2013 Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2013 Toimintakertomus

2 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4 Peli poikki...4 Tiltti...5 Kehittäminen, seuranta ja hallinto...6 Kehittämistyö, osaamisen kertyminen ja levittäminen...6 Seuranta ja arviointi...6 Peliklinikan viestintä...7 Kansainvälinen toiminta...8 Peliklinikan henkilöstö ja hallinto...8 Talous...9 Liite 1 Hallinto Henkilöstö Peliklinikan johtoryhmän jäsenet Liite 2 Koulutus, markkinointi ja yhteistyö Liite 3 Asiakastilastot

3 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 2 Peliklinikka Toimintakertomus 2013 Peliklinikan toiminta-ajatus Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja kehittää monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja peliongelmaa työssään kohtaaville. Peliklinikan visio Peliklinikka on Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus. Peliklinikka 2013 Yleistä Peliklinikalla tarjotaan ja kehitetään keskitetysti matalan kynnyksen palveluita avohoitona, tuki- ja neuvontapalveluina, konsultaatiopalveluina, verkostotyönä sekä ryhmä-, vertais- ja parityöskentelymalleina. Osa asiakastyöstä toteutetaan puhelin- ja/tai verkkopalveluna. Vuoden 2013 aikana uusien asiakkaiden määrät ovat edelleen kasvaneet hieman kaikissa Peliklinikan palveluissa. Uudet aluepilottihankkeet käynnistyivät kevään aikana Kokkolassa ja Päijät-Hämeessä. Peliklinikka tukee hankkeita välittämällä omassa hankkeessa ja sen palveluissa saatua kokemusta ja osaamista. Asiakastyön vaikuttavuuden arviointi aloitettiin keväällä Peli poikki -ohjelmasta kehitettiin kasvokkaisen ja verkkotyöskentelyn yhdistävä versio, joka otettiin kokeilukäyttöön kevään aikana. Siinä asiakas puheluiden sijaan tapaa kahdeksan kertaa terapeuttia kasvokkain. Ohjelman oma-apuosuus ja vertaistuellinen foorumityöskentely tapahtuvat edelleen verkossa. Tiltissä kokeiltiin kirjallisuusterapiaryhmää sekä jatkettiin ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyölle rakentuvan vertaistuellisen toiminnan kehittämistä. Peliklinikan asiakkaat HUOM. Avohoito ) Uusia asiakkaita, 2) Asiakaskäynnit Tiltti ) Ensikäynnit, 2) Käynnit yhteensä Peluuri - Auttava puhelin ) Peliongelmapuhelut, 2) Kaikki vastatut - Pelivoimapiiri ) Uudet jäsenet, 2) Jäsenet yhteensä - Peli poikki ) Uudet rekisteröityneet, 2) Suorittaneet T Taulukko 1: Peliklinikan asiakasmääriä vuonna Lisää ks. liite 3. Peliklinikka on kumppanuussopimukseen perustuva kokeilu ( ), jossa ovat mukana; Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto sekä Sospedsäätiö. Sopimuskumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin omalla kumppanuussopimuksessa sovitulla panoksellaan tuottaen oman osansa Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. Avohoidosta vastaavat Helsinki ja Vantaa. THL rahoittaa Peli poikki -ohjelmaa ja maksaa kehittämiskoordinaattorin, tutkijan ja tiedottajan kulut sekä seurannan ja arvioinnin kustannukset. Peluurin toiminnan rahoitus tulee suomalaisilta rahapeliyhteisöiltä ja hallinnosta vastaavat Sininauhaliitto ja A-klinikkasäätiö. Tiltti on Sininauhaliiton RAY-rahoitteinen hanke.

4 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 3 Palveluista osa on alueellisia ja osa valtakunnallisia. Avohoito palvelee kumppanikuntien yli 18 -vuotiaita asukkaita. Peli poikki -ohjelma on valtakunnallinen ja siinä myös on asiakkaiden alaikärajana 18 vuotta. Peluurin sähköiset ja puhelinpalvelut ovat valtakunnallisia. Kaikki Peliklinikan palvelut ovat maksuttomia. Tavoitteena on luoda asiakkaalle palveluvalikko, josta löytyy jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen ongelman vaiheeseen sopiva palvelu Peluurin ja Tiltin kevyistä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluista avohoidon intensiiviseen terapiaan. Peliklinikka kerää ja myös tuottaa tietoa peliongelmasta ja ongelmapelaajista tutkimuksen käyttöön. Peliklinikan palvelukokonaisuudessa Kaisaniemessä on yhteensä 16 työntekijää. Peliklinikan palvelut Avohoito Peliklinikan palveluihin on hakeutunut yhä enemmän asiakkaita. Avohoidon ja Tiltin yhteinen asiakaskäyntien määrä vuonna 2013 oli noin Avohoitoon ja Peli poikki ohjelmaan hakeutuvat ovat pääsääntöisesti erittäin vakavasti rahapeliriippuvaisia. Peliklinikka on myös tavoittanut uusia asiakasryhmiä. Kolmasosa asiakkaista on ollut kokonaan vailla muita hoitokontakteja ennen Peliklinikalle hakeutumista ja noin puolet hakee ensimmäistä kertaa apua peliongelmaansa. Tiltti on pyrkinyt tavoittamaan myös pelaajien läheisiä entistä paremmin. Kuntien tarjoama avohoito ja Peli poikki-ohjelma tavoittavat selvästi sellaista asiakaskuntaa, jota aikaisemmin ei ole samassa määrin näkynyt palveluissa. Noin puolet näiden palvelujen käyttäjistä on pelaajia, joilla ei ole muita samanaikaisongelmia kuten päihde- tai mielenterveysongelmia. Monilla Peliklinikalle hoitoon hakeutuneista on ollut runsaasti kontakteja hoito- ja palvelujärjestelmään ilman, että siitä olisi ollut apua peliongelmaan. Vaikka rahapeliriippuvuudesta kärsivät ovat käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, peliongelman tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut satunnaista. Pelaaja haluaa salata ongelmansa ja toisin kuin päihdeongelmassa, ulkoisia merkkejä ei ole, eivätkä ammattilaiset osaa kysyä peliongelmasta. Palveluiden yhteensovittaminen onnistuu yksittäisten asiakkaiden tasolla samoin kuin esimerkiksi ajanvarauksessa, vertaisryhmätoiminnassa ja osa Peliklinikan palveluista työskentelee hyvin kiinteässä yhteistyössä, erityisesti Peluurin sähköiset palvelut ja Tiltin vertaistuki. Peliklinikan avohoito tarjoaa avokuntoutusta; monipuolista tukea ja hoitoa yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoisena. Avohoito on peliongelman hoitoon ja hoidon kehittämiseen erikoistunut yksikkö. Toimintaperiaatteena on tarkastella pelaamista osana peliongelmaisen elämäntilannetta. Terapiassa pyritään parantamaan asiakkaan kykyä pohtia pelaamisen, tunteiden, ihmissuhteiden ja elämäntapahtumien välisiä yhteyksiä ja löytää toisin toimimisen mahdollisuuksia. Avohoidossa työskentelee psykologi ja kaksi sosiaaliterapeuttia. Vuoden alusta Helsingin kaupungin palveluksessa olevat sosiaaliterapeutit siirtyivät sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisen myötä Psykiatrian ja päihdehuollon erityspalvelujen alle. Psykologin työaika on edelleen ollut 80 prosenttia täydestä työajasta. Peluurin asiakastyönkoordinaattori on osallistunut Vantaan kaupungin ja Sininauhaliiton sopimuksella avohoidon asiakastyöhön tehden sitä 20 prosentin osuudella työajasta. Se on samalla ollut osa hänen psykoterapian erikoistumisopintojaan. Avohoidon uusien asiakkaiden määrä on edelleen kasvanut. Kaikkiaan uusia asiakkaita hakeutui 177 ja asiakkaita oli vuoden aikana avohoidossa yhteensä 243, Helsinki 165, Vantaa 78.

5 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 4 Peluuri Peliklinikalla on aloitettu yhdessä Soccan kanssa avohoidon työtapojen tutkiminen, analysointi ja arviointi. Tiedonkeruu tehdään yhteisenä prosessina avohoidon tiimin kanssa ja tarkoituksena on löytää yleisempiä periaatteita rahapeliriippuvuuden hoidossa, mikä asiakastyössä toimii ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Prosessin tarkoituksena on tuoda näkyväksi Peliklinikan erityisosaamista ja työkäytäntöjä. Tavoitteena on saada mukaan myös asiakkaita kertomaan omista hoitokokemuksistaan ja siitä, mikä heille on avohoidossa ollut erityisen merkittävää. Prosessin vetäjänä toimii sosiaalihuollon erityissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala Soccasta. Peliklinikalle oli valmisteltu yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston tietohallinnon kanssa oma sähköinen asiakasrekisterilomake Helsingin kaupungin TerveysEffica-järjestelmään. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto kuitenkin ilmoitti elokuussa 2013, että kaupunki ei voi laajentaa sosiaali- ja terveysviraston tietojärjestelmää niin, että se tulisi Peliklinikan käyttöön. Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja tuottamalla ja välittämällä ensikäden tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tietoa, joka koskee peliongelmaa, sen ehkäisyä ja hoitoa. Painopisteenä on ollut sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden yhdistäminen kasvokkaiseen hoitoon. Peluuri teetti palvelukartoituksen, jossa selvitettiin ulkomaisia virtuaalipalveluja rahapeliongelmaiselle, kokemustiedonkartoitusta sekä kehittämisideoita ja mahdollisuuksia. Vaikka rahapeliongelman määrä ei Suomessa näytäkään kasvavan, sen seurausten kärjistyminen on tullut selvästi esiin Peluurin auttavaan puhelimeen tulleissa puheluissa. Väkivalta, vakavat perhekriisit ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet. Vertaistukea on vahvistettu tuomalla kokemusasiantuntijoiden panosta myös verkkopalveluihin Tuuletin-vertaisryhmissä ja Pelivoimapiirin ryhmätoiminnassa. Kokemusasiantuntijoiden osuutta lisätään myös muissa Peluurin palveluissa. Asiakastyön kehittämistä on jatkettu sekä yksittäisten palveluiden ja työmuotojen että palvelukokonaisuuden toimivuuden näkökulmasta. THL:n, Harvard Medical Schoolin ja Peluurin yhteisen vaikuttavuustutkimuksen aineistonkeruu saatiin Peluurissa päätökseen. Projektissa tutkitaan sähköisen oma-aputyökalun vaikuttavuutta osana auttavan puhelimen toimintaa. Tutkimuksen tuloksia on luvassa syksyllä Pelivoimapiirin tukiviestipalvelu on osa Peluurin peliyhteisörahoitteista kokonaisuutta. A- klinikkasäätiö on vastannut edelleen palvelun teknisestä ylläpidosta ja palvelua on kehitetty yhdessä. Pelivoimapiirissä on jatkunut tukimuotona Tiltin vertaisohjaajan vetämä tukiryhmä pelaajille. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori osallistuu sekä Peluurin johtoryhmän että ohjausryhmän työskentelyyn. Peli poikki Peluurin yhteydessä toimiva Peli poikki-hoitomalli jatkoi toimintaansa. Kyseessä on verkossa toimiva oma-apuopas peliongelman hoitoon. Vuoden aikana ohjelman on suorittanut yhteensä 144 henkilöä. Ohjelmaan hakeutuu edelleen runsaasti asiakkaita. Jonotusaika on ollut noin kahdeksan viikkoa. Ohjelmaa rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jolla on ohjelman käyttöoikeudet Suomessa. Peli poikki-ohjelmassa on työskennellyt kaksi verkkoterapeuttia Peluurin puitteissa

6 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 5 ja osa-aikaisesti kaksi terapeuttia Kuopion kriisikeskuksessa 1. Lisäksi Peluurin asiakastyön koordinaattori ja Peliklinikan psykologi ovat pienellä työpanoksella tehneet asiakastyötä ohjelmassa. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori on mukana Peli poikki- ohjausryhmässä, jossa lisäksi edustettuina THL ja Peluuri. Ohjausryhmän ohella ohjelmassa asiakastyötä tekevät ovat kokoontuneet säännöllisesti kehittämään ohjelmassa tehtävää asiakastyötä. Peli poikki -ohjelmasta on tuotettu kokeiluversio, joka yhdistää sähköisen palvelun ja kasvokkaisen asiakkuuden. Siinä asiakkaan oma-apuosuus ja vertaistuellinen foorumityöskentely tapahtuvat edelleen verkossa samoin kuin tietopuolinen osa, mutta puheluiden sijaan asiakas tapaa terapeuttia kasvokkain. Kokeilussa työskenteli Sininauhaliiton ja Vantaan kaupungin välisen sopimuksen puitteissa lokakuuhun asti Peluurin asiakastyönkoordinaattori. Hänen jäätyään opintovapaalle kokeilua on tehnyt avohoidon psykologi. Kokeilusta on saatu toistaiseksi myönteisiä kokemuksia sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Malli on lisännyt vuorovaikutusta terapeutin ja asiakkaan välillä ja sitoutuminen muutokseen vahvistuu samoin kuin oma paneutuminen muutoksen työstämiseen paranee. THL:n tutkijan Sari Castrenin hyväksytty väitöskirja käsitteli osaltaan Peli poikkiohjelmaa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Peli poikki -hoito-ohjelma toi apua rahapeliriippuvuuden hallintaan ja kasvatti rahapelaamisen kontrollia. Lisäksi hoitoon osallistuneiden mieliala koheni, alkoholinkulutus ja pelaamisen seurannaisvaikutukset vähenivät. Tiltti Peliklinikan palvelukokonaisuudessa Tiltti-hankkeen tavoitteena on kehittää helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Tiltissä luodaan toimintaedellytyksiä vertaistuelle ja edistetään pelaajien sekä läheisten vertaistuellisia kontakteja. Lisäksi hankkeessa kehitetään vertaistukitoiminnan ja ammatillisen hoidon yhteistyötä. Tiltti sai vuoden alusta korotusta hankemäärärahaan ja näin on voitu säilyttää toiminnan laajuus sekä turvata kehittämistyö. Tiltti on yhtenä pilottihankkeena tehnyt RAY:n tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksen kevään 2013 aikana. Tiltissä kokeiluna tehdyn kirjallisuusterapiaryhmän kokemukset olivat lupaavia. Ryhmä kokoontui alkuvuodesta kesäkuun puoliväliin asti joka toinen viikko. Uutena toimintamuotona Tiltissä on kesästä alkaen ollut kerran viikossa toiminnallinen aamupäivä, Toimintatorstai, jota on toteutettu yhdessä Peliklinikan muiden palvelujen kanssa. Tiltin kouluttamat vapaaehtoiset ovat toimineet Tiltin työntekijöiden työparina Avoimien ovien iltapäivissä. Yksi vapaaehtoinen on lisäksi toiminut vertaisohjaajana Peluurin sähköisissä palveluissa Pelivoimapiirissä ja Tuulettimessa pelaajien suljetussa ryhmässä. Tiltin läheistoimintaa on kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Läheisten tarpeista syntyi Nimikkoiltapäivä, läheisten vertaistukeen perustuva tapaaminen, joka on järjestetty helmikuusta lähtien kerran kuukaudessa. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori osallistuu Tiltin ohjausryhmän työskentelyyn ja on mukana kuukausiraporttikokouksissa. 1 Toiminnallisesti ja rahoituksellisesti erotettuna Peluurin peliyhtiörahoitteisesta toiminnasta, ts. tältä osin toiminta on rahoitettu Peliklinikka hankkeesta erillisellä THL:n, Sininauhaliiton ja Kuopion kriisikeskuksen välisellä sopimuksella.

7 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 6 Kehittäminen, seuranta ja hallinto Kehittämistyö, osaamisen kertyminen ja levittäminen Peliklinikka toimii resurssikeskuksena kumppanikuntien perus- ja erityispalveluille pelihaittoja ja ongelmapelaamista koskevissa kysymyksissä ja tukee näitä koulutuksellisin ja tiedotuksen keinoin kaupunkien tarpeen mukaan. Kevään 2013 Ammattilaisten avoimissa ovissa (AAO) ja avohoidon terapeuttien käynneillä Helsingin ja Vantaan sote-yksiköissä on levitetty tietoutta peliongelmasta ja sen hoidosta sekä tehty tunnetuksi Peliklinikan palveluja. Ammattilaisten avoimet ovet -tilaisuuksissa teemoina olivat; avohoidon asiakastyön ja peliongelman hoidon kysymykset sekä on peliongelman tunnistamien ja puheeksiotto. Peliklinikan palveluja, peliongelmaa ja sen hoitoa on tehty tunnetuksi tiedottamalla kaupunkien peruspalveluihin. Peliklinikka järjesti lokakuussa sidosryhmille kolmevuotisjuhlien teemalla hankkeen tuottamia palveluja ja tuloksia esittelevän tapahtuman. Uudet aluepilottihankkeet käynnistyivät kevään aikana Kokkolassa ja Päijät-Hämeessä. Peliklinikka tukee hankkeita välittämällä omassa hankkeessa ja sen palveluissa saatua kokemusta ja osaamista. Se on kattanut paitsi osaamisen välittämisen, asiakastyön kokemusten jakamisen myös yhteistyötä viestinnässä ja koulutuksessa. Peliklinikalta on osallistuttu pilottien tilaisuuksiin ja hankkeiden valmistelutyöhön. Keskeinen rooli tässä on kehittämiskoordinaattorilla. Hän on tavannut hankekoordinaattoreita ja oli Kokkolan Pelipilotti-hankkeen johtoryhmässä puhumassa Peliklinikan Asiakastyönfoorumi on toiminut asiakastyötä tekevien työntekijöiden avoimena keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Tavoitteena on kehittää yhteistä osaamista rahapeliriippuvuuden hoidossa ja tukipalveluissa sekä jakaa asiakastyön kokemuksia. Se on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa eri teemojen ympärillä. Peliklinikka -konseptia ja sen tuotoksia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa, joista mainittakoon; Osaamiskeskuspäivät Jyväskylässä, Terveyttä Lapista seminaari Rovaniemellä ja Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkolassa. Peliklinikka on osallistunut Pelihaitta-alan hanketoimijoiden verkostoihin sekä THL:n Rahapelihaitta-verkostoon ja Innopajaan. Kehittämiskoordinaattori on osallistunut jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettaman Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmän työskentelyyn. Seuranta ja arviointi Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty tutkimus ja arviointi. Näillä pyritään varmistamaan toiminnan laatu ja se että rahapelaamiseen kytkeytyvistä ongelmista voidaan esittää tutkittua tietoa erityisesti hoidon ja tuen piiriin hakeutuvien osalta. Peliklinikan painopiste on tiedonkeruussa tutkimuksen tarpeisiin ja raportoinnissa. Peliklinikan tammikuussa julkaistu Toimintakatsaus 2012 esitteli asiakasprofiilia sekä pelaajien ja heidän läheistensä kärsimiä haittoja. Peliklinikan palveluiden vaikutuksia asiakkaille seurataan muun muassa asiakaspalautteen, hankkeiden ulkoisen arvioinnin ja Peliklinikan omien arviointiprosessien avulla. Painoalue vuonna 2013 oli asiakastyön arvioinnissa. Projektitutkija on käynnistänyt kesäkuussa avohoidon vaikuttavuuden arvioinnin. Siihen liittyen asiakastyön prosessin seurantajärjestelmää on kehitetty ja tiedonkeruuta on lisätty. Vuonna 2012 Peliklinikalla käynnistettyä kattavaa hoitoprosessin seurantahaketta on jatkettu. Syksyllä 2013 uudistettiin seurantamuuttujat siten, että asiakastyön vaikuttavuus on mahdollista saada paremmin esille.

8 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 7 Projektitutkija on myös tarkastellut Peliklinikan avohoidon asiakastietokantaa ja analysoinut sitä tilastolisin menetelmin. Näiden analyysien tuloksia esiteltiin mm. Peliklinikan kolmivuotisjuhlien yhteydessä Seurannan toteuttamisen valvonta ja suunnittelu on kehittämiskoordinaattorin ja projektitutkijan vastuulla. Seurantahanketta jatketaan Peliklinikan hankekauden loppuun asti. Kertyvää aineistoa käytetään asiakastyön kehittämiseen. Tammikuusta toukokuun alkuun kehittämiskoordinaattori on vastannut kaikesta Peliklinikan tiedontuotannosta tutkijan toimen ollessa avoimena. Hankkeen puolivälin arviointi toteutetaan Väliraportin muodossa. Kehittämiskoordinaattori on vastannut raportin valmistelusta yhdessä johtoryhmän kanssa. Raportti valmistui joulukuussa. Peliklinikan avohoidon asiakaspalaute on kerätty vuosina 2011 ja Kyselyillä on kerätty palautetta Peliklinikan hoitopalvelun saavutettavuudesta, hoitoprosessin sujumisesta ja asiakkaiden hoidonjälkeisestä tilanteesta ja voinnista. Yliopistoharjoittelija Joonas Toivio teki yhteenvetoa saaduista asiakaspalautteista. Hänen palkkauksensa tuli THL:n rahoitusosuudesta. Asiakkailta saatu palaute on molempina vuosina ollut yleisesti ottaen positiivista. Kyselyyn vastanneet asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä Peliklinikan hoitoon. Suurin osa vastaajista koki, että avohoidon terapiasta oli apua peliongelman käsittelyssä. Erityisen hyvänä vastaajat pitivät ajanvaraamisen helppoutta, Peliklinikalle löytämistä, vastaanoton toimivuutta, yhteistyötä hoitotyöntekijän kanssa sekä hoidossa käsiteltyjä asioita. Asiakkaiden pelaaminen on vähentynyt ja vointi on parantunut hoidon seurauksena. Asiakkaat hyödyntävät myös muita Peliklinikan palveluita ja erityisesti info- ja tukipiste Tiltti tuntuisi toimivan luontevana jatkona avohoidolle. Tiltin kautta pystytään ohjaamaan myös sellaista asiakaskuntaa terapian pariin, joka ei muuten sinne hakeutuisi. Peli poikki-ohjelmassa myös kerätään asiakaspalautetta. Asiakkaat täyttävät ohjelman päättyessä jälkitutkimuslomakkeen. Joonas Toivio tarkasteli jälkitutkimuksen tuloksia, keskittyen erityisesti asiakkaiden kokemuksiin hoidosta. Kysyttäessä tyytyväisyyttä hoidon laatuun kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä hoidon laatuun. Lähes kaikki vastaajista arvioivat kolmea henkilöä lukuun ottamatta hoidon laadun joko erinomaiseksi tai hyväksi. Kaikkein tyytyväisimpiä he olivat keskusteluihin ja vuorovaikutukseen terapeutin kanssa. Peliklinikan viestintä Peliklinikan viestinnän keskeisiä tehtäviä ovat Peliklinikan toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi (mm. Peliklinikan verkkosivut palveluiden kysyntään vaikuttaminen asiakas- ja hankekumppaniviestinnän keinoin sekä muu viestinnän koordinointi hankkeen eri toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Viestinnän resurssit heikkenivät olennaisesti, kun tiedottaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen maaliskuussa. Kehittämiskoordinaattori on pitkälti vastannut viestinnästä. Kehittämiskoordinaattori ja palveluohjaaja ovat vastanneet Peliklinikan verkkosivujen päivittämisestä. Soccan tiedottaja Riitta Ropo teki tuntityönä viestintää Peliklinikalle ja osallistui Peliklinikan materiaalituotantoon. Kehittämiskoordinaattori vastasi Peliklinikan yleisesitteen uudistamisesta. Peliklinikan uusi yleisesite saatiin käyttöön toukokuun aikana. Lisäksi syksyllä tehtiin tiedotuskäyttöön Peliklinikan juliste jaettavaksi kumppanikuntien peruspalveluihin. Kumppanikuntiin on tiedotettu Peliklinikan Uutiskirjeellä. Peliklinikan palvelut ovat kevään aikana esillä myös yhteisellä Pelihaitatosastolla mm. Lääkäripäivillä tammikuussa ja TerveSos-messuilla toukokuussa, Päihdepäivillä lokakuussa sekä Mielenterveysmessuilla ja Pienillä Pohjalaisilla Päihdepäivillä marraskuussa.

9 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 8 Kansainvälinen toiminta Peliklinikka-konsepti herättää yhä kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kesäkuussa ryhmä sosiaalityön opettajia ja opiskelijoita, School of Social Work, Michigan State University, vieraili Peliklinikalla. Heille esiteltiin Peliklinikan palveluja, Suomen rahapelijärjestelmää sekä peliongelmaa. Peliklinikkaa ja sen palveluja on esitelty myös kansainvälisissä konferensseissa. Toukokuussa projektipäällikkö Jenni Kämppi esitteli Tiltin tuloksia pohjoismaisessa peliriippuvuus konferenssissa Hamarissa Norjassa. Marraskuussa kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola esitteli Peliklinikkaa ja Suomen toimia rahapelihaittojen ehkäisyssä Varsovassa kansainvälisessä konferenssissa. Peliklinikan delegaatio tutustui toukokuussa Norjan auttavaan puhelimeen ja verkkoterapiaohjelmaan Sykehuset Innlandetissa. Kehittämiskoordinaattori vieraili samassa yhteydessä myös Blå Kors Senterissä Oslossa tutustumassa peliongelmaisten hoitoon. Peliklinikan henkilöstö ja hallinto Peliklinikalla ja osahankkeissa on työntekijöitä yhteensä 16 henkilöä. Peliklinikan työntekijät on koulutettu rahapeliongelmien tunnistamisen, hoidon ja ehkäisyn perusteisiin. Monitoimijuus, hallintorakenne ja erilaisten toimintakulttuurien yhteen sovittaminen aiheuttavat haasteita Peliklinikalla. Henkilöstö on työsuhteessa emo-organisaatioonsa, joten Peliklinikalla on neljän organisaation henkilökuntaa ja kolme työnantajatahoa. Se on tehnyt johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta erityisen haastavaa. Tämä on näkynyt myös työilmapiirissä. Keväällä 2013 toteutettiin työyhteisöselvitys. Selvityksen tekivät Työterveyslaitoksen asiantuntijat ja siitä annettiin palaute erikseen johtoryhmälle ja henkilöstölle. Työskentelyä selvityksen pohjalta on sittemmin jatkettu oman henkilöstön kesken. Monitoimijuus on myös merkinnyt tietohallinnon hajautumista usean organisaation erillisiin järjestelmiin eikä Peliklinikalla ole yhteistä alustaa, vaan joudutaan toimimaan kolmen eri palvelinympäristön puitteissa. Peliklinikan toiminta perustuu kumppanuussopimukseen. Sopimuksessa ovat mukana Helsingin ja Vantaan kaupungit, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosiaalipedagogiikan Säätiö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos sekä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Peliklinikan toimintaa johtaa ja koordinoi johtoryhmä. Johtoryhmä on pitänyt viisi kokousta 2013 aikana. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut johtaja Pirjo Marjamäki. (Liite 1) Peliklinikka toimii vuokratiloissa Helsingin keskustassa Kaisaniemessä. Sijainti on osoittautunut hyväksi, mutta toiminnan vilkastumisen myötä tilat ovat käyneet ahtaiksi ja joitain järjestelyjä on jo jouduttu tekemään päällekkäisten tilaisuuksien vuoksi. Asiakastyö on kuitenkin asetettu koko ajan kaiken muun toiminnan edelle myös tilakysymyksissä. Kehittämiskoordinaattori toimii kumppanuussopimuksen mukaisesti Peliklinikan toiminnallisena esimiehenä ja hänen vastuullaan on myös henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Peliklinikan henkilöstön vuoden ensimmäinen kehittämispäivä pidettiin ja teemoina olivat; Peliklinikan palvelupolku, osaamisen kehittämien sekä rakenteet ja roolit kehittämistyössä. Toinen kehittämis- ja virkistyspäivä pidettiin ja samalla tutustuttiin Tekniikan museon Pongista Pleikkaan -näyttelyyn. Peliklinikan oma Työsuojelun toimintaohjelma valmistui huhtikuussa. Se sisältää sekä henkisen että fyysisen työsuojelun ohjeet. Kehittämiskoordinaattorin työn tuki ja myös työnohjaus on myös kuulunut THL-rahoituksen piiriin.

10 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 9 Talous Sopimuskumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin omalla kumppanuussopimuksessa sovitulla panoksellaan. Kukin sopimuskumppani vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta osaltaan. Yhteisten toimistokulujen (vuokra, sähkö, siivous, turvakulut) osalta sopimukset ja laskutus on keskitetty THL:lle ja se velottaa kultakin kumppanilta sovitun mukaisen osuuden. Muista työntekijöistä poiketen palveluohjaajan kulut on jaettu sopimuskumppanien kesken johtoryhmän sopimassa suhteessa. Toteutunut 2013 Socca Peli poikki Peluuri Helsinki Vantaa Tiltti Yhteensä THL THL SiNL Henkilöstökulut Toimitilakulut Muut kulut YHTEENSÄ/VUOSI Osuus kuluista 20 % 13 % 30 % 12 % 6 % 19 % 100 % 1] Vuokra, siivous, turvallisuus, sähkö, toimitilojen muut hoitokulut Peliklinikan projektitutkijan ja toimittaja/tiedottajan työnkuva on jaettu 50 % Peliklinikan ja 50 % Soccan ja THL:n Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeen toimeksiantoa vastaavien tehtävien toteuttamiseen. Peliklinikan tutkija Antti Murto jäi vanhempainlomalle ja siirtyi lukien THL:n palvelukseen. Kevään aikana käynnistettiin uuden projektitutkijan rekrytointi. Uusi projektitutkija VTK Petteri Paasio aloitti Tiedottajatoimittaja Maarit Avellan siirtyi maaliskuun alusta pois Peliklinikan palveluksesta toiselle työnantajalle.

11 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 10 Liite 1 Hallinto 1.1. Henkilöstö Tuki ja tutkimus - Kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola, Socca - Projektitutkija Petteri Paasio Tiedottaja Maarit Avellan, Socca Palveluohjaaja Heljä Escartin, Sininauhaliitto - Yliopistoharjoittelija Joonas Toivio, Socca Hoitotiimi - Sosiaaliterapeutti Tuula Harlahti, Helsinki - Psykologi Ira Kalmari, Vantaa Sosiaaliterapeutti Merja Kivelä, Helsinki Peluuri - Kehittämispäällikkö Mari Pajula, Sininauhaliitto - Asiakastyön koordinaattori Annina Aaltonen, Sininauhaliitto opintovapaa Asiakastyöntekijä Catarina Forsström, Sininauhaliitto - Viestinnän projektityöntekijä Elisa Korsoff, Sininauhaliitto - Päivystäjä Charlotta Grönberg, Sininauhaliitto - Sosiaalipsykologi Markus Sjöholm Peli poikki - Verkkoterapeutti Timo Alihanka, Sininauhaliitto - Verkkoterapeutti Petri Behm, Sininauhaliitto Tiltti - Projektikoordinaattori Jenni Kämppi, Sininauhaliitto - Projektityöntekijä Sanni Nuutinen, Sininauhaliitto - Projektityöntekijä Saara Teinilä Projektityöntekijä Katri Kytöpuu Opiskelijaharjoittelija Lauri Siekkinen Opiskelijaharjoittelija Ville Montonen Peliklinikan johtoryhmän jäsenet 2013 Varsinainen jäsen A-klinikkasäätiö Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen (varapj.) Helsingin kaupunki Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö Leea Muhonen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca Johtaja Pirjo Marjamäki (puheenjohtaja) Sininauhaliitto Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi Sospedsäätiö Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kehittämispäällikkö Saini Mustalampi Vantaan kaupunki A-klinikkatyön yksikön päällikkö Pia Heiskari Varajäsen Viestintäpäällikkö Aino Majava Psykososiaalisentyön päällikkö Aila Ronkanen Erityissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala Kehitysjohtaja Päivi Heimonen Projektipäällikkö Jari Hartikainen Kehittämispäällikkö Airi Partanen Johtava sosiaalityöntekijä Tuula Lehtinen

12 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 11 Liite 2 Koulutus, markkinointi ja yhteistyö Ammattilaisryhmien vierailut Peliklinikalla: - Hietalinna-yhteisön esittely , Yrmy Ikonen - Toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy , 3 hlöä - Sosionomiopiskelijat, DiAK , 8 hlöä. - Ammattilaisten avoimet ovet , Peliklinikka 17 hlöä - Sibelius-lukion oppilaat , 10 hlöä. - Pelipilotin verkosto , 12 hlöä - Opettajia ja opiskelijoita School of Social Work, Michigan State University , 12 hlöä - Kokkolan Pelipilotti -työryhmä , 15 hlöä. - Ylitarkastaja Saaramia Varvio (Poliisihallitus) esitteli rahapelaamisen sääntelyä ja valvontaa Markus Sjöholm esitteli A-klinikkasäätiön kehittämää Raipe rahapelipäiväkirjaa RAY:n viestintä , 6 hlöä - Peliklinikka 3 vuotta -sidosryhmätapahtuma , 60 hlöä - Velkaneuvonnan uudet käytännöt , velkaneuvoja Juha Neuvonen Helsingin talous- ja velkaneuvonta Peliklinikan toiminnan ja palvelujen esittely ja markkinointi: - Peliklinikka ja rahapeliongelman hoito. Pelipilotti, johtoryhmä Kokkola, Tapio Jaakkola - Naistenryhmän esittely. Naisten päihdetyön päivät Helsinki. Tuula Harlahti, Sanni Nuutinen. - Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien vuosittainen koulutus Helsinki. Catarina Forsström- Lounema. - Kirkkohallitus, Nyt on henki päällä -tapahtuma , Helsinki. Ständi, Elisa Korsoff, Jeni Kämppi. - Rahapeliongelma ja Peliklinikan palvelut. Rikosseuraamusviraston opintopiiri Sanni Nuutinen, Ira Kalmari. - Peliklinikan esittely, työvoimapalvelu Duuri Helsingin kaupunki , Tapio Jaakkola - OSKE-päivät , Tapio Jaakkola Peliklinikka innovaationa esitys - Mielialahäiriöklinikka/Jorvi , Kauniainen. Tapio Jaakkola Peliongelma ja Peliklinikan kokemuksia - Peliklinikan palvelut ja peliongelman hoito, Verkkokurssi, YTHS ja Tapio Jaakkola ja Merja Kivelä - Kettutien terveysaseman naapuruuspiiri , Helsinki. Jenni Kämppi alustus ikäihmisten pelaamisesta ja Tiltin palveluista. - Peluuris verksamhet. Helsingin ruotsinkielisen seurakunnan vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät , Helsinki. Catarina Forsström-Lounema. - Rahapeliongelmat. Myyrmäen A-klinikka Ira Kalmari - Kettutien terveysaseman naapuruuspiiri , Helsinki. Jenni Kämppi alustus Tiltin työotteesta ja ikäihmisten pelaamisesta. Peliklinikka mukana messuilla: - Lääkäripäivät, Messukeskus, Helsinki - Peliklinikan palvelut TerveSos-messuilla toukokuussa. - Mielenterveysmessut , Vanha Satama Helsinki Peliklinikan henkilöstö on osallistunut koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin: - Peliakatemia, Pelitaito-projekti , Helsinki, Tapio Jaakkola, Maarit Avellan, Mari Pajula, Annina Aaltonen, Jenni Kämppi, Elisa Korsoff - 9th Nordic Conference "The Changing Landscape of Gambling" , Hamar, Norway. Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi, Sanni Nuutinen, Timo Alihanka, Petri Behm. Jenni Kämppi, esitys Tiltin tukihenkilötoiminnasta Peer support - a valuable alternative as such.

13 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 12 - Kriisikoulutus Tiltin vapaaehtoisille ja Peliklinikan asiakastyöntekijöille Kouluttajana Petri Miettinen Kuopion Kriisikeskuksesta. Sanni Nuutinen, Elisa Korsoff ja Katri Kytöpuu. - Päihdetiedotusseminaari , Jurmala. Mari Pajula, luento. Jenni Kämppi, kokemusasiantuntija Hanna, luento. - Terveyttä Lapista! Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät , Tapio Jaakkola, luento Rahapelihaitat, velkoja, masennus ja häpeää. - Pelikasvatusseminaari , Pelitaito-projekti, Helsinki. Ira Kalmari, Merja Kivelä. - Valtakunnallinen vapaaehtoistyön koordinaattoreiden syysseminaari , Turku. Katri Kytöpuu - Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät , Kokkola. Tapio Jaakkola, luento Rahapelaaminen meillä ja muualla. - Kansainvälisen Siniristin (IFBC) Multi-National Training Workshop , Windhoek Namibian. Jenni Kämppi. - International Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions Varsova, Puola. Tapio Jaakkola esitteli suomalaisia kokemuksia ja hankkeita rahapelihaittojen ehkäisyssä Meeting the Needs the Finnish experience in developing services on gambling problems. Verkostot - Aluepilottien yhteinen seminaari: Peliseminaari Lahti, Päijät-Hämeen aluepilotti. Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi ja Elisa Korsoff - Rahapelihanketoimijoiden tapaaminen Peliklinikalla - Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmä (YRA) STM, Tapio Jaakkola jäsen - ONPE-koulutus, mentorina Timo Alihanka. - Verkkokurssi Rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito, mentorina Jenni Kämppi.

14 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 13 Liite 3 Asiakastilastot 2013 Taulukko 1: Uudet asiakkaat, avohoito Sukupuoli Naisia Miehiä Yhteensä Asiakaskäynnit Helsinki Vantaa Yhteensä Taulukko 2: Käynnit Tiltissä Asiakaskäynnit Ensikävijöitä Käynnit yhteensä Taulukko 3: Peluuri, auttava puhelin Puhelut Peliongelmapuhelut yhteensä Muut puhelut Kaikki puhelut yhteensä Taulukko 4. Pelivoimapiiri Jäseniä Pelivoimapiiri-palvelussa Liittynyt uusia jäseniä Jäseniä yhteensä Taulukko 5. Peli poikki -ohjelma Asiakkaat Hakeutunut ohjelmaan Rekisteröityivät ohjelmaan Suorittanut ohjelman Tilanne ohjelmassa Jonossa, hyväksytty Hyväksytty, odottaa aloittamista Ohjelmassa aktiivisena

PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI Loppuyhteenveto Kuntoutussäätiö/Innokuntoutus Sisällys 1. Johdanto...2 2. Arviointitehtävä... 2.1 Arvioinnin kohdentuminen... 2.1 Hyödynnetyt

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot