2013 Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2013 Toimintakertomus

2 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4 Peli poikki...4 Tiltti...5 Kehittäminen, seuranta ja hallinto...6 Kehittämistyö, osaamisen kertyminen ja levittäminen...6 Seuranta ja arviointi...6 Peliklinikan viestintä...7 Kansainvälinen toiminta...8 Peliklinikan henkilöstö ja hallinto...8 Talous...9 Liite 1 Hallinto Henkilöstö Peliklinikan johtoryhmän jäsenet Liite 2 Koulutus, markkinointi ja yhteistyö Liite 3 Asiakastilastot

3 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 2 Peliklinikka Toimintakertomus 2013 Peliklinikan toiminta-ajatus Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja kehittää monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja peliongelmaa työssään kohtaaville. Peliklinikan visio Peliklinikka on Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus. Peliklinikka 2013 Yleistä Peliklinikalla tarjotaan ja kehitetään keskitetysti matalan kynnyksen palveluita avohoitona, tuki- ja neuvontapalveluina, konsultaatiopalveluina, verkostotyönä sekä ryhmä-, vertais- ja parityöskentelymalleina. Osa asiakastyöstä toteutetaan puhelin- ja/tai verkkopalveluna. Vuoden 2013 aikana uusien asiakkaiden määrät ovat edelleen kasvaneet hieman kaikissa Peliklinikan palveluissa. Uudet aluepilottihankkeet käynnistyivät kevään aikana Kokkolassa ja Päijät-Hämeessä. Peliklinikka tukee hankkeita välittämällä omassa hankkeessa ja sen palveluissa saatua kokemusta ja osaamista. Asiakastyön vaikuttavuuden arviointi aloitettiin keväällä Peli poikki -ohjelmasta kehitettiin kasvokkaisen ja verkkotyöskentelyn yhdistävä versio, joka otettiin kokeilukäyttöön kevään aikana. Siinä asiakas puheluiden sijaan tapaa kahdeksan kertaa terapeuttia kasvokkain. Ohjelman oma-apuosuus ja vertaistuellinen foorumityöskentely tapahtuvat edelleen verkossa. Tiltissä kokeiltiin kirjallisuusterapiaryhmää sekä jatkettiin ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyölle rakentuvan vertaistuellisen toiminnan kehittämistä. Peliklinikan asiakkaat HUOM. Avohoito ) Uusia asiakkaita, 2) Asiakaskäynnit Tiltti ) Ensikäynnit, 2) Käynnit yhteensä Peluuri - Auttava puhelin ) Peliongelmapuhelut, 2) Kaikki vastatut - Pelivoimapiiri ) Uudet jäsenet, 2) Jäsenet yhteensä - Peli poikki ) Uudet rekisteröityneet, 2) Suorittaneet T Taulukko 1: Peliklinikan asiakasmääriä vuonna Lisää ks. liite 3. Peliklinikka on kumppanuussopimukseen perustuva kokeilu ( ), jossa ovat mukana; Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto sekä Sospedsäätiö. Sopimuskumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin omalla kumppanuussopimuksessa sovitulla panoksellaan tuottaen oman osansa Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. Avohoidosta vastaavat Helsinki ja Vantaa. THL rahoittaa Peli poikki -ohjelmaa ja maksaa kehittämiskoordinaattorin, tutkijan ja tiedottajan kulut sekä seurannan ja arvioinnin kustannukset. Peluurin toiminnan rahoitus tulee suomalaisilta rahapeliyhteisöiltä ja hallinnosta vastaavat Sininauhaliitto ja A-klinikkasäätiö. Tiltti on Sininauhaliiton RAY-rahoitteinen hanke.

4 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 3 Palveluista osa on alueellisia ja osa valtakunnallisia. Avohoito palvelee kumppanikuntien yli 18 -vuotiaita asukkaita. Peli poikki -ohjelma on valtakunnallinen ja siinä myös on asiakkaiden alaikärajana 18 vuotta. Peluurin sähköiset ja puhelinpalvelut ovat valtakunnallisia. Kaikki Peliklinikan palvelut ovat maksuttomia. Tavoitteena on luoda asiakkaalle palveluvalikko, josta löytyy jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen ongelman vaiheeseen sopiva palvelu Peluurin ja Tiltin kevyistä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluista avohoidon intensiiviseen terapiaan. Peliklinikka kerää ja myös tuottaa tietoa peliongelmasta ja ongelmapelaajista tutkimuksen käyttöön. Peliklinikan palvelukokonaisuudessa Kaisaniemessä on yhteensä 16 työntekijää. Peliklinikan palvelut Avohoito Peliklinikan palveluihin on hakeutunut yhä enemmän asiakkaita. Avohoidon ja Tiltin yhteinen asiakaskäyntien määrä vuonna 2013 oli noin Avohoitoon ja Peli poikki ohjelmaan hakeutuvat ovat pääsääntöisesti erittäin vakavasti rahapeliriippuvaisia. Peliklinikka on myös tavoittanut uusia asiakasryhmiä. Kolmasosa asiakkaista on ollut kokonaan vailla muita hoitokontakteja ennen Peliklinikalle hakeutumista ja noin puolet hakee ensimmäistä kertaa apua peliongelmaansa. Tiltti on pyrkinyt tavoittamaan myös pelaajien läheisiä entistä paremmin. Kuntien tarjoama avohoito ja Peli poikki-ohjelma tavoittavat selvästi sellaista asiakaskuntaa, jota aikaisemmin ei ole samassa määrin näkynyt palveluissa. Noin puolet näiden palvelujen käyttäjistä on pelaajia, joilla ei ole muita samanaikaisongelmia kuten päihde- tai mielenterveysongelmia. Monilla Peliklinikalle hoitoon hakeutuneista on ollut runsaasti kontakteja hoito- ja palvelujärjestelmään ilman, että siitä olisi ollut apua peliongelmaan. Vaikka rahapeliriippuvuudesta kärsivät ovat käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, peliongelman tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut satunnaista. Pelaaja haluaa salata ongelmansa ja toisin kuin päihdeongelmassa, ulkoisia merkkejä ei ole, eivätkä ammattilaiset osaa kysyä peliongelmasta. Palveluiden yhteensovittaminen onnistuu yksittäisten asiakkaiden tasolla samoin kuin esimerkiksi ajanvarauksessa, vertaisryhmätoiminnassa ja osa Peliklinikan palveluista työskentelee hyvin kiinteässä yhteistyössä, erityisesti Peluurin sähköiset palvelut ja Tiltin vertaistuki. Peliklinikan avohoito tarjoaa avokuntoutusta; monipuolista tukea ja hoitoa yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoisena. Avohoito on peliongelman hoitoon ja hoidon kehittämiseen erikoistunut yksikkö. Toimintaperiaatteena on tarkastella pelaamista osana peliongelmaisen elämäntilannetta. Terapiassa pyritään parantamaan asiakkaan kykyä pohtia pelaamisen, tunteiden, ihmissuhteiden ja elämäntapahtumien välisiä yhteyksiä ja löytää toisin toimimisen mahdollisuuksia. Avohoidossa työskentelee psykologi ja kaksi sosiaaliterapeuttia. Vuoden alusta Helsingin kaupungin palveluksessa olevat sosiaaliterapeutit siirtyivät sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisen myötä Psykiatrian ja päihdehuollon erityspalvelujen alle. Psykologin työaika on edelleen ollut 80 prosenttia täydestä työajasta. Peluurin asiakastyönkoordinaattori on osallistunut Vantaan kaupungin ja Sininauhaliiton sopimuksella avohoidon asiakastyöhön tehden sitä 20 prosentin osuudella työajasta. Se on samalla ollut osa hänen psykoterapian erikoistumisopintojaan. Avohoidon uusien asiakkaiden määrä on edelleen kasvanut. Kaikkiaan uusia asiakkaita hakeutui 177 ja asiakkaita oli vuoden aikana avohoidossa yhteensä 243, Helsinki 165, Vantaa 78.

5 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 4 Peluuri Peliklinikalla on aloitettu yhdessä Soccan kanssa avohoidon työtapojen tutkiminen, analysointi ja arviointi. Tiedonkeruu tehdään yhteisenä prosessina avohoidon tiimin kanssa ja tarkoituksena on löytää yleisempiä periaatteita rahapeliriippuvuuden hoidossa, mikä asiakastyössä toimii ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Prosessin tarkoituksena on tuoda näkyväksi Peliklinikan erityisosaamista ja työkäytäntöjä. Tavoitteena on saada mukaan myös asiakkaita kertomaan omista hoitokokemuksistaan ja siitä, mikä heille on avohoidossa ollut erityisen merkittävää. Prosessin vetäjänä toimii sosiaalihuollon erityissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala Soccasta. Peliklinikalle oli valmisteltu yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston tietohallinnon kanssa oma sähköinen asiakasrekisterilomake Helsingin kaupungin TerveysEffica-järjestelmään. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto kuitenkin ilmoitti elokuussa 2013, että kaupunki ei voi laajentaa sosiaali- ja terveysviraston tietojärjestelmää niin, että se tulisi Peliklinikan käyttöön. Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja tuottamalla ja välittämällä ensikäden tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tietoa, joka koskee peliongelmaa, sen ehkäisyä ja hoitoa. Painopisteenä on ollut sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden yhdistäminen kasvokkaiseen hoitoon. Peluuri teetti palvelukartoituksen, jossa selvitettiin ulkomaisia virtuaalipalveluja rahapeliongelmaiselle, kokemustiedonkartoitusta sekä kehittämisideoita ja mahdollisuuksia. Vaikka rahapeliongelman määrä ei Suomessa näytäkään kasvavan, sen seurausten kärjistyminen on tullut selvästi esiin Peluurin auttavaan puhelimeen tulleissa puheluissa. Väkivalta, vakavat perhekriisit ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet. Vertaistukea on vahvistettu tuomalla kokemusasiantuntijoiden panosta myös verkkopalveluihin Tuuletin-vertaisryhmissä ja Pelivoimapiirin ryhmätoiminnassa. Kokemusasiantuntijoiden osuutta lisätään myös muissa Peluurin palveluissa. Asiakastyön kehittämistä on jatkettu sekä yksittäisten palveluiden ja työmuotojen että palvelukokonaisuuden toimivuuden näkökulmasta. THL:n, Harvard Medical Schoolin ja Peluurin yhteisen vaikuttavuustutkimuksen aineistonkeruu saatiin Peluurissa päätökseen. Projektissa tutkitaan sähköisen oma-aputyökalun vaikuttavuutta osana auttavan puhelimen toimintaa. Tutkimuksen tuloksia on luvassa syksyllä Pelivoimapiirin tukiviestipalvelu on osa Peluurin peliyhteisörahoitteista kokonaisuutta. A- klinikkasäätiö on vastannut edelleen palvelun teknisestä ylläpidosta ja palvelua on kehitetty yhdessä. Pelivoimapiirissä on jatkunut tukimuotona Tiltin vertaisohjaajan vetämä tukiryhmä pelaajille. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori osallistuu sekä Peluurin johtoryhmän että ohjausryhmän työskentelyyn. Peli poikki Peluurin yhteydessä toimiva Peli poikki-hoitomalli jatkoi toimintaansa. Kyseessä on verkossa toimiva oma-apuopas peliongelman hoitoon. Vuoden aikana ohjelman on suorittanut yhteensä 144 henkilöä. Ohjelmaan hakeutuu edelleen runsaasti asiakkaita. Jonotusaika on ollut noin kahdeksan viikkoa. Ohjelmaa rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jolla on ohjelman käyttöoikeudet Suomessa. Peli poikki-ohjelmassa on työskennellyt kaksi verkkoterapeuttia Peluurin puitteissa

6 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 5 ja osa-aikaisesti kaksi terapeuttia Kuopion kriisikeskuksessa 1. Lisäksi Peluurin asiakastyön koordinaattori ja Peliklinikan psykologi ovat pienellä työpanoksella tehneet asiakastyötä ohjelmassa. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori on mukana Peli poikki- ohjausryhmässä, jossa lisäksi edustettuina THL ja Peluuri. Ohjausryhmän ohella ohjelmassa asiakastyötä tekevät ovat kokoontuneet säännöllisesti kehittämään ohjelmassa tehtävää asiakastyötä. Peli poikki -ohjelmasta on tuotettu kokeiluversio, joka yhdistää sähköisen palvelun ja kasvokkaisen asiakkuuden. Siinä asiakkaan oma-apuosuus ja vertaistuellinen foorumityöskentely tapahtuvat edelleen verkossa samoin kuin tietopuolinen osa, mutta puheluiden sijaan asiakas tapaa terapeuttia kasvokkain. Kokeilussa työskenteli Sininauhaliiton ja Vantaan kaupungin välisen sopimuksen puitteissa lokakuuhun asti Peluurin asiakastyönkoordinaattori. Hänen jäätyään opintovapaalle kokeilua on tehnyt avohoidon psykologi. Kokeilusta on saatu toistaiseksi myönteisiä kokemuksia sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Malli on lisännyt vuorovaikutusta terapeutin ja asiakkaan välillä ja sitoutuminen muutokseen vahvistuu samoin kuin oma paneutuminen muutoksen työstämiseen paranee. THL:n tutkijan Sari Castrenin hyväksytty väitöskirja käsitteli osaltaan Peli poikkiohjelmaa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Peli poikki -hoito-ohjelma toi apua rahapeliriippuvuuden hallintaan ja kasvatti rahapelaamisen kontrollia. Lisäksi hoitoon osallistuneiden mieliala koheni, alkoholinkulutus ja pelaamisen seurannaisvaikutukset vähenivät. Tiltti Peliklinikan palvelukokonaisuudessa Tiltti-hankkeen tavoitteena on kehittää helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Tiltissä luodaan toimintaedellytyksiä vertaistuelle ja edistetään pelaajien sekä läheisten vertaistuellisia kontakteja. Lisäksi hankkeessa kehitetään vertaistukitoiminnan ja ammatillisen hoidon yhteistyötä. Tiltti sai vuoden alusta korotusta hankemäärärahaan ja näin on voitu säilyttää toiminnan laajuus sekä turvata kehittämistyö. Tiltti on yhtenä pilottihankkeena tehnyt RAY:n tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksen kevään 2013 aikana. Tiltissä kokeiluna tehdyn kirjallisuusterapiaryhmän kokemukset olivat lupaavia. Ryhmä kokoontui alkuvuodesta kesäkuun puoliväliin asti joka toinen viikko. Uutena toimintamuotona Tiltissä on kesästä alkaen ollut kerran viikossa toiminnallinen aamupäivä, Toimintatorstai, jota on toteutettu yhdessä Peliklinikan muiden palvelujen kanssa. Tiltin kouluttamat vapaaehtoiset ovat toimineet Tiltin työntekijöiden työparina Avoimien ovien iltapäivissä. Yksi vapaaehtoinen on lisäksi toiminut vertaisohjaajana Peluurin sähköisissä palveluissa Pelivoimapiirissä ja Tuulettimessa pelaajien suljetussa ryhmässä. Tiltin läheistoimintaa on kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Läheisten tarpeista syntyi Nimikkoiltapäivä, läheisten vertaistukeen perustuva tapaaminen, joka on järjestetty helmikuusta lähtien kerran kuukaudessa. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori osallistuu Tiltin ohjausryhmän työskentelyyn ja on mukana kuukausiraporttikokouksissa. 1 Toiminnallisesti ja rahoituksellisesti erotettuna Peluurin peliyhtiörahoitteisesta toiminnasta, ts. tältä osin toiminta on rahoitettu Peliklinikka hankkeesta erillisellä THL:n, Sininauhaliiton ja Kuopion kriisikeskuksen välisellä sopimuksella.

7 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 6 Kehittäminen, seuranta ja hallinto Kehittämistyö, osaamisen kertyminen ja levittäminen Peliklinikka toimii resurssikeskuksena kumppanikuntien perus- ja erityispalveluille pelihaittoja ja ongelmapelaamista koskevissa kysymyksissä ja tukee näitä koulutuksellisin ja tiedotuksen keinoin kaupunkien tarpeen mukaan. Kevään 2013 Ammattilaisten avoimissa ovissa (AAO) ja avohoidon terapeuttien käynneillä Helsingin ja Vantaan sote-yksiköissä on levitetty tietoutta peliongelmasta ja sen hoidosta sekä tehty tunnetuksi Peliklinikan palveluja. Ammattilaisten avoimet ovet -tilaisuuksissa teemoina olivat; avohoidon asiakastyön ja peliongelman hoidon kysymykset sekä on peliongelman tunnistamien ja puheeksiotto. Peliklinikan palveluja, peliongelmaa ja sen hoitoa on tehty tunnetuksi tiedottamalla kaupunkien peruspalveluihin. Peliklinikka järjesti lokakuussa sidosryhmille kolmevuotisjuhlien teemalla hankkeen tuottamia palveluja ja tuloksia esittelevän tapahtuman. Uudet aluepilottihankkeet käynnistyivät kevään aikana Kokkolassa ja Päijät-Hämeessä. Peliklinikka tukee hankkeita välittämällä omassa hankkeessa ja sen palveluissa saatua kokemusta ja osaamista. Se on kattanut paitsi osaamisen välittämisen, asiakastyön kokemusten jakamisen myös yhteistyötä viestinnässä ja koulutuksessa. Peliklinikalta on osallistuttu pilottien tilaisuuksiin ja hankkeiden valmistelutyöhön. Keskeinen rooli tässä on kehittämiskoordinaattorilla. Hän on tavannut hankekoordinaattoreita ja oli Kokkolan Pelipilotti-hankkeen johtoryhmässä puhumassa Peliklinikan Asiakastyönfoorumi on toiminut asiakastyötä tekevien työntekijöiden avoimena keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Tavoitteena on kehittää yhteistä osaamista rahapeliriippuvuuden hoidossa ja tukipalveluissa sekä jakaa asiakastyön kokemuksia. Se on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa eri teemojen ympärillä. Peliklinikka -konseptia ja sen tuotoksia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa, joista mainittakoon; Osaamiskeskuspäivät Jyväskylässä, Terveyttä Lapista seminaari Rovaniemellä ja Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkolassa. Peliklinikka on osallistunut Pelihaitta-alan hanketoimijoiden verkostoihin sekä THL:n Rahapelihaitta-verkostoon ja Innopajaan. Kehittämiskoordinaattori on osallistunut jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettaman Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmän työskentelyyn. Seuranta ja arviointi Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty tutkimus ja arviointi. Näillä pyritään varmistamaan toiminnan laatu ja se että rahapelaamiseen kytkeytyvistä ongelmista voidaan esittää tutkittua tietoa erityisesti hoidon ja tuen piiriin hakeutuvien osalta. Peliklinikan painopiste on tiedonkeruussa tutkimuksen tarpeisiin ja raportoinnissa. Peliklinikan tammikuussa julkaistu Toimintakatsaus 2012 esitteli asiakasprofiilia sekä pelaajien ja heidän läheistensä kärsimiä haittoja. Peliklinikan palveluiden vaikutuksia asiakkaille seurataan muun muassa asiakaspalautteen, hankkeiden ulkoisen arvioinnin ja Peliklinikan omien arviointiprosessien avulla. Painoalue vuonna 2013 oli asiakastyön arvioinnissa. Projektitutkija on käynnistänyt kesäkuussa avohoidon vaikuttavuuden arvioinnin. Siihen liittyen asiakastyön prosessin seurantajärjestelmää on kehitetty ja tiedonkeruuta on lisätty. Vuonna 2012 Peliklinikalla käynnistettyä kattavaa hoitoprosessin seurantahaketta on jatkettu. Syksyllä 2013 uudistettiin seurantamuuttujat siten, että asiakastyön vaikuttavuus on mahdollista saada paremmin esille.

8 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 7 Projektitutkija on myös tarkastellut Peliklinikan avohoidon asiakastietokantaa ja analysoinut sitä tilastolisin menetelmin. Näiden analyysien tuloksia esiteltiin mm. Peliklinikan kolmivuotisjuhlien yhteydessä Seurannan toteuttamisen valvonta ja suunnittelu on kehittämiskoordinaattorin ja projektitutkijan vastuulla. Seurantahanketta jatketaan Peliklinikan hankekauden loppuun asti. Kertyvää aineistoa käytetään asiakastyön kehittämiseen. Tammikuusta toukokuun alkuun kehittämiskoordinaattori on vastannut kaikesta Peliklinikan tiedontuotannosta tutkijan toimen ollessa avoimena. Hankkeen puolivälin arviointi toteutetaan Väliraportin muodossa. Kehittämiskoordinaattori on vastannut raportin valmistelusta yhdessä johtoryhmän kanssa. Raportti valmistui joulukuussa. Peliklinikan avohoidon asiakaspalaute on kerätty vuosina 2011 ja Kyselyillä on kerätty palautetta Peliklinikan hoitopalvelun saavutettavuudesta, hoitoprosessin sujumisesta ja asiakkaiden hoidonjälkeisestä tilanteesta ja voinnista. Yliopistoharjoittelija Joonas Toivio teki yhteenvetoa saaduista asiakaspalautteista. Hänen palkkauksensa tuli THL:n rahoitusosuudesta. Asiakkailta saatu palaute on molempina vuosina ollut yleisesti ottaen positiivista. Kyselyyn vastanneet asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä Peliklinikan hoitoon. Suurin osa vastaajista koki, että avohoidon terapiasta oli apua peliongelman käsittelyssä. Erityisen hyvänä vastaajat pitivät ajanvaraamisen helppoutta, Peliklinikalle löytämistä, vastaanoton toimivuutta, yhteistyötä hoitotyöntekijän kanssa sekä hoidossa käsiteltyjä asioita. Asiakkaiden pelaaminen on vähentynyt ja vointi on parantunut hoidon seurauksena. Asiakkaat hyödyntävät myös muita Peliklinikan palveluita ja erityisesti info- ja tukipiste Tiltti tuntuisi toimivan luontevana jatkona avohoidolle. Tiltin kautta pystytään ohjaamaan myös sellaista asiakaskuntaa terapian pariin, joka ei muuten sinne hakeutuisi. Peli poikki-ohjelmassa myös kerätään asiakaspalautetta. Asiakkaat täyttävät ohjelman päättyessä jälkitutkimuslomakkeen. Joonas Toivio tarkasteli jälkitutkimuksen tuloksia, keskittyen erityisesti asiakkaiden kokemuksiin hoidosta. Kysyttäessä tyytyväisyyttä hoidon laatuun kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä hoidon laatuun. Lähes kaikki vastaajista arvioivat kolmea henkilöä lukuun ottamatta hoidon laadun joko erinomaiseksi tai hyväksi. Kaikkein tyytyväisimpiä he olivat keskusteluihin ja vuorovaikutukseen terapeutin kanssa. Peliklinikan viestintä Peliklinikan viestinnän keskeisiä tehtäviä ovat Peliklinikan toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi (mm. Peliklinikan verkkosivut palveluiden kysyntään vaikuttaminen asiakas- ja hankekumppaniviestinnän keinoin sekä muu viestinnän koordinointi hankkeen eri toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Viestinnän resurssit heikkenivät olennaisesti, kun tiedottaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen maaliskuussa. Kehittämiskoordinaattori on pitkälti vastannut viestinnästä. Kehittämiskoordinaattori ja palveluohjaaja ovat vastanneet Peliklinikan verkkosivujen päivittämisestä. Soccan tiedottaja Riitta Ropo teki tuntityönä viestintää Peliklinikalle ja osallistui Peliklinikan materiaalituotantoon. Kehittämiskoordinaattori vastasi Peliklinikan yleisesitteen uudistamisesta. Peliklinikan uusi yleisesite saatiin käyttöön toukokuun aikana. Lisäksi syksyllä tehtiin tiedotuskäyttöön Peliklinikan juliste jaettavaksi kumppanikuntien peruspalveluihin. Kumppanikuntiin on tiedotettu Peliklinikan Uutiskirjeellä. Peliklinikan palvelut ovat kevään aikana esillä myös yhteisellä Pelihaitatosastolla mm. Lääkäripäivillä tammikuussa ja TerveSos-messuilla toukokuussa, Päihdepäivillä lokakuussa sekä Mielenterveysmessuilla ja Pienillä Pohjalaisilla Päihdepäivillä marraskuussa.

9 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 8 Kansainvälinen toiminta Peliklinikka-konsepti herättää yhä kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kesäkuussa ryhmä sosiaalityön opettajia ja opiskelijoita, School of Social Work, Michigan State University, vieraili Peliklinikalla. Heille esiteltiin Peliklinikan palveluja, Suomen rahapelijärjestelmää sekä peliongelmaa. Peliklinikkaa ja sen palveluja on esitelty myös kansainvälisissä konferensseissa. Toukokuussa projektipäällikkö Jenni Kämppi esitteli Tiltin tuloksia pohjoismaisessa peliriippuvuus konferenssissa Hamarissa Norjassa. Marraskuussa kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola esitteli Peliklinikkaa ja Suomen toimia rahapelihaittojen ehkäisyssä Varsovassa kansainvälisessä konferenssissa. Peliklinikan delegaatio tutustui toukokuussa Norjan auttavaan puhelimeen ja verkkoterapiaohjelmaan Sykehuset Innlandetissa. Kehittämiskoordinaattori vieraili samassa yhteydessä myös Blå Kors Senterissä Oslossa tutustumassa peliongelmaisten hoitoon. Peliklinikan henkilöstö ja hallinto Peliklinikalla ja osahankkeissa on työntekijöitä yhteensä 16 henkilöä. Peliklinikan työntekijät on koulutettu rahapeliongelmien tunnistamisen, hoidon ja ehkäisyn perusteisiin. Monitoimijuus, hallintorakenne ja erilaisten toimintakulttuurien yhteen sovittaminen aiheuttavat haasteita Peliklinikalla. Henkilöstö on työsuhteessa emo-organisaatioonsa, joten Peliklinikalla on neljän organisaation henkilökuntaa ja kolme työnantajatahoa. Se on tehnyt johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta erityisen haastavaa. Tämä on näkynyt myös työilmapiirissä. Keväällä 2013 toteutettiin työyhteisöselvitys. Selvityksen tekivät Työterveyslaitoksen asiantuntijat ja siitä annettiin palaute erikseen johtoryhmälle ja henkilöstölle. Työskentelyä selvityksen pohjalta on sittemmin jatkettu oman henkilöstön kesken. Monitoimijuus on myös merkinnyt tietohallinnon hajautumista usean organisaation erillisiin järjestelmiin eikä Peliklinikalla ole yhteistä alustaa, vaan joudutaan toimimaan kolmen eri palvelinympäristön puitteissa. Peliklinikan toiminta perustuu kumppanuussopimukseen. Sopimuksessa ovat mukana Helsingin ja Vantaan kaupungit, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosiaalipedagogiikan Säätiö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos sekä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Peliklinikan toimintaa johtaa ja koordinoi johtoryhmä. Johtoryhmä on pitänyt viisi kokousta 2013 aikana. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut johtaja Pirjo Marjamäki. (Liite 1) Peliklinikka toimii vuokratiloissa Helsingin keskustassa Kaisaniemessä. Sijainti on osoittautunut hyväksi, mutta toiminnan vilkastumisen myötä tilat ovat käyneet ahtaiksi ja joitain järjestelyjä on jo jouduttu tekemään päällekkäisten tilaisuuksien vuoksi. Asiakastyö on kuitenkin asetettu koko ajan kaiken muun toiminnan edelle myös tilakysymyksissä. Kehittämiskoordinaattori toimii kumppanuussopimuksen mukaisesti Peliklinikan toiminnallisena esimiehenä ja hänen vastuullaan on myös henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Peliklinikan henkilöstön vuoden ensimmäinen kehittämispäivä pidettiin ja teemoina olivat; Peliklinikan palvelupolku, osaamisen kehittämien sekä rakenteet ja roolit kehittämistyössä. Toinen kehittämis- ja virkistyspäivä pidettiin ja samalla tutustuttiin Tekniikan museon Pongista Pleikkaan -näyttelyyn. Peliklinikan oma Työsuojelun toimintaohjelma valmistui huhtikuussa. Se sisältää sekä henkisen että fyysisen työsuojelun ohjeet. Kehittämiskoordinaattorin työn tuki ja myös työnohjaus on myös kuulunut THL-rahoituksen piiriin.

10 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 9 Talous Sopimuskumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin omalla kumppanuussopimuksessa sovitulla panoksellaan. Kukin sopimuskumppani vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta osaltaan. Yhteisten toimistokulujen (vuokra, sähkö, siivous, turvakulut) osalta sopimukset ja laskutus on keskitetty THL:lle ja se velottaa kultakin kumppanilta sovitun mukaisen osuuden. Muista työntekijöistä poiketen palveluohjaajan kulut on jaettu sopimuskumppanien kesken johtoryhmän sopimassa suhteessa. Toteutunut 2013 Socca Peli poikki Peluuri Helsinki Vantaa Tiltti Yhteensä THL THL SiNL Henkilöstökulut Toimitilakulut Muut kulut YHTEENSÄ/VUOSI Osuus kuluista 20 % 13 % 30 % 12 % 6 % 19 % 100 % 1] Vuokra, siivous, turvallisuus, sähkö, toimitilojen muut hoitokulut Peliklinikan projektitutkijan ja toimittaja/tiedottajan työnkuva on jaettu 50 % Peliklinikan ja 50 % Soccan ja THL:n Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeen toimeksiantoa vastaavien tehtävien toteuttamiseen. Peliklinikan tutkija Antti Murto jäi vanhempainlomalle ja siirtyi lukien THL:n palvelukseen. Kevään aikana käynnistettiin uuden projektitutkijan rekrytointi. Uusi projektitutkija VTK Petteri Paasio aloitti Tiedottajatoimittaja Maarit Avellan siirtyi maaliskuun alusta pois Peliklinikan palveluksesta toiselle työnantajalle.

11 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 10 Liite 1 Hallinto 1.1. Henkilöstö Tuki ja tutkimus - Kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola, Socca - Projektitutkija Petteri Paasio Tiedottaja Maarit Avellan, Socca Palveluohjaaja Heljä Escartin, Sininauhaliitto - Yliopistoharjoittelija Joonas Toivio, Socca Hoitotiimi - Sosiaaliterapeutti Tuula Harlahti, Helsinki - Psykologi Ira Kalmari, Vantaa Sosiaaliterapeutti Merja Kivelä, Helsinki Peluuri - Kehittämispäällikkö Mari Pajula, Sininauhaliitto - Asiakastyön koordinaattori Annina Aaltonen, Sininauhaliitto opintovapaa Asiakastyöntekijä Catarina Forsström, Sininauhaliitto - Viestinnän projektityöntekijä Elisa Korsoff, Sininauhaliitto - Päivystäjä Charlotta Grönberg, Sininauhaliitto - Sosiaalipsykologi Markus Sjöholm Peli poikki - Verkkoterapeutti Timo Alihanka, Sininauhaliitto - Verkkoterapeutti Petri Behm, Sininauhaliitto Tiltti - Projektikoordinaattori Jenni Kämppi, Sininauhaliitto - Projektityöntekijä Sanni Nuutinen, Sininauhaliitto - Projektityöntekijä Saara Teinilä Projektityöntekijä Katri Kytöpuu Opiskelijaharjoittelija Lauri Siekkinen Opiskelijaharjoittelija Ville Montonen Peliklinikan johtoryhmän jäsenet 2013 Varsinainen jäsen A-klinikkasäätiö Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen (varapj.) Helsingin kaupunki Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö Leea Muhonen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca Johtaja Pirjo Marjamäki (puheenjohtaja) Sininauhaliitto Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi Sospedsäätiö Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kehittämispäällikkö Saini Mustalampi Vantaan kaupunki A-klinikkatyön yksikön päällikkö Pia Heiskari Varajäsen Viestintäpäällikkö Aino Majava Psykososiaalisentyön päällikkö Aila Ronkanen Erityissuunnittelija Anna-Kaisa Tukiala Kehitysjohtaja Päivi Heimonen Projektipäällikkö Jari Hartikainen Kehittämispäällikkö Airi Partanen Johtava sosiaalityöntekijä Tuula Lehtinen

12 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 11 Liite 2 Koulutus, markkinointi ja yhteistyö Ammattilaisryhmien vierailut Peliklinikalla: - Hietalinna-yhteisön esittely , Yrmy Ikonen - Toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy , 3 hlöä - Sosionomiopiskelijat, DiAK , 8 hlöä. - Ammattilaisten avoimet ovet , Peliklinikka 17 hlöä - Sibelius-lukion oppilaat , 10 hlöä. - Pelipilotin verkosto , 12 hlöä - Opettajia ja opiskelijoita School of Social Work, Michigan State University , 12 hlöä - Kokkolan Pelipilotti -työryhmä , 15 hlöä. - Ylitarkastaja Saaramia Varvio (Poliisihallitus) esitteli rahapelaamisen sääntelyä ja valvontaa Markus Sjöholm esitteli A-klinikkasäätiön kehittämää Raipe rahapelipäiväkirjaa RAY:n viestintä , 6 hlöä - Peliklinikka 3 vuotta -sidosryhmätapahtuma , 60 hlöä - Velkaneuvonnan uudet käytännöt , velkaneuvoja Juha Neuvonen Helsingin talous- ja velkaneuvonta Peliklinikan toiminnan ja palvelujen esittely ja markkinointi: - Peliklinikka ja rahapeliongelman hoito. Pelipilotti, johtoryhmä Kokkola, Tapio Jaakkola - Naistenryhmän esittely. Naisten päihdetyön päivät Helsinki. Tuula Harlahti, Sanni Nuutinen. - Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien vuosittainen koulutus Helsinki. Catarina Forsström- Lounema. - Kirkkohallitus, Nyt on henki päällä -tapahtuma , Helsinki. Ständi, Elisa Korsoff, Jeni Kämppi. - Rahapeliongelma ja Peliklinikan palvelut. Rikosseuraamusviraston opintopiiri Sanni Nuutinen, Ira Kalmari. - Peliklinikan esittely, työvoimapalvelu Duuri Helsingin kaupunki , Tapio Jaakkola - OSKE-päivät , Tapio Jaakkola Peliklinikka innovaationa esitys - Mielialahäiriöklinikka/Jorvi , Kauniainen. Tapio Jaakkola Peliongelma ja Peliklinikan kokemuksia - Peliklinikan palvelut ja peliongelman hoito, Verkkokurssi, YTHS ja Tapio Jaakkola ja Merja Kivelä - Kettutien terveysaseman naapuruuspiiri , Helsinki. Jenni Kämppi alustus ikäihmisten pelaamisesta ja Tiltin palveluista. - Peluuris verksamhet. Helsingin ruotsinkielisen seurakunnan vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät , Helsinki. Catarina Forsström-Lounema. - Rahapeliongelmat. Myyrmäen A-klinikka Ira Kalmari - Kettutien terveysaseman naapuruuspiiri , Helsinki. Jenni Kämppi alustus Tiltin työotteesta ja ikäihmisten pelaamisesta. Peliklinikka mukana messuilla: - Lääkäripäivät, Messukeskus, Helsinki - Peliklinikan palvelut TerveSos-messuilla toukokuussa. - Mielenterveysmessut , Vanha Satama Helsinki Peliklinikan henkilöstö on osallistunut koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin: - Peliakatemia, Pelitaito-projekti , Helsinki, Tapio Jaakkola, Maarit Avellan, Mari Pajula, Annina Aaltonen, Jenni Kämppi, Elisa Korsoff - 9th Nordic Conference "The Changing Landscape of Gambling" , Hamar, Norway. Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi, Sanni Nuutinen, Timo Alihanka, Petri Behm. Jenni Kämppi, esitys Tiltin tukihenkilötoiminnasta Peer support - a valuable alternative as such.

13 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 12 - Kriisikoulutus Tiltin vapaaehtoisille ja Peliklinikan asiakastyöntekijöille Kouluttajana Petri Miettinen Kuopion Kriisikeskuksesta. Sanni Nuutinen, Elisa Korsoff ja Katri Kytöpuu. - Päihdetiedotusseminaari , Jurmala. Mari Pajula, luento. Jenni Kämppi, kokemusasiantuntija Hanna, luento. - Terveyttä Lapista! Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät , Tapio Jaakkola, luento Rahapelihaitat, velkoja, masennus ja häpeää. - Pelikasvatusseminaari , Pelitaito-projekti, Helsinki. Ira Kalmari, Merja Kivelä. - Valtakunnallinen vapaaehtoistyön koordinaattoreiden syysseminaari , Turku. Katri Kytöpuu - Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät , Kokkola. Tapio Jaakkola, luento Rahapelaaminen meillä ja muualla. - Kansainvälisen Siniristin (IFBC) Multi-National Training Workshop , Windhoek Namibian. Jenni Kämppi. - International Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions Varsova, Puola. Tapio Jaakkola esitteli suomalaisia kokemuksia ja hankkeita rahapelihaittojen ehkäisyssä Meeting the Needs the Finnish experience in developing services on gambling problems. Verkostot - Aluepilottien yhteinen seminaari: Peliseminaari Lahti, Päijät-Hämeen aluepilotti. Tapio Jaakkola, Mari Pajula, Jenni Kämppi ja Elisa Korsoff - Rahapelihanketoimijoiden tapaaminen Peliklinikalla - Yksittäisten rahapelien haitallisuuden arviointia kehittävä työryhmä (YRA) STM, Tapio Jaakkola jäsen - ONPE-koulutus, mentorina Timo Alihanka. - Verkkokurssi Rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito, mentorina Jenni Kämppi.

14 Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 13 Liite 3 Asiakastilastot 2013 Taulukko 1: Uudet asiakkaat, avohoito Sukupuoli Naisia Miehiä Yhteensä Asiakaskäynnit Helsinki Vantaa Yhteensä Taulukko 2: Käynnit Tiltissä Asiakaskäynnit Ensikävijöitä Käynnit yhteensä Taulukko 3: Peluuri, auttava puhelin Puhelut Peliongelmapuhelut yhteensä Muut puhelut Kaikki puhelut yhteensä Taulukko 4. Pelivoimapiiri Jäseniä Pelivoimapiiri-palvelussa Liittynyt uusia jäseniä Jäseniä yhteensä Taulukko 5. Peli poikki -ohjelma Asiakkaat Hakeutunut ohjelmaan Rekisteröityivät ohjelmaan Suorittanut ohjelman Tilanne ohjelmassa Jonossa, hyväksytty Hyväksytty, odottaa aloittamista Ohjelmassa aktiivisena

2013 Toimintakertomus

2013 Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka 2013...2 Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

2010 Toimintaraportti

2010 Toimintaraportti 2010 Toimintaraportti Peliklinikka Toimintaraportti 2010 2 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus... 3 Peliklinikan hallinto ja toimitilat... 3 Henkilöstö... 3 Peliklinikan toiminnan käynnistäminen... 4 Ongelmapelaajien

Lisätiedot

2010 Toimintaraportti

2010 Toimintaraportti 2010 Toimintaraportti Peliklinikka Toimintaraportti 2010 2 Peliklinikka Toimintaraportti 2010 Toiminta-ajatus o Peliklinikka palvelee rahapeliongelmissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. o Peliklinikalla

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus

2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Peliklinikka Toimintakertomus 2012 2 Toimintakertomus 2012 Peliklinikan toiminta-ajatus Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tuottaa

Lisätiedot

Peliklinikka - Väliraportti

Peliklinikka - Väliraportti Peliklinikka - Väliraportti SISÄLLYS 1. PELIKLINIKKA... 3 1.1 Peliklinikan toimintaperiaatteita... 4 1.2 Peliongelma ilmiönä... 4 2. PALVELUJA YHDEN OVEN PERIAATTEELLA... 5 2.1. Peliklinikan palveluihin

Lisätiedot

Peliklinikka - Väliraportti

Peliklinikka - Väliraportti Peliklinikka - Väliraportti SISÄLLYS 1. PELIKLINIKKA... 3 1.1 Peliklinikan toimintaperiaatteita... 4 1.2 Peliongelma ilmiönä... 4 2. PALVELUJA YHDEN OVEN PERIAATTEELLA... 5 2.1. Peliklinikan palveluihin

Lisätiedot

2011 Toimintakertomus

2011 Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus Peliklinikka Toimintakertomus 2011 2 Peliklinikka Toimintakertomus 2011 Peliklinikan toiminta-ajatus Peliklinikka on erityisesti rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Kehittämispäällikkö saini.mustalampi@thl.fi 6.3.2009 Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa/ Saini Mustalampi 1 THL on tutkimus- ja kehittämislaitos,

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2008 2 Johdanto...3 Yhteenveto...3 Peluurin toiminta...4 Toiminnan tavoite...4 Auttava puhelin...4 Palvelun tuottaminen ja hallinto...4 Kotisivut...4 Peluurin

Lisätiedot

Peliklinikka 2010 2014 Loppuraportti. Tapio Jaakkola (toim.)

Peliklinikka 2010 2014 Loppuraportti. Tapio Jaakkola (toim.) Peliklinikka 2010 2014 Loppuraportti Tapio Jaakkola (toim.) Sisällys Tiivistelmä... 1 Saatesanat... 3 1. Peliklinikka taustaa ja tavoitteita... 4 Peliklinikan toiminta-ajatus ja visio 2010 2014... 4 Peliklinikan

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Alue Asukasluku 31.12 2011 Kokkola 46 585 Keski-Pohjanmaa 68 484 Välimatkat 109 km maakunnan sisällä Kokkolasta Vaasaan 124 km Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4. Peluuri apua peliongelmaisille verkossa Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.2016, Turku Peluuri auttaa kun pelaaminen haittaa Peluuri ehkäisee ja vähentää

Lisätiedot

PELIKLINIKKA KUNNAT JÄRJESTÖT VALTIO STM, THL KUMPPANUUSSOPIMUKSET. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN laaja koulutusyhteistyö

PELIKLINIKKA KUNNAT JÄRJESTÖT VALTIO STM, THL KUMPPANUUSSOPIMUKSET. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN laaja koulutusyhteistyö ONGELMAPELAAJIEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ TUEN JA HOIDON KEHITTÄMINEN, KOLMIKANTAKOKEILU 2009-2014 TOIMIJAT TALOUS- JA VELKA- NEUVONTA PERUS- PALVELUT ERITYIS- PALVELUT Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Mitä teemme vuonna 2015?

Mitä teemme vuonna 2015? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Mitä teemme vuonna 2015? 1 2 Tärkeimmät tehtävämme 2015 1.) Vuonna 2015 voimaan tuleva uusi lainsäädäntö tuo suuret muutospaineet sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN.

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN. Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN www.thl.fi/pelihaitat Rahapelien luvatussa maassa haasteena haittojen ehkäisy Suomi on rahapelaamisen kärkimaita Euroopassa. Rahapelit näkyvät

Lisätiedot

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Asta Niskala Nina Peronius Kehittämispäällikkö projektipäällikkö ytt ytm Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi PaKaste -hankkeen seurantaraportointi 1. Raportoija: Anne-Maria Näkkäläjärvi, saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 2. Sosiaalityön kehittämistiimi: saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Yhteistä kehittämistä

Yhteistä kehittämistä Tule mukaan yhteisen oppimisen ja tutkimisen hetkiin! 1 Tavoitteet i i 1. Tehdä näkyväksi, jakaa ja kehittää aikuissosiaalityön osaamista ja asiakastyön taitoja (kohtaaminen, tilannearviotyö, dokumentointi,

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2009

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2009 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2009 2 Yhteenveto Tapio Jaakkola: Peluuri Puolivuotisraportti 2009. Peluuri, raportteja. 10 sivua. Helsinki 2009. Kaikkiaan Peluurin numeroon tulleet soitot ovat

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE PÄMI-hanke kehittämisen lähtökohtana PÄMI Päihde- ja mielenterveys avokuntoutuksen

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala Posken ajankohtaista Pohtimo 26. 27.5.2015 Asta Niskala virtu.fi -palvelutarjotin kokoaa Lapin asukkaille sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen, mahdollistaa useiden järjestelmien käytön palvelutuotannossa

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Peluuri Puolivuosiraportti 2013. Mari Pajula

Peluuri Puolivuosiraportti 2013. Mari Pajula Peluuri Puolivuosiraportti 2013 Mari Pajula 3 Tiivistelmä 4 Johdanto 5 Peluurin toiminta 5 Auttava puhelin 1 6 2013 5 Puheluiden määrä ja luonne 5 Pelaajat 7 Ongelmien taustalla olevat pelit 7 Auttavan

Lisätiedot

Pohjanmaa hanke tilannearvio 11/2006 jatkohakemuksen lähtökohdat. Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja

Pohjanmaa hanke tilannearvio 11/2006 jatkohakemuksen lähtökohdat. Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Pohjanmaa hanke tilannearvio 11/2006 jatkohakemuksen lähtökohdat Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Hankkeen tausta ei olennaisia muutoksia mielenterveyden väestötasolla ei ole parantunut kuten fyysinen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång

POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång 0 PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Sisältö

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

27.3.2013 POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 Saara Lång

27.3.2013 POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 Saara Lång 27.3.2013 POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 Saara Lång 0 PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi Ajassa liikkuu Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle Saini Mustalampi Suomalaisten rahapelaaminen 2011 2015 väestökysely julkaistaan 14.12.2015 Todennäköinen rahapeliriippuvuus

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Anna Hiltunen ja Auri Lyly. Huukopäivät 2010

Anna Hiltunen ja Auri Lyly. Huukopäivät 2010 Anna Hiltunen ja Auri Lyly Huukopäivät 2010 Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.1.2010 31.12.2012 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013 Ohjelma 9-9.15 Tervetuloa/ Päivi Hiltunen, perusturvajohtaja Nastola, Iitti, Sysmä 9.15 10.15 Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö/

Lisätiedot

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012 Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012 Marjo Kurki 16.11.2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Otso hanke lapsiperheiden tukemiseen Maestro kurssien levittäminen Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla

Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla Innokylä ja vammaisasioiden oppimisverkosto: kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla Heidi Anttila & Anu Autio Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.1.2013 Visio Innokylän oppimisverkostot

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot