Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation"

Transkriptio

1 Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM KONSERNI - KONSERNITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT NEXSTIM OYJ - EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT TILINTARKASTUSKERTOMUS 33 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 1

4 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Nexstim-konserni Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Yhtiö keskittyy aluksi NBT-laitteistollaan kuntouttamaan käden ja käsivarren toiminnallisia vammoja, jotka ovat yleisimpiä oireita aivohalvauksen jälkeen. NBTlaitteiston periaatteellista toimivuutta (proof of concept) testattiin alustavissa kliinisissä kokeissa, joissa saavutettiin lupaavia tuloksia liikealueiden kehityksessä kuuden kuukauden seurantajakson ajan navigoinnin tehokkuuden vuoksi. Nexstim aloitti vuoden alkupuolella kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBTlaitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö valmistelee parhaillaan De Novo -esihakemustaan Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolle (Food and Drug Administration, FDA). Jos NBT-laitteisto saa FDA:n myynti- ja markkinointiluvan, Yhtiö voi aloittaa laitteiston kaupallistamisen aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin NBS-laitteisto, jota käytetään aivoleikkauksia edeltävässä diagnostiikassa, on parhaillaan esikaupallistamisvaiheessa. NBS-laitteiston myynti ja markkinointi on ensisijaisesti kohdistunut lähinnä yliopistoihin ja opetussairaaloihin, joissa työskentelee niin kutsuttuja johtavia asiantuntijoita (key opinion leader, KOL), joiden lääketieteellinen erikoisala on neurokirurgia tai radiologia. Nexstim on tähän mennessä myynyt yhteensä noin 120 NBS-laitteistoa, joista Yhtiön arvion mukaan noin 40 on myyty kliiniseen käyttöön ja noin 80 tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Nexstimin liikevaihto on kertynyt NBS-laitteistojen myynnistä, koulutuksesta, huollosta sekä vaihto- ja varaosien myynnistä. Nexstimin laitteistot valmistaa Innokas Medical Oy alihankintana Suomessa. Yhtiön toiminimi on Nexstim Oyj ( Yhtiö ) (ruotsiksi Nexstim Abp ja englanniksi Nexstim Plc). Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi: publikt aktiebolag), johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella Nexstim Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Helsingissä ja Tukholmassa. Nexstimillä on kaksi kokonaan omistettua operatiivista tytäryhtiötä. Nexstim Inc. on perustettu Delawaren osavaltion lakien mukaisesti Yhdysvalloissa vuonna 2008, ja sen päätoimipaikka on Alpharettassa, Georgiassa. Nexstim Germany GmbH on perustettu Saksan lakien mukaisesti vuonna Yhtiöllä ei ole toimitiloja Saksassa. Lisäksi Nexstimillä on yksi täysin omistettu tytäryhtiö, Nexstim Ltd, joka on perustettu Englannin lakien mukaisesti vuonna 2008, mutta jolla ei ole aktiivista liiketoimintaa. Lisäksi Yhtiö omistaa 1,75 % SalWe Oy:n osakkeista. SalWe Oy on strateginen terveyden ja hyvinvoinnin tieto-, teknologia- ja innovaatiokeskus ja perustettu Tekes-tukien jakamiseksi SalWe Oy:n osakkeenomistajien kesken. Nexstimin NBT-laitteisto on kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa eikä Yhtiöllä ole tällä hetkellä merkittävää liikevaihtoa. Yhtiö tuottaa parhaillaan kliinistä tutkimustietoa NBT-laitteistolla toteutettavan terapian tehokkuudesta Vaiheen III monikeskustutkimuksessa. Yhtiö odottaa monikeskustutkimukseen osallistuvien kuntoutuskeskuksien olevan NBT-laitteiston ensimmäisiä käyttäjiä tutkimuksen päätyttyä. 2 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-12/ 12 kk 000s 1-12/ 12 kk 000s Liikevaihto 2 210, ,0 Henkilöstökulut , ,4 Poistot ja arvonalentumiset -377,4-237,7 Muut liiketoiminnan kulut , ,0 Tilikauden tulos , ,9 Tulos per osake (euroa)* -2,37-1,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -2,16-1,51 Liiketoiminnan rahavirta , ,7 Rahat ja pankkisaamiset , ,0 Oma pääoma 8 589, ,1 Omavaraisuusaste (%) 65,29-30,23 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* * Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu tapahtuneilla osakesarjojen yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin. Taloudellinen katsaus Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Toiminnan tulos Liikevaihto Liikevaihto oli 2 210,4 tuhatta euroa (1 871,0), jossa kasvua 18,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui suurimmaksi osaksi NBS-laitteistojen myynnin kasvusta vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön oli 30,4 tuhatta euroa (33,2) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot olivat 134,1 tuhatta euroa (75,1). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat lähinnä Tekesiltä saaduista avustuksista. Materiaalit ja palvelut Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut olivat ,5 tuhatta euroa (-661,0). Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat ,2 tuhatta euroa (-3 043,4). Kasvu johtui lähinnä henkilöstömäärän kasvusta ja yksittäisten henkilöiden palkkatason muutoksista. Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset olivat -377,4 tuhatta euroa (-237,7). Kasvu johtui lähinnä alkuvuonna aktivoitujen Vaiheen III-monikeskustutkimuksen laitekustannusten poistoista. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat ,5 tuhatta euroa (-2 472,0). Koko vuoden kulujen kasvusta 2 096,4 tuhatta euroa johtui Vaiheen III-monikeskustutkimuksen kuluista sekä noin 1 249,0 tuhatta euroa yhtiön osakkeen listaamisen suorista kuluista. Liikevoitto / -tappio Liiketappio oli ,6 tuhatta euroa (-4 434,7). Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli ,8 tuhatta euroa (-80,2). Rahoituskulujen kasvu johtui suurimmaksi osaksi osakkeenomistajilta olevan pääomalainan kirjatuista rahoitusmenosta. Pääomalainan merkintähinta oli 1 003,1 tuhatta euroa ja lainan pääoma 3 009,3 tuhatta euroa. Lainan nimellisarvon alittava osuus, 2 006,2 tuhatta euroa on kirjattu korko- ja muina rahoituskuluina yhtiön tuloslaskelmaan kaudella NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 3

6 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Taloudellinen katsaus -jatkuu , perustuen lainasopimuksen ehtoon, jonka mukaan laina erääntyy maksettavaksi osakkeenomistajille julkisen tarjouksen tapauksessa. Tämän lisäksi rahoituskulujen kasvuun vaikutti yhtiön osakkeen listautumisesta aiheutuneet suorat rahoituskulut 1 050,0 tuhatta euroa. Raportointikauden voitto / -tappio Raportointikauden tappio oli ,4 tuhatta euroa (-4 514,9). Taloudellinen asema Pysyvät vastaavat Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 979,4 tuhatta euroa (497,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 527,0 tuhatta euroa , koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, joiden arvo oli 442,5 tuhatta euroa , koostuvat lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteista. Aineellisten hyödykkeiden kasvu verrattuna tilanteeseen johtui lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteiden aktivoinnista vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaihtuvat vastaavat Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat ,2 tuhatta euroa (2 550,4). Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli 8 589,9 tuhatta euroa (-2 382,1). Oman pääoman kasvu johtui kauden aikana toteutetuista osakeanneista. Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin ,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa emoyhtiön osakepääoma oli 80,0 tuhatta euroa, emoyhtiön oma pääoma yhteensä oli ,6 tuhatta euroa ja pääomalainat olivat 500,0 tuhatta euroa. Näin ollen emoyhtiön oma pääoma ja pääomalainat olivat yhteensä ,6 tuhatta euroa. Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 475,4 tuhatta euroa (4 201,9). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista. Lyhytaikainen vieras pääoma Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 928,3 tuhatta euroa (1 227,6). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista. Rahoitus ja investoinnit Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat ,7 tuhatta euroa (1 010,0). Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella ,2 tuhatta euroa (-3 983,7). Muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon johtui pääasiassa Vaiheen III tutkimuksen kuluista vuoden aikana. Investointien nettorahavirta oli -859,7 tuhatta euroa katsauskaudella (-238,9) Muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon johtui pääasiassa investoinnista Vaiheen III tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli ,6 tuhatta euroa (3 278,1). Osakeanneista tullut rahavirta oli yhteensä ,4 tuhatta euroa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. 4 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

7 Organisaatio ja henkilöstö Nexstimin strategiana on rekrytoida ainoastaan työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan kannalta tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan toiminnoistaan, kuten valmistuksen. Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen: Kliininen osasto; Tutkimus ja kehitys (T&K); Operaatiot, johon kuuluvat myös laatu ja viranomaishyväksyntä -toiminnot; SMyynti- ja markkinointi; ja Hallinto, johon kuuluvat talous- ja laki -tukitoiminnot. Tilinpäätöspäivämääränä Nexstim konsernin palveluksessa oli 31 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n palveluksessa oli vuoden lopussa 23 vakituista työntekijää. Tilikauden aikana Nexstim konserni työllisti keskimäärin 33 vakituista työntekijää (: 33). Strategia Yhtiön strategiana on osoittaa navigoidun TMS-teknologian hyödyllisyys aivohalvauksen jälkeisen liikealueen vamman kuntoutuksessa. Tämä on tarkoitus todentaa näyttämällä Nexstimin kehittämän navigoidun teknologia-alustan kliininen tehokkuus kallon ulkopuolisessa aivostimulaatiossa, jolla pyritään muokkaamaan aivojen toiminnallisuutta paikallisesti (neuromodulaatio) liikealueen kuntoutusta varten. Yhtiön strategiana on lisäksi osoittaa saman teknologian kaupallinen potentiaali toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen (pre-surgical mapping, PSM). Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa käyttömahdollisuuksia myös muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös NBT-laitteiston kliinisen merkityksen todistaminen Aivohalvauspotilaiden hoitoon käytettävä Nexstimin NBT-laitteisto on tällä hetkellä kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa. Yhtiöllä on käynnissä Vaiheen III monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on todentaa NBT-laitteistolla annettavan hoidon tehokkuus aivohalvauspotilaiden akuutin vaiheen jälkeisen käden ja käsivarren toiminnallisuuden kuntoutuksessa. Tämän lisäksi Vaiheen III tutkimuksen avulla on tarkoitus hankkia johtavien asiantuntijoiden tuki laitteistolla tehtävälle hoidolle sekä tietoa terveystaloustieteellisen mallin rakentamista varten ennen hoidon korvattavuuden hakemista ja laitteiston kaupallistamista. Nexstim aikoo aluksi keskittyä aivohalvauspotilaiden hoidon markkinoihin Yhdysvalloissa, sillä Yhdysvallat on suurin yksittäinen markkina-alue, jossa korvausjärjestelmä kattaa suuren potilasjoukon. Päästäkseen Yhdysvaltojen markkinoille Yhtiö pyrkii hakemaan FDA:n De Novo 510(k) -hyväksynnän NBT-laitteiston käytölle Yhdysvalloissa. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan etumatkaa mahdollisiin kilpailijoihin ja mahdollistamaan täysimittainen kaupallistaminen seuraavassa strategian vaiheessa. Myöhemmässä kaupallistamisvaiheessa Nexstim aikoo käyttää NBT-laitteiston myynnissä myyntimallia, jossa suurin osa liikevaihdosta syntyy hoitokertakohtaisista korkeakatteisista kertakäyttövälineistä. Myyntimalli on valittu vuotuisten aivohalvaustapausten suuren määrän, sekä niissä esiintyvien käsi ja käsivarren toiminnallisten vammojen yleisyyden vuoksi. Jokainen potilas tarvitsee hoitojakson aikana noin 20 hoitokertakohtaista kertakäyttövälinettä. Laitteistoilla on noin hoitokerran vuotuinen kapasiteetti. Myyntimalli mahdollistaa sen, että asiakkaan alkuinvestointi NBT-laitteistoon voidaan pitää alhaisena, minkä Yhtiö uskoo edistävän NBT-laitteistojen tulevaa myyntiä. NBS-laitteiston esikaupallistaminen Yhtiö lanseerasi aluksi NBS-laitteistonsa diagnostiikkamarkkinoilla toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen todistaakseen navigointiteknologiansa tarkkuuden ja luotettavuuden aivokirurgiassa, jossa nämä tekijät ovat erityisen tärkeitä. Nexstim on saanut NBS-laitteistolleen FDA:n myynti- ja markkinointiluvan ja CE-merkinnän sekä aivojen liikeaivokuoren että aivojen puhealueiden kartoittamiseen. Yhtiö on lanseerannut syyskuussa uuden sukupolven NBS 5 -laitteiston, joka on myynnissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Myyntikohteina ovat tällä hetkellä yliopistot ja opetussairaalat johtavien asiantuntijoiden tuen saavuttamiseksi. Yhtiö valmistelee parhaillaan NBS-laitteiston terveystaloustieteellistä mallia käyttäen hyväkseen äskettäin julkistettuja tutkija-aloitteisten tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat merkittäviä hyötyjä NBS-laitteiston käytöstä kliinisessä potilashoidossa. Terveystaloustieteellisen mallin laatiminen edistää laajempaa myyntiponnistusta, joka on käynnistetty NBS 5 -laitteiston lanseerauksen myötä (katso alla NBS-laitteiston käyttö toiminnallisten aivovasteiden kartoituksessa Terveystaloustieteellinen malli ). Nexstimin uuden sukupolven NBS 5 -laitteisto on päivitetty laitteistoversio, joka ei vaadi erillistä FDA myynti- ja markkinointilupaa tai CE-merkintää, sillä laitteistossa ei ole merkittävää teknologista eroa aiempaan FDA:n hyväksymään NBS 4 -laitteistoversioon verrattuna. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 5

8 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Strategia -jatkuu NBS-laitteiston esikaupallistaminen -jatkuu Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinoilla Nexstim käyttää myyntimallia, jossa pääosa liikevaihdosta kertyy NBS-laitteiston myynnistä. NBS-laitteistolla on korkeampi hinta suhteessa NBT-laitteistoon. NBS-laitteiston tyypillinen kliininen käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Myyntimallin valinta johtuu verrattain alhaisista vuotuisista potilasmääristä, joiden hoidossa laitteiston käytöstä olisi kliinistä hyötyä. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Nexstim Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelle ja että tilikauden tappio ,71 kirjataan voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista siten että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa ja hallituksen jäsenille euroa vuoden ja 2015 varsinaisten yhtiökokousten välisellä ajalla. Kokouspalkkio maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole sijoittajien palveluksessa. Palkkio maksetaan erissä vuosineljänneksen lopussa vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan matkalaskua vastaan kaikille hallituksen jäsenille. Tämän lisäksi yhtiö voi ostaa Ken Charhutilta maksimissaan edestä konsultaatiopalveluja ja Tim Irishilta voidaan ostaa enintään edestä konsultaatiopalveluja ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi korvaus kohtuullista laskua vastaan. Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Johan Christenson varajäsenenään David Bejker, varsinaiseksi jäseneksi Rene Kuijten varajäsenenään Anne Portwich, varsinaiseksi jäseneksi Juha Vapaavuori varajäsenenään Lari Rajantie, varsinaiseksi jäseneksi Pekka Puolakka varajäsenenään Markku Lahdenpää, varsinaiseksi jäseneksi Casper Breum varajäsenenään Johan Kördel, varsinaiseksi jäseneksi Katya Smirnyagina varajäsenenään Jos Peeters, varsinaiseksi jäseneksi Olli Riikkala, varsinaiseksi jäseneksi Ken Charhut ja varsinaiseksi jäseneksi Tim Irish. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Keväällä Nexstim aloitti kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö järjesti toukokuussa kolme suunnattua osakeantia, joista yksi merkittiin ja maksettiin heinäkuussa. Kyseisessä osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen uutta silloista E-osaketta nykyisille osakkeenomistajilleen ja keräsi 67,7 tuhatta euroa kokonaan merkittynä osakepääomana. Yhtiön uutena talousjohtajana aloitti Mikko Karvinen. Yhtiö sai ensimmäisen NBT-laitteiston tilauksen syyskuun aikana suomalaiselta yksityiseltä terapiaklinikalta. Yhtiön tietyt osakkeenomistajat merkitsivät uuden pääomalainan syyskuussa. Pääomalaina merkittiin ja maksettiin Yhtiölle välisenä aikana. Lainamerkinnät olivat yhteensä 1 350,0 tuhatta euroa. Lähipiiriin kuuluvat osakkeenomistajat merkitsivät lainan pääomasta 1 100,0 tuhatta euroa. Uusi pääomalaina 1 350,0 tuhatta euroa käytettiin kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiden merkintään listautumisannin yhteydessä. Nexstim Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa päätettiin vahvistaa tarkastelukaudelta laadittu välitilinpäätös. Todettiin, että hallituksen varajäsenten tehtävä oli päättynyt. Valittiin Olli Riikkala hallituksen varapuheenjohtajaksi. 6 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

9 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta -jatkuu Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin ,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa. Osakepääoman alennukseen käytettiin kertyneiden voittovarojen lisäksi emoyhtiön välitilinpäätöksessä vahvistettua tappiota ,03 euroa. Näin ollen sama erä esitetään yhtiön taseessa kertyneissä voittovaroissa ja tilikauden tulos kokonaisuudessaan kohdassa tilikauden voitto/-tappio. Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti muuttaa yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi ja päätettiin suuntaamattomasta maksuttomasta osakeannista (ns. osakkeen jakaminen tai split), jossa kukin nykyinen osake oikeuttaa 13 uuteen osakkeeseen. Yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja annettavat osakkeet kuuluvat siten ainoaan osakesarjaan. Osakkeenomistajien tekemän yksimielisen päätöksen perusteella yhtiö on laski liikkeeseen uutta osaketta muuntaakseen olemassa olevan pääomalainan pääoman omaksi pääomaksi. Lainan pääoma oli 3 009,3 tuhatta euroa, josta 1 003,1 tuhatta euroa oli luokiteltu pääomalainaksi ja 2 006,2 tuhatta euroa muihin velkoihin taseessa Päätettiin muuttaa yhtiön optio-ohjelmia 2010A, 2011A ja A ja päätettiin optio-oikeuksien antamisesta. Päätettiin lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään enintään uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista ehdoista. Nexstim Oyj julkisti listautumisannin ja jätti hakemuksensa kaksoislistautumisesta Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille. Nexstim Oyj tiedotti listautumisannin onnistuneesta päättymisestä. Merkintöjä kerättiin yhteensä 15,3 miljoonaa euroa ja yhtiö laski liikkeeseen yhteensä uutta osaketta, lopullisen merkintähinnan ollessa 6,35 euroa osakkeelta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kaupankäynti Nexstim Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä. Nexstim tiedotti , että se lisää kroonisen neuropaattisen kivun tuleviin kliinisiin käyttötarkoituksiin yhteistyössä The Walton Centre -keskuksen kanssa. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Nexstimissä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen. Tulevaisuudennäkymät Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBSlaitteistojen (leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 7

10 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Nexstimin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Nexstim Oyj:n hallitus arvioi riskejä kaksi kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat: Yhtiö on aiemmin toiminut tappiollisesti, eikä toiminta välttämättä koskaan käänny voitolliseksi Yhtiö ja sen tuotteet ovat kehitysvaiheessa Yhtiö ei välttämättä kykene toteuttamaan NBT-laitteiston Vaiheen III monikeskustutkimusta arvioidussa aikataulussa tai budjetissa, saattamaan tutkimusta loppuun tai osoittamaan tutkimuksella kliinistä tehokkuutta Yhtiön tuotteille tarvitaan tiettyjä viranomaishyväksyntöjä tai -lupia, kuten FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteistolle, ennen tuotteiden kaupallistamista, ja tällä hetkellä kaikkia tarvittavia hyväksyntöjä tai lupia ei ole myönnetty, eikä ole varmuutta, että tällaisia hyväksyntöjä ja lupia saadaan tai että ne onnistutaan ylläpitämään Yhtiö ei välttämättä onnistu saamaan Yhtiön tuotteilla tehtäville hoidoille korvattavuustunnusta tai arvioitua hoidon korvattavuutta Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ja sairaalat eivät välttämättä ota Yhtiön teknologiaa ja hoitomuotoa käyttöön Yhtiön odottamalla tavalla ja odotetussa laajuudessa Yhtiön liiketoiminta voi hidastua tai keskeytyä toimittajista johtuvista syistä Yhtiö ei välttämättä onnistu pitämään voimassa vaadittuja sertifikaatteja ja hyväksyntöjä Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa riittävässä suojaamisessa Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja Yhtiötä kohtaan voidaan nostaa kanteita immateriaalioikeuksien loukkauksista Yhtiön tuotteille ei ole kehittyneitä markkinoita eivätkä ne välttämättä kehity Yhtiön haluamaan suuntaan ja laajuuteen eivätkä Yhtiön tuotteet ja teknologia välttämättä pysy kilpailukykyisinä Aktivoitujen kehittämismenojen ja aineettomien oikeuksien tulonodotukset saattavat osoittautua odotettuja heikommiksi Konserniyhtiöiden taloudellisen aseman kehittyminen saattaa olla odotettua heikompaa Yhtiö ei välttämättä kykene hyödyntämään kaikkia tappioitaan verotuksessa Raportoitu kannattavuus tai taloudellinen asema voivat muuttua johtuen kirjanpitosääntelyn muutoksista tai mahdollisesta tulevasta päätöksestä ryhtyä noudattamaan kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja Yhtiö voi joutua tuotevastuukanteiden tai muiden kanteiden kohteeksi Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osapuolena oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä Yhden tai useamman asiakkaan, liikekumppanin, toimittajan tai muun vastapuolen taloudelliset vaikeudet tai konkurssi voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiöön Yhtiö on riippuvainen tietojärjestelmistään Yhtiö on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä Yhtiö on riippuvainen kyvystään löytää ja sitouttaa tutkimuskumppaneita Yhtiöllä ei ole merkittävää kokemusta myynnistä, markkinoinnista ja jakelusta Yhtiön on noudatettava liiketoiminnassaan monimutkaista lainsäädäntöä ja sääntelyä, joiden rikkomisella voi olla ankaria seuraamuksia Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole kattava eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta Yhtiön verorasitus saattaa lisääntyä verolakien tai -sääntelyn tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka tulevien verotarkastusten seurauksena Tekes-rahoitusta ei välttämättä ole saatavissa tulevaisuudessa, ja jo saatua rahoitusta voidaan joutua maksamaan takaisin ennenaikaisesti Yhtiö voi kohdata ongelmia velkojensa jälleenrahoituksessa Yhtiö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan huomattavan määrän lisärahoitusta NBT-laitteiston kaupallistamiseen, jos tarvittavat luvat ja hyväksynnät saadaan Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Kasvavat kustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön 8 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

11 Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät -jatkuu Osakkeisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa: Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön hallintoon, ja yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Yhtiön Osakkeille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa, mikä voi johtaa kurssin volatiliteettiin ja likviditeetin puuttumiseen erityisesti First Northissa, ja markkinahinta on altis valuuttakurssien vaihteluille Hallintarekisteröityjen Yhtiön osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan Osakkeenomistajille jaettavien mahdollisten osinkojen määrästä ei ole varmuutta Olennaiset Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit tai myynnit tulevaisuudessa voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa omistusta Osake ja osakkeenomistajat Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma oli ,00 euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI Tilikauden lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim Oyj:n yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti. Nexstim Oyj:n osakkeet on alkaen listattu Helsingin Pörssissä, First North Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First North Swedenissä. Alla olevassa on esittetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North Sweden osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK) yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 6,50 (SEK 59,00), alin EUR 5,95 (SEK 55,00) ja keskikurssi EUR 6,16 (SEK 56,80). Vuoden päätöskurssi oli EUR 6,15 (SEK 58,00). Osakkeita vaihdettiin julkisessa kaupankäynnissä yhteensä kappaletta, mikä vastaa 0,8 prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla osakkeita oli keskimäärin kappaletta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Osakekannan markkina-arvo vuoden päätöskurssilla EUR 6,15 (SEK 58,00) oli EUR tuhatta (SEK tuhatta). Nexstim Oyj:llä oli yhteensä 220 osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisterit (4 kpl). Hallintarekisteröydyn omistuksen osuus oli 55,2 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Nexstimin osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla enintään uuden osakkeen antamisesta listalleottoesitteen mukaisilla ehdoilla. Hallitus päätti muuttaa osakeantiehtoja mukaisesti siten, että osakeannissa annettujen osakkeiden enimmäismäärää nostettiin osakkeeseen. Hallitus hyväksyi osakkeen merkinnät 6,35 euron lopullisella merkintähinnalla (Ruotsin kruunuissa maksavien merkintöjen osalta 58,92 Ruotsin kruunua). Merkinnät oli hyväksytty ehdollisena sille, että merkityt osakkeet maksetaan ehtojen mukaisesti määräaikaan mennessä. Yksi osakeannissa osaketta merkinnyt sijoittaja oli maksanut määräaikaan mennessä vain 800 osaketta. Päätettiin hyväksyä merkintä 800 osakkeen osalta ja hylätä merkintä maksamattomien osakkeen osalta. Osakeannissa merkittiin ja maksettiin yhteensä osaketta, jonka jälkeen jäljellä valtuutuksesta on osaketta. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 9

12 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Osake ja osakkeenomistajat -jatkuu Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan julkisen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden osakeomistus on seuraava. Hallitus: Timothy Irish, 0 kpl, 0,00% Casper Breum, 0 kpl, 0,00% Kenneth Charhut, 0 kpl, 0,00% Johan Christenson, 0 kpl, 0,00% René Kuijten, 0 kpl, 0,00% Olli Riikkala, kpl, 0,31% Ekaterina Smirnyagina, 0 kpl, 0,00% Juha Vapaavuori, 0 kpl, 0,00% Toimitusjohtaja: Janne Huhtala, kpl, 0,04% Johtoryhmä: Henri Hannula, kpl, 0,06% John Hardin, 0 kpl, 0,00% Rainer Harjunpää, 490 kpl, 0,01% Gustaf Järnefelt, kpl, 0,02%, sisältäen lähipiirin omistukset 782 kpl, 0,01% Mikko Karvinen, kpl, 0,07%, sisältäen lähipiirin omistukset kpl, 0,04% Jarmo Laine, kpl, 0,04% Petriina Puolakka, kpl, 0,10%, sisältäen lähipiirin omistukset kpl, 0,03% Tilintarkastajat: Martin Grandell, 0 kpl, 0,00% Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan vuoden lopussa Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. Omistaja Osakkeita Osuus % 1. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta* ,61 2. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ,06 3. Nordea Pankki Suomi Oyj* ,70 4. Clearstream Banking S.A.* ,79 5. Lundbeckfond Invest A/S ,69 6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,48 7. Suomen Teollisuussijoitus Oy ,65 8. OP-Delta-sijoitusrahasto ,21 9. Maijos Oy , Ilmoniemi Risto Juhani , OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto , OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto , Interdomer Oy , United Bankers Securities Oy , Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag , Riikkala Olli , Hiekkanen Kalevi Antero , Karhu Jari Jukka Tapio , Haapaniemi O.Law Oy , Ruohonen Jarmo ,11 *Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat. 10 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

13 Hallitus ja yhtiön johto Hallitus Nexstim Oyj:n hallitukseen vuonna kuuluivat seuraavat jäsenet: Timothy Irish (puheenjohtaja), Casper Breum, Kenneth Charhut, Johan Christenson, René Kuijten, Pekka Puolakka (29.9. asti), Olli Riikkala, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori. Hallitus kokoontui 20 kertaa vuoden aikana. Toimitusjohtaja Nexstim Oyj:n ja konsernin toimitusjohtajana toimi vuonna Janne Huhtala. Johtoryhmä Nexstim konsernin johtoryhmässä toimivat vuoden aikana seuraavat jäsenet: Janne Huhtala (toimitusjohtaja), Henri Hannula (myynti- ja markkinointijohtaja, Eurooppa), John Hardin (johtaja, PSMliiketoiminnan kaupallistaminen), Rainer Harjunpää (johtaja, laadunvarmistus, sääntelyasiat, jälkimarkkinointi ja palvelut), Gustaf Järnefelt (tuotekehitysjohtaja), Mikko Karvinen (talousjohtaja, alkaen 18.8.), Jarmo Laine (lääketieteellinen johtaja), Nick Nichols (johtaja, Nexstim Inc., 3.6. asti) ja Petriina Puolakka (lakiasiainjohtaja). Hallituksen esitys voitonjaosta Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö on alentanut osakepääomaansa kattaakseen tappioita. Näin ollen Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on annettava julkinen haaste velkojilleen vapaan oman pääoman jakamisesta osakkeenomistajille asti. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tilikauden lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,68 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 11

14 NEXSTIM-KONSERNI KONSERNITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Liite LIIKEVAIHTO , ,41 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,02 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,22 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,02 Ulkopuoliset palvelut , Yhteensä , ,24 Henkilöstökulut 4 Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,40 Yhteensä , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Yhteensä , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 LIIKEVOITTO / - TAPPIO , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Muut korko- ja rahoitustuotot ,73 398,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 Yhteensä , ,49 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO , ,16 12 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

15 Tase PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Liite TASE PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7 Kehittämismenot , ,32 Aineettomat oikeudet , ,86 Yhteensä , ,18 Aineelliset hyödykkeet 8 Koneet ja kalusto , ,77 Yhteensä , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Raw materials and consumables , ,69 Yhteensä , ,69 Saamiset Myyntisaamiset , ,20 Siirtosaamiset , ,06 Muut saamiset , ,23 Yhteensä , ,48 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 13

16 Tase -jatkuu Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma , ,72 Osakeanti ,90 Ylikurssirahasto ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,26 86,97 Kertyneet voittovarat , ,16 Tilikauden voitto / -tappio , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat , ,88 Muut korolliset lainat , ,25 Saadut ennakot , ,00 Yhteensä , ,13 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,98 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,86 Yhteensä , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,60 14 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

17 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA s s Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto / -tappio , ,0 Liiketoiminnan rahavirta Suunnitelman mukaiset poistot 377,4 237,7 Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -410,3 52,7 Rahoitustuotot ja kulut 2 645,8 80,2 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,3 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -80,0-84,6 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) 89,8 56,8 Lyhytaikaisen korottoman vieraan pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) 677,1 268,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,5 Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -639,6-80,2 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,7 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -859,7-238,9 Investointien rahavirta (B) -859,7-238,9 Rahoituksen rahavirta Osakeanti , ,3 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 300, ,8 Rahoituksen rahavirta (C) , ,1 Rahavarojen muutos ,7-944,5 Rahavarat tilikauden Alussa 1 010, ,5 Rahavarat tilikauden Lopussa , ,0 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 15

18 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT 1. Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja ne tytäryhtiöt, joista emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia äänivallasta. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset liiketoimet sekä keskinäiset saamiset ja velat. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä Kertyneet voittovarat. Konsernitilinpäätöksen vertailutietojen täydentäminen Tämän konsernitilinpäätöksen vertailulukuina esitetty tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on koottu Yhtiön tilintarkastetusta lakisääteisestä tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta. Tässä konsernitilinpäätöksessä tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu valmistus omaan käyttöön ja liiketoiminnan muut kulut erien osalta verrattuna Yhtiön tilintarkastettuun läkisääteiseen tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liikevoitto / -tappio erään eikä taseeseen verrattuna lakisääteiseen tilinpäätökseen. Lisäksi tämä Konsernitilinpäätös sisältää lakisääteisiä tilinpäätöksiä laajemmat konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Tähän konsernitilinpäätökseen on lisätty täydennyksenä seuraavat liitetiedot: 2. Liikevaihto, 4. Henkilöstökulut Johdon palkkiot, 5. Liiketoiminnan muut kulut, 10. Siirtosaamiset, 13. Pitkäaikainen vieras pääoma korolliset vieraan pääoman erääntyminen, 14. Siirtovelat, 15. Vastuusitoumukset; sekä 18. Optiot Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aktivoidut kehittämismenot poistetaan tasapoistoina 5 vuoden poistosuunnitelmalla. Aktivoidut monikeskustutkimuksessa käytettävät laitteet poistetaan tasapoistoina 3 vuoden poistosuunnitelmalla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot aloitetaan kuussa jolloin hyödyke otettiin käyttöön. Poistoajat ovat: Käyttöomaisuushyödyke Taloudellinen vaikutusaika Poistomenetelmä Patentit 5 Tasapoisto Atk-ohjelma 5 Tasapoisto Kehittämismenot 5 Tasapoisto Monikeskustutkimuslaitteet 3 Tasapoisto Koneet ja kalusto Menojäännöspoisto 25 % 16 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

19 1. Laadintaperiaatteet -jatkuu Pysyvien vastaavien sijoitukset ja rahoitusvälineet on merkitty taseeseen hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (fist-in, first-out). Hankintameno sisältää hankinnan muuttuvat kulut. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset myyntisaamiset ja ostovelat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tuloutusperiaatteet Tuotteiden myynnistä saatavat tulot kirjataan liikevaihdoksi kun tuote on toimitettu. Yli yhden tilikauden pituiset huoltosopimukset on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti sopimusajalle. Jaksotus tehdään tasaerinä sopimuskauden ajalle lukuun ottamatta asennustyön ja koulutuksen osuutta joka tuloutetaan suorituksen yhteydessä. Saadut avustukset tuloutetaan maksuperusteisesti. Kehittämismenot Kehittämismenot jotka eivät täytä aktivoinnille asetettuja vaatimuksia kirjataan vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Useammalla kaudella tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot aktivoidaan taseeseen kehittämismenoina ja poistetaan tasapoistoina 5 vuoden aikana. Verot Varovaisuuden periaatetta noudattaen konserniyhtiöt eivät ole kirjanneet vahvistetuista tappioista ja tilikaudelta vahvistettavasta tappiosta laskennallista verosaamista taseeseen. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2. Liikevaihto NBS/NBT laitteistot , ,03 Muut , ,38 Yhteensä , ,41 Maantieteellinen jakauma Suomi , ,00 Muu Eurooppa* , ,41 USA , ,00 Muut ,66 Yhteensä , ,027,41 * sisältää Venäjän. 3. Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot 7 713, ,02 Saadut avustukset , ,00 Yhteensä , ,02 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 17

20 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT -jatkuu 4. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,20 Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,40 Yhteensä , ,78 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja , ,66 Hallitus , ,67 Yhteensä , ,33 5. Liiketoiminnan muut kulut Monikeskustutkimuksen suorat kustannukset ,44 0,00 Laki- ja konsulttipalvelut , ,44 Matkakulut , ,00 Tuotekehitys , ,00 Markkinointikulut , ,00 Toimitilakulut , ,00 Vapaaehtoiset sosiaalikulut , ,00 Muut , ,95 Yhteensä , ,39 Liiketoiminnan muut kulut sisältävät noin 1 249,0 tuhatta euroa yhtiön osakkeen listaamisen suoria kuluja. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,50 Yhteensä , ,50 6. Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot ,73 398,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 Yhteensä , ,49 18 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) Helsinki, 20.8.2015 klo 8.00 Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2015 Aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta koskeva Vaiheen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nexstim Oyj (Nexstim) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Yhtiötiedote, Helsinki, 31. maaliskuuta 2016, klo 14.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot