[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]"

Transkriptio

1 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ ] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin tietoa pääkaupunkilaisten kokemuksista ja toiveista mm. liikenteeseen, terveyspalveluihin, kohtuuhintaiseen asumiseen, pankkipalvelujen saatavuuteen sekä ruokaostosten keskittämiseen liittyen.

2 Sisällys Kyselyn taustaa... 2 Vastaajien taustatiedot... 2 Kotikunta... 2 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Nettotulot (käteen jäävä tulo verojen jälkeen)... 3 I Ruuhkamaksut ja joukkoliikenne... 4 Kysymys 1: Pitäisikö ruuhkamaksuja periä pääkaupunkiseudulla?... 4 Kysymys 2: Kerro, miksi ruuhkamaksuja tulisi periä TAI ei tulisi periä? (avoin vastauskenttä)... 5 Kysymys 8: Käytätkö joukkoliikennepalveluita matkustaessasi pääkaupunkiseudun tai asuinkuntasi sisällä?... 7 Kysymys 9: Miten joukkoliikenteestä saataisiin mielestäsi entistä toimivampi? (avoin vastauskenttä)... 7 II Kunnallinen terveydenhuolto... 9 Kysymys 3: Kun menet lääkäriin, menetkö pääsääntöisesti ja ensisijaisesti yksityiselle vai kunnalliselle terveysasemalle?... 9 Kysymys 4: Mikä saisi sinut käyttämään kunnallisia terveyspalveluja aina tarvittaessa? (avoin vastauskenttä) III Kohtuuhintainen asuminen ja valmius maksaa vuokraa tai lainanlyhennystä Kysymys 5: Löytyykö pääkaupunkiseudulta kohtuuhintaisia asuntoja? Kysymys 7: Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan asunnostasi vuokraa tai lainanlyhennystä enimmillään kuukaudessa? IV Pankkipalvelut, ruokaostokset ja eettinen kuluttaminen Kysymys 6: Ovatko pankkipalvelut helposti saatavilla asuinpaikkasi lähellä? Kysymys 10: Pyritkö keskittämään ruokaostoksesi tiettyyn kaupparyhmään? Kysymys 11: Mikä on tärkein yksittäinen tekijä kauppaa valitessasi? Kysymys 12: Pyrkisitkö ottamaan kulutuspäätöksissäsi huomioon eettiset arvot, jos tietoa eri tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla? Yhteenveto Liitteet Liite 1: Kaikki vastaukset Liite 2: Kyselylomake

3 Kyselyn taustaa Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry suoritti pääkaupunkiseudun alueella joulutammikuussa 2013 kaikille avoimen kuluttajakyselyn, jonka tavoitteena oli saada tietoa pääkaupunkiseudun asukkaiden kulutustottumuksista ja toiveista sekä palvelujen saatavuudesta. Kyselyssä käsiteltiin useita eri aihe-alueita kuten liikennettä, terveyspalvelujen käyttöä, kohtuuhintaisten asuntojen ja pankkipalvelujen saatavuutta sekä ruokaostosten keskittämistä. Kysely löytyi surveypalista ja siihen oli linkki Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien verkkosivujen uutisfeedissä. Kyselyyn vastasi 108 henkilöä, joista kaksi oli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kyselyn tavoite oli saada tietoa pääkaupunkilaisten asenteista ja toiveista. Tuloksia tullaan käyttämään myös Pääkaupunkiseudun Kuluttajien edunvalvonnassa. Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry on kaikkien pääkaupunkilaisten yhdistys ja Kuluttajaliiton jäsen. Kuluttajaliitto neuvoo kuluttajia ja jakaa sekä välittää tietoa niin asumisen, elintarvikkeiden ja ravitsemuksen, kuluttajan talouden, terveyspalveluiden kuin eettisen ja ympäristöystävällisen kuluttamisen alalla. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Vastaajien taustatiedot Kotikunta Helsinki 28% Espoo 19% Vantaa 31% Kauniainen 18% Jokin muu, mikä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 2.519, Hajonta: 1.56) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Muut: Kirkkonummi (1), Turku (1), Tervakoski (1). 2

4 Sukupuoli mies 25% nainen 73% en halua vastata 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.769, Hajonta: 1.102) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Ikä Alle 15-vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 74-vuotias 0% 2% 7% 2% 29% 20% 26% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 4.5, Hajonta: 1.686) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Nettotulot (käteen jäävä tulo verojen jälkeen) yli % 10% 13% 11% 8% 23% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.857, Hajonta: 1.951) (Vastauksia: 105 / 0 (0%)) 3

5 I Ruuhkamaksut ja joukkoliikenne Kysymys 1: Pitäisikö ruuhkamaksuja periä pääkaupunkiseudulla? Kyllä 36% Ei 55% En osaa sanoa 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.731, Hajonta: 1.175) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Valtaosa vastaajista (55%) vastustaa ruuhkamaksuja ja 36% on niiden kannalla. Kyllä- ja ei-vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi kotikunnan kanssa: Helsinkiläisistä suurempi osa kannattaa ruuhkamaksuja, kun espoolaisista, vantaalaisista ja kaunialaisista suurempi osa vastustaa niitä Pitäisikö ruuhkamaksuja periä pääkaupunkiseudulla? Kyllä Ei En osaa sanoa 15 Count Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Jokin muu, mikä? 4

6 Kysymys 2: Kerro, miksi ruuhkamaksuja tulisi periä TAI ei tulisi periä? (avoin vastauskenttä) Ruuhkamaksujen kannattajat korostavat ympäristövaikutuksia, kun vastustajat näkevät ruuhkamaksut rangaistuskeinona, joka veronluontoisesti rasittaa ihmisten taloutta. Ruuhkamaksujen kannattajat uskovat ruuhkamaksujen vähentävän yksityisautoilua ja lisäävän julkisen liikenteen käyttöä. Tätä kautta ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla paranee, ja meluhaitat ja ruuhkat vähenevät. Ruuhkamaksujen vastustajat kokevat ruuhkamaksujen hyödyttävän eniten Helsingin keskustassa asuvia ja rasittavan eniten lapsiperheitä ja pienyrittäjiä. Etenkin poikittaisliikenteen kehittäminen ja joukkoliikenteen lippujen edullisuus nähdään parempina ratkaisuina, ja ruuhkamaksujen epäillään vain lisäävät byrokratiaa ja kuluja. Ruuhkamaksujen puolustajat taas näkevät ruuhkamaksut hyvänä tapana rahoittaa halvempi joukkoliikenne, tasata ruuhkahuippuja ja saada autoilijat harkitsemaan muita liikkumisvaihtoehtoja. Vastauksia kysymykseen miksi ruuhkamaksuja ei tulisi periä? PERUSTELU Julkinen (poikittais)liikenne toimii huonosti. Pitkissä välimatkoissa ei ole todellisia joukkoliikennemahdollisuuksia harvojen vuorovälien vuoksi. Liikenne sujuu ilman ruuhkia. Ruuhkat ovat hetkellisiä. Ruuhkamaksuilla ei olisi todellista vaikutusta. Parempi keino on joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen. Yksityisautoilun verotus on jo muutenkin raskasta. Ruuhkamaksu on rangaistuskeino. Joukkoliikenteen sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä on parannettava. Ruuhkamaksu rasittaa lapsiperheiden taloutta. Sen rahastus ontuisi. Maksut lisäävät kuluja ja byrokratiaa. Haittaa yritystoimintaa. Kehillä kerättävät maksut subventoisivat Helsingin keskustan asukkaita. Joukkoliikenne ei sovellu tavaroiden kuljetukseen. Yksityisautoa tarvitaan. Ruuhkamaksu on turha veronluontoinen maksu, joka voidaan korvata muilla toimenpiteillä, muun muassa polttoaineverolla. ESIINTYVYYS Ruuhkamaksuja vastustaneiden mielestä ruuhkat ovat hetkellisiä, ja ruuhkamaksujen todellista vaikutusta epäillään. Ruuhkamaksujen perimisen sijaan joukkoliikenteen sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä tulee parantaa ja lippujen hintoja alentaa. Ruuhkamaksuja vastustaneiden mielestä erityisesti julkista poikittaisliikennettä tulisi kehittää, koska se toimii tällä hetkellä huonosti. Pitkien välimatkojen vuoksi joukkoliikennettä ei koettu todelliseksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle poikittaisreiteillä. 5

7 Ruuhkamaksujen vastustajat kokevat yksityisautoilun verotuksen jo valmiiksi raskaaksi, ja ruuhkamaksu nähtiin rangaistuskeinona. Ruuhkamaksujen koetaan rasittavan erityisti lapsiperheiden ja pienyrittäjien taloutta. Kehäteillä perittävät maksut subventoisivat Helsingin keskustan asukkaita. Myös ruuhkamaksujen rahastustavan käytännön toimivuutta epäillään, ja maksujen nähdään lisäävän vain byrokratiaa ja kuluja. Paikkatietorekisteri koetaan tietoturvariskiksi. Jotkut ruuhkamaksujen vastustajat kokevat, että veronluontoinen ruuhkamaksu voidaan korvata myös muilla toimenpiteillä, kuten polttoaineverolla. Vastauksia kysymykseen miksi ruuhkamaksuja tulisi periä? PERUSTELU Yksityisautoilua tulee vähentää. Se heikentää ilman laatua, aiheuttaa meluhaittoja ja ruuhkia. Ihmiset pitää saada käyttämään hyvin toimivaa julkista liikennettä. Ruuhkamaksuilla voidaan rahoittaa joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen käyttäjien määrä kasvaa ja liikenteen kokonaismäärä laskee. Turha yksityisautoilu vähenee. Teitä voidaan pitää nykyistä paremmassa kunnossa. Ruuhkamaksut tasaisivat liikennehuippuja ja saisivat autoilijat miettimään muita liikkumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi Espoossa on alueita, joissa ei ole hyvin toimivaa joukkoliikennettä. Yksityisautoa ei tarvita keskustassa. Kaupungin kassaan saadaan lisää varoja. Sujuvuutta joukkoliikenteeseen. ESIINTYVYYS Ruuhkamaksujen kannattajat haluavat vähentää yksityisautoilua, koska se heikentää ilmanlaatua ja aiheuttaa meluhaittoja ja ruuhkia. Ruuhkamaksuilla saadaan keskustaaluetta viihtyisämmäksi, vähemmän meluisaksi ja puhtaammaksi. Samalla saadaan rahaa myös liikenneväylien kunnostamiseen ja pyöräilystä tulee turvallisempaa, kun autoilu vähenee. Ruuhkamaksujen kannattajat näkevät, että ruuhkamaksuilla voidaan rahoittaa joukkoliikennettä. Kun yksityisliikenteen määrä laskee, joukkoliikenteen käyttäjien määrä nousee ja turha yksityisautoilu vähenee. Tiet voidaan pitää nykyistä paremmassa kunnossa, kaupungin kassaan saadaan lisää rahaa ja joukkoliikenteeseen sujuvuutta. Ruuhkamaksujen toteutustavan vaaditaan olevan järkevä. Ydinkeskustan tuntumassa ruuhkamaksut ovat perusteltuja, kun liityntäpysäköinti- ja joukkoliikennemahdollisuudet ovat sujuvat. Espoossa, jossa julkinen liikenne ei kaikilta osin toimi, ei sama olisi perusteltua. Jotkut ruuhkamaksujen kannattajat olivat valmiina menemään vielä askeleen pidemmälle ja kieltämään yksityisautoilun osittain tai kokonaan esimerkiksi Helsingin keskustassa. Pääkaupunkiseudulla yksityisautoja ei tarvitse päästää laisinkaan keskustaan, koska joukkoliikenne toimii hyvin. 6

8 Kysymys 8: Käytätkö joukkoliikennepalveluita matkustaessasi pääkaupunkiseudun tai asuinkuntasi sisällä? en koskaan 2% harvoin 14% silloin tällöin 22% jokseenkin usein 13% hyvin usein 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.944, Hajonta: 1.561) (Vastauksia: 107 / 0 (0%)) Vastaajista 63% vastasi käyttävänsä joukkoliikennettä hyvin tai jokseenkin usein. Harvoin tai ei koskaan joukkoliikennettä käyttäviä oli vain 16%. Vastaukset eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi selittävien muuttujien kanssa. Kysymys 9: Miten joukkoliikenteestä saataisiin mielestäsi entistä toimivampi? (avoin vastauskenttä) Vastausten perusteella joukkoliikenteen koetaan toimivan Helsingissä hyvin. Ongelmien koetaan keskittyvän enemmän Espooseen ja Vantaalle ja etenkin poikittaislinjojen joustoon. Vastauksissa kaivataan monipuolisempaa (pitkien välimatkojen) poikittaisliikennettä, tiheämpiä vuorovälejä, vaihtojen sujuvuutta, ruuhka-aikojen lisävuoroja, parempia lähilinjoja, helppoa liityntäpysäköintiä sekä laajempaa metroverkkoa ja kattavampaa raideliikennettä. PERUSTELU Ruuhka-aikoihin tulee saada lisävuoroja. Metroverkko laajemmaksi. Esteettömyys. Monipuolisempi (pidempien välimatkojen) poikittaisliikenne. Paremmat lähilinjat. Lippujen hinnat edullisemmiksi, mukaan lukien seutulippu. Joukkoliikenne maksaa liikaa. Tarvitaan kattavampi raideliikenne, länsimetro ja sen haarauttaminen. Vähemmän Sight seeing reittejä, enemmän suoria linjareittejä nopeuttamaan liikkumista yksityisautoon verrattuna. Osa paikoista on katveessa. Espoon linjojen matka-ajat ovat törkeän pitkiä/linja. Tavoitteena ympäristöystävälliset ja kattavammat palvelut sekä alhaiset hinnat, vaihtojen sujuvuus, aikataulujen pitävyys (VR!), tiheät vuorovälit, helppo liityntäpysäköinti. ESIINTYVYYS

9 Vastaajat toivovat vähemmän julkisen liikenteen sight seeing-reittejä ja enemmän nopeita suoria reittejä. Osa paikoista on katveessa. Parempien reittiyhteyksien lisäämisen koettaisiin lisäävän joukkoliikenteen käyttäjiä. Esimerkiksi Espoon linjojen matka-ajat ovat erään vastaajan mukaan törkeän pitkiä per linja. Aikataulujen pitävyys koetaan etenkin VR:llä ongelmaksi. Aikataulutuksen kehittämiseksi ja järkeistämiseksi toivotaan enemmän matkustajakyselyjä. Junissa ja busseissa pitää päästä myös istumaan, ja siksi etenkin Kauniaisten ja Espoon välille toivotaan lisää junavuoroja. M-junien toivotaan kulkevan klo asti ja myös kesällä 10 minuutin välein. Myös lentokentältä tulee saada paremmat yhteydet Espooseen. Myös esteettömyys oli monelle vastaajalle tärkeä asia. Busseihin toivotaan tilaa kolmille rattaille. Samoin polkupyörille toivotaan busseissa kuljetusmahdollisuutta. Vastaajien mukaan myös edulliset lippujen hinnat on hyvin keskeinen asia. Joukkoliikenteen koetaan maksavan liikaa. Maksupolitiikan osalta jotkut vastaajat esittävät juniin ja metroihin portteja liputta kulkemisen estämiseksi. Ruuhkamaksut mainitaan myös joukkoliikenteen toimivuutta parantavana keinona, kuten maksuton joukkoliikennekin. Useissa vastauksissa joukkoliikennettä vaaditaan otettavaksi kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi yksityisautoilun sijaan. Vastaajien mielestä joukkoliikenne toimii hyvin, kun infra saadaan kuntoon ja teiden kunnossapitoon panostetaan myös talvella. Tarvitaan joukkoliikenteen kokonaissuunnitelma ja poikittaislinjoille oikea suunnitelma sekä sitoutuminen niihin. Moottoriteiden päätepisteitä ehdotetaan siirrettäväksi kauemmas keskustasta. Jotkut toivovat lisää bussikaistoja toimintavarmuuden parantamiseksi. Joidenkin mielestä julkinen liikenne toimii hyvin, mutta toteaa valitsevansa hyötyliikunnan ja pyöräilyn. Eräs vastaava toteaa ajavansa omaa autoa, koska haluaa olla riippumaton aikatauluista. 8

10 II Kunnallinen terveydenhuolto Kysymys 3: Kun menet lääkäriin, menetkö pääsääntöisesti ja ensisijaisesti yksityiselle vai kunnalliselle terveysasemalle? yksityiselle 51% kunnalliselle 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.491, Hajonta: 1.118) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Pieni enemmistö (51%) ilmoittaa menevänsä pääsääntöisesti yksityiselle terveysasemalle. Yksityisen ja julkisen terveysaseman välillä valitseminen korreloi tilastollisesti merkitsevästi iän kanssa: nuoremmat vastaajat käyttävät huomattavasti useammin vain yksityisiä ja/ tai työterveyspalveluja, kun iäkkäämmät vastaajat valitsevat useammin kunnallisen terveysaseman Kun menet lääkäriin, menetkö pääsääntöisesti ja ensisijaisesti yksityiselle vai kunnalliselle terveysasemalle? yksityiselle kunnalliselle 15 Count vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 74- vuotias 9

11 Kysymys 4: Mikä saisi sinut käyttämään kunnallisia terveyspalveluja aina tarvittaessa? (avoin vastauskenttä) Julkisen terveydenhuollon palveluissa pääkaupunkiseudulla toivotaan pitkien odotusaikojen leikkaamista, ajanvarausjärjestelmän joustavuutta sekä resurssien lisäämistä, jotta hoitohenkilökunnalla olisi resursseja tarjota potilaille henkilökohtaista hoitoa. PERUSTELU ESIINTYVYYS Jos kunnalliseen ei joutuisi jonottamaan 29 Jos ei olisi työterveyshuoltoa, työterveyshuolto riittää 18 Ajanvaraus helpommaksi (puhelinjonotus koetaan vaikeaksi, pitäisi 10 voida varata netin kautta) Kunnallinen on halvin ja riittää/ ei ole varaa yksityiseen 10 Mahdollisuus päästä aina samalle lääkärille (esim. 5 Omalääkärijärjestelmä), parempi seuranta Kunnallisen palvelun laadun parantaminen, enemmän 3 erikoislääkäreitä ja henkilökohtainen hoito Selvästi suurin osa kyselyyn vastaajista kokee, että käyttäisi kunnallisia terveyspalveluja useammin, jos hoitoon ei tarvitsisi jonottaa päiväkausia. Useat vastaajat olivat saaneet lääkäriajan vasta viikkojen päähän ei-akuuteissa tapauksissa. Myös akuuteissa tapauksissa usea vastaaja koki jonottamisen ongelmaksi, koska hoidon saaminen julkisella puolella on koko päivän kestävä projekti: ensin aamulla mennään jonottamaan terveydenhoitajalle, joka ohjaa seuraavaksi lääkärille, joka sitten kokeisiin, kokeiden jälkeen jonotetaan taas takaisin lääkärille, joka lähettää erikoislääkärille, jolle taas jonotetaan jne. Vastauksista käy selvästi ilmi myös, että työssäkäyvät henkilöt ovat tyytyväisiä työterveyspalveluihin ja kokevat, ettei heillä ole tarvetta käyttää julkisen terydenhuollon palveluita. Toiset vastaajat taas toivovat kyllä voivansa käydä yksityisellä lääkärillä, mutta varat eivät riitä yksityisten palveluihin. Vastauksissa tulee selvästi ilmi se kahtiajako, joka työssäkäyvien ja työelämän ulkopuolella olevien välillä terveyspalveluissa vallitsee. Jonottamisen lisäksi itse ajanvaraus kunnallisella puolella koetaan vaikeaksi. Puhelimella ajanvaraus koetaan ongelmalliseksi, koska puhelinjonotus kestää liian kauan. Usea vastaaja toivoo kunnalliselle puolelle mahdollisuutta varata aika netin kautta, kuten monilla yksityisillä lääkäriasemilla on tapana. Myös hoidon ja seurannan jatkuvuus koetaan asiaksi, joka madaltaisi kynnystä hakeutua hoitoon kunnallisenne puolelle yksityisen sijaan. Vastaajat toivovat mahdollisuutta päästä aina samalle lääkärille (esim. omalääkärijärjestelmä) sekä hoidon parempaa seurantaa. Nyt moni vastaaja kokee, että terveyskeskuksella on aina eri lääkäri, jo annetusta hoidosta ei ole tietoa ja seurannan puutteen vuoksi hoidossa ei päästä eteenpäin. Vastaajat uskovat myös suoraan tai helpommin erikoislääkärille pääsyn madaltavan kynnystä hakeutua hoitoon kunnalliseen terveydenhoitoon. 10

12 III Kohtuuhintainen asuminen ja valmius maksaa vuokraa tai lainanlyhennystä Kysymys 5: Löytyykö pääkaupunkiseudulta kohtuuhintaisia asuntoja? 1= ei ollenkaan, 5= erittäin hyvin 1 32% 2 48% 3 14% 4 5 en osaa sanoa 1% 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.856, Hajonta: 0.769) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Todella usea (80%) kyselyyn vastannut kokee, että pääkaupunkiseudulta on vaikeaa tai todella vaikeaa löytää kohtuuhintaisia asuntoja. Vain 2% vastaajista kokee, että kohtuuhintainen asunto löytyy usein tai aina. 4% vastaajista ei osaa antaa vastausta. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi vastaajien tulotason kanssa. Vain nettona kuussa tienaavien ryhmässä on vastaajia, jotka kokevat kohtuuhintaisia asuntoja löytyvän usein tai aina. Varsinkin nettona tienaavien ryhmässä ollaan tyytymättömiä kohtuuhintaisen asumisen tilanteeseen pääkaupunkseudulla. 11

13 Nettotulot (käteen jäävä tulo verojen jälkeen) yli Bars s how Modes <b>5. Löytyykö pääkaupunkiseudulta kohtuuhintaisia asuntoja?</b> Kysymys 7: Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan asunnostasi vuokraa tai lainanlyhennystä enimmillään kuukaudessa? alle yli % 3% 0% 0% 8% 16% 23% 31% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.533, Hajonta: 1.699) (Vastauksia: 105 / 0 (0%)) Vastaajista 24% on valmiita maksamaan vuokraa tai lainanlyhennystä 500 asti, 54% kuussa, 17% kuussa ja vain 6% yli 1500 kuussa. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi nettotulojen kanssa niin, että enemmistö nettona kuukaudessa tienaavista on valmiita maksamaan vuokraa tai lainanlyhennystä kuussa, kun tienaavien luokassa enemmistö on valmiita maksamaan asumisesta kuukaudessa. Vastausten hajonta on kuitenkin suurta varsinkin eniten tienaavien joukossa. 12

14 Count Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan asunnostasi vuokraa tai lainanlyhennystä enimmillään kuukaudessa? alle yli

15 IV Pankkipalvelut, ruokaostokset ja eettinen kuluttaminen Kysymys 6: Ovatko pankkipalvelut helposti saatavilla asuinpaikkasi lähellä? 1= ei ollenkaan, 5= erittäin hyvin 1 6% % 20% % 27% en osaa sanoa 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.606, Hajonta: 1.202) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Pankkipalveluihin ja niiden läheiseen sijaintiin pääkaupunkiseudulla ollaan vastausten perusteella tyytyväisiä. Yli 50% vastaajista kokee pankkipalveluiden oleva hyvin tai erittäin hyvin saatavilla, kun vastaajista vain 20% kokee, ettei niitä ole tarpeeksi helposti saatavilla. Vastaukset eivät korreloi tilastollisesti merkitsevästi minkään selittävän muuttujan, kuten iän, kanssa. Kysymys 10: Pyritkö keskittämään ruokaostoksesi tiettyyn kaupparyhmään? 1= en koskaan, 5= hyvin usein % 15% % 34% 5 13% en osaa sanoa 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.25, Hajonta: 1.169) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) 14

16 Ruokaostosten keskittämisessä suurin vastaajaryhmä ovat henkilöt, jotka pyrkivät keskittämään ruokaostoksensa usein. Täysin ilman bonuskortteja on vain 10% vastaajista. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi iän kanssa niin, että nuoret pyrkivät keskittämään ostoksensa vain harvoin, vuotiaat silloin tällöin ja vanhemmat vastaajat usein <b>10. Pyritkö keskittämään ruokaostoksesi tiettyyn kaupparyhmään?</b> Count vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 74- vuotias Kysymys 11: Mikä on tärkein yksittäinen tekijä kauppaa valitessasi? läheisyys 48% halpa hinta laatu 19% 20% jokin muu tekijä 11% en osaa sanoa 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 2.0, Hajonta: 1.517) (Vastauksia: 106 / 0 (0%)) Ehdottomasti tärkein yksittäinen tekijäksi kauppaa valittaessa pääkaupunkiseutulaisilla oli läheisyys. Kaupan pitää löytyä kodin läheisyydestä tai kotimatkan varrelta. 15

17 Kysymys 12: Pyrkisitkö ottamaan kulutuspäätöksissäsi huomioon eettiset arvot, jos tietoa eri tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla? Kyllä 69% Ei En osaa sanoa 17% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.463, Hajonta: 1.243) (Vastauksia: 108 / 0 (0%)) Melkein 70% vastaajista olisi kiinnostuneita ottamaan kulutuksessaan paremmin huomioon eettiset arvot, jos tietoa tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla. Vain 17% kokee, ettei tällainen tieto vaikuttaisi heidän kulutuspäätöksiinsä. Vastaukset korreloivat tilastollisesti merkitsevästi sukupuolen kanssa niin, että naisista huomattavan suuri osa kokee, että tieto vaikuttaisi, kun miehistä vain aavistuksen suurempi enemmistö uskoo tiedon vaikuttavan kulutuspäätöksiinsä Pyrkisitkö ottamaan kulutuspäätöksissäsi huomioon eettiset arvot, jos tietoa eri tuotteiden eettisyydestä olisi pare Kyllä Ei En osaa sanoa Count mies nainen en halua vastata 16

18 Vastauksia luettaessa tulee kuitenkin pitää mielessä, että vastaajista 73% on naisia ja 25% miehiä. Selvää kuitenkin on, että eettinen kuluttaminen kiinnostaa naisia keskimäärin huomattavasti enemmän kuin miehiä. 17

19 Yhteenveto Ruuhkamaksukysymyksessä vastaajat jakaantuvat kahteen leiriin: niihin, jotka näkevät ruuhkat rajoittamisen arvoisena ongelmana ja niihin, joiden mielestä ruuhkat ovat hetkellisiä. Ruuhkien rajoittamista kannattavat asuvat useammin Helsingissä ja vastustajat muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Sekä kannattajat että vastustajat näkevät joukkoliikenteen kehittämisen tärkeänä tekijänä ruuhkien purkamisessa, mutta näkemyseroja on siinä, kuinka joukkoliikenne rahoitettaisiin: ruuhkamaksujen kannattajat näkevät ruuhkamaksut keinona rahoittaa parempi joukkoliikenne, kun vastustajat taas kokevat, ettei ruuhkamaksuja voida alkaa periä, koska joukkoliikenne ei toimi. Vastausten perusteella joukkoliikenteen koetaan toimivan Helsingissä hyvin, mutta Espoossa ja Vantaalla huonommin. Vastauksissa kaivataan monipuolisempaa (pitkien välimatkojen) poikittaisliikennettä, tiheämpiä vuorovälejä, vaihtojen sujuvuutta, ruuhka-aikojen lisävuoroja, parempia lähilinjoja, helppoa liityntäpysäköintiä sekä laajempaa metroverkkoa ja kattavampaa raideliikennettä. Useissa vastauksissa joukkoliikennettä vaaditaan otettavaksi kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi yksityisautoilun sijaan. Kunnallisia terveydenhuoltopalveluita käyttävät erityisesti vanhemmat ikäluokat ja yksityisiä nuoremmat. Vastauksista käy selvästi ilmi myös, että työssäkäyvät henkilöt ovat tyytyväisiä työterveyspalveluihin ja kokevat, ettei heillä ole tarvetta käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Toiset vastaajat taas toivovat kyllä voivansa käydä yksityisellä lääkärillä, mutta varat eivät riitä yksityisten palveluihin. Julkisen terveydenhuollon palveluissa pääkaupunkiseudulla toivotaan pitkien odotusaikojen leikkaamista, ajanvarausjärjestelmän joustavuutta sekä resurssien lisäämistä, jotta hoitohenkilökunnalla olisi resursseja tarjota potilaille henkilökohtaista hoitoa. Yksittäisenä parannuskeinona esille nousee erityisesti ajan varaaminen itse netin kautta. Kohtuuhintaisia asuntoja koettiin löytyvän pääkaupunkiseudulta heikosti. Nettotuloina alle 2000 kuussa tienaavat olivat yleisimmin valmiita maksamaan asumisesta vuokran tai lainanlyhennyksen muodossa , kun yli 2000 kuukaudessa tienaavat olivat valmiita maksamaan asumisesta kuukaudessa. Pankkipalveluiden saatavuuteen oltiin tyytyväisiä. Kauppaa valittaessa tärkein yksittäinen tekijä oli kaupan läheisyys. Ruokaostosten keskittämisestä havaittavissa oli, että nuoret pyrkivät keskittämään ostoksensa harvemmin ja vanhemmat useammin. Naiset olisivat miehiä huomattavasti useammin kiinnostuneita kuluttamaan eettisemmin, jos tietoa tuotteiden eettisyydestä olisi paremmin saatavilla. 18

20 Liitteet Liite 1: Kaikki vastaukset Kysymys 2: Kerro, miksi ruuhkamaksuja tulisi periä TAI ei tulisi periä? Pääkaupunkiseudulla on hyvä julkinen liikenne, ja yksityisautoilua tulisi vähentää sekä ruuhkien että ilmanlaadun vuoksi. Koska suomi viimeisiä EU missä jossa näitä _ei_ peritä. Suomi ei kauttakulkuliikenteestä saa mitään koska Venäläisillä / balteilla omat bensat matkassa. Tanskalle ei ongelma veloittaa eikä muillakaan. Suomi haluaa olla maailman sosiaaliaputoimisto, Yksyisautoilijoita verotetaan Suomessa jo ennestään raskaasti Yksityisautoilua tulisi vähentää ja saada ihmiset käyttämään joukkoliikennettä. maksuilla tiet voidaan pitää paremmassa kunnossa. ehkä turhat ajelut jää pois. Vi har ingen trängsel i huvudstadsregionen, gå till Mellaneuropeiska storstäder och se på trängsel. Åndå löper trafiken bättre där på vissa ställen än i huvudstadsregionen. Poikittaisliikenne haja-asutusalueilla ei vielä palvele riittävästi, ilman autoa ei pärjää etenkään klo 17 jälkeen harrastuksiin. Ydinkeskustan tuntumassa ruuhkamaksu olisi perustellumpi, kun liityntäpysäköinti järjestetään hyvin. Meillä on aika hetkelliset ruuhkat. en usko, että sillä olisi kovin suurta vaikutusta. Jos joukkoliikenteen lippujen hinnat alennettaisiin esim 2 euroa/kerta, niin sillä voisi olla paremmin vaikutusta ruuhkien alentamiseen. För renare luft och mindre trafik och buller Joillekin auton käyttö on välttämätöntä työhön pääsemiseksi. Poikittaisliikenne pääkaupunkiseudulla vaikeaa. Koska joukkoliikenne ei pysty palvelemaan sellaisia henkilöitä, jotka tarvitseva esimerkiksi suuria/paljon työkaluja töissään. Kaikki eivät siis pysty käyttämään joukkoliikennettä hyväkseen. (Joukkoliikenne taitaa takuta muutenki varsinkin talvella, mm. junat, pystyisikö se palvelemaann suurempaan määrän käyttäjiä..ei taida resurssit riittää.) Ruuhka maksut eivät vaikuttaisi millään tavalla. Minska privat bilism och främja kollektivtrafiken pga miljön. Helsingin keskusta-alueen kadut eivät tästä enää levene. Jo nyt liikenne sinne on ruuhkautuvaa ja pääkaupunkiseudun asukasmäärien kasvaessa lähiseuduilla tilanne tulee vain pahenemaan. Ainoa ratkaisu on parantaa joukkoliikennettä 19

21 siinä määrin, että autoja on vähemmän liikenteessä. Ruuhkamaksu sekä mahdollistaa joukkoliikenteen rahoitusta, että siirtää osan ihmisistä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tilanne on siis voitollinen sekä joukkoliikenteen rahoituksen, että liikenteen kokonaismäärän pudottamisen kannalta. Mikäli se voidaan toteuttaa järkevästi, ja tarjotaan samalla hyvät joukkoliikenne- ja liityntäpysäköintimahdollisuudet, liikenteen sujuvuus paranee. yksityisautoilu lisääntyy holtittomasti ja uusia väyliä pitää rakentaa koko ajan. Espoon kaupunkirakennetta tulee samalla tiivistää, jotta julkinen liikenne saadaan toimimaan. Metsän keskelle rakennetut pientaloalueet lisäävät yksityisautoilua. Kun asutaan kaupungissa ei voi samanaikaisesti vaatia itselleen myös maaseutuasumisen etuja. No ei nyt köyhiltä tartte aina vaan lisää ja lisää periä kaikenmaailman maksuja. Liikennejärjestelyjen kehittämisessä tulisi ensisijaisesti panostaa julkisen liikenteen sujuvuuden ja helppokäyttöisyyden kehittämiseen, ei ruuhkamaksujen kaltaisiin rangaistuskeinoihin. Hillitsisi autoilua ja kattaisi sen kuluja. Ruuhkamaksut rasittaisivat huomattavassa määrin lapsiperheitä, joilla päivä rytmittyy lasten tarhojen, koulujen ja harrastusten mukaan. maksu tasaisi liikennehuippuja Turha rakentaa täysin uutta järjestelmää kun keinoja on muitakin. Joukkoliikenteelle paremmat yhteydet, liityntäpysäköinti etc. Bensan hintaa voi nostaa, pyöräteitä rakentaa lisää, parkkeeraamisesta keskustassa veloittaa lisää (esim tällä hetkellä uusia asuntoja rakentaessa pitää varata 1 parkkipaikka 130 neliötä kohti - Helsingin keskustassa! Kämpät kallistuu parkkipaikkojen hinnan takia ja autoilija kiittää kun muut maksaa nekin kulut. Yksityisautoilua on aivan liikaa, jos ruuhkamaksu saisi autoilijat miettimään muita vaihtoehtoja. Toki esim. Espoossa on alueita, joissa joukkoliikenne ei toimi riittävän hyvin ja siksi on pakko käyttää omaa autoa. Mutta maksu ei kuitenkaan saisi olla mitään 10 euron luokkaakaan per kerta. Joku kohtuus siihenkin. Jotta ihmiset oikeasti alkaisivat miettiä muita tapoja kulkea pävittäisiä matkojaan kuin yksityisautoilu. Joukkoliikenne pitää saada houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi eli käyttäjämäärä nousuun ja sitä kautta paremmat reittiyhteydet. Mielestäni on jo aika alkaa suunnittelemaan pääkaupunkiseutua alueeksi, jossa yksityisautoilu voitaisiin kieltää osittain tai kokonaan. Esimerkiksi Helsingin keskustassa voitaisiin jo rajoittaa yksityisautoilua roimasti. Kannatan halpaa tai jopa ilmaista joukkoliikennettä sekä vihreitä arvoja sen kehittämisessä. 20

22 Ruuhkamaksu voisi olla askel oikeaan suuntaan. Toki julkisen liikenteen maksuja tulisi alentaa; nykyisellään esimerkiksi Vantaan sisäisestä liikenteestä maksettava 2.80 on aivan liian kallis alimmille tuloluokille. Metro-juna-pikaraitiotieverkko tulee olla tiheä ja helposti saavutettavissa, Lisää nopeita raidelinjoja, jotka risteävät nykyisen kanssa esim MetroPitäjänmäki- Munkkivuori-Munkkiniemi-Meilahti-Töölö-Ruoholahti-Jätkäsaari-Ullanlinna- Eteläsatama-Katajanokka-Laajasalo-Herttoniemi ja pikaraitiotie Haukilahti- Westend-Länsiväylä- Keilaniemi-Tapiola-Tapiolan urheilupuisto-mankkaa- Suurpelto-Suvela-Espoon keskus. Toisaalta kantakaupungissa tiheä ja runsas ratikkatarjonta + bussit vievät perille. Liityntäliikenne helpoksi käyttää, tarvitaan lumettomia pysäköintitaloja, joista lyhyt siirtyminen raidepysäkille, pysäköintimaksu voisi sisältää julkisen matkalipun jotta ei tarvitse monesti maksaa. olen alaikäinen, en tiedä Monet joutuvat työnsä takia käyttämään autoa. Espoossa sisäinen liikenne on vaikeaa ja erityisesti iltaisin hankalaa. i fråga om trafiken skulle människor mera använda allmänna kommunikationsmedel och medel för att upprätthålla/förbättra allmänna kommunikationsmedel skulle genom dessa tränselavgifter erhållas. Systemet borde dock vara flexibelt och avgifterna borde vara skäliga! Ruuhkamaksut ovat käytössä useissa Euroopan maissa, tekniikka on jo olemassa. Pk-seudulla joukkoliikenne on niin hyvin järjestetty, ettei yksityisautoilla ole tarvetta päästä keskustaan. Ja ne jotka haluavat ajaa autolla keskustaan, saavat sitten maksaa tästä lystistä. Helsingforsregionen är ett litet område med mycket lite trafikstockningar och alldeles tillräckligt med parkeringsplatser. I stället borde man satsa på kollektivtrafiken, AKTIVT motarbeta grov felparkering (hjullås, borttransportering etc) och underlätta cykling. Mera metro! Trängselavgifter blir en onödigt komplicerad lösning som säkert kostar mer än den ger rena pengar till kommunerna. Dessutom är den relevant endast för Helsingfors absoluta centrum, då kollektiva tvärtrafiken är så gott som obefintlig, att straffa bilförare för att köra längs ringvägarna är absurt. maksuilla ei paljon vaikutusta ruuhkiin. Ei oikeaa tarvetta ruuhkamaksuille, liikenne ei ole niin ruuhkautunutta. Länsimetro vielä tulee parantamaan liikennetilannetta. Joukkoliikenteen sujuvoinnin lisäämiseksi. Yksityisautoilun vähentäminen on myös ympäristöteko. Ruuhkamaksu yksityisautoilun hillitsemiseksi olisi periaatteessa kannatettava asia, mutta tähän mennessä esitetyt ratkaisut maksun keräämiseen eivät ole olleet toimivia. 21

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

OPISKELIJAN KAUPUNKI

OPISKELIJAN KAUPUNKI OPISKELIJAN KAUPUNKI Ideoita, uhkia ja mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen Tutkimusraportti Maria Rytkönen & Juhani Saari Esityksen tulokset Juhani Saari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-barometri

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-barometri Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-barometri 22.6.2017 Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri (MAL-barometri) mielipidekysely maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen tavoitteista

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa Teemu Koistinen LAMK Henkilöstölogistiikka MM-kisat 2017 Lahti Yksityisautoilun vähentäminen kaupunkialueella Fokus: Lahden ulkopuolelta autolla tulevien kisaturistien

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Aki Lindén Vallitseeko laiton tila?

Aki Lindén Vallitseeko laiton tila? Vallitseeko laiton tila? TOTEUTUVATKO SUOMEN TERVEYDENHUOLLOSSA KÄYTÄNNÖSSÄ TÄLLÄ HETKELLÄ LAINSÄÄTÄJÄN TARKOITTAMAT PERIAATTEET? Vastaukseni on: 1) osin toteutuvat aika hyvin, 2) osin eivät toteudu, mikä

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017

Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 07 Alustavat tulokset, kesäkuu 07 Kansalaiskyselyn vastaukset Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista?

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? 28 % 72 % Kyllä. Uskon, että potilas osaisi tehdä valinnan itse Ei. En usko, että potilas osaisi tehdä valintaa Kyllä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Miten kuntarajat vaikuttavat arkeesi? Kyselyn tulokset 7.8.2014

Miten kuntarajat vaikuttavat arkeesi? Kyselyn tulokset 7.8.2014 Miten kuntarajat vaikuttavat arkeesi? Kyselyn tulokset 7.8.2014 Yhteenveto Yhteensä vastauksia saapui 274 kappaletta 13.5. 31.7. välisenä aikana. Eniten vastauksia antoivat helsinkiläiset (22 %, 61 kpl),

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot