16 Tietotekniikan palvelualan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16 Tietotekniikan palvelualan"

Transkriptio

1 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova. Mitä kaikkea se sisältää? 10 Luottamuksen rakentajat

2 Muista ilmoittautua Tietoalan toimihenkilöiden kevätkokoukseen! Katso tarkemmat tiedot takakannesta, tule ja osallistu. Uusi vuosi, uusi tilanne 1:2012 TÄSSÄ NUMEROSSA Hyvä työergonomia auttaa jaksamaan paremmin töissä. Lue miten voit vaikuttaa siihen itse Nouseeko Nokia vielä takaisin nousujohteiselle uralle vai viekö se pikkuhiljaa toimintonsa pois Suomesta ja kuittaa oman yhteiskuntavastuunsa tuhdeilla irtisanomispaketeilla? 6 Tietoalan toimihenkilöiden hallitukseen valittiin taas muutama uusi jäsen kaksivuotiskaudelle. Tässä lehdessä on koko hallitus esittelyssä. 3 Uusi vuosi, uusi tilanne 4 Työn tekemisen ehdot 5 Mihin it-ala on menossa? 6 Tietoalan hallitus kaudelle 2012 Tiukka, mutta rauhallinen luottamuksen 9 rakentaja 10 Meidänkin työpaikalle luottamusmies? 11 Luottamusmieskoulutus UIL palvelee: äänitorvi edunvalvoja 12 asiantuntija 15 Ergonomia kuntoon työpaikalla Pysyvä työvoiman tarve edellyttää 16 toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten käyttämistä 18 Kevätkokous Tulevaisuuden IT-strategiasi 19 Kesän mökkihaku on nyt käynnissä 19 Tapahtumakalenteri Määräaikaiset työsuhteet ovat nousseet tietoalalla suureksi puheenaiheeksi. Tietoalan lakimies esittelee muutaman tuoreen oikeustapauksen. PUHEENJOHTAJALTA Tietoalan toimihenkilöiden toiminnassa on lyhyessä ajassa tapahtunut paljon suuria muutoksia ja nyt on aika palata normaaliin jatkuvaan muutokseen. Tällä tarkoitan sitä, että nyt kun siirtymisemme Uusi Insinööriliitto UIL ry:hyn on tapahtunut ja alalle on solmittu uusi kaksivuotinen raamisopimuksen mukainen työehtosopimus, meidän pitää keskittyä työpaikkatasoiseen edunvalvontaan ja jäsentemme auttamiseen. Alamme asiakkaiden oman henkilökunnan vähennykset vaikuttavat suoraan ja välillisesti monen yrityksen toimintaan ja siten myös näiden yritysten henkilökuntaan. Samoin tuotannon siirtoja ulkomaille on tapahtunut jo pitempään. Näiden molempien syiden takia irtisanomisia ja lomautuksia on ollut alallamme yritysten pyrkiessä sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Ikävää tässä sopeuttamisessa ja tuloksen teossa on se, että se aina kohdentuu työntekijöihin. Onkin erittäin tärkeää, että meillä on osaava ja hyvin tehtävistään perillä oleva luottamusmiesverkosto. Tavoitteena täytyy olla, että kaikilla työpaikoilla on valittu luottamusmies ja että näille valituille luottamusmiehille tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua tehtäviinsä ja että he saavat työhönsä liitosta tarvitsemaansa tukea. Uuden luottamusmiehen on erittäin vaikea yksin yrittää selviytyä tehtävissään. Hän on ensimmäinen henkilö, jolta jäsenet kysyvät neuvoja ja apua sitä tarvitessaan. Häneen profiloituu paikallisesti koko alan edun valvonta ja hän on myös se, johon liitto jäsenilleen profiloituu. Jatkuvasti lisääntyvä paikallinen sopiminen lisää myös vaatimuksia luottamusmiesten osaamiselle. Heidän täytyy pystyä neuvottelemaan työnantajien kanssa hyvinkin moninaisissa tilanteissa. Tietoalan jäsenen on tärkeää tietää, että tarvitessaan apua hän voi ottaa yhteyttä henkilöstön edustajiinsa tai liittoonsa. Me jokainen olemme elämäntilanteessamme ainutkertaisia ja jokaisella meillä on erilaisia asioita, joihin tarvitsemme vastauksia. Kukaan ei osaa ja pysty vastaamaan niihin kaikkiin, mutta parhaamme mukaan pyrimme auttamaan oikean tiedon löytämisessä. Ammattiyhdistysliike on vain jäseniään varten. Sen tarkoitus on joukkovoimalla ajaa meidän kaikkien yhteistä etuamme. Tässä hetkessä se on tärkeää muistaa, kun työelämässä ja arvomaailmassa on tapahtumassa arvojen kovenemista. Enää ei olla valmiita jakamaan entiseen tapaan yrityksen tulosta työntekijöiden ja omistajien kesken, vaan mieliala tuntuu olevan, että kaiken hyvän pitäisi sataa omistajien laariin. Myöskään työn arvostus ei ole enää samaa kuin aiemmin. Toisia tehtäviä pidetään arvok kaampina kuin toisia aivan eri lailla kuin aiemmin. Sekin koetaan oikeutetuksi, että samasta työstä ei tarvitsisi maksaa samaa palkkaa kaikille, vaan jokaiselle voidaan aivan hyvin maksaa eri palkkaa ja palkkojen erot voivat olla todella suuria. Pienemmästä palkasta vaan jää talolle enemmän ja sillä siisti. Tämä tilanne on työntekijöille erittäin epäoikeudenmukainen. Työntekijä joka on esimerkiksi laman aikaan tullut töihin, ei parempinakaan aikoina saa tasokorotusta palkkaansa, vaikka uusien henkilöiden rekrytoinnissa joudutaan anta maan parempi aloituspalkka. Tällä tavoin syntyneet palkkaerot eivät vält tämättä koskaan tasoitu, vaan eriarvoisuus jatkuu läpi työuran. Suomessa ei ole minimipalkkalakia ja jollemme me itse järjestäytymällä pidä huolta siitä, että alallamme maksetaan työhön ja koulutukseen nähden kohtuullista palkkaa, niin kukaan muu ei meidän puolestamme sitä tee. Sama koskee myös muita työsuhteen ehtoja. Työnantajat kokevat hyvin yleisesti maksamansa kännykän ja puhelujen oikeuttavan, että työntekijälle voidaan soittaa koska tahansa ilman erillistä korvausta, kun tarvitsee tehdä vain joku pikkujuttu. Matka-aikahan on ollut alallamme jo pitkään kiistakapula, joka pitäisi myös saada ratkaistua työntekijöitä tyydyttävällä tavalla. Ei voi lähteä siitä, että matkustaminen on aina työntekijälle pelkkä ilo ja siksi sitä ei tarvitse laskea työajaksi. Kuten jo edellä esittämieni esimerkkien pohjalta voi havaita, ovat meille kaikki jäsenet arvokkaita ja kaikkien jäsenten etujen ajaminen on jo peruskysymys. Tätä varten me vaihdoimme syksyllä keskusliittoa, koska oikeasti uskomme pystyvämme UIL:ssä isomman liiton tuella ajamaan paremmin jäsentemme etuja. Tämä oli itse asiassa jo nähtävissä syksyn työehtosopimusneuvotteluissa, kun jouduimme yhdessä YTN:n kanssa antamaan alalle useammankin lakkovaroituksen ja jopa lakkoilemaan joillakin työpaikoilla ennen sopimukseen pääsemistä. Tämän toimen vaikuttavuus oli aivan eri luokkaa kuin mitä Tietoala yksin olisi saanut aikaiseksi Erton jäsenjärjestönä, vaikka koko ajan olemme olleet jäsenmäärältään tietoalan suurin ammattiyhdistys. Tietoala on tietotekniikan palvelualan ehdottomasti isoin tekijä ja alamme henkilöstön edustajissa edustavuutemme on vieläkin vahvempi. Syksyn muuttuneissa sopimuskuvioissa Erto ja Pro yrittivät esittää, ettei sopimuksemme ole yleissitova, mutta tähän tuli lopullinen niitti kun yleissitovuuden vahvistamislautakunta antoi päätöksen, jolla se vahvisti Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen yleissitovaksi. Tästä meidän on hyvä jatkaa eteenpäin ja kehittää yhdessä työolojamme. Kevättä toivottaen, Esa Koskinen Tietoalan Toimihenkilöt ry puheenjohtaja 2 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

3 JUURI NYT JUURI NYT Työn tekemisen ehdot Mihin it-ala on menossa? Teksti: Minna Anttonen Työn tekemisen vähimmäisehdot määritellään työehtosopimuksessa. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä ovat palkat, työajat ja erilaiset korvaukset. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Työehtosopimus on ns. pakottava. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimuksessa ei voida sopia työntekijän kannalta huonommista ehdoista, ellei tällaista erikseen TES:ssa mainita. Työntekijä ei esimerkiksi voi sopia tulevansa töihin pienemmällä palkalla kuin työehtosopimuksen 6 vähimmäispalkkataulukossa on määrätty. Sen sijaan työntekijä voi työsopimuksessa sitoutua omalta puoleltaan esimerkiksi kolmen kuukauden irtisanoutumisaikaan, vaikka se TES:n mukaan olisi vain kaksi viikkoa tai kuukausi (TES, Liite 7). Työaikaa koskevista TES:n määräyksistä ylitöitä koskevat määräykset vaikuttavat ensi lukemalta hyvin monimutkaisilta. Sitä ne ovatkin. Tietoalan TES:ssa on sovittu lakia lyhyemmistä työajoista. Siitä juontuu termi lisätyö, jolla tarkoitetaan TES:n säännöllisen enimmäistyöajan (7,5 h päivässä ja 37,5 h viikossa) ja pisimmän lainmukaisen säännöllisen työajan (8 h päivässä ja 40 h viikossa) välillä tehtävää työtä. Tästä lisätyöstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka. Vasta tämän lisätyön tultua täyteen alkaa ylitöiden laskenta. Ylitöitä tehdessä kannattaa huomioida viikoittaista vapaa-aikaa eli viikkolepoa koskeva määräys (13 ). Jos viikonloppuna tekee ylitöitä ja viikkolepo jää lyhyemmäksi kuin 35 tuntia, on työntekijällä oikeus saada korvauksena menetetystä viikkolevosta vapaata yhtä pitkä aika kuin hän vapaapäivänä käytti työn tekemiseen. Saamatta jääneen viikkolevon voi korvata myös rahalla, jos työntekijä siihen suostuu. Korvaus on yksinkertainen tuntipalkka työhön vapaa-aikana käytetyiltä tunneilta. Melko vähäiselle huomiolle tietoalan työntekijöiden keskuudessa on jäänyt määräys puhelinsoittokorvauksesta (15 ). Jos työntekijä vastaa vapaa-aikanaan työpuheluun, on hänellä oikeus saada tästä korvaus. Puhelinsoittokorvausta ei kuitenkaan makseta, jos kyseessä on ns. hälytyskutsu, jonka perusteella tehdään hälytystyötä (16 ). Puhelinsoittokorvaus tulee puhelusta, jonka aikana mahdollinen ongelma ratkaistaan. Varallaolon (14 ) aikana tulleesta kutsusta työhön ei tule puhelinsoittokorvausta eikä hälytysrahaa. Jos työntekijä on epähuomiossa sopinut jostain työehdosta työehtosopimusta huonommin, on työsopimus tältä osin pätemätön ja työntekijällä on oikeus vaatia sen oikaisemista. Jos palkka on ollut TES:n määrittelemää tehtäväryhmän ja vaatimustason mukaista vähimmäispalkkaa pienempi, voi työntekijä saada palkkaan oikaisun myös takautuvasti. Paikallisella eli yrityskohtaisella sopimuksella voidaan joistakin TES:n määräyksistä sopia toisin (25 ). Tällaisen sopimuksen työntekijöiden puolesta tekee luottamusmies. Tietoalan TES:n mukaan voidaan sopia toisin esimerkiksi varallaolosta tai puhelinsoittokorvauksista. Luottamusmiehen ei kuitenkaan tulisi suostua sopimaan työehdoista huonommin kuin TES:ssa on määritelty. Paremmin saa aina sopia. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen pääset lukemaan esimerkiksi sivulta Jos työntekijä vastaa vapaaaikanaan työpuheluun, on hänellä oikeus saada tästä korvaus. Nokia julkaisi vuosi sitten strategiamuutoksensa, jonka yhteydessä Nokian toimitusjohtaja Steven Elop tuli ohimennen haukkuneeksi yhtiönsä parhaiten markkinoilla pärjänneet Symbianpohjaiset puhelimensa vanhentuneeksi tekniikaksi Nokian suuntautuessa Windowspuhelimiin Microsoft yhteistyön vauhdittamana. Uuden strategian taitamaton lanseeraaminen syöksi Nokian alamäkeen ja irtisanomisiin. Samalla se syöksi myös Suomen it-alan rajuun rakennemuutokseen. Nokian mobiilipuolen alihankintafirmat, muun muassa Digia ja Ixonos, joutuivat raskaaseen irtisanomiskierteeseen. Syksyllä Nokia ulkoisti työntekijää Accenturelle ja samalla tuo väki tuli tietotekniikan palvelualan piiriin. Tilanne näytti tuolloin siirtyneiden työntekijöiden osalta lupaavalta. Valitettavasti Nokian bisnesten alamäki on jatkunut ja yhtiö on jatkanut irtisanomisia myös verkkoyhtiössään Nokia Siemens Networksissä. Nokian alamäki on heijastunut muuhunkin alihankintaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä ja uusia yt-neuvotteluita irtisanomisineen on putkahtanut julkisuuteen. Nokian hiipuvan kysynnän takia Accenturella on myös tullut ongelmia ja parhaillaan yhtiössä on meneillään menettely, jossa osalle Nokialta siirtyneistä työntekijöistä tarjotaan ns. työsuhteen päättämispakettia. Nokia on ollut Suomen kruununjalokivi ja se on ollut merkittävä talouden veturi, joka on itse työllistänyt kymmeniätuhansia ihmisiä niin omassa yhtiössään kuin alihankintayrityksissä. Nyt tuo veturi on yskinyt pahasti ja myös aiheuttanut kovan turbulenssin Suomen it-alan yrityksissä, joista jo muutenkin siirretään työtä Intiaan ja muihin halvemman työvoiman maihin. Mihin Suomen it-ala on menossa? Nouseeko Nokia vielä takaisin nousujohteiselle uralle vai viekö se pikkuhiljaa toimintonsa pois Suomesta ja kuittaa oman yhteiskuntavastuunsa tuhdeilla irtisanomispaketeilla? Pystyvätkö jo hyvään nousuun päässeet pelifirmat, kuten Angry Birds -pelistä tunnettu ja helmikuussa Barcelonan mobiilitapahtumassa palkittu Rovio, paikkaamaan Nokian jättämän aukon it-alan työllistäjänä? Nokiakin palkittiin Barcelonassa, mutta paras peruspuhelin -sarjassa C3-00-mallin ansioista kyse on siis puhelimesta, jossa on Symbian -käyttöjärjestelmä! It-ala on nyt Suomessa tilanteessa, jossa olisi paljon osaavaa ja hyvin koulutettua väkeä saatavilla. Mutta osataanko tilanne kääntää voitoksi? Alan yrityksiä edustava Teknologiateollisuus pitäisi saada valtiovallan kanssa yhdessä talkoisiin, joissa kyettäisiin täsmäkouluttamaan vapautuvaa väkeä uusille bisnesaluille. Löytyykö päättäjiltä niin eduskunnassa kuin yritysten johdoissa riittävästi tahtoa rohkeasti panostaa koulutukseen ja työllistämistä edistäviin hankkeisiin tilanteen kääntämiseksi it-alan ja koko Suomen voitoksi? Jouko Malinen edunvalvontapäällikkö Uusi Insinööriliitto UIL ry Mihin Suomen it-ala on menossa? Nouseeko Nokia vielä takaisin nousujohteiselle uralle vai viekö se pikkuhiljaa toimintonsa pois Suomesta? Eija Hiltunen 4 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

4 HENKILÖT HENKILÖT Tietoalan hallitus kaudelle 2012 Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muodossa 1. Nimi ja paikkakunta 2. Roolisi Tietoalan toimihenkilöissä 3. Miksi olet mukana hallituksessa 4. Mitä odotat kuluvalta vuodelta 5. Mikä on ay-toiminnassa tärkeintä 1. Esa Koskinen, puheenjohtaja, Tietokarhu Oy, Helsinki. 2. Tietoalan puheenjohtaja, UIL:n hallituksessa Tietoalan edustajana. Jäsen UIL:n järjestövaliokunnassa ja Akavan edustajistossa Jäsenten oikeuksien ajaminen ja edunvalvonta on jo pitkään ollut lähellä sydäntäni pikäaikaisena luottamusmiehenä ja aktiivina. Ammattiyhdistystoimintaan olen osallistunut tavalla tai toisella jo 1980-luvun lopulta lähtien, kun tulin tälle alalle. 4. Toivon Tietoalan toimihenkilöiden vakiinnuttavan asemansa niin UIL:ssä kuin valtakunnallisestikin tietotekniikan palvelualalla alan vaikutusvaltaisimpana työntekijäjärjestönä. Tähän tavoitteeseen tarvitsemme kaikkien jäsentemme tukea. Myös jäsenmäärämme kasvun tulisi jatkua niin, että saavuttaisimme sen jäsenmäärän, mitä meillä oli Ertossa. Siirtymisemme yhteydessähän meiltä osa vanhoista jäsenistämme jostakin syystä jäi Ertoon, vaikka Erto ei enää olekaan sopimusosapuoli alallamme. 5. Edunvalvonta ja jäsenten oikeudenmukainen kohtelu. Ilman joukkovoimaa emme pystyisi alallamme neuvottelemaan kilpailukykyisiä työehtosopimuksia ja ajamaan muuttoinkaan yhteisiä etujamme. 1. Juha Reinisalo, varapuheenjohtaja, Tieto Finland Oy, Jyväskylä. 2. Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja ja TES-neuvottelija. Edellä mainituissa tehtävissä tuuraan tarvittaessa puheenjohtajaa sekä edunvalvontavaliokunnassa työstetään kaikkea edunvalvontaan liittyviä asioita ja hallitus linjaa lopulliset päätökset, jotka viedään lopullisesti TES-neuvotteluihin. Lisäksi olen työpaikallani henkilöstö nedustaja ja luottamusmies. Minut on nimetty Tietoalan edustajana liiton edustajiston jäseneksi. 3. Vaikuttamassa alan työehtosopimukseen. 4. Mitä kaikkea uutta vuosi tuokaan tullessaan, uudessa toimintaympäristössä edunvalvonnan saralla. 5. Tärkeintä on vaikuttaminen työntekijän asemaan ja työehtoihin sopimustoiminnan kautta. 1. Ari Koskelin, rahastonhoitaja, Tieto Finland Oy, Nurmijärvi. 2. UIL:n edustajakokouksen jäsen ja järjestövaliokunnan varajäsen. 3. Olen ollut ns. ay-aktiivi lähes kolmekymmentä vuotta ja voisi sanoa, että en vaan osaa lopettaa. 4. TES-rintamalla rauhallisempaa mutta valitettavasti eri firmoissa nuo henkilöstön vähentämiset eivät todennäköisesti vielä vähene. Lisäksi toivon/odotan, että saamme tilanteemme vakiintuman ja jäsenmäärämme kasvamaan uudessa järjestöympäristössä. 5. Työsuhteen ehtojen valvonta ja parantaminen vastikkeena työnantajan jatkuvalle ehtojen huonontamispyrkimyksille. 1. Pirkko Venäläinen, sihteeri, Aditro Oy, Helsinki. 2. Tietoalan toimihenkilöt ry:n työvaliokunnan jäsen, UIL:n edustajakokouksen jäsen. 3. Olen mukana, koska Aditro Oy:n hyvä järjestäytymisaste mielestäni edellyttää sitä. Haluan olla mukana vaikuttamassa työehtojen parantamiseen ja osallistua työhyvinvoinnin kehittämiseen. 4. Odotan, että saamme jäsenmäärän nousuun ja sitä kautta hyvät vaikutusmahdollisuudet kehittämään työpaikkojemme edunvalvontaa. Odotan toiminnan jatkuvuutta ja sen myötä myös nuorempien jäsenten kiinnostuvan edunvalvonnasta ja olemaan aktiivisena kehittämään niin edunvalvontaa kuin muuta ammattiyhdistystoimintaa alan työpaikoissa. 5. Minulle on tärkeää, että mm. työehtosopimusta noudatetaan työpaikallani ja se, että työhyvinvointiasiat ovat kunnossa työpaikallani. Pidän tärkeänä sitä, että mm. ikäsyrjintää työpaikallani ei sallita. Jos eläkeikää halutaan nostaa, niin pidän tärkeänä, että myös työnantajat osallistuvat aidosti siihen, että työuraa voidaan jatkaa. 1. Nina Räsänen, viestintävastaava, Fujitsu Finland Oy, Nurmijärvi. 2. Pääluottamusmies, Fujitsu Finland Oy, Tietoalan hallituksen jäsenvuodesta 2009, Tietoalan edunvalvontavaliokunnan jäsen, UIL edustajiston varajäsen, Helsingin Insinöörit ry:n työmarkkinajaoksen jäsen. 3. Haluan vaikuttaa asioihin ja olla mukana toiminnassa. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan ja verkostoitumaan. 4. Hyvää yhteistyötä eri tahojen välillä. 5. Tärkein tehtävä on neuvotella työehtosopimus työnantajaliiton kanssa. Valvoa, että työehtosopimusta noudatetaan, pidetään huolta työntekijöiden oikeuksista ja työehdoista. 1. Jari Kähkönen, verkkotiedotusvastaava, Sofor Oy, Lapua. 2. Tietoalan hallituksessa 6. vuosi menossa. Lisäksi kuluvana vuonna toimin Tietoalan verkkotiedostusvastaavana ja kuulun myös viestintävaliokuntaan. 3. Ennen hallitukseen tuloa olin toiminut luottamusmiehenä yhteensä jo yli 10 vuotta ja jonkinlainen ajatus jo tuolloin pyöri pääs säni osallistumisesta hallitustyöskentelyyn. Tähän kun vielä lisää erään tuttavani pyyntö asettua ehdolle hallitusta valittaessa, niin tässä sitä nyt ollaan jo jokunen vuosi oltu. 4. Odotan mielenkiinnolla, miten yhteistyö uuden TES -sopijapuolen kanssa etenee tänä vuonna, ja paljonko yhdessä pystymme toimintatapojamme ja muita asioita kehittämään. 5. Kyllähän se tärkeimpiä asioita on ehdottomasti työehtosopimustoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen Tietoalalla. Tähän tietysti oleellisena osana kuuluvat edunvalvonnalliset asiat. 1. Heikki Niemissalo, mökkivastaava, Logica Suomi Oy, Helsinki. 2. Logican varapääluottamusmies, Tietoalan hallituksen varsinainen jäsen, mökkivastaava, UIL edustajokokouksen varajäsen, Logican henkilöstö ry:n pj. 3. Haluan parantaa tietoalan edunvalvontaa. 4. Terveyttä ja rentoa meininkiä. 5. Edunvalvonta. 1. Mika Untolehto, tapahtumavastaava, Solteq Oyj, Helsinki. 2. Hallituksen jäsen kolmatta vuotta, toista vuotta tapahtumavastaava, pääluottamusmies. 3. Minut pyydettiin reilu 3 vuotta sitten hallitukseen koska olen nuorempi pääluottamusmies ja haluttiin nuorempaakin näkemystä hallitukseen. 4. Odotan tulevalta vuodelta parempaa etujen valvontaa uuden liiton avustuksella ja että voimme palvella entistäkin paremmin jäseniämme ja valvoja heidän etujaan. 5. Mielestäni tärkeintä on valvoja jäsentemme etuja ja puuttua epäkohtiin mahdollisimman nopeasti. Myös meidän työehto sopimuksen kehittäminen on tärkeää. 1. Sami Vuolanne, F-Secure Oyj, Helsinki, kotipaikkakunta Hyvinkää. 2. Hallituksen jäsen vuodesta 2003, viestintävaliokunnan jäsen. F-Secure Oyj:n pääluottamusmies vuodesta Pystyn sitä kautta osallistumaan alan edunvalvontaan siellä, missä asioista päätetään. 4. Yhteistyö UIL:n kanssa paranee koko ajan, kun opimme toisemme ja sitä kautta jäsenistön edunvalvontaan saadaan entisestään lisää tehokkuutta. 5. Oikeudenmukaisuus. Lakia ja sopimuksia tulee noudattaa ja neuvottelutilanteissa molempien osapuolien tulee olla tasavertaisia. Pitää myös muistaa, että vastakkainasettelun aika on ohi. 1. Markku Syrjälä, Tieto Oyj, Jyväskylä. 2. Uusi Insinööriliitto UIL ry:n edustajakokouksen varajäsen. Työpaikalla henkilöstön edustaja ja varatyösuojeluvaltuutettu sekä Jyväskylän alueellinen luottamusmies ainakin maaliskuun loppuun asti. Tietoväki ry:n sihteeri ja hallituksen jäsen. 3. Tietoalan hallitus on paikka, jossa on mahdollisuus vaikuttaa tietotekniikan palvelualalla työskentelevien työehtojen kehittymiseen. Teemme työtä jokaisen alalla olevan puolesta. 4. Odotan kuluvalta vuodelta rauhallisempaa työmarkkinavuotta kuin viime vuosi. Toivon, että saamme viilattua Tietoalan toimihenkilöt ry:n entistä vahvemmaksi edunvalvojaksi ja jäsenten palvelijaksi. 5. Hyvä jäsenten edunvalvonta. Erästä slogania lainaten Yksin voi tehdä monia asioita - edunvalvonta on yhteistyötä. 1. Jari Mörsky, Isoworks Oy. Helsinki. Uusi hallituksen jäsen. 2. Tekninen asiantuntija, varaluottamusmies, varajäsen Tietoalan hallituksessa. 3. Meidän firmaamme ei ollut edustettuna hallituksessa, joten ajattelin, että olisi hyvä olla asioista perillä. 4. Odotukset ovat varovaisen optimistiset. Omaksua mahdollisimman paljon tietoa, jotta voin toimia luottamustehtävässä hyvin. 5. Olen niin uusi vielä tässä ay-toiminnassa, että opettelen vasta kuvioita. 1. Arto Alanen, Aditro Oy, Helsinki. Uusi hallituksen jäsen. 2. Hallituksen varajäsen, edunvalvontavaliokunnan jäsen. 3. Haluan omalta osaltani kantaa korteni kekoon yhteisen hyvän puolesta. 4. Ensimmäinen hallituskausi varajäsenenä, niin eiköhän tämä mene lähinnä hallitustyöskentelyn ja prosessien opetteluun. 5. Yhteisten asioiden ajaminen. 1.Mika Thynell, atbusiness Oy, Vihti. 2. Luottamusmies 3. Haluan antaa oman panokseni alamme edunvalvontaan. 4. Hyväksi muodostuvaa yhteistyötä TES -osapuolien kesken (Tietoala - YTN). 5. Asioiden hoitaminen työpaikoilla hyvässä yhteishengessä. Työntekijänetu on työnantajan sekä päinvastoin. 1. Timo Salonen, Tieto Healthcare & Welfare Oy, Espoo. 2. Tällä hetkellä Tieto H&W -yhtiön luottamusmies ja Tiedon varapääluottamusmies, vapaa-ajanvaliokunnan jäsen ja UIL:n edustajiston jäsen. 3. Haluan tuoda oman viiteryhmäni jäsenten toiveet ja mielipiteet hallituksen tietoon 6 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

5 HENKILÖT HENKILÖT ja toimia parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien Tietoalan jäsenten hyväksi. 4. Odotan jäsenmäärän kovaa kasvua ja yhteistyön lujittumista UIL:n muiden toimijoiden kanssa. 5. Tavallisen perusjäsenen edunvalvonta. 1. Jyrki Kopperi, Logica Suomi Oy, Hyvinkää. 2. Järjestelmäasiantuntija, työsuojeluvaltuutettu, Logican henkilöstö ry:n vpj, Tietoalan hallitus, edunvalvontavaliokunnan jäsen, TES-neuvottelija, UIL:n edustajiston jäsen. 3. Kiinnostus ja halu vaikuttaa Tietoalan edunvalvontaan ja TES:iin. 4. Mahdollisimman vähän YT-neuvotteluita ja että työnantajien suurin into offshoreen laantuisi ja suomalainen työ nousisi arvoonsa. 5. TES:n tason säilyttäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. 1. Kirsi Huikarinen, Digia Oyj, Espoo. Uusi hallituksen jäsen. 2. Pääluottamusmies, Tietoalan hallituksen varajäsen, tapahtumavaliokunnan jäsen. 3. Haluan vaikuttaa tärkeissä työntekoon liittyvissä asioissa ja olla vaikutuskanavana oman työpaikan työntekijöille. 4. Odotan, että vuosi 2012 tuo positiivisia näkymiä työelämäämme ja pääsemme kehittämään työympäristöämme ja -yhteisöämme paremmaksi. 5. Mielekkään työympäristön ja -ehtojen edistäminen. 1. Markus Saukkonen, Kaakontieto Oy, Lappeenranta. 2. Hallituksen jäsen, tapahtumavaliokunnan jäsen, UIL:n koulutus- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan varajäsen, Tietoalan edustaja UIL:n Itä- ja Kaakkois- Suomen piirissä. 3. Mahdollista päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. 4. Tietoala saa vakiinnutettua asemansa UIL:ssa ja pystyy kasvattamaan jäsenmääräänsä. 5. Pitää huolta palkansaajien asioista. 1. Ilpo Komulainen, Cybercom Finland Oy, Tampere. 2. Cybercom Finlandin luottamusmies vuodesta 2002 (yrityksen nimi on muuttunut moneen kertaan). Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallituksen jäsen vuodesta Samaisesta vuodesta alkaen edunvalvontavaliokunnan jäsen. Tietoalan toimihenkilöiden edustaja UIL:n Hämeen ja Keski- Suomen piirissä. 3. Voidakseni osaltani edistää ja kehittää tietotekniikan palvelualan edunvalvontaa ja alan työsuhdeasioita. 4. Kun ei odota liikaa, niin ei suuresti pety. 5. Edunvalvonta laajasti käsitettynä. 1. Turkka Ahlstedt, IBM Oy, Vantaa. 2. Tietoalan hallituksen jäsen, myös edunvalvontavaliokunnan jäsen ja yksi TES-neuvottelijoista. 3. Työehtosopimuksen näkövinkkelistä Tietoalan hallitus on paikka, jossa voi vaikuttaa työehtosopimuksen sisältöön. Hallituksessa oleva pystyy seuraamaan ja vaikut tamaan asioiden etenemiseen. Hallitustyöskentely on edunvalvonnan ydintä. 4. Pahalta näyttää. Globaaliksi muuttunut toimintaympäristömme kurjistaa oloja kaikkialla. Ehkä tämä oli pakko tapahtua, jotta vauraus jakautuisi hieman tasaisemmin maapallolla. Euroopan kääntyminen kasvuuralle on minun odotukseni, mutta tuskin tuo tapahtuu vielä tänä vuonna. 5. Tärkein asia tietenkin on edunvalvonta. Ei pelkkä työehtosopimus, vaan sen lisäksi työympäristön kehittäminen ja elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen siten, että lapsillamme olisi odotettavissa turvallinen ja hyvä työelämä täällä Suomessa. 1. Antti Manninen, IBM Oy, Helsinki. 2. Olen ollut vuodesta 2005 alkaen toimihenkilöiden valitsemana luottamusmiehenä IBM:llä. Aikaisemmin toimin varaluottamusmiehenä ja IBM:n toimihenkilöyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2000 alkaen vuosina Olen ensimmäisenä varaedustajana Tietoalan hallituksessa. 3. Voi osallistua toimihenkilöitä koskevien sopimuksien valvomiseen ja tulevien sopimuksien valmisteluun. 4. Toivon riittävästi aikaa hoitaa työni ohella myös luottamusmiehen roolin vaatimat tehtävät hyvin ja suunnitellusti. 5. Pitää huolta, että koko alalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Varmistaa, että tuleviin lakeihin ja säännöksiin ei tule heikentäviä ja kierrettävissä olevien työsopimusehtoja. Kaikkea ei voi eikä saa sopia paikallisesti. 1. Eija Hirvonen, Capgemini Finland Oy, Lappeenranta. 2. Pääluottamusmies Capgemini Finland Oy, Tietoalan edunvalvontavaliokunnan jäsen, TES-työryhmä Matkamääräysten kehittäminen. 3. Haluan kehittää työehtoja ja edunvalvontaa kaikkien alalla työtä tekevien hyväksi. 4. Odotan mielenkiinnolla syksyn palkkaneuvotteluja paikallisen erän kohdentamisesta. 5. Edunvalvonta, niin työpaikkatasolla kuin valtakunnallisestikin. Työnantajapuoli tulkitsee joskus mm. TES:iä omaksi edukseen. Siksi on tärkeää, että työntekijöillä on käytettävissään taho, joka huolehtii heidän eduistansa. n Tiukka, mutta rauhallinen luottamuksen rakentaja Teksti: Tiina Sandberg Kuvat: Dani Rönnqvist ja Minna Nevalainen Jari Mörsky Jari Mörsky, 44. Varaluottamusmieheksi Isoworks Oy:lle joulukuussa valittu. Toimin teknisenä asiantuntijana eli tarjoan lähitukea asiakkaan tiloissa vuodesta 2006 lähtien Varmassa kolmen henkilön tiimissä. Työura alkoi VTT:llä, josta liikkeen luovutuksen kautta siirryin ensin Fujitsu Oy:lle ja sen jälkeen sen tytäryhtiölle Isoworks Oy:lle. Aikaisemmissa ammateissani kokin ja palomiehen töissä olen mielestäni saanut hyvän perustan kanssakäymiseen erilaisten ihmisten kanssa, luottamukselliseen työhön ja asiakaspalveluun. Hyvä luottamusmies ei menetä malttiaan vähästä, mutta ei myöskään mene siitä mistä aita on matalin. Suhteen rakentaminen työnantajan kanssa kysyy pitkää pinnaa ja kykyä katsoa asioita monelta kantilta. Hyvä luottamusmies muistaa kuitenkin aina, miksi ja kenen mandaatilla työtään tekee. Logican Jari Nevalainen on luottamustöissä konkari, Isoworksin Jari Mörsky tuore tapaus. Asenne on kuitenkin sama: vastapuolen kunnioittaminen ja neuvotteluyhteyden rakentaminen tuo parhaat tulokset, ja huonoja aikoja ei kannata jäädä odottelemaan. Miten ja miksi sinusta tuli luottamusmies? Nevalainen: Luottamusmiesurani alkoi IT-kuplan puhkeamisen aikoihin. Omalla työpaikalla ei ollut luottamusmiestä. Novon yt-neuvottelujen aikoihin teimme yhteistyötä Malisen Joukon kanssa. Tämä on parhaimmillaan rinnakkainen työura. Näen asioita toiselta kantilta, tapaan paljon ihmisiä, saan laajan näkemyksen yrityksen toiminnasta. Saan vaikuttaa asioihin. Mörsky: Meidän pääluottamusmiehemme on Kotkassa, ja minua on pidemmän aikaa kosiskeltu varaluottamusmieheksi. Joulukuussa päätin ottaa haasteen vastaan. Tunnen pääluottamusmiehemme entuudestaan. Mikä on haastavinta? Nevalainen: Alkuaikoina haastavinta oli seurata sivusta työpaikan kovalla kädellä tehtyä saneerausta. Myöhemmin haastavaa on ollut luottamuksen rakentaminen työnantajan ja luottamusmiesten välille, mutta olemme onnistuneet mielestäni aika hyvin. Parhaimmillaan riidat eivät liity henkilösuhteisiin, ainoastaan asiat riitelevät. Mörsky: Jouduin heti kärkeen tiukkaan paikkaan pääluottamusmiehen jouduttua pitkälle sairaslomalle. Hoidan siis hänen tehtäviään ihan kylmiltäni. Opettelemista on paljon. Hankalaa on, kun ei tiedä homman kiemuroita, ja joutuu kuitenkin keskustelemaan johdon kanssa tärkeistä asioista. Meillä on esimerkiksi 0,8 prosentin korotuserä vielä jakamatta. Kieli keskellä suuta pitää toimia, olla valpas, mutta nöyrä uusien asioiden edessä. Ohjeita luottamuksen rakentamiseksi? Nevalainen: Luottamus rakennetaan pienistä asioista pala kerrallaan. Pidetään kiinni sovituista asioista. Ymmärretään, että kummallakin osapuolella on omat roolinsa mutta intressit voivat olla yhteiset. Firman etu ei yleensä ole pois työntekijältä. Luottamus syntyy pitkäjänteisistä keskusteluista toimivan johdon kanssa. Siitä myös, että saan sen tiedon, mitä tarvitsen ja tiedän, että kukaan ei toimi selkäni takana. 8 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

6 HENKILÖT Jari Nevalainen Jari Nevalainen, 43. Logica Oy:n pääluottamusmies. Luottamusmiesurani alkoi vuonna 2000 luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä Toimin Microsoft-konsulttina, Office 365- ja Sharepoint tuoteasiantuntijana. Olen opiskellut Joensuun yliopistossa kasvatustieteitä. Työurani alkoi toimittajana ja Ylioppilaslehden päätoimittajana. 90-luvun puolivälissä aloitin työn webfirmassa, joka yhtenä ensimmäisten joukossa teki webbisivuja. Sittemmin olen toiminut myös käyttöliittymäsuunnittelijana ja ad:nä. Opettajaopinnot pätevöittävät monenlaiseen työhön. Minulle ne ovat antaneet valmiuksia erilaisten ihmisten kohtaamiseen, sosiaalisen perustan niin luottamusmies- kuin asiakastyöllekin. Moderni johto ymmärtää, että sillä ei ole kaikkea viisautta hallussaan, mutta pitää myös muistaa, että vastuu ja strategiset päätökset kuuluvat johdolle. Miten haluaisit kehittää työtäsi? Nevalainen: Parhaimmillaan hyvä yhteistyö tuo ennustettavuutta ja työrauhan. Mitä läpinäkyvämpää on toiminta, sen parempi. Toivoisin, että keskusteluyhteys vakiintuisi niin syvälle yrityksen arvoihin ja toimintakulttuuriin, että johdon tai luottamusmiesten vaihtuminen ei vaikuttaisi mitään. Eli yhteistyö ei olisi henkilösuhteista kiinni ja sitä ei voisi ohittaa. Ajan myötä näin tapahtuukin, minulla on vakaa luottamus... Mörsky: Toivon ensinnäkin, että pääsen pian luottamusmiesten perehdytyskurssille Meidänkin työpaikalle luottamusmies? Monella työpaikalla havahdutaan vasta siinä vaiheessa, kun huonot ajat ovat ovella. Huomataan, että tarvittaisiin luottamusmies. Valitettavan usein tuore luottamusmies joutuu lennosta YT-neuvotteluihin. Kannattaa kuitenkin hoitaa työpaikan edunvalvonta kuntoon ns. hyvän sään aikana, kun työnantajalla ja luottamusmiehellä on mahdollisuus rakentaa välejään rauhassa, ja luottamusmies voi kouluttautua tehtäväänsä rauhassa. UIL:n tietoalan asiamies Minna Anttonen kertoo, että yhä useammin työnantaja on yhteydessä liittoon, ja kysyy miten luottamusmiesvaali voidaan järjestää. Nykyaikainen työnantaja haluaa hoitaa asioita yhdessä työntekijöiden edustajan kanssa. Esimerkiksi paikallinen sopiminen onnistuu helpoiten luottamusmiehen kanssa. Miten järjestän vaalin? Perusta vaalitoimikunta. Koollekutsujana voi olla nykyinen luottamusmies tai kuka tahansa liiton jäsen. Liitto auttaa vaalin järjestämisessä. Vaali voidaan toimittaa sähköisesti tai perinteisenä lippuäänestyksenä. Usean toimipaikan yrityksissä sähköinen äänestys lienee kätevin vaihtoehto. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kuka tahansa Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsen tai YTN ry:n jäsenjärjestön jäsen. Tietoalan toimihenkilöiden ja UIL:n välillä on sovittu, että luottamusmieheksi valittavan UIL:n jäsenen tulee olla Tietoalan toimihenkilöiden jäsen tai paikallisjärjestön ja Tietoalan ns. kaksoisjäsen. Ennen ehdokkaaksi asettumista on hyvä tutkia työehtosopimuksen ohjeistusta luottamusmiehen ajankäytöstä. Esimerkiksi alle sadan henkilön yrityksissä työajasta oletetaan kuluvan luottamustoimeen vain 10 prosenttia. Lopullinen ajankäyttö sovitaan kuitenkin pääluottamusmiehen ja työnantajan kanssa erikseen, Anttonen neuvoo. Luottamusmies valitaan yleensä kahdeksi vuodeksi. Jos luottamusmiehiä on useita, valitaan heistä yksi pääluottamusmies - joko vaalilla, tai luottamusmiehet voivat sopia keskenään kenestä tulee pääluottamusmies. On tärkeää, että vaalista tiedotetaan riittävän näkyvästi. Että ihmiset tietävät koska vaali pidetään ja kuka on ehdolla. Virallinen vaalikuulutus on tehtävä kaksi viikkoa ennen vaalia, Anttonen jatkaa. Lisätietoja saat liitosta: ensi viikolla. Saan vähän raameja tähän työhön. Sitten odotan, että pääluottamusmies tulee töihin takaisin. Ja tietysti odotan, että saamme luotua hyvät suhteet työnantajan kanssa ja hyvät neuvottelut käyntiin. Keneltä saat tukea työhösi? Nevalainen: Meillä on noin kymmenen luottamusmiehen porukka, ja tuemme toinen toisiamme. Myös liitosta on helppo kysellä miten kannattaisi edetä, vaikka Minna Anttoselta tai Malisen Joukolta. Työnantaja antaa meille toimintarauhan eikä yritä erityisesti ohjailla tekemistämme. Mörsky: Tukiverkostoni on onneksi hyvä. Fujitsun pääluottamusmieheltä esimerkiksi voin kysellä asioita, ja soittaa UIL:oon myös. Välit työnantajaan ovat ihan ok. Haeskelen vielä linjaa, olen niin uusi tässä tehtävässä. Kärsiikö oma urasi luottamustyöstä? Nevalainen: Paras keino edistää omaa uraa tämä ei ole. On mietittävä, haluaako tehdä omaa uraa täysillä, vai keskittyä hoitamaan Luottamusmieskoulutus Helmikuun lopussa järjestettiin ensimmäinen Tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n yhteinen Luottamusmiesten perehdytyskoulutus. Ykköskurssilla oli 32 osallistujaa tietotekniikan palvelualan firmoista ympäri Suomen. Kurssilla käytiin läpi työmarkkinatoimintaa yleisesti, työaikalakia sekä Tietotekniikan palvelualan määräyksiä ja paikallista sopimista. Jatkoa kurssille on luvassa toukokuussa, jolloin keskitytään yt-asioihin. Toukokuussa järjestetään myös 1. jakso vielä uudemman kerran, joten ei hätää, jos et ensimmäiselle kurssille mahtunut mukaan. Työehtosopimuksen mukainen koulutussopimus löytyy sivulta muiden asioita. En tarkoita kuitenkaan, että työnantaja suhtautuisi nuivasti luottamusmiesuraan, oikeastaan päinvastoin. Mörsky: Luottamustoimen olisi tarkoitus hoitua oman toimen ohessa. Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on minulle tärkeää. Tilanne helpottuu, kun pääsen jälleen varaluottamusmieheksi. Kilpailu Osallistu työergonomia-aiheiseen kilpailuun Tietoalan verkkosivuilla. Tarkemmat tiedot kilpailusta ja arvokkaasta palkinnosta osoitteessa: Minkälainen ihminen sopii luottamusmieheksi? Nevalainen: Hyvä luottamusmies tulee ihmisten kanssa toimeen ja on ulospäin suuntautunut. Kovanahkaisuuttakin tarvitaan. Asioista joutuu joskus vääntämään. On osattava suhtautua näihin vääntöihin ammattimaisesti. Kyseessä on työtehtävä siinä, missä joku muukin. Tiukka on osattava olla myös henkilöstön suhteen. Kaikkea ei tarvitse toisten puolesta tehdä ja käytössä ei kannata olla kaiken aikaa. Pelisäännöistä on osattava pitää kiinni joka suuntaan. Tasapuolisuutta joka suuntaan tarvitaan, mutta kuitenkin muistaen toimivansa henkilöstön asialla. Itseään ei saa päästää liian helpolla, silloin saattaa käydä niin että menee työnantajan puolelle. Mörsky: Itse olen hyvin rauhallinen ja luulen, että omaan melko hyvän perustan erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Luottamusmies toimii asiallisesti, mutta työantajan pillin mukaan ei myöskään sovi mennä. Henkilöstön etuja tässä valvotaan. Oma linja ja lähestymistapa löytynee kokemuksen myötä. Vietkö työt kotiin? Nevalainen: Tietysti asiat mietityttävät kotonakin, mutta tietoisesti teen töitä pääasiassa työajan puitteissa. En siis vastaa sähköposteihin saati puhelimeen yöllä. Palaan asiaan huomenna -käytäntö toimii. Mörsky: Mietittyä näitä asioita tulee, mutta harrastukset auttavat irtautumaan. Hiihtäminen nollaa pään hienosti, ja kuntosalillakin viihdyn. n 10 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

7 TUORETTA TIETOALALTA UIL palvelee: äänitorvi edunvalvoja asiantuntija Teksti: Tiina Sandberg Kuvat: Dani Rönnqvist ja Minna Virolainen Edunvalvonta on ehdottomasti tärkein Uuden Insinööriliiton tehtävistä, mutta liitto tarjoaa monia muitakin palveluja. Tarjolla on muun muassa neuvontaa puhelimitse ja sähköpostin välityksellä ja jäsenetuja. Lisäksi liitto tekee tärkeää tutkimustyötä. Yli 90-vuotiaaseen Uuteen Insinööriliittoon kuuluu nykyään jäsenjärjestöjen kautta noin jäsentä ja se muodostuu 30 aluejärjestöstä ja kuudesta valtakunnallisesta järjestöstä. UIL:n aluetoimistot sijaitsevat Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä, Porissa, Mikkelissä ja Helsingissä. Uusi Insinööriliitto on palkansaajakeskusjärjestö Akavan sekä kolmen neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry jäsen. UIL:n toiminnan ydin tiivistyy lupaukseen Uusi Insinööriliitto- Tulevaisuuden turvaa. Järjestöasiamies Erik Sartorision mukaan palvelurakenteen selkeä paraneminen on olennaisin muutos, jonka siirtyminen Ertosta Uuteen Insinööriliittoon toi Tietoalan toimihenkilöille. Ertossa ei ollut ainuttakaan henkilöä, joka olisi keskittynyt pelkästään tietotekniikan palvelualaan. UIL:ssä heitä on kaksi: edunvalvontapäällikkö Jouko Malinen ja asiamies Minna Anttonen. Nämä Tietoalan pitkäaikaiset aktiivit hoitavat nykyään UIL:n työntekijöinä nimenomaan tietoalan asioita. He muun muassa avustavat työehtosopimusten tulkinnassa ja paikallisessa sopimisessa. Lisäksi jäsenedut ja -palvelut paranivat selkeästi. Kun työsuhdeasiat mietityttävät Liiton ehdottomasti käytetyin palvelu on työsuhdeneuvonta. Päivystämme puhelimen ääressä yhdeksästä puoli kahteen, myös sähköpostia voi lähettää, tietoalan asioita hoitava työsuhdelakimies Eeva Honkanen kertoo. Juristien ohella työsuhdeneuvonnassa päivystää sektorikohtaisia asiamiehiä ja työsuhdeneuvojia. Nämä asiantuntijat auttavat jäseniä työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinnassa sekä tarkistavat esimerkiksi laadittavia työsopimuksia. Jäsenten esittämien kysymysten aiheet vaihtelevat kovasti: lomat, yt-asiat, irtisanomiset, perhevapaat, työttömyysturva, työsopimukset... Erimielisyyksissä työnantajan kanssa suosittelemme asian käsittelemistä ensisijaisesti työpaikalla. Eli kannattaa olla aluksi yhteydessä luottamusmieheen ja yrittää sovitella ja ratkoa asiaa sillä tavalla, Honkanen jatkaa. Tarvittaessa asian käsittelyä jatketaan työnantajan ja liiton välisin neuvotteluin. Mikäli nämä neuvottelut eivät tuota tulosta, on harkittava asian siirtämistä käräjä oikeuden käsittelyyn. Tätä tarkoitusta varten haetaan liiton jäsenilleen ottamaan oikeusturvavakuutusta ja etsitään asianajaja hoitamaan riitaa. Kysymyksiä jäsenmaksuista tai jäseneduista? Jäsentietopalvelu huolehtii jäsenyyden perusasioista. Sen perustehtäviä ovat jäsen rekisterin tietojen pitäminen ajan tasalla, jäsenmaksuliikenne, jäsenkortit ja jäsenyyteen liittyviin kysymyksiin vastaaminen. Tiimiin kuuluvat jäsentietopäällikkö Satu Sjöstedt, kehitysasiantuntija Tarja Salmi ja kuusi jäsensihteeriä. Jäsenmaksukyselyt ovat tavallisimpia, myös jäseneduista, kuten vakuutuksista ja lehdistä kysytään paljon, jäsensihteeri Eero Husari sanoo. Hän pahoittelee vuoden vaihteen jälkeen syntynyttä ruuhkaa. Tietoalan jäsenten kysymyksiin vastaaminen ja jäsenmaksuasioiden käsittely on sujunut valitettavasti pienellä viiveellä. Vuodenvaihteen ruuhka johtuu pitkälti siitä, että jäsenjärjestöt päättävät syyskokouksissaan seuraavan vuoden jäsenmaksuista, samoin kuin UIL omasta osuudestaan. Kun tiedot on saatu päivitettyä järjestelmään, onkin jo aika lähettää seuraavan vuoden jäsenmaksukirjeet palkka tilastoineen ynnä muina liitteineen jäsenille. Massapostitukset lisäävät aina yhteydenottoja ja kun koko jäsenistölle lähetetään postia, luonnollisesti yhteydenottojenkin määrä hetkellisesti kasvaa suureksi, Sjöstedt sanoo. Yleisesti Tietoalan jäsenet ovat hyvin perillä omista asioistaan, ja moni asia toimii suunnilleen samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Mukavia, ystävällisiä ihmisiä, jotka ovat suhtautuneet ymmärtävästi viiveisiin, Husari jatkaa. Jäseneduissa Husarin mielestä näkyvimmät muutokset ovat ehkä jäsenlehdet ja vakuutus. UIL:n vakuutus on kattavampi kuin Tietoalan aikaisempi vakuutus. Meidän Ifvakuutus sisältää vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen ja järjestövakuutuksen. Matkavakuutus sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavara-, matkavastuu ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset kuuluvat vakuutuksen piirin. Puolison osalta matkavakuutus kattaa kaikki muut vakuutukset paitsi matkustajavakuutuksen. Jäsenlehtiä ovat viikoittain ilmestyvä 3Tlehti ja UIL:n tiedotuskanava Uusi insinööri -lehti. Lisäksi jäsenjärjestöt julkaisevat omia lehtiään. Jäsenetuja kannattaa silmäillä aika ajoin jäsensivuilta. Toisinaan edut voivat jäädä käyttämät 12 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

8 TUORETTA TIETOALALTA HYVINVOIVANA TYÖSSÄ tä vain siksi, ettei ole tietoinen, mitä kaikkea on tarjolla, Sjöstedt neuvoo. Husari kehottaa päivittämään omia tieto jaan netissä jäsensivujen kautta tai ilmoittamaan muutoksista jäsentietopalveluun. Yhteystietojen muutokset ja työpaikkamuutokset on tärkeä muistaa ilmoittaa mahdollisimman pian meille. Kun tiedot ovat ajan tasalla, pystymme palvelemaan paremmin. Jäsenedut Työehtosopimukset Työsuhdeneuvonta Juridiset palvelut Työttömyyskassa Palkkaneuvonta Toimenvälitys Urapalvelut Oppaat Kurssit Bützow puhelinneuvonta yksityisissä oikeusasioissa Ammattilehdet Kalenteri Lomapalvelut Alennukset Pankkisopimukset Sanoma Magazinen laajat lehtiedut Oikeusturva- ja vastuuvakuutus Uusia urasuunnitelmia? Uraneuvonta auttaa esimerkiksi työttömiä tai irtisanomisuhkan alaisia suunnittelemaan elämää uudelle pohjalle. Neuvontaa saa puhelimitse tai varaamalla henkilökohtaisen ajan. Isommille joukoille voidaan järjestää yhteisiä info- ja kyselytilaisuuksia. Neuvonta auttaa urasuunnittelussa ja opastaa työnhaussa muun muassa työhakemusten tekemisessä ja cv:n päivittämisessä, Sartorisio kertoo. Palkkaneuvonnalle hyvä pohja syntyy tutkimustyöstä. UIL:n kattavasta työmarkkinatutkimuksesta saadaan vuosittain tietoa jäsenten palkoista ja palkkakehityksestä tehtävittäin, asematasoittain ja alueittain. Tietoalan toimihenkilöt ovat mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa vuonna Pystymme näiden perusteella antamaan varsin tarkat suositukset, Sartorisio jatkaa. UIL:n jäsensivuilta löytyvät eri palvelujen yhteystiedot ja kaikki jäsenedut. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vapaa-ajan matkavakuutus Järjestövakuutus Etuja jäsenen itse ottamiin vakuutuksiin Etuja golftuotteista Jäsensivuilla kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa esimerkiksi jäsenetuihin. Tietoalan käytössähän ovat myös UIL:n mökit ja A-lomien laaja palvelutarjonta, hän lopettaa. n -> sisään kirjautuminen Uusi jäsenetu: Akavalaisten liittojen yhteinen jäsenedut.fi-palvelu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja elämyksiä. Valtakunnalliset edut ovat käytettävissä rekisteröitymisen jälkeen, johon vaaditaan voimassaolevan jäsenkortin numero. Palveluun päivitetään jatkuvasti tarjouksia esimerkiksi kulttuuriin, kauneudenhoitoon ja elämyksiin liittyviin palveluihin. Rekisteröitymisen myötä voi saada tuntuvan alennuksen myös erilaisiin verkkokauppoihin. Tämä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen palvelu! Käy katsomassa tarkemmin osoitteessa tai Työsuhdeneuvonta Työsuhdeneuvonnan palvelunumero on , puhelinpalveluaika arkisin klo Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen Jäsentietopalvelu Jäsentietopalvelun palvelunumero on , puhelinpalveluaika ma-ti ja to-pe klo Keskiviikkoisin puhelinpalvelu on suljettu. Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen Ergonomia kuntoon työpaikalla Teksti: Milla Pennanen Hyvällä työergonomialla tarkoitetaan työn sujuvuutta, helppoutta ja sopivaa kuormitusta. Myös valaistus on merkittävässä roolissa. Pitkään jatkuva istuminen, etenkin huonossa asennossa, voi käydä jopa terveydelle vaaralliseksi. Diacor terveyspalvelut Oy:n fysioterapian ja työfysioterapian kehittämispäällikkö Helka Moilanen kertoo, että ottamalla työntekijät mukaan suunnitteluun ja käyttämällä monialaista asiantuntijuutta syntyy paras lopputulos, viihtyisä ja toimiva toimisto. Hankintoja tehdessä on hyvä arvioida kalusteiden ja näyttöjen helppoa säädettävyyttä. Jos Moilanen saisi päättää, olisi valtaosa pöydistä sähkösäätöisiä. Korkeutta voi sähkösäätöisissä pöydissä muuttaa helposti nappia painamalla ilman hankalaa veivausta tai nupin pyöritystä. Tekniikan kehittyessä on hintaero kaventunut myös roimasti. Tuoreen tutkimuksen mukaan pitkään istuminen, yli seitsemän tuntia päivässä, on merkittävä terveysriski. Yhtäjaksoinen Istuminen altistaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisäksi keskivartalolihavuudelle, korkealle verenpaineelle ja lihomiselle. Erityisessä riskissä ovat vapaa-aikanaan vähän liikkuvat henkilöt. Päätetyöntekijälle tutut vaivat kuten hartia-niskasärky, päänsärky ja hiirikäsi johtuvat usein heikon ergonomian, aikapaineen ja vähäisen liikunnan yhdistelmästä. Minitauoista potkua työpäivään Lyhyet paussit ja katkokset paikallaan istumisesta ovat erittäin suositeltavia. Tuolista ylös nouseminen ja lyhyt kävely, esimerkiksi hakemaan kahvia, vaikuttavat tehokkuuteen ja vireystilaan. Työpäivä kannattaa rakentaa sen mukaan, että istuminen ja käveleminen vaihtelevat päivän mittaan ja luontevia taukoja työlle syntyy, suosittelee Moilanen. Hän haluaa myös korostaa, että vanhoja totuttuja tapoja kannattaa vaihtaa. Ihmiset kaihtavat usein omien säätöjen muuttamista, sillä esimerkiksi uusi ja erilainen työasento saattaa alkuun tuntua oudolta. Hyviä vaikutuksia voi saada ihan pienillä muutoksilla, esimerkiksi ottamalla monista tuoleista löytyvä keinumekanismia käyttöön tai vaihtamalla työasentoa ja hiirikättä silloin tällöin. Ohje työpisteen ergonomiatuunaukseen: Vaihe 1: Tuoli Istu ja säädä tuoli siten, että jalkasi osuvat lattiaan polvien ollessa suorakulmassa. Istu tuolin perällä ja säädä istuimen syvyys ja selkänojan korkeus niin, että lanneselän alue saa tukea Hyvä työtuoli on sellainen, jossa on hyvä istua ja jota voi säätää tarpeen mukaan. tuolista. Vaihtele selkänojan kallistusta, voit istua välillä tuolin reunalla ja lepuuta sitten taas taaksenojaten. Vaihe 2: Pöytä Kun tuoli on säädetty, siirry pöydän äärelle. Laita kyynärpäät kylkiä vasten ja säädä pöytä noin kyynärpään korkeudelle. Varmista, että pääset lähelle pöytää. Sama ohje pätee niin seistessä kuin istuessa. Näin staattinen jännitys vähenee hartioissa ja ranne ja olkapään kuormitus kevenee. Vaihe 3: Näyttö Jos käytät pelkkää läppäriä, harkitse erillisen näytön tai laptop-telineen hankintaa. Näytön yläreunan tulee olla katseen vaakatason alapuolella, niin että niska säilyy ojentuneena ja silmät eivät väsy. Käytettävän fontin koko vaikuttaa etäisyyteen. Karkeasti voidaan sanoa, että näytön ollessa käsivarren päässä, tulisi r-kirjaimen olla noin 3 mm korkuinen. Vaihe 4: Valaistus Tarkista, että näytölle ei osu heijastuksia eikä katseen suunnassa ole häikäisevän kirkkaita valoja. Paras valaistus on epäsuora ja yksilöllisesti säädettävä kohdevalaistus. Ikääntyessä valon tarve lisääntyy. Muut vinkit: Hiirtä kannattaa käyttää molemmilla käsillä, läppärin keskihiirikin voi olla hyvä vaihtoehto. Jos hyvät perusohjeet eivät helpota niin kutsuttuun hiirikäteen, on olemassa paljon erilaisia vaihtoehtoisia hiiriohjaimia, kuten MouseTrapper. Työtuoleja on olemassa monia erilaisia vaihtoehtoja, eikä yhtä tiettyä mallia ole voitu osoittaa toista paremmaksi. Hyvä vaihtoehto useimmille on helposti säädettävä toimistotuoli keinumekanismilla, toiset hyötyvät satulatuolista, kolmannet Swopperista. Vaihtelu on kaiken avain. Hyvä työergonomia on jokaisen työntekijän oikeus ja mahdollisuus. Työterveyspalveluiden tarjontaan kuuluu myös ergonominen ohjaus, lisätietoja saat omalta palveluntuottajaltasi. Työfysioterapeutti on fyysisen ergonomian asiantuntija työterveydessä. n Aeris-Impulsmöbels Cmbh & Co. Kg 14 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

9 LAKIMIES VASTAA Pysyvä työvoiman tarve edellyttää toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten käyttämistä Teksti: Eeva Honkanen Korkein oikeus on linjannut kolmessa lyhyen ajan sisällä antamassaan tuomiossa lainvastaisia määräaikaisuuden perusteita. Ratkaisuissa on arvioitu muun muassa ulkopuolisen rahoituksen merkitystä määräaikaisuuden perusteena sekä sitä, voidaanko vuokratyöntekijän työsopimuksen määräaikaisuutta perustella pelkästään käyttäjäyrityksen tilauksen kestolla. Määräaikaisuuden perusteet Työsopimus on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Perusteena määräaikaisuudelle voi olla työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Perusteltua syytä tarkastellaan työnantajan työvoimatarpeen pysyvyyden kannalta: jos työvoiman tarve on pysyvä, perusteita määräaikaiselle sopimukselle ei ole. Työsopimuksen katsotaan olevan toistaiseksi voimassa oleva, jos asiallista perustetta määräaikaisuudelle ei ole. Jokaisella on oikeus saada perusteet määräaikaiselle työsopimukselleen. Työntekijän kannattaakin jo työsopimusta tehdessään pyytää työnantajaa kirjaamaan työsopimukseen määräaikaisuuden peruste. Työsuhteen kestäessäkin työntekijä voi pyytää, että työnantaja antaa kirjallisen selvityksen määräaikaisen työsopimuksen perusteista, jos niitä ei ole työsopimukseen kirjattu. Määräaikaisia sopimuksia voi olla useampia peräjälkeen, mutta jokaiselle on oltava perusteltu syy, eikä niiden tarkoituksena saa olla toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin liittyvän työntekijän suojan kiertäminen. Laissa ei ole asetettu määräaikaisille työsopimuksille enimmäislukumäärää tai -kestoa. Tulee kuitenkin huomioida, että useampi peräkkäinen määräaikainen sopimus tai niiden pitkä yhteenlaskettu kesto voivat viitata siihen, että työvoiman tarve on pysyvä eikä perusteita määräaikaisuudelle näin ollen ole. Yrityksen toiminnan perustuminen toisten yritysten tai julkisen sektorin kanssa tehtäviin määräaikaisiin toimeksiantosopimuksiin ei automaattisesta oikeuta yrityksiä käyttämään määräaikaisia työsopimuksia. Kun työnantajan toiminta on esimerkiksi toistuviin alihankinta- tai ostopalvelusopimuksiin perustuen vakiintunut, työsopimuksen määräaikaisuuden perusteena ei voi enää olla työsuhteen taustalla olevan yritysten välisen sopimuksen tai sopimusten määräaikaisuus. Ulkopuolinen rahoitus määräaikaisuuden perusteena Ratkaisussa KKO: 2011:73 työntekijä oli työskennellyt n. seitsemän vuoden ajan yhteensä 11 määräaikaisessa työsuhteessa kuntayhtymään. Projektin pitkän keston ja arvioitavissa olevan päättymisajan vuoksi tuomioistuin katsoi, että toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisajasta aiheutuisi työnantajalle olennaisesti samanlainen riski kuin yleensäkin toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Vaikka kyseessä siis olikin projektiluonteinen tutkimustyö, se ei yksin riittänyt osoittamaan, että työvoiman tarve oli vain tilapäinen. Toisena kysymyksenä arvioitiin ulkopuolisen vuosittain varmistuvan rahoituksen vaikutusta määräaikaisuuden perusteena. Ulkopuolisen rahoituksen päättymiseen liittyvää riskiä ei myöskään pidetty suurempana uhkana työvoiman tarpeen jatkumisen kannalta kuin uhkaa, joka aiheutuu esimerkiksi nopeista suhdanteiden muutoksista muunlaisen työn kysynnässä. Määräaikaisil le työsopimuksille ei siis ollut lainmukaisia perusteita, joten työsuhteen katsottiin olevan toistaiseksi voimassa oleva. Ratkaisussa KKO:2012:2 työntekijä on työskennellyt ELY-keskuksen palveluksessa noin viiden vuoden ajan kahdeksassa määräaikaisessa työsuhteessa. Tässäkin tapauksessa työnantaja oli perustellut määräaikaisuuksia ulkopuolisella rahoituksella. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että koska työntekijän tehtävät olivat pääosin luonteeltaan työnantajan tavanomaiseen ja pysyvään toimintaan liittyneitä yleisiä toimistotehtäviä ja koska määräaikaiset työsopimukset olivat kestäneet noin seitsemän vuotta, työvoiman tarve oli pysyvä. Rahoituksen perustumisella rahaston ohjelmakauteen (seitsemän vuotta) ja valtion vuotuisiin päätöksiin EUhankkeiden osarahoituksesta, ei ollut merkitystä arvioitaessa työn luonnetta, jonka tuomioistuin arvioi pysyväksi. Ulkopuolinen rahoitus voi joissain tilanteissa toimia perusteena määräaikaiselle työsopimukselle. Edellä kuvattujen korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että pelkästään rahoituksen epävarmuus ei riitä perusteeksi määräaikaiselle työsopimukselle, kun tehtävät tosiasiallisesti jatkuvat pitkänkin aikaa tai ovat luonteeltaan muutoin pysyviä eikä työnantajalle aiheudu suurem Työntekijöiden, jotka epäi - levät oman määräaikaisen työsopimuksensa perusteiden laillisuutta, kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan luottamusmieheen. Luottamusmies tuntee parhaiten paikalliset olosuhteet sekä osaa arvioida työvoiman tarpeen pysyvyyttä. paa riskiä vakituisen työntekijän palkkaamisesta kuin mitä työnantajilla yleensä on. Käyttäjäyrityksen tilauksen kesto määräaikaisuuden perusteena vuokratyösuhteessa Viimeisessä ratkaisussa KKO: 2012:10 korkein oikeus arvioi työnvoimanvuokrausalalla vakiintuneesti käytetyn määräaikaisuuden perusteen laillisuutta. Ratkaisussa saatiin vastaus kysymykseen, voiko pelkkä käyttäjäyrityksen tilauksen kesto olla peruste määräaikaiselle työsopimukselle. Käsiteltävänä olleessa tapauksessa A oli ollut vuokrattuna työntekijänä huonekaluliikkeessä ja tehnyt pääasiallisesti huonekalumyyjän tavanomaisia tehtäviä. Hänen työsopimuksensa kesto oli sidottu asiakasyhtiön (käyttäjäyritys) työntekijää koskevan toimeksiannon päättymiseen. Vuokratyösuhteissa työsopimuksen määräaikaisuudelle on oltava samat perusteet kuin muissakin työsuhteissa. Olennaista on tällöin arvioida, millaisia työntekijän työtehtävät ovat luonteeltaan eli ovatko ne pysyväisluontoisia, jolloin työvoiman tarvetta voidaan pitää pysyvänä vai onko määräaikaisuudelle jokin objektiivinen päättymisperuste kuten päivämäärä, tietyn tehtävän loppuun saattaminen tai tietty tapahtuma, jolloin määräaikaisuudelle olisi lainmukaiset perusteet. Määräaikaisuus ei korkeimman oikeuden kannan mukaan voi olla sidottu pelkästään vuokra- ja käyttäjäyrityksen päätökseen toimeksiannon kestosta. Ratkaisussa korkein oikeus on ottanut kantaa myös siihen, onko vaatimusta työvoiman tarpeen tilapäisyydestä arvioitava vuokra- vai käyttäjäyrityksen vai molempien yritysten työvoimantarpeen pysyvyydestä lähtöisin. Korkein oikeus on todennut, että määräaikaisuuden edellytyksiä on arvioitava lähtökohtaisesti työnantajana olevan vuokrayrityksen olosuhteiden perusteella. Mutta myös käyttäjäyrityksen olosuhteilla voi olla merkitystä, koska vuokratyössäkin määräaikaisuudelle on korkeimman oikeuden mukaan perusteltu syy vain silloin, kun vuokratyönä teetetään työtehtäviä, joita on tarjolla vain rajoitetuksi ajaksi. Jos sitä Eeva Honkanen. vastoin vuokratyöntekijällä teetetään pysyväisluontoisia työtehtäviä eikä työsopimuksen päättymistä ole objektiivisin perustein määritelty voi arviointi johtaa siihen, että työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Pysyvään työvoiman tarpeeseen ovat ratkaisussa KKO:2012:10 viitanneet ne tosiasiat, että vuokratyöntekijä on tehnyt pääasiallisesti tavanomaisia käyttäjäyrityksessä tehtäviä töitä sekä se, että vuokratyöntekijän työsopimuksen päättyminen oli sidottu pelkästään käyttäjäyrityksen eli työsopimuksen ulkopuolisen tahon päätökseen. Korkein oikeus katsoikin, että työvoiman tarve oli pysyvä eikä perusteita määräaikaisuudelle ollut. Huomionarvoista korkeimman oikeuden linjauksessa on se, että määräaikaisuuden perusteiden olemassaoloa arvioidaan sekä vuokra- että käyttäjäyrityksen näkökulmasta sekä se, että pelkkä käyttäjäyrityksen tilauk sen kesto ei ole sellainen objektiivinen peruste, johon määräaikaisuus voidaan sitoa. Linjauksen voidaan odottaa vaikuttavan vuokratyöyritysten ja näiden työntekijöiden välisten työsopimusten kestoon. n 16 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

10 TIETOALA TIEDOTTAA KutsuKevätkokous Tervetuloa Tietoalan toimihenkilöt ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Aika: lauantai klo Paikka: Insinöörit ja Ekonomit -talo (Seminaariluokka), Ratavartijankatu 2, Helsinki Ennen kokousta tarjotaan lounas ennakkoon ilmoittautuneille klo alkaen. Kokous alkaa klo 13, kahvitarjoilu noin klo 14. Ilmoittautumiset netin kautta Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat: hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle päättyneeltä tilikaudelta. Sekä päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Esityslista on luettavissa Tietoalan verkkosivuilla. Tulevaisuuden IT-strategiasi alkaa täältä ICTexpo 2012 järjestetään nyt kolmatta kertaa Helsingin Messukeskuksessa. Alan johtavat toimijat ovat paikalla esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan. Yhteensä tapahtumassa on yli 150 näytteilleasettajaa ja yli 60 huippuseminaaria. Lavalle nousee mm. monitoimija Anssi Vanjoki, F-Securen Mikko Hyppönen sekä Googlen Ari Ojansivu. Samaan aikaan ICTexpo 2012 kanssa kävijöillä on vapaa pääsy HENKILÖSTÖ ammattitapahtumaan, joka on suunnattu kaikille niille ammattilaisille, joilla on henkilöstövastuuta. Lisätietoja seminaareista ja tapahtumasta löytyy osoitteesta: ICTexpo huhtikuuta 2012 Helsingin Messukeskus Tapahtumakalenteri 2012 KEVÄT Kevätmessut, Helsingin Messukeskus KESÄ Sonisphere, mm. Metallica, Helsinki Loma-asuntomessut Lappeenrannan Rauha Imatra Big Band, Imatra TUSKA Open Air, Helsinki Speedparty One Mile Challenge, Joensuu Ruisrock, Turku Ilosaarirock, Joensuu Asuntomessut, Tampere Perhepäivä huvipuistossa: Linnanmäki, Särkänniemi, Tykkimäki ZZ Top, Helsinki Bruce Springsteen, Olympiastadion Neste Oil Rally, Jyväskylä Suomenlinnan Kesäteatteri Ryhmäteatterin Peter Pan SYKSY Ooppera/teatteri, alustavasti Tallinnassa Syyskokous Pikkujoulut Kuvat: AKK Sports Oy / Timi Koponen, Esko Jämsä, Live Nation Oy, Ilosaarirock Kesän mökkihaku on nyt käynnissä Jätä oma mökkihakemuksesi mennessä Tietoalan verkkosivuilla. Mökkipaikkakunnat ovat Koli, Messilä, Punkaharju, Asterholma, Närpiö ja Meri-Teijo. Mökkejä voivat hakea vain Tietoalan toimihenkilöiden jäsenet. Lisätietoja osoitteessa tai Myös UIL:n mökit ovat Tietoalan jäsenten haettavissa. Niihin pääset tutus tumaan osoitteessa Tietoalan toimihenkilöillä on mahdollisuus varata myös A-lomien mökkejä. Katso varausohjeet sivulta Jos kohde on Uuden Insinööriliiton omistuksessa, saat A-lomien hinnoista 30 % alennuksen. 18 TIETOA. 1 : 2012 TIETOA. 1 :

11 Tietoa. Seuraava lehti ilmestyy Uusi Insinööri -lehden välissä Päätoimittaja: Milla Pennanen Toimituskunta: Tiina Sandberg Nina Räsänen Minna Anttonen Ulkoasu ja taitto: Markku Laitinen / Kaaripiste Kannen kuva: Dani Rönnqvist Painopaikka ja paperi: Painopaikka Scanweb Oy Kansi: Galerie Art 130 g Sisäsivut: Solaris brite matta 65 g Tietoalan toimihenkilöt ry/uil Ratavartijankatu Helsinki Puhelinvaihde Faksi

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 5 2 0 0 3 Työelämän joustot Suosittuja kursseja jäsenetuina f sivu9 f sivu 10 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Joulumaa, jos jokaiselta

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

tietoalani YT-PYÖRITYKSESSÄ IT-ALA Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009

tietoalani YT-PYÖRITYKSESSÄ IT-ALA Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009 IT-ALA YT-PYÖRITYKSESSÄ Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Elvytystä ja tes-malttia s. 2 IT-ala YT pyörityksessä s. 3 Nina Räsäsestä edunvalvoja

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot