PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Kunnan edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, yhdistysten ja osakeyhtiöiden vuosikokouksiin sekä kutsuntalautakuntaan Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille * 34 Jätemaksutaksan tarkistaminen Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa Eduskuntavaalien 2011 ulkomainonta Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen Kunnan tilien käyttöoikeuden myöntäminen kunnanjohtaja Markku Hyttiselle Nuorten kesätyöllistämisen ehtojen vahvistaminen Eron myöntäminen Markku Hyttiselle sivistystoimenjohtajan virasta Tulojen ja menojen ylitys Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalilautakuntien täydentäminen Halkian ja Kirveskosken äänestysalueiden osalta 29 * 44 Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportti Lausunnon antaminen Mustijoen perusturvalautakunnalle Pornaisten terveysaseman avosairaanhoidon palvelujen määräaikaisesta kokonaisulkoistamisesta Effica-potilastietojärjestelmän toimitussopimuksen siirto Mäntsälän kunnalle / Mustijoen perusturvalle 32 * 52 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta 33 * 57 Kuntien ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Ilmoitusasiat Asia ei ole nähtävissä KUUMA-hallituksen jäsenten valitseminen vuosille Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 Sivu 27 Kuisma Risto puheenjohtaja Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka, poissa Sillanpää Jaakko Tanner Tuula, poissa Palmgren Vesa Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen Peltola Esko Tuula Tannerin varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Marttila Seija Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj vt. kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Janhunen ja Jaakko Sillanpää. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Sari Janhunen Jaakko Sillanpää PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 17 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Otteet: Seppo Yrtti, Kaj Mattila, Matti Kalsola, KUUMAtoimisto 3 Kunnanhallituksen jäsenten vaali Otteet: valituille ja KUUMA-toimistoon 4 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2011 Otteet: Uusimaa-lehti, Vartti Itä-Uusimaa sekä hallintokunnat 5 Valtuuston kokouksista tiedottaminen Otteet: Uusimaa-lehti, Vartti Itä-Uusimaa sekä hallintokunnat 6 Eron myöntäminen Matti Väisäselle luottamustoimista ja henkilöiden valitseminen hänen tilalleen Otteet: Ari-Pekka Hietapakka, tekninen lautakunta, Erja Palviainen, Mäntsälän Veden johtokunta Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien ja asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA KIINTEISTÖ- OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN, YHDISTYSTEN JA OSAKEYHTIÖIDEN VUOSIKOKOUKSIIN SEKÄ KUTSUNTALAUTAKUNTAAN Khall 18 Kunta on osakkaana seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä ja kiinteistöosakeyhtiöissä: - As. Oy Pornaisten Puistomäki - As. Oy Kirveskoski - As. Oy Pornaisten Niittyrinne - As. Oy Pornaisten Katajisto - Kiinteistö Oy Joukahaisentie 5 Kunnanhallitus on nimennyt edustajan ja varaedustajan seuraaviin vuosikokouksiin/yhtiökokouksiin/osuuskuntakokouksiin: - Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys - Porvoon kauppaoppilaitoksen yhtiökokous - Vesiosuuskunta Suonen osuuskuntakokous - Kutsuntalautakunta - Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokous - Vanhan Myllysillan yksityistien vuosikokous - Mäntsälä-Pornainen kulttuurimatkailu ry:n vuosikokous - Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous - Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous - Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous - Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n vuosikokous - Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous - Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous - Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum - Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokous Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajat ja varaedustajat edellä mainittuihin toimielimiin vuosiksi Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi ja varaedustajiksi seuraavat henkilöt: As. Oy Pornaisten Puistomäki - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen./..

5 Kunnanhallitus Khall 18./.. As. Oy Kirveskoski - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen As. Oy Pornaisten Niittyrinne - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen As. Oy Pornaisten Katajisto - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen Kiinteistö Oy Joukahaisentie 5 - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys - Tuula Tanner - varalla Esko Peltola Porvoon kauppaoppilaitoksen yhtiökokous - Liljan-Kukka Runolinna - varalla Kaj Mattila Vesiosuuskunta Suonen varsinainen kokous - Matti Kalsola - varalla Jaana Putus Kutsuntalautakunta - Jaakko Sillanpää - varalla Matti Kalsola Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokous - edustajaksi Jaana Putus - varaedustajaksi Liljan-Kukka Runolinna Vanhan Myllysillan yksityistien vuosikokous - edustajaksi Sari Janhunen - varaedustajaksi Kaj Mattila Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry:n vuosikokous - Markku Hyttinen - varalla Maria Saarinen./..

6 Kunnanhallitus Khall 18./.. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous - Tuula Tanner - varalla Risto Kuisma Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous - Seija Marttila - varalla Risto Kuisma Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous - Sari Janhunen - varalla Kaj Mattila Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n vuosikokous - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous - Seija Marttila - varalla Timo Kaikkonen Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous - Timo Kaikkonen - varalla Seija Marttila Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum - Markku Hyttinen - varalla Jukka Pietilä Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokous - Markku Hyttinen - varalla Seija Marttila Yhteistyötoimikunta - edustajaksi Seppo Yrtti, varajäsen Jaakko Sillanpää - edustajaksi Risto Kuisma, varajäsen Liljan-Kukka Runolinna

7 Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN ASETTAMINEN VUOSILLE Khall 19 Vuosina on ollut kunnanhallituksen asettamat seuraavat toimikunnat ja työryhmät: - Kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta - Kunniamerkkitoimikunta - Hallinnon kehittämistyöryhmä - Palkkatoimikunta - Elinkeinoasiainneuvottelukunta - Kuntaohjaustoimikunta - Edustaja Porvoon kaupungin musiikkiopiston yhteistyöryhmässä Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat kunniamerkkitoimikuntaa, hallinnon kehittämistyöryhmään, palkkatoimikuntaa, kuntaohjaustoimikuntaan sekä kunnan edustajat kunnan ja seurakunnan yhteiseen leirikeskustoimikuntaan ja elinkeinoasiainneuvottelukuntaan ja edustajan Porvoon kaupungin musiikkiopiston yhteistyöryhmään. Lisäksi kunnanhallitus nimeää muut tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. Kunnanhallitus nimeää valituista puheenjohtajan ja kokoonkutsujan. Kunnanhallitus esittää lisäksi, että seurakunta nimeää omat edustajansa kunnan ja seurakunnan yhteiseen leirikeskustoimikuntaan ja että Pornaisten Yrittäjäyhdistys nimeää omat edustajansa elinkeinoasiainneuvottelukuntaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat toimikunnat ja työryhmät: Kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta - Vapaa-aikasihteeri, kokoonkutsuja, asiantuntijajäsen - Terhi Niinikoski - Markku Rantala - Hannu Kolehmainen - Vesa Palmgren - Seppo Yrtti - Seija Marttila./..

8 Kunnanhallitus Khall 19./.. Kunniamerkkitoimikunta - Seppo Yrtti, kokoonkutsuja, puheenjohtaja - Kaj Mattila - Tuula Tanner - Seija Marttila Hallinnon kehittämistyöryhmä - Liljan-Kukka Runolinna, puheenjohtaja - Juha Virkki - Markku Rantala - Seija Marttila - Timo Kaikkonen Palkkatoimikunta - Risto Kuisma, puheenjohtaja - Seppo Yrtti - Jaana Putus - Seija Marttila - Timo Kaikkonen Elinkeinoasiainneuvottelukunta - Matti Kalsola - Markku Rantala - Risto Kuisma - Markku Hyttinen - Jukka Pietilä, asiantuntijana Yrittäjät nimeävät omat edustajansa. Kuntaohjaustoimikunta - Risto Kuisma, kokoonkutsuja - Seppo Yrtti - Jaana Putus - Markku Hyttinen - Seija Marttila, sihteeri Edustaja Porvoon kaupungin musiikkiopiston yhteistyöryhmään - Markku Hyttinen - varalla Marianne Lindblad Eteläisten kylien koulun rakennustoimikunta - Markku Hyttinen, kokoonkutsuja ja puheenjohtaja - Jukka Pietilä - Ulla-Maija Upola - Kaj Mattila - Seppo Yrtti - Terhi Niinikoski

9 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN Tekla 8 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy esittää, että sen omistajakunnat päättäisivät jätemaksutaksan tarkistamisesta päivätyn kirjeen mukaisesti. Taksaan perustuvien jätehuoltopalveluiden asiakashinnat nousisivat keskimäärin alle 0,5 %. Hinnankorotukset kohdistuvat kartongin erilliskeräämiseen, biojätteen erilliskeräämiseen yrityksistä ja laitoksista sekä vaihtolavakalustolla tyhjennettäviin sekajätesäiliöihin. Jätehuoltoyhtiö valmistelee Pornaisten pienjäteaseman rakentamisen aloittamista Pornaisten Portin alueelle v aikana. Ympäristölupahakemuksen kuulutusaika umpeutuu Kutsun mukana lähetetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n päivätty kirje liitteineen. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tarkistettu jätemaksutaksa hyväksytään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Tarkistettu jätemaksutaksa otetaan käyttöön alkaen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 20 Esityslistan mukana lähetetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n päivätty kirje liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA Khall 21 Kunnan hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntiin eikä vaalitoimikuntiin. Kunnanhallituksen edustaja on nimetty lisäksi yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Vuosina ovat kunnanhallituksen edustajina toimineet seuraavat henkilöt: - Sivistyslautakunta Liljan-Kukka Runolinna - Tekninen lautakunta Markku Rantala - Vapaa-ajanlautakunta Sari Janhunen - Yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta Tuula Tanner Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa vuosiksi sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, vapaa-ajanlautakuntaan sekä yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajansa vuosiksi lautakuntiin seuraavasti: - Sivistyslautakunta Liljan-Kukka Runolinna - Tekninen lautakunta Markku Rantala - Vapaa-ajanlautakunta Sari Janhunen - Yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta Tuula Tanner

11 Kunnanhallitus EDUSKUNTAVAALIEN 2011 ULKOMAINONTA Khall 22 Kuntaliitto on yleiskirjeellään 22/80/2010 suosittanut, että niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, ulkomainonta voitaisiin aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Aiemmissa vaaleissa kunta on pystyttänyt vaalimainoskehikot Aktia Pankin vastapäätä olevan parkkialueen reunaan. Asemakaava-alueella (Koskitie-Kulmatie välinen alue) ei vaalimainoksia ole saanut asettaa muualle. Aktia pankin edustaja on ilmoittanut, että aiempien vuosien käytäntö voi jatkua. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että eduskuntavaalien ulkomainonta voi alkaa Vaalimainoskehikot pystytetään Aktia Pankin vastapäätä olevan parkkialueen reunaan. Asemakaava-alueella (Koskitie-Kulmatie välinen alue) ei vaalimainoksia saa asettaa muualle. Tekninen toimisto huolehtii vaalimainoskehikoiden paikalleen asettamisen sekä asemakaava-alueella muualle kuin vaalimainoskehikoihin asetettujen vaalimainosten poistamisen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN Khall 23 Pornaisten kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa valinnut kunnanjohtajan virkaan filosofian maisteri Markku Hyttisen. Markku Hyttinen on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä, että hän ottaa Pornaisten kunnanjohtajan viran vastaan lukien. Markku Hyttinen on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Hyväksyttävään lääkärintodistukseen nojautuen kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan vaalin. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee, että Markku Hyttinen aloittaa Pornaisten kunnanjohtajan virassa Kunnanjohtaja Markku Hyttisen kuukausipalkaksi (kokonaispalkka) kunnanhallitus vahvistaa 6.500,00 kuukaudessa. Johtajasopimus tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13 Kunnanhallitus KUNNAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNANJOHTAJA MARKKU HYTTISELLE Khall 24 Kunnanjohtaja Markku Hyttinen ottaa kunnanjohtajan viran vastaan Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan tilien (Porvoon Osuuspankki, Sampo-pankki, Aktia Säästöpankki) käyttöoikeuden kunnanjohtaja Markku Hyttiselle lukien. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

14 Kunnanhallitus NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN EHTOJEN VAHVISTAMINEN Khall 25 Valtuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa on työllisyyden hoitoon varattu :n määräraha. Kyseiseen määrärahaan sisältyy nuorten työllistämisraha sekä yrityksille nuorten työllistämisestä maksettava tuki. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää työllistää vuotiaita koululaisia, opiskelijoita ja nuoria välisenä aikana kunnan omissa töissä tai kunnan alueella olevien yritysten ja yhteisöjen sekä yksityisten palveluksessa seuraavin ehdoin: - kunnan töissä työllistetään enintään 15 henkilöä - yrityksille myönnetään tukea 350,00 /kk/työntekijä, kuitenkin enintään kaksi työllistettävää/yritys - tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksukuittia vastaan, palkanmaksukuitit tulee toimittaa kuntaan viimeistään mennessä - nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 700,00 /kk - lopullinen päätösvalta ja harkinta työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä on kunnalla - kunnan omissa töissä työllistettävien nuorten työjakso on samoin enintään 1 kuukausi (20 työpäivää/työntekijä) ja palkka keskimäärin 700,00 /kk - työtä nuorille tarjoavat ja kunnan töihin pyrkivät nuoret jättävät hakemuksensa kunnantoimistoon mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella - työntekijän tulee täyttää 16 vuotta kuluvan vuoden aikana Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU HYTTISELLE SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRASTA Khall 26 Sivistystoimenjohtaja Markku Hyttinen pyytää päivätyllä kirjeellä eroa sivistystoimenjohtajan virasta lukien, koska hänet on valittu Pornaisten kunnanjohtajan virkaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Markku Hyttiselle myönnetään ero sivistystoimenjohtajan virasta lukien. Sivistystoimenjohtajan viran tehtävien hoitoa koskeva esitys käsitellään kunnanhallituksessa pidettävässä kokouksessa. Tehtävän hoitoa koskeva päätös viedään tiedoksi valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta TULOJEN JA MENOJEN YLITYS Sivltk 2 Sivistystoimessa toteutettiin vuoden 2010 aikana toiminnallisia muutoksia, joita olivat esikoululaisten iltapäivähoidon järjestäminen koulujen yhteyteen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan tuottaminen omana toimintana niin ikään koulujen yhteydessä. Lisäksi erityisesikoululaiset sijoitettiin integroituina päiväkodista esikoululaisten ryhmiin. Näistä seurasi luonnollisesti menolisäyksiä, jotka eivät olleet 2009 syksyllä laaditussa talousarviossa mukana. Kyseiset muutokset rahoitettiin pääasiassa toiminnoista saatavilla tuloilla eli Mustijoen perusturvalle myytiin iltapäivähoito ja vanhemmilta kerättiin iltapäivätoiminnasta asiakasmaksuja. Lisäksi koulutoimeen haettiin valtiolta lisärahoitusta opetusryhmien pienentämiseen, oppimisen erityisentuen kehittämiseen sekä perusopetuksen laadun kehittämiseen. Haku tuotti tulosta yhteensä euroa. Hankerahoilla on katettu palkkakuluja ja tehty hankkeeseen liittyviä hankintoja sekä järjestetty koulutusta. Edellä mainittuja tuloja ei hoidon ja toiminnan osalta voitu syksyllä 2009 arvioida. Hankerahojen ja avustusten kohtalo ratkesi pitkin vuotta ja jokainen omalla, hakemuksesta poikkeavalla summalla. Lopullinen tulojen määrä varmistui vasta joulukuussa, kun selvisi kuinka paljon hankerahoista siirtyy käytettäväksi vuonna Sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan noin euron menoylityksen ja euron tulojen ylityksen vuoden 2010 osalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Markku Hyttinen, puh Sivistyslautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Khall 27 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakunnan esitys hyväksytään../..

17 Kunnanhallitus Khall 27./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN TÄYDENTÄMINEN HALKIAN JA KIRVESKOSKEN ÄÄNESTYSALUEIDEN OSALTA Khall 28 Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 10 nimennyt vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Valinnan jälkeen on tullut ilmi, että Halkian äänestysalueen vaalilautakuntaan jäseneksi nimetyllä Matti Leivojalla ja 3. varajäseneksi nimetyllä Ritva Hoffrénilla sekä Kirveskosken äänestysalueen vaalilautakuntaan 1. varajäseneksi nimetyllä Jukka Turusella ei ole mahdollisuutta toimia vaalilautakunnissa, joten heidän tilalleen tulee nimetä uudet henkilöt. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Halkian äänestysalueen nro 1 vaalilautakuntaa yhden jäsenen ja 3. varajäsenen sekä Kirveskosken äänestysalueen nro 3 vaalilautakuntaan 1. varajäsenen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus nimesi Halkian äänestysalueen vaalilautakuntaan Matti Leivojan tilalle Sari Sillan ja Ritva Hoffrenin tilalle 3. varajäseneksi Kaija Temmilän sekä Kirveskosken äänestysalueen vaalilautakuntaan Jukka Turusen tilalle 1. varajäseneksi Pekka Villasen.

19 Kunnanhallitus KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN LOPPURAPORTTI Khall 29 Aloitteen kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen tekemiseen teki Vantaan kaupunginvaltuusto Selvitys tehtiin Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyönä. Tavoitteeksi asetettiin yhteisesti selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen huomioon hallinnon tehostuminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus. Selvitys tehtiin työryhmissä, jotka koostuivat kaupunkien asiantuntijoista (yhteensä 109 henkilöä). Selvitystä ohjasi ja seurasi kuntien ja kuntaryhmien luottamushenkilöistä koostuva poliittisesti edustava seurantaryhmä. Selvityksen ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata ja valvoa selvityksen toteuttamista. Ohjausryhmään kuuluivat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat, KUUMA-seudun ja kuntaryhmä Nelosten edustajat sekä Uudenmaan maakuntajohtaja. Ohjausryhmän alaisuudessa toimi valmistelusihteeristö. Selvityksen tukipalvelut tulivat Vantaan kaupungilta. Uudenmaan liitto on tukenut selvityksen toteutusta taloudellisesti. Selvitys toteutettiin seurantaryhmän hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti. Helsingin seudun nykytilan kuvaus ja kehitystarkastelu valmistui keväällä Työryhmien loppuraportit valmistuivat syksyllä Loppuraportit sisältävät työryhmien teemojen nykytilan seudullisen tarkastelun sekä arvion kasiportaisen seutuhallinnon eduista ja haitoista. Työryhmät arvioivat kaksiportaisen seutuhallinnon palvelutuotannon mahdollisuudet ja laajuudet sekä edut ja haitat. Sosiaali- ja terveyspalvelut työryhmä sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri, liikunta- ja vapaa-ajan työryhmä eivät pitäneet kaksiportaista seutuhallintoa tarpeellisena, vaikkakin yhteistyötä seudulla voidaan monella tapaa lisätä. Maankäyttö-, asumis-, liikenne- ja ympäristö työryhmä esitti, että Helsingin seudulle tulisi laatia nykyistä maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi metropolikaava, siihen sisältyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä asuntotuotanto-ohjelma. Valmisteluorganisaatio koottaisiin Uudenmaan liitosta, HSL:stä ja HSY:stä sekä kunnista. Metropolikaavan ja aiesopimuksen voisi hyväksyä Helsingin seudun yhteistyökokouksen pohjalta kehitetty toimielin. Seudun kansainvälistä kilpailukykyä pohtinut työryhmä piti tärkeänä, että syntyisi uusi seudullinen toimija, joka ottaa vastuulleen HSY:n, HSL:n ja ELY:n tehtävät MAL-ryhmän esittämällä tavalla sekä nykyiset maakuntaliiton tehtävät../..

20 Kunnanhallitus Khall 29./.. Demokratiaa pohtinut työryhmä nosti esille mahdollisen seutuhallinnon päätöksenteon, organisaatiorakenteen ja asukasvaikuttamisen näkökohtia eri seutuhallintovaihtoehdoissa. Seudun kuntataloutta ja tukipalveluja pohtineen työryhmän mielestä yhteistyön lisääminen tukipaluissa ei edellytä yhteisen seutuhallinto-organisaation perustamista, vaan se voidaan tehdä nykykaltaisilla yhteistyömalleilla ja totesi myös, ettei seutuhallinnon toimintojen rahoitukseen ole olemassa vero- tai valtionosuuslainsäädäntöä. Työryhmien työn tulokset koottiin ohjausryhmän alaisuudessa valmistelusihteeristön toimesta kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportiksi, mikä julkistettiin Raportin tiivistelmän mukaan seurantaryhmä pitää tärkeänä, että Helsingin seudun 14 kuntaa valmistellessaan 2011 yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita ottavat kantaa maankäytön, asumisen, liikenteen, ympäristöasioiden ja muiden mahdollisten seututasolla valmisteltavien ja käsiteltävien asioiden laajuuteen, uuden seudullisen toimielimen tarpeeseen tai olemassa olevien toimielimien tehtävien laajentamiseen. Kaikkien selvitystyössä mukana olevien kuntien valtuustoille järjestettiin asiasta yhteinen informaatiotilaisuus Tilaisuuden materiaalit, raportit ja muuta asiaan liittyvää löytyy osoitteesta Helsingin seudun yhteistyö-kokouksessa joulukuussa esitettiin jatkokäsittelystä seuraavaa aikataulunäkemystä: - kuntakohtaisia linjauksia pohdittaisiin tammi-helmikuun aikana - kuntaryhmäkohtaisia (Kuuma-kunnat ja pääkaupunkiseudun kunnat) linjauksia helmi-maaliskuun aikana - kuntaryhmien keskeiset neuvottelut käytäisiin maalis-huhtikuun aikana ja - tavoitteena on kuntien yhteisen näkemyksen syntyminen seutuasioista seuraaviin hallitusneuvotteluihin, kuten raportin yhteenvedossa on todettu. Esityslistan mukana lähetetään kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportti Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi../..

21 Kunnanhallitus Khall 29./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN MUSTIJOEN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE PORNAISTEN TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON PALVELUJEN MÄÄRÄAIKAISESTA KOKONAISULKOISTAMISESTA Khall 30 Mustijoen perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksessaan Pornaisten terveysaseman avosairaanhoidon palvelujen määräaikaista kokonaisulkoistamista ja päättänyt pyytää asiasta Pornaisten kunnanhallituksen lausunnon mennessä. Mustijoen perusturva lautakunta on lähettänyt Pornaisten kunnalle seuraavan pöytäkirjanotteen: Mustijoen perusturva irtaantui Hankintapalvelukeskuksen koordinoimasta ostopalvelulääkäreiden yhteiskilpailutuksesta, koska kilpailutus ei vastannut Mustijoen perusturvan tarpeita. Pornaisten terveysasemalle ei ole saatu rekrytoitua vakituisia lääkäreitä. Pornaisten lääkäripalvelut on tällä hetkellä järjestetty ostopalvelusopimuksella siten, että Mediverkko tuottaa yhden lääkärin toimitustakuulla. Yhden lääkärin lisäksi Mediverkko toimittaa lisää lääkäreitä, jos ko. yrityksellä on lisälääkäreitä meille tarjolla. Pornaisten lastenneuvola- ja koululääkärin palvelut saadaan turvattua virkalääkärin toimesta, kun uusi virkasuhteeseen valittu lääkäri aloittaa työnsä Pornaisten terveysasemalle ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu rekrytoitua lääkäriä suoraan virkasuhteeseen. Mustijoen perusturvan palvelustrategiaan kuuluu vaihtoehtoisten tuotantotapojen etsiminen. Pornaisten suun terveydenhuollon palvelut on ulkoistettu ja väestön palvelutarve on näiden palveluiden osalta turvattu. Lääkäripalvelut voidaan järjestää 1) omana tuotantona, 2) käyttämällä vuokralääkäreitä (nykyinen malli) tai 3) ulkoistamalla palvelukokonaisuus. Eri vaihtoehdoista on tehty alustavat laskelmat. Edullisin vaihtoehto on oma tuotanto, seuraavaksi edullisin palvelukokonaisuuden ulkoistus (liittyy 5 %:n alv-palautukseen) ja kallein nykyinen vuokralääkärivaihtoehto. Hoidon jatkuvuus ja pysyvät työntekijät on keskeinen tavoite perusterveydenhuollon palvelujen laadun takaamiseksi. Pidempiaikaisella ulkoistus- tai toimitustakuu-sopimuksilla saadaan todennäköisesti turvattua hoidon jatkuvuus vähintään sopimuskauden ajaksi. Palvelukokonaisuuden ulkoistamisella tarkoitetaan sekä lääkäri- että hoitajatyövoiman hankkimista vastaanotolle ostopalveluna. Tämä edellyttää yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä kunnan nykyisen vakituisen henkilökunnan kanssa. Vakituinen henkilökunta voi halutessaan siirtyä kunnan sisällä toisiin tehtäviin tai siirtyä palveluntuottajan työntekijöiksi ja jäädä virkavapaalle omasta tehtävästään. Tämä on huomioitava mahdollisessa tarjouspyynnössä../..

23 Kunnanhallitus Khall 30./.. Ensimmäinen tiedotustilaisuus ulkoistuksen mahdollisuudesta pidettiin joulukuussa Pornaisien terveysasemalla. Vakituisia työntekijöitä terveysasemalla on kolme (sairaanhoitaja, lähihoitaja ja terveyskeskusavustaja). Ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa yksi vakituinen oli paikalla. Muut olivat sijaisia. Huolenaiheeksi henkilökunnan taholta nousi Mäntsälän ja Pornaisten toimintamallien eriytymisen mahdollisuus. Mahdollisessa tarjouspyynnössä tämä on huomioitava. Palvelukokonaisuuden ulkoistuksen edut nykytilaan verrattuna: - Edullisempi hinta - Hoidon jatkuvuuden paraneminen - Helpompi mahdollisuus hoidon porrastuksen mukaiseen työnjakoon - Joustavampi ja nopeampi päätöksenteko - Yhteinen lähiesimies koko henkilökunnalle Palvelukokonaisuuden ulkoistuksen riskit nykytilaan verrattuna: - Toimintamallien eriytyminen Mäntsälän ja Pornaisten välillä - Resurssien siirtely Mäntsälän ja Pornaisten välillä ei ole yhtä joustavaa kuin nyt - Työehdot erilaiset eri yksiköissä - Palveluntuottaja ei noudata sopimusta - Tarjouspyyntöön ja sopimukseen mahdollisesti liittyvät ongelmat Tarjouspyynnössä ja sopimusluonnoksessa on varattava mahdollisuus palvelukokonaisuuden laajentamiseen. Alkuvaiheessa sopimus kattaisi avosairaanhoidon hoitaja- lääkäripalvelut, Aurinkomäen ja kotihoidon lääkäripalvelut sekä äitiys- ja ehkäisyneuvolan lääkäripalvelut. Perusturvalautakunnalle esitetään helmikuun kokouksessa, että 1) Käynnistetään hankintaprosessi Pornaisten terveysaseman avosairaanhoidon palvelujen kokonaisulkoistamiseksi yllä kuvatun mukaisesti määräaikaisesti kolmeksi (3) vuodeksi ja kahden (2) vuoden optiolla. 2) Käynnistetään yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut Pornaisten terveysaseman vastaanottotoiminnan vakituisen henkilökunnan kanssa. (Valmistelijat vs. johtava ylilääkäri Tuula Kock, Eija Rintala) Päätösesitys/perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että Pornaisten terveysaseman avosairaanhoidon palvelujen määräaikaisesta kokonaisulkoistamisesta pyydetään Pornaisten kunnanhallituksen lausunto mennessä. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen../..

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot