaditaan tapahtumakaupungille kokonaissuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelut toimivat merkittävänä osana Kuopio-kuvan rakentamista, vetovoimaa kaupungin markkinointia. Kuopion tapahtumakaupungin kehittäminen vuoteen laadinta on edennyt niin, että ohjelman kärkiteemat julkistettiin selostettiin järjestetyssä Kuopio tapahtumien kaupunki -seminaareissa. Asukkaat palvelut ennaltaehkäisevät Kriittiset menestystekijät Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet III seuranta Palvelutapo Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kehitetään asukkaat mukaanottaenkoilu- virkistysverkosto) kirsto, liikuntapaikka ul- Asukkaiden toteuttaminen. omaa vastuuta Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen. terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Kettulan Särkiniemen kirstot on lakkautettu Kirstoautojen uudet reitit astuivat voimaan Vapaa-an palveluiden verkostosuunnitelmaa on viety eteenpäin toimintaympäristön muutokset huomioiden. Järjestetty osallisuuskoulutusta mm. johtoryhmille. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutusta järjestettiin syksyllä ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. ennaltaehkäisevät Palvelu- Palvelujen kump- panuus järjestöjen yritysten kanssa tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys. Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto. Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellevin käytön tehostaminen. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kirstojärjestelmän kilpailutus julkaistu Palautusautomaatit on otettu käyttöön. Sähköinen avustuslomake on käytössä vuoden 2015 haussa. Tapahtumien maanomistalupien hakeminen tehtiin netistä hankittavaksi. Samalla muodostui ensimmäiset versiot tapahtumapuistoista. Myös tapahtumatukien hakeminen siihen liittyvä tiedonkeruu toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisesti. Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa annettiin tiedoksi kh:lle. Neulamäen asukastupa siirtyy vuoden 2015 alusta vuokralle Via Dian tiloihin. 3

6 Resurssit, johtaminen henkilöstö Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tavoite Toimenpiteet III seuranta Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tuottavuusohjelman tilankäyttöä te- Tilahallintaa toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Suunnitellaan toteutetaan toiminta budjetin mukaisesti. Reagoidaan nopeasti havaittuihin muutoksiin. Tilojen lähiliikunta-alueiden yhteiskäyttöä kehitetään Tila- palveluverkoston suunnitelman mukaisesti. Tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa painotetaan tilojen monimuotoisuutta eri käyttäjäryhmät huomioiden, mikä mahdollistaa tilojen yhteiskäytön nostaa niiden käyttöastetta Laaditaan käynnistetään toimintamalli, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Toiminta toteutunut talousarvion mukaisena. Koulutilojen koulupäivän ulkopuolisen käytön tehostamismalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti. Tilojen monimuotoisuus on otettu mm. uusien koulujen hankesuunnittelussa huomioon. Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaveluprosesse) Toiminto (pal- toteuttaminen arvioidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Tuottavuusohjelman Henkilöstön elä- toteuttaminen köityminen muu poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Palveluita kehitetään tkuvasti resurssien puitteissa tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaiden kumppaneiden kanssa. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Etenee suunnitellusti, mm. opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta Asukkaan Ääni paikallisvaikuttamisen viestintäverkostoa on kehitetty yhdessä Kalakukko ry:n kanssa. Etenee suunnitellusti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmatamistapo arvi- Palvelujen tuot- toteuttaminen oidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaikissa palveluissa selvitetään elinkeinoelämän kolmannen sektorin mahdollisuudet. Palvelujen tuotteistusta tketaan vertailtavuuden arvioinnin parantamiseksi. Etenee suunnitellusti. Kumppanuuksia kehitetty mm. asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti. 4

7 Kriittiset menestystekijäteeri Arviointikri- Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet III seuranta Työtä toimintatapo kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien avainprosessien kesken säännönmukaisten yhteistyömuotojen sopiminen toteuttaminen. Etenee suunnitellusti. Osallisuuskoulutus palvelualueiden johtoryhmille. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus toteutettiin syksyllä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen. Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen, järjestetään henkilöstöaloitteiden kerääminen. Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Etenee suunnitellusti. Työpaikkakokouksia kehityskeskustelu järjestetään säännöllisesti. 5

8 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Vuosi 2014 oli toiminnallisesti taloudellisesti haasteellinen vuosi. Vuosi sisälsi palveluverkoston supistamisia (mm. Kettulanlahden Särkiniemen kirston lakkautukset), käyttömaksujen korotuksia sekä muita toiminnallisia sopeuttamis- kehittämistoimenpiteitä toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kirstoverkoston supistaminen toteutui asetetun aikataulun mukaisesti. Kirstoautojen uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirstot. Osittain asiointi siirtyi lähikirstoista pääkirstolle, joten kirstojen asiointimäärissä ei tapahtunut merkittäviä vähennyksiä. Museopalveluiden näyttelytoiminta toteutui suunnitellusti näyttelyt keräsivät hyvät kävijämäärät. Myös liikuntapaikkojen kävijämäärät toteutuivat ennakoidusti. Sen sian omatoimisen hyvinvoinnin palveluille asetetut tulotavoitteet jäivät yhteensä hieman asetetuista tavoitteista. Kirstopalveluissa tulotavoitteen vajetta selittää ennakoitua pienempi myöhästymismaksujen kertymä. Museopalveluissa asetettu tulotavoite on osoittautunut liian suureksi suhteessa kävijämääriin. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöissä (erityisesti uinti- kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyvien osuus näyttäisi kasvavan. Tästä syystä, vaikka kävijämäärien kehitys on ollut kuntosale lukuun ottamatta positiivinen, asiakasmaksutuottojen kertymä ei ole toteutunut ennakoidusti. Tulokertymän vajeet on paikattu meno pienentämällä. Ulkoilu- virkistyspalveluiden toiminta- talous toteutui pääsääntöisesti ennakoidusti. Moottorikelkkareittihanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijteeri Arviointikri- Tavoite Toimenpide III seuranta Kannustava Henkilöstösuunnitelman henkilöstörakenne uudistetaan toimintaympä- Tarkoituksenmukainen Henkilöstösuunnitelma johtaminen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstökustannusten seksi. toteutuminen määrä ristön muutosten mukai- Henkilöstösuunnitelmia tarkastellaan kaikissa palveluprosesseissa muuttuvan hallinta toimintaympäristön resurssoinnin mukaisesti. Erityisesti kirstopalveluissa henkilöstösuunnitelmaa on uudistettu toteutettu kirstoverkostossa palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Rekrytointi, sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä työvoiman saatavuuden varmistaminen Henkilöstön sijoittuminen Henkilöstösuunnitelman hankinta organisaation osana laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka perus- tehtäviin tapahtuu suunnitelmallisesti siten, että tuu toimintaympäristön henkilöstön osaaminen, asiakastarpeiden muutoksiin näihin tekijöihin määrä, rakenne sijoittelu vastaavat määriteltyä mukautettuun palvelutuo- palvelutasoa, ennakoitu palvelutarve- toimintatapamuutoksia. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Joutuisa asiantunteva sisäinen ulkoinen rekrytointi tantoon. Avoimien tehtävien täyttö on tarkasteltu tapauskohtaisesti taloudellisen toimintaympäristön henkilöstösuunnitelman mukaisesti. 6

9 Kriittinen menestystekijä Kannustava Henkilöstön Henkilöstön osaaminen johtaminen suunnitelmallinen vastaa asiakas- pal- henkilöstöpolitiikkaminen kehittävelutarpeita Tavoite Toimenpide III seuranta Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi työmotivaation parantamiseksi Tarkistetaan työnvaativuuden arvioinnit tehtävissä, joissa tapahtuu olennaisia muutoksia. (etenee hitaasti tai osittain) Valmistellaan kaupungin linusten mukaisesti. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Resurssien mukainen verkosto Resurssit verkosto ovat tasapainossa. Kirstoverkoston tarkastelu; kirstoverkkoa supistetaan selvitellään Neulamäen kirston siirtäminen koululle eteläisen Kuopion aluekirston mahdollinen perustaminen. Kirstoautojen reitit uudistetaan. Kettulan Särkiniemen kirstot lakkautettu Kirstoauton uudet reitit astuivat voimaan Jynkän kirsto siirtyy Jynkän uudelle koululle syksyllä ennaltaehkäisevät Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Työhyvinvoinnin tkuva parantuminen Tilojen käytön tehostaminen Palvelupäällikkö vastaa palveluprosessiensa työterveyshuolto-, työhyvinvointi- työturvallisuuskäytännöistä. Lähiesimies toteuttaa aktiivisesti työyksikkönsä kehittämissuunnitelmaa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen, työpaikkakokouksiin, kehitys- arviointikeskusteluihin sekä työhyvinvoinnin toimintamallien toteuttamiseen. Hyvinvoiva työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö Turvallinen työympäristö Toteutetaan kehityskeskustelut järjestetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa työyksikön kehittämissuunnitelma, jonka toteutetaan kehitetään aktiivisesti. Työyksikön kehittämissuunnitelman toteuttamista käsitellään työpaikkakokouksissa. Hyvinvoinnin edistämisen Kehitetään toimintamallia, sekä Kasvun Oppimisen palvelualueiden veltuvat tilat käsitellään jossa liikuntakäyttöön so- liikuntakäyttöön soveltuvat tilat muodostavat käyttöön yhtenä kokonai- luovutetaan asiakkaiden kokonaisuuden tilojen suutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. käyttöaste vapaa - ankäytössä on korkea. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten muun aktiivisen työyhteisön aktiivisen kehittämisen keinoin. Toimintamalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti 7

10 Kriittinen menestystekijä Tulevaisuuteen Palveluverkosto, suunnattu kestävä kaupunkirakenne. -tuotanto laatutaso. Tavoite Toimenpide III seuranta Palveluverkosto, -tuotanto sekä liikunta-, ulkoilu- virkistyspaikkojen hoidon taso sopeutetaan resurssien tasolle. Ulkoliikuntapaikka- ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelusopimuksen Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelutuotantoon liittyvien tehtäväkorttien laatiminen palvelusopimukset tehtäväkortteineen tehty resurssien resurssien tasolle palvelutuotannon toteuttaminen tehtäväkorttien mu- puitteissa. kaisesti. ennaltaehkäisevät Palveluverkosto Valmistellaan Maaningan Valmistellaan Maaningan kirston liittyminen Kuopion kaupunginkirstoon versio Kuopion kanssa kirstojärjestelmän con Kuopion Maaningan kirstojen yhdistyminen tapahtui suunnitellusti. ennaltaehkäisevät Palveluverkostoa koskevaa suunnittelua tehostetaan. Vapaa-anpalveluiden Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden kehittämissuunnitelman (museot, kirstot, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- tulevien vuosien käytettä- mukaisesti huomioiden virkistysverkosto) toteuttaminenvissä olevat hoito- ylläpitoresurssit. (etenee hitaasti tai osittain) Palveluverkoston kehittämissuunnitelman valmistelu on edennyt kirstopalveluiden, museoiden tilaverkoston, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden osalta. Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita suunnitelman valmistelulle. ennaltaehkäisevät Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys Selvitetään avoimen lähdekoodin kaupallisten järjestelmien vaihtoehdot Kirstojärjestelmän kilpailutus tehty sen seurauksena järjestelmäksi valittiin Axiellin Aurora järjestelmä. ennaltaehkäisevät Asiakaslähtöisyydetusautomaatin käyttöön- Pääkirston palau- kehittäminen. oton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto Selvitetään, onko mahdollista hankkia pääkirstolle palautusautomaatti mihin se sijoitetaan. Pääkirston palautusautomaatti on otettu käyttöön. ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys. Yhteinen maksupolitiikka, Osallistutaan kaupunkitasoisen asiakaspalvelu- asiakaspalvelun kehittäminentyön kehittämiseen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden maksut yhdenmukaistetaan soveltuvin osin Kasvun Oppimisen palvelualueen kanssa. Osallistuttu kaupunkitasoisen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Maksupolitiikan yhdenmukaistaminen toteutettu osittain hyvinvoinnin edistämisen kasvun oppimisen palvelualueiden osalta. 8

11 Kriittinen menestystekijä Elämyksiä ennalta- tietoa muse- ehkäisevät oiden näyttelyillä. Tavoite Toimenpide III seuranta Perusnäyttelyiden lisäksi museot tuottavat vaihtuvia näyttelyjä. Omat näyttelytuotannot monipuolinen yhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Vetovoimaisuuden palvelualueen markkinoinnin kanssa tehtävällä hankekohtaisella yhteistyöllä vahvistetaan näyttelytoiminnan rahoitusta näkyvyyttä sekä lisätään koko kaupungin vetovoimaa. Toteutunut suunnitellusti. - Museo korttelimuseo: Nyt meillä on häät, Joulunäyttelyt - Kauppakeskus Matkus: Myrttikruunu pitsejä - Taidemuseo: Taiteilitoveruutta. ennaltaehkäisevät Kaupunkikulttuurin hyvinvoinnin edistäminen. Asiantuntipalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta, edistävät kestävää kehitystä tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä. Museot tuottavat kohderyhmäpalveluita erilaisille asiakasryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet). Museot ovat asiantuntijoina aktiivisesti mukana kulttuuri- luonnonympäristön sekä julkisen taiteen yhteistyöhankkeissa paikallisesti alueellisesti. Toteutunut suunnitellusti monipuolisesti. ennaltaehkäisevät Laadukas tietopalvelu tukeutuu kokoelmiin tutkimukseen. Kulttuuri- luonnonperinnön sekä kuvataiteen dokumentointi tutkimus sekä museoaineistojen digitointi etenee tavoitteiden mukaisesti. Dokumentointia, tutkimusta digitointia tehdään suunnitelmallisesti alan valtakunnalliset linukset velvoitteet mahdollisuudet huomioonottaen, museoalan yhteistyötä hyödyntäen. Etenee suunnitellusti. ennaltaehkäisevät Kokoelmatoiminnakoelmistaan kokoelmaelmatyö osallistuminen Museot huolehtivat ko- Suunnitelmallinen koko- kehittäminen. poliittisten suunnitelmien alan yhteistyöhön. mukaisesti museoalan yhteisiä linuksia noudattaen sekä osallistuvat valtakunnalliseen kokoelmatyön dokumentoinnin kehittämiseen. Toteutunut. Yhteistyö verkostot. Maakunnallinen valtakunnallinen yhteistyö. Museot osallistuvat valtakunnalliseen maakuntamuseo- aluetaidemuseotyön kehittämiseen. Esimerkkinä osallistuminen Museo hankkeeseen. Toteutunut suunnitellusti. 9

12 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut Hyvinvoinnin palvelualueella, kansalaistoiminnan yksikön kansalaisopiston palveluissa v toiminta on toteutunut tavoitteiden suunnitelmien mukaisesti, osittain arvioitua nopeamminkin monimuotoisena. Elokuussa tehtiin johdon katselmus kaikilla asukastuvilla, minkä pohlta kehittämistä tketaan. Haasteellisinta koko asukastupatoiminnan sisällön laadun kehittämisessä on se, että osaavien henkilöiden rekrytoiminen asukastupaohajiksi ei tahdo edelleenkään onnistua. Vuoden vaihteessa Neulamäen asukastupa siirtyi seurakunnan tiloista Via Dian vuokralaiseksi. Särkiniemen asukastuvan saaminen lakkautetun kirston tilaan ei onnistunut korkeiden remonttikustannusten vuoksi. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistui. WHOn Healthy Cities- Terve Kunta -verkostoissa on toimittu hyvin aktiivisesti. Syyskuussa 2014 Terve Kunta - verkoston kokous pidettiin Kuopiossa vuodelle 2015 saatiin WHO-konferenssin järjestelyvastuu Kuopioon samalla kun valmistauduttiin uuteen WHO-kauteen. Ateenan Healthy Cities -konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 edustaa. Kaupungin Vanhusneuvoston (asiakkuusjohta esittelijänä, hyvinvointikoordinaattori sihteerinä) toiminta sekä ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat osa Kansalaistoiminnan yksikön kokonaisuutta. THL:n Pakka- mallin toteuttaminen, Selvät sävelet, Savuton Kuopio, Ehkäisevän työn viikko, Huomaa lapsi -toiminta sekä koulujen vanhempainiltoihin osallistuminen ovat keskeisintä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelma LIIKUNNASTA HYVINVOINTIA valmistui hyväksyttiin lautakunnassa joulukuussa. KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) kautta on saatu lisärahoitusta työikäisten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen (MENOX- hanke) sekä muuhun liikunnanaktivointiin (puolet työttömille suunnattuun toimintaan). Osallistujia Menox- neuvonnassa on ollut 192 eli määrällinen tavoite on toteutunut. Kaupungin henkilöstön osallisuus osaamisen vahvistamiseen tähtääviä koulutustilaisuuksia oli syksyllä 5 ryhmää + PETEn jory. Osallisuusvastaavien verkoston kokoaminen eteni. Vuoden 2014 aikana saatiin Osallisuushanke Sallin kautta osallisuuden kehittämiseen Kuopiossa. Kaupungin Konservatorion yhteisenä toimintana etenee Takuulla! -hanke (Taiteesta kulttuurista hyvinvointia lapsille nuorille). Meneillään on Hyvinvointi Voimalan kehittäminen laassa yhteistyössä. Rahoitusta on saatu mm. Opetus- Kulttuuriministeriöltä sekä Kulttuurirahastolta. Loppuvuodesta ilmoitettiin myös testamenttilahjoituksesta toiminnalle. Nilsiästä periytynyt Ryb- hanke huipentui nuorten Italian matkaan. Nilsiän 54. Musiikki- tanssi- leiri toteutettiin onnistuneesti kesäkuun viimeisellä viikolla. ArkeenVoimaa ryhmiä on vuonna 2014 toteutettu kahdeksan (osallistujia 84) yksi ohakoulutus. Yhteensä koulutettu ohajia on Kuopiossa jo 24. Liikunnan aktivoinnissa on painotettu eniten tukea aktivointia tarvitseviin yksilöihin ryhmiin, liikuntapalveluketjua on vahvistettu. Liikkuva koulu -toimintamalliin on saatu mukaan jo 17 koulua. Kulttuuritoimijoiden yhteinen ryhmä on kokoontunut useita kerto. Suomi 100 vuotta -ideapalavereissa rakennettiin laassa yhteistyössä esitys Kuopion juhlavuoden teemaksi Sadan vuoden tanssi. Esitys lähetettiin marraskuussa Valtioneuvoston kansliaan. Kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saatiin Vapaaehtois- vertaisohatoimijoiden verkostoa on markkinoitu laasti. Kuopion hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta hyviä käytäntöjä on käyty esittelemässä monissa seminaareissa koulutuspäivillä, lokakuussa myös Ateenassa WHOn Healthy Cities -konferenssissa kutsuttuna Lontoossa. Kuopio juhlii -tapahtumaviikonlopun järjestämiseen osallistuttiin monella tavoin mm. elon/olonkorjuutorilla sekä luontoliikuntatapahtumaan Puijolla. Keskushallinnon ELYn kanssa laitettu liikkeelle Kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen isoa ESRhanketta. Ensimmäinen hakukierros marraskuussa. Järjestöille suunnattujen yleisavustusten haku oli marraskuussa, hakemuksia tuli n. 350 kpl. Kansalaisopistossa työtä toimintatapo kehitettiin palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti mm. ottamalla CAF-laatujärjestelmä käyttöön. Laatujärjestelmässä hyödynnettiin kansalaisopistojen yleistä CAF -aineistoa, Sofie arvioinnin Kuopion kaupungin mallin elementtejä. Arviointi oli osa Pedagogisen laadun kehittämishanketta, joka päättyi vuoden lopussa. 10

13 Kansalaisopiston organisaatiouudistus valmisteltiin vastaamaan kuntaliitoksista aiheutuvia muutoksia. Opisto osallistui Kansalaisopistojen liiton järjestämään muutosjohtajuuskoulutukseen. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide III seuranta Innovaatio opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kuopio-kuva Tulokselliset yhteistyöverkostot Opiskelijoiden Järjestetään opiskelijoille kotoutuminen. kohdennettu aktivoivia Kansalaisopisto tapahtumia tilaisuuksia. tarjoaa myös opiskelijoille monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Kuopiolaisten Yhteistyö Terve kunta - hyvinvoinnin terveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen, verkostoissa oppiminen kehittyminen. verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. Arkeen Voimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Mahdollinen haku WHOn Euroopan konferenssin järjestäjäksi syksylle Tehdään yhteistyötä opistojen Osaava-verkostossa sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa. Myös kansalaisopisto oli mukana keväällä järjestetyssä Ömeising reisopiskelitapahtumassa syksyllä Itä- Suomen yliopiston oppilaskunnan kulttuuriviikolla. Terve Kunta -verkostokokous Kuopiossa pidetty WHOn Healthy Cities -konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 hlöä, 9 esitystä. Seuraava konferenssi Kuopiossa 6/ ArkeenVoimaa ryhmät tkuneet. Vuodessa 9 ryhmää, 82 osallistua. Ohajia 24. Ryhmään osallistuneet ostaneet aktiivisesti Asiakkaan kirjo. Toiveena saada ArkeenVoimaa Asiakkaan kir tkossa myös äänikirksi. Vapaan sivistystyön Osaava verkosto toimii aktiivisesti. Kansalaisopisto on myös osallistunut säännöllisesti Itä - Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän toimintaan. Kansalaisopisto on järjestänyt useita hyvinvointia terveyttä edistäviä luento tapahtumia yhteistyössä mm. perusturvan eri järjestöjen kanssa. Joulukuussa vietiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle Kuopion vapaan sivistystyön selvitys. Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Kuopio-kuva Yhteistyöhakuinen avoimesti viestivä Kuopio Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa Palvelutuotanto vastaa kansalaisten tarpeisiin Kaupunkilaisilla on Hyvinvointipalveluiden ankohtainen tieto kansalaisopistopalveluiden hyvinvointia tehokas markkinointi kohderyhmittäin. terveyttä edistävistä palveluista Kansalaisopisto on tarjonnut kaikille ikäryhmille laadukkaita monipuolisia omaehtoisen oppimisen mahdollisuuksia lähipalveluna koko Kuopion sopimuskuntien alueella. Ankohtainen tieto kaupunkilaisten saatavilla useiden eri viestintäväli- 11

14 ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpide III seuranta aktivoivista toimintamahdollisuuksista sekä kansalaisopiston palveluista. Avainprosessin palvelutapo kansalaisopiston toimintaa kehitetään asukkaat mukaan ottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen lautakunnan hyväksymän osallisuussuunnitelman mukaisesti. Kaupungin henkilöstön kouluttaminen osallisuus osaamisessa. Yhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa. Asukkaiden toiveet huomioidaan kurssisuunnittelussa. Opiston alueellisessa tarjonnassa hyödynnetään opistoyhteyshenkilöiden verkostoa. neiden kautta. Crealab Oy:n kanssa hyvinvointimarkkinointikonseptin kehittäminen. Kansalaisopistossa markkinointia on kohdennettu erityisesti lapsille nuorille sekä senioreille. Kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutuksia pidetty yhteensä 5 kpl sekä vierailtu kouluttamassa mm. PETE:n johdon foorumissa syksyllä Osallisuusvastaavien verkosto on koottu, mutta sen laajentaminen tkuu. Kaupungin sisäinen projektityöalusta otettiin käyttöön sisäisessä osallisuusviestinnässä. Osallisuuskoulutusten tko vuodelle 2015 suunniteltu. Hankeyhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa arvioitu. Kansalaisopiston opiskelit ovat osallistuneet kurssisuunnitteluun sähköisen e-lomakkeen sekä opistoyhteyshenkilöiden kautta. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta. ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellewin käytön Sähköinen yleisavustushakemuslomake on otettu käyttöön. tehostaminen. Selvitetään tietohallinnon Liikunta-Hellewin käyttö onnistunutta: kanssa mahdollisuus kansalaisopiston kurssimaksu- maksujen tuloutus parantunut. Kansalaisopiston sähköiset palvelut jen maksamiseen sähköisenä online. ovat aktiivisessa käytössä; e-lomakkeet, sähköinen ilmoittautuminen etäluennot ryhmille sekä asiakkaiden koteihin. Kansalaisopiston sähköisen online -maksamisen käyttöönotto on osoittautunut haasteelliseksi ulkoisen myyntireskontran (Kuhilas) opiston hallinto-ohjelman yhteensovittamisessa. ennaltaehkäisevät Ennakoivat, ennaltaehkäisevät omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Ennaltaehkäiseviä palvelu toimintatapo kehitetään edelleen Ks. palveluprosessin toimenpiteet Kansalaisopiston toiminta on luonteeltaan kokonaisuudessaan ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevaa. 12

15 Kriittinen menestystekijä ennaltaehkäisevät Palvelukumppanuu- det järjestöjen yhteisöjen kanssa Tavoite Toimenpide III seuranta Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi Lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palvelutuotannossa. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Avustusprosessiin liittyvä yhteistyö avustusasiakkaina olevien järjestöjen kanssa. Yhteistyöryhmät mm. ennaltaehkäisevä päihdetyö, PAKKA (=paikallista alkoholipolitiikkaa), turvallisuus, seksuaaliterveys, seurafoorumi... Yhteistyötä on tehty useissa eri verkostoissa: Pakka-työryhmissä, Selvät Sävelet - ehkäisevän työn viikon työryhmässä, turvallisuussuunnitelman ohusryhmässä, KYS:n päihdepotilaan hoitoprosessi-työryhmässä, Savuton Kuopio työn kautta sekä Huomaa lapsi -toiminnan kautta. Opiskelijoita HUMAKista Savon ammatti- aikuisopistolta on ollut mukana toiminnoissa niiden suunnittelussa. Kansalaisopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä lähiseudun oppilaitosten kanssa, erityisesti hankkeissa projekteissa. Tasapainoinen talous Tuotavuusohjelman Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä Tarkka talousseuranta kuukausittain, palveluprosessi- en toiminnan kehittäminen toteuttaminen toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa (valmis) Kansalaistoiminnan yksikön talousarviossa jäämässä plussalle kansalaisopiston n Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman tilankäyttöä tealueiden, seurakuntien, yms. Tilahallintaa Yhteistyö muiden palvelu- toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista mm. asukastupaverkoston yhteistyötahojen kanssa Neulamäen asukastuvan muutto Via Dia ry:n toimitiloihin. Toiminta aloitetaan uudessa paikassa tammikuussa luovutaan. Palveluverkoston te- kehittämisessä Saarijärven asukastuvan kosteusvaurio saatu korttua asukashokkuutta lisätään. tupa pystyi tkamaan toimintaansa entisissä tuloissa. Särkiniemen asukastuvan muutto uusiin tiloihin ei onnistunutkaan suurten remonttikustannusten takia. Jatketaan vuokralla entisissä tiloissa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaluprosesse) arvivuuden parantaminen Toiminto (palve- Liikuntapalveluketjun toimi- toteuttaminen oidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden parantamiseksi. Liikuntapalvelusuunnitelma valmis käsitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa

16 Kriittinen menestystekijä Tasapainoinen talous Tavoite Toimenpide III seuranta Tuottavuusohjelmaköityminen muu (etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön elä- Arvioidaan tilanteen mukaan toteuttaminen poistuma hyödynnetään tehokkaasti saatu vakinaisesti täytettyä. Haastat- Palvelusihteerin paikkaa ei ole vielä tuottavuuden parantamisessa sijoitettava), neuvottelu. telu (työkiertoon haluava/ uudelleen Maaninkalta siirtyvistä vapaa - aikatoimen työntekijöistä monta neuvottelua. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteutuminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaupungin sisäiset ostopalvelut arvioitava (etenee hitaasti tai osittain) Omista ohus hoitaa asiaa. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Työtä toimintatapo kehitetään minnan kehittäminen. CAF-arvioinnit - laatutoi- kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti Osallistuttu toimintakäsikir koulutuksiin oppina opettana. Kansalaisopistossa CAF-arviointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Osaamiskartoitukset. Kehityskeskustelu käyty, säännölliset työpaikkakokoukset. Kansalaisopistossa on pidetty kehityskeskustelut toteutettu tuntiopettajien osaamiskartoitukset. Työpaikkakokoukset, joissa on käsitelty mm. kaupungin talouteen strategiaan liittyviä asioita, on pidetty säännöllisesti. ennaltaehkäisevät Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Riskiryhmiin (mm. työttömät elämäntapasairaat) kuuluvien henkilöiden aktivointi säännöllisen liikunnan harrastamiseen, oman hyvinvoinnin terveyden edistämiseen. Erityisryhmät: Erityislasten nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen inkluusion edistäminen. Pitkäaikaissairaiden ak- Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille elä- mäntapariskissä oleville. Erityisryhmiin kuuluvat työikäiset: Sydänsairaiden starttikurssit kytkettynä KYS sydänkuntoutuksen tkumoksi kurssien laajentaminen muihin elämäntapasairaisiin. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden avulla. Työikäiset: Liikuntaneuvonnassa 192 hlöä. Omatoimi starttiryhmiä on toteutettu, samoin KYS sydänsairaiden palveluiden ohuskerrat. Erityisryhmät: Sporttiskerhoon on saatu mukaan uusia seuro. Toteutettu matalan kynnyksen liikuntaryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Uusi ryhmä perustettiin kehitysvammaisille aikuisille. Mielenterveyskuntoutujien Liikkuva Mieli -työryhmää on kutsuttu koolle. 14

17 tivointi säännöllisen liikunnan pariin. ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Tavoite Toimenpide III seuranta Ikääntyneet: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ikääntyneille suunnatun liikunnan kehittämiseksi. Vertaisohatoiminnan turvaaminen laajentaminen. Seniorikuntosalitoiminnan laajentaminen maaseutualueille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kurssin tkaminen. Lapset nuoret: Liikuntapolun Liikkuva koulu - toimintamallien kehittäminen. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa. Aktivoida perheet liikkumaan yhdessä. Verkostotapaamiset järjestöjen seurojen kanssa. Uusien vertaisohajien koulutukset, idea- työnhuoltopäivät, ohaparin löytäminen kaikille. Maaseutualueen liikunnanoha toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursse maaseudulla. Liikunnasta Maaseutualueet: Niemisjärven tuolijumppa on aloitettu, tkuu vertaisohttuna. Seniorikuntosalikokeilu pidetty maaseuduilla. Nilsiässä toteutettu vertais- / vapaaehtoisohakoulutus. Liikuntaneuvontaa ohttu myös maaseutualueilla. Työikäisten kuntosalistartit aloitettu. Virtaa Eläkevuosiin - kurssin Ikääntyneet: toteuttaminen 4-5 krt / vuosi. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin- Lapset nuoret: Saada kursse toteutettu 2kpl syksyn 2014 uusia koulu mukaan Liikkuva koulu-ohjelmaan. Lii- aikana. Vertaisohajien työnhuoltopäiviä ollut kuusi. Niiralan seniorisalille kuntapolkuyhdysopettajien lisätty lisää ohusaiko. Kuntosali tapaamisten järjestäminen tutoroinnit toteutettu vertaisohtuissa kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapolkupäivien järjestä- yhdistyksen ryhmissä. Lapset nuoret: minen erityiskouluille. Liikuntatapahtuminen järjes- Liikkuva koulu, kolme uutta koulua jätti toimintasuunnitelman tulevat mukaan 1/2015. Opettajille suunnistus- täminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa: liikuntapolkupäivät, perheliikunta- toiminnallisen oppimisen koulutukset toteutettu. Perheliikunta päiviä kolme tapahtumat lähiliikunta-alueilla, koululaisten Ka- loka-joulukuussa. levan Kisat. Metsähallituksen LuontoLiikuttaa -hankkeeseen osallistuminen ennaltaehkäisevät Kulttuuriin aktivoivien palvelujen toimintamallien tuottaminen, kehittäminen tukeminen. Lapset, nuoret ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat opastetaan kokemaan, näkemään ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen kulttuurin eri aloihin. Kulttuurisuunnittelit -tuotta koordinoivat kehittävät yhdessä sidosryhmien (päivähoito, nuorisotyö, vanhuspalvelut) kulttuurikasvatuksen kulttuuriin aktivoinnin toimintamalle mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilitoiminnat, Nilsiän musiikki- tanssileiri, soveltavan taiteen työpat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat (Supersyysloma, Hyperhiihtoloma, Lasten nuorten pakkaspäivät, Kulttuuri- liikuntapolkupäivä) viralliset juhlat (Itsenäisyyspäivä Veteraanipäivä). Lisäksi uusia toiminto kehitetään resurssien mukaan. Ikäihmiset erityisryhmät: Kulttuurikahvila 60+ toimintaa seniori-ikäisille yhteistyössä yhteisö- toimintakeskuspalvelujen kanssa. Voimauttavat kuvataidepat viikoittain Linnanpellolla Neulamäessä. Kulttuurisen vanhustyön -hankkeen yhteisötaiteilit Puijonlaakson toimintakeskuksessa, Tervaniityn Honkarannan asumispalveluyksiköissä sekä Karttulan yksiköissä. Lisäksi hankkeen työpat (6kpl) Sakky:n vanhustyön oppisopimusopiskelijoille kulttuurisen työotteen käyttämisestä soveltamisessa. Erilaisia työpajo: kuntouttavan draama, oman elämänpolku (kädentaito), Seniorisävelet ikäihmisille palveluyksiköissä. Muistelutyötä musiikin keinoin kotihoidon kotisairaanhoi- 15

18 ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Asukastupa kylätalotoiminnan kehittäminen Tavoite Toimenpide III seuranta Asukastupatoimintaa -verkostoa kehitetään laajennetaan vuonna 2013 hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Avataan 3-4 asukastupaa. Nilsiässä asukastupa on ollut Sininauhaliiton hankkeena, mikä päättyi kesällä 2013, mutta asukastupaa pidetään auki 2013 vuoden tilat. loppuun. Karttulassa avattiin uusi asukastupa syksyllä 2013 yhteistyössä perusturvan terveydenhuollon kanssa. Neulamäen asukastupa avattiin seurakunnan tiloissa keväällä Asukastupaverkoston kehittämisen periaatteena on tehostaa kaupungin olemassa olevien tilojen käyttöä hakea uusia toiminnallisia kumppaneita myös ulkopuolelta. don asiakkaille. Käynnistettiin neuvottelut kehitysvammaisten taidetyötoiminnasta Työ- päiväkeskukselle. Lapset nuoret: Kulttuuripolku on käynnissä kaikissa kouluissa koulutuksia polkujen sisältöihin on järjestetty. Polku on laajennettu varhaiskasvatukseen, jonne tuotetaan tanssi-, muotoilu- sanataidepajo. Erityisesti maaseutualueet sosiaalisesti haasteelliset alueet huomioidaan pavalinnoissa. Erityisnuorille lapsille on järjestetty taidetoimintaa Pyörössä. Kulttuuripolku esiteltiin kulttuurikasvatusseminaarissa Lontoossa hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin keinoin Kuopiossa WHO-konferenssissa Ateenassa. Supersyysloma järjestettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa. On aloitettu aktiivisuutta edistävän mobiilisovelluksen suunnittelu. Tapahtumat: Aloitettiin vuoden 2015 Pakkaspäivien neljän Pakkasjuhlan tuotannot. Osallistuttiin Maaningan Huiluuruppeemien 2015 suunnitteluun. Tehtiin Nilsiän musiikki- tanssileirin toimintakertomus haettiin avustusta vuodelle Saatiin Rising Youth Bands -hankkeen viimeinen maksatuspäätös vietiin hanke siten päätökseen. Järjestettiin kulttuurin keskustelufoorumi Nilsiässä. Aloitettiin Ömeising Reis -tapahtuman 2015 tuotanto. Neulamäen asukastuvan muutto Via Dian toimitiloihin tammikuussa Asukastuvalle suuret mahdollistavat Särkiniemen asukastuvan muutto uusiin tiloihin ei onnistunutkaan suurten remonttikustannusten takia. Jatketaan vuokralla entisissä tiloissa. Saarijärven asukastuvan kosteusvaurio saatu korttua asukastupa pystyi tkamaan toimintaansa entisissä tuloissa. Asukastupatoimintaan alettu suunnitella emäntä/isäntämallia tiivistämään yhteistyötä alueen asukasyhdistyksen, asukkaiden asukastupien kanssa. 16

19 massa mm. PETE:n johdon foorumissa. Osallisuusvastaavien verkosto on koottu, mutta sen laajentaminen tkuu. Otettu käyttöön osallisuusvastaavien sähköinen työalusta. Osallisuuskoulutusten tko ensi vuodelle suunniteltu. Hankeyhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa arvioitu. Osallisuuden toteuttamista kaupungista. Työstetty koko kaupungin toimintakäsikiran kohta 4.2.Kansalaisten asiakkaiden osallistaminen. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Kriittinen menestystekijä ennaltaehkäisevät Osallisuuden asukasdemokratian kehittäminen Vanhojen kaupunginosien paikallislähtöinen kehittäminen. Tavoite Toimenpide III seuranta Osallisuuden asukasdemokratian toteuttamista edistetään kehitetään koko kaupungissa. Pihkassa Männistöön hankkeen yhteydessä tuotetaan asuinalueen kehittämisen osallisuusmalli. Kuopio-kuva Toiminnan Pääsy mukaan tkaminen uudelle toimintakaudelle. Healthy WHO Healthy City verkostossa. koordinointi, hyvi- City toiminnan en käytäntöjen kaminen WHO verkostossa. Koulutusta koko kaupungin henkilöstölle: Johdolle seminaarimuotoisena henkilökunnalle pilottihankkeiden avulla esimerkiksi Pihkassa Männistöön hankkeen osa-alueet. Tuotetaan työtä helpottavaa materiaalia ohjeistusta. Toimitaan kumppanina eri hallintokuntien kanssa. Huolehditaan, että alueen asukkaat pääsevät mukaan alusta lähtien asuinalueensa kehittämiseen. Mallinnetaan asuntoalueiden alueellista toimirakennetta kaupunkileaderin rahoituksien saamiseksi. Kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutuksia pidetty yhteensä 5 kpl syksyllä 2014 sekä vierailtu koulutta- Pihkassa Männistöön hankkeessa on järjestetty alueen nuorisotalolla nuorten työpa, asukasilta sekä käyty keskustelemassa Pihkassa Männistöön hankkeen toimista niin vanhuskuin vammaisneuvostossa. Käynnistetty Mäntykampuksen yhteisöllinen ikäihmisiä osallistava taidehanke. Hanke on poikkihallinnollinen saa avustusta Ympäristötaiteen säätiöltä. Hyvinvointiryhmä toimii ohusryhmänä. WHO asioista tiedottamisessa eteenpäin. Uudelle kaudelle haettu. Kuopion Osallistuminen WHO konferensseihin (3-4hlöä/ Kuo- konferenssia varten johtotiimi kopio). Haku uudelle toimintakaudelle. Konferenssin hakeminen vuodelle koontunut säännöllisesti. Konferenssin projektipäälliköksi valittu Kirsi Vartiainen-Tissari. WHO asioista: mm. Ateenan terveisistä kerrottu hyvinvointiryhmässä valmistelevassa ryhmässä. ennaltaehkäisevät Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Savuton Kunta Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa (ks. velet)varhaisen puuttumisen mallien kouluttaminen. Kuopio mukana PAKKA - toimintamallin toteuttamisessa. Hyvinvointikoordinaattori toimii ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä. Pakka-työryhmät ovat kokoontuneet, järjestettiin Älä Sammu joulun tähtikampanssa Heistinpuu-tapahtuma Snellmanin puistossa lkauduttiin kaupungille ravintoloihin Vanhustenviikolla ikäihmiset päihteet -tapahtuma Toteutettiin Selvät Sävelet - ehkäisevän työn viikko jonka aikana tavoitettiin noin 900 kuntalaista. Ensimmäinen Huo- 17

20 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide III seuranta maa lapsi - vertaistukiryhmä toteutui, ryhmässä oli mukana 14 henkilöä, joista kahdeksan oli lapsia. Savuton Kuopio- toimintasuunnitelmaa on täydennetty, viety savuttomuus-teemaa eteenpäin kuntaorganisaatiossa, päivitetty nettisivu suunniteltu savuttomuus-kampanjoita kaupungin henkilöstölle toiselle asteelle. ennaltaehkäisevät Yhteistyö verkostot. Vertaisoha- vapaaehtoistoiminnan toimintamallien kehittäminen Hyvinvointikertomuksen tekeminen valtuustokausittain, vuosittainen arviointi, hyväksytään talousarvion yhteydessä. Vertaisoha/vapaaehtoistoim innan koordinointi koulutus Kuopiossa (Arkeen voimaa ryhmät) yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Laaditaan terveydenhuoltolain kuntalain ohamana kuntaan sähköinen hyvinvointikertomus. Toukokuussa 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa hyvinvointikertomus kuntalaisten terveydestä hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomuksen te- Vapaaehtois- vertaisohatoiminnan järjestäminen. Arkeen Voimaa (ArVo)- Syksyllä neljä Arkeen Voimaa ryhmää, ryhmien vetäminen uusien joista yksi Karttulassa. Maaningan ohajien kouluttaen. Osallistuminen Kansalaisareena ryhmä ei alkanut vähäisen osallistumäärän takia. Valikko ryhmään ry:n tukema vapaaehtoistyön vastaavien ammatilli- osallistuttu aktiivisesti. Video Arkeen Voimaa ryhmistä valmistunut. Osallistuttu Arkeen Voimaa loppuseminaanen työryhmä yhteistyöverkostoon (VALIKKO riin Helsingissä. Vertaistukisivustoa -työryhmä). Työryhmän markkinoitu päivitetty. tavoitteena on ammatillinen vertaistuki palkkatyösuhteessa toimivien koordinoijien kesken. Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen kannustus. Vapaaehtoistoimijoiden verkostoalustan kehittäminen. Työstetään eri palvelualueiden asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Jatkossa Hyvinvointikertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa osana talous- toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointiryhmässä todet- hyvinvointikertomus hyväksytään osana kunnan taloustiin, että hyvinvointiryhmän kokouk toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi hyvinvointikertomuksen työstämisen. sessa tuotiin esille, että sähköisen hyvinvointikertomuksen hyvinvointipolitiikan tavoitteita painopistealueita ei ole saatu riittävästi lkautettua käytännön toimenpiteiksi esim. Targetorin käyttösuunnitelmien teksteissä ne eivät näy riittävästi. Miten kaikki saadaan miettimään mitä minun työssäni on ennaltaehkäisyä mikä on vaikuttavuutta? Lisäksi tällä hetkellä attelu on liikaa sektoroitunutta. Ihmiset pitäisi saada miettimään asioita laajemmin. Lisäksi toimintaympäristön kannalta olisi tarpeen miettiä miten monitoimiisuus saadaan taattua tkossa. Targetoriin tehtävät tekstit toimenpiteistä hyvinvointipolitiikan tavoitteiden saavutta- 18

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot