ASUKAS INVÅNAREN. A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 ASUKAS INVÅNAREN A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 Pääkirjoitus l Ledare Mennyttä, tulevaa ja olevaa A -yhtiöiden uudiskohde, Peippolankaaren passiivitalot, on valmis. Uudet asukkaat muuttivat kuun vaihteessa tyytyväisinä uusiin, energiatehokkaisiin koteihinsa. Hanke on merkittävä virstanpylväs yhtiön historiassa sekä urakointimuodon että epäperinteisen rakennustekniikkansa takia ja myös siksi, ettei Suomesta varmaankaan löydy muita vuokrataloyhtiöitä, joiden asunnoissa on takka. Vuoden 2015 budjetti on laadittu ja sen vaikutus vuokriin laskettu. EI KOROTUSTA! Kun asiaa tarkastelee hieman syvemmin, voi vain ihmetellä, miten se on mahdollista. Tilastokeskuksen mukaan ARA-asuntojen vuokrat ovat nousseet vuoden aikana koko maassa 4,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Inflaatio on tällä hetkellä 1,1 % ja veden hinta nousee n. 6%. Minä tiedän miksi A-yhtiöissä on toisin: yhtiön omaisuus, eli kiinteistöt, ja talous ovat niin hyvin hoidettu, että tämä on mahdollista. Yhtiö on tehnyt paljon merkittäviä korjauksia hieman etupainoisesti, johtuen tarjolla olleista valtion avustuksista, joiden avulla hankkeet pystyttiin toteuttamaan merkittävästi tavallista halvemmalla. Lisäksi aktiivisuus ylläpitokorjauksissa mahdollisti sen, että monia korjauksia voitiin jakaa tasaisemmin tuleville vuosille ja näin ollen voitiin vuoden 2015 vuokrankorotuspaineita tasata hieman edellisvuotta pienemmällä korjausten osuudella. Lisäksi tehdyt, energiaa säästävät toimenpiteet pienentävät energiakuluja. Talouspuolella pitää muistaa erityisesti mainita asukkaat: A- asukkaat ovat erinomaisia vuokranmaksajia. Vakaat vuokratulot ovat olennainen osa yhtiön talouden hoitoa ja ne osaltaan mahdollistavat tarkan budjetin laatimisen. Tällä hetkellä on yhtiön strategian mukainen toiminta hieman pysähdyksissä. Odottelemme kaupungilta esityksiä seuraavan uudiskohteen tontista, ja kun tonttia ei ole ja opiskelijatalot makaavat valituksen johdosta hallinto-oikeuden pöydällä, on pitkästä aikaa tilanne, ettei yhtään uudiskohdetta ole työn alla. Toivottavasti pääsemme kuitenkin pian uuden hankkeen kimppuun! Tunnelmallista syksyä toivottaen Teppo Riski A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Återblick, på kommande och nuläge A -bolagens nyaste projekt, passivhusen vid Pepotbågen, har slutförts. Invånarna flyttade i månadsskiftet belåtna in i sina nya energieffektiva bostäder. Projektet är en betydande milstolpe i bolagets historia både i fråga om anbudsförfarandet och beträffande den icke traditionella byggnadstekniken samt också för att det knappast på något annat håll i Finland finns ett hyresbostadsbolag, som har bostäder med eldstad. Budgeten för år 2015 är färdig och dess inverkan på hyrorna har räknats ut. INGA FÖRHÖJNINGAR! Vid en närmare granskning kan man inte annat än förundra sig över hur det kan vara möjligt. Enligt statistikcentralen har hyrorna i ARA-bostäder stigit med 4,2 procent i hela landet jämfört med fjolåret. Inflationen är nu 1,1 procent och vattenpriset stiger med ca 6 procent. Jag vet varför situationen i A-bolagen är en annan: egendomen, det vill säga fastigheterna är så välskötta att det möjliggör en oförändrad hyresnivå. A-bolagen har något tidigarelagt många betydande reparationer och därigenom kunnat utnyttja tillbudsstående statsbidrag med påföljd att projekten blivit kännbart billigare än normalt. Aktiviteten på underhållsreparationssidan gjorde det dessutom möjligt att sprida ut många reparationer jämnare på de kommande åren och sålunda kunde 2015 års hyreshöjningstryck jämnas ut med en något mindre reparationsandel än föregående år. De energisparåtgärder, som vidtagits, minskar i sin tur energikostnaderna. Invånarna förtjänar i det här sammanhanget ett alldeles speciellt omnämnande: A-invånarna är utmärkta hyresbetalare. Stabila hyresintäkter är av väsentlig betydelse för A-bolagens ekonomi och möjliggör för sin del uppgörandet av en exakt budget. För närvarande råder en viss stagnation i A-bolagens strategienliga verksamhet. Vi väntar på tomtförslag från staden för vårt nästa nybygge, och eftersom vi ingen tomt ännu har och studiebostadshuset ligger på förvaltningsdomstolens bord på grund av att klagan väckts, är situationen för första gången på länge den att vi inte har något nybygge på gång. Förhoppningsvis skall vi ändå snart kunna starta ett nytt projekt. Stämningsfull höst. Teppo Riski A-bolagens fastighetschef YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Katarina Stenström asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Anne Hannus kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Mirka Vepsäläinen kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Päivi Nousiainen kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Rami Niemi isännöitsijä disponent Jukka Sulin isännöitsijä disponent henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA ASUKAS INVÅNAREN Mika Vuori Kaisa Viitanen Rolf Gabrielsson Jörgen Wollsten SLY-Lehtipainot/ Kirjapaino Uusimaa Porvoo 2014 Sisäänmuuttoa A-passiivitaloihin marraskuun alussa 2

3 A-yhtiöiden henkilöstö l A-bolagens personal Joka viides asunnonhakija on alle 25-vuotias A-yhtiöissä on tällä hetkellä asuntojonossa 338 taloutta, mikä on suurin määrä sitten marraskuun Joka viides hakija on alle 25-vuotias. A-yhtiöiden vuokra-asuntoihin on koko ajan jonoa. Viime vuonna asuntojonossa oli keskimäärin 260 hakijaa. Tänä vuonna hakijoiden määrä on pompannut reilusti yli 300:n. A-yhtiöt seuraa jatkuvasti asuntojonoa. Ne hakemukset, jotka ovat olleet jonossa kolme kuukautta ja joita ei ole uudistettu, poistetaan automaattisesti. Muutaman kerran vuodessa asuntohakemukset tarkistetaan myös kattavammin. Viimeisin suuri tarkistus tehtiin 28. lokakuuta. Vaikka A-yhtiöille oli juuri valmistunut 40 uutta asuntoa, hakijajono oli pisin sitten vuoden 2008 marraskuun. Yksi merkittävä syy on Porvooseen tulevien opiskelijoiden asuntopula. Varsinkin heinä-elokuussa meille tuli todella paljon opiskelijoiden hakemuksia. Osa hakemuksista on nyt mennyt vanhaksi. Toivon todellakin, että opiskelijat ovat saaneet asunnon muualta, sanoo A-yhtiöiden Var femte bostadssökande är under 25 år 338 personer köar nu för en A-hyresbostad. Var femte bostadssökande är under 25 år. Det är hela tiden kö till A-bolagens hyresbostäder. I fjol var bostadskön i medeltal 260 personer lång. I år är den rejält längre, över 300 personer köar nu för en bostad. A-bolagen följer fortlöpande med kön. De ansökningar, som funnits i kön över tre månader och som inte förnyats, avlägsnas automatiskt. Några gånger i året går man mera heltäckande igenom ansökningarna. Den senaste, större genomgången gjordes den 28 oktober. Fastän A-bolagen just byggt 40 nya bostäder Asunnonhakijat A-yhtiöiden vuokrahuoneistoihin Pvm 1 h+k 2 h+k 3 h+k 4-5 h+k yht Vuonna 2014 perusteelliset tarkistukset asuntojonossa on tehty toukokuun puolivälissä ja lokakuun lopussa. Alempana vuosien tulokset syksyltä (paitsi v. 2011, jolloin isot tarkistukset tehtiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. var bostadskön längre än någonsin efter november En betydande orsak är bostadsbristen för dem, som kommer till Borgå för att studera. I synnerhet i juli-augusti fick vi verkligt många ansökningar av studerande. En del av dem har nu blivit föråldrade. Jag hoppas verkligen att de studerande funnit en bostad på annat håll, säger A-bolagens kundbetjäningssekreterare Katarina Stenström. Senare på hösten är det igen seniorerna, som varit aktiva bostadssökande. Den annalkande vintern och snöarbetena har fått många egnahemsboende att fundera på hur de skall orka. asiakaspalvelusihteeri Katarina Stenström. Myöhemmin syksyllä puolestaan seniorit ovat olleet aktiivisina asunnonhaussa. Lähestyvä talvi ja lumityöt ovat saaneet ihmiset pohtimaan jaksamistaan omakotitaloissa. Yleisestikin meillä on käynyt enemmän asiakkaita sekä jättämässä hakemuksia että kyselemässä. Kävijöistä on heijastunut epävarmuus siitä, mitä Porvoon kaupunki tekee jatkossa suoraan omistamilleen vuokraasunnoille. Vaikka olemme yrittäneet rauhoitella, ihmiset haluavat varmuutta hakemalla asuntoa muualta, Katarina Stenström kuvaa. Yksiöistä ja kaksioista on eniten pulaa, ja tänäkin syksynä 80 prosenttia A-yhtiöihin tulleista hakemuksista kohdistuu niihin. Isompiin huoneistoihin on tällä hetkellä 67 hakijan jono. Allmänt taget har vi också haft mera besök av kunder, som lämnat in ansökningar eller kommit för att höra sig för om bostadsläget. Det verkar råda en hel del osäkerhet om vad Borgå i fortsättningen kommer att göra med de hyresbostäder, som staden äger direkt. Fastän vi försökt ge lugnande besked vill folk vara på den säkra sidan genom att söka bostad på annat håll, beskriver Katarina Stenström situationen. Bristen på ettor och tvåor är störst. Också denna höst gäller 80 procent av de bostadsansökningar, som A-bolagen fått, bostäder av den här storleken. Större lägenheter söks för närvarande av 67 personer. LYHYESTI I KORTHET Asukastyytyväisyys taas tutkinnassa A-yhtiöt on kolmen viimeisen syksyn aikana tehnyt systemaattisesti asukastyytyväisyyskyselyn vuokralaisilleen. Tämän vuoden kyselykaavakkeet lähtivät A-koteihin lokakuussa ja niiden tuloksia selvitetään parhaillaan konsernin toimistossa. Kaikkina kolmena vuonna peräkkäin asukastyytyväisyyskysely on tehty samalla kaavakkeella eri otannoin niin, että nyt kaikki A-yhtiöiden talot ja niiden vuokralaisten mielipiteet on haarukoitu läpi. Kyselylomakkeessa on tiedusteltu vuokralaisten näkökantoja niin A-yhtiöiden palveluihin kuin omaan kotitaloonsa ja asuntoonsa. Tämän vuoden asukastyytyväisyyskyselyn yhteenvedot esitellään tämän lehden seuraavassa numerossa. A-yhtiöt on aiemmissa asukastyytyväisyyskyselyissä saanut vuokralaisiltaan erittäin hyvät arviot. Asukastyytyväisyyttä kuvaa hyvin sekin, että yli yhdeksän kymmenestä vuokralaisesta on kyselyjen mukaan valmis suosittamaan A-yhtiöitä vuokranantajana myös ystävilleen. Belåtenheten kartläggs igen A-bolagen har varje höst de tre senaste åren systematiskt kartlagt hur belåtna hyresgästerna är. Den här hösten fick A-hemmen frågeformuläret i oktober och resultaten gås som bäst igenom på koncernens kontor. Enkäterna har varje gång gjorts med samma formulär, men med olika invånarurval. I och med årets kartläggning har A-bolagens alla hus gåtts igenom och samtliga hyresgäster haft möjlighet att komma till tals. Med hjälp av enkätformuläret har A-bolagen hört sig för om hyresgästernas synpunkter på såväl koncernens tjänster som det egna hyreshuset och den egna bostaden. Resultaten av höstens belåtenhetsenkät redovisas i tidningens decembernummer. Asukaslehti tulee vielä jouluksi A-yhtiöiden tiedotuslehti A-asukas ilmestyy vuonna 2014 vielä neljännen kerran juuri ennen joulua. Lehti kertoo muun muassa joulun ja vuodenvaihteen näkymisestä kiinteistönhuollossa. 3

4 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering A-passiivitalot koostuvat viidestä eri talosta. Tontilla on runsaasti tilaa erilaiselle toiminnalle. A-passiivitaloissa asutaan nyt Marraskuun alku toi asukkaat sisään A-yhtiöiden upouusiin passiivitaloihin Peippolaan. Vastavalmistuneet Peippolankaari 2-4:n talot Tolkkistentien varressa ovat ainutlaatuinen kohde A-yhtiöiden pian 50-vuotiaassa historiassa. A-passiivitalot on alusta pitäen suunniteltu mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa vieviksi. Ne on rakennettu passiivikivitaloina, ja viiden eri talon kohde on ensimmäinen Suomessa koskaan näin mittavana toteutettu hanke. Samalla ne ovat aktiivisten asukkaiden koteja. Vuokralaiset voivat vaikuttaa suuresti omiin asuinkustannuksiinsa niin lämmityksen kuin muun energiankulutuksen osalta. A-passiivitaloissa on yhteensä 40 asuntoa, joista 30 on kaksioita ja 10 neljän huoneen ja keittiön asuntoja. Kaikissa asunnoissa on oma sauna, isommissa huoneistoissa myös takka. Haku passiivitaloihin oli aiemmin syksyllä, ja kiinnostus oli ennätysmäinen. Passiivitalot valmistuivat aivan aikataulussaan lokakuussa. Koko kiinteistö on valmis kaikilta muilta osiltaan, asukkaiden piha-alueita rajaavat aidat tehdään keväällä. Talojen rakentaminen maksoi noin 7 miljoonaa euroa. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokrahuoneistoja. Kaksin verroin tyytyväinen vuokralainen Mervi Svensk on yksi A-yhtiöiden uusien A-passiivitalojen asukkaista. Erittäin tyytyväinen sellainen. Etsimme asuntoa perheellemme aktiivisesti kaksi vuotta. Meitä on neljä henkeä ja koira, entinen asunto oli käynyt auttamatta pieneksi meille. Sen asumiskustannukset olivat myös liian suuret meille. Oli ihana muuttaa asuntoon, joka oli puhdas, lämmin ja energiateho- kas. Meidän ei tarvitse miettiä, tuleeko meille heti tuhansien eurojen sähkölaskua, Mervi Svensk sanoo. Voimme keskittyä asumiseen. Asunto tuntui meistä kaikista heti omalta kodiltamme. Asunnon lisäksi Svenskin perhe arvostaa asuinalueen rauhallisuutta ja sitä, että lapsille löytyy samanikäisiä leikkikavereita. Mervi Svensk on itse asiassa kaksinkertaisesti tyytyväinen A-yhtiöiden vuokralainen. Hän omistaa Leivontatarvike Juhlavan, joka on elokuusta 2013 alkaen toiminut Suomentalossa Runeberginkadun ja Mannerheiminkadun kulmassa. Nykyinen liiketilamme oli etsiessäni ainut sopiva niin kooltaan kuin hintatasoltaan Porvoon keskustassa. Keskustan liiketilojen vuokrataso on järjetön, se ei totisesti houkuttele yrittäjiä Porvooseen. Vähittäismyymälän lisäksi liiketilassa toimii Juhlavan verkkokauppa ja varasto. Tilat ovat nykyisin aika tapissa, mutta niiden riittävyys on paljon kiinni järjestelystä. Liiketila on hyväkuntoinen, ja erityisesti arvostan isoja näyteikkunoita, Mervi Svensk sanoo. Paikka on hyvä, ja asiakkaamme saavat pysäköityä autonsa Jokikadulle. 4

5 Uusi tontti etsinnässä Köket i tvåorna i passivhusen öppnar sig mot vardagsrummet, vilket skapar en känsla av rymd. Nu bos det i A-passivhusen Invånarna började flytta in i A-bolagens splitternya passivhus i Pepot i början på november. Husen vid Pepotbågen 2-4 intill Tolkisvägen är ett unikt objekt i A- bolagens snart 50-åriga historia. A-passivhusen har från första början planerats med siktet inställt på en så liten energiförbrukning som möjligt. De har uppförts som passivstenhus. De är första gången ett så här stort projekt, bestående av fem hus förverkligats i Finland. Bostäderna i husen är tänkta för aktiva invånare. Hyresgästerna kan själva i hög grad påverka sina boendekostnader både i fråga om uppvärmning och också beträffande övrig energiförbrukning. Det finns sammanlagt 40 bostäder i A-passivhusen, 30 är tvåor och 10 bostäder på fyra rum och kök. Alla bostäder har egen bastu och de större bostäderna dessutom eldstad. Bostäderna kunde sökas tidigare i höst. Intresset var rekordstort. Passivhusen blev färdiga i oktober, helt enligt tidtabellen. Hela fastigheten är färdig till alla andra delar än ingärdningen av invånarnas privata gårdsplansområden, som sker först i vår. Det kostade ca 7 miljoner euro att bygga husen. Bostäderna är frifinansierade hyreslägenheter. Egen bastu är en sällsynt lyx för personer, som bor på hyra. I A-passivhusen finns det bastu i alla lägenheter. Peippolankaaren passiivitalot ovat aivan aiheesta ylpeydenaihe A- konsernille. Olen kuullut vasta muutamia kommentteja taloon muuttaneilta, mutta ne ovat olleet äärimmäisen positiivisia, sanoo A-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Torolf Bergström. Ja hyvä niin, sillä kyllä meistäkin tuntuu hienolta, että olemme voineet saada aikaan tällaisen rakennusryhmän ja vieläpä näin keskeiselle paikalle Porvoon keskustassa. A-passiivitalojen valmistumisen jälkeen A-yhtiöillä on kuitenkin edessä pakkotauko rakentamisessa. Seuraavana käynnistyväksi suunniteltu opiskelijatalo Näsissä seisoo valituksen vuoksi, eikä Porvoon kaupunki ole voinut tähän mennessä osoittaa A-konsernilla uutta tonttia, jonka suunnittelu voitaisiin käynnistää. Uuden tontin etsiminen on kuitenkin juuri nyt työn alla ja uskon, että ratkaisu voi löytyä piankin, sanoo Bergström, joka on aktiivisesti neuvotellut tonttiasioissa Porvoon kaupunginjohdon kanssa. A-yhtiöiden intressissä on ennen muuta löytää tontti, jolle voisi kohota normaaleja, ARArahoitteisia vuokrakoteja. Nyt valmistuneet A-passiivitalot olivat ensimmäinen vastaava hanke moniin vuosiin. Tonttipulalla oli oma merkityksensä A-yhtiöiden vuoden 2015 budjetin rakentamiseen. Jos tontti olisi ollut, sille olisi varattu tulevalle vuodelle suunnitteluraha. A-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Torolf Bergström pitää erittäin valitettavana asiana sitä, että Aleksanterinkaaren varteen Näsiin suunniteltu opiskelijatalo joutuu odottamaan tontin naapurikiinteistön tekemän valituksen käsittelyä. Bergström sanoo, että viivästyminen on sekä iso harmi niin asuntoja tarvitseville opiskelijoille kuin myös A-yhtiöille. A-yhtiöille talon suunnittelu on maksanut paljon, ja nyt nämä rahat makaavat ikään kuin tyhjän panttina. Talosta ehdittiin myös saada urakkatarjoukset, ja ne olivat meidän kannaltamme todella hyvät. Pelkään pahoin, etteivät uudet tarjoukset ole välttämättä lainkaan niin edulliset, Torolf Bergström sanoo. 5

6 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering Hissikuilut ovat jo rakenteilla DEF-talossa. Saneeraus etenee vauhdilla Joukahaisentie 3:ssa A-yhtiöiden. tämänhetkinen suuri peruskorjauskohde ovat Joukahaisentie 3:n kaksi kerrostaloa Kevätkumpu kakkosessa. Syyskuun alussa käynnistynyt peruskorjaus on edennyt tähän asti todella mallikkaasti aikataulussaan. Tällä hetkellä peruskorjaus on käynnissä puiston puoleisessa DEF-talossa. Kadun varressa olevassa ABCtalossa asutaan vielä rauhassa, sen peruskorjaus käynnistyy ensi maaliskuussa. Peruskorjauksen mittavimpia osia on hissien asentaminen vuonna 1977 valmistuneisiin kolmekerroksisiin taloihin. DEF-talossa hissitornien ja uusi- en sisäportaiden asennus on parasta aikaa käynnissä ja hienosti aikataulussa. Näin siitäkin huolimatta, että töiden käynnistyttyä löytyi yhden porrashuoneen edestä yllätyksenä kallio heti maanpinnan alta. Se jouduttiin räjäyttämään ja louhimaan, kertoo A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Myös huoneistojen sisäpuolisissa töissä edetään täydellä höyryllä. Joukahaisentie 3:n talot saavat hissien ohella kokonaan uudet julkisivut, ja kaikki asunnot peruskorjataan uudenveroisiksi. Peruskorjaukseen kuuluu käyttö- ja kiertovesiverkostojen sekä sähköistyksen uusiminen kokonaan. Joukahaisentie 3:n taloissa on yhteensä 40 asuntoa. Peruskorjaus vaatii asuntojen tyhjentämistä saneerauksen ajaksi. Peruskorjaushankkeen kokonais- Pihan puolella työmaa-alue on rajattu huolella niin, ettei DEF-talon saneeraus häiritse ABC-talon elämää. kustannus on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta hissien rakentaminen vie yli puolet. A-yhtiöt sai noin 1,2 miljoonaa euroa valtion energia-, hissi- ja käynnistysavustuksia. 6

7 Hansatie 4:n ja 6:n remontti valmistuu jouluksi A-yhtiöt remontoi parasta aikaa neljää kerrostaloaan Kevätkumpu ykkösessä Hansatiellä. Hansatie 4:n ja Hansatie 6:n taloissa on parasta aikaa käynnissä sekä kattojen että ikkunoiden ja parvekkeiden ovien uusiminen. Kattojen uusimisessa ollaan jo loppusuoralla. Hansatie 4:n talojen katot ovat jo valmistuneet ja Hansatie 6:n kattoja viimeistellään. Ikkunaremontti käynnistyi lokakuun lopussa ja valmistuu viimeisil- täkin osin hyvissä ajoin ennen joulua. Ikkunaremontti ei käytännössä aiheuta minkäänlaista asumishaittaa, sillä työ on nopeaa, ikkunoiden vaihdot viimeistelyineen kestävät kussakin huoneistossa keskimäärin vain kaksi päivää. Iso osa töistä tehdään huoneiston ulkopuolella. Urakoitsija ilmoittaa jokaiseen huoneistoon tarkat työskentelypäivät. Asukkaiden tulee ainoastaan huolehtia siitä, että ikkunanvaihtajille on riittävästi työskentelytilaa ikkunoi- den lähellä. Asukkaiden kannattaa myös harkita ennalta, onko lemmikkieläimet tarpeen viedä remonttipäiviksi muualle. Ennen nyt käynnissä olevia katto- ja ikkunaremontteja Hansatie 4:n ja 6:n taloissa tehtiin jo aiemmin syksyllä parvekkeiden etulevytysten vaihdot uusiin. Hansatie 4:n ja 6:n kolmekerroksiset talot ovat valmistuneet vuosina Taloissa on yhteensä 72 asuntoa. Talot ovat nykyisin vapaarahoitteisia vuokrataloja. A-yhtiöillä on suunnitteilla tulevina vuosina peruskorjata Kevätkummun alueella useita eri kiinteistöjä. Näiden urakkojen yhteydessä Hansatie 4:n ja 6:n talot tullevat samaan julkisivuihinsa vielä lisälämmönerityksen ja uuden levytyksen. Hansatie 4:n ja 6:n taloja on viimeksi korjattu mittavasti vuonna 2006, jolloin asuntojen keittiöt uudistettiin. Reparationen av Hansavägen 4 och 6 färdig till julen A-bolagen reparerar som bäst sina fyra höghus vid Hansavägen i Vårberga. Både taken, fönstren och balkongdörrarna förnyas. I fråga om taken är man redan inne på slutrakan. Taken på husen vid Hansavägen 4 är färdiga och sista handen läggs vid taken på husen vid Hansavägen 6. Fönsterreparationerna inleddes i slutet på oktober och blir klara i god tid före julen. Det tar bara i medeltal två dagar per lägenhet att ersätta de gamla fönstren med nya, varför några boendeolägenheter inte hinner uppstå, i synnerhet som en stor del av arbetet sker utanför respektive lägenhet. Entreprenören meddelar hyresgästerna när deras respektive bostad står i turen att få fönstren utbytta. Hyresgästerna behöver bara se till att det finns tillräckligt med utrymme vid fönstren för arbetarna att ta bort fönstren och sätt in nya. För invåna- re med husdjur kan det vara skäl att överväga om djuren borde föras till något annat ställe för den tid fönsterarbetena pågår. Före de nu pågående tak- och fönsterreparationerna fick balkongerna på de fyra husen redan tidigare i höst nya fasadskivor. Trevåningshusen är från åren 1973 och De rymmer sammanlagt 72 bostäder och är numera frifinansierade hyreshus. Till A-bolagens planer för de närmaste åren hör grundreparation av flera fastigheter i Vårberga. Fasaderna på husen vid Hansavägen 4 och 6 torde i det sammanhanget tilläggsisoleras och snyggas upp med nya ytskivor. Större reparationer i husen gjordes senast år 2006 då köken förnyades. Hansatie 4:n taloissa ikkunoita vaihdetaan parasta aikaa. Saneringen av Joukahainenvägen 3 framskrider med fart De två höghusen vid Joukahainenvägen 3 är A-bolagens för närvarande största grundreparationsobjekt. Reparationerna inleddes i början på september och har framskridit föredömligt väl, helt enligt tidtabellen. Arbetena pågår för närvarande på parksidan, i DEF-huset. I ABChuset vid gatan bor man tillsvidare helt normalt i väntan på att reparationerna där skall komma igång i mars nästa år. Trevåningshusen från år 1977 får nu hissar. Hissinstallationen utgör en stor del av grundreparationsprojektet. Installationen av hisstorn och nya innetrappor är tidtabellsenligt i full gång i DEF-huset. Detta trots att man framför ett av trapphusen oväntat stötte på berg genast under markytan, vilket krävde sprängnings- och schaktningsarbeten, berättar A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. Också inne i lägenheterna är det full fart på reparationerna. De två husen får inte bara hissar utan också helt nya fasader, och samtliga lägenheter sätts i nyskick. Också bruks- och cirkulationsvattenledningsnäten samt elinstallationerna förnyas helt. Det finns totalt 40 bostäder i de två husen. Bostäderna måste tömmas för den tid grundreparationsarbetena pågår. Grundreparationsprojektet kostar ca 4,5 miljoner euro, varav över hälften går till installationen av hissar. A-bolagen får omkring 1,2 miljoner euro i statligt energi-, hiss- och startunderstöd för projektet. 7

8 Talous ja vuokrat l Ekonomi och hyror Vuoden 2015 talous tasapainotetaan muuten A-yhtiöiden vuokrat eivät nouse A-yhtiöt tarjosi lokakuun lopulla aravavuokralaisilleen erittäin iloisen uutisen: asuntojen neliövuokrat pysyvät vuonna 2015 sentilleen samansuuruisina kuin nyt. Tiettyjä paineita vuokrankorotuksiin olisi toki ollut, mutta toisaalta olemme pystyneet kompensoimaan esimerkiksi energiaan liittyviä kulueriä kulutusta pienentämällä, A- yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori sanoi esitellessään konsernin emoyhtiön Porvoon A-asuntojen budjettia asukastoimikunnalle Osassa A-yhtiöiden kohdistuvissa kustannuksissa, kuten kiinteistöverossa ja jätehuollossa, on tulossa nousua tähän vuoteen verrattuna, mutta toisaalta monet muut, kuten käyttö ja huolto sekä sähkö, maksavat konsernille aivan saman verran kuin tänäkin vuonna. Porvoon kaupunginvaltuusto päättää kiinteistöverosta vasta 13. marraskuuta olevassa kokouksessaan. Kaupunginhallituksen esitys on korottaa veroa. A-yhtiöiden budjetti valmistui lokakuussa. Ennakoimme budjetissamme nousun, joten se ei aiheuta meille yllätyksiä. Jätehuollon kustannukset ovat olleet jo tänä vuonna suuremmat kuin aiemmin. Valitettavasti siihen on syynä asukkaidemme huolimattomuus lajittelussa. Kun jätehuolto havaitsee biojätteen joukossa sekajätettä, siitä seuraa ylimääräisiä tyhjennyksiä ja myös maksuja, A-yhtiöiden talouspäällikkö Carola Gustafsson selvittää. Rahoituskulut suurin menoerä A-yhtiöiden suurin kuluerä ovat rahoituskulut. Ne ovat A-asunnoissa ensi vuonna yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, joista lainan lyhennykset ovat 2,8 miljoonaa euroa. Niiden osalta olemme hyvässä tilanteessa jo siksi, että olemme vuonna 2014 maksaneet tiettyjä lainoja kokonaan pois, joten vaikka uusia on jouduttu ottamaan, lainasumma ei ole noussut. A-yhtiöiden lainoista valtaosa on nk. yhtenäislainoja, joissa korkotason heilahdukset eivät näy. Pankkilainoista taas iso osa on sidottu 12 kuukauden euroboriin. A-yhtiöillä on vain muutama laina, johon korkotason heilahdukset voisivat nopeastikin vaikuttaa, talouspäällikkö sanoo. Merkittävin selittäjä vuokrien pysymiseen samoina on A-yhtiöiden päätös selvitä kiinteistöjensä korjauksista ensi vuonna noin euroa pienemmällä summalla kuin kuluvana vuonna. Olemme korjanneet kiinteistöjämme koko ajan systemaattisesti, ja pari viime vuonna olemme lisäksi tehneet tiettyjä korjauksia hieman etupainotteisesti, koska energiaavustuksia on ollut saatavilla. Voimme siis ottaa yhden kevennetyn korjausvuoden, A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski sanoo. A-yhtiöiden emoyhtiössä Porvoon A-asunnoissa aravavuokrat ovat tänä vuonna keskimäärin 10,64 euroa kuukaudessa neliöltä. Kaikkien vanhojen asuntojen vuokrat pysyvät samansuuruisina. Myös vapaarahoitteisten vuokrat ennallaan A-yhtiöiden omistamissa vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokrat perustuvat aina vuokranantajan ja vuokralaisen keskinäisiin sopimuksiin, eikä niiden vuokria julkisteta kuin yhtiön tilinpäätöksessä keskimääräisenä kuukausineliövuokrana. Mutta myös vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat pysyvät entisellään ensi vuonna. A-yhtiöiden taloissa on jonkun verran liikehuoneistoja. Liikehuoneistojen vuokralaiset saivat tiedon ensi vuoden vuokristaan lokakuun lopulla. Ekonomin balanseras år 2015 på annat sätt A-bolagens hyror stiger inte A-bolagen kom i slutet på oktober med en verkligt glad nyhet åt sina aravahyresgäster: kvadratmeterhyrorna är år 2015 på centen de samma som nu. Det fanns nog ett visst höjningstryck, men vi har å andra sidan lyckats kompensera till exempel en del energiutgiftsposter genom att minska förbrukningen, sade A-bolagens verkställande direktör Mika Vuori då han presenterade koncernens moderbolags, Borgå A-bostäder Ab:s budget för invånarkommittén den Fastighetsskatten stiger nästa år och avfallshanteringen blir dyrare, men till exempel driften och underhållet samt elektriciteten kostar koncernen exakt lika mycket som i år. Stadsfullmäktige i Borgå slår fast fastighetsskattesatsen den 13 november. Stadsstyrelsen föreslår att den skall höjas. A-bolagens i oktober fastslagna budget baserar sig ifråga om fastighetsskatten på stadsstyrelsens förslag. Därför har vi inga överraskningar att vänta på den punkten. Avfallshanteringen har redan i år kostat mera än tidigare. Tyvärr beror det på våra hyresgästers slarv med avfallssorteringen. När avfallsbolaget upptäcker blandavfall bland bioavfallet förorsakar det extra tömningar och också avgifter, förklarar A-bolagens ekonomichef Carola Gustafsson. Finansieringskostnaderna är A- A-bolagen har bara några lån, som nabbt kunde påverkas av räntekast. bolagens största utgiftspost. De uppgår nästa år till 4,5 miljoner euro, varav 2,8 miljoner är låneamorteringar. I det avseendet har vi det bra förspänt redan av den orsaken att vi år 2014 helt betalat bort vissa lån och därför har låneamorteringarna ökat med bara ungefär euro fastän vi varit tvungna att också ta nya lån. Största delen av A-bolagens lån är sådana, att de inte berörs av kast i räntenivån. En stor del av banklånen är igen bundna till 12-månaders euroborränta. A-bolagen har bara några lån, som till och med snabbt kunde påverkas av räntekast, konstaterar ekonomichefen. Att hyrorna inte behöver höjas beror till största delen på A-bolagens beslut att klara av nästa års fastighetsreparationer med ett euro mindre anslag än i år. Vi har hela tiden systematiskt reparerat våra fastigheter och de senaste åren dessutom gjort vissa reparationer med en liten framförhållning eftersom det gått att få energibidrag. Vi kan därför bra hålla en något lägre profil i reparationsverksamheten ett år, säger A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. I A-bolagens moderbolag, Borgå A-bostäder Ab är aravahyrorna i år i 8

9 Porvoon A-asunnot Oy:n budjetti vuonna , ,87 uskulut Henkilöstökulut Hallintopalvelut Käyttö ja huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi medeltal 10,64 euro i månaden per Sähkö kvadratmeter. Hyrorna i alla gamla bostäder Jätehuolto förblir oförändrade. I A-bolagens frifinansierade hyresbostäder Vahinkovakuutukset baserar sig hyrorna alltid på avtal Vuokrat mellan hyresvärden och hyresgästen. Dessa Kiinteistövero hyror offentliggörs inte på annat sätt än i form av en genomsnittlig månadshyra i bokslutet. Korjaukset Men också Muut hoitokulut hyrorna i dessa frifinansierade bostäder förblir oförändrade nästa Oman år. käytön alv I A-bolagens Lainanlyhennykset hus finns också en del affärslokaler. Hyresgästerna i dessa fick Korko i slutet ja på muut oktober rahoituskulut besked om nästa års hyror. Hankinnat Henkilöstökulut Hallintopalvelut Käyttö ja huolto Siivous Lämmitys Henkilöstökulut Hallintopalvelut Käyttö ja huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset , Henkilöstökulut Hallintopalvelut Käyttö ja huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto ,1 Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero ,87 Korjaukset Muut hoitokulut Vesi ja jätevesi Vuokrat Oman käytön alv Sähkö Kiinteistövero Lainanlyhennykset ,87 Korko ja muut rahoituskulut Jätehuolto Korjaukset ,1 Vahinkovakuutukset Muut hoitokulut Hankinnat Vuokrat Oman käytön alv Kiinteistövero Lainanlyhennykset ,87 Ny tomt söks Korjaukset Korko ja muut rahoituskulut 44 Passivhusen vid Pepotbågen är med rätta något att vara säger Bergström, som aktivt förhandlat med stadsledningen. stolt Muut över hoitokulut för A-koncernen. Hankinnat I A-bolagens intresse ligger framförallt att få en tomt, Jag har än så länge hunnit få bara några kommentarer av personer, som flyttat in i husen, men de täder. Oman käytön alv där man kunde bygga normala ARA-finansierade hyresbos har Lainanlyhennykset alla varit synnerligen positiva, säger A-bolagens Tomtbristen satte också sin prägel på uppgörandet av A- styrelseordförande Torolf Bergström bolagens budget för år Om det funnits en tomt skulle Korko Och ja bra muut så, rahoituskulut för visst känns det också för oss fint man ha tagit in ett planeringsanslag för den i budgeten att Hankinnat vi har kunnat få till stånd de här husen och det dessutom på en så här central plats i kärnan av Borgå. gar djupt att bostadshuset för studerande, som skall byggas A-bolagens styrelseordförande Torolf Bergström bekla Nu är A-bolagen ändå tvungna att hålla en paus i vid Alexandersbågen i Näse, måste läggas på is i väntan på byggandet. Hyresbostadshuset för studerande i Näse, domstolsbehandlingen av den klagan, som grannfastigheten som skulle stå i turen att börja byggas, väntar på att den väckt. Dröjsmålet är beklagligt inte bara för de stude- klagan, som väckts mot projektet, skall avgöras i Förvaltningsdomstolen. rande, som behöver bostad, men också för A-bolagen. Borgå stad har inte heller till dags Planeringen av huset har kostat A-bolagen en hel del dato kunnat anvisa A-koncernen en tomt, där planeringen och nu ligger de pengarna på sätt och vis till ingen nytta. Vi av ett nytt byggnadsprojekt kunde inledas. hann redan få in offerter på bygget och de var ur vår syn- Sökandet efter en ny tomt pågår ändå som bäst och punkt sett verkligt förmånliga. Jag är illa rädd att de nya offerterna jag tror att det kan ge resultat till och med ganska snart, inte nödvändigtvis alls blir lika förmånliga. 9

10 Talous ja vuokrat l Ekonomi och hyror Aravataloihin korjauksia eurolla A-yhtiöt on budjetoinut aravatalojensa tulevan vuoden korjauksiin euroa. Vaikka summa on tätä vuotta pienempi, korjaukset tuovat näkyviä parannuksia moniin A-taloihin. Puolet euron korjausbudjetista on varattu huoneistojen korjauksiin. A-yhtiöissä huoneistojen korjaukset ovat tarpeen ennen muuta asukkaiden vaihtuessa, varsinaista rikkomista tai yleensä välinpitämätöntä asumista A-yhtiöiden taloissa esiintyy vähän. Huoneistokorjauksiin varatussa summassa on otettu huomioon myös äkkitilanteet, esimerkiksi vesivahingon aiheuttama korjaustarve. Toiseksi suurin osuus, neljännes koko korjausbudjetista, on varattu rakennusten yleisten tilojen korjauksiin ja kunnostuksiin. A-yhtiö on jo useamman vuoden remontoinut talojen saunoja. Ensi vuonna on tarkoitus päivittää niin Joukahaisentie 11:n kuin Sibeliuksenbulevardi 11-13:n saunat nykypäivään. Talojen ulkorakenteiden, ulkorakennus ja varusteiden kunnostamiseen on korjausbudjetissa varattu hieman reilut euroa. Raha kuluu ennen muuta Kesätuulentie 8:n ja Karhupolku 2-4:n pihapiireihin. Muut korjausbudjetin osat ovat pieniä summia. Kiinteistötekniikkaan liittyviin korjauksiin on varattu euroa, saneerauksiin liittyviin korjauksiin ja varauksiin budjetissa on euroa. A-yhtiöt on parin viime vuoden aikana tehnyt erittäin paljon korjauksia talojensa pihoissa, joten tule- Aravahus repareras för euro vana vuonna näihin töihin on varattu ainoastaan euroa. Isoin pihakorjaus on suunniteltu tehtäväksi Nordenskiöldinkatu 24:ssä. Ohessa näkyvä korjauskulujen jakauma kertoo ainoastaan A-konsernin emoyhtiön, Porvoon A-asunnot Oy:n, tilanteen. Myös vapaarahoitteisessa kiinteistökannassaan A-yhtiöt pystyy vuonna 2015 säästämään vastaavissa korjauksissa, sillä aravatalojen lailla myös niissä on viime vuosina tehty paljon korjauksia. A-bolagen har budgeterat euro för reparationer i aravahusen nästa år. Även om summan är mindre än i år kommer reparationerna att resultera i kännbara förbättringar i många A-hus. Hälften av reparationsbudgeten är reserverad för lägenhetsreparationer. Sådana behövs i synnerhet då hyresgäster flyttar ut och nya in. Det är sällsynt att något direkt söndras eller att det förekommer oansvarigt boende i A-bolagens hus. I den summa, som reserverats för lägenhetsreparationer, har också beaktats plötsliga reparationsbehov till exempel till följd av vattenskador. Den näststörsta delen, eller en fjärdedel av hela reparationsbudgeten går till reparation och iståndsättning av offentliga utrymmen i byggnaderna. A-bolagen har redan i flera år reparerat husens bastur. Nästa år är det meningen att uppdatera bastuutrymmena i Joukahainenvägen 11 och Sibeliusbulevarden till dagens krav. För iståndsättning av yttre konstruktioner, skjul och utrustning finns reserverat totalt euro. Pengarna går framförallt till gårdsplansarbeten vid Sommarvindsvägen 8 och Björnstigen 2-4. Till övriga delar handlar reparationsbudgeten om små summor. För fastighetstekniska reparationer reserveras euro och för saneringsrelaterade reparationer och beredskap euro. A-bolagen har de senaste två åren gjort en mängd reparationer på husens gårdsplaner och därför anslås bara euro denna gång för sådana arbeten. Enligt planerna skall den största gårdsplansreparationen nästa år göras vid Nordenskiöldsgatan 34. Vidstående reparationskostnadsspecifikation visar endast situationen för A-koncernens moderbolags, Borgå A-bostäder Ab:s del. Också i A-bolagens frifinansierade fastighetsbestånd kan man år 2015 spara på motsvarande reparationsmoment, för liksom i aravahusen har man också i dessa hus gjort en hel del reparationer de senaste åren. PORVOON A-ASUNNOT OY, VUOKRAT ALKAEN Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 1 9,70 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 2 10,30 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. Ilmarisentie 2b ja 8/ Ilmarinenvägen 2b och 8 Johannisbergintie 10/Johannisbergsvägen 10 Fredrika Runebergin katu 5/Fredrika Runebergs gata 5 Jousitie 8/Pilbågsvägen 8 Jousitie 4 ja 6/Pilbågsvägen 4 och 6 *) Ilmarisentie 4, 6 ja 8/Ilmarinenvägen 4, 6 och 8 *) Joukahaisentie 3/Joukahainenvägen 3 Joukahaisentie 11/Joukahainenvägen 11 Lähdepolku 3-4/Källstigen 3-4 Kesätuulentie 8/Sommarvindsvägen 8 Karhupolku 2-4/Björnstigen 2-4 Tap. Löfvingin k 6-8, 10-14/St. Löfvings g 6-8, Sammontie 4/Sampovägen 4 * vapautuneet rajoituksista / befriade från begränsningar Asunnoissa, joissa on vapaa vuokranmääritys, vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti. I de bostäder, som inte längre följer aravabestämmelserna, justeras hyran enligt hyreskontraktet. 10

11 PORVOON A ASUNNOT OY KORJAUSKULUJEN JAKAUMA 2015 Porvoon A-asunnot Oy, korjauskulujen jakauma 2015 Huoneistokorjaukset , % Pihojen kunnostaminen ja uusiminen % Rakennusten ulkorakenteiden, ulkorakennusten ja varusteiden kunnostaminen ja uusiminen , % Rakennusten yleisten tilojen korjaukset ja kunnostukset , % Saneerauksiin liittyvät korjaukset ja varaukset % Kiinteistötekniikkaan liittyvät korjaukset % KORJAUSBUDJETTI YHTEENSÄ Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 3 11,40 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 5 12,40 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. Mannerheiminkatu 36/Mannerheimgatan 36 Nordenskiöldinkatu 24/Nordenskiöldsgatan 24 *) Mannerheiminkatu 25/Mannerheimgatan 25 Sibeliuksenbulevardi 11-13/Sibeliusbulevarden Tulliportinkatu 4/Tullportsgatan 4 Linjatie 34/Linjevägen 34 Galgbackantie 9/Galgbacksvägen 9 Sibeliuksenbulevardi 6/Sibeliusbulevarden 6 Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 6 13,40 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. Laamanninpolku 2 / Lagmansstigen 2 Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 4 11,10 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. Tasausryhmä/ Utjämn.grupp 7 14,20 /jyv.m²/kk/ / grad.m²/mån. F. E. Sillanpään katu 4/F.E. Sillanpääs gata 4 Huuhkajantie 5/Uvvägeb 5 - Kurjentie 6/Tranvägen 6 Aleksanterinkaari 6 / Alexandersbågen 6 11

12 Säästä energiaa! l Spara energi! Näin säästämme energiaa yhdessä A-yhtiöissä pysyvät lämmitysvesi- ja sähkökulut kurissa. Se vaatii niin vuokranantajan kuin vuokralaisten toimia ja yhteistyötä. Energiataloudellinen toiminta on A- yhtiöiden kantavia toimintaperiaatteita. Sen eteen konsernissa tehdään koko ajan suunnitelmallisesti töitä. Yksi tärkeä osa energiataloutta on lämmityskulujen pitäminen kurissa kuitenkaan vuokralaisten asumismukavuudesta tinkimättä. A-yhtiöissä on tehty paljon lämmönkulutuksen pienentämiseen tähtääviä toimia, esimerkkinä ikkunoiden vaihdot, joita on viime vuosina toteutettu paljon ja joita on tarkoitus tulevinakin vuosina jatkaa, sanoo A- yhtiöiden isännöitsijä Rami Niemi. A-yhtiöt on panostanut myös kiinteistötekniikkaan ja sen valvontajärjestelmiin. Toimien tehokkuudesta kertoo hyvin se, että viime vuonna lämmön kokonaiskulutus oli kuusi prosenttia pienempi kuin edellisenä. Tämän vuoden kokonaiskulutuksia ei luonnollisesti vielä tiedetä, mutta seuranta ei osoita ainakaan nousua. Kiinteistönomistajana me olemme lämmön suhteen tehneet oikeastaan lähes kaiken voitavan, mutta silti etsimme koko ajan uusia näkökulmia ja uusia keinoja, vaikka ne sitten vaikutuksiltaan olisivat pienempiä kuin aiemmat, isännöitsijä sanoo. Rami Niemen mukaan yksi esimerkki jatkossa pohdittavista asioista on porraskäytävien oikea lämpötila kylmänä aikana. Jokainen ymmärtänee, että porraskäytävien lämmittäminen ei ole halpaa lystiä. Nykyisin meillä saattaa kylmän aikaan olla porraskäytävissä noin 18 astetta. 15 astetta toisi aikamoisen säästön. Lisäksi alempi lämpötila voisi olla pakkasesta sisään tuleville asukkaille miellyttävämpi. Asukkaiden lämmönsäästökeinot ovat yksinkertaisia. Tuttu juttu kaikille on se, että kylmän aikaan ei päästetä lämmintä turhaan ulos, vaan tuuletetaan nopeasti ristivedolla. Jos asunnossa on niin kuuma, että sitä pitää viilentää, on jotain vialla, isännöitsijä Niemi sanoo. Jos patterit lämpiävät epätasaisesti tai jos niistä kuuluu lorinaa, kannattaa pyytää huoltomiestä katsomaan tilannetta. Huonosti tiivistetyt ikkunat ja parvekkeenovet ovat aikamoisia lämmönhukkaajia. Mukava asumislämpötila kodissa on astetta. Kannattaa muistaa nyrkkisääntö: 1 ºC huonelämpötilassa = 5 prosenttia lämmityskuluissa. Lämmönsäästö ulottuu myös yleisiin tiloihin. Auki jätetty rapunovi hukkaa energiaa ja on lisäksi myös turvallisuusriski, isännöitsijä muistuttaa. VEDENKULUTUKSESSA A-yhtiöt on esimerkillinen kiinteistöyhtiö. Konsernissa asukaskohtainen vedenkulutus on 145,84 litraa vuorokaudessa. Se on erinomainen tulos. Vastaavantyyppisissä kiinteistöyhtiöissä vedenkulutus voi helposti olla jopa 200 litraa/asukas/vuorokausi. A-yhtiöt on panostanut paljon asentamalla huoneistoihin virtausta vähentäviä suuttimia ja huoltamalla vesikalusteita. Asukkailla on edelleen merkittävä rooli vedenkulutuksessa. Pienikin tippavuoto laskee huomattavan määrän vettä viemäriin. Erityisesti vuotava vessanpönttö on varoitusmerkki: nyt huoltomies paikalle, Rami Niemi sanoo. Tärkeät säästöt syntyvät yksinkertaisesti muistamalla se, ettei lotraus kannata. Jo kahden henkilön taloudessa astioiden huuhtominen juoksevalla vedellä voi kuusinkertaistaa veden kulutuksen astianpesukoneeseen verrattuna. Pyykki kannattaa pestä täysinä koneellisia. Kiinteistöpesula säästää. Uudet astian- ja pyykinpesukoneet kuluttavat vettä vain puolet verrattuna 15 vuotta vanhoihin koneisiin. SÄHKÖKULUTUS on A-yhtiöissä pysynyt hyvinkin vakaana, vaikka kiinteistöjen määrä on kasvanut. Yhtiönä olemme panostaneet kiinteistöissä muun muassa valaisinten uusimisiin yleisissä tiloissa, ja se, sekä tietysti liiketunnistinten käyttö, jatkuu tulevaisuudessakin. Asukkaat maksavat itse oman huoneistosähkönsä. Siinä on paljon säästön varaa. Suomalaiskodeissa on paljon aiempaa enemmän sähkölaitteita. Helpoin konsti säästöön onkin tarkkailla niitä: jokainen turhaan päällä oleva kuluttaa sähköä. Energiatehokkaat lamput ja valojen katkaiseminen tiloista, joissa ei oleskella, ovat yksinkertaisia säästövinkkejä. Viihde-elektroniikan valmiustilat ovat isoimpia turhan energian kuluttajia. Ne syövät paljon sähköä lepotilassakin. Motiva on laskenut, että jos asukas katsoo 37-tuumaista LCD-televisiota päivittäin 3 tuntia ja laite on loput ajasta valmiustilassa, se kuluttaa vuodessa saman verran energiaa kuin keskikokoinen A+ -luokan jääkaappi. Jatkuvasti käyttövalmis pöytätietokone taas voi vuosittain kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin sähkökiuas. Kannettava tietokone kuluttaa sähköä vain kymmenen prosenttia tavalliseen koneeseen verrattuna Keittiössä sähköä kuluu edelleen ruoan kylmäsäilytykseen, jääkaappiin ja pakastimeen. Liian kylmänä pidetty jääkaappi kuluttaa turhaan, samalla se pilaa ruokia. Kylmälaitteiden säännöllinen huolto vähentää selvästi kulutusta. Tiesitkö nämä? Jos peität patteritermostaatin esimerkiksi huonekaluilla tai verhoilla, se ei tunnista todellista huonelämpötilaa eikä säädä venttiiliä oikein. Yhden asteen nousu huonelämpötilassa merkitsee viiden prosentin lisäystä lämmityskuluihin. Ihminen tottuu yhdessä viikossa yhden asteen pudotukseen huonelämpötilassa. Sälekaihtimet ja/tai verhot ikkunan edessä ainakin yöaikaan vähen- tävät talvella kodin lämmönhukkaa yhden ikkunalasin verran. Helpoin tapa säästää kotona sähköä on sammuttaa virta tarpeettomista sähkölaitteista. Valmiustila kuluttaa sähköä, vaikka laitetta ei käytetä. Suuri osa televisioiden ja tietokoneiden sähkönkulutuksesta syntyy, kun laitteet ovat valmiustilassa odottamassa käyttöä. Kannettavat tietokoneet kuluttavat keskimäärin vain kymmenesosan tavallisen tietokoneen kuluttamasta sähköstä. Astioiden pesu käsin on konetiskausta edullisempaa vain, jos astiat sekä pestään että huuhdotaan altaissa. Uunissa, jonka lämpötila on 200 C, on vielä puolen tunnin kuluttua lämpöä noin 120 C. Pyykinpesukoneen sähkönkulutus puolittuu, kun muutat pesulämpötilan 60 asteesta 40 asteeseen. Sähkönkulutus kaksinkertaistuu, jos muutat pesulämpötilan 60 asteesta asteeseen. Silityskuiva pyykki vie 30 prosenttia vähemmän sähköä kuin kaappikuiva. Auton lohko- tai letkulämmitintä tarvitaan kovillakin pakkasilla enintään kaksi tuntia. Auton sisätilan lämmittimen käytöstä on eniten hyötyä pienillä pakkasilla, jolloin kosteus tiivistyy ja jäätyy kovaksi auton laseihin. Lähde Motiva 12

13 Så här sparar vi tillsammans energi I A-bolagen hålls värme-, vatten- och elkostnaderna i styr. Det förutsätter åtgärder från såväl hyresvärdens som hyresgästernas sida samt samarbete dem emellan. Att skölja kärl i rinnande vatten kan redan i ett tvåpersoners hushåll sexdubbla vattenförbrukningen jämfört med diskmaskinsanvändning. Energiekonomi är en av de bärande principerna i A-bolagens verksamhet och något, som koncernen hela tiden målmedvetet försöker främja. Att hålla värmekostnaderna i styr är en viktig del av de energiekonomiska strävandena, dock utan att pruta på hyresgästernas bostadskomfort. A-bolagen har vidtagit många åtgärder för att minska värmeförbrukningen, till exempel bytt fönster, vilket gjorts i stor utsträckning de senaste åren. Meningen är att det skall ske också under de kommande åren, säger A-bolagens disponent Rami Niemi. A-bolagen har också satsat på fastighetsteknik och därtill kopplade kontrollsystem. Den totala värmeförbrukningen var i fjol sex procent mindre än föregående år och inget tyder på att den åtminstone skall öka i år. I fortsättningen söker A-bolagen nya sätt att minska värmeräkningen. Rätt temperatur i trapphusen under den kalla årstiden är till exempel något, som tål att fundera på. I dag kan det hända att det är 18 grader varmt i trapphusen. Redan en sänkning till 15 grader skulle innebära en betydande inbesparing. De sätt att spara värme, som står invånarna till buds, är enkla. Bekant för alla är att man inte i kallt väder skall släppa ut värme i onödan utan i stället vädra snabbt med korsdrag. Om det är så hett i bostaden att man måste kyla ned den är det någonting som inte är som det skall, säger Niemi. Om radiatorerna blir ojämnt varma eller om det hörs porlande ljud från dem är det skäl att be en fastighetsskötare komma och ta en titt på saken. Dåligt isolerade fönster och balkongdörrar är verkliga värmefrossare. Ungefär grader är en komfortabel bostadstemperatur. En tumregel, som det lönar sig att hålla i minnet, är att 1 grad i rumstemperaturen betyder 5 procent i värmekostnader. Att lämna en trappdörr öppen är slöseri med energi och dessutom en säkerhetsrisk, understryker disponenten. VATTENFÖRBRUKNINGEN i A-bolagen har fåtts ned till 145,84 liter per invånare och dygn, vilket är ett utmärkt resultat. I fastighetsbolag av motsvarande typ kan förbrukningen vara rent av 200 liter per invånare och dygn. A-bolagen har gjort en hel del för att minska vattenförbrukningen, bland annat installerat strömningsminskande munstycken och skött väl om vattenarmaturerna, men invånarna befinner sig ändå fortfarande i nyckelroll. Det rinner en ansenlig mängd vatten ner i avloppet från en kran, som droppar aldrig så lite. En läckande toalettskål skall om något få varningsklockorna att ringa: kalla på fastighetsskötaren! Byk skall tvättas med så fulla tvättmaskiner som möjligt. Fastighetens tvättstuga sparar vatten. Dagens disk- och tvättmaskiner förbrukar bara hälften så mycket vatten som maskinerna för 15 år sedan. ELFÖRBRUKNINGEN har i A-bolagen hållit sig på en mycket stabil nivå fastän antalet fastigheter ökat. A- bolagen har i sparsyfte bland annat förnyat belysningen i gemensamma utrymmen. Man kommer att fortsätta på den linjen och också öka användningen av belysningsstyrande rörelsesensorer. I de finländska hemmen finns mycket mera elapparater av olika slag än tidigare. Det lättaste sättet att spara är att hålla ett öga på dem; varje apparat, som står påkopplad i onödan, förbrukar el. Energieffektiva lampor och släckt belysning i utrymmen, där man inte vistas, är exempel på enkla sparåtgärder. Underhållningselektronikens standby-läge hör till de största onödiga energiförbrukarna. Motiva har räknat ut att om en invånare tittar på en 37-tums LCD-television 3 timmar om dagen och apparaten däremellan står i standby-läge är dess energiförbrukning lika stor som i ett medelstort kylskåp av A+ -klass. I köket går det ström till kyl- och frysförvaring av mat. Ett alltför kallt kylskåp förbrukar onödigt mycket el och är inte heller bra för maten. 13

14 Kotivakuutus l Hemförsäkring Kuinka kalliisti maksat vahingostasi? Miksi ihmeessä ottaisin kotivakuutuksen, kun minun vähät tavarani eivät ole minkään arvoisia? Kotivakuutus ei korvaa vain asukkaan omaisuutta. Se voi olla pelastus silloin, kun oma vahinko tekee tuhoa laajemmin. Selvitysten mukaan noin yhdeksällä kymmenestä suomalaistaloudesta on kotivakuutus. Keskimääräistä vähemmän kotivakuutuksia on kerrostaloissa asuvilla. Erityisesti nuoret, ensimmäiseen kotiinsa muuttavat tuntuvat unohtavan kotivakuutuksen ottamisen. Joskus kerrostaloasukkaat kuvittelevat, että talon kiinteistövakuutus korvaa kaiken. Kiinteistövakuutus ei kuitenkaan korvaa koskaan asukkaiden omaisuutta. A-yhtiöiden vakuutusmeklari Antero Miikki kertoo, että meillä suomalaisilla on vakuutuksista kahdenlaista harhaa. Jos talossa syttyy tulipalo tai sattuu isompi vesivahinko, ainoa vakuutus, joka korvaa asukkaan oman omaisuuden vahinkoja, on kotivakuutus. Oma kotivakuutus on asukkaan turvana silloinkin, jos esimer- Statistiken visar att ungefär nio av tio finländska hushåll har hemförsäkring. De, som bor i höghus, har i medeltal i mindre utsträckning hemförsäkringar. I synnerhet unga människor, som flyttar in i sin första bostad, tenderar att glömma att teckna en hemförsäkring. kiksi tulipalo on niin laaja, että asukas joutuu evakkoon. Toki vastuullinen vuokranantaja varmasti järjestää tilapäisasuntoja, jos niitä vain on, mutta velvollisuutta siihen ei ole. Vielä vakavampana harhana Antero Miikki pitää sitä, että omaa vastuuta muille ei mielletä. Hur dyrt betalar du för dina skador? Varför i all världen skulle jag ta en hemförsäkring när det lilla jag har inte är värt någonting? Hemförsäkringen ersätter inte bara invånarens egendom. Den kan vara räddningen också då en egen skada förorsakar större förstörelse. Talvipimeällä kynttilät luovat tunnelmaa. Mutta ne voivat myös liikaakin kiinnostaa kodin lemmikkieläimiä. Det händer att höghusinvånare inbillar sig att husets fastighetsförsäkring ersätter allt. Den ersätter ändå aldrig invånarnas egendom. A-bolagens försäkringsmäklare Antero Miikki berättar att vi finländare har två missuppfattningar om försäkringar. Om det bryter ut en brand eller sker en större vattenskada i huset är hemförsäkringen den enda försäkringen, som ersätter skador på invånarens egen egendom. Hemförsäkringen skyddar invånaren också vid till exempel en så omfattande eldsvåda att en evakuering blir nödvändig. Visserligen ordnar en ansvarskännande hyresvärd säkert tillfälliga boenden om sådana bara finns, men någon skyldighet att göra det finns inte. Enligt Antero Miikki är det en ännu allvarligare missuppfattning att man inte skulle ha något eget ansvar för andra. Med egna åtaganden eller sin oförsiktighet kan en invånare förorsaka andra skada, fastigheten och eller grannarna. Att somna i duschen på golvbrunnen med vattenskador som följd torde vara ett typexempel. Invånaren bär ansvar för det här och bara den egna hemförsäkringen ersätter i sådana fall. Det finns en mängd hemförsäkringar, omfattande och mera begränsade. En begränsad hemförsäkring för en liten bostad kan man i bästa fall få för en årspremie på bara 50 euro. Försäkringsbolagens villkor kan Asukas voi aiheuttaa toimillaan tai huolimattomuudellaan vahingon muille, kiinteistölle ja/tai naapureille. Tyyppiesimerkki lienee nukahtaminen suihkuun lattiakaivon päälle ja siitä seurannut vesivahinko. Asukas on vastuussa tästä, ja ainoa joka korvaa, on oma kotivakuutus. Kotivakuutuksia on tarjolla paljon. Pääasiassa on olemassa laajoja ja toisaalta taas suppeita kotivakuutuksia. Edullisimmillaan suppean kotivakuutuksen voi saada pieneen kerrostaloasuntoon jopa noin 50 euron vuosihintaan. Vakuutusyhtiöiden ehdot voivat poiketa paljon toisistaan. Vakuutukset kannattaa ehdottomasti verrata. Vastuuosa kannattaa ehdottomasti aina ottaa kotivakuutukseen mukaan, muistuttaa Antero Mikki. Yhä useammat suomalaiset vuokranantajat ovat ryhtyneet vaatimaan kotivakuutuksen vuokrasuhteen solmimisen ehtona. Myös A-yhtiöissä asiaa on harkittu. Asiaa on pohdittu perusteellisesti jo pidemmän aikaa. Pidän käytännössä lähes varmana, että kotivakuutusehto myös tulee jatkossa vuokrasuhteen ehtoihimme. Sen valmistelu on kuitenkin hoidettava huolella, asiassa on monta ratkottavaa yksityiskohtaa, A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori kertoo. skilja sig till och med mycket från varandra. Det lönar sig absolut att jämföra försäkringarna. En ansvarsdel skall man absolut alltid inkludera i försäkringsskyddet, poängterar Antero Miikki. Allt fler hyresvärdar i Finland har börjat ställa krav på en hemförsäkring som villkor för ett hyresförhållande. Också inom A-bolagen har man övervägt saken. Vi har redan en längre tid funderat på det. Jag tar det i praktiken nästan för givet att vi kommer att inkludera hemförsäkringsvillkoret i våra hyresavtalskrav. Beredningen bör emellertid skötas noggrant, det finns många detaljer, som måste lösas, berättar A-bolagens verkställande direktör Mika Vuori. 14

15 RIKKOMISESTA JOHTUVAT KORJAUSKULUT JA MUUT VELOITUKSET DEBITERINGSLISTA FÖR SJÄLVFÖRVÅLLADE SKADOR OCH ÖVRIGA AVGIFTER Huoneistokorjaukset, ikkunat ym. laskun mukaan/enligt faktura Lägenhetsreparationer, fönster m.m. Koneet ja laitteet, varusteet laskun mukaan/enligt faktura Hushållsmaskiner, tillbehör Väliovi / Mellandörr 95,00 Ikkuna-avain / Fönsteröppnare 7,00 Pesukoneliitännän imusuoja 50,00 Bakslagsventil för tvättmaskin Astianpesukoneen turva-allas 35,00 Läckageskydd för diskmaskin Tukkeutuneiden hajulukkojen ja laskun mukaan/enligt faktura viemäreiden avaukset Öppnandet av stanklås och avlopp Sähkötarvikkeet (pistorasiat, antennirasiat, laskun mukaan/enligt faktura katkaisijat, sokeripalat, valaisimien kuvut, kattorasian suojalevyt ym.) Eltillbehör (eluttag, antenndosor, strömavbrytare, lampkupor m.m.) Loistelamput (sis. asennuksen) Lysrör (inneh. fastsättning) Palovaroitin (sis. asennuksen) Brandvarnare (inneh. fastsättning) Lukon sarjanvaihto / Byte av låsserie Abloy-avain / Abloy-nyckel Ura-avain / Skårnyckel Sento/Exec-avain / Sento/Exec-nyckel iloq-lisäavain iloq-nyckel, tilläggsbeställning Autopaikan avain / Nyckel till bilplats 27,00/kpl/st 52,00/kpl/st laskun mukaan/enligt faktura 10,00/kpl/st 20,00/kpl/st 30,00/kpl/st 50,00/kpl/st 10,00 /kpl/st Porraskäytävän, kellaritilojen seinien tai laskun mukaan/enligt faktura ulkoseinien maalaukset tai muut korjaukset Reparation av skador på väggar i trappuppgången, källaren och på ytterväggar samt övriga reparationer Ulosteiden siivoukset laskun mukaan/enligt faktura Städning av avföring Korjaukset piha-alueella laskun mukaan/enligt faktura (kasvit, piha-kalusteet ym.) Reparation av gårdsområden (plantor, träd m.m.) Huoneiston siivous poismuuton yhteydessä laskun mukaan/enligt faktura Städning av bostaden i samband med utflyttning Huoltotyön laskutushinta 37,00/t Debitering för utfört servicearbete Korjaustyön laskutushinta Debitering för utfört reparationsarbete 42,00/t Kiinteistönhoitajan yöhälytysmaksu 37,00 + päivystyslisä/jourtillägg (häiriön aiheuttajalta) Fastighetsskötarens nattalarm (debiteras av fridstöraren) Liputusmaksu / Debitering för flaggning 25,00 Energiatodistus / Energiintyg 50,00 Ylimääräinen saunavuoro 20,00/t, lisätunnit à 5,00 (ei saunapäivänä) / Extra bastutur (ej normal bastudag) 20,00/t, extratimmar à 5,00 Ylimääräinen saunavuoro (saunapäivänä) 5,00/tunti/timme Extra bastutur (på normal bastudag) Oikeudenkäyntimaksu tai peruutusmaksu laskun mukaan/enligt faktura Rättegångsavgift el. annulering Maksukehoitus / Betalningspåminnelse 5,00 /kerta/gång Ovenavausmaksut / Öppnandet av lägenhetsdörren arkisin klo 7-16 / vardagar kl ,00 arkisin muina aikoina / vardagar övr. tider 55,00 viikonloput ja pyhät / veckoslut, helger 55,00 A-yhtiöt korjaa huoneistojaan tarvittaessa. Jos korjaustarpeen aiheuttaa rikkominen, korjaukset maksaa vuokralainen. Isännöitsijä Jukka Sulin tarkistamassa huoneistoremonttia, jossa kunnostamista on vain normaalin kulumisen vuoksi. 15

16 LYHYESTI I KORTHET Asukastoiminta l Invånareverksamhet 16 Jouluglögejä A-taloissa A-yhtiöiden talokunnissa järjestetään joulun alla vapaamuotoisia glögitilaisuuksia. Monien aiempien vuosien tapaista yhteistä, isompaa jouluglögeilyä ei pidetä. Jokainen talotoimikunta tai talon luottamushenkilö päättää, järjestetäänkö tilaisuus vai ei. A-asukasyh- Julglögg Inför julen ordnas glöggbjudningar i fri form i A-bolagens huskollektiv. Någon större gemensam glöggträff enligt tidigare års modell blir det inte. Varje huskommitté eller husets förtroendeperson bestämmer om det skall ordnas en glöggbjudning eller inte. A-invånarföreningen hoppas att A-yhtiöiden henkilöstöllä vauhdikas TYKY-päivä A-yhtiöiden henkilöstö vietti 21. lokakuuta vuosittaista TYKY-päiväänsä. Tällä kertaa päivässä oli vauhtia riittämiin, sillä päivän muun ohjelman kruunasi tiukka kisa karting-radalla. Kilpailun A-finaalin voitti kiinteistönhoitaja Mauri Soini, toiseksi ajoi Fartfylld TYKY-dag för A-bolagens personal A-bolagens personal höll den 21 oktober sin årliga TYKY-dag. Den här gången fick dagen en fartfylld avslutning i form av en spännande kartingtävling. A-finalen vanns av fastighetsskötare Mauri Soini, följd av arbetsledare Keijo Mikkonen på andra plats och distys toivoo, että näitä pidettäisiin. Olemme yhdistyksenä suositelleet, että talojen glögitilaisuudet keskitettäisiin viikonvaihteeseen joulukuuta mutta jokaisella talokunnalla on tietysti tässäkin oma päätösvaltansa, sanoo A-asukasyhdistyksen puheenjohtaja Aarne Laakso. sådana skall ordnas. Från föreningens sida har vi uttryckt förhoppningen att de skall koncentreras till den , men huskommittérna har naturligtvis också i denna sak full beslutanderätt, säger A-invånarföreningens ordförande Aarne Laakso. kiinteistönhoitaja Keijo Mikkonen ja kolmanneksi isännöitsijä Rami Niemi. B-finaalissa nopein oli kiinteistönhoitaja Kimmo Hedenstam. Seuraaville sijoille kiilasivat kiinteistönhoitajat Joona Häkkinen ja Kari Lahti. disponent Rami Niemi på bronsplats. Snabbast i B-finalen var fastighetsskötare Kimmo Hedenstam. De två följande placeringarna togs av fastighetsskötarna Joona Häkkinen och Kari Lahti. 25 A-asukasta muodostaa asukastoimikunnan A-yhtiöiden talokunnissa käytiin elo-lokakuussa jo tuttu asukaskokousten kierros. Nyt alkavana toimintavuonna talokunnissa on kaikkiaan 25 luottamushenkilöä, jotka yhdessä muodostavat konsernin asukastoimikunnan. Asukaskokousten vuosikimara erosi tänä vuonna aiemmista siten, että vuosi sitten valitut asukasluottamushenkilöt jatkoivat tehtävissään, jos ei talokunta erikseen muuta päättänyt. Konsernin asukastoimikunta teki vuosi sitten päätöksen siitä, että luottamushenkilöt valitaan kaksivuotiskausiksi. Taustalla oli tarve saada luottamushenkilöille pidempi toimikausi. Kaikkien eri talokuntien luottamushenkilöt muodostavat A-yhtiöiden tärkeimmän asukasdemokratiaelimen, asukastoimikunnan. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Robert Gaggl vieraili tänä syksynä useassa talokuntakokouksessa. Vaikka useassa asukaskokouksessa oli paikalla vain muutama hen- kilö, minulle jäi kokouksista kohtalaisen positiivinen tunnelma. Asukkaat halusivat ja saivat lisätietoa asukasdemokratiasta, ja heillä oli myös paljon ehdotuksia talokuntiensa asumiseen ja asumisviihtyvyyteen. Asumisen turvallisuus on ollut niin A-yhtiöiden kuin asukasdemokratiaelinten tärkeimpiä viime vuosien asioita. Erittäin monet kysymykset ja ehdotukset koskivat turvallisuutta. Sen ohella yleisimmäksi puheenaiheeksi nousivat pihaa ja sen viihtyvyyttä koskevat asiat. Kaikki puheenvuorot eivät olleet vain risuja, vaan A-yhtiöitä myös kiiteltiin esimerkiksi huollosta ja siivouksesta, Gaggl kertoo. A-yhtiöiden asukastoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 28. lokakuuta. Silloin asialistalla oli Porvoon A-asunnot Oy:n ensi vuoden budjetti. Seuraava kokous on lähiviikkoina. Lähiviikkoina järjestetään kaksi talokuntakohtaista asukaskokousta. Sibeliuksenbulevardi 6:ssa kokous jäi järjestämättä muiden kanssa samaan aikaan, ja se pidetään nyt. Uudiskohteessa, Peippolankaari 2-4:ssä A-yhtiöt pitää lakisääteisen ensimmäisen asukaskokouksen. Invånarkommittén utgörs av 25 A-invånare I A-bolagens hus genomfördes i augusti-oktober den redan välbekanta invånarmötesrundan. Husen har totalt 25 förtroendepersoner, som tillsammans bildar koncernens invånarkommitté. Mötesrundan skiljde sig den här gången såtillvida från tidigare år att de personer, som valdes för ett år sedan, nu fick förnyat mandat om inte mötesdeltagarna annat skilt beslöt. Huskollektivens förtroendepersoner bildar tillsammans invånarkommittén, som är det viktigaste invånardemokratiska organet i A-bolagen. Invånarkommitténs ordförande Robert Gaggl deltog i flera av invånarmötena. Fastän det på flera möten fanns bara några personer på plats tyckte jag att stämningen var förhållandevis positiv. Invånarna ville ha och fick tilläggsinformation om invånardemokratin, och de kom också med många förslag gällande boendet och boendetrivseln, berättar Gaggl. Boendetryggheten har varit ett av de viktigaste ärendena på såväl A-bolagens som invånardemokratins agenda de senaste åren. Många frågor och förslag gäller just tryggheten. Ett annat allmänt samtalsämne på mötena var gårdsplanen och trivseln där. Det gavs ingalunda bara ris utan A-bolagen fick också tack. A-bolagens invånarkommitté höll verksamhetsårets första möte den 28 oktober. På föredragningslistan fanns Borgå A-bostäder Ab:s budget för nästa år. De närmaste veckorna ordnas invånarmöten i två huskollektiv. Det gäller Sibeliusbulevarden 6, där ett invånarmöte inte hölls samtidigt som i de andra huskollektiven. I nybygget Pepotbågen 2-4 ordnar A-bolagen det första lagstadgade mötet.

17 Talokuntien luottamushenkilöitä syksyn ensimmäisessä asukastoimikunnan kokouksessa 28. lokakuuta. Asukasedustajat konsernitasolla Asukastoimikunta koostuu kaikista eri talokuntien luottamushenkilöistä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään 2-3 kertaa vuodessa kehittää ryhmänä asukasdemokratiaa ja asukasosallisuutta tukee talotoimikuntien ja luottamushenkilöiden toimintaa sekä pyrkii auttamaan talotoimikuntien perustamisessa tehtäväkenttä on määritelty asukasdemokratialaissa Asukashallitus asukastoimikunta valitsee keskuudestaan A-yhtiöiden asukashallitus koostuu 8 jäsenestä siten, että 1 heistä on Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen asukasedustaja, ja hän myös toimii asukashallituksen kokousten puheenjohtajana. Hänen lisäkseen asukashallituksessa on 5 jäsentä A-asunnoista ja 2 jäsentä A-Lukaalista toimii valmistelevana ja toimeksipanevana elimenä asukastoimikunnan päätösten mukaisesti ja valmistelee asukastoimikunnan esityslistalla olevat asiat toimii viestinviejänä asukastoimikunnan ja A-yhtiöiden välillä Asukasjäsen A-asuntojen hallituksessa asukkailla on yksi edustaja A-konsernin aravavuokrayhtiössä Porvoon A- asunnot Oy:ssä ehdokkaan hallituksen asukasjäseneksi nimeää vuosittain iso asukaskokous, asiasta päättää Porvoon A-asunnot Oy:n yhtiökokous asukasjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin yhtiön hallituksen jäsenillä Boenderepresentanter på koncernnivå Boendekommittén består av alla olika hushelheters förtroendepersoner sammanträder vid behov, minst 2-3 gånger per år arbetar som grupp för att utveckla boendedemokrati och -engagemang stöder huskommittén och förtroendepersonerna i deras verksamhet samt medverkar till att huskommittéer bildas uppgifterna är definierade i lagen om boendedemokrati Boendestyrelse boendekommittén väljer inom sig A-bolagens boendestyrelse består av 8 medlemmar, av vilka en är den som företräder de boende i Borgå A-bostäders styrelse och han/hon fungerar också som ordförande vid boendestyrelsens möten. Därutöver består styrelsenav 5 representanter från A-bostäderna och 2 från A-Lukaali. fungerar som beredande och verkställande organ i enlighet med boendestyrelsens beslut och bereder de ärenden som finns på boendekommitténs föredragningslista fungerar som budbärare mellan boendekommittén och A-bolagen. Boenderepresentant i A-bostädernas styrelse de boende har en representant i styrelsen för A-koncernens aravahyrebolag Borgå A-bostäder Ab en kandidat till posten som boenderepresentant utses årligen av det stora boendemötet, frågan avgörs slutligt av Borgå A-bostäder Ab:s bolagsstämma. boenderepresentanten har samma rättigheter och skyldigheter som övrigamedlemmar i bolagets styrelse 17

18 Asukastoiminta l Invånareverksamhet Talojen luottamushenkilöt kaudella A-asukas, nämä ihmiset toimivat apunasi asukasdemokratiaan ja -toimintaan liittyvissä kysymyksissä. 18 Huuhkajantie 5 Kurjentie 6 Uvvägen 5 Tranvägen 6 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Rolf Helenius Varaluottamushenkilö/ suppleant Seija Anttonen Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Oscar Johansson Talotoimikunta/ huskommitté Rolf Helenius, Seija Anttonen, Oscar Johansson, Sirpa Kivistö Joukahaisentie 3 Joukahainenvägen 3 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Peter Rosenström Varaluottamushenkilö/ suppleant Aili Väisänen Ilmarisentie 8 Ilmarinenvägen 8 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tuula Jørgensen Varaluottamushenkilö/ suppleant Bror Blomqvist Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Juhani Lankinen Talotoimikunta/ huskommitté Tuula Jørgensen, Ingegerd Wallenius, Sylvi Siren, Bror Blomqvist, Juhani Lankinen, Anita Johansson, George Johansson Jousitie 6 Pilbågsvägen 6 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Marja Kariniemi Varaluottamushenkilö/ suppleant Andres Salm Jousitie 4 Pilbågsvägen 4 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Robert Gaggl Varaluottamushenkilö/ suppleant Lasse Lagerström Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Robert Gaggl Talotoimikunta/ huskommitté Robert Gaggl, Lars Lagerström Jousitie 8 Pilbågsvägen Luottamushenkilö/ förtroendeperson Reijo Perälä Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Jens Lindfors Talotoimikunta/ huskommitté Reijo Perälä, Jens Lindfors, Virpi Lindfors, Aira Mikkonen, Raili Pikkarainen Mannerheiminkatu 36 Mannerheimgatan 36 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Voldemar Klimask Varaluottamushenkilö/ suppleant Pekka Turtiainen Joukahaisentie 11 Joukahainenvägen 11 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Elvi Andersson Varaluottamushenkilö/ suppleant Stevan Lazarevic Nordenskiöldinkatu 24 Nordenskiöldsgatan 24 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tiina Lindo Varaluottamushenkilö/ suppleant Erja Rasmus Kesätuulentie 8 Sommavindsvägen 8 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Merja Hokkanen Varaluottamushenkilö/ suppleant Pentti Kurttila Talotoimikunta/ huskommitté Marika Ingelin, Pentti Kurttila, Merja Hokkanen, Seija Hämäläinen, Vera Mäkeläinen Karhupolku 2-4 Björnstigen 2-4 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Hannu Maho Mannerheiminkatu 25 c Mannerheimvägen 25 c Luottamushenkilö/ förtroendeperson Eija Mäkinen Varaluottamushenkilö/ suppleant Pirjo Teihola Tapani Löfvingin katu Stefan Löfvings vägen Luottamushenkilö/ förtroendeperson Merja Forsblom Varaluottamushenkilö/ suppleant Tuuli Lattu Sibeliuksenbulevardi Sibeliusbulevarden Luottamushenkilö/ förtroendeperson Anette Schild Varaluottamushenkilö/ suppleant Kaisa Vasamies-Helenius Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Tuomo Kankkunen Talotoimikunta/ huskommitté Anette Schild, Kaisa Vasamies-Helenius, Tuomo Kankkunen, Terttu Kumpulainen Sammontie 4 Sampovägen 4 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Maria Ferm-Salonen Varaluottamushenkilö/ suppleant Annmari Kinnunen Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Lissa Leinonen Talotoimikunta/ huskommitté Maria Ferm-Salonen, Annmari Kinnunen, Lissa Leinonen, Jani Simula, Sanna Manninen, Jenna Bamberg, Henry Sundström, Salla Mustikkamaa, Pirjo Hyytiäinen, Ville Kannisto, Jyrki Pukero Johannisbergintie 10 Johannisbergsvägen 10 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Sheila Ziualova Varaluottamushenkilö/ suppleant Kate Lindroos Linjatie 34 Linjevägen 34 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Jakob Thuneberg Varaluottamushenkilö/ suppleant Gunvor Rosenström Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Tina Vesterinen Talotoimikunta/ huskommitté Jakob Thuneberg, Tina Vesterinen, Gunvor Rosenström, Saini Rasela, Janika Ropo

19 Galgbackantie 9 Galgbackavägen 9 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Ira Siltala Varaluottamushenkilö/ suppleant Else Borgman Laamanninpolku2 Lagmansstigen 2 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Harri Rainio Varaluottamushenkilö/ suppleant Kauko Aittomäki Talotoimikunta/ huskommitté Harri Rainio, Raimo Laakkonen, Kauko Niittymäki, Ismo Hyttinen, Heidi Mattila F.E. Sillanpään katu 4 F.E. Sillanpääs gata 4 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tapani Paananen Varaluottamushenkilö/ suppleant Tom Grönholm Aleksanterinkaari 6 Alexandersbågen 6 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Jorma Konttinen Varaluottamushenkilö/ suppleant Gunnel Lindberg Talotoimikunta/ huskommitté Jorma Konttinen, Gunnel Lindberg, Tarja Takayama Runeberginkatu 36 Runebergsgatan 36 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Usko Tuukkanen Varaluottamushenkilö/ suppleant Kaisa Viitanen Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Anu Rauta Talotoimikunta/ huskommitté Usko Tuukkanen, Kaisa Viitanen, Aarne Laakso Hansatie 10 Hansavägen 10 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Kjell Kortman Varaluottamushenkilö/ suppleant Keijo Weckman Hansatie 4-6 Hansavägen 4-6 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Ville Saarela Varaluottamushenkilö/ suppleant Marina Lehtinen Asukasedustajat talokunnissa Luottamushenkilö a) talokunnan asukkaiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka on asukasdemokratian ja toiminnan moottori omassa pihapiirissään b) toimii asukasdemokratian ja asukastoiminnan piiriin kuuluvien asioiden tiedottajana niin kotitalonsa asukkaiden kuin isännöitsijän suuntaan c) osallistuu talokuntansa edustajana kaikkien talokuntien luottamushenkilöistä koostuvan A-yhtiöiden asukastoimikunnan työskentelyyn d) kutsuu koolle oman talokuntansa talotoimikunnan Talotoimikunta a) käsittelee kaikkia talokunnan asioita asukkailta tulleiden toiveiden mukaisesti b) toimii talokunnan luottamushenkilön työn tukena asukasdemokratiatyössä c) toimii A-asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä vapaamuotoista asukastoimintaa järjestettäessä d) kokoontuu tarvittaessa Turvallisuusyhdyshenkilö seuraa, että oman talon/talokunnan turvallisuusasiat ovat säännösten mukaisessa kunnossa tiedottaa puutteista ja antaa korjausehdotuksia isännöitsijälle toimii yhteistyössä talon luottamushenkilön ja talokunnan kanssa Merja Forsblom edustaa Tapani Löfvingin katu 10-14:n asukkaita, Hannu Maho puolestaan on Karhupolku 2-4:n luottamushenkilö. Viikinkitie 7-9 Vikingavägen 7-9 Luottamushenkilö/ förtroendeperson Veikko Davitsainen Varaluottamushenkilö/ suppleant Kurt Larsson Turvallisuusyhdyshenkilö/ säkerhetsansvarig Kurt Larsson Talotoimikunta/ huskommitté Veikko Davitsainen, Kurt Larsson, Beata Helenius, Maj-Britt Eriksson, Irja Larsson, Aatos Rantalainen, Stig Silfver, Irja Ålander, Kalle Bremer Hur invånarn är representerade Förtroendeperson a) en person som valts av husets boende ur deras egen krets och som är en motor för boendedemokratin och -verksamheten i den egna gårdskretsen b) fungerar som informatör i frågor som gäller boendedemokrati och boeneaktiviteter i kontakter till både de boende i hemgården och disponenten c) deltar som representant för hushelheten i det arbete som utförs i den boendekommitté som bildas av alla de olika hushelheternas förtroendepersoner d) sammankallar den egna hushelhetens boendekommitté. Huskommitén a) behandlar gårdshelhetens alla frågor i enlighet med förslag från de boende b) fungerar som som stöd för förtroendepersonen i arbetet för boendedemokratin c) fungerar i samarbete med A-invånarföreningen när det gäller arrangemang av fria aktiviteter inom boendeverksamheten d) sammankommer vid behov Säkerhetsansvarig a)ser till att det egna husets / husgruppens säkerhetsärenden uppföljs enligt bestämmelserna b)informerar disponenten om eventuella brister och ger renoveringsförslag c) samarbetar med husets förtroendeperson och huskommitté 19

20 Summary Rents will not be raised at all In October, A-Companies made a decision that will delight the tenants. The state-subsidized rents will not be raised at all from the beginning of There are certain pressures to increase the rents, but A-Companies are able to compensate for the costs, for example by reducing energy consumption. The most important factor explaining why the rents will remain the same, is that A-Companies has decided to use about euros less than the sum of the current year in property repairs. The state-subsidized apartment rents are at an average of 10,64 euros per month, per square meter. Tenants have moved into the new houses The newest buildings in the company, at Peippolankaari 2-4, were completed in October and new residents moved in early November. The new buildings are five balcony access block buildings, with a total of 40 apartments. All apartments have a private saunas. The construction project is the first of its kind in the history of the A-companies, as the houses are built to be low energy or energy passive houses. Renovation continues at Joukahaisentie 3 The largest current renovation project is the two blocks of flats at Joukahaisentie 3 in Kevätkumpu 2. The renovation started in early September and it has proceeded smoothly and on schedule. The most extensive part of the renovation is the installation of lifts. These three-storey buildings were built in In addition, the houses will be fitted with completely new facades and the standard of living will equal that of completely new apartments. The renovation will be carried out one house at a time, and the renovation will be completed in September next year. The residents committee started In A-Companies there is a resident democracy system, which gives the tenants opportunities to influence their own living conditions. The elected residents committees of the individual houses are the most important representative organs in A- Companies. Residents meetings were held in August-October, and now the company s resident council has 24 members. For more information on resident democracy, see pages The new passive houses at Peippolankaari 2-4. If you break, then you will pay for it Home insurance is an affordable way to safeguard your home against damages or loss. Home insurance secures your property, but it will also cover larger and much more expensive damages, such as water damages. There are lots of different home insurance on offer, in different price ranges and there are also differences in the ways expenses are covered. Mainly there are extensive home insurances and other more limited home insurances. The cheaper home insurance can be bought for smaller, one- or two-room flats for as little as 50 for a year. Remember to buy a home insurance A-Companies has its own real estate management, which takes care of the houses and apartments. Normal maintenance work is included in the rent. However, if the resident breaks something or would like additional services, the resident will have to pay extra charges. A list of the charges for these services can be found in this issue on page 15. Ostosretki tallinnaan Shoppingutflykt till tallinn A-asukasyhdistys järjestää A-asukkaille ostosretken Tallinnaan. Käymme uusitussa Ülemiste-ostos-keskuksessa, mahdollisuus on myös omatoimiseen kiertelyyn Tallinnassa esim. joulutorilla. Aikataulu lauantaina Erikssonin linja-auto lähtee klo 5.45 Huhtisen Salelta - klo 6.00 Kevätkummun ostoskeskukselta klo 6.10 Omenamäestä - klo 6.15 Rauhankadun bussipysäkiltä. Paluu Porvooseen on n. klo 23. Matkan hinta on 30 /A-asukas (10 / lapset alle 16-vuotiaat). Hinta sisältää matkat ja aamiaisen menomatkalla. Muille kuin A-asukkaille hinta on 55 /aikuinen (30 /lapsi alle 16-vuotias). Hintaan sisältyy kaikki matkat. Sitovat ilmoittautumiset mennessä Aarne Laaksolle, puh Matka maksetaan etukäteen, mieluiten yhdistyksen pankkitilille, FI , tai A-asuntojen toimistoon. A-invånarföreningen ordnar en shoppingutflykt till Tallinn för A-invånarna. Vi besöker det förnyade Ülemiste köpcentrum, det finns också möjlighet för shopping på egen hand t.ex. besöka jultorget. Tidtabell lördagen den Erikssons bus avgår kl från Sale i Huktis kl från Vårberga köpcentrum kl från Äppelbacken kl från busshållplatsen på Fredsgatan. Retur till Borgå ca kl. 23. Resan kostar 30 /A-invånare (10 för barn under 16 år). I priset ingår resorna och morgonmål på båten till Tallinn. För icke A-invånare är priset 55 /person (30 / barn under 16 år). I priset ingår alla resor. Bindande anmälningar senast till Aarne Laakso, tel Resan betalas på förhand, helst genom inbetalning på föreningens bankkonto FI , eller till A-bostädernas kontor. Passi tai virallinen henkilökortti matkalle mukaan! kuva Eckerö Line Kom ihåg att ta med pass eller officiellt identitetsbevis! 20

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Hälytystilasto Larmstatistik 2016

Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Pelastustoimi hälytykset Räddningsverkets larm 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 keskiarvo 2012-15 2016 % vertailu % keskiarvost 2015 a vuoteen Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

As Oy Taavinmaja. Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen

As Oy Taavinmaja. Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen As Oy Taavinmaja Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoitovastike /os/kk.42.42.46.55.58.58.58.58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1.84 1.84 1.977

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot