Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 Årsberättelse"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

2 SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN EN BLICK PÅ Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat 20 JÄSENMÄÄRÄN JA JÄSENMAKSUN KEHITYS 21 JÄSENYHDISTYKSET 22 TULOSLASKELMA 23 TASE 24 SEFEN SIJOITUSSALKKU 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS 26 HUOMIONOSOITUKSET 27 TOIMIHENKILÖT 30 TOIMIELIMET 33 EDUSTUKSET 34 LUOTTAMUSHENKILÖT SEFEn toimielimissä

3 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund SEFE ry

4 Vuosikertomus 2012 Yleistä Vuotta 2012 leimasi euroalueen joutuminen taantumaan, ja myös Suomen taloudessa elettiin vaikeita aikoja. Bruttokansantuotteen volyymi pieneni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,2 prosentilla. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos oli joulukuussa 2,4 %. Vuositasolla inflaatio oli 2,8 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan loka-joulukuussa 3,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot kasvoivat 0.8 prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. SEFEn palkkatasotutkimuksen mukaan työssäkäyvien ekonomijäsenten mediaanipalkka oli euroa. Palkkamediaani kasvoi 2,1 prosentilla vuoden 2011 lokakuuhun verrattuna. Samanaikaisesti ekonomien luottamus oman työpaikan varmuuteen heikkeni jonkin verran. Raamisopimus rauhoitti työmarkkinavuotta Vuosi oli sopimusneuvotteluiden osalta rauhallinen johtuen syksyllä 2011 solmitusta raamisopimuksesta. Raamisopimuksen eri työryhmät edistyivät työssään kuitenkin varsin hitaasti. Suurimpana haasteena oli kolmen päivän koulutusoikeutta koskeva kiista, jonka ratkaiseminen ei edennyt vuoden aikana. Työryhmän tekemä lakiluonnos ja koko hanke hylättiin Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksessa syksyllä. Syksyllä vaihtui myös EK:n johtopari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja uudeksi toimitusjohtajaksi Jyri Häkämies. EK:n linjaukset jyrkkenivät, ja vuodenvaihteessa alkoi näyttää siltä, että neuvotteluvuodesta 2013 tulee varsin vaikea. Kestävyysvajekeskustelu leimasi voimakkaasti vuotta ja eläkepolitiikassa eläkeiän alaikärajan nostaminen oli keskeinen kiistelynaihe. SEFE-yhteisö kasvatti jäsenmääräänsä Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liitolla oli vuoden lopussa jäseninä 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Vuodenvaihteessa SEFE-yhteisössä oli henkilöjäsentä. SEFE-yhteisössä oli kylteri- ja ekonomijäseniä yhteensä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. SEFE-yhteisöön kuuluu SEFE ry:n ja jäsenyhteisöjen lisäksi tytäryhtiö Ekonomia Oy, jossa ei tällä hetkellä ole toimintaa. Toiminnan tulos Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2012 oli -12,1 milj. euroa (2011: -11,4 milj. euroa) ja se toteutui 3 prosenttia yli budjetoidun. Varsinaisen toiminnan vastuualueiden Johto, Hallinto, Viestintä ja markkinointi, Vaikuttaminen ja edunvalvonta ja Lakiyksikkö toteumat ylittivät 1 12 prosenttia budjetoidun. Palvelut vastuualue toteutui budjetoidusti. Toimintaa rahoitettiin osin sijoitusomaisuuden tuotoilla. Liiton sijoitusomaisuuden toteutuneet tuotot vuonna olivat 8,4 milj. euroa (2011: 5,1 milj. euroa) ja kulut ilman arvonalennuksia euroa (2011: 0,6 milj. euroa). Budjetoidut sijoitustoiminnan tuotot (korkotuotot, vuokratuotot ja osinkotuotot ilman myyntivoittoja ja -tappioita) toteutuivat 3 prosenttia budjetoitua pienempinä. Myyntivoittoja kirjattiin 5,5 milj. euroa. Myyntitappioita ei syntynyt. Liiton sijoitus omaisuuteen tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä - 0,02 milj. euron arvosta arvonpalautus- ja arvonalennuskirjauksia. Sijoitustoiminnan kokonaistulos oli 7,8 milj. euroa (2011: 1,1 milj. euroa). Liiton hallitus on seurannut sijoitusomaisuuden arvon kehitystä jokaisessa kokouksessaan. Tilikauden päätöksiä, painopisteitä ja toimintaa Vuosi 2012 oli SEFEn 77. toimintavuosi. Vuoden keskeinen ja haastava painopistealue oli liiton strategian uudistaminen ja siihen liittyvät valinnat. Syysliittokokous Kuopiossa 24. marraskuuta hyväksyi liiton uuden strategian vuosiksi Strategian turvallisen kivijalan muodostavat alueellisuus, edunvalvonta, SEFEn itsenäisyys ja vakaa talous. SEFEn visio on olla kasvun mahdollistaja. Strategian missio on Menestyvä ekonomi. Strategian ydin on, että SEFE on yksilöiden yhteisö. Keskeisiä elementtejä ovat osaamisen ja rohkeuden jakaminen. Estonia Business School Helsinki -kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön opiskelijoiden opiskelijajärjestö HEBS ry haki ensimmäisenä ulkomaalaisena kauppatieteellisen yliopiston opiskelijajärjestönä SEFEn jäsenyyttä. Syysliittokokous ei kuitenkaan halunnut kiirehtiä päätöksenteossa. SEFE-yhteisön on hyvä ensin luoda HEBS ryn kanssa läheisemmät yhteistyösuhteet sekä tutustua Estonian Business School -kauppakorkeakoulun toimintaan ja tutkintoihin. Toimintavuoden painopistealueita olivat asiakkuuksien tunnistaminen ja palvelujen kehittäminen asiakkuusryhmittäin sekä luottamushenkilöiden perehdyttäminen niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet toimia tehtävässään. Painopistealueita olivat jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpeiton parantaminen, henkilöstön työhyvinvointi sekä kustannustehokkuuden parantaminen kaikessa toiminnassa. 2 SEFEn vuosikertomus 2012

5 Toiminnassa painotettiin yhteiskunnallista vaikuttamista ja kauppatieteellisen alan kansallisen strategian jalkauttamista. SEFEn omien tulosmittareiden kehittäminen kuului vuoden toiminnallisiin tavoitteisiin. Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja toiminnan tehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Samoin palvelujen ja jäsenlähtöisen toimintamallin sekä jäsenyhdistysyhteistyön kehittäminen olivat keskeinen osa vuoden toimintaa. Syksyn kunnallisvaalit näkyivät SEFEn yhteiskuntapoliittisessa vaikuttamistyössä. Vuoden aikana uudistettiin liiton koulutuspoliittiset suuntaviivat, jotka syysliittokokous hyväksyi. SEFEn verkkosivusto uudistettiin ja siirrettiin julkisivut Liferay-alustalle, jonka ansiosta sivut ovat luettavissa myös mobiililaitteilla. Sosiaalisen median hyödyntäminen sekä viestinnässä että jäsenhankinnassa saatiin hyvään vauhtiin. Vuoden aikana kilpailutettiin Ekonomi-lehden kustannussopimus ja uudeksi kustantajaksi valittiin Alma360. Toimintavuonna lakiyksikkö antoi oikeudellisia palveluita yhteensä noin jäsenelle. Palvelutapahtumia oli vuoden aikana yhteensä noin kappaletta. Liiton hallinto jatkaa Liittokokouksissa päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten vuosittain nimeämät edustajat, yksi jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Edustajille on lisäksi nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Liiton nykyisen hallituksen toimintakausi on Hallituksen kokoonpano: Kasperi Launis (puheenjohtaja), Jerker Hedman (1. varapuheenjohtaja), Kirsi Meriläinen (2. varapuheenjohtaja), Tommi Ora (3. varapuheenjohtaja, opiskelijaedustaja), Leila Auer, Juuso Enala, Juuso Heinilä, Ann-Louise Laaksonen, Jane Moilanen, Sami Sipilä, Esa Vilhonen ja Päivi Vuorimaa. Syysliittokokous 2013 valitsee liitolle uuden hallituksen vuosiksi Nimitystoimikunnan valmistelijaksi syysliittokokous 2012 nimesi Timo Saranpään. Jäsenet tarvitsevat palveluita ja vaikuttamismahdollisuuksia SEFEn ekonomijäsenten nettomäärä kasvoi toimintavuonna 383 jäsenellä. Kasvun jatkuminen edellyttää, että pystymme tarjoamaan jäsenillemme sellaisia palveluja, joita he haluavat ja tarvitsevat, ja joita he eivät saa muualta. SEFEssä onkin käynnistynyt osallistavia palveluja kehittävä työryhmä, ja tavoitteena on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja tapoja, joilla tuetaan jäseniä yhä rankentuvassa työelämässä.tärkeää on myös, että jäsenemme kokevat liiton omakseen ja tietävät, miten he voivat vaikuttaa omassa liitossaan sekä kehittää sitä ja sen toimintaa. Jäsenille ja potentiaalisille jäsenille tarjotaan laajasti erilaisia kanavia ja välineitä, joiden kautta saa tietoa, palveluja sekä voi jakaa omaa osaamistaan ja käydä dialogia. Erityisesti panostetaan erilaisten sähköisten palvelujen ja foorumeiden kehittämiseen sekä sähköisiin verkostoitumismahdollisuuksiin. Kylterijäsenten vaikuttamismahdollisuuksia ja -kanavia kehitetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Kylterijäsenten kanssa käydään entistä tiiviimpää dialogia heidän odotuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan sekä osallistetaan heitä toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Uuden strategian mukaisesti SEFE palvelee ja viestii myös englanniksi. Ulkomaalaiset jäsenet ja potentiaaliset jäsenet ovat tärkeä kohderyhmä kasvunkin kannalta. Vuonna 2013 selvitetään maisteriopiskelijoiden odotukset ja heidän kannaltaan SEFEn keskeiset vaikuttamisalueet ja määritellään tavoitteet. Maisterivaiheen opiskelijat ovat heterogeeninen ryhmä, jonka haltuunottoon kiinnitetään erityistä huomiota Heidän tavoittamisensa edellyttää monikanavaista ja kohdennettua viestintää. SEFE solmi loppuvuonna 2011 yhteistyösopimuksen Talentumin kanssa. Yhteistyön ansiosta jäsenet saavat myös keväästä 2013 lähtien entistä parempia ja monipuolisempia digitaalisia palveluja ja mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan, mikä vaikuttaa jäsenhankintaan ja pitoon. Vakaa talous on tulevaisuuden kivijalka Sijoitustoiminnassa vuoden 2012 sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 75 milj. euroa sisältäen salkun käteisvarat. Arvo oli vuodenvaihteen jälkeen noin 78 milj. euroa (tilanne ). Vuoden 2013 talousarvion laadintavaiheessa osinkotuottojen ja tuotto-osuuksien tasoksi arvioitiin 1,8 miljoonaa euroa. Kiitos luottamushenkilöille ja toimistolle vuoden 2012 aikana tehdystä työstä. Aija Bärlund, toiminnanjohtaja Kasperi Launis, puheenjohtaja 3

6 Årsberättelse 2012 Allmänt Året 2012 präglades av recession i euroområdet och även Finlands ekonomi drabbades. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade bruttonationalproduktens volym med 0,2 procent. Konsumentprisernas genomsnittliga årliga förändring var 2,4 procent i december. På årsnivå var inflationen 2,8 procent. Löntagarnas nominella inkomster var enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter 3,2 procent högre i oktober december än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Realinkomsterna ökade med 0,8 procent jämfört med det sista kvartalet föregående år. Enligt SEFEs lönenivåundersökning var de förvärvsarbetande ekonommedlemmarnas medianlön euro. Lönemedianen var 2,1 procent högre än i oktober Samtidigt försvagades ekonomernas tilltro till en säker arbetsplats något. Ramavtalet lugnade ned arbetsmarknadsåret Beträffande avtalsförhandlingar var året lugnt till följd av ramavtalet som ingicks hösten Ramavtalets olika arbetsgrupper gjorde dock mycket långsamma framsteg i sitt arbete. Den största utmaningen var tvisten om rätten till tre utbildningsdagar. Parterna närmade sig inte någon lösning på denna tvist under året. Arbetsgruppens lagutkast och hela projektet förkastades av Finlands Näringslivs styrelse på hösten. På hösten byttes också personerna i EK:s ledning. Ilpo Kokkila valdes till styrelseordförande och Jyri Häkämies till ny verkställande direktör. EK:s riktlinjer blev vassare och i årsskiftet fanns det tecken på att förhandlingsåret 2013 kommer att bli mycket svårt. Diskussionen om hållbarhetsgapet präglade året kraftigt och i pensionspolitiken tvistade man om höjningen av den nedre pensionsåldersgränsen. SEFE-gemenskapen ökade sitt medlemsantal Finlands Ekonomförbund SEFE r.f. är en service- och intresseorganisation för personer som har avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. I slutet av året hade förbundet 25 ekonomföreningar och 14 studerandeföreningar som medlemmar. Vid årsskiftet hade SEFE personmedlemmar. SEFE-gemenskapen hade sammanlagt studerande- och ekonommedlemmar fler än ett år tidigare. Till SEFE-gemenskapen hör förutom SEFE r.f. och medlemsföreningarna även dotterbolaget Ekonomia Oy som för närvarande inte bedriver någon verksamhet. Verksamhetens resultat Den egentliga verksamhetens underskott 2012 var -12,1 miljoner euro (2011: -11,4 miljoner euro) och utfallet var 3 procent över det budgeterade. Utfallen för verksamhetens ansvarsområden Ledning, Förvaltning, Kommunikation och marknadsföring, Påverkan och intressebevakning och Juridiska enheten överskred det budgeterade med 1 12 procent. För ansvarsområdet Tjänster motsvarade utfallet det budgeterade. Verksamheten finansierades delvis med intäkterna från investeringstillgångarna. De realiserade intäkterna från förbundets investeringstillgångar var 8,4 miljoner euro 2012 (2011: 5,1 miljoner euro) och kostnaderna utan värdeminskningar euro (2011: 0,6 miljoner euro). Utfallet för de budgeterade intäkterna från investeringsverksamheten (ränteintäkter, hyresintäkter och dividendintäkter utan försäljningsvinster och -förluster) var 3 procent under det budgeterade. 5,5 miljoner euro antecknades som försäljningsvinster. Försäljningsförluster uppstod inte. I förbundets investeringstillgångar gjordes i bokslutet anteckningar om rehabilitering och värdeminskning för ett värde på sammanlagt -0,02 miljoner euro. Investeringsverksamhetens totalresultat var 7,8 miljoner euro (2011: 1,1 miljoner euro). Förbundsstyrelsen har följt investeringstillgångarnas värdeutveckling på varje möte. Beslut, tyngdpunkter och verksamhet under räkenskapsperioden Året 2012 var SEFEs 77:e verksamhetsår. Årets centrala och utmanande tyngdpunktsområde var reformen av förbundets strategi och valen i anslutning till detta. Den 24 november godkände höstförbundsmötet i Kuopio förbundets nya strategi för åren Strategins trygga stenfot utgörs av regional fokus, intressebevakning, SEFEs oavhängighet och en stabil ekonomi. SEFEs vision är att möjliggöra tillväxt. SE- FEs mission är En framgångsrik ekonom. Kärnan i strategin är att SEFE är en gemenskap av individer. Viktiga element är att dela med sig av sitt kunnande och sitt mod. Studentföreningen HEBS ry för studerande vid Estonia Business School Helsinki-handelshögskolans enhet i Helsingfors ansökte om medlemskap i SEFE som första utländska studentförening vid ett handelsvetenskapligt universitet. Höstförbundsmötet ville dock inte genast fatta något beslut. SEFE-gemenskapen gör klokt i att först knyta närmare samarbetsrelationer med HEBS ry och bekanta sig med Estonian Business School-handelshögskolans verksamhet och examina. Tyngdpunktsområdena under verksamhetsåret var identifiering av kundrelationer och utveckling av tjänster för enskilda kundgrupper samt inskolning av förtroendevalda så att de har ännu bättre förutsättningar än tidigare att sköta sin uppgift. Till tyngdpunktsområdena hörde att öka antalet medlemmar och förbättra 4 SEFEn vuosikertomus 2012

7 medlemstäckningen, personalens arbetshälsa och att öka kostnadseffektiviteten i all verksamhet. I verksamheten betonades samhällelig påverkan och tillämpande av den nationella strategin för den ekonomiska branschen. Ett av de funktionella målen under året var att utveckla SEFEs egna resultatmätare. Särskild uppmärksamhet fästes vid smidig kundbetjäning och effektiv verksamhet. Utveckling av tjänsterna och en medlemsorienterad verksamhetsmodell samt samarbetet med medlemsföreningarna var likaså en viktig del av verksamheten under året. Höstens kommunalval syntes i det arbete SEFE gör i syfte att påverka samhällspolitiken. Under året förnyades förbundets utbildningspolitiska riktlinjer som godkändes av höstförbundsmötet. SEFEs webbplats förnyades och de allmänna sidorna överfördes till plattformen Liferay. Tack vare detta kan sidorna läsas också med mobila apparater. De sociala medierna började användas effektivt både för kommunikation och medlemsvärvning. Under året konkurrensutsattes förlagskontraktet för tidningen Ekonomi och Alma360 valdes till ny förläggare. Under verksamhetsåret bistod den juridiska enheten sammanlagt cirka medlemmar med juridiska tjänster. Under året registrerades sammanlagt cirka händelser där medlemmarna betjänades. Förbundets styrelse fortsätter På förbundsmötena utnyttjas beslutanderätten av de representanter som medlemsföreningarna årligen utser, en från varje medlemsförening. Representanterna har dessutom personliga suppleanter. Den nuvarande styrelsens verksamhetsperiod är Styrelsens sammansättning: Kasperi Launis (ordförande), Jerker Hedman (1:a vice ordförande), Kirsi Meriläinen (2:a vice ordförande), Tommi Ora (3:e vice ordförande, studeranderepresentant), Leila Auer, Juuso Enala, Juuso Heinilä, Ann-Louise Laaksonen, Jane Moilanen, Sami Sipilä, Esa Vilhonen och Päivi Vuorimaa. Höstförbundsmötet 2013 väljer ny förbundsstyrelse för åren Höstförbundsmötet 2012 utsåg Timo Saranpää till ordförande för utnämningskommittén. och potentiella medlemmar har tillgång till många olika kanaler och verktyg som de kan utnyttja för att få information, tjänster och för att dela med sig av sitt kunnande och föra dialog. Vi satsar särskilt på olika elektroniska tjänster, utveckling av olika forum och på möjligheter att nätverka elektroniskt. Studerandemedlemmarnas möjligheter och sätt att påverka utvecklas i samarbete med medlemsföreningarna. Med studerandemedlemmarna för vi en ännu intensivare dialog än tidigare om deras förväntningar, behov och önskemål. De får också delta i utvecklingen av verksamheten och tjänsterna. I enlighet med den nya strategin betjänar och kommunicerar SEFE också på engelska. Utländska medlemmar och potentiella medlemmar är en viktig målgrupp också med tanke på tillväxt. År 2013 klarlägger vi magisterstuderandenas förväntningar och SEFEs viktigaste arbetsområden ur deras synvinkel. Därtill fastställs mål. Magisterstuderandena är en heterogen grupp som vi särskilt satsar på att engagera För att nå denna grupp krävs specificerad och mångsidig kommunikation. I slutet av 2011 ingick SEFE ett samarbetsavtal med Talentum. Tack vare samarbetet får medlemmarna från och med våren 2013 ännu bättre och mångsidigare digitala tjänster och möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens, vilket påverkar medlemsvärvningen och medlemsvården. Framtiden byggs på en stabil ekonomi I investeringsverksamheten var investeringstillgångarnas marknadsvärde 75 miljoner euro 2012 inklusive portföljens likvida medel. Värdet var efter årsskiftet cirka 78 miljoner euro (situationen ). När budgeten för 2013 utarbetades beräknades dividendintäkterna och intäktsandelarna uppgå till 1,8 miljoner euro. Vi tackar de förtroendevalda och kontoret för det arbete som de utfört under Aija Bärlund, verksamhetsledare Kasperi Launis, ordförande Medlemmarna behöver tjänster och möjlighet att påverka Nettoantalet ekonommedlemmar i SEFE ökade med 383 medlemmar under verksamhetsåret. En fortsatt tillväxt förutsätter att vi kan tillhandahålla sådana tjänster som våra medlemmar önskar och behöver och som de inte får annanstans. SEFE har därför tillsatt en arbetsgrupp som utvecklar delaktiggörande tjänster. Målet är att skapa nya koncept och tillvägagångssätt som stöder medlemmarna i ett allt tuffare arbetsliv. Det är också viktigt att våra medlemmar upplever förbundet som sitt eget förbund och känner till hur de kan framföra sin åsikt i förbundet och utveckla både förbundet och dess verksamhet. Medlemmar 5

8 Hallinto ja talous Jäsenhallinta Uusi strategia linjaa, että SEFE palvelee myös englanniksi. Jäsenrekisterissä englanti otettiin käyttöön palvelukielenä toimintavuoden aikana. Jäsen voi valita palvelukielekseen englannin, jolloin hän saa käyttöönsä jäsenrekisterisovelluksen englanninkielisen version tarkistaessaan ja päivittäessään omia jäsentietojaan verkkopalvelun kautta. Kaikki jäsenmaksulaskut, rekisteriote ja myös muut jäsenrekisteristä lähetettävät viestit ja tiedotteet toimitetaan myös englanniksi. Sähköinen muistutus erääntyneestä jäsenmaksusta oli käytössä vuoden alusta ensimmäisen kerran. Sähköinen muistutus osoittautui jo edellisen vuoden testauksessa tehokkaaksi. Sen ansiosta postitse lähetettävien muistutuslaskujen määrä väheni 40 % verrattuna vuoteen 2010, jolloin sähköistä muistutusta ei vielä käytetty. Kohdennettua sähköistä tiedottamista on lisätty jäsenrekisterissä. Esimerkiksi kaikille optio-, kylteri- ja ekonomijäseneksi liittyville lähetetään automaattisesti sähköinen vahvistus jäsenyydestä välittömästi, kun jäsenyys rekisteröidään. Jäsenrekisterissä käsiteltiin vuoden aikana yhteydenottoa liittyen muun muassa jäsenyyteen, jäsenetuihin ja erityisesti jäsenmaksuihin. Muu hallinto Tietohallinto: Toimiston asiakirjahallintajärjestelmä Elsa (Microsoft Sharepoint Server) päivitettiin versioon 2010 ja tehtiin vastaava migraatio. Toimiston muissa ohjelmissa on tehty valmistelu- ja testaustyötä pilvipalveluihin siirtymiseksi outlookin ja muiden Office-tuotteiden osalta. Pilvipalveluihin siirrytään vuonna Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallinnon järjestelmää SympaHR:ää on kehitetty aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi ja siitä on rakennettu liittymät kolmeen muuhun järjestelmään. Toimikuntaorganisaatio Liittoneuvosto Hallitus Nimitystoimikunta Sijoitustoiminnan johtoryhmä Koulutuspoliittinen toimikunta Palvelutoimikunta Opiskelijapoliittinen toimikunta Työelämän toimikunta Yrittäjäneuvottelukunta Kunnan neuvotteluryhmä Valtion neuvotteluryhmä Yksityisen sektorin verkosto Yliopiston neuvotteluryhmä 6 SEFEn vuosikertomus 2012

9 300 Jäsenmaksun kehitys Jäsenmäärän kehitys Liitto Akava+YTN Työttömyyskassa Yhteensä kertomusvuoden rahassa Ekonomijäsenet Opiskelijat Sijoitustoiminta Vuoden alussa liiton sijoitussalkun arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa markkina-arvo oli noin 75 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuutta myytiin noin 12,8 miljoonalla eurolla ja ostettiin 13,0 miljoonalla eurolla erotuksen ollessa noin 0,2 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja tuloutui vuoden aikana noin 5,5 miljoonaa euroa ja myyntitappioita ei tullut. Tilinpäätöksessä palautettiin aiempia alaskirjauksia noin 0,6 miljoonaa euroa ja tehtiin uusia alaskirjauksia noin 0,6 miljoonaa euroa. Myyntivoittojen ja -tappioiden, arvonpalautusten ja uusien alaskirjausten yhteisvaikutus tilinpäätöksessä oli siten 5,5 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden ns. efektiivinen tuotto (korot, osingot ja nettovuokratuotot) oli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 3 % tuottoa salkun 75 miljoonan euron markkina-arvolle vuoden lopussa. Hallituksen asettama efektiivinen tuottotavoite oli yksi prosenttiyksikkö yli 3 kk:n euriborin, joka vuoden päättyessä oli noin 0,2 %. Hallituksen asettamia volatiliteetin hälytysrajoja (koko salkku 16 %, osakesalkku 20 %) ei vuoden aikana ylitetty merkittävästi, vaan rajat olivat vuoden päättyessä koko salkun osalta tasolla 12,3 % ja osakesalkun kohdalla 16,4 %. Efektiivisen tuoton, 2,4 miljoonaa euroa, lisäksi toimintaan siirrettiin vuoden aikana noin 2,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. 7

10 Palvelut 2012 Urapalvelut Jäsenten yhteydenotot SEFEn urapalveluihin työnhaun ja urasuunnittelun tilanteissa lisääntyivät edellisestä vuodesta noin kolmanneksella. Uravalmentajien tavoitettavuus parani sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönoton sekä osoitteen lisääntyneen käytön myötä. Erityisesti sähköinen ajanvarauskalenteri on madaltanut kynnystä varata aikaa uravalmennukseen. Varsinkin miehiä ja uransa suuntaa ja osaamistaan kokonaisvaltaisesti pohtivia asiakkaita on tullut sen myötä lisää. Palkkaneuvonnassa keskusteltiin yhä useammin palkkakeskustelujen argumentaatiosta tilastollisen tiedon lisäksi. Palkkatutka toimii hyvänä tukena jäsenten palkkavertailun tekemisessä. Ekonomipörssi-sivusto on edelleen sähköisten palvelujen suosituin jäsensivu. Kuukausittain sivuilla on parhaimmillaan kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sivustolla on vuoden mittaan ollut auki kaikkiaan yli tuhat ekonomeille sopivaa työtehtävää, yhtäaikaisesti avoimia tehtäviä on yli 50. Jäsenten työnhaun tueksi on kehitetty yhteistyötä suorahakukonsulttien kanssa. Uusiutuneilla verkkosivuilla suorahakukonsultit kertovat, mitä heillä on tarjolla juuri ekonomiosaajille. Yksilöllisen uravalmennuksen rinnalla tarjottiin työnhaunneuvonnassa webinaareja, joilla tavoitettiin satoja jäseniä. Työhakemusta ja CV:tä käsitelleiden webinaarien materiaali oli jäsenten käytettävissä myös tallenteina jäsensivuilla. Ammatillinen kehittyminen SEFE järjesti yhdessä koulutus.fin, TEKin ja Lakimiesliiton kanssa ensimmäisen johdolle ja ylimmälle johdolle suunnatun Leadership kutsuvierastapahtuman helmikuussa. Tapahtuma täyttyi hetkessä, ja se uusittiin marraskuussa. Esimiehenä kehittymisen tuki jäsenille EkonomiEsimies kehittyy -koulutusta jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Leadership Challenge -ohjelmasta ja esimiesosaamisen kehittämistyöstä luovuttiin. Uutena E HY vä: j A E d U I S ta, O l n pa lv E lu I S ta ESIMAKUA SEFE C v - S pa R R AU S ja Tarkistuta hakemuksesi CV:si. Saat sparrausta myös isiin. ilante työhaastattelut Ota yhteyttä: puh (klo 9 13) kalenteristamme tai varaa aika ajanvaraus jäsenedut Saat Ekonomi-lehden ja Talouselämän sekä stä alennuksia muista lehdi ja Ifin vakuutuksista. lisätiedot: sefe.fi U R AvA l M E n n U S alan Kun mietit työpaikan tai ulkovaihtoa tai vaikkapa uraa ttä. yhtey ota, jyyttä yrittä tai mailla Ota yhteyttä: puh (klo 9 13) kalenteristamme tai varaa aika ajanvaraus E KO n O M I Y R I t tä j Ä saat ekojos olet tai aiot yrittäjäksi, ista tukea ja nomijäsenenä konkreett stamiseen peru sen yrityk. esim neuvontaa ja osallistua verliittyvissä sopimuksissa kostoitumistilaisuuksiin. 3) (klo juridiset kysymykset: puh. tai Uravalmennus: puh (klo 9 13) (klo ) Ota yhteyttä: puh. 020 lenteristamme tai varaa aika ajanvarauska t Yö A I K A l A S K U R I mikä on todeltyöaikalaskuri selvittää, pimuksen lisen työaikasi suhde työso kuukausipalkja kaan työai iseen muka asi tulisi palkk nko kaan. Se kertoo, paljo vapaa-ajalla olla, jos saisit palkan myös ä. tekemästäsi työst nko yhtä kauan Palkkatutka kertoo, paljo sessä ja tehtävässä samankaltaisessa yrityk keskimäärin ansaittyöskentelevät ekonomit atasotutkimuksivat edellisen vuoden palkk apua palkkaneuvotsen mukaan. Tiedosta on teluissa. n palkkatavoitteena mm. ekonomie joustavat kehityksen turvaaminen, -arvo ja atasa palkk lyt, työaikajärjeste ylityöstä. lainmukaiset korvaukset Ota yhteyttä: edunvalvont SEFEn vuosikertomus 2012 Ota yhteyttä: palkkaneuvo 9 13) puh (klo lenteristamme tai varaa aika ajanvarauska e avoimiin ja Osallistu ekonomijäsenill aisuuksiin. maksuttomiin koulutustil uvia kouluvaiht ittain Tarjolla on vuos projektituksia ja webinaareja, kuten sta. ennu valm itojen ja esimiesta sivujen Koulutukset löydät sefe.fitapahtumakalenterista E KO n O M I p ö R S S I avoimet työpaikat Ekonomeille suunnatut ja voit tilata työlöydät Ekonomipörssistä isi. Työpaikoista saat posti paikkatiedot sähkö din-ryhmän kautta. tietoa myös SEFEn Linke fi. sivuilla osoitteessa sefe. Palvelut ovat SEFEn jäsen umerosi löydät laskusta,.fi. tunnuksesi loppuosa. Jäsenn , ja salasanasi on henkilö ksesi on jäsennumerosi kisteristämme: puh. 020 äisen kerran, käyttäjätunnu jäsennumeroa myös jäsenre ella ensimm n tiedust Voit alveluu estasi. jäsenp Kun kirjaudut mi-lehtesi takakannen osoitte Ekono tai rjeestä rekisteriotteesta, uutiski 8 asefe tekee vuosittain palkk ssäsi on tasotutkimuksen. Käytö myös saat ja velu, Palkkatutka-pal vontaa. henkilökohtaista palkkaneu KO U lu t U S n E U v Ot t E lu - j A S O p I M U S to I M I n ta ElUt S Ä H K ö I S E t pa lv pa l K K At U t K A pa l K K A n E U v O n ta t Yö S O p I M U S sopimuksen, Ennen kuin allekirjoitat tarkistuta se juristillamme. jahe käyvät läpi myös johta ukset. ja kansainväliset sopim A j A n va R AU S K A l E nteri arauskalensefen sähköisessä ajanv linajan ura-, terissa voit varata puhe aneuvontaan sturv ömyy tyött tai apalkk ksen tarkistuksekä juristille työsopimu ta työelämän muis ksesi kysyä tai seen tä. Varattuna oikeudellisista kysymyksis Kalenteri aikana soitamme sinulle. ilta. löytyy sefe.fi-sivu

11 koulutusmuotona mukaan otettu ryhmäcoaching toteutettiin viisi kertaa. Uusi koulutusmuoto oli myös webinaari. Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet toteutettiin kaksi kertaa. EkonomiEsimies -lähikoulutusjaksoja järjestettiin viisi, joista yksi ruotsinkielinen. EkonomiEsimies kehittyy -kokonaisuuden eri osioihin osallistui kaikkiaan 708 jäsentä. Kokonaispalaute oli 4,5/5. SEFE kehittää ja kouluttaa Kokopäiväisiä Syty ja sytytä palautteenantovalmennuksia järjestettiin kuusi eri puolilla Suomea. Tilaisuus sai erinomaiset palautteet, 4,6/5. Edellisen vuoden suosittu Pidä projekti hallinnassa -koulutus järjestettiin vielä Kuopiossa ja Helsingissä. Puolen päivän iltakoulutuksia järjestettiin neljätoista teemoina muun muassa kansainväliset presentaatiot, sosiaalisen median tehoperehdytys, itsensä johtaminen sekä neuvottele ja vaikuta viisaasti. Edellisenä vuonna aloitettuja webinaareja jatkettiin, tällä kertaa aiheena LinkedIn työnhaun apuna. Lokakuussa SEFE järjestikin tiedettävästi Suomen suurimman webinaarin, johon osallistui lähes tuhat henkilöä. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan yli jäsentä eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaispalaute oli erinomainen 4,5/5. Mentorointi Mentoroinnissa tehtiin uusia aluevaltauksia. Mentorointialumnien ensi-illassa puhui Helena Åhman. Toisena uutena toimintamallina otettiin käyttöön pienryhmätyöskentely, jolloin mentorilla on sparrattavanaan 2 aktoria. Pienryhmätoiminta kiinnostaa niin aktoreita kuin mentoreita. Yhteistyössä Hankenin ja Niordin kanssa aloitettiin ruotsinkielisille oma mentorointiryhmä. Näiden lisäksi pääkaupunkiseudulla lopetti keväällä yksi ryhmä. Tammikuussa aloitti ryhmä, jossa on myös pienryhmiä. Uuden ryhmän organisointi alkoi syksyllä. Järjestöpalvelut Järjestötapahtumat: Ekonomien SEFE-päivään Helsingissä osallistui kolmisenkymmentä uutta jäsenyhdistysaktiivia. Kaksipäiväinen tilaisuus perehdytti SEFEn toimintaan ja palveluihin. Osallistujien kokonaisarvio tilaisuudesta oli 4,9/5. Jäsenyhteisöjen teemapäivään kevätliittokokouksen yhteydessä Helsingissä kokoontui yhteensä 130 jäsenyhdistystoimijaa sekä SEFEn luottamus- ja toimihenkilöä. Teemapäivässä työstettiin strategiaprosessia ja ryhmätöiden kautta strategialle saatiin uusia näkökulmia. Puheenjohtajatapaaminen järjestettiin Itämerellä pääteemana strategian työstö. Tapaamiseen osallistuivat ekonomiyhdistysten ja opiskelijayhteisöjen puheenjohtajien lisäksi SEFEn hallitus sekä toimiston johtoryhmä ja asiantuntijoita. Uravastaavien tapaaminen toteutettiin syksyllä. Jäsenyhdistysten hallitusten jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua TJS Opintokeskuksen yhdistystoiminnan koulutuksiin. Luottamushenkilösivuston rakennetta ja sisältö päivitettiin sefe.fi -verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Ekonomigolf-tapahtuma järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen, paikkana Annilan golfkeskus Mikkelissä. Kilpailua isännöi Suur-Savon Ekonomit. Kilpailuun osallistui kolmisenkymmentä ekonomia. 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2007 TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous 14.4. sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 maitotalous 1 2015 MEIJERIALAN AMMATTILAISTEN LEHTI Lukijatutkimus: Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 MVL:n ja M 2 L:n välinen työehtosopimus yleissitovaksi s. 8 Sovittelija Minna

Lisätiedot

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12 6000 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 3 2010 5000 4000 3000 2000 1000 Specialaiset 0 Yhdistysvuodet 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3 Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen tutkimus 2009

Osaamisen kehittämisen tutkimus 2009 Jarna Savolainen Osaamisen kehittämisen tutkimus 2009 Osaamisen tunnistaminen perusta ammatilliselle kehittymiselle Jarna Savolainen Osaamisen kehittämisen tutkimus 2009 Osaamisen tunnistaminen perusta

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 2 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 4 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 5 Kela vuonna 2010 5 Kelan maksamat etuudet 7 Kaikki etuudet 7 Eläke- ja vammaisetuudet 7 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot