Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eettinen säännöstö"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan eettinen säännöstö

2 Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen tarkastus 3 Määräystenmukaisuus ja eettisyys 3 Konsernin kestävän kehityksen mukainen toiminta 3 Vastuullinen liiketoiminta 4 Eturistiriidat ja ulkopuoliset intressit 4 Kilpailulaki (kartellilaki) 5 Lahjonnan ja korruption estäminen 6 Petokset 7 Fyysisen omaisuuden ja immateriaaliomaisuuden suojeleminen 7 Lainat työntekijöille 7 Kirjanpito 8 Rahanpesun estäminen 8 Tietotekniikka 8 Tietoturva 9 Luottamukselliset tai sisäpiiritiedot ja osakekauppa 10 Suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteisöihin 11 Asiakkaamme 11 Toimittajamme 11 Kolmansien osapuolien ja liikekumppanien käyttäminen 12 Fasilitointimaksut ja kynnysrahat 13 Vieraanvaraisuus ja lahjat 13 Poliittiset avustukset 14 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja yhteisöille 15 Suhteet hallituksiin ja viranomaisiin 15 Ulkoinen viestintä ja media 16 Sosiaalinen media 16 Ihmisten rehellinen ja kunnioittava kohteleminen 17 Sosiaalisen vastuun ohjeet 17 Työsuhdeohjeet 18 Henkilöstöhallinnon ohjeet 18 Ilmoituksen tekeminen 18 Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat 20 Työterveys ja -turvallisuus 20 Huumeet ja alkoholi 21 Ympäristö 21 Liite 1 Ilmoitusten tekeminen: kuuma linja 22 Liite 2 CRH:n ohjeet 23 Hakemisto 24

3 Johdanto CRH on johtava, maantieteellisesti laajalla alueella toimiva rakennusmateriaaliyhtiö, joka on maailmanlaajuisesti yksi viidestä suurimmasta toimijasta alallaan. Aloitimme 1970-luvulla pääasiassa Irlannissa toimivana yhtiönä ja olemme vähitellen kasvaneet nykyiseen kansainväliseen asemaamme. Se on kunnioitettava saavutus, jonka perustana on vahva sitoutumisemme perusarvoihimme eli vilpittömyyteen, rehellisyyteen ja lakien noudattamiseen. Jatkaessamme kasvun ja kannattavuuden strategiaamme sekä laajentaessamme maailmanlaajuista läsnäoloamme meidän tulee pitää tinkimättömästi kiinni näistä samoista perusperiaatteista. Päivitetty liiketoiminnan eettinen säännöstö sisältää selkeät ohjeet, joilla voimme ylläpitää arvojamme. Meidän tulee turvata toimintamme rehellisyys sekä jatkaa vastuullista liiketoimintaa asettamalla liiketoiminnan eettisyys etusijalle asiakas-, toimittaja- ja yhteiskuntasuhteissa, kohtelemalla kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja muistamalla vastuumme työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Säännöstö kuvaa hyviä liiketoimintatapoja. Se ei ole tyhjentävä, joten sitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja menettelyohjeilla. Jos et ole varma, miten jossakin tilanteessa tulee menetellä tai jos olet mielestäsi havainnut säännöstön vastaista toimintaa, kysy neuvoa tai ilmoita asiasta kuumalle linjalle. Ohjeet ovat jäljempänä. Viesti meille kaikille on selvä: mikään liiketoimi ei pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa. Vain pitämällä kiinni perusarvoistamme voimme pysyä menestyvänä yhtiönä ja turvata erinomaisen maineemme. Haluan kiittää teitä kaikkia henkilökohtaisesta panoksestanne yhteiseen tavoitteeseemme sen varmistamiseen, että CRH on esimerkkinä muille myös rehellisenä toimijana. Myles Lee Toimitusjohtaja, CRH plc Dublin, Irlanti Helmikuussa

4 Rehellisyytemme suojeleminen "Mikään liiketoimi ei pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa." Sovellettavuus ja noudattaminen CRH:n liiketoiminnan eettinen säännöstö eli "säännöstö" koskee eri tehtävien ja vastuiden osalta konserniyritysten työntekijöitä, joihin kuuluvat myös osa- ja määräaikaiset työntekijät. Tässä yhteydessä työntekijöihin luetaan konserniyritysten johtajat, hallitusten jäsenet ja muu johto. Kaikki konsernissa työskentelevät esimiehet vastaavat näiden ohjeiden noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Jokainen yritys ja työntekijä vastaa omaa alaansa koskevien tai oman maansa edellyttämien lakien ja käytäntöjen noudattamisesta. Konserni määritellään koostuvaksi yrityksistä, joiden osakepääomasta CRH suoraan tai epäsuorasti omistaa yli 50 prosenttia. Kenelläkään esimiehellä ei ole valtuuksia ohjata työntekijää toimimaan epäeettisesti tai laittomasti. Kenelläkään ei ole oikeutta puolustella tällaista toimintaa sanomalla, että joku ylemmässä asemassa oleva on kehottanut siihen. Autamme kaikkia työntekijöitä noudattamaan tätä säännöstöä ja annamme tarvittaessa tukea, jotta näiden periaatteiden noudattaminen ei vaarantuisi. Tarpeen mukaan tarjotaan koulutusta, joka auttaa henkilöstöä ymmärtämään velvollisuutensa ja vastuunsa. Säännöstön soveltamista koskevat konsernin toimintamaiden tai -alueiden lainsäädäntöön sisältyvät rajoitukset ja oikeudet. Jos säännöstön ja paikallisen lain välillä on paikallisista tavoista, normeista, laeista tai säännöksistä johtuvia eroja, noudatetaan sitä, jonka vaatimukset ovat tiukemmat. Koska CRH on rakenteeltaan hajautettu, päävastuu säännöstön noudattamisesta kussakin yrityksessä on paikallisen yrityksen toimitusjohtajalla sekä divisioonalla, johon kukin johtaja kuuluu. Konserniyritysten hallitus tarkistaa säännöstön täytäntöönpanon vuosittain. Katsauksen pöytäkirja on taltioitava yhtiön arkistoon. Toimitusjohtaja vahvistaa allekirjoituksellaan säännöstön täytäntöönpanon tilan yrityksessä. Yritysostot Voimakkaasti kasvuun keskittyvänä yhtiönä ostamme vuosittain useita yrityksiä. Yritysoston jälkeen tulee mahdollisimman pian laatia ohjelma, jonka mukaan säännöstö otetaan käyttöön ostetussa yrityksessä. Käytännön asiat ja paikallinen kulttuuri tulee ottaa tässä huomioon. Liiketoiminta ja eettisyys tulee arvioida ostoa edeltävän due diligence -menettelyn yhteydessä, ja tiedot tulee merkitä yritysostoa koskeviin asiakirjoihin tai osakassopimukseen. VÄHEMMISTÖOSUUDET SEKÄ YHTEIS- JA OSAKKUUSYRITYKSET Jos CRH:lla on vähemmistöosuuteen perustuva päätäntävalta (esimerkiksi osittain omistamassaan tytäryhtiössä), CRH soveltaa käytäntöjään, standardejaan ja menettelyohjeitaan. Tämä vaatimus tulee kirjata osakassopimukseen. Jos kyseessä on yhteisyritys (jota CRH hallinnoi toisen toimijan kanssa) tai osakkuusyritys (jossa CRH:lla on merkittävä vaikutusvalta taloudelliseen ja operatiiviseen päätöksentekoon), tavoitteenamme on ohjata yhteistyökumppanit omaksumaan käytännöt, standardit ja menettelyohjeet, jotka ovat omiemme kaltaiset tai vähintäänkin 2

5 yhtä tiukat. Sovitut asiat tulee käydä joka tapauksessa ilmi osakassopimuksesta. Säännöstön vastainen toiminta Tässä säännöstössä esitetyt ohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä sen mukaan, mitkä ovat heidän tehtävänsä ja vastuunsa omissa yrityksissään. Jos työntekijä toimii säännöstön vastaisesti, yritys voi kohdistaa häneen asianmukaisia kurinpitotoimia paikallisten lakien ja sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Jos työntekijän toiminta rikkoo lisäksi lakia, hän voi joutua syytteeseen yksityis- tai rikosoikeuden mukaisesti. Sisäinen tarkastus Konsernilla on sisäisen tarkastuksen osasto, joka tarkkailee itsenäisesti sisäisiä kirjanpitoja valvontatoimintoja. Osasto valvoo myös useiden tähän säännöstöön sisältyvien kohtien noudattamista. CRH:n hallituksen tarkastuskomitea on hyväksynyt peruskirjan, jossa on määritelty sisäisen tarkastuksen osasto ja sen vastuut. Tämän peruskirjan mukaisesti CRH:n yhtiöillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä sisäisen tarkastuksen henkilöstön kanssa. Sisäisen tarkastuksen johtaja, jolla on suora yhteys CRH-konsernin toimitusjohtajaan, raportoi CRH plc:n tarkastuskomitealle. MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA EETTISYYS Konsernilla on määräystenmukaisuuden ja eettisyyden osasto, jonka johtaja vastaa määräystenmukaisuuden ja eettisyyden ohjelman yleisestä strategiasta, suunnasta ja toimeenpanosta. Maakohtaiset määräystenmukaisuuden koordinaattorit on nimitetty valvomaan prosessia kansallisella tasolla. Määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaava johtaja, jolla on suora yhteys CRHkonsernin toimitusjohtajaan, raportoi CRH plc:n tarkastuskomitealle. KONSERNIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN TOIMINTA Konsernilla on myös kestävän kehityksen työryhmä, joka valvoo konsernin työterveys- ja -turvallisuusohjeiden, ympäristöohjeiden sekä sosiaalisen vastuun ohjeiden täytäntöönpanoa. Työryhmä tekee yksityiskohtaisen katsauksen työterveys- ja työturvallisuustoiminnan, ympäristötoiminnan sekä sosiaalisen vastuun tuloksista kaikissa liiketoimintayksiköissä vuosittain. Konsernin kestävän kehityksen johtaja, joka raportoi varatoimitusjohtajalle, esittelee tulokset sisältävän vuosiraportin CRH plc:n hallitukselle. Maeve Carton, talousjohtaja. Toimeenpaneva johtoryhmä: Seisomassa vasemmalta oikealle: Doug Black (toimitusjohtaja, Oldcastle Inc), Eric Bax (toimitusjohtaja, CRH:n Euroopan tuotteet ja jakelu); istumassa vasemmalta oikealle: Albert Manifold (toimitusjohtaja), Henry Morris (toimitusjohtaja, Euroopan Materiaalit) ja Mark Towe (pääjohtaja, Oldcastle Inc). 3

6 Vastuullinen liiketoiminta "Pidämme kiinni perusarvoistamme: vilpittömyydestä, rehellisyydestä ja lain kunnioituksesta." ETURISTIRIIDAT JA ULKOPUOLISET INTRESSIT Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset intressit tai hyötymismahdollisuudet ovat tai niiden voidaan tulkita olevan ristiriidassa konsernin etujen kanssa. Henkilökohtaisiin intresseihin lasketaan myös lähipiirin, kuten lähisukulaisten, aviopuolison lähisukulaisten sekä läheisten ystävien tai kumppanien, intressit. Uusien työntekijöiden tulee kertoa todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista, ja nykyisten työntekijöiden tulee ilmoittaa esimiehelle välittömästi, jos uusia eturistiriitoja syntyy. Jäljempänä esitetyt poikkeukset ovat sallittuja vain, jos työntekijä on saanut niille työnantajayrityksensä toimitusjohtajan tai tarvittaessa seuraavan päätöksentekotason edustajan kirjallisen hyväksynnän. Sallitut intressit Sinulla on näissä ohjeissa esitettyjen rajoitusten sekä oman työsopimuksesi puitteissa oikeus osallistua vapaasti ulkopuoliseen toimintaan, joka ei vaikuta työtehtäviesi suorittamiseen tai ole muutoin ristiriidassa konsernin etujen kanssa. Taloudelliset intressit Asemaasi konsernissa voi sisältyä asiakkaiden tai toimittajien valintaa tai heidän taustojensa tarkistamista tai sinulla voi olla vaikutusvaltaa tällaisiin päätöksiin samalla, kun sinulla on kyseiseen asiakkaaseen, toimittajaan tai kilpailijaan liittyviä taloudellisia intressejä. Eturistiriitaa ei synny, jos taloudellinen intressi liittyy arvopapereihin, jotka: on noteerattu tunnustetussa pörssissä tai joilla käydään kauppaa OTC-listalla ovat osuudeltaan alle 1 % kaikista kyseisen luokan arvopapereista. Taloudelliset intressit Omistat suoraan tai epäsuorasti osuuden tai kasvatat omistustasi kiinteistöstä, vuokraoikeudesta, patenteista tai muista oikeuksista, joissa konsernilla on intressi (tai tiedät tai sinulla on syytä uskoa, että konsernilla on todennäköisesti intressi). Kolmansien osapuolien edustajat Saatat toimia kolmannen osapuolen edustajana konsernia koskevissa liiketoimissa. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt suorittamassa ei-yhteensopivia tehtäviä Sinä ja lähipiiriin kuuluva henkilö saatatte suorittaa tehtäviä, joiden erottaminen toisistaan on hankalaa sisäistä taloudellista valvontaa varten. Työsuhteiden, palkkojen ja suoritusten arviointi Voit olla mukana näissä tehtävissä, jotka koskevat lähipiiriisi kuuluvaa henkilöä. 4

7 Osallisuus ulkopuolisessa kaupallisessa tai muussa toiminnassa Saatat olla osallisena ulkopuolisessa organisaatiossa, esimerkiksi asiakkaan, tavaroiden tai palveluiden toimittajan tai kilpailijan toiminnassa. Muu liiketoiminta Jos teet johtavassa asemassa kaupallisia tai julkishallinnollisia toimia. Osallistumista voittoa tuottamattoman tai hyväntekeväisyyttä harjoittavan organisaation toimintaan ei todennäköisesti katsota eturistiriidaksi. KILPAILULAKI (KARTELLILAKI) Uskomme toimintaan vapailla ja avoimilla markkinoilla. Kun noudatamme tätä periaatetta, kannattavuus- ja innovatiivisuusvaatimukset ohjaavat toimintaamme tehokkaasti. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan toimintamaidemme kilpailulainsäädäntöä. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n kilpailu- ja kartellikäytännön mukaiset vähimmäisvaatimukset: Kukaan ei saa osallistua minkäänlaiseen kirjalliseen, sähköiseen tai sanalliseen viestintään tai pyrkiä kilpailijan kanssa suoraan tai epäsuorasti sopimukseen tai yhteisymmärrykseen, jonka tavoitteena tai tarkoituksena on hinnoista, luottoehdoista, alennuksista tai hyvityksistä sopiminen tai niiden vakauttaminen tai sääntely sopimusten, markkinoiden, asiakkaiden tai alueiden jakaminen tiettyjen asiakkaiden tai toimittajien boikotointi minkä tahansa tuotteen tai palvelun valmistamisen tai myynnin estäminen tai rajoittaminen. Jokaisen tulee varmistaa, ettemme käytä kaupallisia strategioita, jotka voisivat olla monopolisointia koskevien kilpailulakien vastaisia tai jotka voitaisiin katsoa markkinoiden monopolisointiyritykseksi tai hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöksi. 5

8 6 Jos viestinnän, sopimuksen tai kaupallisen strategian sopivuudesta kilpailun kannalta on pienintäkään epäilystä, niiden laillisuus täytyy tarkistuttaa. Tämän käytännön vastainen toiminta aiheuttaa konserniin kohdistuvan vakavan yksityis- tai rikosoikeudellisten, taloudellisten sekä muunlaisten seuraamusten riskin. Lisäksi tällaisiin toimiin syyllistyneet henkilöt voivat joutua yksityisoikeudelliseen ja joissakin maissa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Seurauksena voi olla sakot, vankeustuomio ja liiketoimintakielto. Voit pyytää lisää neuvoja ja tukea johtoryhmältäsi, joka ottaa selvää sovellettavasta laista, järjestää asianmukaista koulutusta ja tarkistaa lakien ja säädösten noudattamisen vuosittain. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN Kaikki liiketoimet kolmansien osapuolien kanssa tulee suorittaa asiaan liittyvän lainsäädännön ja erityisesti Yhdysvaltojen korruptionvastaisen lain (US Foreign Corrupt Practices Act) sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalain (UK Bribery Act) mukaisesti. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n lahjonnanvastaisen ohjeen vähimmäisvaatimukset tiivistetyssä muodossa: Lahjontaa ei suvaita missään muodossa. Kun toimit CRH:n puolesta, lahjusten tarjoaminen, maksaminen ja vastaanottaminen sekä niistä neuvotteleminen on ehdottomasti kielletty. Ulkoisia ja sisäisiä lahjontariskejä arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti ja käyttöön otetaan riittävät riskeihin perustuvat menettelyt, joiden tarkoituksena on estää lahjonta ja varmistaa seuraavat seikat: Käytössä on taloudelliset ja kaupalliset valvontamenettelyt, mukaan lukien täydellinen ja ajantasainen kirjanpito, joilla minimoidaan korruptiomaksujen riski. Kaikille asianomaisille työntekijöille ja muille tärkeimmille sidosryhmille järjestetään tehtäviä ja niihin liittyviä riskejä koskevaa koulutusta. Seuraajavastuun riskiä vähennetään yritysostoja tai yhteisyritysliiketoimia edeltävällä tehokkaalla ja kattavalla due diligence -menettelyllä ja ostetut liiketoimintayksiköt opastetaan noudattamaan CRH:n lahjonnan ja korruption vastaisia ohjeita ja menettelytapoja. Liikekumppanimme (esimerkiksi myyntiedustajat, konsultit ja välittäjät, jälleenmyyjät, edunvalvojat ja kumppanit lyhyt- ja pitkäaikaiset yhteisyrityskumppanit mukaan lukien jotka avustavat uusien sopimusten hankinnassa, valmistelemisessa ja tarjousten tekemisessä sekä nykyisten sopimusten jatkamisessa) toimivat sovellettavien paikallisten ja kansainvälisten lahjonta- ja korruptiolakien mukaisesti. Käytännöistämme ja ohjeistamme tiedotetaan kaikille kyseeseen tuleville työntekijöille ja liikekumppaneille. Lahjonta- ja korruptiolakeja on noudatettava myös seuraavilla erityisillä riskialueilla (joita käsitellään yksityiskohtaisemmin tämän säännöstön muissa osissa): Lahjat ja vieraanvaraisuus Poliittiset avustukset Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja yhteisöille Liikekumppanit Fasilitointimaksut ja kynnysrahat Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen joko tarkoituksellisesti tai huolimattomuuden vuoksi johtaa kurinpidollisiin toimiin, jotka pannaan toimeen täysimääräisinä, jolloin seurauksena voi olla esimerkiksi työsuhteen ja/tai kyseisten sopimusten purkaminen. Käytännön noudattamista valvotaan,

9 mitataan ja tarkistetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa lahjonnanvastaisten valvontatoimien ja menettelyjen tehokkuus. PETOKSET Petos tarkoittaa tarkoituksellista petollista toimintaa tai laitonta, epäeettistä, epärehellistä tai sopimatonta käytöstä, josta voi aiheutua hyötyä, voittoa tai etua työntekijälle tai haittaa tai tappiota yhtiölle tai jollekin muulle osapuolelle. Petollinen toiminta on kaikin tavoin perusarvomme rehellisyyden vastaista, joten siihen suhtaudutaan vakavimpana mahdollisena rikkomuksena. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n petoksenvastaisen käytännön vähimmäisvaatimukset: Petollista toimintaa ei suvaita ja työntekijöiltä edellytetään kaikissa yhteyksissä ehdottoman rehellistä ja soveliasta käytöstä. Yhtiön johdon tulee laatia riittävät valvontamenettelyt, joilla varmistetaan petosriskin tunnistaminen, valvonta ja vähentäminen, ja ylläpitää niitä. Epäillyistä tai todellisista petoksista tulee ilmoittaa asianmukaisia määritettyjä kanavia pitkin, esimerkiksi kuuman linjan kautta. Kuuma linja on monikielinen ja itsenäinen palvelu, jonka kautta jokainen voi ilmoittaa epäilyistään omalla kielellään ja pelkäämättä kostoa. Kaikki petostapaukset tutkitaan, niistä aiheutuvista menetyksistä vaaditaan korvaukset ja kurinpidolliset toimet pannaan täysimääräisinä täytäntöön niiden työntekijöiden kohdalla, jotka syyllistyvät tai osallistuvat petollisiin toimiin. Tätä käytäntöä seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa petoksenvastaisten valvontatoimien ja menettelyjen tehokkuus. FYYSISEN OMAISUUDEN JA IMMATERIAALIOMAISUUDEN SUOJELEMINEN Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että yhtiön omaisuutta ja resursseja käytetään vain niille varattuun tarkoitukseen ja asianmukaisella tavalla. Omaisuutta ovat toimitilat, laitteet, taloudelliset resurssit, liikesalaisuudet ja muut kilpailutilanteen kannalta luottamukselliset omaisuustiedot, patentit, tavaramerkit sekä tietokonelaitteet ja -ohjelmistot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että omaisuuden ja resurssien menetykset arvon alentumisen tai varkauksien vuoksi voidaan estää. Tämä koskee myös immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja, joita ei saa koskaan luovuttaa yhtiöstä ulos, ellei tähän ole saatu erikseen lupaa. LAINAT TYÖNTEKIJÖILLE Emme anna varoistamme lainoja työntekijöille tai lähipiirille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tämä on konsernin edun mukaista, ja tällöinkin vain hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. 7

10 KIRJANPITO CRH plc:n konsernitilinpäätös laaditaan Euroopan unionissa käytössä olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Koska CRH on lisäksi julkisesti noteerattu yhtiö Yhdysvalloissa, sitä koskevat Sarbanes-Oxley-lain määräykset. Tämän vuoksi meidän tulee vuosittain arvioida sisäisen valvonnan tehokkuutta. Meidän täytyy varmistaa kirjanpitotoimintojemme korkea laatu sekä se, että kirjanpito vastaa paikallista lainsäädäntöä, olennaisia kirjanpitostandardeja ja CRHkonsernin ohjeita. Kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat olennainen osa liiketoimintaa, joten ne tulee suojata. Liiketoimintaa varten säilytettävien asiakirjojen lisäksi paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää tiettyjen asiakirjojen säilyttämistä tietyn ajan. Asiakirjat, jotka saattavat liittyä oikeudenkäynteihin tai tutkimuksiin, täytyy merkitä ja säilyttää. Niiden muuttaminen ja tuhoaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikilla konserniyrityksillä täytyy olla asiakirjojen säilytyssuunnitelma, jonka tarkoituksena on taata kyseisen liiketoiminnan tehokas jatkuvuus sekä kaikkien juridisten vaatimusten täyttäminen. Yhtiöiden talousjohtajat raportoivat suoraan paikalliselle toimitusjohtajalle, mutta heillä on myös epäsuorat raportointikanavat ja -vastuut kirjanpitoa ja hyvää hallintotapaa koskevissa asioissa divisioonansa talousjohtajalle ja viime kädessä konsernin talousjohtajalle. RAHANPESUN ESTÄMINEN Huumeiden salakuljetuksessa, väärennystoiminnassa, terrorismissa, ryöstöissä yms. mukana olevat henkilöt käyttävät usein laillisia yrityksiä apuna rahanpesussa. Useimmissa maissa on nykyisin lait rahanpesun estämiseksi, ja pankkien täytyy noudattaa määritetyt tasot ylittävissä käteistapahtumissa tiettyjä raportointisääntöjä, jotka edellyttävät esimerkiksi henkilöllisyyden varmistamista. Meidän täytyy huolellisesti varmistaa, ettei meitä käytetä apuna rahanpesussa. Tässä tapauksessa rahalla tarkoitetaan käteistä, matkashekkejä, maksumääräyksiä tai kolmansien osapuolien tileiltä tulleita maksuja. Jos joku henkilö haluaa käydä kanssamme kauppaa ja maksaa jollakin näistä tavoista, hänen taustansa täytyy tarkistaa. Tunne asiakkaasi! Jos havaitset epätavallisia tai epäilyttäviä tapahtumia, ilmoita niistä paikalliselle johtoryhmälle, jonka tulee ilmoittaa asiasta edelleen yhtiön talousjohtajalle. TIETOTEKNIIKKA Tietokonelaitteiden tehokas käyttö ja turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä konserniyritysten toiminnan sujumiselle. Näitä tavoitteita varten on otettava käyttöön ohjeet, jotka sisältävät vähintään CRH-konsernin tietotekniikan turvallisuuskäytännön määräykset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää varmuuskopiointia, virustentorjuntaa, käyttöoikeustunnuksia ja ajantasaista järjestelmätukea koskeviin ohjeisiin. 8

11 Tietojärjestelmämme, mukaan lukien kaikki tietokoneet ja oheislaitteet, ohjelmistot, sähköpostijärjestelmät, salasanat ja tallennetut tiedot, ovat aina yhtiön omaisuutta. Työtekijöillä on näitä tietojärjestelmiä ja laitteita käyttäessään tietty yksityisyyden suoja, mutta vain lain sallimassa määrin. Tietojärjestelmät ovat liiketoiminnan työkaluja, jotka yhtiö tarjoaa käyttöön liiketoimintansa hoitamista varten, ja niitä tulisi käyttää vain hyväksyttyihin liiketoimintatarkoituksiin kunkin konserniyrityksen periaatteiden mukaisesti. Järjestelmiä ei saa käyttää lainvastaisiin, loukkaaviin, häiritseviin tai muille henkilöille vahingollisiin tarkoituksiin, kuten seksuaalisten kuvien tai viestien tai rotua tai etnistä alkuperää loukkaavan materiaalin luomiseen, avaamiseen, näyttämiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen tai muuhun toimintaan, joka on yhtiön syrjinnän ja/tai ahdistelun kieltävien ohjeiden vastaista. Ostamme usein ulkoisilta toimittajilta ohjelmistoja, jotka ovat tekijänoikeuksien alaisia ja tekijänsä omaisuutta. Laittomasti hankittuja ohjelmistoja tai ohjelmistoja, joilla ei ole asianmukaista käyttöoikeutta, ei saa käyttää, sillä se saattaa johtaa oikeustoimenpiteisiin sekä työntekijää että yhtiötä vastaan. TIETOTURVA Konsernissamme kerätään suuret määrät tietoja sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa. Suurin osa tiedoista on konserniyritysten hallussa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaisiin ja toimittajiin liittyvät tiedot sekä entisten ja nykyisten työntekijöiden henkilötiedot. 9

12 Näiden tietojen asianmukaisessa käytössä, säilytyksessä ja siirtämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Paikallista lainsäädäntöä täytyy noudattaa ja jokaisen konserniyrityksen täytyy rekisteröityä asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos säädökset näin edellyttävät. LUOTTAMUKSELLISET TAI SISÄPIIRITIEDOT JA OSAKEKAUPPA Saatat saada työsuhteesi aikana haltuusi yhtiön liiketoimintaan liittyviä luottamuksellisia tietoja. Niitä ei saa paljastaan kenellekään yhtiössä työskentelevälle tai sen ulkopuoliselle henkilölle, jolla ei ole valtuuksia saada näitä tietoja. Ulkopuolisille ei saa paljastaa esimerkiksi liikesalaisuuksia, prosesseja, käytäntöjä ja menettelyjä koskevia oppaita, markkinointisuunnitelmia, myyntitietoja, asiakasluetteloita tai -tietoja, hinnoittelutietoja tai taloustietoja, ellei työtehtävien hoitaminen edellytä tällaisten tietojen luovuttamista. Työntekijät eivät myöskään saa käyttää tai paljastaa näitä luottamuksellisia tietoja työsuhteensa päätyttyä. On myös syytä muistaa, että tällaisia tietoja saattavat koskea paikallisten tietosuojalakien määräykset. CRH plc:n osakkeet on listattu ensisijaisesti Lontoon pörssissä ja toissijaisesti Dublinin pörssissä. Yhdysvalloissa yhtiön osakkeet on listattu New Yorkin pörssissä. Listautumissääntöjen mukaan yhtiöiden on noudatettava ns. Model Code -säännöksiä, jotka sisältävät rajoituksia tiettyjen työntekijöiden tai heihin yhteydessä olevien henkilöiden kaupankäynnille CRH:n arvopapereilla. Työntekijällä ei ole lupa käyttää haltuunsa saamiaan ei-julkisia tai sisäpiirin tietoja saadakseen voittoa itselleen tai itseensä kytköksissä olevalle kolmannelle osapuolelle. Osakkeilla ja arvopapereilla tapahtuvaa kaupankäyntiä (mukaan lukien osakkeiden, velkainstrumenttien ja johdannaisten osto ja myynti sekä osakeoptioiden lunastaminen) koskevan käytäntömme tarkoituksena on varmistaa Model Code -säännösten noudattaminen. Erityisesti käytäntö kieltää sinua ja lähipiiriäsi käymästä kauppaa CRH:n tai muun yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteina olevilla arvopapereilla, jos sinulla tai lähipiirilläsi on sisäpiiritietoja, toisin sanoen tarkkaan määriteltyjä julkistamattomia tietoja, joiden julkistamisella olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus kyseisten arvopaperien hintaan. CRH:n on myös noudatettava markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä, jonka mukaan listayhtiöiden tulee pitää kirjaa työntekijöistä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoja. Tämän käytännön vastaiseen toimintaan suhtaudutaan erittäin vakavasti ja asia tutkitaan perin pohjin. Kurinpitotoimia pannaan tarvittaessa täytäntöön täysimääräisinä. On myös syytä muistaa, että monissa maissa sisäpiirikaupat tai sisäpiiritietojen välittäminen muille katsotaan rikokseksi. 10

13 Suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteiskuntaan "Olemme sitoutuneet noudattamaan liiketoiminnan parhaimpia eettisiä vaatimuksia toimiessamme kenen tahansa kanssa ja missä tahansa." ASIAKKAAMME Liiketoimintastrategioidemme menestys nojautuu paljolti asiakkailtamme saamaamme tukeen. Siksi on erittäin tärkeää kehittää asiakkaisiin hyvät kaupalliset suhteet, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja molemminpuoliseen luottamukseen, ja ylläpitää niitä. Olemme sitoutuneet toimittamaan tuotteita ja palveluita terveyttä, turvallisuutta ja tuotetietovaatimuksia koskevien sovellettavien lakien mukaisesti. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, pyydä neuvoa esimieheltäsi tai johdon edustajalta. Myynninedistämisen ja mainonnan tulee aina perustua tosiasioihin, ja ne tulee esittää oikeudenmukaisesti ja järkevällä tavalla. Emme saa esittää perättömiä väitteitä kilpailijoistamme tai heidän tuotteistaan. TOIMITTAJAMME Toimittajat ovat liiketoimintamme tärkeimpiä sidosryhmiä. Edellytämme toimittajilta laatutietoisuutta, innovatiivisuutta ja tehokkuutta, jotta saisimme rahoillemme vastinetta. Odotamme myös, että toimittajamme noudattavat lakeja ja hyviä eettisiä käytäntöjä. Vastapalvelukseksi pyrimme olemaan hyvä, oikeudenmukainen ja rehellinen yhteistyökumppani. Tuotteidemme ja liiketoimintaorganisaatiomme luonteen vuoksi suuri osa toimittajistamme on paikallisia ja siksi vastuu toimittajasuhteiden ylläpidosta on yleensä paikallisyritysten johtoryhmillä. 11

14 Vähimmäisvaatimuksena on eettisten hankintojen säännöstömme, jonka mukaan tärkeimpien toimittajiemme täytyy noudattaa hyviä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä ja asianmukaisia standardeja, jotka liittyvät ihmisoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöjohtamista sekä lahjusten ja korruption torjuntaa koskevaan paikalliseen lainsäädäntöön. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotteiden ostamiseen suoraan tai epäsuorasti kehitysmaista. Siksi teemme hankintoja vain toimittajilta, jotka tukevat ja kunnioittavat ihmisoikeuksien turvaamista omilla vaikutusalueillaan kunnioittavat järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta kieltävät kaiken pakkotyön ja lapsityövoiman käytön tukevat tasa-arvoperiaatetta rekrytoinnissa ja nimityksissä noudattavat vähintään kaikkia sovellettavia työterveys- ja turvallisuuslakeja ja kehittävät käytäntöjään alan parhaiden käytäntöjen mukaisiksi noudattavat vähintään kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja tukevat ennaltaehkäisevää suhtautumista ympäristöhaasteisiin noudattavat kaikkia olennaisia lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja toimiessaan CRH:n kanssa. Varmistamme kyselyiden ja tutkimusten avulla, että tunnistetuissa riskimaissa toimivat tärkeimmät toimittajamme täyttävät nämä vaatimukset. Kolmansien osapuolien ja liikekumppanien käyttäminen Liikekumppanien eli myyntiedustajien, konsulttien ja välittäjien, jälleenmyyjien, edunvalvojien ja muiden kumppanien (lyhyt- 12

15 ja pitkäaikaiset yhteisyrityskumppanit mukaan lukien) palveluiden käyttäminen kuuluu normaaliin liiketoimintaan. Liikekumppanit avustavat uusien sopimusten hankinnassa, valmistelussa ja tarjousten tekemisessä sekä nykyisten sopimusten jatkamisessa silloin, kun omaa osaamistamme on tarpeen täydentää tietyillä markkinoilla tai toimialoilla. Jotta yhtiötämme voitaisiin kuitenkin suojata kaikilta kytkennöiltä laittomiin tai korruptioluonteisiin maksuihin tai siltä riskiltä, että tällaisia maksuja suoritetaan puolestamme, lahjonnanvastainen käytäntömme edellyttää seuraavaa: Järjestetään tietyt etukäteen määritellyt due diligence -menettelyt sen varmistamiseksi, että liikekumppanimme ovat yhtä sitoutuneita eettisiin liiketoimintastandardeihin. Kirjalliset sopimukset asianmukaisine lahjonnan vastaisine ehtoineen otetaan käyttöön. Liikekumppanille maksettava korvaus on suhteessa tarjottuihin, hyväksyttyihin, asianmukaisesti kirjattuihin ja sekillä tai tilisiirtona maksettuihin (toisin sanoen ei käteisellä, ellei kyseessä ole pieni summa ja käteismaksu on ainoa käytännöllinen tapa) palveluihin sekä sovitun mukainen. FASILITOINTIMAKSUT JA KYNNYSRAHAT Fasilitointimaksut eli voitelurahat, toisin sanoen lahjukset, ovat yleensä pieniä, epävirallisia maksuja, joilla pyritään varmistamaan viranomaiselle kuuluvan rutiininomaisen toimen suorittaminen tai nopeuttamaan sitä. Tällainen toimi voi olla esimerkiksi luvan, lisenssin, suostumuksen tai viisumin myöntäminen, sopimuksen toteuttamiseen liittyvän tarkastuksen ajoittaminen, palveluiden toimittaminen tai tavaroiden saaminen läpi tullista. Joissakin maissa tällaiset maksut voivat olla suhteellisen yleisiä. Usein maksamatta jättämisen seuraukset eivät ole missään suhteessa näihin pieniin maksuihin. Siitäkin huolimatta fasilitointimaksut ovat kiellettyjä, kuten lahjonnanvastaisessa käytännössämme määritetään. Jos kyse on tunnustetusta ja laillisesta poikkeusluvasta, joka on kaikkien hankittavissa, suoritettavaa maksua ei katsota fasilitointimaksuksi. Tällaisista maksuista tulee aina pyytää kuitti. Maksun suorittaminen tulee kyseeseen myös silloin, jos jonkun henki, turvallisuus tai terveys on uhattuna. Tällaiset maksut tulee hyväksyttää etukäteen, ja jos hyväksynnän saaminen ei ole mahdollista, niistä tulee jälkeenpäin raportoida yhtiön toimitusjohtajalle sekä määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaavalle johtajalle. VIERAANVARAISUUS JA LAHJAT Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen sekä vieraanvaraisuuden osoittaminen ovat yleensä hyväksyttäviä hyvien liikesuhteiden rakentamisessa. Jos lahjat ovat kuitenkin suhteettoman suuria tai sopimattomia, ne voivat sumentaa arvostelukyvyn. Siksi lahjojen ja muun vieraanvaraisuuden osoitusten tarjoamista ja vastaanottamista tulee harkita huolellisesti, jotta voit suojella sekä omaa mainettasi että yhtiön mainetta mahdollisilta syytöksiltä ja varmistaa lahjontalakien noudattamisen. Yksityiskohtaisia sääntöjä on mahdotonta määrittää joka tilanteeseen, ja käytännöt vaihtelevat tunnetusti maittain ja alueittain. Jokaisella liiketoimintayksilöllä tulee tämän vuoksi olla omat lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat sääntönsä, mutta vähimmäisvaatimuksena ovat CRH:n lahjonnanvastaisen käytännön tärkeimmät määräykset, toisin sanoen 13

16 se, että lahjojen tai vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai vastaanottaminen on kielletty, jos tällaiset menettelyt voivat vaikuttaa liiketoimintapäätökseen ja jos ne eivät ole kohtuullisia ja vilpittömässä mielessä käytettyjä. Sääntöihin tulee sisältyä myös seuraavat ohjeet: Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat yleensä hyväksyttäviä, jos ne ovat vaatimattomia satunnaisia yleisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisia avoimia, eivät salaisia tilanteeseen sopivia. Esimerkkejä: yhtiön myynninedistämisesineet, joilla on vähäinen arvo, esimerkiksi kynät, kalenterit tai T-paidat asiakkaille tai toimittajille yhtiön kokousten tai tapahtumien yhteydessä järjestetty tarjonta hyväksyttävien liikematkojen kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat aina sopimattomia, jos ne ovat lakien tai eettisten standardien vastaisia annetaan käteisen rahan tai vastaavan muodossa, esimerkiksi etuseteleinä tai osakkeina annetaan suotuisan liiketoimintapäätöksen vastineeksi tai sellaista odotellessa ovat tiedossa olevien vastaanottajan menettelytapojen vastaisia annetaan tietyn pyynnön vastineeksi ovat loukkaavia tai julki tullessaan ikäviä sinun tai yhtiön kannalta. Kaikki lahjoihin liittyvät menot tulee merkitä sellaisenaan yhtiön kirjanpitoon. Jos lahjan tai vieraanvaraisuuden sopivuudesta on mitään epäilystä, siitä täytyy keskustella yhtiön toimitusjohtajan kanssa. Minkään tyyppisiä tai arvoisia lahjoja ei saa tarjota viranomaisille tai hallinnon edustajille, poliitikoille tai poliittisille puolueille tai vastaanottaa näiltä ilman toimitusjohtajalta etukäteen saatua lupaa, ellei kyseessä ole arvoltaan vähäinen lahja, joka on tapana antaa hyvän tahdon osoituksena tai eleenä. POLIITTISET AVUSTUKSET Poliittiset avustukset tarkoittavat poliittiseen asiaan tai poliittiselle puolueelle tai ehdokkaalle annettavaa tukea, joka voi olla rahallista tai muussa muodossa. Ei-rahallinen tuki voi olla lupa käyttää yhtiön omaisuutta tai palveluita, poliittiseen puolueeseen liittyvä mainonta tai myynninedistäminen, varojenkeruutapahtuman lippujen ostaminen tai työajan käyttäminen poliittiseen kampanjointiin. Poliittisia avustuksia koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri puolilla maailmaa. Joissakin maissa poliittisten avustusten antaminen on kielletty suuryrityksiltä, valtion toimeksisaajilta ja/tai edunvalvojia palkkaavilta yrityksiltä, toisissa taas tällaiset summat täytyy julkistaa. Poliittisia avustuksia ei saa antaa poliittisille puolueille, organisaatioille tai poliitikoille tai heidän kauttaan liiketoimintaetujen saamiseksi. Jos poliittinen avustus kuitenkin voidaan katsoa soveliaaksi; toisin sanoen sitä ei anneta liiketoimintaedun saamiseksi ja se tukee demokraattista prosessia, divisioonan toimitusjohtaja voi antaa kirjallisen suostumuksen avustukseen, mikäli sovellettava laki sen sallii. Kaikki tällaiset merkittävät menot tulee kirjata, kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon. 14

17 LAHJOITUKSET HYVÄNTEKEVÄI- SYYTEEN JA YHTEISÖILLE Vastuullisena yrityskansalaisena kannustamme yrityksiämme ja työntekijöitämme osallistumaan aktiivisesti hyväntekeväisyyteen ja paikallisyhteisöjen hankkeisiin rahallisen ja muun avun muodossa. Yksityiskohtaisia sääntöjä on mahdotonta määrittää joka tilanteeseen ja käytännöt vaihtelevat tunnetusti maittain ja alueittain. Siksi jokaisella liiketoimintayksiköllä tulisi olla omat hyväntekeväisyyttä ja yhteisölle annettavia lahjoituksia koskevat sääntönsä, joissa vähimmäisvaatimuksena on CRH:n lahjonnanvastaisen käytännön sääntö, jonka mukaan lahjoituksia voidaan tehdä vain aidosti hyväntekeväisyyteen tai yhteiskuntasuhteiden kehittämiseksi eikä koskaan sellaisiin tarkoituksiin, joista voi syntyä eturistiriita tai joissa lahjoitusta voidaan käyttää verukkeena lahjonnalle. Sääntöjen tulee lisäksi sisältää seuraavat ohjeet: Rahallisia lahjoituksia ei tule koskaan tehdä käteisenä (ellei kyse ole hyvin pienistä summista) eikä maksaa tietyn henkilön tilille, vaan ainoastaan sen instituution tilille, jolle lahjoitus on tarkoitus tehdä. Lahjoituksia ei saa tehdä kolmansien osapuolien, kuten asiakkaiden tai toimittajien, kautta. Lahjoitukset eivät saa olla kytköksissä eivätkä ne saa näyttää olevan kytköksissä jonkin liiketapahtuman tai viranomaisten toimen suorittamiseen. Kaikki lahjoitukset tulee hyväksyttää yhtiön toimitusjohtajalla, ja ne tulee kirjata, kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon. SUHTEET HALLITUKSIIN JA VIRANOMAISIIN Toimiessasi viranomaisten kanssa sinun täytyy huolehtia siitä, ettei yhtiön katsota tai sen ei voida epäillä rikkovan omia standardejaan. Viranomaisilla on yleensä tiukat säännöt vuorovaikutukselle yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa; esimerkiksi lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat tietyt rajoitukset. Siksi sinun tulee viranomaisten kanssa toimiessasi varmistaa erityisen huolellisesti, että yhtiön standardeista pidetään kiinni ja että se näkyy myös ulospäin. Saatat joissakin tilanteissa joutua ottamaan yhteyttä viranomaisiin työsi vuoksi tai sinua voidaan pyytää antamaan yhtiön puolesta tietoja hallituksen tai viranomaisten järjestämää kyselyä tai tutkimusta varten. Sinun täytyy tällöin varmistaa, että kaikki tiedot ovat paikkansa pitäviä ja tarkoitukseen sopivia. 15

18 Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat vahingoittaa yhtiön mainetta ja uskottavuutta ja olla lisäksi laittomia. Kysy aina neuvoa, ennen kuin vastaat hallituksen tai viranomaisen epätavalliseen tietopyyntöön. ULKOINEN VIESTINTÄ JA MEDIA Julkisuuteen annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä sen kannalta, miten ulkomaailman näkee konsernin maineen ja taloudellisen tilanteen. Tämän vuoksi vain CRH-konsernin toimitusjohtajan nimittämät henkilöt saavat antaa medialle tietoja, jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen, yritysostoihin ja -myynteihin sekä mihin tahansa asiaan, joka voisi vaikuttaa konsernin imagoon. Kun kyse on normaaleista asioista, konserniyritysten tulee toimia paikallisen ja oman toimialansa median kanssa tarkoituksenmukaisesti. Viestintää johtaa paikallisen yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimittämänsä henkilö. Epävarmoissa tilanteissa asia tulee siirtää seuraavalle päätöksentekotasolle. Jos ilmenee seikkoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiömme imagoon tai maineeseen, niistä tulee välittömästi ilmoittaa divisioonan toimitusjohtajalle. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen median merkitys kasvaa nykymaailmassa jatkuvasti, ja sitä käytetään todennäköisesti yhä enemmän yhteydenpidossa sidosryhmiimme. Kun käytät sosiaalista mediaa, muista seuraavat hyödylliset ohjeet: Käytä sosiaalista mediaa harkiten ja varmista, että toimintasi on jokaiselta yhtiön työntekijältä odotettavien menettelytapojen mukaista. Toimi läpinäkyvästi ja varmista, ettet pilaa omaa mainettasi ja sitä kautta yhtiön tai kollegoidesi mainetta henkilökohtaisilla viesteillä. Varo paljastamasta luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja ja varo erityisesti rikkomasta kilpailun estämistä koskevia sääntöjä. Muista, että sosiaalinen media on maailmanlaajuinen ilmiö, joten kulttuurilliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon viestejä julkaistaessa. Älä esiinny yhtiön edustajana, ellet ole saanut tähän yhtiön toimitusjohtajalta nimenomaista lupaa. Varmista, että materiaalisi on paikkansa pitävää ja soveliaasti esitettyä ja että lähteet on tarvittaessa ilmoitettu. Jos havaitset viestin, joka edustaa virheellisesti yhtiötämme, ilmoita siitä esimiehellesi. Työntekijöiden julkaisema sopimaton sisältö tutkitaan, ja siitä voi seurata kurinpidollisia toimia. 16

19 Ihmisten rehellinen ja kunnioittava kohteleminen "Haluamme, että haluat työskennellä yhtiössämme." SOSIAALISEN VASTUUN KÄYTÄNNÖT Uskomme, että liiketoiminnan jatkuva ja pysyvä menestys riippuu hyvistä suhteista sidosryhmiimme henkilöstöön, asiakkaisiin, toimittajiin, naapureihin ja kaikkiin muihin sidosryhmiin. Seuraavat sosiaalisen vastuun käytännöt koskevat kaikkia konserniyrityksiä: Vähimmäistavoitteemme on noudattaa kaikkia lakeja ja varmistaa, että sosiaalisen vastuun käytäntömme ovat alan parhaiden käytäntöjen mukaiset. Pyrimme hoitamaan liiketoimintaamme reilusti ja oikeudenmukaisesti ja huolehtimaan sosiaalisesta vastuustamme sekä suorana että epäsuorana työnantajana. Tuemme yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Kiellämme kaiken pakkotyön ja lapsityövoiman käytön. Pyrimme arvostamaan monimuotoisuutta ja toimimaan tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, toimintarajoitteisiin, uskontoon, etniseen alkuperään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Painotamme, että saavutukset ovat tärkein peruste rekrytoinnissa ja nimityksistä päätettäessä. Noudatamme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa liiketoiminnan eettistä säännöstöä ja reiluja liiketoimintakäytäntöjä. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia ja tuemme Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikloissa sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perustyönormeissa määritettyjä periaatteita siinä määrin kuin ne koskevat yrityksiämme. Konserniyritysten tulee ottaa ihmisoikeuksiin sitoutuminen huomioon sekä periaatteissa 17

20 että käytännössä kanssakäymisessään henkilöstön, alihankkijoiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa sekä tehdessään investointipäätöksiä. TYÖSUHDEKÄYTÄNNÖT Työntekijöiden sitoutuminen on yksi CRH:n menestyksen avaimista. Meidän on varmistettava, että rekrytointi- ja työsuhdekäytäntömme ovat vähintäänkin kaikkien kyseeseen tulevien lakien ja yleisten menettelytapojen mukaisia. Tuemme kaikkien työntekijöiden oikeudenmukaista palkitsemista. Vaikka rekrytointi- ja nimityspäätöksissä ratkaiseva tekijä on viime kädessä pätevyys, meidän tulee aina pyrkiä arvostamaan monimuotoisuutta ja toimia tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintarajoitteisiin, uskontoon, etniseen alkuperään, raskauteen tai muihin sovellettavan lain suojaa nauttiviin luokituksiin katsomatta. Jokaisen vastuulla on varmistaa hyvä työilmapiiri. Kiusaamista ja ahdistelua ei tule suvaita. HENKILÖSTÖHALLINNON KÄYTÄNNÖT Jokainen yritys vastaa omiin työsuhteisiinsa liittyvistä asioista, kuten palkoista, eläkkeistä, etuuksista, työajoista, paikallisista käyttäytymissäännöistä, työehtosopimuksista, järjestyksestä, rekrytoinnista ja ylennyksistä. Niiden tulee vastata paikallista lainsäädäntöä sekä yleisiä käytäntöjä. Tässä säännöstössä toisaalla selostetut ihmisten kunnioittavaa kohtelua koskevat periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon paikallisissa käytännöissä. ILMOITUKSEN TEKEMINEN Jos työntekijöillä on epäilyksiä tämän säännöstön vastaisesta toiminnasta, heidän tulee ilmoittaa niistä vastatoimia pelkäämättä. Käytettävissäsi on useita tapoja, joilla voit varmistaa, että huolenaiheesi käsittelee asianmukainen henkilö, joka voi tutkia asiaa tarkemmin. Voit käyttää paikallisia menettelyjä tai ottaa yhteyttä johonkuhun seuraavista: oma esimiehesi yhtiön toimitusjohtaja/henkilöstöjohtaja/ talousjohtaja aluejohtaja tai tuoteryhmän johtaja divisioonan talousjohtaja divisioonan lainopillinen neuvoja tai muu sisäinen lainopillinen edustaja CRH plc:ssä toimivan sisäisen tarkastuksen johtaja CRH plc:ssä toimiva määräystenmukaisuudesta ja etiikasta vastaava johtaja Näistä viimeiset neljä henkilöä on erikseen nimitetty tällaisten ilmoitusten vastaanottajiksi. Heidän nimensä ja yhteystietonsa on julkaistu määräystenmukaisuutta ja eettisyyttä käsittelevässä osiossa CRH:n verkkosivustolla (www.crh.com). Luottamukselliset yhteydenotot puhelimitse Havaituista epäkohdista tai epäilyksistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti myös puhelimitse (kuumalle linjalle). Luottamuksellinen puhelinlinja on monikielinen palvelu, joka siirtää ilmoituksesi asianmukaiselle johtotason henkilölle tutkittavaksi. Palvelun yhteystiedot 18

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish Page 1 sur 10 Valitse kieli Finnish SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY 2016 Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle. Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Tämä Black Boxin liiketoiminnan eettinen säännöstö sitoo meitä kaikkia. Sen tarkoituksena on antaa jokaiselle tietoa ja opastusta hyväksyttävän

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Eurooppa, minulla on asiaa

Eurooppa, minulla on asiaa Eurooppa, minulla on asiaa Lähetä Euroopan unionille viesti valokuvan avulla! Euroopan kansalaisten teemavuoteen liittyen järjestettävä valokuvauskilpailu Säännöt 1.1 Kilpailuun osallistujien on oltava

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot