Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24"

Transkriptio

1 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

2 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa Päivi Saari 2011

3 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Jokiväylä 11 C Rovaniemi puh (vaihde) ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 24 RAMK University of Applied Sciences Julkaisu on tuotettu hankkeessa Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, joka on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosiksi Rovaniemi 2011 Kannen kuva: Johannes Collins Paino Kopijyvä Oy Taitto Kopijyvä Oy

4 Sisällys 1 Johdanto Korkeakouluopintojen eteneminen tavoitteita ja tutkimuksia Asetettuja tavoitteita opintojen edistymiseen Tutkittua tietoa opintojen edistymisestä ammattikorkeakoulussa Valtti-hankkeen toimenpiteistä ja... ryhmämalleista Yleistä toimenpiteistä Valtti-hankkeen korkeakouluopintojen viivästymisselvitys Viivästymisselvityksen toteutus ja tuloksia Rovaniemen ammattikorkeakoulun tulokset Ryhmäohjauksen malleista Avainohjaajan ryhmät Ryhmien tavoitteet ja toiminta Harjoitukset ja tehtävät Ohjausta verkossa Opiskelijoiden haastattelut Kokemuksia avainohjaajan ryhmistä Ryhmien toiminta Ohjaajan rooli Työelämäosaamisen ja urasuunnittelun teema Oppimisympäristöt ja sosiaalinen media Ryhmistä tietoa opintojen viivästymisen syistä Valtti-tuutorien koulutus Koulutuksen tavoitteet ja yhteinen osio Rovaniemen korkeakoulujen tuutorikoulutus Palaute Rovaniemen korkeakoulujen tuutorikoulutuksesta...37

5 6 Valtti-tuutorien ryhmät Ryhmät ja tavoitteet Kokemuksia ja palautetta tuutorien ryhmistä Palautteen kerääminen Otetta opintoihin sotelin opiskelijoille Otetta tradenomiopintoihin työn ohessa Netryhmä ohjelmistotekniikan opiskelijoille Thesis support group for RAMK s EDP students Yhteenveto ja kehittämistoimenpiteet...47 Lähteet...51 LiitTEET...53

6 Saari Päivi 5 1 Johdanto Korkeakouluopiskelu ja -ohjaus ovat haasteellisessa tilanteessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on kiinnittänyt huomiota korkeakouluopiskelijoitten pitkiin opintoaikoihin ja toivoo korkeakouluilta toiminnan tehostamista, niin että opiskelijat valmistuisivat aiempaa nopeammin ja siirtyisivät joustavasti työmarkkinoille. Ratkaisuksi OKM esittää, että korkeakoulut käyttävät tehokkaasti lukuvuoden hyväksi, tukevat opiskelijoiden opiskelukykyä ja opiskelijoiden välistä ryhmäytymistä sekä tarjoavat yhteisöllisyyttä edistäviä opiskeluympäristöjä. Korkeakoulusta työelämään siirtymistä tulisi aikaistaa vähintään vuodella. (OKM 2010.) Korkeakouluopintojen pitkittymistä selvittäneen raportin (Liimatainen ym. 2010) mukaan opiskelua viivästyttävät eniten työssäkäynti ja opiskelumotivaation puute sekä hyvinvointiin ja perhe- tai ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Korkeakouluohjauksessa tulisikin kiinnittää huomiota opiskeluaikojen ohella opiskelijoitten korkeakouluyhteisöön sitouttamiseen, motivaation ylläpitoon sekä joustaviin opiskelutapoihin. Ohjauksen ja tukitoimien tulisi kohdistua korkeakouluopiskelun ja valmistumisen sujuvoittamiseen, opiskelijoitten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen sekä työelämään siirtymiseen. Korkeakouluohjauksen kehittämistä tuetaan ohjelmakaudella OKM:n valtakunnallisissa Euroopan sosiaalirahaston kehittämisohjelmissa, joiden toimintalinjaan 2 kuuluvilla hankkeilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja opintojen viivästymistä sekä edistämään työmarkkinoilla pysymistä. Tähän toimintalinjaan kuuluu vuosiksi asetettu Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -hanke, jossa Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) on mukana. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat opiskelu- ja uraryhmäohjaus ja opetus- sekä ohjaushenkilöstön koulutus. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut. RAMKin lisäksi hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö, Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto.

7 6 Valmistumista vauhdittamassa Tässä julkaisussa perehdytään lyhyesti korkeakouluopintojen etenemistä käsitteleviin tutkimuksiin ja tavoitteisiin. Sen jälkeen kuvataan vaiheittain Valtti-hankkeen aikana tehtyjä toimia RAMKissa: opiskelijoiden opiskeluryhmien perustamista ja toimintaa, toimiviksi osoittautuneita käytänteitä ja harjoituksia sekä tuutoreille tarjottua koulutusta. Koulutuksesta ja ryhmätoiminnasta saadut kokemukset ja palaute ovat julkaisun keskiössä. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia, ja saadun palautteen avulla voidaan kehittää muutakin ohjausta ja opetusta sekä tiivistää ohjauksen yhteistyötä.

8 Saari Päivi 7 2 Korkeakouluopintojen eteneminen tavoitteita ja tutkimuksia 2.1 Asetettuja tavoitteita opintojen edistymiseen Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! on nimeltään koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen OKM:n työryhmän muistio (2010), jossa kiinnitetään huomiota Suomen korkeakoulujen pitkiin opiskeluaikoihin, opintoprosessin etenemiseen ja valmistumiseen. Keskimääräinen opiskeluaika yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on 4,9 vuotta kun vastaava luku muissa OECD-maissa on 4,1. Syyn arvellaan johtuvan muun muassa Suomen joustavasta järjestelmästä, joka sallii työn ja opiskelun yhdistämisen. Suomen korkeakouluopiskelijoiden valmistumisikä on myös korkea, jota selittää myös myöhäinen opintoihin siirtyminen. (OKM 2010, ) OKM:n muistion (2010) mukaan opintoprosessia tulisi kehittää siten, että opinnot voi suorittaa lainsäädännön mukaisessa ajassa koko lukuvuoden käyttöä tehostamalla ja aiemman hankitun osaamisen tunnustamisperiaatteita kehittämällä. Toimenpiteinä kehotetaan jatkamaan korkeakoulun rakenteellista kehittämistä niin, että yksiköt tarjoavat yksilöllisiä opintoja, motivoivia opiskeluympäristöjä, mahdollistavat opetuksen kehittämisen sekä järjestävät opinto-ohjauksen ja tukipalvelut. Nämä toimenpiteet vaikuttavat läpäisyasteen parantumiseen sekä valmistumisiän alentumiseen. Huomiota tulisi kiinnittää myös yhteisöllisyyden ja opiskelukyvyn parantamiseen. (OKM 2010, 21, 49.) Myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma kehottaa parantamaan koulutusasteiden läpäisyastetta ja vähentämään keskeyttämistä kehittämällä erityisesti opinto-ohjausta ja neuvontaa (OKM 2008). Ammattikorkeakoulujen rahoitus muodostuu paitsi tutkintojen myös opiskelijamäärien, hankerahoituksen sekä muun tuloksellisuuden mukaisesti. RAMKin kehittämisen kohteiksi on asetettu muun muassa vetovoimaisuuden lisääminen ja läpäisyn parantaminen. RAMK mittaa tuloksellisuuttaan tunnuslukumittareilla,

9 8 Valmistumista vauhdittamassa joista mainittakoon RAMKin opiskelijapalautteen tunnusluku Oppimisen ohjaus sekä opintojen edistymiseen liittyvä mittari Vähintään 45 op vuodessa suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista. (Lampela 2009; Lampela 2010.) 2.2 Tutkittua tietoa opintojen edistymisestä ammattikorkeakoulussa Jukka Lerkkanen (2002) on selvittänyt koulutus- ja uravalintojen yhteyttä ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen. Päätuloksena oli, että korkeakoulut eivät ota huomioon riittävästi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, yksilöllisiä valintoja, aikaisempaa koulu- tai työkokemusta tai korkeakoulun tavoitteista poikkeavaa opiskelurytmiä. Lerkkanen havaitsi, että opiskelijoilla oli koulutus- ja uravalintaa haittaavia ajatuksia, jotka ilmenivät vaikeutena aloittaa valintaprosessi, sitoutua valintaan ja valinnan riippuvuutena muista opiskelijoista. Haittaavat ajatukset olivat yhteydessä ennalta suunnittelemattomiin opintojen keskeytyksiin, eroamisiin ja koulutusohjelman tai -alan vaihtamiseen sekä ennakoivat opintojen alussa keskeyttämistä ja yksilöohjauksen tarvetta. Ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla oli enemmän haittaavia ajatuksia kuin ammatillista väylää tulleilla. Tutkimushetkellä vain harvat ammattikorkeakoulut ilmoittivat käyvänsä keskusteluja kaikkien opiskelijoiden kanssa opiskelun etenemiseen liittyvistä asioista. Ammatillisen ohjauksen sisältö näytti niin ikään jäävän pintapuoliseksi. (Lerkkanen 2002, , ) Jaatisen ja Lähteen (2005) tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa opiskelijoissa ja oppimisympäristössä tekijöitä, jotka nopeuttavat tai hidastavat ammattikorkeakouluopintojen etenemistä. Tuloksista ilmeni, että opinnoissaan nopeasti edenneet olivat varmempia ala- ja koulutuspaikan valinnastaan kuin opinnoissaan hitaasti edenneet. Hitaasti edenneet kuvasivat itseään laiskoiksi ja asiat viime tippaan jättäviksi. He myös kävivät työssä huomattavasti useammin kuin nopeasti edenneet. Opintoja hidastaviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa opiskelun erilaisuus suhteessa odotuksiin, opetusmenetelmien koettu yksipuolisuus, kohtuuttomaksi nousevat ja epätasaisesti ajoittuvat opiskelukuormat, opetustarjonnan aikatauluttamisen synkronoimattomuus, oppimisesta saadun palautteen yksipuolisuus ja tiedotuskanavien epäsystemaattinen käyttö. Opiskelutahtia nopeuttivat muun muassa opiskelijan itseohjautuvuus ja aktiivisuus tiedonhankinnassa. Kehittämistoimenpiteiksi Jaatinen ja Lähde ehdottivat ohjauksen tehostamista, opintojen alussa tapahtuvaa ammattiin sitouttamista, vaikeiksi koettujen opiskeluvaiheiden tunnistamista ja tuen järjestämistä sekä suunnitelmallisuuden lisäämistä (opetustarjonnan tasaisuus ja ennakoitavuus). Toimenpiteiksi nostettiin myös aktiivinen yhteydenpito poissaoleviksi ilmoittautuneisiin opiskelijoihin, ammattiin sitouttaminen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen, vaikeiden aineiden (esimerkiksi matematiikka ja fysiik-

10 Saari Päivi 9 ka) tukitoimet, opintojen edistymisen seuranta, markkinoinnin kehittäminen sekä korkeakoulun myönteisen ilmapiirin vahvistaminen. (Jaatinen Lähde 2005, 88 90, ) Jaakko Lampinen (2009) tarkasteli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään RAMKin maanmittaustekniikan aikuisopiskelijoiden opiskelun hidasta etenemistä ja keskeyttämistä selittäviä syitä. Työn tarkoituksena oli samalla kehittää opintojen ohjausta. Lampinen löysi tärkeimmiksi keskeyttämisen ja hitaan opiskelutahdin syiksi alan valintaan, opetukseen ja opetusjärjestelyihin, ohjaukseen, opiskelijan elämäntilanteeseen, motivaatioon sekä vääränlaisiin odotuksiin opiskelun tai alan suhteen liittyvät tekijät. Keskeyttämiset ajoittuivat opintojen alkuun tai loppuun. Tyypillistä keskeyttäjän profiilia ei löytynyt.

11 10 Valmistumista vauhdittamassa 3 Valtti-hankkeen toimenpiteistä ja ryhmämalleista 3.1 Yleistä toimenpiteistä Valtti-hankkeen tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden tutkinnon valmiiksi saattamista ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä tai keskeytymistä. Hankkeessa toteutettiin korkeakouluopintojen viivästymisselvitys, josta saatiin tietoa ja vinkkejä ohjaustoiminnan kehittämiseen. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat korkeakoulukohtaiset avainohjaajat. Avainohjaajien lisäksi hankkeeseen osallistuu korkeakouluittain koulutusohjelma- tai tiedekuntakohtaisia Valtti-tuutoreita. Tuutorit ovat opetus- ja ohjaustyössä toimivia henkilöitä, jotka vastaavat yhdessä avainohjaajien kanssa opiskelijoiden opiskelu- ja uraryhmien ohjauksesta sekä ohjaustoiminnan toteutumisesta ja kehittämisestä. Hankkeen aikana on toteutettu opiskelu-, opinnäytetyö- ja uraryhmiä, joissa on käsitelty opintoihin, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmien toiminnan vaikuttavuutta on tutkittu saadun palautteen avulla. Ryhmäohjausta on kehitetty ohjaajien asiantuntemuksen ja kiinnostuksen sekä korkeakoulun omien tarpeiden mukaan. Korkeakoulut ovat perustaneet esimerkiksi hyvinvointiin, arjenhallintaan tai itsetuntemukseen keskittyviä ryhmiä. RAMKissa toteutettiin muun muassa englanninkielisessä tutkintokoulutuksessa opiskeleville tarkoitettu ryhmä sekä verkkoryhmä työn ohessa opiskeleville aikuisille. Hankkeessa on suunniteltu Valtti-tuutorien koulutus (luku 5) ja korkeakoulujen henkilökunnalle on tarjottu ohjauskoulutusta ja seminaareja (ks. kuva 1). Toiminnan aikana on kehitetty ja koottu ohjauksen työkaluja tai kerätty ohjauksen materiaalipankkeja sekä tutkittu muun muassa sosiaalisen median käyttöä ohjauksen välineenä. Korkeakoulut ovat järjestäneet muitakin hankkeen teemaan liittyviä tapahtumia, muun muassa työelämäpäiviä ja työpajoja.

12 Saari Päivi 11 Kuva 1 Uraryhmä -työpaja Viivästyjästä valmistujaksi -seminaarissa (kuva: Kaisa Karhu). 3.2 Valtti-hankkeen korkeakouluopintojen viivästymisselvitys Viivästymisselvityksen toteutus ja tuloksia Valtti-hankkeessa laadittiin opinnoissaan viivästyneille opiskelijoille kysely, jolla selvitettiin opintojen viivästymisen syitä ja sitä millaista tukea opiskelijat tarvitsevat opintojensa eteenpäin viemiseksi. Selvityksen tarkoituksena oli toimia lähtökohtana Valtin ryhmämallien rakentamisessa ja ohjaustoiminnan kehittämisessä. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden opiskeluaktiivisuutta, työssäkäyntiä, opintojen viivästymiseen johtaneita syitä ja opiskelukokemuksia. Kaikissa hankkeen korkeakouluissa käytettiin samaa kyselylomaketta.

13 12 Valmistumista vauhdittamassa Kyselyn teemat olivat: - Mitkä tekijät opiskelijoiden kokemana vaikuttavat opintojen etenemiseen? - Miten ohjausta ja/tai ohjauspalveluita tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat opiskelijoiden ohjaustarpeeseen? - Millaisin ohjausmenetelmin voidaan tukea opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista? - Miten opiskelijoiden opiskelukykyä ja arjenhallintataitoja voidaan tukea? Kyselyyn vastasi 734 opiskelijaa, joista 278 oli ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 456 yliopisto-opiskelijaa. Tuloksista ilmestyi raportti Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella (Liimatainen ym. 2010), johon seuraavassa viittaan. Tulosten mukaan opintoja viivästyttivät eniten: 1) työssäkäynti, 2) opiskelumotivaation puute, 3) henkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat, 4) perhe-elämään tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat ja 5) laiskuus. Tarkasteltaessa erikseen ammattikorkeakouluaineistoa henkiseen hyvinvointiin liittyvät syyt oli tärkein opintoja hidastava tekijä. Selvityksen keskeinen tulos oli, että uraohjaukseen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota ja korkeakoulun ohjausjärjestelmää selkiytettävä ja yhtenäistettävä. Selvitys osoittaa, että opiskelijat tarvitsevat kokonaisvaltaista ohjausta (myös uraohjausta) sekä tukea hyvinvointiin, opiskeluun ja ajanhallintaan. Opinnoissa etenemiseen ja opintosuorituksiin opiskelijat olivat jokseenkin tyytyväisiä, mutta keskeneräiset opinnot painoivat. Opiskelijat kokivat, ettei opiskelu edennyt heitä tyydyttävällä tavalla tai suunnitellussa aikataulussa. Koko aineistossa aktiivisesti opintojaan suunnittelevia opiskelijoita oli 52 % kaikista vastaajista, mutta vain 8 % koki pystyvänsä noudattamaan laatimaansa aikataulua. Merkille pantavaa oli, että lähes puolet yliopisto-opiskelijoista ja kolmasosa ammattikorkeakouluopiskelijoista käytti opiskeluun korkeintaan 10 tuntia viikossa. Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät voi mielestään vaikuttaa opintojen etenemiseen, vaikkakin ammattikorkeakoulu tarjosi yliopisto-opiskelijoitten kokemukseen verrattuna joustavammat suoritusmenetelmät. Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat opintojen kuormittavuuden hidastavan opintoja yliopisto-opiskelijoita enemmän. Ongelmat matematiikan, fysiikan, ohjelmoinnin ja kielten opiskelussa nousivat esiin avoimista vastauksista. Avoimissa vastauksissa kerrottiin myös erilaisten oppimisvaikeuksien hidastavan opintoja, esimerkiksi lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet tai tarkkaavaisuushäiriöt.

14 Saari Päivi 13 Työssäkäynti oli yhteydessä heikentyneeseen opiskelumotivaatioon sekä opiskeluun tai opiskeluyhteisöön sitoutumiseen, mutta ei vähentänyt kiinnostusta opiskelualaa kohtaan. Työelämä ja työhön siirtyminen motivoivat etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoita suorittamaan opinnot loppuun. Kiinnostava tulos oli, että erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijat suhtautuvat työelämään positiivisesti. Toisaalta noin 20 % ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoista ilmoitti, ettei heillä ole alan työkokemusta. Osin tästä johtunee, että osa koki epävarmuutta ammatillisessa osaamisessaan sekä työelämään siirtymisen ja valmistumisen ahdistavana. Ammattikorkeakoululaisten kokemus opiskeluyhteisöstä oli yliopisto-opiskelijoita positiivisempi. Noin 60 % ammattikorkeakouluopiskelijoista kertoi saavansa tukea opintoihin opiskelukavereilta ja tukevansa toisia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa; vastaava osuus yliopisto-opiskelijoilla oli noin 40 % Rovaniemen ammattikorkeakoulun tulokset Seuraavassa käsittelen lyhyesti edellä esitellyn viivästymisselvityksen (Liimatainen ym. 2010) yhteydessä keräämiäni RAMKin tuloksia. Aineistosta nostin myös uusia teemoja, jotta vertailu muihin RAMKissa tehtyihin kyselyihin mahdollistuu. Kohdejoukko RAMKissa oli sama kuin koko ammattikorkeakouluja koskevassa aineistossa: 1) suomenkielisen koulutuksen opinnoissaan viivästyneet kauden opiskelijat, joille oli kertynyt alle 45 opintopistettä sekä 2) tutkinnon säännönmukaisen ajan (alle vuodella) ylittäneet, joilla puuttui opinnäytetyö. Kohderyhmä rajasin siten, että Valtti-hankkeen toimenpiteitten vaikutus olisi paras mahdollinen. Kyselyyn vastanneita RAMKissa oli yhteensä 104, ja vastausprosentti 11. Tulosten luotettavuutta RAMKissa lisää se, että tulokset ovat samansuuntaisia muiden RAMKissa tehtyjen palautekyselyjen kanssa. RAMKin opiskelijoilla opiskelun viivästymiseen vaikuttavia tekijöitä olivat tärkeysjärjestyksessä: 1) ongelmat perhe- tai ihmissuhteissa, 2) työssäkäynti, 3) motivaation tai sitoutumisen puute, 4) henkinen hyvinvointi (muun muassa jaksaminen) ja 5) opiskelun kuormittavuus. Seuraaviksi tärkeimmiksi opiskelua viivästyttäviksi tekijöiksi mainittiin opintojen järjestämiseen liittyvät syyt, laiskuus tai ei-kiinnostava ala. Opintoja hidastavina tekijöinä nousivat esiin myös jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa, ajanhallintaan ja suunnitelmien toteuttamiseen liittyvät vaikeudet ja se, ettei voi vaikuttaa opintojen etenemiseen. Avoimista vastauksista ilmeni, että opiskelijat seuraavat heikosti opintopisteitä, eivätkä kovin aktiivisesti suunnittele opintoja. Kyselyssä tiedusteltiin erikseen opintopsykologin, terveydenhoitajan tai mielenterveyspalvelujen käytön syitä. Niissä nousivat esiin RAMKin aineistossa jaksamiseen, ihmissuhteisiin, henkiseen hyvinvointiin tai itsetuntoon liittyvät asiat, mutta myös

15 14 Valmistumista vauhdittamassa opiskeluun liittyvät vaikeudet (esimerkiksi ajankäytön suunnittelu, opiskelutekniikat ja tenteissä suoriutuminen). Myönteisinä opiskelukokemuksina mainittiin käytännön työt, esimerkiksi laboratoriotyöt ja projektit. Toimivaksi koettiin opiskelukaverin tuki (ks. myös luku 3.2.1). RAMKin opintotoimistojen palveluihin oltiin myös tyytyväisiä. Avoimista vastauksista ilmeni, että RAMKin opiskelijat eivät olleet mielestään saaneet tarpeeksi uraohjausta tai työelämään siirtymisen ohjausta. Osaa mietitytti myös oma ammatillinen osaaminen, kuten seuraavissa vastauksissa kerrotaan: Työelämässä minua jännittää, osaanko yhtään mitään, eli tuntuu etten ole valmis työelämään. Työelämään siirtymisestä pitäisi kertoa enemmän, kukaan ei puhu työkkäristä jne. Avoimissa vastauksissa opiskelijat toivat esiin tarpeen opettajatuutorin ja opinnäytetyön ohjaajan lisätuesta. Myös kannustusta ja opintojen edistymisen seurantaa kaivattiin. Tällaisia toiveita esittivät seuraavat opiskelijat: Opettajatuutoreilta olisin kaivannut enemmänkin tukea. Myöhemmin sitä on saanut, kun on osannut pyytää esim. HOPSin kanssa, enemmän aikaa siis. Kuka kannustaa, vaatii ja potkii eteenpäin? Sillon just kun opinnäytetyötä aloitellaan, olis apu myös tarpeen. Meidät on jätetty yksin aika ison projektin kanssa. Ja sitten motivaation puskemiseen [ ] Opinnäytetyön tutkimusongelman valinnassa olisin kaivannut apua opariohjaajalta. Ja sitten lisäapua opintojen nopeuttamiseen, tutkintoon liittyvien kurssien hyväksilukemiseen ja opintojen edistymisen seurantaan. Huomiota herättävää on, että RAMK-aineistossa henkiseen jaksamiseen liittyvät syyt ovat kärjessä sekä opintoja viivästyttävinä tekijöinä että hyvinvointipalveluihin hakeutumisen syinä. Psykososiaalista apua ei ole opiskelijoiden mukaan riittävästi saatavilla. Kokemus opiskelun kuormittavuudesta mietityttää Valtin viivästymisselvityksen mukaan opiskeluun käytettiin kovin vähän aikaa. Kysymys ei ehkä aina ole käytetystä ajasta, vaan siitä että opiskeltavat aineet koetaan vaikeina tai ovat kenties liian laajoja kokonaisuuksia. Uraohjausta eivät opiskelijat kokeneet saaneensa tarpeeksi. Termi uraohjaus voi olla RAMK-opiskelijoille uusi, eikä sitä ole tarpeeksi auki kirjoitettu.

16 Saari Päivi 15 Valtti-kyselyn kanssa samansuuntaisia tuloksia saatiin RAMKin opiskelijapalautekyselyssä Sen mukaan opiskelijat kokevat, että opintojen kuormittavuus ja laajuus eivät vastaa toisiaan, opiskelijat eivät koe saavansa riittävästi palautetta opiskelusta tai ammatillisesta osaamisestaan eivätkä pidä ammatillista osaamistaan riittävänä opintojen loppuvaiheessa. Eri koulutusohjelmien opiskelijoitten välistä yhteistyötä ei koeta myöskään toimivaksi. 3.3 Ryhmäohjauksen malleista Valtti-hankkeessa esiteltiin Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitettyjä ryhmäohjauksessa käytettäviä ura- ja lopputyömalleja, joita kehitettiin edelleen hankkeeseen osallistuvissa korkeakouluissa. Korkeakoulujen ohjaajat täydensivät ryhmien toimintaa myös oman ohjaushistoriansa aikana käyttämillään menetelmillä ja harjoituksilla. Valtti-hankkeen lopputyömallissa on taustalla Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitetty monialainen graduohjauksen malli (Kultalahti Karhu 2008). Malli perustuu strukturoituun ryhmäohjausmalliin (ks. Borgen ym. 1998, Herranen-Penttinen 2008 ja Herranen 2010). Malli on suunnattu opiskelijoille, joilta puuttuu lopputyö ja jotka kokevat lopputyön tekemisen olevan jollain tapaa jumissa. Tarkoituksena on tukea opiskelijaa saattamaan lopputyönsä valmiiksi työnohjauksellisin menetelmin ja ryhmän vertaistukea hyödyntäen. Ryhmissä pohditaan keskustellen lopputyön merkityksestä, opiskelua jumittavista tekijöistä, opiskelijan työtavoista sekä lopputyöhön liittyvistä ajatuksista ja tuntemuksista sekä pohditaan valmistumisen jälkeistä muutosta mistä luopua ja mitä tilalle. Ryhmän toimintaan kuuluvat harjoitukset ja kotitehtävät. Ryhmää ohjaa kaksi ohjaajaa, joista toinen voi keskittyä tiedolliseen ja toinen psykologiseen puoleen, ja he yhdessä tukevat opiskelijan jumin työstämistä sekä työn konkreettista etenemistä. Mallissa pyritään saamaan opiskelija havaitsemaan, mitkä tekijät estävät lopputyöhön liittyvää työskentelyä ja mitä estäville tekijöille voi tehdä. Ryhmissä pyritään tarjoamaan opiskelijalle uusia toimintamalleja suunnittelun ja työskentelyn edistämiseksi jakamalla tietoa opiskelutaidoista, lopputyöprosessista ja työelämästä. Kultalahden ja Karhun (2008) mukaan oivallus siitä, että opinnäytetyö on omalla vastuulla ja itse tehtävä, on hyvin merkityksellinen lopputyön edistymisen kannalta. Uraryhmämallin pohjana on J.P. Sampsonin kognitiiviseen psykologiaan perustuva tiedonkäsittely- ja prosessointimalli (Peterson ym. 2003). Mallin perustana on itsetuntemus sekä tieto omista työelämään liittyvistä mahdollisuuksista. Näiden pohjalta tietoa prosessoidaan, muun muassa mielenkiinnon kohteita punnitaan. Tätä seuraa päätöksenteko- ja toteuttamisvaihe, esimerkiksi työnhaku. Prosessissa korostuvat päätöksenteko- ja valintataidot sekä niiden pohjalta tehty toimintasuun-

17 16 Valmistumista vauhdittamassa nitelma. (Peterson ym ) Ohjaajan rooli on löytää sopiva ohjausmateriaali, valita työskentelytavat sekä tukea opiskelijan urasuunnittelua 1. Uraryhmissä käsitellään työelämäteemoja, esimerkiksi työnhakua, työelämän asiakirjoja ja valmistuneiden urapolkuja sekä tehdään harjoituksia ja välitehtäviä. Ryhmissä opiskelijat arvioivat omaa työelämäosaamistaan ja suunnittelevat omaa uraansa. Työelämään liittyviä teemoja voidaan integroida myös lopputyö- tai opiskeluryhmiin. 1 Urasuunnittelulla (engl. Career management) viitataan loogiseen, järjestäytyneeseen, kontrolloituun ja vaiheittain tapahtuvaan oman uran suunnitteluun (Amundson 2005,15).

18 Saari Päivi 17 4 Avainohjaajan ryhmät 4.1 Ryhmien tavoitteet ja toiminta Valtti-hankkeessa esitellyt ryhmämallit, Valtti-viivästymisselvityksen sekä RAMKin opiskelijapalautekyselyjen tulokset antoivat vinkkejä siitä, millaisia ryhmiä RAMKiin perustettaisiin. Valtti-hankkeen avainohjaajana keskustelin asiasta myös RAMKin ohjaushenkilöstön kanssa. Käynnistin avainohjaajana RAMKissa monialaisia ryhmiä, joista kolme ryhmää keskittyi opiskelu- ja urasuunnitteluun (ryhmät 1, 2 ja 4 taulukossa 1) ja kaksi opinnäytetyön etenemiseen (ryhmät 3 ja 5 taulukossa 1). Ensimmäisten 2009 alkaneiden ryhmien kohderyhmäksi valitsin Winha-opiskelijarekisteristä opinnoissa viivästyneitä (alle 45 op/lv suorittaneet loppuvaiheen opiskelijat) sekä sellaisia, joilla oli opinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta valmiit. Muita ryhmiä mainostin keski- ja loppuvaiheen opiskelijoille. Ryhmien markkinoinnin jälkeen toimintaan osallistui 8 12 opiskelijaa/ ryhmä. Määrä oli hankkeen suositusten mukainen tavoitteeseen pääsemiseksi ja yksilöllisen ohjauksen takaamiseksi. Päätin haastatella kaikki opiskelijat toiminnan alussa, jonka jälkeen ryhmien toimintaa oli helpompi suunnitella. Samalla sain selville ryhmiin hakeutumisen syyt, joita olivat muun muassa oman opiskeluryhmän puuttuminen, opiskelun rytmiin uudelleen pääseminen ja opinnäytetyön aloittamisen vaikeus. Loppuhaastatteluissa selvitin puolestaan ryhmien vaikuttavuutta. Omat ryhmäohjauskokemukset olen poiminut ohjauspäiväkirjastani. Taulukosta 1 ilmenee avainohjaajan ryhmien tiedot lukuvuonna Ryhmiin osallistui yhteensä 49 opiskelijaa, joista seitsemän keskeytti. Lähes kaikille päivitettiin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Valmistuneita oli yhteensä 22, vaikka vain osa ryhmän jäsenistä oli valmistumisvaiheessa ryhmätoiminnan alkaessa.

19 18 Valmistumista vauhdittamassa Taulukko 1 Avainohjaajan ryhmät lukuvuonna Ryhmä Ajankohta Osallistujat Valmistuneet 1.Valtti-pilottiryhmä kevät Opiskelut ja urasuunnitelmat valmhiksi -ryhmä 3.Opinnäytetyö valmhiksi -ryhmä 4.Ura- ja opiskelu -ryhmä 5.Ura ja opinnäyte eteenpäin -ryhmä syksy lv kevät vuosi YHT Ryhmieni tavoitteena oli ryhmäytymisen lisäksi antaa välineitä itsetuntemukseen, opiskelun ja uran suunnitteluun sekä työelämään siirtymiseen. Opiskelun tai opinnäytetyön etenemistä tukivat tavoitteiden asettamisen laadintaan liittyvät tehtävät, keskustelut ja itsearviointiharjoitukset. Kaikkiin ryhmiin integroin työelämätietoa ja urasuunnittelua. Ryhmissä käsiteltiin työelämätietoutta, arvioitiin omia työelämätaitoja tai tutustuttiin uravaihtoehtoihin. (ks. luku 4.5.3; myös Itkonen Layne 2009.) Urasuunnittelu sisälsi RAMKista valmistuneiden ammattinimikkeiden ja uratarinoiden tutkailemista, RAMKissa tehtyjen sijoittumis- ja uraseurantojen sekä Lapin korkeakoulusta valmistuneiden osaaminen ja työelämätarpeet -työnantajakyselyn (Keskinarkaus 2008) tulosten tarkastelua sekä näiden vertailua ryhmäläisten omiin suunnitelmiin ja osaamisalueisiin. Ryhmien aiheitten suunnittelussa olivat mukana myös Lapin yliopiston ja RAMKin yhteinen opintopsykologi sekä Lapin yliopiston avainohjaaja. Aiheet muokkautuivat myös hankkeen kokemusten myötä sekä ryhmien opiskelijoiden toiveitten mukaan. Tapaamisten aiheiksi valitsin: tutustuminen ja toiveet sekä ryhmän pelisäännöt, opiskeluun liittyvät ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot, ajankäytön suunnittelu, motivaatio, opinnäytetyön ohjeen kertaus, tiedonhaun kertaus sekä työelämään siirtyminen ja urasuunnittelu. Opinnäytetyöryhmissä painottuivat opinnäytetyöhön liittyvät aihealueet, ja niissä toteutettiin myös opinnäytetyön työpaja. Yhden opinnäytetyöryhmän toteutunut ohjelma on taulukossa 2.

20 Aiheet muokkautuivat myös hankkeen tapaamisten myötä sekä ryhmien opiskelijoiden toiveitten mukaan. tutustuminen ja toiveet sekä ryhmän pelisäännöt, opiskeluun liittyvät ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot, ajan Saari opinnäytetyön Päivi ohjeen kertaus, tiedonhaun kertaus sekä työelämään siirtyminen ja urasuunnittelu. Opinnäytery aihealueet painottuivat, ja niissä toteutettiin myös opinnäytetyön työpaja. Käsittelen erikseen 19 palautteen ryh siirtymisen ja urasuunnittelun osuudesta, koska se on hankkeen yksi kehittämiskohde (4.5.3). käsittelen opinnäyteryhmän toteutunut ohjelma on taulukossa 2. Taulukko Taulukko 22 Opinnäytetyö Opinnäytetyö valmhiksi valmhiksi -opinnäyteryhmän -opinnäytetyöryhmän ohjelma. ohjelma Aihe ja ohjaaja Alkuhaastattelut: kysymyksinä esim. ryhmään tulon syy ja opiskelutilanne (avainohjaaja) 1.ryhmätapaaminen: Tutustuminen, toiveet ja tavoitteet, sekä pelisääntöjä ryhmälle = huoneen taulu, opiskelun ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja -tehtävä (avainohjaaja) 2.ryhmätapaaaminen: Välitehtävän purku Kuvaile opinnäytteen tilannetta esineen tms. avulla sekä tehtävän opiskelun ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja koonti, ajankäyttö, (avainohjaaja), ongelmanratkaisutehtävä ryhmäytymisharjoituksena (liikuntasuunnittelija) 3.ryhmätapaaminen: Opinnäytteen tilanne opiskelijoitten valitsemien postikorttien avulla, leikkimielinen motivaatiotesti ja keskustelua motivaatiosta, opinnäytteen ohjeen kertaus ja rakenne (avainohjaaja, apuna opintopsykologi) Kuulumiset chatissa (avainohjaaja) 4.ryhmätapaaminen: Kuulumiskierros, jossa tiimalasi apuna puheenvuorojen tasaisen jakaantumisen vuoksi (avainohjaaja), tiedonhankinnan kertaus (informaatikko) 5.ryhmätapaaminen: Opinnäytetyön tilannekatsaus, opinnäytetyön merkitys: miksi opinnäytetyö on tärkeää, mikä siinä kiinnostaa, mitä haluan oppia, Opinnäytetyön tekeminen tuntuu.. (jatka lausetta), miten voin hyödyntää tulevaisuudessa opinnäytetyötä ja sen tekemisessä karttuneita taitoja, miten työskentelen (aika, paikka, ideointi, osiin jakaminen, muistiinpanot, palkitseminen, opinnäytetyön työstämistä ATK-luokassa (avainohjaaja) 6.ryhmätapaaminen: Kierros ResurssiRepun korteilla, opinnäytetyön esittelyä (tehtävän Kortti mummolle avulla), opinnäytetyön työstämistä ATK-luokassa (avainohjaaja) 7. ryhmätapaaminen: Opinnäytetyöpaja, jossa opiskelijat työstävät omaa opinnäytetyötään ja kysyvät tarvittaessa neuvoa (suomen opettaja ja avainohjaaja) 8.ryhmätapaaminen: Välitehtävinä kerättyjen työpaikkailmoitusten ja uratarinoiden esittelyä, RAMKin uraja rekrytointipalvelujen sivut (linkit, valmistuneet), työelämätaitojen itsearviointi (avainohjaaja) 9.ryhmätapaaminen: Työelämään siirtymisestä, mm. työnhaun asiakirjat ja valmistuminen, opinnäytetyön tilanne Ajankohta ja välitehtävä Viikko Välitehtävä: Esittäydy wikiin, löydä esine, kuva tms., joka kuvastaa opiskelutilannettasi (muoto vapaa), HOPS-päivitys Välitehtävä: Viikkolukkari ja opiskelutavoite seuraavaan kertaan, yhteydenotto opinnäytetyön ohjaajaan Välitehtävä: Opinnäytetyön aiheen, sisällysluettelon tai muun ajankohtaisen opinnäytetyöhön liittyvän aiheen työstämistä, alustava suunnitelma opinnäytetyölle, motivaatiokeskustelu jatkuu wikissä Välitehtävä: Opiskelutavoite, tiedonhaku omaan opinnäytetyöhön Välitehtävä: Opinnäytetyön suunnitelma keväälle, keskustelu opinnäytetyön merkityksestä jatkuu wikissä 4.2. Välitehtävä: Työpaikkailmoituksen hakeminen/ valmistuneen uratarinaan tutustuminen, opiskelutavoitteen asettaminen, oman uran pohtimista wikissä 23.2 Välitehtävä: Opinnäytetyön työstöä työpajan ohjeitten mukaan, CV:n päivittäminen Välitehtävä: Tarina tilanteestasi 5 v. kuluttua: mitkä asiat hyvin päättötyön suhteen / muussa elämässä?, mistä sait tukea/voimavaroja?, miltä opinnäytetyön tekeminen tuntui?, mikä tuntui vaikealta ja miten selvitit tilanteen? 6.4. Loppuhaastattelut: kysymyksinä mm. opintojen tilanne, kokemukset ryhmästä ja suunnitelmat (avainohjaaja) 10.ryhmätapaaminen: Loppufiilikset, sopiminen loppuhaastatteluista (loppuhaastatteluissa kysymyksiä mm. ryhmän merkityksestä, opintojen edistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista) Tsekkauspiste Viikko Taulukossa 1 mainitut opiskelu- ja uraryhmät (ryhmät 1, 2 ja 4) kestivät yhden lukukauden ja opinnäyteryhmät kuukautta. Tapaamisia oli 8 10, alussa tiheämpään ja sen jälkeen 2 3 viikon välein. Seuraavan lukukauden tsekkauspisteen, jossa vaihdettiin kuulumisia ja tarkistettiin opintojen sujuminen. Osallistumisesta oli m vastaavantyyppisten opintojaksojen hyväksilukemisena tai vapaasti valittaviin opintoihin. Ohjausmateriaalin t ryhmän materiaalipankki.

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Kokemuksia ryhmistä Valtti-opinnäyte ja Otetta opintoihin

Kokemuksia ryhmistä Valtti-opinnäyte ja Otetta opintoihin Kokemuksia ryhmistä Valtti-opinnäyte ja Otetta opintoihin Ohjauksen kehittämisen seminaari 18.1.2011 Päivi Saari ja Leena Asikainen Yleistä Sisältöjä:Opiskelun suunnittelu, ajankäyttö, oppimistyylit ja

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa Otetta opintoihin -ryhmämalli Jaana O. Liimatainen 28.9., 5.10 ja 12.10.2010 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

VALMIS TUTKINTO TYÖELÄMÄVALTTINA -projekti. Kaisa Karhu Projektipäällikkö 9.11.2010

VALMIS TUTKINTO TYÖELÄMÄVALTTINA -projekti. Kaisa Karhu Projektipäällikkö 9.11.2010 VALMIS TUTKINTO TYÖELÄMÄVALTTINA -projekti Kaisa Karhu Projektipäällikkö 9.11.2010 toteuttava taho: nimi: pvm: 15. marraskuuta 2010 Opetusministeriön lähtökohdat 1. Osa opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti NETTILUKIO Nettilukio täydentää olemassa olevaa koulutustarjontaa ja sopii

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen Otetta opintoihin -ryhmämalli 19.5.2011 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun yliopistoon olin mukana vetämässä

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa tavoitteena on luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ. Helena Rautiainen

HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ. Helena Rautiainen HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ Helena Rautiainen 26.8.2014 1 OPETTAJATUUTORITOIMINTA Opettajatuutorit ovat ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksessa erittäin keskeisiä toimijoita.

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tila ja kehittäminen korkeakouluissa Petri Haltia

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tila ja kehittäminen korkeakouluissa Petri Haltia Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tila ja kehittäminen korkeakouluissa 2.11.2017 Petri Haltia Hallitusohjelman toimeenpano: Kärkihanke 3, toimenpide 2: Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja mahdollistamalla

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Mirja Ruohoniemi, pedagoginen yliopistonlehtori, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Riitta Salomäki, osastonhoitaja, YTHS Idea Eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Vaasan ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina -projektissa

Vaasan ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina -projektissa Vaasan ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina -projektissa Riitta Aikkola Vaasan ammattikorkeakoulu 1 Esipuhe Vaasan ammattikorkeakoulu on

Lisätiedot

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Mari Korhonen Turun kristillinen opisto Mistä lähdettiin liikkeelle Valmis hanke Keskeyttäneiden kartoitus ja syiden läpi käyminen Luodaan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Opiskelutaidot Tiina Kerola

Opiskelutaidot Tiina Kerola Opiskelutaidot 29.10.2015 Tiina Kerola Opiskelutaidot osana opiskelukykyä Omat voimavarat Persoonallisuus Identiteetti Elämänhallinta Elämäntilanne ja olosuhteet Sosiaaliset suhteet Fyysinen ja psyykkinen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Johdatus opiskeluun ti Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa

Johdatus opiskeluun ti Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa Johdatus opiskeluun ti 5.9.2017 Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa Ohjelma 9:15-9:30 ajankohtaiset asiat, orientaatioviikko ja orientaatiokurssi (oppimistehtävät ja portfolio) Virpi Riissanen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely

Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely Kolmen kerran ryhmätyöpaja opiskelijoille: Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä edistämässä seminaari 26.10.2016 Opintopsykologi Taija Tuominen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot