Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eettinen säännöstö"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan eettinen säännöstö

2 Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen tarkastus 3 Määräystenmukaisuus ja eettisyys 3 Konsernin kestävän kehityksen mukainen toiminta 3 Vastuullinen liiketoiminta 4 Eturistiriidat ja ulkopuoliset intressit 4 Kilpailulaki (kartellilaki) 5 Lahjonnan ja korruption estäminen 6 Petokset 7 Fyysisen omaisuuden ja immateriaaliomaisuuden suojeleminen 7 Lainat työntekijöille 7 Kirjanpito 8 Rahanpesun estäminen 8 Tietotekniikka 8 Tietoturva 9 Luottamukselliset tai sisäpiiritiedot ja osakekauppa 10 Suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteisöihin 11 Asiakkaamme 11 Toimittajamme 11 Kolmansien osapuolien ja liikekumppanien käyttäminen 12 Fasilitointimaksut ja kynnysrahat 13 Vieraanvaraisuus ja lahjat 13 Poliittiset avustukset 14 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja yhteisöille 15 Suhteet hallituksiin ja viranomaisiin 15 Ulkoinen viestintä ja media 16 Sosiaalinen media 16 Ihmisten rehellinen ja kunnioittava kohteleminen 17 Sosiaalisen vastuun ohjeet 17 Työsuhdeohjeet 18 Henkilöstöhallinnon ohjeet 18 Ilmoituksen tekeminen 18 Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat 20 Työterveys ja -turvallisuus 20 Huumeet ja alkoholi 21 Ympäristö 21 Liite 1 Ilmoitusten tekeminen: kuuma linja 22 Liite 2 CRH:n ohjeet 23 Hakemisto 24

3 Johdanto CRH on johtava, maantieteellisesti laajalla alueella toimiva rakennusmateriaaliyhtiö, joka on maailmanlaajuisesti yksi viidestä suurimmasta toimijasta alallaan. Aloitimme 1970-luvulla pääasiassa Irlannissa toimivana yhtiönä ja olemme vähitellen kasvaneet nykyiseen kansainväliseen asemaamme. Se on kunnioitettava saavutus, jonka perustana on vahva sitoutumisemme perusarvoihimme eli vilpittömyyteen, rehellisyyteen ja lakien noudattamiseen. Jatkaessamme kasvun ja kannattavuuden strategiaamme sekä laajentaessamme maailmanlaajuista läsnäoloamme meidän tulee pitää tinkimättömästi kiinni näistä samoista perusperiaatteista. Päivitetty liiketoiminnan eettinen säännöstö sisältää selkeät ohjeet, joilla voimme ylläpitää arvojamme. Meidän tulee turvata toimintamme rehellisyys sekä jatkaa vastuullista liiketoimintaa asettamalla liiketoiminnan eettisyys etusijalle asiakas-, toimittaja- ja yhteiskuntasuhteissa, kohtelemalla kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja muistamalla vastuumme työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Säännöstö kuvaa hyviä liiketoimintatapoja. Se ei ole tyhjentävä, joten sitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja menettelyohjeilla. Jos et ole varma, miten jossakin tilanteessa tulee menetellä tai jos olet mielestäsi havainnut säännöstön vastaista toimintaa, kysy neuvoa tai ilmoita asiasta kuumalle linjalle. Ohjeet ovat jäljempänä. Viesti meille kaikille on selvä: mikään liiketoimi ei pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa. Vain pitämällä kiinni perusarvoistamme voimme pysyä menestyvänä yhtiönä ja turvata erinomaisen maineemme. Haluan kiittää teitä kaikkia henkilökohtaisesta panoksestanne yhteiseen tavoitteeseemme sen varmistamiseen, että CRH on esimerkkinä muille myös rehellisenä toimijana. Myles Lee Toimitusjohtaja, CRH plc Dublin, Irlanti Helmikuussa

4 Rehellisyytemme suojeleminen "Mikään liiketoimi ei pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa." Sovellettavuus ja noudattaminen CRH:n liiketoiminnan eettinen säännöstö eli "säännöstö" koskee eri tehtävien ja vastuiden osalta konserniyritysten työntekijöitä, joihin kuuluvat myös osa- ja määräaikaiset työntekijät. Tässä yhteydessä työntekijöihin luetaan konserniyritysten johtajat, hallitusten jäsenet ja muu johto. Kaikki konsernissa työskentelevät esimiehet vastaavat näiden ohjeiden noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Jokainen yritys ja työntekijä vastaa omaa alaansa koskevien tai oman maansa edellyttämien lakien ja käytäntöjen noudattamisesta. Konserni määritellään koostuvaksi yrityksistä, joiden osakepääomasta CRH suoraan tai epäsuorasti omistaa yli 50 prosenttia. Kenelläkään esimiehellä ei ole valtuuksia ohjata työntekijää toimimaan epäeettisesti tai laittomasti. Kenelläkään ei ole oikeutta puolustella tällaista toimintaa sanomalla, että joku ylemmässä asemassa oleva on kehottanut siihen. Autamme kaikkia työntekijöitä noudattamaan tätä säännöstöä ja annamme tarvittaessa tukea, jotta näiden periaatteiden noudattaminen ei vaarantuisi. Tarpeen mukaan tarjotaan koulutusta, joka auttaa henkilöstöä ymmärtämään velvollisuutensa ja vastuunsa. Säännöstön soveltamista koskevat konsernin toimintamaiden tai -alueiden lainsäädäntöön sisältyvät rajoitukset ja oikeudet. Jos säännöstön ja paikallisen lain välillä on paikallisista tavoista, normeista, laeista tai säännöksistä johtuvia eroja, noudatetaan sitä, jonka vaatimukset ovat tiukemmat. Koska CRH on rakenteeltaan hajautettu, päävastuu säännöstön noudattamisesta kussakin yrityksessä on paikallisen yrityksen toimitusjohtajalla sekä divisioonalla, johon kukin johtaja kuuluu. Konserniyritysten hallitus tarkistaa säännöstön täytäntöönpanon vuosittain. Katsauksen pöytäkirja on taltioitava yhtiön arkistoon. Toimitusjohtaja vahvistaa allekirjoituksellaan säännöstön täytäntöönpanon tilan yrityksessä. Yritysostot Voimakkaasti kasvuun keskittyvänä yhtiönä ostamme vuosittain useita yrityksiä. Yritysoston jälkeen tulee mahdollisimman pian laatia ohjelma, jonka mukaan säännöstö otetaan käyttöön ostetussa yrityksessä. Käytännön asiat ja paikallinen kulttuuri tulee ottaa tässä huomioon. Liiketoiminta ja eettisyys tulee arvioida ostoa edeltävän due diligence -menettelyn yhteydessä, ja tiedot tulee merkitä yritysostoa koskeviin asiakirjoihin tai osakassopimukseen. VÄHEMMISTÖOSUUDET SEKÄ YHTEIS- JA OSAKKUUSYRITYKSET Jos CRH:lla on vähemmistöosuuteen perustuva päätäntävalta (esimerkiksi osittain omistamassaan tytäryhtiössä), CRH soveltaa käytäntöjään, standardejaan ja menettelyohjeitaan. Tämä vaatimus tulee kirjata osakassopimukseen. Jos kyseessä on yhteisyritys (jota CRH hallinnoi toisen toimijan kanssa) tai osakkuusyritys (jossa CRH:lla on merkittävä vaikutusvalta taloudelliseen ja operatiiviseen päätöksentekoon), tavoitteenamme on ohjata yhteistyökumppanit omaksumaan käytännöt, standardit ja menettelyohjeet, jotka ovat omiemme kaltaiset tai vähintäänkin 2

5 yhtä tiukat. Sovitut asiat tulee käydä joka tapauksessa ilmi osakassopimuksesta. Säännöstön vastainen toiminta Tässä säännöstössä esitetyt ohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä sen mukaan, mitkä ovat heidän tehtävänsä ja vastuunsa omissa yrityksissään. Jos työntekijä toimii säännöstön vastaisesti, yritys voi kohdistaa häneen asianmukaisia kurinpitotoimia paikallisten lakien ja sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Jos työntekijän toiminta rikkoo lisäksi lakia, hän voi joutua syytteeseen yksityis- tai rikosoikeuden mukaisesti. Sisäinen tarkastus Konsernilla on sisäisen tarkastuksen osasto, joka tarkkailee itsenäisesti sisäisiä kirjanpitoja valvontatoimintoja. Osasto valvoo myös useiden tähän säännöstöön sisältyvien kohtien noudattamista. CRH:n hallituksen tarkastuskomitea on hyväksynyt peruskirjan, jossa on määritelty sisäisen tarkastuksen osasto ja sen vastuut. Tämän peruskirjan mukaisesti CRH:n yhtiöillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä sisäisen tarkastuksen henkilöstön kanssa. Sisäisen tarkastuksen johtaja, jolla on suora yhteys CRH-konsernin toimitusjohtajaan, raportoi CRH plc:n tarkastuskomitealle. MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA EETTISYYS Konsernilla on määräystenmukaisuuden ja eettisyyden osasto, jonka johtaja vastaa määräystenmukaisuuden ja eettisyyden ohjelman yleisestä strategiasta, suunnasta ja toimeenpanosta. Maakohtaiset määräystenmukaisuuden koordinaattorit on nimitetty valvomaan prosessia kansallisella tasolla. Määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaava johtaja, jolla on suora yhteys CRHkonsernin toimitusjohtajaan, raportoi CRH plc:n tarkastuskomitealle. KONSERNIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN TOIMINTA Konsernilla on myös kestävän kehityksen työryhmä, joka valvoo konsernin työterveys- ja -turvallisuusohjeiden, ympäristöohjeiden sekä sosiaalisen vastuun ohjeiden täytäntöönpanoa. Työryhmä tekee yksityiskohtaisen katsauksen työterveys- ja työturvallisuustoiminnan, ympäristötoiminnan sekä sosiaalisen vastuun tuloksista kaikissa liiketoimintayksiköissä vuosittain. Konsernin kestävän kehityksen johtaja, joka raportoi varatoimitusjohtajalle, esittelee tulokset sisältävän vuosiraportin CRH plc:n hallitukselle. Maeve Carton, talousjohtaja. Toimeenpaneva johtoryhmä: Seisomassa vasemmalta oikealle: Doug Black (toimitusjohtaja, Oldcastle Inc), Eric Bax (toimitusjohtaja, CRH:n Euroopan tuotteet ja jakelu); istumassa vasemmalta oikealle: Albert Manifold (toimitusjohtaja), Henry Morris (toimitusjohtaja, Euroopan Materiaalit) ja Mark Towe (pääjohtaja, Oldcastle Inc). 3

6 Vastuullinen liiketoiminta "Pidämme kiinni perusarvoistamme: vilpittömyydestä, rehellisyydestä ja lain kunnioituksesta." ETURISTIRIIDAT JA ULKOPUOLISET INTRESSIT Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset intressit tai hyötymismahdollisuudet ovat tai niiden voidaan tulkita olevan ristiriidassa konsernin etujen kanssa. Henkilökohtaisiin intresseihin lasketaan myös lähipiirin, kuten lähisukulaisten, aviopuolison lähisukulaisten sekä läheisten ystävien tai kumppanien, intressit. Uusien työntekijöiden tulee kertoa todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista, ja nykyisten työntekijöiden tulee ilmoittaa esimiehelle välittömästi, jos uusia eturistiriitoja syntyy. Jäljempänä esitetyt poikkeukset ovat sallittuja vain, jos työntekijä on saanut niille työnantajayrityksensä toimitusjohtajan tai tarvittaessa seuraavan päätöksentekotason edustajan kirjallisen hyväksynnän. Sallitut intressit Sinulla on näissä ohjeissa esitettyjen rajoitusten sekä oman työsopimuksesi puitteissa oikeus osallistua vapaasti ulkopuoliseen toimintaan, joka ei vaikuta työtehtäviesi suorittamiseen tai ole muutoin ristiriidassa konsernin etujen kanssa. Taloudelliset intressit Asemaasi konsernissa voi sisältyä asiakkaiden tai toimittajien valintaa tai heidän taustojensa tarkistamista tai sinulla voi olla vaikutusvaltaa tällaisiin päätöksiin samalla, kun sinulla on kyseiseen asiakkaaseen, toimittajaan tai kilpailijaan liittyviä taloudellisia intressejä. Eturistiriitaa ei synny, jos taloudellinen intressi liittyy arvopapereihin, jotka: on noteerattu tunnustetussa pörssissä tai joilla käydään kauppaa OTC-listalla ovat osuudeltaan alle 1 % kaikista kyseisen luokan arvopapereista. Taloudelliset intressit Omistat suoraan tai epäsuorasti osuuden tai kasvatat omistustasi kiinteistöstä, vuokraoikeudesta, patenteista tai muista oikeuksista, joissa konsernilla on intressi (tai tiedät tai sinulla on syytä uskoa, että konsernilla on todennäköisesti intressi). Kolmansien osapuolien edustajat Saatat toimia kolmannen osapuolen edustajana konsernia koskevissa liiketoimissa. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt suorittamassa ei-yhteensopivia tehtäviä Sinä ja lähipiiriin kuuluva henkilö saatatte suorittaa tehtäviä, joiden erottaminen toisistaan on hankalaa sisäistä taloudellista valvontaa varten. Työsuhteiden, palkkojen ja suoritusten arviointi Voit olla mukana näissä tehtävissä, jotka koskevat lähipiiriisi kuuluvaa henkilöä. 4

7 Osallisuus ulkopuolisessa kaupallisessa tai muussa toiminnassa Saatat olla osallisena ulkopuolisessa organisaatiossa, esimerkiksi asiakkaan, tavaroiden tai palveluiden toimittajan tai kilpailijan toiminnassa. Muu liiketoiminta Jos teet johtavassa asemassa kaupallisia tai julkishallinnollisia toimia. Osallistumista voittoa tuottamattoman tai hyväntekeväisyyttä harjoittavan organisaation toimintaan ei todennäköisesti katsota eturistiriidaksi. KILPAILULAKI (KARTELLILAKI) Uskomme toimintaan vapailla ja avoimilla markkinoilla. Kun noudatamme tätä periaatetta, kannattavuus- ja innovatiivisuusvaatimukset ohjaavat toimintaamme tehokkaasti. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan toimintamaidemme kilpailulainsäädäntöä. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n kilpailu- ja kartellikäytännön mukaiset vähimmäisvaatimukset: Kukaan ei saa osallistua minkäänlaiseen kirjalliseen, sähköiseen tai sanalliseen viestintään tai pyrkiä kilpailijan kanssa suoraan tai epäsuorasti sopimukseen tai yhteisymmärrykseen, jonka tavoitteena tai tarkoituksena on hinnoista, luottoehdoista, alennuksista tai hyvityksistä sopiminen tai niiden vakauttaminen tai sääntely sopimusten, markkinoiden, asiakkaiden tai alueiden jakaminen tiettyjen asiakkaiden tai toimittajien boikotointi minkä tahansa tuotteen tai palvelun valmistamisen tai myynnin estäminen tai rajoittaminen. Jokaisen tulee varmistaa, ettemme käytä kaupallisia strategioita, jotka voisivat olla monopolisointia koskevien kilpailulakien vastaisia tai jotka voitaisiin katsoa markkinoiden monopolisointiyritykseksi tai hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöksi. 5

8 6 Jos viestinnän, sopimuksen tai kaupallisen strategian sopivuudesta kilpailun kannalta on pienintäkään epäilystä, niiden laillisuus täytyy tarkistuttaa. Tämän käytännön vastainen toiminta aiheuttaa konserniin kohdistuvan vakavan yksityis- tai rikosoikeudellisten, taloudellisten sekä muunlaisten seuraamusten riskin. Lisäksi tällaisiin toimiin syyllistyneet henkilöt voivat joutua yksityisoikeudelliseen ja joissakin maissa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Seurauksena voi olla sakot, vankeustuomio ja liiketoimintakielto. Voit pyytää lisää neuvoja ja tukea johtoryhmältäsi, joka ottaa selvää sovellettavasta laista, järjestää asianmukaista koulutusta ja tarkistaa lakien ja säädösten noudattamisen vuosittain. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN Kaikki liiketoimet kolmansien osapuolien kanssa tulee suorittaa asiaan liittyvän lainsäädännön ja erityisesti Yhdysvaltojen korruptionvastaisen lain (US Foreign Corrupt Practices Act) sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalain (UK Bribery Act) mukaisesti. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n lahjonnanvastaisen ohjeen vähimmäisvaatimukset tiivistetyssä muodossa: Lahjontaa ei suvaita missään muodossa. Kun toimit CRH:n puolesta, lahjusten tarjoaminen, maksaminen ja vastaanottaminen sekä niistä neuvotteleminen on ehdottomasti kielletty. Ulkoisia ja sisäisiä lahjontariskejä arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti ja käyttöön otetaan riittävät riskeihin perustuvat menettelyt, joiden tarkoituksena on estää lahjonta ja varmistaa seuraavat seikat: Käytössä on taloudelliset ja kaupalliset valvontamenettelyt, mukaan lukien täydellinen ja ajantasainen kirjanpito, joilla minimoidaan korruptiomaksujen riski. Kaikille asianomaisille työntekijöille ja muille tärkeimmille sidosryhmille järjestetään tehtäviä ja niihin liittyviä riskejä koskevaa koulutusta. Seuraajavastuun riskiä vähennetään yritysostoja tai yhteisyritysliiketoimia edeltävällä tehokkaalla ja kattavalla due diligence -menettelyllä ja ostetut liiketoimintayksiköt opastetaan noudattamaan CRH:n lahjonnan ja korruption vastaisia ohjeita ja menettelytapoja. Liikekumppanimme (esimerkiksi myyntiedustajat, konsultit ja välittäjät, jälleenmyyjät, edunvalvojat ja kumppanit lyhyt- ja pitkäaikaiset yhteisyrityskumppanit mukaan lukien jotka avustavat uusien sopimusten hankinnassa, valmistelemisessa ja tarjousten tekemisessä sekä nykyisten sopimusten jatkamisessa) toimivat sovellettavien paikallisten ja kansainvälisten lahjonta- ja korruptiolakien mukaisesti. Käytännöistämme ja ohjeistamme tiedotetaan kaikille kyseeseen tuleville työntekijöille ja liikekumppaneille. Lahjonta- ja korruptiolakeja on noudatettava myös seuraavilla erityisillä riskialueilla (joita käsitellään yksityiskohtaisemmin tämän säännöstön muissa osissa): Lahjat ja vieraanvaraisuus Poliittiset avustukset Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja yhteisöille Liikekumppanit Fasilitointimaksut ja kynnysrahat Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen joko tarkoituksellisesti tai huolimattomuuden vuoksi johtaa kurinpidollisiin toimiin, jotka pannaan toimeen täysimääräisinä, jolloin seurauksena voi olla esimerkiksi työsuhteen ja/tai kyseisten sopimusten purkaminen. Käytännön noudattamista valvotaan,

9 mitataan ja tarkistetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa lahjonnanvastaisten valvontatoimien ja menettelyjen tehokkuus. PETOKSET Petos tarkoittaa tarkoituksellista petollista toimintaa tai laitonta, epäeettistä, epärehellistä tai sopimatonta käytöstä, josta voi aiheutua hyötyä, voittoa tai etua työntekijälle tai haittaa tai tappiota yhtiölle tai jollekin muulle osapuolelle. Petollinen toiminta on kaikin tavoin perusarvomme rehellisyyden vastaista, joten siihen suhtaudutaan vakavimpana mahdollisena rikkomuksena. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n petoksenvastaisen käytännön vähimmäisvaatimukset: Petollista toimintaa ei suvaita ja työntekijöiltä edellytetään kaikissa yhteyksissä ehdottoman rehellistä ja soveliasta käytöstä. Yhtiön johdon tulee laatia riittävät valvontamenettelyt, joilla varmistetaan petosriskin tunnistaminen, valvonta ja vähentäminen, ja ylläpitää niitä. Epäillyistä tai todellisista petoksista tulee ilmoittaa asianmukaisia määritettyjä kanavia pitkin, esimerkiksi kuuman linjan kautta. Kuuma linja on monikielinen ja itsenäinen palvelu, jonka kautta jokainen voi ilmoittaa epäilyistään omalla kielellään ja pelkäämättä kostoa. Kaikki petostapaukset tutkitaan, niistä aiheutuvista menetyksistä vaaditaan korvaukset ja kurinpidolliset toimet pannaan täysimääräisinä täytäntöön niiden työntekijöiden kohdalla, jotka syyllistyvät tai osallistuvat petollisiin toimiin. Tätä käytäntöä seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa petoksenvastaisten valvontatoimien ja menettelyjen tehokkuus. FYYSISEN OMAISUUDEN JA IMMATERIAALIOMAISUUDEN SUOJELEMINEN Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että yhtiön omaisuutta ja resursseja käytetään vain niille varattuun tarkoitukseen ja asianmukaisella tavalla. Omaisuutta ovat toimitilat, laitteet, taloudelliset resurssit, liikesalaisuudet ja muut kilpailutilanteen kannalta luottamukselliset omaisuustiedot, patentit, tavaramerkit sekä tietokonelaitteet ja -ohjelmistot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että omaisuuden ja resurssien menetykset arvon alentumisen tai varkauksien vuoksi voidaan estää. Tämä koskee myös immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja, joita ei saa koskaan luovuttaa yhtiöstä ulos, ellei tähän ole saatu erikseen lupaa. LAINAT TYÖNTEKIJÖILLE Emme anna varoistamme lainoja työntekijöille tai lähipiirille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tämä on konsernin edun mukaista, ja tällöinkin vain hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. 7

10 KIRJANPITO CRH plc:n konsernitilinpäätös laaditaan Euroopan unionissa käytössä olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Koska CRH on lisäksi julkisesti noteerattu yhtiö Yhdysvalloissa, sitä koskevat Sarbanes-Oxley-lain määräykset. Tämän vuoksi meidän tulee vuosittain arvioida sisäisen valvonnan tehokkuutta. Meidän täytyy varmistaa kirjanpitotoimintojemme korkea laatu sekä se, että kirjanpito vastaa paikallista lainsäädäntöä, olennaisia kirjanpitostandardeja ja CRHkonsernin ohjeita. Kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat olennainen osa liiketoimintaa, joten ne tulee suojata. Liiketoimintaa varten säilytettävien asiakirjojen lisäksi paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää tiettyjen asiakirjojen säilyttämistä tietyn ajan. Asiakirjat, jotka saattavat liittyä oikeudenkäynteihin tai tutkimuksiin, täytyy merkitä ja säilyttää. Niiden muuttaminen ja tuhoaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikilla konserniyrityksillä täytyy olla asiakirjojen säilytyssuunnitelma, jonka tarkoituksena on taata kyseisen liiketoiminnan tehokas jatkuvuus sekä kaikkien juridisten vaatimusten täyttäminen. Yhtiöiden talousjohtajat raportoivat suoraan paikalliselle toimitusjohtajalle, mutta heillä on myös epäsuorat raportointikanavat ja -vastuut kirjanpitoa ja hyvää hallintotapaa koskevissa asioissa divisioonansa talousjohtajalle ja viime kädessä konsernin talousjohtajalle. RAHANPESUN ESTÄMINEN Huumeiden salakuljetuksessa, väärennystoiminnassa, terrorismissa, ryöstöissä yms. mukana olevat henkilöt käyttävät usein laillisia yrityksiä apuna rahanpesussa. Useimmissa maissa on nykyisin lait rahanpesun estämiseksi, ja pankkien täytyy noudattaa määritetyt tasot ylittävissä käteistapahtumissa tiettyjä raportointisääntöjä, jotka edellyttävät esimerkiksi henkilöllisyyden varmistamista. Meidän täytyy huolellisesti varmistaa, ettei meitä käytetä apuna rahanpesussa. Tässä tapauksessa rahalla tarkoitetaan käteistä, matkashekkejä, maksumääräyksiä tai kolmansien osapuolien tileiltä tulleita maksuja. Jos joku henkilö haluaa käydä kanssamme kauppaa ja maksaa jollakin näistä tavoista, hänen taustansa täytyy tarkistaa. Tunne asiakkaasi! Jos havaitset epätavallisia tai epäilyttäviä tapahtumia, ilmoita niistä paikalliselle johtoryhmälle, jonka tulee ilmoittaa asiasta edelleen yhtiön talousjohtajalle. TIETOTEKNIIKKA Tietokonelaitteiden tehokas käyttö ja turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä konserniyritysten toiminnan sujumiselle. Näitä tavoitteita varten on otettava käyttöön ohjeet, jotka sisältävät vähintään CRH-konsernin tietotekniikan turvallisuuskäytännön määräykset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää varmuuskopiointia, virustentorjuntaa, käyttöoikeustunnuksia ja ajantasaista järjestelmätukea koskeviin ohjeisiin. 8

11 Tietojärjestelmämme, mukaan lukien kaikki tietokoneet ja oheislaitteet, ohjelmistot, sähköpostijärjestelmät, salasanat ja tallennetut tiedot, ovat aina yhtiön omaisuutta. Työtekijöillä on näitä tietojärjestelmiä ja laitteita käyttäessään tietty yksityisyyden suoja, mutta vain lain sallimassa määrin. Tietojärjestelmät ovat liiketoiminnan työkaluja, jotka yhtiö tarjoaa käyttöön liiketoimintansa hoitamista varten, ja niitä tulisi käyttää vain hyväksyttyihin liiketoimintatarkoituksiin kunkin konserniyrityksen periaatteiden mukaisesti. Järjestelmiä ei saa käyttää lainvastaisiin, loukkaaviin, häiritseviin tai muille henkilöille vahingollisiin tarkoituksiin, kuten seksuaalisten kuvien tai viestien tai rotua tai etnistä alkuperää loukkaavan materiaalin luomiseen, avaamiseen, näyttämiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen tai muuhun toimintaan, joka on yhtiön syrjinnän ja/tai ahdistelun kieltävien ohjeiden vastaista. Ostamme usein ulkoisilta toimittajilta ohjelmistoja, jotka ovat tekijänoikeuksien alaisia ja tekijänsä omaisuutta. Laittomasti hankittuja ohjelmistoja tai ohjelmistoja, joilla ei ole asianmukaista käyttöoikeutta, ei saa käyttää, sillä se saattaa johtaa oikeustoimenpiteisiin sekä työntekijää että yhtiötä vastaan. TIETOTURVA Konsernissamme kerätään suuret määrät tietoja sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa. Suurin osa tiedoista on konserniyritysten hallussa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaisiin ja toimittajiin liittyvät tiedot sekä entisten ja nykyisten työntekijöiden henkilötiedot. 9

12 Näiden tietojen asianmukaisessa käytössä, säilytyksessä ja siirtämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Paikallista lainsäädäntöä täytyy noudattaa ja jokaisen konserniyrityksen täytyy rekisteröityä asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos säädökset näin edellyttävät. LUOTTAMUKSELLISET TAI SISÄPIIRITIEDOT JA OSAKEKAUPPA Saatat saada työsuhteesi aikana haltuusi yhtiön liiketoimintaan liittyviä luottamuksellisia tietoja. Niitä ei saa paljastaan kenellekään yhtiössä työskentelevälle tai sen ulkopuoliselle henkilölle, jolla ei ole valtuuksia saada näitä tietoja. Ulkopuolisille ei saa paljastaa esimerkiksi liikesalaisuuksia, prosesseja, käytäntöjä ja menettelyjä koskevia oppaita, markkinointisuunnitelmia, myyntitietoja, asiakasluetteloita tai -tietoja, hinnoittelutietoja tai taloustietoja, ellei työtehtävien hoitaminen edellytä tällaisten tietojen luovuttamista. Työntekijät eivät myöskään saa käyttää tai paljastaa näitä luottamuksellisia tietoja työsuhteensa päätyttyä. On myös syytä muistaa, että tällaisia tietoja saattavat koskea paikallisten tietosuojalakien määräykset. CRH plc:n osakkeet on listattu ensisijaisesti Lontoon pörssissä ja toissijaisesti Dublinin pörssissä. Yhdysvalloissa yhtiön osakkeet on listattu New Yorkin pörssissä. Listautumissääntöjen mukaan yhtiöiden on noudatettava ns. Model Code -säännöksiä, jotka sisältävät rajoituksia tiettyjen työntekijöiden tai heihin yhteydessä olevien henkilöiden kaupankäynnille CRH:n arvopapereilla. Työntekijällä ei ole lupa käyttää haltuunsa saamiaan ei-julkisia tai sisäpiirin tietoja saadakseen voittoa itselleen tai itseensä kytköksissä olevalle kolmannelle osapuolelle. Osakkeilla ja arvopapereilla tapahtuvaa kaupankäyntiä (mukaan lukien osakkeiden, velkainstrumenttien ja johdannaisten osto ja myynti sekä osakeoptioiden lunastaminen) koskevan käytäntömme tarkoituksena on varmistaa Model Code -säännösten noudattaminen. Erityisesti käytäntö kieltää sinua ja lähipiiriäsi käymästä kauppaa CRH:n tai muun yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteina olevilla arvopapereilla, jos sinulla tai lähipiirilläsi on sisäpiiritietoja, toisin sanoen tarkkaan määriteltyjä julkistamattomia tietoja, joiden julkistamisella olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus kyseisten arvopaperien hintaan. CRH:n on myös noudatettava markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä, jonka mukaan listayhtiöiden tulee pitää kirjaa työntekijöistä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoja. Tämän käytännön vastaiseen toimintaan suhtaudutaan erittäin vakavasti ja asia tutkitaan perin pohjin. Kurinpitotoimia pannaan tarvittaessa täytäntöön täysimääräisinä. On myös syytä muistaa, että monissa maissa sisäpiirikaupat tai sisäpiiritietojen välittäminen muille katsotaan rikokseksi. 10

13 Suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteiskuntaan "Olemme sitoutuneet noudattamaan liiketoiminnan parhaimpia eettisiä vaatimuksia toimiessamme kenen tahansa kanssa ja missä tahansa." ASIAKKAAMME Liiketoimintastrategioidemme menestys nojautuu paljolti asiakkailtamme saamaamme tukeen. Siksi on erittäin tärkeää kehittää asiakkaisiin hyvät kaupalliset suhteet, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja molemminpuoliseen luottamukseen, ja ylläpitää niitä. Olemme sitoutuneet toimittamaan tuotteita ja palveluita terveyttä, turvallisuutta ja tuotetietovaatimuksia koskevien sovellettavien lakien mukaisesti. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, pyydä neuvoa esimieheltäsi tai johdon edustajalta. Myynninedistämisen ja mainonnan tulee aina perustua tosiasioihin, ja ne tulee esittää oikeudenmukaisesti ja järkevällä tavalla. Emme saa esittää perättömiä väitteitä kilpailijoistamme tai heidän tuotteistaan. TOIMITTAJAMME Toimittajat ovat liiketoimintamme tärkeimpiä sidosryhmiä. Edellytämme toimittajilta laatutietoisuutta, innovatiivisuutta ja tehokkuutta, jotta saisimme rahoillemme vastinetta. Odotamme myös, että toimittajamme noudattavat lakeja ja hyviä eettisiä käytäntöjä. Vastapalvelukseksi pyrimme olemaan hyvä, oikeudenmukainen ja rehellinen yhteistyökumppani. Tuotteidemme ja liiketoimintaorganisaatiomme luonteen vuoksi suuri osa toimittajistamme on paikallisia ja siksi vastuu toimittajasuhteiden ylläpidosta on yleensä paikallisyritysten johtoryhmillä. 11

14 Vähimmäisvaatimuksena on eettisten hankintojen säännöstömme, jonka mukaan tärkeimpien toimittajiemme täytyy noudattaa hyviä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä ja asianmukaisia standardeja, jotka liittyvät ihmisoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöjohtamista sekä lahjusten ja korruption torjuntaa koskevaan paikalliseen lainsäädäntöön. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotteiden ostamiseen suoraan tai epäsuorasti kehitysmaista. Siksi teemme hankintoja vain toimittajilta, jotka tukevat ja kunnioittavat ihmisoikeuksien turvaamista omilla vaikutusalueillaan kunnioittavat järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta kieltävät kaiken pakkotyön ja lapsityövoiman käytön tukevat tasa-arvoperiaatetta rekrytoinnissa ja nimityksissä noudattavat vähintään kaikkia sovellettavia työterveys- ja turvallisuuslakeja ja kehittävät käytäntöjään alan parhaiden käytäntöjen mukaisiksi noudattavat vähintään kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja tukevat ennaltaehkäisevää suhtautumista ympäristöhaasteisiin noudattavat kaikkia olennaisia lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja toimiessaan CRH:n kanssa. Varmistamme kyselyiden ja tutkimusten avulla, että tunnistetuissa riskimaissa toimivat tärkeimmät toimittajamme täyttävät nämä vaatimukset. Kolmansien osapuolien ja liikekumppanien käyttäminen Liikekumppanien eli myyntiedustajien, konsulttien ja välittäjien, jälleenmyyjien, edunvalvojien ja muiden kumppanien (lyhyt- 12

15 ja pitkäaikaiset yhteisyrityskumppanit mukaan lukien) palveluiden käyttäminen kuuluu normaaliin liiketoimintaan. Liikekumppanit avustavat uusien sopimusten hankinnassa, valmistelussa ja tarjousten tekemisessä sekä nykyisten sopimusten jatkamisessa silloin, kun omaa osaamistamme on tarpeen täydentää tietyillä markkinoilla tai toimialoilla. Jotta yhtiötämme voitaisiin kuitenkin suojata kaikilta kytkennöiltä laittomiin tai korruptioluonteisiin maksuihin tai siltä riskiltä, että tällaisia maksuja suoritetaan puolestamme, lahjonnanvastainen käytäntömme edellyttää seuraavaa: Järjestetään tietyt etukäteen määritellyt due diligence -menettelyt sen varmistamiseksi, että liikekumppanimme ovat yhtä sitoutuneita eettisiin liiketoimintastandardeihin. Kirjalliset sopimukset asianmukaisine lahjonnan vastaisine ehtoineen otetaan käyttöön. Liikekumppanille maksettava korvaus on suhteessa tarjottuihin, hyväksyttyihin, asianmukaisesti kirjattuihin ja sekillä tai tilisiirtona maksettuihin (toisin sanoen ei käteisellä, ellei kyseessä ole pieni summa ja käteismaksu on ainoa käytännöllinen tapa) palveluihin sekä sovitun mukainen. FASILITOINTIMAKSUT JA KYNNYSRAHAT Fasilitointimaksut eli voitelurahat, toisin sanoen lahjukset, ovat yleensä pieniä, epävirallisia maksuja, joilla pyritään varmistamaan viranomaiselle kuuluvan rutiininomaisen toimen suorittaminen tai nopeuttamaan sitä. Tällainen toimi voi olla esimerkiksi luvan, lisenssin, suostumuksen tai viisumin myöntäminen, sopimuksen toteuttamiseen liittyvän tarkastuksen ajoittaminen, palveluiden toimittaminen tai tavaroiden saaminen läpi tullista. Joissakin maissa tällaiset maksut voivat olla suhteellisen yleisiä. Usein maksamatta jättämisen seuraukset eivät ole missään suhteessa näihin pieniin maksuihin. Siitäkin huolimatta fasilitointimaksut ovat kiellettyjä, kuten lahjonnanvastaisessa käytännössämme määritetään. Jos kyse on tunnustetusta ja laillisesta poikkeusluvasta, joka on kaikkien hankittavissa, suoritettavaa maksua ei katsota fasilitointimaksuksi. Tällaisista maksuista tulee aina pyytää kuitti. Maksun suorittaminen tulee kyseeseen myös silloin, jos jonkun henki, turvallisuus tai terveys on uhattuna. Tällaiset maksut tulee hyväksyttää etukäteen, ja jos hyväksynnän saaminen ei ole mahdollista, niistä tulee jälkeenpäin raportoida yhtiön toimitusjohtajalle sekä määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaavalle johtajalle. VIERAANVARAISUUS JA LAHJAT Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen sekä vieraanvaraisuuden osoittaminen ovat yleensä hyväksyttäviä hyvien liikesuhteiden rakentamisessa. Jos lahjat ovat kuitenkin suhteettoman suuria tai sopimattomia, ne voivat sumentaa arvostelukyvyn. Siksi lahjojen ja muun vieraanvaraisuuden osoitusten tarjoamista ja vastaanottamista tulee harkita huolellisesti, jotta voit suojella sekä omaa mainettasi että yhtiön mainetta mahdollisilta syytöksiltä ja varmistaa lahjontalakien noudattamisen. Yksityiskohtaisia sääntöjä on mahdotonta määrittää joka tilanteeseen, ja käytännöt vaihtelevat tunnetusti maittain ja alueittain. Jokaisella liiketoimintayksilöllä tulee tämän vuoksi olla omat lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat sääntönsä, mutta vähimmäisvaatimuksena ovat CRH:n lahjonnanvastaisen käytännön tärkeimmät määräykset, toisin sanoen 13

16 se, että lahjojen tai vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai vastaanottaminen on kielletty, jos tällaiset menettelyt voivat vaikuttaa liiketoimintapäätökseen ja jos ne eivät ole kohtuullisia ja vilpittömässä mielessä käytettyjä. Sääntöihin tulee sisältyä myös seuraavat ohjeet: Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat yleensä hyväksyttäviä, jos ne ovat vaatimattomia satunnaisia yleisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisia avoimia, eivät salaisia tilanteeseen sopivia. Esimerkkejä: yhtiön myynninedistämisesineet, joilla on vähäinen arvo, esimerkiksi kynät, kalenterit tai T-paidat asiakkaille tai toimittajille yhtiön kokousten tai tapahtumien yhteydessä järjestetty tarjonta hyväksyttävien liikematkojen kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat aina sopimattomia, jos ne ovat lakien tai eettisten standardien vastaisia annetaan käteisen rahan tai vastaavan muodossa, esimerkiksi etuseteleinä tai osakkeina annetaan suotuisan liiketoimintapäätöksen vastineeksi tai sellaista odotellessa ovat tiedossa olevien vastaanottajan menettelytapojen vastaisia annetaan tietyn pyynnön vastineeksi ovat loukkaavia tai julki tullessaan ikäviä sinun tai yhtiön kannalta. Kaikki lahjoihin liittyvät menot tulee merkitä sellaisenaan yhtiön kirjanpitoon. Jos lahjan tai vieraanvaraisuuden sopivuudesta on mitään epäilystä, siitä täytyy keskustella yhtiön toimitusjohtajan kanssa. Minkään tyyppisiä tai arvoisia lahjoja ei saa tarjota viranomaisille tai hallinnon edustajille, poliitikoille tai poliittisille puolueille tai vastaanottaa näiltä ilman toimitusjohtajalta etukäteen saatua lupaa, ellei kyseessä ole arvoltaan vähäinen lahja, joka on tapana antaa hyvän tahdon osoituksena tai eleenä. POLIITTISET AVUSTUKSET Poliittiset avustukset tarkoittavat poliittiseen asiaan tai poliittiselle puolueelle tai ehdokkaalle annettavaa tukea, joka voi olla rahallista tai muussa muodossa. Ei-rahallinen tuki voi olla lupa käyttää yhtiön omaisuutta tai palveluita, poliittiseen puolueeseen liittyvä mainonta tai myynninedistäminen, varojenkeruutapahtuman lippujen ostaminen tai työajan käyttäminen poliittiseen kampanjointiin. Poliittisia avustuksia koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri puolilla maailmaa. Joissakin maissa poliittisten avustusten antaminen on kielletty suuryrityksiltä, valtion toimeksisaajilta ja/tai edunvalvojia palkkaavilta yrityksiltä, toisissa taas tällaiset summat täytyy julkistaa. Poliittisia avustuksia ei saa antaa poliittisille puolueille, organisaatioille tai poliitikoille tai heidän kauttaan liiketoimintaetujen saamiseksi. Jos poliittinen avustus kuitenkin voidaan katsoa soveliaaksi; toisin sanoen sitä ei anneta liiketoimintaedun saamiseksi ja se tukee demokraattista prosessia, divisioonan toimitusjohtaja voi antaa kirjallisen suostumuksen avustukseen, mikäli sovellettava laki sen sallii. Kaikki tällaiset merkittävät menot tulee kirjata, kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon. 14

17 LAHJOITUKSET HYVÄNTEKEVÄI- SYYTEEN JA YHTEISÖILLE Vastuullisena yrityskansalaisena kannustamme yrityksiämme ja työntekijöitämme osallistumaan aktiivisesti hyväntekeväisyyteen ja paikallisyhteisöjen hankkeisiin rahallisen ja muun avun muodossa. Yksityiskohtaisia sääntöjä on mahdotonta määrittää joka tilanteeseen ja käytännöt vaihtelevat tunnetusti maittain ja alueittain. Siksi jokaisella liiketoimintayksiköllä tulisi olla omat hyväntekeväisyyttä ja yhteisölle annettavia lahjoituksia koskevat sääntönsä, joissa vähimmäisvaatimuksena on CRH:n lahjonnanvastaisen käytännön sääntö, jonka mukaan lahjoituksia voidaan tehdä vain aidosti hyväntekeväisyyteen tai yhteiskuntasuhteiden kehittämiseksi eikä koskaan sellaisiin tarkoituksiin, joista voi syntyä eturistiriita tai joissa lahjoitusta voidaan käyttää verukkeena lahjonnalle. Sääntöjen tulee lisäksi sisältää seuraavat ohjeet: Rahallisia lahjoituksia ei tule koskaan tehdä käteisenä (ellei kyse ole hyvin pienistä summista) eikä maksaa tietyn henkilön tilille, vaan ainoastaan sen instituution tilille, jolle lahjoitus on tarkoitus tehdä. Lahjoituksia ei saa tehdä kolmansien osapuolien, kuten asiakkaiden tai toimittajien, kautta. Lahjoitukset eivät saa olla kytköksissä eivätkä ne saa näyttää olevan kytköksissä jonkin liiketapahtuman tai viranomaisten toimen suorittamiseen. Kaikki lahjoitukset tulee hyväksyttää yhtiön toimitusjohtajalla, ja ne tulee kirjata, kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon. SUHTEET HALLITUKSIIN JA VIRANOMAISIIN Toimiessasi viranomaisten kanssa sinun täytyy huolehtia siitä, ettei yhtiön katsota tai sen ei voida epäillä rikkovan omia standardejaan. Viranomaisilla on yleensä tiukat säännöt vuorovaikutukselle yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa; esimerkiksi lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat tietyt rajoitukset. Siksi sinun tulee viranomaisten kanssa toimiessasi varmistaa erityisen huolellisesti, että yhtiön standardeista pidetään kiinni ja että se näkyy myös ulospäin. Saatat joissakin tilanteissa joutua ottamaan yhteyttä viranomaisiin työsi vuoksi tai sinua voidaan pyytää antamaan yhtiön puolesta tietoja hallituksen tai viranomaisten järjestämää kyselyä tai tutkimusta varten. Sinun täytyy tällöin varmistaa, että kaikki tiedot ovat paikkansa pitäviä ja tarkoitukseen sopivia. 15

18 Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat vahingoittaa yhtiön mainetta ja uskottavuutta ja olla lisäksi laittomia. Kysy aina neuvoa, ennen kuin vastaat hallituksen tai viranomaisen epätavalliseen tietopyyntöön. ULKOINEN VIESTINTÄ JA MEDIA Julkisuuteen annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä sen kannalta, miten ulkomaailman näkee konsernin maineen ja taloudellisen tilanteen. Tämän vuoksi vain CRH-konsernin toimitusjohtajan nimittämät henkilöt saavat antaa medialle tietoja, jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen, yritysostoihin ja -myynteihin sekä mihin tahansa asiaan, joka voisi vaikuttaa konsernin imagoon. Kun kyse on normaaleista asioista, konserniyritysten tulee toimia paikallisen ja oman toimialansa median kanssa tarkoituksenmukaisesti. Viestintää johtaa paikallisen yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimittämänsä henkilö. Epävarmoissa tilanteissa asia tulee siirtää seuraavalle päätöksentekotasolle. Jos ilmenee seikkoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiömme imagoon tai maineeseen, niistä tulee välittömästi ilmoittaa divisioonan toimitusjohtajalle. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen median merkitys kasvaa nykymaailmassa jatkuvasti, ja sitä käytetään todennäköisesti yhä enemmän yhteydenpidossa sidosryhmiimme. Kun käytät sosiaalista mediaa, muista seuraavat hyödylliset ohjeet: Käytä sosiaalista mediaa harkiten ja varmista, että toimintasi on jokaiselta yhtiön työntekijältä odotettavien menettelytapojen mukaista. Toimi läpinäkyvästi ja varmista, ettet pilaa omaa mainettasi ja sitä kautta yhtiön tai kollegoidesi mainetta henkilökohtaisilla viesteillä. Varo paljastamasta luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja ja varo erityisesti rikkomasta kilpailun estämistä koskevia sääntöjä. Muista, että sosiaalinen media on maailmanlaajuinen ilmiö, joten kulttuurilliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon viestejä julkaistaessa. Älä esiinny yhtiön edustajana, ellet ole saanut tähän yhtiön toimitusjohtajalta nimenomaista lupaa. Varmista, että materiaalisi on paikkansa pitävää ja soveliaasti esitettyä ja että lähteet on tarvittaessa ilmoitettu. Jos havaitset viestin, joka edustaa virheellisesti yhtiötämme, ilmoita siitä esimiehellesi. Työntekijöiden julkaisema sopimaton sisältö tutkitaan, ja siitä voi seurata kurinpidollisia toimia. 16

19 Ihmisten rehellinen ja kunnioittava kohteleminen "Haluamme, että haluat työskennellä yhtiössämme." SOSIAALISEN VASTUUN KÄYTÄNNÖT Uskomme, että liiketoiminnan jatkuva ja pysyvä menestys riippuu hyvistä suhteista sidosryhmiimme henkilöstöön, asiakkaisiin, toimittajiin, naapureihin ja kaikkiin muihin sidosryhmiin. Seuraavat sosiaalisen vastuun käytännöt koskevat kaikkia konserniyrityksiä: Vähimmäistavoitteemme on noudattaa kaikkia lakeja ja varmistaa, että sosiaalisen vastuun käytäntömme ovat alan parhaiden käytäntöjen mukaiset. Pyrimme hoitamaan liiketoimintaamme reilusti ja oikeudenmukaisesti ja huolehtimaan sosiaalisesta vastuustamme sekä suorana että epäsuorana työnantajana. Tuemme yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Kiellämme kaiken pakkotyön ja lapsityövoiman käytön. Pyrimme arvostamaan monimuotoisuutta ja toimimaan tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, toimintarajoitteisiin, uskontoon, etniseen alkuperään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Painotamme, että saavutukset ovat tärkein peruste rekrytoinnissa ja nimityksistä päätettäessä. Noudatamme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa liiketoiminnan eettistä säännöstöä ja reiluja liiketoimintakäytäntöjä. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia ja tuemme Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikloissa sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perustyönormeissa määritettyjä periaatteita siinä määrin kuin ne koskevat yrityksiämme. Konserniyritysten tulee ottaa ihmisoikeuksiin sitoutuminen huomioon sekä periaatteissa 17

20 että käytännössä kanssakäymisessään henkilöstön, alihankkijoiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa sekä tehdessään investointipäätöksiä. TYÖSUHDEKÄYTÄNNÖT Työntekijöiden sitoutuminen on yksi CRH:n menestyksen avaimista. Meidän on varmistettava, että rekrytointi- ja työsuhdekäytäntömme ovat vähintäänkin kaikkien kyseeseen tulevien lakien ja yleisten menettelytapojen mukaisia. Tuemme kaikkien työntekijöiden oikeudenmukaista palkitsemista. Vaikka rekrytointi- ja nimityspäätöksissä ratkaiseva tekijä on viime kädessä pätevyys, meidän tulee aina pyrkiä arvostamaan monimuotoisuutta ja toimia tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintarajoitteisiin, uskontoon, etniseen alkuperään, raskauteen tai muihin sovellettavan lain suojaa nauttiviin luokituksiin katsomatta. Jokaisen vastuulla on varmistaa hyvä työilmapiiri. Kiusaamista ja ahdistelua ei tule suvaita. HENKILÖSTÖHALLINNON KÄYTÄNNÖT Jokainen yritys vastaa omiin työsuhteisiinsa liittyvistä asioista, kuten palkoista, eläkkeistä, etuuksista, työajoista, paikallisista käyttäytymissäännöistä, työehtosopimuksista, järjestyksestä, rekrytoinnista ja ylennyksistä. Niiden tulee vastata paikallista lainsäädäntöä sekä yleisiä käytäntöjä. Tässä säännöstössä toisaalla selostetut ihmisten kunnioittavaa kohtelua koskevat periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon paikallisissa käytännöissä. ILMOITUKSEN TEKEMINEN Jos työntekijöillä on epäilyksiä tämän säännöstön vastaisesta toiminnasta, heidän tulee ilmoittaa niistä vastatoimia pelkäämättä. Käytettävissäsi on useita tapoja, joilla voit varmistaa, että huolenaiheesi käsittelee asianmukainen henkilö, joka voi tutkia asiaa tarkemmin. Voit käyttää paikallisia menettelyjä tai ottaa yhteyttä johonkuhun seuraavista: oma esimiehesi yhtiön toimitusjohtaja/henkilöstöjohtaja/ talousjohtaja aluejohtaja tai tuoteryhmän johtaja divisioonan talousjohtaja divisioonan lainopillinen neuvoja tai muu sisäinen lainopillinen edustaja CRH plc:ssä toimivan sisäisen tarkastuksen johtaja CRH plc:ssä toimiva määräystenmukaisuudesta ja etiikasta vastaava johtaja Näistä viimeiset neljä henkilöä on erikseen nimitetty tällaisten ilmoitusten vastaanottajiksi. Heidän nimensä ja yhteystietonsa on julkaistu määräystenmukaisuutta ja eettisyyttä käsittelevässä osiossa CRH:n verkkosivustolla (www.crh.com). Luottamukselliset yhteydenotot puhelimitse Havaituista epäkohdista tai epäilyksistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti myös puhelimitse (kuumalle linjalle). Luottamuksellinen puhelinlinja on monikielinen palvelu, joka siirtää ilmoituksesi asianmukaiselle johtotason henkilölle tutkittavaksi. Palvelun yhteystiedot 18

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet Vaikka sääntöjen noudattamiseen liittyvät asiat voidaankin usein ratkaista paikallistasolla, RPM International Inc.:n ( RPM ) tukilinja tarjoaa vaihtoehtoisen

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot