ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet 4 Taloudelliset lähtökohdat 8 Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet 15 Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet Hallintopalvelukeskus 22 - Perusturvalautakunta 28 - Sivistyslautakunta 38 - Tekninen lautakunta 43 - Tekninen lautakunta, vesilaitos 49 - Ympäristölautakunta 53 Tuloslaskelma 57 Investoinnit 58 Rahoituslaskelma 63 Liitteet 64 - henkilöstö 64 - vastuuhenkilöt 65 - tytäryhtiöiden talousarviot 67 sivu 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 tulee olemaan haastava. Alkuvuonna tulee ehdotus uudeksi kuntarakenteeksi. Kuntien on alkuvuonna käsiteltävä se ja esitettävä siihen oma kannanottonsa. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on tehtävä isoja ratkaisuja niin organisoitumisen suhteen kuin keskussairaalan tilojen kehittämissuunnitelmasta ja rahoittamisesta. Päätöksentekoa ei suinkaan helpota epävarmuus siitä mitä hallitusohjelman kirjaukset tarkoittavat ja vaikuttavat asioihin. Taloudellista ympäristöä leimaa epävarmuus. Valtiontalouden perustekijät ovat kunnossa suhteessa moniin maihin, mutta silti valtiontalouden alijäämä on 7,1 mrd vuonna Tämän vuoksi on hyvin epätodennäköistä, että valtion toimesta tehtäisiin kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalouden näkymät tulevat kiristymään lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Orimattilalle on laadittu uutta kaupungin strategiaa vahvan vuorovaikutteisen prosessin kautta. Uuteen strategiaan tulevista painotuksista on moni jo vaikuttanut talousarvion linjauksiin. Talousarviossa on panostuksia mm. nuorisotyöhön, työllisyyden hoitoon ja ennaltaehkäisevään työhön (mm. terveyskioski). Samanaikaisesti on kuitenkin pystytty pitämään kiinni siitä tavoitteesta, että menojen kasvu sopeutetaan tulojen kasvuun. Tulosta voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä. Strategian toimeenpano tulee olemaan yksi keskeinen tavoite vuonna Ennuste vuoden 2011 tilinpäätöksestä antaa taloudellista liikkumavaraa ensi vuodelle. Vuoden 2012 talousarvion ylijäämä n. 0,7 miljoonaa on tässä tilanteessa siedettävä, ottaen huomioon, että verotulotasaukseen yllättäen tehtiin muutos, joka leikkasi tuloja 0,8 milj. euroa. Yhdistymisavustus vaikuttaa kaupungin tulopohjaan vuosina 2012 ja Yhdistymisavustuksen loppuminen ja kaupungin velkamäärän kasvaminen suunnitelmavuosina tekevät taloussuunnittelun haasteelliseksi. Nyt käsillä oleva Orimattilan kaupungin talousarvio ja -suunnitelma vuosille on laadittu tasapainoiselle ja kestävälle pohjalle, jossa on otettu huomioon niin yleiset kuin paikalliset tekijätkin. Talouden kehittymistä on tarkoin seurattava niin menojen kuin tulojen osalta ja tehtävä niistä tarpeellisia johtopäätöksiä. Siksi on tärkeää, että myös kaikki esimiehet ja työntekijät sitoutuvat eivät ainoastaan toiminnallisiin, mutta myös taloudellisiin tavoitteisiin. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3

4 Kaupunginvaltuusto TALOUDEN HOIDON KESKEISET PERIAATTEET 1. Aluksi Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin kuntaliitos toteutui Orimattilan kaupungin vuoden 2010 positiivinen tulos kattaa sekä Orimattilan kaupungin että Artjärven kunnan taseissa olevat kattamattomat alijäämät, joten yhdistyneen kunnan aloittaessa toimintansa taseessa on euroa ylijäämää. Kuntaliitoksen mukanaan tuomien synergiaetujen hakeminen on keskeinen tavoite lähivuosien suunnittelussa. Yhdistyneen kunnan pinta-ala on 785 km 2 ja väkiluku vuoden 2010 asukaslukujen perusteella laskettuna Rakenteellisesti Artjärven yhdistyminen ei tuo uutta Orimattilan nykyiseen rakenteeseen, joka muodostuu keskustan lisäksi kylistä ja haja-asutusalueista. Kaupungin rakenne asettaa haasteen palvelujen järjestämiselle, mutta laaja maaseutu luo myös mahdollisuuksia vapaa-ajan asumiselle ja vapaa-ajan palveluille. Artjärvi ja Orimattila kuuluvat samaan työssäkäyntialueeseen. Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin yhteistyökumppanit, kuntayhtymät ja yhtiöt ovat pääasiassa samoja. Tämä merkitsee sitä, ettei palvelujen uudelleenjärjestelyjä tarvitse tehdä merkittävästi tässä suhteessa. Kasvava väestöpohja ja palvelutarpeen tarkastelu koko aluetta koskien luo mahdollisuuden tehokkaampaan palvelurakenteeseen. Kuntaliitoksen yhdistymisavustus 2,8 Meur parantaa yhdistetyn kunnan taloudellista asemaa vuoteen 2013 asti. Oleellista kuitenkin on, että talous saadaan pidettyä tasapainossa myös vuoden 2013 jälkeen, jolloin yhdistymisavustusta ei tämän kuntaliitoksen osalta enää saada. 2. Orimattilan ja Artjärven taloustilanne Orimattilan taloustilanne on heikentynyt vuodesta 1998 lukien, mistä lähtien tulos on ollut alijäämäinen vuoteen 2007 asti lukuun ottamatta vuotta Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2007 tilinpäätöksessä 6,7 miljoonaa euroa (454 euroa/asukas) Vuoden 2008 tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin kattamaton alijäämä putosi noin 3,7 miljoonaan euroon (247 euroa/asukas) Vuoden 2009 tilinpäätös oli noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja kertynyt alijäämä asukasta kohti putosi 109 euroon. Vuoden 2010 tilipäätös on 2,6 milj. ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti on 92 euroa. Artjärven alijäämä 2009 oli 707 euroa asukasta kohden ja vuonna euroa/asukas.. Lainamäärä asukasta kohden vuonna 2010 oli Orimattilassa euroa ja Artjärvellä euroa asukasta kohden. Yhdistyneen kunnan lainamäärä asukasta kohden on laskennallisesti vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan euroa, mikä on alle maan keskiarvon. Orimattilan kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle ,75 prosenttiin. Artjärven kunnallisveroprosentti on vuonna 2010 ollut 20,50 prosenttia. Vaikka taloustilanne vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan on hyvä, ennusteiden mukaan vuodet 2011 ja 2012 ovat kuntatalouden kannalta edelleenkin haasteelliset. On myös otettava huomioon, että talouden taantuman vaikutukset tuntuvat vielä 4

5 kuntataloudessa marraskuussa 2011 tulevan vuoden 2010 verotuksen maksuunpanotilityksen kohdalla. 3. Tasapainottamisohjelmat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 talouden tasapainottamisohjelmat. Tasapainottamispaketit on valmisteltu kaupunginhallituksen nimittämässä työryhmässä, ja paketti on ollut pohja seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle ja erillisille tasapainottamisohjelmille Artjärven tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä on ollut omaisuuden myynti. Veroprosentti on Artjärvellä ollut vuonna ,50, joka vuoden 2011 alusta pienenee 19,75 prosenttiin. 4. Talouden hoidon tavoitteet Artjärven ja Orimattilan yhdistymisavustus on 2,8 milj. euroa. Avustus maksetaan kolmessa erässä: vuonna ,1 milj. euroa (40 %) ja vuosina 2012 ja euroa kumpanakin vuonna. Avustus parantaa ko. vuosien vuosikatetta ja tulosta. Vuoden 2011 toteuman tavoite on, että ylijäämää syntyy vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuosina tuloksen tulee olla ylijäämäinen em. yhdistymisavustuksen takia. Näin mahdollistetaan kuntaliitoksen aiheuttamien toimintarakenteen muutosten kustannusten kattaminen, voidaan varautua tulevien vuosien mahdollisiin alijäämiin ja sekä korkean investointitarpeen aiheuttamiin rahoituskustannuksiin sekä poistoihin. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on pitää menojen ja tulojen kasvu samalla kasvu-uralle. Talouden hoidon keskeiset periaatteet käsitellään vuosittain kaupunginvaltuustossa ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan alkamista. 5. Keskeiset periaatteet Suurimmat haasteet talouden tasapainossa pitämiselle asettavat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menojen voimakkaan kasvun saattaminen 3 4 %:n kasvu-uralle. Toisena haasteena on lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun menojen hallintaan etsitään keinoja ja työttömyyden kasvun hillintään kiinnitetään huomiota Vuoden 2011 aikana kaupunginvaltuusto laatii kaupungin strategian Ohjelman keskeiset periaatteet ovat seuraavat: 1. koko kaupungin käyttötalousmenojen (brutto) kasvun rajaaminen vuosittain enintään kolmeen prosenttiin. 2. uusia strategian mukaisia palveluja ja hankkeita voidaan käynnistää, jos niiden vuosittaiseen toimintaan saadaan rahoitusta tai rahoittaminen voidaan hoitaa sisäisellä määrärahasiirrolla 3. kiinteistöjen, kunnallistekniikan ja irtaimiston kunnossapitoon ja uusimiseen tarvittavat investointimenot (netto) ovat suunnittelu-kaudella 5

6 keskimäärin kaksi miljoonaa euroa vuodessa (poistojen tasolla). Poikkeuksena ovat ne investoinnit, jotka vähentävät käyttötalousmenoja. Korjausinvestointien ja uusinvestointien kokonaismäärä pyritään sitomaan vuosikatteen määrään Maanoston ja konserniyhtiöiden investoinnit määritellään erikseen vuosittain. 4. kuntayhteistyöllä etsitään uusia taloudellisempia tapoja tuottaa palveluja 5. henkilöstömenoja pyritään vähentämään pääasiallisesti luonnollisen poistuman kautta. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Vuonna 2011 laaditaan henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään henkilöstötarve tuleville vuosille. Taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään esitykset kolmen vuoden henkilöstötarpeesta. Lisäksi tehdään vuosittainen selvitys työtehtävien jaosta. 6. maksut ja taksat yhtenäistetään vastaamaan alueen kuntien keskiarvoa 7. aluekeittiömallin toteuttamistyötä jatketaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Vastaavasti Artjärvellä ruuanvalmistus keskitetään yhteen pisteeseen. 8. työmarkkinatukiuudistusta toteutetaan siten, että työttömien aktivointia lisätään yhteistyössä työvoimatoimiston ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 9. kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt tulouttavat kaupungille kohtuullisen tuoton, joka määritellään vuosittain ennen ko. talousarviovuotta. 10. opetusryhmien kokoja tasataan koulujen välillä 11. kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan lisäämällä ulkopuolista käyttöä ja keskittämällä iltakäyttöä 12. aktiivista elinkeinopolitiikkaa jatketaan ja lisätään yritysten/ työpaikkojen määrää (Henna, Pennala). Elinkeinopolitiikalla vahvistetaan taloutta sekä parantamaan imagoa ja tunnettavuutta. Orimattilan Yrityskiinteistöjen toiminnan linjaukset määritellään kantokyvyn mukaan. 13. tonttitarjonnalla ja työpaikkojen kasvulla pyritään hallittuun väestönkasvuun 14. Maata hankitaan vuosittain siten, että monipuolinen tonttivaranto riittää noin omakotitalotontin myyntiin vuodessa. Artjärven alueen noin 30 kaavoitettua tonttia lisäävät tonttitarjontaa. 15. kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt ja irtain omaisuus myydään. 16. hankinnat kilpailutetaan ja kilpailuttamisosaamista lisätään. 6

7 17. sivistystoimen strategia päivitetään ja hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset toteutetaan. Muutosten taloudellisia vaikutuksia seurataan toimenpideohjelman avulla. 18. yhteistyötä nk. kolmannen sektorin kanssa tiivistetään 19. tuottavuuden lisääminen toimintatapoja tarkastelemalla ja kehittämällä Sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet: Kaupungin tulee yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa panostaa niihin kehittämishankkeisiin, joiden avulla menojen kasvu-uraa voidaan tasapainottaa. Toimenpiteet perustuvat kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan. työhyvinvoinnin turvaaminen aikuissosiaalityössä tehostetaan erityisesti alle 25-vuotiaiden ja tulottomien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen prosessia. kotihoidon toimintamallin kehittäminen työ- ja palveluprosessien selkiyttäminen: potilaan hoito oikeassa paikassa ja oikean ammattihenkilön toimesta oikea-aikaisesti lastensuojelun ostopalvelujen kilpailuttaminen. Terveys-Effican käyttöönotto. Sosiaali-Effican käytön tehostaminen- sähköinen asiointi ja laskutusliittymä. kansalaisten ajanvaraus suun terveydenhuoltoon: ajanvaraustoiminnan kehittäminen. Kuntaliitokset synergiaedut hallinnon tiivistäminen tilojen käytön tehostaminen ja mahdolliset kiinteistöjen myyntituotot henkilöstömitoituksen tarkistaminen maksujen ja taksojen yhtenäistäminen opetustoimen uudelleenjärjestelyt (yläaste, lukio) 6. Oletukset Talouden tasapainoon vaikuttavat tekijät: i. käyttötalousmenot (brutto) nousevat vuodessa enintään kolme prosenttia ii. verotulot nousevat keskimäärin vuodessa 2-3 %; oletus perustuu ennakoituun väestönkasvuun ja verotulojen kasvuun. iii. valtionosuudet nousevat vuodessa 3,5 % iv. korkojen kasvu on arvioitu vuosikatteen investointiohjelman perusteella v. kunnallisveroprosentti on oletettu nykyiseksi vi. asukasmäärä on vuoden 2011 lopussa , vuoden 2012 lopussa ja vuoden 2013 lopussa vii. Orimattilaan sijoittuu uusia yrityksiä ja työllisyystilanne paranee Tavoitteena pidetään, että vuosina kaupungin talous pysyy tasapainossa, ja alijäämiä ei synny. Oletusarvojen toteutumista seurataan vuosittain. Oletuksena on, että valtio ei aseta kunnille uusia, menoja lisääviä tehtäviä eikä supista verorahoituksen osuutta. 7

8 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ BKT, määrän muutos, % 1,2-7,8 3,6 3,5 1,8 2,3 Työttömyysaste, % 6,9 8,2 8,4 7,9 7,6 7,4 Palkkasumman muutos, % -1,1 2,2 5,0 3,8 Yleinen ansiotaso, muutos % 5,6 4,0 2,6 2,6 3,2 3,4 Kuntien ansiotaso, muutos % 5,5 3,5 3,4 2,5 3,0 Inflaatio % 0,0 1,2 3,5 3,3 Kuntien kustannustason muutos % 5,3 2,3 2,0 2,5 3,1 Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohi vaikka maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaakin vielä noin neljän prosentin vauhdilla. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Perinteisten teollisuusmaiden kasvu on kahden prosentin tuntumassa. Kesällä alkaneen epävarmuuden myötä tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet sekä maailmalla että kotimaassa. Kasvua hidastaa kysynnän heikkenemisen lisäksi raaka-aineiden voimakas hinnannousu ja Japanin luonnonkatastrofi. Japanin mittava jälleenrakennus tulee myöhemmin vaikuttamaan suotuisasti investointitavaroiden kysyntään. Kotimaisen kysynnän ansiosta Suomen talous kasvaa vielä kohtuullisesti vuonna 2011, mutta vuoteen 2012 mentäessä kasvu tulee hidastumaan. Kasvun hidastumiseen vaikuttaa vientikysynnän heikkous sekä alentunut investointihalukkuus, jonka vallitseva epävarmuus aiheuttaa. Työttömyys laskee hitaasti ja kuluttajahintojen nousu pysynee kolmessa prosentissa vuosina Myönteiset toimenpiteet kansantalouden ongelmien ratkaisemiseksi eivät ole toistaiseksi rauhoittaneet tilannetta sen enempää kansainvälisellä tasolla kuin yksittäisissä maissakaan. Suomen talouden perustekijät ovat hyvät verrattuina useimpiin muihin maihin, mutta Suomen taloudessa on tunnetut haasteensa. Tärkeää on kohentaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja ylläpitää luottamusta siitä, että Suomi kykenee hoitamaan velvoitteensa kaikissa tilanteissa. Määrätietoinen ja tiukka finanssipolitiikka on tarpeen Suomen valtion luottoluokituksen säilyttämiseksi nykyisellä parhaimmalla mahdollisella tasolla. Inflaatio-odotukset ovat alentumassa, joka antaa keskuspankeille mahdollisuuden jatkaa epätavallista rahapolitiikkaa. Pidemmällä aikavälillä inflaatioriskiä korottaa keskuspankkien taseiden tila. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään. Euroalueen lyhyet markkinakorot lähtevät vähitellen nousemaan EKP:n korkopolitiikkaa seuraten ja myös keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen takia. Teollisuuskasvun hauraus teollisuusmaissa, julkisen sektorin velkaantuneisuus, rahoituksen epätasapaino sekä työttömyyden pitkittyminen muodostavat kuitenkin riskin tähän ennusteeseen. Vaarana on myös, että tuonti- ja tuottajahintojen nousu luo paineita kuluttajahintoihin ja palkkoihin, jolloin yksityisen kysynnän kasvu hidastuu. Suomen julkisen talouden rahoitusasema paranee vuonna 2011 taloudellisen kasvun, välillisen verotuksen kiristämisen ja elvytystoimenpiteiden päättymisen ansiosta. Valtiontalouden suuri alijäämä pitää koko julkisen talouden kuitenkin alijäämäisenä. Hallituksen päättämät sopeutustoimet parantavat valtion rahoitusasemaa vuodesta 2012 eteenpäin, mutta väestön ikääntyminen hidastaa julkisen talouden rahoituspohjan kasvua kuitenkin yhä enenevässä määrin. Kestävyysvajeen täyttämiseen tarvitaan finanssipoliittisten toimien lisäksi myös rakenteellisia toimia, jotka edesauttavat korkeampaa työllisyyttä, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hallituksen tavoitteena on 8

9 työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin ja työttömyysasteen painaminen 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Kuntien rahoitusasema heikkenee valtionosuusleikkausten vaikutuksesta, vaikka kunnat kiristävät verotusta ja pyrkivät hillitsemään menojen kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän arvioidaan olevan - 1,1 prosenttia BKT:n suhteutettuna. Vuonna 2008 velka BKT:n suhteutettuja oli 33,9 prosenttia ja vuonna 2011 sen ennakoidaan olevan 48,7 prosenttia. Lähde: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus lokakuu Kuntatalouden kehitys vuosina Kuntataloudessa on keskeistä edelleenkin kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. Kuntien toimintamenojen kasvu hidastui vuonna 2010 ollen 4 prosenttia, mutta tavaroiden ja palveluiden ostot lisääntyivät samana vuonna noin seitsemän prosenttia. Vuonna 2011 toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan runsaat neljä prosenttia. ja sen ennakoidaan olevan vuonna 2012 samaa luokkaa. Mahdollinen kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen nostaa kuitenkin myös toimintamenoja. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan 2,5 prosenttia vuonna Tämä sisältää vuodelta 2010 siirtyvän palkkaperinnön ja vuoden 2011 sopimuskorotukset, joiden vaikutus on 2,3 prosenttia. Vuoden 2012 sopimusneuvotteluissa tavoitellaan 2,4 prosentin raamisopimusta. Kuntien kustannustaso kohosi vuonna 2010 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,6 prosenttia ja vuonna 2011 kustannustason kohoamisen ennakoidaan olevan samaa luokkaa. Vuonna 2012 kustannustason kohoaminen nopeutuisi 3,1 prosenttiin. Kuntien verotulojen on arvioitu kasvavan 3,6 prosenttia vuonna Hallitus linjasi vuoden 2012 verotuslinjaukset esityksessään peruspalvelubudjetiksi. Veroperustemuutosten vaikutuksesta kuntien verotulot alenevat n. 263 milj. eurolla. Kunnallisveron aleneminen kompensoidaan valtionosuuksissa. Yhteisöverokannan alentamisesta yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin johtuva verotulojen menetys kompensoidaan yhteisövero jako-osuuden kautta. Lisäksi linjauksissa on ansiotulojen veroperusteisiin, asuntolainakorkojen vähennysoikeuden rajaamiseen, kotitalousvähennyksen pienentämiseen, työtulovähennyksen ja perusvähennyksen korottamiseen sekä ansiotason ja inflaation nousua kompensoivia tarkistuksia. Näillä linjauksilla on sekä kuntien verotuloja kasvattavia että niitä vähentäviä vaikutuksia. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus päättyy, mutta korotettua jako-osuutta jatketaan 5 prosenttiyksikön suuruisena vuosina Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Hallituksen talousarvioon sisältyvän peruspalvelubudjetin kuntatalouden kuva on hyvin haasteellinen: kuntien toimintamenojen kasvu on 4 prosenttia, verotulot kasvavat vajaan prosentin ja valtion rahoitusosuus kuntien valtionosuustehtävistä laskee 2,7 prosenttiyksikköä. Lähde: Kuntatalous 3/2011 Orimattilan kaupungin talous vuonna 2011 Uuden Orimattilan kaupungin avaavaan taseeseen ei jäänyt alijäämiä, vaan edellisten tilikausien tulos oli tilanteessa euroa ylijäämäinen. Orimattilan kaupungin vuoden 2010 hyvä tulos kattoi kaupungin omat jäljellä olleet alijäämät sekä Artjärven kunnalta siirtyneet 1,1 miljoonan euron alijäämät. 9

10 Vuoden 2011 toimintakate on talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 74,8 milj. euroa. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tulos tulee olemaan reilut 3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän vaikuttavat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon Peruspalvelukeskus Aavan tulosennuste, joka on toteutumassa 1,2 milj. euroa arvioitua parempana. Verotulot ovat ansio- ja pääomatuloverotuksen osalta toteutumassa noin 0,7 milj. euroa ja yhteisöverotuotot noin 0,3 milj. ennustettua paremmin. Hyvän toteutuman ansiosta uuden lainan nosto sijoittuu aivan loppuvuoteen. Osin tästä syystä ja osin matalan korkotason ansiosta korkomenot jäävät selkeästi arvioitua pienemmiksi. Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2011 aikana 3,6 milj. euroa ja konserniyhtiöille on annettu uutta lainaa 1,1 milj. euroa. Orimattilan Vesi Oy:n lainatarpeeseen on vaikuttanut Hollola-Kärkölä- Orimattila linjan rakentaminen sekä Heinämaan runkoputken rakentaminen. Uutta lainaa nostetaan 4 milj. vuoden lopussa. 10

11 TULOPOHJA JA MENOPERUSTEET Tulopohja Verotulot Vuoden 2012 kunnallisveroprosentti on 19,75, joka on sama kuin kuluvana vuonna Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,0, joka on myös sama kuin vuonna Veroprosentit säilyvät kaikki ennallaan lukuun ottamatta yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa, joka vahvistettiin 0,0 prosentiksi. Kiinteistöveroavustuksia ei enää myönnetä erikseen vuonna Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2012 ovat 42,1 milj. euroa, ja kaikki verotulot 47 milj. euroa. Verotulojen yhteensä arvioidaan kasvavan 0,7 prosenttia vuoden 2011 toteumasta ja 3,3 prosenttia talousarvion mukaisesta arviosta. VEROTULOT VUOSINA euroa Prosentit Orimattila TP 2009 TP 2010 TA2011 TAE 2012 Kunnallisveroprosentti 19,5 19,75 19,75 19,75 Kiinteistöveroprosentit Vakinaiset asuinkiint. 0,4 0,4 0,4 0,4 Muut asuinkiinteistöt 0,95 0,95 1,00 1,00 Yleinen 0,75 1,00 1,00 1,00 Rakentamattomat 2,5 2,5 2,5 2,5 Verotulot (1000 euroa) Kuntien yhdistetyt kertymät (Artjärvi, Orimattila) Tilitettävä kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Verojen muutos-% Kunnallisvero 0,59 0,06 0,89 3,6 Osuus yhteisöveron tuotosta -25,36 4,46 27,9 0 Kiinteistövero 7,28 11,77 4,46 0 Verotulot yhteensä -0,36 0,83 2,11 3,3 11

12 Valtionosuudet TP 2010 TA 2011 TAE 2012 Artjärvi ja Orimattila kunnat yhteensä Muutos % edellisestä vuodesta 3,8 2,25 Toimintatuotot Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 7,2 milj. euroksi,. Vuoden 2011 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 1,7 %. Vesilaitoksen taksat on arvioitu kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisina (veden käyttömaksu + 2 %, jäteveden käyttömaksu + 3 % ja perusmaksut + 15 %). Korko- ja muut rahoitustuotot ( euroa ) Korkotuotot ml. tytäryhtiöiden.lainojen korkotulot Muut rahoitustuotot - Kymenlaakson Sähkö Oy Orimattilan Lämpö Oy, osingot Orimattilan seudun terveydenhuollon kiint ky verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja sekä muita rahoitustuottoja Yhteensä Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 89,4 milj. euroa 0,380 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve on 12,0 milj. euroa vuonna Tähän summaan sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 3,7 milj. euroa (Artjärven ja Orimattilan asumispalvelutalot sekä Opintien vuokra-asunnot), Orimattilan Vesi Oy:lle 0,456 milj. euroa ja Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:lle 4,5 milj. euroa (Halton Clean Air Oy:n halli ja lainojen muuttamista konsernilainoiksi). Vanhoja lainoja lyhennetään 3,6 milj. euroa, joten nettolainanotto on noin 8,4 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 3,6 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 8,4 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä. Lisäksi todettakoon, että vuoden 2010 tilinpäätöksessä (konsernitaseessa) Orimattilan kaupungilla ja Artjärven kunnalla on pitkäaikaisia lainavastuita 51,7 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 27,5 milj. euroa (11,4 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 16,1 milj. euroa). 12

13 milj. eur Orimattilan kaupunki Talousarvio PITKÄAIKAISET LAINAT eur Lainaa Lainaa/a s 0 16,78 15,15 20,27 20, ,5 27,9 36,3 38,7 42, TP 2008 TP 2009 TP 2010 TPE 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Lainaa 16,78 15,15 20,27 20, ,5 27,9 36,3 38,7 42,9 Lainaa/as Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset: - nuoriso-ohjaaja lukien - tilapalvelun rakentamisen asiantuntija (puolet työpanoksesta tulee kohdistua investointeihin) - kaavasuunnittelija määräaikaisena vuoden 2012 loppuun asti (määräaikaisuuden peruste on teknisen palvelukeskuksen henkilöjärjestelyt) TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA osan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Toimielinten alaisten tulosalueiden ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäväalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen tulosyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova. Sisäiset erät ovat ensimmäisen kerran sitovia vuoden 2012 talousarviossa. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos ulkoisten määrärahojen muutos on toimielin tasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Sisäisten määrärahojen muutokset päättää kaupunginhallitus. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten /tulosalueiden/kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. 13

14 Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin.. Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. 14

15 PALVELUKESKUKSIA KOSKEVAT YLEISET TAVOITTEET: 1. Terveyden edistäminen Tavoite: Kaupungin tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten terveyttä edistävästä, terveyttä suojelevasta tai sairauksia ehkäisevästä toiminnasta. Terveyden edistämisessä on tarkoitus parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Terveyden edistäminen merkitsee sitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla. 2. Kuntalaisten osallistuminen Tavoite: kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien esiintuominen, viestinnän kehittäminen, kyläjohtokuntien roolin kehittäminen ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Tavoite: kaupunkilaisten asiat hoidetaan viivytyksettä ja hyvin palvellen 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Tavoite: jokainen kaupungin työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, palvelukeskukset kytkevät toimintansa kaupungin yleisiin tavoitteisiin 5. Kuntayhteistyö Tavoite: uusia yhteistyökohteita ja muotoja haetaan seudullisesti. Palvelukeskusten henkilökunta osallistuu aktivisti kuntayhteistyöhön. 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Tavoite: Palvelukeskukset neuvottelevat yhteistyökumppaneiden (järjestöt, seurakunta ym.) kanssa yhteistyön mahdollisuuksista säännöllisesti. 15

16 OMISTAJAOHJAUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖT Yleiset tavoitteet: - konsernipankin käyttö lainoituksessa ja konsernitiliin siirtyminen - vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi - olennaisten investointien ja linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi - yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle - hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT - monipuolinen vuokra-asuntotarjonta - asuntojen täyttöaste 98 % - vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista - asunnot energiatehokkaita ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY - taseen vahvistaminen - vuokratason määrittäminen alueellisesti käyvälle tasolle ORIMATTILAN LÄMPÖ OY - osinko kaupungille euroa ORIMATTILAN VESI OY - riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa 16

17 ORIMATTILA TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Orimattila Artjärvi Yhteensä TP 2010 TP 2010 Tp 2010 Ta 2011 EHD2012 Muu-% TOIMINTATUOTOT ,6 MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET ,5 MUUT TOIMINTATUOTOT ,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,6 0 VEROTULOT ,3 VEROTULOT ,3 VALTIONOSUUDET ,3 VALTIONOSUUDET ,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,6 KORKOTUOTOT ,0 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,0 KORKOKULUT ,0 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 VUOSIKATE ,1 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET ,7 SATUNNAISET ERÄT VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ,0 POISTOERON LISÄYS JA ,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 0 17

18 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU 1002 Kaupunginvaltuusto TA 2012 TAE 2012 TA 2011 TP 2010 Orimattila Muutos % Menot Ulk ,3 Tulot Ulk ,4 Netto Ulk ,6 011 Hallitus Menot ,00-2,3 Tulot ,00 932,8 Netto ,00-65,4 012 Elinkeinotoimi ja projektit Menot ,00 28,8 Tulot ,00 513,9 Netto ,00 10,6 013 Yleishallinto Menot ,00 3,1 Tulot ,00-68,3 Netto ,00 3,7 014 Asuntotoimi Menot ,00 1,4 Tulot ,00 0,0 Netto ,00 3,4 015 Yleinen edunvalvonta Menot ,00 0,0 Tulot ,00 Netto ,00 0,0 016 Ruokapalvelut Menot ,00 4,6 Tulot ,00-3,3 Netto ,00 8,5 017 Maaseutuelinkeinotoimi Menot ,1 Tulot ,0 Netto , Kaupunginhallitus Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,0 HALLINTOPALVELUKESKUS Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,6 18

19 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU 021 Ltk ja eläkevastuut TA 2012 TAE 2012 TA 2011 TP 2010 Orimattila Muutos % Menot ,9 Tulot ,2 Netto ,0 025 Perustoimeentulotuen vos Menot ,5 Tulot ,5 Netto Päijät-Hämeen sos.terv.huollon ky 027 Keskussairaala Menot ,6 024 Peruspalvelukeskus Menot ,3 Tulot ,0 Netto ,3 023 Ympäristöterveyskeskus Menot ,0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Menot , , ,00 5,1 Tulot , , ,00 20,0 Netto , , ,00 4, Sivistyslautakunta 041 Sivistyshallinto Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,1 042 Opetuspalvelut Menot ,4 Tulot ,9 Netto ,3 044 Aikuiskoulutus Menot ,6 Tulot ,0 Netto ,6 045 Kulttuuritoimi Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,0 046 Kirjastotoimi Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,8 19

20 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU 047 Liikuntatoimi TA 2012 TAE 2012 TA 2011 TP 2010 Orimattila Muutos % Menot ,0 Tulot ,6 Netto ,5 048 Nuorisotoimi Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,8 032 Lastenpäivähoitopalvelut Menot ,9 Tulot ,9 Netto , Sivistyslautakunta ja SIVISTYSPALVELU- KESKUS Menot ,6 Tulot ,0 Netto , Tekninen lautakunta 051 Hallintopalvelut Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,2 054 Maankäytön palvelut Menot ,2 Tulot ,8 Netto ,6 053 Yhdyskuntatekniikan palvelut Menot ,5 Tulot ,6 Netto ,9 052 Tilapalvelut Menot ,0 Tulot ,4 Netto ,8 058 Jätehuolto Menot ,0 Tulot 0 0,0 Netto ,0 20

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2011 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Artjärven sosiaalilautakunnan ja Orimattilan perusturvalautakunnan yhteiskokouksessa 18.11. 2010,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot