[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]"

Transkriptio

1 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ ] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin tietoa pääkaupunkilaisten kokemuksista ja toiveista mm. liikenteeseen, terveyspalveluihin, kohtuuhintaiseen asumiseen, pankkipalvelujen saatavuuteen sekä ruokaostosten keskittämiseen liittyen.

2 Sisällys Kyselyn taustaa... 2 Vastaajien taustatiedot... 2 Kotikunta... 2 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Nettotulot (käteen jäävä tulo verojen jälkeen)... 3 I Ruuhkamaksut ja joukkoliikenne... 4 Kysymys 1: Pitäisikö ruuhkamaksuja periä pääkaupunkiseudulla?... 4 Kysymys 2: Kerro, miksi ruuhkamaksuja tulisi periä TAI ei tulisi periä? (avoin vastauskenttä)... 5 Kysymys 8: Käytätkö joukkoliikennepalveluita matkustaessasi pääkaupunkiseudun tai asuinkuntasi sisällä?... 7 Kysymys 9: Miten joukkoliikenteestä saataisiin mielestäsi entistä toimivampi? (avoin vastauskenttä)... 7 II Kunnallinen terveydenhuolto... 9 Kysymys 3: Kun menet lääkäriin, menetkö pääsääntöisesti ja ensisijaisesti yksityiselle vai kunnalliselle terveysasemalle?... 9 Kysymys 4: Mikä saisi sinut käyttämään kunnallisia terveyspalveluja aina tarvittaessa? (avoin vastauskenttä) III Kohtuuhintainen asuminen ja valmius maksaa vuokraa tai lainanlyhennystä Kysymys 5: Löytyykö pääkaupunkiseudulta kohtuuhintaisia asuntoja? Kysymys 7: Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan asunnostasi vuokraa tai lainanlyhennystä enimmillään kuukaudessa? IV Pankkipalvelut, ruokaostokset ja eettinen kuluttaminen Kysymys 6: Ovatko pankkipalvelut helposti saatavilla asuinpaikkasi lähellä? Kysymys 10: Pyritkö keskittämään ruokaostoksesi tiettyyn kaupparyhmään? Kysymys 11: Mikä on tärkein yksittäinen tekijä kauppaa valitessasi? Kysymys 12: Pyrkisitkö ottamaan kulutuspäätöksissäsi huomioon eettiset arvot, jos tietoa eri tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla? Yhteenveto Liitteet Liite 1: Kaikki vastaukset Liite 2: Kyselylomake

3 Kyselyn taustaa Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry suoritti pääkaupunkiseudun alueella joulutammikuussa 2013 kaikille avoimen kuluttajakyselyn, jonka tavoitteena oli saada tietoa pääkaupunkiseudun asukkaiden kulutustottumuksista ja toiveista sekä palvelujen saatavuudesta. Kyselyssä käsiteltiin useita eri aihe-alueita kuten liikennettä, terveyspalvelujen käyttöä, kohtuuhintaisten asuntojen ja pankkipalvelujen saatavuutta sekä ruokaostosten keskittämistä. Kysely löytyi surveypalista ja siihen oli linkki Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien verkkosivujen uutisfeedissä. Kyselyyn vastasi 108 henkilöä, joista kaksi oli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kyselyn tavoite oli saada tietoa pääkaupunkilaisten asenteista ja toiveista. Tuloksia tullaan käyttämään myös Pääkaupunkiseudun Kuluttajien edunvalvonnassa. Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry on kaikkien pääkaupunkilaisten yhdistys ja Kuluttajaliiton jäsen. Kuluttajaliitto neuvoo kuluttajia ja jakaa sekä välittää tietoa niin asumisen, elintarvikkeiden ja ravitsemuksen, kuluttajan talouden, terveyspalveluiden kuin eettisen ja ympäristöystävällisen kuluttamisen alalla. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Vastaajien taustatiedot Kotikunta Helsinki 28% Espoo 19% Vantaa 31% Kauniainen 18% Jokin muu, mikä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 2.519, Hajonta: 1.56) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Muut: Kirkkonummi (1), Turku (1), Tervakoski (1). 2

4 Sukupuoli mies 25% nainen 73% en halua vastata 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.769, Hajonta: 1.102) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Ikä Alle 15-vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 74-vuotias 0% 2% 7% 2% 29% 20% 26% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 4.5, Hajonta: 1.686) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Nettotulot (käteen jäävä tulo verojen jälkeen) yli % 10% 13% 11% 8% 23% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.857, Hajonta: 1.951) (Vastauksia: 105 / 0 (0%)) 3

5 I Ruuhkamaksut ja joukkoliikenne Kysymys 1: Pitäisikö ruuhkamaksuja periä pääkaupunkiseudulla? Kyllä 36% Ei 55% En osaa sanoa 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.731, Hajonta: 1.175) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Valtaosa vastaajista (55%) vastustaa ruuhkamaksuja ja 36% on niiden kannalla. Kyllä- ja ei-vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi kotikunnan kanssa: Helsinkiläisistä suurempi osa kannattaa ruuhkamaksuja, kun espoolaisista, vantaalaisista ja kaunialaisista suurempi osa vastustaa niitä Pitäisikö ruuhkamaksuja periä pääkaupunkiseudulla? Kyllä Ei En osaa sanoa 15 Count Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Jokin muu, mikä? 4

6 Kysymys 2: Kerro, miksi ruuhkamaksuja tulisi periä TAI ei tulisi periä? (avoin vastauskenttä) Ruuhkamaksujen kannattajat korostavat ympäristövaikutuksia, kun vastustajat näkevät ruuhkamaksut rangaistuskeinona, joka veronluontoisesti rasittaa ihmisten taloutta. Ruuhkamaksujen kannattajat uskovat ruuhkamaksujen vähentävän yksityisautoilua ja lisäävän julkisen liikenteen käyttöä. Tätä kautta ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla paranee, ja meluhaitat ja ruuhkat vähenevät. Ruuhkamaksujen vastustajat kokevat ruuhkamaksujen hyödyttävän eniten Helsingin keskustassa asuvia ja rasittavan eniten lapsiperheitä ja pienyrittäjiä. Etenkin poikittaisliikenteen kehittäminen ja joukkoliikenteen lippujen edullisuus nähdään parempina ratkaisuina, ja ruuhkamaksujen epäillään vain lisäävät byrokratiaa ja kuluja. Ruuhkamaksujen puolustajat taas näkevät ruuhkamaksut hyvänä tapana rahoittaa halvempi joukkoliikenne, tasata ruuhkahuippuja ja saada autoilijat harkitsemaan muita liikkumisvaihtoehtoja. Vastauksia kysymykseen miksi ruuhkamaksuja ei tulisi periä? PERUSTELU Julkinen (poikittais)liikenne toimii huonosti. Pitkissä välimatkoissa ei ole todellisia joukkoliikennemahdollisuuksia harvojen vuorovälien vuoksi. Liikenne sujuu ilman ruuhkia. Ruuhkat ovat hetkellisiä. Ruuhkamaksuilla ei olisi todellista vaikutusta. Parempi keino on joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen. Yksityisautoilun verotus on jo muutenkin raskasta. Ruuhkamaksu on rangaistuskeino. Joukkoliikenteen sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä on parannettava. Ruuhkamaksu rasittaa lapsiperheiden taloutta. Sen rahastus ontuisi. Maksut lisäävät kuluja ja byrokratiaa. Haittaa yritystoimintaa. Kehillä kerättävät maksut subventoisivat Helsingin keskustan asukkaita. Joukkoliikenne ei sovellu tavaroiden kuljetukseen. Yksityisautoa tarvitaan. Ruuhkamaksu on turha veronluontoinen maksu, joka voidaan korvata muilla toimenpiteillä, muun muassa polttoaineverolla. ESIINTYVYYS Ruuhkamaksuja vastustaneiden mielestä ruuhkat ovat hetkellisiä, ja ruuhkamaksujen todellista vaikutusta epäillään. Ruuhkamaksujen perimisen sijaan joukkoliikenteen sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä tulee parantaa ja lippujen hintoja alentaa. Ruuhkamaksuja vastustaneiden mielestä erityisesti julkista poikittaisliikennettä tulisi kehittää, koska se toimii tällä hetkellä huonosti. Pitkien välimatkojen vuoksi joukkoliikennettä ei koettu todelliseksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle poikittaisreiteillä. 5

7 Ruuhkamaksujen vastustajat kokevat yksityisautoilun verotuksen jo valmiiksi raskaaksi, ja ruuhkamaksu nähtiin rangaistuskeinona. Ruuhkamaksujen koetaan rasittavan erityisti lapsiperheiden ja pienyrittäjien taloutta. Kehäteillä perittävät maksut subventoisivat Helsingin keskustan asukkaita. Myös ruuhkamaksujen rahastustavan käytännön toimivuutta epäillään, ja maksujen nähdään lisäävän vain byrokratiaa ja kuluja. Paikkatietorekisteri koetaan tietoturvariskiksi. Jotkut ruuhkamaksujen vastustajat kokevat, että veronluontoinen ruuhkamaksu voidaan korvata myös muilla toimenpiteillä, kuten polttoaineverolla. Vastauksia kysymykseen miksi ruuhkamaksuja tulisi periä? PERUSTELU Yksityisautoilua tulee vähentää. Se heikentää ilman laatua, aiheuttaa meluhaittoja ja ruuhkia. Ihmiset pitää saada käyttämään hyvin toimivaa julkista liikennettä. Ruuhkamaksuilla voidaan rahoittaa joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen käyttäjien määrä kasvaa ja liikenteen kokonaismäärä laskee. Turha yksityisautoilu vähenee. Teitä voidaan pitää nykyistä paremmassa kunnossa. Ruuhkamaksut tasaisivat liikennehuippuja ja saisivat autoilijat miettimään muita liikkumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi Espoossa on alueita, joissa ei ole hyvin toimivaa joukkoliikennettä. Yksityisautoa ei tarvita keskustassa. Kaupungin kassaan saadaan lisää varoja. Sujuvuutta joukkoliikenteeseen. ESIINTYVYYS Ruuhkamaksujen kannattajat haluavat vähentää yksityisautoilua, koska se heikentää ilmanlaatua ja aiheuttaa meluhaittoja ja ruuhkia. Ruuhkamaksuilla saadaan keskustaaluetta viihtyisämmäksi, vähemmän meluisaksi ja puhtaammaksi. Samalla saadaan rahaa myös liikenneväylien kunnostamiseen ja pyöräilystä tulee turvallisempaa, kun autoilu vähenee. Ruuhkamaksujen kannattajat näkevät, että ruuhkamaksuilla voidaan rahoittaa joukkoliikennettä. Kun yksityisliikenteen määrä laskee, joukkoliikenteen käyttäjien määrä nousee ja turha yksityisautoilu vähenee. Tiet voidaan pitää nykyistä paremmassa kunnossa, kaupungin kassaan saadaan lisää rahaa ja joukkoliikenteeseen sujuvuutta. Ruuhkamaksujen toteutustavan vaaditaan olevan järkevä. Ydinkeskustan tuntumassa ruuhkamaksut ovat perusteltuja, kun liityntäpysäköinti- ja joukkoliikennemahdollisuudet ovat sujuvat. Espoossa, jossa julkinen liikenne ei kaikilta osin toimi, ei sama olisi perusteltua. Jotkut ruuhkamaksujen kannattajat olivat valmiina menemään vielä askeleen pidemmälle ja kieltämään yksityisautoilun osittain tai kokonaan esimerkiksi Helsingin keskustassa. Pääkaupunkiseudulla yksityisautoja ei tarvitse päästää laisinkaan keskustaan, koska joukkoliikenne toimii hyvin. 6

8 Kysymys 8: Käytätkö joukkoliikennepalveluita matkustaessasi pääkaupunkiseudun tai asuinkuntasi sisällä? en koskaan 2% harvoin 14% silloin tällöin 22% jokseenkin usein 13% hyvin usein 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.944, Hajonta: 1.561) (Vastauksia: 107 / 0 (0%)) Vastaajista 63% vastasi käyttävänsä joukkoliikennettä hyvin tai jokseenkin usein. Harvoin tai ei koskaan joukkoliikennettä käyttäviä oli vain 16%. Vastaukset eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi selittävien muuttujien kanssa. Kysymys 9: Miten joukkoliikenteestä saataisiin mielestäsi entistä toimivampi? (avoin vastauskenttä) Vastausten perusteella joukkoliikenteen koetaan toimivan Helsingissä hyvin. Ongelmien koetaan keskittyvän enemmän Espooseen ja Vantaalle ja etenkin poikittaislinjojen joustoon. Vastauksissa kaivataan monipuolisempaa (pitkien välimatkojen) poikittaisliikennettä, tiheämpiä vuorovälejä, vaihtojen sujuvuutta, ruuhka-aikojen lisävuoroja, parempia lähilinjoja, helppoa liityntäpysäköintiä sekä laajempaa metroverkkoa ja kattavampaa raideliikennettä. PERUSTELU Ruuhka-aikoihin tulee saada lisävuoroja. Metroverkko laajemmaksi. Esteettömyys. Monipuolisempi (pidempien välimatkojen) poikittaisliikenne. Paremmat lähilinjat. Lippujen hinnat edullisemmiksi, mukaan lukien seutulippu. Joukkoliikenne maksaa liikaa. Tarvitaan kattavampi raideliikenne, länsimetro ja sen haarauttaminen. Vähemmän Sight seeing reittejä, enemmän suoria linjareittejä nopeuttamaan liikkumista yksityisautoon verrattuna. Osa paikoista on katveessa. Espoon linjojen matka-ajat ovat törkeän pitkiä/linja. Tavoitteena ympäristöystävälliset ja kattavammat palvelut sekä alhaiset hinnat, vaihtojen sujuvuus, aikataulujen pitävyys (VR!), tiheät vuorovälit, helppo liityntäpysäköinti. ESIINTYVYYS

9 Vastaajat toivovat vähemmän julkisen liikenteen sight seeing-reittejä ja enemmän nopeita suoria reittejä. Osa paikoista on katveessa. Parempien reittiyhteyksien lisäämisen koettaisiin lisäävän joukkoliikenteen käyttäjiä. Esimerkiksi Espoon linjojen matka-ajat ovat erään vastaajan mukaan törkeän pitkiä per linja. Aikataulujen pitävyys koetaan etenkin VR:llä ongelmaksi. Aikataulutuksen kehittämiseksi ja järkeistämiseksi toivotaan enemmän matkustajakyselyjä. Junissa ja busseissa pitää päästä myös istumaan, ja siksi etenkin Kauniaisten ja Espoon välille toivotaan lisää junavuoroja. M-junien toivotaan kulkevan klo asti ja myös kesällä 10 minuutin välein. Myös lentokentältä tulee saada paremmat yhteydet Espooseen. Myös esteettömyys oli monelle vastaajalle tärkeä asia. Busseihin toivotaan tilaa kolmille rattaille. Samoin polkupyörille toivotaan busseissa kuljetusmahdollisuutta. Vastaajien mukaan myös edulliset lippujen hinnat on hyvin keskeinen asia. Joukkoliikenteen koetaan maksavan liikaa. Maksupolitiikan osalta jotkut vastaajat esittävät juniin ja metroihin portteja liputta kulkemisen estämiseksi. Ruuhkamaksut mainitaan myös joukkoliikenteen toimivuutta parantavana keinona, kuten maksuton joukkoliikennekin. Useissa vastauksissa joukkoliikennettä vaaditaan otettavaksi kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi yksityisautoilun sijaan. Vastaajien mielestä joukkoliikenne toimii hyvin, kun infra saadaan kuntoon ja teiden kunnossapitoon panostetaan myös talvella. Tarvitaan joukkoliikenteen kokonaissuunnitelma ja poikittaislinjoille oikea suunnitelma sekä sitoutuminen niihin. Moottoriteiden päätepisteitä ehdotetaan siirrettäväksi kauemmas keskustasta. Jotkut toivovat lisää bussikaistoja toimintavarmuuden parantamiseksi. Joidenkin mielestä julkinen liikenne toimii hyvin, mutta toteaa valitsevansa hyötyliikunnan ja pyöräilyn. Eräs vastaava toteaa ajavansa omaa autoa, koska haluaa olla riippumaton aikatauluista. 8

10 II Kunnallinen terveydenhuolto Kysymys 3: Kun menet lääkäriin, menetkö pääsääntöisesti ja ensisijaisesti yksityiselle vai kunnalliselle terveysasemalle? yksityiselle 51% kunnalliselle 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.491, Hajonta: 1.118) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Pieni enemmistö (51%) ilmoittaa menevänsä pääsääntöisesti yksityiselle terveysasemalle. Yksityisen ja julkisen terveysaseman välillä valitseminen korreloi tilastollisesti merkitsevästi iän kanssa: nuoremmat vastaajat käyttävät huomattavasti useammin vain yksityisiä ja/ tai työterveyspalveluja, kun iäkkäämmät vastaajat valitsevat useammin kunnallisen terveysaseman Kun menet lääkäriin, menetkö pääsääntöisesti ja ensisijaisesti yksityiselle vai kunnalliselle terveysasemalle? yksityiselle kunnalliselle 15 Count vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 74- vuotias 9

11 Kysymys 4: Mikä saisi sinut käyttämään kunnallisia terveyspalveluja aina tarvittaessa? (avoin vastauskenttä) Julkisen terveydenhuollon palveluissa pääkaupunkiseudulla toivotaan pitkien odotusaikojen leikkaamista, ajanvarausjärjestelmän joustavuutta sekä resurssien lisäämistä, jotta hoitohenkilökunnalla olisi resursseja tarjota potilaille henkilökohtaista hoitoa. PERUSTELU ESIINTYVYYS Jos kunnalliseen ei joutuisi jonottamaan 29 Jos ei olisi työterveyshuoltoa, työterveyshuolto riittää 18 Ajanvaraus helpommaksi (puhelinjonotus koetaan vaikeaksi, pitäisi 10 voida varata netin kautta) Kunnallinen on halvin ja riittää/ ei ole varaa yksityiseen 10 Mahdollisuus päästä aina samalle lääkärille (esim. 5 Omalääkärijärjestelmä), parempi seuranta Kunnallisen palvelun laadun parantaminen, enemmän 3 erikoislääkäreitä ja henkilökohtainen hoito Selvästi suurin osa kyselyyn vastaajista kokee, että käyttäisi kunnallisia terveyspalveluja useammin, jos hoitoon ei tarvitsisi jonottaa päiväkausia. Useat vastaajat olivat saaneet lääkäriajan vasta viikkojen päähän ei-akuuteissa tapauksissa. Myös akuuteissa tapauksissa usea vastaaja koki jonottamisen ongelmaksi, koska hoidon saaminen julkisella puolella on koko päivän kestävä projekti: ensin aamulla mennään jonottamaan terveydenhoitajalle, joka ohjaa seuraavaksi lääkärille, joka sitten kokeisiin, kokeiden jälkeen jonotetaan taas takaisin lääkärille, joka lähettää erikoislääkärille, jolle taas jonotetaan jne. Vastauksista käy selvästi ilmi myös, että työssäkäyvät henkilöt ovat tyytyväisiä työterveyspalveluihin ja kokevat, ettei heillä ole tarvetta käyttää julkisen terydenhuollon palveluita. Toiset vastaajat taas toivovat kyllä voivansa käydä yksityisellä lääkärillä, mutta varat eivät riitä yksityisten palveluihin. Vastauksissa tulee selvästi ilmi se kahtiajako, joka työssäkäyvien ja työelämän ulkopuolella olevien välillä terveyspalveluissa vallitsee. Jonottamisen lisäksi itse ajanvaraus kunnallisella puolella koetaan vaikeaksi. Puhelimella ajanvaraus koetaan ongelmalliseksi, koska puhelinjonotus kestää liian kauan. Usea vastaaja toivoo kunnalliselle puolelle mahdollisuutta varata aika netin kautta, kuten monilla yksityisillä lääkäriasemilla on tapana. Myös hoidon ja seurannan jatkuvuus koetaan asiaksi, joka madaltaisi kynnystä hakeutua hoitoon kunnallisenne puolelle yksityisen sijaan. Vastaajat toivovat mahdollisuutta päästä aina samalle lääkärille (esim. omalääkärijärjestelmä) sekä hoidon parempaa seurantaa. Nyt moni vastaaja kokee, että terveyskeskuksella on aina eri lääkäri, jo annetusta hoidosta ei ole tietoa ja seurannan puutteen vuoksi hoidossa ei päästä eteenpäin. Vastaajat uskovat myös suoraan tai helpommin erikoislääkärille pääsyn madaltavan kynnystä hakeutua hoitoon kunnalliseen terveydenhoitoon. 10

12 III Kohtuuhintainen asuminen ja valmius maksaa vuokraa tai lainanlyhennystä Kysymys 5: Löytyykö pääkaupunkiseudulta kohtuuhintaisia asuntoja? 1= ei ollenkaan, 5= erittäin hyvin 1 32% 2 48% 3 14% 4 5 en osaa sanoa 1% 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.856, Hajonta: 0.769) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Todella usea (80%) kyselyyn vastannut kokee, että pääkaupunkiseudulta on vaikeaa tai todella vaikeaa löytää kohtuuhintaisia asuntoja. Vain 2% vastaajista kokee, että kohtuuhintainen asunto löytyy usein tai aina. 4% vastaajista ei osaa antaa vastausta. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi vastaajien tulotason kanssa. Vain nettona kuussa tienaavien ryhmässä on vastaajia, jotka kokevat kohtuuhintaisia asuntoja löytyvän usein tai aina. Varsinkin nettona tienaavien ryhmässä ollaan tyytymättömiä kohtuuhintaisen asumisen tilanteeseen pääkaupunkseudulla. 11

13 Nettotulot (käteen jäävä tulo verojen jälkeen) yli Bars s how Modes <b>5. Löytyykö pääkaupunkiseudulta kohtuuhintaisia asuntoja?</b> Kysymys 7: Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan asunnostasi vuokraa tai lainanlyhennystä enimmillään kuukaudessa? alle yli % 3% 0% 0% 8% 16% 23% 31% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.533, Hajonta: 1.699) (Vastauksia: 105 / 0 (0%)) Vastaajista 24% on valmiita maksamaan vuokraa tai lainanlyhennystä 500 asti, 54% kuussa, 17% kuussa ja vain 6% yli 1500 kuussa. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi nettotulojen kanssa niin, että enemmistö nettona kuukaudessa tienaavista on valmiita maksamaan vuokraa tai lainanlyhennystä kuussa, kun tienaavien luokassa enemmistö on valmiita maksamaan asumisesta kuukaudessa. Vastausten hajonta on kuitenkin suurta varsinkin eniten tienaavien joukossa. 12

14 Count Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan asunnostasi vuokraa tai lainanlyhennystä enimmillään kuukaudessa? alle yli

15 IV Pankkipalvelut, ruokaostokset ja eettinen kuluttaminen Kysymys 6: Ovatko pankkipalvelut helposti saatavilla asuinpaikkasi lähellä? 1= ei ollenkaan, 5= erittäin hyvin 1 6% % 20% % 27% en osaa sanoa 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.606, Hajonta: 1.202) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Pankkipalveluihin ja niiden läheiseen sijaintiin pääkaupunkiseudulla ollaan vastausten perusteella tyytyväisiä. Yli 50% vastaajista kokee pankkipalveluiden oleva hyvin tai erittäin hyvin saatavilla, kun vastaajista vain 20% kokee, ettei niitä ole tarpeeksi helposti saatavilla. Vastaukset eivät korreloi tilastollisesti merkitsevästi minkään selittävän muuttujan, kuten iän, kanssa. Kysymys 10: Pyritkö keskittämään ruokaostoksesi tiettyyn kaupparyhmään? 1= en koskaan, 5= hyvin usein % 15% % 34% 5 13% en osaa sanoa 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.25, Hajonta: 1.169) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) 14

16 Ruokaostosten keskittämisessä suurin vastaajaryhmä ovat henkilöt, jotka pyrkivät keskittämään ruokaostoksensa usein. Täysin ilman bonuskortteja on vain 10% vastaajista. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi iän kanssa niin, että nuoret pyrkivät keskittämään ostoksensa vain harvoin, vuotiaat silloin tällöin ja vanhemmat vastaajat usein <b>10. Pyritkö keskittämään ruokaostoksesi tiettyyn kaupparyhmään?</b> Count vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 74- vuotias Kysymys 11: Mikä on tärkein yksittäinen tekijä kauppaa valitessasi? läheisyys 48% halpa hinta laatu 19% 20% jokin muu tekijä 11% en osaa sanoa 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 2.0, Hajonta: 1.517) (Vastauksia: 106 / 0 (0%)) Ehdottomasti tärkein yksittäinen tekijäksi kauppaa valittaessa pääkaupunkiseutulaisilla oli läheisyys. Kaupan pitää löytyä kodin läheisyydestä tai kotimatkan varrelta. 15

17 Kysymys 12: Pyrkisitkö ottamaan kulutuspäätöksissäsi huomioon eettiset arvot, jos tietoa eri tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla? Kyllä 69% Ei En osaa sanoa 17% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.463, Hajonta: 1.243) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Melkein 70% vastaajista olisi kiinnostuneita ottamaan kulutuksessaan paremmin huomioon eettiset arvot, jos tietoa tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla. Vain 17% kokee, ettei tällainen tieto vaikuttaisi heidän kulutuspäätöksiinsä. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi sukupuolen kanssa niin, että naisista huomattavan suuri osa kokee, että tieto vaikuttaisi, kun miehistä vain aavistuksen suurempi enemmistö uskoo tiedon vaikuttavan kulutuspäätöksiinsä Pyrkisitkö ottamaan kulutuspäätöksissäsi huomioon eettiset arvot, jos tietoa eri tuotteiden eettisyydestä olisi pare Kyllä Ei En osaa sanoa Count mies nainen en halua vastata 16

18 Vastauksia luettaessa tulee kuitenkin pitää mielessä, että vastaajista 73% on naisia ja 25% miehiä. Selvää kuitenkin on, että eettinen kuluttaminen kiinnostaa naisia keskimäärin huomattavasti enemmän kuin miehiä. 17

19 Yhteenveto Ruuhkamaksukysymyksessä vastaajat jakaantuvat kahteen leiriin: niihin, jotka näkevät ruuhkat rajoittamisen arvoisena ongelmana ja niihin, joiden mielestä ruuhkat ovat hetkellisiä. Ruuhkien rajoittamista kannattavat asuvat useammin Helsingissä ja vastustajat muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Sekä kannattajat että vastustajat näkevät joukkoliikenteen kehittämisen tärkeänä tekijänä ruuhkien purkamisessa, mutta näkemyseroja on siinä, kuinka joukkoliikenne rahoitettaisiin: ruuhkamaksujen kannattajat näkevät ruuhkamaksut keinona rahoittaa parempi joukkoliikenne, kun vastustajat taas kokevat, ettei ruuhkamaksuja voida alkaa periä, koska joukkoliikenne ei toimi. Vastausten perusteella joukkoliikenteen koetaan toimivan Helsingissä hyvin, mutta Espoossa ja Vantaalla huonommin. Vastauksissa kaivataan monipuolisempaa (pitkien välimatkojen) poikittaisliikennettä, tiheämpiä vuorovälejä, vaihtojen sujuvuutta, ruuhka-aikojen lisävuoroja, parempia lähilinjoja, helppoa liityntäpysäköintiä sekä laajempaa metroverkkoa ja kattavampaa raideliikennettä. Useissa vastauksissa joukkoliikennettä vaaditaan otettavaksi kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi yksityisautoilun sijaan. Kunnallisia terveydenhuoltopalveluita käyttävät erityisesti vanhemmat ikäluokat ja yksityisiä nuoremmat. Vastauksista käy selvästi ilmi myös, että työssäkäyvät henkilöt ovat tyytyväisiä työterveyspalveluihin ja kokevat, ettei heillä ole tarvetta käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Toiset vastaajat taas toivovat kyllä voivansa käydä yksityisellä lääkärillä, mutta varat eivät riitä yksityisten palveluihin. Julkisen terveydenhuollon palveluissa pääkaupunkiseudulla toivotaan pitkien odotusaikojen leikkaamista, ajanvarausjärjestelmän joustavuutta sekä resurssien lisäämistä, jotta hoitohenkilökunnalla olisi resursseja tarjota potilaille henkilökohtaista hoitoa. Yksittäisenä parannuskeinona esille nousee erityisesti ajan varaaminen itse netin kautta. Kohtuuhintaisia asuntoja koettiin löytyvän pääkaupunkiseudulta heikosti. Nettotuloina alle 2000 kuussa tienaavat olivat yleisimmin valmiita maksamaan asumisesta vuokran tai lainanlyhennyksen muodossa , kun yli 2000 kuukaudessa tienaavat olivat valmiita maksamaan asumisesta kuukaudessa. Pankkipalveluiden saatavuuteen oltiin tyytyväisiä. Kauppaa valittaessa tärkein yksittäinen tekijä oli kaupan läheisyys. Ruokaostosten keskittämisestä havaittavissa oli, että nuoret pyrkivät keskittämään ostoksensa harvemmin ja vanhemmat useammin. Naiset olisivat miehiä huomattavasti useammin kiinnostuneita kuluttamaan eettisemmin, jos tietoa tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla. 18

20 Liitteet Liite 1: Kaikki vastaukset Kysymys 2: Kerro, miksi ruuhkamaksuja tulisi periä TAI ei tulisi periä? Pääkaupunkiseudulla on hyvä julkinen liikenne, ja yksityisautoilua tulisi vähentää sekä ruuhkien että ilmanlaadun vuoksi. Koska suomi viimeisiä EU missä jossa näitä _ei_ peritä. Suomi ei kauttakulkuliikenteestä saa mitään koska Venäläisillä / balteilla omat bensat matkassa. Tanskalle ei ongelma veloittaa eikä muillakaan. Suomi haluaa olla maailman sosiaaliaputoimisto, Yksyisautoilijoita verotetaan Suomessa jo ennestään raskaasti Yksityisautoilua tulisi vähentää ja saada ihmiset käyttämään joukkoliikennettä. maksuilla tiet voidaan pitää paremmassa kunnossa. ehkä turhat ajelut jää pois. Vi har ingen trängsel i huvudstadsregionen, gå till Mellaneuropeiska storstäder och se på trängsel. Åndå löper trafiken bättre där på vissa ställen än i huvudstadsregionen. Poikittaisliikenne haja-asutusalueilla ei vielä palvele riittävästi, ilman autoa ei pärjää etenkään klo 17 jälkeen harrastuksiin. Ydinkeskustan tuntumassa ruuhkamaksu olisi perustellumpi, kun liityntäpysäköinti järjestetään hyvin. Meillä on aika hetkelliset ruuhkat. en usko, että sillä olisi kovin suurta vaikutusta. Jos joukkoliikenteen lippujen hinnat alennettaisiin esim 2 euroa/kerta, niin sillä voisi olla paremmin vaikutusta ruuhkien alentamiseen. För renare luft och mindre trafik och buller Joillekin auton käyttö on välttämätöntä työhön pääsemiseksi. Poikittaisliikenne pääkaupunkiseudulla vaikeaa. Koska joukkoliikenne ei pysty palvelemaan sellaisia henkilöitä, jotka tarvitseva esimerkiksi suuria/paljon työkaluja töissään. Kaikki eivät siis pysty käyttämään joukkoliikennettä hyväkseen. (Joukkoliikenne taitaa takuta muutenki varsinkin talvella, mm. junat, pystyisikö se palvelemaann suurempaan määrän käyttäjiä..ei taida resurssit riittää.) Ruuhka maksut eivät vaikuttaisi millään tavalla. Minska privat bilism och främja kollektivtrafiken pga miljön. Helsingin keskusta-alueen kadut eivät tästä enää levene. Jo nyt liikenne sinne on ruuhkautuvaa ja pääkaupunkiseudun asukasmäärien kasvaessa lähiseuduilla tilanne tulee vain pahenemaan. Ainoa ratkaisu on parantaa joukkoliikennettä 19

21 siinä määrin, että autoja on vähemmän liikenteessä. Ruuhkamaksu sekä mahdollistaa joukkoliikenteen rahoitusta, että siirtää osan ihmisistä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tilanne on siis voitollinen sekä joukkoliikenteen rahoituksen, että liikenteen kokonaismäärän pudottamisen kannalta. Mikäli se voidaan toteuttaa järkevästi, ja tarjotaan samalla hyvät joukkoliikenne- ja liityntäpysäköintimahdollisuudet, liikenteen sujuvuus paranee. yksityisautoilu lisääntyy holtittomasti ja uusia väyliä pitää rakentaa koko ajan. Espoon kaupunkirakennetta tulee samalla tiivistää, jotta julkinen liikenne saadaan toimimaan. Metsän keskelle rakennetut pientaloalueet lisäävät yksityisautoilua. Kun asutaan kaupungissa ei voi samanaikaisesti vaatia itselleen myös maaseutuasumisen etuja. No ei nyt köyhiltä tartte aina vaan lisää ja lisää periä kaikenmaailman maksuja. Liikennejärjestelyjen kehittämisessä tulisi ensisijaisesti panostaa julkisen liikenteen sujuvuuden ja helppokäyttöisyyden kehittämiseen, ei ruuhkamaksujen kaltaisiin rangaistuskeinoihin. Hillitsisi autoilua ja kattaisi sen kuluja. Ruuhkamaksut rasittaisivat huomattavassa määrin lapsiperheitä, joilla päivä rytmittyy lasten tarhojen, koulujen ja harrastusten mukaan. maksu tasaisi liikennehuippuja Turha rakentaa täysin uutta järjestelmää kun keinoja on muitakin. Joukkoliikenteelle paremmat yhteydet, liityntäpysäköinti etc. Bensan hintaa voi nostaa, pyöräteitä rakentaa lisää, parkkeeraamisesta keskustassa veloittaa lisää (esim tällä hetkellä uusia asuntoja rakentaessa pitää varata 1 parkkipaikka 130 neliötä kohti - Helsingin keskustassa! Kämpät kallistuu parkkipaikkojen hinnan takia ja autoilija kiittää kun muut maksaa nekin kulut. Yksityisautoilua on aivan liikaa, jos ruuhkamaksu saisi autoilijat miettimään muita vaihtoehtoja. Toki esim. Espoossa on alueita, joissa joukkoliikenne ei toimi riittävän hyvin ja siksi on pakko käyttää omaa autoa. Mutta maksu ei kuitenkaan saisi olla mitään 10 euron luokkaakaan per kerta. Joku kohtuus siihenkin. Jotta ihmiset oikeasti alkaisivat miettiä muita tapoja kulkea pävittäisiä matkojaan kuin yksityisautoilu. Joukkoliikenne pitää saada houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi eli käyttäjämäärä nousuun ja sitä kautta paremmat reittiyhteydet. Mielestäni on jo aika alkaa suunnittelemaan pääkaupunkiseutua alueeksi, jossa yksityisautoilu voitaisiin kieltää osittain tai kokonaan. Esimerkiksi Helsingin keskustassa voitaisiin jo rajoittaa yksityisautoilua roimasti. Kannatan halpaa tai jopa ilmaista joukkoliikennettä sekä vihreitä arvoja sen kehittämisessä. 20

22 Ruuhkamaksu voisi olla askel oikeaan suuntaan. Toki julkisen liikenteen maksuja tulisi alentaa; nykyisellään esimerkiksi Vantaan sisäisestä liikenteestä maksettava 2.80 on aivan liian kallis alimmille tuloluokille. Metro-juna-pikaraitiotieverkko tulee olla tiheä ja helposti saavutettavissa, Lisää nopeita raidelinjoja, jotka risteävät nykyisen kanssa esim MetroPitäjänmäki- Munkkivuori-Munkkiniemi-Meilahti-Töölö-Ruoholahti-Jätkäsaari-Ullanlinna- Eteläsatama-Katajanokka-Laajasalo-Herttoniemi ja pikaraitiotie Haukilahti- Westend-Länsiväylä- Keilaniemi-Tapiola-Tapiolan urheilupuisto-mankkaa- Suurpelto-Suvela-Espoon keskus. Toisaalta kantakaupungissa tiheä ja runsas ratikkatarjonta + bussit vievät perille. Liityntäliikenne helpoksi käyttää, tarvitaan lumettomia pysäköintitaloja, joista lyhyt siirtyminen raidepysäkille, pysäköintimaksu voisi sisältää julkisen matkalipun jotta ei tarvitse monesti maksaa. olen alaikäinen, en tiedä Monet joutuvat työnsä takia käyttämään autoa. Espoossa sisäinen liikenne on vaikeaa ja erityisesti iltaisin hankalaa. i fråga om trafiken skulle människor mera använda allmänna kommunikationsmedel och medel för att upprätthålla/förbättra allmänna kommunikationsmedel skulle genom dessa tränselavgifter erhållas. Systemet borde dock vara flexibelt och avgifterna borde vara skäliga! Ruuhkamaksut ovat käytössä useissa Euroopan maissa, tekniikka on jo olemassa. Pk-seudulla joukkoliikenne on niin hyvin järjestetty, ettei yksityisautoilla ole tarvetta päästä keskustaan. Ja ne jotka haluavat ajaa autolla keskustaan, saavat sitten maksaa tästä lystistä. Helsingforsregionen är ett litet område med mycket lite trafikstockningar och alldeles tillräckligt med parkeringsplatser. I stället borde man satsa på kollektivtrafiken, AKTIVT motarbeta grov felparkering (hjullås, borttransportering etc) och underlätta cykling. Mera metro! Trängselavgifter blir en onödigt komplicerad lösning som säkert kostar mer än den ger rena pengar till kommunerna. Dessutom är den relevant endast för Helsingfors absoluta centrum, då kollektiva tvärtrafiken är så gott som obefintlig, att straffa bilförare för att köra längs ringvägarna är absurt. maksuilla ei paljon vaikutusta ruuhkiin. Ei oikeaa tarvetta ruuhkamaksuille, liikenne ei ole niin ruuhkautunutta. Länsimetro vielä tulee parantamaan liikennetilannetta. Joukkoliikenteen sujuvoinnin lisäämiseksi. Yksityisautoilun vähentäminen on myös ympäristöteko. Ruuhkamaksu yksityisautoilun hillitsemiseksi olisi periaatteessa kannatettava asia, mutta tähän mennessä esitetyt ratkaisut maksun keräämiseen eivät ole olleet toimivia. 21

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Trafi. Kitkarengastutkimus Joulukuu Trafi. TNS Gallup Oy Jaakko Hyry TNS

Trafi. Kitkarengastutkimus Joulukuu Trafi. TNS Gallup Oy Jaakko Hyry TNS Kitkarengastutkimus Joulukuu 0 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kitkarenkaiden käyttömäärä Suomessa ja miksi kitka- tai nastarenkaita käytetään Tutkimuksessa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4730 Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON TRANSPORT May 2007 QUESTIONNAIRE Q1. Mikä seuraavista sopii teihin? [KOODAA ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI HERVANTA, KATU- JA PUISTOALUETTA, RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Asemakaava nro 8601 Diaarinumero: TRE: 7096/10.02.

TAMPEREEN KAUPUNKI HERVANTA, KATU- JA PUISTOALUETTA, RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Asemakaava nro 8601 Diaarinumero: TRE: 7096/10.02. TAMPEREEN KAUPUNKI 8.8.2016 HERVANTA, KATU- JA PUISTOALUETTA, RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Asemakaava nro 8601 Diaarinumero: TRE: 7096/10.02.01/2014 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Keskiviikko 14.9.2016 Kuntamarkkinat Asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Asumiseen

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot