Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation"

Transkriptio

1 Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM KONSERNI - KONSERNITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT NEXSTIM OYJ - EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT TILINTARKASTUSKERTOMUS 33 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 1

4 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Nexstim-konserni Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Yhtiö keskittyy aluksi NBT-laitteistollaan kuntouttamaan käden ja käsivarren toiminnallisia vammoja, jotka ovat yleisimpiä oireita aivohalvauksen jälkeen. NBTlaitteiston periaatteellista toimivuutta (proof of concept) testattiin alustavissa kliinisissä kokeissa, joissa saavutettiin lupaavia tuloksia liikealueiden kehityksessä kuuden kuukauden seurantajakson ajan navigoinnin tehokkuuden vuoksi. Nexstim aloitti vuoden alkupuolella kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBTlaitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö valmistelee parhaillaan De Novo -esihakemustaan Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolle (Food and Drug Administration, FDA). Jos NBT-laitteisto saa FDA:n myynti- ja markkinointiluvan, Yhtiö voi aloittaa laitteiston kaupallistamisen aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin NBS-laitteisto, jota käytetään aivoleikkauksia edeltävässä diagnostiikassa, on parhaillaan esikaupallistamisvaiheessa. NBS-laitteiston myynti ja markkinointi on ensisijaisesti kohdistunut lähinnä yliopistoihin ja opetussairaaloihin, joissa työskentelee niin kutsuttuja johtavia asiantuntijoita (key opinion leader, KOL), joiden lääketieteellinen erikoisala on neurokirurgia tai radiologia. Nexstim on tähän mennessä myynyt yhteensä noin 120 NBS-laitteistoa, joista Yhtiön arvion mukaan noin 40 on myyty kliiniseen käyttöön ja noin 80 tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Nexstimin liikevaihto on kertynyt NBS-laitteistojen myynnistä, koulutuksesta, huollosta sekä vaihto- ja varaosien myynnistä. Nexstimin laitteistot valmistaa Innokas Medical Oy alihankintana Suomessa. Yhtiön toiminimi on Nexstim Oyj ( Yhtiö ) (ruotsiksi Nexstim Abp ja englanniksi Nexstim Plc). Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi: publikt aktiebolag), johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella Nexstim Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Helsingissä ja Tukholmassa. Nexstimillä on kaksi kokonaan omistettua operatiivista tytäryhtiötä. Nexstim Inc. on perustettu Delawaren osavaltion lakien mukaisesti Yhdysvalloissa vuonna 2008, ja sen päätoimipaikka on Alpharettassa, Georgiassa. Nexstim Germany GmbH on perustettu Saksan lakien mukaisesti vuonna Yhtiöllä ei ole toimitiloja Saksassa. Lisäksi Nexstimillä on yksi täysin omistettu tytäryhtiö, Nexstim Ltd, joka on perustettu Englannin lakien mukaisesti vuonna 2008, mutta jolla ei ole aktiivista liiketoimintaa. Lisäksi Yhtiö omistaa 1,75 % SalWe Oy:n osakkeista. SalWe Oy on strateginen terveyden ja hyvinvoinnin tieto-, teknologia- ja innovaatiokeskus ja perustettu Tekes-tukien jakamiseksi SalWe Oy:n osakkeenomistajien kesken. Nexstimin NBT-laitteisto on kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa eikä Yhtiöllä ole tällä hetkellä merkittävää liikevaihtoa. Yhtiö tuottaa parhaillaan kliinistä tutkimustietoa NBT-laitteistolla toteutettavan terapian tehokkuudesta Vaiheen III monikeskustutkimuksessa. Yhtiö odottaa monikeskustutkimukseen osallistuvien kuntoutuskeskuksien olevan NBT-laitteiston ensimmäisiä käyttäjiä tutkimuksen päätyttyä. 2 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-12/ 12 kk 000s 1-12/ 12 kk 000s Liikevaihto 2 210, ,0 Henkilöstökulut , ,4 Poistot ja arvonalentumiset -377,4-237,7 Muut liiketoiminnan kulut , ,0 Tilikauden tulos , ,9 Tulos per osake (euroa)* -2,37-1,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -2,16-1,51 Liiketoiminnan rahavirta , ,7 Rahat ja pankkisaamiset , ,0 Oma pääoma 8 589, ,1 Omavaraisuusaste (%) 65,29-30,23 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* * Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu tapahtuneilla osakesarjojen yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin. Taloudellinen katsaus Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Toiminnan tulos Liikevaihto Liikevaihto oli 2 210,4 tuhatta euroa (1 871,0), jossa kasvua 18,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui suurimmaksi osaksi NBS-laitteistojen myynnin kasvusta vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön oli 30,4 tuhatta euroa (33,2) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot olivat 134,1 tuhatta euroa (75,1). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat lähinnä Tekesiltä saaduista avustuksista. Materiaalit ja palvelut Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut olivat ,5 tuhatta euroa (-661,0). Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat ,2 tuhatta euroa (-3 043,4). Kasvu johtui lähinnä henkilöstömäärän kasvusta ja yksittäisten henkilöiden palkkatason muutoksista. Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset olivat -377,4 tuhatta euroa (-237,7). Kasvu johtui lähinnä alkuvuonna aktivoitujen Vaiheen III-monikeskustutkimuksen laitekustannusten poistoista. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat ,5 tuhatta euroa (-2 472,0). Koko vuoden kulujen kasvusta 2 096,4 tuhatta euroa johtui Vaiheen III-monikeskustutkimuksen kuluista sekä noin 1 249,0 tuhatta euroa yhtiön osakkeen listaamisen suorista kuluista. Liikevoitto / -tappio Liiketappio oli ,6 tuhatta euroa (-4 434,7). Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli ,8 tuhatta euroa (-80,2). Rahoituskulujen kasvu johtui suurimmaksi osaksi osakkeenomistajilta olevan pääomalainan kirjatuista rahoitusmenosta. Pääomalainan merkintähinta oli 1 003,1 tuhatta euroa ja lainan pääoma 3 009,3 tuhatta euroa. Lainan nimellisarvon alittava osuus, 2 006,2 tuhatta euroa on kirjattu korko- ja muina rahoituskuluina yhtiön tuloslaskelmaan kaudella NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 3

6 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Taloudellinen katsaus -jatkuu , perustuen lainasopimuksen ehtoon, jonka mukaan laina erääntyy maksettavaksi osakkeenomistajille julkisen tarjouksen tapauksessa. Tämän lisäksi rahoituskulujen kasvuun vaikutti yhtiön osakkeen listautumisesta aiheutuneet suorat rahoituskulut 1 050,0 tuhatta euroa. Raportointikauden voitto / -tappio Raportointikauden tappio oli ,4 tuhatta euroa (-4 514,9). Taloudellinen asema Pysyvät vastaavat Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 979,4 tuhatta euroa (497,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 527,0 tuhatta euroa , koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, joiden arvo oli 442,5 tuhatta euroa , koostuvat lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteista. Aineellisten hyödykkeiden kasvu verrattuna tilanteeseen johtui lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteiden aktivoinnista vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaihtuvat vastaavat Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat ,2 tuhatta euroa (2 550,4). Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli 8 589,9 tuhatta euroa (-2 382,1). Oman pääoman kasvu johtui kauden aikana toteutetuista osakeanneista. Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin ,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa emoyhtiön osakepääoma oli 80,0 tuhatta euroa, emoyhtiön oma pääoma yhteensä oli ,6 tuhatta euroa ja pääomalainat olivat 500,0 tuhatta euroa. Näin ollen emoyhtiön oma pääoma ja pääomalainat olivat yhteensä ,6 tuhatta euroa. Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 475,4 tuhatta euroa (4 201,9). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista. Lyhytaikainen vieras pääoma Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 928,3 tuhatta euroa (1 227,6). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista. Rahoitus ja investoinnit Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat ,7 tuhatta euroa (1 010,0). Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella ,2 tuhatta euroa (-3 983,7). Muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon johtui pääasiassa Vaiheen III tutkimuksen kuluista vuoden aikana. Investointien nettorahavirta oli -859,7 tuhatta euroa katsauskaudella (-238,9) Muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon johtui pääasiassa investoinnista Vaiheen III tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli ,6 tuhatta euroa (3 278,1). Osakeanneista tullut rahavirta oli yhteensä ,4 tuhatta euroa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. 4 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

7 Organisaatio ja henkilöstö Nexstimin strategiana on rekrytoida ainoastaan työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan kannalta tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan toiminnoistaan, kuten valmistuksen. Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen: Kliininen osasto; Tutkimus ja kehitys (T&K); Operaatiot, johon kuuluvat myös laatu ja viranomaishyväksyntä -toiminnot; SMyynti- ja markkinointi; ja Hallinto, johon kuuluvat talous- ja laki -tukitoiminnot. Tilinpäätöspäivämääränä Nexstim konsernin palveluksessa oli 31 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n palveluksessa oli vuoden lopussa 23 vakituista työntekijää. Tilikauden aikana Nexstim konserni työllisti keskimäärin 33 vakituista työntekijää (: 33). Strategia Yhtiön strategiana on osoittaa navigoidun TMS-teknologian hyödyllisyys aivohalvauksen jälkeisen liikealueen vamman kuntoutuksessa. Tämä on tarkoitus todentaa näyttämällä Nexstimin kehittämän navigoidun teknologia-alustan kliininen tehokkuus kallon ulkopuolisessa aivostimulaatiossa, jolla pyritään muokkaamaan aivojen toiminnallisuutta paikallisesti (neuromodulaatio) liikealueen kuntoutusta varten. Yhtiön strategiana on lisäksi osoittaa saman teknologian kaupallinen potentiaali toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen (pre-surgical mapping, PSM). Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa käyttömahdollisuuksia myös muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös NBT-laitteiston kliinisen merkityksen todistaminen Aivohalvauspotilaiden hoitoon käytettävä Nexstimin NBT-laitteisto on tällä hetkellä kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa. Yhtiöllä on käynnissä Vaiheen III monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on todentaa NBT-laitteistolla annettavan hoidon tehokkuus aivohalvauspotilaiden akuutin vaiheen jälkeisen käden ja käsivarren toiminnallisuuden kuntoutuksessa. Tämän lisäksi Vaiheen III tutkimuksen avulla on tarkoitus hankkia johtavien asiantuntijoiden tuki laitteistolla tehtävälle hoidolle sekä tietoa terveystaloustieteellisen mallin rakentamista varten ennen hoidon korvattavuuden hakemista ja laitteiston kaupallistamista. Nexstim aikoo aluksi keskittyä aivohalvauspotilaiden hoidon markkinoihin Yhdysvalloissa, sillä Yhdysvallat on suurin yksittäinen markkina-alue, jossa korvausjärjestelmä kattaa suuren potilasjoukon. Päästäkseen Yhdysvaltojen markkinoille Yhtiö pyrkii hakemaan FDA:n De Novo 510(k) -hyväksynnän NBT-laitteiston käytölle Yhdysvalloissa. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan etumatkaa mahdollisiin kilpailijoihin ja mahdollistamaan täysimittainen kaupallistaminen seuraavassa strategian vaiheessa. Myöhemmässä kaupallistamisvaiheessa Nexstim aikoo käyttää NBT-laitteiston myynnissä myyntimallia, jossa suurin osa liikevaihdosta syntyy hoitokertakohtaisista korkeakatteisista kertakäyttövälineistä. Myyntimalli on valittu vuotuisten aivohalvaustapausten suuren määrän, sekä niissä esiintyvien käsi ja käsivarren toiminnallisten vammojen yleisyyden vuoksi. Jokainen potilas tarvitsee hoitojakson aikana noin 20 hoitokertakohtaista kertakäyttövälinettä. Laitteistoilla on noin hoitokerran vuotuinen kapasiteetti. Myyntimalli mahdollistaa sen, että asiakkaan alkuinvestointi NBT-laitteistoon voidaan pitää alhaisena, minkä Yhtiö uskoo edistävän NBT-laitteistojen tulevaa myyntiä. NBS-laitteiston esikaupallistaminen Yhtiö lanseerasi aluksi NBS-laitteistonsa diagnostiikkamarkkinoilla toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen todistaakseen navigointiteknologiansa tarkkuuden ja luotettavuuden aivokirurgiassa, jossa nämä tekijät ovat erityisen tärkeitä. Nexstim on saanut NBS-laitteistolleen FDA:n myynti- ja markkinointiluvan ja CE-merkinnän sekä aivojen liikeaivokuoren että aivojen puhealueiden kartoittamiseen. Yhtiö on lanseerannut syyskuussa uuden sukupolven NBS 5 -laitteiston, joka on myynnissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Myyntikohteina ovat tällä hetkellä yliopistot ja opetussairaalat johtavien asiantuntijoiden tuen saavuttamiseksi. Yhtiö valmistelee parhaillaan NBS-laitteiston terveystaloustieteellistä mallia käyttäen hyväkseen äskettäin julkistettuja tutkija-aloitteisten tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat merkittäviä hyötyjä NBS-laitteiston käytöstä kliinisessä potilashoidossa. Terveystaloustieteellisen mallin laatiminen edistää laajempaa myyntiponnistusta, joka on käynnistetty NBS 5 -laitteiston lanseerauksen myötä (katso alla NBS-laitteiston käyttö toiminnallisten aivovasteiden kartoituksessa Terveystaloustieteellinen malli ). Nexstimin uuden sukupolven NBS 5 -laitteisto on päivitetty laitteistoversio, joka ei vaadi erillistä FDA myynti- ja markkinointilupaa tai CE-merkintää, sillä laitteistossa ei ole merkittävää teknologista eroa aiempaan FDA:n hyväksymään NBS 4 -laitteistoversioon verrattuna. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 5

8 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Strategia -jatkuu NBS-laitteiston esikaupallistaminen -jatkuu Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinoilla Nexstim käyttää myyntimallia, jossa pääosa liikevaihdosta kertyy NBS-laitteiston myynnistä. NBS-laitteistolla on korkeampi hinta suhteessa NBT-laitteistoon. NBS-laitteiston tyypillinen kliininen käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Myyntimallin valinta johtuu verrattain alhaisista vuotuisista potilasmääristä, joiden hoidossa laitteiston käytöstä olisi kliinistä hyötyä. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Nexstim Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelle ja että tilikauden tappio ,71 kirjataan voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista siten että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa ja hallituksen jäsenille euroa vuoden ja 2015 varsinaisten yhtiökokousten välisellä ajalla. Kokouspalkkio maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole sijoittajien palveluksessa. Palkkio maksetaan erissä vuosineljänneksen lopussa vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan matkalaskua vastaan kaikille hallituksen jäsenille. Tämän lisäksi yhtiö voi ostaa Ken Charhutilta maksimissaan edestä konsultaatiopalveluja ja Tim Irishilta voidaan ostaa enintään edestä konsultaatiopalveluja ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi korvaus kohtuullista laskua vastaan. Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Johan Christenson varajäsenenään David Bejker, varsinaiseksi jäseneksi Rene Kuijten varajäsenenään Anne Portwich, varsinaiseksi jäseneksi Juha Vapaavuori varajäsenenään Lari Rajantie, varsinaiseksi jäseneksi Pekka Puolakka varajäsenenään Markku Lahdenpää, varsinaiseksi jäseneksi Casper Breum varajäsenenään Johan Kördel, varsinaiseksi jäseneksi Katya Smirnyagina varajäsenenään Jos Peeters, varsinaiseksi jäseneksi Olli Riikkala, varsinaiseksi jäseneksi Ken Charhut ja varsinaiseksi jäseneksi Tim Irish. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Keväällä Nexstim aloitti kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö järjesti toukokuussa kolme suunnattua osakeantia, joista yksi merkittiin ja maksettiin heinäkuussa. Kyseisessä osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen uutta silloista E-osaketta nykyisille osakkeenomistajilleen ja keräsi 67,7 tuhatta euroa kokonaan merkittynä osakepääomana. Yhtiön uutena talousjohtajana aloitti Mikko Karvinen. Yhtiö sai ensimmäisen NBT-laitteiston tilauksen syyskuun aikana suomalaiselta yksityiseltä terapiaklinikalta. Yhtiön tietyt osakkeenomistajat merkitsivät uuden pääomalainan syyskuussa. Pääomalaina merkittiin ja maksettiin Yhtiölle välisenä aikana. Lainamerkinnät olivat yhteensä 1 350,0 tuhatta euroa. Lähipiiriin kuuluvat osakkeenomistajat merkitsivät lainan pääomasta 1 100,0 tuhatta euroa. Uusi pääomalaina 1 350,0 tuhatta euroa käytettiin kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiden merkintään listautumisannin yhteydessä. Nexstim Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa päätettiin vahvistaa tarkastelukaudelta laadittu välitilinpäätös. Todettiin, että hallituksen varajäsenten tehtävä oli päättynyt. Valittiin Olli Riikkala hallituksen varapuheenjohtajaksi. 6 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

9 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta -jatkuu Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin ,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa. Osakepääoman alennukseen käytettiin kertyneiden voittovarojen lisäksi emoyhtiön välitilinpäätöksessä vahvistettua tappiota ,03 euroa. Näin ollen sama erä esitetään yhtiön taseessa kertyneissä voittovaroissa ja tilikauden tulos kokonaisuudessaan kohdassa tilikauden voitto/-tappio. Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti muuttaa yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi ja päätettiin suuntaamattomasta maksuttomasta osakeannista (ns. osakkeen jakaminen tai split), jossa kukin nykyinen osake oikeuttaa 13 uuteen osakkeeseen. Yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja annettavat osakkeet kuuluvat siten ainoaan osakesarjaan. Osakkeenomistajien tekemän yksimielisen päätöksen perusteella yhtiö on laski liikkeeseen uutta osaketta muuntaakseen olemassa olevan pääomalainan pääoman omaksi pääomaksi. Lainan pääoma oli 3 009,3 tuhatta euroa, josta 1 003,1 tuhatta euroa oli luokiteltu pääomalainaksi ja 2 006,2 tuhatta euroa muihin velkoihin taseessa Päätettiin muuttaa yhtiön optio-ohjelmia 2010A, 2011A ja A ja päätettiin optio-oikeuksien antamisesta. Päätettiin lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään enintään uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista ehdoista. Nexstim Oyj julkisti listautumisannin ja jätti hakemuksensa kaksoislistautumisesta Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille. Nexstim Oyj tiedotti listautumisannin onnistuneesta päättymisestä. Merkintöjä kerättiin yhteensä 15,3 miljoonaa euroa ja yhtiö laski liikkeeseen yhteensä uutta osaketta, lopullisen merkintähinnan ollessa 6,35 euroa osakkeelta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kaupankäynti Nexstim Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä. Nexstim tiedotti , että se lisää kroonisen neuropaattisen kivun tuleviin kliinisiin käyttötarkoituksiin yhteistyössä The Walton Centre -keskuksen kanssa. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Nexstimissä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen. Tulevaisuudennäkymät Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBSlaitteistojen (leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 7

10 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Nexstimin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Nexstim Oyj:n hallitus arvioi riskejä kaksi kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat: Yhtiö on aiemmin toiminut tappiollisesti, eikä toiminta välttämättä koskaan käänny voitolliseksi Yhtiö ja sen tuotteet ovat kehitysvaiheessa Yhtiö ei välttämättä kykene toteuttamaan NBT-laitteiston Vaiheen III monikeskustutkimusta arvioidussa aikataulussa tai budjetissa, saattamaan tutkimusta loppuun tai osoittamaan tutkimuksella kliinistä tehokkuutta Yhtiön tuotteille tarvitaan tiettyjä viranomaishyväksyntöjä tai -lupia, kuten FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteistolle, ennen tuotteiden kaupallistamista, ja tällä hetkellä kaikkia tarvittavia hyväksyntöjä tai lupia ei ole myönnetty, eikä ole varmuutta, että tällaisia hyväksyntöjä ja lupia saadaan tai että ne onnistutaan ylläpitämään Yhtiö ei välttämättä onnistu saamaan Yhtiön tuotteilla tehtäville hoidoille korvattavuustunnusta tai arvioitua hoidon korvattavuutta Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ja sairaalat eivät välttämättä ota Yhtiön teknologiaa ja hoitomuotoa käyttöön Yhtiön odottamalla tavalla ja odotetussa laajuudessa Yhtiön liiketoiminta voi hidastua tai keskeytyä toimittajista johtuvista syistä Yhtiö ei välttämättä onnistu pitämään voimassa vaadittuja sertifikaatteja ja hyväksyntöjä Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa riittävässä suojaamisessa Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja Yhtiötä kohtaan voidaan nostaa kanteita immateriaalioikeuksien loukkauksista Yhtiön tuotteille ei ole kehittyneitä markkinoita eivätkä ne välttämättä kehity Yhtiön haluamaan suuntaan ja laajuuteen eivätkä Yhtiön tuotteet ja teknologia välttämättä pysy kilpailukykyisinä Aktivoitujen kehittämismenojen ja aineettomien oikeuksien tulonodotukset saattavat osoittautua odotettuja heikommiksi Konserniyhtiöiden taloudellisen aseman kehittyminen saattaa olla odotettua heikompaa Yhtiö ei välttämättä kykene hyödyntämään kaikkia tappioitaan verotuksessa Raportoitu kannattavuus tai taloudellinen asema voivat muuttua johtuen kirjanpitosääntelyn muutoksista tai mahdollisesta tulevasta päätöksestä ryhtyä noudattamaan kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja Yhtiö voi joutua tuotevastuukanteiden tai muiden kanteiden kohteeksi Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osapuolena oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä Yhden tai useamman asiakkaan, liikekumppanin, toimittajan tai muun vastapuolen taloudelliset vaikeudet tai konkurssi voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiöön Yhtiö on riippuvainen tietojärjestelmistään Yhtiö on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä Yhtiö on riippuvainen kyvystään löytää ja sitouttaa tutkimuskumppaneita Yhtiöllä ei ole merkittävää kokemusta myynnistä, markkinoinnista ja jakelusta Yhtiön on noudatettava liiketoiminnassaan monimutkaista lainsäädäntöä ja sääntelyä, joiden rikkomisella voi olla ankaria seuraamuksia Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole kattava eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta Yhtiön verorasitus saattaa lisääntyä verolakien tai -sääntelyn tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka tulevien verotarkastusten seurauksena Tekes-rahoitusta ei välttämättä ole saatavissa tulevaisuudessa, ja jo saatua rahoitusta voidaan joutua maksamaan takaisin ennenaikaisesti Yhtiö voi kohdata ongelmia velkojensa jälleenrahoituksessa Yhtiö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan huomattavan määrän lisärahoitusta NBT-laitteiston kaupallistamiseen, jos tarvittavat luvat ja hyväksynnät saadaan Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Kasvavat kustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön 8 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

11 Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät -jatkuu Osakkeisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa: Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön hallintoon, ja yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Yhtiön Osakkeille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa, mikä voi johtaa kurssin volatiliteettiin ja likviditeetin puuttumiseen erityisesti First Northissa, ja markkinahinta on altis valuuttakurssien vaihteluille Hallintarekisteröityjen Yhtiön osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan Osakkeenomistajille jaettavien mahdollisten osinkojen määrästä ei ole varmuutta Olennaiset Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit tai myynnit tulevaisuudessa voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa omistusta Osake ja osakkeenomistajat Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma oli ,00 euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI Tilikauden lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim Oyj:n yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti. Nexstim Oyj:n osakkeet on alkaen listattu Helsingin Pörssissä, First North Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First North Swedenissä. Alla olevassa on esittetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North Sweden osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK) yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 6,50 (SEK 59,00), alin EUR 5,95 (SEK 55,00) ja keskikurssi EUR 6,16 (SEK 56,80). Vuoden päätöskurssi oli EUR 6,15 (SEK 58,00). Osakkeita vaihdettiin julkisessa kaupankäynnissä yhteensä kappaletta, mikä vastaa 0,8 prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla osakkeita oli keskimäärin kappaletta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Osakekannan markkina-arvo vuoden päätöskurssilla EUR 6,15 (SEK 58,00) oli EUR tuhatta (SEK tuhatta). Nexstim Oyj:llä oli yhteensä 220 osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisterit (4 kpl). Hallintarekisteröydyn omistuksen osuus oli 55,2 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Nexstimin osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla enintään uuden osakkeen antamisesta listalleottoesitteen mukaisilla ehdoilla. Hallitus päätti muuttaa osakeantiehtoja mukaisesti siten, että osakeannissa annettujen osakkeiden enimmäismäärää nostettiin osakkeeseen. Hallitus hyväksyi osakkeen merkinnät 6,35 euron lopullisella merkintähinnalla (Ruotsin kruunuissa maksavien merkintöjen osalta 58,92 Ruotsin kruunua). Merkinnät oli hyväksytty ehdollisena sille, että merkityt osakkeet maksetaan ehtojen mukaisesti määräaikaan mennessä. Yksi osakeannissa osaketta merkinnyt sijoittaja oli maksanut määräaikaan mennessä vain 800 osaketta. Päätettiin hyväksyä merkintä 800 osakkeen osalta ja hylätä merkintä maksamattomien osakkeen osalta. Osakeannissa merkittiin ja maksettiin yhteensä osaketta, jonka jälkeen jäljellä valtuutuksesta on osaketta. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 9

12 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Osake ja osakkeenomistajat -jatkuu Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan julkisen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden osakeomistus on seuraava. Hallitus: Timothy Irish, 0 kpl, 0,00% Casper Breum, 0 kpl, 0,00% Kenneth Charhut, 0 kpl, 0,00% Johan Christenson, 0 kpl, 0,00% René Kuijten, 0 kpl, 0,00% Olli Riikkala, kpl, 0,31% Ekaterina Smirnyagina, 0 kpl, 0,00% Juha Vapaavuori, 0 kpl, 0,00% Toimitusjohtaja: Janne Huhtala, kpl, 0,04% Johtoryhmä: Henri Hannula, kpl, 0,06% John Hardin, 0 kpl, 0,00% Rainer Harjunpää, 490 kpl, 0,01% Gustaf Järnefelt, kpl, 0,02%, sisältäen lähipiirin omistukset 782 kpl, 0,01% Mikko Karvinen, kpl, 0,07%, sisältäen lähipiirin omistukset kpl, 0,04% Jarmo Laine, kpl, 0,04% Petriina Puolakka, kpl, 0,10%, sisältäen lähipiirin omistukset kpl, 0,03% Tilintarkastajat: Martin Grandell, 0 kpl, 0,00% Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan vuoden lopussa Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. Omistaja Osakkeita Osuus % 1. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta* ,61 2. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ,06 3. Nordea Pankki Suomi Oyj* ,70 4. Clearstream Banking S.A.* ,79 5. Lundbeckfond Invest A/S ,69 6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,48 7. Suomen Teollisuussijoitus Oy ,65 8. OP-Delta-sijoitusrahasto ,21 9. Maijos Oy , Ilmoniemi Risto Juhani , OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto , OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto , Interdomer Oy , United Bankers Securities Oy , Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag , Riikkala Olli , Hiekkanen Kalevi Antero , Karhu Jari Jukka Tapio , Haapaniemi O.Law Oy , Ruohonen Jarmo ,11 *Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat. 10 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

13 Hallitus ja yhtiön johto Hallitus Nexstim Oyj:n hallitukseen vuonna kuuluivat seuraavat jäsenet: Timothy Irish (puheenjohtaja), Casper Breum, Kenneth Charhut, Johan Christenson, René Kuijten, Pekka Puolakka (29.9. asti), Olli Riikkala, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori. Hallitus kokoontui 20 kertaa vuoden aikana. Toimitusjohtaja Nexstim Oyj:n ja konsernin toimitusjohtajana toimi vuonna Janne Huhtala. Johtoryhmä Nexstim konsernin johtoryhmässä toimivat vuoden aikana seuraavat jäsenet: Janne Huhtala (toimitusjohtaja), Henri Hannula (myynti- ja markkinointijohtaja, Eurooppa), John Hardin (johtaja, PSMliiketoiminnan kaupallistaminen), Rainer Harjunpää (johtaja, laadunvarmistus, sääntelyasiat, jälkimarkkinointi ja palvelut), Gustaf Järnefelt (tuotekehitysjohtaja), Mikko Karvinen (talousjohtaja, alkaen 18.8.), Jarmo Laine (lääketieteellinen johtaja), Nick Nichols (johtaja, Nexstim Inc., 3.6. asti) ja Petriina Puolakka (lakiasiainjohtaja). Hallituksen esitys voitonjaosta Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö on alentanut osakepääomaansa kattaakseen tappioita. Näin ollen Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on annettava julkinen haaste velkojilleen vapaan oman pääoman jakamisesta osakkeenomistajille asti. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tilikauden lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,68 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 11

14 NEXSTIM-KONSERNI KONSERNITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Liite LIIKEVAIHTO , ,41 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,02 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,22 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,02 Ulkopuoliset palvelut , Yhteensä , ,24 Henkilöstökulut 4 Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,40 Yhteensä , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Yhteensä , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 LIIKEVOITTO / - TAPPIO , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Muut korko- ja rahoitustuotot ,73 398,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 Yhteensä , ,49 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO , ,16 12 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

15 Tase PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Liite TASE PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7 Kehittämismenot , ,32 Aineettomat oikeudet , ,86 Yhteensä , ,18 Aineelliset hyödykkeet 8 Koneet ja kalusto , ,77 Yhteensä , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Raw materials and consumables , ,69 Yhteensä , ,69 Saamiset Myyntisaamiset , ,20 Siirtosaamiset , ,06 Muut saamiset , ,23 Yhteensä , ,48 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 13

16 Tase -jatkuu Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma , ,72 Osakeanti ,90 Ylikurssirahasto ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,26 86,97 Kertyneet voittovarat , ,16 Tilikauden voitto / -tappio , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat , ,88 Muut korolliset lainat , ,25 Saadut ennakot , ,00 Yhteensä , ,13 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,98 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,86 Yhteensä , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,60 14 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

17 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA s s Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto / -tappio , ,0 Liiketoiminnan rahavirta Suunnitelman mukaiset poistot 377,4 237,7 Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -410,3 52,7 Rahoitustuotot ja kulut 2 645,8 80,2 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,3 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -80,0-84,6 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) 89,8 56,8 Lyhytaikaisen korottoman vieraan pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) 677,1 268,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,5 Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -639,6-80,2 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,7 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -859,7-238,9 Investointien rahavirta (B) -859,7-238,9 Rahoituksen rahavirta Osakeanti , ,3 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 300, ,8 Rahoituksen rahavirta (C) , ,1 Rahavarojen muutos ,7-944,5 Rahavarat tilikauden Alussa 1 010, ,5 Rahavarat tilikauden Lopussa , ,0 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 15

18 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT 1. Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja ne tytäryhtiöt, joista emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia äänivallasta. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset liiketoimet sekä keskinäiset saamiset ja velat. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä Kertyneet voittovarat. Konsernitilinpäätöksen vertailutietojen täydentäminen Tämän konsernitilinpäätöksen vertailulukuina esitetty tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on koottu Yhtiön tilintarkastetusta lakisääteisestä tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta. Tässä konsernitilinpäätöksessä tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu valmistus omaan käyttöön ja liiketoiminnan muut kulut erien osalta verrattuna Yhtiön tilintarkastettuun läkisääteiseen tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liikevoitto / -tappio erään eikä taseeseen verrattuna lakisääteiseen tilinpäätökseen. Lisäksi tämä Konsernitilinpäätös sisältää lakisääteisiä tilinpäätöksiä laajemmat konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Tähän konsernitilinpäätökseen on lisätty täydennyksenä seuraavat liitetiedot: 2. Liikevaihto, 4. Henkilöstökulut Johdon palkkiot, 5. Liiketoiminnan muut kulut, 10. Siirtosaamiset, 13. Pitkäaikainen vieras pääoma korolliset vieraan pääoman erääntyminen, 14. Siirtovelat, 15. Vastuusitoumukset; sekä 18. Optiot Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aktivoidut kehittämismenot poistetaan tasapoistoina 5 vuoden poistosuunnitelmalla. Aktivoidut monikeskustutkimuksessa käytettävät laitteet poistetaan tasapoistoina 3 vuoden poistosuunnitelmalla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot aloitetaan kuussa jolloin hyödyke otettiin käyttöön. Poistoajat ovat: Käyttöomaisuushyödyke Taloudellinen vaikutusaika Poistomenetelmä Patentit 5 Tasapoisto Atk-ohjelma 5 Tasapoisto Kehittämismenot 5 Tasapoisto Monikeskustutkimuslaitteet 3 Tasapoisto Koneet ja kalusto Menojäännöspoisto 25 % 16 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

19 1. Laadintaperiaatteet -jatkuu Pysyvien vastaavien sijoitukset ja rahoitusvälineet on merkitty taseeseen hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (fist-in, first-out). Hankintameno sisältää hankinnan muuttuvat kulut. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset myyntisaamiset ja ostovelat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tuloutusperiaatteet Tuotteiden myynnistä saatavat tulot kirjataan liikevaihdoksi kun tuote on toimitettu. Yli yhden tilikauden pituiset huoltosopimukset on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti sopimusajalle. Jaksotus tehdään tasaerinä sopimuskauden ajalle lukuun ottamatta asennustyön ja koulutuksen osuutta joka tuloutetaan suorituksen yhteydessä. Saadut avustukset tuloutetaan maksuperusteisesti. Kehittämismenot Kehittämismenot jotka eivät täytä aktivoinnille asetettuja vaatimuksia kirjataan vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Useammalla kaudella tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot aktivoidaan taseeseen kehittämismenoina ja poistetaan tasapoistoina 5 vuoden aikana. Verot Varovaisuuden periaatetta noudattaen konserniyhtiöt eivät ole kirjanneet vahvistetuista tappioista ja tilikaudelta vahvistettavasta tappiosta laskennallista verosaamista taseeseen. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2. Liikevaihto NBS/NBT laitteistot , ,03 Muut , ,38 Yhteensä , ,41 Maantieteellinen jakauma Suomi , ,00 Muu Eurooppa* , ,41 USA , ,00 Muut ,66 Yhteensä , ,027,41 * sisältää Venäjän. 3. Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot 7 713, ,02 Saadut avustukset , ,00 Yhteensä , ,02 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 17

20 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT -jatkuu 4. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,20 Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,40 Yhteensä , ,78 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja , ,66 Hallitus , ,67 Yhteensä , ,33 5. Liiketoiminnan muut kulut Monikeskustutkimuksen suorat kustannukset ,44 0,00 Laki- ja konsulttipalvelut , ,44 Matkakulut , ,00 Tuotekehitys , ,00 Markkinointikulut , ,00 Toimitilakulut , ,00 Vapaaehtoiset sosiaalikulut , ,00 Muut , ,95 Yhteensä , ,39 Liiketoiminnan muut kulut sisältävät noin 1 249,0 tuhatta euroa yhtiön osakkeen listaamisen suoria kuluja. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,50 Yhteensä , ,50 6. Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot ,73 398,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 Yhteensä , ,49 18 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) Helsinki, 20.8.2015 klo 8.00 Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2015 Aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta koskeva Vaiheen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot