Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry

2 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä Työsuhde- ja neuvottelutoiminta Yleistä Asiamiestiimi Lakimiestiimi Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Projektitiimi Kansainvälinen edunvalvonta Järjestö- ja kenttätoiminta Yleistä Asiakaspalvelu Piiritoiminta Jäsenkoulutukset Tietohallinto Viestintä Luottamushenkilöhallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Koulutus- ja tutkimustoiminta Koulutuspolitiikka Urapalvelut Tutkimustoiminta Nuorjäsentoiminta... 9

3 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 3 (9) 1 Yleistä Toimintavuoden 2014 pääpainopiste on keskitetyn työmarkkinasopimuksen mukaisten työ- ja virkaehtosopimusten jalkauttaminen. Suomalaisen teollisuusohjelman valmistelu yhteistyössä muiden Teollisuuden Palkansaajien jäsenjärjestöjen kanssa on tulevan toimintavuoden keskeinen yhteistoimintaprojekti. Asiakaspalvelun uuden toimintamallin käynnistäminen vuoden 2013 aikana on parantanut jäsenpalvelujen laatua ja saatavuutta. Palvelun kehittyminen edelleen varmistetaan riittävän resursoinnin, koulutuksen ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla. Liiton koko toiminta perustuu onnistuneeseen jäsenhankintaan ja pitoon. Jäsenmäärän kasvun varmistaminen on koko liittoyhteisön vastuulla. 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta 2.1 Yleistä 2.2 Asiamiestiimi Työsuhde- ja neuvotteluyksikön keskeisimmät tehtävät ovat neuvottelu- ja sopimustoiminta, jäsenten työsuhdeneuvonta ja oikeudellinen avustaminen, luottamusmiesten tukeminen, jäsenhankinta ja pito sekä elinkeinopoliittinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Tulevana toimintavuonna asiamiehet ja lakimiehet toimivat kouluttajina keskusliiton omissa sekä kolmen eri neuvottelujärjestön (YTN, JUKO, KTN) ja Tietoalan toimihenkilöiden luottamusmiesten ja jäsenten koulutustilaisuuksissa. Merkittävä osa yksikön toimintaa on jäsenille annettava työ- ja virkasuhdeneuvonta ja riita-asiain hoito. Jäsenhankinnan ja pidon tehtävänä on turvata liiton toimintamahdollisuudet sekä saattaa mahdollisimman moni jäsenkelpoinen henkilö liiton edunvalvonnan piiriin. Elinkeinopoliittinen vaikuttaminen ja kansainvälinen edunvalvonta tapahtuu pääasiassa yhteistyöverkostojen kautta. Liitto on mukana Teollisuuden palkansaajien ajaman suomalaisen teollisuusohjelman valmistelussa. Jäsenkunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ohjelma saadaan mahdollisimman pian yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kesäkuussa käytäviin Euroopan parlamentin vaaleihin valmistelemme erillisen ohjelman yhdessä joidenkin suomalaisten ammattiliittojen kanssa. Vuonna 2014 asiamiesten tärkein tehtävä on uusien työehtosopimusten tulkintaan liittyvä neuvonta ja siihen liittyvät koulutukset sekä työpaikkatilaisuudet. Asiamiestiimi osallistuu kolmella sektorilla eri sopimusalojen työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin ja niihin liittyvien työryhmien työskentelyyn. Tiimi hoitaa eri sopimusalojen työehtosopimuksiin liittyvää edunvalvontaa. Osallistumme Akavan, YTN:n, KTN:n, JUKOn ja Teollisuuden palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen työryhmiin. Toimimme esittelijöinä liiton työmarkkinavaltuuskunnissa (KESVA, TESVA, VESVA).

4 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 4 (9) 2.3 Lakimiestiimi Tiimi osallistuu sopimusalojen kenttäkierrosten tilaisuuksiin, messuille sekä yritysyhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Neuvomme ja tiedotamme eri sopimusalojen työehtosopimusten sisällöstä ja autamme henkilöstön edustajia ja jäseniä työpaikoilla esiintyvissä ongelmatilanteissa. Ensisijaisesti hoidamme työpaikan muutostilanteet pitämällä työpaikoilla infotilaisuuksia, joissa kerromme liiton palveluista. Seuraamme ja pyrimme ennakoimaan työelämän tulevia muutoksia yhdessä luottamusmiesten kanssa. Työsuhdeneuvonnan painopiste on jäsenten työsuhdeongelmien yksilöllisessä hoitamisessa. Vuonna 2014 lakimiesten keskeinen tehtävä on jäsenten työsuhteiden päättymiseen eli päättösopimuksiin, työttömyysturvaan ja yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvä juridiikka. Lakimiehet hoitavat lainsäädännöllistä edunvalvontaa työskentelemällä Akavan, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Teollisuuden Palkansaajien sekä kansainvälisten järjestöjen eri työryhmissä. YTN ry:n eri aloille ja tietoalalle nimetyt lakimiehet osallistuvat neuvottelutoimintaan ja työryhmiin, hoitavat kyseisen alan erityiskysymyksiä alan työnantajien ja liittojen kanssa, pitävät infotilaisuuksia yrityksissä, osallistuvat alan taustaryhmätoimintaan ja seminaareihin sekä neuvovat ja kouluttavat luottamusmiehiä. Lakimiehet ylläpitävät työsuhdeneuvonnan jäsensivuja, tekevät työsuhdeoppaita sekä tiedottavat jäsenille esimerkiksi lainmuutoksista, oikeustapauksista ja uudesta oikeuskäytännöstä. Lakimiestiimi seuraa ja pyrkii ennakoimaan työelämän muutoksia sekä vaikuttamaan niihin koko jäsenistön edun mukaisesti. 2.4 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 2.5 Projektitiimi Insinööriliitto edistää jäsenkunnan työskentelymahdollisuuksia vaikuttamalla elinkeinopoliittisiin päätöksiin liiton tavoitteiden mukaisesti. Liitto edistää jäsenkunnan ammatinharjoittamisen edellytyksiä ja turvaa insinöörien työskentelymahdollisuudet erilaisissa muodollisia pätevyysvaatimuksia edellyttävissä tehtävissä. Tällaisia erityisaloja ovat muun muassa rakennusala ja julkishallinto. Huolehdimme insinööri-nimikkeen oikeasta käytöstä. Liiton elinkeinopoliittinen edunvalvonta tukee neuvottelutoimintaa toimialakohtaisen ja taloudellisen tiedon tuottajana Palkansaajien Tutkimuslaitoksen toimialaraporttien kautta. Järjestämme toimialaraporteista asiamiehille ja luottamushenkilöille koulutuksia, jotta heillä on toimialakohtaista tietoa ja osaamista. Valiokunnissa ja järjestöjohtajien neuvottelupäivillä parannamme jäsenjärjestöjen tietoutta ajankohtaisista elinkeinopoliittisista kysymyksistä. Edistämme aktiivisesti yrittäjiksi siirtyvien IL:n jäsenten jäsenpitoa sekä kaikkien insinööriyrittäjien järjestäytymistä liittoon. Liitto ylläpitää ajantasaisia yrittäjäsivuja IL:n kotisivuilla. Tuomme esiin IL:n jäsenkunnan ja insinööriopiskelijoiden mahdollisuudet valita urasuunnitteluunsa yrittäjyys. Edistämme sekä sivutoimisen että päätoimisen insinööriyrittäjyyden edellytyksiä. Projektitiimin tärkein tehtävä on varmistaa Insinööriliiton myönteinen jäsenmäärän kehitys tilanteessa, jossa ammattiliittojen jäsenmäärän kasvu on pysähtynyt.

5 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 5 (9) Tiimi keskittyy toimistotyönä tapahtuvaan markkinointiin sekä jäsenten kohtaamiseen kentällä. Markkinoinnin päätavoite on konkreettinen palveluiden markkinoinnin aloittaminen eroherkälle jäsenryhmälle vuoden 2014 aikana. Projektia varten liiton tarjoamat palvelut tuotteistetaan markkinointikelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Toimistotyön tärkein tavoite on varmistaa eroavien ja rästiläisten pitäminen jäsenenä. Käytämme soittoresursseja ja sähköpostimarkkinointia valmistuvien IOL:n jäsenten siirtämisessä muihin liiton jäsenjärjestöihin. Soittoja kohdennetaan myös liiton tilaisuuksissa tavattuihin ei-jäseniin. Liitto on mukana vuoden aikana 2-4 ammatillisessa messutapahtumassa. Tavoite on saavuttaa noin 500 jäsenyyden kannalta merkittävää kontaktia per messutapahtuma. Viikkoina toteutettava kevätkiertue toimii markkinointikanavana valmistuvien insinöörien siirtämiseksi muihin jäsenjärjestöihin. Ohjelma sisältää tietoiskun liiton toiminnasta ja työnhakuvalmennusta. Liitto jatkaa vuonna 2013 hyväksi havaittua Kesäkaravaania 5-6 avoimella yleisötapahtumalla ja 4-5 brunssilla. Tavoitteena on lisätä tietoa liitosta ja jäsenjärjestöistä, edistää myönteistä suhtautumista liiton jäsenyyteen sekä tavata jäseniä, mediaa ja muita sidosryhmiä. 2.6 Kansainvälinen edunvalvonta Insinööriliitto on jäsenenä useissa kansainvälisissä organisaatioissa. Teollisuuden puolella näitä ovat IndustriAll Global, IndustriAll Europe sekä Pohjoismaiset teollisuustyöntekijät IN. IL on jäsenenä myös Eurocardesissa. Palvelusektorilla liitto on kansainvälisesti järjestäytynyt UniGlobal -liittoon, joka on jakautunut useisiin sektoreihin ja alueellisiin toimijoihin Liiton kansainvälisen toiminnan painopiste on teollisuussektorilla, jolla IL:n jäsenistä suurin osa työskentelee. IL tekee solidaarisuustyötä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen jäsenenä. Kaikkien kansainvälisten järjestöjen yhteiset tavoitteet sisältävät työolojen parantamisen globaalisti, työntekijän toimeentulon omalla työllään, järjestäytymisen edistämisen sekä työntekijöiden kouluttamisen omien työelämän oikeuksiensa suhteen. 3 Järjestö- ja kenttätoiminta 3.1 Yleistä 3.2 Asiakaspalvelu Järjestöyksikön keskeinen tehtävä on liiton toimintojen ja toimialojen kehittäminen. Liitto tukee paitsi jäsenaktiiveja myös rivijäseniä koulutuksella ja neuvonnalla sekä tehostuneella asiakaspalvelulla tavoitteena jokaisen jäsenen mahdollisimman hyvä selviytyminen paikallisista ja valtakunnallisista järjestötehtävistä sekä työelämän haasteista. Liitto jatkaa Insinööriliiton 100-vuotishistorian kirjoittamisprojektia. Asiakaspalvelukeskus palvelee jäseniä laadukkaasti korostaen asiakaslähtöistä toimintatapaa. Palvelun laadussa kiinnitämme erityistä huomiota asiantuntemukseen, ystävällisyyteen ja ripeyteen.

6 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 6 (9) 3.3 Piiritoiminta Asiakaspalvelukeskus auttaa ja neuvoo jäseniä hyödyntämään tilanteeseensa sopivia liiton tarjoamia palveluita. Hoidamme työsuhdeneuvontaa ja jäsenyysasioita selkeissä kysymyksissä. Syvempää asiantuntemusta vaativat yhteydenotot asiakaspalvelu ohjaa liiton muiden asiantuntijoiden käsiteltäviksi. Liitto kehittää asiakaspalvelun toimintaa edelleen hiomalla toimintatapoja ja malleja sujuvammiksi ja kouluttamalla tiimin asiamiehiä. Asiakaspalvelun tukena olevia tietojärjestelmiä kehitämme yhdessä tietohallinnon kanssa. Liitto yhtenäistää piiritoimintaa ottaen huomioon alueelliset erot. IL aktivoi jäsenjärjestöjä alueelliseen yhteistoimintaan ja kannustaa alueyhdistyksiä vuorovaikutukseen opiskelijoiden paikallisyhdistysten kanssa. Piiritoiminnassa tuodaan aktiivisesti esille liiton tavoitteita ja palveluja. Työvaliokunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan piirien kokouksiin ja muihin alueellisiin jäsentilaisuuksiin. Alueasiamiehet toimivat liiton alueellisina edustajina, jäsenjärjestöjen tukena sekä avustavat yksittäisiä jäseniä tai työpaikkoja niiden työsuhteisiin ja jäsenyyteen liittyvissä ongelmissa. Alueasiamiehet toimivat lisäksi alueellisina YTN -asiamiehinä. 3.4 Jäsenkoulutukset 3.5 Tietohallinto Liitto keskittää ja yhdenmukaistaa koulutuksien suunnittelun, laadunvalvonnan ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden valintakäytännöt organisaatiossa. Koulutustiimi arvioi uusien koulutusideoiden ja pyyntöjen toteutuskelpoisuutta sekä kehittää nykyisten koulutuksien sisältöä. Tiimi kokoaa koko liitolle yhteisen koulutusportfolion, jonka tarkoituksena on tuoda koulutustarjonta helpommin jäsenjärjestöjen ja jäsenistön saataville. Koulutukseen liittyvät toiminnot keskitetään internetsivustolla yhteen paikkaan. Liitto laajentaa koulutustarjontaa kehittämällä uusia luentoja ja luentosarjoja perustuen jäsenistön ja jäsenjärjestöjen palautteeseen. Koulutustarjonnassa hyödynnämme toimiston ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta. Vuonna 2014 tietohallinto keskittyy uuden jäsenrekisterin kehittämiseen niin, että se on kaikilta osin käytössä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palomuurin ja laajakaistayhteyden osalta tietohallinto on toistaiseksi toiminut yhteistyössä TEKin ja SEFEn kanssa. Käytännön syistä oma palomuuri ja verkkoympäristö otetaan käyttöön alkuvuodesta Jatkamme liiton asiakaspalvelun tietojärjestelmien kehittämistä, kun uusi jäsenrekisteri on tuotannossa. Suunnitelmana on sulauttaa nykyinen dokumentin hallintajärjestelmä palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmään sekä uuteen Microsoft SharePoint Server pohjaiseen dokumentinhallintaan. Tavoitteena on saada järjestelmät käyttöön vuoden 2014 lopulla. Liitto käynnistää verkkopalvelujen kehittämisprojektin toisella vuosipuoliskolla. Projekti alkaa konseptisuunnitelman laatimisella palvelujen sisällöstä. Lähtökohtana on tuottaa nykyaikaiset, helposti päivitettävät sivut, joita jäsenen on helpompi käyttää ja joilta ajantasainen tieto löytyy nopeasti.

7 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 7 (9) 3.6 Viestintä Viestinnän tehtävä on edistää liiton edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista, lisätä liiton ja ammattikunnan tunnettavuutta, tukea jäsenistöä ja edistää liiton jäsenhankintaa ja -pitoa. Insinööri ilmestyy painettuna kahdeksan kertaa vuoden aikana sekä verkkolehtenä. Toimitus jatkaa painetun lehden, verkkolehden ja liiton verkkosivujen sisältöjen sekä muun verkkoviestinnän ja palvelujen kehittämistä. Uutiskirje ilmestyy 8 10 kertaa vuodessa. Järjestötiedote toimitetaan tarvittaessa hallituksen kokouksen jälkeen. Jäsenet saavat halutessaan Insinööriliiton kalenterin. Liiton esite-, opas-, markkinointi- ja muu materiaali pidetään ajan tasalla ja sitä uusitaan muun muassa liiton nimen vaihtumisen takia. IL vahvistaa henkilöstön, liiton hallituksen, jäsenjärjestöjen ja luottamushenkilöorganisaation viestinnällisiä valmiuksia järjestämällä koulutusta kysynnän ja tarpeen mukaan. Viestintä tukee jäsenhankintaa ja -pitoa markkinointiviestinnän eri keinoin. Viestintätiimi pitää yhteyttä ja järjestää tapaamisia eri viestintävälineiden toimituksiin ja yksittäisiin toimittajiin ja muihin sidosryhmiin. Liitto pitää tarvittaessa lehdistötilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä lähettää tiedotteita ja kannanottoja. IL:n viestintä tekee yhteistyötä Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen sekä tarvittaessa muiden ammattiliittojen kanssa muun muassa edunvalvonnassa ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä palkkaukseen liittyvissä asioissa. 3.7 Luottamushenkilöhallinto Insinööriliiton korkein päättävä toimielin on kaksi kertaa vuodessa koolle kutsuttava edustajakokous. Vuonna 2014 kevään kokous järjestetään Vaasassa ja syksyn kokous Helsingissä. Hallituksen kokous on noin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksia valmisteleva hallituksen työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ennen hallituksen kokousta. Hallituksen alaisina valmistelevina toimieliminä toimivat valiokunnat ja valtuuskunnat. Johtajat tapaavat ennen hallituksen työvaliokunnan kokousta valmistelevassa palaverissa. Hallituksen kokouksien jälkeen kokoontuu toimiston johtoryhmä (TJR). TJR ohjaa liiton toimiston toimintaa ja toimeenpanee hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan päätöksiä. 3.8 Henkilöstöhallinto Insinööriliitto huolehtii henkilöstön työkyvyn ylläpidosta ja ammattitaidosta panostamalla ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon, tavoite- ja kehityskeskusteluihin, esimiesten koulutukseen, yksilöiden kehittämiseen sekä henkilöstön vapaa-ajan harrastustoiminnan tukemiseen. IL järjestää henkilöstölleen keväisin TYKY-päivän ja syksyisin virkistyspäivän. Päivien aikana käsitellään ajankohtaisia työhön ja sen kehittämiseen liittyviä aiheita sekä liikutaan ja harrastetaan yhdessä.

8 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 8 (9) 3.9 Taloushallinto Vuonna 2014 jatkamme sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistä yhteistyössä tilintarkastajien kanssa. Painopisteenä on toimintakulujen seurannan yksinkertaistaminen organisaation sisäisessä toiminnassa ja jäsenmaksutuottojen jaksottaminen. Taloushallinto kehittää laskutusta ja jäsenmaksuliikennettä sujuvammaksi ja joustavammaksi kaikilta osin. Postituksia ja päivityksiä automatisoidaan. Jäsentietopalvelu erikoistuu asiantuntijatiimiksi ja huolehtii edelleen jäsenrekisterin kehittämisestä ja jäsentietojen (muun muassa sähköpostiosoitteiden), työpaikkatietojen ja jäsenmaksujen ajantasaisuudesta sekä toimintojen sujuvuudesta. Jäseniä palvelemme entistä yksilöllisemmin. 4 Koulutus- ja tutkimustoiminta 4.1 Koulutuspolitiikka 4.2 Urapalvelut Kaikki ammattikorkeakoulut joutuvat uudistuvan ammattikorkeakoululain myötä hakemaan toimilupia, jotka astuvat voimaan 2014 alusta yhtä aikaa rahoitusmallin muutoksen kanssa. IL on aktiivisesti mukana kehittämässä uutta järjestelmää. Tavoitteena on nykyistä korkealaatuisempi koulutus riittävän suurissa yksiköissä, jotka mahdollistavat monipuolisen koulutustarjonnan. Liiton tavoite on edelleen pienentää insinöörikoulutuksen sisäänottoa enintään 6000 vuotuiseen uuteen opiskelijaan. IL seuraa uudistuneen rahoitusmallin sekä uuden koulutusvastuujaon vaikutusta koulutuksen laatuun tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Liitto on mukana insinöörikoulutusohjelmien kansainvälisen akkreditointihankkeen pilotoinnissa. Varmistamme insinöörikoulutuksen kansainvälisen tason ja aseman FEANIn kautta. IL käynnistää hankkeita, joilla tuetaan tietoalalla työskentelevän jäsenkunnan työllistymisedellytyksiä koulutuksen keinoin. Tiivistämme entisestään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen sekä tietoalan eri kouluasteiden oppilaitosten kanssa. Liitto tukee Inssi-hankkeen jatkoa ja Inssi-foorumin toteuttamista keskeisenä vuotuisena insinöörikoulutuksen tapahtumana. Liitto järjestää koulutuspoliittisia tilaisuuksia yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa sekä tuotamme tavoitteitamme tukevaa koulutuspoliittista materiaalia. Haasteellisen työnhakutilanteen jatkuessa IL tarjoaa työnhaun tukemiseksi henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä järjestää työnhakuun liittyviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Toteutamme urakoulutusta jäsenyhdistyksistä ja yksittäisiltä jäseniltä saamamme palautteen pohjalta. Liitto kehittää sekä koulutusta että henkilökohtaista ohjaus-/valmennuspalvelua entistä monipuolisemmaksi lisäämällä urapalvelujen henkilöstöresursseja yhdellä uudella henkilöllä ja varaamalla määrärahan ulkopuolisten ohjaus- ja valmennuspalvelujen hankkimiseen.

9 Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 9 (9) Julkaisemme edelleen kotisivujen jäsenosiossa työpaikkailmoituksia, markkinoimme jäsenkunnalle tätä omaa työnhakukanavaamme ja tehostamme työpaikkailmoitusten hankintaa. Lanseeraamme Insinööripörssi-nimen tilalle uuden jäsenkuntamme koostumusta paremmin kuvaavan nimen. Uuden toimenvälitysohjelman käyttöönoton myötä tarjoamme monipuolisemman CVpalvelun liittoyhteisön jäsenille. Liiton urapalveluja markkinoidaan koko jäsenkunnalle. Selkeytämme jäsensivujen työnhakuohjeita ja tarjoamme jäsenlehteen ja verkkolehteen ura-aiheisia artikkeleita. 4.3 Tutkimustoiminta Liitto toteuttaa perustutkimukset sekä jatkaa perustiedonkeruuta työmarkkinatutkimuksen, tietoalojen työmarkkinatutkimuksen, vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen sekä opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen avulla. IL seuraa tiiviisti työllisyystilanteen ja koulutusmäärien kehitystä. IL:n tutkimustiimi osallistuu Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tutkimukseen (esim. YTN -data) ja tekee neuvottelutoimintaa tukevia sopimusalakohtaisia YTN - kyselyjä. IL jatkaa ja kehittää tilastoyhteistyötä työnantajaliittojen ja EK:n kanssa. Liitto toteuttaa koulutuspoliittisen tutkimushankkeen, jossa pitkittäisaineistojen avulla seuraamme insinöörien työuria. Jatkamme vuonna 2009 aloitettua vuonna 2004 valmistuneiden työurien seurantaa sekä keräämme vuonna 2009 valmistuneiden viisivuotisuraseuranta-aineiston. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava Rajoja rikkova työ toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla jatkuu. 4.4 Nuorjäsentoiminta IL jalkauttaa nuorjäsentoimintaideologiaa ja tukee IOL:n sekä oppilaitoskohtaisten opiskelijayhdistysten toimintaa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä oppilaitosten henkilökuntaan ja pyrimme saamaan IL:n tarjoamat asiantuntijaluennot osaksi oppilaitosten opetussuunnitelmia. Liitto toteuttaa opiskelijatoiminnan koulutuskalenterin mukaiset koulutustilaisuudet sekä tarvittaessa paikallisyhdistyskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Huolehdimme jäsenrekrytoinnista oppilaitoksissa suunnitelmallisesti ottaen huomioon myös kansainvälisillä linjoilla opiskelevat insinööriopiskelijat. IL jakaa oppilaitoksissa työelämätietoutta henkilökohtaisten yhteydenottojen, luentojen ja luokkainfojen avulla sekä opastaa opiskelijoita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Liitto julkaisee insinööriopiskelijoiden palkkasuositukset ja korostaa opiskeluun sisältyvän harjoittelun palkallisuuden tärkeyttä. IL osallistuu nuorjäsentoiminnan kannalta oleelliseen sidosryhmätoimintaan sekä laatii vuoden aikana selkeän suunnitelman sidosryhmätoiminnan toteuttamisesta. Teemme viestintäsuunnitelman nuorjäsentoiminnalle.

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymä Agronomiliiton strategia 2020

Valtuuston hyväksymä Agronomiliiton strategia 2020 Valtuuston hyväksymä 28.11.2014 0 Agronomiliiton strategia 2020 Valtuuston hyväksymä 28.11.2014 1 Agronomiliiton strategia 2020 Yhteinen visiomme Missiomme Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet Turvaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

AMIn ihmisen mittainen tavoite lievittää mielenterveyden häiriöitä ja parantaa ja tukea arjen elämänhallintaa

AMIn ihmisen mittainen tavoite lievittää mielenterveyden häiriöitä ja parantaa ja tukea arjen elämänhallintaa AMIn ihmisen mittainen tavoite lievittää mielenterveyden häiriöitä ja parantaa ja tukea arjen elämänhallintaa Helena Pesola 12.2.2015 1 Kuntoutuspalvelujen muotoilu lähtee asiakkaiden tarpeista Kela on

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 35. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot