VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 6 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut 10 Taidepalvelut 24 Tapahtumapalvelut 30 Sisäisen valvonnan selonteko 34 Mittaristo 36 Henkilöstöseuranta 38 Talousarvion toteutumisvertailutieto 40 Yhdyskuntarakentaminen 47

3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta alta Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden Särkinimen kirston lakkautuspäätös lukien sekä linttiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirstopalveluiden järjestäminen. Kirstoautojen uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirstot. Osittain asiointi siirtyi lähikirstoista pääkirstolle, joten kirstojen asiointimäärässä ei tapahtunut merkittäviä vähennyksiä. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelua päätettiin tkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa asukastupa- kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma 2020 sekä alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Terve Kunta -verkoston valtakunnallinen kokous pidettiin Kuopiossa 9/2014 Ateenan Healthy Cities - konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 edustaa. Seuraavan HC-konferenssin järjestäminen saatiin Kuopioon 6/2015 valmistelut aloitettiin. Kaupungin 12. asukastupa avautui Vehmersalmella, Saarijärven asukastuvan kosteusvauriot korttiin, Nilsiän asukastuvalle saatiin keittiö Neulamäen asukastupa muutti seurakunnan tiloista Via Dian vuokralaiseksi. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistui. Kuopion kaupungissa olevista vapaansivistystyön oppilaitoksista tehtiin selvitys. Liikuntapalvelusuunnitelma valmistui käsiteltiin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa joulukuussa. Liikuntaneuvontaan osallistui n. 200 henkilöä Liikkuva Koulu -toiminnassa oli 17 koulua. Suomi 100 v-juhlavuoden teemat/tapahtumia suunniteltiin laassa yhteistyössä. Osallisuuden kehittämissuunnitelma koulutuspaketti valmistuivat, henkilöstön osallisuuskoulutukset aloitettiin koottiin osallisuusvastaavien verkostoa. Ennaltaehkäisevä päihdetyö laajeni monipuolistui, Pakka- toiminta, Selvät sävelet, Ehkäisevän työn viikko, Savuton Kuopio. Pihkassa Männistöön kokonaisuutta kehitettiin, ArkeenVoimaa -toiminta laajeni tehtiin esittelyvideo. Kaupungin yleisavustuksia haki 349 järjestöä. Hyvinvointimarkkinoinnin kokonaisuutta kehitettiin yhteistyössä. Peruskorttu laajennettu teatteri otettiin käyttöön. Kuopion tapahtumien supervuosi onnistui hyvin. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ylitystä n toimintakulut alittuivat talousarviosta n Toimintakatteen toteutuma 97,9 %. Suurimmat toimintakatteen alitukset toteutuivat kirstopalveluissa (n ), liikuntapalveluissa (n ), ulkoilu- virkistyspalveluissa n , kansalaistoiminnan aktivointiyksikössä (n ) sekä nettoyksiköissä eli kansalaisopistossa (n ) musiikkikeskuksessa (n ). Kirstopalveluiden museopalveluiden tulotavoitteet olivat liian korkeita, tulojen alitukset saatiin katettua kuitenkin meno vähentämällä. Liikuntapalveluiden kävijämäärien kehitys oli kuntosale lukuun ottamatta positiivinen, mutta asiakasmaksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöistä (erityisesti uinti- kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyneiden osuus näytti kasvavan. Tulokertymän vajeet paikattiin meno pienentämällä. Moottorikelkkareittihankkeen tulot toteutuivat n toimintakulut n alle talousarvion, hanke päättyi Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate alittui saatujen avustusten vuoksi n , varsinaisen toiminnan meno mm. henkilöstömeno saatiin katettua avustuksilla. Musiikkikeskus on kolmivuotisessa budjetoinnissa, eli positiivinen tulos esitetään siirrettäväksi vuodelle

4 Henkilöstömenosäästöjä lomarahavapaiden osapalkallisten säästövapaiden avulla saavutettiin n Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausittain. Talouden toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä vuodelta 2014 on 399,9, vähennystä edelliseen vuoteen 1,3 htv. Sairaus- tapaturmapoissaolojen määrä on yhteensä 12,4 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 htv. Tuottavuus tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahavapaat osapalkalliset säästövapaat, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksu takso. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan järjestäminen Säännösten määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ohusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön vuorovaikutuksen merkitystä. Vetovoima, kilpailukyky kasvu Kriittiset menestystekijät Innovaatio opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Tavoite Toimenpiteet III seuranta Opiskelijoiden kotouttaminen. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Tiedotetaan opiskelijoille kansalaisopiston tarjonnasta. Vuoden suurtapahtumat ottivat teemaksi, että Kuopiossa kannustetaan koululaisia aikuisiakin liikkumaan suurtapahtumien hengessä. Tästä on seurannut monipuolista mm. koululiikunnan seuratoiminnan yhteistyön konseptointia. Tapahtumia on kannustettu ottamaan opiskelit opiskelijärjestöt enemmän huomioon. Otettu käyttöön uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti lukien. Kuopio-kuva Tulokselliset Kuopiolaisten yhteistyöverkostot terveyden hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjen levittäminen. Yhteistyö Terve kunta - verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. ArkeenVoimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Osaava verkosto toimii Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä kokoontunut kaksi kertaa. WHO:n Healthy City -sihteeristö tutustui Kuopioon vierailun jälkeen saatiin päätös konferenssin saamisesta Kuopioon kesäkuussa

5 Kriittiset menestystekijät Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpiteet III seuranta Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa Laaditaan tapahtumakaupungille kokonaissuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelut toimivat merkittävänä osana Kuopio-kuvan rakentamista, vetovoimaa kaupungin markkinointia. Kuopion tapahtumakaupungin kehittäminen vuoteen laadinta on edennyt niin, että ohjelman kärkiteemat julkistettiin selostettiin järjestetyssä Kuopio tapahtumien kaupunki -seminaareissa. Asukkaat palvelut ennaltaehkäisevät Kriittiset menestystekijät Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet III seuranta Palvelutapo Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kehitetään asukkaat mukaanottaenkoilu- virkistysverkosto) kirsto, liikuntapaikka ul- Asukkaiden toteuttaminen. omaa vastuuta Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen. terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Kettulan Särkiniemen kirstot on lakkautettu Kirstoautojen uudet reitit astuivat voimaan Vapaa-an palveluiden verkostosuunnitelmaa on viety eteenpäin toimintaympäristön muutokset huomioiden. Järjestetty osallisuuskoulutusta mm. johtoryhmille. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutusta järjestettiin syksyllä ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. ennaltaehkäisevät Palvelu- Palvelujen kump- panuus järjestöjen yritysten kanssa tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys. Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto. Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellevin käytön tehostaminen. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kirstojärjestelmän kilpailutus julkaistu Palautusautomaatit on otettu käyttöön. Sähköinen avustuslomake on käytössä vuoden 2015 haussa. Tapahtumien maanomistalupien hakeminen tehtiin netistä hankittavaksi. Samalla muodostui ensimmäiset versiot tapahtumapuistoista. Myös tapahtumatukien hakeminen siihen liittyvä tiedonkeruu toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisesti. Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa annettiin tiedoksi kh:lle. Neulamäen asukastupa siirtyy vuoden 2015 alusta vuokralle Via Dian tiloihin. 3

6 Resurssit, johtaminen henkilöstö Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tavoite Toimenpiteet III seuranta Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tuottavuusohjelman tilankäyttöä te- Tilahallintaa toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Suunnitellaan toteutetaan toiminta budjetin mukaisesti. Reagoidaan nopeasti havaittuihin muutoksiin. Tilojen lähiliikunta-alueiden yhteiskäyttöä kehitetään Tila- palveluverkoston suunnitelman mukaisesti. Tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa painotetaan tilojen monimuotoisuutta eri käyttäjäryhmät huomioiden, mikä mahdollistaa tilojen yhteiskäytön nostaa niiden käyttöastetta Laaditaan käynnistetään toimintamalli, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Toiminta toteutunut talousarvion mukaisena. Koulutilojen koulupäivän ulkopuolisen käytön tehostamismalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti. Tilojen monimuotoisuus on otettu mm. uusien koulujen hankesuunnittelussa huomioon. Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaveluprosesse) Toiminto (pal- toteuttaminen arvioidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Tuottavuusohjelman Henkilöstön elä- toteuttaminen köityminen muu poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Palveluita kehitetään tkuvasti resurssien puitteissa tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaiden kumppaneiden kanssa. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Etenee suunnitellusti, mm. opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta Asukkaan Ääni paikallisvaikuttamisen viestintäverkostoa on kehitetty yhdessä Kalakukko ry:n kanssa. Etenee suunnitellusti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmatamistapo arvi- Palvelujen tuot- toteuttaminen oidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaikissa palveluissa selvitetään elinkeinoelämän kolmannen sektorin mahdollisuudet. Palvelujen tuotteistusta tketaan vertailtavuuden arvioinnin parantamiseksi. Etenee suunnitellusti. Kumppanuuksia kehitetty mm. asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti. 4

7 Kriittiset menestystekijäteeri Arviointikri- Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet III seuranta Työtä toimintatapo kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien avainprosessien kesken säännönmukaisten yhteistyömuotojen sopiminen toteuttaminen. Etenee suunnitellusti. Osallisuuskoulutus palvelualueiden johtoryhmille. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus toteutettiin syksyllä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen. Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen, järjestetään henkilöstöaloitteiden kerääminen. Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Etenee suunnitellusti. Työpaikkakokouksia kehityskeskustelu järjestetään säännöllisesti. 5

8 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Vuosi 2014 oli toiminnallisesti taloudellisesti haasteellinen vuosi. Vuosi sisälsi palveluverkoston supistamisia (mm. Kettulanlahden Särkiniemen kirston lakkautukset), käyttömaksujen korotuksia sekä muita toiminnallisia sopeuttamis- kehittämistoimenpiteitä toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kirstoverkoston supistaminen toteutui asetetun aikataulun mukaisesti. Kirstoautojen uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirstot. Osittain asiointi siirtyi lähikirstoista pääkirstolle, joten kirstojen asiointimäärissä ei tapahtunut merkittäviä vähennyksiä. Museopalveluiden näyttelytoiminta toteutui suunnitellusti näyttelyt keräsivät hyvät kävijämäärät. Myös liikuntapaikkojen kävijämäärät toteutuivat ennakoidusti. Sen sian omatoimisen hyvinvoinnin palveluille asetetut tulotavoitteet jäivät yhteensä hieman asetetuista tavoitteista. Kirstopalveluissa tulotavoitteen vajetta selittää ennakoitua pienempi myöhästymismaksujen kertymä. Museopalveluissa asetettu tulotavoite on osoittautunut liian suureksi suhteessa kävijämääriin. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöissä (erityisesti uinti- kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyvien osuus näyttäisi kasvavan. Tästä syystä, vaikka kävijämäärien kehitys on ollut kuntosale lukuun ottamatta positiivinen, asiakasmaksutuottojen kertymä ei ole toteutunut ennakoidusti. Tulokertymän vajeet on paikattu meno pienentämällä. Ulkoilu- virkistyspalveluiden toiminta- talous toteutui pääsääntöisesti ennakoidusti. Moottorikelkkareittihanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijteeri Arviointikri- Tavoite Toimenpide III seuranta Kannustava Henkilöstösuunnitelman henkilöstörakenne uudistetaan toimintaympä- Tarkoituksenmukainen Henkilöstösuunnitelma johtaminen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstökustannusten seksi. toteutuminen määrä ristön muutosten mukai- Henkilöstösuunnitelmia tarkastellaan kaikissa palveluprosesseissa muuttuvan hallinta toimintaympäristön resurssoinnin mukaisesti. Erityisesti kirstopalveluissa henkilöstösuunnitelmaa on uudistettu toteutettu kirstoverkostossa palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Rekrytointi, sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä työvoiman saatavuuden varmistaminen Henkilöstön sijoittuminen Henkilöstösuunnitelman hankinta organisaation osana laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka perus- tehtäviin tapahtuu suunnitelmallisesti siten, että tuu toimintaympäristön henkilöstön osaaminen, asiakastarpeiden muutoksiin näihin tekijöihin määrä, rakenne sijoittelu vastaavat määriteltyä mukautettuun palvelutuo- palvelutasoa, ennakoitu palvelutarve- toimintatapamuutoksia. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Joutuisa asiantunteva sisäinen ulkoinen rekrytointi tantoon. Avoimien tehtävien täyttö on tarkasteltu tapauskohtaisesti taloudellisen toimintaympäristön henkilöstösuunnitelman mukaisesti. 6

9 Kriittinen menestystekijä Kannustava Henkilöstön Henkilöstön osaaminen johtaminen suunnitelmallinen vastaa asiakas- pal- henkilöstöpolitiikkaminen kehittävelutarpeita Tavoite Toimenpide III seuranta Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi työmotivaation parantamiseksi Tarkistetaan työnvaativuuden arvioinnit tehtävissä, joissa tapahtuu olennaisia muutoksia. (etenee hitaasti tai osittain) Valmistellaan kaupungin linusten mukaisesti. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Resurssien mukainen verkosto Resurssit verkosto ovat tasapainossa. Kirstoverkoston tarkastelu; kirstoverkkoa supistetaan selvitellään Neulamäen kirston siirtäminen koululle eteläisen Kuopion aluekirston mahdollinen perustaminen. Kirstoautojen reitit uudistetaan. Kettulan Särkiniemen kirstot lakkautettu Kirstoauton uudet reitit astuivat voimaan Jynkän kirsto siirtyy Jynkän uudelle koululle syksyllä ennaltaehkäisevät Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Työhyvinvoinnin tkuva parantuminen Tilojen käytön tehostaminen Palvelupäällikkö vastaa palveluprosessiensa työterveyshuolto-, työhyvinvointi- työturvallisuuskäytännöistä. Lähiesimies toteuttaa aktiivisesti työyksikkönsä kehittämissuunnitelmaa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen, työpaikkakokouksiin, kehitys- arviointikeskusteluihin sekä työhyvinvoinnin toimintamallien toteuttamiseen. Hyvinvoiva työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö Turvallinen työympäristö Toteutetaan kehityskeskustelut järjestetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa työyksikön kehittämissuunnitelma, jonka toteutetaan kehitetään aktiivisesti. Työyksikön kehittämissuunnitelman toteuttamista käsitellään työpaikkakokouksissa. Hyvinvoinnin edistämisen Kehitetään toimintamallia, sekä Kasvun Oppimisen palvelualueiden veltuvat tilat käsitellään jossa liikuntakäyttöön so- liikuntakäyttöön soveltuvat tilat muodostavat käyttöön yhtenä kokonai- luovutetaan asiakkaiden kokonaisuuden tilojen suutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. käyttöaste vapaa - ankäytössä on korkea. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten muun aktiivisen työyhteisön aktiivisen kehittämisen keinoin. Toimintamalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti 7

10 Kriittinen menestystekijä Tulevaisuuteen Palveluverkosto, suunnattu kestävä kaupunkirakenne. -tuotanto laatutaso. Tavoite Toimenpide III seuranta Palveluverkosto, -tuotanto sekä liikunta-, ulkoilu- virkistyspaikkojen hoidon taso sopeutetaan resurssien tasolle. Ulkoliikuntapaikka- ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelusopimuksen Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelutuotantoon liittyvien tehtäväkorttien laatiminen palvelusopimukset tehtäväkortteineen tehty resurssien resurssien tasolle palvelutuotannon toteuttaminen tehtäväkorttien mu- puitteissa. kaisesti. ennaltaehkäisevät Palveluverkosto Valmistellaan Maaningan Valmistellaan Maaningan kirston liittyminen Kuopion kaupunginkirstoon versio Kuopion kanssa kirstojärjestelmän con Kuopion Maaningan kirstojen yhdistyminen tapahtui suunnitellusti. ennaltaehkäisevät Palveluverkostoa koskevaa suunnittelua tehostetaan. Vapaa-anpalveluiden Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden kehittämissuunnitelman (museot, kirstot, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- tulevien vuosien käytettä- mukaisesti huomioiden virkistysverkosto) toteuttaminenvissä olevat hoito- ylläpitoresurssit. (etenee hitaasti tai osittain) Palveluverkoston kehittämissuunnitelman valmistelu on edennyt kirstopalveluiden, museoiden tilaverkoston, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden osalta. Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita suunnitelman valmistelulle. ennaltaehkäisevät Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys Selvitetään avoimen lähdekoodin kaupallisten järjestelmien vaihtoehdot Kirstojärjestelmän kilpailutus tehty sen seurauksena järjestelmäksi valittiin Axiellin Aurora järjestelmä. ennaltaehkäisevät Asiakaslähtöisyydetusautomaatin käyttöön- Pääkirston palau- kehittäminen. oton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto Selvitetään, onko mahdollista hankkia pääkirstolle palautusautomaatti mihin se sijoitetaan. Pääkirston palautusautomaatti on otettu käyttöön. ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys. Yhteinen maksupolitiikka, Osallistutaan kaupunkitasoisen asiakaspalvelu- asiakaspalvelun kehittäminentyön kehittämiseen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden maksut yhdenmukaistetaan soveltuvin osin Kasvun Oppimisen palvelualueen kanssa. Osallistuttu kaupunkitasoisen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Maksupolitiikan yhdenmukaistaminen toteutettu osittain hyvinvoinnin edistämisen kasvun oppimisen palvelualueiden osalta. 8

11 Kriittinen menestystekijä Elämyksiä ennalta- tietoa muse- ehkäisevät oiden näyttelyillä. Tavoite Toimenpide III seuranta Perusnäyttelyiden lisäksi museot tuottavat vaihtuvia näyttelyjä. Omat näyttelytuotannot monipuolinen yhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Vetovoimaisuuden palvelualueen markkinoinnin kanssa tehtävällä hankekohtaisella yhteistyöllä vahvistetaan näyttelytoiminnan rahoitusta näkyvyyttä sekä lisätään koko kaupungin vetovoimaa. Toteutunut suunnitellusti. - Museo korttelimuseo: Nyt meillä on häät, Joulunäyttelyt - Kauppakeskus Matkus: Myrttikruunu pitsejä - Taidemuseo: Taiteilitoveruutta. ennaltaehkäisevät Kaupunkikulttuurin hyvinvoinnin edistäminen. Asiantuntipalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta, edistävät kestävää kehitystä tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä. Museot tuottavat kohderyhmäpalveluita erilaisille asiakasryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet). Museot ovat asiantuntijoina aktiivisesti mukana kulttuuri- luonnonympäristön sekä julkisen taiteen yhteistyöhankkeissa paikallisesti alueellisesti. Toteutunut suunnitellusti monipuolisesti. ennaltaehkäisevät Laadukas tietopalvelu tukeutuu kokoelmiin tutkimukseen. Kulttuuri- luonnonperinnön sekä kuvataiteen dokumentointi tutkimus sekä museoaineistojen digitointi etenee tavoitteiden mukaisesti. Dokumentointia, tutkimusta digitointia tehdään suunnitelmallisesti alan valtakunnalliset linukset velvoitteet mahdollisuudet huomioonottaen, museoalan yhteistyötä hyödyntäen. Etenee suunnitellusti. ennaltaehkäisevät Kokoelmatoiminnakoelmistaan kokoelmaelmatyö osallistuminen Museot huolehtivat ko- Suunnitelmallinen koko- kehittäminen. poliittisten suunnitelmien alan yhteistyöhön. mukaisesti museoalan yhteisiä linuksia noudattaen sekä osallistuvat valtakunnalliseen kokoelmatyön dokumentoinnin kehittämiseen. Toteutunut. Yhteistyö verkostot. Maakunnallinen valtakunnallinen yhteistyö. Museot osallistuvat valtakunnalliseen maakuntamuseo- aluetaidemuseotyön kehittämiseen. Esimerkkinä osallistuminen Museo hankkeeseen. Toteutunut suunnitellusti. 9

12 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut Hyvinvoinnin palvelualueella, kansalaistoiminnan yksikön kansalaisopiston palveluissa v toiminta on toteutunut tavoitteiden suunnitelmien mukaisesti, osittain arvioitua nopeamminkin monimuotoisena. Elokuussa tehtiin johdon katselmus kaikilla asukastuvilla, minkä pohlta kehittämistä tketaan. Haasteellisinta koko asukastupatoiminnan sisällön laadun kehittämisessä on se, että osaavien henkilöiden rekrytoiminen asukastupaohajiksi ei tahdo edelleenkään onnistua. Vuoden vaihteessa Neulamäen asukastupa siirtyi seurakunnan tiloista Via Dian vuokralaiseksi. Särkiniemen asukastuvan saaminen lakkautetun kirston tilaan ei onnistunut korkeiden remonttikustannusten vuoksi. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistui. WHOn Healthy Cities- Terve Kunta -verkostoissa on toimittu hyvin aktiivisesti. Syyskuussa 2014 Terve Kunta - verkoston kokous pidettiin Kuopiossa vuodelle 2015 saatiin WHO-konferenssin järjestelyvastuu Kuopioon samalla kun valmistauduttiin uuteen WHO-kauteen. Ateenan Healthy Cities -konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 edustaa. Kaupungin Vanhusneuvoston (asiakkuusjohta esittelijänä, hyvinvointikoordinaattori sihteerinä) toiminta sekä ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat osa Kansalaistoiminnan yksikön kokonaisuutta. THL:n Pakka- mallin toteuttaminen, Selvät sävelet, Savuton Kuopio, Ehkäisevän työn viikko, Huomaa lapsi -toiminta sekä koulujen vanhempainiltoihin osallistuminen ovat keskeisintä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelma LIIKUNNASTA HYVINVOINTIA valmistui hyväksyttiin lautakunnassa joulukuussa. KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) kautta on saatu lisärahoitusta työikäisten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen (MENOX- hanke) sekä muuhun liikunnanaktivointiin (puolet työttömille suunnattuun toimintaan). Osallistujia Menox- neuvonnassa on ollut 192 eli määrällinen tavoite on toteutunut. Kaupungin henkilöstön osallisuus osaamisen vahvistamiseen tähtääviä koulutustilaisuuksia oli syksyllä 5 ryhmää + PETEn jory. Osallisuusvastaavien verkoston kokoaminen eteni. Vuoden 2014 aikana saatiin Osallisuushanke Sallin kautta osallisuuden kehittämiseen Kuopiossa. Kaupungin Konservatorion yhteisenä toimintana etenee Takuulla! -hanke (Taiteesta kulttuurista hyvinvointia lapsille nuorille). Meneillään on Hyvinvointi Voimalan kehittäminen laassa yhteistyössä. Rahoitusta on saatu mm. Opetus- Kulttuuriministeriöltä sekä Kulttuurirahastolta. Loppuvuodesta ilmoitettiin myös testamenttilahjoituksesta toiminnalle. Nilsiästä periytynyt Ryb- hanke huipentui nuorten Italian matkaan. Nilsiän 54. Musiikki- tanssi- leiri toteutettiin onnistuneesti kesäkuun viimeisellä viikolla. ArkeenVoimaa ryhmiä on vuonna 2014 toteutettu kahdeksan (osallistujia 84) yksi ohakoulutus. Yhteensä koulutettu ohajia on Kuopiossa jo 24. Liikunnan aktivoinnissa on painotettu eniten tukea aktivointia tarvitseviin yksilöihin ryhmiin, liikuntapalveluketjua on vahvistettu. Liikkuva koulu -toimintamalliin on saatu mukaan jo 17 koulua. Kulttuuritoimijoiden yhteinen ryhmä on kokoontunut useita kerto. Suomi 100 vuotta -ideapalavereissa rakennettiin laassa yhteistyössä esitys Kuopion juhlavuoden teemaksi Sadan vuoden tanssi. Esitys lähetettiin marraskuussa Valtioneuvoston kansliaan. Kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saatiin Vapaaehtois- vertaisohatoimijoiden verkostoa on markkinoitu laasti. Kuopion hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta hyviä käytäntöjä on käyty esittelemässä monissa seminaareissa koulutuspäivillä, lokakuussa myös Ateenassa WHOn Healthy Cities -konferenssissa kutsuttuna Lontoossa. Kuopio juhlii -tapahtumaviikonlopun järjestämiseen osallistuttiin monella tavoin mm. elon/olonkorjuutorilla sekä luontoliikuntatapahtumaan Puijolla. Keskushallinnon ELYn kanssa laitettu liikkeelle Kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen isoa ESRhanketta. Ensimmäinen hakukierros marraskuussa. Järjestöille suunnattujen yleisavustusten haku oli marraskuussa, hakemuksia tuli n. 350 kpl. Kansalaisopistossa työtä toimintatapo kehitettiin palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti mm. ottamalla CAF-laatujärjestelmä käyttöön. Laatujärjestelmässä hyödynnettiin kansalaisopistojen yleistä CAF -aineistoa, Sofie arvioinnin Kuopion kaupungin mallin elementtejä. Arviointi oli osa Pedagogisen laadun kehittämishanketta, joka päättyi vuoden lopussa. 10

13 Kansalaisopiston organisaatiouudistus valmisteltiin vastaamaan kuntaliitoksista aiheutuvia muutoksia. Opisto osallistui Kansalaisopistojen liiton järjestämään muutosjohtajuuskoulutukseen. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide III seuranta Innovaatio opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kuopio-kuva Tulokselliset yhteistyöverkostot Opiskelijoiden Järjestetään opiskelijoille kotoutuminen. kohdennettu aktivoivia Kansalaisopisto tapahtumia tilaisuuksia. tarjoaa myös opiskelijoille monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Kuopiolaisten Yhteistyö Terve kunta - hyvinvoinnin terveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen, verkostoissa oppiminen kehittyminen. verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. Arkeen Voimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Mahdollinen haku WHOn Euroopan konferenssin järjestäjäksi syksylle Tehdään yhteistyötä opistojen Osaava-verkostossa sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa. Myös kansalaisopisto oli mukana keväällä järjestetyssä Ömeising reisopiskelitapahtumassa syksyllä Itä- Suomen yliopiston oppilaskunnan kulttuuriviikolla. Terve Kunta -verkostokokous Kuopiossa pidetty WHOn Healthy Cities -konferenssiin osallistui Kuopiosta 11 hlöä, 9 esitystä. Seuraava konferenssi Kuopiossa 6/ ArkeenVoimaa ryhmät tkuneet. Vuodessa 9 ryhmää, 82 osallistua. Ohajia 24. Ryhmään osallistuneet ostaneet aktiivisesti Asiakkaan kirjo. Toiveena saada ArkeenVoimaa Asiakkaan kir tkossa myös äänikirksi. Vapaan sivistystyön Osaava verkosto toimii aktiivisesti. Kansalaisopisto on myös osallistunut säännöllisesti Itä - Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän toimintaan. Kansalaisopisto on järjestänyt useita hyvinvointia terveyttä edistäviä luento tapahtumia yhteistyössä mm. perusturvan eri järjestöjen kanssa. Joulukuussa vietiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle Kuopion vapaan sivistystyön selvitys. Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Kuopio-kuva Yhteistyöhakuinen avoimesti viestivä Kuopio Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa Palvelutuotanto vastaa kansalaisten tarpeisiin Kaupunkilaisilla on Hyvinvointipalveluiden ankohtainen tieto kansalaisopistopalveluiden hyvinvointia tehokas markkinointi kohderyhmittäin. terveyttä edistävistä palveluista Kansalaisopisto on tarjonnut kaikille ikäryhmille laadukkaita monipuolisia omaehtoisen oppimisen mahdollisuuksia lähipalveluna koko Kuopion sopimuskuntien alueella. Ankohtainen tieto kaupunkilaisten saatavilla useiden eri viestintäväli- 11

14 ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpide III seuranta aktivoivista toimintamahdollisuuksista sekä kansalaisopiston palveluista. Avainprosessin palvelutapo kansalaisopiston toimintaa kehitetään asukkaat mukaan ottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen lautakunnan hyväksymän osallisuussuunnitelman mukaisesti. Kaupungin henkilöstön kouluttaminen osallisuus osaamisessa. Yhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa. Asukkaiden toiveet huomioidaan kurssisuunnittelussa. Opiston alueellisessa tarjonnassa hyödynnetään opistoyhteyshenkilöiden verkostoa. neiden kautta. Crealab Oy:n kanssa hyvinvointimarkkinointikonseptin kehittäminen. Kansalaisopistossa markkinointia on kohdennettu erityisesti lapsille nuorille sekä senioreille. Kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutuksia pidetty yhteensä 5 kpl sekä vierailtu kouluttamassa mm. PETE:n johdon foorumissa syksyllä Osallisuusvastaavien verkosto on koottu, mutta sen laajentaminen tkuu. Kaupungin sisäinen projektityöalusta otettiin käyttöön sisäisessä osallisuusviestinnässä. Osallisuuskoulutusten tko vuodelle 2015 suunniteltu. Hankeyhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa arvioitu. Kansalaisopiston opiskelit ovat osallistuneet kurssisuunnitteluun sähköisen e-lomakkeen sekä opistoyhteyshenkilöiden kautta. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta. ennaltaehkäisevät Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellewin käytön Sähköinen yleisavustushakemuslomake on otettu käyttöön. tehostaminen. Selvitetään tietohallinnon Liikunta-Hellewin käyttö onnistunutta: kanssa mahdollisuus kansalaisopiston kurssimaksu- maksujen tuloutus parantunut. Kansalaisopiston sähköiset palvelut jen maksamiseen sähköisenä online. ovat aktiivisessa käytössä; e-lomakkeet, sähköinen ilmoittautuminen etäluennot ryhmille sekä asiakkaiden koteihin. Kansalaisopiston sähköisen online -maksamisen käyttöönotto on osoittautunut haasteelliseksi ulkoisen myyntireskontran (Kuhilas) opiston hallinto-ohjelman yhteensovittamisessa. ennaltaehkäisevät Ennakoivat, ennaltaehkäisevät omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Ennaltaehkäiseviä palvelu toimintatapo kehitetään edelleen Ks. palveluprosessin toimenpiteet Kansalaisopiston toiminta on luonteeltaan kokonaisuudessaan ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevaa. 12

15 Kriittinen menestystekijä ennaltaehkäisevät Palvelukumppanuu- det järjestöjen yhteisöjen kanssa Tavoite Toimenpide III seuranta Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi Lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palvelutuotannossa. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Avustusprosessiin liittyvä yhteistyö avustusasiakkaina olevien järjestöjen kanssa. Yhteistyöryhmät mm. ennaltaehkäisevä päihdetyö, PAKKA (=paikallista alkoholipolitiikkaa), turvallisuus, seksuaaliterveys, seurafoorumi... Yhteistyötä on tehty useissa eri verkostoissa: Pakka-työryhmissä, Selvät Sävelet - ehkäisevän työn viikon työryhmässä, turvallisuussuunnitelman ohusryhmässä, KYS:n päihdepotilaan hoitoprosessi-työryhmässä, Savuton Kuopio työn kautta sekä Huomaa lapsi -toiminnan kautta. Opiskelijoita HUMAKista Savon ammatti- aikuisopistolta on ollut mukana toiminnoissa niiden suunnittelussa. Kansalaisopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä lähiseudun oppilaitosten kanssa, erityisesti hankkeissa projekteissa. Tasapainoinen talous Tuotavuusohjelman Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä Tarkka talousseuranta kuukausittain, palveluprosessi- en toiminnan kehittäminen toteuttaminen toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa (valmis) Kansalaistoiminnan yksikön talousarviossa jäämässä plussalle kansalaisopiston n Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman tilankäyttöä tealueiden, seurakuntien, yms. Tilahallintaa Yhteistyö muiden palvelu- toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista mm. asukastupaverkoston yhteistyötahojen kanssa Neulamäen asukastuvan muutto Via Dia ry:n toimitiloihin. Toiminta aloitetaan uudessa paikassa tammikuussa luovutaan. Palveluverkoston te- kehittämisessä Saarijärven asukastuvan kosteusvaurio saatu korttua asukashokkuutta lisätään. tupa pystyi tkamaan toimintaansa entisissä tuloissa. Särkiniemen asukastuvan muutto uusiin tiloihin ei onnistunutkaan suurten remonttikustannusten takia. Jatketaan vuokralla entisissä tiloissa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaluprosesse) arvivuuden parantaminen Toiminto (palve- Liikuntapalveluketjun toimi- toteuttaminen oidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden parantamiseksi. Liikuntapalvelusuunnitelma valmis käsitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa

16 Kriittinen menestystekijä Tasapainoinen talous Tavoite Toimenpide III seuranta Tuottavuusohjelmaköityminen muu (etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön elä- Arvioidaan tilanteen mukaan toteuttaminen poistuma hyödynnetään tehokkaasti saatu vakinaisesti täytettyä. Haastat- Palvelusihteerin paikkaa ei ole vielä tuottavuuden parantamisessa sijoitettava), neuvottelu. telu (työkiertoon haluava/ uudelleen Maaninkalta siirtyvistä vapaa - aikatoimen työntekijöistä monta neuvottelua. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteutuminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaupungin sisäiset ostopalvelut arvioitava (etenee hitaasti tai osittain) Omista ohus hoitaa asiaa. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Työtä toimintatapo kehitetään minnan kehittäminen. CAF-arvioinnit - laatutoi- kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti Osallistuttu toimintakäsikir koulutuksiin oppina opettana. Kansalaisopistossa CAF-arviointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Osaamiskartoitukset. Kehityskeskustelu käyty, säännölliset työpaikkakokoukset. Kansalaisopistossa on pidetty kehityskeskustelut toteutettu tuntiopettajien osaamiskartoitukset. Työpaikkakokoukset, joissa on käsitelty mm. kaupungin talouteen strategiaan liittyviä asioita, on pidetty säännöllisesti. ennaltaehkäisevät Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Riskiryhmiin (mm. työttömät elämäntapasairaat) kuuluvien henkilöiden aktivointi säännöllisen liikunnan harrastamiseen, oman hyvinvoinnin terveyden edistämiseen. Erityisryhmät: Erityislasten nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen inkluusion edistäminen. Pitkäaikaissairaiden ak- Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille elä- mäntapariskissä oleville. Erityisryhmiin kuuluvat työikäiset: Sydänsairaiden starttikurssit kytkettynä KYS sydänkuntoutuksen tkumoksi kurssien laajentaminen muihin elämäntapasairaisiin. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden avulla. Työikäiset: Liikuntaneuvonnassa 192 hlöä. Omatoimi starttiryhmiä on toteutettu, samoin KYS sydänsairaiden palveluiden ohuskerrat. Erityisryhmät: Sporttiskerhoon on saatu mukaan uusia seuro. Toteutettu matalan kynnyksen liikuntaryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Uusi ryhmä perustettiin kehitysvammaisille aikuisille. Mielenterveyskuntoutujien Liikkuva Mieli -työryhmää on kutsuttu koolle. 14

17 tivointi säännöllisen liikunnan pariin. ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Tavoite Toimenpide III seuranta Ikääntyneet: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ikääntyneille suunnatun liikunnan kehittämiseksi. Vertaisohatoiminnan turvaaminen laajentaminen. Seniorikuntosalitoiminnan laajentaminen maaseutualueille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kurssin tkaminen. Lapset nuoret: Liikuntapolun Liikkuva koulu - toimintamallien kehittäminen. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa. Aktivoida perheet liikkumaan yhdessä. Verkostotapaamiset järjestöjen seurojen kanssa. Uusien vertaisohajien koulutukset, idea- työnhuoltopäivät, ohaparin löytäminen kaikille. Maaseutualueen liikunnanoha toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursse maaseudulla. Liikunnasta Maaseutualueet: Niemisjärven tuolijumppa on aloitettu, tkuu vertaisohttuna. Seniorikuntosalikokeilu pidetty maaseuduilla. Nilsiässä toteutettu vertais- / vapaaehtoisohakoulutus. Liikuntaneuvontaa ohttu myös maaseutualueilla. Työikäisten kuntosalistartit aloitettu. Virtaa Eläkevuosiin - kurssin Ikääntyneet: toteuttaminen 4-5 krt / vuosi. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin- Lapset nuoret: Saada kursse toteutettu 2kpl syksyn 2014 uusia koulu mukaan Liikkuva koulu-ohjelmaan. Lii- aikana. Vertaisohajien työnhuoltopäiviä ollut kuusi. Niiralan seniorisalille kuntapolkuyhdysopettajien lisätty lisää ohusaiko. Kuntosali tapaamisten järjestäminen tutoroinnit toteutettu vertaisohtuissa kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapolkupäivien järjestä- yhdistyksen ryhmissä. Lapset nuoret: minen erityiskouluille. Liikuntatapahtuminen järjes- Liikkuva koulu, kolme uutta koulua jätti toimintasuunnitelman tulevat mukaan 1/2015. Opettajille suunnistus- täminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa: liikuntapolkupäivät, perheliikunta- toiminnallisen oppimisen koulutukset toteutettu. Perheliikunta päiviä kolme tapahtumat lähiliikunta-alueilla, koululaisten Ka- loka-joulukuussa. levan Kisat. Metsähallituksen LuontoLiikuttaa -hankkeeseen osallistuminen ennaltaehkäisevät Kulttuuriin aktivoivien palvelujen toimintamallien tuottaminen, kehittäminen tukeminen. Lapset, nuoret ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat opastetaan kokemaan, näkemään ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen kulttuurin eri aloihin. Kulttuurisuunnittelit -tuotta koordinoivat kehittävät yhdessä sidosryhmien (päivähoito, nuorisotyö, vanhuspalvelut) kulttuurikasvatuksen kulttuuriin aktivoinnin toimintamalle mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilitoiminnat, Nilsiän musiikki- tanssileiri, soveltavan taiteen työpat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat (Supersyysloma, Hyperhiihtoloma, Lasten nuorten pakkaspäivät, Kulttuuri- liikuntapolkupäivä) viralliset juhlat (Itsenäisyyspäivä Veteraanipäivä). Lisäksi uusia toiminto kehitetään resurssien mukaan. Ikäihmiset erityisryhmät: Kulttuurikahvila 60+ toimintaa seniori-ikäisille yhteistyössä yhteisö- toimintakeskuspalvelujen kanssa. Voimauttavat kuvataidepat viikoittain Linnanpellolla Neulamäessä. Kulttuurisen vanhustyön -hankkeen yhteisötaiteilit Puijonlaakson toimintakeskuksessa, Tervaniityn Honkarannan asumispalveluyksiköissä sekä Karttulan yksiköissä. Lisäksi hankkeen työpat (6kpl) Sakky:n vanhustyön oppisopimusopiskelijoille kulttuurisen työotteen käyttämisestä soveltamisessa. Erilaisia työpajo: kuntouttavan draama, oman elämänpolku (kädentaito), Seniorisävelet ikäihmisille palveluyksiköissä. Muistelutyötä musiikin keinoin kotihoidon kotisairaanhoi- 15

18 ennaltaehkäisevät Kriittinen menestystekijä Asukastupa kylätalotoiminnan kehittäminen Tavoite Toimenpide III seuranta Asukastupatoimintaa -verkostoa kehitetään laajennetaan vuonna 2013 hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Avataan 3-4 asukastupaa. Nilsiässä asukastupa on ollut Sininauhaliiton hankkeena, mikä päättyi kesällä 2013, mutta asukastupaa pidetään auki 2013 vuoden tilat. loppuun. Karttulassa avattiin uusi asukastupa syksyllä 2013 yhteistyössä perusturvan terveydenhuollon kanssa. Neulamäen asukastupa avattiin seurakunnan tiloissa keväällä Asukastupaverkoston kehittämisen periaatteena on tehostaa kaupungin olemassa olevien tilojen käyttöä hakea uusia toiminnallisia kumppaneita myös ulkopuolelta. don asiakkaille. Käynnistettiin neuvottelut kehitysvammaisten taidetyötoiminnasta Työ- päiväkeskukselle. Lapset nuoret: Kulttuuripolku on käynnissä kaikissa kouluissa koulutuksia polkujen sisältöihin on järjestetty. Polku on laajennettu varhaiskasvatukseen, jonne tuotetaan tanssi-, muotoilu- sanataidepajo. Erityisesti maaseutualueet sosiaalisesti haasteelliset alueet huomioidaan pavalinnoissa. Erityisnuorille lapsille on järjestetty taidetoimintaa Pyörössä. Kulttuuripolku esiteltiin kulttuurikasvatusseminaarissa Lontoossa hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin keinoin Kuopiossa WHO-konferenssissa Ateenassa. Supersyysloma järjestettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa. On aloitettu aktiivisuutta edistävän mobiilisovelluksen suunnittelu. Tapahtumat: Aloitettiin vuoden 2015 Pakkaspäivien neljän Pakkasjuhlan tuotannot. Osallistuttiin Maaningan Huiluuruppeemien 2015 suunnitteluun. Tehtiin Nilsiän musiikki- tanssileirin toimintakertomus haettiin avustusta vuodelle Saatiin Rising Youth Bands -hankkeen viimeinen maksatuspäätös vietiin hanke siten päätökseen. Järjestettiin kulttuurin keskustelufoorumi Nilsiässä. Aloitettiin Ömeising Reis -tapahtuman 2015 tuotanto. Neulamäen asukastuvan muutto Via Dian toimitiloihin tammikuussa Asukastuvalle suuret mahdollistavat Särkiniemen asukastuvan muutto uusiin tiloihin ei onnistunutkaan suurten remonttikustannusten takia. Jatketaan vuokralla entisissä tiloissa. Saarijärven asukastuvan kosteusvaurio saatu korttua asukastupa pystyi tkamaan toimintaansa entisissä tuloissa. Asukastupatoimintaan alettu suunnitella emäntä/isäntämallia tiivistämään yhteistyötä alueen asukasyhdistyksen, asukkaiden asukastupien kanssa. 16

19 massa mm. PETE:n johdon foorumissa. Osallisuusvastaavien verkosto on koottu, mutta sen laajentaminen tkuu. Otettu käyttöön osallisuusvastaavien sähköinen työalusta. Osallisuuskoulutusten tko ensi vuodelle suunniteltu. Hankeyhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa arvioitu. Osallisuuden toteuttamista kaupungista. Työstetty koko kaupungin toimintakäsikiran kohta 4.2.Kansalaisten asiakkaiden osallistaminen. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Kriittinen menestystekijä ennaltaehkäisevät Osallisuuden asukasdemokratian kehittäminen Vanhojen kaupunginosien paikallislähtöinen kehittäminen. Tavoite Toimenpide III seuranta Osallisuuden asukasdemokratian toteuttamista edistetään kehitetään koko kaupungissa. Pihkassa Männistöön hankkeen yhteydessä tuotetaan asuinalueen kehittämisen osallisuusmalli. Kuopio-kuva Toiminnan Pääsy mukaan tkaminen uudelle toimintakaudelle. Healthy WHO Healthy City verkostossa. koordinointi, hyvi- City toiminnan en käytäntöjen kaminen WHO verkostossa. Koulutusta koko kaupungin henkilöstölle: Johdolle seminaarimuotoisena henkilökunnalle pilottihankkeiden avulla esimerkiksi Pihkassa Männistöön hankkeen osa-alueet. Tuotetaan työtä helpottavaa materiaalia ohjeistusta. Toimitaan kumppanina eri hallintokuntien kanssa. Huolehditaan, että alueen asukkaat pääsevät mukaan alusta lähtien asuinalueensa kehittämiseen. Mallinnetaan asuntoalueiden alueellista toimirakennetta kaupunkileaderin rahoituksien saamiseksi. Kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutuksia pidetty yhteensä 5 kpl syksyllä 2014 sekä vierailtu koulutta- Pihkassa Männistöön hankkeessa on järjestetty alueen nuorisotalolla nuorten työpa, asukasilta sekä käyty keskustelemassa Pihkassa Männistöön hankkeen toimista niin vanhuskuin vammaisneuvostossa. Käynnistetty Mäntykampuksen yhteisöllinen ikäihmisiä osallistava taidehanke. Hanke on poikkihallinnollinen saa avustusta Ympäristötaiteen säätiöltä. Hyvinvointiryhmä toimii ohusryhmänä. WHO asioista tiedottamisessa eteenpäin. Uudelle kaudelle haettu. Kuopion Osallistuminen WHO konferensseihin (3-4hlöä/ Kuo- konferenssia varten johtotiimi kopio). Haku uudelle toimintakaudelle. Konferenssin hakeminen vuodelle koontunut säännöllisesti. Konferenssin projektipäälliköksi valittu Kirsi Vartiainen-Tissari. WHO asioista: mm. Ateenan terveisistä kerrottu hyvinvointiryhmässä valmistelevassa ryhmässä. ennaltaehkäisevät Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Savuton Kunta Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa (ks. velet)varhaisen puuttumisen mallien kouluttaminen. Kuopio mukana PAKKA - toimintamallin toteuttamisessa. Hyvinvointikoordinaattori toimii ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä. Pakka-työryhmät ovat kokoontuneet, järjestettiin Älä Sammu joulun tähtikampanssa Heistinpuu-tapahtuma Snellmanin puistossa lkauduttiin kaupungille ravintoloihin Vanhustenviikolla ikäihmiset päihteet -tapahtuma Toteutettiin Selvät Sävelet - ehkäisevän työn viikko jonka aikana tavoitettiin noin 900 kuntalaista. Ensimmäinen Huo- 17

20 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide III seuranta maa lapsi - vertaistukiryhmä toteutui, ryhmässä oli mukana 14 henkilöä, joista kahdeksan oli lapsia. Savuton Kuopio- toimintasuunnitelmaa on täydennetty, viety savuttomuus-teemaa eteenpäin kuntaorganisaatiossa, päivitetty nettisivu suunniteltu savuttomuus-kampanjoita kaupungin henkilöstölle toiselle asteelle. ennaltaehkäisevät Yhteistyö verkostot. Vertaisoha- vapaaehtoistoiminnan toimintamallien kehittäminen Hyvinvointikertomuksen tekeminen valtuustokausittain, vuosittainen arviointi, hyväksytään talousarvion yhteydessä. Vertaisoha/vapaaehtoistoim innan koordinointi koulutus Kuopiossa (Arkeen voimaa ryhmät) yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Laaditaan terveydenhuoltolain kuntalain ohamana kuntaan sähköinen hyvinvointikertomus. Toukokuussa 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa hyvinvointikertomus kuntalaisten terveydestä hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomuksen te- Vapaaehtois- vertaisohatoiminnan järjestäminen. Arkeen Voimaa (ArVo)- Syksyllä neljä Arkeen Voimaa ryhmää, ryhmien vetäminen uusien joista yksi Karttulassa. Maaningan ohajien kouluttaen. Osallistuminen Kansalaisareena ryhmä ei alkanut vähäisen osallistumäärän takia. Valikko ryhmään ry:n tukema vapaaehtoistyön vastaavien ammatilli- osallistuttu aktiivisesti. Video Arkeen Voimaa ryhmistä valmistunut. Osallistuttu Arkeen Voimaa loppuseminaanen työryhmä yhteistyöverkostoon (VALIKKO riin Helsingissä. Vertaistukisivustoa -työryhmä). Työryhmän markkinoitu päivitetty. tavoitteena on ammatillinen vertaistuki palkkatyösuhteessa toimivien koordinoijien kesken. Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen kannustus. Vapaaehtoistoimijoiden verkostoalustan kehittäminen. Työstetään eri palvelualueiden asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Jatkossa Hyvinvointikertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa osana talous- toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointiryhmässä todet- hyvinvointikertomus hyväksytään osana kunnan taloustiin, että hyvinvointiryhmän kokouk toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi hyvinvointikertomuksen työstämisen. sessa tuotiin esille, että sähköisen hyvinvointikertomuksen hyvinvointipolitiikan tavoitteita painopistealueita ei ole saatu riittävästi lkautettua käytännön toimenpiteiksi esim. Targetorin käyttösuunnitelmien teksteissä ne eivät näy riittävästi. Miten kaikki saadaan miettimään mitä minun työssäni on ennaltaehkäisyä mikä on vaikuttavuutta? Lisäksi tällä hetkellä attelu on liikaa sektoroitunutta. Ihmiset pitäisi saada miettimään asioita laajemmin. Lisäksi toimintaympäristön kannalta olisi tarpeen miettiä miten monitoimiisuus saadaan taattua tkossa. Targetoriin tehtävät tekstit toimenpiteistä hyvinvointipolitiikan tavoitteiden saavutta- 18

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.9.2014 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KKI-PÄIVÄT HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Heli Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki

KKI-PÄIVÄT HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Heli Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki KKI-PÄIVÄT 22.3.2017 HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Hei Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki Päämäärät: KUOPIO KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2020 (UUSITAAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakun nta 29.1.2015 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Avainprosessien

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.12.2013 84 Asianro 8687/02.02.00/2013 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote -rakenteessa Asukkaat/asiakkaat Kunnat Yhteinen tietovaranto -asukkaiden

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.8.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 3 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2016 1 (kv. 9.11.2015) Avainprosessien

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere 27.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen aamupäivän

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016

I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016 I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.5.2016 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS LAPISSA. Ryhmätyöskentelyn tuotokset Työkokous Lapin aluehallintovirasto

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS LAPISSA. Ryhmätyöskentelyn tuotokset Työkokous Lapin aluehallintovirasto HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS LAPISSA Ryhmätyöskentelyn tuotokset Työkokous 1.3.2017 Lapin aluehallintovirasto 1 Tehtävä 1: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ehkäisevän

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! 14.9.2016 Sini Sallinen 1 Meidän kunta = Hyvinvoinnin johtaminen = Yhteinen väestö Ł Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta! Ł Organisaatiolähtöisestä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot