Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 Årsberättelse"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

2 SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN EN BLICK PÅ Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat 20 JÄSENMÄÄRÄN JA JÄSENMAKSUN KEHITYS 21 JÄSENYHDISTYKSET 22 TULOSLASKELMA 23 TASE 24 SEFEN SIJOITUSSALKKU 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS 26 HUOMIONOSOITUKSET 27 TOIMIHENKILÖT 30 TOIMIELIMET 33 EDUSTUKSET 34 LUOTTAMUSHENKILÖT SEFEn toimielimissä

3 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund SEFE ry

4 Vuosikertomus 2012 Yleistä Vuotta 2012 leimasi euroalueen joutuminen taantumaan, ja myös Suomen taloudessa elettiin vaikeita aikoja. Bruttokansantuotteen volyymi pieneni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,2 prosentilla. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos oli joulukuussa 2,4 %. Vuositasolla inflaatio oli 2,8 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan loka-joulukuussa 3,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot kasvoivat 0.8 prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. SEFEn palkkatasotutkimuksen mukaan työssäkäyvien ekonomijäsenten mediaanipalkka oli euroa. Palkkamediaani kasvoi 2,1 prosentilla vuoden 2011 lokakuuhun verrattuna. Samanaikaisesti ekonomien luottamus oman työpaikan varmuuteen heikkeni jonkin verran. Raamisopimus rauhoitti työmarkkinavuotta Vuosi oli sopimusneuvotteluiden osalta rauhallinen johtuen syksyllä 2011 solmitusta raamisopimuksesta. Raamisopimuksen eri työryhmät edistyivät työssään kuitenkin varsin hitaasti. Suurimpana haasteena oli kolmen päivän koulutusoikeutta koskeva kiista, jonka ratkaiseminen ei edennyt vuoden aikana. Työryhmän tekemä lakiluonnos ja koko hanke hylättiin Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksessa syksyllä. Syksyllä vaihtui myös EK:n johtopari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja uudeksi toimitusjohtajaksi Jyri Häkämies. EK:n linjaukset jyrkkenivät, ja vuodenvaihteessa alkoi näyttää siltä, että neuvotteluvuodesta 2013 tulee varsin vaikea. Kestävyysvajekeskustelu leimasi voimakkaasti vuotta ja eläkepolitiikassa eläkeiän alaikärajan nostaminen oli keskeinen kiistelynaihe. SEFE-yhteisö kasvatti jäsenmääräänsä Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liitolla oli vuoden lopussa jäseninä 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Vuodenvaihteessa SEFE-yhteisössä oli henkilöjäsentä. SEFE-yhteisössä oli kylteri- ja ekonomijäseniä yhteensä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. SEFE-yhteisöön kuuluu SEFE ry:n ja jäsenyhteisöjen lisäksi tytäryhtiö Ekonomia Oy, jossa ei tällä hetkellä ole toimintaa. Toiminnan tulos Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2012 oli -12,1 milj. euroa (2011: -11,4 milj. euroa) ja se toteutui 3 prosenttia yli budjetoidun. Varsinaisen toiminnan vastuualueiden Johto, Hallinto, Viestintä ja markkinointi, Vaikuttaminen ja edunvalvonta ja Lakiyksikkö toteumat ylittivät 1 12 prosenttia budjetoidun. Palvelut vastuualue toteutui budjetoidusti. Toimintaa rahoitettiin osin sijoitusomaisuuden tuotoilla. Liiton sijoitusomaisuuden toteutuneet tuotot vuonna olivat 8,4 milj. euroa (2011: 5,1 milj. euroa) ja kulut ilman arvonalennuksia euroa (2011: 0,6 milj. euroa). Budjetoidut sijoitustoiminnan tuotot (korkotuotot, vuokratuotot ja osinkotuotot ilman myyntivoittoja ja -tappioita) toteutuivat 3 prosenttia budjetoitua pienempinä. Myyntivoittoja kirjattiin 5,5 milj. euroa. Myyntitappioita ei syntynyt. Liiton sijoitus omaisuuteen tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä - 0,02 milj. euron arvosta arvonpalautus- ja arvonalennuskirjauksia. Sijoitustoiminnan kokonaistulos oli 7,8 milj. euroa (2011: 1,1 milj. euroa). Liiton hallitus on seurannut sijoitusomaisuuden arvon kehitystä jokaisessa kokouksessaan. Tilikauden päätöksiä, painopisteitä ja toimintaa Vuosi 2012 oli SEFEn 77. toimintavuosi. Vuoden keskeinen ja haastava painopistealue oli liiton strategian uudistaminen ja siihen liittyvät valinnat. Syysliittokokous Kuopiossa 24. marraskuuta hyväksyi liiton uuden strategian vuosiksi Strategian turvallisen kivijalan muodostavat alueellisuus, edunvalvonta, SEFEn itsenäisyys ja vakaa talous. SEFEn visio on olla kasvun mahdollistaja. Strategian missio on Menestyvä ekonomi. Strategian ydin on, että SEFE on yksilöiden yhteisö. Keskeisiä elementtejä ovat osaamisen ja rohkeuden jakaminen. Estonia Business School Helsinki -kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön opiskelijoiden opiskelijajärjestö HEBS ry haki ensimmäisenä ulkomaalaisena kauppatieteellisen yliopiston opiskelijajärjestönä SEFEn jäsenyyttä. Syysliittokokous ei kuitenkaan halunnut kiirehtiä päätöksenteossa. SEFE-yhteisön on hyvä ensin luoda HEBS ryn kanssa läheisemmät yhteistyösuhteet sekä tutustua Estonian Business School -kauppakorkeakoulun toimintaan ja tutkintoihin. Toimintavuoden painopistealueita olivat asiakkuuksien tunnistaminen ja palvelujen kehittäminen asiakkuusryhmittäin sekä luottamushenkilöiden perehdyttäminen niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet toimia tehtävässään. Painopistealueita olivat jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpeiton parantaminen, henkilöstön työhyvinvointi sekä kustannustehokkuuden parantaminen kaikessa toiminnassa. 2 SEFEn vuosikertomus 2012

5 Toiminnassa painotettiin yhteiskunnallista vaikuttamista ja kauppatieteellisen alan kansallisen strategian jalkauttamista. SEFEn omien tulosmittareiden kehittäminen kuului vuoden toiminnallisiin tavoitteisiin. Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja toiminnan tehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Samoin palvelujen ja jäsenlähtöisen toimintamallin sekä jäsenyhdistysyhteistyön kehittäminen olivat keskeinen osa vuoden toimintaa. Syksyn kunnallisvaalit näkyivät SEFEn yhteiskuntapoliittisessa vaikuttamistyössä. Vuoden aikana uudistettiin liiton koulutuspoliittiset suuntaviivat, jotka syysliittokokous hyväksyi. SEFEn verkkosivusto uudistettiin ja siirrettiin julkisivut Liferay-alustalle, jonka ansiosta sivut ovat luettavissa myös mobiililaitteilla. Sosiaalisen median hyödyntäminen sekä viestinnässä että jäsenhankinnassa saatiin hyvään vauhtiin. Vuoden aikana kilpailutettiin Ekonomi-lehden kustannussopimus ja uudeksi kustantajaksi valittiin Alma360. Toimintavuonna lakiyksikkö antoi oikeudellisia palveluita yhteensä noin jäsenelle. Palvelutapahtumia oli vuoden aikana yhteensä noin kappaletta. Liiton hallinto jatkaa Liittokokouksissa päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten vuosittain nimeämät edustajat, yksi jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Edustajille on lisäksi nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Liiton nykyisen hallituksen toimintakausi on Hallituksen kokoonpano: Kasperi Launis (puheenjohtaja), Jerker Hedman (1. varapuheenjohtaja), Kirsi Meriläinen (2. varapuheenjohtaja), Tommi Ora (3. varapuheenjohtaja, opiskelijaedustaja), Leila Auer, Juuso Enala, Juuso Heinilä, Ann-Louise Laaksonen, Jane Moilanen, Sami Sipilä, Esa Vilhonen ja Päivi Vuorimaa. Syysliittokokous 2013 valitsee liitolle uuden hallituksen vuosiksi Nimitystoimikunnan valmistelijaksi syysliittokokous 2012 nimesi Timo Saranpään. Jäsenet tarvitsevat palveluita ja vaikuttamismahdollisuuksia SEFEn ekonomijäsenten nettomäärä kasvoi toimintavuonna 383 jäsenellä. Kasvun jatkuminen edellyttää, että pystymme tarjoamaan jäsenillemme sellaisia palveluja, joita he haluavat ja tarvitsevat, ja joita he eivät saa muualta. SEFEssä onkin käynnistynyt osallistavia palveluja kehittävä työryhmä, ja tavoitteena on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja tapoja, joilla tuetaan jäseniä yhä rankentuvassa työelämässä.tärkeää on myös, että jäsenemme kokevat liiton omakseen ja tietävät, miten he voivat vaikuttaa omassa liitossaan sekä kehittää sitä ja sen toimintaa. Jäsenille ja potentiaalisille jäsenille tarjotaan laajasti erilaisia kanavia ja välineitä, joiden kautta saa tietoa, palveluja sekä voi jakaa omaa osaamistaan ja käydä dialogia. Erityisesti panostetaan erilaisten sähköisten palvelujen ja foorumeiden kehittämiseen sekä sähköisiin verkostoitumismahdollisuuksiin. Kylterijäsenten vaikuttamismahdollisuuksia ja -kanavia kehitetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Kylterijäsenten kanssa käydään entistä tiiviimpää dialogia heidän odotuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan sekä osallistetaan heitä toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Uuden strategian mukaisesti SEFE palvelee ja viestii myös englanniksi. Ulkomaalaiset jäsenet ja potentiaaliset jäsenet ovat tärkeä kohderyhmä kasvunkin kannalta. Vuonna 2013 selvitetään maisteriopiskelijoiden odotukset ja heidän kannaltaan SEFEn keskeiset vaikuttamisalueet ja määritellään tavoitteet. Maisterivaiheen opiskelijat ovat heterogeeninen ryhmä, jonka haltuunottoon kiinnitetään erityistä huomiota Heidän tavoittamisensa edellyttää monikanavaista ja kohdennettua viestintää. SEFE solmi loppuvuonna 2011 yhteistyösopimuksen Talentumin kanssa. Yhteistyön ansiosta jäsenet saavat myös keväästä 2013 lähtien entistä parempia ja monipuolisempia digitaalisia palveluja ja mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan, mikä vaikuttaa jäsenhankintaan ja pitoon. Vakaa talous on tulevaisuuden kivijalka Sijoitustoiminnassa vuoden 2012 sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 75 milj. euroa sisältäen salkun käteisvarat. Arvo oli vuodenvaihteen jälkeen noin 78 milj. euroa (tilanne ). Vuoden 2013 talousarvion laadintavaiheessa osinkotuottojen ja tuotto-osuuksien tasoksi arvioitiin 1,8 miljoonaa euroa. Kiitos luottamushenkilöille ja toimistolle vuoden 2012 aikana tehdystä työstä. Aija Bärlund, toiminnanjohtaja Kasperi Launis, puheenjohtaja 3

6 Årsberättelse 2012 Allmänt Året 2012 präglades av recession i euroområdet och även Finlands ekonomi drabbades. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade bruttonationalproduktens volym med 0,2 procent. Konsumentprisernas genomsnittliga årliga förändring var 2,4 procent i december. På årsnivå var inflationen 2,8 procent. Löntagarnas nominella inkomster var enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter 3,2 procent högre i oktober december än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Realinkomsterna ökade med 0,8 procent jämfört med det sista kvartalet föregående år. Enligt SEFEs lönenivåundersökning var de förvärvsarbetande ekonommedlemmarnas medianlön euro. Lönemedianen var 2,1 procent högre än i oktober Samtidigt försvagades ekonomernas tilltro till en säker arbetsplats något. Ramavtalet lugnade ned arbetsmarknadsåret Beträffande avtalsförhandlingar var året lugnt till följd av ramavtalet som ingicks hösten Ramavtalets olika arbetsgrupper gjorde dock mycket långsamma framsteg i sitt arbete. Den största utmaningen var tvisten om rätten till tre utbildningsdagar. Parterna närmade sig inte någon lösning på denna tvist under året. Arbetsgruppens lagutkast och hela projektet förkastades av Finlands Näringslivs styrelse på hösten. På hösten byttes också personerna i EK:s ledning. Ilpo Kokkila valdes till styrelseordförande och Jyri Häkämies till ny verkställande direktör. EK:s riktlinjer blev vassare och i årsskiftet fanns det tecken på att förhandlingsåret 2013 kommer att bli mycket svårt. Diskussionen om hållbarhetsgapet präglade året kraftigt och i pensionspolitiken tvistade man om höjningen av den nedre pensionsåldersgränsen. SEFE-gemenskapen ökade sitt medlemsantal Finlands Ekonomförbund SEFE r.f. är en service- och intresseorganisation för personer som har avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. I slutet av året hade förbundet 25 ekonomföreningar och 14 studerandeföreningar som medlemmar. Vid årsskiftet hade SEFE personmedlemmar. SEFE-gemenskapen hade sammanlagt studerande- och ekonommedlemmar fler än ett år tidigare. Till SEFE-gemenskapen hör förutom SEFE r.f. och medlemsföreningarna även dotterbolaget Ekonomia Oy som för närvarande inte bedriver någon verksamhet. Verksamhetens resultat Den egentliga verksamhetens underskott 2012 var -12,1 miljoner euro (2011: -11,4 miljoner euro) och utfallet var 3 procent över det budgeterade. Utfallen för verksamhetens ansvarsområden Ledning, Förvaltning, Kommunikation och marknadsföring, Påverkan och intressebevakning och Juridiska enheten överskred det budgeterade med 1 12 procent. För ansvarsområdet Tjänster motsvarade utfallet det budgeterade. Verksamheten finansierades delvis med intäkterna från investeringstillgångarna. De realiserade intäkterna från förbundets investeringstillgångar var 8,4 miljoner euro 2012 (2011: 5,1 miljoner euro) och kostnaderna utan värdeminskningar euro (2011: 0,6 miljoner euro). Utfallet för de budgeterade intäkterna från investeringsverksamheten (ränteintäkter, hyresintäkter och dividendintäkter utan försäljningsvinster och -förluster) var 3 procent under det budgeterade. 5,5 miljoner euro antecknades som försäljningsvinster. Försäljningsförluster uppstod inte. I förbundets investeringstillgångar gjordes i bokslutet anteckningar om rehabilitering och värdeminskning för ett värde på sammanlagt -0,02 miljoner euro. Investeringsverksamhetens totalresultat var 7,8 miljoner euro (2011: 1,1 miljoner euro). Förbundsstyrelsen har följt investeringstillgångarnas värdeutveckling på varje möte. Beslut, tyngdpunkter och verksamhet under räkenskapsperioden Året 2012 var SEFEs 77:e verksamhetsår. Årets centrala och utmanande tyngdpunktsområde var reformen av förbundets strategi och valen i anslutning till detta. Den 24 november godkände höstförbundsmötet i Kuopio förbundets nya strategi för åren Strategins trygga stenfot utgörs av regional fokus, intressebevakning, SEFEs oavhängighet och en stabil ekonomi. SEFEs vision är att möjliggöra tillväxt. SE- FEs mission är En framgångsrik ekonom. Kärnan i strategin är att SEFE är en gemenskap av individer. Viktiga element är att dela med sig av sitt kunnande och sitt mod. Studentföreningen HEBS ry för studerande vid Estonia Business School Helsinki-handelshögskolans enhet i Helsingfors ansökte om medlemskap i SEFE som första utländska studentförening vid ett handelsvetenskapligt universitet. Höstförbundsmötet ville dock inte genast fatta något beslut. SEFE-gemenskapen gör klokt i att först knyta närmare samarbetsrelationer med HEBS ry och bekanta sig med Estonian Business School-handelshögskolans verksamhet och examina. Tyngdpunktsområdena under verksamhetsåret var identifiering av kundrelationer och utveckling av tjänster för enskilda kundgrupper samt inskolning av förtroendevalda så att de har ännu bättre förutsättningar än tidigare att sköta sin uppgift. Till tyngdpunktsområdena hörde att öka antalet medlemmar och förbättra 4 SEFEn vuosikertomus 2012

7 medlemstäckningen, personalens arbetshälsa och att öka kostnadseffektiviteten i all verksamhet. I verksamheten betonades samhällelig påverkan och tillämpande av den nationella strategin för den ekonomiska branschen. Ett av de funktionella målen under året var att utveckla SEFEs egna resultatmätare. Särskild uppmärksamhet fästes vid smidig kundbetjäning och effektiv verksamhet. Utveckling av tjänsterna och en medlemsorienterad verksamhetsmodell samt samarbetet med medlemsföreningarna var likaså en viktig del av verksamheten under året. Höstens kommunalval syntes i det arbete SEFE gör i syfte att påverka samhällspolitiken. Under året förnyades förbundets utbildningspolitiska riktlinjer som godkändes av höstförbundsmötet. SEFEs webbplats förnyades och de allmänna sidorna överfördes till plattformen Liferay. Tack vare detta kan sidorna läsas också med mobila apparater. De sociala medierna började användas effektivt både för kommunikation och medlemsvärvning. Under året konkurrensutsattes förlagskontraktet för tidningen Ekonomi och Alma360 valdes till ny förläggare. Under verksamhetsåret bistod den juridiska enheten sammanlagt cirka medlemmar med juridiska tjänster. Under året registrerades sammanlagt cirka händelser där medlemmarna betjänades. Förbundets styrelse fortsätter På förbundsmötena utnyttjas beslutanderätten av de representanter som medlemsföreningarna årligen utser, en från varje medlemsförening. Representanterna har dessutom personliga suppleanter. Den nuvarande styrelsens verksamhetsperiod är Styrelsens sammansättning: Kasperi Launis (ordförande), Jerker Hedman (1:a vice ordförande), Kirsi Meriläinen (2:a vice ordförande), Tommi Ora (3:e vice ordförande, studeranderepresentant), Leila Auer, Juuso Enala, Juuso Heinilä, Ann-Louise Laaksonen, Jane Moilanen, Sami Sipilä, Esa Vilhonen och Päivi Vuorimaa. Höstförbundsmötet 2013 väljer ny förbundsstyrelse för åren Höstförbundsmötet 2012 utsåg Timo Saranpää till ordförande för utnämningskommittén. och potentiella medlemmar har tillgång till många olika kanaler och verktyg som de kan utnyttja för att få information, tjänster och för att dela med sig av sitt kunnande och föra dialog. Vi satsar särskilt på olika elektroniska tjänster, utveckling av olika forum och på möjligheter att nätverka elektroniskt. Studerandemedlemmarnas möjligheter och sätt att påverka utvecklas i samarbete med medlemsföreningarna. Med studerandemedlemmarna för vi en ännu intensivare dialog än tidigare om deras förväntningar, behov och önskemål. De får också delta i utvecklingen av verksamheten och tjänsterna. I enlighet med den nya strategin betjänar och kommunicerar SEFE också på engelska. Utländska medlemmar och potentiella medlemmar är en viktig målgrupp också med tanke på tillväxt. År 2013 klarlägger vi magisterstuderandenas förväntningar och SEFEs viktigaste arbetsområden ur deras synvinkel. Därtill fastställs mål. Magisterstuderandena är en heterogen grupp som vi särskilt satsar på att engagera För att nå denna grupp krävs specificerad och mångsidig kommunikation. I slutet av 2011 ingick SEFE ett samarbetsavtal med Talentum. Tack vare samarbetet får medlemmarna från och med våren 2013 ännu bättre och mångsidigare digitala tjänster och möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens, vilket påverkar medlemsvärvningen och medlemsvården. Framtiden byggs på en stabil ekonomi I investeringsverksamheten var investeringstillgångarnas marknadsvärde 75 miljoner euro 2012 inklusive portföljens likvida medel. Värdet var efter årsskiftet cirka 78 miljoner euro (situationen ). När budgeten för 2013 utarbetades beräknades dividendintäkterna och intäktsandelarna uppgå till 1,8 miljoner euro. Vi tackar de förtroendevalda och kontoret för det arbete som de utfört under Aija Bärlund, verksamhetsledare Kasperi Launis, ordförande Medlemmarna behöver tjänster och möjlighet att påverka Nettoantalet ekonommedlemmar i SEFE ökade med 383 medlemmar under verksamhetsåret. En fortsatt tillväxt förutsätter att vi kan tillhandahålla sådana tjänster som våra medlemmar önskar och behöver och som de inte får annanstans. SEFE har därför tillsatt en arbetsgrupp som utvecklar delaktiggörande tjänster. Målet är att skapa nya koncept och tillvägagångssätt som stöder medlemmarna i ett allt tuffare arbetsliv. Det är också viktigt att våra medlemmar upplever förbundet som sitt eget förbund och känner till hur de kan framföra sin åsikt i förbundet och utveckla både förbundet och dess verksamhet. Medlemmar 5

8 Hallinto ja talous Jäsenhallinta Uusi strategia linjaa, että SEFE palvelee myös englanniksi. Jäsenrekisterissä englanti otettiin käyttöön palvelukielenä toimintavuoden aikana. Jäsen voi valita palvelukielekseen englannin, jolloin hän saa käyttöönsä jäsenrekisterisovelluksen englanninkielisen version tarkistaessaan ja päivittäessään omia jäsentietojaan verkkopalvelun kautta. Kaikki jäsenmaksulaskut, rekisteriote ja myös muut jäsenrekisteristä lähetettävät viestit ja tiedotteet toimitetaan myös englanniksi. Sähköinen muistutus erääntyneestä jäsenmaksusta oli käytössä vuoden alusta ensimmäisen kerran. Sähköinen muistutus osoittautui jo edellisen vuoden testauksessa tehokkaaksi. Sen ansiosta postitse lähetettävien muistutuslaskujen määrä väheni 40 % verrattuna vuoteen 2010, jolloin sähköistä muistutusta ei vielä käytetty. Kohdennettua sähköistä tiedottamista on lisätty jäsenrekisterissä. Esimerkiksi kaikille optio-, kylteri- ja ekonomijäseneksi liittyville lähetetään automaattisesti sähköinen vahvistus jäsenyydestä välittömästi, kun jäsenyys rekisteröidään. Jäsenrekisterissä käsiteltiin vuoden aikana yhteydenottoa liittyen muun muassa jäsenyyteen, jäsenetuihin ja erityisesti jäsenmaksuihin. Muu hallinto Tietohallinto: Toimiston asiakirjahallintajärjestelmä Elsa (Microsoft Sharepoint Server) päivitettiin versioon 2010 ja tehtiin vastaava migraatio. Toimiston muissa ohjelmissa on tehty valmistelu- ja testaustyötä pilvipalveluihin siirtymiseksi outlookin ja muiden Office-tuotteiden osalta. Pilvipalveluihin siirrytään vuonna Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallinnon järjestelmää SympaHR:ää on kehitetty aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi ja siitä on rakennettu liittymät kolmeen muuhun järjestelmään. Toimikuntaorganisaatio Liittoneuvosto Hallitus Nimitystoimikunta Sijoitustoiminnan johtoryhmä Koulutuspoliittinen toimikunta Palvelutoimikunta Opiskelijapoliittinen toimikunta Työelämän toimikunta Yrittäjäneuvottelukunta Kunnan neuvotteluryhmä Valtion neuvotteluryhmä Yksityisen sektorin verkosto Yliopiston neuvotteluryhmä 6 SEFEn vuosikertomus 2012

9 300 Jäsenmaksun kehitys Jäsenmäärän kehitys Liitto Akava+YTN Työttömyyskassa Yhteensä kertomusvuoden rahassa Ekonomijäsenet Opiskelijat Sijoitustoiminta Vuoden alussa liiton sijoitussalkun arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa markkina-arvo oli noin 75 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuutta myytiin noin 12,8 miljoonalla eurolla ja ostettiin 13,0 miljoonalla eurolla erotuksen ollessa noin 0,2 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja tuloutui vuoden aikana noin 5,5 miljoonaa euroa ja myyntitappioita ei tullut. Tilinpäätöksessä palautettiin aiempia alaskirjauksia noin 0,6 miljoonaa euroa ja tehtiin uusia alaskirjauksia noin 0,6 miljoonaa euroa. Myyntivoittojen ja -tappioiden, arvonpalautusten ja uusien alaskirjausten yhteisvaikutus tilinpäätöksessä oli siten 5,5 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden ns. efektiivinen tuotto (korot, osingot ja nettovuokratuotot) oli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 3 % tuottoa salkun 75 miljoonan euron markkina-arvolle vuoden lopussa. Hallituksen asettama efektiivinen tuottotavoite oli yksi prosenttiyksikkö yli 3 kk:n euriborin, joka vuoden päättyessä oli noin 0,2 %. Hallituksen asettamia volatiliteetin hälytysrajoja (koko salkku 16 %, osakesalkku 20 %) ei vuoden aikana ylitetty merkittävästi, vaan rajat olivat vuoden päättyessä koko salkun osalta tasolla 12,3 % ja osakesalkun kohdalla 16,4 %. Efektiivisen tuoton, 2,4 miljoonaa euroa, lisäksi toimintaan siirrettiin vuoden aikana noin 2,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. 7

10 Palvelut 2012 Urapalvelut Jäsenten yhteydenotot SEFEn urapalveluihin työnhaun ja urasuunnittelun tilanteissa lisääntyivät edellisestä vuodesta noin kolmanneksella. Uravalmentajien tavoitettavuus parani sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönoton sekä osoitteen lisääntyneen käytön myötä. Erityisesti sähköinen ajanvarauskalenteri on madaltanut kynnystä varata aikaa uravalmennukseen. Varsinkin miehiä ja uransa suuntaa ja osaamistaan kokonaisvaltaisesti pohtivia asiakkaita on tullut sen myötä lisää. Palkkaneuvonnassa keskusteltiin yhä useammin palkkakeskustelujen argumentaatiosta tilastollisen tiedon lisäksi. Palkkatutka toimii hyvänä tukena jäsenten palkkavertailun tekemisessä. Ekonomipörssi-sivusto on edelleen sähköisten palvelujen suosituin jäsensivu. Kuukausittain sivuilla on parhaimmillaan kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sivustolla on vuoden mittaan ollut auki kaikkiaan yli tuhat ekonomeille sopivaa työtehtävää, yhtäaikaisesti avoimia tehtäviä on yli 50. Jäsenten työnhaun tueksi on kehitetty yhteistyötä suorahakukonsulttien kanssa. Uusiutuneilla verkkosivuilla suorahakukonsultit kertovat, mitä heillä on tarjolla juuri ekonomiosaajille. Yksilöllisen uravalmennuksen rinnalla tarjottiin työnhaunneuvonnassa webinaareja, joilla tavoitettiin satoja jäseniä. Työhakemusta ja CV:tä käsitelleiden webinaarien materiaali oli jäsenten käytettävissä myös tallenteina jäsensivuilla. Ammatillinen kehittyminen SEFE järjesti yhdessä koulutus.fin, TEKin ja Lakimiesliiton kanssa ensimmäisen johdolle ja ylimmälle johdolle suunnatun Leadership kutsuvierastapahtuman helmikuussa. Tapahtuma täyttyi hetkessä, ja se uusittiin marraskuussa. Esimiehenä kehittymisen tuki jäsenille EkonomiEsimies kehittyy -koulutusta jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Leadership Challenge -ohjelmasta ja esimiesosaamisen kehittämistyöstä luovuttiin. Uutena E HY vä: j A E d U I S ta, O l n pa lv E lu I S ta ESIMAKUA SEFE C v - S pa R R AU S ja Tarkistuta hakemuksesi CV:si. Saat sparrausta myös isiin. ilante työhaastattelut Ota yhteyttä: puh (klo 9 13) kalenteristamme tai varaa aika ajanvaraus jäsenedut Saat Ekonomi-lehden ja Talouselämän sekä stä alennuksia muista lehdi ja Ifin vakuutuksista. lisätiedot: sefe.fi U R AvA l M E n n U S alan Kun mietit työpaikan tai ulkovaihtoa tai vaikkapa uraa ttä. yhtey ota, jyyttä yrittä tai mailla Ota yhteyttä: puh (klo 9 13) kalenteristamme tai varaa aika ajanvaraus E KO n O M I Y R I t tä j Ä saat ekojos olet tai aiot yrittäjäksi, ista tukea ja nomijäsenenä konkreett stamiseen peru sen yrityk. esim neuvontaa ja osallistua verliittyvissä sopimuksissa kostoitumistilaisuuksiin. 3) (klo juridiset kysymykset: puh. tai Uravalmennus: puh (klo 9 13) (klo ) Ota yhteyttä: puh. 020 lenteristamme tai varaa aika ajanvarauska t Yö A I K A l A S K U R I mikä on todeltyöaikalaskuri selvittää, pimuksen lisen työaikasi suhde työso kuukausipalkja kaan työai iseen muka asi tulisi palkk nko kaan. Se kertoo, paljo vapaa-ajalla olla, jos saisit palkan myös ä. tekemästäsi työst nko yhtä kauan Palkkatutka kertoo, paljo sessä ja tehtävässä samankaltaisessa yrityk keskimäärin ansaittyöskentelevät ekonomit atasotutkimuksivat edellisen vuoden palkk apua palkkaneuvotsen mukaan. Tiedosta on teluissa. n palkkatavoitteena mm. ekonomie joustavat kehityksen turvaaminen, -arvo ja atasa palkk lyt, työaikajärjeste ylityöstä. lainmukaiset korvaukset Ota yhteyttä: edunvalvont SEFEn vuosikertomus 2012 Ota yhteyttä: palkkaneuvo 9 13) puh (klo lenteristamme tai varaa aika ajanvarauska e avoimiin ja Osallistu ekonomijäsenill aisuuksiin. maksuttomiin koulutustil uvia kouluvaiht ittain Tarjolla on vuos projektituksia ja webinaareja, kuten sta. ennu valm itojen ja esimiesta sivujen Koulutukset löydät sefe.fitapahtumakalenterista E KO n O M I p ö R S S I avoimet työpaikat Ekonomeille suunnatut ja voit tilata työlöydät Ekonomipörssistä isi. Työpaikoista saat posti paikkatiedot sähkö din-ryhmän kautta. tietoa myös SEFEn Linke fi. sivuilla osoitteessa sefe. Palvelut ovat SEFEn jäsen umerosi löydät laskusta,.fi. tunnuksesi loppuosa. Jäsenn , ja salasanasi on henkilö ksesi on jäsennumerosi kisteristämme: puh. 020 äisen kerran, käyttäjätunnu jäsennumeroa myös jäsenre ella ensimm n tiedust Voit alveluu estasi. jäsenp Kun kirjaudut mi-lehtesi takakannen osoitte Ekono tai rjeestä rekisteriotteesta, uutiski 8 asefe tekee vuosittain palkk ssäsi on tasotutkimuksen. Käytö myös saat ja velu, Palkkatutka-pal vontaa. henkilökohtaista palkkaneu KO U lu t U S n E U v Ot t E lu - j A S O p I M U S to I M I n ta ElUt S Ä H K ö I S E t pa lv pa l K K At U t K A pa l K K A n E U v O n ta t Yö S O p I M U S sopimuksen, Ennen kuin allekirjoitat tarkistuta se juristillamme. jahe käyvät läpi myös johta ukset. ja kansainväliset sopim A j A n va R AU S K A l E nteri arauskalensefen sähköisessä ajanv linajan ura-, terissa voit varata puhe aneuvontaan sturv ömyy tyött tai apalkk ksen tarkistuksekä juristille työsopimu ta työelämän muis ksesi kysyä tai seen tä. Varattuna oikeudellisista kysymyksis Kalenteri aikana soitamme sinulle. ilta. löytyy sefe.fi-sivu

11 koulutusmuotona mukaan otettu ryhmäcoaching toteutettiin viisi kertaa. Uusi koulutusmuoto oli myös webinaari. Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet toteutettiin kaksi kertaa. EkonomiEsimies -lähikoulutusjaksoja järjestettiin viisi, joista yksi ruotsinkielinen. EkonomiEsimies kehittyy -kokonaisuuden eri osioihin osallistui kaikkiaan 708 jäsentä. Kokonaispalaute oli 4,5/5. SEFE kehittää ja kouluttaa Kokopäiväisiä Syty ja sytytä palautteenantovalmennuksia järjestettiin kuusi eri puolilla Suomea. Tilaisuus sai erinomaiset palautteet, 4,6/5. Edellisen vuoden suosittu Pidä projekti hallinnassa -koulutus järjestettiin vielä Kuopiossa ja Helsingissä. Puolen päivän iltakoulutuksia järjestettiin neljätoista teemoina muun muassa kansainväliset presentaatiot, sosiaalisen median tehoperehdytys, itsensä johtaminen sekä neuvottele ja vaikuta viisaasti. Edellisenä vuonna aloitettuja webinaareja jatkettiin, tällä kertaa aiheena LinkedIn työnhaun apuna. Lokakuussa SEFE järjestikin tiedettävästi Suomen suurimman webinaarin, johon osallistui lähes tuhat henkilöä. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan yli jäsentä eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaispalaute oli erinomainen 4,5/5. Mentorointi Mentoroinnissa tehtiin uusia aluevaltauksia. Mentorointialumnien ensi-illassa puhui Helena Åhman. Toisena uutena toimintamallina otettiin käyttöön pienryhmätyöskentely, jolloin mentorilla on sparrattavanaan 2 aktoria. Pienryhmätoiminta kiinnostaa niin aktoreita kuin mentoreita. Yhteistyössä Hankenin ja Niordin kanssa aloitettiin ruotsinkielisille oma mentorointiryhmä. Näiden lisäksi pääkaupunkiseudulla lopetti keväällä yksi ryhmä. Tammikuussa aloitti ryhmä, jossa on myös pienryhmiä. Uuden ryhmän organisointi alkoi syksyllä. Järjestöpalvelut Järjestötapahtumat: Ekonomien SEFE-päivään Helsingissä osallistui kolmisenkymmentä uutta jäsenyhdistysaktiivia. Kaksipäiväinen tilaisuus perehdytti SEFEn toimintaan ja palveluihin. Osallistujien kokonaisarvio tilaisuudesta oli 4,9/5. Jäsenyhteisöjen teemapäivään kevätliittokokouksen yhteydessä Helsingissä kokoontui yhteensä 130 jäsenyhdistystoimijaa sekä SEFEn luottamus- ja toimihenkilöä. Teemapäivässä työstettiin strategiaprosessia ja ryhmätöiden kautta strategialle saatiin uusia näkökulmia. Puheenjohtajatapaaminen järjestettiin Itämerellä pääteemana strategian työstö. Tapaamiseen osallistuivat ekonomiyhdistysten ja opiskelijayhteisöjen puheenjohtajien lisäksi SEFEn hallitus sekä toimiston johtoryhmä ja asiantuntijoita. Uravastaavien tapaaminen toteutettiin syksyllä. Jäsenyhdistysten hallitusten jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua TJS Opintokeskuksen yhdistystoiminnan koulutuksiin. Luottamushenkilösivuston rakennetta ja sisältö päivitettiin sefe.fi -verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Ekonomigolf-tapahtuma järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen, paikkana Annilan golfkeskus Mikkelissä. Kilpailua isännöi Suur-Savon Ekonomit. Kilpailuun osallistui kolmisenkymmentä ekonomia. 9

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 » TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä

Lisätiedot

KATTO-STRATEGIA 2011-2015

KATTO-STRATEGIA 2011-2015 KATTO-STRATEGIA 2011-2015 Ä ON SISÄLTÖ.... 3 -AJATUS JA ARVOT....... 4 TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA.... 7.1 JÄSENTOIMINNAN TAHTOTILA 2015. 7.2 JÄSENTOIMINNAN TOIMENPIDE-ESITYKSET....... 8 EKONOMIELÄMÄN KAIKKIIN

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

SEFE MONIPUOLINEN PALVELU- JA ETUJÄRJESTÖ

SEFE MONIPUOLINEN PALVELU- JA ETUJÄRJESTÖ SEFE MONIPUOLINEN PALVELU- JA ETUJÄRJESTÖ Luottamushenkilöiden perehdytys, SEFE-päivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I NLANDS E K O NOMFÖRB UND 25.1.2013 Aija Bärlund SEFE-YHTEISÖ JA

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry

Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry 23.2.2016 Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry Perustettu vuonna 1935 Vuonna 1974 Ylempien Toimihenkilöiden, YTN ry:n, jäseneksi Vuonna 1977 osaksi Akavaan Vuonna 1991 Ekonomiopiskelijat mukaan Vuonna

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Tietotekniikan liitto ry

Tietotekniikan liitto ry Tietotekniikan liitto ry Puolueeton, valtakunnallinen ICT-alan asiantuntija Jäsenyhdistystensä kattojärjestö, joka kehittää jäsenistön ammatillista osaamista ja arvostusta Lähes 30 paikallis- ja teemayhdistystä

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

SEFEn toimiston yhteyshenkilöt kassa- ja ulkomaanasioissa

SEFEn toimiston yhteyshenkilöt kassa- ja ulkomaanasioissa T I E D O T E 3/2008 30..4.2008 Viestintä-/markkinointivastaavat voivat poimia tästä tiedotteesta jäseniään kiinnostavat asiat ja välittää tietoa edelleen jäsentiedotteissaan. SISÄLTÖ: SEFEn toimiston

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Rotarian Leadership Academy 15.2.2007. Katri Pietilä Aina Group Oyj

Rotarian Leadership Academy 15.2.2007. Katri Pietilä Aina Group Oyj Rotarian Leadership Academy 15.2.2007 Katri Pietilä Aina Group Oyj 13.2.2007 1 Katri Pietilä Yo Kaurialan lukio 1979 KTM HKKK 1985 Yhdyspankki/Merita-konserni 1985 1994: rahoitusneuvottelija, yritysasiamies,

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit Juha Oksanen Tutkimuspäällikkö Suomen Ekonomit 23.1.2017 Suomen Ekonomit ja Palautetta ekonomikoulutuksesta kokonaisuus, taustaa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot