Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN"

Transkriptio

1 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2013 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet Laadunhallinnan yhteenvetopäivän yhteenveto) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma hankkeiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2012 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 PKKY:n menestystekijät / Kehittämisasiakirja Asiakaslähtöinen toiminta Hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Uutta luova pedagoginen osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet vuodelle 2013 Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Tavoitetaso vuodelle Yksilöllinen opiskelijaohjaus: benchmarkkaus oppilaitoksen ja kuntayhtymän sisällä 2. Työpaikkaohjaajakoulutukset 3. Näytöt työpaikoilla 4. Keke-suunnitelman toteutus kaikilla osa-alueilla 1. Anna-Kaisa, Reijo, Jouni 2. Anna-Kaisa, Reijo, Jouni 3. Anna-Kaisa, Reijo, Jouni 4. Jyrki 1. vuosi vuosi lukuvuosi syksy a) jokainen koulutusala ottaa lukuvuodelle käyttöön vähintään yhden uuden toimintatavan opintojen yksilöllistämisessä. b) Läpäisy 75,0%, keskeyttäminen 8,0%, erityisopetuksen onnistuminen 55,0% 2. Vähintään 50 koulutettua uutta työpaikkaohjaajaa. 3. Jokainen opiskelija tekee vähintaään yhden osan työpaikalla 4. Ympäristösertifikaatin hakeminen Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 1. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma 2. Kehon iän kartoitus, seurantamittaus 3. Keke-suunnitelman mukaiset toimenpiteet: - henkilöstöturvallisuuden ohjeistus valmiina 1. Jyrki 2. Jyrki 3. Anna-Kaisa, Jouni, Reijo 1. v syksy syksy a) suunnitelma valmis b) TOB +0,15 vuodesta Seurantamittaus henkilöstölle tehty 3. ohjeistus valmiina Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Opiskelijoiden hyvinvointi 1. Opiskelijoiden fyysisen terveyden edistäminen 2. Verso-toiminnan käynnistäminen 1. Jyrki 2. Anna-Kaisa, Jouni 1. syksy vuosi syksy Kehon iän kartoitukseen liittyvä testauslaitteisto hankittu ja toimintamalli

2 3. Keke-suunnitelman mukaiset toimenpiteet: - turvallisuusohjeet perustutkinnoittain valmiina 3. Anna-Kaisa, Jouni, Reijo vuosittaiselle mittaamiselle luotu. 2. Verso-toiminnan osapuolet nimetty ja toiminta käynnistynyt 3. ohjeistus valmiina Johdon katselmukset syksy 2012: a) Millaisia toiveita ja odotuksia oppilaitoksella on yhteisille palveluille? Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? - Miten työpaikkaohjaajia voisi huomioida? Anne! - Osaamisen johtamisen järjestelmä, erityisesti muu kuin ammatillisen substanssin osalta. Yleinen osaamisen kartoituspohja koko kuntayhtymään. - Ammatillisen koulutuksen leikkaukset: reippaita toimenpiteitä ja tiedotus mahdollisimman nopeasti - Taloushallinnon järjestelyt: selkeä työnjako jatkossa oppilaitoksen ja taloushallinnon välille. Miten kassapalvelut hoidetaan? - Opiskelijahallinnon järjestelyt eivät saa näkyä opiskelijan saamiin palveluihin. b) Millaisia havaintoja oppilaitoksessa on tehty riskeistä ja niiden hallinnasta? - Riskimatriisi täytetty, ks. Q-levy

3 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma huomioiden PKKY:n yhteiset menestystekijät ja kehittämisen painopisteet (kts. Liite 4; talousarviotekstiluonnos 2013 yhteisistä kehittämiskohteista, Liite 5; Kehittämiskohteet Laadunhallinnan yhteenvetopäivän yhteenveto) Tehtävä Priorisoikaa ja valitkaa oman analyysin perusteella 2-3 suurempaa kehittämiskohdetta koko oppilaitoksen tasolla ja muutamia pienempiä kehittämiskohteita esim. eri koulutusaloja koskien ja laatikaa tähän liittyvä kehittämissuunnitelma hankkeiden toteuttamiseksi. Toimintatapa Kehittämissuunnitelma käydään läpi syksyllä 2012 oppilaitoskohtaisissa johdon katselmuksissa. Oppilaitosten keskeiset kehittämishankkeet kirjataan TTS kirjaan. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 PKKY:n menestystekijät / Kehittämisasiakirj PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet vuodelle 2013 Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo / Toteuma lokakuu 2013 a Tavoitetaso vuodelle Asiakaslähtöin en toiminta Hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat Toimiva työelämäyhteis työ ja osallistavat kumppanuudet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Uutta luova pedagoginen Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka 1.Jokaisen vakiintuneen (yhteistyötä väh kahden peräkkäisen vuoden aikana) yhteistyöyrityksen kanssa kumppanuussopimukset KJt, rehtori Vuoden 2013 loppuun mennessä 2013 Sopimusten määrä kaikilla aloilla, jatkuva menettely. - tekniikka 4 kpl/ala - soteala 4 kpl - tanssi- ja kuvataidealoilla kummallakin 4 kpl Toppi-ohjaajien määrää kaksinkertaistetaan vuoden 2012 lopun määrään, - teatteri- ja esitystekniikasa - graafisessa suunnittelussa ja - sotessa vähintään 4 koulutettua ohjaajaa/tutkinto. - tekniikassa ja liikenteessa vähintään 4 koulutettua ohjaajaa/tutkinto Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Keskeisiä tavoitteita ei tulla keskeisiltä osin saavuttamaan vuoden 2013 aikana: - metalli 1,5/4 - ict, 1 sop - tanssi.tulossa 2 sop - kuvataide, tulossa 1 sop - sote, tavoite saavutetttu Toppi-ohjaus: - sotessa 2 ohjaaja koulutettu - graaf. alalla 4 ohjaajan koulutus toteutumassa - teatteri- ja esitystekniikassa 4 + ohjaajan koulutus alkamassa - koulutushalukkuutta selvitetään

4 osaaminen Muutosrohkeus ja muutosten hallinta Talouden hallinta Työelämälähtö inen ja monipuolinen maakunnalline n koulutustarjont a Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 1.Werme =vertaismentorointikoulut us, opettajien paikallista pedagogisen osaamisen kehittämistä Jaana Timonen ja Eija Tuupanen sekä 4 uutta wermekouluttajaa lukuvuosi Osallistujien määrä, 100 % aktiivisesti mukana. Laadullinen arvio, loppuraportti +/-. yli 50 % haluaa jatkaa. 2.Kuntokoulu jatkuu uusin Pasi Jatkuva Osallistujien määrä/saku virityksin n Tahvanainen, sijainen ryn kävelykampanjaan, väh 50 % osallistuu. Jos Saku tarvittaessa ei jatka omaa kampanjaa, toteutuu sama PKKYn voimin syksyllä Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Opiskelijoiden hyvinvointi 1.Opiskelijoiden Kuraattori lv Koulutettuja kouluttaminen Leena ohjaajia/ohjaaja jokaiselta vertaissovittelijoiksi= Saikkonen, koulutusalalta ja sovellettu Verso-toiminta käynnistyy koko käytäntöön. opettajakunta 2. Hyvinvointi virtaa, ryhmäytymisen edistäminen n Opiskpalvelut, koulutuksen johtajat, rehtori. Toimintamallin vakiinnuttaminen. Hyvien käytänteiden löytäminen arvioinnin avulla. Vähintää kolme hyvää toimintamallia käytössä. Kohdistuu aloittaviin opiskelijoihin. (Keskeyttämisen) Eroamisen vähentäminen 2% ennen syyslomaa. Tavoitteet saavutettu, työtä atketaan; mukana koko henkilökunta. Tavoite saavutettu Toiminta jatkuu tietoiskunomaisesti ja tyhy-toimintaa Tavoite saavutettu Tavoite toimintamallien osalta saavutettu: - otetu uudelleen käyttöön toiminnallisia ryhmäytystapoja kaikilla aloil - koko koulun toimintaviikko HV-viikolla - ryhmänohjaajat parityöskentelyyn Eroaminen vähentynyt 56->54 ajalla , mutta tavoitetta ei vielä saavutettu

5 Toiminnalliset tavoitteet 2013 Yhteiset palvelut Tilannekatsaus

6 1. Työelämä- ja opiskelijalähtöinen 2 pedagogiikka Toimenpide Vastuu Tilanne Taitaja-kisat 2013 Viestintä yhteistyössä oppilaitosten kanssa Kisat toteutuneet onnistuneesti Laajennetun työssäoppimisen -hanke Mahdollisuus maaseudulla -hanke suunnittelu Työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämisen tukeminen Avoin ammattiopisto ja ohjaamo suunnittelu/amoni Hanke jatkuu syksyyn 2014 saakka. Hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelu ja valmakoulutusten uudistuminen. Verkko-opistotoiminnan käynnistäminen ja MultiPrimuksen toimintojen opetuksen ja ohjauksen tueksi Opiskelijavalintojen uudistuminen, erillinen työryhmä ja viestintä Opintotarjonta suunnittelun mukainen ja budjetointi 2014 tehty suoritusperusteisesti. ehops toiminnallisuus käytössä, osaamisen tunnustamisen muutokset ja hops-lomakkeen uudistaminen kevään 2014 aikana Erillishaun toteuttaminen sähköisenä Opintopolku.fi palvelun sisällöntuotanto Tutkinnon perusteiden uudistamisen käynnistäminen ja osaamispisteisiin siirtymisen valmistelu yhteistyössä maakunnallisten opintoalatiimien ja oppilaitosten kanssa Lausunnon antaminen Prosessin käynnistäminen marraskuussa pedagogisille esimiehille suunnatuissa valmennusiltapäivissä Väylä -hanke Karelia-amk:n kanssa suunnittelu Opettajien välisen yhteistyön toteuttaminen, erilaisten opintojen käynnistäminen jatkoopintoihin pääsyn helpottamiseksi

7 2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Toimenpide Vastuu Tilanne Osaamisen ja KuntaHR Toimenpide Vastuu Tilanne Taloushallinnon uudelleenorganisointi ja toiminnan Opintotoimistojen toiminnan ja uudelleenorganisointi Henkilöstöhallinto Suunnittelu / Osaava ohjelman hanke taloushallinto KuntaHR:n osaamisen johtamisen/kehittämisen työkalujen käyttöönoton ja pilotoinnin valmistelu, ml. kehityskeskustelut Uudelleenorganisointi tehty, toimenkuvia ja työnjakoa oppilaitosten kanssa on selkiytetty. Kirjauskäytäntöjä ja toimintatapoja yhtenäistetty. Amojen opintosihteerit siirretty yhden työnjohdon alle alkaen, työnkuvia on kirkastettu ja tehty keskinäistä työnjakoa, lisäksi Aiko on tehnyt oman selvityksen opintotoimistopalveluista osana HOTpalveluiden uudistamista Dialogia -hankkeen toteuttaminen hallinto Koulutustarjonnan leikkausten valmistelu johtoryhmän voimin ja muu muutosten ja sopeuttamisen tuki. Oppilaitoskohtainen kehittämistyö meneillään. Kv-toiminta ja yrittäjyys suunnittelu Hankkeet käynnissä, tukevat henkilöstön osaamisen kehittämistä Työyhteisösovittelijakoulutuksen käynnistyminen henkilöstöhallinto Koulutukseen valittiin 12 koulutettavaa, koulutus käynnistyi

8 3. Opiskelijoiden hyvinvointi Toimenpide Vastuu Tilanne Vertaissovittelutoiminnan käynnistäminen ja levittäminen eri oppilaitoksiin Suunnittelu/Hyvä amis - hanke Verso-ohjaajien ja -opiskelijoiden kouluttaminen ja resurssointi Loppuseminaari pidetty Opiskeluasioiden toimikunta Hyvinvointivirtaa viikko Suunnittelu ja Kehittäminen/maakunnallinen opiskelijahuoltotiimi yhteistyössä oppilaitosten kanssa Viikoittain kokoontuminen huumausainetestaukset ja terveydentilaselvitykset Toteutuksen suunnitteluun osallistuminen Opiskelijapalveluiden sivuston rakentaminen sähköiselle työpöydälle Kehittäminen/suunnittelu Perussivuston luominen ja ylläpito oitussivu.aspx Opiskelijan oppaat julkaistu

9 4. Muu Toimenpide Vastuu Tilanne Ammatillisen koulutuksen säästöihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu Järjestelmäkehitystyö ja helpdesk-toiminnan laajentaminen hallinto Tieto-, talous- ja henkilöstöhallinto, Aloituspaikkaprosessi käyty, taloussuunnitelma hallituksessa , ytprosessi meneillään, tilasuunnittelu meneillään koko ajan Travel ja primus helpdesk -palvelun piiriin KuntaHR, Cloudia, Saas-palvelut FK, Office 365 Julkisen webin uudistaminen Viestintä ja tietohallinto Kilpailutus ja määrittelyt on tehty, sivusto avataan , sisällöntuotanto meneillään Sisäisen intran (stp:n) ylläpito ja Yhteistyön tiivistäminen Karelia-amk:n kanssa Kehittäminen Viestintä alk. hallinto Peruskäyttö mahdollista, pääsisällöntuottajien tukeminen Strateginen kumppanuussopimus päivitetty Selvitetään mahdollisuuksia: sujuva väylä, opiskelijoiden työllistyminen ja yrittäjyys, yhteiset tuotteet, tilat ja laitteet, tukipalveluyhteistyö Koulutusvienti suunnittelu Case Saudi-Arabia, yhden collegen toiminnan käynnistäminen, vaihe 2. tarjous tulee jättää joulukuussa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot