Raportti. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Yhdistystreffit 9.10.2013 ja Itsenäisyysjuhla 4.12.2013. Good relations"

Transkriptio

1 Raportti Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

2 Tämä raportti on toteutettu osana Good Relations -hanketta ( ), joka saa rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Fundamental Rights and Citizenship. Raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. Raportissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajien omia, eikä Euroopan komissio vastaa Raportin sisällön käytöstä. Sisällys Toteutus 1 Yhdistystreffit 3 Itsenäisyysjuhla 6 Tulokset 12 Osallistujapalautteet 13 Kehitysehdotukset 14 English summary 15

3 Toteutus Juhlien toteutuksesta vastasi Yhdessä-yhdistys / Together association ry, Sondip ry, Suomen Pakolaisapu ry ja Ashti ry. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla järjestettiin Turussa ja Turun seudulla toimiville monikulttuurista, kansainvälistä tai maahanmuuttajatyötä tekeville yhdistyksille, yhteisöille sekä ystävyysseuroille. Tapahtumien kohderyhmänä olivat tällaisten yhdistysten luottamushenkilöt ja työntekijät. Kohderyhmä valikoitui, koska niin kaupungin kuin yhdistystenkin puolelta on nähty tarve epämuodolliselle tapaamiselle sekä verkostoitumiselle aikaisempaa laajemman ryhmän kesken. Jo ennen rahoituksen saamista oli suunnittelutapaamisia ollut kolme kappaletta: 20.8., 9.9. ja Näiden jälkeen suunnittelutapaamisia oli vielä , ja Ensimmäinen suunnittelukokous järjestettiin Tuolloin päätettiin tapahtuman luonteesta ja aikataulusta. Alustavasti puhuimme mahdollisista tapahtumapaikoista, tarjoilusta sekä pohdimme sopivaa ohjelmaa. Teimme alustavan työnjaon, eli sovimme mitä jokaisen tulisi tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Kullekin jaettiin jokin maantieteellinen alue, jonka yhdistyksien yhteystietoja tulisi etsiä. Saila Holm lupasi tehdä alustavan pohjan tapahtuman mainoksesta, jota voitaisiin katsoa seuraavassa tapaamisessa. Toinen suunnittelutapaaminen on 9.9. Tapaamisessa varmistettiin tapahtuman paikaksi Vimma sekä tarjoilu ja luotiin alustava ohjelmarunko. Tapaamisen jälkeen varmistettiin Turun kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattorilta Maarit Luukkaalta, pääseekö hän osallistumaan. Jatkoimme yhdistysten yhteystietojen etsimistä. Kolmas suunnittelutapaaminen oli Kyseisessä tapaamisessa tarkennettiin tapahtuman ohjelma ja varmistettiin, että käytännönjärjestelyt ovat kaikki kunnossa. Sovimme tehtävänjaosta liittyen tapahtumapäivän ohjelmaan. Päätettävänä oli, kuka vastaa tarjoilusta, vieraiden vastaanotosta, yhteystietojen keräämisestä sekä ohjelmanumeroiden vetämisestä Yhdistystreffit 1

4 Yhdistystreffejen tuloksia koottiin yhteen kokouksessa. Päätettiin, että Katja Virolainen lähtee viemään tuloksia eteenpäin eri tahoille ja kutsuu ihmisiä Itsenäisyysjuhlaan tehtyään kutsukortit. Manillan viinatehtaan tilojen käyttö Itsenäisyysjuhlaa varten varmistui tapaamisessa käytiin läpi verkostoja, jotta saadaan paikalle itsenäisyysjuhlaan mahdollisimman monia eri alojen ja eri yhdistysten edustajia. Käytiin läpi Itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne tapaamisessa heräsi huoli liian suuresta osallistujamäärästä, vaikka ilmoittautuneita ei ollut liikaa. Moni oli kuulopuheiden mukaan tulossa, vaikka ei ollut ilmoittautunut. Ryhdyttiin toiminpiteisiin, jotta mahdollisimman moni ilmoittautuisi ja paikalle ei tulisi niitä, jotka eivät ole ilmoittaneet tulostaan. Käytiin läpi itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne ja jaettiin vastuualueita Itsenäisyysjuhla Itsenäisyysjuhlan tunnelmat purettiin vielä tapaamisessa. Osallistujilta oli tullut paljon positiivista palautetta vielä juhlan jälkeen. Yleensä etniset yhdistykset ja yhteisöt toimivat paljon yksin, ilman vuorovaikutusta muiden ryhmien kanssa. Tutustuttamalla yhdistykset toisiinsa halusimme viestiä, että yhteistyö mahdollistaisi mm. merkittävämpien projektien suunnittelun, tapahtumien järjestämisen sekä tiedottamisen. Uskomme, että onnistuimme parantamaan hyviä suhteita Turun alueella, vaikuttaamaan yhteiskunnan suvaitsevaisuuteen sekä luomaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Useampien yhteisöjen viedessä viestiä yhteisesti, on se vaikuttavampaa, kuin yksittäisten ryhmien pyrkimykset vaikuttaa. On tärkeää, että maahanmuuttajaryhmät voisivat enenevässä määrin puhua omasta puolestaan ja viestiä näkemyksistään siinä, mitä he toivovat esimerkiksi kotouttamiselta, projekteilta tai muuten yhteiskunnan palveluilta. Uskomme, että toteuttamamme tapahtuma oli ensimmäinen askel kohti tavoitetta, jossa maahanmuuttajaryhmillä olisi kasvavaa vaikutusvaltaa omissa asioissaan. Tilaisuuksien tarkoitus oli olla mahdollisimman epämuodollisia ja keskustelevia, jolloin ihmiset rohkenevat kertomaan avoimesti heidän edustamansa yhteisön toiveista, tarpeista ja tavoitteista. 2

5 Tapahtumat vähensivät ennakkoluuloja lisäämällä eri maahanmuuttajaryhmien sekä suomalaisten yhdistysten keskinäistä tuntemista, sekä tuomalla Turun kaupungin edustajat lähemmäs monikulttuurista työtä tekeviä yhdistyksiä. Yhdistystreffit Paikalla oli 52 osallistujaa 35 yhdistyksestä. Ohjelma: Ihmiset saapuvat paikalle Kaupungin edustajan tervetulosanat Maarit Luukkaa Speed dating yhdistysten kesken - osallistujat istuvat pöytäkunnissa. Kukin kertoo muille vuorollaan lyhyesti kuka on ja mistä yhdistyksestä sekä millaista toimintaa yhdistyksellä on. Pöytäseuraa vaihdetaan järjestäjien merkistä, jonka jälkeen kukin esittelee itsensä uudelleen samalla tavalla Järjestäjien tietoisku: millaista tukea yhdistyksille on tarjolla Turussa, millaisia mahdollisuuksia yhdistyksillä on paikalliseen vaikuttamiseen Word café - Pöytäkunnittain ryhmille annetaan pohdittavaksi kysymys: Millaista yhteistyötä voisitte tehdä nyt teidän pöydässänne istuvien tahojen kesken. Jokin konkreettinen idea tai ehdotus. Lisäksi osallistuja pyydetään pohtimaan miten monikulttuurisuuskenttä toimisi Turussa paremmin minkälaisen viestin keskustelijat haluavat välittää Turun kaupungin päättäjille. Erityisesti jatkoyhteistyön mahdollisuuksia työstetään tässä osiossa. Järjestäjät ovat jakaantuneet eri pöytiin kirjureiksi Vapaata jutustelua sekä verkostoitumista Menu Patonkeja erilaisin täyttein Kahvi ja tee Tilassa oli pöytä yhdistysten esitteitä varten. 3

6 Kustakin yhdistyksestä paikalle kutsuttiin 2 henkiöä. Osallistujamäärä oli rajattu tilan riittävyyden sekä toiminnan luonteen vuoksi. Tapahtuman onnistumiseksi oli oleellista, että aikaisemmin toisille tuntemattomat yhdistykset pystyvät osallistumaan ohjelmaan aktiivisesti, tutustumaan sekä keskustelemaan keskenään. Tulijoille annettiin värikoodit, joiden mukaan istutua pöytiin. Toimme samalla kentällä toimivia yhdistyksiä yhteen, jolloin osallistuvat ryhmät yhdessä ydsessä pystyivät pohtimaan ja ideoimaan, mitkä asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskentällä, millaisiin asioihin haluttaisiin parannusta tai mitä asioita haluttaisiin viedä eteenpäin esimerkiksi kaupungin suuntaan. Näin myös lisättiin ja sujuvoitettiin eri kulttuureja edustavien maahanmuuttajaryhmien yhteistyötä. Yhdistystreffeille osallistuneet kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan, joka oli jatkotapahtuma yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlassa juhlimme sitä, että Suomessa saa kokoontua, osallistua yhteiskunnallisiin asioihin, tulla kuulluksi ja edistää itselleen tärkeitä asioita. Yhdistystreffeillä kirjatut tulokset ja toivomukset vietiin eteenpäin Turun kaupungin päättäjille ennen Itsenäisyysjuhlaa. Heidät kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan tapaamaan Yhdistystreffeille osallistuneita, heille viestiä lähettäneitä yhdistysten edustajia. Itsenäisyysjuhlassa on varattu aikaa puheenvuoroille liittyen yhteistyöhön ja onnistumisiin sekä yhdistysten että Turun kaupungin edustajille. Saimme paljon hyvää palautetta osallistujilta ja monet toivovat, että Yhdistystreffeistä tulisi vuosittainen perinne. Tällainen kokoontuminen on parasta integraatiota, sanoi eräs osallistujista. 50 minuuttia oli sopiva aika keskustelulle. Se oli riittävän pitkä aika ajatusten kokoon kirjaamiselle ja kehittelylle, sekä muihin keskustelijoihin tutustumiseen. Kehittämistä olisi ollut siinä, että kaupungin edustajia olisi voinut olla enemmän ja TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla mukana. 4

7 5

8 Yhdistystreffeiltä viestejä vietiin Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundmanille, monikielistä ohjauspalvelua antavalle Infotorin Nedi Jakupovicille, Poliisi Mika Leskiselle, Tutkija Jarkko Rasinkankaalle sekä Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötapaamiseen. Isoimmat kysymykset, joita Yhdistystreffeille osallistuneet halusivat vietäväksi eteenpäin oli: suomen kielen opetuksen ja yhteiskuntakoulutuksen tarpeellisuus, asumiskeskittymät ja yhdistysten halu olla mukana auttamassa kotouttamisprosessissa. Yhdistystreffien viestit saaneet tulivat pitämään puheenvuorot Itsenäisyysjuhlaan. Itsenäisyysjuhla Paikalla oli 133 osallistujaa, jotka edustivat 41 tahoa. Itsenäisyysjuhla järjestettiin Manillan Vanhassa Viinatehtaassa, joka oli tarpeeksi iso ja juhlava tilaisuutta varten. Tilaisuuden juonsi Katja Virolainen ja Muhis Azizi. Ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. Puheenvuorot olivat haastattelumuotoisia, jotta ne pysyisivät kevyinä ja niissä käsiteltäisiin helpolla tavalla tärkeitä aiheita. 6

9 OHJELMA Vieraiden valokuvausta, powerpointesitys Suomen itsenäisyydestä, taustamusiikkia Alotussanat Muhis Azizi Afganistanilainen Lastenkuoro Puheenvuoro Pekka Sundman, Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Puheenvuoro Mika Leskinen, Poliisi Ruokailu Puheenvuoro Jarkko Rasinkangas, tutkija, Turun Yliopisto Lauluesitys Le Thi Mai Trinh Puheenvuoro Nedi Jakupovic, Infotori MENU Raikas vihersalaatti lisukekulhoilla Basilika-kirsikkatomaatit Marinoitu punasipuli Vihreät pavut Valkosipulimarinoidut oliivit Paahdettu punajuurisalaatti fetalla & rucolalla Kikhernesalaatti Kanacaesarsalaatti Yrttifocaccia Paistettua kananrintaa Tumma yrttikastike Rakuunaporkkanat Uunipaahtoperunat Paistettua kampelaa Rapukastike Täytekakku Kahvi & haudutettu tee Kahvia ja kakkua Runo Allahmoradi Mohammadamin Lauluesitys Alao Faride Lala Lauluesitys Paul Francis n Loppusanat Vapaata seurustelua ja musiikkia: Alao Faride Lala ja Paul Francis 7

10 Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundman puhui kaupungin uudesta strategiasta seuraaviksi vuosiksi ja siitä, miten mukaan suunnitteluvaiheessa halutaan kolmannen sektorin tekijöitä, mielipiteitä ja ideoita. Sundman jätti osallistujien pohdittavaksi, mitä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kotoutumisen parantamiseksi. Poliisi, Mika Leskinen, toi esiin huolensa maahanmuuttajavanhempien suomenkielen vähäisestä osaamisesta. Leskinen huumepoliisina tapaa nuoria, jotka ovat vaikeuksissa, osaavat hyvin suomea, mutta selkeä ongelma on, että vanhemman kanssa keskustellessa nuori tulkkaa keskustelua. Tutkija Jarkko Rasinkangas kertoi lähitötutkimuksestaan. Hän toivoi, että maahanmuuttajilta kertoisivat hänelle ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, joista tehdä uusia tutkimuksia. Maahanmuuttajat tietävät parhaiten, mitkä aiheet vaativat tutkimustietoa mututuntuman sijaan. Infotorin toiminnasta oli kertomassa Nedi Jakupovic. Infotori antaa neuvontaa 20 eri kielellä, ja oli juuri saanut Turun Kaupungilta päätöksen jatkorahoituksesta. Jakupovic auttaa usein Kelan, Maistraatin, TE-toimiston ja Sosiaalitoimiston papereiden täyttämisessä, ja Infotorin työn ansiosta virkamiesten työ vähenee huomattavasti kun paperit on täytetty oikein. Kielen tulkkauksen lisäksi Infotori auttaa kulttuuritulkkina, siten edistäen myös kotoutumista. Jokainen puheenvuoro onnistui herättämään pöytäkeskusteluja integraatiosta ja uudenlaisesta yhteistyöstä. Vaikka ihmisiä ei tällä kerralla oltu ohjattu eri pöytiin, erilleen seurueistaan, niin useat tutustuivat uusiin ihmiisin tai vaihtoivat kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa, joita ei muualla näe. Osa osallistujista olisi toivonut ohjattua verkostoitumista, kuten yhdistystreffeillä oli ollut. Tätä voi kehittää seuraavaan itsenäisyysjuhlaan. 8

11 9

12 10

13 11

14 Tulokset Yhdistystreffit onnistuivat tavoitteiden mukaisesti, yli odotusten. Maahanmuuttajatyössä on todettu jo monesti, että väkeä on vaikea saada paikalle, mutta se ei kummassakaan tapahtumassa muodostunut ongelmaksi. Yhdistystreffit yhdistivät Turun afgaaniväestöä (Afgaaniyhdistys, Ashti ry, Tabligh ry) siten, että he lähestyivät yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää selvittäen muslimien hautapaikka-asiaa. Tämän myötä muslimeille on järjestynyt oma alue Turun hautausmailta. Treffit vaikuttivat myös tietoisuuteen Sondipin yhdistyskoulutuksista - ainakin Afgaanit aloittivat treffien jälkeen käymään koulutuksissa. Turkulaisen kurdiyhteisön kokouksessa oli käsitelty kurdien keskinäisiä ristiriitoja Yhdistystreffien jälkeen. Samoin kuin kurdeilla Lähi-idässä on Turun kurdeilla näkemyseroja ja ristiriitoja joista nyt vihdoin puhutaan ääneen. Kongolaiset ja Beniniläiset löysivät toisensa Yhdistystreffeillä. Afrikkalaisten yhteistyö on kehittymässä yhteisen musiikin merkeissä. Itsenäisyysjuhlan osallistujat arvostivat sitä, että heidät huomioidaan näyttävällä juhlalla, heidän työtään arvostetaan ja Turussa näkyy vihdoin kolmannen sektorin yhdistyminen ja monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten vaikutusmahdollisuudet kaupungin suuntaan. Tunne kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta ruokkii itseään siten, että yhdistysten huomatessa vaikutusmahdollisuutensa, alkavat he tekemään sitä enemmän ja tiedostaen. Kaupungin päättäjät tietävät nyt myös, miten paljon aktiivisia, yhdistyksissä toimivia maahanmuuttajia Turussa on. Palautteissa tuli monelta taholta toive, että tapaamisia järjestettäisiin vähintään kerran vuodessa ja tapaamisissa voitaisiin aina nostaa esille sillä hetkellä tärkeimpinä pidettyjä aiheita. Sisäasiainministeriön rahoituksen turvin on siis käynnistetty uudenlainen yhteistyön muoto Turun seudun monikulttuuristen yhdistysten kesken. Yhdessä-yhdistys ry lisäsi ensi vuoden toimintasuunnitelmaan uusien yhdistystreffien järjestämisen ja siihen rahoituksen hakemisen. Turun kapungin edustaja on myös ilmaissut haluavansa olla tiiviissä yhteistyössä uusien yhdistystreffien puitteissa. 12

15 Osallistujapalautteet Yhdistystreffeistä Positiivista palautetta tuli paljon. Aikataulu oli hyvä, järjestelyt oli toimivat, tunnelma oli hyvä ja avoin. Pöydissä oli kirjurit ajatusten kirjaamiseen eteenpäin viemistä varten, mikä helpotti myös koko keskustelun hahmottamista. Kysymyksiä tuli kielitaitovaatimuksista. Osalle osallistujista keskusteluita piti tulkata, mikä vaikeutti tulkkien osallistumista itse. Tarkoitus oli, että keskustelut sujuisivat suomeksi, vaikka ne, jotka puhuvat ja ymmärtävät suomea heikommin saattavat olla mahtava resurssi keskusteluun. Ensi kerralla kutsuun kannattaa laittaa, että edellytetään hyvää suomenkielen taitoa tai että oma tulkki on paikalla. Kehitettävää oli osallistujien mielestä myös siinä, että kaupungin edustajia toivottiin paikalle enemmän ja että TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla kutsuttuina Yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlasta Juhla sai myös osakseen paljon hyvää palautetta. Paikka ja ruoka mainittiin moneen kertaan erityisen hyvinä. Ohjelma ja tunnelma olivat hyvät, eräs juhlavieras sanoi, että 21 vuoden aikana en ole nähnyt mitään vastaavaa, toinen ei voi muuta toivoa ja kolmas kertoi, että juhla soi ihanan tauon loppuvuoden kiireiden keskelle. Kehitettävää juhlassa oli äänentoisto, joka tuli Manillan toimesta. Äänet kuuluivat huonosti parvelle ja sivusaliin, eikä taustamusiikkia ruokailun aikana ollut kuulunut. Suomen historiaa ja itsenäisyyttä koskevia asioita toivottiin enemmän. Toivottiin, että tavallista vettä olisi alusta lähtien ollut pöydissä. Tämä johtui pitopalvelun sisäisestä informaatiokatkoksesta ja kokki kävi hakemassa vesikannut paikalle vasta ruuan aikana. Osa toivoi lisää keskustelua ja toiset, että olisi ollut hiljaisempaa. Mediaa ei tullut paikalle siitä huolimatta, että heitä lähestyi useammalta suunnalta. 13

16 Kehitysehdostukset seuraavalle kerralle - Mahdollisten sponsoreiden löytäminen - Vielä enemmän kannustusta uusiin ihmisiin tutustumiseen o Itsenäisyysjuhlan ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. o Kannustettiin tutustumaan uusiin ihmisiin, menemään juttelemaan puheenvuorojen pitäjien kanssa ja keskustelemaan aiheista ruokailujen aikana. o Voisi toteuttaa vaikka rusettiluistelu-tyyppisesti. - Vieraiden määrän kontrollointi o pääsyliput, pääsymaksu? - Media ei ollut paikalla itsenäisyysjuhlassa o Mediatiedote lähetettiin, jonka jälkeen Muhis soitti läpi tutut toimittajat o Turkulainen mainitsi Itsenäisyysjuhlan ennen juhlaa. o Keräillään seuraavia tapahtumia varten lista toimittajista, joka ovat erikoistuneet kirjoittamaan mm. kansalaistoiminnasta tai osallisuudesta ja otetaan heihin yhteyttä paljon ennen tapahtumaa. 14

17 English summary This report has been produced for the Good Relations Project ( ), supported by the European Union Fundamental Rights and Citizenship Programme ( ). The information contained in this report does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission. The sole responsibility lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained herein. Yhdessä-yhdistys / Together association with Sondip (The Union of Multicultural Associations in South-West Finland), Suomen Pakolaisapu (Finnish Refugee Council) and Ashti ry (which does social work) planned two events in Turku for associations working with immigrants and immigrant NGOs. These events were for their networking, for anti-racism work, getting the voices of immigrants heard and for promoting the good relations in the Turku area. First event was a networking event called Yhdistystreffit (NGOs date) held on the 9 th October The main goals of the events were helping the representants of immigrant NGOs to get to know each other, tell about guidance that the organizing NGOs have for them, get them to think about cooperation with each other and collect their thoughts about integration work in the City of Turku. What could be done better and also what they can do for it. The collected thoughts and ideas we took and presented them to different actors within the immigration field in Turku the decision makers, the police, a researcher and the workers in the counselling centre for immigrants. The biggest issues addressed by the participants were the lack of courses in the Finnish language and society, working life e.t.c. Both the participants from NGOs date and those who were the receiver of the messages were invited to the Independence day party held on the 4 th December 2013, some of the receivers of the NOG s date messages were speakers telling what they were to do for the integration and better cooperation with the NGOs. The party was a dinner event with speeches and music performances. The atmosphere was warm and informal. We got very good feedback from the participants of both events and they hoped that those could become traditions for the multicultural NGOs in Turku. The events were needed for the 15

18 networking and better knowledge about the field in which they work in. The participants know now better about their opportunities for participation in the decision making in Turku and know better who to work with after getting to know each other. 16

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri KolinaKlubi -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 KolinaKlubi -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Kehittämisen myönteinen kehä

Kehittämisen myönteinen kehä Kehittämisen myönteinen kehä Järjestöt ja kunnat kumppanuuden uudet askeleet 3.12.2014 Joensuu Mervi Janhunen-Ruusuvuori gsm: 050 439 0535 mervi.janhunen-ruusuvuori@naapuri.fi Mervi Janhunen-Ruusuvuori

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla?

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Keskustelua Suomen tuloksista EU:n tasa-arvoindeksissä (EIGE) Helsingissä 21. 22.4.2016 Sukupuolten tasa-arvon mittaamiseen ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET

VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET Johdanto Ihmisen maha on luonnostaan melko hapan. Mahaneste koostuu pääasiassa suolahaposta ja sen konsentraatio on noin 0,01 mol/l. Näin hapan ympäristö on tarpeen proteiinien

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Erityinen Kevätpäivä Imatralla

Erityinen Kevätpäivä Imatralla Erityinen Kevätpäivä Imatralla 25.4.2015 Alkutilanne Saimme tiedon rahallisen tuen hakumahdollisuudesta Sovimme Joutsenon yhdistyksen kanssa yhteistyöstä Lappeenrannan yhdistys kysyi yhteistyön mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy Loppuraportti Ryhmä 14 Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Version Date Author Description 0.1 29.2.2008 Suanto Ensimmäinen versio Sisällysluettelo T-76.4115 / T76.5115

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot