Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31"

Transkriptio

1 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto

2 Tasekirja Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE... 5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGIN HALLINTO Organisaatiokaaviot Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien jäsenet Henkilöstö YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Kansantalous KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Strategisten painopisteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2010 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot Vuosikate TOIMINNAN RAHOITUS KAUHAJOEN KAUPUNGIN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KAUPUNGIN JA KONSERNIJOHDON LAUSUMA SISÄISESTÄ VALVONNASTA KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 36 Kuntalain 69 :n mukainen selvitys TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginhallitus Yhteistoimintalautakunta Sivistyslautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut Varhaiskasvatusjohtokunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Viemärilaitos INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMINEN... 68

3 Tasekirja KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Käyttötalousosan toteutumisvertailu päävastuualueittain TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase LIITETIEDOT Kaupungin tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Viemärilaitos KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS Kauhajoen kaupungin konserni, tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät (kaaviot) Konserniyhtiöiden toiminta ja talous Kauhajoen Lentokenttä Oy Kauhajoen Lämpöhuolto Oy Kauhajoen Tennishalli Oy Kauhajoen Vesihuolto Oy Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy (Wenetor Oy) Kuntayhtymät Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA HENKILÖSTÖKERTOMUS

4 Tasekirja KAUHAJOEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ Vetovoimainen Kauhajoen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä luo edellytyksiä tehdä työtä, elää, asua, yrittää ja menestyä VISIO 2015 Kauhajoki on peruspalveluistaan hyvin huolehtiva, elinvoimainen ja viihtyisä kasinon -kaupunki sekä kansainvälisesti tunnettu eteläisen Etelä- Pohjanmaan elinkeinoelämän, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Vision täsmennys Kaupunki yhdessä ympäröivien kuntien kanssa muodostaa yrittäjäystävällisen ja ihmisläheisen Kauhajoen seudun, joka on verkostoituneiden, kehittyvien tuotanto- ja palvelumuotojen suunnannäyttäjä. Kauhajoki menestyy materiaalien käsittelyjärjestelmien, maaseutuelinkeinojen, elintarvike-, puu- ja palvelualojen osaajana. Kaupungin toiminta ja päätöksenteko on osaavaa, ennakkoluulotonta, tavoitteellista ja houkuttelevaa. Kauhajoki on tunnettu puhtaasta ja monipuolisesta luonto- ja kulttuuriympäristöstään. ARVOT Asiakaslähtöisyys Avoimuus Oikeudenmukaisuus Yrittäjyys

5 Tasekirja STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE 1. Kaupungin palvelutoiminnan toimivuus ja alueellisen yhteistyön organisointi 2. Kauhajoki kulttuuri- ja koulutuskaupunkina 3. Kuntatalouden tasapaino 4. Konsernin toimintojen ohjaus 5. Elinkeinopolitiikka, aluekehitys ja kaupungin vetovoimaisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT valtuustokaudelle Strateginen menestystekijä Strateginen tavoite 1. Kaupungin palvelutoiminnan toimivuus ja alueellisen yhteistyön organisointi Kehityksen kärjessä kulkeva ja innovatiivinen palvelukaupunki -> Laadukkaiden palvelujen järjestäminen ja tarkoituksenmukaisen alueellisen palvelurakenteen kehittäminen Kauhajoki esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Strategiset valinnat kaupungin toiminnan ja päätöksenteon perustana Johtaminen, päätöksenteko ja henkilöstöpolitiikka -> Kaupungin johtaminen ja päätöksenteko tapahtuu perustehtävän ja strategisten linjavalintojen mukaisesti -> Strategiaan perustuva johtaminen ja päätöksenteko Osaava ja motivoitunut henkilöstö 2. Kauhajoki kulttuuri ja koulutuskaupunkina Kauhajoki, vetovoimainen koulutusja kulttuurikaupunki -> Toisen asteen ja korkeakoulutuksen tulevaisuuden varmistaminen 3. Kuntatalouden tasapaino Kehityksen mahdollistava ja kannustava kuntatalous -> Palveluissa ollaan maan keskiarvoa tehokkaampien kuntien joukossa. Strategisesti järkevät investoinnit. Hallittu, taloudelliseen liikkumavaraan suhteutettu toiminta ja talous - tasapainottamisohjelmaan sitoutuminen Henkilöstön osaamista kannustava, strategian mukainen käyttötalous, päätöksenteko ja johtaminen

6 Tasekirja Konsernin toimintojen ohjaus Konserniyhteisöjen strateginen johtaminen Seudulliset yhteisöt Kauhajoen kaupungin omien konserniyhteisöjen strateginen johtaminen -> SEK:n (Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymän) toiminnan jäntevöittäminen Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan vakiinnuttaminen Strategian selkiinnyttäminen ja johtaminen toiminnaksi, tuotteistaminen SPK (Suupohjan Seutupalvelukeskuksen käynnistys) -> Vesi- ja viemärilaitoksen toimintojen yhteensovittaminen 5. Elinkeinopolitiikka, aluekehitys ja kaupungin vetovoimaisuus Aktiivinen elinkeinopolitiikka -> Olemassa olevan ja uuden yritystoiminnan toimintaedellytysten mahdollistaminen Maaseutuohjelman 2010 toteutus Kauhajoen hyvä julkisuuskuva -> Imagotekijöiden ja ympäristöarvojen konkretisointi Viestintäsuunnitelman ja yhtenäinen visuaalisen ilmeen toteutus Elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden lisääminen sekä menestykseen kannustavat alueelliset yhteistyöverkostot Kauhajoen kehittäminen alueellisena kauppa- ja vapaa-ajan keskuksena Kauhajoki, vetovoimainen koulutusja kulttuurikaupunki Kauhajoki International Center -> Seudun aluekehitystehtävä; KOKO -ohjelman suunnittelu ja toteutus -> Uuden liikekeskusalueen ja keskustaajaman sekä ympäristön kehittäminen -> Toisen asteen ja korkeakoulutuksen tulevaisuuden varmistaminen Hankkeen käynnistys ja vakiinnuttaminen

7 Tasekirja Kauhajoen kaupunki Strategiset painopisteet vuodelle Valtuustokauden käynnistäminen; - luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kaupunkistrategian uudistaminen valtuustokaudelle sekä pitkälle aikavälille 2. Omistajaohjauksen ja kumppanuuden toteuttaminen; - liikelaitostoiminnan käynnistäminen sekä yhteistoimintalautakunnan strategiatyö yhteistoiminnassa muiden osakaskuntien kanssa SEK:n omistajaohjauksen järjestäminen 3. Oman hallinto- ja palvelutoiminnan organisointi ja toiminnan vakiinnuttaminen palvelurakenteen muutoksista johtuen; - teknisen ja ympäristöosastojen sekä vesi- ja viemärilaitosten toimintojen yhteensovittaminen - tuki- ja toimistopalvelujen järjestelyt, - yhteistoimintalautakunnan toiminnot - varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja päivähoidon järjestäminen peruskunnan toimintana sekä - sivistystoimen strategian ja johtamisjärjestelmän toimeenpano 4. Kauhajoki -koulusurmien jälkihoito sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa 5. Toisen ja korkea-asteen koulutuksen kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeista lähtien; - ammattikorkeakoulutuksen ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän (ammatillisen koulutuksen) kehittämisohjelman laatiminen - muun korkeakouluyhteistyön lisääminen; paikallista elinkeinoelämää tukevien yliopistotutkintojen mahdollistaminen paikkakunnalla 6. Talouden tasapainotus, tarvittavien toiminnallisten päätösten tekeminen lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimialueilla sekä valtuustossa Kaupunginhallitus tarkastelee talouden kehitystä kolmannesvuosittain ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tasapainon saavuttamiseksi. 7. Koulukeskuksen ja muiden keskeisten rakennushankkeiden tasapainoinen toteuttaminen

8 Tasekirja KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2008 toisella puoliskolla alkaneen taantuman, kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset näkyivät viime vuonna niin kunta- kuin yritys- ja yksityistaloudessakin. Kuntataloudessa oli ennakoitu verotuloissa kasvua, verotulojen putoamiseen ei oltu varauduttu. Kuntatalous heikkeni nopeasti vuonna Kauhajoen kaupungin talouden tasapainottaminen aloitettiin pikimmiten heikkojen talousennusteiden vahvistuttua. Kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainottamisesta marraskuun kokouksessaan sekä hyväksyi joulukuussa palveluverkko-työryhmän loppuraportin/varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakenneohjelman vuosille toimenpiteiden toteuttamisen pohjaksi sekä päätti perusopetuksen järjestämisen lopettamisesta kolmessa koulussa. Vuoden 2010 tuloveroprosentiksi päätettiin marraskuussa 21,00 ja talousarvio hyväksyttiin joulukuussa Eri tasapainottamistoimista huolimatta talousarvio vuodelle 2010 näyttää yli kolmen miljoonan euron alijäämää. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa täydessä laajuudessaan Yhtymässä ovat mukana Kauhajoen kaupungin lisäksi Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoitaa ympäristön-suojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävät. Esiopetusta ja lasten päivähoitoa ei sisällytetty yhtymän palvelukokonaisuuden piiriin. Toiminnallisesti liikelaitoskuntayhtymä on käynnistynyt hyvin, joskin talouden seuranta ja tuotteistaminen vaatii vielä kehittämistä ja suunnittelua. Kuntien talousarviovaroista yli puolet siirtyi liikelaitoskuntayhtymään, joten on ensiarvoisen tärkeää yhtymän onnistuminen taloudenhoidossa. Ensimmäinen toimintavuosi tuotti kaupungin tilinpäätökseen yli kahden miljoonan alijäämän, kaupungin muun toiminnan päästessä lähes tasapainoon. Yhtymän alijäämän suurin selittäjä on erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoitua suurempi kasvu. Kauhajoen kaupungin historian suurin investointi, uusi koulukeskus, rakentui jo pitkälle vuonna 2009 ja on edelleen syytä olettaa, että talousarvioon varatut investointimäärärahat tulevat riittämään. Kaupungin rahoitus hoidetaan lainarahoituksella. Myös yksityissektorin rakentaminen parantaa Kauhajoen palveluvarustusta. Rauskan alueelle suunniteltu kauppakeskus on lähtenyt rakentumaan kaavaillun aikataulun mukaisesti. Ensimmäisenä valmistui Rautia, maataloutta ja rautakauppaa harjoittava yksikkö, jonka avajaisia juhlittiin kesäkuussa Kaupunki uudisti organisaatiotaan. Tekninen ja ympäristöosasto yhdistettiin yhdeksi osastoksi alkaen. Kauhajoen Vesihuolto Oy:n ja kaupungin viemärilaitoksen yhdistämisselvitys on laadittu ja toimenpiteet suoritettaneen vuoden 2010 aikana. Suupohjan Seutupalvelukeskus organisoitiin valmiiksi vuonna 2009 ja se aloitti itsenäisen toimintansa Keijo Kuja-Lipasti kaupunginjohtaja

9 Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGIN HALLINTO 1.1. Organisaatiokaaviot

10 Tasekirja Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien jäsenet KAUPUNGINVALTUUSTO Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Hautala Lasse Hakola Taija Yli-Rahnasto Sami Valtuutetut Aalto Juhani Koivuniemi Kai Ojala Asko Ala-Kyyny Esa Kuusinen Merja Paananen Merja Arola Soili Kuusisto Juha Passi Esa Haikonen Paavo Kuusisto Raija Pihlaja Tapio Hangasluoma Ossi Köykkä Jari Rintaluoma Tiina Hautala Pauli Leppinen Anne-Mari Tapanainen Tarja Järviluoma Heikki Maunula-Craycroft Riitta Tervonen Ilkka Kalliomaa Seppo Marttila Hannu Uusi-Kokko Riitta Ketola Jorma Männistö Unto Ylikoski Piia Kilpiö Tero Nummijärvi Marketta Ylinen Marko Koivula Veikko Ojala Harri Antti Niemi-Aro valtuutettuna asti ja hänen tilalleen kutsuttiin varavaltuutettu Hannu Marttila alkaen. Poliittiset voimasuhteet : KESK KOK SDP PS VAS Yhteislista Kauhajoen puolesta (Pro) YHTEENSÄ 35 KAUPUNGINHALLITUS 17 ( , -1 ) ( , +1 ) 1 1 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Kuusinen Merja Tapanainen Tarja Pihlaja Tapio Jäsenet Ala-Kokko Antti Järviluoma Heikki Paananen Merja Hakala Hanna-Mari Ketola Jorma Hautala Pauli Antti Niemi-Aro Antti puheenjohtajana asti. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Merja Kuusinen ja uudeksi jäseneksi valittiin Pauli Hautala 9.11.alkaen.

11 Tasekirja KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ylikoski Piia Kuusinen Merja Jäsenet Nummikoski Tarmo Ojala Asko Tapanainen Tarja TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Aalto Juhani Varapuheenjohtaja Männistö Unto Jäsenet Haikonen Paavo Korpi-Kyyny Samulinen Koskimäki Marja Katriina KESKUSVAALILAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kangasniemi Olavi Tervonen Ilkka Jäsenet Liminka Tarja Lylyoja Lauha Uitto Jorma YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Ranta-Muotio Aulis Ojala Asko Hautaviita Timo Jäsenet Ala-Kyyny Esa Kiviluoma Jarmo Uitto Satu Harju Leila Marttila Hannu Viitanen Päivi Jaakkola Antti Niemelä Anne Ylinen Marko Jokinen Riikka Tapanainen Tarja SIVISTYSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kalliomaa Seppo Pihlajaviita Seija Jäsenet Kilpiö Tero Mäkelä Hannu Rintaluoma Tiina Kuusisto Raija Ojala Harri Uusi-Kokko Riitta Köykkä Jari

12 Tasekirja NUORISO- JA LIIKUNTAJOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hautaviita Petri Maunula-Creycroft Riitta Jäsenet Ilomäki Harri Metsä-Turja Tanja Panula Jaakko Kiviluoma Tarja Palomäki Ritva Tasanko Suvi Luoma-Halkola Samppa Jarkko Isokangas jäsenenä asti ja uudeksi jäseneksi valittiin Tanja Metsä-Turja. VARHAISKASVATUSJOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Leppinen Anne-Mari Peltomaa Sari Jäsenet Jerkku Anne Lahdenmaa Timo Virtalehto Lea Kohtala Tapio Nurmenniemi Ville Lyyski Toivo Ylinen Marko TEKNINEN LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Koivuniemi Kai Arola Soili Jäsenet Antila Mirja Hautamäki Harri Kuusisto Juha Haapakangas Markku Heikkilä Marja Uitto Satu Hangasluoma Ossi RAKENNUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ala-Kyyny Esa Hallivuori Antti Jäsenet Latva-Lusa Jarmo Nummijärvi Marketta Passi Esa Metsä-Turja Tanja Palomäki Hannu Rantahalvari Taina Niemi-Aro Sanni

13 Tasekirja Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 705 henkilöä, joista 519 kokoaikaista (73,6%), 92 osa-aikaista (13,1%), 82 sivutoimista (11,6 %) sekä työllistettyjä 12 (1,7 %). Luku on 386 työntekijää vähemmän kuin edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä vuodenvaihteessa oli 500 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 255 henkilöllä. Vähennys johtuu henkilöstön siirtymisestä Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen Varhaiskasvatukseen siirtyi päivähoito perusturvasta ja esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta sivistyksestä. Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö Kokoaikais ia Työllistetyt Osaaikaisia Sivutoimisi a Yhteensä Osastoittain suurin henkilöstömäärä (sis. määräaikaiset ja sijaiset) oli sivistysosastolla 377 henkilöä (53,5% henkilöstöstä) ja teknisellä osastolla (sis. viemärilaitos) 162 henkilöä (23,0%). Kolmanneksi suurin oli varhaiskasvatus 124 henkilöä (17,6%). Yleishallinnon ja elinkeinon henkilöstö edustaa 5,9 %:n osuutta koko henkilöstöstä. Henkilöstömäärä sisältää myös työllistetyt (12). Henkilöstön määrä vaihtelee vuoden kuluessa, joten keskimääräinen luku poikkeaa hiukan vuoden lopun tilanteesta. Henkilöstön määrä vastuualueittain Viemärilaitos; 4; 0,6 % Yleishallinto; 27; 3,8 % Elinkeino; 15; 2,1 % Tekninen; ,4 % Varh.kasvatus; 124; 17,6 % Sivistys; 377; 53,5 %

14 Tasekirja YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Kansantalous Valtiovarainministeriön julkaistun suhdannekatsauksen 3/2009 mukaan maailmantaloudessa taantuman syvin vaihe on ohitettu ja taloudellinen aktiviteetti on elpymässä. Kasvuvauhdin oletetaan kuitenkin jäävän ennustehorisontilla maltilliseksi. Suomessa taloudellisen toimeliaisuuden alentuminen oli viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla jyrkkää. Suhdanteen pohjakosketus on takana, ja talous on asettumassa aiempaa hitaamman kasvun uralle. BKT supistuu kuluvana vuonna, (v. 2009), 7,6 %. Ensi vuonna (2010) kasvu on 0,7 % ja kiihtyy 2 ½ prosentin tietämiin vuonna Työllisten määrä vähenee tänä vuonna henkilöllä, ja työttömien määrä lisääntyy yli :lla. Työttömyysaste nousee tänä vuonna keskimäärin 8½ prosenttiin. Ensi vuonna työllisyystilanne heikkenee edelleen ja työttömyys kohoaa keskimäärin 10 ½ prosenttiin. Inflaation ennustetaan pysyvän maltillisena seuraavien kahden vuoden ajan. Palkansaajien ansiot nousevat kuluvana vuonna 4 % ja seuraavina kahtena vuotena hieman hitaammin. Valtion rahoitusasema heikentyy tänä vuonna ennätyksellisen voimakkaasti ja säilyy vielä vuonna 2011 yli 11 mrd. eurossa. Julkisen talouden alijäämän ennustetaan syvenevän ensi vuonna 3 ½ prosenttiin BKT:sta. Vuonna 2011 alijäämä hieman pienenee. Kuntatalous heikkenee tänä vuonna ja pysyy kunnallisverotuksen yllättävän suuresta kiristymisestä huolimatta heikkona myös ensi vuonna. Talousarviovuodelle tehdyt arviot talouskehityksestä olivat miinusmerkkisinä 4,5 7 % eli ennusteet olivat liian optimistisia toteutuneeseen nähden. Kuntien talouskehitys vuonna 2009 Tilastokeskuksen keräämien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien taloudellinen tilanne heikkeni tilivuoden aikana. Verotulot kasvoivat keskimäärin ainoastaan 0,4 %, valtionosuudet 7,4 %, toimintakate 5,6 % ja vuosikate aleni 24,0 %. Investointimenot pienenivät edellisvuodesta 4,8 % ja pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi jopa 57 %. Kuntaliiton arvion mukaan lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti vähän tilannetta, mutta apu on tilapäinen. Myös seuraavien vuosien arvioidaan olevan kuntatalouden kannalta vaikeita. Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kun-

15 Tasekirja tien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 vuosikate jäi negatiiviseksi 25 Manner-Suomen kunnassa, eli tulot eivät riittäneet toiminta- ja rahoitusmenojen kattamiseen, pääomakustannuksista puhumattakaan. Suurten kaupunkien heikot tulokset näkyvät myös maakuntien menestyksessä. Uudenmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate romahti puoleen edellisvuodesta. Yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna vain kaksi kolmannesta poistoista Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Eniten negatiivisen vuosikatteen kuntia on Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 3. KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 3.1 Strategisten painopisteiden toteutuminen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta käynnistyi. Paras -hankkeen edellyttämä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus valmistui vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittanut, yhdessä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien kanssa perustettu, peruspalvelujen liikelaitoskuntayhtymä tuottaa osakaskunnille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Kaupungin oman toiminnan uudelleen organisointi Valmistelussa oleva vesi- ja viemärilaitosten yhdistämisselvitys oli vielä vuodenvaihteessa kesken, mutta työ on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2010 aikana. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakassopimus hyväksyttiin Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja Teuvan sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymän valtuustoissa vuoden 2008 lopulla. Vuoden 2009 lopulla yhtiön osakkaiksi liittyivät lisäksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Yhtiön toiminta alkoi vuoden 2010 alusta. Palkkalaskennan, kirjanpidon ja reskontran tehtäviä oli vuoden 2009 alusta toteutettu Liikelaitoskuntayhtymälle kuntien välisellä työnjaolla. Kaupungin palveluksesta siirtyi yhtiöön yhteensä 13 henkilöä. Talouden tasapainotus Vuoden 2009 aikana valmisteltiin Audiator Oy:n laatimaan kustannusselvitykseen perustuen talouden tasapainottamisohjelmaa, joka konkretisoitui vuoden 2010 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvion yhteydessä hyväksyttiin sivistysosaston palvelurakenneuudistus, jolla on myös oleellisia vaikutuksia teknisen sektorin kiinteistö- ja henkilöstökustannuksiin. Tasapainottamisohjelman keskeisin tavoite on kustannusten alentaminen niillä sektoreilla, joilla olemme em. selvityksen mukaan vertailukuntia kalliimpia, kuten koulutoimessa.

16 Tasekirja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kauhajoella väestömäärä oli Väestörekisterikeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa henkeä, miehiä ja naisia 7.159, joka tarkoittaa 5 hengen nettolisäystä edellisvuodesta, jolloin väkiluku oli (Väestömäärä oli ). Työllisyystilanne heikentyi laman seurauksena vuoden loppua kohti ja työttömyys oli vuoden lopussa 12,6 % (ed. vuoden vastaava ajankohta 11,1 %). Työttömiä työnhakijoita oli 866 (ed. v. 743) ja työvoima (ed. v ) henkeä. Työttömiä työnhakijoita oli 123 henkilöä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulokertymä on ylittänyt talousarviossa arvioidun. Verotulojen kertymä oli yhteensä 36,87 milj., jossa kasvua edellisvuodesta 9,4 %. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,2 %. Erityisesti yhteisöveron kertymä aleni edellisvuodesta. Vuoden 2009 tilinpäätös muodostui 2,259 milj. alijäämäiseksi vuosikatteen ollessa 1,016 milj.. Taseessa oli aiemmilta vuosilta ylijäämä ,741, joten taseen alijäämäksi muodostuu 2,658 milj.. Positiivisia vaikutuksia tuloksen muodostumisen kannalta olivat vuoden 2009 kunnallisverotulon talousarviota suurempi kertymä sekä sijoitusomaisuuden arvon palautuminen. Päävastuualueiden talousarviot toteutuivat kohtalaisen hyvin, eikä käyttötalouden nettomenojen kokonaisylitystä muodostunut muutosbudjetin hyväksymisen jälkeen. Eräiden lautakuntien osalta ylityspyyntöjä tullaan valtuustolle kuitenkin esittämään. Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen kustannusten voimakas kasvu ja talousarvion ylittyminen oli suurin tekijä alijäämän syntyyn. Kuntayhtymän tasauslaskutus oli Kauhajoen kaupungin osalta yli 2,2 milj. euroa. Vertailua edellisvuoteen vaikeuttaa liikelaitoskuntayhtymän varsinaisen toiminnan aloittaminen tilivuoden alusta. Samalla päivähoito ja esiopetus siirtyivät osaksi sivistysosastoa, varhaiskasvatuksen nimelle. Kaupunginhallituksen päävastuualueen keskeinen tavoite on ollut kaupunginvaltuuston vahvistamaan strategiaan perustuvan johtamisjärjestelmän kehittäminen BSC - tasapainotetun tuloskortin mukaisesti. Toimintojen analyyttistä kehittämistä varten on toteutettu palvelujen tuotteistaminen etenkin teknisen toimen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Ruoka- ja puhtauspalvelujen hinnoittelu LLKY:lle sekä Seutupalvelukeskus Oy:n palvelujen hinnoittelu perustuu tuotteistamiseen. Tuotteistaminen on edelleen suurelta osin kesken peruspalvelujen osalta. Kaupungin keskeinen elinkeinopoliittinen tavoite kauppakeskusalueen rakentumiseksi on toteutunut niin, että rautakaupan liikerakennus on valmistunut mutta kauppakeskuksen muiden liiketilojen rakentuminen on siirtynyt. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Yhteistoimintalautakunnan ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna lautakunnan työ on keskittynyt toimintatapojen ja roolien selkiyttämiseen liikelaitoskuntayhtymän välillä.

17 Tasekirja Kokonaisuutena peruspalvelujen ensimmäisen toimintavuoden kustannusten hallitseminen on ollut haasteellista. Toimintoja uudistetaan ja mitoitetaan paremmin väestöpohjan tarpeita vastaavaksi. Kustannusten nousu on ollut taloudelliseen tilanteeseen nähden suuri. Ulkoisten nettomenojen kasvu oli edellisvuodesta 6,6 milj. euroa eli 18,6 %. On huomattava, että perusturvan palveluihin siirtyivät ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Vastaavasti päivähoito siirtyi sivistyslautakunnan alaisuuteen. Päivähoidon osuus on huomioitu edellä esitetyssä kasvuluvussa. Kustannusten nousua selittää myös LLKY:n henkilöstöresurssien lisäykset hoito- ja hoivapalveluihin kuin myös hallintoon. Mm. erikoissairaanhoidon menot, +11,9 % (sairaanhoitopiirin k.a. 9,1 %) ja erityisesti vammaispalvelujen kulut kasvoivat aiempia vuosia enemmän. Yhteistoimintalautakunnan hallinnon budjetti alittui eurolla, mutta llky:n budjetti ylittyi huomattavissa määrin, ,17 euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on runsaat 1,7 milj. euroa. Kauhajoen osalta llky:n talousarvion ylitys on ,46 euroa. Koko yhteistoiminnan osalta toimintatuotot olivat ,63 euroa ja toimintakulut ,00 euroa. Koko yhteistoimintakohdan budjetti ylittyi ,70 euroa eli 4,9 %. Perustelut Yhteistoimintalautakunnan toteutuman osalta sisältyvät yksityiskohtaisemmin lautakunnan tuloskorttiin ao. kohdassa. Sivistystoimi on toiminnallisesti tarkastellen saavuttanut asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, eikä nettomenoylityksiä päävastuualueen tasolla syntynyt. Sivistysosaston keskeisimpiä tehtäviä tilivuoden aikana on ollut koko sektorin yhteisvoimin ja yhteistyössä LLKY:n kanssa huolehtia vuoden 2008 koulutragedian jälkihoidosta. Ampumatragedian jälkeen saatuja resursseja on käytetty koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien palkkaamiseen pääasiassa yhteiskoululle sekä lukiolle. Sivistysosasto on ollut erityisen tarkastelun alla talouden näkökulmasta kun asiantuntijaselvityksen mukaan Kauhajoen opetustoimen kustannukset ovat vuositasolla noin miljoona euroa vertailukuntia suuremmat. Laaditun palveluverkkoselvityksen johdosta valtuusto on päättänyt kouluverkkoratkaisusta, jolla opetus kolmelta koululta lakkaa ja oppilaat siirtyvät muihin kouluihin. Opetuksen kustannuksia on pyritty sopeuttamaan tasapainottamisohjelman mukaisesti vähentämällä opetus- ja avustavaa henkilöstöä. Opetustoimessa on jatkettu uuden koulukeskushankkeen rakentamista. Hankkeessa rakentuu yhtenäiskoulu, jossa yhteisessä rakennuskokonaisuudessa tulevat toimimaan alaasteen, erityiskoulun ja yläasteen koulut. Sanssin koulu siirtyy koulukeskukseen lukuvuoden alkaessa syksyllä Nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuualueella toiminta on keskittynyt pääasiassa virkistysuimala-urheilutalo Virkkuun ja nuorisotalo Räimiskälle sekä näiden läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja -alueille sekä haja-asutusalueen ulko- ja sisäliikuntapaikoille. Kaupungin matkailun yleiset tehtävät ja eri matkailukohteet on siirretty vuoden 2009 alusta kaupungin keskushallinnolle. Joitain matkailuun liittyviä käytännön toimia hoidettiin vastuualueella vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kaupungin nuorisotoiminnassa on ollut painotus Tehostetussa nuorisotyössä, jonka on mahdollistanut opetusministeriön v erityisavustus. Tehostettu nuorisotyö on tehnyt

18 Tasekirja yhteistyötä Kauhajoki -hankkeen sekä Kirkon jälkihoitohankkeen kanssa. Tehostetun nuorisotyön avustusta on haettu ja saatu myös vuodelle Varhaiskasvatuksen vastuualue siirtyi vuoden 2009 alusta sivistysosaston alaisuuteen ja on siksi panostanut uuden johtamisjärjestelmän kehittämistyöhön, joka on tehty ja toimeenpantu. Osavastuualuejakoa on tarkasteltu ja uudelleen organisoitu. Varhaiskasvatuksen vastuualueen sisäisillä siirroilla vastuualueella on aloittanut viides osavastuualueen esimies toiminta-alueenaan koulujen esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä yksityisen päivähoidon valvonta. Selevä paletti hanke on hyväksytty Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden kehittämishankkeen osahankkeeksi. Selevä paletti -hankkeelle on rekrytoitu hankekoordinaattori ja kaksi kehittäjätyöntekijää. Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä ja hankkeen toiminta on päässyt hyvin käyntiin. Varhaisen ja erityisen tuen palvelujen mallintaminen on toteutettu Helminauha-hankkeessa, joka päättyi 10/2009. Päivähoidon ja esiopetuksen kustannusvertailu on toteutettu Vertikal Oy:n toimesta. Varhaiskasvatuksen vastuualueella eri palvelut on toteutunut talousarvioin puitteissa. Tekninen osasto on vastannut tilivuoden aikana suurimpana yksittäisenä kohteena koulukeskuksen peruskorjauksen rakennuttamisesta. Hanke on edennyt talousarviossa suunniteltua nopeammin ja toteutuma on siksi ylittänyt talousarvion. Kouluosan vastaanotto toteutuu Työohjelma on toteutunut suunnitellusti. Omana työnä suunniteltuja tai avustettuja kohteita on 44. Erityisesti vuoden kuluessa on tehty energiataloudellisia korjauksia. Kohteet ilmenevät Teknisen lautakunnan tuloskortista. Kaavoituksen keskeisimpänä tehtävänä on ollut useiden kaavoitushankkeiden toteutus ja ohjaus. Investointien osalta kokonaismääräraha alittui 0,524 milj.. Investointien kokonaistoteuma oli 11,0 milj. ja nettomenot 9,317milj.. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 1,73 milj. josta omaisuuden myyntitulot 1,49 milj. euroa. 3.3 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2010 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilinpäätös päätyi alijäämäiseksi ja myös hieman vahvistettua talousarviota heikommaksi. Alijäämää muodostui 2,259 milj., joka talousarviossa oli -1,927 milj.. Alijäämän syntymiseen vaikutti oleellisesti liikelaitoskuntayhtymän 2,2 milj. euron ylitys Kauhajoen kaupungin osalta. Rahoitusomaisuuden osalta voitiin kirjata ,78 :n arvonpalautuskirjaukset. Sijoitussalkun arvonnousuksi voidaan kirjata ,58 euroa. Neste Oil Oyj:n osakkeiden markkina-arvon muutos edellisvuodesta oli ,20 euroa. Taloustilanne on talousarvion laatimisajankohtaan verrattuna hieman parantunut ja laman syvin kohta on ohitettu. Siitä huolimatta kuntien talous on edelleen menossa heikompaan suuntaan verotulojen vähentyessä, työttömyyden jatkuessa ja yritysten veronmaksukyvyn heikentyessä. Verotuksessa tullaan kuluvan vuoden aikana myös oikaisemaan edellisvuodelta periytyviä ylisuuria ennakoita.

19 Tasekirja Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Yhdessä talousarvion huomattavan alijäämäisyyden kanssa talouden epävarmuustekijät edellyttävät, että talousarvioon kirjatut ja siihen liittyvä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma tulee toteuttaa valtuuston päätöksen mukaisesti. Tasapainotustarve on edelleen olemassa ja toimenpiteet tulee hallintokuntakohtaisesti yksilöidä käyttösuunnitelmissa toiminnan konkreettisina muutoksina alkuvuoden kuluessa. Talousarvion tarkistukset tulee käsitellä kesäkuussa kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä. 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmalla. Tuloslaskelma osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tilinpäätöksessä peruskaupungin tuloslaskelmaan yhdistellään viemärilaitos kirjanpidollisesti itsenäisenä taseyksikkönä. Tilinpäätöksen tuloslaskelmaan ei sisällytetä kaupungin talousarviossa mukana olevia sisäisiä meno- ja tuloeriä, mistä johtuen tilinpäätöksen luvut poikkeavat talousarvion luvuista. Toimintakate kertoo sen, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katettavaksi jäävä osuus toimintamenoista oli kertomusvuonna 68,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 6,9 %. Veroilla ja valtionosuuksilla katettiin 99,3 % toimintakatteesta. Tilikauden tulos muodostuu kun vuosikatteeseen lisätään rahoitustuotot ja kulut ja vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (3,32 milj. euroa) sekä arvonalentumiset. Tilikauden tulokseksi muodostuu ,27 euroa. Toimintatuotot Kauhajoen kaupungin ulkoiset toimintatulot vuonna 2009 olivat 38,3 milj. (ed.11,65 m ). Talousarvion ulkoiset toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen, koska vuosi 2009 sisältää LLKY:n osalta myös muiden kuntien osuudet. Tuottojen sisällä maksutuotot vähenivät 72,9 %, tuet ja avustukset -5,6 % sekä muut toimintatuotot 44,4 %. Toimintakulut Kulujen osalta on myös huomioitava, että LLKY:n takia ulkoisten kulujen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen. Toimintakulut toteutuivat kaikkien päävastuualueiden osalta lähes suunnitellusti, sivistyslautakuntaa ja yhteistoimintalautakuntaa lukuun ottamatta. Toimintakulujen kasvu edellisvuodesta oli 40,9 %, kulujen ollessa yhteensä milj.. (aik.76,1 milj. ). Talousarviosta toimintakate kasvoi 1,21 milj. eli 6,9 %, (ed. vuonna kasvu oli 9,5 %). Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot vähenivät kaupungin osalta 33,9 %. Palvelujen ostot kasvoivat 165,9 % johtuen liikelaitoskuntayhtymästä. Palvelujen ostot ylittyivät talousarviosta nettona 1,02 milj..

20 Tasekirja Verotulot Kunnallisveron tuotto perustui 20,00 %:n veroprosenttiin. Veroprosenttia oli korotettu 0,50 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Verotuloja kaupunki sai 36,87 milj. euroa eli 0,427milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kasvua oli ainoastaan 1,2 %. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 87,8 %, kasvua 3,1 %. Kiinteistöveroa kertyi 1,51 milj. euroa, jossa kasvua 4,4 %. Yhteisöveroa kertyi 2,34 miljoonaa euroa, jossa laskua euroa eli 21,1 %. Yhteisöverojen väheneminen johtui talouden lamasta. Yhteisöveron kuntien jako-osuutta korotettiin kahden vuoden ajaksi 10 % -yksikköä 22,03 %:sta 32,03 %:iin. Verotulot olivat 0,323 miljoonaa euroa muutosbudjettia suuremmat. Valtionosuudet Valtionosuudet olivat 31,369 milj. ja kasvoivat edellisvuodesta 2,03 milj. eli 6,9 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien indeksitarkistukset tehtiin tilivuodelle täysimääräisenä. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus kasvoi 1,76 milj. eli 8,0 %, yleinen valtionosuus kasvoi 0,38 milj.. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus väheni n oppilasmäärin alenemisesta johtuen huolimatta yksikköhintojen noususta. Valtionosuudet toteutuivat euroa alle talousarvion Kauhajoki Verotulot ja valtionosuudet vuosina Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot kasvoivat 14,8 % johtuen Neste Oil Oyj:n osakkeiden markkina-arvon palautumisesta; vuoden 2008 tilinpäätöksestä, johon jouduttiin kirjaamaan osakkeen ja sijoitussalkun arvonalennuksia 1,1 milj.. Markkina-arvon korotuksia voitiin kirjata tilinpäätökseen ,78. Osinkotuloja saatiin ,40 euroa, lähinnä Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeista. Vuosikate Vuosikate toteutui hieman muutosbudjetissa arvioitua pienempänä ( ,67) ja oli ,33 milj.. Saavutettu vuosikate ei ole riittävä tasapainoisen talouden saavuttamiseksi.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot