2013 Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2013 Toimintakertomus

2 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4 Peli poikki...4 Tiltti...5 Kehittäminen, seuranta ja hallinto...6 Kehittämistyö, osaamisen kertyminen ja levittäminen...6 Seuranta ja arviointi...6 Peliklinikan viestintä...7 Kansainvälinen toiminta...8 Peliklinikan henkilöstö ja hallinto...8 Talous...9 Liite 1 Hallinto Henkilöstö Peliklinikan johtoryhmän jäsenet Liite 2 Koulutus, markkinointi ja yhteistyö Liite 3 Asiakastilastot

3 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 2 Peliklinikka Toimintakertomus 2013 Peliklinikan toiminta-ajatus Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja kehittää monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja peliongelmaa työssään kohtaaville. Peliklinikan visio Peliklinikka on Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus. Peliklinikka 2013 Yleistä Peliklinikalla tarjotaan ja kehitetään keskitetysti matalan kynnyksen palveluita avohoitona, tuki- ja neuvontapalveluina, konsultaatiopalveluina, verkostotyönä sekä ryhmä-, vertais- ja parityöskentelymalleina. Osa asiakastyöstä toteutetaan puhelin- ja/tai verkkopalveluna. Vuoden 2013 aikana uusien asiakkaiden määrät ovat edelleen kasvaneet hieman kaikissa Peliklinikan palveluissa. Uudet aluepilottihankkeet käynnistyivät kevään aikana Kokkolassa ja Päijät-Hämeessä. Peliklinikka tukee hankkeita välittämällä omassa hankkeessa ja sen palveluissa saatua kokemusta ja osaamista. Asiakastyön vaikuttavuuden arviointi aloitettiin keväällä Peli poikki -ohjelmasta kehitettiin kasvokkaisen ja verkkotyöskentelyn yhdistävä versio, joka otettiin kokeilukäyttöön kevään aikana. Siinä asiakas puheluiden sijaan tapaa kahdeksan kertaa terapeuttia kasvokkain. Ohjelman oma-apuosuus ja vertaistuellinen foorumityöskentely tapahtuvat edelleen verkossa. Tiltissä kokeiltiin kirjallisuusterapiaryhmää sekä jatkettiin ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyölle rakentuvan vertaistuellisen toiminnan kehittämistä. Peliklinikan asiakkaat HUOM. Avohoito ) Uusia asiakkaita, 2) Asiakaskäynnit Tiltti ) Ensikäynnit, 2) Käynnit yhteensä Peluuri - Auttava puhelin ) Peliongelmapuhelut, 2) Kaikki vastatut - Pelivoimapiiri ) Uudet jäsenet, 2) Jäsenet yhteensä - Peli poikki ) Uudet rekisteröityneet, 2) Suorittaneet T Taulukko 1: Peliklinikan asiakasmääriä vuonna Lisää ks. liite 3. Peliklinikka on kumppanuussopimukseen perustuva kokeilu ( ), jossa ovat mukana; Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto sekä Sospedsäätiö. Sopimuskumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin omalla kumppanuussopimuksessa sovitulla panoksellaan tuottaen oman osansa Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. Avohoidosta vastaavat Helsinki ja Vantaa. THL rahoittaa Peli poikki -ohjelmaa ja maksaa kehittämiskoordinaattorin, tutkijan ja tiedottajan kulut sekä seurannan ja arvioinnin kustannukset. Peluurin toiminnan rahoitus tulee suomalaisilta rahapeliyhteisöiltä ja hallinnosta vastaavat Sininauhaliitto ja A-klinikkasäätiö. Tiltti on Sininauhaliiton RAY-rahoitteinen hanke.

4 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 3 Palveluista osa on alueellisia ja osa valtakunnallisia. Avohoito palvelee kumppanikuntien yli 18 -vuotiaita asukkaita. Peli poikki -ohjelma on valtakunnallinen ja siinä myös on asiakkaiden alaikärajana 18 vuotta. Peluurin sähköiset ja puhelinpalvelut ovat valtakunnallisia. Kaikki Peliklinikan palvelut ovat maksuttomia. Tavoitteena on luoda asiakkaalle palveluvalikko, josta löytyy jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen ongelman vaiheeseen sopiva palvelu Peluurin ja Tiltin kevyistä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluista avohoidon intensiiviseen terapiaan. Peliklinikka kerää ja myös tuottaa tietoa peliongelmasta ja ongelmapelaajista tutkimuksen käyttöön. Peliklinikan palvelukokonaisuudessa Kaisaniemessä on yhteensä 16 työntekijää. Peliklinikan palvelut Avohoito Peliklinikan palveluihin on hakeutunut yhä enemmän asiakkaita. Avohoidon ja Tiltin yhteinen asiakaskäyntien määrä vuonna 2013 oli noin Avohoitoon ja Peli poikki ohjelmaan hakeutuvat ovat pääsääntöisesti erittäin vakavasti rahapeliriippuvaisia. Peliklinikka on myös tavoittanut uusia asiakasryhmiä. Kolmasosa asiakkaista on ollut kokonaan vailla muita hoitokontakteja ennen Peliklinikalle hakeutumista ja noin puolet hakee ensimmäistä kertaa apua peliongelmaansa. Tiltti on pyrkinyt tavoittamaan myös pelaajien läheisiä entistä paremmin. Kuntien tarjoama avohoito ja Peli poikki-ohjelma tavoittavat selvästi sellaista asiakaskuntaa, jota aikaisemmin ei ole samassa määrin näkynyt palveluissa. Noin puolet näiden palvelujen käyttäjistä on pelaajia, joilla ei ole muita samanaikaisongelmia kuten päihde- tai mielenterveysongelmia. Monilla Peliklinikalle hoitoon hakeutuneista on ollut runsaasti kontakteja hoito- ja palvelujärjestelmään ilman, että siitä olisi ollut apua peliongelmaan. Vaikka rahapeliriippuvuudesta kärsivät ovat käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, peliongelman tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut satunnaista. Pelaaja haluaa salata ongelmansa ja toisin kuin päihdeongelmassa, ulkoisia merkkejä ei ole, eivätkä ammattilaiset osaa kysyä peliongelmasta. Palveluiden yhteensovittaminen onnistuu yksittäisten asiakkaiden tasolla samoin kuin esimerkiksi ajanvarauksessa, vertaisryhmätoiminnassa ja osa Peliklinikan palveluista työskentelee hyvin kiinteässä yhteistyössä, erityisesti Peluurin sähköiset palvelut ja Tiltin vertaistuki. Peliklinikan avohoito tarjoaa avokuntoutusta; monipuolista tukea ja hoitoa yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoisena. Avohoito on peliongelman hoitoon ja hoidon kehittämiseen erikoistunut yksikkö. Toimintaperiaatteena on tarkastella pelaamista osana peliongelmaisen elämäntilannetta. Terapiassa pyritään parantamaan asiakkaan kykyä pohtia pelaamisen, tunteiden, ihmissuhteiden ja elämäntapahtumien välisiä yhteyksiä ja löytää toisin toimimisen mahdollisuuksia. Avohoidossa työskentelee psykologi ja kaksi sosiaaliterapeuttia. Vuoden alusta Helsingin kaupungin palveluksessa olevat sosiaaliterapeutit siirtyivät sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisen myötä Psykiatrian ja päihdehuollon erityspalvelujen alle. Psykologin työaika on edelleen ollut 80 prosenttia täydestä työajasta. Peluurin asiakastyönkoordinaattori on osallistunut Vantaan kaupungin ja Sininauhaliiton sopimuksella avohoidon asiakastyöhön tehden sitä 20 prosentin osuudella työajasta. Se on samalla ollut osa hänen psykoterapian erikoistumisopintojaan. Avohoidon uusien asiakkaiden määrä on edelleen kasvanut. Kaikkiaan uusia asiakkaita hakeutui 177 ja asiakkaita oli vuoden aikana avohoidossa yhteensä 243, Helsinki 165, Vantaa 78.

5 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 4 Peluuri Peliklinikalla on aloitettu yhdessä Soccan kanssa avohoidon työtapojen tutkiminen, analysointi ja arviointi. Tiedonkeruu tehdään yhteisenä prosessina avohoidon tiimin kanssa ja tarkoituksena on löytää yleisempiä periaatteita rahapeliriippuvuuden hoidossa, mikä asiakastyössä toimii ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Prosessin tarkoituksena on tuoda näkyväksi Peliklinikan erityisosaamista ja työkäytäntöjä. Tavoitteena on saada mukaan myös asiakkaita kertomaan omista hoitokokemuksistaan ja siitä, mikä heille on avohoidossa ollut erityisen merkittävää. Prosessin vetäjänä toimii sosiaalihuollon erityissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala Soccasta. Peliklinikalle oli valmisteltu yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston tietohallinnon kanssa oma sähköinen asiakasrekisterilomake Helsingin kaupungin TerveysEffica-järjestelmään. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto kuitenkin ilmoitti elokuussa 2013, että kaupunki ei voi laajentaa sosiaali- ja terveysviraston tietojärjestelmää niin, että se tulisi Peliklinikan käyttöön. Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja tuottamalla ja välittämällä ensikäden tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tietoa, joka koskee peliongelmaa, sen ehkäisyä ja hoitoa. Painopisteenä on ollut sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden yhdistäminen kasvokkaiseen hoitoon. Peluuri teetti palvelukartoituksen, jossa selvitettiin ulkomaisia virtuaalipalveluja rahapeliongelmaiselle, kokemustiedonkartoitusta sekä kehittämisideoita ja mahdollisuuksia. Vaikka rahapeliongelman määrä ei Suomessa näytäkään kasvavan, sen seurausten kärjistyminen on tullut selvästi esiin Peluurin auttavaan puhelimeen tulleissa puheluissa. Väkivalta, vakavat perhekriisit ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet. Vertaistukea on vahvistettu tuomalla kokemusasiantuntijoiden panosta myös verkkopalveluihin Tuuletin-vertaisryhmissä ja Pelivoimapiirin ryhmätoiminnassa. Kokemusasiantuntijoiden osuutta lisätään myös muissa Peluurin palveluissa. Asiakastyön kehittämistä on jatkettu sekä yksittäisten palveluiden ja työmuotojen että palvelukokonaisuuden toimivuuden näkökulmasta. THL:n, Harvard Medical Schoolin ja Peluurin yhteisen vaikuttavuustutkimuksen aineistonkeruu saatiin Peluurissa päätökseen. Projektissa tutkitaan sähköisen oma-aputyökalun vaikuttavuutta osana auttavan puhelimen toimintaa. Tutkimuksen tuloksia on luvassa syksyllä Pelivoimapiirin tukiviestipalvelu on osa Peluurin peliyhteisörahoitteista kokonaisuutta. A- klinikkasäätiö on vastannut edelleen palvelun teknisestä ylläpidosta ja palvelua on kehitetty yhdessä. Pelivoimapiirissä on jatkunut tukimuotona Tiltin vertaisohjaajan vetämä tukiryhmä pelaajille. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori osallistuu sekä Peluurin johtoryhmän että ohjausryhmän työskentelyyn. Peli poikki Peluurin yhteydessä toimiva Peli poikki-hoitomalli jatkoi toimintaansa. Kyseessä on verkossa toimiva oma-apuopas peliongelman hoitoon. Vuoden aikana ohjelman on suorittanut yhteensä 144 henkilöä. Ohjelmaan hakeutuu edelleen runsaasti asiakkaita. Jonotusaika on ollut noin kahdeksan viikkoa. Ohjelmaa rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jolla on ohjelman käyttöoikeudet Suomessa. Peli poikki-ohjelmassa on työskennellyt kaksi verkkoterapeuttia Peluurin puitteissa

6 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 5 ja osa-aikaisesti kaksi terapeuttia Kuopion kriisikeskuksessa 1. Lisäksi Peluurin asiakastyön koordinaattori ja Peliklinikan psykologi ovat pienellä työpanoksella tehneet asiakastyötä ohjelmassa. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori on mukana Peli poikki- ohjausryhmässä, jossa lisäksi edustettuina THL ja Peluuri. Ohjausryhmän ohella ohjelmassa asiakastyötä tekevät ovat kokoontuneet säännöllisesti kehittämään ohjelmassa tehtävää asiakastyötä. Peli poikki -ohjelmasta on tuotettu kokeiluversio, joka yhdistää sähköisen palvelun ja kasvokkaisen asiakkuuden. Siinä asiakkaan oma-apuosuus ja vertaistuellinen foorumityöskentely tapahtuvat edelleen verkossa samoin kuin tietopuolinen osa, mutta puheluiden sijaan asiakas tapaa terapeuttia kasvokkain. Kokeilussa työskenteli Sininauhaliiton ja Vantaan kaupungin välisen sopimuksen puitteissa lokakuuhun asti Peluurin asiakastyönkoordinaattori. Hänen jäätyään opintovapaalle kokeilua on tehnyt avohoidon psykologi. Kokeilusta on saatu toistaiseksi myönteisiä kokemuksia sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Malli on lisännyt vuorovaikutusta terapeutin ja asiakkaan välillä ja sitoutuminen muutokseen vahvistuu samoin kuin oma paneutuminen muutoksen työstämiseen paranee. THL:n tutkijan Sari Castrenin hyväksytty väitöskirja käsitteli osaltaan Peli poikkiohjelmaa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Peli poikki -hoito-ohjelma toi apua rahapeliriippuvuuden hallintaan ja kasvatti rahapelaamisen kontrollia. Lisäksi hoitoon osallistuneiden mieliala koheni, alkoholinkulutus ja pelaamisen seurannaisvaikutukset vähenivät. Tiltti Peliklinikan palvelukokonaisuudessa Tiltti-hankkeen tavoitteena on kehittää helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Tiltissä luodaan toimintaedellytyksiä vertaistuelle ja edistetään pelaajien sekä läheisten vertaistuellisia kontakteja. Lisäksi hankkeessa kehitetään vertaistukitoiminnan ja ammatillisen hoidon yhteistyötä. Tiltti sai vuoden alusta korotusta hankemäärärahaan ja näin on voitu säilyttää toiminnan laajuus sekä turvata kehittämistyö. Tiltti on yhtenä pilottihankkeena tehnyt RAY:n tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksen kevään 2013 aikana. Tiltissä kokeiluna tehdyn kirjallisuusterapiaryhmän kokemukset olivat lupaavia. Ryhmä kokoontui alkuvuodesta kesäkuun puoliväliin asti joka toinen viikko. Uutena toimintamuotona Tiltissä on kesästä alkaen ollut kerran viikossa toiminnallinen aamupäivä, Toimintatorstai, jota on toteutettu yhdessä Peliklinikan muiden palvelujen kanssa. Tiltin kouluttamat vapaaehtoiset ovat toimineet Tiltin työntekijöiden työparina Avoimien ovien iltapäivissä. Yksi vapaaehtoinen on lisäksi toiminut vertaisohjaajana Peluurin sähköisissä palveluissa Pelivoimapiirissä ja Tuulettimessa pelaajien suljetussa ryhmässä. Tiltin läheistoimintaa on kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Läheisten tarpeista syntyi Nimikkoiltapäivä, läheisten vertaistukeen perustuva tapaaminen, joka on järjestetty helmikuusta lähtien kerran kuukaudessa. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori osallistuu Tiltin ohjausryhmän työskentelyyn ja on mukana kuukausiraporttikokouksissa. 1 Toiminnallisesti ja rahoituksellisesti erotettuna Peluurin peliyhtiörahoitteisesta toiminnasta, ts. tältä osin toiminta on rahoitettu Peliklinikka hankkeesta erillisellä THL:n, Sininauhaliiton ja Kuopion kriisikeskuksen välisellä sopimuksella.

7 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 6 Kehittäminen, seuranta ja hallinto Kehittämistyö, osaamisen kertyminen ja levittäminen Peliklinikka toimii resurssikeskuksena kumppanikuntien perus- ja erityispalveluille pelihaittoja ja ongelmapelaamista koskevissa kysymyksissä ja tukee näitä koulutuksellisin ja tiedotuksen keinoin kaupunkien tarpeen mukaan. Kevään 2013 Ammattilaisten avoimissa ovissa (AAO) ja avohoidon terapeuttien käynneillä Helsingin ja Vantaan sote-yksiköissä on levitetty tietoutta peliongelmasta ja sen hoidosta sekä tehty tunnetuksi Peliklinikan palveluja. Ammattilaisten avoimet ovet -tilaisuuksissa teemoina olivat; avohoidon asiakastyön ja peliongelman hoidon kysymykset sekä on peliongelman tunnistamien ja puheeksiotto. Peliklinikan palveluja, peliongelmaa ja sen hoitoa on tehty tunnetuksi tiedottamalla kaupunkien peruspalveluihin. Peliklinikka järjesti lokakuussa sidosryhmille kolmevuotisjuhlien teemalla hankkeen tuottamia palveluja ja tuloksia esittelevän tapahtuman. Uudet aluepilottihankkeet käynnistyivät kevään aikana Kokkolassa ja Päijät-Hämeessä. Peliklinikka tukee hankkeita välittämällä omassa hankkeessa ja sen palveluissa saatua kokemusta ja osaamista. Se on kattanut paitsi osaamisen välittämisen, asiakastyön kokemusten jakamisen myös yhteistyötä viestinnässä ja koulutuksessa. Peliklinikalta on osallistuttu pilottien tilaisuuksiin ja hankkeiden valmistelutyöhön. Keskeinen rooli tässä on kehittämiskoordinaattorilla. Hän on tavannut hankekoordinaattoreita ja oli Kokkolan Pelipilotti-hankkeen johtoryhmässä puhumassa Peliklinikan Asiakastyönfoorumi on toiminut asiakastyötä tekevien työntekijöiden avoimena keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Tavoitteena on kehittää yhteistä osaamista rahapeliriippuvuuden hoidossa ja tukipalveluissa sekä jakaa asiakastyön kokemuksia. Se on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa eri teemojen ympärillä. Peliklinikka -konseptia ja sen tuotoksia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa, joista mainittakoon; Osaamiskeskuspäivät Jyväskylässä, Terveyttä Lapista seminaari Rovaniemellä ja Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkolassa. Peliklinikka on osallistunut Pelihaitta-alan hanketoimijoiden verkostoihin sekä THL:n Rahapelihaitta-verkostoon ja Innopajaan. Kehittämiskoordinaattori on osallistunut jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettaman Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmän työskentelyyn. Seuranta ja arviointi Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty tutkimus ja arviointi. Näillä pyritään varmistamaan toiminnan laatu ja se että rahapelaamiseen kytkeytyvistä ongelmista voidaan esittää tutkittua tietoa erityisesti hoidon ja tuen piiriin hakeutuvien osalta. Peliklinikan painopiste on tiedonkeruussa tutkimuksen tarpeisiin ja raportoinnissa. Peliklinikan tammikuussa julkaistu Toimintakatsaus 2012 esitteli asiakasprofiilia sekä pelaajien ja heidän läheistensä kärsimiä haittoja. Peliklinikan palveluiden vaikutuksia asiakkaille seurataan muun muassa asiakaspalautteen, hankkeiden ulkoisen arvioinnin ja Peliklinikan omien arviointiprosessien avulla. Painoalue vuonna 2013 oli asiakastyön arvioinnissa. Projektitutkija on käynnistänyt kesäkuussa avohoidon vaikuttavuuden arvioinnin. Siihen liittyen asiakastyön prosessin seurantajärjestelmää on kehitetty ja tiedonkeruuta on lisätty. Vuonna 2012 Peliklinikalla käynnistettyä kattavaa hoitoprosessin seurantahaketta on jatkettu. Syksyllä 2013 uudistettiin seurantamuuttujat siten, että asiakastyön vaikuttavuus on mahdollista saada paremmin esille.

8 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 7 Projektitutkija on myös tarkastellut Peliklinikan avohoidon asiakastietokantaa ja analysoinut sitä tilastolisin menetelmin. Näiden analyysien tuloksia esiteltiin mm. Peliklinikan kolmivuotisjuhlien yhteydessä Seurannan toteuttamisen valvonta ja suunnittelu on kehittämiskoordinaattorin ja projektitutkijan vastuulla. Seurantahanketta jatketaan Peliklinikan hankekauden loppuun asti. Kertyvää aineistoa käytetään asiakastyön kehittämiseen. Tammikuusta toukokuun alkuun kehittämiskoordinaattori on vastannut kaikesta Peliklinikan tiedontuotannosta tutkijan toimen ollessa avoimena. Hankkeen puolivälin arviointi toteutetaan Väliraportin muodossa. Kehittämiskoordinaattori on vastannut raportin valmistelusta yhdessä johtoryhmän kanssa. Raportti valmistui joulukuussa. Peliklinikan avohoidon asiakaspalaute on kerätty vuosina 2011 ja Kyselyillä on kerätty palautetta Peliklinikan hoitopalvelun saavutettavuudesta, hoitoprosessin sujumisesta ja asiakkaiden hoidonjälkeisestä tilanteesta ja voinnista. Yliopistoharjoittelija Joonas Toivio teki yhteenvetoa saaduista asiakaspalautteista. Hänen palkkauksensa tuli THL:n rahoitusosuudesta. Asiakkailta saatu palaute on molempina vuosina ollut yleisesti ottaen positiivista. Kyselyyn vastanneet asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä Peliklinikan hoitoon. Suurin osa vastaajista koki, että avohoidon terapiasta oli apua peliongelman käsittelyssä. Erityisen hyvänä vastaajat pitivät ajanvaraamisen helppoutta, Peliklinikalle löytämistä, vastaanoton toimivuutta, yhteistyötä hoitotyöntekijän kanssa sekä hoidossa käsiteltyjä asioita. Asiakkaiden pelaaminen on vähentynyt ja vointi on parantunut hoidon seurauksena. Asiakkaat hyödyntävät myös muita Peliklinikan palveluita ja erityisesti info- ja tukipiste Tiltti tuntuisi toimivan luontevana jatkona avohoidolle. Tiltin kautta pystytään ohjaamaan myös sellaista asiakaskuntaa terapian pariin, joka ei muuten sinne hakeutuisi. Peli poikki-ohjelmassa myös kerätään asiakaspalautetta. Asiakkaat täyttävät ohjelman päättyessä jälkitutkimuslomakkeen. Joonas Toivio tarkasteli jälkitutkimuksen tuloksia, keskittyen erityisesti asiakkaiden kokemuksiin hoidosta. Kysyttäessä tyytyväisyyttä hoidon laatuun kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä hoidon laatuun. Lähes kaikki vastaajista arvioivat kolmea henkilöä lukuun ottamatta hoidon laadun joko erinomaiseksi tai hyväksi. Kaikkein tyytyväisimpiä he olivat keskusteluihin ja vuorovaikutukseen terapeutin kanssa. Peliklinikan viestintä Peliklinikan viestinnän keskeisiä tehtäviä ovat Peliklinikan toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi (mm. Peliklinikan verkkosivut palveluiden kysyntään vaikuttaminen asiakas- ja hankekumppaniviestinnän keinoin sekä muu viestinnän koordinointi hankkeen eri toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Viestinnän resurssit heikkenivät olennaisesti, kun tiedottaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen maaliskuussa. Kehittämiskoordinaattori on pitkälti vastannut viestinnästä. Kehittämiskoordinaattori ja palveluohjaaja ovat vastanneet Peliklinikan verkkosivujen päivittämisestä. Soccan tiedottaja Riitta Ropo teki tuntityönä viestintää Peliklinikalle ja osallistui Peliklinikan materiaalituotantoon. Kehittämiskoordinaattori vastasi Peliklinikan yleisesitteen uudistamisesta. Peliklinikan uusi yleisesite saatiin käyttöön toukokuun aikana. Lisäksi syksyllä tehtiin tiedotuskäyttöön Peliklinikan juliste jaettavaksi kumppanikuntien peruspalveluihin. Kumppanikuntiin on tiedotettu Peliklinikan Uutiskirjeellä. Peliklinikan palvelut ovat kevään aikana esillä myös yhteisellä Pelihaitatosastolla mm. Lääkäripäivillä tammikuussa ja TerveSos-messuilla toukokuussa, Päihdepäivillä lokakuussa sekä Mielenterveysmessuilla ja Pienillä Pohjalaisilla Päihdepäivillä marraskuussa.

9 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 8 Kansainvälinen toiminta Peliklinikka-konsepti herättää yhä kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kesäkuussa ryhmä sosiaalityön opettajia ja opiskelijoita, School of Social Work, Michigan State University, vieraili Peliklinikalla. Heille esiteltiin Peliklinikan palveluja, Suomen rahapelijärjestelmää sekä peliongelmaa. Peliklinikkaa ja sen palveluja on esitelty myös kansainvälisissä konferensseissa. Toukokuussa projektipäällikkö Jenni Kämppi esitteli Tiltin tuloksia pohjoismaisessa peliriippuvuus konferenssissa Hamarissa Norjassa. Marraskuussa kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola esitteli Peliklinikkaa ja Suomen toimia rahapelihaittojen ehkäisyssä Varsovassa kansainvälisessä konferenssissa. Peliklinikan delegaatio tutustui toukokuussa Norjan auttavaan puhelimeen ja verkkoterapiaohjelmaan Sykehuset Innlandetissa. Kehittämiskoordinaattori vieraili samassa yhteydessä myös Blå Kors Senterissä Oslossa tutustumassa peliongelmaisten hoitoon. Peliklinikan henkilöstö ja hallinto Peliklinikalla ja osahankkeissa on työntekijöitä yhteensä 16 henkilöä. Peliklinikan työntekijät on koulutettu rahapeliongelmien tunnistamisen, hoidon ja ehkäisyn perusteisiin. Monitoimijuus, hallintorakenne ja erilaisten toimintakulttuurien yhteen sovittaminen aiheuttavat haasteita Peliklinikalla. Henkilöstö on työsuhteessa emo-organisaatioonsa, joten Peliklinikalla on neljän organisaation henkilökuntaa ja kolme työnantajatahoa. Se on tehnyt johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta erityisen haastavaa. Tämä on näkynyt myös työilmapiirissä. Keväällä 2013 toteutettiin työyhteisöselvitys. Selvityksen tekivät Työterveyslaitoksen asiantuntijat ja siitä annettiin palaute erikseen johtoryhmälle ja henkilöstölle. Työskentelyä selvityksen pohjalta on sittemmin jatkettu oman henkilöstön kesken. Monitoimijuus on myös merkinnyt tietohallinnon hajautumista usean organisaation erillisiin järjestelmiin eikä Peliklinikalla ole yhteistä alustaa, vaan joudutaan toimimaan kolmen eri palvelinympäristön puitteissa. Peliklinikan toiminta perustuu kumppanuussopimukseen. Sopimuksessa ovat mukana Helsingin ja Vantaan kaupungit, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosiaalipedagogiikan Säätiö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos sekä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Peliklinikan toimintaa johtaa ja koordinoi johtoryhmä. Johtoryhmä on pitänyt viisi kokousta 2013 aikana. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut johtaja Pirjo Marjamäki. (Liite 1) Peliklinikka toimii vuokratiloissa Helsingin keskustassa Kaisaniemessä. Sijainti on osoittautunut hyväksi, mutta toiminnan vilkastumisen myötä tilat ovat käyneet ahtaiksi ja joitain järjestelyjä on jo jouduttu tekemään päällekkäisten tilaisuuksien vuoksi. Asiakastyö on kuitenkin asetettu koko ajan kaiken muun toiminnan edelle myös tilakysymyksissä. Kehittämiskoordinaattori toimii kumppanuussopimuksen mukaisesti Peliklinikan toiminnallisena esimiehenä ja hänen vastuullaan on myös henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Peliklinikan henkilöstön vuoden ensimmäinen kehittämispäivä pidettiin ja teemoina olivat; Peliklinikan palvelupolku, osaamisen kehittämien sekä rakenteet ja roolit kehittämistyössä. Toinen kehittämis- ja virkistyspäivä pidettiin ja samalla tutustuttiin Tekniikan museon Pongista Pleikkaan -näyttelyyn. Peliklinikan oma Työsuojelun toimintaohjelma valmistui huhtikuussa. Se sisältää sekä henkisen että fyysisen työsuojelun ohjeet. Kehittämiskoordinaattorin työn tuki ja myös työnohjaus on myös kuulunut THL-rahoituksen piiriin.

10 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 9 Talous Sopimuskumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin omalla kumppanuussopimuksessa sovitulla panoksellaan. Kukin sopimuskumppani vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta osaltaan. Yhteisten toimistokulujen (vuokra, sähkö, siivous, turvakulut) osalta sopimukset ja laskutus on keskitetty THL:lle ja se velottaa kultakin kumppanilta sovitun mukaisen osuuden. Muista työntekijöistä poiketen palveluohjaajan kulut on jaettu sopimuskumppanien kesken johtoryhmän sopimassa suhteessa. Toteutunut 2013 Socca Peli poikki Peluuri Helsinki Vantaa Tiltti Yhteensä THL THL SiNL Henkilöstökulut Toimitilakulut Muut kulut YHTEENSÄ/VUOSI Osuus kuluista 20 % 13 % 30 % 12 % 6 % 19 % 100 % 1] Vuokra, siivous, turvallisuus, sähkö, toimitilojen muut hoitokulut Peliklinikan projektitutkijan ja toimittaja/tiedottajan työnkuva on jaettu 50 % Peliklinikan ja 50 % Soccan ja THL:n Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeen toimeksiantoa vastaavien tehtävien toteuttamiseen. Peliklinikan tutkija Antti Murto jäi vanhempainlomalle ja siirtyi lukien THL:n palvelukseen. Kevään aikana käynnistettiin uuden projektitutkijan rekrytointi. Uusi projektitutkija VTK Petteri Paasio aloitti Tiedottajatoimittaja Maarit Avellan siirtyi maaliskuun alusta pois Peliklinikan palveluksesta toiselle työnantajalle.

11 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 10 Liite 1 Hallinto 1.1. Henkilöstö Tuki ja tutkimus - Kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola, Socca - Projektitutkija Petteri Paasio Tiedottaja Maarit Avellan, Socca Palveluohjaaja Heljä Escartin, Sininauhaliitto - Yliopistoharjoittelija Joonas Toivio, Socca Hoitotiimi - Sosiaaliterapeutti Tuula Harlahti, Helsinki - Psykologi Ira Kalmari, Vantaa Sosiaaliterapeutti Merja Kivelä, Helsinki Peluuri - Kehittämispäällikkö Mari Pajula, Sininauhaliitto - Asiakastyön koordinaattori Annina Aaltonen, Sininauhaliitto opintovapaa Asiakastyöntekijä Catarina Forsström, Sininauhaliitto - Viestinnän projektityöntekijä Elisa Korsoff, Sininauhaliitto - Päivystäjä Charlotta Grönberg, Sininauhaliitto - Sosiaalipsykologi Markus Sjöholm Peli poikki - Verkkoterapeutti Timo Alihanka, Sininauhaliitto - Verkkoterapeutti Petri Behm, Sininauhaliitto Tiltti - Projektikoordinaattori Jenni Kämppi, Sininauhaliitto - Projektityöntekijä Sanni Nuutinen, Sininauhaliitto - Projektityöntekijä Saara Teinilä Projektityöntekijä Katri Kytöpuu Opiskelijaharjoittelija Lauri Siekkinen Opiskelijaharjoittelija Ville Montonen Peliklinikan johtoryhmän jäsenet 2013 Varsinainen jäsen A-klinikkasäätiö Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen (varapj.) Helsingin kaupunki Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö Leea Muhonen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca Johtaja Pirjo Marjamäki (puheenjohtaja) Sininauhaliitto Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi Sospedsäätiö Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kehittämispäällikkö Saini Mustalampi Vantaan kaupunki A-klinikkatyön yksikön päällikkö Pia Heiskari Varajäsen Viestintäpäällikkö Aino Majava Psykososiaalisentyön päällikkö Aila Ronkanen Erityissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala Kehitysjohtaja Päivi Heimonen Projektipäällikkö Jari Hartikainen Kehittämispäällikkö Airi Partanen Johtava sosiaalityöntekijä Tuula Lehtinen

12 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 11 Liite 2 Koulutus, markkinointi ja yhteistyö Ammattilaisryhmien vierailut Peliklinikalla: - Hietalinna-yhteisön esittely , Yrmy Ikonen - Toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy , 3 hlöä - Sosionomiopiskelijat, DiAK , 8 hlöä. - Ammattilaisten avoimet ovet , Peliklinikka 17 hlöä - Sibelius-lukion oppilaat , 10 hlöä. - Pelipilotin verkosto , 12 hlöä - Opettajia ja opiskelijoita School of Social Work, Michigan State University , 12 hlöä - Kokkolan Pelipilotti -työryhmä , 15 hlöä. - Ylitarkastaja Saaramia Varvio (Poliisihallitus) esitteli rahapelaamisen sääntelyä ja valvontaa Markus Sjöholm esitteli A-klinikkasäätiön kehittämää Raipe rahapelipäiväkirjaa RAY:n viestintä , 6 hlöä - Peliklinikka 3 vuotta -sidosryhmätapahtuma , 60 hlöä - Velkaneuvonnan uudet käytännöt , velkaneuvoja Juha Neuvonen Helsingin talous- ja velkaneuvonta Peliklinikan toiminnan ja palvelujen esittely ja markkinointi: - Peliklinikka ja rahapeliongelman hoito. Pelipilotti, johtoryhmä Kokkola, Tapio Jaakkola - Naistenryhmän esittely. Naisten päihdetyön päivät Helsinki. Tuula Harlahti, Sanni Nuutinen. - Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien vuosittainen koulutus Helsinki. Catarina Forsström- Lounema. - Kirkkohallitus, Nyt on henki päällä -tapahtuma , Helsinki. Ständi, Elisa Korsoff, Jeni Kämppi. - Rahapeliongelma ja Peliklinikan palvelut. Rikosseuraamusviraston opintopiiri Sanni Nuutinen, Ira Kalmari. - Peliklinikan esittely, työvoimapalvelu Duuri Helsingin kaupunki , Tapio Jaakkola - OSKE-päivät , Tapio Jaakkola Peliklinikka innovaationa esitys - Mielialahäiriöklinikka/Jorvi , Kauniainen. Tapio Jaakkola Peliongelma ja Peliklinikan kokemuksia - Peliklinikan palvelut ja peliongelman hoito, Verkkokurssi, YTHS ja Tapio Jaakkola ja Merja Kivelä - Kettutien terveysaseman naapuruuspiiri , Helsinki. Jenni Kämppi alustus ikäihmisten pelaamisesta ja Tiltin palveluista. - Peluuris verksamhet. Helsingin ruotsinkielisen seurakunnan vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät , Helsinki. Catarina Forsström-Lounema. - Rahapeliongelmat. Myyrmäen A-klinikka Ira Kalmari - Kettutien terveysaseman naapuruuspiiri , Helsinki. Jenni Kämppi alustus Tiltin työotteesta ja ikäihmisten pelaamisesta. Peliklinikka mukana messuilla: - Lääkäripäivät, Messukeskus, Helsinki - Peliklinikan palvelut TerveSos-messuilla toukokuussa. - Mielenterveysmessut , Vanha Satama Helsinki Peliklinikan henkilöstö on osallistunut koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin: - Peliakatemia, Pelitaito-projekti , Helsinki, Tapio Jaakkola, Maarit Avellan, Mari Pajula, Annina Aaltonen, Jenni Kämppi, Elisa Korsoff - 9th Nordic Conference "The Changing Landscape of Gambling" , Hamar, Norway. Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi, Sanni Nuutinen, Timo Alihanka, Petri Behm. Jenni Kämppi, esitys Tiltin tukihenkilötoiminnasta Peer support - a valuable alternative as such.

13 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 12 - Kriisikoulutus Tiltin vapaaehtoisille ja Peliklinikan asiakastyöntekijöille Kouluttajana Petri Miettinen Kuopion Kriisikeskuksesta. Sanni Nuutinen, Elisa Korsoff ja Katri Kytöpuu. - Päihdetiedotusseminaari , Jurmala. Mari Pajula, luento. Jenni Kämppi, kokemusasiantuntija Hanna, luento. - Terveyttä Lapista! Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät , Tapio Jaakkola, luento Rahapelihaitat, velkoja, masennus ja häpeää. - Pelikasvatusseminaari , Pelitaito-projekti, Helsinki. Ira Kalmari, Merja Kivelä. - Valtakunnallinen vapaaehtoistyön koordinaattoreiden syysseminaari , Turku. Katri Kytöpuu - Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät , Kokkola. Tapio Jaakkola, luento Rahapelaaminen meillä ja muualla. - Kansainvälisen Siniristin (IFBC) Multi-National Training Workshop , Windhoek Namibian. Jenni Kämppi. - International Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions Varsova, Puola. Tapio Jaakkola esitteli suomalaisia kokemuksia ja hankkeita rahapelihaittojen ehkäisyssä Meeting the Needs the Finnish experience in developing services on gambling problems. Verkostot - Aluepilottien yhteinen seminaari: Peliseminaari Lahti, Päijät-Hämeen aluepilotti. Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi ja Elisa Korsoff - Rahapelihanketoimijoiden tapaaminen Peliklinikalla - Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmä (YRA) STM, Tapio Jaakkola jäsen - ONPE-koulutus, mentorina Timo Alihanka. - Verkkokurssi Rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito, mentorina Jenni Kämppi.

14 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 13 Liite 3 Asiakastilastot 2013 Taulukko 1: Uudet asiakkaat, avohoito Sukupuoli Naisia Miehiä Yhteensä Asiakaskäynnit Helsinki Vantaa Yhteensä Taulukko 2: Käynnit Tiltissä Asiakaskäynnit Ensikävijöitä Käynnit yhteensä Taulukko 3: Peluuri, auttava puhelin Puhelut Peliongelmapuhelut yhteensä Muut puhelut Kaikki puhelut yhteensä Taulukko 4. Pelivoimapiiri Jäseniä Pelivoimapiiri-palvelussa Liittynyt uusia jäseniä Jäseniä yhteensä Taulukko 5. Peli poikki -ohjelma Asiakkaat Hakeutunut ohjelmaan Rekisteröityivät ohjelmaan Suorittanut ohjelman Tilanne ohjelmassa Jonossa, hyväksytty Hyväksytty, odottaa aloittamista Ohjelmassa aktiivisena

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2008 2 Johdanto...3 Yhteenveto...3 Peluurin toiminta...4 Toiminnan tavoite...4 Auttava puhelin...4 Palvelun tuottaminen ja hallinto...4 Kotisivut...4 Peluurin

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Kehittämishankkeen tulokset pähkinänkuoressa Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 11.9.2014 1 Lähtökohtia Lähisuhdeväkivaltaan

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri/ Sininauhaliitto (Pelihaitat) Takuu-Säätiön Talous- ja velka-asioiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala Posken ajankohtaista Pohtimo 26. 27.5.2015 Asta Niskala virtu.fi -palvelutarjotin kokoaa Lapin asukkaille sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen, mahdollistaa useiden järjestelmien käytön palvelutuotannossa

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4. Peluuri apua peliongelmaisille verkossa Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.2016, Turku Peluuri auttaa kun pelaaminen haittaa Peluuri ehkäisee ja vähentää

Lisätiedot

Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka työn vaikuttavuus otetaan haltuun?

Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka työn vaikuttavuus otetaan haltuun? Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka työn vaikuttavuus otetaan haltuun? Petteri Paasio FL, tutkija SoccaPetteri Paasio 1 Huhtikuussa 2015 voimaan tullut

Lisätiedot

Mitä teemme vuonna 2015?

Mitä teemme vuonna 2015? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Mitä teemme vuonna 2015? 1 2 Tärkeimmät tehtävämme 2015 1.) Vuonna 2015 voimaan tuleva uusi lainsäädäntö tuo suuret muutospaineet sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN.

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN. Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN www.thl.fi/pelihaitat Rahapelien luvatussa maassa haasteena haittojen ehkäisy Suomi on rahapelaamisen kärkimaita Euroopassa. Rahapelit näkyvät

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012 Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012 Marjo Kurki 16.11.2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Otso hanke lapsiperheiden tukemiseen Maestro kurssien levittäminen Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA

Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (5) Sosiaalihuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 2 (5)

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Sari Välimäki 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke 2015-2017 Toimintasuunnitelma hankeosiottain 25.4.2016 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke 1.3. - 31.5.2016 hallinnollinen valmisteluvaihe Tilannekatsaus 21.4.2016 Eva Salomaa ylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Taustaa

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Pohjanmaa hanke 56 kuntaa, joissa suomenk, ruotsink. ja kaksikielisiä 11 seutukuntaa 3 sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty?

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Kokkola 14.11.2016 Sirpa Vainio Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hanke Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

AVAIN- Mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin Minna Kivipelto & Sanna Blomgren & Pekka Karjalainen & Paula Saikkonen

AVAIN- Mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin Minna Kivipelto & Sanna Blomgren & Pekka Karjalainen & Paula Saikkonen AVAIN- Mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin Minna Kivipelto & Sanna Blomgren & Pekka Karjalainen & Paula Saikkonen 17.11.2016 15.11.2016 1 Tausta 1990-luku: arvioinnin esiintulo 2000 - vaikuttavuus,

Lisätiedot