Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille"

Transkriptio

1 Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto Alkuvaiheen tukitoimet Alkukartoitus Kotoutumissuunnitelma ja kielikoulutus Sosiaalihuollon palvelut 8 6. Maahanmuuttajien työllistyminen Kaupunki työllistäjänä Sivistys Päivähoito Perusopetus Ruotsinkielinen perusopetus Suomenkielinen perusopetus Vapaa-aika, kulttuuri ja kirjasto Vapaa sivistys Kielipalvelujen järjestäminen Kiintiöpakolaisryhmät Talous Kaupungin menot Valtiolta saatavat korvaukset Yhteistyö Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 19 Liite 1. Nelikenttäanalyysi pakolaisten vastaanottamisesta Liite 2. Terveydenhuoltopalvelut

3 1. Johdanto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on esittänyt , että Paraisten kaupunki tekisi päätöksen pakolaisten vastaanottamiseksi Syyriasta (4 5 perhettä/20 pakolaista) vuonna Kotoutumislain mukaan valtio myöntää korvauksia kiintiöpakolaisista. Korvausten saamiseksi ELY-keskus edellyttää kunnalta voimassa olevaa kotouttamisohjelmaa sekä sopimusta henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Paraisilla seudullinen kotouttamisohjelma vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Pakolaisten vastaanottopäätös edellyttää kaupungilta sopimuksen tekemistä ELYkeskuksen kanssa. Sopimuksessa sovitaan kaupungin pakolaiskiintiöstä, johon voi kuulua sekä kaupunkiin osoitettuja kiintiöpakolaisia että myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Sopimuksessa on myös määriteltävä, montako pakolaista kaupunki vastaanottaa vuosittain tai säännöllisin väliajoin. Paraisten kaupungin vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että kaupunki tekee selvityksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Tarkoitusta varten asetettiin työryhmä, joka sai tehtäväksi selvittää Paraisten kaupungin edellytykset pakolaisten vastaanottamiselle. Työryhmän oli myös määrä laatia alustava suunnitelma pakolaisten vastaanottamisen järjestämisestä ja selvittää mahdollisesta vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset. Työryhmän jäsenet ovat olleet: Pia Hotanen, päivähoidon päällikkö (työryhmän puheenjohtaja) Minna Lindroos, työllisyyskoordinaattori Oili Söderblom, asuntosihteeri Hedda Mattson, terveydenhoitaja Työryhmän kokouksiin on kutsuttu asiantuntijoina myös talouspäällikkö Svante Nysten ja sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson. Työryhmän sihteerinä on toiminut Solveig Wilén. Ryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja muutamia pienempiä alakohtaisia työkokouksia. Työkokousten lisäksi työryhmän kokouksiin ovat olleet kutsuttuina maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki ELY-keskuksesta, maahanmuuton seutuohjaaja Miia Österbacka Turun kaupungilta, Punaisten Ristin 3

4 sekä ruotsin- ja suomenkielisen seurakunnan edustajia, James Simpson (YH Novia), Janakkalan kunnan edustajia ja Tomas Bergman UNHCR:sta/YK:sta Pakolaisten valinta Kiintiöpakolaiset odottavat Suomesta kuntapaikkaa YK:n pakolaisjärjestön UNCHR:n leireillä. Suomen viranomaiset haastattelevat UNHCR:n ehdottamia pakolaisia ja valitsevat haastattelujen perusteella henkilöt, jotka otetaan Suomeen. Haastatteluja tehdään pakolaisten oleskelumaissa, yleensä pakolaisleireillä tai UNHCR:n tiloissa. Sisäasiainministeriö päättää, mistä maista kiintiöpakolaisia otetaan. Suomeen valittavat pakolaiset esimerkiksi Syyriasta ovat usein äitejä lapsineen. Kiintiöpakolaisten valintaan vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: pakolainen tarvitsee kansainvälistä suojelua pakolaisen ihmisoikeudet eivät toteudu maassa, jossa hän oleskelee pakolainen ei ole uhka Suomen turvallisuudelle pakolaisella on edellytykset kotoutua Suomeen. Kunnat tekevät sopimuksen ELY-keskuksen kanssa tietyn kiintiöpakolaismäärän vastaanottamisesta vuosittain/joka toinen/joka kolmas vuosi. ELY-keskuksen kautta tieto kulkee Maahanmuuttovirastolle (Migri), joka lähettää esityksen pakolaisryhmästä taustatietoineen. ELY-keskus tekee lopulliset kuntapaikkapäätökset kiintiöpakolaisille. 2. Tiedottaminen Kaupungin tiedotuspäälliköllä on päävastuu kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Kaupungin tekemän päätöksen jälkeen on päätöksestä tiedotettava niin asukkaille kuin henkilökunnalle käyttäen sekä kaupungin omia viestintäkanavia (tiedotuslehti, verkkopalvelu/intranet, sosiaalinen media) että mediaviestintää (paikallislehdet ja radio). Viestinnän avulla voidaan toimia proaktiivisesti ja antaa asukkaille oikeanlaista ja konkreettista tietoa pakolaisuudesta ja pakolaisista, mm. taustoittamalla kansainvälistä pakolaisuutta ja herättämällä keskustelua pakolaisten elämästä kriisialueilla ja Suomessa. 4

5 On myös tärkeää saada kolmas sektori mukaan yhteistyöhön. Seurakuntien, koulujen ja eri alueellisten yhdistysten rooli on paikallisessa tiedottamisessa ja mielipiteen muodostamisessa tärkeä. 3. Asuminen Pakolaisille ei ole erikseen asumispalveluja kaupungissa. Vuokra-asuntojen saatavuus on tällöin tärkeää. Julkisen liikenteen saavutettavuus pitää ottaa erityisesti huomioon kiintiöpakolaisten kotouttamisen kannalta. Heidän on päästävä mahdollisimman joustavasti hoitamaan viranomaisasioita, osallistumaan koulutuksiin ja saavuttaa kunnan lähipalvelut. Tällä hetkellä Paraisten kunta-alueella vuokra-asuntotilanne on hyvä. Vapaita asuntoja löytyy 28 kpl. Kas-vuokrataloissa isompia 3 h + keittiön asuntoja on 15 ja 2 h + keittiön asuntoja 9. Muualla kaupungissa vuokra-asuntoja vapautuu korkeintaan 1 2 kuukaudessa. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniö alueella vuokra-asuntojen määrä ei aina riitä edes omien kuntalaisten tarpeeseen. Tämänhetkisessä asuntotilanteessa ei kaupungin vielä tarvitse varautua vuokraamaan mahdollisia asuntoja ennakkoon. Vapaiden vuokra-asuntojen tilannetta voidaan seurata kuukausittain, ja tilanteen muuttuessa oleellisesti tämänhetkisestä voidaan asuntoja vuokrata ennakkoon. 4. Terveydenhuolto Terveyskeskuksen rooli alkuvaiheessa kiintiöpakolaisten saapuessa uudelle kotipaikkakunnalleen on suuri. Kaupungin/terveyskeskuksen tulee ottaa kantaa siihen, kuka terveyskeskuksen puolelta alkuvaiheessa toimii pakolaisten yhteyshenkilönä (= terveydenhoitaja/sairaanhoitaja) ja kuinka kauan. Terveyskeskuksen on nimettävä lääkäri tai lääkärit, joka tai jotka hoitavat maahantulijoiden terveystarkastukset. Maahantuloterveystarkastukset on tehty, pakolaiset integroidaan mahdollisimman nopeasti kaupungin normaaliin terveydenhuoltojärjestelmään. Erikoissairaanhoito ja vammaishuolto saattavat tulla ajankohtaisiksi, ja niistä aiheutuvat kustannukset valtio korvaa anomusta vastaan. Kaupungin/terveyskeskuksen tulee nimetä henkilö, joka vastaa korvausanomusten tekemisestä. 5

6 On muistettava, että pakolaisten terveydenhuollossa käytetään samoja työmenetelmiä kuin muunkin väestön terveydenhuollossa, mutta terveystarkastukseen tarvittava aika on vähintään kaksinkertainen tulkin käytön vuoksi. Perusterveysvalistus voi viedä kauan pakolaisten taustasta riippuen. Jos pakolaiset tulevat kovin vaatimattomista oloista, terveydenhuoltohenkilökunnan on kaikkien käyntikertojen yhteydessä yritettävä pitää tämä näkökohta mielessään. Terveysaiheesta tulee järjestää ryhmätilaisuuksia. Terveydenhuoltopalveluja on saatavilla myös saaristossa, muttei kuitenkaan samassa laajuudessa kuin Paraisten keskustassa. 5. Sosiaalihuolto 5.1. Alkuvaiheen tukitoimet Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) painottaa alkuvaiheen palvelujen järjestämisen tärkeyttä maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi. Lain soveltamisalaa on laajennettu etenkin alkuvaiheen palvelujen osalta. Laissa uutena tehtävänä kunnille tuli alkukartoituksen järjestäminen. Pakolaiset tarvitsevat apua ja tukea suomalaiseen yhteiskuntaan ja Paraisten seudulle kotoutumiseen. Alkuvaiheen tukitoimenpiteet tulee hoitaa keskitetysti, koska tietotaitoa tarvitaan. Lähtökohtana tulee olla varautuminen siihen, etteivät pakolaiset välttämättä tunne niitä perusasioita, joita suomalaiset pitävät itsestäänselvyyksinä (esimerkiksi sähkö, lämmitys, saniteettitilat, ruuan hankinta, hintataso, lastenhoito, koulunkäynti palvelut ja niiden käyttö). Perhekäsitys saattaa olla heillä erilainen, samoin kuin naisen ja miehen asema. Yhteisöllisyys, ns. moniaikainen aikakäsitys ja suuri valtahierarkia ovat tyypillisiä kulttuuripiirteitä pakolaisasiakkaiden lähtömaissa. Varsinkin alkuvaiheessa olisi tärkeää, että pakolaisilla olisi yksi tietty kaupungin työntekijä, joka ohjaisi ja opastaisi heitä arjen toiminnassa. Pakolaiset joutuvat moniin sellaisiin tilanteisiin, jotka meille ovat itsestään selviä, mutta eivät heille. Vastaanottovaiheessa pakolaisille pitää selvittää myös suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyvät perusasiat ja opastaa asiakkaita heille kuuluvien etuuksien hakemisessa. Pakolaiset opastetaan kielen opiskeluun, ohjataan terveyspalvelujen ja muiden kaupungin palvelujen käyttöön, ja heitä neuvotaan julkisten liikennevälineiden käytössä. Suomessa asumisesta ja elämisestä sekä eri viranomaisten ja järjestöjen palveluista löytyy tietoa myös Infopankki-sivuilta Infopankki palvelee kaikkiaan viidellätoista kielellä sekä viranomaisia että maahanmuuttajia. 6

7 5.2. Alkukartoitus Pakolaisten kotoutumista ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarve arvioidaan alustavasti alkukartoituksessa, jonka käynnistää joko kaupungin sosiaalitoimi tai työ- ja elinkeinotoimisto. Alkukartoitus voidaan tehdä itse tai se voidaan hoitaa ostopalveluna. Sosiaalitoimi tekee aina alkukartoituksen niille pakolaisille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, eivätkä ole hakeutumassa asiakkaaksi ja joiden toimeentulo perustuu pääosin toimeentulotukeen. Sosiaalityöntekijä arvioi tällöin alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Kunnat ovat ostaneet kielellistä alkukartoitusta ainakin Luupista, joka on Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin yhteistyönä perustama, maahanmuuttajia palveleva monikulttuurisuustiimi. Tavoitteena on, että alkukartoituksen avulla asiakas pääsisi heti kotoutumisajan alussa valmiuksiaan vastaavaan kielikoulutukseen ja opetusryhmään joko Luupin järjestämään tai esimerkiksi kunnan oman työväenopiston järjestämään koulutukseen. Varsinais-Suomessa työttömien maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelu on keskitetty Varsinais-Suomen TE-toimistoon Turkuun. TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen työttömille pakolaisille. Heillä täytyy olla myös oleskelulupa-asiat kunnossa ollakseen oikeutettuja alkukartoitukseen. TE-toimisto ostaa tällä hetkellä kielellisen alkukartoituksen yksityiseltä taholta. Alkukartoituksessa selvitetään seuraavia työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä valmiuksia: 1) luku- ja kirjoitustaito 2) suomen kielen taito 3) opiskelutaidot ja -valmiudet 4) aikaisempi koulutus- ja työkokemus 5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet 6) omat työllistymis- ja koulutustoiveet 7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet Kotoutumissuunnitelma ja kielikoulutus Varsinais-Suomen alueella ei kotoutumissuunnitelmia ole tehty yhdessä sosiaalitoimen ja TE-toimiston kesken, vaan TE-toimisto on laatinut suunnitelman työllistymisen kannalta ja sosiaalitoimisto omasta näkökulmastaan. Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta. Aikaa voidaan erityistapauksissa, esimerkiksi sairauden tai äitiysloman vuoksi, pidentää kahdella vuodella. Esimerkiksi Janakkalan kunnassa maahanmuuttajatyössä on käytössä 7

8 kiintiöpakolaisille laadittu sosiaalinen selvitys -lomake, johon kerätään tietoa kotouttamista varten eri tahoilta. Alkukartoituksen jälkeen työttömälle asiakkaalle tehdään kotoutumissuunnitelma ja hänet liitetään oikeaan kielikoulutuksen kurssijonoon. Pakolaisille tarjotaan kielikoulutusta työvoimapoliittisena ja omaehtoisena koulutuksena. Keskeinen ongelma Varsinais-Suomessa ovat olleet pitkät jonot kielikoulutuksiin. ELY-keskus kilpailuttaa vuosittain koulutukset ja nyt niitä on ostettu Turun ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta ja Raision seudun koulutuskuntayhtymästä Rasekosta (Timali). Paraisten kaupunki edellyttää ELY-keskukselta, että kielikoulutukseen pääsy on mahdollisimman nopeata ja että koulutus järjestettäisiin niin, että opetusta olisi mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Kielikoulutus on kotouttamisen avainasioita. Pakolaisina tuleville kotiäideille ja kotona oleville naisille tarvittaisiin Paraisten kaupungin alueelle jokin taho (esim. kolmas sektori), joka pystyy tarjoamaan kieliopetusta. Kurssi voisi sisältää myös muuta aktivointia, esim. käsityö-, lastenkasvatus- ym. teemoja. Opetuksen ajaksi olisi järjestettävä lastenhoito. Yhteistyö neuvolan, seurakunnan, kirjaston, liikuntatoimen, sosiaalitoimen, lastensuojelun ja muiden Paraisten kaupungin alueen toimijoiden kanssa olisi suotavaa Sosiaalihuollon palvelut Maahanmuuttajien/pakolaisten sosiaalihuoltopalvelut järjestetään samansisältöisinä ja -laajuisina kuin kunnan muidenkin asukkaiden sosiaalihuoltopalvelut ottaen kuitenkin huomioon kotoutumislain (1386/2010) säännökset kunnan tehtävistä ja maahanmuuttajien oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen. Paraisten aikuissosiaalityössä, jossa käsitellään muun muassa toimeentulotukiasioita, on kaksi sosiaalityöntekijää Paraisten toimistossa, yksi Nauvossa sekä puolipäiväinen etuuskäsittelijä. Tulkkausta vaativien asioiden käsittely kestää vähintään kaksinkertaisen ajan muihin asioihin verrattuna. Edellytyksenä on, että kaupunkiin palkataan pakolaisohjaaja, jolla on riittävästi tietoa erilaisista sosiaalipalvelun muodoista voidakseen ohjata ja opastaa ja joka hoitaa ennakkotietojen keräämisen ja auttaa pakolaisia konkreettisesti erilaisten hakemusten kanssa. Pakolaisten asiat voidaan keskittää kahdelle sosiaalityöntekijälle, jotka saavat käytännön erikoisosaamisen, sekä yhdelle työntekijälle, joka voi toimia nimettynä 8

9 yhteyshenkilönä muiden yhteistyötahojen suuntaan ja osallistua erilaisiin yhteistyöja verkostokokouksiin. Mikäli pakolaisten joukossa on vammaisia, esimerkiksi asunnot ja lähiympäristö on mukautettava vammaisten tarpeisiin ennakolta. Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus henkilökohtaisiin avustajiin. Vammaispalvelut hoidetaan samoin kriteerein ja samassa laajuudessa kuin muunkin väestön vammaispalvelut. Pakolaisten kanssa tehtävä perhetyö on aloitettava varhain maahantulon jälkeen. Tärkeää on saada perheiden tavallinen kotielämä ja päivittäiset rutiinit toimimaan. Käsitys perheestä, kasvatusmenetelmistä sekä lasten oikeuksista voivat olla toisesta kulttuurista tulleilta hyvin toisenlaisia ja on tärkeätä, että niistä keskustellaan avoimesti. Pakolaisasiakkaan kohdalla lastensuojelun työntekijän on erityisen tärkeää varata riittävästi aikaa ja käyntikertoja käydä tulkin välityksellä läpi lastensuojelun laissa määrittämät asiat sekä varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt asiat oikein. Asiakkaalla on lain mukaan oikeus saada tiedot siten, että hän ymmärtää niiden merkityksen. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja viranomaisten yhteistyö voi olla haastavaa, koska monissa kulttuureissa kaikki perheeseen liittyvät kysymykset koetaan yksiselitteisesti perheen omiksi asioiksi. Viranomaisten puuttuminen niihin saattaa vanhemmista tuntua loukkaavalta ja mahdottomalta ymmärtää. Vanhustenhuollon erityisestä syystä kunnalle aiheutuneet kustannukset korvataan todellisten kulujen mukaan enintään 10 vuotta. Kansaneläkelaitos voi myöntää yli 65- vuotiaille tai työkyvyttömille, Suomessa vähintään 5 vuotta asuneille pakolaisille tarveharkintaisesti sosiaaliavustuksena enintään täyden kansaneläkkeen suuruista maahanmuuttajien eritystukea. 6. Maahanmuuttajien työllistyminen TE-toimiston tehtäviin kuuluu kotoutumislain piirissä olevien asiakkaiden henkilökohtainen ohjaustyö, asiakkaan motivointi sekä yksilöllisen kotoutumissuunnitelman tekeminen ja seuranta suhteessa työllistymiseen. Siihen sisältyy myös keskeisen lainsäädännön asettamien oikeuksien, velvollisuuksien ja niistä aiheutuvien seuraamusten henkilökohtainen informointi. Aktivointitoimenpiteet ovat kotouttamisaikana mahdollisia. Näitä palveluja ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. 9

10 Jos asiakkaalla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, työmarkkinatuki maksetaan kotoutumistukena. Tuki on kotoutumissuunnitelman ajaksi tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka avulla pyritään parantamaan työelämään ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä. Kotoutumistuki koostuu Kansaneläkelaitoksen myöntämästä työmarkkinatuen suuruisesta kotoutumistuesta tai sosiaalitoimiston myöntämästä toimeentulotuesta. Maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen kolmen vuoden aikana muutoin kuin kotoutumistukena. Kotoutumistuki ja toimeentulotuki korvataan kunnalle kolmen vuoden ajalta. Maahanmuuttajat ovat potentiaalista työvoimaa yrityksille. Työ on yksi kotoutumisen kannalta tärkeimmistä seikoista. Sen avulla toivotaan löytyvän mielekäs rooli uudessa yhteiskunnassa. Työn kautta sosiaaliset kontaktit kantaväestöön mahdollistuvat ja henkilön kielitaito karttuu. Yrityksillä on monesti korkea kynnys rekrytoida maahanmuuttajia. Syyksi mainitaan usein puutteellinen kielitaito. Sellaisissa tapauksissa, jossa työorganisaatio tarvitsee etenkin toisen maan kulttuurin tai toimintaympäristön tuntemusta ja kontakteja vientimaihin, saattaa maahanmuuttajan rekrytointi olla ajankohtaista. Seudun yritysyhteistyössä pitäisi jatkossa ottaa huomioon myös maahanmuuttajien rekrytointikäytännöt ja erityisosaaminen. Varsinais-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys, rakennetyöttömyys, nuorten työttömyys ja maahanmuuttajien työttömyys ovat olleet kasvussa. Paraisilla työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 6,7 % (n. 500 henkilöä). Näistä alle 25-vuotiaita oli 60 henkilöä. Paraisilla investoinnit ovat olleet vähäisiä ja asuntokauppa on hiljaista. Matkailu työllistää kaupungissa, mutta matkailijat käyttävät aiempaa vähemmän rahaa lomillaan ja tämä vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin työllistää ulkopuolista työvoimaa. Kaupan ala ja rakentaminen ovat hiljentyneet ja yleisesti ostohalukkuus on vähentynyt. Paraisilla asuu äidinkieleltään muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä noin 320 henkilöä. Tähän ryhmään kuuluvista suurin osa on muuttanut kaupunkiin itsenäisesti esim. avioliiton tai työn kautta. 250 heistä kuuluu työllisten ikäryhmään. Maaliskuun lopussa TE-toimistossa työnhakijana heistä oli 60 henkilöä eli n. 25 % ja 30 henkilöä oli työttömänä työnhakijana. Loput henkilöistä ovat löytäneet elantonsa itse. He ovat perustaneet omia yrityksiä esimerkiksi hieronta- tai muille palvelualoille ja työllistyneet ilmeisesti metalli-, rakennus- ja palvelualan yrityksiin. 10

11 6.1. Kaupunki työllistäjänä Paraisten kaupungin työllistämisasioita hoitavat henkilöstöpalvelut, sosiaalitoimi ja nuorten työpaja Aktiva. Sosiaalitoimiston vastuulla on lähinnä ollut kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuslistalla olevien henkilöiden aktivointi ja työllistämistoimenpiteet sekä sosiaalitoimen asiakkaiden aktivointi. Kaupunki on järjestänyt työttömille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja, palkkatukitöitä ja nuorten kesätöitä. Kaupunki tekee yhteistyötä työllistämisessä myös Kaarinan työttömät ry:n kanssa, joka ylläpitää Paraisten kierrätyskeskusta. Kaupungissa aloittavalla Silta Bro -hankkeen avulla yritetään löytää enemmän työpaikkoja työttömille henkilöille Paraisten ja Varsinais-Suomen alueen yrityksistä. Kielikoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyminen ja sitä kautta maahanmuuttajien työllistyminen on kaupungin tavoite. Ammatteihin valmentavia koulutuksia maahanmuuttajille on järjestetty eri oppilaitoksissa Varsinais-Suomessa suomen kielellä. Turun AKK valmistelee syksyksi ammattisuomi -koulutuksia eri aloille, ne ovat pohjustusta sille, että ammatillinen koulutus sujuisi paremmin. Ammatillisen koulutuksen suorittaminen aikuisena Suomessa näyttötutkintona on vaativaa. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon pitää olla hyvää. Koulutuksen keskeyttäminen, riittämätön kielitaito ja koulutuksen puute ovat olleet suurimmat esteet maahanmuuttajien työllistymiselle. Hoivatyö voisi sopia tietyille pakolaisille, mutta lähihoitajan tutkinto on useasti sisällöltään liian vaativa. Kevyempi koulutus tai osatutkinnon suorittaminen voisivat onnistua. Työ- ja elinkeinoministeriönkin tuoreimman ammattibarometrin arvion mukaan työvoimapula jatkuu lähitulevaisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammateissa. 7. Sivistys 7.1. Päivähoito Pakolaislasten päivähoidosta ei oletettavasti aiheudu suurempia erityisjärjestelyjä. Päivähoidolla on jo nyt käytössään monia tarkoituksenmukaisia menetelmiä, joita voidaan hyvin käyttää pakolaislasten päivähoidossa. Tällaisia ovat muun muassa Lapsen silmin -malli, pienryhmätoiminta, ulkoilmapedagogiikka, kuvien käyttö tukena ym. Henkilöstöresursseja saatetaan kuitenkin tarvita lisää ainakin ensimmäisen vuoden aikana lasten määrästä ja heidän taustastaan riippuen. Tulkkauspalvelu on 11

12 välttämätöntä varsinkin kontakteissa vanhempien kanssa. Paraisten kunta-alueella päivähoidossa on kuitenkin tilapula varsinkin toimintavuonna Muilla kunta-alueilla tilaa on enemmän Perusopetus Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty, miten maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten lasten valmistava opetus pitää järjestää. Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esitai perusopetuksen ryhmässä työskentelemiseen. Valmistava opetusta annetaan 4-10 oppilaan ryhmissä. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen, kun hän kykenee seuraamaan perusopetusta. Siirtymistä perusopetukseen valmistellaan valmistavan opetuksen aikana integroimalla lapsi kykyjensä mukaan perusopetukseen Ruotsinkielinen perusopetus Ruotsinkielisissä kouluissa ei tällä hetkellä ole maahanmuuttajataustaisia oppilaita, eikä opetuksen järjestämisestä sen vuoksi ole olemassa valmista suunnitelmaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa parhaat edellytykset opetuksen järjestämiselle on Malms skolalla ottaen huomioon opettajien rekrytointi ja tukipalvelut, kuten koulunkäyntiavustajat. Malms skolalla on ainoana luokkien 1 6 opetusta järjestävänä kouluna virkarehtori ja kanslisti. Tilat ovat kuitenkin suuri ongelma, koska oppilasvirta on lähivuosina suuri eikä koululla ole vapaita tiloja pienryhmäopetukseen. Myöskään pienemmissä syrjäkouluissa ei ole tiloja, jotka olisivat riittävät pientä pakolaisten luokkaa varten. Saariston osalta on käynnissä selvitys. Päätös saariston koulurakenteesta tulee vaikuttamaan tiloihin, minkä vuoksi kyseisiin tiloihin ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista suunnitella pakolaisryhmää Suomenkielinen perusopetus Suomenkielisessä opetuksessa on lukuvuonna maahanmuuttajataustaisia lapsia, jotka ovat jo kokonaan integroituneet perusopetukseen. Suomenkieliseen opetukseen on vuonna 2012 laadittu perusopetukseen valmistavalle opetukselle opetussuunnitelma (sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto ). 12

13 Parhaat edellytykset suomenkielisessä opetuksessa järjestää maahanmuuttajille valmistavaa opetusta on Koivuhaan koululla. Koulu sijaitsee keskeisesti ja opettaja- ja kielitaitoisen avustajahenkilöstön rekrytointi on helpointa hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. Myös maahanmuuttajaoppilaiden tarvitsemat muut oppilashuollolliset tukipalvelut on helpointa järjestää siellä. Koulua vaivaa kuitenkin vielä tänä vuonna tilapula, mutta uuden lisärakennuksen valmistuttua keväällä 2015 sopiva opetustila opetuksen järjestämiseksi löytyy. Myös Nilsbyn koulusta löytyvät syksyllä 2015 edellytykset valmistavan opetuksen järjestämiseen. Etäisyys keskustaan aiheuttaa kuitenkin päivittäisen kuljetustarpeen, mikäli asunnot ovat keskustan alueella. Saariston osalta on käynnissä selvitys. Päätös saariston koulurakenteesta tulee vaikuttamaan tiloihin, minkä vuoksi kyseisiin tiloihin ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista suunnitella pakolaisryhmää Vapaa-aika, kulttuuri ja kirjasto Kaupungilla on monipuolista vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa. Tarvittaessa voidaan järjestää myös räätälöityä toimintaa. Lisäksi erilaisilla yhdistyksillä on omaa normaalia toimintaansa, johon otetaan mielellään vastaan uusia aktiiveja. Kirjastolla on mahdollisuus ja resursseja ostaa aineistoa toivotulla kielellä, lisäksi käytössä on sähköinen Pressdisplay-palvelu, jossa on yli 300 lehteä noin 60 maasta 35 eri kielellä. Kirjasto voi myös lainata kirjallisuutta Helsingin monikielisestä kirjastosta. Monikielinen kirjasto tarjoaa kirjallisuutta yli 80 kielellä Vapaa sivistys Suomen- ja ruotsinkielisellä kansalaisopistolla on molemmilla hyvät mahdollisuudet tarjota maahanmuuttajille räätälöityjä kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi ja auttaa kotoutumisen tukemisessa. Valtio avustaa maksamalla ylimääräistä taloudellista tukea maahanmuuttajille suunnattuun kurssitoimintaa. 8. Kielipalvelujen järjestäminen Kielipalveluilla tarkoitetaan käännös- ja tulkkipalveluja. Kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) ja hallintolaissa (434/2003) säädetään, että viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta riittävästi ymmärtävän. Pakolaisasiakkaiden 13

14 tulkkipalvelut korvataan kunnille valtion varoista ilman aikarajaa kansalaisuuden saamiseen saakka. Paraisten kaupunki hankkii tulkkauspalvelut Turun seudun tulkkikeskuksesta. Asiakkaan oikeuksien, taloudellisten etujen tai lainmukaisten velvollisuuksien ollessa kyseessä on ensiarvoisen tärkeää, että tulkki on ammattitaitoinen. Siksi viranomaisasioinnissa on aina käytettävä ammattitulkkia, ei koskaan lasta, lähiomaista tai tuttavaa. Tulkattuun tapaamiseen on varattava vähintään kaksinkertainen aika normaaliin asiakaskäyntiin verrattuna sekä huomioitava esimerkiksi tulkin sukupuolen merkitys. Turun seudun tulkkikeskuksessa tarjolla olevat tulkit pystyvät tarjoamaan tulkkaus- ja käännöspalveluja Paraisille tulevalle mahdolliselle pakolaisryhmälle vain suomeksi. Tulkkikeskus voi järjestää kaupungin henkilökunnalle myös koulutusta vieraiden kulttuurien kohtaamiseen ja tulkin kanssa työskentelyyn. 9. Kiintiöpakolaisryhmät Kunta voi saada euron bonusrahan kaikista kiintiöpakolaisryhmistä. Edellytyksenä on se, että kunta vastaanottaa minimissään 20 hengen ryhmän vuosien tai vuoden 2014 pakolaiskiintiöstä. ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan vuoden 2014 syyrialaisten pakolaiskiintiö on täynnä, eli Suomeen vuonna 2014 tuleville syyrialaisille on löydetty jo tällä hetkellä kuntapaikat. Muutamien muiden ryhmien osalta kuntapaikkoja puuttuu. Ryhmiä ovat: - kongolaiset vuoden 2013 kiintiöstä, ilman kuntapaikkaa noin 100 henkeä - kongolaiset vuoden 2012 kiintiöstä, ilman kuntapaikkaa noin 70 henkeä - sudanilaiset vuoden 2013 kiintiöstä, ilman kuntapaikkaa noin 125 henkeä (Kaikista yllämainituista ryhmistä tulevat pakolaiset ovat valmiina tulemaan Suomeen heti kun kuntapaikka ja asunto ovat valmiina.) Vuoden 2014 kiintiöstä tulee vielä: - kongolaiset (yhteensä 150), valinta syksyllä sudanilaiset (yhteensä 150), valinta syksyllä afgaanit (yhteensä 150), valinta-aikataulusta ei ole vielä tietoa 14

15 Mahdollisessa Paraisten kaupungin positiivisessa päätöksessä voidaan ilmoittaa, milloin ensimmäinen pakolaisryhmä voidaan vastaanottaa. Jos kaupunki haluaa nimetä tietyn ryhmän, esim. syyrialaiset, niin siitä ilmoitetaan myös ELY-keskukselle. Valtion taholta on halua yrittää myöntää bonusrahaa myös sellaisille kunnille, jotka aloittavat pakolaisten vastaanoton vuonna 2015, mutta ELY-keskus ei voi antaa asiasta lupauksia. Vielä ei myöskään tiedetä, miten vuoden 2015 kiintiö tullaan suuntaamaan. Kaupungin ei tarvitse välttämättä lyödä lukkoon tiettyä kansallisuutta. Sen sijaan kaupunki voi epävirallisesti sopia ELY-keskuksen kanssa, että sijoitettavat pakolaiset ovat syyrialaisia, jos Suomi ottaa syyrialaisia myös vuonna Talous Kaupungin menot Kaupungille pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvia kustannuksia on vaikea ennakoida, koska pakolaisten elämäntilanne ja yksilöllinen palvelujen tarve ei ole tiedossa. Edellytyksenä pakolaisten vastaanottamiselle on se, että kaupungilla on pakolaisohjaaja, joka muun muassa hoitaa yhteydenpidon eri viranomaisiin, lomakkeet, ohjauksen jne. Ohjaajan kustannukset ovat noin euroa vuodessa (palkka + sosiaalimaksut). Kaupungin muut henkilöstöresurssit vastaavat nykytilanteessa kaupungin tarpeita. Asiakasmäärän lisääntyminen merkitsee sitä, että nykyiset resurssit eivät riitä. Aikuissosiaalityön henkilöstöresurssit riittävät juuri lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymiseen. Aikuissosiaalityöntekijän työajasta pakolaisasioiden hoitamiseen arvioidaan menevän noin 2 3 työpäivää kuukaudessa. Tämä vastaa noin euroa kuukaudessa (ml. sosiaalimaksut). Asiakasmäärän lisääntyminen merkitsee sitä, että nykyiset sosiaalityöntekijäresurssit eivät riitä, vaan tietyt muut palvelut on järjestettävä ostopalveluna. Muiden henkilöstökustannusten arvioidaan olevan noin euroa vuodessa (lastensuojelu, perhetyöntekijät, terveydenhoitajat, avustajat päiväkodissa ja koulussa, taloushallinto ym.). Vuokriin sisältyy pakolaisohjaajan työhuone, noin euroa vuodessa. Siltä ajalta kun pakolaisille varatut asunnot ovat tyhjillään, vuokrat maksaa ELY-keskus. 15

16 10.2. Valtiolta saatavat korvaukset Vastaanoton ja kotouttamisen maksuliikennettä hoitavat ELY-keskukset, jotka maksavat korvausta kunnalle hakemusten perusteella. Kunnat voivat hakea korvauksia neljännesvuosittain tai takautuvasti kahden vuoden ajalta. Hakemusten tekeminen pitäisi keskittää yhdelle työntekijälle ja rahaliikenne pitäisi hoitaa järjestelmällisesti tietyn kustannuspaikan kautta. Kiintiöpakolaisten saavuttua kuntaan he kuuluvat neljän vuoden ajan ryhmään, jota valtion korvaukset koskevat. Kunta saa lisäksi euron bonusrahan (kertakorvauksen), jos se ottaa vastaan vähintään 20 kiintiöpakolaista vuosien kiintiöstä. Korvauksista osa on laskennallisia ja osa maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisina. Laskennalliset korvaukset ovat euroa vuodessa yli 7-vuotiaista ja euroa vuodessa alle 7-vuotiaista. 16

17 Yhteenveto valtion korvauksista vuonna 2014: KORVAUS KORVAUS- PERUSTE KORVAUKSEN KOHDE KORVAUSAIKA KORVAUKSEN MAKSAJA JA SAAJA LASKENNALLINEN KORVAUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON ERITYISKUS- TANNUKSET - 7-vuotiaista ja sitä vanhemmista: /vuosi - Alle 7- vuotiaista: /vuosi Toteutuneiden kustannusten mukaan Kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ohjaus ja neuvonta sekä muun heidän kotoutumistaan tukevan toiminnan järjestäminen - Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen - Erityiset sosiaalitoimen kulut (esimerkiksi lastensuojelu) - Muista erityisistä syistä kunnalle aiheutuneet kustannukset - Ilman huoltajaa maassa oleskelevien lasten ja nuorten palvelut Kolme vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleille henkilöille. Neljä vuotta kiintiössä tulleille henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen. - Enintään 10 vuotta - Kustannusten tulee olla huomattavia eli enemmän kuin vuodessa maksettava laskennallinen korvaus (2 300 ). - Ilman huoltajaa maassa oleskelevien alaikäisten palveluista aiheutuvia kuluja korvataan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. ELY-keskus maksaa hakemuksen perusteella korvausta kunnalle kunnassa oleskelevien ja korvaukseen oikeutettujen henkilöiden määrän mukaan ELY-keskus suorittaa korvaukset kunnalle toteutuneiden kustannusten perusteella. Kustannusten korvaaminen perustuu sopimukseen, jonka kunta ja ELY-keskus ovat tehneet kyseistä henkilöä koskevista erityisistä kustannuksista. KOTOUTUMISTUKI Toteutuneiden kustannusten mukaan Kunnalle korvataan kohderyhmään kuuluvalle henkilölle maksetusta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset. 3 vuotta (voidaan jatkaa enintään 2 vuodella) TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT PALUUMUUTTO- AVUSTUS ALKUKARTOITUKSEN KUSTANNUKSET Toteutuneiden kustannusten mukaan Toteutuneiden kustannusten mukaan tai laskennallinen korvaus 700 / kartoitukseen osallistunut henkilö - Kotouttamispalveluja käytettäessä. - Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytettäessä. Matka- ja muuttokustannukset. 2 4 kuukauden toimeentulotuki. Alkukartoituksen tekee joko TE-toimisto tai kunta. Kartoituksessa arvioidaan henkilön työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä tarpeet niiden saavuttamiseksi. 17 Ei määräaikaa Kertaluonteinen lähtömaahansa pysyvästi palaavalle henkilölle. Ei määräaikaa. - Kertaluonteinen - Kartoitus tulee tehdä tai käynnistää 2 kuukauden kuluessa toimeentulotukiasiakkuuden alkamisesta kunnassa tai henkilön sitä pyytäessä. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 2014 ELY-keskus korvaa kustannukset kunnalle täysimääräisinä laskutuksen mukaan. Kunta maksaa lähtömaahansa palaavalle henkilölle. ELY-keskus korvaa, jos kartoituksen tekee kunta.

18 18

19 Muut valtionosuudet Koska pakolaiset ovat kunnan asukkaita, heistä saadaan myös normaaleja asukasperusteisia valtionosuuksia. Perusopetuksessa saadaan valmistavasta opetuksesta maahanmuuttajaoppilasta kohden kotikuntakorvauksen perusosa kerrottuna luvulla 2,39. Esimerkki laskennallisista kustannuksista: Kaupunki vastaanottaa 20 kiintiöpakolaisen ryhmän vuonna Ryhmä koostuu viidestä perheestä. Perheisiin kuuluu viisi aikuista, viisi yli 7-vuotiasta lasta ja kymmenen alle 7-vuotiasta lasta. Pakolaisten vastaanoton alustava vuosibudjetti voisi ensimmäisenä vuonna näyttää seuraavanlaiselta: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Materiaalit Vuokrat Menot yhteensä euroa euroa (koulutus, IT-palvelut, matkat ym.) euroa euroa euroa Kustannukset ovat korkeimmat ensimmäisenä vuonna, sen jälkeen ne pienenevät. Vuoden 2014 laskennallisten kustannusten mukaan laskettuna kaupunki saisi korvauksia seuraavasti: Ensimmäinen vuosi: vuosi: 10 x = x = x = x = Bonusraha = Yhteensä Yhteensä /vuosi Jos kaupunki päättää vastaanottaa pakolaisia jatkossa, esimerkiksi yhden perheen joka kolmas vuosi, valtion korvaus vuodelta on yhteensä euroa/vuosi (yksi perhe = kolme yli 7-vuotiasta henkilöä ja kaksi alle 7-vuotiasta). Taloudellisesta puolesta voidaan tiivistäen todeta, että kaupungille aiheutuvat kustannukset tulevat olemaan milteipä plus/miinus nolla. 19

20 11. Yhteistyö Paraisilla on monia aktiivisia yhdistyksiä ja toimijoita, jotka järjestävät monenlaista erilaista toimintaa. Tämä on hyvä ja tärkeä lähtökohta mahdollista pakolaisten vastaanottamista ajatellen. Kotoutumisen edistämisen kannalta kontaktit kaupungin muun väestön kanssa ovat tärkeitä. Vapaaehtoisten tuki- ja ystäväperheiden löytäminen tulee siten olemaan tärkeä tehtävä. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa erilaisten tapahtumien, harrastustoiminnan ja muun tuen järjestämisessä on yksi sosiaalityön työvälineistä. Työryhmä on toistaiseksi keskustellut SPR:n Turunmaan piirin ja paikallisosaston edustajien sekä Länsi-Turunmaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan edustajien kanssa. Nämä kaikki ovat kiinnostuneita aktiivisesta yhteistyöstä pakolaisasioissa. Muun muassa SPR:llä on pitkä ja vankka kokemus ja tietämys pakolaistyöstä. Turunmaan piirillä ei kuitenkaan ole palkattua henkilökuntaa, joka työskentelisi ainoastaan pakolaisasioiden parissa, mutta sillä on mahdollisuus auttaa esimerkiksi materiaalin keräämisessä, tiedottamisessa ym. Varsinais-Suomen alueen kunnat tekevät yhteistyötä pakolaisasioissa ja Paraisten kaupungin aktiivinen osallistuminen tähän yhteistyöhön on tärkeää. Myös vertaistuki eri kuntien työntekijöiden kesken ja mahdolliset yhteisten pelisääntöjen luominen esimerkiksi sosiaalipuolen etuuksien myöntämisessä Varsinais-Suomen alueen kunnissa olisi suotavaa. 12. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Työryhmä arvioi Paraisten yleiset edellytykset pakolaisten vastaanottamiselle hyviksi. Paikkakuntaa leimaa myönteinen, joustava ja jo nyt monikulttuurinen ilmapiiri. Kaupungissa asuu tätä nykyä jo yli 300 henkilöä, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi. Työryhmän selvityksen mukaan Paraisten kaupungilla olisi valmiuksia ottaa vastaan noin 20 henkilön pakolaisryhmä (4 5 perhettä). Pakolaisia voitaisiin vastaanottaa keväästä 2015 alkaen, jotta aikaa jäisi onnistuneen vastaanoton valmisteluun. Mahdollisen pakolaisten vastaanoton valmistelut tulee käynnistää heti, kun mahdollinen uusi sopimus ELY-keskuksen kanssa on tehty. 20

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 1 2 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 3 4 Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Mustasaaren

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

SELVITYS KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA 9.2.2014

SELVITYS KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA 9.2.2014 SELVITYS KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA 9.2.2014 Siilinjärvi päätti 1990-luvun alussa ottaa vastaan noin 10 pakolaista vuoden 1992 aikana (kv 22.10.1990 68). Siilinjärvellä asuu edelleen yksi pakolaisperhe

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Valtuustoaloitteessa esitetään seuraavaa:

Valtuustoaloitteessa esitetään seuraavaa: Valtuustoaloite: Kiintiöpakolaisille apua myös Riihimäeltä Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimen lausuntoa Riihimäen Kristillisdemokraattien ja Riihimäen Vihreitten valtuustoryhmien

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten vastaanotto Sonkajärvelle ja Ylä-Savoon

Kiintiöpakolaisten vastaanotto Sonkajärvelle ja Ylä-Savoon Kunnanhallitus 126 11.06.2012 Kunnanvaltuusto 32 25.06.2012 Kiintiöpakolaisten vastaanotto Sonkajärvelle ja Ylä-Savoon Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Pirjo Vatanen Suomen valtio on sitoutunut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi Kaupunginvaltuusto 113 08.12.2015 Sivistyslautakunta 35 26.05.2016 RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi 2645/04.03.01/2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 336/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi Kaupunginvaltuusto 113 08.12.2015 Sivistyslautakunta 35 26.05.2016 Kaupunginhallitus 138 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 68 21.06.2016 RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus Paraisten kaupungin kotouttamispalvelujen 2385/ /2010 kuvaukseksi vuodelle 2017

Ehdotus Paraisten kaupungin kotouttamispalvelujen 2385/ /2010 kuvaukseksi vuodelle 2017 Ehdotus Paraisten kaupungin kotouttamispalvelujen 2385/05.02.24/2010 kuvaukseksi vuodelle 2017 Parainen Paraisten kaupunki on ottanut vastaan kiintiöpakolaisia vuodesta 2014 alkaen. Kiintiöpakolaisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) SIPOON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOIMIALALLA

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) SIPOON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOIMIALALLA ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) SIPOON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOIMIALALLA Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen uusiminen Asiasta päättävä taho ja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 49/11 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille Tervetuloa kuntaan! 1 Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille 2 Ok, katsotaanpa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Toivakan kunnan kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta

Toivakan kunnan kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta Toivakan kunnan kotouttamisohjelma Perusturvalautakunta 16.11.2016 Sisällys JOHDANTO...3 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT...4 2. LAINSÄÄDÄNTÖ...4 3. KÄSITTEET...4 4. MAAHANMUUTTAJAT TOIVAKASSA...5 5.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Pakolaisten vastaanottaminen Lohjalle

Pakolaisten vastaanottaminen Lohjalle Kaupunginhallitus 144 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 34 13.04.2016 Pakolaisten vastaanottaminen Lohjalle 978/05.11.00/2013 KH 04.04.2016 144 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2016 1 (6) 815 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje

Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle Työ- ja elinkeinoministeriön ohje 29.10.2013 4.4.2016 Säädöspohja Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot