ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet 4 Taloudelliset lähtökohdat 8 Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet 15 Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet Hallintopalvelukeskus 22 - Perusturvalautakunta 28 - Sivistyslautakunta 38 - Tekninen lautakunta 43 - Tekninen lautakunta, vesilaitos 49 - Ympäristölautakunta 53 Tuloslaskelma 57 Investoinnit 58 Rahoituslaskelma 63 Liitteet 64 - henkilöstö 64 - vastuuhenkilöt 65 - tytäryhtiöiden talousarviot 67 sivu 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 tulee olemaan haastava. Alkuvuonna tulee ehdotus uudeksi kuntarakenteeksi. Kuntien on alkuvuonna käsiteltävä se ja esitettävä siihen oma kannanottonsa. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on tehtävä isoja ratkaisuja niin organisoitumisen suhteen kuin keskussairaalan tilojen kehittämissuunnitelmasta ja rahoittamisesta. Päätöksentekoa ei suinkaan helpota epävarmuus siitä mitä hallitusohjelman kirjaukset tarkoittavat ja vaikuttavat asioihin. Taloudellista ympäristöä leimaa epävarmuus. Valtiontalouden perustekijät ovat kunnossa suhteessa moniin maihin, mutta silti valtiontalouden alijäämä on 7,1 mrd vuonna Tämän vuoksi on hyvin epätodennäköistä, että valtion toimesta tehtäisiin kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalouden näkymät tulevat kiristymään lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Orimattilalle on laadittu uutta kaupungin strategiaa vahvan vuorovaikutteisen prosessin kautta. Uuteen strategiaan tulevista painotuksista on moni jo vaikuttanut talousarvion linjauksiin. Talousarviossa on panostuksia mm. nuorisotyöhön, työllisyyden hoitoon ja ennaltaehkäisevään työhön (mm. terveyskioski). Samanaikaisesti on kuitenkin pystytty pitämään kiinni siitä tavoitteesta, että menojen kasvu sopeutetaan tulojen kasvuun. Tulosta voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä. Strategian toimeenpano tulee olemaan yksi keskeinen tavoite vuonna Ennuste vuoden 2011 tilinpäätöksestä antaa taloudellista liikkumavaraa ensi vuodelle. Vuoden 2012 talousarvion ylijäämä n. 0,7 miljoonaa on tässä tilanteessa siedettävä, ottaen huomioon, että verotulotasaukseen yllättäen tehtiin muutos, joka leikkasi tuloja 0,8 milj. euroa. Yhdistymisavustus vaikuttaa kaupungin tulopohjaan vuosina 2012 ja Yhdistymisavustuksen loppuminen ja kaupungin velkamäärän kasvaminen suunnitelmavuosina tekevät taloussuunnittelun haasteelliseksi. Nyt käsillä oleva Orimattilan kaupungin talousarvio ja -suunnitelma vuosille on laadittu tasapainoiselle ja kestävälle pohjalle, jossa on otettu huomioon niin yleiset kuin paikalliset tekijätkin. Talouden kehittymistä on tarkoin seurattava niin menojen kuin tulojen osalta ja tehtävä niistä tarpeellisia johtopäätöksiä. Siksi on tärkeää, että myös kaikki esimiehet ja työntekijät sitoutuvat eivät ainoastaan toiminnallisiin, mutta myös taloudellisiin tavoitteisiin. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3

4 Kaupunginvaltuusto TALOUDEN HOIDON KESKEISET PERIAATTEET 1. Aluksi Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin kuntaliitos toteutui Orimattilan kaupungin vuoden 2010 positiivinen tulos kattaa sekä Orimattilan kaupungin että Artjärven kunnan taseissa olevat kattamattomat alijäämät, joten yhdistyneen kunnan aloittaessa toimintansa taseessa on euroa ylijäämää. Kuntaliitoksen mukanaan tuomien synergiaetujen hakeminen on keskeinen tavoite lähivuosien suunnittelussa. Yhdistyneen kunnan pinta-ala on 785 km 2 ja väkiluku vuoden 2010 asukaslukujen perusteella laskettuna Rakenteellisesti Artjärven yhdistyminen ei tuo uutta Orimattilan nykyiseen rakenteeseen, joka muodostuu keskustan lisäksi kylistä ja haja-asutusalueista. Kaupungin rakenne asettaa haasteen palvelujen järjestämiselle, mutta laaja maaseutu luo myös mahdollisuuksia vapaa-ajan asumiselle ja vapaa-ajan palveluille. Artjärvi ja Orimattila kuuluvat samaan työssäkäyntialueeseen. Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin yhteistyökumppanit, kuntayhtymät ja yhtiöt ovat pääasiassa samoja. Tämä merkitsee sitä, ettei palvelujen uudelleenjärjestelyjä tarvitse tehdä merkittävästi tässä suhteessa. Kasvava väestöpohja ja palvelutarpeen tarkastelu koko aluetta koskien luo mahdollisuuden tehokkaampaan palvelurakenteeseen. Kuntaliitoksen yhdistymisavustus 2,8 Meur parantaa yhdistetyn kunnan taloudellista asemaa vuoteen 2013 asti. Oleellista kuitenkin on, että talous saadaan pidettyä tasapainossa myös vuoden 2013 jälkeen, jolloin yhdistymisavustusta ei tämän kuntaliitoksen osalta enää saada. 2. Orimattilan ja Artjärven taloustilanne Orimattilan taloustilanne on heikentynyt vuodesta 1998 lukien, mistä lähtien tulos on ollut alijäämäinen vuoteen 2007 asti lukuun ottamatta vuotta Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2007 tilinpäätöksessä 6,7 miljoonaa euroa (454 euroa/asukas) Vuoden 2008 tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin kattamaton alijäämä putosi noin 3,7 miljoonaan euroon (247 euroa/asukas) Vuoden 2009 tilinpäätös oli noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja kertynyt alijäämä asukasta kohti putosi 109 euroon. Vuoden 2010 tilipäätös on 2,6 milj. ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti on 92 euroa. Artjärven alijäämä 2009 oli 707 euroa asukasta kohden ja vuonna euroa/asukas.. Lainamäärä asukasta kohden vuonna 2010 oli Orimattilassa euroa ja Artjärvellä euroa asukasta kohden. Yhdistyneen kunnan lainamäärä asukasta kohden on laskennallisesti vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan euroa, mikä on alle maan keskiarvon. Orimattilan kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle ,75 prosenttiin. Artjärven kunnallisveroprosentti on vuonna 2010 ollut 20,50 prosenttia. Vaikka taloustilanne vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan on hyvä, ennusteiden mukaan vuodet 2011 ja 2012 ovat kuntatalouden kannalta edelleenkin haasteelliset. On myös otettava huomioon, että talouden taantuman vaikutukset tuntuvat vielä 4

5 kuntataloudessa marraskuussa 2011 tulevan vuoden 2010 verotuksen maksuunpanotilityksen kohdalla. 3. Tasapainottamisohjelmat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 talouden tasapainottamisohjelmat. Tasapainottamispaketit on valmisteltu kaupunginhallituksen nimittämässä työryhmässä, ja paketti on ollut pohja seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle ja erillisille tasapainottamisohjelmille Artjärven tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä on ollut omaisuuden myynti. Veroprosentti on Artjärvellä ollut vuonna ,50, joka vuoden 2011 alusta pienenee 19,75 prosenttiin. 4. Talouden hoidon tavoitteet Artjärven ja Orimattilan yhdistymisavustus on 2,8 milj. euroa. Avustus maksetaan kolmessa erässä: vuonna ,1 milj. euroa (40 %) ja vuosina 2012 ja euroa kumpanakin vuonna. Avustus parantaa ko. vuosien vuosikatetta ja tulosta. Vuoden 2011 toteuman tavoite on, että ylijäämää syntyy vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuosina tuloksen tulee olla ylijäämäinen em. yhdistymisavustuksen takia. Näin mahdollistetaan kuntaliitoksen aiheuttamien toimintarakenteen muutosten kustannusten kattaminen, voidaan varautua tulevien vuosien mahdollisiin alijäämiin ja sekä korkean investointitarpeen aiheuttamiin rahoituskustannuksiin sekä poistoihin. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on pitää menojen ja tulojen kasvu samalla kasvu-uralle. Talouden hoidon keskeiset periaatteet käsitellään vuosittain kaupunginvaltuustossa ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan alkamista. 5. Keskeiset periaatteet Suurimmat haasteet talouden tasapainossa pitämiselle asettavat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menojen voimakkaan kasvun saattaminen 3 4 %:n kasvu-uralle. Toisena haasteena on lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun menojen hallintaan etsitään keinoja ja työttömyyden kasvun hillintään kiinnitetään huomiota Vuoden 2011 aikana kaupunginvaltuusto laatii kaupungin strategian Ohjelman keskeiset periaatteet ovat seuraavat: 1. koko kaupungin käyttötalousmenojen (brutto) kasvun rajaaminen vuosittain enintään kolmeen prosenttiin. 2. uusia strategian mukaisia palveluja ja hankkeita voidaan käynnistää, jos niiden vuosittaiseen toimintaan saadaan rahoitusta tai rahoittaminen voidaan hoitaa sisäisellä määrärahasiirrolla 3. kiinteistöjen, kunnallistekniikan ja irtaimiston kunnossapitoon ja uusimiseen tarvittavat investointimenot (netto) ovat suunnittelu-kaudella 5

6 keskimäärin kaksi miljoonaa euroa vuodessa (poistojen tasolla). Poikkeuksena ovat ne investoinnit, jotka vähentävät käyttötalousmenoja. Korjausinvestointien ja uusinvestointien kokonaismäärä pyritään sitomaan vuosikatteen määrään Maanoston ja konserniyhtiöiden investoinnit määritellään erikseen vuosittain. 4. kuntayhteistyöllä etsitään uusia taloudellisempia tapoja tuottaa palveluja 5. henkilöstömenoja pyritään vähentämään pääasiallisesti luonnollisen poistuman kautta. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Vuonna 2011 laaditaan henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään henkilöstötarve tuleville vuosille. Taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään esitykset kolmen vuoden henkilöstötarpeesta. Lisäksi tehdään vuosittainen selvitys työtehtävien jaosta. 6. maksut ja taksat yhtenäistetään vastaamaan alueen kuntien keskiarvoa 7. aluekeittiömallin toteuttamistyötä jatketaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Vastaavasti Artjärvellä ruuanvalmistus keskitetään yhteen pisteeseen. 8. työmarkkinatukiuudistusta toteutetaan siten, että työttömien aktivointia lisätään yhteistyössä työvoimatoimiston ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 9. kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt tulouttavat kaupungille kohtuullisen tuoton, joka määritellään vuosittain ennen ko. talousarviovuotta. 10. opetusryhmien kokoja tasataan koulujen välillä 11. kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan lisäämällä ulkopuolista käyttöä ja keskittämällä iltakäyttöä 12. aktiivista elinkeinopolitiikkaa jatketaan ja lisätään yritysten/ työpaikkojen määrää (Henna, Pennala). Elinkeinopolitiikalla vahvistetaan taloutta sekä parantamaan imagoa ja tunnettavuutta. Orimattilan Yrityskiinteistöjen toiminnan linjaukset määritellään kantokyvyn mukaan. 13. tonttitarjonnalla ja työpaikkojen kasvulla pyritään hallittuun väestönkasvuun 14. Maata hankitaan vuosittain siten, että monipuolinen tonttivaranto riittää noin omakotitalotontin myyntiin vuodessa. Artjärven alueen noin 30 kaavoitettua tonttia lisäävät tonttitarjontaa. 15. kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt ja irtain omaisuus myydään. 16. hankinnat kilpailutetaan ja kilpailuttamisosaamista lisätään. 6

7 17. sivistystoimen strategia päivitetään ja hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset toteutetaan. Muutosten taloudellisia vaikutuksia seurataan toimenpideohjelman avulla. 18. yhteistyötä nk. kolmannen sektorin kanssa tiivistetään 19. tuottavuuden lisääminen toimintatapoja tarkastelemalla ja kehittämällä Sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet: Kaupungin tulee yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa panostaa niihin kehittämishankkeisiin, joiden avulla menojen kasvu-uraa voidaan tasapainottaa. Toimenpiteet perustuvat kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan. työhyvinvoinnin turvaaminen aikuissosiaalityössä tehostetaan erityisesti alle 25-vuotiaiden ja tulottomien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen prosessia. kotihoidon toimintamallin kehittäminen työ- ja palveluprosessien selkiyttäminen: potilaan hoito oikeassa paikassa ja oikean ammattihenkilön toimesta oikea-aikaisesti lastensuojelun ostopalvelujen kilpailuttaminen. Terveys-Effican käyttöönotto. Sosiaali-Effican käytön tehostaminen- sähköinen asiointi ja laskutusliittymä. kansalaisten ajanvaraus suun terveydenhuoltoon: ajanvaraustoiminnan kehittäminen. Kuntaliitokset synergiaedut hallinnon tiivistäminen tilojen käytön tehostaminen ja mahdolliset kiinteistöjen myyntituotot henkilöstömitoituksen tarkistaminen maksujen ja taksojen yhtenäistäminen opetustoimen uudelleenjärjestelyt (yläaste, lukio) 6. Oletukset Talouden tasapainoon vaikuttavat tekijät: i. käyttötalousmenot (brutto) nousevat vuodessa enintään kolme prosenttia ii. verotulot nousevat keskimäärin vuodessa 2-3 %; oletus perustuu ennakoituun väestönkasvuun ja verotulojen kasvuun. iii. valtionosuudet nousevat vuodessa 3,5 % iv. korkojen kasvu on arvioitu vuosikatteen investointiohjelman perusteella v. kunnallisveroprosentti on oletettu nykyiseksi vi. asukasmäärä on vuoden 2011 lopussa , vuoden 2012 lopussa ja vuoden 2013 lopussa vii. Orimattilaan sijoittuu uusia yrityksiä ja työllisyystilanne paranee Tavoitteena pidetään, että vuosina kaupungin talous pysyy tasapainossa, ja alijäämiä ei synny. Oletusarvojen toteutumista seurataan vuosittain. Oletuksena on, että valtio ei aseta kunnille uusia, menoja lisääviä tehtäviä eikä supista verorahoituksen osuutta. 7

8 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ BKT, määrän muutos, % 1,2-7,8 3,6 3,5 1,8 2,3 Työttömyysaste, % 6,9 8,2 8,4 7,9 7,6 7,4 Palkkasumman muutos, % -1,1 2,2 5,0 3,8 Yleinen ansiotaso, muutos % 5,6 4,0 2,6 2,6 3,2 3,4 Kuntien ansiotaso, muutos % 5,5 3,5 3,4 2,5 3,0 Inflaatio % 0,0 1,2 3,5 3,3 Kuntien kustannustason muutos % 5,3 2,3 2,0 2,5 3,1 Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohi vaikka maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaakin vielä noin neljän prosentin vauhdilla. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Perinteisten teollisuusmaiden kasvu on kahden prosentin tuntumassa. Kesällä alkaneen epävarmuuden myötä tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet sekä maailmalla että kotimaassa. Kasvua hidastaa kysynnän heikkenemisen lisäksi raaka-aineiden voimakas hinnannousu ja Japanin luonnonkatastrofi. Japanin mittava jälleenrakennus tulee myöhemmin vaikuttamaan suotuisasti investointitavaroiden kysyntään. Kotimaisen kysynnän ansiosta Suomen talous kasvaa vielä kohtuullisesti vuonna 2011, mutta vuoteen 2012 mentäessä kasvu tulee hidastumaan. Kasvun hidastumiseen vaikuttaa vientikysynnän heikkous sekä alentunut investointihalukkuus, jonka vallitseva epävarmuus aiheuttaa. Työttömyys laskee hitaasti ja kuluttajahintojen nousu pysynee kolmessa prosentissa vuosina Myönteiset toimenpiteet kansantalouden ongelmien ratkaisemiseksi eivät ole toistaiseksi rauhoittaneet tilannetta sen enempää kansainvälisellä tasolla kuin yksittäisissä maissakaan. Suomen talouden perustekijät ovat hyvät verrattuina useimpiin muihin maihin, mutta Suomen taloudessa on tunnetut haasteensa. Tärkeää on kohentaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja ylläpitää luottamusta siitä, että Suomi kykenee hoitamaan velvoitteensa kaikissa tilanteissa. Määrätietoinen ja tiukka finanssipolitiikka on tarpeen Suomen valtion luottoluokituksen säilyttämiseksi nykyisellä parhaimmalla mahdollisella tasolla. Inflaatio-odotukset ovat alentumassa, joka antaa keskuspankeille mahdollisuuden jatkaa epätavallista rahapolitiikkaa. Pidemmällä aikavälillä inflaatioriskiä korottaa keskuspankkien taseiden tila. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään. Euroalueen lyhyet markkinakorot lähtevät vähitellen nousemaan EKP:n korkopolitiikkaa seuraten ja myös keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen takia. Teollisuuskasvun hauraus teollisuusmaissa, julkisen sektorin velkaantuneisuus, rahoituksen epätasapaino sekä työttömyyden pitkittyminen muodostavat kuitenkin riskin tähän ennusteeseen. Vaarana on myös, että tuonti- ja tuottajahintojen nousu luo paineita kuluttajahintoihin ja palkkoihin, jolloin yksityisen kysynnän kasvu hidastuu. Suomen julkisen talouden rahoitusasema paranee vuonna 2011 taloudellisen kasvun, välillisen verotuksen kiristämisen ja elvytystoimenpiteiden päättymisen ansiosta. Valtiontalouden suuri alijäämä pitää koko julkisen talouden kuitenkin alijäämäisenä. Hallituksen päättämät sopeutustoimet parantavat valtion rahoitusasemaa vuodesta 2012 eteenpäin, mutta väestön ikääntyminen hidastaa julkisen talouden rahoituspohjan kasvua kuitenkin yhä enenevässä määrin. Kestävyysvajeen täyttämiseen tarvitaan finanssipoliittisten toimien lisäksi myös rakenteellisia toimia, jotka edesauttavat korkeampaa työllisyyttä, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hallituksen tavoitteena on 8

9 työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin ja työttömyysasteen painaminen 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Kuntien rahoitusasema heikkenee valtionosuusleikkausten vaikutuksesta, vaikka kunnat kiristävät verotusta ja pyrkivät hillitsemään menojen kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän arvioidaan olevan - 1,1 prosenttia BKT:n suhteutettuna. Vuonna 2008 velka BKT:n suhteutettuja oli 33,9 prosenttia ja vuonna 2011 sen ennakoidaan olevan 48,7 prosenttia. Lähde: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus lokakuu Kuntatalouden kehitys vuosina Kuntataloudessa on keskeistä edelleenkin kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. Kuntien toimintamenojen kasvu hidastui vuonna 2010 ollen 4 prosenttia, mutta tavaroiden ja palveluiden ostot lisääntyivät samana vuonna noin seitsemän prosenttia. Vuonna 2011 toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan runsaat neljä prosenttia. ja sen ennakoidaan olevan vuonna 2012 samaa luokkaa. Mahdollinen kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen nostaa kuitenkin myös toimintamenoja. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan 2,5 prosenttia vuonna Tämä sisältää vuodelta 2010 siirtyvän palkkaperinnön ja vuoden 2011 sopimuskorotukset, joiden vaikutus on 2,3 prosenttia. Vuoden 2012 sopimusneuvotteluissa tavoitellaan 2,4 prosentin raamisopimusta. Kuntien kustannustaso kohosi vuonna 2010 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,6 prosenttia ja vuonna 2011 kustannustason kohoamisen ennakoidaan olevan samaa luokkaa. Vuonna 2012 kustannustason kohoaminen nopeutuisi 3,1 prosenttiin. Kuntien verotulojen on arvioitu kasvavan 3,6 prosenttia vuonna Hallitus linjasi vuoden 2012 verotuslinjaukset esityksessään peruspalvelubudjetiksi. Veroperustemuutosten vaikutuksesta kuntien verotulot alenevat n. 263 milj. eurolla. Kunnallisveron aleneminen kompensoidaan valtionosuuksissa. Yhteisöverokannan alentamisesta yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin johtuva verotulojen menetys kompensoidaan yhteisövero jako-osuuden kautta. Lisäksi linjauksissa on ansiotulojen veroperusteisiin, asuntolainakorkojen vähennysoikeuden rajaamiseen, kotitalousvähennyksen pienentämiseen, työtulovähennyksen ja perusvähennyksen korottamiseen sekä ansiotason ja inflaation nousua kompensoivia tarkistuksia. Näillä linjauksilla on sekä kuntien verotuloja kasvattavia että niitä vähentäviä vaikutuksia. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus päättyy, mutta korotettua jako-osuutta jatketaan 5 prosenttiyksikön suuruisena vuosina Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Hallituksen talousarvioon sisältyvän peruspalvelubudjetin kuntatalouden kuva on hyvin haasteellinen: kuntien toimintamenojen kasvu on 4 prosenttia, verotulot kasvavat vajaan prosentin ja valtion rahoitusosuus kuntien valtionosuustehtävistä laskee 2,7 prosenttiyksikköä. Lähde: Kuntatalous 3/2011 Orimattilan kaupungin talous vuonna 2011 Uuden Orimattilan kaupungin avaavaan taseeseen ei jäänyt alijäämiä, vaan edellisten tilikausien tulos oli tilanteessa euroa ylijäämäinen. Orimattilan kaupungin vuoden 2010 hyvä tulos kattoi kaupungin omat jäljellä olleet alijäämät sekä Artjärven kunnalta siirtyneet 1,1 miljoonan euron alijäämät. 9

10 Vuoden 2011 toimintakate on talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 74,8 milj. euroa. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tulos tulee olemaan reilut 3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän vaikuttavat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon Peruspalvelukeskus Aavan tulosennuste, joka on toteutumassa 1,2 milj. euroa arvioitua parempana. Verotulot ovat ansio- ja pääomatuloverotuksen osalta toteutumassa noin 0,7 milj. euroa ja yhteisöverotuotot noin 0,3 milj. ennustettua paremmin. Hyvän toteutuman ansiosta uuden lainan nosto sijoittuu aivan loppuvuoteen. Osin tästä syystä ja osin matalan korkotason ansiosta korkomenot jäävät selkeästi arvioitua pienemmiksi. Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2011 aikana 3,6 milj. euroa ja konserniyhtiöille on annettu uutta lainaa 1,1 milj. euroa. Orimattilan Vesi Oy:n lainatarpeeseen on vaikuttanut Hollola-Kärkölä- Orimattila linjan rakentaminen sekä Heinämaan runkoputken rakentaminen. Uutta lainaa nostetaan 4 milj. vuoden lopussa. 10

11 TULOPOHJA JA MENOPERUSTEET Tulopohja Verotulot Vuoden 2012 kunnallisveroprosentti on 19,75, joka on sama kuin kuluvana vuonna Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,0, joka on myös sama kuin vuonna Veroprosentit säilyvät kaikki ennallaan lukuun ottamatta yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa, joka vahvistettiin 0,0 prosentiksi. Kiinteistöveroavustuksia ei enää myönnetä erikseen vuonna Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2012 ovat 42,1 milj. euroa, ja kaikki verotulot 47 milj. euroa. Verotulojen yhteensä arvioidaan kasvavan 0,7 prosenttia vuoden 2011 toteumasta ja 3,3 prosenttia talousarvion mukaisesta arviosta. VEROTULOT VUOSINA euroa Prosentit Orimattila TP 2009 TP 2010 TA2011 TAE 2012 Kunnallisveroprosentti 19,5 19,75 19,75 19,75 Kiinteistöveroprosentit Vakinaiset asuinkiint. 0,4 0,4 0,4 0,4 Muut asuinkiinteistöt 0,95 0,95 1,00 1,00 Yleinen 0,75 1,00 1,00 1,00 Rakentamattomat 2,5 2,5 2,5 2,5 Verotulot (1000 euroa) Kuntien yhdistetyt kertymät (Artjärvi, Orimattila) Tilitettävä kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Verojen muutos-% Kunnallisvero 0,59 0,06 0,89 3,6 Osuus yhteisöveron tuotosta -25,36 4,46 27,9 0 Kiinteistövero 7,28 11,77 4,46 0 Verotulot yhteensä -0,36 0,83 2,11 3,3 11

12 Valtionosuudet TP 2010 TA 2011 TAE 2012 Artjärvi ja Orimattila kunnat yhteensä Muutos % edellisestä vuodesta 3,8 2,25 Toimintatuotot Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 7,2 milj. euroksi,. Vuoden 2011 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 1,7 %. Vesilaitoksen taksat on arvioitu kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisina (veden käyttömaksu + 2 %, jäteveden käyttömaksu + 3 % ja perusmaksut + 15 %). Korko- ja muut rahoitustuotot ( euroa ) Korkotuotot ml. tytäryhtiöiden.lainojen korkotulot Muut rahoitustuotot - Kymenlaakson Sähkö Oy Orimattilan Lämpö Oy, osingot Orimattilan seudun terveydenhuollon kiint ky verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja sekä muita rahoitustuottoja Yhteensä Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 89,4 milj. euroa 0,380 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve on 12,0 milj. euroa vuonna Tähän summaan sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 3,7 milj. euroa (Artjärven ja Orimattilan asumispalvelutalot sekä Opintien vuokra-asunnot), Orimattilan Vesi Oy:lle 0,456 milj. euroa ja Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:lle 4,5 milj. euroa (Halton Clean Air Oy:n halli ja lainojen muuttamista konsernilainoiksi). Vanhoja lainoja lyhennetään 3,6 milj. euroa, joten nettolainanotto on noin 8,4 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 3,6 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 8,4 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä. Lisäksi todettakoon, että vuoden 2010 tilinpäätöksessä (konsernitaseessa) Orimattilan kaupungilla ja Artjärven kunnalla on pitkäaikaisia lainavastuita 51,7 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 27,5 milj. euroa (11,4 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 16,1 milj. euroa). 12

13 milj. eur Orimattilan kaupunki Talousarvio PITKÄAIKAISET LAINAT eur Lainaa Lainaa/a s 0 16,78 15,15 20,27 20, ,5 27,9 36,3 38,7 42, TP 2008 TP 2009 TP 2010 TPE 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Lainaa 16,78 15,15 20,27 20, ,5 27,9 36,3 38,7 42,9 Lainaa/as Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset: - nuoriso-ohjaaja lukien - tilapalvelun rakentamisen asiantuntija (puolet työpanoksesta tulee kohdistua investointeihin) - kaavasuunnittelija määräaikaisena vuoden 2012 loppuun asti (määräaikaisuuden peruste on teknisen palvelukeskuksen henkilöjärjestelyt) TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA osan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Toimielinten alaisten tulosalueiden ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäväalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen tulosyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova. Sisäiset erät ovat ensimmäisen kerran sitovia vuoden 2012 talousarviossa. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos ulkoisten määrärahojen muutos on toimielin tasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Sisäisten määrärahojen muutokset päättää kaupunginhallitus. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten /tulosalueiden/kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. 13

14 Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin.. Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. 14

15 PALVELUKESKUKSIA KOSKEVAT YLEISET TAVOITTEET: 1. Terveyden edistäminen Tavoite: Kaupungin tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten terveyttä edistävästä, terveyttä suojelevasta tai sairauksia ehkäisevästä toiminnasta. Terveyden edistämisessä on tarkoitus parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Terveyden edistäminen merkitsee sitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla. 2. Kuntalaisten osallistuminen Tavoite: kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien esiintuominen, viestinnän kehittäminen, kyläjohtokuntien roolin kehittäminen ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Tavoite: kaupunkilaisten asiat hoidetaan viivytyksettä ja hyvin palvellen 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Tavoite: jokainen kaupungin työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, palvelukeskukset kytkevät toimintansa kaupungin yleisiin tavoitteisiin 5. Kuntayhteistyö Tavoite: uusia yhteistyökohteita ja muotoja haetaan seudullisesti. Palvelukeskusten henkilökunta osallistuu aktivisti kuntayhteistyöhön. 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Tavoite: Palvelukeskukset neuvottelevat yhteistyökumppaneiden (järjestöt, seurakunta ym.) kanssa yhteistyön mahdollisuuksista säännöllisesti. 15

16 OMISTAJAOHJAUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖT Yleiset tavoitteet: - konsernipankin käyttö lainoituksessa ja konsernitiliin siirtyminen - vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi - olennaisten investointien ja linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi - yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle - hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT - monipuolinen vuokra-asuntotarjonta - asuntojen täyttöaste 98 % - vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista - asunnot energiatehokkaita ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY - taseen vahvistaminen - vuokratason määrittäminen alueellisesti käyvälle tasolle ORIMATTILAN LÄMPÖ OY - osinko kaupungille euroa ORIMATTILAN VESI OY - riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa 16

17 ORIMATTILA TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Orimattila Artjärvi Yhteensä TP 2010 TP 2010 Tp 2010 Ta 2011 EHD2012 Muu-% TOIMINTATUOTOT ,6 MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET ,5 MUUT TOIMINTATUOTOT ,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,6 0 VEROTULOT ,3 VEROTULOT ,3 VALTIONOSUUDET ,3 VALTIONOSUUDET ,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,6 KORKOTUOTOT ,0 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,0 KORKOKULUT ,0 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 VUOSIKATE ,1 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET ,7 SATUNNAISET ERÄT VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ,0 POISTOERON LISÄYS JA ,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 0 17

18 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU 1002 Kaupunginvaltuusto TA 2012 TAE 2012 TA 2011 TP 2010 Orimattila Muutos % Menot Ulk ,3 Tulot Ulk ,4 Netto Ulk ,6 011 Hallitus Menot ,00-2,3 Tulot ,00 932,8 Netto ,00-65,4 012 Elinkeinotoimi ja projektit Menot ,00 28,8 Tulot ,00 513,9 Netto ,00 10,6 013 Yleishallinto Menot ,00 3,1 Tulot ,00-68,3 Netto ,00 3,7 014 Asuntotoimi Menot ,00 1,4 Tulot ,00 0,0 Netto ,00 3,4 015 Yleinen edunvalvonta Menot ,00 0,0 Tulot ,00 Netto ,00 0,0 016 Ruokapalvelut Menot ,00 4,6 Tulot ,00-3,3 Netto ,00 8,5 017 Maaseutuelinkeinotoimi Menot ,1 Tulot ,0 Netto , Kaupunginhallitus Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,0 HALLINTOPALVELUKESKUS Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,6 18

19 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU 021 Ltk ja eläkevastuut TA 2012 TAE 2012 TA 2011 TP 2010 Orimattila Muutos % Menot ,9 Tulot ,2 Netto ,0 025 Perustoimeentulotuen vos Menot ,5 Tulot ,5 Netto Päijät-Hämeen sos.terv.huollon ky 027 Keskussairaala Menot ,6 024 Peruspalvelukeskus Menot ,3 Tulot ,0 Netto ,3 023 Ympäristöterveyskeskus Menot ,0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Menot , , ,00 5,1 Tulot , , ,00 20,0 Netto , , ,00 4, Sivistyslautakunta 041 Sivistyshallinto Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,1 042 Opetuspalvelut Menot ,4 Tulot ,9 Netto ,3 044 Aikuiskoulutus Menot ,6 Tulot ,0 Netto ,6 045 Kulttuuritoimi Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,0 046 Kirjastotoimi Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,8 19

20 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU 047 Liikuntatoimi TA 2012 TAE 2012 TA 2011 TP 2010 Orimattila Muutos % Menot ,0 Tulot ,6 Netto ,5 048 Nuorisotoimi Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,8 032 Lastenpäivähoitopalvelut Menot ,9 Tulot ,9 Netto , Sivistyslautakunta ja SIVISTYSPALVELU- KESKUS Menot ,6 Tulot ,0 Netto , Tekninen lautakunta 051 Hallintopalvelut Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,2 054 Maankäytön palvelut Menot ,2 Tulot ,8 Netto ,6 053 Yhdyskuntatekniikan palvelut Menot ,5 Tulot ,6 Netto ,9 052 Tilapalvelut Menot ,0 Tulot ,4 Netto ,8 058 Jätehuolto Menot ,0 Tulot 0 0,0 Netto ,0 20

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot