Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eettinen säännöstö"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan eettinen säännöstö

2 Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen tarkastus 3 Määräystenmukaisuus ja eettisyys 3 Konsernin kestävän kehityksen mukainen toiminta 3 Vastuullinen liiketoiminta 4 Eturistiriidat ja ulkopuoliset intressit 4 Kilpailulaki (kartellilaki) 5 Lahjonnan ja korruption estäminen 6 Petokset 7 Fyysisen omaisuuden ja immateriaaliomaisuuden suojeleminen 7 Lainat työntekijöille 7 Kirjanpito 8 Rahanpesun estäminen 8 Tietotekniikka 8 Tietoturva 9 Luottamukselliset tai sisäpiiritiedot ja osakekauppa 10 Suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteisöihin 11 Asiakkaamme 11 Toimittajamme 11 Kolmansien osapuolien ja liikekumppanien käyttäminen 12 Fasilitointimaksut ja kynnysrahat 13 Vieraanvaraisuus ja lahjat 13 Poliittiset avustukset 14 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja yhteisöille 15 Suhteet hallituksiin ja viranomaisiin 15 Ulkoinen viestintä ja media 16 Sosiaalinen media 16 Ihmisten rehellinen ja kunnioittava kohteleminen 17 Sosiaalisen vastuun ohjeet 17 Työsuhdeohjeet 18 Henkilöstöhallinnon ohjeet 18 Ilmoituksen tekeminen 18 Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat 20 Työterveys ja -turvallisuus 20 Huumeet ja alkoholi 21 Ympäristö 21 Liite 1 Ilmoitusten tekeminen: kuuma linja 22 Liite 2 CRH:n ohjeet 23 Hakemisto 24

3 Johdanto CRH on johtava, maantieteellisesti laajalla alueella toimiva rakennusmateriaaliyhtiö, joka on maailmanlaajuisesti yksi viidestä suurimmasta toimijasta alallaan. Aloitimme 1970-luvulla pääasiassa Irlannissa toimivana yhtiönä ja olemme vähitellen kasvaneet nykyiseen kansainväliseen asemaamme. Se on kunnioitettava saavutus, jonka perustana on vahva sitoutumisemme perusarvoihimme eli vilpittömyyteen, rehellisyyteen ja lakien noudattamiseen. Jatkaessamme kasvun ja kannattavuuden strategiaamme sekä laajentaessamme maailmanlaajuista läsnäoloamme meidän tulee pitää tinkimättömästi kiinni näistä samoista perusperiaatteista. Päivitetty liiketoiminnan eettinen säännöstö sisältää selkeät ohjeet, joilla voimme ylläpitää arvojamme. Meidän tulee turvata toimintamme rehellisyys sekä jatkaa vastuullista liiketoimintaa asettamalla liiketoiminnan eettisyys etusijalle asiakas-, toimittaja- ja yhteiskuntasuhteissa, kohtelemalla kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja muistamalla vastuumme työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Säännöstö kuvaa hyviä liiketoimintatapoja. Se ei ole tyhjentävä, joten sitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja menettelyohjeilla. Jos et ole varma, miten jossakin tilanteessa tulee menetellä tai jos olet mielestäsi havainnut säännöstön vastaista toimintaa, kysy neuvoa tai ilmoita asiasta kuumalle linjalle. Ohjeet ovat jäljempänä. Viesti meille kaikille on selvä: mikään liiketoimi ei pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa. Vain pitämällä kiinni perusarvoistamme voimme pysyä menestyvänä yhtiönä ja turvata erinomaisen maineemme. Haluan kiittää teitä kaikkia henkilökohtaisesta panoksestanne yhteiseen tavoitteeseemme sen varmistamiseen, että CRH on esimerkkinä muille myös rehellisenä toimijana. Myles Lee Toimitusjohtaja, CRH plc Dublin, Irlanti Helmikuussa

4 Rehellisyytemme suojeleminen "Mikään liiketoimi ei pyhitä sääntöjen vastaista toimintaa." Sovellettavuus ja noudattaminen CRH:n liiketoiminnan eettinen säännöstö eli "säännöstö" koskee eri tehtävien ja vastuiden osalta konserniyritysten työntekijöitä, joihin kuuluvat myös osa- ja määräaikaiset työntekijät. Tässä yhteydessä työntekijöihin luetaan konserniyritysten johtajat, hallitusten jäsenet ja muu johto. Kaikki konsernissa työskentelevät esimiehet vastaavat näiden ohjeiden noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Jokainen yritys ja työntekijä vastaa omaa alaansa koskevien tai oman maansa edellyttämien lakien ja käytäntöjen noudattamisesta. Konserni määritellään koostuvaksi yrityksistä, joiden osakepääomasta CRH suoraan tai epäsuorasti omistaa yli 50 prosenttia. Kenelläkään esimiehellä ei ole valtuuksia ohjata työntekijää toimimaan epäeettisesti tai laittomasti. Kenelläkään ei ole oikeutta puolustella tällaista toimintaa sanomalla, että joku ylemmässä asemassa oleva on kehottanut siihen. Autamme kaikkia työntekijöitä noudattamaan tätä säännöstöä ja annamme tarvittaessa tukea, jotta näiden periaatteiden noudattaminen ei vaarantuisi. Tarpeen mukaan tarjotaan koulutusta, joka auttaa henkilöstöä ymmärtämään velvollisuutensa ja vastuunsa. Säännöstön soveltamista koskevat konsernin toimintamaiden tai -alueiden lainsäädäntöön sisältyvät rajoitukset ja oikeudet. Jos säännöstön ja paikallisen lain välillä on paikallisista tavoista, normeista, laeista tai säännöksistä johtuvia eroja, noudatetaan sitä, jonka vaatimukset ovat tiukemmat. Koska CRH on rakenteeltaan hajautettu, päävastuu säännöstön noudattamisesta kussakin yrityksessä on paikallisen yrityksen toimitusjohtajalla sekä divisioonalla, johon kukin johtaja kuuluu. Konserniyritysten hallitus tarkistaa säännöstön täytäntöönpanon vuosittain. Katsauksen pöytäkirja on taltioitava yhtiön arkistoon. Toimitusjohtaja vahvistaa allekirjoituksellaan säännöstön täytäntöönpanon tilan yrityksessä. Yritysostot Voimakkaasti kasvuun keskittyvänä yhtiönä ostamme vuosittain useita yrityksiä. Yritysoston jälkeen tulee mahdollisimman pian laatia ohjelma, jonka mukaan säännöstö otetaan käyttöön ostetussa yrityksessä. Käytännön asiat ja paikallinen kulttuuri tulee ottaa tässä huomioon. Liiketoiminta ja eettisyys tulee arvioida ostoa edeltävän due diligence -menettelyn yhteydessä, ja tiedot tulee merkitä yritysostoa koskeviin asiakirjoihin tai osakassopimukseen. VÄHEMMISTÖOSUUDET SEKÄ YHTEIS- JA OSAKKUUSYRITYKSET Jos CRH:lla on vähemmistöosuuteen perustuva päätäntävalta (esimerkiksi osittain omistamassaan tytäryhtiössä), CRH soveltaa käytäntöjään, standardejaan ja menettelyohjeitaan. Tämä vaatimus tulee kirjata osakassopimukseen. Jos kyseessä on yhteisyritys (jota CRH hallinnoi toisen toimijan kanssa) tai osakkuusyritys (jossa CRH:lla on merkittävä vaikutusvalta taloudelliseen ja operatiiviseen päätöksentekoon), tavoitteenamme on ohjata yhteistyökumppanit omaksumaan käytännöt, standardit ja menettelyohjeet, jotka ovat omiemme kaltaiset tai vähintäänkin 2

5 yhtä tiukat. Sovitut asiat tulee käydä joka tapauksessa ilmi osakassopimuksesta. Säännöstön vastainen toiminta Tässä säännöstössä esitetyt ohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä sen mukaan, mitkä ovat heidän tehtävänsä ja vastuunsa omissa yrityksissään. Jos työntekijä toimii säännöstön vastaisesti, yritys voi kohdistaa häneen asianmukaisia kurinpitotoimia paikallisten lakien ja sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Jos työntekijän toiminta rikkoo lisäksi lakia, hän voi joutua syytteeseen yksityis- tai rikosoikeuden mukaisesti. Sisäinen tarkastus Konsernilla on sisäisen tarkastuksen osasto, joka tarkkailee itsenäisesti sisäisiä kirjanpitoja valvontatoimintoja. Osasto valvoo myös useiden tähän säännöstöön sisältyvien kohtien noudattamista. CRH:n hallituksen tarkastuskomitea on hyväksynyt peruskirjan, jossa on määritelty sisäisen tarkastuksen osasto ja sen vastuut. Tämän peruskirjan mukaisesti CRH:n yhtiöillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä sisäisen tarkastuksen henkilöstön kanssa. Sisäisen tarkastuksen johtaja, jolla on suora yhteys CRH-konsernin toimitusjohtajaan, raportoi CRH plc:n tarkastuskomitealle. MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA EETTISYYS Konsernilla on määräystenmukaisuuden ja eettisyyden osasto, jonka johtaja vastaa määräystenmukaisuuden ja eettisyyden ohjelman yleisestä strategiasta, suunnasta ja toimeenpanosta. Maakohtaiset määräystenmukaisuuden koordinaattorit on nimitetty valvomaan prosessia kansallisella tasolla. Määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaava johtaja, jolla on suora yhteys CRHkonsernin toimitusjohtajaan, raportoi CRH plc:n tarkastuskomitealle. KONSERNIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN TOIMINTA Konsernilla on myös kestävän kehityksen työryhmä, joka valvoo konsernin työterveys- ja -turvallisuusohjeiden, ympäristöohjeiden sekä sosiaalisen vastuun ohjeiden täytäntöönpanoa. Työryhmä tekee yksityiskohtaisen katsauksen työterveys- ja työturvallisuustoiminnan, ympäristötoiminnan sekä sosiaalisen vastuun tuloksista kaikissa liiketoimintayksiköissä vuosittain. Konsernin kestävän kehityksen johtaja, joka raportoi varatoimitusjohtajalle, esittelee tulokset sisältävän vuosiraportin CRH plc:n hallitukselle. Maeve Carton, talousjohtaja. Toimeenpaneva johtoryhmä: Seisomassa vasemmalta oikealle: Doug Black (toimitusjohtaja, Oldcastle Inc), Eric Bax (toimitusjohtaja, CRH:n Euroopan tuotteet ja jakelu); istumassa vasemmalta oikealle: Albert Manifold (toimitusjohtaja), Henry Morris (toimitusjohtaja, Euroopan Materiaalit) ja Mark Towe (pääjohtaja, Oldcastle Inc). 3

6 Vastuullinen liiketoiminta "Pidämme kiinni perusarvoistamme: vilpittömyydestä, rehellisyydestä ja lain kunnioituksesta." ETURISTIRIIDAT JA ULKOPUOLISET INTRESSIT Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset intressit tai hyötymismahdollisuudet ovat tai niiden voidaan tulkita olevan ristiriidassa konsernin etujen kanssa. Henkilökohtaisiin intresseihin lasketaan myös lähipiirin, kuten lähisukulaisten, aviopuolison lähisukulaisten sekä läheisten ystävien tai kumppanien, intressit. Uusien työntekijöiden tulee kertoa todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista, ja nykyisten työntekijöiden tulee ilmoittaa esimiehelle välittömästi, jos uusia eturistiriitoja syntyy. Jäljempänä esitetyt poikkeukset ovat sallittuja vain, jos työntekijä on saanut niille työnantajayrityksensä toimitusjohtajan tai tarvittaessa seuraavan päätöksentekotason edustajan kirjallisen hyväksynnän. Sallitut intressit Sinulla on näissä ohjeissa esitettyjen rajoitusten sekä oman työsopimuksesi puitteissa oikeus osallistua vapaasti ulkopuoliseen toimintaan, joka ei vaikuta työtehtäviesi suorittamiseen tai ole muutoin ristiriidassa konsernin etujen kanssa. Taloudelliset intressit Asemaasi konsernissa voi sisältyä asiakkaiden tai toimittajien valintaa tai heidän taustojensa tarkistamista tai sinulla voi olla vaikutusvaltaa tällaisiin päätöksiin samalla, kun sinulla on kyseiseen asiakkaaseen, toimittajaan tai kilpailijaan liittyviä taloudellisia intressejä. Eturistiriitaa ei synny, jos taloudellinen intressi liittyy arvopapereihin, jotka: on noteerattu tunnustetussa pörssissä tai joilla käydään kauppaa OTC-listalla ovat osuudeltaan alle 1 % kaikista kyseisen luokan arvopapereista. Taloudelliset intressit Omistat suoraan tai epäsuorasti osuuden tai kasvatat omistustasi kiinteistöstä, vuokraoikeudesta, patenteista tai muista oikeuksista, joissa konsernilla on intressi (tai tiedät tai sinulla on syytä uskoa, että konsernilla on todennäköisesti intressi). Kolmansien osapuolien edustajat Saatat toimia kolmannen osapuolen edustajana konsernia koskevissa liiketoimissa. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt suorittamassa ei-yhteensopivia tehtäviä Sinä ja lähipiiriin kuuluva henkilö saatatte suorittaa tehtäviä, joiden erottaminen toisistaan on hankalaa sisäistä taloudellista valvontaa varten. Työsuhteiden, palkkojen ja suoritusten arviointi Voit olla mukana näissä tehtävissä, jotka koskevat lähipiiriisi kuuluvaa henkilöä. 4

7 Osallisuus ulkopuolisessa kaupallisessa tai muussa toiminnassa Saatat olla osallisena ulkopuolisessa organisaatiossa, esimerkiksi asiakkaan, tavaroiden tai palveluiden toimittajan tai kilpailijan toiminnassa. Muu liiketoiminta Jos teet johtavassa asemassa kaupallisia tai julkishallinnollisia toimia. Osallistumista voittoa tuottamattoman tai hyväntekeväisyyttä harjoittavan organisaation toimintaan ei todennäköisesti katsota eturistiriidaksi. KILPAILULAKI (KARTELLILAKI) Uskomme toimintaan vapailla ja avoimilla markkinoilla. Kun noudatamme tätä periaatetta, kannattavuus- ja innovatiivisuusvaatimukset ohjaavat toimintaamme tehokkaasti. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan toimintamaidemme kilpailulainsäädäntöä. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n kilpailu- ja kartellikäytännön mukaiset vähimmäisvaatimukset: Kukaan ei saa osallistua minkäänlaiseen kirjalliseen, sähköiseen tai sanalliseen viestintään tai pyrkiä kilpailijan kanssa suoraan tai epäsuorasti sopimukseen tai yhteisymmärrykseen, jonka tavoitteena tai tarkoituksena on hinnoista, luottoehdoista, alennuksista tai hyvityksistä sopiminen tai niiden vakauttaminen tai sääntely sopimusten, markkinoiden, asiakkaiden tai alueiden jakaminen tiettyjen asiakkaiden tai toimittajien boikotointi minkä tahansa tuotteen tai palvelun valmistamisen tai myynnin estäminen tai rajoittaminen. Jokaisen tulee varmistaa, ettemme käytä kaupallisia strategioita, jotka voisivat olla monopolisointia koskevien kilpailulakien vastaisia tai jotka voitaisiin katsoa markkinoiden monopolisointiyritykseksi tai hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöksi. 5

8 6 Jos viestinnän, sopimuksen tai kaupallisen strategian sopivuudesta kilpailun kannalta on pienintäkään epäilystä, niiden laillisuus täytyy tarkistuttaa. Tämän käytännön vastainen toiminta aiheuttaa konserniin kohdistuvan vakavan yksityis- tai rikosoikeudellisten, taloudellisten sekä muunlaisten seuraamusten riskin. Lisäksi tällaisiin toimiin syyllistyneet henkilöt voivat joutua yksityisoikeudelliseen ja joissakin maissa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Seurauksena voi olla sakot, vankeustuomio ja liiketoimintakielto. Voit pyytää lisää neuvoja ja tukea johtoryhmältäsi, joka ottaa selvää sovellettavasta laista, järjestää asianmukaista koulutusta ja tarkistaa lakien ja säädösten noudattamisen vuosittain. LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN Kaikki liiketoimet kolmansien osapuolien kanssa tulee suorittaa asiaan liittyvän lainsäädännön ja erityisesti Yhdysvaltojen korruptionvastaisen lain (US Foreign Corrupt Practices Act) sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalain (UK Bribery Act) mukaisesti. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n lahjonnanvastaisen ohjeen vähimmäisvaatimukset tiivistetyssä muodossa: Lahjontaa ei suvaita missään muodossa. Kun toimit CRH:n puolesta, lahjusten tarjoaminen, maksaminen ja vastaanottaminen sekä niistä neuvotteleminen on ehdottomasti kielletty. Ulkoisia ja sisäisiä lahjontariskejä arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti ja käyttöön otetaan riittävät riskeihin perustuvat menettelyt, joiden tarkoituksena on estää lahjonta ja varmistaa seuraavat seikat: Käytössä on taloudelliset ja kaupalliset valvontamenettelyt, mukaan lukien täydellinen ja ajantasainen kirjanpito, joilla minimoidaan korruptiomaksujen riski. Kaikille asianomaisille työntekijöille ja muille tärkeimmille sidosryhmille järjestetään tehtäviä ja niihin liittyviä riskejä koskevaa koulutusta. Seuraajavastuun riskiä vähennetään yritysostoja tai yhteisyritysliiketoimia edeltävällä tehokkaalla ja kattavalla due diligence -menettelyllä ja ostetut liiketoimintayksiköt opastetaan noudattamaan CRH:n lahjonnan ja korruption vastaisia ohjeita ja menettelytapoja. Liikekumppanimme (esimerkiksi myyntiedustajat, konsultit ja välittäjät, jälleenmyyjät, edunvalvojat ja kumppanit lyhyt- ja pitkäaikaiset yhteisyrityskumppanit mukaan lukien jotka avustavat uusien sopimusten hankinnassa, valmistelemisessa ja tarjousten tekemisessä sekä nykyisten sopimusten jatkamisessa) toimivat sovellettavien paikallisten ja kansainvälisten lahjonta- ja korruptiolakien mukaisesti. Käytännöistämme ja ohjeistamme tiedotetaan kaikille kyseeseen tuleville työntekijöille ja liikekumppaneille. Lahjonta- ja korruptiolakeja on noudatettava myös seuraavilla erityisillä riskialueilla (joita käsitellään yksityiskohtaisemmin tämän säännöstön muissa osissa): Lahjat ja vieraanvaraisuus Poliittiset avustukset Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja yhteisöille Liikekumppanit Fasilitointimaksut ja kynnysrahat Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen joko tarkoituksellisesti tai huolimattomuuden vuoksi johtaa kurinpidollisiin toimiin, jotka pannaan toimeen täysimääräisinä, jolloin seurauksena voi olla esimerkiksi työsuhteen ja/tai kyseisten sopimusten purkaminen. Käytännön noudattamista valvotaan,

9 mitataan ja tarkistetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa lahjonnanvastaisten valvontatoimien ja menettelyjen tehokkuus. PETOKSET Petos tarkoittaa tarkoituksellista petollista toimintaa tai laitonta, epäeettistä, epärehellistä tai sopimatonta käytöstä, josta voi aiheutua hyötyä, voittoa tai etua työntekijälle tai haittaa tai tappiota yhtiölle tai jollekin muulle osapuolelle. Petollinen toiminta on kaikin tavoin perusarvomme rehellisyyden vastaista, joten siihen suhtaudutaan vakavimpana mahdollisena rikkomuksena. Kaikkia CRH:n yhtiöitä koskevat seuraavat CRH:n petoksenvastaisen käytännön vähimmäisvaatimukset: Petollista toimintaa ei suvaita ja työntekijöiltä edellytetään kaikissa yhteyksissä ehdottoman rehellistä ja soveliasta käytöstä. Yhtiön johdon tulee laatia riittävät valvontamenettelyt, joilla varmistetaan petosriskin tunnistaminen, valvonta ja vähentäminen, ja ylläpitää niitä. Epäillyistä tai todellisista petoksista tulee ilmoittaa asianmukaisia määritettyjä kanavia pitkin, esimerkiksi kuuman linjan kautta. Kuuma linja on monikielinen ja itsenäinen palvelu, jonka kautta jokainen voi ilmoittaa epäilyistään omalla kielellään ja pelkäämättä kostoa. Kaikki petostapaukset tutkitaan, niistä aiheutuvista menetyksistä vaaditaan korvaukset ja kurinpidolliset toimet pannaan täysimääräisinä täytäntöön niiden työntekijöiden kohdalla, jotka syyllistyvät tai osallistuvat petollisiin toimiin. Tätä käytäntöä seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa petoksenvastaisten valvontatoimien ja menettelyjen tehokkuus. FYYSISEN OMAISUUDEN JA IMMATERIAALIOMAISUUDEN SUOJELEMINEN Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että yhtiön omaisuutta ja resursseja käytetään vain niille varattuun tarkoitukseen ja asianmukaisella tavalla. Omaisuutta ovat toimitilat, laitteet, taloudelliset resurssit, liikesalaisuudet ja muut kilpailutilanteen kannalta luottamukselliset omaisuustiedot, patentit, tavaramerkit sekä tietokonelaitteet ja -ohjelmistot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että omaisuuden ja resurssien menetykset arvon alentumisen tai varkauksien vuoksi voidaan estää. Tämä koskee myös immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja, joita ei saa koskaan luovuttaa yhtiöstä ulos, ellei tähän ole saatu erikseen lupaa. LAINAT TYÖNTEKIJÖILLE Emme anna varoistamme lainoja työntekijöille tai lähipiirille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tämä on konsernin edun mukaista, ja tällöinkin vain hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. 7

10 KIRJANPITO CRH plc:n konsernitilinpäätös laaditaan Euroopan unionissa käytössä olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Koska CRH on lisäksi julkisesti noteerattu yhtiö Yhdysvalloissa, sitä koskevat Sarbanes-Oxley-lain määräykset. Tämän vuoksi meidän tulee vuosittain arvioida sisäisen valvonnan tehokkuutta. Meidän täytyy varmistaa kirjanpitotoimintojemme korkea laatu sekä se, että kirjanpito vastaa paikallista lainsäädäntöä, olennaisia kirjanpitostandardeja ja CRHkonsernin ohjeita. Kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat olennainen osa liiketoimintaa, joten ne tulee suojata. Liiketoimintaa varten säilytettävien asiakirjojen lisäksi paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää tiettyjen asiakirjojen säilyttämistä tietyn ajan. Asiakirjat, jotka saattavat liittyä oikeudenkäynteihin tai tutkimuksiin, täytyy merkitä ja säilyttää. Niiden muuttaminen ja tuhoaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikilla konserniyrityksillä täytyy olla asiakirjojen säilytyssuunnitelma, jonka tarkoituksena on taata kyseisen liiketoiminnan tehokas jatkuvuus sekä kaikkien juridisten vaatimusten täyttäminen. Yhtiöiden talousjohtajat raportoivat suoraan paikalliselle toimitusjohtajalle, mutta heillä on myös epäsuorat raportointikanavat ja -vastuut kirjanpitoa ja hyvää hallintotapaa koskevissa asioissa divisioonansa talousjohtajalle ja viime kädessä konsernin talousjohtajalle. RAHANPESUN ESTÄMINEN Huumeiden salakuljetuksessa, väärennystoiminnassa, terrorismissa, ryöstöissä yms. mukana olevat henkilöt käyttävät usein laillisia yrityksiä apuna rahanpesussa. Useimmissa maissa on nykyisin lait rahanpesun estämiseksi, ja pankkien täytyy noudattaa määritetyt tasot ylittävissä käteistapahtumissa tiettyjä raportointisääntöjä, jotka edellyttävät esimerkiksi henkilöllisyyden varmistamista. Meidän täytyy huolellisesti varmistaa, ettei meitä käytetä apuna rahanpesussa. Tässä tapauksessa rahalla tarkoitetaan käteistä, matkashekkejä, maksumääräyksiä tai kolmansien osapuolien tileiltä tulleita maksuja. Jos joku henkilö haluaa käydä kanssamme kauppaa ja maksaa jollakin näistä tavoista, hänen taustansa täytyy tarkistaa. Tunne asiakkaasi! Jos havaitset epätavallisia tai epäilyttäviä tapahtumia, ilmoita niistä paikalliselle johtoryhmälle, jonka tulee ilmoittaa asiasta edelleen yhtiön talousjohtajalle. TIETOTEKNIIKKA Tietokonelaitteiden tehokas käyttö ja turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä konserniyritysten toiminnan sujumiselle. Näitä tavoitteita varten on otettava käyttöön ohjeet, jotka sisältävät vähintään CRH-konsernin tietotekniikan turvallisuuskäytännön määräykset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää varmuuskopiointia, virustentorjuntaa, käyttöoikeustunnuksia ja ajantasaista järjestelmätukea koskeviin ohjeisiin. 8

11 Tietojärjestelmämme, mukaan lukien kaikki tietokoneet ja oheislaitteet, ohjelmistot, sähköpostijärjestelmät, salasanat ja tallennetut tiedot, ovat aina yhtiön omaisuutta. Työtekijöillä on näitä tietojärjestelmiä ja laitteita käyttäessään tietty yksityisyyden suoja, mutta vain lain sallimassa määrin. Tietojärjestelmät ovat liiketoiminnan työkaluja, jotka yhtiö tarjoaa käyttöön liiketoimintansa hoitamista varten, ja niitä tulisi käyttää vain hyväksyttyihin liiketoimintatarkoituksiin kunkin konserniyrityksen periaatteiden mukaisesti. Järjestelmiä ei saa käyttää lainvastaisiin, loukkaaviin, häiritseviin tai muille henkilöille vahingollisiin tarkoituksiin, kuten seksuaalisten kuvien tai viestien tai rotua tai etnistä alkuperää loukkaavan materiaalin luomiseen, avaamiseen, näyttämiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen tai muuhun toimintaan, joka on yhtiön syrjinnän ja/tai ahdistelun kieltävien ohjeiden vastaista. Ostamme usein ulkoisilta toimittajilta ohjelmistoja, jotka ovat tekijänoikeuksien alaisia ja tekijänsä omaisuutta. Laittomasti hankittuja ohjelmistoja tai ohjelmistoja, joilla ei ole asianmukaista käyttöoikeutta, ei saa käyttää, sillä se saattaa johtaa oikeustoimenpiteisiin sekä työntekijää että yhtiötä vastaan. TIETOTURVA Konsernissamme kerätään suuret määrät tietoja sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa. Suurin osa tiedoista on konserniyritysten hallussa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaisiin ja toimittajiin liittyvät tiedot sekä entisten ja nykyisten työntekijöiden henkilötiedot. 9

12 Näiden tietojen asianmukaisessa käytössä, säilytyksessä ja siirtämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Paikallista lainsäädäntöä täytyy noudattaa ja jokaisen konserniyrityksen täytyy rekisteröityä asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos säädökset näin edellyttävät. LUOTTAMUKSELLISET TAI SISÄPIIRITIEDOT JA OSAKEKAUPPA Saatat saada työsuhteesi aikana haltuusi yhtiön liiketoimintaan liittyviä luottamuksellisia tietoja. Niitä ei saa paljastaan kenellekään yhtiössä työskentelevälle tai sen ulkopuoliselle henkilölle, jolla ei ole valtuuksia saada näitä tietoja. Ulkopuolisille ei saa paljastaa esimerkiksi liikesalaisuuksia, prosesseja, käytäntöjä ja menettelyjä koskevia oppaita, markkinointisuunnitelmia, myyntitietoja, asiakasluetteloita tai -tietoja, hinnoittelutietoja tai taloustietoja, ellei työtehtävien hoitaminen edellytä tällaisten tietojen luovuttamista. Työntekijät eivät myöskään saa käyttää tai paljastaa näitä luottamuksellisia tietoja työsuhteensa päätyttyä. On myös syytä muistaa, että tällaisia tietoja saattavat koskea paikallisten tietosuojalakien määräykset. CRH plc:n osakkeet on listattu ensisijaisesti Lontoon pörssissä ja toissijaisesti Dublinin pörssissä. Yhdysvalloissa yhtiön osakkeet on listattu New Yorkin pörssissä. Listautumissääntöjen mukaan yhtiöiden on noudatettava ns. Model Code -säännöksiä, jotka sisältävät rajoituksia tiettyjen työntekijöiden tai heihin yhteydessä olevien henkilöiden kaupankäynnille CRH:n arvopapereilla. Työntekijällä ei ole lupa käyttää haltuunsa saamiaan ei-julkisia tai sisäpiirin tietoja saadakseen voittoa itselleen tai itseensä kytköksissä olevalle kolmannelle osapuolelle. Osakkeilla ja arvopapereilla tapahtuvaa kaupankäyntiä (mukaan lukien osakkeiden, velkainstrumenttien ja johdannaisten osto ja myynti sekä osakeoptioiden lunastaminen) koskevan käytäntömme tarkoituksena on varmistaa Model Code -säännösten noudattaminen. Erityisesti käytäntö kieltää sinua ja lähipiiriäsi käymästä kauppaa CRH:n tai muun yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteina olevilla arvopapereilla, jos sinulla tai lähipiirilläsi on sisäpiiritietoja, toisin sanoen tarkkaan määriteltyjä julkistamattomia tietoja, joiden julkistamisella olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus kyseisten arvopaperien hintaan. CRH:n on myös noudatettava markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä, jonka mukaan listayhtiöiden tulee pitää kirjaa työntekijöistä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoja. Tämän käytännön vastaiseen toimintaan suhtaudutaan erittäin vakavasti ja asia tutkitaan perin pohjin. Kurinpitotoimia pannaan tarvittaessa täytäntöön täysimääräisinä. On myös syytä muistaa, että monissa maissa sisäpiirikaupat tai sisäpiiritietojen välittäminen muille katsotaan rikokseksi. 10

13 Suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteiskuntaan "Olemme sitoutuneet noudattamaan liiketoiminnan parhaimpia eettisiä vaatimuksia toimiessamme kenen tahansa kanssa ja missä tahansa." ASIAKKAAMME Liiketoimintastrategioidemme menestys nojautuu paljolti asiakkailtamme saamaamme tukeen. Siksi on erittäin tärkeää kehittää asiakkaisiin hyvät kaupalliset suhteet, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja molemminpuoliseen luottamukseen, ja ylläpitää niitä. Olemme sitoutuneet toimittamaan tuotteita ja palveluita terveyttä, turvallisuutta ja tuotetietovaatimuksia koskevien sovellettavien lakien mukaisesti. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, pyydä neuvoa esimieheltäsi tai johdon edustajalta. Myynninedistämisen ja mainonnan tulee aina perustua tosiasioihin, ja ne tulee esittää oikeudenmukaisesti ja järkevällä tavalla. Emme saa esittää perättömiä väitteitä kilpailijoistamme tai heidän tuotteistaan. TOIMITTAJAMME Toimittajat ovat liiketoimintamme tärkeimpiä sidosryhmiä. Edellytämme toimittajilta laatutietoisuutta, innovatiivisuutta ja tehokkuutta, jotta saisimme rahoillemme vastinetta. Odotamme myös, että toimittajamme noudattavat lakeja ja hyviä eettisiä käytäntöjä. Vastapalvelukseksi pyrimme olemaan hyvä, oikeudenmukainen ja rehellinen yhteistyökumppani. Tuotteidemme ja liiketoimintaorganisaatiomme luonteen vuoksi suuri osa toimittajistamme on paikallisia ja siksi vastuu toimittajasuhteiden ylläpidosta on yleensä paikallisyritysten johtoryhmillä. 11

14 Vähimmäisvaatimuksena on eettisten hankintojen säännöstömme, jonka mukaan tärkeimpien toimittajiemme täytyy noudattaa hyviä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä ja asianmukaisia standardeja, jotka liittyvät ihmisoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöjohtamista sekä lahjusten ja korruption torjuntaa koskevaan paikalliseen lainsäädäntöön. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotteiden ostamiseen suoraan tai epäsuorasti kehitysmaista. Siksi teemme hankintoja vain toimittajilta, jotka tukevat ja kunnioittavat ihmisoikeuksien turvaamista omilla vaikutusalueillaan kunnioittavat järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta kieltävät kaiken pakkotyön ja lapsityövoiman käytön tukevat tasa-arvoperiaatetta rekrytoinnissa ja nimityksissä noudattavat vähintään kaikkia sovellettavia työterveys- ja turvallisuuslakeja ja kehittävät käytäntöjään alan parhaiden käytäntöjen mukaisiksi noudattavat vähintään kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja tukevat ennaltaehkäisevää suhtautumista ympäristöhaasteisiin noudattavat kaikkia olennaisia lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja toimiessaan CRH:n kanssa. Varmistamme kyselyiden ja tutkimusten avulla, että tunnistetuissa riskimaissa toimivat tärkeimmät toimittajamme täyttävät nämä vaatimukset. Kolmansien osapuolien ja liikekumppanien käyttäminen Liikekumppanien eli myyntiedustajien, konsulttien ja välittäjien, jälleenmyyjien, edunvalvojien ja muiden kumppanien (lyhyt- 12

15 ja pitkäaikaiset yhteisyrityskumppanit mukaan lukien) palveluiden käyttäminen kuuluu normaaliin liiketoimintaan. Liikekumppanit avustavat uusien sopimusten hankinnassa, valmistelussa ja tarjousten tekemisessä sekä nykyisten sopimusten jatkamisessa silloin, kun omaa osaamistamme on tarpeen täydentää tietyillä markkinoilla tai toimialoilla. Jotta yhtiötämme voitaisiin kuitenkin suojata kaikilta kytkennöiltä laittomiin tai korruptioluonteisiin maksuihin tai siltä riskiltä, että tällaisia maksuja suoritetaan puolestamme, lahjonnanvastainen käytäntömme edellyttää seuraavaa: Järjestetään tietyt etukäteen määritellyt due diligence -menettelyt sen varmistamiseksi, että liikekumppanimme ovat yhtä sitoutuneita eettisiin liiketoimintastandardeihin. Kirjalliset sopimukset asianmukaisine lahjonnan vastaisine ehtoineen otetaan käyttöön. Liikekumppanille maksettava korvaus on suhteessa tarjottuihin, hyväksyttyihin, asianmukaisesti kirjattuihin ja sekillä tai tilisiirtona maksettuihin (toisin sanoen ei käteisellä, ellei kyseessä ole pieni summa ja käteismaksu on ainoa käytännöllinen tapa) palveluihin sekä sovitun mukainen. FASILITOINTIMAKSUT JA KYNNYSRAHAT Fasilitointimaksut eli voitelurahat, toisin sanoen lahjukset, ovat yleensä pieniä, epävirallisia maksuja, joilla pyritään varmistamaan viranomaiselle kuuluvan rutiininomaisen toimen suorittaminen tai nopeuttamaan sitä. Tällainen toimi voi olla esimerkiksi luvan, lisenssin, suostumuksen tai viisumin myöntäminen, sopimuksen toteuttamiseen liittyvän tarkastuksen ajoittaminen, palveluiden toimittaminen tai tavaroiden saaminen läpi tullista. Joissakin maissa tällaiset maksut voivat olla suhteellisen yleisiä. Usein maksamatta jättämisen seuraukset eivät ole missään suhteessa näihin pieniin maksuihin. Siitäkin huolimatta fasilitointimaksut ovat kiellettyjä, kuten lahjonnanvastaisessa käytännössämme määritetään. Jos kyse on tunnustetusta ja laillisesta poikkeusluvasta, joka on kaikkien hankittavissa, suoritettavaa maksua ei katsota fasilitointimaksuksi. Tällaisista maksuista tulee aina pyytää kuitti. Maksun suorittaminen tulee kyseeseen myös silloin, jos jonkun henki, turvallisuus tai terveys on uhattuna. Tällaiset maksut tulee hyväksyttää etukäteen, ja jos hyväksynnän saaminen ei ole mahdollista, niistä tulee jälkeenpäin raportoida yhtiön toimitusjohtajalle sekä määräystenmukaisuudesta ja eettisyydestä vastaavalle johtajalle. VIERAANVARAISUUS JA LAHJAT Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen sekä vieraanvaraisuuden osoittaminen ovat yleensä hyväksyttäviä hyvien liikesuhteiden rakentamisessa. Jos lahjat ovat kuitenkin suhteettoman suuria tai sopimattomia, ne voivat sumentaa arvostelukyvyn. Siksi lahjojen ja muun vieraanvaraisuuden osoitusten tarjoamista ja vastaanottamista tulee harkita huolellisesti, jotta voit suojella sekä omaa mainettasi että yhtiön mainetta mahdollisilta syytöksiltä ja varmistaa lahjontalakien noudattamisen. Yksityiskohtaisia sääntöjä on mahdotonta määrittää joka tilanteeseen, ja käytännöt vaihtelevat tunnetusti maittain ja alueittain. Jokaisella liiketoimintayksilöllä tulee tämän vuoksi olla omat lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat sääntönsä, mutta vähimmäisvaatimuksena ovat CRH:n lahjonnanvastaisen käytännön tärkeimmät määräykset, toisin sanoen 13

16 se, että lahjojen tai vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai vastaanottaminen on kielletty, jos tällaiset menettelyt voivat vaikuttaa liiketoimintapäätökseen ja jos ne eivät ole kohtuullisia ja vilpittömässä mielessä käytettyjä. Sääntöihin tulee sisältyä myös seuraavat ohjeet: Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat yleensä hyväksyttäviä, jos ne ovat vaatimattomia satunnaisia yleisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisia avoimia, eivät salaisia tilanteeseen sopivia. Esimerkkejä: yhtiön myynninedistämisesineet, joilla on vähäinen arvo, esimerkiksi kynät, kalenterit tai T-paidat asiakkaille tai toimittajille yhtiön kokousten tai tapahtumien yhteydessä järjestetty tarjonta hyväksyttävien liikematkojen kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat aina sopimattomia, jos ne ovat lakien tai eettisten standardien vastaisia annetaan käteisen rahan tai vastaavan muodossa, esimerkiksi etuseteleinä tai osakkeina annetaan suotuisan liiketoimintapäätöksen vastineeksi tai sellaista odotellessa ovat tiedossa olevien vastaanottajan menettelytapojen vastaisia annetaan tietyn pyynnön vastineeksi ovat loukkaavia tai julki tullessaan ikäviä sinun tai yhtiön kannalta. Kaikki lahjoihin liittyvät menot tulee merkitä sellaisenaan yhtiön kirjanpitoon. Jos lahjan tai vieraanvaraisuuden sopivuudesta on mitään epäilystä, siitä täytyy keskustella yhtiön toimitusjohtajan kanssa. Minkään tyyppisiä tai arvoisia lahjoja ei saa tarjota viranomaisille tai hallinnon edustajille, poliitikoille tai poliittisille puolueille tai vastaanottaa näiltä ilman toimitusjohtajalta etukäteen saatua lupaa, ellei kyseessä ole arvoltaan vähäinen lahja, joka on tapana antaa hyvän tahdon osoituksena tai eleenä. POLIITTISET AVUSTUKSET Poliittiset avustukset tarkoittavat poliittiseen asiaan tai poliittiselle puolueelle tai ehdokkaalle annettavaa tukea, joka voi olla rahallista tai muussa muodossa. Ei-rahallinen tuki voi olla lupa käyttää yhtiön omaisuutta tai palveluita, poliittiseen puolueeseen liittyvä mainonta tai myynninedistäminen, varojenkeruutapahtuman lippujen ostaminen tai työajan käyttäminen poliittiseen kampanjointiin. Poliittisia avustuksia koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri puolilla maailmaa. Joissakin maissa poliittisten avustusten antaminen on kielletty suuryrityksiltä, valtion toimeksisaajilta ja/tai edunvalvojia palkkaavilta yrityksiltä, toisissa taas tällaiset summat täytyy julkistaa. Poliittisia avustuksia ei saa antaa poliittisille puolueille, organisaatioille tai poliitikoille tai heidän kauttaan liiketoimintaetujen saamiseksi. Jos poliittinen avustus kuitenkin voidaan katsoa soveliaaksi; toisin sanoen sitä ei anneta liiketoimintaedun saamiseksi ja se tukee demokraattista prosessia, divisioonan toimitusjohtaja voi antaa kirjallisen suostumuksen avustukseen, mikäli sovellettava laki sen sallii. Kaikki tällaiset merkittävät menot tulee kirjata, kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon. 14

17 LAHJOITUKSET HYVÄNTEKEVÄI- SYYTEEN JA YHTEISÖILLE Vastuullisena yrityskansalaisena kannustamme yrityksiämme ja työntekijöitämme osallistumaan aktiivisesti hyväntekeväisyyteen ja paikallisyhteisöjen hankkeisiin rahallisen ja muun avun muodossa. Yksityiskohtaisia sääntöjä on mahdotonta määrittää joka tilanteeseen ja käytännöt vaihtelevat tunnetusti maittain ja alueittain. Siksi jokaisella liiketoimintayksiköllä tulisi olla omat hyväntekeväisyyttä ja yhteisölle annettavia lahjoituksia koskevat sääntönsä, joissa vähimmäisvaatimuksena on CRH:n lahjonnanvastaisen käytännön sääntö, jonka mukaan lahjoituksia voidaan tehdä vain aidosti hyväntekeväisyyteen tai yhteiskuntasuhteiden kehittämiseksi eikä koskaan sellaisiin tarkoituksiin, joista voi syntyä eturistiriita tai joissa lahjoitusta voidaan käyttää verukkeena lahjonnalle. Sääntöjen tulee lisäksi sisältää seuraavat ohjeet: Rahallisia lahjoituksia ei tule koskaan tehdä käteisenä (ellei kyse ole hyvin pienistä summista) eikä maksaa tietyn henkilön tilille, vaan ainoastaan sen instituution tilille, jolle lahjoitus on tarkoitus tehdä. Lahjoituksia ei saa tehdä kolmansien osapuolien, kuten asiakkaiden tai toimittajien, kautta. Lahjoitukset eivät saa olla kytköksissä eivätkä ne saa näyttää olevan kytköksissä jonkin liiketapahtuman tai viranomaisten toimen suorittamiseen. Kaikki lahjoitukset tulee hyväksyttää yhtiön toimitusjohtajalla, ja ne tulee kirjata, kuitata ja merkitä yhtiön kirjanpitoon. SUHTEET HALLITUKSIIN JA VIRANOMAISIIN Toimiessasi viranomaisten kanssa sinun täytyy huolehtia siitä, ettei yhtiön katsota tai sen ei voida epäillä rikkovan omia standardejaan. Viranomaisilla on yleensä tiukat säännöt vuorovaikutukselle yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa; esimerkiksi lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat tietyt rajoitukset. Siksi sinun tulee viranomaisten kanssa toimiessasi varmistaa erityisen huolellisesti, että yhtiön standardeista pidetään kiinni ja että se näkyy myös ulospäin. Saatat joissakin tilanteissa joutua ottamaan yhteyttä viranomaisiin työsi vuoksi tai sinua voidaan pyytää antamaan yhtiön puolesta tietoja hallituksen tai viranomaisten järjestämää kyselyä tai tutkimusta varten. Sinun täytyy tällöin varmistaa, että kaikki tiedot ovat paikkansa pitäviä ja tarkoitukseen sopivia. 15

18 Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat vahingoittaa yhtiön mainetta ja uskottavuutta ja olla lisäksi laittomia. Kysy aina neuvoa, ennen kuin vastaat hallituksen tai viranomaisen epätavalliseen tietopyyntöön. ULKOINEN VIESTINTÄ JA MEDIA Julkisuuteen annettavat tiedot ovat erittäin tärkeitä sen kannalta, miten ulkomaailman näkee konsernin maineen ja taloudellisen tilanteen. Tämän vuoksi vain CRH-konsernin toimitusjohtajan nimittämät henkilöt saavat antaa medialle tietoja, jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen, yritysostoihin ja -myynteihin sekä mihin tahansa asiaan, joka voisi vaikuttaa konsernin imagoon. Kun kyse on normaaleista asioista, konserniyritysten tulee toimia paikallisen ja oman toimialansa median kanssa tarkoituksenmukaisesti. Viestintää johtaa paikallisen yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimittämänsä henkilö. Epävarmoissa tilanteissa asia tulee siirtää seuraavalle päätöksentekotasolle. Jos ilmenee seikkoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiömme imagoon tai maineeseen, niistä tulee välittömästi ilmoittaa divisioonan toimitusjohtajalle. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen median merkitys kasvaa nykymaailmassa jatkuvasti, ja sitä käytetään todennäköisesti yhä enemmän yhteydenpidossa sidosryhmiimme. Kun käytät sosiaalista mediaa, muista seuraavat hyödylliset ohjeet: Käytä sosiaalista mediaa harkiten ja varmista, että toimintasi on jokaiselta yhtiön työntekijältä odotettavien menettelytapojen mukaista. Toimi läpinäkyvästi ja varmista, ettet pilaa omaa mainettasi ja sitä kautta yhtiön tai kollegoidesi mainetta henkilökohtaisilla viesteillä. Varo paljastamasta luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja ja varo erityisesti rikkomasta kilpailun estämistä koskevia sääntöjä. Muista, että sosiaalinen media on maailmanlaajuinen ilmiö, joten kulttuurilliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon viestejä julkaistaessa. Älä esiinny yhtiön edustajana, ellet ole saanut tähän yhtiön toimitusjohtajalta nimenomaista lupaa. Varmista, että materiaalisi on paikkansa pitävää ja soveliaasti esitettyä ja että lähteet on tarvittaessa ilmoitettu. Jos havaitset viestin, joka edustaa virheellisesti yhtiötämme, ilmoita siitä esimiehellesi. Työntekijöiden julkaisema sopimaton sisältö tutkitaan, ja siitä voi seurata kurinpidollisia toimia. 16

19 Ihmisten rehellinen ja kunnioittava kohteleminen "Haluamme, että haluat työskennellä yhtiössämme." SOSIAALISEN VASTUUN KÄYTÄNNÖT Uskomme, että liiketoiminnan jatkuva ja pysyvä menestys riippuu hyvistä suhteista sidosryhmiimme henkilöstöön, asiakkaisiin, toimittajiin, naapureihin ja kaikkiin muihin sidosryhmiin. Seuraavat sosiaalisen vastuun käytännöt koskevat kaikkia konserniyrityksiä: Vähimmäistavoitteemme on noudattaa kaikkia lakeja ja varmistaa, että sosiaalisen vastuun käytäntömme ovat alan parhaiden käytäntöjen mukaiset. Pyrimme hoitamaan liiketoimintaamme reilusti ja oikeudenmukaisesti ja huolehtimaan sosiaalisesta vastuustamme sekä suorana että epäsuorana työnantajana. Tuemme yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Kiellämme kaiken pakkotyön ja lapsityövoiman käytön. Pyrimme arvostamaan monimuotoisuutta ja toimimaan tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, toimintarajoitteisiin, uskontoon, etniseen alkuperään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Painotamme, että saavutukset ovat tärkein peruste rekrytoinnissa ja nimityksistä päätettäessä. Noudatamme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa liiketoiminnan eettistä säännöstöä ja reiluja liiketoimintakäytäntöjä. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia ja tuemme Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikloissa sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perustyönormeissa määritettyjä periaatteita siinä määrin kuin ne koskevat yrityksiämme. Konserniyritysten tulee ottaa ihmisoikeuksiin sitoutuminen huomioon sekä periaatteissa 17

20 että käytännössä kanssakäymisessään henkilöstön, alihankkijoiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa sekä tehdessään investointipäätöksiä. TYÖSUHDEKÄYTÄNNÖT Työntekijöiden sitoutuminen on yksi CRH:n menestyksen avaimista. Meidän on varmistettava, että rekrytointi- ja työsuhdekäytäntömme ovat vähintäänkin kaikkien kyseeseen tulevien lakien ja yleisten menettelytapojen mukaisia. Tuemme kaikkien työntekijöiden oikeudenmukaista palkitsemista. Vaikka rekrytointi- ja nimityspäätöksissä ratkaiseva tekijä on viime kädessä pätevyys, meidän tulee aina pyrkiä arvostamaan monimuotoisuutta ja toimia tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintarajoitteisiin, uskontoon, etniseen alkuperään, raskauteen tai muihin sovellettavan lain suojaa nauttiviin luokituksiin katsomatta. Jokaisen vastuulla on varmistaa hyvä työilmapiiri. Kiusaamista ja ahdistelua ei tule suvaita. HENKILÖSTÖHALLINNON KÄYTÄNNÖT Jokainen yritys vastaa omiin työsuhteisiinsa liittyvistä asioista, kuten palkoista, eläkkeistä, etuuksista, työajoista, paikallisista käyttäytymissäännöistä, työehtosopimuksista, järjestyksestä, rekrytoinnista ja ylennyksistä. Niiden tulee vastata paikallista lainsäädäntöä sekä yleisiä käytäntöjä. Tässä säännöstössä toisaalla selostetut ihmisten kunnioittavaa kohtelua koskevat periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon paikallisissa käytännöissä. ILMOITUKSEN TEKEMINEN Jos työntekijöillä on epäilyksiä tämän säännöstön vastaisesta toiminnasta, heidän tulee ilmoittaa niistä vastatoimia pelkäämättä. Käytettävissäsi on useita tapoja, joilla voit varmistaa, että huolenaiheesi käsittelee asianmukainen henkilö, joka voi tutkia asiaa tarkemmin. Voit käyttää paikallisia menettelyjä tai ottaa yhteyttä johonkuhun seuraavista: oma esimiehesi yhtiön toimitusjohtaja/henkilöstöjohtaja/ talousjohtaja aluejohtaja tai tuoteryhmän johtaja divisioonan talousjohtaja divisioonan lainopillinen neuvoja tai muu sisäinen lainopillinen edustaja CRH plc:ssä toimivan sisäisen tarkastuksen johtaja CRH plc:ssä toimiva määräystenmukaisuudesta ja etiikasta vastaava johtaja Näistä viimeiset neljä henkilöä on erikseen nimitetty tällaisten ilmoitusten vastaanottajiksi. Heidän nimensä ja yhteystietonsa on julkaistu määräystenmukaisuutta ja eettisyyttä käsittelevässä osiossa CRH:n verkkosivustolla (www.crh.com). Luottamukselliset yhteydenotot puhelimitse Havaituista epäkohdista tai epäilyksistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti myös puhelimitse (kuumalle linjalle). Luottamuksellinen puhelinlinja on monikielinen palvelu, joka siirtää ilmoituksesi asianmukaiselle johtotason henkilölle tutkittavaksi. Palvelun yhteystiedot 18

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot