Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

2 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 4 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase 11 Henkilöstö SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT 27 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 28 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 Tase ja sen tunnusluvut 30 Erikoissairaanhoidon tase ja sen tunnusluvut 32 Kokonaistulojen ja menojen laskelma TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 34 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 34 2 TOTEUTUMISVERTAILUT VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 35 Sitovuustasot valtuustoon nähden 35 Sitovuustasot hallitukseen nähden VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 47 Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 47 Terveys- ja vanhustenpalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 53 Kuntoutuksen painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 59 Strategisten tukipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen 62 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 68 Tuloslaskelma 68 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma 69

3 3 (156) 3.2 RAHOITUSLASKELMA TASE 71 Tase 71 Erikoissairaanhoidon tase KONSERNILASKELMAT 75 Konsernituloslaskelma 75 Konsernirahoituslaskelma 76 Konsernitase 77 4 LIITETIEDOT TOIMINTAKERTOMUKSEN TILASTOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 103 Myyntituotot jäsenkunnittain 103 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain 103 Alijäämäkertymä jäsenkunnittain TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET 156

4 4 (156) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu ja hallituksen ehdotuksen sisältö vakiinnuttivat Eksoten kuntayhtymämallin asemaa tulevassa sote-ratkaisussa. Tämä käynnisti myös Imatran kanssa neuvottelut Eksoteen liittymisestä. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa lain säätämisen aikataulusta ja sisällöstä riippumatta. Järjestämislain lopullinen muoto ja sisältö ovat siirtyneet uuden hallituksen valmisteltavaksi ja uuden eduskunnan päätettäväksi. Kertomusvuoden aikana Eksoten toiminnan kehittämistä jatkettiin jo aiemmin kuntien kanssa tehdyn kantokykylaskelman ja palveluverkkoratkaisun periaatteiden pohjalta. Eksoten toimintakulut olivat 418,0 milj. vuonna Toimintakulujen kasvu oli 1,4 % verrattuna vuoteen Henkilöstökulut olivat 212,7 milj., missä kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 %. Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 122,3 milj., mikä oli 0,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 56,8 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 % (1,7 milj. ). Muiden palveluiden ostojen osuus oli 65,5 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,0 % (1,3 milj. ). Talouden yksityiskohtaisempi kehitys on kuvattu kertomuksessa myöhemmin. Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä henkilötyövuotta, mistä vakituisen henkilöstön osuus oli 3053 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön osuus 865 henkilötyövuotta. Vuonna 2013 vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 3061 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön 899 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet vähentyivät vuoteen 2013 verrattuna 42 henkilötyövuodella. Määräaikaisten henkilöiden tekemät henkilötyövuodet vähentyivät 34:lla, kun taas vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet vähenivät kahdeksalla. Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2014 aikana 89 henkilöä. Vuoden alusta toteutettiin organisaatiouudistus, jonka seurauksena voitiin vähentää esimiestasoja ja kehittää johtamista. Johtamisen tueksi kehitettiin uudenlainen raportointi- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan monipuolisesti seurata toimintaa. Järjestelmä sai runsaasti myös valtakunnallista huomiota ja valittiin keväällä vuoden projektiksi. Matalan kynnyksen Iso apu -palvelukeskus valmistui alkuvuodesta Lappeenrantaan. Iso apu -palvelukeskukseen muutti eri puolilta kaupunkia vammais- ja vanhustenpalvelujen sekä kuntoutuksen henkilöstöä. Palvelukeskus palvelee monipuolisesti myös muuta maakuntaa. Hyvinvointiasemia avattiin Lemille, Ruokolahdelle ja Lauritsalaan. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia sairaanhoitajia koulutettiin vuoden aikana lisää. Tällä hetkellä Eksotessa on yhteensä 34 tällaista hoitajaa, ja

5 5 (156) heidän toimintaansa on hyödynnetty avovastaanotoilla, päivystyksessä, opiskeluterveydenhuollossa sekä ehkäisyneuvolassa. Ensihoidon tilannekeskus käynnistyi alkuvuodesta, ja siellä aloitti työskentelyn erillinen ensihoidon kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja seuraa operatiivista toimintaa reaaliaikaisesti, puuttuu mahdollisiin viiveisiin ja tekee tarvittaessa valmiussiirtoja eli siirtää yksiköitä tyhjiöiden sattuessa. Ruokolahden ja Luumäen ambulanssitoiminta siirtyi omaksi toiminnaksi. Koko maakunnallinen ensihoito on Eksoten omaa toimintaa. Ensihoidon integrointia kotihoitoon kehitetään edelleen. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin suunnittelu eteni, ja loppuvuodesta Lappeenrannan kaupunki esitti vielä tarkasteltavaksi vaihtoehdon Armilan toimintojen siirtämisestä keskussairaalan yhteyteen. Lopullinen päätös siirrosta tehtiin kuluvan vuoden alussa. Eksote liittyi kansalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) vuoden lopussa lain määrittelemän 1-vaiheen sisällön osalta. Kuluneen vuoden aikana Eksotessa on jatkettu toiminnan kehittämistä ja saatu myös valtakunnallisesti merkittäviä tuloksia. Muutosten toteuttaminen arkisen työn kiireessä on ollut henkilökunnalle raskasta. Haluan esittää henkilökunnalle parhaat kiitokset sitoutumisesta Eksoten strategiaan ja muutosten toteuttamiseen. Myöskin Eksoten päättäjät ovat osoittaneet ennakkoluulottomuutta hyväksymällä riittävän kunnianhimoisia tavoitteita. Myös heille haluan lausua parhaat kiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Pentti Itkonen Toimitusjohtaja

6 6 (156) Valtuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuuston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Kaarna Antti puheenjohtaja Lappeenranta Belinskij Pentti I varapuheenjohtaja Lappeenranta Siitonen Arto II varapuheenjohtaja Imatra Jäsen Varajäsen Imatra Viskari Markku (Arto Siitosen varajäsen) Lapakko Jaana Himanen Irma Imatra Kuikka Tuija Äikää Tarja Saarimäki Erkki Tikkanen Aleksi Hirvonen Reijo Korhonen Marja-Liisa Lindgren-den Oude Anne-Liisa Liimatta Markku Myllärinen Anneli Sassi Marjut Timonen Markku Vainikka Marko Kosonen Eini Tölski Jarmo Pulli Jarmo Hussi Esko Heikka Leo Parkko Mirja Ravattinen Heidi Pakarinen Veli-Pekka Torniainen Virpi Hyvärinen Mriva Alander Paavo Antti O. Arponen Pietiläinen Risto Punkka Olavi Lappeenranta (Antti Kaarnan varajäsen) (Pentti Belinskij n varajäsen) Lohi Heikki Karhu Asmo Luumäki Vikman Teuvo Tanskanen Ville Koiso-Kanttila Pekka Tuominen Kirsi Parikkala Valkeapää Pirjo Valkeapää Pirkko Sivenius Päivi Laine Juhani Rautjärvi Tervonen Timo Huhtanen Harri Helminen Kristiina Henttonen Mirja Ruokolahti Ijäs Esko Kokkonen Vesa Eteläpää Pentti Kotirinta Kari Savitaipale Kylliäinen Kyösti Pitkänen Olli Laihanen Anna-Leena Heiskanen Anne Taipalsaari Mikkola Elma Birschin Anne Valtuusto kokoontui 3 kertaa.

7 7 (156) Hallitus Kuntayhtymässä on valtuuston toimikautensa ajaksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Vesterinen Marja-Liisa Pulli Katri Ilpo Hakula Jäsen Heltimoinen Ilpo Kohvakka-Turja Leena Kuvaja-Kukkonen Marjut Löfman Päivi Nummela Tuija Paakkinen Sakari Poskiparta Sinikka Salenius Pentti Tanninen Heikki Vuorinen Jukka Hakonen Hannu Kinnunen Jukka Liimatainen Irja Vuorela Harri puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Varajäsen Vuorela Harri Hakonen Hannu Kähärä Lasse Papinniemi Markku Vainikka Marko Miettinen Sari Rings Mervi Cederström Kirsti Liimatainen Irja Vidman Hannele Byckling Leena Anttonen Pekka Kinnunen Jukka Lemin edustaja Taipalsaaren edustaja Ruokolahden edustaja Rautjärven edustaja (Marja-Liisa Vesterisen varajäsen) (Katri Pullin varajäsen) (Ilpo Hakulan varajäsen) Hallitus kokoontui 22 kertaa.

8 8 (156) Yksilöasioiden jaosto Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksilöasioiden jaoston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Paakkinen Sakari, puheenjohtaja Nummela Tuija, I varapuheenjohtaja Jäsen Heltimoinen Ilpo Kinnunen Jukka Kohvakka-Turja Leena Rings Mervi Vuorela Harri Varajäsen Vuorinen Jukka Cederström Kirsti Papinniemi Markku Hakonen Hannu Byckling Leena Löfman Päivi Salenius Pentti (Sakari Paakkisen varajäsen) (Tuija Nummelan varajäsen) Henkilöstöjaosto Yksilöasioiden jaosto kokoontui 10 kertaa. Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Henkilöstöjaoston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Heltimoinen Ilpo Salenius Pentti Jäsen Cederström Kirsti Kähärä Lasse Liimatainen Irja Löfman Päivi Vuorinen Jukka puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Papinniemi Markku Nummela Tuija Byckling Leena Hakula Ilpo Hakonen Hannu Poskiparta Sinikka Kinnunen Jukka (Ilpo Heltimoisen varajäsen) (Pentti Saleniuksen varajäsen) Henkilöstöjaosto kokoontui 9 kertaa.

9 9 (156) Strategia- ja tulevaisuusjaosto Hallintosäännön 7 :n 7 momentin mukaan hallitus voi halutessaan perustaa jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Perustaessaan jaoston hallituksen on päätettävä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä sekä jaoston esittelijästä. Hallitus päätti perustaa strategia- ja tulevaisuusjaoston, jossa on kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus päätti, että strategia- ja tulevaisuusjaoston tehtävänä on: 1. Ohjata strategista suunnittelua sekä seurata ja arvioida strategian toimeenpanoa ja toteutumista 2. Käsitellä pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 3. Valmistella kuntien kanssa tehtäviä linjauksia ja toimintamalleja 4. Käsitellä talouden hallintaan liittyviä asioita sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamista. Strategia- ja tulevaisuusjaoston kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Vesterinen Marja-Liisa Pulli Katri Jäsen Hakula Ilpo Heltimoinen Ilpo Kohvakka-Turja Leena Salenius Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Nummela Tuija Paakkinen Sakari Poskiparta Sinikka Papinniemi Markku Vainikka Marko Liimatainen Irja (Marja-Liisa Vesterisen varajäsen) (Katri Pullin varajäsen) Strategia- ja tulevaisuusjaosto kokoontui 16 kertaa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2014 lopussa: Lohi Heikki Ijäs Esko Jäsen Myllärinen Anneli Semi Jarmo Sivenius Päivi puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Torniainen Virpi Hirvonen Esa Miikkulainen Titta Karhu Asmo Liimatta Juhani (Heikki Lohen varajäsen) (Esko Ijäksen varajäsen)

10 10 (156) Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajat: BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Vuoden 2014 osalta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Johanna Lundström. Toimitusjohtaja vastaa Eksoten operatiivisesta johtamisesta. Jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa. Eksoten palvelutuotanto organisoitiin uudelleen alkaen. Organisaatio jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: kuntoutus perhe- ja sosiaalipalvelut terveys- ja vanhustenpalvelut strategiset tukipalvelut Vastuualueet jakautuvat seuraaviin hallituksen vahvistamiin tulosalueisiin: kuntoutuksessa ei ole tulosaluetason yksiköitä aikuisten psykososiaaliset palvelut, perhepalvelut, vammaispalvelut akuutti sairaala, avoterveydenhuolto, hoiva johtamisen tuki, kehittämisen tuki.

11 11 (156) Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase Eksote vastuualueittain TP EUR TerVa Kuntoutus PerSo StraTu Eksote yhteensä TP2013 Muutos TP2014 vs. TP2013 Myyntituotot jäsenkunnilta ,2 % Muut myyntituotot ,6 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,3 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % Nettotoimintamenot ,0 % Taulukossa käytetyt lyhenteet: TerVa Terveys- ja vanhustenpalvelut PerSo Perhe- ja sosiaalipalvelut StraTu Strategiset tukipalvelut Tuotot Kulut Eksoten toimintatuotot olivat 437,5 milj. vuonna Kasvua edelliseen vuoteen oli 7,0 %. Toimintatuotot toteutuivat 1,4 % käyttösuunnitelmaa parempina. Myyntituotot jäsenkunnille olivat 379,7 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 8,2 %. Palvelusopimuskuntien jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli 8,7 %. Muut myyntituotot olivat 14,4 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,6 %. Vuoden 2014 maksutuotot, 29,9 milj., vähenivät 1,7% edellisvuoteen verrattuna. Tuet ja avustukset olivat 9,9 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,1 %. Muut toimintatuotot olivat 3,5 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 4,8 %. Toimintakulut olivat 418,0 milj. vuonna Toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2013 verrattuna 1,4 %. Toimintakulut toteutuivat 1,0 % (4,2 milj. ) käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut olivat 212,7 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 %. Henkilöstökulut toteutuivat 0,7% (1,5 milj. ) käyttösuunnitelman suurempina.

12 12 (156) Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 122,3 milj., mikä oli 0,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 56,8 milj.. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,8 % (1,7 milj. ). Muiden palveluiden ostojen osuus oli 65,5 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,0 % (1,3 milj. ). Kasvu johtui vakuutusmaksujen ylityksestä 1,8 milj.. Ylitys aiheutui potilasvahinkovakuutuksen lisäkirjauksesta vuodelle 2014, joka perustui potilasvakuutuskeskuksen tekemään potilasvahingoista johtuvien vastuiden uudelleen arviointiin. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kuluneet menot, 33,9 milj., olivat käyttösuunnitelman mukaiset mutta 2,9 % suuremmat kuin vuonna Avustuskulut olivat 28,7 milj., mikä oli 4,9 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Ylitystä käyttösuunnitelmaan oli 0,6 milj.. Muut toimintakulut, 20,2 milj.., kasvoivat 1,0 %. Rahoituksen nettokustannukset olivat 0,3 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 10,3 %, mutta kustannukset alittivat käyttösuunnitelman 0,6 milj. :lla. Tulos Vuosikate oli 19,2 milj. ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalenemisia kirjattiin 7,8 milj.. Poistoeroja tuloutettiin 0,3 milj.. Tilikauden 2014 ylijäämä oli 11,7 milj.. Investoinnit Investointeihin käytettiin yhteensä 10,6 milj.. Tästä rakennuksiin ja rakenteisiin käytettiin 2,6 milj., vuokratilojen muutoksiin 0,3 milj., koneisiin ja kalustoon 4,9 milj. ja atk-hankkeisiin 2,9 milj.. Merkittäviä investointikohteita olivat uuden päivystys- ja vuodeosastosairaalan suunnittelu, keskussairaalan osan A1 peruskorjaus, magneettikuvauslaitteiston ja angiografialaitteen hankinta, leikkaussalin, anestesian ja välinehuollon toiminnanohjausohjelmiston hankinta sekä earkiston käyttöönotto. Investoinnit toteutuivat 4,3 milj. talousarviota pienempinä. Rahoitus Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,4 milj.. Rahoitustilannetta helpotti alhainen korkotaso. Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 1,8 milj.. Kokonaisuudessaan vieras pääoma pieneni 3,5 milj.. Pysyvät vastaavat kasvoivat 2,9 milj. ja vaihtuvat vastaavat kasvoivat 6,8 milj.. Merkittävin vaihtuvien vastaavien kasvu, 6,4 milj., aiheutui konsernitilien lainasaamisten kasvusta eli käytännössä kassatilanteen vahvistumisesta. Tase Taseen loppusumma on 111,8 milj. ja omavaraisuusaste 6,5 %. Oma pääoma kasvoi 11,7 milj. syntyneen tilikauden ylijäämän johdosta ja muuttui 1,6 milj. positiiviseksi.

13 13 (156) Henkilöstö Henkilöstömäärä Eksoten palveluksessa työskenteli yhteensä 4315 henkilöä, joista määräaikaisia oli 957 henkilöä. Määräaikaisten henkilöstömäärässä ovat mukana myös palkkatuella työllistetyt, joita oli vuoden aikana yhteensä 38 henkilöä. Vuotta aiemmin Eksoten palveluksessa työskenteli 4208 henkilöä, joista määräaikaisia oli 865 henkilöä. Palkkatuella työllistettyjä oli vuonna 2013 yhteensä 27 henkilöä. Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärää tiettynä päivänä. Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä henkilötyövuotta, mistä vakituisen henkilöstön osuus oli 3053 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön osuus 865 henkilötyövuotta. Vuonna 2013 vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 3061 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön 899 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet vähentyivät vuoteen 2013 verrattuna 42 henkilötyövuodella. Määräaikaisten henkilöiden tekemät henkilötyövuodet vähentyivät 34:lla, kun taas vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet vähenivät 8:lla. Alla olevassa pylväskaaviossa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen vastuualueittain vuosina 2013 ja Alla olevissa taulukoissa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain vuosina 2013 ja 2014.

14 14 (156) Perhe- ja sosiaalipalvelut TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Hallinto Perhepalvelut Aikuisten psykosos.palvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Terveys- ja vanhustenpalvelut TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Hallinto Avoterveydenhuolto Akuuttisairaala Hoiva YHTEENSÄ Kuntoutus TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Kuntoutus YHTEENSÄ Strategiset tukipalvelut TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Johtamisen tuki Kehittämisen tuki YHTEENSÄ Eksote yhteensä Eksote TA 2014 TP2014 Muutos TA vs. TP TP 2013 Muutos 2013 vs Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut YHTEENSÄ Akuuttisairaalan tulosalueen henkilötyövuosilisäykseen vaikutti kokonaan uuden tehtävän, kenttäjohtajan, perustaminen sekä Ruokolahden ambulanssitoiminnan siirtyminen omaksi toiminnaksi. Organisaatiomuutoksen seurauksena kouluterveydenhuolto siirtyi avoterveydenhuollon alta perhepalveluihin, mikä näkyy perhepalveluissa lisäyksenä henkilöstöön ja avoterveydenhuollossa vähennyksenä. Hoivassa palvelurakennemuutoksen

15 15 (156) Henkilöstö ammattiluokittain myötä henkilöstön määrä vähentyi. Myös fysioterapeuttien siirtyminen kuntouksen vastuualueelle vähentää henkilöstömäärää hoivassa. Johtamisen tuen alueella henkilöstö vähentyi pääasiassa toimistopalveluista sekä varahenkilöstöstä. Toimistopalveluissa laskutussihteerit siirtyivät Saitaan. Eksoten suurin ammattiluokka on hoitohenkilöstö, johon kuuluvat kaikki hoitaja-nimikkeellä työskentelevät. Hoitohenkilöstön suhteellinen osuus pienentyi vuosien 2013 ja 2014 välillä 66 %:sta 64 % :iin. Hallinto- ja toimistohenkilöstön osuus kasvoi samassa suhteessa. Kyse ei ole varsinaisesti hallinto- ja toimistohenkilöstöryhmän kasvusta vaan siitä, että vuoden 2014 alusta voimaantulleen organisaatiomuutoksen myötä esimiehet määriteltiin asemansa perusteella hallinto- ja toimistohenkilöstöön. Aiemmin esimiehet määriteltiin pääasiassa hoitohenkilöstöön tai lääkäreihin. Muilta osin ammattiryhmien väliset osuudet säilyivät ennallaan. Henkilöstö ammattiryhmittäin v % 6 % 11 % 2 % 3 % 11 % 64 % Asiantuntijat Hallinto- ja toimistohenkilöstö Hoitohenkilöstö Huoltohenkilöstö Lääkärit Sosiaalihuollon henkilöstö Tutkimusta ja hoitoa av. Henk. Sukupuolijakauma Eksoten henkilöstöstä suurin osa on naisia, kuten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa valtakunnallisesti. Vuonna 2014 naisia oli 88 % ja miehiä 12 %, kuten myös vuonna 2013, joten sukupuolijakaumaan ei tullut muutoksia. Ikärakenne Vuonna 2013 kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien keski-ikä oli noin 45 vuotta. Vuonna 2014 Eksoten henkilöstön keski-ikä, 44 vuotta, on hieman valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien henkilöiden keski-ikää alempi. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön keski-ikä vastuualueittain. Korkein keski-ikä Eksoten vastuualueista on strategisissa tukipalveluissa.

16 16 (156) Vuosi Naiset Miehet Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut Eksote Osa-aikatyö Eksotessa teki osa-aikatyötä yhteensä 449 henkilöä. Vuosi aiemmin osa-aikatyötä tekevien määrä oli 417. Alla olevassa taulukossa on esitetty osa-aikatyötä tekevien sijoittuminen vastuualueittain ja suhteutettu lukumäärä toteutuneisiin henkilötyövuosiin. Osa-aikatyötä tekevät Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut Eksote Lukumäärä Prosenttiosuus henkilöstöstä 10 % 12 % 14 % 10 % 11 % Eläkeelle siirtyneet Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2014 aikana 89 henkilöä. Näistä 77 jäi vanhuuseläkkeelle ja 12 työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle jääneet Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä Poissaolot Henkilöstön poissaoloista noin puolet on palkallisia vuosilomia. Vuoteen 2013 verrattuna poissaolojen suhteelliset osuudet säilyivät samoina lukuun ottamatta vuosilomia, joita pidettiin hieman edellistä vuotta vähemmän. Eksoten henkilöstömäärä vähentyi, joten kokonaisuudessaan myös henkilöstön vuosilomien määrä väheni. Sen sijaan perhevapaiden määrä nousi hieman vuodesta Toiseksi suurin poissaolosyy on sairauspoissaolot, jotka muodostavat 17 % kaikista poissaoloista. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä vähentyi 1785 päivällä. Perhevapaat koostuivat palkallisista ja palkattomista vapaista ja muodostivat yhteensä 17 % poissaoloista. Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä vähentyi hieman edellisvuoteen.

17 17 (156) Poissaolojen jakauma v.2014 Vuosiloma 2% 3% 3% 14% 2% Sairauspoissaolo 17% 12% 0% Koulutusvapaa Opintovapaa Perhevapaa palkallinen Perhevapaa palkaton Muu palkallinen vapaa Muu palkaton vapaa 47% Muu Poissaolot Vuosiloma Sairauspoissaolo Perhevapaat Muut poissaolot Yhteensä Eksotella poissaolojen määrä suhteessa tehtyihin tunteihin on noin neljännes eli työpanos jakautuu seuraavasti: tehdyt tunnit muodostava 75 % ja kaikki poissaolot yhteensä 25 %. Sairauspoissaolot Eksoten työterveyshuoltopalvelut tuottaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy, joka on osittain Eksoten omistama yhtiö ja vastaa sairauspoissaolojen syyryhmittäisestä raportoinnista. Suurin sairauspoissaolojen syyryhmä oli tukija liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet. Sen osuus oli lähes kolmannes kaikista sairauspoissaoloista. Alla olevassa taulukossa on esitetty neljän suurimman syyryhmän aiheuttamien sairauspoissaolopäivien prosenttiosuudet vuonna Viides syyryhmä, muut pienemmät sairausryhmät, koostuvat 17:sta eri sairausryhmästä ja yksittäisinä edustavat vain pientä osaa kokonaisuudesta.

18 18 (156) Sairauspoissaolojen osuudet syyryhmittäin % 30 % tuki-ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt hengityselinten sairaudet 13 % 14 % 17 % vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoiset syyt muut pienemmät sairausryhmät yhteensä Vuosittaiset vaihtelut eri syyryhmien osuuksissa ovat olleet noin 1 2 %. Edellisiin vuosiin 2012 ja 2013 verrattuna tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudossairauksien syyryhmän osuus kasvoi hieman. Mielenterveyssyiden ja hengityselinsairauksien osuudet lisääntyivät( + 1%) ja vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoiset syyt - syyryhmän osuus väheni edellisvuoteen verrattuna (-2 %). Sairauspoissaoloja oli 15,0 päivää henkilötyövuotta kohden mikä on 0,3 päivää vähemmän kuin vuonna Vuonna 2014 otettiin käyttöön kokeiluluonteisesti laajennettu sairauspoissaolojen itse ilmoitus - menettely lisäämällä ilmoitettavien päivien määrää kolmesta viiteen ja laajentamalla sairausperusteita. Laajennettu itse ilmoitusmenettely ei näyttänyt lisäävän sairauspoissaoloja ja toimintamalli on käytössä jatkossakin. Vertailuna voidaan todeta, että Työterveyslaitoksen Kunta10 - tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen määrä kuntasektorilla oli vuonna 2013 työntekijää kohden 16,7 päivää. Kolme Eksoten omaa Aslak-kuntoutusryhmää käynnistyi sekä yksi TYK-ryhmä, joissa on mukana yhteensä 35 kuntoutujaa. Jo päättyneiden kuntoutusryhmien seurantatapaamiset toteutuivat suunnitelman mukaan työterveyshuollon toimesta. Varhaisen tuen toimintamallin mukaisia, työkykyyn liittyviä työterveysneuvotteluja pidettiin 167. Esimiesten aktiivisuus työkykyasioissa on lisääntynyt, mutta kehitettävää edelleen on. Syksyllä työterveyshuollon henkilöstömuutokset ja työntekijävajaus vaikuttivat paitsi ajoittain työkykyasioiden etenemisen hidastumisena, mutta muutosten myötä myös uusilla terävöityneillä toimintatavoilla. Muun muassa osasairauspäivärahan käytön lisääminen on sekä työterveyshuollon että organisaation yhteinen tavoite. 18 Eksoten työntekijää osallistui Kevan ammatilliseen kuntoutukseen. Kaikki kuntoutussuunnitelmat toteutettiin työkokeiluna ja pääosin uusiin tehtäviin.

19 19 (156) Määrä on hieman edellisvuotta (23) pienempi. Kuntoutuksessa mukana olleiden keski-ikä oli 47,4 vuotta, vuoden matalampi kuin Kevan asiakasyhteisöihin verrattuna (46,1 vuotta) keski-ikä oli kuitenkin edelleen korkeampi, vaikka kaventui hieman edellisestä vuodesta. Työhyvinvointi Työhönvalmentajan toiminta jatkui. Työkyvyn vuoksi selvittelyissä oli mukana 30 työntekijää, jotka sijoittuivat selvittelyjen jälkeen uuteen tehtävään tai jatkoivat omassa työssä. Sen lisäksi työhönvalmentaja osallistui organisaatiomuutoksessa lakkautuneista yksiköistä työtä vaille jääneiden 13 työntekijän uudelleen sijoittamiseen. Eksotessa toteutettiin viides työhyvinvointikysely tammi-helmikuun vaihteessa Vaikka kysely toteutettiin vuoden 2015 puolella, sen tulokset kohdistuvat vahvimmin vuoden 2014 tilanteeseen. Kyselyn pohjana ovat Kuntien eläkevakuutuksen työhyvinvointikyselyn kysymykset täydennettynä 2014 mukaan otetuilla Eksoten arvoihin liittyvillä kysymyksillä. Vuonna 2015 kysymyksiin liitettiin lisäksi johtamisen eri tasojen arviointi sekä kysymys siitä, suosittelevatko työntekijät Eksoten palveluja tuttavilleen. Kyselyn vastauksia tarkastellaan 1) johtamisen, 2) työyhteisön toimivuuden, 3) työolojen ja osaamisen, 4) omien voimavarojen ja työssä jatkamisen osaalueiksi jaoteltuna sekä lisäkysymyksissä selvitetään arvojen toteutumista ja kokemusta eri johtamistasojen toiminnasta. Tulokset esitetään pääosin 5- luokkaisen asteikon mukaan, jossa äärimmäiset lukuarvot merkitsevät seuraavaa: 1 = erittäin huonosti/huono/huonoksi ja 5 = erittäin hyvin/hyvä/hyväksi. Vuoden 2015 kyselyn vastausprosentti parani hieman edellisvuodesta ja oli 60. Alla on taulukko viimeksi mainittujen osa-alueiden keskiarvoista koko Eksotessa vuosina Työhyvinvointikyselyn osa-alueet Johtaminen Työyhteisön toimivuus Työolot ja osaaminen Omat voimavarat Palkkaus Vastaus % ,2 3,32 3,19 3, ,2 3,36 3,2 3,72 2,64 57, ,35 3,46 3,34 3,82 2,62 46, ,30 3,40 3,20 3,80 2, ,14 3,35 3,18 3,85 2,59 38 Kuten taulukosta ilmenee, kaikki osa-alueet kehittyivät myönteisesti vuoteen 2013 asti. Vuonna 2014 keskiarvot alenivat hieman ja 2015 kyselyssä ovat lähes edellisen vuoden tasoa. Vuoden 2015 kyselystä jätettiin palkkauksen osuus kokonaan pois. Vuoden 2014 alusta toteutettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistus ei näy muutoksena johtamisen arvioinnin tuloksissa. Johtamisosion arviointi kohdistuu lähiesimiehiin, joiden johtamisalue pääsääntöisesti laajeni organisaatiomuutoksessa. Muutoksiin liittyviä odotuksia johtamisen kehittymisestä ei ole vielä tämän kyselyn perusteella nähtävissä. Uudessa erillisessä lisäkysymyksessä arvioitiin johtamisen ylempiä tasoja ja siinä

20 20 (156) keskiarvo jäi alle 3 (2,85). Johtamisen ylemmän tason toiminta ei tule samalla tavalla henkilöstölle näkyväksi kuin lähiesimiehen toiminta, ja organisaatiossa edelleen jatkuvat muutokset ja taloudellisista syistä tapahtuvat järjestelyt katsotaan ylemmän johdon käynnistämiksi. Eksoten arvot haluttiin nostaa esille ensimmäisen kerran erillisenä teemana vuoden 2014 kyselyssä. Arvot päivitettiin 2014 vuoden lopussa, ja niistä järjestettiin henkilöstölle viestintäkampanja. Henkilöstöltä kysyttiin, miten hyvin he tuntevat arvot ja miten ne omassa työssä ja työyksikössä tai - yhteisössä toteutuvat. Tietoisuus arvoista parani edellisvuodesta. Henkilöstön vastausten perusteella arvot toteutuvat paremmin omassa työssä kuin työyhteisön/työyksikön tasolla. Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä. Jos jossakin vastuuyksikössä jonkin työhyvinvointikyselyn osa-alueen keskiarvo jää alle kolmen (3), niin yksikön esimies ja henkilöstö tekevät yhdessä kyselyn tulosten pohjalta työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. Työhyvinvointikysely ja sen perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat ovat keskeisiä työvälineitä tukitoimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa työyhteisöille. Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään myös erityisesti johtamisen osalta esimieskoulutuksen suunnittelussa. Eksoten kesätyöntekijöistä 102 osallistui KT Kuntatyönantajien toteuttamaan toiseen kyselyyn, jossa kysyttiin työhön, työyhteisöön ja esimiesten toimintaan liittyviä kysymyksiä. Tulosten perusteella Eksotea pidettiin edelleen hyvänä kesätyöpaikkana. Vastausten keskiarvo eri kysymyksissä vaihteli 3.6 ja 4.6 välillä. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,23 (max 5). Muiden kyselyssä mukana olleiden kuntatyönantajien kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,17. Henkilöstön sähköistä liikunta- ja kulttuurietua, epassia/sporttipassia, käytti vuoden aikana 2430 Eksoten työntekijää. Käytöstä 69 % kohdentui liikuntapalveluihin ja 31% kulttuuritapahtumiin. Lisäksi työnantaja tuki vuoden aikana yhteisöllistä osallistumista eri liikunta- ja kulttuuritapahtumiin ja kilpailuihin. Työterveyshuolto Osallistuminen täydennyskoulutukseen Eksote tarjoaa henkilöstölleen yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon työterveyshuollon ammattihenkilöstön toteuttamana. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi Toimintasuunnitelma päivitettiin ja vuoden 2015 tavoitteita tarkennettiin. Tavoitteena edelleen on entistä enemmän resurssien kohdentuminen ennalta ehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen sekä lisäksi sähköisten palvelujen laajentuminen osaksi työterveyshuollon toimintaa. Henkilöstö osallistui Eksoten koulutussuunnitelman mukaisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Koulutustapahtumien ilmoittamisessa siirryttiin Eksonetin uudistuksen yhteydessä uuteen koulutuskalenteriin. Intranetissa sisäisistä koulutustapahtumista ilmoitettiin yhteensä 103 kertaa.

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot