ANTTI LAAKSONEN TAVOITTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTTI LAAKSONEN TAVOITTEITA"

Transkriptio

1 ANTTI LAAKSONEN +358(0) (IE) YRITYKSEN Y-TUNNUS YRITYKSEN POSTIOSOITE: ADJUTANT TMI, PL96, LAHTI TAVOITTEITA Olen käytännöllinen ideanikkari ja asioiden toimeenpanija. Ajattelen hetken ja sen jälkeen toimin: selkeästi, määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Tavoitteenani on tulevaisuudessa kehittyä ihmisenä, yrittäjänä, asiantuntijana ja perheenisänä. Toivon työelämässä saavani eteeni sopivankokoisia haasteita ja onnistumisia. Tavoitteenani on aina ollut tehdä työ mahdollisimman hyvin kerralla kuntoon! Palava haku kehittyä ja tuottaa asiakkaalle todellista lisäarvoa ovat keskeiset kannusteeni. Upseerina saamani yleisjohtajan koulutus ja työn kautta hankittu aito kokemus ihmisten johtamisesta ja johtajan jakamattomasta vastuusta ovat merkittävästi tukeneet kykyäni selviytyä itsenäisesti ja itseohjautuvasti vaikeissakin projekteissa ja muutostilanteissa. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Olen toiminut erilaisissa opetusalan tehtävissä jo vuodesta 1991 alkaen eli opetuksen käytännöistä olen hankkinut kokemusta yli 19 vuotta. Opetustehtävien rinnalla olen toiminut verkko-oppimisen asiantuntijatehtävissä vuodesta 2001 alkaen ja hankkinut verkko-opetuksesta, verkkooppimateriaaleista ja verkko-oppimisympäristöistä kokemusta yli 8 vuoden ajan. Laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin olen osallistunut seitsemän vuoden ajan eri rooleissa (2002 alkaen). Minulla on upseerin ylempi korkeakoulututkinto Maanpuolustuskorkeakoulusta 1997 (erinomaiset tiedot) ja sotilasarvoni on kapteeni (evp). Vuosina olin Puolustusvoimien palveluksessa upseeritehtävissä. Vuonna 2007 perustin oman yrityksen (Adjutant TMI). Asiakkaitani ovat olleet mm. Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskorkeakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (www.mpky.fi), Edita Prima Oy, Tieturi ja Tieturi Vision. Osaamiseni jakaantuu kolmen osaamisalueen päälle. Ensinnäkin tarjoan koulutuksen ja verkkooppimisen asiantuntijapalveluita. Toinen alue on tietojärjestelmien hankintaprojekteihin ja vaatimusmäärittelyyn liittyvät projektinhallintapalvelut. Kolmantena alueena tarjoan Microsoft SharePoint (MOSS)- ja Microsoft Office-koulutus ja konsultointipalveluita.

2 Verkko-oppimisen puolella olen viimeisen kahden vuoden aikana mm. konseptoinut ja/tai käsikirjoittanut kahdeksan verkkokurssia. Näistä esimerkkinä mainittakoon Puolustusvoimien Tieturi Oy:ltä tilaama Tekijänoikeudet tutuksi, jossa toimin Tieturin alihankkijana vastuullani konseptisuunnittelu, käsikirjoitus sekä tekijänoikeuksien asiantuntijakysymykset. Tämä kurssi valittiin Suomen kuuden parhaan verkko-oppimisratkaisun joukkoon huhtikuussa 2009 (eeemeli 2009-finalisti). Aiemmin Puolustusvoimissa toimin vuosina Puolustusvoimien Koulutusportaalin päätoimittajana (16000 käyttäjän verkko-oppimisympäristö). Vastuullani olivat tuolloin tietojärjestelmien kehitystyön ohella portaalin sisällöt ja niiden hallinta, tekijänoikeuskysymykset, tukipalvelut sekä verkko-opetukseen ja verkko-oppimateriaalin tuotantoon liittyvien uusien toimintatapojen ja kehittäminen ja jalkauttaminen. Lisäksi tänä aikana olin projektipäällikkö-tuottajana ja/tai konseptisuunnittelija-käsikirjoittajana noin 25:ssä erilaisessa elearning-projektissa. Olen myös vuosien aikana laatinut itse runsaasti erilaista verkko-oppimateriaalia ja online-käyttöoppaita eri työkaluilla (mm. Camtasia). Tietojärjestelmien hankintaprojekteihin liittyen olen vuosina tehnyt asiakkailleni mm. kolmen erilaisen laajan hankkeen hankesuunnitelmat sekä kolmessa eri projektissa erilaisten digitaalisten aineistojen kartoitukset ja sähköisen arkistoinnin metatietomäärittelyt. Lisäksi olen ollut viiden eri tietojärjestelmäprojektin vaatimusmäärittelijänä (koulutusalan toiminnanohjaus- ja asiakashallintajärjestelmä ERP+CRM, www-julkaisujärjestelmä CMS, asianhallintajärjestelmä, kuvaarkistointijärjestelmä, aineistonhallintapalvelu). Lisäksi olen myös avustanut asiakkaitani mm. käyttöönottoprojektien suunnittelussa sekä erilaisten atk-hankintojen kilpailutuksissa ja tarjouksien vertailussa. Puolustusvoimissa työskennellessäni olin projektipäällikkönä tai asiantuntijana mukana mm. Oppimisympäristöt-hankkeessa (mm. Koulutusportaali ja HR-työkalut), Sähköisen viestinnän hankkeessa (mm. PV:n intranet) sekä PV:n ERP-hankkeessa (SAP-määrittelyn aloitusvaihe). Minut palkittiin Puolustusvoimien verkko-opetuksen kehittämistyöstä Jalkaväen ansiomitalilla vuonna Koulutuspuolella olen vetänyt vuosina asiakkailleni loppukäyttäjien koulutustilaisuuksia seuraavista aiheista: Office 2007-tuotteet (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Vista Business ja Microsoft SharePoint. Puolustusvoimissa johtovastuullani olivat vuosina Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Puolustusvoimien Koulutuksen kehittämiskeskuksessa palkatulle henkilöstölle suunnatut täydennyskoulutusohjelmat Monimuotokouluttajien opintokokonaisuus ja Sisältötuotannon opintokokonaisuus. Vuosina vastasin Urheilukoulussa kadettikurssien kandi- ja maisteritutkintoihin johtavan koulutuksen suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Tässä yhteydessä toin kadettien opetukseen mukaan sulautetun opetuksen (Blended learning) menetelmiä ja verkko-opetusta. Vuosina toimin varusmieskouluttajana sekä aliupseeri- ja reserviupseerikurssien johtajana Hämeen Rykmentissä. Tätä ennen opiskelin vuosina käytännönläheisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulussa, jossa minut palkittiin mm. parhaana kouluttajana vuonna Vuonna 1992 olin määräaikaisena kouluttajana Karjalan Prikaatissa ja vuonna samassa paikassa varusmiespalveluksessa. Vuosina tein myös jonkin verran opettajan sijaisuuksia. Uskon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Vuosina suoritin töiden ohella monimuotokouluttajien koulutusohjelman Maanpuolustuskorkeakoulussa, vuosina Verkkoviestinnän Diploma-ohjelman Helsingin yliopistossa sekä vuonna 2007 media-alan yrittäjän ammattitutkinnon Adultan radio- ja televisio-opistossa. Lisäksi suorittanut vuosina lukuisia lyhyempiä kursseja mm. SharePointista, tietojärjestelmien vastaanottotestauksesta, prosessien kuvaamisesta, vaatimusmäärittelystä, hankintajuridiikasta, oppimisalustojen (LMS) hallinnoinnista ja tekijänoikeusasioista. Suomen kielen taitoni on erinomainen (mm. yo-tutkinnon laudatur). Lisäksi kirjoitan ja puhun englantia sujuvasti ja olen suorittanut englannin kielen yleisen kielitutkinnon ylimmän tason kielikokeen. Olen myös suorittanut valtionhallinnon tehtävien edellyttämän kielikokeen ruotsin kielestä vuonna 1993, mutta ruotsin kielitaito on vähäisen käytön takia vain tyydyttävällä tasolla.

3 TYÖKOKEMUS Adjutant TMI Lahti ASIANTUNTIJAKONSULTTI (YRITTÄJÄ), MM. KONSEPTISUUNNITTELIJANA, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ, VAATIMUSMÄÄRITTELIJÄNÄ JA KOULUTTAJANA Tekijänoikeudet tutuksi-verkkokurssi (konseptisuunnittelu, käsikirjoitus, asiantuntija) Johtajakoulutuksen opetuspaketti (tarvekartoitus, konseptisuunnittelu, hankesuunnittelu) Kuuden muun verkkokurssin tai online-oppaan konseptisuunnittelu, käsikirjoittaminen, toteutus Hankesuunnitteluprojekti: koulutusliiketoiminnan ERP+CRM+CMS (suunnittelija, asiantuntija) Hankesuunnitteluprojekti: PV julkaisutoiminnan kehittäminen (suunnittelija, asiantuntija) Toimintaopas PV:n ohjesääntöjen kirjoittajalle ja painotuotteiden tilaajalle (asiantuntija, käsikirjoittaja) Atk-päätelaitteiden leasingvertailuprojekti (asiantuntija) ERP- ja CRM-järjestelmän sekä CMS-järjestelmän esimäärittely- ja tarjouskilpailun valmisteluprojekti Tietojärjestelmän julkisen hankinnan kilpailutusprojekti Kuva-arkistointijärjestelmän tarvekartoitus ja esimäärittelyprojekti (sis. digitaalisten aineistojen kartoitus + metatietomäärittely) Painoalan aineistojen hallintapalvelun tarvekartoitus ja esimäärittelyprojekti (sis. digitaalisten aineistojen kartoitus ja metatietomäärittely) Asianhallintajärjestelmän (SharePoint) määrittely ja toteutusprojekti (sis. digitaalisten aineistojen kartoitus ja metatietomäärittely) SharePointin (intranet) käyttöönottoprojekti Toiminnanohjausjärjestelmän määrittely ja testausprojekti Loppukäyttäjäkoulutuksia (Office 2007: Word, Excel, PowerPoint, Outlook sekä Vista ja SharePoint) Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus Tuusula KOULUTUSPORTAALIN PÄÄTOIMITTAJA, TEHTÄVIÄ MM. Koulutusportaalin päätoimituksen perustaminen Koulutusportaalin sisältöjen lakisääteinen valvontavastuu, sisällöntuottajien ohjaus ja koulutus Koulutusportaalin tukipalvelun toimintatapojen kehittäminen ja työnohjaus Uusien opintokokonaisuuksien kehittäminen ja koulutuksen käynnistäminen Tilaajan projektipäällikkönä noin 30 tietojärjestelmä- tai sisältötuotantoprojektissa Maanpuolustuskorkeakoulun edustaja Suomen Virtuaaliyliopistossa Puolustusvoimien yhteyshenkilö Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun suuntaan Puolustusvoimien delegaatti Pohjoismaiden asevoimien Nordic Distance Learning Co-Operation Groupissa Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Koulutusportaalin toimintatapamallin kirjoittaminen ja siihen liittyvien prosessien kuvaaminen Projektipäällikkyydet ja asiantuntijatehtävät (mm. kahden uuden www-hr-palvelun kehittäminen) Lahti Tietopankin (IBM Content Manager) arkkitehtuuriuudistus- ja käyttöönottoprojekti (mm. dokumentinhallintajärjestelmän metatietojen ja käyttöoikeuksien uudelleenmäärittely, palvelun uudelleenkonseptointi ja lanseeraus) Vanhempainvapaa Hämeen Rykmentti KADETTIKURSSIN LINJANJOHTAJA

4 Hämeen Rykmentti RESERVIUPSEERIKURSSIN JOHTAJA Hämeen Rykmentti PERUSYKSIKÖN VARAPÄÄLLIKKÖ JA ALIUPSEERIKURSSIN JOHTAJA Maanpuolustuskorkeakoulu Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulussa opiskelijana Karjalan Prikaati Karjalan Prikaatissa perusyksikön kouluttajana Varusmiespalvelus ja opettajansijaisuuksia, kesätöitä eri työnantajilla KOULUTUS Koulutuskeskus Salpaus SHAREPOINT SOVELLUSKEHITYS Talentum Lakikoulutus Oy ja WSOY PRO YLLÄPITO-JA KÄYTTÖPALVELUSOPIMUKSET KÄYTÄNNÖSSÄ IT-TOIMITUSPROJEKTIT SOPIMUKSEN LAADINTA JA TYYPILLISET RISTIRIITATILANTEET JIT2007-SOPIMUSEHDOT TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA Tieturi Oy TIETOJÄRJESTELMÄN HALLITTU HANKINTAPROSESSI PROSESSIEN MALLINTAMINEN VAATIMUKSIEN MÄÄRITTELY JA HALLINTA SHAREPOINT 2007 YLLÄPITÄJILLE UML MÄÄRITTELIJÄLLE TILAAJAN VASTAANOTTOTESTAUS Adultan Radio- ja televisio-opisto ARTO (10 ov) MEDIA-ALAN YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO (MEDA3/YAT), NÄYTTÖTUTKINTO JOULUKUUSSA 2007 syksy 2006 Maanpuolustuskorkeakoulu ESIMIES- JA VUOROVAIKUTUSVALMENNUS (3 OV) Helsingin Yliopisto Viestinnän laitos/palmenia VERKKOVIESTINNÄN DIPLOMA-OHJELMA (WERDI) 25 OV Tämä koulutusohjelma oli erityisesti suunnattu tiedottajille, toimittajille ja muille viestinnän ammattilaisille Koulutusohjelman tavoitteena oli auttaa hahmottamaan nykyistä verkkoviestinnän kenttää sen monissa muodoissaan, lisätä osallistujien mediaymmärrystä sekä luoda käsitystä siitä, minkälaisen viestinnän välineen ja tilan tietoverkot muodostavat Maanpuolustuskorkeakoulu MONIMUOTOKOULUTTAJIEN KOULUTUSOHJELMA (MOMU) 10 OV kesä 2002 Pääesikunta TIEDUSTELUALAN KURSSEJA Kurssit antoivat valmiuksia mm. operatiivisen tason suunnitteluun ja erilaisten analyysien laatimiseen syksy 2001 Viestirykmentti UPSEERIEN VIESTIKURSSI, 6 OV Kurssilla käsiteltiin mm. tietoliikenteeseen ja tietoliikennetekniikkaan liittyviä kysymyksiä

5 syksy 2000 Maanpuolustuskorkeakoulu SODAN AJAN PATALJOONAN KOMENTAJAKURSSI, 6 OV Kurssi antaa valmiudet johtaa 800:n henkilön kokoista joukkoa kriisitilanteessa Sijoituskelpoisuuteni arvioitiin kurssin päättyessä ylimpään luokkaan (erittäin sopiva) syksy 2000 Läntisen maanpuolustusalueen esikunta RAUHAN AJAN PÄÄLLIKKÖKURSSI, 4 OV Päällikkökurssin antaa valmiudet johtaa ja kehittää rauhan ajan perusyksikön eli noin 200 hengen komppanian toimintaa ja prosesseja Maanpuolustuskorkeakoulu UPSEERIN PERUSTUTKINTO, 160 OV KADETTIKOULUSSA Koulutuksellinen peruskallioni: yleisjohtajan laaja koulutus eri toiminta-alueilta painottuen johtamiseen ja taktisten valmiuksien kehittämiseen Etenin omalla kurssillani kadettiylikersantiksi eli olin oman kurssini kadeteista noin sadan hengen joukossa arvoasteikossa järjestyksessä 2. Kurssimenestyksessä olin jalkaväkilinjan priimus ja koko kurssilla 3. Menestymistä kurssilla pidän yhtenä parhaimmista saavutuksistani, koska opinnoissa menestyäkseen on oltava henkisesti erittäin vahva ja kurssitovereiden arvostama Orimattilan lukio YLIOPPILASTUTKINTO Yleisarvosana Laudatur TIETOTEKNINEN OSAAMINEN PORTAALIYMPÄRISTÖT JA WWW-PALVELUT Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS ja WSS) IBM WebSphere käyttäjätunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta tietojärjestelmien käyttöönotto, toiminnallinen määrittely, vaatimusmäärittely prosessien kuvaaminen OPPIMISYMPÄRISTÖT (LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS, LMS) JA WEB 2.0 PLE-ympäristöt (Personal learning environments, Web 2.0-työkalujen avulla) Generation LMS Moodle LMS SCORM-viitekehys TIETOVARASTOINTI Aineiston- ja dokumentinhallintajärjestelmät Learning Content Management Systems (LCMS), toimintaperiaatteet Metatietomallit: Dublin Core, IMS/LOM/SCORM, FinMeta, JHS143 TOIMISTOSOVELLUKSET MS Office 2007-työkalut MS Office 2003-työkalut Lotus Notes MindManager Pro 7 GRAFIIKKA JA MULTIMEDIA Adobe Photoshop ja Flash Camtasia Studio 3, 4 tallennusformaatit ja teknolgia

6 SUOSITUKSIA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ PERTTI RUOTSALAINEN (MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS) puh pertti.ruotsalainen(at)mpky.fi Pertti Ruotsalainen on toiminut yhteyshenkilönä ja toimeksiantajan edustajana MPK:n uuden tietojärjestelmän hankesuunnittelun eri vaiheissa MAJURI RISTO LEHTO (MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU) puh: risto.lehto(at)mil.fi Risto Lehto on toiminut yhteyshenkilönä ja toimeksiantajan edustajana mm. kuva-arkistointiratkaisu- ja aineistonhallintaprojekteissa JOHTAJA HANNU SUOMINEN (EDITA PRIMA OY) puh: hannu.suominen(at)edita.fi Hannu Suominen on toiminut yhteyshenkilönä mm. aineistonhallintaprojekteissa TUOTANTOJOHTAJA KALLE HUHTALA (TIETURI OY) puh: kalle.huhtala(at)tieturi.fi Kalle Huhtala on toiminut tuotantopäällikkönä useissa elearning-yhteisprojekteissamme

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2010 SISÄLLYS Lukijalle 2 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta. 3 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta 3 1.2 Kustannukset 4 1.3 Koulutuksen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014 Rannikkojoukkojen kehittämisseminaari tuotti uutta ajattelua s. 46 Teemana Merivoimien kehittäminen hankemaailma 7. Ohjuslaivue 45-vuotta s. 60 Kansallinen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2011 Ministeri Stefan Wallin: Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Amiraali Juha

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä PITKYN PIIRI 2/2010 Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä Koulutuksissa käydään läpi oleelliset alan nykyaikaiset osaamiset ja ohjelmat. Ammattitutkintokoulutuksissa jokaiselle

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot