Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

2 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 4 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase 11 Henkilöstö SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT 27 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 28 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 Tase ja sen tunnusluvut 30 Erikoissairaanhoidon tase ja sen tunnusluvut 32 Kokonaistulojen ja menojen laskelma TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 34 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 34 2 TOTEUTUMISVERTAILUT VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 35 Sitovuustasot valtuustoon nähden 35 Sitovuustasot hallitukseen nähden VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 47 Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 47 Terveys- ja vanhustenpalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 53 Kuntoutuksen painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 59 Strategisten tukipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 62 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 68 Tuloslaskelma 68 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma 69

3 3 (156) 3.2 RAHOITUSLASKELMA TASE 71 Tase 71 Erikoissairaanhoidon tase KONSERNILASKELMAT 75 Konsernituloslaskelma 75 Konsernirahoituslaskelma 76 Konsernitase 77 4 LIITETIEDOT TOIMINTAKERTOMUKSEN TILASTOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 103 Myyntituotot jäsenkunnittain 103 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain 103 Alijäämäkertymä jäsenkunnittain TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET 156

4 4 (156) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu ja hallituksen ehdotuksen sisältö vakiinnuttivat Eksoten kuntayhtymämallin asemaa tulevassa sote-ratkaisussa. Tämä käynnisti myös Imatran kanssa neuvottelut Eksoteen liittymisestä. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa lain säätämisen aikataulusta ja sisällöstä riippumatta. Järjestämislain lopullinen muoto ja sisältö ovat siirtyneet uuden hallituksen valmisteltavaksi ja uuden eduskunnan päätettäväksi. Kertomusvuoden aikana Eksoten toiminnan kehittämistä jatkettiin jo aiemmin kuntien kanssa tehdyn kantokykylaskelman ja palveluverkkoratkaisun periaatteiden pohjalta. Eksoten toimintakulut olivat 418,0 milj. vuonna Toimintakulujen kasvu oli 1,4 % verrattuna vuoteen Henkilöstökulut olivat 212,7 milj., missä kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 %. Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 122,3 milj., mikä oli 0,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 56,8 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 % (1,7 milj. ). Muiden palveluiden ostojen osuus oli 65,5 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,0 % (1,3 milj. ). Talouden yksityiskohtaisempi kehitys on kuvattu kertomuksessa myöhemmin. Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä henkilötyövuotta, mistä vakituisen henkilöstön osuus oli 3053 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön osuus 865 henkilötyövuotta. Vuonna 2013 vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 3061 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön 899 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet vähentyivät vuoteen 2013 verrattuna 42 henkilötyövuodella. Määräaikaisten henkilöiden tekemät henkilötyövuodet vähentyivät 34:lla, kun taas vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet vähenivät kahdeksalla. Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2014 aikana 89 henkilöä. Vuoden alusta toteutettiin organisaatiouudistus, jonka seurauksena voitiin vähentää esimiestasoja ja kehittää johtamista. Johtamisen tueksi kehitettiin uudenlainen raportointi- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan monipuolisesti seurata toimintaa. Järjestelmä sai runsaasti myös valtakunnallista huomiota ja valittiin keväällä vuoden projektiksi. Matalan kynnyksen Iso apu -palvelukeskus valmistui alkuvuodesta Lappeenrantaan. Iso apu -palvelukeskukseen muutti eri puolilta kaupunkia vammais- ja vanhustenpalvelujen sekä kuntoutuksen henkilöstöä. Palvelukeskus palvelee monipuolisesti myös muuta maakuntaa. Hyvinvointiasemia avattiin Lemille, Ruokolahdelle ja Lauritsalaan. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia sairaanhoitajia koulutettiin vuoden aikana lisää. Tällä hetkellä Eksotessa on yhteensä 34 tällaista hoitajaa, ja

5 5 (156) heidän toimintaansa on hyödynnetty avovastaanotoilla, päivystyksessä, opiskeluterveydenhuollossa sekä ehkäisyneuvolassa. Ensihoidon tilannekeskus käynnistyi alkuvuodesta, ja siellä aloitti työskentelyn erillinen ensihoidon kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja seuraa operatiivista toimintaa reaaliaikaisesti, puuttuu mahdollisiin viiveisiin ja tekee tarvittaessa valmiussiirtoja eli siirtää yksiköitä tyhjiöiden sattuessa. Ruokolahden ja Luumäen ambulanssitoiminta siirtyi omaksi toiminnaksi. Koko maakunnallinen ensihoito on Eksoten omaa toimintaa. Ensihoidon integrointia kotihoitoon kehitetään edelleen. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin suunnittelu eteni, ja loppuvuodesta Lappeenrannan kaupunki esitti vielä tarkasteltavaksi vaihtoehdon Armilan toimintojen siirtämisestä keskussairaalan yhteyteen. Lopullinen päätös siirrosta tehtiin kuluvan vuoden alussa. Eksote liittyi kansalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) vuoden lopussa lain määrittelemän 1-vaiheen sisällön osalta. Kuluneen vuoden aikana Eksotessa on jatkettu toiminnan kehittämistä ja saatu myös valtakunnallisesti merkittäviä tuloksia. Muutosten toteuttaminen arkisen työn kiireessä on ollut henkilökunnalle raskasta. Haluan esittää henkilökunnalle parhaat kiitokset sitoutumisesta Eksoten strategiaan ja muutosten toteuttamiseen. Myöskin Eksoten päättäjät ovat osoittaneet ennakkoluulottomuutta hyväksymällä riittävän kunnianhimoisia tavoitteita. Myös heille haluan lausua parhaat kiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Pentti Itkonen Toimitusjohtaja

6 6 (156) Valtuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuuston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Kaarna Antti puheenjohtaja Lappeenranta Belinskij Pentti I varapuheenjohtaja Lappeenranta Siitonen Arto II varapuheenjohtaja Imatra Jäsen Varajäsen Imatra Viskari Markku (Arto Siitosen varajäsen) Lapakko Jaana Himanen Irma Imatra Kuikka Tuija Äikää Tarja Saarimäki Erkki Tikkanen Aleksi Hirvonen Reijo Korhonen Marja-Liisa Lindgren-den Oude Anne-Liisa Liimatta Markku Myllärinen Anneli Sassi Marjut Timonen Markku Vainikka Marko Kosonen Eini Tölski Jarmo Pulli Jarmo Hussi Esko Heikka Leo Parkko Mirja Ravattinen Heidi Pakarinen Veli-Pekka Torniainen Virpi Hyvärinen Mriva Alander Paavo Antti O. Arponen Pietiläinen Risto Punkka Olavi Lappeenranta (Antti Kaarnan varajäsen) (Pentti Belinskij n varajäsen) Lohi Heikki Karhu Asmo Luumäki Vikman Teuvo Tanskanen Ville Koiso-Kanttila Pekka Tuominen Kirsi Parikkala Valkeapää Pirjo Valkeapää Pirkko Sivenius Päivi Laine Juhani Rautjärvi Tervonen Timo Huhtanen Harri Helminen Kristiina Henttonen Mirja Ruokolahti Ijäs Esko Kokkonen Vesa Eteläpää Pentti Kotirinta Kari Savitaipale Kylliäinen Kyösti Pitkänen Olli Laihanen Anna-Leena Heiskanen Anne Taipalsaari Mikkola Elma Birschin Anne Valtuusto kokoontui 3 kertaa.

7 7 (156) Hallitus Kuntayhtymässä on valtuuston toimikautensa ajaksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Vesterinen Marja-Liisa Pulli Katri Ilpo Hakula Jäsen Heltimoinen Ilpo Kohvakka-Turja Leena Kuvaja-Kukkonen Marjut Löfman Päivi Nummela Tuija Paakkinen Sakari Poskiparta Sinikka Salenius Pentti Tanninen Heikki Vuorinen Jukka Hakonen Hannu Kinnunen Jukka Liimatainen Irja Vuorela Harri puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Varajäsen Vuorela Harri Hakonen Hannu Kähärä Lasse Papinniemi Markku Vainikka Marko Miettinen Sari Rings Mervi Cederström Kirsti Liimatainen Irja Vidman Hannele Byckling Leena Anttonen Pekka Kinnunen Jukka Lemin edustaja Taipalsaaren edustaja Ruokolahden edustaja Rautjärven edustaja (Marja-Liisa Vesterisen varajäsen) (Katri Pullin varajäsen) (Ilpo Hakulan varajäsen) Hallitus kokoontui 22 kertaa.

8 8 (156) Yksilöasioiden jaosto Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksilöasioiden jaoston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Paakkinen Sakari, puheenjohtaja Nummela Tuija, I varapuheenjohtaja Jäsen Heltimoinen Ilpo Kinnunen Jukka Kohvakka-Turja Leena Rings Mervi Vuorela Harri Varajäsen Vuorinen Jukka Cederström Kirsti Papinniemi Markku Hakonen Hannu Byckling Leena Löfman Päivi Salenius Pentti (Sakari Paakkisen varajäsen) (Tuija Nummelan varajäsen) Henkilöstöjaosto Yksilöasioiden jaosto kokoontui 10 kertaa. Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Henkilöstöjaoston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Heltimoinen Ilpo Salenius Pentti Jäsen Cederström Kirsti Kähärä Lasse Liimatainen Irja Löfman Päivi Vuorinen Jukka puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Papinniemi Markku Nummela Tuija Byckling Leena Hakula Ilpo Hakonen Hannu Poskiparta Sinikka Kinnunen Jukka (Ilpo Heltimoisen varajäsen) (Pentti Saleniuksen varajäsen) Henkilöstöjaosto kokoontui 9 kertaa.

9 9 (156) Strategia- ja tulevaisuusjaosto Hallintosäännön 7 :n 7 momentin mukaan hallitus voi halutessaan perustaa jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Perustaessaan jaoston hallituksen on päätettävä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä sekä jaoston esittelijästä. Hallitus päätti perustaa strategia- ja tulevaisuusjaoston, jossa on kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus päätti, että strategia- ja tulevaisuusjaoston tehtävänä on: 1. Ohjata strategista suunnittelua sekä seurata ja arvioida strategian toimeenpanoa ja toteutumista 2. Käsitellä pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 3. Valmistella kuntien kanssa tehtäviä linjauksia ja toimintamalleja 4. Käsitellä talouden hallintaan liittyviä asioita sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamista. Strategia- ja tulevaisuusjaoston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Vesterinen Marja-Liisa Pulli Katri Jäsen Hakula Ilpo Heltimoinen Ilpo Kohvakka-Turja Leena Salenius Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Nummela Tuija Paakkinen Sakari Poskiparta Sinikka Papinniemi Markku Vainikka Marko Liimatainen Irja (Marja-Liisa Vesterisen varajäsen) (Katri Pullin varajäsen) Strategia- ja tulevaisuusjaosto kokoontui 16 kertaa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Lohi Heikki Ijäs Esko Jäsen Myllärinen Anneli Semi Jarmo Sivenius Päivi puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Torniainen Virpi Hirvonen Esa Miikkulainen Titta Karhu Asmo Liimatta Juhani (Heikki Lohen varajäsen) (Esko Ijäksen varajäsen)

10 10 (156) Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajat: BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Vuoden 2014 osalta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Johanna Lundström. Toimitusjohtaja vastaa Eksoten operatiivisesta johtamisesta. Jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa. Eksoten palvelutuotanto organisoitiin uudelleen alkaen. Organisaatio jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: kuntoutus perhe- ja sosiaalipalvelut terveys- ja vanhustenpalvelut strategiset tukipalvelut Vastuualueet jakautuvat seuraaviin hallituksen vahvistamiin tulosalueisiin: kuntoutuksessa ei ole tulosaluetason yksiköitä aikuisten psykososiaaliset palvelut, perhepalvelut, vammaispalvelut akuutti sairaala, avoterveydenhuolto, hoiva johtamisen tuki, kehittämisen tuki.

11 11 (156) Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase Eksote vastuualueittain TP EUR TerVa Kuntoutus PerSo StraTu Eksote yhteensä TP2013 Muutos TP2014 vs. TP2013 Myyntituotot jäsenkunnilta ,2 % Muut myyntituotot ,6 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,3 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % Nettotoimintamenot ,0 % Taulukossa käytetyt lyhenteet: TerVa Terveys- ja vanhustenpalvelut PerSo Perhe- ja sosiaalipalvelut StraTu Strategiset tukipalvelut Tuotot Kulut Eksoten toimintatuotot olivat 437,5 milj. vuonna Kasvua edelliseen vuoteen oli 7,0 %. Toimintatuotot toteutuivat 1,4 % käyttösuunnitelmaa parempina. Myyntituotot jäsenkunnille olivat 379,7 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 8,2 %. Palvelusopimuskuntien jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli 8,7 %. Muut myyntituotot olivat 14,4 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,6 %. Vuoden 2014 maksutuotot, 29,9 milj., vähenivät 1,7% edellisvuoteen verrattuna. Tuet ja avustukset olivat 9,9 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,1 %. Muut toimintatuotot olivat 3,5 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 4,8 %. Toimintakulut olivat 418,0 milj. vuonna Toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2013 verrattuna 1,4 %. Toimintakulut toteutuivat 1,0 % (4,2 milj. ) käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut olivat 212,7 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 %. Henkilöstökulut toteutuivat 0,7% (1,5 milj. ) käyttösuunnitelman suurempina.

12 12 (156) Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 122,3 milj., mikä oli 0,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 56,8 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 % (1,7 milj. ). Muiden palveluiden ostojen osuus oli 65,5 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,0 % (1,3 milj. ). Kasvu johtui vakuutusmaksujen ylityksestä 1,8 milj.. Ylitys aiheutui potilasvahinkovakuutuksen lisäkirjauksesta vuodelle 2014, joka perustui potilasvakuutuskeskuksen tekemään potilasvahingoista johtuvien vastuiden uudelleen arviointiin. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kuluneet menot, 33,9 milj., olivat käyttösuunnitelman mukaiset mutta 2,9 % suuremmat kuin vuonna Avustuskulut olivat 28,7 milj., mikä oli 4,9 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Ylitystä käyttösuunnitelmaan oli 0,6 milj.. Muut toimintakulut, 20,2 milj.., kasvoivat 1,0 %. Rahoituksen nettokustannukset olivat 0,3 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 10,3 %, mutta kustannukset alittivat käyttösuunnitelman 0,6 milj. :lla. Tulos Vuosikate oli 19,2 milj. ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalenemisia kirjattiin 7,8 milj.. Poistoeroja tuloutettiin 0,3 milj.. Tilikauden 2014 ylijäämä oli 11,7 milj.. Investoinnit Investointeihin käytettiin yhteensä 10,6 milj.. Tästä rakennuksiin ja rakenteisiin käytettiin 2,6 milj., vuokratilojen muutoksiin 0,3 milj., koneisiin ja kalustoon 4,9 milj. ja atk-hankkeisiin 2,9 milj.. Merkittäviä investointikohteita olivat uuden päivystys- ja vuodeosastosairaalan suunnittelu, keskussairaalan osan A1 peruskorjaus, magneettikuvauslaitteiston ja angiografialaitteen hankinta, leikkaussalin, anestesian ja välinehuollon toiminnanohjausohjelmiston hankinta sekä earkiston käyttöönotto. Investoinnit toteutuivat 4,3 milj. talousarviota pienempinä. Rahoitus Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,4 milj.. Rahoitustilannetta helpotti alhainen korkotaso. Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 1,8 milj.. Kokonaisuudessaan vieras pääoma pieneni 3,5 milj.. Pysyvät vastaavat kasvoivat 2,9 milj. ja vaihtuvat vastaavat kasvoivat 6,8 milj.. Merkittävin vaihtuvien vastaavien kasvu, 6,4 milj., aiheutui konsernitilien lainasaamisten kasvusta eli käytännössä kassatilanteen vahvistumisesta. Tase Taseen loppusumma on 111,8 milj. ja omavaraisuusaste 6,5 %. Oma pääoma kasvoi 11,7 milj. syntyneen tilikauden ylijäämän johdosta ja muuttui 1,6 milj. positiiviseksi.

13 13 (156) Henkilöstö Henkilöstömäärä Eksoten palveluksessa työskenteli yhteensä 4315 henkilöä, joista määräaikaisia oli 957 henkilöä. Määräaikaisten henkilöstömäärässä ovat mukana myös palkkatuella työllistetyt, joita oli vuoden aikana yhteensä 38 henkilöä. Vuotta aiemmin Eksoten palveluksessa työskenteli 4208 henkilöä, joista määräaikaisia oli 865 henkilöä. Palkkatuella työllistettyjä oli vuonna 2013 yhteensä 27 henkilöä. Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärää tiettynä päivänä. Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä henkilötyövuotta, mistä vakituisen henkilöstön osuus oli 3053 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön osuus 865 henkilötyövuotta. Vuonna 2013 vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 3061 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön 899 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet vähentyivät vuoteen 2013 verrattuna 42 henkilötyövuodella. Määräaikaisten henkilöiden tekemät henkilötyövuodet vähentyivät 34:lla, kun taas vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet vähenivät 8:lla. Alla olevassa pylväskaaviossa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen vastuualueittain vuosina 2013 ja Alla olevissa taulukoissa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain vuosina 2013 ja 2014.

14 14 (156) Perhe- ja sosiaalipalvelut TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Hallinto Perhepalvelut Aikuisten psykosos.palvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Terveys- ja vanhustenpalvelut TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Hallinto Avoterveydenhuolto Akuuttisairaala Hoiva YHTEENSÄ Kuntoutus TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Kuntoutus YHTEENSÄ Strategiset tukipalvelut TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Johtamisen tuki Kehittämisen tuki YHTEENSÄ Eksote yhteensä Eksote TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut YHTEENSÄ Akuuttisairaalan tulosalueen henkilötyövuosilisäykseen vaikutti kokonaan uuden tehtävän, kenttäjohtajan, perustaminen sekä Ruokolahden ambulanssitoiminnan siirtyminen omaksi toiminnaksi. Organisaatiomuutoksen seurauksena kouluterveydenhuolto siirtyi avoterveydenhuollon alta perhepalveluihin, mikä näkyy perhepalveluissa lisäyksenä henkilöstöön ja avoterveydenhuollossa vähennyksenä. Hoivassa palvelurakennemuutoksen

15 15 (156) Henkilöstö ammattiluokittain myötä henkilöstön määrä vähentyi. Myös fysioterapeuttien siirtyminen kuntouksen vastuualueelle vähentää henkilöstömäärää hoivassa. Johtamisen tuen alueella henkilöstö vähentyi pääasiassa toimistopalveluista sekä varahenkilöstöstä. Toimistopalveluissa laskutussihteerit siirtyivät Saitaan. Eksoten suurin ammattiluokka on hoitohenkilöstö, johon kuuluvat kaikki hoitaja-nimikkeellä työskentelevät. Hoitohenkilöstön suhteellinen osuus pienentyi vuosien 2013 ja 2014 välillä 66 %:sta 64 % :iin. Hallinto- ja toimistohenkilöstön osuus kasvoi samassa suhteessa. Kyse ei ole varsinaisesti hallinto- ja toimistohenkilöstöryhmän kasvusta vaan siitä, että vuoden 2014 alusta voimaantulleen organisaatiomuutoksen myötä esimiehet määriteltiin asemansa perusteella hallinto- ja toimistohenkilöstöön. Aiemmin esimiehet määriteltiin pääasiassa hoitohenkilöstöön tai lääkäreihin. Muilta osin ammattiryhmien väliset osuudet säilyivät ennallaan. Henkilöstö ammattiryhmittäin v % 6 % 11 % 2 % 3 % 11 % 64 % Asiantuntijat Hallinto- ja toimistohenkilöstö Hoitohenkilöstö Huoltohenkilöstö Lääkärit Sosiaalihuollon henkilöstö Tutkimusta ja hoitoa av. Henk. Sukupuolijakauma Eksoten henkilöstöstä suurin osa on naisia, kuten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa valtakunnallisesti. Vuonna 2014 naisia oli 88 % ja miehiä 12 %, kuten myös vuonna 2013, joten sukupuolijakaumaan ei tullut muutoksia. Ikärakenne Vuonna 2013 kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien keski-ikä oli noin 45 vuotta. Vuonna 2014 Eksoten henkilöstön keski-ikä, 44 vuotta, on hieman valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien henkilöiden keski-ikää alempi. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön keski-ikä vastuualueittain. Korkein keski-ikä Eksoten vastuualueista on strategisissa tukipalveluissa.

16 16 (156) Vuosi Naiset Miehet Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut Eksote Osa-aikatyö Eksotessa teki osa-aikatyötä yhteensä 449 henkilöä. Vuosi aiemmin osa-aikatyötä tekevien määrä oli 417. Alla olevassa taulukossa on esitetty osa-aikatyötä tekevien sijoittuminen vastuualueittain ja suhteutettu lukumäärä toteutuneisiin henkilötyövuosiin. Osa-aikatyötä tekevät Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut Eksote Lukumäärä Prosenttiosuus henkilöstöstä 10 % 12 % 14 % 10 % 11 % Eläkeelle siirtyneet Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2014 aikana 89 henkilöä. Näistä 77 jäi vanhuuseläkkeelle ja 12 työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle jääneet Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä Poissaolot Henkilöstön poissaoloista noin puolet on palkallisia vuosilomia. Vuoteen 2013 verrattuna poissaolojen suhteelliset osuudet säilyivät samoina lukuun ottamatta vuosilomia, joita pidettiin hieman edellistä vuotta vähemmän. Eksoten henkilöstömäärä vähentyi, joten kokonaisuudessaan myös henkilöstön vuosilomien määrä väheni. Sen sijaan perhevapaiden määrä nousi hieman vuodesta Toiseksi suurin poissaolosyy on sairauspoissaolot, jotka muodostavat 17 % kaikista poissaoloista. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä vähentyi 1785 päivällä. Perhevapaat koostuivat palkallisista ja palkattomista vapaista ja muodostivat yhteensä 17 % poissaoloista. Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä vähentyi hieman edellisvuoteen.

17 17 (156) Poissaolojen jakauma v.2014 Vuosiloma 2% 3% 3% 14% 2% Sairauspoissaolo 17% 12% 0% Koulutusvapaa Opintovapaa Perhevapaa palkallinen Perhevapaa palkaton Muu palkallinen vapaa Muu palkaton vapaa 47% Muu Poissaolot Vuosiloma Sairauspoissaolo Perhevapaat Muut poissaolot Yhteensä Eksotella poissaolojen määrä suhteessa tehtyihin tunteihin on noin neljännes eli työpanos jakautuu seuraavasti: tehdyt tunnit muodostava 75 % ja kaikki poissaolot yhteensä 25 %. Sairauspoissaolot Eksoten työterveyshuoltopalvelut tuottaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy, joka on osittain Eksoten omistama yhtiö ja vastaa sairauspoissaolojen syyryhmittäisestä raportoinnista. Suurin sairauspoissaolojen syyryhmä oli tukija liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet. Sen osuus oli lähes kolmannes kaikista sairauspoissaoloista. Alla olevassa taulukossa on esitetty neljän suurimman syyryhmän aiheuttamien sairauspoissaolopäivien prosenttiosuudet vuonna Viides syyryhmä, muut pienemmät sairausryhmät, koostuvat 17:sta eri sairausryhmästä ja yksittäisinä edustavat vain pientä osaa kokonaisuudesta.

18 18 (156) Sairauspoissaolojen osuudet syyryhmittäin % 30 % tuki-ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt hengityselinten sairaudet 13 % 14 % 17 % vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoiset syyt muut pienemmät sairausryhmät yhteensä Vuosittaiset vaihtelut eri syyryhmien osuuksissa ovat olleet noin 1 2 %. Edellisiin vuosiin 2012 ja 2013 verrattuna tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudossairauksien syyryhmän osuus kasvoi hieman. Mielenterveyssyiden ja hengityselinsairauksien osuudet lisääntyivät( + 1%) ja vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoiset syyt - syyryhmän osuus väheni edellisvuoteen verrattuna (-2 %). Sairauspoissaoloja oli 15,0 päivää henkilötyövuotta kohden mikä on 0,3 päivää vähemmän kuin vuonna Vuonna 2014 otettiin käyttöön kokeiluluonteisesti laajennettu sairauspoissaolojen itse ilmoitus - menettely lisäämällä ilmoitettavien päivien määrää kolmesta viiteen ja laajentamalla sairausperusteita. Laajennettu itse ilmoitusmenettely ei näyttänyt lisäävän sairauspoissaoloja ja toimintamalli on käytössä jatkossakin. Vertailuna voidaan todeta, että Työterveyslaitoksen Kunta10 - tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen määrä kuntasektorilla oli vuonna 2013 työntekijää kohden 16,7 päivää. Kolme Eksoten omaa Aslak-kuntoutusryhmää käynnistyi sekä yksi TYK-ryhmä, joissa on mukana yhteensä 35 kuntoutujaa. Jo päättyneiden kuntoutusryhmien seurantatapaamiset toteutuivat suunnitelman mukaan työterveyshuollon toimesta. Varhaisen tuen toimintamallin mukaisia, työkykyyn liittyviä työterveysneuvotteluja pidettiin 167. Esimiesten aktiivisuus työkykyasioissa on lisääntynyt, mutta kehitettävää edelleen on. Syksyllä työterveyshuollon henkilöstömuutokset ja työntekijävajaus vaikuttivat paitsi ajoittain työkykyasioiden etenemisen hidastumisena, mutta muutosten myötä myös uusilla terävöityneillä toimintatavoilla. Muun muassa osasairauspäivärahan käytön lisääminen on sekä työterveyshuollon että organisaation yhteinen tavoite. 18 Eksoten työntekijää osallistui Kevan ammatilliseen kuntoutukseen. Kaikki kuntoutussuunnitelmat toteutettiin työkokeiluna ja pääosin uusiin tehtäviin.

19 19 (156) Määrä on hieman edellisvuotta (23) pienempi. Kuntoutuksessa mukana olleiden keski-ikä oli 47,4 vuotta, vuoden matalampi kuin Kevan asiakasyhteisöihin verrattuna (46,1 vuotta) keski-ikä oli kuitenkin edelleen korkeampi, vaikka kaventui hieman edellisestä vuodesta. Työhyvinvointi Työhönvalmentajan toiminta jatkui. Työkyvyn vuoksi selvittelyissä oli mukana 30 työntekijää, jotka sijoittuivat selvittelyjen jälkeen uuteen tehtävään tai jatkoivat omassa työssä. Sen lisäksi työhönvalmentaja osallistui organisaatiomuutoksessa lakkautuneista yksiköistä työtä vaille jääneiden 13 työntekijän uudelleen sijoittamiseen. Eksotessa toteutettiin viides työhyvinvointikysely tammi-helmikuun vaihteessa Vaikka kysely toteutettiin vuoden 2015 puolella, sen tulokset kohdistuvat vahvimmin vuoden 2014 tilanteeseen. Kyselyn pohjana ovat Kuntien eläkevakuutuksen työhyvinvointikyselyn kysymykset täydennettynä 2014 mukaan otetuilla Eksoten arvoihin liittyvillä kysymyksillä. Vuonna 2015 kysymyksiin liitettiin lisäksi johtamisen eri tasojen arviointi sekä kysymys siitä, suosittelevatko työntekijät Eksoten palveluja tuttavilleen. Kyselyn vastauksia tarkastellaan 1) johtamisen, 2) työyhteisön toimivuuden, 3) työolojen ja osaamisen, 4) omien voimavarojen ja työssä jatkamisen osaalueiksi jaoteltuna sekä lisäkysymyksissä selvitetään arvojen toteutumista ja kokemusta eri johtamistasojen toiminnasta. Tulokset esitetään pääosin 5- luokkaisen asteikon mukaan, jossa äärimmäiset lukuarvot merkitsevät seuraavaa: 1 = erittäin huonosti/huono/huonoksi ja 5 = erittäin hyvin/hyvä/hyväksi. Vuoden 2015 kyselyn vastausprosentti parani hieman edellisvuodesta ja oli 60. Alla on taulukko viimeksi mainittujen osa-alueiden keskiarvoista koko Eksotessa vuosina Työhyvinvointikyselyn osa-alueet Johtaminen Työyhteisön toimivuus Työolot ja osaaminen Omat voimavarat Palkkaus Vastaus % ,2 3,32 3,19 3, ,2 3,36 3,2 3,72 2,64 57, ,35 3,46 3,34 3,82 2,62 46, ,30 3,40 3,20 3,80 2, ,14 3,35 3,18 3,85 2,59 38 Kuten taulukosta ilmenee, kaikki osa-alueet kehittyivät myönteisesti vuoteen 2013 asti. Vuonna 2014 keskiarvot alenivat hieman ja 2015 kyselyssä ovat lähes edellisen vuoden tasoa. Vuoden 2015 kyselystä jätettiin palkkauksen osuus kokonaan pois. Vuoden 2014 alusta toteutettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistus ei näy muutoksena johtamisen arvioinnin tuloksissa. Johtamisosion arviointi kohdistuu lähiesimiehiin, joiden johtamisalue pääsääntöisesti laajeni organisaatiomuutoksessa. Muutoksiin liittyviä odotuksia johtamisen kehittymisestä ei ole vielä tämän kyselyn perusteella nähtävissä. Uudessa erillisessä lisäkysymyksessä arvioitiin johtamisen ylempiä tasoja ja siinä

20 20 (156) keskiarvo jäi alle 3 (2,85). Johtamisen ylemmän tason toiminta ei tule samalla tavalla henkilöstölle näkyväksi kuin lähiesimiehen toiminta, ja organisaatiossa edelleen jatkuvat muutokset ja taloudellisista syistä tapahtuvat järjestelyt katsotaan ylemmän johdon käynnistämiksi. Eksoten arvot haluttiin nostaa esille ensimmäisen kerran erillisenä teemana vuoden 2014 kyselyssä. Arvot päivitettiin 2014 vuoden lopussa, ja niistä järjestettiin henkilöstölle viestintäkampanja. Henkilöstöltä kysyttiin, miten hyvin he tuntevat arvot ja miten ne omassa työssä ja työyksikössä tai - yhteisössä toteutuvat. Tietoisuus arvoista parani edellisvuodesta. Henkilöstön vastausten perusteella arvot toteutuvat paremmin omassa työssä kuin työyhteisön/työyksikön tasolla. Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä. Jos jossakin vastuuyksikössä jonkin työhyvinvointikyselyn osa-alueen keskiarvo jää alle kolmen (3), niin yksikön esimies ja henkilöstö tekevät yhdessä kyselyn tulosten pohjalta työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. Työhyvinvointikysely ja sen perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat ovat keskeisiä työvälineitä tukitoimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa työyhteisöille. Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään myös erityisesti johtamisen osalta esimieskoulutuksen suunnittelussa. Eksoten kesätyöntekijöistä 102 osallistui KT Kuntatyönantajien toteuttamaan toiseen kyselyyn, jossa kysyttiin työhön, työyhteisöön ja esimiesten toimintaan liittyviä kysymyksiä. Tulosten perusteella Eksotea pidettiin edelleen hyvänä kesätyöpaikkana. Vastausten keskiarvo eri kysymyksissä vaihteli 3.6 ja 4.6 välillä. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,23 (max 5). Muiden kyselyssä mukana olleiden kuntatyönantajien kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,17. Henkilöstön sähköistä liikunta- ja kulttuurietua, epassia/sporttipassia, käytti vuoden aikana 2430 Eksoten työntekijää. Käytöstä 69 % kohdentui liikuntapalveluihin ja 31% kulttuuritapahtumiin. Lisäksi työnantaja tuki vuoden aikana yhteisöllistä osallistumista eri liikunta- ja kulttuuritapahtumiin ja kilpailuihin. Työterveyshuolto Osallistuminen täydennyskoulutukseen Eksote tarjoaa henkilöstölleen yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon työterveyshuollon ammattihenkilöstön toteuttamana. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi Toimintasuunnitelma päivitettiin ja vuoden 2015 tavoitteita tarkennettiin. Tavoitteena edelleen on entistä enemmän resurssien kohdentuminen ennalta ehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen sekä lisäksi sähköisten palvelujen laajentuminen osaksi työterveyshuollon toimintaa. Henkilöstö osallistui Eksoten koulutussuunnitelman mukaisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Koulutustapahtumien ilmoittamisessa siirryttiin Eksonetin uudistuksen yhteydessä uuteen koulutuskalenteriin. Intranetissa sisäisistä koulutustapahtumista ilmoitettiin yhteensä 103 kertaa.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 1 (181) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2010

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2010 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus...1 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto ja

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 1 (135) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot