Vaikuttamisen halu innostaa nuoria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttamisen halu innostaa nuoria"

Transkriptio

1 HELSINGIN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2012 Tässä lehdessä mm: Markku Nieminen ja Metalliliiton korjauslista...2 Tehdään vaikutus, kehottaa Matti Mäkelä...3 Liittokokouksessa kuuluu jäsenten ääni...4 Irti kapitalistien köysistä.. 5 Mikä ihmeen liittokokous, kysyy Karita Lahtinen...8 Ei mennä herrojen kanssa marjaan...9 Nuorennusta liiton hallintoon...10 Metalliliitto ja tasa-arvo..11 Metallin Vaikuttajien vaaliteemat...12 Keskiaukeamalla Metallin Vaikuttajien ehdokkaat Helsingin vaalipiirissä. Ääni Vaikuttajille - ei nukkuville! Vaikuttamisen halu innostaa nuoria Metallin Vaikuttajilla on paljon nuoria ehdokkaita liittokokousvaaleissa. Myös Karita Lahtinen ja Erika Andersson haluavat tehokkaan, vahvan Metalliliiton, joka toimii työolosuhteiden parantamiseksi sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.

2 2 1/2012 METALLIN VAIKUTTAJAT METALLIN VAIKUTTAJAT 1/ pääkirjoitus Tärkeät vaalit metallityöntekijöillä Pian käymme jälleen vaaliuurnille hakeaksemme parhaimman mahdollisen edustuksemme Metallityöväen Liiton ylimpään elimeen eli 21. Liittokokoukseen. Äänestysprosentti kyseisissä vaaleissa on näyttänyt laskusuuntausta. Se on toki huolestuttavaa koko järjestelmän uskottavuuden kannalta niin omien kuin työnantajienkin silmissä. Viime vaaleissa oli äänestysaktiivisuus 48,95 prosenttia ja siitä edellisissä vuonna 2004 oli sentään 55,1 prosenttia, mitä voitiin vielä pitää kohtuullisena prosenttina. Äänestetään kaikki tällä ja tulevillakin kerroilla hurjat prosentit. Totta kai nyt on suunnan muutoksen paikka kohti jäsenläheisempää edunvalvontaa. Oma ammattiosastosi on sinulle äärimmäisen tärkeä väline, vaikka se ei aina olisikaan näkyvillä tukevine kannanottoineen. Osastojen toimintaedellytyksiä pitää rahallisestikin parantaa nostamalla jäsenmaksupalautetta. Näin osastosi voi järjestää sinulle ay-koulutusta virkistysmatkoineen ja antaa yhä tiukempaa tukea tukalissa työpaikan tilanteissa. Osastojen tehokkaammalle toiminnalle on annettava edellytykset parhailla mahdollisilla liittokokouspäätöksillä Suomen räväkämpien ja taitavampien edustajien toimesta. Annathan oman mielipiteesi raikua äänestämällä omasta mielestäsi parasta, toimivaa ja uskaliasta työkaveriasi tai jäsentä, joka ei pelkää julkista esiintymistä suurellekin katsojamäärälle. On tärkeää että mielipiteet tulevat liittokokouksen tietoon ja kokoussalissa on kokousedustajat ja muut paikallaolijat mukaan lukien noin 500 kuulijaa! Lämpenevää Kevättalvea ja Äänestysrikasta Osallistumista 21. Liittokokousvaaliin! Pääluottamusmies Ilpo Haaja Arctechin telakka, Stadi Julkaisija Metallin Vasemmistoryhmä Päätoimittaja Ilpo Haaja Taitto Timo Sandberg Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani metallinvaikuttajat.fi Crown Pakkaus Oy: Markku Nieminen: Metalliliitolla pitkä lista petrattavaa! Herttoniemessä sijaitsevan Crown Pakkaus Oy:n pääluottamusmiehen, Markku Niemisen mielestä Metallityöväen Liitolla on melkoinen määrä polttavia asioita, joita sen tulisi ponnekkaasti ajaa tulevalla liittokokouskaudella. Nieminen alkaa listaamisen ylimitoitetusta vuokratyövoiman käytöstä. Vuokratyön teettäminen tulisi estää normaalissa tuotannossa ja sille tulisi kaikissa tapauksissa asettaa tiukat rajat. Näyttää siltä, että siitä olisi tulossa päärekrytointitapa, vaikka sen pitäisi olla tilapäistä suhdannehuippujen tasaamista. Monessa tapauksessa vuokratyö on piilotettua harmaata taloutta, joka hivuttautuu kohta myös enemmän ja enemmän metallialalle, muistuttaa Nieminen. Kaikille kokoaikaista työtä Metalliliiton pitäisi toimia niin, että kaikille halukkaille löytyisi kokoaikaista työtä. Niemisen mielestä määräaikaisia sopimuksia voitaisiin tehdä vain työntekijän omasta aloitteesta. Eräänä keinona saada ko- Pääluottamusmies Markku Nieminen vaati, että Metalliliitto terävöittää toimintaansa. koaikainen työ kaikille on yleisen työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Niemisen mukaan toimenpiteeseen löytyisi myös rahavaroja. Kun vertaa 90-luvun alun tulonjakosuhdetta nykyiseen, löytyy vastaus rahoitusongelmaan pikaisesti. Parikymmentä vuotta sitten palkkatulojen osuus oli 60 % ja pääomatulojen osuus 40 % kokonaiskakusta. Nyt tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Työajan lyhennys olisi siis täysin realistinen vaihtoehto nipistämällä pääomia palkkatulojen hyväksi, valaisee Nieminen. Lisäksi hän parantaisi työntekijöiden irtisanomissuojaa, koska irtisanominen Suomessa on aivan liian helppoa ja halpaa esimerkiksi moniin Euroopan teollisuusmaihin verrattuna. Ay-liikkeen noustava alennustilasta Nieminen rohkaisee Metalliliittoa toimimaan siten, että se edesauttaa koko Ay-liikkeen nousemista alennustilasta. Ay-liikkeen pitää kyetä puolustamaan koko työväenluokkaa ja välittömästi lopettaa kapitalistien hyysääminen. Tärkeitä torjuntataisteluita ovat muun muassa eläkeiän noston estäminen sekä yritysten, työpaikkojen ja pääomien maastaviennin patoaminen lakeja ja sopimuksia muuttamalla. Lisäksi ay-liikkeen tulisi toimia kansainvälisesti puolustamalla velkakriisiin joutuneiden maiden työläisten oikeutettua taistelua työehtosopimusten säilyttämiseksi. Metalliliitto pystyisi näihin kaikkiin asioihin vahvana ja vaikutusvaltaisena liittona vaikuttamaan, kunhan vain halua löytyisi, summaa Markku Nieminen. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2012 Matti Mäkelä: Tehdään vaikutus! Me haluamme kehittää liitosta entistä vahvemman edunvalvojan, sanoo Metalliliiton sihteeri Matti Mäkelä. Siksi kannattaa äänestää Metallin Vaikuttajien ehdokkaita Metalliliiton liittokokousvaaleissa. Metallityöväen liiton jäsentä on jälleen näyttämässä suuntaa Suomelle. Maaliskuun liittokokousvaaleissa valitaan 464 edustajaa toukokuun liittokokoukseen. Metallin Vaikuttajien eli Metalliliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton tunnus vaaleissa on Tee vaikutus. Metalliliiton sihteeri ja Metallin Vaikuttajien vaaliliiton vetäjä Matti Mäkelä selittää tunnuksen ajatusta: Osallistumalla vaaleihin ja äänestämällä meidän vaaliliittomme ehdokkaita voi vaikuttaa Metalliliiton toimintaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi eteenpäin. Liittokokoukseen valittava porukka tekee ratkaisut ja me haluamme kehittää liitosta entistä vahvemman edunvalvojan, Metallin Vaikuttajilla on 538 ehdokkaan monipuolinen ja kattava ehdokaslista. Mukana on nuoria ensikertalaisia sekä jo useat liittokokoukset kokeneita konkareita. Saavutimme viime vaaleissa neljä vuotta sitten noin 37 prosentin kannatuksen. Tämän parantaminen on selkeä tavoitteemme näissä vaaleissa, Mäkelä sanoo. Metallialojen aseman näyttävä palkoissa Metallin Vaikuttajilla on seitsemän keskeistä teemaa tämän kevään vaaleissa ja liittokokouksessa. Ensimmäiseksi, metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Tasokkailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. Me Vaikuttajat vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen, Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelä kehottaa äänestämään aktiivisesti liittokokousvaaleissa ja näin vaikuttamaan siihen, että Metalliliitto tulevaisuudessa on entistä vahvempi vaikuttaja. Toiseksi, hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös tuottava, Mäkelä muistuttaa. Metallin Vaikuttajien mielestä työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava esimerkiksi työjärjestelyillä ja erityisellä seniorivapaalla. Samoin laadukas työterveydenhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle. Kolmanneksi, metallialoilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työn ja perheelämän yhteensovittamiseen. Vaadimme, että työaikojen on joustettava paremmin työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan, ja vuorotyön työaikamallien oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, Ja sairaan lapsen hoidon ikärajaa on nostettava nykyisestä kymmenestä ikävuodesta. Osaaminen pitää työn Suomessa Metallin Vaikuttajien vaaliteemojen neljäs kohta koskee koulutusta. Osaamisen kehittäminen on elinehto sille, että työt pysyvät Suomessa. Työnantajan on oltava velvollinen järjestämään kaikille työntekijöille täydennyskoulutusta, ja koulutuksen on aina oltava houkuttelevampaa kuin työttömyyden, Metallialojen peruskoulutukseen on saatava vetovoimaa, ja myös naiset on saatava kiinnostumaan metalliteollisuudesta. Yritysten on tarjottava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja alalle tuleville ja kannustettava työntekijöitä suorittamaan näyttötutkintoja, Mäkelä luettelee. Viides Metallin Vaikuttajien teema on vuokratyö sitä tulee käyttää vain lyhyissä ruuhkahuipuissa. Vuokratyöntekijöillä on oltava samat työehdot kuin tilaajayrityksen työntekijöillä, Mäkelä painottaa. Metallin Vaikuttajat vaatii myös, että työnantajan irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta ei saa kiertää vuokratyövoimalla, ja että tilaajayrityksen luottamusmiehen on voitava edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Kuudenneksi, Metallin Vaikuttajat vastustaa jyrkästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden leviämistä metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava, Mäkelä vaatii. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Samoin työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä, Mäkelä sanoo. Äänestä ja tee vaikutus Metallin Vaikuttajien seitsemäs ja kokoava vaaliteema kuuluu Metalliliitto on vaikuttaja. Vain vahva, tavoitteellinen ja itsenäinen Metalliliitto pystyy reagoimaan alan muutoksiin tarpeeksi nopeasti. Liiton vahva ammatti-identiteetti tukee myös järjestäytymistä, Myös eri liittojen välinen yhteistyö tukee jäsenten edunvalvontatyötä. Metallin Vaikuttajien mielestä Metalliliiton toiminnan on kaiken kaikkiaan perustuttava oikeudenmukaisuuteen, tasaarvoisuuteen ja avoimuuteen. Metalliliitto on jäsentensä liitto. Viime syksy osoitti selvästi, mikä merkitys on joukkovoimalla. Raamisopimus vahvisti koko ammattiyhdistysliikkeen uskottavuutta kertaheitolla. Saimme sopimukseemme perälaudan, joka oli meille kynnyskysymys, Työehtosopimuksen syntyminen lakon kautta oli Mäkelän mukaan osoitus Metalliliiton joukkovoimasta. Jatkossa onkin erityisen tärkeää pitää huolta metallityöntekijöiden järjestäytymisestä. Jäsenhankinnan merkitystä ei voi korostaa liiaksi. Olemme onnistuneet Metallissa pitämään järjestäytymisasteen kohtuullisen korkeana, mutta ei pidä tuudittautua vääränlaiseen hyvään oloon. Meidän täytyy tehdä paljon töitä myös äänestysaktiivisuuden puolesta. Se on tärkeää jäsendemokratian kannalta. Korkea äänestysaktiivisuus on myös merkittävä signaali ulospäin. Tällä on suuri vaikutus muun muassa suhteessa työnantajiin, Mäkelä muistuttaa. Joten äänestä ja tee vaikutus!

3 4 1/2012 METALLIN VAIKUTTAJAT METALLIN VAIKUTTAJAT 1/ Ville-Petteri Risberg Ville-Petteri Risberg: Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin Liittokokouksessa jäsenten ääni ja tah to pääsevät kuuluviin, Metal liliiton järjestö sihteeri Ville-Petteri Risberg sanoo. Metallityöväen liitto valmistautuu 21. liittokokoukseensa, joka pidetään Tampereella Kokous on Metallin ylin päättävä elin, joka pidetään neljän vuoden välein. Ammattiosastot ovat tehneet esityksiä kokoukselle ja monenlainen aktiivisuus tulee jatkumaan aina kokoukseen asti. Kokoukseen valitaan edustajat suhteellista vaalitapaa noudattaen. Nyt Metallin jäsenellä on tilaisuus käyttää jäsenelle kuuluvaa oikeutta ja jopa velvollisuutta äänestää. Uskon, että vaaliliittojen ehdokkaat käyvät hyvän ja rehdin kamppailun pääsystä kokousedustajaksi, Metalliliiton järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg sanoo. Toivon erityisesti, että jäsenet käyttävät tilaisuutta hyväkseen keskustella ehdokkaiden kanssa jäsenen kannalta tärkeistä asioista. Vaalityöstä uusia aktiiveja liiton toimintaan Liittokokous siis päättää liiton linjoista ja toimintatavoista seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Kokousedustajat valitaan ympäri maata ja he edustavat kattavasti koko Metallin kenttää. Heillä on paras tieto ja kokemus alan työpaikkojen tilanteesta. Tätä tietoa tulee käyttää koko jäsenistön työehtojen ja hyvinvoinnin parantamiseen, Ville-Petteri Risberg sanoo. Liittokokous kaikkine järjestelyineen ja vaaleineen on mahtava voimannäyttö Metalliliitolta. Itse kokouksessa on paikalla 464 kokousedustajan, liiton henkilökunnan, seuraajien ja kansainvälisten vieraiden kanssa yhteensä lähes tuhat ihmistä. Lisäksi kokousta seuraa Suomen johtavat tiedotusvälineet, joista osa on paikan päällä kokouksen ajan. Metallin Vaikuttajat -vaaliliitolla on kattava ja monipuolinen 538 ehdokkaan ehdokaslista ympäri maata. Metallin vaalit ovat aktivoineet tuhansia jäseniä, niin ehdokkaita, tukiryhmien jäseniä kuin ehdokkaiden valitsijayhdistyksissä mukana olevia. Tämä aktivointi ei saa jäädä pelkästään vaaleihin liittyväksi, vaan tämä on oiva mahdollisuus saada uusia aktiiveja mukaan myös liiton toimintaan. Ammattiyhdistystoiminta ei ole paperinmakuista, tylsää puuhastelua, vaan aitoa, arkistakin työtä jäsenistön hyvinvoinnin eteen työpaikoilla, ammattiosastoissa ja esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa, Risberg sanoo. Suomalaisia palkansaajia on paljon. Miksi emme käyttäisi meille kuuluvaa valtaa ja voimaa? Ammattiyhdistystoiminta on aina perustunut joukkovoimaan yhteisten asioiden ajamiseksi. Risberg haluaakin vedota kaikkiin lukijoihin: Käyttäkää äänioikeuttanne, käyttäkää se viisaasti ja antakaa ääni Metallin Vaikuttajien ehdokkaalle, näin saamme kehitettyä itsenäistä Metalliliittoa vahvaksi ja tavoitteelliseksi ammattiliitoksi, joka pystyy reagoimaan alan muutoksiin nopeasti. Metallin Vaikuttajien vaalijuhlassa Turussa jäsenen ääni kuului, mutta myös hauskaa pidettiin ja nauru raikui. Kuvassa etualalla järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg, liittosihteeri Matti Mäkelä ja liikenneministeri Merja Kyllönen. Vara Terho Laitila ABB Moottorit ja generaattorit vara Terho Laitila: Metalliliitto irti kapitalistien köysistä! Monta kertaa, kun ajatuksella on omaksunut pääoman logii- johtohenkilöt ovatkin etäänty- ihmettelee Metalliliiton ja kan kilpailukykymantroineen. neet tavallisesta työntekijästä, samalla koko ay-liikkeen toimintaa, Nämä hyväkkäät viestittivät näkee Laitila suuriakin mahdollisuuksia tulee mieleen, että pe- rusperiaatteena olisi hiljaisen vaikenemisen politiikka. Vallalla näyttäisi olevan arkaileva kuiskailu, ettei kapitalistinen talousjärjestelmä vain häiriintyisi. Pahimmillaan tuntuu siltä, että liiton tehtävänä olisikin porvarisrouvien muun muassa raamisopimusta kyhätessään, että vähänkin tuntuvammat palkankorotukset ovat kansantaloudelle pahasta ja suistaa kansakunnan turmioon, toteaa Laitila. Laitilan mukaan isopalkkaiset ay-neuvottelijat unohtivat tilanteen muuttamiseksi palkansaajille edullisemmaksi. Olen työpaikalla havainnut selvästi, että työntekijät ovat valmiita vastaamaan kokemiinsa vääryyksiin. Tätä mentaliteettia tulisi Metalliliiton tukea ja innostaa. Sen pitäisi olla huo- hopeiden suojelu, tyhmyyksissään, että suurin osa mattavasti aloitteellisempi työ- kummeksuu vara Terho Laitila ABB:ltä. palkansaajista on täysin päinvastaista mieltä. Liittojohtajat elämän parannusvaatimuksissa ja kuunnella herkällä korvalla Kritiikkinsä perusteluiksi toistelivat EK:n heille illallisilla mitä työpaikoilla halutaan.työpaikoilla Laitila luettelee useita nykyään itsestään selviä työelämän huonoja puolia, joita vielä muutama ujuttamaa retoriikkaa yritysten kannattavuudesta ja oikeudesta miljoonaosinkoihin. ollaan valmiita taistele- maan, muistuttaa Laitila. Tulisi vaatia reippaita korotuksia vuosi sitten ei olisi voitu edes Tällainen markkinoiden alipalkatulle alalle tai porvariston märimmissäkään imartelu ja osakkeenomistajien vastaavasti työajanlyhennystä unissa hekumoida. Lähes kaikki mahdollinen säikky mielistely johtaa yhä röyhkeämpiin avauksiin työnteettäjäpuolelta. nykyinen palkkataso säilyttäen. Silloin kenttäkin kokisi, että Me- on ulkoistettu, vuokralaisten Monilla työpaitalliliitto on heidän puolellaan. orjamarkkinat muodostettu, koilla ei enää juurikaan piitata Nykyinen lässytys vastuunkannosta paikallinen sopiminen yleistetty kaikkialle mahdollistamaan työehtosopimuksien pilkallinen kiertäminen, työttömät pantu noudattaa metallialan TESsiä. Esimerkkejä löytyy muun muassa palkanmaksun ajankohdan mielivaltaisesta siirrosta sovitusta kilpailukyvyn nimissä li- hottaa vain omistajien tilipussia ja itse asiassa vain edistää yhteiskunnan rappeutumista. palkattomaan työhön ynnä eteenpäin ja iltavuoroli- Ay-liikkeen on lopetettava muuta sellaista. Tämä kaikki on tapahtunut ay-johtajien tiukan sien maksamatta jättämisestä, huomauttaa Laitila. pelaaminen kapitalistien keksimää peliä, jossa kaikki nopat valvonnan alla ja asioista heidän ovat väärennettyjä, kiteyttää kanssaan sopien. Markkinoiden imartelua Rysästä voidaan murtautua Vaikka liittojen toimistoihin homehtuneet Terho Laitila. Harmittavinta on, että ay-eliitti pikkuporvarilliset VAIKUTTAVAA VOIMAA Metallin vaalit ovat eduskunta- ja presidentinvaalien jälkeen Suomen kolmanneksi tärkeimmät vaalit. Näin kuulemma luvulla moni ajatteli. Kun parlamentarismi on edennyt, samalla presidentinvaalien merkitys on vähentynyt. Eivätkä taida Metallinkaan vaalit enää yhteiskuntaa yhtälailla heilutella. Ammattiliittojen vaaleilla on kuitenkin suuri merkitys, tänä keväänä Metallissa ja JHL:ssa. Ammattiyhdistysliikkeellä on iso merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa. Aidot työväenpuolueet tarvitsevat ammattiyhdistysliikkeen tukea, jotta duunareita pystytään puolustamaan eduskunnassa ja hallituksessa. Vastaavasti ay-liike ei yksin pärjäisi ilman poliittista työväenliikettä. Tammikuussa pidetty presidentinvaalien ensimmäinen kierros oli hurja ja tiivis rutistus. Kiersin kolmessa viikossa yli 40 paikkakuntaa ja pidin arviolta tilaisuutta. Vastaanotto oli erittäin hyvä. Väkeä oli ennätysmäärin liikkeellä ja vaalityö oli innokasta. Vaikka työelämän asiat eivät suoraan presidentille kuulukaan, niistä keskusteltiin lähes jokaisessa tilaisuudessa. Yritin kampanjassani käytännössä ainoana ehdokkaana nostaa esille työelämän kysymyksiä. Riittävän toimeentulon takaava palkka, mahdollisimman turvalliset ja pysyvät työsuhteet, Paavo Arhinmäki viihtyisät työpaikat ja työssä jaksaminen, lakko-oikeus ja luottamusmiesten toimintamahdollisuudet sekä eläkeiän mekaanisen nostamisen torppaaminen olivat asioita, jotka olivat duunareiden huulilla. Nyt Metallin vaaleissa voimme jatkaa samojen aiheiden ympärillä. Tarvitsemme vahvoja ja rohkeita ammattiliittoja puolustamaan työntekijöitä. Liiton vahvuus syntyy korkeasta järjestäytymisasteesta, osaavista luottamusmiehistä ja vahvoista liiton luottamushenkilöistä. Siksi tarvitaan vahvaa Metallin Vaikuttajien ryhmää. Samaan aikaan kun Metallin vaaleja käydään, hallituksessa neuvotellaan sopeuttamistoimista valtion talouteen. Vasemmiston tehtävä on puolustaa sitä, että laman maksumiehiksi eivät joudu ne, jotka eivät ole lamaan syyllisiä. Ajamme politiikkaa, joissa suurituloisemmat kantavat jatkossa isomman vastuun valtion taloudesta. Metallin vaalit vaikuttavat yleiseen ilmapiiriin yhteiskunnassa. Korkea osallistuminen vaaleihin ja vahva tuki vasemmalle heijastuu myös voimana meille eduskuntaan ja hallitukseen, kun toimimme tavallisten työntekijöiden, työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden puolesta. Paavo Arhinmäki

4 6 1/2012 METALLIN VAIKUTTAJAT METALLIN VAIKUTTAJAT 1/ Helsingin vaalipiirin ehdokkaat VAALILIITTO D Erika Andersson tuotantotyöntekijä ao. puheenjohtaja Jarmo Harmaala osaston toimitsija ao. toimitsija Jouni Hasanen metallimies luottamusmies Saila Kaattari tuotantotyöntekijä työsuojeluvaltuutettu Ilpo Haaja Seppo Järvinen eläkeläinen Esko Sankilampi eläkeläinen Esa Zuban varustelulevyseppä ao. puheenjohtaja Pasi Kojola puristinasentaja Kimmo Kosonen metallimies Karita Lahtinen tuotantotyöntekijä vara Jaro Palmén metallimies toimikunnan jäsen Heli Hovi-Karlsson materiaaliohjaaja ao. opintosihteeeri Jesse Hägglund sähköasentaja toimikunnan jäsen Ville Kari sähkökonevalmistaja työsuojeluasiamies Terho Laitila sähköasentaja vara Kari Pekkarinen putkimies ao. varapuheenjohtaja Pentti Ruohonen levyseppä Riitta Timonen konetyöntekijä työsuojeluvaltuutettu Juhani Ylitalo koneistaja luottamusmies Raija-Riitta Luiro-Piippo Jyrki Nieminen azipodasentaja Katja Virtanen pakkaaja vara Markku Nieminen asentaja Ao 77 Tee vaikutus METALLIN VAIKUTTAJAT Jotta olisi vaihtoehtoja METALLIN VAALIT 2012 Ennakkoäänestys Uurnavaali

5 8 1/2012 METALLIN VAIKUTTAJAT METALLIN VAIKUTTAJAT 1/ Mikä ihmeen liittokokous? Metallin aktiiveille liittokokous on itsestään selvä asia ja usein unohtuukin, etteivät monetkaan rivijäsenet välttämättä tiedä, mikä liittokokous on, mistä siinä on kysymys ja miksi kaikkien on tärkeää äänestää. Liittokokous on kerran neljässä vuodessa järjestettävä jäsenistä koostuva kokous, jossa päätetään Metallin suuntaviivat seuraavalle nelivuotiskaudelle. Liittokokousedustajia valitaan 464 kappaletta vaalipiireittäin suhteellista vaalitapaa noudattaen. Seuraava liittokokous järjestetään toukokuun lopulla Tampereella. Ennakkoäänestys on ja varsinaiset vaalipäivät ovat Metalliliiton sääntöjen mukaan liittokokouksessa käsitellään mm. ammattiosastojen tekemät ehdotukset. Liittokokous valitsee liittotoimikunnan, puheenjohtajan ja sihteerin sekä liittovaltuuston. Liittovaltuusto mm. hyväksyy liiton vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Tavoitteena päästä vaikuttamaan Olen kaksi kertaa aiemmin ollut liittokokousehdokkaana ja molemmilla kerroilla jäänyt muutamalla äänellä varsinaisesta paikasta varasijalle. Ensimmäisellä kerralla tulos oli positiivinen yllätys ensikertalaiselle vaikka äänet eivät aivan riittäneetkään. Toisella kerralla odotukset olivat edellisestä tuloksesta johtuen jo korkeammalla, ja tulos oli pieni pettymys, mutta aina ei voi voittaa ja elämä on, kuluneita fraaseja lainatakseni. Periksi ei anneta! Edessä ovat taas uudet vaalit, ja tavoitteena on saada ne muutamat uupumaan jääneet äänet ja päästä mukaan päättämään kaikille metallityöläisille tärkeistä asioista. Keskeisiä teemoja Minulle tärkeitä teemoja liittokokousta silmällä pitäen ovat mm. palkkaus, valtuustovalinnat ja itsenäinen Metalliliitto. Metallin palkkataso on viime vuosina maltillisista palkkaratkaisuista johtuen jäänyt selvästi jälkeen muista teollisuuden aloista. Siksi Metallin on sitouduttava vaatimaan suurempia, euro/sentti- määräisiä palkankorotuksia. Myös palkkarakennetta tulisi kehittää mm. siksi, että aikapalkkaosuudet voivat olla niin suuria, etteivät hekokorotukset nosta koskaan reaaliansioita ja palkkakehitys on täysin yleiskorotusten varassa. Itsenäinen Metalliliitto Metalliliiton tulee toistaiseksi pysyä itsenäisenä liittona ja jatkaa yhteistyötä muiden ammattiliittojen kanssa. Syksyn palkkaneuvotteluissa saatiin hyviä tuloksia yhteistyöstä toimihenkilöiden edunvalvontajärjestöjen kanssa ja tätä yhteistyötä tulee kehittää. Ehkä joskus tulevaisuudessa voimme jopa ajatella liittofuusiota, mutta tässä vaiheessa emme ole valmiita pistämään hynttyitä yhteen toimihenkilöiden kanssa. Tärkeät valtuustovalinnat Valtuustovalinnoissa on tärkeää, että valitut valtuutetut ovat aktiivisia ja sanavalmiita, eivätkä pelkää tuoda mielipiteitään julki. Valtuutettujen tulisi olla sekä pienistä että suurista yrityksistä, niin konepajoilta kuin elektroniikkateollisuudestakin. Naisia ja miehiä. Ja tiedän, että Metallin Vaikuttajista löytyy vahvoja ja osaavia aktiiveja kaikilta sektoreilta. Karita Lahtinen Vara ja 2. varatyösuojeluvaltuutettu GE Healthcare Finland Oy Vaikuttaja Emme mene herrojen kanssa marjaan On todella vaikea ymmärtää Metalliliiton eräiden hallinnon jäsenten pyrkimyksiä yhdistää esimerkiksi toimihenkilöiden ja esimiesten ammattiliitto Pro, ylempien toimihenkilöiden YTN ja Metallityöväen Liitto. Ainoa kannattava yhteistyömuoto on näillä kokemuksilla yhteiset palkankorotusvaatimukset tes-neuvotteluiden aikana. Perusteet löytyvät esimerkkeineen käytännön työelämästä ja paikallisesta edunvalvonnasta. Työmies on aina duunari ja siinä asemassaan pysyy. Ei ole mitään tarpeita nuolla esimiehiä noustakseen joksikin esim. esimiesasemaan jne. Tavallisella työnjohdolla asiat ovat hiukan toisin. He auliisti nuolevat päälliköitään ja johtajiaan noustakseen kuninkaan valtaistuimelle tai säilyttääkseen työpaikkansa mahdollisten vähennysten kohdatessa. Tällaisessa toiminnassa ei taatusti ajatella pätkän vertaa alamaisia, käskytettäviä työläisiä. Käytännön esimerkkinä voin esittää esim. vajaatyöllisyyden hoidon suurten lomautusten aikana työpaikallani. Työnjohdon toivomuksesta ei luotu vähäisille töille työntekijöiden kierrätysjärjestelmää nimenomaan työnjohdon toivomuksen mukaisesti. Tämän toiveen työnantaja toteutti työntekijöiden sitä ankarasti vastustaessa. Yhdet ja samat henkilöt saivat olla duunissa toisten kärsiessä pitkästä lomautuksesta pudoten jopa peruspäivärahalle tai siitäkin pois. Työt eivät vaatineet jonkin alan suurta erikoisosaamista vaan työt annettiin ainoastaan pärstäkertoimen mukaisesti. Pääluottamusmies Ilpo Haaja. Palkankorotuksissa toimii myös rankka pärstäkerroinjärjestelmä lukuisilla työpaikoilla, työntekijöiden ja ammattiosastojen ollessa vahvasti sitä vastaan. Palkkavääryydet olisivat korjattavissa minä päivänä tahansa, mikäli työnjohto esittäisi sitä ja ylimmät päättäjät hyväksyisivät. YTN:n tai Pron:n kanssa tehtävä yhteistyö samaan liittoon kuulumalla on täysin naurettava ja hylättävä ajatus. Utopiaa! He eivät liity sellaiseen liikkeeseen, jolla täytyy olla selkeitä vasemmistolaisia pyrkimyksiä myös tavallisen työntekijän palkkauksen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Toimihenkilökenttä ei koskaan tule kyseisten syiden takia ajamaan tavallisen metallimiehen todellista edunvalvontaa. Jos esitettäisiin työmiehelle kysymykseksi: Haluaisitko, että pomosi on myös luottamusmiehesi? Vastaus on päivänselvä. Sitä ei tarvitse lainkaan pohtia. Eiiii! Hetki sitten oli äärimmäisen kovaa hinkua rakentaa yhteistä liittoa persaukisten kanssa. Maksumiehinä olisi taatusti ollut tavalliset rivijäsenet korotettuine jäsenmaksuineen. Tämä lienee jokin korvike sille jutulle. Yhtyminen herrojen kanssa samaan yhteiseen liittoon, siispä. Mikäli olisimme toimihenkilöiden kanssa täysin saman liiton alaisia, olisi työantajapuolen todella huomattavasti helpompi vääntää tessiin kirjaukset paikallisesta sopimisesta liksojen korotuksen yhteydessä pärstäkertoimen mukaisesti tai jopa pakollisen liksojen alentamisen mikäli se mukamas olisi firman taloudellisen tilanteen edellytys. Pysykäämme yhä edelleen senttimääräisissä korotusvaatimuksissa entisten päätösten mukaisesti ja vaatikaamme neuvottelijoitamme pysymään siinä tinkimättä. Paikallisten korotusmallien rakentelu tessin nojalle on tuhoon tuomittava, koska sen pohjimmainen tarkoitushan on palkkaliukumien täydellinen lopettaminen ja paikallisten palkkaneuvotteluiden totaalinen alasajo, jota tehdään esimerkiksi ammattiosastojen, neuvottelukunnan tai luottamusmiesten toimesta. Eli liksoja korotettaisiin vaan ainoastaan tes:n kautta uuden sopimuksen milloinkin astuessa voimaan. Palkkavääryydet tulee korjata välittömästi viis välittäen, mitä senttimääriä tes-palkankorotukset antavat. Oikea aika korjata palkat on aina! Mikään laki tai tes ei sitä kiellä. Kapitalistin raaka ahneus sen tekee työnantajiemme toimesta. Presidentinvaaleissa porvaririntaman juhlat Käydyissä presidentinvaaleissa oli todella hyviäkin puolia työläishaalareista katsoen. Paavo Arhinmäki nosti koko puolueen kannatusta olemalla eduksemme eri vaalitenteissä ja lukuisissa tapahtumissa täysine työväentalojen saleineen ympäri Suomen maata. Vasemmistolaisten ismien ja arvomaailmojen esilletuominen on äärimmäisen tärkeää huolimatta täysin siitä, mitkä ovat presidentin todelliset lakisääteiset oikeudet toteuttaa sisäpolitiikkaa. Vasemmiston pettymykseksi meillä ei ollut vasemmistolaista ehdokasta ko. vaalien toisella kierroksella. Tähän oli tietysti suurin syypää demarien ehdokasvalinta. Heillä olisi ollut hyvätkin mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle vasemmistolaisemman ehdokkaan turvin. SAK:n lujalla tuella olisi taatusti tullut tulosta. Lipposen saama tuki oli niukanlaista täysin ymmärrettävistä syistä. Kenen kantti olisi kestänyt lähteä tukemaan niin ankaran lujasti EU- ja euromyönteistä perussuuttujaa. Pöööööööppönen sentään Mutta nyt on edessä Metallityöntekijöiden kannalta erittäin tärkeät vaalit, metallin liittokokousvaalit. Huolehditaan noissa vaaleissa, että liitto säilyy itsenäisenä ja tehokkaana metallityöntekijöiden etujen puolustajana. Pääluottamusmies Ilpo Haaja Arctechin telakka, Stadi Työsuojeluvaltuutettu Saila Kaattari. Esittelyssä Saila Kaattari Olen 33 vuotias tuotantotyöntekijä Planmeca Oy:ssä Helsingissä. Toimin osaston varaluottamusmiehenä sekä työsuojeluvaltuutettuna ensimmäistä kauttani. Toimin myös ammattiosastomme Metalli vitosen nuorisovastaavana, loistavan nuorisojaoston tukemana. Karita Lahtinen on nuoresta iästään huolimatta monissa luottamustehtävissä koulittu Metallin Vaikuttaja. Hän haluaa nyt liittokokousedustajaksi, jotta voi osaltaan vaikuttaa liiton tulevaisuuden linjauksiin. Luottamustoimet ovat olleet aina lähellä sydäntäni, sillä tykkään vaikuttaa asioihin ja yritän parhaani, että saisin kaikille miellyttävän ja pitkän työuran. Myös tästä syystä lähdin ehdolle liittokokousvaaleihin. Mielestäni liittokokous on juuri se paikka, missä saadaan isot asiat pyörimään. AY-toiminnan vastapainona rentoudun pelaamalla biljardia ja laulamalla karaokea. Ilpo Haajan työpaikka, Artechin telakka Helsingissä on kamppaillut pitkään vaikeuksissa. Nyt sen tulevaisuus näyttää valoisalta.

6 10 1/2012 METALLIN VAIKUTTAJAT METALLIN VAIKUTTAJAT 1/ Nuoret ja liittokokous! Metalliliitto ja Tasa-arvo Metalliliiton periaatteet, Liittokokousvaalit Metalliliitossa käydään postiäänestyksenä ja uurnavaalina työpaikoilla ja ammattiosastoissa Nämä neljän vuoden välein käytävät vaalit ovat liiton jäsenille ehkä kaikista vaaleista ne tärkeimmät. Liittokokous asettaa liitolle suuntaviivoja tulevaksi neljäksi vuodeksi, eli päättää siitä mihin suuntaan liittoa tulee viedä. Liittokokous päättää myös liiton, aluejärjestön, ammattiosaston ja työhuonekunnan säännöistä. Liittokokouksessa valitaan liitolle myös liiton puheenjohtajan ja liiton sihteerin lisäksi liittovaltuusto ja liittotoimikunta. Valtuusto käyttää suurinta päätäntävaltaa liittokokouskauden välillä ja päättää muun muassa työehtosopimuksen hyväksymisestä, liiton taloudesta ja toimintasuunnitelmista. Liittotoimikunta toimii liiton hallituksena yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa, kokoontuen noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Nuorennusta liiton hallintoon Tällä hetkellä liittotoimikunnassa ei ole yhtään nuorta, alle 35-vuotiasta jäsentä. Liittovaltuustossa on nykyisellä kaudella huolestuttavan vähän nuoria jäseniä. Tähän asiaan on tultava muutos! Nuoret ovat tulevia edunvalvojia, jolloin on oleellista että he myös pääsevät vaikuttamaan tulevaisuuteensa näissä päättävissä elimissä! Ei ole oikein, että kaudesta toiseen samat henkilöt istuvat näillä paikoilla. Moni vaatii muutosta Metallityöväen Liiton toimintaan. Se ei kuitenkaan toteudu nykyisellä toimintatavalla! Nuorten kautta asioihin tulee uutta näkemystä, jolloin uskon että muutostakin syntyy! Pitkään toiminnassa olleet toimivat parhaiten tukemalla nuoria, tulevaisuuden tekijöitä, näille päättäville paikoille. Äänestämällä Metallin Vaikuttajien vaaliliiton ehdokkaita voit olla varma, että he ajavat juuri sinun asiaasi eivätkä toimi vain kumileimasimena liiton työntekijöiden esityksille ja päätöksille. Äänestämällä nuoria ehdokkaita, pystyy vaikuttamaan parhaiten tulevien metallityöläisten asemaan! Metallin Vaikuttajilla on lähemmäs sata nuorta ehdokasta näissä vaaleissa valtakunnallisesti! Valitse Sinä omasi ja äänestä häntä! Erika Andersson ao 5 puheenjohtaja, liiton valtakunnallisen nuorisotmk. jäsen Metallin Vaikuttajien vaalijuhlassa Turussa oli runsaasti nuoria liittokokousvaaliehdokkaita (alakuva). Erika Andersson (yläkuva) haluaisi, että nuorten osuus näkyisi myös valittujen liittokokousedustajien määrässä ja liiton hallintoon saataisiin kunnon nuorennusleikkaus. arvot ja tavoitteet Liiton tehtävänä on huolehtia kaikkien jäsenten oikeudenmukaisesta kohtelusta työelämässä. Lähtökohtana on työlainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaisten etujen varmistaminen kaikille jäsenille sopimusalasta, työsuhteen muodosta, ammatista, iästä, etnisestä alkuperästä, kansallisuudesta, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta tai sukupuolesta riippumatta.(edunvalvonnan ja työelämän kehittäminen Metalliliitto). Liitto ilmoittautuu vahvaksi valvojaksi ja työelämän kehittäjäksi. Metallin tasa-arvo ohjelma määrittelee Metallityöväen Liiton tasa-arvotyön sisältöä ja tulevia tavoitteita. Ohjelma paneutuu edunvalvontaan ja koulutukseen, luottamushenkilöihin ja sitä kautta koko jäsenistöön. Metalliliiton tavoitteet, tasaarvo, päätöksenteossa, tasa-arvo edunvalvonnassa, liitto puhuu myös syrjinnän poistamisesta työpaikoilta. Tällä tarkoitetaan työsyrjintää, palkkasyrjintää, ikäsyrjintää ja sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää. Metalliliitto puhuu jäsendemokratian ja oikeuden mukaisuuden puolesta. Kenen tasa-arvosta puhutaan? Puhutaan liian paljon naisten ja miesten tasa-arvosta, se vääristää asioita. Eikö pitäisi puhua jäsenten tasa-arvosta? Jäsendemokratian alennusmyynti Miten toteutuu, yksittäisen jäsenen oikeudet? Lakiin on kirjattu vain pakollinen, ja jos lakia ei valvota ei koko lailla ole mitään virkaa. Onko jäsenistö liian kilttiä. Annammeko, liiton hallinnon ja virkamiesten näperrellä pikkujuttuja jäsenten kustannuksella. Se, että tarvitaanko tulevaisuudessa liikkeitä, Oikeutta siivoojille tai perseet penkkiin siitä päättää jäsenistö ei liiton hallinto. Kuinka usein jäsenistöltä kysellään, miten he haluavat asioissa edetä? Onko pieni ryhmä luottamushenkilöitä se edustuksellinen ryhmittymä joka päättää jäsenten kannan? Ei välttämättä, ongelmana onkin se miten saamme ihmiset mukaan ja kertomaan ennen päätöksiä mielipiteensä, toisaalta Metalliliiton pitäisi silloin myös kuunnella jäsenistöään, ja se ei enää ole aikoihin ollut liiton tavoitteissa mukana. Vaikka olisimme yhtä mieltä asioista ja tasa-arvosta, voimme olla eri mieltä siitä mitä ne tarkoittavat. Eri kulttuurien ja kansallisuuksien valtavirrassa on pakko myös hyväksyä jonkun muunkin tasa-arvo. Tasaarvo voi johtaa hyvään elämään, mutta takaako se että olemme info Tasa-arvoa säätelee ihmisoikeuksien julistus: Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. (YK ihmisoikeuksien julistus.) Ranskassa laadittiin ihmisoikeuksien julistus 26.elokuuta Sen julkaisi Ranskan kansalliskokous. Siinä määriteltiin vallankumouksen periaatteet, vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Julistus koski myös sananvapautta ja uskonnonvapautta ja yksityistä omistusoikeutta Euroopan ihmisoikeussopimus tehtiin 4. marraskuuta Suomi liittyi sopimukseen toukokuussa 1989 ja se tuli sitovana voimaan vuotta myöhemmin. Sopimusta valvotaan tehokkaimmin ja sopimukseen liittyneet maat sitoutuvat takaamaan sopimuksessa mainitut oikeudet kaikille. onnellisempia? Mikä on jäsenen ja Metalliliiton suhde. Jäsenillä ei ole kuvaa Metalliliitosta ja organisaatiosta puhumattakaan että jäsenillä olisi käsitys mihin jatkuvaa organisaation muutosta tarvitaan. Jos muutos olisi tuonut meille edunvalvontaan jotain näkyvää mutta kun se on vienyt voimavarat liiton henkilöstöltä taistellessa omasta pallista ja vallasta. Ehkä se selittääkin osittain sen, ettei jäsen halua osallistua. Metalliliitto on myös pudottanut rivijäsenet eräänlaiseen horrostilaan, selittelemällä miten mahtava ja vahva edunvalvoja Metalliliitto on. Raija-Riitta Luiro-Piippo puheenjohtaja

7 12 1/2012 METALLIN VAIKUTTAJAT Palkalla tultava toimeen Metallitöistä terveenä eläkkeelle Työn ja perhe-elämän sovittava yhteen Jyrki Hyykoski Tornio Hannu Keskitalo Rauma Jukka-Pekka Hiltunen Turku Koulutuksella turvataan tulevaisuus Vuokratyölle selkeät pelisäännöt Harmaa talous kitkettävä Mikko Virolainen Akaa Raija-Riitta Luiro-Piippo Jari Aalto Turku Metalliliitto on vaikuttaja Tutustu tarkemmin Metallin Vaikuttajien vaaliteemoihin ja ehdokkaisiin tämän lehden sivuilla sekä osoitteessa Tee vaikutus Saila Kaattari METALLIN VAALIT 2012 Ennakkoäänestys Uurnavaali METALLIN VAIKUTTAJAT Jotta olisi vaihtoehtoja

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Tehdään vaikutus! KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI VAALINUMERO 1/2012. Ehdokkaat numeroineen, kuvineen ja tietoineen sivuilla 6-7

Tehdään vaikutus! KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI VAALINUMERO 1/2012. Ehdokkaat numeroineen, kuvineen ja tietoineen sivuilla 6-7 KESKI-SUOMI 1/2012 vaalinumero 1 metallinvaikuttajat.fi/keski-suomi KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI VAALINUMERO 1/2012 Tehdään vaikutus! Keski-Suomen vaikuttajat valmiina liittokokousvaaleihin.

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä Hyvät jäsenet Yksityistä sairaankuljetetusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.3.2011. Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä

Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä Tule Rakentamaan Liittoa vaaliliitto on asettanut Turun Aluejärjestö ry:n alueelta 54 laadukasta ehdokasta

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

TOIVEIKKAIN MIELIN ÄÄNESTÄMÄÄN JA KOHTI LIITTOKOKOUSTA

TOIVEIKKAIN MIELIN ÄÄNESTÄMÄÄN JA KOHTI LIITTOKOKOUSTA TOIVEIKKAIN MIELIN ÄÄNESTÄMÄÄN JA KOHTI LIITTOKOKOUSTA Tule Rakentamaan Liittoa vaaliliitto on asettanut Satakunnan vaalipiirissä täyden listan, 48 ehdokasta. Ehdokkaita on vaalipiirissä asetettu 14 ammattiosastosta,

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa

Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2012 Tässä lehdessä mm: Onko sopimuksen eväät jo syöty?...2 Tehdään vaikutus, kehottaa Matti Mäkelä...3 Liittokokouksessa kuuluu jäsenten ääni...4 Asennetta ja vaalipuhetta...5

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto 10.11.2017 Hyvä hallinto on yhdistyksen organisaation hallintojärjestelmä Järjestelmällä yhdistystä johdetaan

Lisätiedot

JHL 210 ry JÄSENKIRJE 3/2017 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN. Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n. henkilökunta PALVELUKESKUS PALMIA OY:N HELSINGIN

JHL 210 ry JÄSENKIRJE 3/2017 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN. Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n. henkilökunta PALVELUKESKUS PALMIA OY:N HELSINGIN 1 JHL 210 ry Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n henkilökunta AVAINTA KVTES PALMIA OY:N HENKILÖKUNTA PALVELUKESKUS HELSINGIN HENKILÖKUNTA YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN 2 Hyvät Jäsenet! Jälleen kukat kukkivat

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen Luottamusmiesasiaa Minna Anttonen Luottamusmiesjärjestelmä Perustuu luottamusmiessopimukseen Tes:n liite 3, sivut 43-51 1 Sopimuksen soveltamisala Koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 2000 Sisältö Vastaus epävarmuuteen...................................... 3 2 On meneillään varsin vilkas työmarkkinakevät. Vahvat liitot saavat hyviä sopimuksia,

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. TEHYN SITKERYHMÄN TOIMINTAOHJEET 30.5.2016 Toimintaohjeet päivitetään SITKE-ryhmän valtakunnallisessa kokouksessa. 1. TAUSTAA Tehyn päätöksenteko-organisaatio muodostuu valtuustosta ja hallituksesta. VALTUUSTO

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET Sisältö 1... 3 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 3 3 Luottamusmiehen tehtävät... 5 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 6 5 Ehdokkaiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Tässä lehdessä: METALLIN VAIKUTTAJIEN PIRKANMAAN EHDOKKAAT...6 7

Tässä lehdessä: METALLIN VAIKUTTAJIEN PIRKANMAAN EHDOKKAAT...6 7 METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI PIRKANMAA 1 / 2012 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus...2 Kari Laine: Työsuhdeturva paremmaksi...2 Matti Mäkelä: Tehdään vaikutus!...3 Jussi Karimäki: Työntekijöiden neuvotteluasemia

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään HAMMASLÄÄKÄRILIITON VAALIOPAS 2016 Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10. 16.11.2016. Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuustoon 40 jäsentä toimikaudeksi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY SEL:n valtakunnallinen pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen puheenjohtajien tapaaminen 20.10.2017 Lea Väänänen

Lisätiedot