Raportti. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Yhdistystreffit 9.10.2013 ja Itsenäisyysjuhla 4.12.2013. Good relations"

Transkriptio

1 Raportti Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla Good relations

2 Tämä raportti on toteutettu osana Good Relations -hanketta ( ), joka saa rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Fundamental Rights and Citizenship. Raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. Raportissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajien omia, eikä Euroopan komissio vastaa Raportin sisällön käytöstä. Sisällys Toteutus 1 Yhdistystreffit 3 Itsenäisyysjuhla 6 Tulokset 12 Osallistujapalautteet 13 Kehitysehdotukset 14 English summary 15

3 Toteutus Juhlien toteutuksesta vastasi Yhdessä-yhdistys / Together association ry, Sondip ry, Suomen Pakolaisapu ry ja Ashti ry. Yhdistystreffit ja Itsenäisyysjuhla järjestettiin Turussa ja Turun seudulla toimiville monikulttuurista, kansainvälistä tai maahanmuuttajatyötä tekeville yhdistyksille, yhteisöille sekä ystävyysseuroille. Tapahtumien kohderyhmänä olivat tällaisten yhdistysten luottamushenkilöt ja työntekijät. Kohderyhmä valikoitui, koska niin kaupungin kuin yhdistystenkin puolelta on nähty tarve epämuodolliselle tapaamiselle sekä verkostoitumiselle aikaisempaa laajemman ryhmän kesken. Jo ennen rahoituksen saamista oli suunnittelutapaamisia ollut kolme kappaletta: 20.8., 9.9. ja Näiden jälkeen suunnittelutapaamisia oli vielä , ja Ensimmäinen suunnittelukokous järjestettiin Tuolloin päätettiin tapahtuman luonteesta ja aikataulusta. Alustavasti puhuimme mahdollisista tapahtumapaikoista, tarjoilusta sekä pohdimme sopivaa ohjelmaa. Teimme alustavan työnjaon, eli sovimme mitä jokaisen tulisi tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Kullekin jaettiin jokin maantieteellinen alue, jonka yhdistyksien yhteystietoja tulisi etsiä. Saila Holm lupasi tehdä alustavan pohjan tapahtuman mainoksesta, jota voitaisiin katsoa seuraavassa tapaamisessa. Toinen suunnittelutapaaminen on 9.9. Tapaamisessa varmistettiin tapahtuman paikaksi Vimma sekä tarjoilu ja luotiin alustava ohjelmarunko. Tapaamisen jälkeen varmistettiin Turun kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattorilta Maarit Luukkaalta, pääseekö hän osallistumaan. Jatkoimme yhdistysten yhteystietojen etsimistä. Kolmas suunnittelutapaaminen oli Kyseisessä tapaamisessa tarkennettiin tapahtuman ohjelma ja varmistettiin, että käytännönjärjestelyt ovat kaikki kunnossa. Sovimme tehtävänjaosta liittyen tapahtumapäivän ohjelmaan. Päätettävänä oli, kuka vastaa tarjoilusta, vieraiden vastaanotosta, yhteystietojen keräämisestä sekä ohjelmanumeroiden vetämisestä Yhdistystreffit 1

4 Yhdistystreffejen tuloksia koottiin yhteen kokouksessa. Päätettiin, että Katja Virolainen lähtee viemään tuloksia eteenpäin eri tahoille ja kutsuu ihmisiä Itsenäisyysjuhlaan tehtyään kutsukortit. Manillan viinatehtaan tilojen käyttö Itsenäisyysjuhlaa varten varmistui tapaamisessa käytiin läpi verkostoja, jotta saadaan paikalle itsenäisyysjuhlaan mahdollisimman monia eri alojen ja eri yhdistysten edustajia. Käytiin läpi Itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne tapaamisessa heräsi huoli liian suuresta osallistujamäärästä, vaikka ilmoittautuneita ei ollut liikaa. Moni oli kuulopuheiden mukaan tulossa, vaikka ei ollut ilmoittautunut. Ryhdyttiin toiminpiteisiin, jotta mahdollisimman moni ilmoittautuisi ja paikalle ei tulisi niitä, jotka eivät ole ilmoittaneet tulostaan. Käytiin läpi itsenäisyysjuhlan suunnittelun tilanne ja jaettiin vastuualueita Itsenäisyysjuhla Itsenäisyysjuhlan tunnelmat purettiin vielä tapaamisessa. Osallistujilta oli tullut paljon positiivista palautetta vielä juhlan jälkeen. Yleensä etniset yhdistykset ja yhteisöt toimivat paljon yksin, ilman vuorovaikutusta muiden ryhmien kanssa. Tutustuttamalla yhdistykset toisiinsa halusimme viestiä, että yhteistyö mahdollistaisi mm. merkittävämpien projektien suunnittelun, tapahtumien järjestämisen sekä tiedottamisen. Uskomme, että onnistuimme parantamaan hyviä suhteita Turun alueella, vaikuttaamaan yhteiskunnan suvaitsevaisuuteen sekä luomaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Useampien yhteisöjen viedessä viestiä yhteisesti, on se vaikuttavampaa, kuin yksittäisten ryhmien pyrkimykset vaikuttaa. On tärkeää, että maahanmuuttajaryhmät voisivat enenevässä määrin puhua omasta puolestaan ja viestiä näkemyksistään siinä, mitä he toivovat esimerkiksi kotouttamiselta, projekteilta tai muuten yhteiskunnan palveluilta. Uskomme, että toteuttamamme tapahtuma oli ensimmäinen askel kohti tavoitetta, jossa maahanmuuttajaryhmillä olisi kasvavaa vaikutusvaltaa omissa asioissaan. Tilaisuuksien tarkoitus oli olla mahdollisimman epämuodollisia ja keskustelevia, jolloin ihmiset rohkenevat kertomaan avoimesti heidän edustamansa yhteisön toiveista, tarpeista ja tavoitteista. 2

5 Tapahtumat vähensivät ennakkoluuloja lisäämällä eri maahanmuuttajaryhmien sekä suomalaisten yhdistysten keskinäistä tuntemista, sekä tuomalla Turun kaupungin edustajat lähemmäs monikulttuurista työtä tekeviä yhdistyksiä. Yhdistystreffit Paikalla oli 52 osallistujaa 35 yhdistyksestä. Ohjelma: Ihmiset saapuvat paikalle Kaupungin edustajan tervetulosanat Maarit Luukkaa Speed dating yhdistysten kesken - osallistujat istuvat pöytäkunnissa. Kukin kertoo muille vuorollaan lyhyesti kuka on ja mistä yhdistyksestä sekä millaista toimintaa yhdistyksellä on. Pöytäseuraa vaihdetaan järjestäjien merkistä, jonka jälkeen kukin esittelee itsensä uudelleen samalla tavalla Järjestäjien tietoisku: millaista tukea yhdistyksille on tarjolla Turussa, millaisia mahdollisuuksia yhdistyksillä on paikalliseen vaikuttamiseen Word café - Pöytäkunnittain ryhmille annetaan pohdittavaksi kysymys: Millaista yhteistyötä voisitte tehdä nyt teidän pöydässänne istuvien tahojen kesken. Jokin konkreettinen idea tai ehdotus. Lisäksi osallistuja pyydetään pohtimaan miten monikulttuurisuuskenttä toimisi Turussa paremmin minkälaisen viestin keskustelijat haluavat välittää Turun kaupungin päättäjille. Erityisesti jatkoyhteistyön mahdollisuuksia työstetään tässä osiossa. Järjestäjät ovat jakaantuneet eri pöytiin kirjureiksi Vapaata jutustelua sekä verkostoitumista Menu Patonkeja erilaisin täyttein Kahvi ja tee Tilassa oli pöytä yhdistysten esitteitä varten. 3

6 Kustakin yhdistyksestä paikalle kutsuttiin 2 henkiöä. Osallistujamäärä oli rajattu tilan riittävyyden sekä toiminnan luonteen vuoksi. Tapahtuman onnistumiseksi oli oleellista, että aikaisemmin toisille tuntemattomat yhdistykset pystyvät osallistumaan ohjelmaan aktiivisesti, tutustumaan sekä keskustelemaan keskenään. Tulijoille annettiin värikoodit, joiden mukaan istutua pöytiin. Toimme samalla kentällä toimivia yhdistyksiä yhteen, jolloin osallistuvat ryhmät yhdessä ydsessä pystyivät pohtimaan ja ideoimaan, mitkä asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskentällä, millaisiin asioihin haluttaisiin parannusta tai mitä asioita haluttaisiin viedä eteenpäin esimerkiksi kaupungin suuntaan. Näin myös lisättiin ja sujuvoitettiin eri kulttuureja edustavien maahanmuuttajaryhmien yhteistyötä. Yhdistystreffeille osallistuneet kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan, joka oli jatkotapahtuma yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlassa juhlimme sitä, että Suomessa saa kokoontua, osallistua yhteiskunnallisiin asioihin, tulla kuulluksi ja edistää itselleen tärkeitä asioita. Yhdistystreffeillä kirjatut tulokset ja toivomukset vietiin eteenpäin Turun kaupungin päättäjille ennen Itsenäisyysjuhlaa. Heidät kutsuttiin Itsenäisyysjuhlaan tapaamaan Yhdistystreffeille osallistuneita, heille viestiä lähettäneitä yhdistysten edustajia. Itsenäisyysjuhlassa on varattu aikaa puheenvuoroille liittyen yhteistyöhön ja onnistumisiin sekä yhdistysten että Turun kaupungin edustajille. Saimme paljon hyvää palautetta osallistujilta ja monet toivovat, että Yhdistystreffeistä tulisi vuosittainen perinne. Tällainen kokoontuminen on parasta integraatiota, sanoi eräs osallistujista. 50 minuuttia oli sopiva aika keskustelulle. Se oli riittävän pitkä aika ajatusten kokoon kirjaamiselle ja kehittelylle, sekä muihin keskustelijoihin tutustumiseen. Kehittämistä olisi ollut siinä, että kaupungin edustajia olisi voinut olla enemmän ja TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla mukana. 4

7 5

8 Yhdistystreffeiltä viestejä vietiin Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundmanille, monikielistä ohjauspalvelua antavalle Infotorin Nedi Jakupovicille, Poliisi Mika Leskiselle, Tutkija Jarkko Rasinkankaalle sekä Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötapaamiseen. Isoimmat kysymykset, joita Yhdistystreffeille osallistuneet halusivat vietäväksi eteenpäin oli: suomen kielen opetuksen ja yhteiskuntakoulutuksen tarpeellisuus, asumiskeskittymät ja yhdistysten halu olla mukana auttamassa kotouttamisprosessissa. Yhdistystreffien viestit saaneet tulivat pitämään puheenvuorot Itsenäisyysjuhlaan. Itsenäisyysjuhla Paikalla oli 133 osallistujaa, jotka edustivat 41 tahoa. Itsenäisyysjuhla järjestettiin Manillan Vanhassa Viinatehtaassa, joka oli tarpeeksi iso ja juhlava tilaisuutta varten. Tilaisuuden juonsi Katja Virolainen ja Muhis Azizi. Ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. Puheenvuorot olivat haastattelumuotoisia, jotta ne pysyisivät kevyinä ja niissä käsiteltäisiin helpolla tavalla tärkeitä aiheita. 6

9 OHJELMA Vieraiden valokuvausta, powerpointesitys Suomen itsenäisyydestä, taustamusiikkia Alotussanat Muhis Azizi Afganistanilainen Lastenkuoro Puheenvuoro Pekka Sundman, Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Puheenvuoro Mika Leskinen, Poliisi Ruokailu Puheenvuoro Jarkko Rasinkangas, tutkija, Turun Yliopisto Lauluesitys Le Thi Mai Trinh Puheenvuoro Nedi Jakupovic, Infotori MENU Raikas vihersalaatti lisukekulhoilla Basilika-kirsikkatomaatit Marinoitu punasipuli Vihreät pavut Valkosipulimarinoidut oliivit Paahdettu punajuurisalaatti fetalla & rucolalla Kikhernesalaatti Kanacaesarsalaatti Yrttifocaccia Paistettua kananrintaa Tumma yrttikastike Rakuunaporkkanat Uunipaahtoperunat Paistettua kampelaa Rapukastike Täytekakku Kahvi & haudutettu tee Kahvia ja kakkua Runo Allahmoradi Mohammadamin Lauluesitys Alao Faride Lala Lauluesitys Paul Francis n Loppusanat Vapaata seurustelua ja musiikkia: Alao Faride Lala ja Paul Francis 7

10 Turun Kaupungin konsernihallinnon johtaja Pekka Sundman puhui kaupungin uudesta strategiasta seuraaviksi vuosiksi ja siitä, miten mukaan suunnitteluvaiheessa halutaan kolmannen sektorin tekijöitä, mielipiteitä ja ideoita. Sundman jätti osallistujien pohdittavaksi, mitä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kotoutumisen parantamiseksi. Poliisi, Mika Leskinen, toi esiin huolensa maahanmuuttajavanhempien suomenkielen vähäisestä osaamisesta. Leskinen huumepoliisina tapaa nuoria, jotka ovat vaikeuksissa, osaavat hyvin suomea, mutta selkeä ongelma on, että vanhemman kanssa keskustellessa nuori tulkkaa keskustelua. Tutkija Jarkko Rasinkangas kertoi lähitötutkimuksestaan. Hän toivoi, että maahanmuuttajilta kertoisivat hänelle ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, joista tehdä uusia tutkimuksia. Maahanmuuttajat tietävät parhaiten, mitkä aiheet vaativat tutkimustietoa mututuntuman sijaan. Infotorin toiminnasta oli kertomassa Nedi Jakupovic. Infotori antaa neuvontaa 20 eri kielellä, ja oli juuri saanut Turun Kaupungilta päätöksen jatkorahoituksesta. Jakupovic auttaa usein Kelan, Maistraatin, TE-toimiston ja Sosiaalitoimiston papereiden täyttämisessä, ja Infotorin työn ansiosta virkamiesten työ vähenee huomattavasti kun paperit on täytetty oikein. Kielen tulkkauksen lisäksi Infotori auttaa kulttuuritulkkina, siten edistäen myös kotoutumista. Jokainen puheenvuoro onnistui herättämään pöytäkeskusteluja integraatiosta ja uudenlaisesta yhteistyöstä. Vaikka ihmisiä ei tällä kerralla oltu ohjattu eri pöytiin, erilleen seurueistaan, niin useat tutustuivat uusiin ihmiisin tai vaihtoivat kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa, joita ei muualla näe. Osa osallistujista olisi toivonut ohjattua verkostoitumista, kuten yhdistystreffeillä oli ollut. Tätä voi kehittää seuraavaan itsenäisyysjuhlaan. 8

11 9

12 10

13 11

14 Tulokset Yhdistystreffit onnistuivat tavoitteiden mukaisesti, yli odotusten. Maahanmuuttajatyössä on todettu jo monesti, että väkeä on vaikea saada paikalle, mutta se ei kummassakaan tapahtumassa muodostunut ongelmaksi. Yhdistystreffit yhdistivät Turun afgaaniväestöä (Afgaaniyhdistys, Ashti ry, Tabligh ry) siten, että he lähestyivät yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää selvittäen muslimien hautapaikka-asiaa. Tämän myötä muslimeille on järjestynyt oma alue Turun hautausmailta. Treffit vaikuttivat myös tietoisuuteen Sondipin yhdistyskoulutuksista - ainakin Afgaanit aloittivat treffien jälkeen käymään koulutuksissa. Turkulaisen kurdiyhteisön kokouksessa oli käsitelty kurdien keskinäisiä ristiriitoja Yhdistystreffien jälkeen. Samoin kuin kurdeilla Lähi-idässä on Turun kurdeilla näkemyseroja ja ristiriitoja joista nyt vihdoin puhutaan ääneen. Kongolaiset ja Beniniläiset löysivät toisensa Yhdistystreffeillä. Afrikkalaisten yhteistyö on kehittymässä yhteisen musiikin merkeissä. Itsenäisyysjuhlan osallistujat arvostivat sitä, että heidät huomioidaan näyttävällä juhlalla, heidän työtään arvostetaan ja Turussa näkyy vihdoin kolmannen sektorin yhdistyminen ja monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten vaikutusmahdollisuudet kaupungin suuntaan. Tunne kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta ruokkii itseään siten, että yhdistysten huomatessa vaikutusmahdollisuutensa, alkavat he tekemään sitä enemmän ja tiedostaen. Kaupungin päättäjät tietävät nyt myös, miten paljon aktiivisia, yhdistyksissä toimivia maahanmuuttajia Turussa on. Palautteissa tuli monelta taholta toive, että tapaamisia järjestettäisiin vähintään kerran vuodessa ja tapaamisissa voitaisiin aina nostaa esille sillä hetkellä tärkeimpinä pidettyjä aiheita. Sisäasiainministeriön rahoituksen turvin on siis käynnistetty uudenlainen yhteistyön muoto Turun seudun monikulttuuristen yhdistysten kesken. Yhdessä-yhdistys ry lisäsi ensi vuoden toimintasuunnitelmaan uusien yhdistystreffien järjestämisen ja siihen rahoituksen hakemisen. Turun kapungin edustaja on myös ilmaissut haluavansa olla tiiviissä yhteistyössä uusien yhdistystreffien puitteissa. 12

15 Osallistujapalautteet Yhdistystreffeistä Positiivista palautetta tuli paljon. Aikataulu oli hyvä, järjestelyt oli toimivat, tunnelma oli hyvä ja avoin. Pöydissä oli kirjurit ajatusten kirjaamiseen eteenpäin viemistä varten, mikä helpotti myös koko keskustelun hahmottamista. Kysymyksiä tuli kielitaitovaatimuksista. Osalle osallistujista keskusteluita piti tulkata, mikä vaikeutti tulkkien osallistumista itse. Tarkoitus oli, että keskustelut sujuisivat suomeksi, vaikka ne, jotka puhuvat ja ymmärtävät suomea heikommin saattavat olla mahtava resurssi keskusteluun. Ensi kerralla kutsuun kannattaa laittaa, että edellytetään hyvää suomenkielen taitoa tai että oma tulkki on paikalla. Kehitettävää oli osallistujien mielestä myös siinä, että kaupungin edustajia toivottiin paikalle enemmän ja että TE- ja sosiaalitoimisto olisivat myös voineet olla kutsuttuina Yhdistystreffeille. Itsenäisyysjuhlasta Juhla sai myös osakseen paljon hyvää palautetta. Paikka ja ruoka mainittiin moneen kertaan erityisen hyvinä. Ohjelma ja tunnelma olivat hyvät, eräs juhlavieras sanoi, että 21 vuoden aikana en ole nähnyt mitään vastaavaa, toinen ei voi muuta toivoa ja kolmas kertoi, että juhla soi ihanan tauon loppuvuoden kiireiden keskelle. Kehitettävää juhlassa oli äänentoisto, joka tuli Manillan toimesta. Äänet kuuluivat huonosti parvelle ja sivusaliin, eikä taustamusiikkia ruokailun aikana ollut kuulunut. Suomen historiaa ja itsenäisyyttä koskevia asioita toivottiin enemmän. Toivottiin, että tavallista vettä olisi alusta lähtien ollut pöydissä. Tämä johtui pitopalvelun sisäisestä informaatiokatkoksesta ja kokki kävi hakemassa vesikannut paikalle vasta ruuan aikana. Osa toivoi lisää keskustelua ja toiset, että olisi ollut hiljaisempaa. Mediaa ei tullut paikalle siitä huolimatta, että heitä lähestyi useammalta suunnalta. 13

16 Kehitysehdostukset seuraavalle kerralle - Mahdollisten sponsoreiden löytäminen - Vielä enemmän kannustusta uusiin ihmisiin tutustumiseen o Itsenäisyysjuhlan ohjelma oli rakennettu puheenvuorojen, musiikkiesitysten ja ruokailujen ympärille. o Kannustettiin tutustumaan uusiin ihmisiin, menemään juttelemaan puheenvuorojen pitäjien kanssa ja keskustelemaan aiheista ruokailujen aikana. o Voisi toteuttaa vaikka rusettiluistelu-tyyppisesti. - Vieraiden määrän kontrollointi o pääsyliput, pääsymaksu? - Media ei ollut paikalla itsenäisyysjuhlassa o Mediatiedote lähetettiin, jonka jälkeen Muhis soitti läpi tutut toimittajat o Turkulainen mainitsi Itsenäisyysjuhlan ennen juhlaa. o Keräillään seuraavia tapahtumia varten lista toimittajista, joka ovat erikoistuneet kirjoittamaan mm. kansalaistoiminnasta tai osallisuudesta ja otetaan heihin yhteyttä paljon ennen tapahtumaa. 14

17 English summary This report has been produced for the Good Relations Project ( ), supported by the European Union Fundamental Rights and Citizenship Programme ( ). The information contained in this report does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission. The sole responsibility lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained herein. Yhdessä-yhdistys / Together association with Sondip (The Union of Multicultural Associations in South-West Finland), Suomen Pakolaisapu (Finnish Refugee Council) and Ashti ry (which does social work) planned two events in Turku for associations working with immigrants and immigrant NGOs. These events were for their networking, for anti-racism work, getting the voices of immigrants heard and for promoting the good relations in the Turku area. First event was a networking event called Yhdistystreffit (NGOs date) held on the 9 th October The main goals of the events were helping the representants of immigrant NGOs to get to know each other, tell about guidance that the organizing NGOs have for them, get them to think about cooperation with each other and collect their thoughts about integration work in the City of Turku. What could be done better and also what they can do for it. The collected thoughts and ideas we took and presented them to different actors within the immigration field in Turku the decision makers, the police, a researcher and the workers in the counselling centre for immigrants. The biggest issues addressed by the participants were the lack of courses in the Finnish language and society, working life e.t.c. Both the participants from NGOs date and those who were the receiver of the messages were invited to the Independence day party held on the 4 th December 2013, some of the receivers of the NOG s date messages were speakers telling what they were to do for the integration and better cooperation with the NGOs. The party was a dinner event with speeches and music performances. The atmosphere was warm and informal. We got very good feedback from the participants of both events and they hoped that those could become traditions for the multicultural NGOs in Turku. The events were needed for the 15

18 networking and better knowledge about the field in which they work in. The participants know now better about their opportunities for participation in the decision making in Turku and know better who to work with after getting to know each other. 16

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry KEVÄTPÄIVÄ 2010-seminaari, 7.4.2011, Helsinki Contract number:

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.crossborderbioenergy.eu www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry BIOENERGIAPÄIVÄT 2011, Helsinki Contract

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri KolinaKlubi -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 KolinaKlubi -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Kuvankäsi/ely. Vieraana Jorma Laaksonen Tietotekniikan laitos. Viikko Luento Ope-ajat Harjoitus 7: Tietoliikenteen signaalinkäsi/ely

Kuvankäsi/ely. Vieraana Jorma Laaksonen Tietotekniikan laitos. Viikko Luento Ope-ajat Harjoitus 7: Tietoliikenteen signaalinkäsi/ely Kuvankäsi/ely Vieraana Jorma Laaksonen Tietotekniikan laitos Aikataulu Viikko Luento Ope-ajat Harjoitus 7: 26.10- Tietoliikenteen Prof. Risto Wichman Tietoliikenteen 8:2.11- Kuvankäsi/ely Jorma Laaksonen

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Käytännön tarpeiden, työkalujen, materiaalien ja suositusten kerääminen Gefördert durch This ProfESus project has been funded with support from the European

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

Historianan käyttöopas

Historianan käyttöopas Historianan käyttöopas Historiana on eurooppalaisten ja muualta maailmasta lähtöisin olevien historianopettajien kehittämä sähköinen oppimisympäristö, jonka tarkoituksena on auttaa muita opettajia innostamaan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä Sosiaali- ja terveysministeriö E-JATKOKIRJE STM2012-00369 HTO Arrhenius Viveca 28.11.2012 JULKINEN 03.12.2012 ASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Komission kirje 19.10.2012 Asia Suomen vastaus komissiolle

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje 1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje Tämä on Auroras-verkoston uusi uutiskirje. Uutiskirjeestämme saat tietoa ympäri Suomea järjestettävistä Auroras-tapahtumista. Jos mieleesi tulee henkilö, joka voisi

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Köyhä vai ihminen, joka elää köyhyydessä? Kielellä on väliä. Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö

Köyhä vai ihminen, joka elää köyhyydessä? Kielellä on väliä. Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö Kielellä on väliä Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö 1 Teema: Osallisuus, voimaantuminen ja integraatio Kuka on osallinen, kuinka osallisuutta rakennetaan jne., sillä kuinka ihmisiä luokittelemme on väliä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Kehittämisen myönteinen kehä

Kehittämisen myönteinen kehä Kehittämisen myönteinen kehä Järjestöt ja kunnat kumppanuuden uudet askeleet 3.12.2014 Joensuu Mervi Janhunen-Ruusuvuori gsm: 050 439 0535 mervi.janhunen-ruusuvuori@naapuri.fi Mervi Janhunen-Ruusuvuori

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Hook Finland Oy / Klubiteatteri

Hook Finland Oy / Klubiteatteri Hook Finland Oy / Klubiteatteri Rock Karaoke -kokonaisuus Ohjelmarunko 1 Rock Karaoke -kokonaisuus Tapahtumapaikka: Klubiteatteri, LeBonk Klubiteatteri on intiimi teatteri Helsingin ydinkeskustassa, jossa

Lisätiedot

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Marina Congress Centre,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot