Suomen kirjainstituutin säätiön talous- ja toimintasuunnitelma Suomen kirjainstituutin säätiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kirjainstituutin säätiön talous- ja toimintasuunnitelma Suomen kirjainstituutin säätiö"

Transkriptio

1 1 (14) Suomen kirjainstituutin säätiön talous- ja toimintasuunnitelma Suomen kirjainstituutin säätiö Säätiö edistää ja vaalii suomalaista kirjakulttuuria ja kirjallisuutta, ylläpitää ja vahvistaa suuren yleisön ymmärrystä kirjan ja kirjallisuuden ilmentämästä kulttuuriperinnöstä, kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Säätiö tukee lukemista ja siihen liittyvää kulttuuria. Säätiö edistää tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta harjoittamalla siihen liittyvää tallennus-, tutkimus-, tiedonvälitys-, näyttely-, julkaisu-, tapahtuma- ja koulutustoimintaa ja on yhteiskunnallisesti aktiivinen, osallistava ja vuorovaikutteinen toimija. Liite: Säätiö pähkinänkuoressa, taulukko 1 Säätiön toiminta perustuu säätiölakiin ja -asetukseen sekä säätiön omiin sääntöihin. Säätiön hallinto koostuu toimintaa linjaavasta säätiön hallituksesta ja linjauksia toteuttavasta operatiivisesta osasta. Säätiön henkilöstö koostuu johtaja-asiamiehestä, joka vastaa operatiivisesta hallinnosta ja toiminnasta sekä muusta henkilökunnasta, johon kuuluu museoalan, museopedagogiikan, tiedotuksen ja asiakaspalvelun asiantuntijoita. Liite: Säätiön henkilöstö ja ostopalvelut, taulukko 2 Säätiön hallintaan kuuluu kolme toiminnallista kokonaisuutta, Suomen kirjainstituutti, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo, joka siirtyi säätiön hallinnoitavaksi vuonna Säätiön ja Sastamalan kaupungin välistä yhteistyötä ohjaa Pääsopimus Sastamalan kaupungin ja kirjainstituutin säätiön yhteistoiminnasta ja Sopimus Sastamalan seudun museon palvelujen tuottamisesta. Vuosi 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuosi teemalla Yhdessä näkyy säätiön toiminnassa vuonna Paikallinen ja seudullinen yhteistyö konkretisoituu yhteisprojekteissa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kulttuurin saavutettavuutta parannetaan pop-up-tapahtumilla ja -näyttelyillä. Lukemisen kulttuuria edistetään yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa ja tarjoamalla opettajille täydennyskoulutusta. Kirjan, kirjallisuuden ja oppineisuuden laaja merkitystä 1 Tämä talous- ja toimintasuunnitelman luonnos käsitellään Suomen kirjainstituutin säätiön hallituksen syyskokouksessa

2 2 (14) yhteiskunnassamme tuodaan esille tapahtumissa, tiedonkeruussa ja näyttelyissä. Digitaalista toimintaympäristöä kehitetään esimerkiksi joukkoistamalla kokoelmatyötä. Säätiön toiminnallisten yksiköt toimivat synergiassa keskenään. Lisäksi niillä on omia tavoitteita ja keskeisiä toimenpiteitä vuonna Suomen kirjainstituutti Suomen Kirjainstituutti on kirjallisuuskentän valtakunnallinen toimija vuodesta 2003 alkaen. - Edistää kirjallisuuden alan tuntemusta, kirjallisuutta, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista. - Edistää lukemista ja kirjoittamista ja kiinnostusta kirjallisuuden eri lajeihin. - Kokoaa ja välittää tietoa sekä koordinoi ja kehittää kirja-alan yksiköiden ja toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. - Avaa kirjan ja kirjallisuuden historian ja nykypäivän ilmiöitä sekä tieteen ja taiteen tuoreimpia saavutuksia hauskasti ja älykkäästi. - Kouluttaa opettajia toimimaan lukemisen edistämiseksi ja kirjallisuuden tuntemisen lisäämiseksi. - On draamalähtöisen kirjallisuuskasvatuksen edelläkävijöitä. Painopisteet vuonna 2017: Yhteistyö koulujen kanssa opetussuunnitelman 2016 toteuttamisessa Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluja toteuttamaan kulttuurilaitosyhteistyötä ja monialaisia ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia. Kirjainstituutti jatkaa pitkäjänteistä ja menestyksekästä yhteistyötä koulujen kanssa. Yhteistyössä koulujen kanssa laaditaan ja toteutetaan malleja, jotka edistävät kirjallisuuskasvatusta ja lukemista sekä syventävät kulttuurista lukutaitoa. - tuotetaan opettajien täydennyskoulutusta, oppilaille suunnattuja työpajoja sekä yhteisiä tapahtumapäiviä - tuotteistetaan ohjelmakokonaisuuksia laatimalla aineistopaketteja, jotka hyödyntävät opettajia heidän työssään joko eri oppiaineissa tai opetuskokonaisuuksissa - koulutetaan niiden vetäjiä ("koulutetaan kouluttajia") - varaudutaan tuottamaan digitaalisia opetusverkkosisältöjä. Toiminnalliset draama- ja kirjallisuuslähtöiset työpajat syventävät luetun ymmärtämistä ja monipuolistavat kirjallisuuden lajituntemusta. Lukemisharrastus edistyy omakohtaisella kontaktilla kirjaan ja tuomalla esiin kirjojen sisällön monimuotoisuus. - kehitetään työpajoja, jotka aktivoivat omien tarinoiden luomista ja siten lukemisharrastusta - edistetään monilukutaitoa ja mediakriittisyyttä.

3 3 (14) Kirjainstituutti toteuttaa yllämainittua toimintaa myös varhaiskasvatuksessa räätälöimällä sisältöjä kohdeyleisölle sopivaksi. Valtakunnallinen verkostoituminen, näkyvyys ja vaikuttaminen Kirjainstituutti koordinoi ja kehittää lukemista edistävien yksiköiden yhteistyötä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta valtakunnallisella tasolla. - käynnistetään valtakunnallinen yhteistyö lukemista edistävien toimijoiden kanssa - laaditaan toimijoiden kanssa yhteinen toimintasuunnitelma yhteistyön syventämiseksi ja verkoston luomiseksi - vaikutetaan päättäjiin kirjallisuuden aseman parantamiseksi - tehdään Suomen Kirjainstituutin toiminta näkyvämmäksi kehittämällä tiedotustoimintaa sekä yksin että verkoston osana. Kulttuurin saavutettavuuden parantaminen Kirjainstituutti järjestää pienimuotoisia kirjaan ja kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia kotipaikkakuntansa lähiseudulla. - Koulujen harrastustuntitoiminta Tarinoiden Sastamala -sanataidekerhot jatkuvat Sastamalan kyläkouluissa - Järjestetään kirjailijavierailuja ja lukupiirejä - Yhteistyössä Sastamalan kirjastotoimen kanssa hyödynnetään kirjastoja ja kirjastoautoa pop up -näyttelyiden ja tapahtumien tuomiseen haja-asutusalueelle - Tuotetaan lastenkirjallisuuteen keskittyvä lainattava toiminnallinen tarinalaukku, jonka avulla päiväkoti-ikäiset tutustuvat Suomeen (juhlavuoden ohjelmaa). Laukku toimii kesällä 2017 Pukstaavin puuhapäivien materiaalina ja on lainattavissa syksystä 2017 alkaen päiväkoteihin ja kouluihin. Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi on museokentän valtakunnallinen toimija, suomalaisen kirjan kulttuurihistorian ja Suomen ainoa kirjan museo. Museon toiminta käynnistyi Kokoaa, tallentaa, tutkii ja välittää kirja-alan tietoa. Toteuttaa näyttely-, julkaisu-, opetus- ja palvelutoimintaa. - Avaa kirjan ja kirjallisuuden historian ja nykypäivän ilmiötä sekä tieteen ja taiteen tuoreimpia saavutuksia hauskasti, älykkäästi, oivaltavasti ja yllätyksellisesti. - Vahvistaa ymmärrystä kirjan kulttuuri-historiasta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä katse tulevaisuudessa. - Ohjaa ja kehittää kirjamuseoiden yhteistyötä, myös kansainvälisesti. - On valtionosuusmuseo ja sen toimintaa ohjaa museolaki ja -asetus.

4 4 (14) Taidekokoelman keskeiset kokonaisuudet: - Pekka Vuoren kuvitusoriginaaleja ja kirjailijakuvia 1000 kpl. Digitoituja objekteja on 550 kpl (valokuvatut). Lisäksi on Pekka Vuoren tuotantoa ja arkistoaineistoa. - Exlibris-kokoelman Pukstaaville lahjoittanut Erkki Tuominen kartuttaa kokoelmaa aktiivisesti, luetteloi ja asettaa näytteille. Kokonaismäärä on yli kpl. Valokuvakokoelman ja muun kuva-aineiston kokonaismäärä on 500 kpl. Pukstaavin valokuvakokoelmia ei ole vielä luetteloitu tai digitoitu. Rudolf Koivun kokoelma, jonka on koonnut Rudolf Koivun ystävät ry., siirtyi säätiön hallintaan vuonna Käyttökokoelmassa on muun muassa kirjansidontavälineistöä. Arkistomateriaali on laajuudeltaan noin 6 hyllymetriä sisältäen kokoelmiin ja museon toimintaan kiinteästi liittyvää arkistomateriaalia. Käsikirjasto on pääosin luetteloitu Pirkanmaan kirjastotietokantaan. Pukstaavin toiminnan painopisteet vuonna 2017: Kokoelmatoiminta ja näyttelytoiminta Pukstaavi tallentaa, tutkii ja välittää tietoa suomalaisen kirjan ja kirjallisuuden kulttuuri-historiasta. Kartunta perustuu lahjoituksiin. Kokoelmia kartutetaan harkitusti ja tapauskohtaisesti. Kokoelmat tuodaan osaksi näyttelytoimintaa. - päivitetään museolinjaus ja kokoelmapolitiikka - jatketaan kokoelmien digitointia ja liittämistä osaksi museoalan yhteisiä tietokantoja (Ekuva, Collecte) - osallistutaan TAKO-verkoston (ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmatyön verkosto) toimintaan - käynnistetään päänäyttelyn uusimiseen tähtäävä suunnittelutyö. Pukstaavin päänäyttelyn osana on vaihtuvia erityisiin teemoihin liittyviä näyttelyitä. Erikoisnäyttelyitä voidaan tuottaa myös muihin tiloihin, esim. Sastamalan Kirjakorttelin Tornimajaan - Esitetään päänäyttelyn osana on Tyrvään Mantan juhlavuoden esineistöä (ks. Sastamalan seudun museo) - korostetaan oppi- ja tietokirjallisuuden merkitystä kansakunnan rakentajina (juhlavuoden ohjelmaa) Erikoisnäyttelyn aiheeksi tulee lastenkirjallisuuden hahmojen siirtyminen valkokankaalle Tatu ja Patu Kanelia kainaloon -elokuvan esimerkin kautta. Käsiteltäviä aiheita: Teosten vaikutus käsikirjoituksen syntyyn, miten teoksen kuvitusmaailma ml. roolit muuntuu elokuvalavasteiksi,

5 5 (14) kirjailijoitten ja näyttelijöiden yhteistyö. Näyttelyrekvisiitan lisäksi oheisohjelmassa keskusteluja elokuvanteosta ja elokuvakirjallisuudesta. Näyttelyn toteutuminen vaatii ulkopuolisen rahoituksen saamista ja yhteistyötä oikeuksien omistajien kanssa. Yleisötyö Näyttelyopastusten lisäksi Pukstaavi tuottaa yhdessä Kirjainstituutin kanssa sanataidekursseja ja kirjallisuuspedagogista tapahtumatuotantoa. Joukkoistamalla toteutettava lukukokemusten kerääminen on osa Pukstaavin kokoelmien kartuttamista. - Toteutetaan lukukokemusten keruu teoksista, jotka kuvaavat Suomea (juhlavuoden ohjelmaa) - Yhdessä Sastamalan opiston kanssa toteutettavissa runotyöpajoissa tuotetaan Suomea kuvaavia runoja, jotka kootaan Kaikuja Suomesta -teokseksi (juhlavuoden ohjelmaa) Näkyvyys ja markkinointi - Pukstaavin viestintä on osa säätiön kokonaisviestintää - Markkinointia tehostetaan v valmistuneen markkinointitutkimuksen suositusten mukaisesti. Sastamalan seudun museo Sastamalan seudun museo on vuonna 1933 avattu kulttuurihistoriallinen paikallismuseo, joka tallentaa, tutkii ja välittää tietoa Sastamalan seudun kulttuurihistoriasta ja kansanelämästä. Museo siirtyi Suomen kirjainstituutin säätiön hallinnoitavaksi vuonna Museopalveluiden tuottamisesta on sovittu yhteistyösopimuksella kaupungin kanssa. - Ylläpitää ja kartuttaa kokoelmia, jotka antavat todenmukaisen ja havainnollisen kuvan Sastamalan seudun historiasta eri aikoina - Vahvistaa ihmisten identiteettiä ja suhdetta kotiseutuunsa - Profiloituu kirjaan - On valtionosuusmuseo ja sen toimintaa ohjaa museolaki ja -asetus. Museon kokoelmat omistaa Sastamalan kaupunki. Esinekokoelmat koostuvat pääasiassa sastamalaista arkielämää, asumista ja elinkeinoja kuvaavasta aineistosta 1700-luvulta nykypäivään. Kokoelmaa on kerätty pääasiassa entisten Tyrvään, Vammalan, Karkun, Suoniemen ja Kiikan kuntien alueelta. Oman osakokoelmansa muodostaa Vpl. Pyhäjärven alueelta Karjalasta peräisin olevan aineisto. - Noin esineittä. - Luetteloitu 8000 objektia manuaaliseen kortistoon.

6 6 (14) - Osittain digitoitu E-kuvaan. Valokuvakokoelma kuvia esim. Sastamalan seudun rakennetusta ympäristöstä ja perinteisen maatalouden työtavoista. Henkilökuvia on runsaasti. Vanhimmat kuvat 1800-luvun lopulta. - Kuvia noin kpl, joista noin puolet on digitoitu E-kuvaan. Kotiseutuarkistossa yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden arkistoja. Arkiston laajuus noin 90 hyllymetriä. Käsikirjaston laajuus noin nidettä, joista noin puolet luetteloitu Pirkanmaan kirjastotietokantaan. Kokoelmatoiminta ja näyttelytoiminta Sastamalan seudun museo tallentaa kokoelmiinsa tietoa ja esineistöä Sastamalan seudun kulttuurihistoriasta ja kansanelämästä. - Selkeytetään museolinjausta eli saatetaan loppuun kokoelmapoliittinen ohjelma - Jatketaan kokoelmien ottoa haltuun - Kehitetään museon yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa, tavoitteena on yhteiset ja yhteisresursoidut projektit. Museo on aloittamassa tiiviimmän yhteistyön paikallisten toimijoiden kanssa sisällön tuotannossa ja aineiston keruussa. Vuonna 2017 toteutettavan Tyrvään Mantan juhlavuoden tapahtumista vastaavat molemmat kirjainstituutin säätiön museot (Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo) ja laaja joukko muita toimijoita. Sastamalan museo vastaa tapahtumavuoden koordinaatiosta. - Käynnistetään uusi yhteistyöhanke paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan tapahtumien ja näyttelyiden sarja vuoden 1918 tapahtumista Sastamalan seudulla. Sastamalan seudun museon näyttely- ja kokoelmarakennuksen, nk. Pappilan navetan, kohtalo ratkeaa vuoden 2017 aikana. Museo varmistaa uusien näyttelytilojen käyttöönoton tuottamalla eri tiloihin näyttelyitä. - toteutetaan pienimuotoisia pop up -näyttelyitä Sastamalan seudulla - tuodaan museon kokoelmista osia Pukstaavin perusnäyttelyyn - ratkaistaan museon tila- ja varastokysymykset yhteistyössä Sastamalan kaupungin kanssa. Sastamalan kirjabrändi Sastamalassa toimii joukko kirjaan ja kirjan kulttuurihistoriaan keskittyneitä organisaatioita ja tutustumiskohteita. Sastamalan kaupunki on valinnut kirjan yhdeksi brändeistään ja julistautui Suomen kirjapääkaupungiksi vuonna 2013.

7 7 (14) Sastamalalaisten kulttuuritoimijoiden ja -toimintojen parempi yhteistyö ja koordinaatio on tarpeen Sastamalan näkyvyyden ja paikallisten toimijoiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. - tuetaan Sastamalan sisäistä rakentaa toimintakulttuuria ja kulttuuritoimintojen hyvää koordinaatiota ja yhteistyötä yli hallinto- ja organisaatiorajojen - Selvitetään mahdollisuus kulttuuritoimintojen operatiivisten osioiden yhteistoteuttamisesta. Suomen kirjainstituutin säätiön hallinto Säätiön strateginen työ jatkuu tavoitteiden asetannan kautta. Hallintoa uudistetaan. Toimintojen laatu ja vaikuttavuus varmistetaan laatimalla sisäinen laadunvarmennusjärjestelmä. - säätiön strategiatyötä jatketaan - kehitetään sisäistä toimintaohjeistoa ja laadunvarmistusta - panostetaan viestinnän ja näkyvyyden lisäämiseen hyödyntämällä kustannustehokasta digitaalista viestintää - laajennetaan rahoituspohjaa varainhankinnalla, hakeutumalla yritysyhteistyöhön sekä hyödyntämällä monipuolisesti yksityisen ja julkisen puolen hankerahoitusta. Säätiö on vankka osa kotipaikkakuntansa Sastamalan kaupungin kirjabrändiä. Kaupungin ja säätiön väliset yhteistyösopimukset päivitetään osana Sastamalan kaupungin organisaatiouudistusta. Henkilöstösuunnitelma Suomen kirjainstituutin säätiöllä on syyskuussa 2016 vakituisessa työsuhteessa kahdeksan henkeä, joista kaksi on perhevapailla. Yksi vakituinen työsuhde päättyy Lisäksi tuntityöläisiltä ostetaan tuntia vuodessa. Taulukossa 2 on esitetty henkilöstösuunnitelma vuodelle Henkilöstön työmäärä eri yksiköissä vaihtelee vuosittain eri painopisteiden ja ajankohtaisten teemojen mukaan. Säätiö varautuu toiminnan tehostamiseen suuntaamalla ja fokusoimalla toimintoja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä vaatii säätiön oman strategian jalkauttamista toimintojen suuntaamiseksi strategian toteuttamiseksi. Vastaavasti museoiden museolinjauksen selkeyttäminen ohjaa työvoiman osoittamista museotoimintaan. - Huolehditaan riittävästä tieto- ja viestintätekniikan osaamisesta ja hyödyntämisestä työn tehostamiseksi - Huolehditaan esimies- ja alaistaitojen koulutuksesta (sisäinen koulutus keskustelemalla) - Huolehditaan säätiön strategian ja museoiden linjauksiin jalkauttamisesta toimintoihin.

8 8 (14) Taloussuunnitelma Säätiön toiminnan perusrahoitus on julkista tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Sastamalan kaupungilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain - yleisavustusta Suomen kirjainstituutin säätiölle toimintaan kirjallisuuden edistämiseksi (vuonna 2016: euroa) - valtionosuus Sastamalan museoille (vuonna 2016: euroa eli 5 htv). Sastamalan kaupungin tuki säätiölle on määritetty Pääsopimuksessa Sastamalan kaupungin ja kirjainstituutin säätiön yhteistoiminnasta. Kaupunki tukee säätiötä vuosittain kuluttajahintaindeksiin sidotuin avustuksin, joidenka perustaso oli määritetty vuonna 2012: - säätiötoiminnan ja Suomalaisen kirjan museon yleisavustus vuonna 2016 on ,96 euroa - Sastamalan seudun museon yleisavustus vuonna 2016 on ,72 euroa. Lisäksi kaupunki vastaa säätiön ja museoiden tilavuokrista ja toimitiloista erillisen vastuunjaon mukaisesti (pääsopimuksen liite). Perusrahoitukseen lisäksi säätiö hakee aktiivisesti ulkopuolista hankerahoitusta. Viimeisen viiden vuoden aikana hankerahoitusta on saatu : Otavan kirjasäätiö, Kirjallisuuden ja lukemisharrastuksen edistämiseen, euroa : Opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukutaitoa ja museokamaa harrastetunnit Sastamalan kouluille, euroa : Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pukstaavin markkinoinnin kehittämishanke, euroa : Opetus- ja kulttuuriministeriö, Arkea ja juhlaa kaitafilmeissä (Sastamalan seudun museo, euroa : Taiteen kehittämiskeskus, Samaa katua, nuorten kanssa toteutettava teatteriesityskokonaisuus, euroa : Jalmari Finnen säätiö, Jalmari Finnen näyttelyn toteuttamiseen, euroa : Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Rudolf Koivu 125-vuotta, euroa : Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pukstaavin saavutettavuuskartoitus : Museovirasto, Virkeyttä saduista ja tarinoista, Säätiöllä on myös omaa varainhankintaa.tuloja säätiö saa pääsylipputuloista, tilavuokrista, palvelutuotannosta ja museokaupasta. Sastamalan seudun museo on ilmaiskohde. Suomen kirjainstituutin säätiön hallinnoimat museot Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo ovat valtionosuusmuseoita, joiden valtionosuus määritellään Museolaissa 729/1992 ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 1705/2009. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä. Arvonlisävelvolliseksi säätiö on merkitty alkaen. Savo-Karjalan yritysverotoimiston ennakkoratkaisun 11E119 mukaisesti museokaupan myynti on katsottu korttien ja kirjanmerkkien myyntiä lukuun ottamatta elinkeinotoiminnaksi, josta on maksettava tuloveroa.

9 9 (14) - Tehostetaan säätiön omaa varainhankintaa - Laajennetaan rahoituspohjaa hakeutumalla yritysyhteistyöhön sekä hyödyntämällä monipuolisesti yksityisen ja julkisen puolen hankerahoitusta, myös kansainvälisellä tasolla - Haetaan kustannussäästöjä tehostamalla toimintaa ja luomalla uusia jaettuja työtehtäviä (2017: asiakaspalvelupäällikön jaettu työtehtävä kaupungin matkailutoimen kanssa Liite: Talousarvioesitys 2017

10 10 (14) Taulukko 1. Suomen kirjainstituutin säätiö lyhyesti Virallinen nimi Suomen kirjainstituutin säätiö sr Stiftelsen för Finlands bokinstitut sr Yritys- ja yhteisötunnus Perustamislupa annettu Merkitty säätiörekisteriin Säätiön säännöt rekisteröity Kotipaikka Posti- ja käyntiosoite Sastamala Marttilankatu 12, Sastamala Säätiön toimitilat Suomen kirjainstituutin säätiön toimitilat ovat osoitteessa Marttilankatu 12, Sastamala, missä sijaitsee myös Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Suomen Kirjainstituutti. Sastamalan seudun museon näyttely-, toiminta- ja henkilöstötilat sijaitsevat osoitteessa Jaatsinkatu 2, Sastamala, missä sijaitsee myös kokoelmatiloja. Lisäksi kokoelmatilakäytössä on osa rakennusta Stormissa ja varastorakennus Varikolla. Kaikki kiinteistöt lukuun ottamatta yhtä varastorakennusta ovat Sastamalan kaupungin omistuksessa. Kaupunki vastaa kiinteistöjen ylläpidosta. Säätiön tarkoitus (rekisteröity ) Hallituksen jäsenet 2016 Tarkoituksena on säilyttää suomalaista kulttuuriperintöä sekä tukea tiedettä ja taidetta, edistää ja vaalia suomalaista kirjakulttuuria ja kirjallisuutta sekä ylläpitää ja vahvistaa suuren yleisön ymmärrystä kirjan ja kirjallisuuden ilmentämästä kulttuuriperinnöstä, kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Säätiö harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä suomalaisen kirjakulttuurin lujittamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi Säätiö perustettiin , ja perustajäseninä olivat Grafia ry., Kirjakauppaliitto ry., Suomen Kirjailijaliitto ry., Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kustannusyhdistys ry., Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry., Tampereen yliopiston tukisäätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Kustannus Oy Aamulehti, Tyrvään Kirjakauppa Oy ja Tyrvään Sanomat Oy, Vammalan evankelisluterilainen seurakunta sekä Huittinen, Hämeenkyrö, Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi, Orivesi, Suodenniemi, Tampere, Urjala, Vammala ja Äetsä. Puheenjohtaja - Annamari Arrakoski-Engardt, tutkija (Helsinki) Varapuheenjohtaja - Matti Posio Lännen Median päätoimittaja, Kustannus Oy Aamulehden edustaja (Tampere) Hallitus - Toimi Jaatinen, tuotantojohtaja (Tampere) - Vilja Pylsy, yrittäjä, Viljan media-aitta (Hämeenkyrö) - Jari Andersson, rehtori, Sastamalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Sastamala) - Hannu Nikkilä, Sastamalan kaupungin hallintojohtaja (eläkkeellä), (Sastamala) - Jukka-Pekka Palviainen, kirjailija, Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen Näytelmäkirjailijaliitto (Sastamala) - Katja Leino, Gummerus kustannus Oy:n viestintä- ja markkinointijohtaja, Suomen Kustannusyhdistys (Helsinki) - Pirjo Hiidenmaa, tietokirjallisuuden ja - kirjoittamisen professori, Suomen Kulttuurirahasto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (Helsinki)

11 11 (14) Taulukko 2.Suomen kirjainstituutin henkilöstö ja ostopalvelut Nimike Työnkuvaus Muuta Johtaja-asiamies Johtava asiantuntija Amanuenssi Kokonaisvastuu säätiön ja sen yksiköiden talouden ja toiminnan suunnittelusta, seurannasta ja toteuttamisesta. Valmistelee ja esittelee asiat säätiön hallituksen päätettäväksi ja vastaa niiden toimenpanosta. Toimii työnantajan edustajana ja säätiön henkilökunnan esimiehenä. Säätiön hallituksen määräämät erityistehtävät Kokoelmatoiminta, henkilöstöhallinto, johtajan varahenkilö Toimi lakkaa Museolehtori Vastaa museopedagogisen toiminnan ja täydennyskoulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja tuotteistamisesta sekä tutkimustyön koordinaatiosta. Vastaa yleisötyön suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Museoamanuenssi Kokoelmatoiminta ja tietopalvelu, tapahtuma- ja näyttelytuotantoon osallistuminen. Perhevapailla. 2017: mahdollinen työpanos 8,5 htk, riippuen mahdollisesta hoitovapaasta Museoamanuenssi Kokoelmatoiminta ja tietopalvelu, tapahtuma- ja näyttelytuotantoon osallistuminen. Perhevapailla. 2017: mahdollinen työpanos 10 tai 3,5 htk, riippuen vanhempainrahakaudesta ja mahdollisesta hoitovapaasta Tiedottaja Säätiön ja sen yksiköiden viestinnän suunnittelu ja toteutus. Osallistuminen näyttely- ja tapahtumatuotantoon. Toimea hoitaa sijainen (vakituinen perhevapailla asti) Asiakaspalvelupäällikkö Vastaa säätiön yksiköiden asiakaspalvelusta, kaupan liiketoiminnoista. Asiakaspalvelutuntityöntekijöiden esimies. Toimea hoitaa sijainen asti alkaen jaettu toimi Sastamalan kaupungin matkailutoimen kanssa.

12 12 (14) Projektityöntekijä Koulujen harrastetunnit -projekti Määräaikainen asti. Erillinen hankerahoitus. Tuntityöntekijät Asiakaspalvelu, valvonta ja opastus. Tuntityötä yhteensä tuntia/vuosi. Taloushallinto ja palkanmaksu EK-Tilit Oy, aputoiminimi Vammalan tilitoimisto Työterveyshuolto Vakuutukset Tilintarkastaja Työterveys Akaasia Oy (2017: Suomen Terveystalo Oy) Vakuutusyhtiö Pohjola: lakisääteinen tapaturmavakuutus, työntekijäin ryhmähenki-vakuutus ja työttömyysvakuutus; sekä hallinnon ja säätiön vastuuvakuutus ja säätiön omaisuus- ja oikeusturvavakuutus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: TyEL-vakuutus Sastamalan kaupunki vastaa omistamiensa kiinteistöjen ja kokoemien vakuutuksista. PricewaterhouseCoopers Oy, PWC, päävastuullisena KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Varamiehenä toimii KHT Janne Rajalahti Tieto- ja viestintätekniikka Kiinteistöhuolto Siivous Sastamalan Tukipalvelu Oy Sastamalan kaupunki Vammalan Siivouspalvelu

13 SUOMEN KIRJAINSTITUUTIN SÄÄTIÖ TALOUSSUUNNITELMA 2017 Toteutunut 2015 Tarkistettu TA 2016 Esitys TA2017 (1) "minimi" Esitys TA2017 (2) "kasvubudjetti" 13 (14) TULOT Yleisavustukset VOS, OKM, toiminta-avustukset OKM skiri-toimintaan avustus Sastamalan kaupunki, Säätiön toiminta-avustus Sastamalan kaupunki, Sastamalan Museon toimintaavustus (sis. edelliseen) Kohdeavustukset Avustus, Markkinointi OKM Apuraha, Otavan Kirjasäätiö, Tatu ja Patu Apuraha OKM koulukerhot (v 2016 osuus) Apuraha OKM koulukerhot (v 2017 osuus) Varsinainen toiminta Tuotot Myynti, pääsyliput Myynti museokortit Palvelutuotot, opastukset Palvelutuotot, työpajat Palvelutuotot, täydennyskoulutustilaisuudet Luokkaretkipaketit Tilavuokrat alv Myynti kirjat alv 10% Myynti lahjatavarat alv Myynti makeiset alv 14% Myynti, kortit, adressit Muu myynti Varainhankinta Kirjan ystävät, keräystuotot POL (yksityiset) TULOT YHTEENSÄ

14 14 (14) Toteutunut 2015 Tarkistettu TA 2016 Esitys TA2017 (1) "minimi" Esitys TA2017 (2) "kasvubudjetti" MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot sivukuluineen Vapaaehtoiset henkilöstökulut sis. Hankehakemusten henkilöstökulut Varsinaisen toiminnan kulut Toimitilakulut Atk-laite ja -ohjelmistokulut sis. Hankkeiden ostopalvelut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut sis. Hankkeiden matkakulut Toiminnan kulut sis. Hankkeiden kulut 'Näyttelyt ja materiaalit' ja 'Muut' Markkinointikulut Hallintopalvelut Muut hallintokulut Muita kuluja MENOT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS (1) Talousarvio perustuu perusrahoitukseen (2) Talousarvio perustuu perusrahoitukseen sekä mahdolliseen lisärahoitukseen. Sis. sellaisten hankkeiden kuluja, jotka toteutuvat vain mikäli säätiö saa lisättyä tulojaan toiminta-avustusten tai varainhankinnan kautta.

1 (3) Suomen kirjainstituutin säätiö Osavuosikatsaus 2/2016

1 (3) Suomen kirjainstituutin säätiö Osavuosikatsaus 2/2016 1 (3) 29.9.2016 Suomen kirjainstituutin säätiö Osavuosikatsaus 2/2016 Suomen kirjainstituutin säätiö sr, Stiftelsen för Finlands bokinstitut sr,( Y 1913023-5) on valtakunnallinen, toiminnallinen ja yleishyödyllinen

Lisätiedot

Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS

Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS Suomen kirjainstituutin säätiö sr OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 KÄVIJÄMÄÄRÄT Kävijämäärä on yhteensä 2 636 Kaikki käynnit yhteensä 1841 henkilöä (Tästä maksulliset ja ilmaiset museokäynnit 865 henkilöä)

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

03 Budjetointiraportti, pitkä

03 Budjetointiraportti, pitkä 1/4 1.1. - 31.8. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 555 826 419 000 136 826 352 552 500 961 664 792 3106 Tapahtumien valtionavut 66 000 104 000-38 000 33 000 0 0 3110 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1. Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.2018 Uudistamisen lähtökohdista Nykyisen museojärjestelmän vahvuuksia

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

SUOMEN KIRJAINSTITUUTIN SÄÄTIÖ sr Vuoden 2018 suunnitelma-aihiota

SUOMEN KIRJAINSTITUUTIN SÄÄTIÖ sr Vuoden 2018 suunnitelma-aihiota SUOMEN KIRJAINSTITUUTIN SÄÄTIÖ sr. 16.5.2017 Vuoden 2018 suunnitelma-aihiota Säätiön alla oleva toiminta pohjautuu aina sekä säätiön toimintatarkoitukseen, sen alle olevien yksiköiden (Sastamalan seudun

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

www.museotilasto.fi museotilasto@nba.fi

www.museotilasto.fi museotilasto@nba.fi MUSEOTILASTO 2013, Kyselyn rakenne MUSEOKÄYNNIT, vaihe 1/12... 1 PERUSTIEDOT, vaihe 2/12... 4 YLEISÖTYÖ, vaihe 3/12... 5 PÄÄSYMAKSUT, vaihe 4/12... 7 AVOINNA OLO, vaihe 5/12... 9 NÄYTTELYT, vaihe 6/12...

Lisätiedot

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Valtakunnalliset museopäivät 9.5.2017 Päivi Salonen MUSEOALAN VISIO 2030 Suomessa on vuonna 2030 Euroopan ajankohtaisimmat museot

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö

Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö Ylä-Savo kartalla Kumppanit Iisalmi, kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin- Kainulainen Keitele, kirjastonjohtaja Sirpa Tyni Kiuruvesi, kulttuurisihteeri Heidi

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10850 10500 jäsenmaksu 62 62 TA 2018 TA 2017 ero ero % toteutunut 2016 Varsinainen toiminta -719765-633696 -580

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN MUSEON TILATYÖRYHMÄ

SASTAMALAN SEUDUN MUSEON TILATYÖRYHMÄ SASTAMALAN SEUDUN MUSEON TILATYÖRYHMÄ 1. MUSEON TARKOITUS JA TEHTÄVÄ Sastamalan seudun museo on kulttuurihistoriallinen paikallismuseon. Museon keskeiset tehtävät: a. Kulttuurihistoriallinen museo, joka

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER-

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER- IAKAS NDENTTI/ IMUS- JA OELMA- SASTO OTOIMEN- HTAJA TKIJAT NSER- TTORIT ETO- JA ERIAALI- RASTOT AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO PÄÄTIEDOSTOT (TIETOVARANNOT) LUETTELOINTITIEDOT VAATIIKO KONSERVOINTIA? MATERIAALIN

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikko ja sen kehi5äminen Tapahtumatuotannon johtaminen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi5oa tavoi5elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Lisätiedot

Avoimen tiedon keskus

Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskus Kun pieni idea kasvaa suureksi Pekka Olsbo JYU. Since 1863. 14.11.2017 1 Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö otti vastuulleen yliopiston

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 2664/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 2664/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 38 Asianro 2664/00.04.00/2017 Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi Museokeskuksen päällikkö

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Toimintasuunnitelma 2017 2019 2 1. TAKOn toiminta-ajatus Ammatillisten museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Sarka toimii muita museoita tutkimuksessa konsultoivana tahona, sekä asiantuntijana museoiden julkaisuissa ja seminaareissa.

Sarka toimii muita museoita tutkimuksessa konsultoivana tahona, sekä asiantuntijana museoiden julkaisuissa ja seminaareissa. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Perusnäyttelyn uudistaminen vastaamaan parasta nykytietämystä Suomen maatalouden historiasta 2. Maatalousteemaisten museoiden yhteistyö museotoiminnan

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 9.11.2017, Porvoo Leena Aaltonen ja Tapani Sainio Valtionavustukset 2018 vuoden 2018 talousarvioesityksessä kirjastomomentin

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SEURANTATIEDOT, MITTARIT, TUNNUSLUVUT. 1. KÄVIJÄMÄÄRÄT / henkilöä. 2. AVOINNAOLO / päiviä vuodessa ja tuntia vuodessa

SEURANTATIEDOT, MITTARIT, TUNNUSLUVUT. 1. KÄVIJÄMÄÄRÄT / henkilöä. 2. AVOINNAOLO / päiviä vuodessa ja tuntia vuodessa OSAVUOSIKATSAUS 204 / 2 25.9.204 SEURANTATIEDOT, MITTARIT, TUNNUSLUVUT Osavuosikatsaus /. ajanjakso.. 30.4.204 2. ajanjakso.5. 3.8.204 3. ajanjakso.9. 3.2.204. KÄVIJÄMÄÄRÄT / henkilöä Kävijämäärä - KAIKKI

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14)

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14) Neuvottelupäivämäärä 10.11.2010 Dnro 112/005/2010/21 Kauden 2011 2013 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden tarkastuskäynnit 2. Museorakennusten kunnosta huolehtiminen 3. Etelä Savon

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot