Opioidihoidon kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opioidihoidon kehittämishanke 2011-2013"

Transkriptio

1 Opioidihoidon kehittämishanke Kehittämispäällikkö Airi Partanen Esityksen nimi / Tekijä 1

2 Kehittämishanke 1) STM:n kysely ) Opioidihoitoa toteuttavien yksiköiden verkosto Verkoston suunnittelu ja aineiston kokoamista 2013 keväällä Verkosto osaksi Innokylän (www.innokyla.fi) verkostoja syksyllä ) Opioidihoidon käytäntöjen mallintaminen Innotyöpajasarjat 3x1pv + omaa verkkotyöskentelyä Oulu Tampere Helsinki I Helsinki II Avoimia työpajoja syksyllä Esityksen nimi / Tekijä 2

3 Arkivaikuttavuuden lääketieteen neljä tasoa (Malmivaara 2012) Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Opioidihoitoa toteuttavien hoitoyksiköiden verkoston käynnistäminen Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Verkosto Verkoston toimintamuoto Kiinnostavuus Materiaalipankki, esim. ajankohtaisia dokumentteja, hyödyllisiä 25 lomakkeita yms. varten (julkinen lukuunottamatta erikseen lukittuja tiedostoja) Verkoston jäsenten yhteisesti suunnittelema ja organisoima 23 verkostotapaaminen esimerkiksi 1-2 kertaa vuodessa Verkoston uutispalsta (julkinen) 22 Muutaman kerran vuodessa lähetettävä sähköpostiviesti (vaatii 21 erillisen postituslistalle ilmoittautumisen) Verkostossa käytävä keskustelu (julkinen) 20 Mahdollisuus työstää yhdessä dokumentteja (julkinen) 19 Yhdessä koottava linkkikokoelma (julkinen) 19 Muu verkoston Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Miten aktiivisesti yksikkönne olisi kiinnostunut toimimaan verkostossa? Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan verkostoa koskevia viestejä Olemme kiinnostuneita seuraamaan aktiivisesti verkostosivustoa Olemme kiinnostuneita tuottamaan tietoa (esim. tietoa ajankohtaisista koulutuksista tai julkaisuista tai muista uutisista, tiet... Olemme kiinnostuneita osallistumaan verkoston toiminnan suunnitteluun

7 Miten verkoston kehittäminen jatkuu Keväällä ideointipalaveria verkoston kehittämisestä kiinnostuneiden yksiköiden kanssa (Karvoshovin päihdekuntoutuskeskus, KYS päihdepsykiatrian pkl 3706, HDL Korvaushoitoyksikkö, Tampereen K-klinikka, Hyvinkään A-klinikka, A-klinikkasäätiö/Itä-Suomen palvelualue/päihdeklinikan yhteydessä toimiva korvaushoitoyksikkö, Mäntsälän kunta, A- klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Kirkkonummen terveysasema Vantaan H-klinikka) Aineiston kokoamista (em. yksiköt + Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Järvenpään mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö, A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen huumevieroitusyksikkö Piikkisiili), mahdollisesti myös koulutuksia koskevan tiedon julkaiseminen tilapäisellä Innokylän verkkosivulla (https://wiki.innokyla.fi/innowiki/pages/viewpage.action?pageid= ) Syksyllä 2013 Innokylän verkostotyökalujen käyttöönoton jälkeen opioidihoitoa toteuttavien yksiköiden verkoston käynnistäminen varsinaisella Innokylän verkostoalustalla Innokylä tuo yhteen ihmisiä ja ideoita 7

8 Verkoston etusivu 1/ Verkoston kuvaus, tunnuskuva, liittymispainike ja kooste tapahtumista. Linkki verkostokorttiin, jossa tiedot lomake-muodossa. Linkki erilliselle esittelysivulle (wiki?)? Rajattu verkosto erottumaan avoimesta. 2 Verkosto viestii. Matalan kynnyksen palsta keskustelulle ja ideoille. Oma nimi ja persoona edellä. Myös IK:n kirjautunut jäsen (eiverkostolainen) näkee ja voi osallistua. 3 Uutispalsta. Tiedotteita, tapahtumia, muistutuksia. Asia korostuu, ei tekijä. Jokainen verkostolainen voi lisätä uutisen. Innokylän toimitus ja ylläpito voi laittaa kerralla uutisen jokaiselle verkostolle keskitetysti (esim. huoltokatkot, uudet toiminnot.) Myös verkoston ulkopuolisilla tilausmahdollisuus Innokylä tuo yhteen ihmisiä ja ideoita 8

9 Verkoston etusivu 2/ Navigaatio. Navigaatio pitäisi pitää yhtenäisenä (etuna, kun kävijä tutustuu eri verkostoihin). Omien wikisivujen teko olisi sallittua, mutta ne eivät ilmestyisi navigaatioon (rämettyminen). Yhteystiedot tähän lähelle. Wikisivuille valmiit kategoriat vai ei? (kokous, kesken, suunnittelu ). Ideapalsta kuihtuu kokoon? 5 Linkit. Ylläpitäjällä on oikeus lisätä verkoston sivulle haluamiaan linkkejä. 6 6 Ohjeet ja vinkit. IK:n ylläpitämä osio keskitetyille ohjeille. Täällä voidaan julkaista myös verkostojen toivomaa työkalupakkia, vuosikello, viestinnän välineistöä jne. Uuden ohjeen ilmestyttyä siitä tehdään myös uutinen Innokylä tuo yhteen ihmisiä ja ideoita 9

10 Verkoston etusivu 3/3 7 Uusimmat muutokset. Listataan mitä verkoston sivuilla on tapahtunut. 8 Verkoston jäsenten toiminta muualla Innokylässä. Hankkeet, käytännöt ja tapahtumat joissa verkoston jäsenet ovat ylläpitäjiä. Auttaa hahmottamaan verkoston toimintakenttää ja löytämään yhteistyötahoja Innokylä tuo yhteen ihmisiä ja ideoita 10

11 Opioidihoidon toteuttamistapojen mallintaminen Innokylän työkalun avulla Esityksen nimi / Tekijä 11

12 Käytännöt kehittämiskohteina Kaikkia kehittämisen kohteita voidaan tarkastella käytäntöinä: niitä kehitetään aina jotakin tarkoitusta varten, esim. ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja, mahdollistaa vanhusten itsenäinen selviytyminen kotona, auttaa päihdeongelmaista toipumaan päihderiippuvuudestaan ne koostuvat toimijoista (esim. asiakas, perheenjäsen, lääkäri, sosiaalityöntekijä, lähiesimies, johto), tehtävistä ja vuorovaikutuksesta, sekä resursseista (esim. työvälineet, voimavarat, säännöt, periaatteet, raha), joita toimijat tiettyä tarkoitusta toteuttavassa toiminnassaan mobilisoivat ja hyödyntävät. Keskeistä: yhteistoiminnallinen oppiminen vertaisarviointi- ja kehittäminen, moninäkökulmainen tarkastelu

13 ONGELMA INNOKYLÄN SYSTEEMINEN INNOVAATIOMALLI IDEOI KEHITÄ TOTEUTA Ymmärrä tarpeet Rekrytoi oikeat toimijat ja kumppanit Hyödynnä valmiita ratkaisuja, tuota uusia ideoita Aseta kehittämistavoitteet Oikeat toimijat, ideat ja tavoitteet Kehitä ja jalosta ratkaisuja Sovita ympäristöön: näkökulmat; toimijat, tehtävät, resurssit Yleistä malliksi Ympäristöön sovitettu ratkaisu, yleistetty malli Vie käytäntöön, kokeile ja testaa mallia Arvioi toteutusta ja syntyviä muutoksia Tee päätös käyttöönotosta LUO MARKKINOITA, HERÄTÄ KIINNOSTUSTA, VAKUUTA TOIMIJAT RATKAISU

14 Kehittämiskohteiden jäsentämisen matriisi Asiakasnäkö- Ammattilaisnäkö- Organisatorinen Poliittis- kulma kulma näkökulma hallinnollinen näkökulma Toimijat Tehtävät ja työnjako Tiedot, taidot ja välineet Periaatteet ja säännöt Lait ja asetukset Taloudelliset resurssit

15 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito asetuksesta käytäntöihin Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito Vieroitushoito Korvaushoito Kuntouttava korvaushoito Haittoja vähentävä korvaushoito Kuntouttava korvaushoito, lääke yksiköstä Kuntouttava korvaushoito, apteekkisopimus Haittoja vähentävä korvaushoito, lääkitys pääosassa Haittoja vähentävä korvaushoito, ei rajattu muuta tukea Esityksen nimi / Tekijä 15

16 Mistä teemoista yksiköt kiinnostuneita opioidiriippuvuuden lääkkeellisen vieroitus- ja korvaushoidon käytäntöjen mallintamisessa? Korvaushoidon tarpeen arviointi Korvaushoidon aloitusjakso Haittoja vähentävä korvaushoito Kuntouttava, lääkehoidosta vierottumiseen tähtäävä korvaushoito Kuntouttava, pitkäaikainen korvaushoito (tavoitteena ei ole lääkehoidosta vierottuminen) Kuntouttava korvaushoito ja apteekkisopimus Terveyskeskuksessa toteutettava korvaushoito Muu (tarkennus kohdassa 10)

17 Käytäntöjen moninaisuus TOIMINTAMALLI Arviointi V&K Aloitus KÄYTÄNTÖ KUNT + apteekkisopimus KUNT + vieroitus Lääkehoitokäytäntö KUNT + ei vieroitusta Vertaistuki Psykososiaalinen tuki YKSIKKÖ- TYYPPI- KOHTAINEN KÄYTÄNTÖ TK1 PHD1 TK2 PHD2 PHD3 HR PHD Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Innopajat 2013 Innopajat 3 x 1 pv, pajapäivien välillä itsenäistä työskentelyä I päivä: sovitaan kuvattavista käytännöistä, työvälineeseen perehdyttäminen, käytännön kuvaamisen aloittaminen II päivä: keskustellaan 3-4 käytännön kuvauksesta, jatketaan oman kuvauksen työstämistä III päivä: keskustellaan 3-4 käytännön kuvauksesta, viimeistellään omaa kuvausta Käytäntöjen kuvaamisessa käytetään Innokylän arvioinnin ja kehittämisen työkalua Verkkopohjainen työkalu; tekstiä, kuvia, linkkejä yms. (avautuu ) Edellyttää Innokylään rekisteröitymistä Käytäntöä mahdollista kuvata yksikkökohtaisesti tai useamman yksikön yhteisenä kuvauksena Esityksen nimi / Tekijä 18

19 Missä innopajoja järjestetään ja mitä yksiköitä mukana? Oulu: Karvoshovin päihdekuntoutuskeskus, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ventuskartano ry, Taivalkosken terveyskeskus/mielenterveystoimisto, KYS Päihdepsykiatrian yksikkö päihdepsykiatrian pkl 3706, Rovaniemen A-klinikka Tampere: SOVATEK -säätiö / Joensuun päihdepalvelukeskus, Porin perusturva/psykososiaaliset avopalvelut/a-klinikka, Tampereen K- klinikka, Wiitaunioni/Viitasaaren kaupunki Helsinki I: HDL korvaushoitoyksikkö, Forssan A-klinikka, HYKS / Päihdepsykiatrian klinikka, Hyvinkään A-klinikka, A- klinikkasäätiö/itä-suomen palvelualue/päihdeklinikan yhteydessä toimiva korvaushoitoyksikkö, Rikosseuraamuslaitos, terveydenhuoltoyksikkö (RTHY) Helsinki II: Järvenpään mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö, Mäntsälän kunta, A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen huumevieroitusyksikkö Piikkisiili, Mikkelin A-klinikka, Kirkkonummen terveysasema, Vantaan H-klinikka Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Miten innopajojen valmistelu etenee? Joulukuu 2012 THL: Innopajojen aikataulun ja teemojen tarkempi suunnittelu THL lähettää kutsut innopajoista kiinnostuneille yksiköille Kevät 2013 tammi-helmikuu: I päivä maalis-toukokuu: II päivä Syksy 2013 elo-syyskuu: III päivä 2-3 avointa innopajaa opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja korvaushoidosta, joissa esitellään joitakin kuvatuista käytännöistä? Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Esimerkki: Selviämisasema katkaisuhoitoaseman yhteydessä esimerkkialatunniste 21

22 Esimerkki: Espoon selviämishoitoasema esimerkkialatunniste 22

23 Esimerkki: Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli esimerkkialatunniste 23

24 Esimerkki: Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli esimerkkialatunniste 24

25 Lähteet Kiviniemi, Mari. Alustava Innokylän verkostoalustan suunnitelma (esitys ) Koivisto, Juha. Innokylän innovaatiomalli (esitys ) Malmivaara, Antti. Terveydenhuollon arkivaikuttavuuden arviointi ja edistäminen. Teoksessa Hänninen, Sakari & Junnila, Maijaliisa (toim.) Vaikuttavatko politiikkatoimet? Sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttavuusarvioinnin kohteena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Esityksen nimi / Tekijä 25

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot