Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 Årsberättelse"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

2 SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN EN BLICK PÅ Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat 20 JÄSENMÄÄRÄN JA JÄSENMAKSUN KEHITYS 21 JÄSENYHDISTYKSET 22 TULOSLASKELMA 23 TASE 24 SEFEN SIJOITUSSALKKU 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS 26 HUOMIONOSOITUKSET 27 TOIMIHENKILÖT 30 TOIMIELIMET 33 EDUSTUKSET 34 LUOTTAMUSHENKILÖT SEFEn toimielimissä

3 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund SEFE ry

4 Vuosikertomus 2012 Yleistä Vuotta 2012 leimasi euroalueen joutuminen taantumaan, ja myös Suomen taloudessa elettiin vaikeita aikoja. Bruttokansantuotteen volyymi pieneni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,2 prosentilla. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos oli joulukuussa 2,4 %. Vuositasolla inflaatio oli 2,8 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan loka-joulukuussa 3,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot kasvoivat 0.8 prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. SEFEn palkkatasotutkimuksen mukaan työssäkäyvien ekonomijäsenten mediaanipalkka oli euroa. Palkkamediaani kasvoi 2,1 prosentilla vuoden 2011 lokakuuhun verrattuna. Samanaikaisesti ekonomien luottamus oman työpaikan varmuuteen heikkeni jonkin verran. Raamisopimus rauhoitti työmarkkinavuotta Vuosi oli sopimusneuvotteluiden osalta rauhallinen johtuen syksyllä 2011 solmitusta raamisopimuksesta. Raamisopimuksen eri työryhmät edistyivät työssään kuitenkin varsin hitaasti. Suurimpana haasteena oli kolmen päivän koulutusoikeutta koskeva kiista, jonka ratkaiseminen ei edennyt vuoden aikana. Työryhmän tekemä lakiluonnos ja koko hanke hylättiin Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksessa syksyllä. Syksyllä vaihtui myös EK:n johtopari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja uudeksi toimitusjohtajaksi Jyri Häkämies. EK:n linjaukset jyrkkenivät, ja vuodenvaihteessa alkoi näyttää siltä, että neuvotteluvuodesta 2013 tulee varsin vaikea. Kestävyysvajekeskustelu leimasi voimakkaasti vuotta ja eläkepolitiikassa eläkeiän alaikärajan nostaminen oli keskeinen kiistelynaihe. SEFE-yhteisö kasvatti jäsenmääräänsä Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liitolla oli vuoden lopussa jäseninä 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Vuodenvaihteessa SEFE-yhteisössä oli henkilöjäsentä. SEFE-yhteisössä oli kylteri- ja ekonomijäseniä yhteensä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. SEFE-yhteisöön kuuluu SEFE ry:n ja jäsenyhteisöjen lisäksi tytäryhtiö Ekonomia Oy, jossa ei tällä hetkellä ole toimintaa. Toiminnan tulos Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2012 oli -12,1 milj. euroa (2011: -11,4 milj. euroa) ja se toteutui 3 prosenttia yli budjetoidun. Varsinaisen toiminnan vastuualueiden Johto, Hallinto, Viestintä ja markkinointi, Vaikuttaminen ja edunvalvonta ja Lakiyksikkö toteumat ylittivät 1 12 prosenttia budjetoidun. Palvelut vastuualue toteutui budjetoidusti. Toimintaa rahoitettiin osin sijoitusomaisuuden tuotoilla. Liiton sijoitusomaisuuden toteutuneet tuotot vuonna olivat 8,4 milj. euroa (2011: 5,1 milj. euroa) ja kulut ilman arvonalennuksia euroa (2011: 0,6 milj. euroa). Budjetoidut sijoitustoiminnan tuotot (korkotuotot, vuokratuotot ja osinkotuotot ilman myyntivoittoja ja -tappioita) toteutuivat 3 prosenttia budjetoitua pienempinä. Myyntivoittoja kirjattiin 5,5 milj. euroa. Myyntitappioita ei syntynyt. Liiton sijoitus omaisuuteen tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä - 0,02 milj. euron arvosta arvonpalautus- ja arvonalennuskirjauksia. Sijoitustoiminnan kokonaistulos oli 7,8 milj. euroa (2011: 1,1 milj. euroa). Liiton hallitus on seurannut sijoitusomaisuuden arvon kehitystä jokaisessa kokouksessaan. Tilikauden päätöksiä, painopisteitä ja toimintaa Vuosi 2012 oli SEFEn 77. toimintavuosi. Vuoden keskeinen ja haastava painopistealue oli liiton strategian uudistaminen ja siihen liittyvät valinnat. Syysliittokokous Kuopiossa 24. marraskuuta hyväksyi liiton uuden strategian vuosiksi Strategian turvallisen kivijalan muodostavat alueellisuus, edunvalvonta, SEFEn itsenäisyys ja vakaa talous. SEFEn visio on olla kasvun mahdollistaja. Strategian missio on Menestyvä ekonomi. Strategian ydin on, että SEFE on yksilöiden yhteisö. Keskeisiä elementtejä ovat osaamisen ja rohkeuden jakaminen. Estonia Business School Helsinki -kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön opiskelijoiden opiskelijajärjestö HEBS ry haki ensimmäisenä ulkomaalaisena kauppatieteellisen yliopiston opiskelijajärjestönä SEFEn jäsenyyttä. Syysliittokokous ei kuitenkaan halunnut kiirehtiä päätöksenteossa. SEFE-yhteisön on hyvä ensin luoda HEBS ryn kanssa läheisemmät yhteistyösuhteet sekä tutustua Estonian Business School -kauppakorkeakoulun toimintaan ja tutkintoihin. Toimintavuoden painopistealueita olivat asiakkuuksien tunnistaminen ja palvelujen kehittäminen asiakkuusryhmittäin sekä luottamushenkilöiden perehdyttäminen niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet toimia tehtävässään. Painopistealueita olivat jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpeiton parantaminen, henkilöstön työhyvinvointi sekä kustannustehokkuuden parantaminen kaikessa toiminnassa. 2 SEFEn vuosikertomus 2012

5 Toiminnassa painotettiin yhteiskunnallista vaikuttamista ja kauppatieteellisen alan kansallisen strategian jalkauttamista. SEFEn omien tulosmittareiden kehittäminen kuului vuoden toiminnallisiin tavoitteisiin. Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja toiminnan tehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Samoin palvelujen ja jäsenlähtöisen toimintamallin sekä jäsenyhdistysyhteistyön kehittäminen olivat keskeinen osa vuoden toimintaa. Syksyn kunnallisvaalit näkyivät SEFEn yhteiskuntapoliittisessa vaikuttamistyössä. Vuoden aikana uudistettiin liiton koulutuspoliittiset suuntaviivat, jotka syysliittokokous hyväksyi. SEFEn verkkosivusto uudistettiin ja siirrettiin julkisivut Liferay-alustalle, jonka ansiosta sivut ovat luettavissa myös mobiililaitteilla. Sosiaalisen median hyödyntäminen sekä viestinnässä että jäsenhankinnassa saatiin hyvään vauhtiin. Vuoden aikana kilpailutettiin Ekonomi-lehden kustannussopimus ja uudeksi kustantajaksi valittiin Alma360. Toimintavuonna lakiyksikkö antoi oikeudellisia palveluita yhteensä noin jäsenelle. Palvelutapahtumia oli vuoden aikana yhteensä noin kappaletta. Liiton hallinto jatkaa Liittokokouksissa päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten vuosittain nimeämät edustajat, yksi jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Edustajille on lisäksi nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Liiton nykyisen hallituksen toimintakausi on Hallituksen kokoonpano: Kasperi Launis (puheenjohtaja), Jerker Hedman (1. varapuheenjohtaja), Kirsi Meriläinen (2. varapuheenjohtaja), Tommi Ora (3. varapuheenjohtaja, opiskelijaedustaja), Leila Auer, Juuso Enala, Juuso Heinilä, Ann-Louise Laaksonen, Jane Moilanen, Sami Sipilä, Esa Vilhonen ja Päivi Vuorimaa. Syysliittokokous 2013 valitsee liitolle uuden hallituksen vuosiksi Nimitystoimikunnan valmistelijaksi syysliittokokous 2012 nimesi Timo Saranpään. Jäsenet tarvitsevat palveluita ja vaikuttamismahdollisuuksia SEFEn ekonomijäsenten nettomäärä kasvoi toimintavuonna 383 jäsenellä. Kasvun jatkuminen edellyttää, että pystymme tarjoamaan jäsenillemme sellaisia palveluja, joita he haluavat ja tarvitsevat, ja joita he eivät saa muualta. SEFEssä onkin käynnistynyt osallistavia palveluja kehittävä työryhmä, ja tavoitteena on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja tapoja, joilla tuetaan jäseniä yhä rankentuvassa työelämässä.tärkeää on myös, että jäsenemme kokevat liiton omakseen ja tietävät, miten he voivat vaikuttaa omassa liitossaan sekä kehittää sitä ja sen toimintaa. Jäsenille ja potentiaalisille jäsenille tarjotaan laajasti erilaisia kanavia ja välineitä, joiden kautta saa tietoa, palveluja sekä voi jakaa omaa osaamistaan ja käydä dialogia. Erityisesti panostetaan erilaisten sähköisten palvelujen ja foorumeiden kehittämiseen sekä sähköisiin verkostoitumismahdollisuuksiin. Kylterijäsenten vaikuttamismahdollisuuksia ja -kanavia kehitetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Kylterijäsenten kanssa käydään entistä tiiviimpää dialogia heidän odotuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan sekä osallistetaan heitä toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Uuden strategian mukaisesti SEFE palvelee ja viestii myös englanniksi. Ulkomaalaiset jäsenet ja potentiaaliset jäsenet ovat tärkeä kohderyhmä kasvunkin kannalta. Vuonna 2013 selvitetään maisteriopiskelijoiden odotukset ja heidän kannaltaan SEFEn keskeiset vaikuttamisalueet ja määritellään tavoitteet. Maisterivaiheen opiskelijat ovat heterogeeninen ryhmä, jonka haltuunottoon kiinnitetään erityistä huomiota Heidän tavoittamisensa edellyttää monikanavaista ja kohdennettua viestintää. SEFE solmi loppuvuonna 2011 yhteistyösopimuksen Talentumin kanssa. Yhteistyön ansiosta jäsenet saavat myös keväästä 2013 lähtien entistä parempia ja monipuolisempia digitaalisia palveluja ja mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan, mikä vaikuttaa jäsenhankintaan ja pitoon. Vakaa talous on tulevaisuuden kivijalka Sijoitustoiminnassa vuoden 2012 sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 75 milj. euroa sisältäen salkun käteisvarat. Arvo oli vuodenvaihteen jälkeen noin 78 milj. euroa (tilanne ). Vuoden 2013 talousarvion laadintavaiheessa osinkotuottojen ja tuotto-osuuksien tasoksi arvioitiin 1,8 miljoonaa euroa. Kiitos luottamushenkilöille ja toimistolle vuoden 2012 aikana tehdystä työstä. Aija Bärlund, toiminnanjohtaja Kasperi Launis, puheenjohtaja 3

6 Årsberättelse 2012 Allmänt Året 2012 präglades av recession i euroområdet och även Finlands ekonomi drabbades. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade bruttonationalproduktens volym med 0,2 procent. Konsumentprisernas genomsnittliga årliga förändring var 2,4 procent i december. På årsnivå var inflationen 2,8 procent. Löntagarnas nominella inkomster var enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter 3,2 procent högre i oktober december än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Realinkomsterna ökade med 0,8 procent jämfört med det sista kvartalet föregående år. Enligt SEFEs lönenivåundersökning var de förvärvsarbetande ekonommedlemmarnas medianlön euro. Lönemedianen var 2,1 procent högre än i oktober Samtidigt försvagades ekonomernas tilltro till en säker arbetsplats något. Ramavtalet lugnade ned arbetsmarknadsåret Beträffande avtalsförhandlingar var året lugnt till följd av ramavtalet som ingicks hösten Ramavtalets olika arbetsgrupper gjorde dock mycket långsamma framsteg i sitt arbete. Den största utmaningen var tvisten om rätten till tre utbildningsdagar. Parterna närmade sig inte någon lösning på denna tvist under året. Arbetsgruppens lagutkast och hela projektet förkastades av Finlands Näringslivs styrelse på hösten. På hösten byttes också personerna i EK:s ledning. Ilpo Kokkila valdes till styrelseordförande och Jyri Häkämies till ny verkställande direktör. EK:s riktlinjer blev vassare och i årsskiftet fanns det tecken på att förhandlingsåret 2013 kommer att bli mycket svårt. Diskussionen om hållbarhetsgapet präglade året kraftigt och i pensionspolitiken tvistade man om höjningen av den nedre pensionsåldersgränsen. SEFE-gemenskapen ökade sitt medlemsantal Finlands Ekonomförbund SEFE r.f. är en service- och intresseorganisation för personer som har avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. I slutet av året hade förbundet 25 ekonomföreningar och 14 studerandeföreningar som medlemmar. Vid årsskiftet hade SEFE personmedlemmar. SEFE-gemenskapen hade sammanlagt studerande- och ekonommedlemmar fler än ett år tidigare. Till SEFE-gemenskapen hör förutom SEFE r.f. och medlemsföreningarna även dotterbolaget Ekonomia Oy som för närvarande inte bedriver någon verksamhet. Verksamhetens resultat Den egentliga verksamhetens underskott 2012 var -12,1 miljoner euro (2011: -11,4 miljoner euro) och utfallet var 3 procent över det budgeterade. Utfallen för verksamhetens ansvarsområden Ledning, Förvaltning, Kommunikation och marknadsföring, Påverkan och intressebevakning och Juridiska enheten överskred det budgeterade med 1 12 procent. För ansvarsområdet Tjänster motsvarade utfallet det budgeterade. Verksamheten finansierades delvis med intäkterna från investeringstillgångarna. De realiserade intäkterna från förbundets investeringstillgångar var 8,4 miljoner euro 2012 (2011: 5,1 miljoner euro) och kostnaderna utan värdeminskningar euro (2011: 0,6 miljoner euro). Utfallet för de budgeterade intäkterna från investeringsverksamheten (ränteintäkter, hyresintäkter och dividendintäkter utan försäljningsvinster och -förluster) var 3 procent under det budgeterade. 5,5 miljoner euro antecknades som försäljningsvinster. Försäljningsförluster uppstod inte. I förbundets investeringstillgångar gjordes i bokslutet anteckningar om rehabilitering och värdeminskning för ett värde på sammanlagt -0,02 miljoner euro. Investeringsverksamhetens totalresultat var 7,8 miljoner euro (2011: 1,1 miljoner euro). Förbundsstyrelsen har följt investeringstillgångarnas värdeutveckling på varje möte. Beslut, tyngdpunkter och verksamhet under räkenskapsperioden Året 2012 var SEFEs 77:e verksamhetsår. Årets centrala och utmanande tyngdpunktsområde var reformen av förbundets strategi och valen i anslutning till detta. Den 24 november godkände höstförbundsmötet i Kuopio förbundets nya strategi för åren Strategins trygga stenfot utgörs av regional fokus, intressebevakning, SEFEs oavhängighet och en stabil ekonomi. SEFEs vision är att möjliggöra tillväxt. SE- FEs mission är En framgångsrik ekonom. Kärnan i strategin är att SEFE är en gemenskap av individer. Viktiga element är att dela med sig av sitt kunnande och sitt mod. Studentföreningen HEBS ry för studerande vid Estonia Business School Helsinki-handelshögskolans enhet i Helsingfors ansökte om medlemskap i SEFE som första utländska studentförening vid ett handelsvetenskapligt universitet. Höstförbundsmötet ville dock inte genast fatta något beslut. SEFE-gemenskapen gör klokt i att först knyta närmare samarbetsrelationer med HEBS ry och bekanta sig med Estonian Business School-handelshögskolans verksamhet och examina. Tyngdpunktsområdena under verksamhetsåret var identifiering av kundrelationer och utveckling av tjänster för enskilda kundgrupper samt inskolning av förtroendevalda så att de har ännu bättre förutsättningar än tidigare att sköta sin uppgift. Till tyngdpunktsområdena hörde att öka antalet medlemmar och förbättra 4 SEFEn vuosikertomus 2012

7 medlemstäckningen, personalens arbetshälsa och att öka kostnadseffektiviteten i all verksamhet. I verksamheten betonades samhällelig påverkan och tillämpande av den nationella strategin för den ekonomiska branschen. Ett av de funktionella målen under året var att utveckla SEFEs egna resultatmätare. Särskild uppmärksamhet fästes vid smidig kundbetjäning och effektiv verksamhet. Utveckling av tjänsterna och en medlemsorienterad verksamhetsmodell samt samarbetet med medlemsföreningarna var likaså en viktig del av verksamheten under året. Höstens kommunalval syntes i det arbete SEFE gör i syfte att påverka samhällspolitiken. Under året förnyades förbundets utbildningspolitiska riktlinjer som godkändes av höstförbundsmötet. SEFEs webbplats förnyades och de allmänna sidorna överfördes till plattformen Liferay. Tack vare detta kan sidorna läsas också med mobila apparater. De sociala medierna började användas effektivt både för kommunikation och medlemsvärvning. Under året konkurrensutsattes förlagskontraktet för tidningen Ekonomi och Alma360 valdes till ny förläggare. Under verksamhetsåret bistod den juridiska enheten sammanlagt cirka medlemmar med juridiska tjänster. Under året registrerades sammanlagt cirka händelser där medlemmarna betjänades. Förbundets styrelse fortsätter På förbundsmötena utnyttjas beslutanderätten av de representanter som medlemsföreningarna årligen utser, en från varje medlemsförening. Representanterna har dessutom personliga suppleanter. Den nuvarande styrelsens verksamhetsperiod är Styrelsens sammansättning: Kasperi Launis (ordförande), Jerker Hedman (1:a vice ordförande), Kirsi Meriläinen (2:a vice ordförande), Tommi Ora (3:e vice ordförande, studeranderepresentant), Leila Auer, Juuso Enala, Juuso Heinilä, Ann-Louise Laaksonen, Jane Moilanen, Sami Sipilä, Esa Vilhonen och Päivi Vuorimaa. Höstförbundsmötet 2013 väljer ny förbundsstyrelse för åren Höstförbundsmötet 2012 utsåg Timo Saranpää till ordförande för utnämningskommittén. och potentiella medlemmar har tillgång till många olika kanaler och verktyg som de kan utnyttja för att få information, tjänster och för att dela med sig av sitt kunnande och föra dialog. Vi satsar särskilt på olika elektroniska tjänster, utveckling av olika forum och på möjligheter att nätverka elektroniskt. Studerandemedlemmarnas möjligheter och sätt att påverka utvecklas i samarbete med medlemsföreningarna. Med studerandemedlemmarna för vi en ännu intensivare dialog än tidigare om deras förväntningar, behov och önskemål. De får också delta i utvecklingen av verksamheten och tjänsterna. I enlighet med den nya strategin betjänar och kommunicerar SEFE också på engelska. Utländska medlemmar och potentiella medlemmar är en viktig målgrupp också med tanke på tillväxt. År 2013 klarlägger vi magisterstuderandenas förväntningar och SEFEs viktigaste arbetsområden ur deras synvinkel. Därtill fastställs mål. Magisterstuderandena är en heterogen grupp som vi särskilt satsar på att engagera För att nå denna grupp krävs specificerad och mångsidig kommunikation. I slutet av 2011 ingick SEFE ett samarbetsavtal med Talentum. Tack vare samarbetet får medlemmarna från och med våren 2013 ännu bättre och mångsidigare digitala tjänster och möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens, vilket påverkar medlemsvärvningen och medlemsvården. Framtiden byggs på en stabil ekonomi I investeringsverksamheten var investeringstillgångarnas marknadsvärde 75 miljoner euro 2012 inklusive portföljens likvida medel. Värdet var efter årsskiftet cirka 78 miljoner euro (situationen ). När budgeten för 2013 utarbetades beräknades dividendintäkterna och intäktsandelarna uppgå till 1,8 miljoner euro. Vi tackar de förtroendevalda och kontoret för det arbete som de utfört under Aija Bärlund, verksamhetsledare Kasperi Launis, ordförande Medlemmarna behöver tjänster och möjlighet att påverka Nettoantalet ekonommedlemmar i SEFE ökade med 383 medlemmar under verksamhetsåret. En fortsatt tillväxt förutsätter att vi kan tillhandahålla sådana tjänster som våra medlemmar önskar och behöver och som de inte får annanstans. SEFE har därför tillsatt en arbetsgrupp som utvecklar delaktiggörande tjänster. Målet är att skapa nya koncept och tillvägagångssätt som stöder medlemmarna i ett allt tuffare arbetsliv. Det är också viktigt att våra medlemmar upplever förbundet som sitt eget förbund och känner till hur de kan framföra sin åsikt i förbundet och utveckla både förbundet och dess verksamhet. Medlemmar 5

8 Hallinto ja talous Jäsenhallinta Uusi strategia linjaa, että SEFE palvelee myös englanniksi. Jäsenrekisterissä englanti otettiin käyttöön palvelukielenä toimintavuoden aikana. Jäsen voi valita palvelukielekseen englannin, jolloin hän saa käyttöönsä jäsenrekisterisovelluksen englanninkielisen version tarkistaessaan ja päivittäessään omia jäsentietojaan verkkopalvelun kautta. Kaikki jäsenmaksulaskut, rekisteriote ja myös muut jäsenrekisteristä lähetettävät viestit ja tiedotteet toimitetaan myös englanniksi. Sähköinen muistutus erääntyneestä jäsenmaksusta oli käytössä vuoden alusta ensimmäisen kerran. Sähköinen muistutus osoittautui jo edellisen vuoden testauksessa tehokkaaksi. Sen ansiosta postitse lähetettävien muistutuslaskujen määrä väheni 40 % verrattuna vuoteen 2010, jolloin sähköistä muistutusta ei vielä käytetty. Kohdennettua sähköistä tiedottamista on lisätty jäsenrekisterissä. Esimerkiksi kaikille optio-, kylteri- ja ekonomijäseneksi liittyville lähetetään automaattisesti sähköinen vahvistus jäsenyydestä välittömästi, kun jäsenyys rekisteröidään. Jäsenrekisterissä käsiteltiin vuoden aikana yhteydenottoa liittyen muun muassa jäsenyyteen, jäsenetuihin ja erityisesti jäsenmaksuihin. Muu hallinto Tietohallinto: Toimiston asiakirjahallintajärjestelmä Elsa (Microsoft Sharepoint Server) päivitettiin versioon 2010 ja tehtiin vastaava migraatio. Toimiston muissa ohjelmissa on tehty valmistelu- ja testaustyötä pilvipalveluihin siirtymiseksi outlookin ja muiden Office-tuotteiden osalta. Pilvipalveluihin siirrytään vuonna Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallinnon järjestelmää SympaHR:ää on kehitetty aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi ja siitä on rakennettu liittymät kolmeen muuhun järjestelmään. Toimikuntaorganisaatio Liittoneuvosto Hallitus Nimitystoimikunta Sijoitustoiminnan johtoryhmä Koulutuspoliittinen toimikunta Palvelutoimikunta Opiskelijapoliittinen toimikunta Työelämän toimikunta Yrittäjäneuvottelukunta Kunnan neuvotteluryhmä Valtion neuvotteluryhmä Yksityisen sektorin verkosto Yliopiston neuvotteluryhmä 6 SEFEn vuosikertomus 2012

9 300 Jäsenmaksun kehitys Jäsenmäärän kehitys Liitto Akava+YTN Työttömyyskassa Yhteensä kertomusvuoden rahassa Ekonomijäsenet Opiskelijat Sijoitustoiminta Vuoden alussa liiton sijoitussalkun arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa markkina-arvo oli noin 75 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuutta myytiin noin 12,8 miljoonalla eurolla ja ostettiin 13,0 miljoonalla eurolla erotuksen ollessa noin 0,2 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja tuloutui vuoden aikana noin 5,5 miljoonaa euroa ja myyntitappioita ei tullut. Tilinpäätöksessä palautettiin aiempia alaskirjauksia noin 0,6 miljoonaa euroa ja tehtiin uusia alaskirjauksia noin 0,6 miljoonaa euroa. Myyntivoittojen ja -tappioiden, arvonpalautusten ja uusien alaskirjausten yhteisvaikutus tilinpäätöksessä oli siten 5,5 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden ns. efektiivinen tuotto (korot, osingot ja nettovuokratuotot) oli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 3 % tuottoa salkun 75 miljoonan euron markkina-arvolle vuoden lopussa. Hallituksen asettama efektiivinen tuottotavoite oli yksi prosenttiyksikkö yli 3 kk:n euriborin, joka vuoden päättyessä oli noin 0,2 %. Hallituksen asettamia volatiliteetin hälytysrajoja (koko salkku 16 %, osakesalkku 20 %) ei vuoden aikana ylitetty merkittävästi, vaan rajat olivat vuoden päättyessä koko salkun osalta tasolla 12,3 % ja osakesalkun kohdalla 16,4 %. Efektiivisen tuoton, 2,4 miljoonaa euroa, lisäksi toimintaan siirrettiin vuoden aikana noin 2,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. 7

10 Palvelut 2012 Urapalvelut Jäsenten yhteydenotot SEFEn urapalveluihin työnhaun ja urasuunnittelun tilanteissa lisääntyivät edellisestä vuodesta noin kolmanneksella. Uravalmentajien tavoitettavuus parani sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönoton sekä osoitteen lisääntyneen käytön myötä. Erityisesti sähköinen ajanvarauskalenteri on madaltanut kynnystä varata aikaa uravalmennukseen. Varsinkin miehiä ja uransa suuntaa ja osaamistaan kokonaisvaltaisesti pohtivia asiakkaita on tullut sen myötä lisää. Palkkaneuvonnassa keskusteltiin yhä useammin palkkakeskustelujen argumentaatiosta tilastollisen tiedon lisäksi. Palkkatutka toimii hyvänä tukena jäsenten palkkavertailun tekemisessä. Ekonomipörssi-sivusto on edelleen sähköisten palvelujen suosituin jäsensivu. Kuukausittain sivuilla on parhaimmillaan kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sivustolla on vuoden mittaan ollut auki kaikkiaan yli tuhat ekonomeille sopivaa työtehtävää, yhtäaikaisesti avoimia tehtäviä on yli 50. Jäsenten työnhaun tueksi on kehitetty yhteistyötä suorahakukonsulttien kanssa. Uusiutuneilla verkkosivuilla suorahakukonsultit kertovat, mitä heillä on tarjolla juuri ekonomiosaajille. Yksilöllisen uravalmennuksen rinnalla tarjottiin työnhaunneuvonnassa webinaareja, joilla tavoitettiin satoja jäseniä. Työhakemusta ja CV:tä käsitelleiden webinaarien materiaali oli jäsenten käytettävissä myös tallenteina jäsensivuilla. Ammatillinen kehittyminen SEFE järjesti yhdessä koulutus.fin, TEKin ja Lakimiesliiton kanssa ensimmäisen johdolle ja ylimmälle johdolle suunnatun Leadership kutsuvierastapahtuman helmikuussa. Tapahtuma täyttyi hetkessä, ja se uusittiin marraskuussa. Esimiehenä kehittymisen tuki jäsenille EkonomiEsimies kehittyy -koulutusta jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Leadership Challenge -ohjelmasta ja esimiesosaamisen kehittämistyöstä luovuttiin. Uutena E HY vä: j A E d U I S ta, O l n pa lv E lu I S ta ESIMAKUA SEFE C v - S pa R R AU S ja Tarkistuta hakemuksesi CV:si. Saat sparrausta myös isiin. ilante työhaastattelut Ota yhteyttä: puh (klo 9 13) kalenteristamme tai varaa aika ajanvaraus jäsenedut Saat Ekonomi-lehden ja Talouselämän sekä stä alennuksia muista lehdi ja Ifin vakuutuksista. lisätiedot: sefe.fi U R AvA l M E n n U S alan Kun mietit työpaikan tai ulkovaihtoa tai vaikkapa uraa ttä. yhtey ota, jyyttä yrittä tai mailla Ota yhteyttä: puh (klo 9 13) kalenteristamme tai varaa aika ajanvaraus E KO n O M I Y R I t tä j Ä saat ekojos olet tai aiot yrittäjäksi, ista tukea ja nomijäsenenä konkreett stamiseen peru sen yrityk. esim neuvontaa ja osallistua verliittyvissä sopimuksissa kostoitumistilaisuuksiin. 3) (klo juridiset kysymykset: puh. tai Uravalmennus: puh (klo 9 13) (klo ) Ota yhteyttä: puh. 020 lenteristamme tai varaa aika ajanvarauska t Yö A I K A l A S K U R I mikä on todeltyöaikalaskuri selvittää, pimuksen lisen työaikasi suhde työso kuukausipalkja kaan työai iseen muka asi tulisi palkk nko kaan. Se kertoo, paljo vapaa-ajalla olla, jos saisit palkan myös ä. tekemästäsi työst nko yhtä kauan Palkkatutka kertoo, paljo sessä ja tehtävässä samankaltaisessa yrityk keskimäärin ansaittyöskentelevät ekonomit atasotutkimuksivat edellisen vuoden palkk apua palkkaneuvotsen mukaan. Tiedosta on teluissa. n palkkatavoitteena mm. ekonomie joustavat kehityksen turvaaminen, -arvo ja atasa palkk lyt, työaikajärjeste ylityöstä. lainmukaiset korvaukset Ota yhteyttä: edunvalvont SEFEn vuosikertomus 2012 Ota yhteyttä: palkkaneuvo 9 13) puh (klo lenteristamme tai varaa aika ajanvarauska e avoimiin ja Osallistu ekonomijäsenill aisuuksiin. maksuttomiin koulutustil uvia kouluvaiht ittain Tarjolla on vuos projektituksia ja webinaareja, kuten sta. ennu valm itojen ja esimiesta sivujen Koulutukset löydät sefe.fitapahtumakalenterista E KO n O M I p ö R S S I avoimet työpaikat Ekonomeille suunnatut ja voit tilata työlöydät Ekonomipörssistä isi. Työpaikoista saat posti paikkatiedot sähkö din-ryhmän kautta. tietoa myös SEFEn Linke fi. sivuilla osoitteessa sefe. Palvelut ovat SEFEn jäsen umerosi löydät laskusta,.fi. tunnuksesi loppuosa. Jäsenn , ja salasanasi on henkilö ksesi on jäsennumerosi kisteristämme: puh. 020 äisen kerran, käyttäjätunnu jäsennumeroa myös jäsenre ella ensimm n tiedust Voit alveluu estasi. jäsenp Kun kirjaudut mi-lehtesi takakannen osoitte Ekono tai rjeestä rekisteriotteesta, uutiski 8 asefe tekee vuosittain palkk ssäsi on tasotutkimuksen. Käytö myös saat ja velu, Palkkatutka-pal vontaa. henkilökohtaista palkkaneu KO U lu t U S n E U v Ot t E lu - j A S O p I M U S to I M I n ta ElUt S Ä H K ö I S E t pa lv pa l K K At U t K A pa l K K A n E U v O n ta t Yö S O p I M U S sopimuksen, Ennen kuin allekirjoitat tarkistuta se juristillamme. jahe käyvät läpi myös johta ukset. ja kansainväliset sopim A j A n va R AU S K A l E nteri arauskalensefen sähköisessä ajanv linajan ura-, terissa voit varata puhe aneuvontaan sturv ömyy tyött tai apalkk ksen tarkistuksekä juristille työsopimu ta työelämän muis ksesi kysyä tai seen tä. Varattuna oikeudellisista kysymyksis Kalenteri aikana soitamme sinulle. ilta. löytyy sefe.fi-sivu

11 koulutusmuotona mukaan otettu ryhmäcoaching toteutettiin viisi kertaa. Uusi koulutusmuoto oli myös webinaari. Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet toteutettiin kaksi kertaa. EkonomiEsimies -lähikoulutusjaksoja järjestettiin viisi, joista yksi ruotsinkielinen. EkonomiEsimies kehittyy -kokonaisuuden eri osioihin osallistui kaikkiaan 708 jäsentä. Kokonaispalaute oli 4,5/5. SEFE kehittää ja kouluttaa Kokopäiväisiä Syty ja sytytä palautteenantovalmennuksia järjestettiin kuusi eri puolilla Suomea. Tilaisuus sai erinomaiset palautteet, 4,6/5. Edellisen vuoden suosittu Pidä projekti hallinnassa -koulutus järjestettiin vielä Kuopiossa ja Helsingissä. Puolen päivän iltakoulutuksia järjestettiin neljätoista teemoina muun muassa kansainväliset presentaatiot, sosiaalisen median tehoperehdytys, itsensä johtaminen sekä neuvottele ja vaikuta viisaasti. Edellisenä vuonna aloitettuja webinaareja jatkettiin, tällä kertaa aiheena LinkedIn työnhaun apuna. Lokakuussa SEFE järjestikin tiedettävästi Suomen suurimman webinaarin, johon osallistui lähes tuhat henkilöä. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan yli jäsentä eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaispalaute oli erinomainen 4,5/5. Mentorointi Mentoroinnissa tehtiin uusia aluevaltauksia. Mentorointialumnien ensi-illassa puhui Helena Åhman. Toisena uutena toimintamallina otettiin käyttöön pienryhmätyöskentely, jolloin mentorilla on sparrattavanaan 2 aktoria. Pienryhmätoiminta kiinnostaa niin aktoreita kuin mentoreita. Yhteistyössä Hankenin ja Niordin kanssa aloitettiin ruotsinkielisille oma mentorointiryhmä. Näiden lisäksi pääkaupunkiseudulla lopetti keväällä yksi ryhmä. Tammikuussa aloitti ryhmä, jossa on myös pienryhmiä. Uuden ryhmän organisointi alkoi syksyllä. Järjestöpalvelut Järjestötapahtumat: Ekonomien SEFE-päivään Helsingissä osallistui kolmisenkymmentä uutta jäsenyhdistysaktiivia. Kaksipäiväinen tilaisuus perehdytti SEFEn toimintaan ja palveluihin. Osallistujien kokonaisarvio tilaisuudesta oli 4,9/5. Jäsenyhteisöjen teemapäivään kevätliittokokouksen yhteydessä Helsingissä kokoontui yhteensä 130 jäsenyhdistystoimijaa sekä SEFEn luottamus- ja toimihenkilöä. Teemapäivässä työstettiin strategiaprosessia ja ryhmätöiden kautta strategialle saatiin uusia näkökulmia. Puheenjohtajatapaaminen järjestettiin Itämerellä pääteemana strategian työstö. Tapaamiseen osallistuivat ekonomiyhdistysten ja opiskelijayhteisöjen puheenjohtajien lisäksi SEFEn hallitus sekä toimiston johtoryhmä ja asiantuntijoita. Uravastaavien tapaaminen toteutettiin syksyllä. Jäsenyhdistysten hallitusten jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua TJS Opintokeskuksen yhdistystoiminnan koulutuksiin. Luottamushenkilösivuston rakennetta ja sisältö päivitettiin sefe.fi -verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Ekonomigolf-tapahtuma järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen, paikkana Annilan golfkeskus Mikkelissä. Kilpailua isännöi Suur-Savon Ekonomit. Kilpailuun osallistui kolmisenkymmentä ekonomia. 9

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

SEFE MONIPUOLINEN PALVELU- JA ETUJÄRJESTÖ

SEFE MONIPUOLINEN PALVELU- JA ETUJÄRJESTÖ SEFE MONIPUOLINEN PALVELU- JA ETUJÄRJESTÖ Luottamushenkilöiden perehdytys, SEFE-päivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I NLANDS E K O NOMFÖRB UND 25.1.2013 Aija Bärlund SEFE-YHTEISÖ JA

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry

Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry 23.2.2016 Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry Perustettu vuonna 1935 Vuonna 1974 Ylempien Toimihenkilöiden, YTN ry:n, jäseneksi Vuonna 1977 osaksi Akavaan Vuonna 1991 Ekonomiopiskelijat mukaan Vuonna

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

SEFEn toimiston yhteyshenkilöt kassa- ja ulkomaanasioissa

SEFEn toimiston yhteyshenkilöt kassa- ja ulkomaanasioissa T I E D O T E 3/2008 30..4.2008 Viestintä-/markkinointivastaavat voivat poimia tästä tiedotteesta jäseniään kiinnostavat asiat ja välittää tietoa edelleen jäsentiedotteissaan. SISÄLTÖ: SEFEn toimiston

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit Juha Oksanen Tutkimuspäällikkö Suomen Ekonomit 23.1.2017 Suomen Ekonomit ja Palautetta ekonomikoulutuksesta kokonaisuus, taustaa

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159...

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159... Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä. Kotisivulle Lähetä kaverille Muokkaa jäsentietoja TradenomiOnline 11/2015 1. AJANKOHTAISTA: Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt 2. AJANKOHTAISTA: Oletko

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot