Raportti. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Yhdistystreffit 9.10.2013 ja Itsenäisyysjuhla 4.12.2013. Good relations"

Transkriptio

1 Raportti Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

2 Tämä raportti on toteutettu osana Good Relations -hanketta ( ), joka saa rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Fundamental Rights and Citizenship. Raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. Raportissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajien omia, eikä Euroopan komissio vastaa Raportin sisällön käytöstä. Sisällys Toteutus 1 Yhdistystreffit 3 Itsenäisyysjuhla 6 Tulokset 12 Osallistujapalautteet 13 Kehitysehdotukset 14 English summary 15

3 Toteutus Juhlien toteutuksesta vastasi Yhdessä-yhdistys / Together association ry, Sondip ry, Suomen Pakolaisapu ry ja Ashti ry. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla järjestettiin Turussa ja Turun seudulla toimiville monikulttuurista, kansainvälistä tai maahanmuuttajatyötä tekeville yhdistyksille, yhteisöille sekä ystävyysseuroille. Tapahtumien kohderyhmänä olivat tällaisten yhdistysten luottamushenkilöt ja työntekijät. Kohderyhmä valikoitui, koska niin kaupungin kuin yhdistystenkin puolelta on nähty tarve epämuodolliselle tapaamiselle sekä verkostoitumiselle aikaisempaa laajemman ryhmän kesken. Jo ennen rahoituksen saamista oli suunnittelutapaamisia ollut kolme kappaletta: 20.8., 9.9. ja Näiden jälkeen suunnittelutapaamisia oli vielä , ja Ensimmäinen suunnittelukokous järjestettiin Tuolloin päätettiin tapahtuman luonteesta ja aikataulusta. Alustavasti puhuimme mahdollisista tapahtumapaikoista, tarjoilusta sekä pohdimme sopivaa ohjelmaa. Teimme alustavan työnjaon, eli sovimme mitä jokaisen tulisi tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Kullekin jaettiin jokin maantieteellinen alue, jonka yhdistyksien yhteystietoja tulisi etsiä. Saila Holm lupasi tehdä alustavan pohjan tapahtuman mainoksesta, jota voitaisiin katsoa seuraavassa tapaamisessa. Toinen suunnittelutapaaminen on 9.9. Tapaamisessa varmistettiin tapahtuman paikaksi Vimma sekä tarjoilu ja luotiin alustava ohjelmarunko. Tapaamisen jälkeen varmistettiin Turun kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattorilta Maarit Luukkaalta, pääseekö hän osallistumaan. Jatkoimme yhdistysten yhteystietojen etsimistä. Kolmas suunnittelutapaaminen oli Kyseisessä tapaamisessa tarkennettiin tapahtuman ohjelma ja varmistettiin, että käytännönjärjestelyt ovat kaikki kunnossa. Sovimme tehtävänjaosta liittyen tapahtumapäivän ohjelmaan. Päätettävänä oli, kuka vastaa tarjoilusta, vieraiden vastaanotosta, yhteystietojen keräämisestä sekä ohjelmanumeroiden vetämisestä Yhdistystreffit 1

4 Yhdistystreffejen tuloksia koottiin yhteen kokouksessa. Päätettiin, että Katja Virolainen lähtee viemään tuloksia eteenpäin eri tahoille ja kutsuu ihmisiä Itsenäisyysjuhlaan tehtyään kutsukortit. Manillan viinatehtaan tilojen käyttö Itsenäisyysjuhlaa varten varmistui tapaamisessa käytiin läpi verkostoja, jotta saadaan paikalle itsenäisyysjuhlaan mahdollisimman monia eri alojen ja eri yhdistysten edustajia. Käytiin läpi Itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne tapaamisessa heräsi huoli liian suuresta osallistujamäärästä, vaikka ilmoittautuneita ei ollut liikaa. Moni oli kuulopuheiden mukaan tulossa, vaikka ei ollut ilmoittautunut. Ryhdyttiin toiminpiteisiin, jotta mahdollisimman moni ilmoittautuisi ja paikalle ei tulisi niitä, jotka eivät ole ilmoittaneet tulostaan. Käytiin läpi itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne ja jaettiin vastuualueita Itsenäisyysjuhla Itsenäisyysjuhlan tunnelmat purettiin vielä tapaamisessa. Osallistujilta oli tullut paljon positiivista palautetta vielä juhlan jälkeen. Yleensä etniset yhdistykset ja yhteisöt toimivat paljon yksin, ilman vuorovaikutusta muiden ryhmien kanssa. Tutustuttamalla yhdistykset toisiinsa halusimme viestiä, että yhteistyö mahdollistaisi mm. merkittävämpien projektien suunnittelun, tapahtumien järjestämisen sekä tiedottamisen. Uskomme, että onnistuimme parantamaan hyviä suhteita Turun alueella, vaikuttaamaan yhteiskunnan suvaitsevaisuuteen sekä luomaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Useampien yhteisöjen viedessä viestiä yhteisesti, on se vaikuttavampaa, kuin yksittäisten ryhmien pyrkimykset vaikuttaa. On tärkeää, että maahanmuuttajaryhmät voisivat enenevässä määrin puhua omasta puolestaan ja viestiä näkemyksistään siinä, mitä he toivovat esimerkiksi kotouttamiselta, projekteilta tai muuten yhteiskunnan palveluilta. Uskomme, että toteuttamamme tapahtuma oli ensimmäinen askel kohti tavoitetta, jossa maahanmuuttajaryhmillä olisi kasvavaa vaikutusvaltaa omissa asioissaan. Tilaisuuksien tarkoitus oli olla mahdollisimman epämuodollisia ja keskustelevia, jolloin ihmiset rohkenevat kertomaan avoimesti heidän edustamansa yhteisön toiveista, tarpeista ja tavoitteista. 2

5 Tapahtumat vähensivät ennakkoluuloja lisäämällä eri maahanmuuttajaryhmien sekä suomalaisten yhdistysten keskinäistä tuntemista, sekä tuomalla Turun kaupungin edustajat lähemmäs monikulttuurista työtä tekeviä yhdistyksiä. Yhdistystreffit Paikalla oli 52 osallistujaa 35 yhdistyksestä. Ohjelma: Ihmiset saapuvat paikalle Kaupungin edustajan tervetulosanat Maarit Luukkaa Speed dating yhdistysten kesken - osallistujat istuvat pöytäkunnissa. Kukin kertoo muille vuorollaan lyhyesti kuka on ja mistä yhdistyksestä sekä millaista toimintaa yhdistyksellä on. Pöytäseuraa vaihdetaan järjestäjien merkistä, jonka jälkeen kukin esittelee itsensä uudelleen samalla tavalla Järjestäjien tietoisku: millaista tukea yhdistyksille on tarjolla Turussa, millaisia mahdollisuuksia yhdistyksillä on paikalliseen vaikuttamiseen Word café - Pöytäkunnittain ryhmille annetaan pohdittavaksi kysymys: Millaista yhteistyötä voisitte tehdä nyt teidän pöydässänne istuvien tahojen kesken. Jokin konkreettinen idea tai ehdotus. Lisäksi osallistuja pyydetään pohtimaan miten monikulttuurisuuskenttä toimisi Turussa paremmin minkälaisen viestin keskustelijat haluavat välittää Turun kaupungin päättäjille. Erityisesti jatkoyhteistyön mahdollisuuksia työstetään tässä osiossa. Järjestäjät ovat jakaantuneet eri pöytiin kirjureiksi Vapaata jutustelua sekä verkostoitumista Menu Patonkeja erilaisin täyttein Kahvi ja tee Tilassa oli pöytä yhdistysten esitteitä varten. 3

6 Kustakin yhdistyksestä paikalle kutsuttiin 2 henkiöä. Osallistujamäärä oli rajattu tilan riittävyyden sekä toiminnan luonteen vuoksi. Tapahtuman onnistumiseksi oli oleellista, että aikaisemmin toisille tuntemattomat yhdistykset pystyvät osallistumaan ohjelmaan aktiivisesti, tutustumaan sekä keskustelemaan keskenään. Tulijoille annettiin värikoodit, joiden mukaan istutua pöytiin. Toimme samalla kentällä toimivia yhdistyksiä yhteen, jolloin osallistuvat ryhmät yhdessä ydsessä pystyivät pohtimaan ja ideoimaan, mitkä asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskentällä, millaisiin asioihin haluttaisiin parannusta tai mitä asioita haluttaisiin viedä eteenpäin esimerkiksi kaupungin suuntaan. Näin myös lisättiin ja sujuvoitettiin eri kulttuureja edustavien maahanmuuttajaryhmien yhteistyötä. Yhdistystreffeille osallistuneet kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan, joka oli jatkotapahtuma yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlassa juhlimme sitä, että Suomessa saa kokoontua, osallistua yhteiskunnallisiin asioihin, tulla kuulluksi ja edistää itselleen tärkeitä asioita. Yhdistystreffeillä kirjatut tulokset ja toivomukset vietiin eteenpäin Turun kaupungin päättäjille ennen Itsenäisyysjuhlaa. Heidät kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan tapaamaan Yhdistystreffeille osallistuneita, heille viestiä lähettäneitä yhdistysten edustajia. Itsenäisyysjuhlassa on varattu aikaa puheenvuoroille liittyen yhteistyöhön ja onnistumisiin sekä yhdistysten että Turun kaupungin edustajille. Saimme paljon hyvää palautetta osallistujilta ja monet toivovat, että Yhdistystreffeistä tulisi vuosittainen perinne. Tällainen kokoontuminen on parasta integraatiota, sanoi eräs osallistujista. 50 minuuttia oli sopiva aika keskustelulle. Se oli riittävän pitkä aika ajatusten kokoon kirjaamiselle ja kehittelylle, sekä muihin keskustelijoihin tutustumiseen. Kehittämistä olisi ollut siinä, että kaupungin edustajia olisi voinut olla enemmän ja TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla mukana. 4

7 5

8 Yhdistystreffeiltä viestejä vietiin Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundmanille, monikielistä ohjauspalvelua antavalle Infotorin Nedi Jakupovicille, Poliisi Mika Leskiselle, Tutkija Jarkko Rasinkankaalle sekä Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötapaamiseen. Isoimmat kysymykset, joita Yhdistystreffeille osallistuneet halusivat vietäväksi eteenpäin oli: suomen kielen opetuksen ja yhteiskuntakoulutuksen tarpeellisuus, asumiskeskittymät ja yhdistysten halu olla mukana auttamassa kotouttamisprosessissa. Yhdistystreffien viestit saaneet tulivat pitämään puheenvuorot Itsenäisyysjuhlaan. Itsenäisyysjuhla Paikalla oli 133 osallistujaa, jotka edustivat 41 tahoa. Itsenäisyysjuhla järjestettiin Manillan Vanhassa Viinatehtaassa, joka oli tarpeeksi iso ja juhlava tilaisuutta varten. Tilaisuuden juonsi Katja Virolainen ja Muhis Azizi. Ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. Puheenvuorot olivat haastattelumuotoisia, jotta ne pysyisivät kevyinä ja niissä käsiteltäisiin helpolla tavalla tärkeitä aiheita. 6

9 OHJELMA Vieraiden valokuvausta, powerpointesitys Suomen itsenäisyydestä, taustamusiikkia Alotussanat Muhis Azizi Afganistanilainen Lastenkuoro Puheenvuoro Pekka Sundman, Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Puheenvuoro Mika Leskinen, Poliisi Ruokailu Puheenvuoro Jarkko Rasinkangas, tutkija, Turun Yliopisto Lauluesitys Le Thi Mai Trinh Puheenvuoro Nedi Jakupovic, Infotori MENU Raikas vihersalaatti lisukekulhoilla Basilika-kirsikkatomaatit Marinoitu punasipuli Vihreät pavut Valkosipulimarinoidut oliivit Paahdettu punajuurisalaatti fetalla & rucolalla Kikhernesalaatti Kanacaesarsalaatti Yrttifocaccia Paistettua kananrintaa Tumma yrttikastike Rakuunaporkkanat Uunipaahtoperunat Paistettua kampelaa Rapukastike Täytekakku Kahvi & haudutettu tee Kahvia ja kakkua Runo Allahmoradi Mohammadamin Lauluesitys Alao Faride Lala Lauluesitys Paul Francis n Loppusanat Vapaata seurustelua ja musiikkia: Alao Faride Lala ja Paul Francis 7

10 Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundman puhui kaupungin uudesta strategiasta seuraaviksi vuosiksi ja siitä, miten mukaan suunnitteluvaiheessa halutaan kolmannen sektorin tekijöitä, mielipiteitä ja ideoita. Sundman jätti osallistujien pohdittavaksi, mitä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kotoutumisen parantamiseksi. Poliisi, Mika Leskinen, toi esiin huolensa maahanmuuttajavanhempien suomenkielen vähäisestä osaamisesta. Leskinen huumepoliisina tapaa nuoria, jotka ovat vaikeuksissa, osaavat hyvin suomea, mutta selkeä ongelma on, että vanhemman kanssa keskustellessa nuori tulkkaa keskustelua. Tutkija Jarkko Rasinkangas kertoi lähitötutkimuksestaan. Hän toivoi, että maahanmuuttajilta kertoisivat hänelle ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, joista tehdä uusia tutkimuksia. Maahanmuuttajat tietävät parhaiten, mitkä aiheet vaativat tutkimustietoa mututuntuman sijaan. Infotorin toiminnasta oli kertomassa Nedi Jakupovic. Infotori antaa neuvontaa 20 eri kielellä, ja oli juuri saanut Turun Kaupungilta päätöksen jatkorahoituksesta. Jakupovic auttaa usein Kelan, Maistraatin, TE-toimiston ja Sosiaalitoimiston papereiden täyttämisessä, ja Infotorin työn ansiosta virkamiesten työ vähenee huomattavasti kun paperit on täytetty oikein. Kielen tulkkauksen lisäksi Infotori auttaa kulttuuritulkkina, siten edistäen myös kotoutumista. Jokainen puheenvuoro onnistui herättämään pöytäkeskusteluja integraatiosta ja uudenlaisesta yhteistyöstä. Vaikka ihmisiä ei tällä kerralla oltu ohjattu eri pöytiin, erilleen seurueistaan, niin useat tutustuivat uusiin ihmiisin tai vaihtoivat kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa, joita ei muualla näe. Osa osallistujista olisi toivonut ohjattua verkostoitumista, kuten yhdistystreffeillä oli ollut. Tätä voi kehittää seuraavaan itsenäisyysjuhlaan. 8

11 9

12 10

13 11

14 Tulokset Yhdistystreffit onnistuivat tavoitteiden mukaisesti, yli odotusten. Maahanmuuttajatyössä on todettu jo monesti, että väkeä on vaikea saada paikalle, mutta se ei kummassakaan tapahtumassa muodostunut ongelmaksi. Yhdistystreffit yhdistivät Turun afgaaniväestöä (Afgaaniyhdistys, Ashti ry, Tabligh ry) siten, että he lähestyivät yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää selvittäen muslimien hautapaikka-asiaa. Tämän myötä muslimeille on järjestynyt oma alue Turun hautausmailta. Treffit vaikuttivat myös tietoisuuteen Sondipin yhdistyskoulutuksista - ainakin Afgaanit aloittivat treffien jälkeen käymään koulutuksissa. Turkulaisen kurdiyhteisön kokouksessa oli käsitelty kurdien keskinäisiä ristiriitoja Yhdistystreffien jälkeen. Samoin kuin kurdeilla Lähi-idässä on Turun kurdeilla näkemyseroja ja ristiriitoja joista nyt vihdoin puhutaan ääneen. Kongolaiset ja Beniniläiset löysivät toisensa Yhdistystreffeillä. Afrikkalaisten yhteistyö on kehittymässä yhteisen musiikin merkeissä. Itsenäisyysjuhlan osallistujat arvostivat sitä, että heidät huomioidaan näyttävällä juhlalla, heidän työtään arvostetaan ja Turussa näkyy vihdoin kolmannen sektorin yhdistyminen ja monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten vaikutusmahdollisuudet kaupungin suuntaan. Tunne kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta ruokkii itseään siten, että yhdistysten huomatessa vaikutusmahdollisuutensa, alkavat he tekemään sitä enemmän ja tiedostaen. Kaupungin päättäjät tietävät nyt myös, miten paljon aktiivisia, yhdistyksissä toimivia maahanmuuttajia Turussa on. Palautteissa tuli monelta taholta toive, että tapaamisia järjestettäisiin vähintään kerran vuodessa ja tapaamisissa voitaisiin aina nostaa esille sillä hetkellä tärkeimpinä pidettyjä aiheita. Sisäasiainministeriön rahoituksen turvin on siis käynnistetty uudenlainen yhteistyön muoto Turun seudun monikulttuuristen yhdistysten kesken. Yhdessä-yhdistys ry lisäsi ensi vuoden toimintasuunnitelmaan uusien yhdistystreffien järjestämisen ja siihen rahoituksen hakemisen. Turun kapungin edustaja on myös ilmaissut haluavansa olla tiiviissä yhteistyössä uusien yhdistystreffien puitteissa. 12

15 Osallistujapalautteet Yhdistystreffeistä Positiivista palautetta tuli paljon. Aikataulu oli hyvä, järjestelyt oli toimivat, tunnelma oli hyvä ja avoin. Pöydissä oli kirjurit ajatusten kirjaamiseen eteenpäin viemistä varten, mikä helpotti myös koko keskustelun hahmottamista. Kysymyksiä tuli kielitaitovaatimuksista. Osalle osallistujista keskusteluita piti tulkata, mikä vaikeutti tulkkien osallistumista itse. Tarkoitus oli, että keskustelut sujuisivat suomeksi, vaikka ne, jotka puhuvat ja ymmärtävät suomea heikommin saattavat olla mahtava resurssi keskusteluun. Ensi kerralla kutsuun kannattaa laittaa, että edellytetään hyvää suomenkielen taitoa tai että oma tulkki on paikalla. Kehitettävää oli osallistujien mielestä myös siinä, että kaupungin edustajia toivottiin paikalle enemmän ja että TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla kutsuttuina Yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlasta Juhla sai myös osakseen paljon hyvää palautetta. Paikka ja ruoka mainittiin moneen kertaan erityisen hyvinä. Ohjelma ja tunnelma olivat hyvät, eräs juhlavieras sanoi, että 21 vuoden aikana en ole nähnyt mitään vastaavaa, toinen ei voi muuta toivoa ja kolmas kertoi, että juhla soi ihanan tauon loppuvuoden kiireiden keskelle. Kehitettävää juhlassa oli äänentoisto, joka tuli Manillan toimesta. Äänet kuuluivat huonosti parvelle ja sivusaliin, eikä taustamusiikkia ruokailun aikana ollut kuulunut. Suomen historiaa ja itsenäisyyttä koskevia asioita toivottiin enemmän. Toivottiin, että tavallista vettä olisi alusta lähtien ollut pöydissä. Tämä johtui pitopalvelun sisäisestä informaatiokatkoksesta ja kokki kävi hakemassa vesikannut paikalle vasta ruuan aikana. Osa toivoi lisää keskustelua ja toiset, että olisi ollut hiljaisempaa. Mediaa ei tullut paikalle siitä huolimatta, että heitä lähestyi useammalta suunnalta. 13

16 Kehitysehdostukset seuraavalle kerralle - Mahdollisten sponsoreiden löytäminen - Vielä enemmän kannustusta uusiin ihmisiin tutustumiseen o Itsenäisyysjuhlan ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. o Kannustettiin tutustumaan uusiin ihmisiin, menemään juttelemaan puheenvuorojen pitäjien kanssa ja keskustelemaan aiheista ruokailujen aikana. o Voisi toteuttaa vaikka rusettiluistelu-tyyppisesti. - Vieraiden määrän kontrollointi o pääsyliput, pääsymaksu? - Media ei ollut paikalla itsenäisyysjuhlassa o Mediatiedote lähetettiin, jonka jälkeen Muhis soitti läpi tutut toimittajat o Turkulainen mainitsi Itsenäisyysjuhlan ennen juhlaa. o Keräillään seuraavia tapahtumia varten lista toimittajista, joka ovat erikoistuneet kirjoittamaan mm. kansalaistoiminnasta tai osallisuudesta ja otetaan heihin yhteyttä paljon ennen tapahtumaa. 14

17 English summary This report has been produced for the Good Relations Project ( ), supported by the European Union Fundamental Rights and Citizenship Programme ( ). The information contained in this report does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission. The sole responsibility lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained herein. Yhdessä-yhdistys / Together association with Sondip (The Union of Multicultural Associations in South-West Finland), Suomen Pakolaisapu (Finnish Refugee Council) and Ashti ry (which does social work) planned two events in Turku for associations working with immigrants and immigrant NGOs. These events were for their networking, for anti-racism work, getting the voices of immigrants heard and for promoting the good relations in the Turku area. First event was a networking event called Yhdistystreffit (NGOs date) held on the 9 th October The main goals of the events were helping the representants of immigrant NGOs to get to know each other, tell about guidance that the organizing NGOs have for them, get them to think about cooperation with each other and collect their thoughts about integration work in the City of Turku. What could be done better and also what they can do for it. The collected thoughts and ideas we took and presented them to different actors within the immigration field in Turku the decision makers, the police, a researcher and the workers in the counselling centre for immigrants. The biggest issues addressed by the participants were the lack of courses in the Finnish language and society, working life e.t.c. Both the participants from NGOs date and those who were the receiver of the messages were invited to the Independence day party held on the 4 th December 2013, some of the receivers of the NOG s date messages were speakers telling what they were to do for the integration and better cooperation with the NGOs. The party was a dinner event with speeches and music performances. The atmosphere was warm and informal. We got very good feedback from the participants of both events and they hoped that those could become traditions for the multicultural NGOs in Turku. The events were needed for the 15

18 networking and better knowledge about the field in which they work in. The participants know now better about their opportunities for participation in the decision making in Turku and know better who to work with after getting to know each other. 16

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry KEVÄTPÄIVÄ 2010-seminaari, 7.4.2011, Helsinki Contract number:

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.crossborderbioenergy.eu www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry BIOENERGIAPÄIVÄT 2011, Helsinki Contract

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri KolinaKlubi -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 KolinaKlubi -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje 1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje Tämä on Auroras-verkoston uusi uutiskirje. Uutiskirjeestämme saat tietoa ympäri Suomea järjestettävistä Auroras-tapahtumista. Jos mieleesi tulee henkilö, joka voisi

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET

VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET Johdanto Ihmisen maha on luonnostaan melko hapan. Mahaneste koostuu pääasiassa suolahaposta ja sen konsentraatio on noin 0,01 mol/l. Näin hapan ympäristö on tarpeen proteiinien

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri Rock Karaoke -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 Rock Karaoke -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla?

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Keskustelua Suomen tuloksista EU:n tasa-arvoindeksissä (EIGE) Helsingissä 21. 22.4.2016 Sukupuolten tasa-arvon mittaamiseen ja

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

PALO-HANKE. Maahanmuuttajien palveluohjaushanke. Toteuttaja sosiaali- ja terveystoimi

PALO-HANKE. Maahanmuuttajien palveluohjaushanke. Toteuttaja sosiaali- ja terveystoimi PALO-HANKE Maahanmuuttajien palveluohjaushanke Toteuttaja sosiaali- ja terveystoimi TUKIRAKENTEET Toimintalinja 2. : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä

Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä Kehitysvammaisille ihmisille omia työpajoja Yhteisten keskustelupöytien äärelle vanhempia ja alan työntekijöitä Oppiva kahvila periaatteella Teemakeskustelujen

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Click VISO verkostotapaaminen. edit Master title style. 8.5.2014, SimLab

Click VISO verkostotapaaminen. edit Master title style. 8.5.2014, SimLab Click VISO verkostotapaaminen edit Master title style Click Hankintojen edit Master hallinnan subtitle välineet style 8.5.2014, SimLab Päivän ohjelma Johdanto Soile Pohjonen HILMA: Alustavia tutkimustuloksia

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri Mitä saisi olla? -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 Mitä saisi olla? -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK)

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Cleantech Finland -jäsenyyden edut yrityksille MITEN YRITYKSESI HYÖTYY JÄSENYYDESTÄ? 1. Yrityksesi

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Marina Congress Centre,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot