Raportti. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Yhdistystreffit 9.10.2013 ja Itsenäisyysjuhla 4.12.2013. Good relations"

Transkriptio

1 Raportti Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

2 Tämä raportti on toteutettu osana Good Relations -hanketta ( ), joka saa rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Fundamental Rights and Citizenship. Raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. Raportissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajien omia, eikä Euroopan komissio vastaa Raportin sisällön käytöstä. Sisällys Toteutus 1 Yhdistystreffit 3 Itsenäisyysjuhla 6 Tulokset 12 Osallistujapalautteet 13 Kehitysehdotukset 14 English summary 15

3 Toteutus Juhlien toteutuksesta vastasi Yhdessä-yhdistys / Together association ry, Sondip ry, Suomen Pakolaisapu ry ja Ashti ry. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla järjestettiin Turussa ja Turun seudulla toimiville monikulttuurista, kansainvälistä tai maahanmuuttajatyötä tekeville yhdistyksille, yhteisöille sekä ystävyysseuroille. Tapahtumien kohderyhmänä olivat tällaisten yhdistysten luottamushenkilöt ja työntekijät. Kohderyhmä valikoitui, koska niin kaupungin kuin yhdistystenkin puolelta on nähty tarve epämuodolliselle tapaamiselle sekä verkostoitumiselle aikaisempaa laajemman ryhmän kesken. Jo ennen rahoituksen saamista oli suunnittelutapaamisia ollut kolme kappaletta: 20.8., 9.9. ja Näiden jälkeen suunnittelutapaamisia oli vielä , ja Ensimmäinen suunnittelukokous järjestettiin Tuolloin päätettiin tapahtuman luonteesta ja aikataulusta. Alustavasti puhuimme mahdollisista tapahtumapaikoista, tarjoilusta sekä pohdimme sopivaa ohjelmaa. Teimme alustavan työnjaon, eli sovimme mitä jokaisen tulisi tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Kullekin jaettiin jokin maantieteellinen alue, jonka yhdistyksien yhteystietoja tulisi etsiä. Saila Holm lupasi tehdä alustavan pohjan tapahtuman mainoksesta, jota voitaisiin katsoa seuraavassa tapaamisessa. Toinen suunnittelutapaaminen on 9.9. Tapaamisessa varmistettiin tapahtuman paikaksi Vimma sekä tarjoilu ja luotiin alustava ohjelmarunko. Tapaamisen jälkeen varmistettiin Turun kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattorilta Maarit Luukkaalta, pääseekö hän osallistumaan. Jatkoimme yhdistysten yhteystietojen etsimistä. Kolmas suunnittelutapaaminen oli Kyseisessä tapaamisessa tarkennettiin tapahtuman ohjelma ja varmistettiin, että käytännönjärjestelyt ovat kaikki kunnossa. Sovimme tehtävänjaosta liittyen tapahtumapäivän ohjelmaan. Päätettävänä oli, kuka vastaa tarjoilusta, vieraiden vastaanotosta, yhteystietojen keräämisestä sekä ohjelmanumeroiden vetämisestä Yhdistystreffit 1

4 Yhdistystreffejen tuloksia koottiin yhteen kokouksessa. Päätettiin, että Katja Virolainen lähtee viemään tuloksia eteenpäin eri tahoille ja kutsuu ihmisiä Itsenäisyysjuhlaan tehtyään kutsukortit. Manillan viinatehtaan tilojen käyttö Itsenäisyysjuhlaa varten varmistui tapaamisessa käytiin läpi verkostoja, jotta saadaan paikalle itsenäisyysjuhlaan mahdollisimman monia eri alojen ja eri yhdistysten edustajia. Käytiin läpi Itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne tapaamisessa heräsi huoli liian suuresta osallistujamäärästä, vaikka ilmoittautuneita ei ollut liikaa. Moni oli kuulopuheiden mukaan tulossa, vaikka ei ollut ilmoittautunut. Ryhdyttiin toiminpiteisiin, jotta mahdollisimman moni ilmoittautuisi ja paikalle ei tulisi niitä, jotka eivät ole ilmoittaneet tulostaan. Käytiin läpi itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne ja jaettiin vastuualueita Itsenäisyysjuhla Itsenäisyysjuhlan tunnelmat purettiin vielä tapaamisessa. Osallistujilta oli tullut paljon positiivista palautetta vielä juhlan jälkeen. Yleensä etniset yhdistykset ja yhteisöt toimivat paljon yksin, ilman vuorovaikutusta muiden ryhmien kanssa. Tutustuttamalla yhdistykset toisiinsa halusimme viestiä, että yhteistyö mahdollistaisi mm. merkittävämpien projektien suunnittelun, tapahtumien järjestämisen sekä tiedottamisen. Uskomme, että onnistuimme parantamaan hyviä suhteita Turun alueella, vaikuttaamaan yhteiskunnan suvaitsevaisuuteen sekä luomaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Useampien yhteisöjen viedessä viestiä yhteisesti, on se vaikuttavampaa, kuin yksittäisten ryhmien pyrkimykset vaikuttaa. On tärkeää, että maahanmuuttajaryhmät voisivat enenevässä määrin puhua omasta puolestaan ja viestiä näkemyksistään siinä, mitä he toivovat esimerkiksi kotouttamiselta, projekteilta tai muuten yhteiskunnan palveluilta. Uskomme, että toteuttamamme tapahtuma oli ensimmäinen askel kohti tavoitetta, jossa maahanmuuttajaryhmillä olisi kasvavaa vaikutusvaltaa omissa asioissaan. Tilaisuuksien tarkoitus oli olla mahdollisimman epämuodollisia ja keskustelevia, jolloin ihmiset rohkenevat kertomaan avoimesti heidän edustamansa yhteisön toiveista, tarpeista ja tavoitteista. 2

5 Tapahtumat vähensivät ennakkoluuloja lisäämällä eri maahanmuuttajaryhmien sekä suomalaisten yhdistysten keskinäistä tuntemista, sekä tuomalla Turun kaupungin edustajat lähemmäs monikulttuurista työtä tekeviä yhdistyksiä. Yhdistystreffit Paikalla oli 52 osallistujaa 35 yhdistyksestä. Ohjelma: Ihmiset saapuvat paikalle Kaupungin edustajan tervetulosanat Maarit Luukkaa Speed dating yhdistysten kesken - osallistujat istuvat pöytäkunnissa. Kukin kertoo muille vuorollaan lyhyesti kuka on ja mistä yhdistyksestä sekä millaista toimintaa yhdistyksellä on. Pöytäseuraa vaihdetaan järjestäjien merkistä, jonka jälkeen kukin esittelee itsensä uudelleen samalla tavalla Järjestäjien tietoisku: millaista tukea yhdistyksille on tarjolla Turussa, millaisia mahdollisuuksia yhdistyksillä on paikalliseen vaikuttamiseen Word café - Pöytäkunnittain ryhmille annetaan pohdittavaksi kysymys: Millaista yhteistyötä voisitte tehdä nyt teidän pöydässänne istuvien tahojen kesken. Jokin konkreettinen idea tai ehdotus. Lisäksi osallistuja pyydetään pohtimaan miten monikulttuurisuuskenttä toimisi Turussa paremmin minkälaisen viestin keskustelijat haluavat välittää Turun kaupungin päättäjille. Erityisesti jatkoyhteistyön mahdollisuuksia työstetään tässä osiossa. Järjestäjät ovat jakaantuneet eri pöytiin kirjureiksi Vapaata jutustelua sekä verkostoitumista Menu Patonkeja erilaisin täyttein Kahvi ja tee Tilassa oli pöytä yhdistysten esitteitä varten. 3

6 Kustakin yhdistyksestä paikalle kutsuttiin 2 henkiöä. Osallistujamäärä oli rajattu tilan riittävyyden sekä toiminnan luonteen vuoksi. Tapahtuman onnistumiseksi oli oleellista, että aikaisemmin toisille tuntemattomat yhdistykset pystyvät osallistumaan ohjelmaan aktiivisesti, tutustumaan sekä keskustelemaan keskenään. Tulijoille annettiin värikoodit, joiden mukaan istutua pöytiin. Toimme samalla kentällä toimivia yhdistyksiä yhteen, jolloin osallistuvat ryhmät yhdessä ydsessä pystyivät pohtimaan ja ideoimaan, mitkä asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskentällä, millaisiin asioihin haluttaisiin parannusta tai mitä asioita haluttaisiin viedä eteenpäin esimerkiksi kaupungin suuntaan. Näin myös lisättiin ja sujuvoitettiin eri kulttuureja edustavien maahanmuuttajaryhmien yhteistyötä. Yhdistystreffeille osallistuneet kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan, joka oli jatkotapahtuma yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlassa juhlimme sitä, että Suomessa saa kokoontua, osallistua yhteiskunnallisiin asioihin, tulla kuulluksi ja edistää itselleen tärkeitä asioita. Yhdistystreffeillä kirjatut tulokset ja toivomukset vietiin eteenpäin Turun kaupungin päättäjille ennen Itsenäisyysjuhlaa. Heidät kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan tapaamaan Yhdistystreffeille osallistuneita, heille viestiä lähettäneitä yhdistysten edustajia. Itsenäisyysjuhlassa on varattu aikaa puheenvuoroille liittyen yhteistyöhön ja onnistumisiin sekä yhdistysten että Turun kaupungin edustajille. Saimme paljon hyvää palautetta osallistujilta ja monet toivovat, että Yhdistystreffeistä tulisi vuosittainen perinne. Tällainen kokoontuminen on parasta integraatiota, sanoi eräs osallistujista. 50 minuuttia oli sopiva aika keskustelulle. Se oli riittävän pitkä aika ajatusten kokoon kirjaamiselle ja kehittelylle, sekä muihin keskustelijoihin tutustumiseen. Kehittämistä olisi ollut siinä, että kaupungin edustajia olisi voinut olla enemmän ja TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla mukana. 4

7 5

8 Yhdistystreffeiltä viestejä vietiin Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundmanille, monikielistä ohjauspalvelua antavalle Infotorin Nedi Jakupovicille, Poliisi Mika Leskiselle, Tutkija Jarkko Rasinkankaalle sekä Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötapaamiseen. Isoimmat kysymykset, joita Yhdistystreffeille osallistuneet halusivat vietäväksi eteenpäin oli: suomen kielen opetuksen ja yhteiskuntakoulutuksen tarpeellisuus, asumiskeskittymät ja yhdistysten halu olla mukana auttamassa kotouttamisprosessissa. Yhdistystreffien viestit saaneet tulivat pitämään puheenvuorot Itsenäisyysjuhlaan. Itsenäisyysjuhla Paikalla oli 133 osallistujaa, jotka edustivat 41 tahoa. Itsenäisyysjuhla järjestettiin Manillan Vanhassa Viinatehtaassa, joka oli tarpeeksi iso ja juhlava tilaisuutta varten. Tilaisuuden juonsi Katja Virolainen ja Muhis Azizi. Ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. Puheenvuorot olivat haastattelumuotoisia, jotta ne pysyisivät kevyinä ja niissä käsiteltäisiin helpolla tavalla tärkeitä aiheita. 6

9 OHJELMA Vieraiden valokuvausta, powerpointesitys Suomen itsenäisyydestä, taustamusiikkia Alotussanat Muhis Azizi Afganistanilainen Lastenkuoro Puheenvuoro Pekka Sundman, Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Puheenvuoro Mika Leskinen, Poliisi Ruokailu Puheenvuoro Jarkko Rasinkangas, tutkija, Turun Yliopisto Lauluesitys Le Thi Mai Trinh Puheenvuoro Nedi Jakupovic, Infotori MENU Raikas vihersalaatti lisukekulhoilla Basilika-kirsikkatomaatit Marinoitu punasipuli Vihreät pavut Valkosipulimarinoidut oliivit Paahdettu punajuurisalaatti fetalla & rucolalla Kikhernesalaatti Kanacaesarsalaatti Yrttifocaccia Paistettua kananrintaa Tumma yrttikastike Rakuunaporkkanat Uunipaahtoperunat Paistettua kampelaa Rapukastike Täytekakku Kahvi & haudutettu tee Kahvia ja kakkua Runo Allahmoradi Mohammadamin Lauluesitys Alao Faride Lala Lauluesitys Paul Francis n Loppusanat Vapaata seurustelua ja musiikkia: Alao Faride Lala ja Paul Francis 7

10 Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundman puhui kaupungin uudesta strategiasta seuraaviksi vuosiksi ja siitä, miten mukaan suunnitteluvaiheessa halutaan kolmannen sektorin tekijöitä, mielipiteitä ja ideoita. Sundman jätti osallistujien pohdittavaksi, mitä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kotoutumisen parantamiseksi. Poliisi, Mika Leskinen, toi esiin huolensa maahanmuuttajavanhempien suomenkielen vähäisestä osaamisesta. Leskinen huumepoliisina tapaa nuoria, jotka ovat vaikeuksissa, osaavat hyvin suomea, mutta selkeä ongelma on, että vanhemman kanssa keskustellessa nuori tulkkaa keskustelua. Tutkija Jarkko Rasinkangas kertoi lähitötutkimuksestaan. Hän toivoi, että maahanmuuttajilta kertoisivat hänelle ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, joista tehdä uusia tutkimuksia. Maahanmuuttajat tietävät parhaiten, mitkä aiheet vaativat tutkimustietoa mututuntuman sijaan. Infotorin toiminnasta oli kertomassa Nedi Jakupovic. Infotori antaa neuvontaa 20 eri kielellä, ja oli juuri saanut Turun Kaupungilta päätöksen jatkorahoituksesta. Jakupovic auttaa usein Kelan, Maistraatin, TE-toimiston ja Sosiaalitoimiston papereiden täyttämisessä, ja Infotorin työn ansiosta virkamiesten työ vähenee huomattavasti kun paperit on täytetty oikein. Kielen tulkkauksen lisäksi Infotori auttaa kulttuuritulkkina, siten edistäen myös kotoutumista. Jokainen puheenvuoro onnistui herättämään pöytäkeskusteluja integraatiosta ja uudenlaisesta yhteistyöstä. Vaikka ihmisiä ei tällä kerralla oltu ohjattu eri pöytiin, erilleen seurueistaan, niin useat tutustuivat uusiin ihmiisin tai vaihtoivat kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa, joita ei muualla näe. Osa osallistujista olisi toivonut ohjattua verkostoitumista, kuten yhdistystreffeillä oli ollut. Tätä voi kehittää seuraavaan itsenäisyysjuhlaan. 8

11 9

12 10

13 11

14 Tulokset Yhdistystreffit onnistuivat tavoitteiden mukaisesti, yli odotusten. Maahanmuuttajatyössä on todettu jo monesti, että väkeä on vaikea saada paikalle, mutta se ei kummassakaan tapahtumassa muodostunut ongelmaksi. Yhdistystreffit yhdistivät Turun afgaaniväestöä (Afgaaniyhdistys, Ashti ry, Tabligh ry) siten, että he lähestyivät yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää selvittäen muslimien hautapaikka-asiaa. Tämän myötä muslimeille on järjestynyt oma alue Turun hautausmailta. Treffit vaikuttivat myös tietoisuuteen Sondipin yhdistyskoulutuksista - ainakin Afgaanit aloittivat treffien jälkeen käymään koulutuksissa. Turkulaisen kurdiyhteisön kokouksessa oli käsitelty kurdien keskinäisiä ristiriitoja Yhdistystreffien jälkeen. Samoin kuin kurdeilla Lähi-idässä on Turun kurdeilla näkemyseroja ja ristiriitoja joista nyt vihdoin puhutaan ääneen. Kongolaiset ja Beniniläiset löysivät toisensa Yhdistystreffeillä. Afrikkalaisten yhteistyö on kehittymässä yhteisen musiikin merkeissä. Itsenäisyysjuhlan osallistujat arvostivat sitä, että heidät huomioidaan näyttävällä juhlalla, heidän työtään arvostetaan ja Turussa näkyy vihdoin kolmannen sektorin yhdistyminen ja monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten vaikutusmahdollisuudet kaupungin suuntaan. Tunne kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta ruokkii itseään siten, että yhdistysten huomatessa vaikutusmahdollisuutensa, alkavat he tekemään sitä enemmän ja tiedostaen. Kaupungin päättäjät tietävät nyt myös, miten paljon aktiivisia, yhdistyksissä toimivia maahanmuuttajia Turussa on. Palautteissa tuli monelta taholta toive, että tapaamisia järjestettäisiin vähintään kerran vuodessa ja tapaamisissa voitaisiin aina nostaa esille sillä hetkellä tärkeimpinä pidettyjä aiheita. Sisäasiainministeriön rahoituksen turvin on siis käynnistetty uudenlainen yhteistyön muoto Turun seudun monikulttuuristen yhdistysten kesken. Yhdessä-yhdistys ry lisäsi ensi vuoden toimintasuunnitelmaan uusien yhdistystreffien järjestämisen ja siihen rahoituksen hakemisen. Turun kapungin edustaja on myös ilmaissut haluavansa olla tiiviissä yhteistyössä uusien yhdistystreffien puitteissa. 12

15 Osallistujapalautteet Yhdistystreffeistä Positiivista palautetta tuli paljon. Aikataulu oli hyvä, järjestelyt oli toimivat, tunnelma oli hyvä ja avoin. Pöydissä oli kirjurit ajatusten kirjaamiseen eteenpäin viemistä varten, mikä helpotti myös koko keskustelun hahmottamista. Kysymyksiä tuli kielitaitovaatimuksista. Osalle osallistujista keskusteluita piti tulkata, mikä vaikeutti tulkkien osallistumista itse. Tarkoitus oli, että keskustelut sujuisivat suomeksi, vaikka ne, jotka puhuvat ja ymmärtävät suomea heikommin saattavat olla mahtava resurssi keskusteluun. Ensi kerralla kutsuun kannattaa laittaa, että edellytetään hyvää suomenkielen taitoa tai että oma tulkki on paikalla. Kehitettävää oli osallistujien mielestä myös siinä, että kaupungin edustajia toivottiin paikalle enemmän ja että TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla kutsuttuina Yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlasta Juhla sai myös osakseen paljon hyvää palautetta. Paikka ja ruoka mainittiin moneen kertaan erityisen hyvinä. Ohjelma ja tunnelma olivat hyvät, eräs juhlavieras sanoi, että 21 vuoden aikana en ole nähnyt mitään vastaavaa, toinen ei voi muuta toivoa ja kolmas kertoi, että juhla soi ihanan tauon loppuvuoden kiireiden keskelle. Kehitettävää juhlassa oli äänentoisto, joka tuli Manillan toimesta. Äänet kuuluivat huonosti parvelle ja sivusaliin, eikä taustamusiikkia ruokailun aikana ollut kuulunut. Suomen historiaa ja itsenäisyyttä koskevia asioita toivottiin enemmän. Toivottiin, että tavallista vettä olisi alusta lähtien ollut pöydissä. Tämä johtui pitopalvelun sisäisestä informaatiokatkoksesta ja kokki kävi hakemassa vesikannut paikalle vasta ruuan aikana. Osa toivoi lisää keskustelua ja toiset, että olisi ollut hiljaisempaa. Mediaa ei tullut paikalle siitä huolimatta, että heitä lähestyi useammalta suunnalta. 13

16 Kehitysehdostukset seuraavalle kerralle - Mahdollisten sponsoreiden löytäminen - Vielä enemmän kannustusta uusiin ihmisiin tutustumiseen o Itsenäisyysjuhlan ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. o Kannustettiin tutustumaan uusiin ihmisiin, menemään juttelemaan puheenvuorojen pitäjien kanssa ja keskustelemaan aiheista ruokailujen aikana. o Voisi toteuttaa vaikka rusettiluistelu-tyyppisesti. - Vieraiden määrän kontrollointi o pääsyliput, pääsymaksu? - Media ei ollut paikalla itsenäisyysjuhlassa o Mediatiedote lähetettiin, jonka jälkeen Muhis soitti läpi tutut toimittajat o Turkulainen mainitsi Itsenäisyysjuhlan ennen juhlaa. o Keräillään seuraavia tapahtumia varten lista toimittajista, joka ovat erikoistuneet kirjoittamaan mm. kansalaistoiminnasta tai osallisuudesta ja otetaan heihin yhteyttä paljon ennen tapahtumaa. 14

17 English summary This report has been produced for the Good Relations Project ( ), supported by the European Union Fundamental Rights and Citizenship Programme ( ). The information contained in this report does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission. The sole responsibility lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained herein. Yhdessä-yhdistys / Together association with Sondip (The Union of Multicultural Associations in South-West Finland), Suomen Pakolaisapu (Finnish Refugee Council) and Ashti ry (which does social work) planned two events in Turku for associations working with immigrants and immigrant NGOs. These events were for their networking, for anti-racism work, getting the voices of immigrants heard and for promoting the good relations in the Turku area. First event was a networking event called Yhdistystreffit (NGOs date) held on the 9 th October The main goals of the events were helping the representants of immigrant NGOs to get to know each other, tell about guidance that the organizing NGOs have for them, get them to think about cooperation with each other and collect their thoughts about integration work in the City of Turku. What could be done better and also what they can do for it. The collected thoughts and ideas we took and presented them to different actors within the immigration field in Turku the decision makers, the police, a researcher and the workers in the counselling centre for immigrants. The biggest issues addressed by the participants were the lack of courses in the Finnish language and society, working life e.t.c. Both the participants from NGOs date and those who were the receiver of the messages were invited to the Independence day party held on the 4 th December 2013, some of the receivers of the NOG s date messages were speakers telling what they were to do for the integration and better cooperation with the NGOs. The party was a dinner event with speeches and music performances. The atmosphere was warm and informal. We got very good feedback from the participants of both events and they hoped that those could become traditions for the multicultural NGOs in Turku. The events were needed for the 15

18 networking and better knowledge about the field in which they work in. The participants know now better about their opportunities for participation in the decision making in Turku and know better who to work with after getting to know each other. 16

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Saa hengaa eri porukan kanssa Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Emilia Fagerlund ja Hanna-Mari Maijala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 248 ISBN PDF

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kokemuksia nuorten. Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! Sitran selvityksiä 76 19.3.

Kokemuksia nuorten. Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! Sitran selvityksiä 76 19.3. Sitran selvityksiä 76 Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! 19.3.2014 Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

humak www.humak.ri oprnruäyreryö HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille

humak www.humak.ri oprnruäyreryö HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU oprnruäyreryö Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille Minna Heiniö Kulttu urituotan non kou lutusohjel ma (240 op) Toukokuu

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot