Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation"

Transkriptio

1 Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM KONSERNI - KONSERNITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT NEXSTIM OYJ - EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT TILINTARKASTUSKERTOMUS 33 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 1

4 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Nexstim-konserni Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Yhtiö keskittyy aluksi NBT-laitteistollaan kuntouttamaan käden ja käsivarren toiminnallisia vammoja, jotka ovat yleisimpiä oireita aivohalvauksen jälkeen. NBTlaitteiston periaatteellista toimivuutta (proof of concept) testattiin alustavissa kliinisissä kokeissa, joissa saavutettiin lupaavia tuloksia liikealueiden kehityksessä kuuden kuukauden seurantajakson ajan navigoinnin tehokkuuden vuoksi. Nexstim aloitti vuoden alkupuolella kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBTlaitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö valmistelee parhaillaan De Novo -esihakemustaan Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolle (Food and Drug Administration, FDA). Jos NBT-laitteisto saa FDA:n myynti- ja markkinointiluvan, Yhtiö voi aloittaa laitteiston kaupallistamisen aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin NBS-laitteisto, jota käytetään aivoleikkauksia edeltävässä diagnostiikassa, on parhaillaan esikaupallistamisvaiheessa. NBS-laitteiston myynti ja markkinointi on ensisijaisesti kohdistunut lähinnä yliopistoihin ja opetussairaaloihin, joissa työskentelee niin kutsuttuja johtavia asiantuntijoita (key opinion leader, KOL), joiden lääketieteellinen erikoisala on neurokirurgia tai radiologia. Nexstim on tähän mennessä myynyt yhteensä noin 120 NBS-laitteistoa, joista Yhtiön arvion mukaan noin 40 on myyty kliiniseen käyttöön ja noin 80 tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Nexstimin liikevaihto on kertynyt NBS-laitteistojen myynnistä, koulutuksesta, huollosta sekä vaihto- ja varaosien myynnistä. Nexstimin laitteistot valmistaa Innokas Medical Oy alihankintana Suomessa. Yhtiön toiminimi on Nexstim Oyj ( Yhtiö ) (ruotsiksi Nexstim Abp ja englanniksi Nexstim Plc). Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi: publikt aktiebolag), johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella Nexstim Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Helsingissä ja Tukholmassa. Nexstimillä on kaksi kokonaan omistettua operatiivista tytäryhtiötä. Nexstim Inc. on perustettu Delawaren osavaltion lakien mukaisesti Yhdysvalloissa vuonna 2008, ja sen päätoimipaikka on Alpharettassa, Georgiassa. Nexstim Germany GmbH on perustettu Saksan lakien mukaisesti vuonna Yhtiöllä ei ole toimitiloja Saksassa. Lisäksi Nexstimillä on yksi täysin omistettu tytäryhtiö, Nexstim Ltd, joka on perustettu Englannin lakien mukaisesti vuonna 2008, mutta jolla ei ole aktiivista liiketoimintaa. Lisäksi Yhtiö omistaa 1,75 % SalWe Oy:n osakkeista. SalWe Oy on strateginen terveyden ja hyvinvoinnin tieto-, teknologia- ja innovaatiokeskus ja perustettu Tekes-tukien jakamiseksi SalWe Oy:n osakkeenomistajien kesken. Nexstimin NBT-laitteisto on kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa eikä Yhtiöllä ole tällä hetkellä merkittävää liikevaihtoa. Yhtiö tuottaa parhaillaan kliinistä tutkimustietoa NBT-laitteistolla toteutettavan terapian tehokkuudesta Vaiheen III monikeskustutkimuksessa. Yhtiö odottaa monikeskustutkimukseen osallistuvien kuntoutuskeskuksien olevan NBT-laitteiston ensimmäisiä käyttäjiä tutkimuksen päätyttyä. 2 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-12/ 12 kk 000s 1-12/ 12 kk 000s Liikevaihto 2 210, ,0 Henkilöstökulut , ,4 Poistot ja arvonalentumiset -377,4-237,7 Muut liiketoiminnan kulut , ,0 Tilikauden tulos , ,9 Tulos per osake (euroa)* -2,37-1,63 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -2,16-1,51 Liiketoiminnan rahavirta , ,7 Rahat ja pankkisaamiset , ,0 Oma pääoma 8 589, ,1 Omavaraisuusaste (%) 65,29-30,23 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* * Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu tapahtuneilla osakesarjojen yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin. Taloudellinen katsaus Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Toiminnan tulos Liikevaihto Liikevaihto oli 2 210,4 tuhatta euroa (1 871,0), jossa kasvua 18,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui suurimmaksi osaksi NBS-laitteistojen myynnin kasvusta vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön oli 30,4 tuhatta euroa (33,2) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot olivat 134,1 tuhatta euroa (75,1). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat lähinnä Tekesiltä saaduista avustuksista. Materiaalit ja palvelut Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut olivat ,5 tuhatta euroa (-661,0). Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat ,2 tuhatta euroa (-3 043,4). Kasvu johtui lähinnä henkilöstömäärän kasvusta ja yksittäisten henkilöiden palkkatason muutoksista. Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset olivat -377,4 tuhatta euroa (-237,7). Kasvu johtui lähinnä alkuvuonna aktivoitujen Vaiheen III-monikeskustutkimuksen laitekustannusten poistoista. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat ,5 tuhatta euroa (-2 472,0). Koko vuoden kulujen kasvusta 2 096,4 tuhatta euroa johtui Vaiheen III-monikeskustutkimuksen kuluista sekä noin 1 249,0 tuhatta euroa yhtiön osakkeen listaamisen suorista kuluista. Liikevoitto / -tappio Liiketappio oli ,6 tuhatta euroa (-4 434,7). Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli ,8 tuhatta euroa (-80,2). Rahoituskulujen kasvu johtui suurimmaksi osaksi osakkeenomistajilta olevan pääomalainan kirjatuista rahoitusmenosta. Pääomalainan merkintähinta oli 1 003,1 tuhatta euroa ja lainan pääoma 3 009,3 tuhatta euroa. Lainan nimellisarvon alittava osuus, 2 006,2 tuhatta euroa on kirjattu korko- ja muina rahoituskuluina yhtiön tuloslaskelmaan kaudella NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 3

6 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Taloudellinen katsaus -jatkuu , perustuen lainasopimuksen ehtoon, jonka mukaan laina erääntyy maksettavaksi osakkeenomistajille julkisen tarjouksen tapauksessa. Tämän lisäksi rahoituskulujen kasvuun vaikutti yhtiön osakkeen listautumisesta aiheutuneet suorat rahoituskulut 1 050,0 tuhatta euroa. Raportointikauden voitto / -tappio Raportointikauden tappio oli ,4 tuhatta euroa (-4 514,9). Taloudellinen asema Pysyvät vastaavat Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 979,4 tuhatta euroa (497,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 527,0 tuhatta euroa , koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, joiden arvo oli 442,5 tuhatta euroa , koostuvat lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteista. Aineellisten hyödykkeiden kasvu verrattuna tilanteeseen johtui lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteiden aktivoinnista vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaihtuvat vastaavat Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat ,2 tuhatta euroa (2 550,4). Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli 8 589,9 tuhatta euroa (-2 382,1). Oman pääoman kasvu johtui kauden aikana toteutetuista osakeanneista. Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin ,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa emoyhtiön osakepääoma oli 80,0 tuhatta euroa, emoyhtiön oma pääoma yhteensä oli ,6 tuhatta euroa ja pääomalainat olivat 500,0 tuhatta euroa. Näin ollen emoyhtiön oma pääoma ja pääomalainat olivat yhteensä ,6 tuhatta euroa. Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 475,4 tuhatta euroa (4 201,9). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista. Lyhytaikainen vieras pääoma Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 928,3 tuhatta euroa (1 227,6). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista. Rahoitus ja investoinnit Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat ,7 tuhatta euroa (1 010,0). Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella ,2 tuhatta euroa (-3 983,7). Muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon johtui pääasiassa Vaiheen III tutkimuksen kuluista vuoden aikana. Investointien nettorahavirta oli -859,7 tuhatta euroa katsauskaudella (-238,9) Muutos edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon johtui pääasiassa investoinnista Vaiheen III tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli ,6 tuhatta euroa (3 278,1). Osakeanneista tullut rahavirta oli yhteensä ,4 tuhatta euroa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. 4 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

7 Organisaatio ja henkilöstö Nexstimin strategiana on rekrytoida ainoastaan työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan kannalta tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan toiminnoistaan, kuten valmistuksen. Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen: Kliininen osasto; Tutkimus ja kehitys (T&K); Operaatiot, johon kuuluvat myös laatu ja viranomaishyväksyntä -toiminnot; SMyynti- ja markkinointi; ja Hallinto, johon kuuluvat talous- ja laki -tukitoiminnot. Tilinpäätöspäivämääränä Nexstim konsernin palveluksessa oli 31 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n palveluksessa oli vuoden lopussa 23 vakituista työntekijää. Tilikauden aikana Nexstim konserni työllisti keskimäärin 33 vakituista työntekijää (: 33). Strategia Yhtiön strategiana on osoittaa navigoidun TMS-teknologian hyödyllisyys aivohalvauksen jälkeisen liikealueen vamman kuntoutuksessa. Tämä on tarkoitus todentaa näyttämällä Nexstimin kehittämän navigoidun teknologia-alustan kliininen tehokkuus kallon ulkopuolisessa aivostimulaatiossa, jolla pyritään muokkaamaan aivojen toiminnallisuutta paikallisesti (neuromodulaatio) liikealueen kuntoutusta varten. Yhtiön strategiana on lisäksi osoittaa saman teknologian kaupallinen potentiaali toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen (pre-surgical mapping, PSM). Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa käyttömahdollisuuksia myös muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös NBT-laitteiston kliinisen merkityksen todistaminen Aivohalvauspotilaiden hoitoon käytettävä Nexstimin NBT-laitteisto on tällä hetkellä kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa. Yhtiöllä on käynnissä Vaiheen III monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on todentaa NBT-laitteistolla annettavan hoidon tehokkuus aivohalvauspotilaiden akuutin vaiheen jälkeisen käden ja käsivarren toiminnallisuuden kuntoutuksessa. Tämän lisäksi Vaiheen III tutkimuksen avulla on tarkoitus hankkia johtavien asiantuntijoiden tuki laitteistolla tehtävälle hoidolle sekä tietoa terveystaloustieteellisen mallin rakentamista varten ennen hoidon korvattavuuden hakemista ja laitteiston kaupallistamista. Nexstim aikoo aluksi keskittyä aivohalvauspotilaiden hoidon markkinoihin Yhdysvalloissa, sillä Yhdysvallat on suurin yksittäinen markkina-alue, jossa korvausjärjestelmä kattaa suuren potilasjoukon. Päästäkseen Yhdysvaltojen markkinoille Yhtiö pyrkii hakemaan FDA:n De Novo 510(k) -hyväksynnän NBT-laitteiston käytölle Yhdysvalloissa. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan etumatkaa mahdollisiin kilpailijoihin ja mahdollistamaan täysimittainen kaupallistaminen seuraavassa strategian vaiheessa. Myöhemmässä kaupallistamisvaiheessa Nexstim aikoo käyttää NBT-laitteiston myynnissä myyntimallia, jossa suurin osa liikevaihdosta syntyy hoitokertakohtaisista korkeakatteisista kertakäyttövälineistä. Myyntimalli on valittu vuotuisten aivohalvaustapausten suuren määrän, sekä niissä esiintyvien käsi ja käsivarren toiminnallisten vammojen yleisyyden vuoksi. Jokainen potilas tarvitsee hoitojakson aikana noin 20 hoitokertakohtaista kertakäyttövälinettä. Laitteistoilla on noin hoitokerran vuotuinen kapasiteetti. Myyntimalli mahdollistaa sen, että asiakkaan alkuinvestointi NBT-laitteistoon voidaan pitää alhaisena, minkä Yhtiö uskoo edistävän NBT-laitteistojen tulevaa myyntiä. NBS-laitteiston esikaupallistaminen Yhtiö lanseerasi aluksi NBS-laitteistonsa diagnostiikkamarkkinoilla toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen todistaakseen navigointiteknologiansa tarkkuuden ja luotettavuuden aivokirurgiassa, jossa nämä tekijät ovat erityisen tärkeitä. Nexstim on saanut NBS-laitteistolleen FDA:n myynti- ja markkinointiluvan ja CE-merkinnän sekä aivojen liikeaivokuoren että aivojen puhealueiden kartoittamiseen. Yhtiö on lanseerannut syyskuussa uuden sukupolven NBS 5 -laitteiston, joka on myynnissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Myyntikohteina ovat tällä hetkellä yliopistot ja opetussairaalat johtavien asiantuntijoiden tuen saavuttamiseksi. Yhtiö valmistelee parhaillaan NBS-laitteiston terveystaloustieteellistä mallia käyttäen hyväkseen äskettäin julkistettuja tutkija-aloitteisten tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat merkittäviä hyötyjä NBS-laitteiston käytöstä kliinisessä potilashoidossa. Terveystaloustieteellisen mallin laatiminen edistää laajempaa myyntiponnistusta, joka on käynnistetty NBS 5 -laitteiston lanseerauksen myötä (katso alla NBS-laitteiston käyttö toiminnallisten aivovasteiden kartoituksessa Terveystaloustieteellinen malli ). Nexstimin uuden sukupolven NBS 5 -laitteisto on päivitetty laitteistoversio, joka ei vaadi erillistä FDA myynti- ja markkinointilupaa tai CE-merkintää, sillä laitteistossa ei ole merkittävää teknologista eroa aiempaan FDA:n hyväksymään NBS 4 -laitteistoversioon verrattuna. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 5

8 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Strategia -jatkuu NBS-laitteiston esikaupallistaminen -jatkuu Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinoilla Nexstim käyttää myyntimallia, jossa pääosa liikevaihdosta kertyy NBS-laitteiston myynnistä. NBS-laitteistolla on korkeampi hinta suhteessa NBT-laitteistoon. NBS-laitteiston tyypillinen kliininen käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Myyntimallin valinta johtuu verrattain alhaisista vuotuisista potilasmääristä, joiden hoidossa laitteiston käytöstä olisi kliinistä hyötyä. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Nexstim Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelle ja että tilikauden tappio ,71 kirjataan voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista siten että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa ja hallituksen jäsenille euroa vuoden ja 2015 varsinaisten yhtiökokousten välisellä ajalla. Kokouspalkkio maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole sijoittajien palveluksessa. Palkkio maksetaan erissä vuosineljänneksen lopussa vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan matkalaskua vastaan kaikille hallituksen jäsenille. Tämän lisäksi yhtiö voi ostaa Ken Charhutilta maksimissaan edestä konsultaatiopalveluja ja Tim Irishilta voidaan ostaa enintään edestä konsultaatiopalveluja ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi korvaus kohtuullista laskua vastaan. Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Johan Christenson varajäsenenään David Bejker, varsinaiseksi jäseneksi Rene Kuijten varajäsenenään Anne Portwich, varsinaiseksi jäseneksi Juha Vapaavuori varajäsenenään Lari Rajantie, varsinaiseksi jäseneksi Pekka Puolakka varajäsenenään Markku Lahdenpää, varsinaiseksi jäseneksi Casper Breum varajäsenenään Johan Kördel, varsinaiseksi jäseneksi Katya Smirnyagina varajäsenenään Jos Peeters, varsinaiseksi jäseneksi Olli Riikkala, varsinaiseksi jäseneksi Ken Charhut ja varsinaiseksi jäseneksi Tim Irish. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Keväällä Nexstim aloitti kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö järjesti toukokuussa kolme suunnattua osakeantia, joista yksi merkittiin ja maksettiin heinäkuussa. Kyseisessä osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen uutta silloista E-osaketta nykyisille osakkeenomistajilleen ja keräsi 67,7 tuhatta euroa kokonaan merkittynä osakepääomana. Yhtiön uutena talousjohtajana aloitti Mikko Karvinen. Yhtiö sai ensimmäisen NBT-laitteiston tilauksen syyskuun aikana suomalaiselta yksityiseltä terapiaklinikalta. Yhtiön tietyt osakkeenomistajat merkitsivät uuden pääomalainan syyskuussa. Pääomalaina merkittiin ja maksettiin Yhtiölle välisenä aikana. Lainamerkinnät olivat yhteensä 1 350,0 tuhatta euroa. Lähipiiriin kuuluvat osakkeenomistajat merkitsivät lainan pääomasta 1 100,0 tuhatta euroa. Uusi pääomalaina 1 350,0 tuhatta euroa käytettiin kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiden merkintään listautumisannin yhteydessä. Nexstim Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa päätettiin vahvistaa tarkastelukaudelta laadittu välitilinpäätös. Todettiin, että hallituksen varajäsenten tehtävä oli päättynyt. Valittiin Olli Riikkala hallituksen varapuheenjohtajaksi. 6 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

9 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta -jatkuu Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin ,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa. Osakepääoman alennukseen käytettiin kertyneiden voittovarojen lisäksi emoyhtiön välitilinpäätöksessä vahvistettua tappiota ,03 euroa. Näin ollen sama erä esitetään yhtiön taseessa kertyneissä voittovaroissa ja tilikauden tulos kokonaisuudessaan kohdassa tilikauden voitto/-tappio. Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti muuttaa yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi ja päätettiin suuntaamattomasta maksuttomasta osakeannista (ns. osakkeen jakaminen tai split), jossa kukin nykyinen osake oikeuttaa 13 uuteen osakkeeseen. Yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja annettavat osakkeet kuuluvat siten ainoaan osakesarjaan. Osakkeenomistajien tekemän yksimielisen päätöksen perusteella yhtiö on laski liikkeeseen uutta osaketta muuntaakseen olemassa olevan pääomalainan pääoman omaksi pääomaksi. Lainan pääoma oli 3 009,3 tuhatta euroa, josta 1 003,1 tuhatta euroa oli luokiteltu pääomalainaksi ja 2 006,2 tuhatta euroa muihin velkoihin taseessa Päätettiin muuttaa yhtiön optio-ohjelmia 2010A, 2011A ja A ja päätettiin optio-oikeuksien antamisesta. Päätettiin lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään enintään uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista ehdoista. Nexstim Oyj julkisti listautumisannin ja jätti hakemuksensa kaksoislistautumisesta Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille. Nexstim Oyj tiedotti listautumisannin onnistuneesta päättymisestä. Merkintöjä kerättiin yhteensä 15,3 miljoonaa euroa ja yhtiö laski liikkeeseen yhteensä uutta osaketta, lopullisen merkintähinnan ollessa 6,35 euroa osakkeelta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kaupankäynti Nexstim Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä. Nexstim tiedotti , että se lisää kroonisen neuropaattisen kivun tuleviin kliinisiin käyttötarkoituksiin yhteistyössä The Walton Centre -keskuksen kanssa. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Nexstimissä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen. Tulevaisuudennäkymät Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBSlaitteistojen (leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 7

10 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Nexstimin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Nexstim Oyj:n hallitus arvioi riskejä kaksi kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat: Yhtiö on aiemmin toiminut tappiollisesti, eikä toiminta välttämättä koskaan käänny voitolliseksi Yhtiö ja sen tuotteet ovat kehitysvaiheessa Yhtiö ei välttämättä kykene toteuttamaan NBT-laitteiston Vaiheen III monikeskustutkimusta arvioidussa aikataulussa tai budjetissa, saattamaan tutkimusta loppuun tai osoittamaan tutkimuksella kliinistä tehokkuutta Yhtiön tuotteille tarvitaan tiettyjä viranomaishyväksyntöjä tai -lupia, kuten FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteistolle, ennen tuotteiden kaupallistamista, ja tällä hetkellä kaikkia tarvittavia hyväksyntöjä tai lupia ei ole myönnetty, eikä ole varmuutta, että tällaisia hyväksyntöjä ja lupia saadaan tai että ne onnistutaan ylläpitämään Yhtiö ei välttämättä onnistu saamaan Yhtiön tuotteilla tehtäville hoidoille korvattavuustunnusta tai arvioitua hoidon korvattavuutta Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ja sairaalat eivät välttämättä ota Yhtiön teknologiaa ja hoitomuotoa käyttöön Yhtiön odottamalla tavalla ja odotetussa laajuudessa Yhtiön liiketoiminta voi hidastua tai keskeytyä toimittajista johtuvista syistä Yhtiö ei välttämättä onnistu pitämään voimassa vaadittuja sertifikaatteja ja hyväksyntöjä Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa riittävässä suojaamisessa Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja Yhtiötä kohtaan voidaan nostaa kanteita immateriaalioikeuksien loukkauksista Yhtiön tuotteille ei ole kehittyneitä markkinoita eivätkä ne välttämättä kehity Yhtiön haluamaan suuntaan ja laajuuteen eivätkä Yhtiön tuotteet ja teknologia välttämättä pysy kilpailukykyisinä Aktivoitujen kehittämismenojen ja aineettomien oikeuksien tulonodotukset saattavat osoittautua odotettuja heikommiksi Konserniyhtiöiden taloudellisen aseman kehittyminen saattaa olla odotettua heikompaa Yhtiö ei välttämättä kykene hyödyntämään kaikkia tappioitaan verotuksessa Raportoitu kannattavuus tai taloudellinen asema voivat muuttua johtuen kirjanpitosääntelyn muutoksista tai mahdollisesta tulevasta päätöksestä ryhtyä noudattamaan kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja Yhtiö voi joutua tuotevastuukanteiden tai muiden kanteiden kohteeksi Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osapuolena oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä Yhden tai useamman asiakkaan, liikekumppanin, toimittajan tai muun vastapuolen taloudelliset vaikeudet tai konkurssi voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiöön Yhtiö on riippuvainen tietojärjestelmistään Yhtiö on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä Yhtiö on riippuvainen kyvystään löytää ja sitouttaa tutkimuskumppaneita Yhtiöllä ei ole merkittävää kokemusta myynnistä, markkinoinnista ja jakelusta Yhtiön on noudatettava liiketoiminnassaan monimutkaista lainsäädäntöä ja sääntelyä, joiden rikkomisella voi olla ankaria seuraamuksia Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole kattava eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta Yhtiön verorasitus saattaa lisääntyä verolakien tai -sääntelyn tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka tulevien verotarkastusten seurauksena Tekes-rahoitusta ei välttämättä ole saatavissa tulevaisuudessa, ja jo saatua rahoitusta voidaan joutua maksamaan takaisin ennenaikaisesti Yhtiö voi kohdata ongelmia velkojensa jälleenrahoituksessa Yhtiö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan huomattavan määrän lisärahoitusta NBT-laitteiston kaupallistamiseen, jos tarvittavat luvat ja hyväksynnät saadaan Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Kasvavat kustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön 8 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

11 Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät -jatkuu Osakkeisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa: Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön hallintoon, ja yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Yhtiön Osakkeille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa, mikä voi johtaa kurssin volatiliteettiin ja likviditeetin puuttumiseen erityisesti First Northissa, ja markkinahinta on altis valuuttakurssien vaihteluille Hallintarekisteröityjen Yhtiön osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan Osakkeenomistajille jaettavien mahdollisten osinkojen määrästä ei ole varmuutta Olennaiset Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit tai myynnit tulevaisuudessa voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa omistusta Osake ja osakkeenomistajat Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma oli ,00 euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI Tilikauden lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim Oyj:n yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti. Nexstim Oyj:n osakkeet on alkaen listattu Helsingin Pörssissä, First North Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First North Swedenissä. Alla olevassa on esittetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North Sweden osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK) yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 6,50 (SEK 59,00), alin EUR 5,95 (SEK 55,00) ja keskikurssi EUR 6,16 (SEK 56,80). Vuoden päätöskurssi oli EUR 6,15 (SEK 58,00). Osakkeita vaihdettiin julkisessa kaupankäynnissä yhteensä kappaletta, mikä vastaa 0,8 prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla osakkeita oli keskimäärin kappaletta. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Osakekannan markkina-arvo vuoden päätöskurssilla EUR 6,15 (SEK 58,00) oli EUR tuhatta (SEK tuhatta). Nexstim Oyj:llä oli yhteensä 220 osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisterit (4 kpl). Hallintarekisteröydyn omistuksen osuus oli 55,2 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Nexstimin osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla enintään uuden osakkeen antamisesta listalleottoesitteen mukaisilla ehdoilla. Hallitus päätti muuttaa osakeantiehtoja mukaisesti siten, että osakeannissa annettujen osakkeiden enimmäismäärää nostettiin osakkeeseen. Hallitus hyväksyi osakkeen merkinnät 6,35 euron lopullisella merkintähinnalla (Ruotsin kruunuissa maksavien merkintöjen osalta 58,92 Ruotsin kruunua). Merkinnät oli hyväksytty ehdollisena sille, että merkityt osakkeet maksetaan ehtojen mukaisesti määräaikaan mennessä. Yksi osakeannissa osaketta merkinnyt sijoittaja oli maksanut määräaikaan mennessä vain 800 osaketta. Päätettiin hyväksyä merkintä 800 osakkeen osalta ja hylätä merkintä maksamattomien osakkeen osalta. Osakeannissa merkittiin ja maksettiin yhteensä osaketta, jonka jälkeen jäljellä valtuutuksesta on osaketta. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 9

12 NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS -jatkuu Osake ja osakkeenomistajat -jatkuu Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan julkisen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden osakeomistus on seuraava. Hallitus: Timothy Irish, 0 kpl, 0,00% Casper Breum, 0 kpl, 0,00% Kenneth Charhut, 0 kpl, 0,00% Johan Christenson, 0 kpl, 0,00% René Kuijten, 0 kpl, 0,00% Olli Riikkala, kpl, 0,31% Ekaterina Smirnyagina, 0 kpl, 0,00% Juha Vapaavuori, 0 kpl, 0,00% Toimitusjohtaja: Janne Huhtala, kpl, 0,04% Johtoryhmä: Henri Hannula, kpl, 0,06% John Hardin, 0 kpl, 0,00% Rainer Harjunpää, 490 kpl, 0,01% Gustaf Järnefelt, kpl, 0,02%, sisältäen lähipiirin omistukset 782 kpl, 0,01% Mikko Karvinen, kpl, 0,07%, sisältäen lähipiirin omistukset kpl, 0,04% Jarmo Laine, kpl, 0,04% Petriina Puolakka, kpl, 0,10%, sisältäen lähipiirin omistukset kpl, 0,03% Tilintarkastajat: Martin Grandell, 0 kpl, 0,00% Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan vuoden lopussa Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. Omistaja Osakkeita Osuus % 1. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta* ,61 2. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ,06 3. Nordea Pankki Suomi Oyj* ,70 4. Clearstream Banking S.A.* ,79 5. Lundbeckfond Invest A/S ,69 6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,48 7. Suomen Teollisuussijoitus Oy ,65 8. OP-Delta-sijoitusrahasto ,21 9. Maijos Oy , Ilmoniemi Risto Juhani , OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto , OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto , Interdomer Oy , United Bankers Securities Oy , Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag , Riikkala Olli , Hiekkanen Kalevi Antero , Karhu Jari Jukka Tapio , Haapaniemi O.Law Oy , Ruohonen Jarmo ,11 *Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat. 10 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

13 Hallitus ja yhtiön johto Hallitus Nexstim Oyj:n hallitukseen vuonna kuuluivat seuraavat jäsenet: Timothy Irish (puheenjohtaja), Casper Breum, Kenneth Charhut, Johan Christenson, René Kuijten, Pekka Puolakka (29.9. asti), Olli Riikkala, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori. Hallitus kokoontui 20 kertaa vuoden aikana. Toimitusjohtaja Nexstim Oyj:n ja konsernin toimitusjohtajana toimi vuonna Janne Huhtala. Johtoryhmä Nexstim konsernin johtoryhmässä toimivat vuoden aikana seuraavat jäsenet: Janne Huhtala (toimitusjohtaja), Henri Hannula (myynti- ja markkinointijohtaja, Eurooppa), John Hardin (johtaja, PSMliiketoiminnan kaupallistaminen), Rainer Harjunpää (johtaja, laadunvarmistus, sääntelyasiat, jälkimarkkinointi ja palvelut), Gustaf Järnefelt (tuotekehitysjohtaja), Mikko Karvinen (talousjohtaja, alkaen 18.8.), Jarmo Laine (lääketieteellinen johtaja), Nick Nichols (johtaja, Nexstim Inc., 3.6. asti) ja Petriina Puolakka (lakiasiainjohtaja). Hallituksen esitys voitonjaosta Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö on alentanut osakepääomaansa kattaakseen tappioita. Näin ollen Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on annettava julkinen haaste velkojilleen vapaan oman pääoman jakamisesta osakkeenomistajille asti. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tilikauden lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,68 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta. NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 11

14 NEXSTIM-KONSERNI KONSERNITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Liite LIIKEVAIHTO , ,41 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,02 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,22 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,02 Ulkopuoliset palvelut , Yhteensä , ,24 Henkilöstökulut 4 Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,40 Yhteensä , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Yhteensä , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 LIIKEVOITTO / - TAPPIO , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Muut korko- ja rahoitustuotot ,73 398,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 Yhteensä , ,49 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO , ,16 12 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

15 Tase PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Liite TASE PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7 Kehittämismenot , ,32 Aineettomat oikeudet , ,86 Yhteensä , ,18 Aineelliset hyödykkeet 8 Koneet ja kalusto , ,77 Yhteensä , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Raw materials and consumables , ,69 Yhteensä , ,69 Saamiset Myyntisaamiset , ,20 Siirtosaamiset , ,06 Muut saamiset , ,23 Yhteensä , ,48 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 13

16 Tase -jatkuu Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma , ,72 Osakeanti ,90 Ylikurssirahasto ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,26 86,97 Kertyneet voittovarat , ,16 Tilikauden voitto / -tappio , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat , ,88 Muut korolliset lainat , ,25 Saadut ennakot , ,00 Yhteensä , ,13 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,98 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,86 Yhteensä , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,60 14 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

17 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA s s Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto / -tappio , ,0 Liiketoiminnan rahavirta Suunnitelman mukaiset poistot 377,4 237,7 Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -410,3 52,7 Rahoitustuotot ja kulut 2 645,8 80,2 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,3 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -80,0-84,6 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) 89,8 56,8 Lyhytaikaisen korottoman vieraan pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) 677,1 268,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,5 Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -639,6-80,2 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,7 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -859,7-238,9 Investointien rahavirta (B) -859,7-238,9 Rahoituksen rahavirta Osakeanti , ,3 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 300, ,8 Rahoituksen rahavirta (C) , ,1 Rahavarojen muutos ,7-944,5 Rahavarat tilikauden Alussa 1 010, ,5 Rahavarat tilikauden Lopussa , ,0 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 15

18 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT 1. Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja ne tytäryhtiöt, joista emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia äänivallasta. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset liiketoimet sekä keskinäiset saamiset ja velat. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä Kertyneet voittovarat. Konsernitilinpäätöksen vertailutietojen täydentäminen Tämän konsernitilinpäätöksen vertailulukuina esitetty tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on koottu Yhtiön tilintarkastetusta lakisääteisestä tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta. Tässä konsernitilinpäätöksessä tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu valmistus omaan käyttöön ja liiketoiminnan muut kulut erien osalta verrattuna Yhtiön tilintarkastettuun läkisääteiseen tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liikevoitto / -tappio erään eikä taseeseen verrattuna lakisääteiseen tilinpäätökseen. Lisäksi tämä Konsernitilinpäätös sisältää lakisääteisiä tilinpäätöksiä laajemmat konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Tähän konsernitilinpäätökseen on lisätty täydennyksenä seuraavat liitetiedot: 2. Liikevaihto, 4. Henkilöstökulut Johdon palkkiot, 5. Liiketoiminnan muut kulut, 10. Siirtosaamiset, 13. Pitkäaikainen vieras pääoma korolliset vieraan pääoman erääntyminen, 14. Siirtovelat, 15. Vastuusitoumukset; sekä 18. Optiot Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aktivoidut kehittämismenot poistetaan tasapoistoina 5 vuoden poistosuunnitelmalla. Aktivoidut monikeskustutkimuksessa käytettävät laitteet poistetaan tasapoistoina 3 vuoden poistosuunnitelmalla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot aloitetaan kuussa jolloin hyödyke otettiin käyttöön. Poistoajat ovat: Käyttöomaisuushyödyke Taloudellinen vaikutusaika Poistomenetelmä Patentit 5 Tasapoisto Atk-ohjelma 5 Tasapoisto Kehittämismenot 5 Tasapoisto Monikeskustutkimuslaitteet 3 Tasapoisto Koneet ja kalusto Menojäännöspoisto 25 % 16 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

19 1. Laadintaperiaatteet -jatkuu Pysyvien vastaavien sijoitukset ja rahoitusvälineet on merkitty taseeseen hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (fist-in, first-out). Hankintameno sisältää hankinnan muuttuvat kulut. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset myyntisaamiset ja ostovelat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tuloutusperiaatteet Tuotteiden myynnistä saatavat tulot kirjataan liikevaihdoksi kun tuote on toimitettu. Yli yhden tilikauden pituiset huoltosopimukset on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti sopimusajalle. Jaksotus tehdään tasaerinä sopimuskauden ajalle lukuun ottamatta asennustyön ja koulutuksen osuutta joka tuloutetaan suorituksen yhteydessä. Saadut avustukset tuloutetaan maksuperusteisesti. Kehittämismenot Kehittämismenot jotka eivät täytä aktivoinnille asetettuja vaatimuksia kirjataan vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Useammalla kaudella tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot aktivoidaan taseeseen kehittämismenoina ja poistetaan tasapoistoina 5 vuoden aikana. Verot Varovaisuuden periaatetta noudattaen konserniyhtiöt eivät ole kirjanneet vahvistetuista tappioista ja tilikaudelta vahvistettavasta tappiosta laskennallista verosaamista taseeseen. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2. Liikevaihto NBS/NBT laitteistot , ,03 Muut , ,38 Yhteensä , ,41 Maantieteellinen jakauma Suomi , ,00 Muu Eurooppa* , ,41 USA , ,00 Muut ,66 Yhteensä , ,027,41 * sisältää Venäjän. 3. Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot 7 713, ,02 Saadut avustukset , ,00 Yhteensä , ,02 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus 17

20 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT -jatkuu 4. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,20 Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,40 Yhteensä , ,78 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja , ,66 Hallitus , ,67 Yhteensä , ,33 5. Liiketoiminnan muut kulut Monikeskustutkimuksen suorat kustannukset ,44 0,00 Laki- ja konsulttipalvelut , ,44 Matkakulut , ,00 Tuotekehitys , ,00 Markkinointikulut , ,00 Toimitilakulut , ,00 Vapaaehtoiset sosiaalikulut , ,00 Muut , ,95 Yhteensä , ,39 Liiketoiminnan muut kulut sisältävät noin 1 249,0 tuhatta euroa yhtiön osakkeen listaamisen suoria kuluja. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,50 Yhteensä , ,50 6. Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot ,73 398,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,58 Yhteensä , ,49 18 NEXSTIM OYJ Vuosikertomus

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008 Nokia vuonna 2008 Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008 Tunnuslukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2008 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 8 Konsernitase, IFRS...

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot