Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry

2 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä Työsuhde- ja neuvottelutoiminta Yleistä Asiamiestiimi Lakimiestiimi Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Projektitiimi Kansainvälinen edunvalvonta Järjestö- ja kenttätoiminta Yleistä Asiakaspalvelu Piiritoiminta Jäsenkoulutukset Tietohallinto Viestintä Luottamushenkilöhallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Koulutus- ja tutkimustoiminta Koulutuspolitiikka Urapalvelut Tutkimustoiminta Nuorjäsentoiminta... 9

3 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 3 (9) 1 Yleistä Toimintavuoden 2014 pääpainopiste on keskitetyn työmarkkinasopimuksen mukaisten työ- ja virkaehtosopimusten jalkauttaminen. Suomalaisen teollisuusohjelman valmistelu yhteistyössä muiden Teollisuuden Palkansaajien jäsenjärjestöjen kanssa on tulevan toimintavuoden keskeinen yhteistoimintaprojekti. Asiakaspalvelun uuden toimintamallin käynnistäminen vuoden 2013 aikana on parantanut jäsenpalvelujen laatua ja saatavuutta. Palvelun kehittyminen edelleen varmistetaan riittävän resursoinnin, koulutuksen ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla. Liiton koko toiminta perustuu onnistuneeseen jäsenhankintaan ja pitoon. Jäsenmäärän kasvun varmistaminen on koko liittoyhteisön vastuulla. 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta 2.1 Yleistä 2.2 Asiamiestiimi Työsuhde- ja neuvotteluyksikön keskeisimmät tehtävät ovat neuvottelu- ja sopimustoiminta, jäsenten työsuhdeneuvonta ja oikeudellinen avustaminen, luottamusmiesten tukeminen, jäsenhankinta ja pito sekä elinkeinopoliittinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Tulevana toimintavuonna asiamiehet ja lakimiehet toimivat kouluttajina keskusliiton omissa sekä kolmen eri neuvottelujärjestön (YTN, JUKO, KTN) ja Tietoalan toimihenkilöiden luottamusmiesten ja jäsenten koulutustilaisuuksissa. Merkittävä osa yksikön toimintaa on jäsenille annettava työ- ja virkasuhdeneuvonta ja riita-asiain hoito. Jäsenhankinnan ja pidon tehtävänä on turvata liiton toimintamahdollisuudet sekä saattaa mahdollisimman moni jäsenkelpoinen henkilö liiton edunvalvonnan piiriin. Elinkeinopoliittinen vaikuttaminen ja kansainvälinen edunvalvonta tapahtuu pääasiassa yhteistyöverkostojen kautta. Liitto on mukana Teollisuuden palkansaajien ajaman suomalaisen teollisuusohjelman valmistelussa. Jäsenkunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ohjelma saadaan mahdollisimman pian yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kesäkuussa käytäviin Euroopan parlamentin vaaleihin valmistelemme erillisen ohjelman yhdessä joidenkin suomalaisten ammattiliittojen kanssa. Vuonna 2014 asiamiesten tärkein tehtävä on uusien työehtosopimusten tulkintaan liittyvä neuvonta ja siihen liittyvät koulutukset sekä työpaikkatilaisuudet. Asiamiestiimi osallistuu kolmella sektorilla eri sopimusalojen työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin ja niihin liittyvien työryhmien työskentelyyn. Tiimi hoitaa eri sopimusalojen työehtosopimuksiin liittyvää edunvalvontaa. Osallistumme Akavan, YTN:n, KTN:n, JUKOn ja Teollisuuden palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen työryhmiin. Toimimme esittelijöinä liiton työmarkkinavaltuuskunnissa (KESVA, TESVA, VESVA).

4 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 4 (9) 2.3 Lakimiestiimi Tiimi osallistuu sopimusalojen kenttäkierrosten tilaisuuksiin, messuille sekä yritysyhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Neuvomme ja tiedotamme eri sopimusalojen työehtosopimusten sisällöstä ja autamme henkilöstön edustajia ja jäseniä työpaikoilla esiintyvissä ongelmatilanteissa. Ensisijaisesti hoidamme työpaikan muutostilanteet pitämällä työpaikoilla infotilaisuuksia, joissa kerromme liiton palveluista. Seuraamme ja pyrimme ennakoimaan työelämän tulevia muutoksia yhdessä luottamusmiesten kanssa. Työsuhdeneuvonnan painopiste on jäsenten työsuhdeongelmien yksilöllisessä hoitamisessa. Vuonna 2014 lakimiesten keskeinen tehtävä on jäsenten työsuhteiden päättymiseen eli päättösopimuksiin, työttömyysturvaan ja yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvä juridiikka. Lakimiehet hoitavat lainsäädännöllistä edunvalvontaa työskentelemällä Akavan, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Teollisuuden Palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen eri työryhmissä. YTN ry:n eri aloille ja tietoalalle nimetyt lakimiehet osallistuvat neuvottelutoimintaan ja työryhmiin, hoitavat kyseisen alan erityiskysymyksiä alan työnantajien ja liittojen kanssa, pitävät infotilaisuuksia yrityksissä, osallistuvat alan taustaryhmätoimintaan ja seminaareihin sekä neuvovat ja kouluttavat luottamusmiehiä. Lakimiehet ylläpitävät työsuhdeneuvonnan jäsensivuja, tekevät työsuhdeoppaita sekä tiedottavat jäsenille esimerkiksi lainmuutoksista, oikeustapauksista ja uudesta oikeuskäytännöstä. Lakimiestiimi seuraa ja pyrkii ennakoimaan työelämän muutoksia sekä vaikuttamaan niihin koko jäsenistön edun mukaisesti. 2.4 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 2.5 Projektitiimi Insinööriliitto edistää jäsenkunnan työskentelymahdollisuuksia vaikuttamalla elinkeinopoliittisiin päätöksiin liiton tavoitteiden mukaisesti. Liitto edistää jäsenkunnan ammatinharjoittamisen edellytyksiä ja turvaa insinöörien työskentelymahdollisuudet erilaisissa muodollisia pätevyysvaatimuksia edellyttävissä tehtävissä. Tällaisia erityisaloja ovat muun muassa rakennusala ja julkishallinto. Huolehdimme insinööri-nimikkeen oikeasta käytöstä. Liiton elinkeinopoliittinen edunvalvonta tukee neuvottelutoimintaa toimialakohtaisen ja taloudellisen tiedon tuottajana Palkansaajien Tutkimuslaitoksen toimialaraporttien kautta. Järjestämme toimialaraporteista asiamiehille ja luottamushenkilöille koulutuksia, jotta heillä on toimialakohtaista tietoa ja osaamista. Valiokunnissa ja järjestöjohtajien neuvottelupäivillä parannamme jäsenjärjestöjen tietoutta ajankohtaisista elinkeinopoliittisista kysymyksistä. Edistämme aktiivisesti yrittäjiksi siirtyvien IL:n jäsenten jäsenpitoa sekä kaikkien insinööriyrittäjien järjestäytymistä liittoon. Liitto ylläpitää ajantasaisia yrittäjäsivuja IL:n kotisivuilla. Tuomme esiin IL:n jäsenkunnan ja insinööriopiskelijoiden mahdollisuudet valita urasuunnitteluunsa yrittäjyys. Edistämme sekä sivutoimisen että päätoimisen insinööriyrittäjyyden edellytyksiä. Projektitiimin tärkein tehtävä on varmistaa Insinööriliiton myönteinen jäsenmäärän kehitys tilanteessa, jossa ammattiliittojen jäsenmäärän kasvu on pysähtynyt.

5 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 5 (9) Tiimi keskittyy toimistotyönä tapahtuvaan markkinointiin sekä jäsenten kohtaamiseen kentällä. Markkinoinnin päätavoite on konkreettinen palveluiden markkinoinnin aloittaminen eroherkälle jäsenryhmälle vuoden 2014 aikana. Projektia varten liiton tarjoamat palvelut tuotteistetaan markkinointikelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Toimistotyön tärkein tavoite on varmistaa eroavien ja rästiläisten pitäminen jäsenenä. Käytämme soittoresursseja ja sähköpostimarkkinointia valmistuvien IOL:n jäsenten siirtämisessä muihin liiton jäsenjärjestöihin. Soittoja kohdennetaan myös liiton tilaisuuksissa tavattuihin ei-jäseniin. Liitto on mukana vuoden aikana 2-4 ammatillisessa messutapahtumassa. Tavoite on saavuttaa noin 500 jäsenyyden kannalta merkittävää kontaktia per messutapahtuma. Viikkoina toteutettava kevätkiertue toimii markkinointikanavana valmistuvien insinöörien siirtämiseksi muihin jäsenjärjestöihin. Ohjelma sisältää tietoiskun liiton toiminnasta ja työnhakuvalmennusta. Liitto jatkaa vuonna 2013 hyväksi havaittua Kesäkaravaania 5-6 avoimella yleisötapahtumalla ja 4-5 brunssilla. Tavoitteena on lisätä tietoa liitosta ja jäsenjärjestöistä, edistää myönteistä suhtautumista liiton jäsenyyteen sekä tavata jäseniä, mediaa ja muita sidosryhmiä. 2.6 Kansainvälinen edunvalvonta Insinööriliitto on jäsenenä useissa kansainvälisissä organisaatioissa. Teollisuuden puolella näitä ovat IndustriAll Global, IndustriAll Europe sekä Pohjoismaiset teollisuustyöntekijät IN. IL on jäsenenä myös Eurocardesissa. Palvelusektorilla liitto on kansainvälisesti järjestäytynyt UniGlobal -liittoon, joka on jakautunut useisiin sektoreihin ja alueellisiin toimijoihin Liiton kansainvälisen toiminnan painopiste on teollisuussektorilla, jolla IL:n jäsenistä suurin osa työskentelee. IL tekee solidaarisuustyötä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen jäsenenä. Kaikkien kansainvälisten järjestöjen yhteiset tavoitteet sisältävät työolojen parantamisen globaalisti, työntekijän toimeentulon omalla työllään, järjestäytymisen edistämisen sekä työntekijöiden kouluttamisen omien työelämän oikeuksiensa suhteen. 3 Järjestö- ja kenttätoiminta 3.1 Yleistä 3.2 Asiakaspalvelu Järjestöyksikön keskeinen tehtävä on liiton toimintojen ja toimialojen kehittäminen. Liitto tukee paitsi jäsenaktiiveja myös rivijäseniä koulutuksella ja neuvonnalla sekä tehostuneella asiakaspalvelulla tavoitteena jokaisen jäsenen mahdollisimman hyvä selviytyminen paikallisista ja valtakunnallisista järjestötehtävistä sekä työelämän haasteista. Liitto jatkaa Insinööriliiton 100-vuotishistorian kirjoittamisprojektia. Asiakaspalvelukeskus palvelee jäseniä laadukkaasti korostaen asiakaslähtöistä toimintatapaa. Palvelun laadussa kiinnitämme erityistä huomiota asiantuntemukseen, ystävällisyyteen ja ripeyteen.

6 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 6 (9) 3.3 Piiritoiminta Asiakaspalvelukeskus auttaa ja neuvoo jäseniä hyödyntämään tilanteeseensa sopivia liiton tarjoamia palveluita. Hoidamme työsuhdeneuvontaa ja jäsenyysasioita selkeissä kysymyksissä. Syvempää asiantuntemusta vaativat yhteydenotot asiakaspalvelu ohjaa liiton muiden asiantuntijoiden käsiteltäviksi. Liitto kehittää asiakaspalvelun toimintaa edelleen hiomalla toimintatapoja ja malleja sujuvammiksi ja kouluttamalla tiimin asiamiehiä. Asiakaspalvelun tukena olevia tietojärjestelmiä kehitämme yhdessä tietohallinnon kanssa. Liitto yhtenäistää piiritoimintaa ottaen huomioon alueelliset erot. IL aktivoi jäsenjärjestöjä alueelliseen yhteistoimintaan ja kannustaa alueyhdistyksiä vuorovaikutukseen opiskelijoiden paikallisyhdistysten kanssa. Piiritoiminnassa tuodaan aktiivisesti esille liiton tavoitteita ja palveluja. Työvaliokunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan piirien kokouksiin ja muihin alueellisiin jäsentilaisuuksiin. Alueasiamiehet toimivat liiton alueellisina edustajina, jäsenjärjestöjen tukena sekä avustavat yksittäisiä jäseniä tai työpaikkoja niiden työsuhteisiin ja jäsenyyteen liittyvissä ongelmissa. Alueasiamiehet toimivat lisäksi alueellisina YTN -asiamiehinä. 3.4 Jäsenkoulutukset 3.5 Tietohallinto Liitto keskittää ja yhdenmukaistaa koulutuksien suunnittelun, laadunvalvonnan ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden valintakäytännöt organisaatiossa. Koulutustiimi arvioi uusien koulutusideoiden ja pyyntöjen toteutuskelpoisuutta sekä kehittää nykyisten koulutuksien sisältöä. Tiimi kokoaa koko liitolle yhteisen koulutusportfolion, jonka tarkoituksena on tuoda koulutustarjonta helpommin jäsenjärjestöjen ja jäsenistön saataville. Koulutukseen liittyvät toiminnot keskitetään internetsivustolla yhteen paikkaan. Liitto laajentaa koulutustarjontaa kehittämällä uusia luentoja ja luentosarjoja perustuen jäsenistön ja jäsenjärjestöjen palautteeseen. Koulutustarjonnassa hyödynnämme toimiston ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta. Vuonna 2014 tietohallinto keskittyy uuden jäsenrekisterin kehittämiseen niin, että se on kaikilta osin käytössä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palomuurin ja laajakaistayhteyden osalta tietohallinto on toistaiseksi toiminut yhteistyössä TEKin ja SEFEn kanssa. Käytännön syistä oma palomuuri ja verkkoympäristö otetaan käyttöön alkuvuodesta Jatkamme liiton asiakaspalvelun tietojärjestelmien kehittämistä, kun uusi jäsenrekisteri on tuotannossa. Suunnitelmana on sulauttaa nykyinen dokumentin hallintajärjestelmä palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmään sekä uuteen Microsoft SharePoint Server pohjaiseen dokumentinhallintaan. Tavoitteena on saada järjestelmät käyttöön vuoden 2014 lopulla. Liitto käynnistää verkkopalvelujen kehittämisprojektin toisella vuosipuoliskolla. Projekti alkaa konseptisuunnitelman laatimisella palvelujen sisällöstä. Lähtökohtana on tuottaa nykyaikaiset, helposti päivitettävät sivut, joita jäsenen on helpompi käyttää ja joilta ajantasainen tieto löytyy nopeasti.

7 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 7 (9) 3.6 Viestintä Viestinnän tehtävä on edistää liiton edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista, lisätä liiton ja ammattikunnan tunnettavuutta, tukea jäsenistöä ja edistää liiton jäsenhankintaa ja -pitoa. Insinööri ilmestyy painettuna kahdeksan kertaa vuoden aikana sekä verkkolehtenä. Toimitus jatkaa painetun lehden, verkkolehden ja liiton verkkosivujen sisältöjen sekä muun verkkoviestinnän ja palvelujen kehittämistä. Uutiskirje ilmestyy 8 10 kertaa vuodessa. Järjestötiedote toimitetaan tarvittaessa hallituksen kokouksen jälkeen. Jäsenet saavat halutessaan Insinööriliiton kalenterin. Liiton esite-, opas-, markkinointi- ja muu materiaali pidetään ajan tasalla ja sitä uusitaan muun muassa liiton nimen vaihtumisen takia. IL vahvistaa henkilöstön, liiton hallituksen, jäsenjärjestöjen ja luottamushenkilöorganisaation viestinnällisiä valmiuksia järjestämällä koulutusta kysynnän ja tarpeen mukaan. Viestintä tukee jäsenhankintaa ja -pitoa markkinointiviestinnän eri keinoin. Viestintätiimi pitää yhteyttä ja järjestää tapaamisia eri viestintävälineiden toimituksiin ja yksittäisiin toimittajiin ja muihin sidosryhmiin. Liitto pitää tarvittaessa lehdistötilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä lähettää tiedotteita ja kannanottoja. IL:n viestintä tekee yhteistyötä Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen sekä tarvittaessa muiden ammattiliittojen kanssa muun muassa edunvalvonnassa ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä palkkaukseen liittyvissä asioissa. 3.7 Luottamushenkilöhallinto Insinööriliiton korkein päättävä toimielin on kaksi kertaa vuodessa koolle kutsuttava edustajakokous. Vuonna 2014 kevään kokous järjestetään Vaasassa ja syksyn kokous Helsingissä. Hallituksen kokous on noin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksia valmisteleva hallituksen työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ennen hallituksen kokousta. Hallituksen alaisina valmistelevina toimieliminä toimivat valiokunnat ja valtuuskunnat. Johtajat tapaavat ennen hallituksen työvaliokunnan kokousta valmistelevassa palaverissa. Hallituksen kokouksien jälkeen kokoontuu toimiston johtoryhmä (TJR). TJR ohjaa liiton toimiston toimintaa ja toimeenpanee hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan päätöksiä. 3.8 Henkilöstöhallinto Insinööriliitto huolehtii henkilöstön työkyvyn ylläpidosta ja ammattitaidosta panostamalla ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon, tavoite- ja kehityskeskusteluihin, esimiesten koulutukseen, yksilöiden kehittämiseen sekä henkilöstön vapaa-ajan harrastustoiminnan tukemiseen. IL järjestää henkilöstölleen keväisin TYKY-päivän ja syksyisin virkistyspäivän. Päivien aikana käsitellään ajankohtaisia työhön ja sen kehittämiseen liittyviä aiheita sekä liikutaan ja harrastetaan yhdessä.

8 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 8 (9) 3.9 Taloushallinto Vuonna 2014 jatkamme sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistä yhteistyössä tilintarkastajien kanssa. Painopisteenä on toimintakulujen seurannan yksinkertaistaminen organisaation sisäisessä toiminnassa ja jäsenmaksutuottojen jaksottaminen. Taloushallinto kehittää laskutusta ja jäsenmaksuliikennettä sujuvammaksi ja joustavammaksi kaikilta osin. Postituksia ja päivityksiä automatisoidaan. Jäsentietopalvelu erikoistuu asiantuntijatiimiksi ja huolehtii edelleen jäsenrekisterin kehittämisestä ja jäsentietojen (muun muassa sähköpostiosoitteiden), työpaikkatietojen ja jäsenmaksujen ajantasaisuudesta sekä toimintojen sujuvuudesta. Jäseniä palvelemme entistä yksilöllisemmin. 4 Koulutus- ja tutkimustoiminta 4.1 Koulutuspolitiikka 4.2 Urapalvelut Kaikki ammattikorkeakoulut joutuvat uudistuvan ammattikorkeakoululain myötä hakemaan toimilupia, jotka astuvat voimaan 2014 alusta yhtä aikaa rahoitusmallin muutoksen kanssa. IL on aktiivisesti mukana kehittämässä uutta järjestelmää. Tavoitteena on nykyistä korkealaatuisempi koulutus riittävän suurissa yksiköissä, jotka mahdollistavat monipuolisen koulutustarjonnan. Liiton tavoite on edelleen pienentää insinöörikoulutuksen sisäänottoa enintään 6000 vuotuiseen uuteen opiskelijaan. IL seuraa uudistuneen rahoitusmallin sekä uuden koulutusvastuujaon vaikutusta koulutuksen laatuun tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Liitto on mukana insinöörikoulutusohjelmien kansainvälisen akkreditointihankkeen pilotoinnissa. Varmistamme insinöörikoulutuksen kansainvälisen tason ja aseman FEANIn kautta. IL käynnistää hankkeita, joilla tuetaan tietoalalla työskentelevän jäsenkunnan työllistymisedellytyksiä koulutuksen keinoin. Tiivistämme entisestään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen sekä tietoalan eri kouluasteiden oppilaitosten kanssa. Liitto tukee Inssi-hankkeen jatkoa ja Inssi-foorumin toteuttamista keskeisenä vuotuisena insinöörikoulutuksen tapahtumana. Liitto järjestää koulutuspoliittisia tilaisuuksia yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa sekä tuotamme tavoitteitamme tukevaa koulutuspoliittista materiaalia. Haasteellisen työnhakutilanteen jatkuessa IL tarjoaa työnhaun tukemiseksi henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä järjestää työnhakuun liittyviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Toteutamme urakoulutusta jäsenyhdistyksistä ja yksittäisiltä jäseniltä saamamme palautteen pohjalta. Liitto kehittää sekä koulutusta että henkilökohtaista ohjaus-/valmennuspalvelua entistä monipuolisemmaksi lisäämällä urapalvelujen henkilöstöresursseja yhdellä uudella henkilöllä ja varaamalla määrärahan ulkopuolisten ohjaus- ja valmennuspalvelujen hankkimiseen.

9 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 9 (9) Julkaisemme edelleen kotisivujen jäsenosiossa työpaikkailmoituksia, markkinoimme jäsenkunnalle tätä omaa työnhakukanavaamme ja tehostamme työpaikkailmoitusten hankintaa. Lanseeraamme Insinööripörssi-nimen tilalle uuden jäsenkuntamme koostumusta paremmin kuvaavan nimen. Uuden toimenvälitysohjelman käyttöönoton myötä tarjoamme monipuolisemman CVpalvelun liittoyhteisön jäsenille. Liiton urapalveluja markkinoidaan koko jäsenkunnalle. Selkeytämme jäsensivujen työnhakuohjeita ja tarjoamme jäsenlehteen ja verkkolehteen ura-aiheisia artikkeleita. 4.3 Tutkimustoiminta Liitto toteuttaa perustutkimukset sekä jatkaa perustiedonkeruuta työmarkkinatutkimuksen, tietoalojen työmarkkinatutkimuksen, vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen sekä opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen avulla. IL seuraa tiiviisti työllisyystilanteen ja koulutusmäärien kehitystä. IL:n tutkimustiimi osallistuu Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tutkimukseen (esim. YTN -data) ja tekee neuvottelutoimintaa tukevia sopimusalakohtaisia YTN - kyselyjä. IL jatkaa ja kehittää tilastoyhteistyötä työnantajaliittojen ja EK:n kanssa. Liitto toteuttaa koulutuspoliittisen tutkimushankkeen, jossa pitkittäisaineistojen avulla seuraamme insinöörien työuria. Jatkamme vuonna 2009 aloitettua vuonna 2004 valmistuneiden työurien seurantaa sekä keräämme vuonna 2009 valmistuneiden viisivuotisuraseuranta-aineiston. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava Rajoja rikkova työ toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla jatkuu. 4.4 Nuorjäsentoiminta IL jalkauttaa nuorjäsentoimintaideologiaa ja tukee IOL:n sekä oppilaitoskohtaisten opiskelijayhdistysten toimintaa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä oppilaitosten henkilökuntaan ja pyrimme saamaan IL:n tarjoamat asiantuntijaluennot osaksi oppilaitosten opetussuunnitelmia. Liitto toteuttaa opiskelijatoiminnan koulutuskalenterin mukaiset koulutustilaisuudet sekä tarvittaessa paikallisyhdistyskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Huolehdimme jäsenrekrytoinnista oppilaitoksissa suunnitelmallisesti ottaen huomioon myös kansainvälisillä linjoilla opiskelevat insinööriopiskelijat. IL jakaa oppilaitoksissa työelämätietoutta henkilökohtaisten yhteydenottojen, luentojen ja luokkainfojen avulla sekä opastaa opiskelijoita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Liitto julkaisee insinööriopiskelijoiden palkkasuositukset ja korostaa opiskeluun sisältyvän harjoittelun palkallisuuden tärkeyttä. IL osallistuu nuorjäsentoiminnan kannalta oleelliseen sidosryhmätoimintaan sekä laatii vuoden aikana selkeän suunnitelman sidosryhmätoiminnan toteuttamisesta. Teemme viestintäsuunnitelman nuorjäsentoiminnalle.

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 4 2 0 0 3 Tervetuloa syyskokoukseen 22.11. Onko yrityksessäsi aikuinen yrityskulttuuri? f sivu4 f sivu6 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot