Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31"

Transkriptio

1 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto

2 Tasekirja Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE... 5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGIN HALLINTO Organisaatiokaaviot Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien jäsenet Henkilöstö YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Kansantalous KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Strategisten painopisteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2010 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot Vuosikate TOIMINNAN RAHOITUS KAUHAJOEN KAUPUNGIN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KAUPUNGIN JA KONSERNIJOHDON LAUSUMA SISÄISESTÄ VALVONNASTA KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 36 Kuntalain 69 :n mukainen selvitys TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginhallitus Yhteistoimintalautakunta Sivistyslautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut Varhaiskasvatusjohtokunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Viemärilaitos INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMINEN... 68

3 Tasekirja KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Käyttötalousosan toteutumisvertailu päävastuualueittain TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase LIITETIEDOT Kaupungin tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Viemärilaitos KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS Kauhajoen kaupungin konserni, tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät (kaaviot) Konserniyhtiöiden toiminta ja talous Kauhajoen Lentokenttä Oy Kauhajoen Lämpöhuolto Oy Kauhajoen Tennishalli Oy Kauhajoen Vesihuolto Oy Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy (Wenetor Oy) Kuntayhtymät Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA HENKILÖSTÖKERTOMUS

4 Tasekirja KAUHAJOEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ Vetovoimainen Kauhajoen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä luo edellytyksiä tehdä työtä, elää, asua, yrittää ja menestyä VISIO 2015 Kauhajoki on peruspalveluistaan hyvin huolehtiva, elinvoimainen ja viihtyisä kasinon -kaupunki sekä kansainvälisesti tunnettu eteläisen Etelä- Pohjanmaan elinkeinoelämän, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Vision täsmennys Kaupunki yhdessä ympäröivien kuntien kanssa muodostaa yrittäjäystävällisen ja ihmisläheisen Kauhajoen seudun, joka on verkostoituneiden, kehittyvien tuotanto- ja palvelumuotojen suunnannäyttäjä. Kauhajoki menestyy materiaalien käsittelyjärjestelmien, maaseutuelinkeinojen, elintarvike-, puu- ja palvelualojen osaajana. Kaupungin toiminta ja päätöksenteko on osaavaa, ennakkoluulotonta, tavoitteellista ja houkuttelevaa. Kauhajoki on tunnettu puhtaasta ja monipuolisesta luonto- ja kulttuuriympäristöstään. ARVOT Asiakaslähtöisyys Avoimuus Oikeudenmukaisuus Yrittäjyys

5 Tasekirja STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE 1. Kaupungin palvelutoiminnan toimivuus ja alueellisen yhteistyön organisointi 2. Kauhajoki kulttuuri- ja koulutuskaupunkina 3. Kuntatalouden tasapaino 4. Konsernin toimintojen ohjaus 5. Elinkeinopolitiikka, aluekehitys ja kaupungin vetovoimaisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT valtuustokaudelle Strateginen menestystekijä Strateginen tavoite 1. Kaupungin palvelutoiminnan toimivuus ja alueellisen yhteistyön organisointi Kehityksen kärjessä kulkeva ja innovatiivinen palvelukaupunki -> Laadukkaiden palvelujen järjestäminen ja tarkoituksenmukaisen alueellisen palvelurakenteen kehittäminen Kauhajoki esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Strategiset valinnat kaupungin toiminnan ja päätöksenteon perustana Johtaminen, päätöksenteko ja henkilöstöpolitiikka -> Kaupungin johtaminen ja päätöksenteko tapahtuu perustehtävän ja strategisten linjavalintojen mukaisesti -> Strategiaan perustuva johtaminen ja päätöksenteko Osaava ja motivoitunut henkilöstö 2. Kauhajoki kulttuuri ja koulutuskaupunkina Kauhajoki, vetovoimainen koulutusja kulttuurikaupunki -> Toisen asteen ja korkeakoulutuksen tulevaisuuden varmistaminen 3. Kuntatalouden tasapaino Kehityksen mahdollistava ja kannustava kuntatalous -> Palveluissa ollaan maan keskiarvoa tehokkaampien kuntien joukossa. Strategisesti järkevät investoinnit. Hallittu, taloudelliseen liikkumavaraan suhteutettu toiminta ja talous - tasapainottamisohjelmaan sitoutuminen Henkilöstön osaamista kannustava, strategian mukainen käyttötalous, päätöksenteko ja johtaminen

6 Tasekirja Konsernin toimintojen ohjaus Konserniyhteisöjen strateginen johtaminen Seudulliset yhteisöt Kauhajoen kaupungin omien konserniyhteisöjen strateginen johtaminen -> SEK:n (Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymän) toiminnan jäntevöittäminen Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan vakiinnuttaminen Strategian selkiinnyttäminen ja johtaminen toiminnaksi, tuotteistaminen SPK (Suupohjan Seutupalvelukeskuksen käynnistys) -> Vesi- ja viemärilaitoksen toimintojen yhteensovittaminen 5. Elinkeinopolitiikka, aluekehitys ja kaupungin vetovoimaisuus Aktiivinen elinkeinopolitiikka -> Olemassa olevan ja uuden yritystoiminnan toimintaedellytysten mahdollistaminen Maaseutuohjelman 2010 toteutus Kauhajoen hyvä julkisuuskuva -> Imagotekijöiden ja ympäristöarvojen konkretisointi Viestintäsuunnitelman ja yhtenäinen visuaalisen ilmeen toteutus Elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden lisääminen sekä menestykseen kannustavat alueelliset yhteistyöverkostot Kauhajoen kehittäminen alueellisena kauppa- ja vapaa-ajan keskuksena Kauhajoki, vetovoimainen koulutusja kulttuurikaupunki Kauhajoki International Center -> Seudun aluekehitystehtävä; KOKO -ohjelman suunnittelu ja toteutus -> Uuden liikekeskusalueen ja keskustaajaman sekä ympäristön kehittäminen -> Toisen asteen ja korkeakoulutuksen tulevaisuuden varmistaminen Hankkeen käynnistys ja vakiinnuttaminen

7 Tasekirja Kauhajoen kaupunki Strategiset painopisteet vuodelle Valtuustokauden käynnistäminen; - luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kaupunkistrategian uudistaminen valtuustokaudelle sekä pitkälle aikavälille 2. Omistajaohjauksen ja kumppanuuden toteuttaminen; - liikelaitostoiminnan käynnistäminen sekä yhteistoimintalautakunnan strategiatyö yhteistoiminnassa muiden osakaskuntien kanssa SEK:n omistajaohjauksen järjestäminen 3. Oman hallinto- ja palvelutoiminnan organisointi ja toiminnan vakiinnuttaminen palvelurakenteen muutoksista johtuen; - teknisen ja ympäristöosastojen sekä vesi- ja viemärilaitosten toimintojen yhteensovittaminen - tuki- ja toimistopalvelujen järjestelyt, - yhteistoimintalautakunnan toiminnot - varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja päivähoidon järjestäminen peruskunnan toimintana sekä - sivistystoimen strategian ja johtamisjärjestelmän toimeenpano 4. Kauhajoki -koulusurmien jälkihoito sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa 5. Toisen ja korkea-asteen koulutuksen kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeista lähtien; - ammattikorkeakoulutuksen ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän (ammatillisen koulutuksen) kehittämisohjelman laatiminen - muun korkeakouluyhteistyön lisääminen; paikallista elinkeinoelämää tukevien yliopistotutkintojen mahdollistaminen paikkakunnalla 6. Talouden tasapainotus, tarvittavien toiminnallisten päätösten tekeminen lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimialueilla sekä valtuustossa Kaupunginhallitus tarkastelee talouden kehitystä kolmannesvuosittain ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tasapainon saavuttamiseksi. 7. Koulukeskuksen ja muiden keskeisten rakennushankkeiden tasapainoinen toteuttaminen

8 Tasekirja KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2008 toisella puoliskolla alkaneen taantuman, kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset näkyivät viime vuonna niin kunta- kuin yritys- ja yksityistaloudessakin. Kuntataloudessa oli ennakoitu verotuloissa kasvua, verotulojen putoamiseen ei oltu varauduttu. Kuntatalous heikkeni nopeasti vuonna Kauhajoen kaupungin talouden tasapainottaminen aloitettiin pikimmiten heikkojen talousennusteiden vahvistuttua. Kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainottamisesta marraskuun kokouksessaan sekä hyväksyi joulukuussa palveluverkko-työryhmän loppuraportin/varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakenneohjelman vuosille toimenpiteiden toteuttamisen pohjaksi sekä päätti perusopetuksen järjestämisen lopettamisesta kolmessa koulussa. Vuoden 2010 tuloveroprosentiksi päätettiin marraskuussa 21,00 ja talousarvio hyväksyttiin joulukuussa Eri tasapainottamistoimista huolimatta talousarvio vuodelle 2010 näyttää yli kolmen miljoonan euron alijäämää. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa täydessä laajuudessaan Yhtymässä ovat mukana Kauhajoen kaupungin lisäksi Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoitaa ympäristön-suojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävät. Esiopetusta ja lasten päivähoitoa ei sisällytetty yhtymän palvelukokonaisuuden piiriin. Toiminnallisesti liikelaitoskuntayhtymä on käynnistynyt hyvin, joskin talouden seuranta ja tuotteistaminen vaatii vielä kehittämistä ja suunnittelua. Kuntien talousarviovaroista yli puolet siirtyi liikelaitoskuntayhtymään, joten on ensiarvoisen tärkeää yhtymän onnistuminen taloudenhoidossa. Ensimmäinen toimintavuosi tuotti kaupungin tilinpäätökseen yli kahden miljoonan alijäämän, kaupungin muun toiminnan päästessä lähes tasapainoon. Yhtymän alijäämän suurin selittäjä on erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoitua suurempi kasvu. Kauhajoen kaupungin historian suurin investointi, uusi koulukeskus, rakentui jo pitkälle vuonna 2009 ja on edelleen syytä olettaa, että talousarvioon varatut investointimäärärahat tulevat riittämään. Kaupungin rahoitus hoidetaan lainarahoituksella. Myös yksityissektorin rakentaminen parantaa Kauhajoen palveluvarustusta. Rauskan alueelle suunniteltu kauppakeskus on lähtenyt rakentumaan kaavaillun aikataulun mukaisesti. Ensimmäisenä valmistui Rautia, maataloutta ja rautakauppaa harjoittava yksikkö, jonka avajaisia juhlittiin kesäkuussa Kaupunki uudisti organisaatiotaan. Tekninen ja ympäristöosasto yhdistettiin yhdeksi osastoksi alkaen. Kauhajoen Vesihuolto Oy:n ja kaupungin viemärilaitoksen yhdistämisselvitys on laadittu ja toimenpiteet suoritettaneen vuoden 2010 aikana. Suupohjan Seutupalvelukeskus organisoitiin valmiiksi vuonna 2009 ja se aloitti itsenäisen toimintansa Keijo Kuja-Lipasti kaupunginjohtaja

9 Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGIN HALLINTO 1.1. Organisaatiokaaviot

10 Tasekirja Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien jäsenet KAUPUNGINVALTUUSTO Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Hautala Lasse Hakola Taija Yli-Rahnasto Sami Valtuutetut Aalto Juhani Koivuniemi Kai Ojala Asko Ala-Kyyny Esa Kuusinen Merja Paananen Merja Arola Soili Kuusisto Juha Passi Esa Haikonen Paavo Kuusisto Raija Pihlaja Tapio Hangasluoma Ossi Köykkä Jari Rintaluoma Tiina Hautala Pauli Leppinen Anne-Mari Tapanainen Tarja Järviluoma Heikki Maunula-Craycroft Riitta Tervonen Ilkka Kalliomaa Seppo Marttila Hannu Uusi-Kokko Riitta Ketola Jorma Männistö Unto Ylikoski Piia Kilpiö Tero Nummijärvi Marketta Ylinen Marko Koivula Veikko Ojala Harri Antti Niemi-Aro valtuutettuna asti ja hänen tilalleen kutsuttiin varavaltuutettu Hannu Marttila alkaen. Poliittiset voimasuhteet : KESK KOK SDP PS VAS Yhteislista Kauhajoen puolesta (Pro) YHTEENSÄ 35 KAUPUNGINHALLITUS 17 ( , -1 ) ( , +1 ) 1 1 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Kuusinen Merja Tapanainen Tarja Pihlaja Tapio Jäsenet Ala-Kokko Antti Järviluoma Heikki Paananen Merja Hakala Hanna-Mari Ketola Jorma Hautala Pauli Antti Niemi-Aro Antti puheenjohtajana asti. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Merja Kuusinen ja uudeksi jäseneksi valittiin Pauli Hautala 9.11.alkaen.

11 Tasekirja KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ylikoski Piia Kuusinen Merja Jäsenet Nummikoski Tarmo Ojala Asko Tapanainen Tarja TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Aalto Juhani Varapuheenjohtaja Männistö Unto Jäsenet Haikonen Paavo Korpi-Kyyny Samulinen Koskimäki Marja Katriina KESKUSVAALILAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kangasniemi Olavi Tervonen Ilkka Jäsenet Liminka Tarja Lylyoja Lauha Uitto Jorma YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Ranta-Muotio Aulis Ojala Asko Hautaviita Timo Jäsenet Ala-Kyyny Esa Kiviluoma Jarmo Uitto Satu Harju Leila Marttila Hannu Viitanen Päivi Jaakkola Antti Niemelä Anne Ylinen Marko Jokinen Riikka Tapanainen Tarja SIVISTYSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kalliomaa Seppo Pihlajaviita Seija Jäsenet Kilpiö Tero Mäkelä Hannu Rintaluoma Tiina Kuusisto Raija Ojala Harri Uusi-Kokko Riitta Köykkä Jari

12 Tasekirja NUORISO- JA LIIKUNTAJOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hautaviita Petri Maunula-Creycroft Riitta Jäsenet Ilomäki Harri Metsä-Turja Tanja Panula Jaakko Kiviluoma Tarja Palomäki Ritva Tasanko Suvi Luoma-Halkola Samppa Jarkko Isokangas jäsenenä asti ja uudeksi jäseneksi valittiin Tanja Metsä-Turja. VARHAISKASVATUSJOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Leppinen Anne-Mari Peltomaa Sari Jäsenet Jerkku Anne Lahdenmaa Timo Virtalehto Lea Kohtala Tapio Nurmenniemi Ville Lyyski Toivo Ylinen Marko TEKNINEN LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Koivuniemi Kai Arola Soili Jäsenet Antila Mirja Hautamäki Harri Kuusisto Juha Haapakangas Markku Heikkilä Marja Uitto Satu Hangasluoma Ossi RAKENNUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ala-Kyyny Esa Hallivuori Antti Jäsenet Latva-Lusa Jarmo Nummijärvi Marketta Passi Esa Metsä-Turja Tanja Palomäki Hannu Rantahalvari Taina Niemi-Aro Sanni

13 Tasekirja Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 705 henkilöä, joista 519 kokoaikaista (73,6%), 92 osa-aikaista (13,1%), 82 sivutoimista (11,6 %) sekä työllistettyjä 12 (1,7 %). Luku on 386 työntekijää vähemmän kuin edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä vuodenvaihteessa oli 500 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 255 henkilöllä. Vähennys johtuu henkilöstön siirtymisestä Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen Varhaiskasvatukseen siirtyi päivähoito perusturvasta ja esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta sivistyksestä. Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö Kokoaikais ia Työllistetyt Osaaikaisia Sivutoimisi a Yhteensä Osastoittain suurin henkilöstömäärä (sis. määräaikaiset ja sijaiset) oli sivistysosastolla 377 henkilöä (53,5% henkilöstöstä) ja teknisellä osastolla (sis. viemärilaitos) 162 henkilöä (23,0%). Kolmanneksi suurin oli varhaiskasvatus 124 henkilöä (17,6%). Yleishallinnon ja elinkeinon henkilöstö edustaa 5,9 %:n osuutta koko henkilöstöstä. Henkilöstömäärä sisältää myös työllistetyt (12). Henkilöstön määrä vaihtelee vuoden kuluessa, joten keskimääräinen luku poikkeaa hiukan vuoden lopun tilanteesta. Henkilöstön määrä vastuualueittain Viemärilaitos; 4; 0,6 % Yleishallinto; 27; 3,8 % Elinkeino; 15; 2,1 % Tekninen; ,4 % Varh.kasvatus; 124; 17,6 % Sivistys; 377; 53,5 %

14 Tasekirja YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Kansantalous Valtiovarainministeriön julkaistun suhdannekatsauksen 3/2009 mukaan maailmantaloudessa taantuman syvin vaihe on ohitettu ja taloudellinen aktiviteetti on elpymässä. Kasvuvauhdin oletetaan kuitenkin jäävän ennustehorisontilla maltilliseksi. Suomessa taloudellisen toimeliaisuuden alentuminen oli viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla jyrkkää. Suhdanteen pohjakosketus on takana, ja talous on asettumassa aiempaa hitaamman kasvun uralle. BKT supistuu kuluvana vuonna, (v. 2009), 7,6 %. Ensi vuonna (2010) kasvu on 0,7 % ja kiihtyy 2 ½ prosentin tietämiin vuonna Työllisten määrä vähenee tänä vuonna henkilöllä, ja työttömien määrä lisääntyy yli :lla. Työttömyysaste nousee tänä vuonna keskimäärin 8½ prosenttiin. Ensi vuonna työllisyystilanne heikkenee edelleen ja työttömyys kohoaa keskimäärin 10 ½ prosenttiin. Inflaation ennustetaan pysyvän maltillisena seuraavien kahden vuoden ajan. Palkansaajien ansiot nousevat kuluvana vuonna 4 % ja seuraavina kahtena vuotena hieman hitaammin. Valtion rahoitusasema heikentyy tänä vuonna ennätyksellisen voimakkaasti ja säilyy vielä vuonna 2011 yli 11 mrd. eurossa. Julkisen talouden alijäämän ennustetaan syvenevän ensi vuonna 3 ½ prosenttiin BKT:sta. Vuonna 2011 alijäämä hieman pienenee. Kuntatalous heikkenee tänä vuonna ja pysyy kunnallisverotuksen yllättävän suuresta kiristymisestä huolimatta heikkona myös ensi vuonna. Talousarviovuodelle tehdyt arviot talouskehityksestä olivat miinusmerkkisinä 4,5 7 % eli ennusteet olivat liian optimistisia toteutuneeseen nähden. Kuntien talouskehitys vuonna 2009 Tilastokeskuksen keräämien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien taloudellinen tilanne heikkeni tilivuoden aikana. Verotulot kasvoivat keskimäärin ainoastaan 0,4 %, valtionosuudet 7,4 %, toimintakate 5,6 % ja vuosikate aleni 24,0 %. Investointimenot pienenivät edellisvuodesta 4,8 % ja pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi jopa 57 %. Kuntaliiton arvion mukaan lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti vähän tilannetta, mutta apu on tilapäinen. Myös seuraavien vuosien arvioidaan olevan kuntatalouden kannalta vaikeita. Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kun-

15 Tasekirja tien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 vuosikate jäi negatiiviseksi 25 Manner-Suomen kunnassa, eli tulot eivät riittäneet toiminta- ja rahoitusmenojen kattamiseen, pääomakustannuksista puhumattakaan. Suurten kaupunkien heikot tulokset näkyvät myös maakuntien menestyksessä. Uudenmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate romahti puoleen edellisvuodesta. Yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna vain kaksi kolmannesta poistoista Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Eniten negatiivisen vuosikatteen kuntia on Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 3. KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 3.1 Strategisten painopisteiden toteutuminen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta käynnistyi. Paras -hankkeen edellyttämä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus valmistui vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittanut, yhdessä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien kanssa perustettu, peruspalvelujen liikelaitoskuntayhtymä tuottaa osakaskunnille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Kaupungin oman toiminnan uudelleen organisointi Valmistelussa oleva vesi- ja viemärilaitosten yhdistämisselvitys oli vielä vuodenvaihteessa kesken, mutta työ on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2010 aikana. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakassopimus hyväksyttiin Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja Teuvan sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymän valtuustoissa vuoden 2008 lopulla. Vuoden 2009 lopulla yhtiön osakkaiksi liittyivät lisäksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Yhtiön toiminta alkoi vuoden 2010 alusta. Palkkalaskennan, kirjanpidon ja reskontran tehtäviä oli vuoden 2009 alusta toteutettu Liikelaitoskuntayhtymälle kuntien välisellä työnjaolla. Kaupungin palveluksesta siirtyi yhtiöön yhteensä 13 henkilöä. Talouden tasapainotus Vuoden 2009 aikana valmisteltiin Audiator Oy:n laatimaan kustannusselvitykseen perustuen talouden tasapainottamisohjelmaa, joka konkretisoitui vuoden 2010 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvion yhteydessä hyväksyttiin sivistysosaston palvelurakenneuudistus, jolla on myös oleellisia vaikutuksia teknisen sektorin kiinteistö- ja henkilöstökustannuksiin. Tasapainottamisohjelman keskeisin tavoite on kustannusten alentaminen niillä sektoreilla, joilla olemme em. selvityksen mukaan vertailukuntia kalliimpia, kuten koulutoimessa.

16 Tasekirja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kauhajoella väestömäärä oli Väestörekisterikeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa henkeä, miehiä ja naisia 7.159, joka tarkoittaa 5 hengen nettolisäystä edellisvuodesta, jolloin väkiluku oli (Väestömäärä oli ). Työllisyystilanne heikentyi laman seurauksena vuoden loppua kohti ja työttömyys oli vuoden lopussa 12,6 % (ed. vuoden vastaava ajankohta 11,1 %). Työttömiä työnhakijoita oli 866 (ed. v. 743) ja työvoima (ed. v ) henkeä. Työttömiä työnhakijoita oli 123 henkilöä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulokertymä on ylittänyt talousarviossa arvioidun. Verotulojen kertymä oli yhteensä 36,87 milj., jossa kasvua edellisvuodesta 9,4 %. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,2 %. Erityisesti yhteisöveron kertymä aleni edellisvuodesta. Vuoden 2009 tilinpäätös muodostui 2,259 milj. alijäämäiseksi vuosikatteen ollessa 1,016 milj.. Taseessa oli aiemmilta vuosilta ylijäämä ,741, joten taseen alijäämäksi muodostuu 2,658 milj.. Positiivisia vaikutuksia tuloksen muodostumisen kannalta olivat vuoden 2009 kunnallisverotulon talousarviota suurempi kertymä sekä sijoitusomaisuuden arvon palautuminen. Päävastuualueiden talousarviot toteutuivat kohtalaisen hyvin, eikä käyttötalouden nettomenojen kokonaisylitystä muodostunut muutosbudjetin hyväksymisen jälkeen. Eräiden lautakuntien osalta ylityspyyntöjä tullaan valtuustolle kuitenkin esittämään. Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen kustannusten voimakas kasvu ja talousarvion ylittyminen oli suurin tekijä alijäämän syntyyn. Kuntayhtymän tasauslaskutus oli Kauhajoen kaupungin osalta yli 2,2 milj. euroa. Vertailua edellisvuoteen vaikeuttaa liikelaitoskuntayhtymän varsinaisen toiminnan aloittaminen tilivuoden alusta. Samalla päivähoito ja esiopetus siirtyivät osaksi sivistysosastoa, varhaiskasvatuksen nimelle. Kaupunginhallituksen päävastuualueen keskeinen tavoite on ollut kaupunginvaltuuston vahvistamaan strategiaan perustuvan johtamisjärjestelmän kehittäminen BSC - tasapainotetun tuloskortin mukaisesti. Toimintojen analyyttistä kehittämistä varten on toteutettu palvelujen tuotteistaminen etenkin teknisen toimen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Ruoka- ja puhtauspalvelujen hinnoittelu LLKY:lle sekä Seutupalvelukeskus Oy:n palvelujen hinnoittelu perustuu tuotteistamiseen. Tuotteistaminen on edelleen suurelta osin kesken peruspalvelujen osalta. Kaupungin keskeinen elinkeinopoliittinen tavoite kauppakeskusalueen rakentumiseksi on toteutunut niin, että rautakaupan liikerakennus on valmistunut mutta kauppakeskuksen muiden liiketilojen rakentuminen on siirtynyt. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Yhteistoimintalautakunnan ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna lautakunnan työ on keskittynyt toimintatapojen ja roolien selkiyttämiseen liikelaitoskuntayhtymän välillä.

17 Tasekirja Kokonaisuutena peruspalvelujen ensimmäisen toimintavuoden kustannusten hallitseminen on ollut haasteellista. Toimintoja uudistetaan ja mitoitetaan paremmin väestöpohjan tarpeita vastaavaksi. Kustannusten nousu on ollut taloudelliseen tilanteeseen nähden suuri. Ulkoisten nettomenojen kasvu oli edellisvuodesta 6,6 milj. euroa eli 18,6 %. On huomattava, että perusturvan palveluihin siirtyivät ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Vastaavasti päivähoito siirtyi sivistyslautakunnan alaisuuteen. Päivähoidon osuus on huomioitu edellä esitetyssä kasvuluvussa. Kustannusten nousua selittää myös LLKY:n henkilöstöresurssien lisäykset hoito- ja hoivapalveluihin kuin myös hallintoon. Mm. erikoissairaanhoidon menot, +11,9 % (sairaanhoitopiirin k.a. 9,1 %) ja erityisesti vammaispalvelujen kulut kasvoivat aiempia vuosia enemmän. Yhteistoimintalautakunnan hallinnon budjetti alittui eurolla, mutta llky:n budjetti ylittyi huomattavissa määrin, ,17 euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on runsaat 1,7 milj. euroa. Kauhajoen osalta llky:n talousarvion ylitys on ,46 euroa. Koko yhteistoiminnan osalta toimintatuotot olivat ,63 euroa ja toimintakulut ,00 euroa. Koko yhteistoimintakohdan budjetti ylittyi ,70 euroa eli 4,9 %. Perustelut Yhteistoimintalautakunnan toteutuman osalta sisältyvät yksityiskohtaisemmin lautakunnan tuloskorttiin ao. kohdassa. Sivistystoimi on toiminnallisesti tarkastellen saavuttanut asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, eikä nettomenoylityksiä päävastuualueen tasolla syntynyt. Sivistysosaston keskeisimpiä tehtäviä tilivuoden aikana on ollut koko sektorin yhteisvoimin ja yhteistyössä LLKY:n kanssa huolehtia vuoden 2008 koulutragedian jälkihoidosta. Ampumatragedian jälkeen saatuja resursseja on käytetty koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien palkkaamiseen pääasiassa yhteiskoululle sekä lukiolle. Sivistysosasto on ollut erityisen tarkastelun alla talouden näkökulmasta kun asiantuntijaselvityksen mukaan Kauhajoen opetustoimen kustannukset ovat vuositasolla noin miljoona euroa vertailukuntia suuremmat. Laaditun palveluverkkoselvityksen johdosta valtuusto on päättänyt kouluverkkoratkaisusta, jolla opetus kolmelta koululta lakkaa ja oppilaat siirtyvät muihin kouluihin. Opetuksen kustannuksia on pyritty sopeuttamaan tasapainottamisohjelman mukaisesti vähentämällä opetus- ja avustavaa henkilöstöä. Opetustoimessa on jatkettu uuden koulukeskushankkeen rakentamista. Hankkeessa rakentuu yhtenäiskoulu, jossa yhteisessä rakennuskokonaisuudessa tulevat toimimaan alaasteen, erityiskoulun ja yläasteen koulut. Sanssin koulu siirtyy koulukeskukseen lukuvuoden alkaessa syksyllä Nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuualueella toiminta on keskittynyt pääasiassa virkistysuimala-urheilutalo Virkkuun ja nuorisotalo Räimiskälle sekä näiden läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja -alueille sekä haja-asutusalueen ulko- ja sisäliikuntapaikoille. Kaupungin matkailun yleiset tehtävät ja eri matkailukohteet on siirretty vuoden 2009 alusta kaupungin keskushallinnolle. Joitain matkailuun liittyviä käytännön toimia hoidettiin vastuualueella vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kaupungin nuorisotoiminnassa on ollut painotus Tehostetussa nuorisotyössä, jonka on mahdollistanut opetusministeriön v erityisavustus. Tehostettu nuorisotyö on tehnyt

18 Tasekirja yhteistyötä Kauhajoki -hankkeen sekä Kirkon jälkihoitohankkeen kanssa. Tehostetun nuorisotyön avustusta on haettu ja saatu myös vuodelle Varhaiskasvatuksen vastuualue siirtyi vuoden 2009 alusta sivistysosaston alaisuuteen ja on siksi panostanut uuden johtamisjärjestelmän kehittämistyöhön, joka on tehty ja toimeenpantu. Osavastuualuejakoa on tarkasteltu ja uudelleen organisoitu. Varhaiskasvatuksen vastuualueen sisäisillä siirroilla vastuualueella on aloittanut viides osavastuualueen esimies toiminta-alueenaan koulujen esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä yksityisen päivähoidon valvonta. Selevä paletti hanke on hyväksytty Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden kehittämishankkeen osahankkeeksi. Selevä paletti -hankkeelle on rekrytoitu hankekoordinaattori ja kaksi kehittäjätyöntekijää. Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä ja hankkeen toiminta on päässyt hyvin käyntiin. Varhaisen ja erityisen tuen palvelujen mallintaminen on toteutettu Helminauha-hankkeessa, joka päättyi 10/2009. Päivähoidon ja esiopetuksen kustannusvertailu on toteutettu Vertikal Oy:n toimesta. Varhaiskasvatuksen vastuualueella eri palvelut on toteutunut talousarvioin puitteissa. Tekninen osasto on vastannut tilivuoden aikana suurimpana yksittäisenä kohteena koulukeskuksen peruskorjauksen rakennuttamisesta. Hanke on edennyt talousarviossa suunniteltua nopeammin ja toteutuma on siksi ylittänyt talousarvion. Kouluosan vastaanotto toteutuu Työohjelma on toteutunut suunnitellusti. Omana työnä suunniteltuja tai avustettuja kohteita on 44. Erityisesti vuoden kuluessa on tehty energiataloudellisia korjauksia. Kohteet ilmenevät Teknisen lautakunnan tuloskortista. Kaavoituksen keskeisimpänä tehtävänä on ollut useiden kaavoitushankkeiden toteutus ja ohjaus. Investointien osalta kokonaismääräraha alittui 0,524 milj.. Investointien kokonaistoteuma oli 11,0 milj. ja nettomenot 9,317milj.. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 1,73 milj. josta omaisuuden myyntitulot 1,49 milj. euroa. 3.3 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2010 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilinpäätös päätyi alijäämäiseksi ja myös hieman vahvistettua talousarviota heikommaksi. Alijäämää muodostui 2,259 milj., joka talousarviossa oli -1,927 milj.. Alijäämän syntymiseen vaikutti oleellisesti liikelaitoskuntayhtymän 2,2 milj. euron ylitys Kauhajoen kaupungin osalta. Rahoitusomaisuuden osalta voitiin kirjata ,78 :n arvonpalautuskirjaukset. Sijoitussalkun arvonnousuksi voidaan kirjata ,58 euroa. Neste Oil Oyj:n osakkeiden markkina-arvon muutos edellisvuodesta oli ,20 euroa. Taloustilanne on talousarvion laatimisajankohtaan verrattuna hieman parantunut ja laman syvin kohta on ohitettu. Siitä huolimatta kuntien talous on edelleen menossa heikompaan suuntaan verotulojen vähentyessä, työttömyyden jatkuessa ja yritysten veronmaksukyvyn heikentyessä. Verotuksessa tullaan kuluvan vuoden aikana myös oikaisemaan edellisvuodelta periytyviä ylisuuria ennakoita.

19 Tasekirja Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Yhdessä talousarvion huomattavan alijäämäisyyden kanssa talouden epävarmuustekijät edellyttävät, että talousarvioon kirjatut ja siihen liittyvä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma tulee toteuttaa valtuuston päätöksen mukaisesti. Tasapainotustarve on edelleen olemassa ja toimenpiteet tulee hallintokuntakohtaisesti yksilöidä käyttösuunnitelmissa toiminnan konkreettisina muutoksina alkuvuoden kuluessa. Talousarvion tarkistukset tulee käsitellä kesäkuussa kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä. 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmalla. Tuloslaskelma osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tilinpäätöksessä peruskaupungin tuloslaskelmaan yhdistellään viemärilaitos kirjanpidollisesti itsenäisenä taseyksikkönä. Tilinpäätöksen tuloslaskelmaan ei sisällytetä kaupungin talousarviossa mukana olevia sisäisiä meno- ja tuloeriä, mistä johtuen tilinpäätöksen luvut poikkeavat talousarvion luvuista. Toimintakate kertoo sen, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katettavaksi jäävä osuus toimintamenoista oli kertomusvuonna 68,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 6,9 %. Veroilla ja valtionosuuksilla katettiin 99,3 % toimintakatteesta. Tilikauden tulos muodostuu kun vuosikatteeseen lisätään rahoitustuotot ja kulut ja vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (3,32 milj. euroa) sekä arvonalentumiset. Tilikauden tulokseksi muodostuu ,27 euroa. Toimintatuotot Kauhajoen kaupungin ulkoiset toimintatulot vuonna 2009 olivat 38,3 milj. (ed.11,65 m ). Talousarvion ulkoiset toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen, koska vuosi 2009 sisältää LLKY:n osalta myös muiden kuntien osuudet. Tuottojen sisällä maksutuotot vähenivät 72,9 %, tuet ja avustukset -5,6 % sekä muut toimintatuotot 44,4 %. Toimintakulut Kulujen osalta on myös huomioitava, että LLKY:n takia ulkoisten kulujen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen. Toimintakulut toteutuivat kaikkien päävastuualueiden osalta lähes suunnitellusti, sivistyslautakuntaa ja yhteistoimintalautakuntaa lukuun ottamatta. Toimintakulujen kasvu edellisvuodesta oli 40,9 %, kulujen ollessa yhteensä milj.. (aik.76,1 milj. ). Talousarviosta toimintakate kasvoi 1,21 milj. eli 6,9 %, (ed. vuonna kasvu oli 9,5 %). Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot vähenivät kaupungin osalta 33,9 %. Palvelujen ostot kasvoivat 165,9 % johtuen liikelaitoskuntayhtymästä. Palvelujen ostot ylittyivät talousarviosta nettona 1,02 milj..

20 Tasekirja Verotulot Kunnallisveron tuotto perustui 20,00 %:n veroprosenttiin. Veroprosenttia oli korotettu 0,50 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Verotuloja kaupunki sai 36,87 milj. euroa eli 0,427milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kasvua oli ainoastaan 1,2 %. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 87,8 %, kasvua 3,1 %. Kiinteistöveroa kertyi 1,51 milj. euroa, jossa kasvua 4,4 %. Yhteisöveroa kertyi 2,34 miljoonaa euroa, jossa laskua euroa eli 21,1 %. Yhteisöverojen väheneminen johtui talouden lamasta. Yhteisöveron kuntien jako-osuutta korotettiin kahden vuoden ajaksi 10 % -yksikköä 22,03 %:sta 32,03 %:iin. Verotulot olivat 0,323 miljoonaa euroa muutosbudjettia suuremmat. Valtionosuudet Valtionosuudet olivat 31,369 milj. ja kasvoivat edellisvuodesta 2,03 milj. eli 6,9 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien indeksitarkistukset tehtiin tilivuodelle täysimääräisenä. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus kasvoi 1,76 milj. eli 8,0 %, yleinen valtionosuus kasvoi 0,38 milj.. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus väheni n oppilasmäärin alenemisesta johtuen huolimatta yksikköhintojen noususta. Valtionosuudet toteutuivat euroa alle talousarvion Kauhajoki Verotulot ja valtionosuudet vuosina Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot kasvoivat 14,8 % johtuen Neste Oil Oyj:n osakkeiden markkina-arvon palautumisesta; vuoden 2008 tilinpäätöksestä, johon jouduttiin kirjaamaan osakkeen ja sijoitussalkun arvonalennuksia 1,1 milj.. Markkina-arvon korotuksia voitiin kirjata tilinpäätökseen ,78. Osinkotuloja saatiin ,40 euroa, lähinnä Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeista. Vuosikate Vuosikate toteutui hieman muutosbudjetissa arvioitua pienempänä ( ,67) ja oli ,33 milj.. Saavutettu vuosikate ei ole riittävä tasapainoisen talouden saavuttamiseksi.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot