Toimintasuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry

2 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä Työsuhde- ja neuvottelutoiminta Yleistä Asiamiestiimi Lakimiestiimi Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Projektitiimi Kansainvälinen edunvalvonta Järjestö- ja kenttätoiminta Yleistä Asiakaspalvelu Piiritoiminta Jäsenkoulutukset Tietohallinto Viestintä Luottamushenkilöhallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Koulutus- ja tutkimustoiminta Koulutuspolitiikka Urapalvelut Tutkimustoiminta Nuorjäsentoiminta... 9

3 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 3 (9) 1 Yleistä Toimintavuoden 2014 pääpainopiste on keskitetyn työmarkkinasopimuksen mukaisten työ- ja virkaehtosopimusten jalkauttaminen. Suomalaisen teollisuusohjelman valmistelu yhteistyössä muiden Teollisuuden Palkansaajien jäsenjärjestöjen kanssa on tulevan toimintavuoden keskeinen yhteistoimintaprojekti. Asiakaspalvelun uuden toimintamallin käynnistäminen vuoden 2013 aikana on parantanut jäsenpalvelujen laatua ja saatavuutta. Palvelun kehittyminen edelleen varmistetaan riittävän resursoinnin, koulutuksen ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla. Liiton koko toiminta perustuu onnistuneeseen jäsenhankintaan ja pitoon. Jäsenmäärän kasvun varmistaminen on koko liittoyhteisön vastuulla. 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta 2.1 Yleistä 2.2 Asiamiestiimi Työsuhde- ja neuvotteluyksikön keskeisimmät tehtävät ovat neuvottelu- ja sopimustoiminta, jäsenten työsuhdeneuvonta ja oikeudellinen avustaminen, luottamusmiesten tukeminen, jäsenhankinta ja pito sekä elinkeinopoliittinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Tulevana toimintavuonna asiamiehet ja lakimiehet toimivat kouluttajina keskusliiton omissa sekä kolmen eri neuvottelujärjestön (YTN, JUKO, KTN) ja Tietoalan toimihenkilöiden luottamusmiesten ja jäsenten koulutustilaisuuksissa. Merkittävä osa yksikön toimintaa on jäsenille annettava työ- ja virkasuhdeneuvonta ja riita-asiain hoito. Jäsenhankinnan ja pidon tehtävänä on turvata liiton toimintamahdollisuudet sekä saattaa mahdollisimman moni jäsenkelpoinen henkilö liiton edunvalvonnan piiriin. Elinkeinopoliittinen vaikuttaminen ja kansainvälinen edunvalvonta tapahtuu pääasiassa yhteistyöverkostojen kautta. Liitto on mukana Teollisuuden palkansaajien ajaman suomalaisen teollisuusohjelman valmistelussa. Jäsenkunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ohjelma saadaan mahdollisimman pian yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kesäkuussa käytäviin Euroopan parlamentin vaaleihin valmistelemme erillisen ohjelman yhdessä joidenkin suomalaisten ammattiliittojen kanssa. Vuonna 2014 asiamiesten tärkein tehtävä on uusien työehtosopimusten tulkintaan liittyvä neuvonta ja siihen liittyvät koulutukset sekä työpaikkatilaisuudet. Asiamiestiimi osallistuu kolmella sektorilla eri sopimusalojen työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin ja niihin liittyvien työryhmien työskentelyyn. Tiimi hoitaa eri sopimusalojen työehtosopimuksiin liittyvää edunvalvontaa. Osallistumme Akavan, YTN:n, KTN:n, JUKOn ja Teollisuuden palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen työryhmiin. Toimimme esittelijöinä liiton työmarkkinavaltuuskunnissa (KESVA, TESVA, VESVA).

4 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 4 (9) 2.3 Lakimiestiimi Tiimi osallistuu sopimusalojen kenttäkierrosten tilaisuuksiin, messuille sekä yritysyhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Neuvomme ja tiedotamme eri sopimusalojen työehtosopimusten sisällöstä ja autamme henkilöstön edustajia ja jäseniä työpaikoilla esiintyvissä ongelmatilanteissa. Ensisijaisesti hoidamme työpaikan muutostilanteet pitämällä työpaikoilla infotilaisuuksia, joissa kerromme liiton palveluista. Seuraamme ja pyrimme ennakoimaan työelämän tulevia muutoksia yhdessä luottamusmiesten kanssa. Työsuhdeneuvonnan painopiste on jäsenten työsuhdeongelmien yksilöllisessä hoitamisessa. Vuonna 2014 lakimiesten keskeinen tehtävä on jäsenten työsuhteiden päättymiseen eli päättösopimuksiin, työttömyysturvaan ja yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvä juridiikka. Lakimiehet hoitavat lainsäädännöllistä edunvalvontaa työskentelemällä Akavan, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Teollisuuden Palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen eri työryhmissä. YTN ry:n eri aloille ja tietoalalle nimetyt lakimiehet osallistuvat neuvottelutoimintaan ja työryhmiin, hoitavat kyseisen alan erityiskysymyksiä alan työnantajien ja liittojen kanssa, pitävät infotilaisuuksia yrityksissä, osallistuvat alan taustaryhmätoimintaan ja seminaareihin sekä neuvovat ja kouluttavat luottamusmiehiä. Lakimiehet ylläpitävät työsuhdeneuvonnan jäsensivuja, tekevät työsuhdeoppaita sekä tiedottavat jäsenille esimerkiksi lainmuutoksista, oikeustapauksista ja uudesta oikeuskäytännöstä. Lakimiestiimi seuraa ja pyrkii ennakoimaan työelämän muutoksia sekä vaikuttamaan niihin koko jäsenistön edun mukaisesti. 2.4 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 2.5 Projektitiimi Insinööriliitto edistää jäsenkunnan työskentelymahdollisuuksia vaikuttamalla elinkeinopoliittisiin päätöksiin liiton tavoitteiden mukaisesti. Liitto edistää jäsenkunnan ammatinharjoittamisen edellytyksiä ja turvaa insinöörien työskentelymahdollisuudet erilaisissa muodollisia pätevyysvaatimuksia edellyttävissä tehtävissä. Tällaisia erityisaloja ovat muun muassa rakennusala ja julkishallinto. Huolehdimme insinööri-nimikkeen oikeasta käytöstä. Liiton elinkeinopoliittinen edunvalvonta tukee neuvottelutoimintaa toimialakohtaisen ja taloudellisen tiedon tuottajana Palkansaajien Tutkimuslaitoksen toimialaraporttien kautta. Järjestämme toimialaraporteista asiamiehille ja luottamushenkilöille koulutuksia, jotta heillä on toimialakohtaista tietoa ja osaamista. Valiokunnissa ja järjestöjohtajien neuvottelupäivillä parannamme jäsenjärjestöjen tietoutta ajankohtaisista elinkeinopoliittisista kysymyksistä. Edistämme aktiivisesti yrittäjiksi siirtyvien IL:n jäsenten jäsenpitoa sekä kaikkien insinööriyrittäjien järjestäytymistä liittoon. Liitto ylläpitää ajantasaisia yrittäjäsivuja IL:n kotisivuilla. Tuomme esiin IL:n jäsenkunnan ja insinööriopiskelijoiden mahdollisuudet valita urasuunnitteluunsa yrittäjyys. Edistämme sekä sivutoimisen että päätoimisen insinööriyrittäjyyden edellytyksiä. Projektitiimin tärkein tehtävä on varmistaa Insinööriliiton myönteinen jäsenmäärän kehitys tilanteessa, jossa ammattiliittojen jäsenmäärän kasvu on pysähtynyt.

5 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 5 (9) Tiimi keskittyy toimistotyönä tapahtuvaan markkinointiin sekä jäsenten kohtaamiseen kentällä. Markkinoinnin päätavoite on konkreettinen palveluiden markkinoinnin aloittaminen eroherkälle jäsenryhmälle vuoden 2014 aikana. Projektia varten liiton tarjoamat palvelut tuotteistetaan markkinointikelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Toimistotyön tärkein tavoite on varmistaa eroavien ja rästiläisten pitäminen jäsenenä. Käytämme soittoresursseja ja sähköpostimarkkinointia valmistuvien IOL:n jäsenten siirtämisessä muihin liiton jäsenjärjestöihin. Soittoja kohdennetaan myös liiton tilaisuuksissa tavattuihin ei-jäseniin. Liitto on mukana vuoden aikana 2-4 ammatillisessa messutapahtumassa. Tavoite on saavuttaa noin 500 jäsenyyden kannalta merkittävää kontaktia per messutapahtuma. Viikkoina toteutettava kevätkiertue toimii markkinointikanavana valmistuvien insinöörien siirtämiseksi muihin jäsenjärjestöihin. Ohjelma sisältää tietoiskun liiton toiminnasta ja työnhakuvalmennusta. Liitto jatkaa vuonna 2013 hyväksi havaittua Kesäkaravaania 5-6 avoimella yleisötapahtumalla ja 4-5 brunssilla. Tavoitteena on lisätä tietoa liitosta ja jäsenjärjestöistä, edistää myönteistä suhtautumista liiton jäsenyyteen sekä tavata jäseniä, mediaa ja muita sidosryhmiä. 2.6 Kansainvälinen edunvalvonta Insinööriliitto on jäsenenä useissa kansainvälisissä organisaatioissa. Teollisuuden puolella näitä ovat IndustriAll Global, IndustriAll Europe sekä Pohjoismaiset teollisuustyöntekijät IN. IL on jäsenenä myös Eurocardesissa. Palvelusektorilla liitto on kansainvälisesti järjestäytynyt UniGlobal -liittoon, joka on jakautunut useisiin sektoreihin ja alueellisiin toimijoihin Liiton kansainvälisen toiminnan painopiste on teollisuussektorilla, jolla IL:n jäsenistä suurin osa työskentelee. IL tekee solidaarisuustyötä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen jäsenenä. Kaikkien kansainvälisten järjestöjen yhteiset tavoitteet sisältävät työolojen parantamisen globaalisti, työntekijän toimeentulon omalla työllään, järjestäytymisen edistämisen sekä työntekijöiden kouluttamisen omien työelämän oikeuksiensa suhteen. 3 Järjestö- ja kenttätoiminta 3.1 Yleistä 3.2 Asiakaspalvelu Järjestöyksikön keskeinen tehtävä on liiton toimintojen ja toimialojen kehittäminen. Liitto tukee paitsi jäsenaktiiveja myös rivijäseniä koulutuksella ja neuvonnalla sekä tehostuneella asiakaspalvelulla tavoitteena jokaisen jäsenen mahdollisimman hyvä selviytyminen paikallisista ja valtakunnallisista järjestötehtävistä sekä työelämän haasteista. Liitto jatkaa Insinööriliiton 100-vuotishistorian kirjoittamisprojektia. Asiakaspalvelukeskus palvelee jäseniä laadukkaasti korostaen asiakaslähtöistä toimintatapaa. Palvelun laadussa kiinnitämme erityistä huomiota asiantuntemukseen, ystävällisyyteen ja ripeyteen.

6 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 6 (9) 3.3 Piiritoiminta Asiakaspalvelukeskus auttaa ja neuvoo jäseniä hyödyntämään tilanteeseensa sopivia liiton tarjoamia palveluita. Hoidamme työsuhdeneuvontaa ja jäsenyysasioita selkeissä kysymyksissä. Syvempää asiantuntemusta vaativat yhteydenotot asiakaspalvelu ohjaa liiton muiden asiantuntijoiden käsiteltäviksi. Liitto kehittää asiakaspalvelun toimintaa edelleen hiomalla toimintatapoja ja malleja sujuvammiksi ja kouluttamalla tiimin asiamiehiä. Asiakaspalvelun tukena olevia tietojärjestelmiä kehitämme yhdessä tietohallinnon kanssa. Liitto yhtenäistää piiritoimintaa ottaen huomioon alueelliset erot. IL aktivoi jäsenjärjestöjä alueelliseen yhteistoimintaan ja kannustaa alueyhdistyksiä vuorovaikutukseen opiskelijoiden paikallisyhdistysten kanssa. Piiritoiminnassa tuodaan aktiivisesti esille liiton tavoitteita ja palveluja. Työvaliokunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan piirien kokouksiin ja muihin alueellisiin jäsentilaisuuksiin. Alueasiamiehet toimivat liiton alueellisina edustajina, jäsenjärjestöjen tukena sekä avustavat yksittäisiä jäseniä tai työpaikkoja niiden työsuhteisiin ja jäsenyyteen liittyvissä ongelmissa. Alueasiamiehet toimivat lisäksi alueellisina YTN -asiamiehinä. 3.4 Jäsenkoulutukset 3.5 Tietohallinto Liitto keskittää ja yhdenmukaistaa koulutuksien suunnittelun, laadunvalvonnan ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden valintakäytännöt organisaatiossa. Koulutustiimi arvioi uusien koulutusideoiden ja pyyntöjen toteutuskelpoisuutta sekä kehittää nykyisten koulutuksien sisältöä. Tiimi kokoaa koko liitolle yhteisen koulutusportfolion, jonka tarkoituksena on tuoda koulutustarjonta helpommin jäsenjärjestöjen ja jäsenistön saataville. Koulutukseen liittyvät toiminnot keskitetään internetsivustolla yhteen paikkaan. Liitto laajentaa koulutustarjontaa kehittämällä uusia luentoja ja luentosarjoja perustuen jäsenistön ja jäsenjärjestöjen palautteeseen. Koulutustarjonnassa hyödynnämme toimiston ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta. Vuonna 2014 tietohallinto keskittyy uuden jäsenrekisterin kehittämiseen niin, että se on kaikilta osin käytössä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palomuurin ja laajakaistayhteyden osalta tietohallinto on toistaiseksi toiminut yhteistyössä TEKin ja SEFEn kanssa. Käytännön syistä oma palomuuri ja verkkoympäristö otetaan käyttöön alkuvuodesta Jatkamme liiton asiakaspalvelun tietojärjestelmien kehittämistä, kun uusi jäsenrekisteri on tuotannossa. Suunnitelmana on sulauttaa nykyinen dokumentin hallintajärjestelmä palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmään sekä uuteen Microsoft SharePoint Server pohjaiseen dokumentinhallintaan. Tavoitteena on saada järjestelmät käyttöön vuoden 2014 lopulla. Liitto käynnistää verkkopalvelujen kehittämisprojektin toisella vuosipuoliskolla. Projekti alkaa konseptisuunnitelman laatimisella palvelujen sisällöstä. Lähtökohtana on tuottaa nykyaikaiset, helposti päivitettävät sivut, joita jäsenen on helpompi käyttää ja joilta ajantasainen tieto löytyy nopeasti.

7 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 7 (9) 3.6 Viestintä Viestinnän tehtävä on edistää liiton edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista, lisätä liiton ja ammattikunnan tunnettavuutta, tukea jäsenistöä ja edistää liiton jäsenhankintaa ja -pitoa. Insinööri ilmestyy painettuna kahdeksan kertaa vuoden aikana sekä verkkolehtenä. Toimitus jatkaa painetun lehden, verkkolehden ja liiton verkkosivujen sisältöjen sekä muun verkkoviestinnän ja palvelujen kehittämistä. Uutiskirje ilmestyy 8 10 kertaa vuodessa. Järjestötiedote toimitetaan tarvittaessa hallituksen kokouksen jälkeen. Jäsenet saavat halutessaan Insinööriliiton kalenterin. Liiton esite-, opas-, markkinointi- ja muu materiaali pidetään ajan tasalla ja sitä uusitaan muun muassa liiton nimen vaihtumisen takia. IL vahvistaa henkilöstön, liiton hallituksen, jäsenjärjestöjen ja luottamushenkilöorganisaation viestinnällisiä valmiuksia järjestämällä koulutusta kysynnän ja tarpeen mukaan. Viestintä tukee jäsenhankintaa ja -pitoa markkinointiviestinnän eri keinoin. Viestintätiimi pitää yhteyttä ja järjestää tapaamisia eri viestintävälineiden toimituksiin ja yksittäisiin toimittajiin ja muihin sidosryhmiin. Liitto pitää tarvittaessa lehdistötilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä lähettää tiedotteita ja kannanottoja. IL:n viestintä tekee yhteistyötä Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen sekä tarvittaessa muiden ammattiliittojen kanssa muun muassa edunvalvonnassa ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä palkkaukseen liittyvissä asioissa. 3.7 Luottamushenkilöhallinto Insinööriliiton korkein päättävä toimielin on kaksi kertaa vuodessa koolle kutsuttava edustajakokous. Vuonna 2014 kevään kokous järjestetään Vaasassa ja syksyn kokous Helsingissä. Hallituksen kokous on noin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksia valmisteleva hallituksen työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ennen hallituksen kokousta. Hallituksen alaisina valmistelevina toimieliminä toimivat valiokunnat ja valtuuskunnat. Johtajat tapaavat ennen hallituksen työvaliokunnan kokousta valmistelevassa palaverissa. Hallituksen kokouksien jälkeen kokoontuu toimiston johtoryhmä (TJR). TJR ohjaa liiton toimiston toimintaa ja toimeenpanee hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan päätöksiä. 3.8 Henkilöstöhallinto Insinööriliitto huolehtii henkilöstön työkyvyn ylläpidosta ja ammattitaidosta panostamalla ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon, tavoite- ja kehityskeskusteluihin, esimiesten koulutukseen, yksilöiden kehittämiseen sekä henkilöstön vapaa-ajan harrastustoiminnan tukemiseen. IL järjestää henkilöstölleen keväisin TYKY-päivän ja syksyisin virkistyspäivän. Päivien aikana käsitellään ajankohtaisia työhön ja sen kehittämiseen liittyviä aiheita sekä liikutaan ja harrastetaan yhdessä.

8 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 8 (9) 3.9 Taloushallinto Vuonna 2014 jatkamme sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistä yhteistyössä tilintarkastajien kanssa. Painopisteenä on toimintakulujen seurannan yksinkertaistaminen organisaation sisäisessä toiminnassa ja jäsenmaksutuottojen jaksottaminen. Taloushallinto kehittää laskutusta ja jäsenmaksuliikennettä sujuvammaksi ja joustavammaksi kaikilta osin. Postituksia ja päivityksiä automatisoidaan. Jäsentietopalvelu erikoistuu asiantuntijatiimiksi ja huolehtii edelleen jäsenrekisterin kehittämisestä ja jäsentietojen (muun muassa sähköpostiosoitteiden), työpaikkatietojen ja jäsenmaksujen ajantasaisuudesta sekä toimintojen sujuvuudesta. Jäseniä palvelemme entistä yksilöllisemmin. 4 Koulutus- ja tutkimustoiminta 4.1 Koulutuspolitiikka 4.2 Urapalvelut Kaikki ammattikorkeakoulut joutuvat uudistuvan ammattikorkeakoululain myötä hakemaan toimilupia, jotka astuvat voimaan 2014 alusta yhtä aikaa rahoitusmallin muutoksen kanssa. IL on aktiivisesti mukana kehittämässä uutta järjestelmää. Tavoitteena on nykyistä korkealaatuisempi koulutus riittävän suurissa yksiköissä, jotka mahdollistavat monipuolisen koulutustarjonnan. Liiton tavoite on edelleen pienentää insinöörikoulutuksen sisäänottoa enintään 6000 vuotuiseen uuteen opiskelijaan. IL seuraa uudistuneen rahoitusmallin sekä uuden koulutusvastuujaon vaikutusta koulutuksen laatuun tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Liitto on mukana insinöörikoulutusohjelmien kansainvälisen akkreditointihankkeen pilotoinnissa. Varmistamme insinöörikoulutuksen kansainvälisen tason ja aseman FEANIn kautta. IL käynnistää hankkeita, joilla tuetaan tietoalalla työskentelevän jäsenkunnan työllistymisedellytyksiä koulutuksen keinoin. Tiivistämme entisestään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen sekä tietoalan eri kouluasteiden oppilaitosten kanssa. Liitto tukee Inssi-hankkeen jatkoa ja Inssi-foorumin toteuttamista keskeisenä vuotuisena insinöörikoulutuksen tapahtumana. Liitto järjestää koulutuspoliittisia tilaisuuksia yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa sekä tuotamme tavoitteitamme tukevaa koulutuspoliittista materiaalia. Haasteellisen työnhakutilanteen jatkuessa IL tarjoaa työnhaun tukemiseksi henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä järjestää työnhakuun liittyviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Toteutamme urakoulutusta jäsenyhdistyksistä ja yksittäisiltä jäseniltä saamamme palautteen pohjalta. Liitto kehittää sekä koulutusta että henkilökohtaista ohjaus-/valmennuspalvelua entistä monipuolisemmaksi lisäämällä urapalvelujen henkilöstöresursseja yhdellä uudella henkilöllä ja varaamalla määrärahan ulkopuolisten ohjaus- ja valmennuspalvelujen hankkimiseen.

9 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 9 (9) Julkaisemme edelleen kotisivujen jäsenosiossa työpaikkailmoituksia, markkinoimme jäsenkunnalle tätä omaa työnhakukanavaamme ja tehostamme työpaikkailmoitusten hankintaa. Lanseeraamme Insinööripörssi-nimen tilalle uuden jäsenkuntamme koostumusta paremmin kuvaavan nimen. Uuden toimenvälitysohjelman käyttöönoton myötä tarjoamme monipuolisemman CVpalvelun liittoyhteisön jäsenille. Liiton urapalveluja markkinoidaan koko jäsenkunnalle. Selkeytämme jäsensivujen työnhakuohjeita ja tarjoamme jäsenlehteen ja verkkolehteen ura-aiheisia artikkeleita. 4.3 Tutkimustoiminta Liitto toteuttaa perustutkimukset sekä jatkaa perustiedonkeruuta työmarkkinatutkimuksen, tietoalojen työmarkkinatutkimuksen, vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen sekä opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen avulla. IL seuraa tiiviisti työllisyystilanteen ja koulutusmäärien kehitystä. IL:n tutkimustiimi osallistuu Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tutkimukseen (esim. YTN -data) ja tekee neuvottelutoimintaa tukevia sopimusalakohtaisia YTN - kyselyjä. IL jatkaa ja kehittää tilastoyhteistyötä työnantajaliittojen ja EK:n kanssa. Liitto toteuttaa koulutuspoliittisen tutkimushankkeen, jossa pitkittäisaineistojen avulla seuraamme insinöörien työuria. Jatkamme vuonna 2009 aloitettua vuonna 2004 valmistuneiden työurien seurantaa sekä keräämme vuonna 2009 valmistuneiden viisivuotisuraseuranta-aineiston. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava Rajoja rikkova työ toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla jatkuu. 4.4 Nuorjäsentoiminta IL jalkauttaa nuorjäsentoimintaideologiaa ja tukee IOL:n sekä oppilaitoskohtaisten opiskelijayhdistysten toimintaa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä oppilaitosten henkilökuntaan ja pyrimme saamaan IL:n tarjoamat asiantuntijaluennot osaksi oppilaitosten opetussuunnitelmia. Liitto toteuttaa opiskelijatoiminnan koulutuskalenterin mukaiset koulutustilaisuudet sekä tarvittaessa paikallisyhdistyskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Huolehdimme jäsenrekrytoinnista oppilaitoksissa suunnitelmallisesti ottaen huomioon myös kansainvälisillä linjoilla opiskelevat insinööriopiskelijat. IL jakaa oppilaitoksissa työelämätietoutta henkilökohtaisten yhteydenottojen, luentojen ja luokkainfojen avulla sekä opastaa opiskelijoita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Liitto julkaisee insinööriopiskelijoiden palkkasuositukset ja korostaa opiskeluun sisältyvän harjoittelun palkallisuuden tärkeyttä. IL osallistuu nuorjäsentoiminnan kannalta oleelliseen sidosryhmätoimintaan sekä laatii vuoden aikana selkeän suunnitelman sidosryhmätoiminnan toteuttamisesta. Teemme viestintäsuunnitelman nuorjäsentoiminnalle.

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry. Strategia

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry. Strategia Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Strategia 2016 2018 Visio Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on yhteisö, johon kaikki bioanalyytikot ja laboratoriohoitajat haluavat kuulua. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Super TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015

Super TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015 Super TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015 SUPER TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015 2(5) AO:N HALLITUS JA KOKOONTUMINEN Hallitus toiminnan suurin haaste vuoden 2015 aikana on saada uusia toimijoita ammattiosaston

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN Lastentarhanopettajaliiton painopisteenä on lisätä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan sekä viestinnän keinoin. Vuoden teemana on Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymä Agronomiliiton strategia 2020

Valtuuston hyväksymä Agronomiliiton strategia 2020 Valtuuston hyväksymä 28.11.2014 0 Agronomiliiton strategia 2020 Valtuuston hyväksymä 28.11.2014 1 Agronomiliiton strategia 2020 Yhteinen visiomme Missiomme Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet Turvaa

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot