Sorvin äärestä. Vanerintekijät vauhdissa - projekti. K&J Foods henkilöstöravintola. Tapio - yhtye seikkaili musiikkivideomaailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sorvin äärestä. Vanerintekijät vauhdissa - projekti. K&J Foods henkilöstöravintola. Tapio - yhtye seikkaili musiikkivideomaailmassa"

Transkriptio

1 Sorvin äärestä PUULIITON SUOLAHDEN AO51 JÄSENLEHTI Vanerintekijät vauhdissa - projekti Sivu 4 K&J Foods henkilöstöravintola Sivu 10 Tapio - yhtye seikkaili musiikkivideomaailmassa Sivu 14

2 Päätoimittajalta Viimeistelyn valtimo ahtautui Koivuvaneritehtaan uusi työstölinja rakenteineen valtasi suuren osan viimeistelyosaston loppupäästä. Uudistuksen myötä puolivalmisteiden varastointitila kuihtui invaasion takia oleellisesti. Myös työstettävät havutehtaalta tuodut levyt vievät tilaa. Logistisesti tämä tarkoittaa sitä, että entistä suurempi osa viimeistelyn loppupään työpisteiden käsittelyyn tarkoitetuista levyistä joudutaan varastoimaan jatkossa viimeistelyn alkupäähän. Materiaalin edestakainen kuljettaminen trukein lisääntyy siis entisestään. Kun korjaamon uusi sisäänkäynti vielä sijoitettiin työstölinjan vastaiselle seinustalle, niin mukaan saatiin myös lisääntynyt potkulauta - ja jalankulkuliikenne ahtaalla ja vilkkaalla väylällä. Yhtälöllä vähemmän tilaa, enemmän liikennettä saadaan tulokseksi lisääntynyt henkilö-ja materiaalivahingon riski. Vuoronvaihde töihin tulijoiden ja töistä lähtijöiden myötä nostaa riskit toiseen potenssiin. Trukkiliikenne voitaisiin tietysti keskeyttää siihen asti, kunnes vuoronvaihde on ohi, mutta tuotantoon saattaa tulla tuolloin katkoksia. Mainittakoon, että töihin tulijat alkavat kulkea trukkien liikennöintiväylällä jo reilusti puoli tunti ennen varsinaista vuoronvaihtoa ja poislähtijöitä kulkee vielä vartin verran vaihdon jälkeen. Vähän vajaa tunti ilman trukkiliikennettä tarkoittaa osittain seisahtunutta tuotantoa. Ohjetta trukkiliikenteen keskeyttämiseen vuoronvaihdon aikana ei ole annettu. Trukinkuljettajilta vaaditaan entistä suurempaa harkinnanvaraisuutta ja tarkkaavaisuutta siirrettäessä materiaalia vuoronvaihdon aikana. Tämä koskee luonnollisesti kaikkia muitakin osastoja, mutta viimeaikaiset muutokset huomioon ottaen erityisesti viimeistelyä, jossa liikenne on vilkastunut oleellisesti viime aikoina rakenteellisten muutosten takia. Suunnitteilla on uusia trukkiliikenteestä vapaita uria jalankulkijoille. Toivottavasti ne saadaan pikaisesti suunnittelupöydältä käytäntöön. Ensimmäisessä ilmestyneessä Sorvin Ääressä-lehden artikkelissa vuodelta 2005, joka oli tuolloin tehtaan henkilöstölehti, käsiteltiin biomoottorilla kulkijoiden ja trukkiliikenteen symbioosia. Ehkä on syytä lainata itseään ja kerrata pienin lisäyksin, mitä jalankukijoiden olisi hyvä huomioida kulkiessaan tehtaalla trukkiliikenteen seassa. Älä kulje trukin haarukoilla olevan kuorman alitse Varo kaarteita, joissa on näköesteitä Ole erityisen varovainen, jos havaitset, ettei kuljettaja näe sinua Tehdasmelun takia et kuule takaa lähestyvää trukkia. Vilkuile välillä olkasi yli Vältä menemistä liikkuvan trukin lähelle Älä aja kovaa potkulaudalla Vältä matkapuhelimen, tai muun laitteen käsittelyä kulkiessasi Älä säntää ajoväylälle tullessasi näköesteen takaa. Katso ensin Trukinkuljettaja on ihminen ja ihmiset tekevät toisinaan virheitä Sisällys 3 Työsuojelurintamalta 4 Vanerintekijä vauhdissa 6 Luottamuksella 8 Puheenjohtajan viesti 9 Kurmeeta vai karmeeta? 10 K&J Foods Oy 12 Havutehtaan kuulumisia 13 Puuliiton lomaetuisuuksia 14 Tapio-orkesteri seikkailee 16 Sanataidetta Junnulta Kari Suutari Sorvin äärestä Puuliiton ammattiosasto 51 jäsenlehti Julkaisu 4 kertaa vuodessa Toimitus: Päätoimittaja Kari Suutari. Toimittajat Jouni Neste, Jani Väisänen, Marilla Hokkanen, Kari Häkkinen, Heiki Orupõld, Juha-Pekka Pellinen. Juttuvinkit ja yhteystiedot: Puh: ja Taitto: Kari Suutari. Kannen kuva: Jouni Neste. Seuraava numero ilmestyy syys-lokakuussa

3 Työsuojelu Työsuojelurintamalta Kevät ja alkukesä ovat olleet vauhdikasta aikaa työsuojelurintamalla. Havun pitkään jatkunut liimauksen ongelma saatiin vihdoin ratkaistua ja on palattu aikaan, jolloin altistumisia ei ole enää ilmennyt. Tämä opetti varmasti laajemminkin sen, etteivät pelkästään raja-arvot voi olla ainoita mittareita, joilla mitataan työntekijöiden altistumista kemikaaleille. Työntekijöiden tuntemukset ja oireet pitää olla ensisijalla, kun mietitään vaihtoehtoja mitä kemikaaleja käytetään. Raha ei voi mennä terveyden edelle missään tapauksessa. Varsinkaan jos tiedämme valmistajan, jolla on tarjota tuotetta, joka ei aiheuta iho - ja hengitystieoireita. Liimauksen palautetilaisuus pidettiin tehtaan ruokalassa. Tilaisuuden piti Työterveyslaitoksen tutkija Juha Laitinen. Tilaisuuteen osallistui koivu ja havutehtaalta n. 25 työntekijää, eli kiinnostusta riitti. Tilaisuus aloitettiin kertomalla mistä oli lähdetty, kun ongelmat puhkesivat ja mihin ollaan tultu. Tutkija kertoi hyvin tarkasti käytössä olevien kemikaalien vaaraominaisuudet ja niiden tunnistamisen esim. r-lausekkeet, jotka löytyvät käyttöturvallisuustiedotteista. Mittausmenetelmät käytiin läpi. Siis mitä on mitattu ja minkälaisilla laitteilla. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet fenolin, metanolin ja formaldehydin osalta kerrottiin hyvin kattavasti. Terveysvaikutuksilta pahin näistä kolmesta on formaldehydi, joka on syöpävaarallinen kemikaali. Kemikaalien valmistajien erot ja johtopäätökset esiteltiin myös mielestäni erittäin hyvin. Varmaa ja tutkittua syytä ongelmien aiheuttajaksi ei pystytä varmuudella kertomaan. Oireiden loppuminen valmistajan vaihtuessa kuitenkin on varmaa. Toivottavasti tästä ikävästä ja pitkään kestäneestä ongelmasta työnantajakin otti opiksi, eikä lähde sooloilemaan ainoastaan säästötoimet mielessä, kun miettii vaihtoehto eri toimittajien välillä. Tapaturmia tehtailla on sattunut ja sairauslomaan niistä on johtanut koivutehtaalla yhdeksän tapausta ja havutehtaalla kuusi tapausta. Sairaslomien pituudet ovat kaikissa tapauksissa pysyneet alle kymmenessä päivässä, eli onneksi mitään vakavampaa ei ole sattunut. Ammattitautiepäilyjä liimasta johtuen tehtailla on ollut yhteensä neljä tapausta. Lpt ilmoituksia on tehty 43 kpl. Uusien konelinjojen turvatarkastukset on tehty. Korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi niissä, jotka nousivat esiin tarkastuksissa. Uusien konelinjojen suojaukset ovat viety hyvin pitkälle, eli kaikki liikkuvat osat ovat hyvin suojattu seinillä ja valoverhoilla. Toki tarkkana pitää aina olla, kun työskennellään koneiden kanssa. Työpaikkaselvitykset on aloitettu jalostetehtaalla ja riskiarviointiryhmäkin pääsee aloittamaan pikapuoliin. Kemikaalien vaaraominaisuuksien tunnistaminen Tarkastelemalla aineiden varoitusmerkkejä ja R-lausekkeita voidaan alustavasti hahmottaa aineiden käyttöön liittyvät haittavaikutusten vakavuudet. TAULUKKO 1. Kemikaalin haittavaikutukset käyttöturvallisuustiedotteiden R-lausekkeiden perusteella. Fenoli Formaldehydi Metanoli R11 Helposti syttyvää. R23/24/25 R23/24/25 R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 R34 Syövyttävää. R39/23/24/25 R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien R40 vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. R43 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20/21/22 R68 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Pysyvien vaurioiden vaara. Kopio työterveyslaitoksen työhygieniamittausten lomakkeesta Teksti: Jani Väisänen 3

4 Työhyvinvointi Vanerintekijät vauhdissa: Uusi ehompi minä Postissa saapui tehtaalta kirje. Luin sen hämmentyneenä moneen kertaan. Minut oli kutsuttu Vanerintekijät vauhdissa - projektiin. Siinä vaiheessa se ei kertonut mitään. Olin nähnyt nimen kehityskeskustelu-lapussa ja muuten olin aivan tietämätön koko hommasta. Töissä otin taukokopissa jutun puheeksi ja minulla olikin lähipiirissä kaksi edellisestä projektista. He suitsuttivat kokemustaan ja kertoivat juttuja mm. koskenlaskusta. Sitten aloin epäillä, että minut olisi kutsuttu vahingossa. Minähän olen ihan liian hyväkuntoinen. Olisihan paljon työntekijöitä, jotka ansaitsisivat tilaisuuden ennen minua. Ensimmäisessä tapaamisessa sitten selvisikin että kutsusta huolimatta ihmiset eivät halunneet tai pystyneet osallistumaan. Ryhmää oli yritetty kasaan jo vuoden vaihteessa. Tarkoitus oli että ryhmään otettaisiin 10 osallistujaa. Saimme kasaan kahdeksan ja tällä kertaa ryhmä pääsi aloittamaan. 4 Alkutilanteen arviointi Vauhtiporukka kokoontui infoon huhtikuussa ja saimme aikataulun seuraavalle kahdelle kuukaudelle. Vetäjinä oli fysioterapeutti Heikki Lumperoinen ja terveydenhoitaja Tuula Mäkeläinen. Sovittiin alkutarkastusajat molemmille ohjaajille. Heikki testaisi meidän kuntoa kuntopyörällä ja suorituskyky-testillä ja Tuula muuta terveyttä. Jokaisen testaus tehtäisiin meidän tarpeita huomioiden, verikokeita tai jopa lääkärintarkastusta myöten. Projektissa pääpaino oli hiukan enemmän liikkumisessa ja loppu teoriaa ja keskustelua. Osa on valmiiksi räätälöity ja loppu tehtäisiin osallistujien tarpeiden ja halujen mukaan. Parannetaan ja estetään tuki- ja liikuntaelin sairauksia sekä autetaan työssä jaksamista. Oman lajin löytäminen Infosta menimme keilaamaan. Projektissa kokeillaan erilaisia urheilulajeja ja toivotaan että jokin saisi kipinää. Ketään ei voi pakottaa liikkumaan tai harrastamaan. Meille tehtaalaisille olisi kuitenkin hyvin tärkeää harrastaa jotain raskaan vuorotyön vastapainoksi. Ei sen tarvitse olla mitään hampaat irvessä väkisin tekemistä Tuula Sipponen ja Päivi Niskanen vaan jotain mielekästä. Vauhtiporukalle oli suunniteltu myös keppijumppaa, sauvakävelyä Kapeenkosken kauniissa maisemissa ja kuntosali-opastusta. Itselleni kuntosali on ollut henkireikä ja voiman lähde jo kolme vuotta. Lähdin kuitenkin innolla kuntosalille ja pyysinkin itselleni selälle uusia vinkkejä. Likeassa olen käynyt myös zum- Akkukaavio bassa, bodybalanssissa ja bodyattacissa. Kahvakuula ja bodybomp kiinnostaisi vielä. Mitä ne ovat, selviää Likean nettisivuilta. Mistä akkuun virtaa? Ensimmäinen teoria oli keskustelua toimintakyvystä ja samalla Tuula piti meille

5 Työhyvinvointi rentoutumisharjoituksen. Kiireisessä arjessa kun hössötetään, ei muisteta ajatella elämämme tärkeitä asioita. Tuula teki meille harjoituksen, jossa piirsimme paperille akun. Akun toiselle puolelle piirsimme plussan ja toiselle miinuksen. Plussan puolelle listasimme asioita mitkä tuo akkuun virtaa ja miinukselle ne mitkä vie virtaa. Ketään ei varmaan yllätä, että meidän työ oli lähes poikkeuksetta miinuksella. Raskas fyysinen vuorotyö ei juurikaan lataa akkua. Vastapainona olivat kuitenkin työkaverit. Plussalla oli myös luonto, liikunta ja ystävät. Jotkut asiat saattoivat kuulua molemmille puolille, kuten sukulaiset. Keskusteltiin miten vähälle jää asiat, jotka auttaisivat meitä jaksamaan. Harjoitukseen kuului vielä, että valitsimme miinus puolelta yhden asian, jonka vaikutusta yritämme vähentää ja plussalta jonkun jota lisäämme. Lupasin itselleni viettää enemmän aikaa ystävien parissa, mutta miten työn kuormitusta saisi pienenettyä? Kotitehtäviä ja ravintotietoutta Lisää kotitehtäviä saatiin kun terveydenhoitaja Piia Võsokovski piti meille luennon ravinnosta. Kotitehtävänä on miettiä itselle päätavoite ja sen tavoittelu aloitetaan 1-2 osatavoitteella. Jokainen miettii sitten mikä olisi projektin henkilökohtainen tavoite. Onko se painonpudotus, parempi kunto tai jokin muu? Tietopaketissa selvisi että vuorotyöläisillä on suurempi riski saada sydän- ja verisuonitauteja sekä ruuansulatushäiriöitä. Meillä on paljon tietoa ravinnosta, mutta onko sitä jo liikaakin? Miten sitä kaiken maailman karppaus- ja laktovegaani-ohjeiden keskellä tietää miten syödä? Sitten vielä pitäisi ottaa huomioon ilmastonlämpenemiset ja myrkkykurkut. Piian ohje oli sovittaa syöminen omien tarpeiden mukaan. Kaikille ei sovi 2 tunnin välein syönti. Kuitenkin olisi hyvä syödä ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Yövuorossa suositellaan että syötäisiin pääateria kello yksi. Vältettäisiin piristäviä juomia, kuten kahvia viisi tuntia ennen nukkumaan menoa. Helteellä huolehdittaisiin nesteistä ja se voisi olla myös urheilujuomaa. Nestettä tarvitaan normaalisti 2 3 litraa ja helteellä jopa enemmän. Syödään monipuolisesti mutta kohtuudella. Yksilöllistä arviointia työssä jaksamiseen Kuinka moni on kuullut että työn vastapainoksi olisi harrastettava liikuntaa? Kysyin Piialta että mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Hän kertoi että se on arvioitava jokaisen kohdalla erikseen. Sitä ei voi tuosta vaan ylhäältä määrätä. Jotta sen voisi määrittää, pitää arvioida työn kuormittavuus ja työntekijän vahvuudet ja heikkoudet. Sen vuoksi osa selviää työstä leikiten ja toinen särkee itseään. Eikä niin pitkälle tarvitsisi mennä. Piia kertoi että Mika Räisänen ja Miika Karttunen Piia luennoimassa hän ohjaa työntekijöitä Heikin opastukseen. Varsinkin jos työntekijä ei harrasta juurikaan liikuntaa, niin opastus on tärkeää tulevan työssä jaksamisen kannalta. Onko se sitten jonkun lihasryhmän vahvistusta tai sitten venytystä, arvioi työntekijä ja Heikki. Työterveysaseman palveluita ja opastusta käytetään ihan liian vähän, arvioi Piia. Meiltä saa ohjausta ja neuvontaa esim. painon pudotukseen, kunnon kohotukseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Eikä tarvitse olla vaivoja vaan ennalta ehkäistäisiin mahdollisia ongelmia. Lomautukset painavat vielä työntekijöitä Tehtaan tämänhetkisestä tilanteesta Piia sanoo, että työntekijät kestivät ja jaksoivat lomautusten yli, mutta nyt kun tilanne alkaa normalisoitua, niin tulee työuupumukset ja rasitukset pintaan. Tämä on huomattu myös työterveyshuollossa ja henkiseen jaksamiseen panostetaan. Uutena palveluna on työpsykologi Heidi Valjakan vastaanotto joka toinen viikko tehtaan terveysasemalla. Piia kiteyttää Vanerintekijät vauhdissa projektin sanoman näin: Ihmisen pitää itse tehdä töitä oman kunnon ja jaksamisen eteen. Kukaan ei voi tehdä niitä sinun puolestasi. Siihen saa kuitenkin apua, tukea ja neuvoja työterveyshuollosta. Seuraaviin projekteihin kannattaa kysyä mukaan, jos kokee että hyötyisi kokeilusta. Lopulliset valinnat tekee kuitenkin projektin vetäjät. Marilla Hokkanen Tuula Taivalmäki ja Reet Tolk kuulolla 5

6 Ammattiosasto Luottamuksella Luottamuksella kolumni alkaa tästä, kesäkuun numerosta ja jatkuu lehdessämme toistaiseksi. Kolumnissa otan kantaa niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin työelämän teemoihin, joita kulloinkin maamme keskusteluissa esiintyy. Korostan vanhan hiihtoliiton miehen tapaan, että kirjoitukset ovat minun omia näkemyksiäni ja mielipiteitä. TES-neuvottelut syksyllä 2011 sopu vai sota? Viimesyksyisen työtaistelun jälkeen on mielenkiintoista katsoa, onko työnantajan asenne muuttunut neuvotteluissa. Uskoisin, että samankaltaista heikennysesitysryöppyä ei tällä kertaa tule. Kuitenkaan en jaksa uskoa, että ne jäisivät kokonaan neuvottelupöydästä pois. Työnantajan tyyli on ollut aina koettaa kepillä jäätä. Ihmettelen tätä tyyliä. Työnantajan neuvottelijat ja yritykset, joita he edustavat, käyttäytyvät päinvastoin neuvottelupöydän ulkopuolella. Se näkyi myös viime syksyn työtaistelussa, jossa työnantajan rivit hajosivat pahasti. Se näkyy myös ns. paikallisissa neuvotteluissa, joita käymme työpaikoilla. Sopimushakuisuus on huomattavan paljon suurempaa, kuin TESneuvotteluissa konsanaan. Työnantajan edustajien tempoileva politiikka aiheuttaa vuositasolla huomattavat menetykset kansantaloudelle, eikä siihen kiinnitetä mitään huomioita. Median huomio kiinnittyy vain toiseen osapuoleen ja usein syyttävään sävyyn. Ei ole vaikea arvata, mikä tähänkin asiaan vaikuttaa. Media unohtaa kysyä sen tärkeimmän kysymyksen ennen jutun kirjoittamista. Kysymys on, miksi tähän tilanteeseen on tultu?. Taustat unohdetaan tarkistaa ja tuodaan vain esille, paljonko lakkoilevat hankkivat ennestään. Annetaan kuva ahneudesta. Sitä media tekee aina neuvotteluiden ajauduttua työtaisteluun. Samaan tyyliin moni yksityishenkilö kirjoittaa sosiaalisessa mediassa ja lehdistön yleisöosastoilla. He unohtivat tarkistaa mihin mekaanisen metsäteollisuuden palkat asettuvat teollisuuden palkkavertailussa. Viime syksynä oli suorastaan nautinnollista hiljentää muutama äänekäs työnantajan agitaattori faktatiedoilla asiasta. Tietämättömät ihmiset samaistivat tulomme paperiteollisuuden tuloihin. Paikallisessa mediassa muutama metsänomistaja-mummo oli huolissaan myrskytuhopuistaan. Syyttivät työntekijöitä siitä, että heidän luokillaan olevat perintömetsät jäävät vakuuttamattomina lahoamaan metsään, koska työntekijät lakkoilevat olemattomista syistä. Siellähän ne ovat lahonneet jo vuosia odottamassa sitä suurinta hintaa, millä ne voisi myydä. Eivät ne ainakaan metsäteollisuuden raakaainepulaa ole olleet helpottamassa ennen Asta-myrskyä. Sen jälkeen itku olikin suuri. Oli lähellä jäädä se kuuluisa hätä käteen. Raaka-ainepula on muutoinkin vaikuttanut mekaanisen metsäteollisuuden TES-neuvottelupöydässä viime vuosina. Samoin kuin markkinatilanne sekä EK:n linjaukset ja hallituspolitiikka. Puutulleista nyt puhumattakaan. Sanomatta on selvää, että porvarienemmistöisen eduskunnan aikana on helpompaa työnantajan vaatia ja pyrkiä määräämislinjalle neuvotteluissa. Heillä on sille tuki lainsäätäjältä. Porvaripuolueet ovat kerran neljässä vuodessa duunarien ylimpiä ystäviä. Ikävä kyllä se aika on yleensä hyvin lyhyt, kestäen korkeintaan kuukauden. Äänten laskennan jälkeen populismin kukkanen kuihtuu ja koettaa arki. Viimesyksyisen mekaanisen metsäteollisuuden allekirjoituspöytäkirja on voimassa saakka. Se on irtisanottava noudattaen 2 kk irtisanomisaikaa. Tällä 2 kk:n ajanjaksolla on sovittava palkan korotuksista, jotka ulottuvat TES:n voimassaoloajan loppuun. Jännityksellä odotan millaisessa ilmapiirissä ne alkavat. Maailman talouden kehitys ja Euroopan tilanne vaikuttaa valtavasti neuvotteluiden tilaan ja neuvotteluhaluun. Neuvotteluja tunnustellaan varmasti syys lokakuun aikana. Maaperää tutkitaan puolin ja toisin. Markkinatilanne on varmasti ratkaisevassa asemassa siihen, miten ja millä intensiteetillä neuvottelut alkavat. Raaka-aine ja metsäpolitiikka sanelevat oman osansa tähän prosessiin. Palkanmaksukykyä yrityksillä pitää olla, jotta neuvottelut etenevät. Teollisuuden näkymät ovat kohtuullisen hyvät koko kuluvan vuoden ajan. Eikä suuria uhkakuvia ole olemassa ensi vuodelle, ellei euroon kohdistuvat paineet pääse muuttamaan kuvioita liikaa. Mekaanisen metsäteollisuuden päämarkkina-alue on Eurooppa. Jos euro kaatuu tai euromaita uhkaa konkurssi, antaa se varmasti oman mausteensa myös metsäteollisuuden tilauskantoihin ja kannattavuuteen. Uhkana on uuden laman syntyminen juuri kun edellisen pohjalta ollaan nousemassa. Tässä tilanteessa on työnantajan helppo lähteä heikennysten linjalle jälleen kerran. Mikäli kaikki menee hyvin ja markkinat vetävät sekä raaka-ainehuolto on turvattu, on tilanne aivan toinen. Mitä tavoitteita neuvottelussa pitää nostaa esiin Palkankorotukset ovat tietysti tärkeitä. Teemana tulee olla mekaanisen metsäteollisuuden ansiotason nousu teollisuuden keskiansiovertailussa keskitason yläpuolelle seuraavien neljän vuoden aikana. Meidän on lähdettävä hakemaan tälle tavoitteelle kustannusten puolesta kestävää kehitystä. Työnantajat saavat lisää kilpailuetua, tuloksentekokykyä ja palkanmaksukykyä kun panostamme työhyvinvointiin. Työaikakysymykset, koulutus, työsuojeluasiat, yhteisten vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen sekä luottamusmiesten aseman parantaminen antavat tälle kehitykselle mahdollisuuden onnistua. Työhyvinvoinnin lisääntyminen maksaa itsensä takaisin yrityksille hyvällä tuotolla. Työnantajan on pakko tunnustaa ne tosiseikat, että työurat eivät pitene ilman satsauksia työhyvinvointiin. Perheen ja työn yhteensovittaminen on ollut juhlapuheissa esillä edellisen vuosikymmenen ajan. Tällä vuosikymmenellä puheiden aika on ohi. Nyt pitää sopia asioista. Markkinavoimien ja kapitaalin pitää ymmärtää se tosiseikka, että raha ei tule tyhjästä. Sillä on aina tekijänsä. Liitto joka taistelee Puu ja erityisalojen liitto eli tutummin Puuliitto on liitto joka taistelee. Pitää kuitenkin muistaa, että liitto on sen jäsenet. Jäsenet muodostavat ammattiosastot, jotka kuuluvat liittoon. Se tarkoittaa sitä, että Puuliiton on panostettava ammattiosastojen toimintaan. Osastoihin on löydettävä aktiivisia ja sitoutuneita vetäjiä puheenjohtajiksi ja sihteereiksi sekä toimikunnan jäseniksi. Luottamusmiehet ovat avainase- 6

7 Ammattiosasto massa osastojen toiminnassa. Osastojen kokoa pitää kasvattaa ja niiden vetäjien toimenkuvaan ja korvauksiin on panostettava enemmän. Toimintaa pitää ammattimaistaa. Näin toimien slogan "liitto joka taistelee" pitää edelleen paikkansa. Liitto ei tätä työtä voi kuitenkaan tehdä yksin ja päävastuu onkin suurilta osin osastoilla itsellään. Liitto voi tukea tätä prosessia ja auttaa luomaan tilanne, jossa on mahdollista päästä tähän tavoitteeseen. Toteutuakseen tämä tarvitsee myös sääntöuudistuksia, jotka voidaan tehdä vain liittokokouksissa liittokokousaloitteiden kautta. Keskushallinnossa ei tarvita niin paljoa väkeä, vaan voimia on keskitettävä kentälle. Nykyinen it-teknologia on käytettävä hyväksi verkostoitumisessa. Tehokas toiminta takaa parhaan vastineen jäsenen maksamalle jäsenmaksulle. Jäsen maksaa siksi, että hän haluaa etujaan ajettavan. Ei siksi, että on mukava vain kuulua liittoon. Puuliittolaisten, kaikkien meidän pitää kysyä pärjäämmekö tulevaisuudessa yksin, vai onko suurempi liittokokonaisuus parempi vaihtoehto. Itse haluan nähdä metsäklusteriliiton synnyn jo lähivuosina. Työnantaja on tämän liikkeen tehnyt jo vuosia sitten, vielä ei ole liian myöhäistä yhdistää työntekijöiden voimavaroja. Minusta luonnollinen yhteistyökumppani on Paperiliitto. Jouni Neste OSASTO TIEDOTTAA INFOA JÄSENMAKSUVAPAUTUKSESTA Liiton sääntöjen mukaan sekä työttömyysoikeuden vuoksi tulee jäsenen huolehtia jäsenmaksuista, tai ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta jäsenyyden turvaamiseksi jäsenrekisteriin p (vaihde) Jäsenmaksuvapautuksen perusteet: - kun jäsen jää Kelan päivärahalle - lähtee suorittamaan varusmiespalvelusta - jää äitiyslomalle - jää hoitovapaalle - lähtee opiskelemaan tai jää kuntoutustuelle. Kopio kuntoutustukipäätöksestä - joutuu kärsimään vankeusrangaistusta - vapaajäsenoikeuden saat 35v. jäsenyydestä, tai eläkkeelle jäätyäsi 25v. jäsenyydestä. Vapaajäsenyys on aina haettava! Rästimaksuoikeus on enintään kuusi kuukautta, maksamattomat jäsenmaksut voi maksaa kuusi kuukautta takautuvasti. Kelan työttömyyspäivärahalla olevat ilmoittavat kuuden kuukauden välein, eli niin pitkään kun saavat työtä. Myös Särmä lehdessä on ajankohtaista tietoa jäsen- ja työehtosopimus-asioista. Ao 51 taloudenhoitaja Tiina Visulaaka 7

8 Ammattiosasto Puheenjohtajan viesti Vientiteollisuuden elpyminen näkyy myös jäseniemme työpaikoilla. Lomautukset ovat peruuntuneet ja tilauskannat ovat hyvät. Kesätyöntekijöitä on palkattu useita, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan myös kesälomien aikana. Kaiken kaikkiaan näkymät ovat tällä hetkellä hyvät, mutta tulevan syksyn ja talven osalta ennusteet ovat kovin erilaisia. Varovaisuus näkyy myös työpaikoilla, kun työnantajien rohkeus ei riitä lisäämään käyntiaikoja. Lisäkapasiteetille olisi tarvetta, mutta pelko "kenen pää joutuu pölkylle" on jopa koominen. Ehdotuksia tulee toki työnantajapuolelta erilaisista käyntiaikamalleista, joihin sisältyy aina jokin heikennys ehdotus esim. työajanlyhennysprosentin laskeminen. Tämä ihmetyttää kovasti, kun työnantaja haluaa heikennysehdotuksilla taas työntekijöitä maksajaksi. Sairauspoissaolot ovat kohonneet teollisuudessa ja myös muilla aloilla hälyttävän korkeiksi. Asiantuntijoilta toki selityksiä löytyy monenlaisia sairauspoissaolojen lisääntymiseen. Työterveyshuollon viesti kuitenkin on että, työntekijät ovat sinnitelleet laman ajan esim. siirtämällä leikkauksia ja olemalla jopa sairaana töissä, koska pelko työpaikkojen menetyksistä on ollut suuri. Pahimman laman mentyä ohi ongelmat ovat puhjenneet pintaan ja esim. mentaalipuolen ongelmat ovat lisääntyneet hälyttävästi. Laitteisiin ja koneisiin investoidaan miljoonia ja takaisinmaksu lasketaan tuottavuudella. Tätä ajatusmallia pitäisi myös kohdentaa henkilöstö investointeina. Tyytyväinen ja oikeudenmukaisesti kohdeltu työntekijä on yrityksille kullan arvoinen asia. Osastomme toiminta on ollut aktiivista koko alkuvuoden ajan. Talvipäivät olivat erittäin onnistuneet ja väkeä oli paikalla runsaasti. Pilkkimestaruus oli Tauno Oksasen ylivoimaa yli viiden kilon saaliilla. Naisten puolella Tarja Martikainen oli voittaja yli kahden ja puolenkilon saaliilla. Lasten hiihtokilpailut olivat myös onnistuneet, vaikka osallistujia oli vähän, ei se vaikuttanut kilpailuhenkeen. Poniajelun järjestivät Miika ja Eija Karttunen ja moottorikelkka ajelusta vastasi totuttuun tapaan Solosen Pentti. Maittavat sapuskat paikalle valmisti Suolahden työttömät r.y:n emännät. Ammattiosastomme pitkäaikainen yhteistyö kumppanimme Keski-Suomen Osuuspankki osallistui pilkkikilpailuihin palkintojen muodossa. Kuntotapahtumassa oli totuttuun tapaan paljon merkintöjä. Uusina kohteina oli Risusaari ja Korpisaari, joissa kävijöitä oli myös mukavasti. Osastomme kesämökillä Tatulassa tehdään "pientä pintaremonttia". Puita kaadetaan rakennuksien ympäriltä ja rantaa siistitään myös, jotta saadaan auringon valoa tontille. Saunaan vaihdetaan uudet paneelit ja lauteet. Mökin ja saunan lukkopesät vaihdetaan myös uusiin ja avaimien lainaus tapahtuu ainakin aluksi vaneritehtaan työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen toimistolta. Tarkemmin ilmoitamme asiasta lukkojen vaihdon jälkeen osastomme nettisivuilla. Tarkoitus on budjetoida rahaa vuosittain mökin kunnostamiseen ja sen viihtyvyyteen. Mökin käyttöastetta on tarkoitus nostaa jäseniemme keskuudessa ja toimikunta haluaisikin kommentteja mökin kunnostuksien järjestyksestä ja muista tarpeista. Viestiä on tullut minulle jäseniltä mökin varaamisen suhteen, ettei tarvitsisi miettiä onko mökillä muita. Kunnostusten alkuvaiheessa voisi olla järkevää esim. mökin varaaminen viikonloppujen osalta. Osaston toiminnassa alkaa kesälomakausi, mutta kesän jälkeen on luvassa urheilukilpailut ja haulikkoammuntakilpailut. Näistä ja muista syksyn tapahtumista ilmoitamme erikseen osastomme Internet-sivuilla. Jani Väisänen AO 51:n puheenjohtaja Onnittelemme pyöreitä vuosia täyttäneitä jäseniämme 50 v. Hietasaari Jari, Hiironen Timo, Hytönen Merja, Kemppainen Sabiha, Koivuperä Pentti, Liimatainen Jari, Matikainen Kalle, Sipponen Tuula, Sohlman Olli, Temonen Pertti 60 v. Blom Raili, Kolje Viktor, Lahtinen Aimo, Nieminen Anja, Paananen Tauno, Pihlainen Eeva 70 v. Hokkanen Erkki, Minkkinen Esko, Neste Veijo, Särkkä Marja-Leena 80 v. Makkonen Kaapro 8

9 Bon appetit Kurmeeta T vai karmeeta? ämänkertaisessa "kurmeenurkassa" halusin jakaa jonkin grillausreseptin, sillä onhan kyseessä lehden kesänumero ja kaikkihan kesällä grillaavat, eikö? Neukkulan kasvatti kun olen, eli yhtä isoa iloista perhettä myös georgialaisten kanssa, mieleen tulee heti šašlõkk (suomalaisittain saslik). Lapsuudesta muistan lämmöllä kesäiset ulkoilmatapahtumat, joissa aina grillattiin saslikia. Vähemmän lämmöllä muistelen sitä kun serkkuni söi etikkamarinadissa lilluvia raakoja lihanpaloja suoraan kitusiinsa *puistatus*!! Kyseessä on siis yksinkertainen vartaaseen keihästettävä liha, jonka marinoimisessa vain mielikuvitus on rajana. Oma suosikkireseptini on tämä: Sekoita marinadi, kaada kuutioitujen lihojen päälle. Anna maustua kylmässä vähintään 3-4 tuntia, mieluiten yön yli. Pujota liha vartaisiin ja grillaa. Lisäkkeeksi voit grillata esimerkiksi sipulia, paprikaa, kesäkurpitsaa ja herkkusieniä. SASLIK PIIMÄMARINADISSA (pitäisi riittää noin kuudelle) 1 kg possua paloiteltuna (kassleri käy parhaiten) 1 rkl suolaa 5 dl piimää yhden appelsiinin mehu yhden sitruunan mehu 1 tl pippurisekoitusta Heiki Orupõld 9

10 Finnforest K & J Foods Oy N imi ei kerro meille monellekaan juuri mitään. Kun kerron, että kyseessä on yritys jonka takaa löytyy tehtaiden ruokalan emäntä Kirsi Salmi, tunnistaa moni mistä on kysymys. Kirsi Salmi on tuore yrittäjä. Alalta hänellä on kokemusta vuosien ajalta ja oma yritys on pyörinyt noin kolme vuotta. - Jäin työttömäksi vuonna 2003, tällöin mietin vaihtoehtojani mitä teen jatkossa. Koulutus tai toiselle töihin meneminen olivat vaihtoehdot. Valitsin suurtalouskokin koulutuksen. Ammattitutkinnon jälkeen pääsin Eloselle töihin. Pian tämän jälkeen tapasin elämänkumppanini Jari Liimataisen. Jarilla on vahva yrittäjätausta ja hän kannusti minua perustamaan oman yrityksen. - Salainen haaveeni jo pienestä asti oli oma kahvila tai ruokala-alan yritys. Isäni kannusti myös vahvasti yrittäjäksi ryhtymistä. Aloitin oman yritystoiminnan vähittäiskauppojen kanssa. Teimme yhdessä avopuolisoni kanssa salaatteja ja patonke- 10 ja myyntiin moniin Keski-Suomen alueella toimiviin kauppoihin. Ensimmäinen ruokala syntyi Hirvaskankaan Spektriin - Ensimmäinen oma paikka avattiin Kauppakeskus Spektriin Hirvaskankaalle vuonna Lady & Luffens tarjosi ruokaa matkailijoille ja kauppakeskuksen asiakkaille. Spektri ja Hirvaskangas ei kuitenkaan osoittautunut paikaksi jossa tämän tyylinen yritys voisi menestyä. Syksyllä 2009 avautui mahdollisuus aloittaa tehdasruokalan pito Metsäliiton vaneritehtaiden ruokalassa Suolahdella. Tartuin tilaisuuteen ja lopetin toiminnan Spektrissä. Tehtaiden ruokalassa aloitin toiminnan loppuvuodesta viikon suunnittelu ja tuotteiden ostaminen ja tilien pito on iso osa ruokalayrittäjän päivää. - Tiesin hyvin haasteet mitä yrittäjä kohtaa. Minulla ei ollut suuria haaveita ja en rakentanut ruusuisia kuvia itselleni siitä mihin ryhdyin. Alalla aikaisemmin olleena tiesin mitä suurtalouskokin työ on ja mitä yrittäjältä vaaditaan, että yritys menestyisi ja toisi työn niin itselleni kuin muutamalle työntekijälle. Ruokala työllistää nyt itseni lisäksi tyttäreni Anne Salmen ja Iina Saarikon. Lisäksi välillä työssä on vapaapäivätuuraajia ja ruuhka-apulaisia tarpeen mukaan. Hyvät työntekijät ja ystävät auttavat jaksamaan tässä työssä, joka kuitenkin on oma haaveammattini. Työ ruokalassa on raskasta mutta antoisaa Parannettavaa on eivätkä ideat lopu kesken Yrittäjän arjessa on omat haasteensa ja työ on raskasta. Päivä ei pääty siihen kun työvuoro ruokalassa loppuu. Seuraavan Parannettavaa on paljon esimerkiksi ruokalassa itsessään. Lattiat menevät nyt kesällä remonttiin ja ilmeisesti tai ainakin

11 Finnforest toivottavasti, kalusteita ruokalassa uusitaan. Keittiön puolelle tarvittaisiin uusi uuni ja itse hämmentävä pata. Tässä kohtaan toimittajana täytyy sanoa, että ainoan itse hämmentävän padan tiedän Aku Ankasta Milla Magian keittiöstä. Myönnetään, keittiö ei ole minun valtakuntaani. Kehitys kehittyy myös suurtalouskeittiöissä huimaa vauhtia. Uusi tekniikka ja uudet laitteet auttavat säästämään aikaa ja rahaa keittiössä. Kylmätilat ja keittiönkin kalusteet pitäisi uusia mieluummin heti kuin myöhemmin. Näistä hankinnoista vastaa Metsäliitto. Raha on kuitenkin tiukassa Metsäliitossa tässäkin asiassa. - Olen usein pyytänyt vaneritehtaiden johdolta että keittiötä uusittaisiin. Hygieniamääräykset ovat tiukat ja laitteet ovat huonoja ja auttamatta vanhentuneita. Nyt saamme ruokalaan remontin, toivon mukaan saamme myös rahaa uusia välttämättömät asiat keittiön puolella, vaatii Kirsi Salmi. Ruokalistat pyritään pitämään monipuolisina - Laadin itse ruokalistat aina viikoksi eteenpäin. Toiveita otetaan vastaan ja niitä on myös toteutettu. Pyrin kuitenkin pitämään kiinni siitä, että tarjolla on hyvää Anne Salmi kotiruokaa ja riittävästi. Hintapaineita aina on olemassa, mutta suuria korotuksia ei ole ruuan hintaan tulossa. Yleisesti raaka-aineiden hinnat ovat nousseet pienessä ajassa joidenkin tuotteiden osalta jopa 30 %. Yritys elää, vaikka pieni onkin, samoilla talouselämän pelisäännöillä kuin suuret yritykset. Hinnan nousut on pakko huomioida myytävien tuotteiden hinnoissa. Muutoin edessä olisi yrityksen taloudellisen tilan romahtaminen. Suomessa on tällä hetkellä maailman kallein ruoka. Ja hinnat nousevat Euroopan kovinta vauhtia. Onneksi kuitenkin ruokalamme tarjoaa hyvää ruokaa laatuun nähden edulliseen hintaan. K & J Foods oy tarjoaa myös catering palveluita tilauksesta - Liikeideamme on alunperin perustunut siihen, että toimitamme kotiin ruuat, kakut, leivonnaiset, sämpylät, salaatit ja mitä kuuluukin aiheeseen ruoka. Toimitamme niin yrityksille kuin yksityisillekin henkilöille. Teemme juhlapalvelua esim. synttärit, häät, ristiäiset, polttarit jne. toimittamalla ruuat ja muun rekvisiitan ja olemalla paikan päällä tarvittaessa. Aina asiakkaan toivomusten mukaan suunnitellaan juhlat. Valmiita konsepteja ei ole, mutta ehdotelmia on, kertoo Kirsi Salmi liikeideastaan. Hinta muodostuu juhlan mukaan - Hinnoista esim. kermakakut 10-12:lle henkilölle ovat 23 ja henkilölle 35. Tarjouksemme on nyt kermakakut henkilölle 18 ja henkilölle 25. Kakut ovat reiluja, normaalia suurempia ja maukkaita leivonnaisia. Meidän kautta voi tilata myös ilotulitusnäytöksiä juhliin. - Haluan kiittää asiakkaitani. Ilman teitä ei minulla olisi mahdollisuutta tehdä tätä työtä ja pitää tehdasruokalaa. Toivon mukaan käytätte jatkossakin ruokalan palveluita ja annatte palautetta toiminnastamme. Näin voin kehittää toimintaa vielä parempaan suuntaan. Palautteen voit antaa ruokalassa olevaan palautelaatikkoon. Ruokalatoimintaa kehitetään myös yhdessä ruokalatoimikunnan kautta. Toimikunta koostuu eri tehtaan henkilöstöryhmien edustajista sekä tietysti yrittäjä on mukana toiminnassa. Palautteen voit antaa myös ruokalatoimikunnalle. Sorvin äärestä lehti kiittää osastomme puolesta Kirsi Salmea ja ruokalan työntekijöitä hyvästä ruuasta ja iloisesta palvelusta, jota ruokalassa asioidessamme saamme osaksemme. Teksti: Jouni Neste Kirsi Salmi Kuvat: Kari Häkkinen, Jouni Neste 11

12 Finnforest Havutehtaan kuulumisia Finnforestin Suolahden havuvaneritehtaan tuotantopäällikkö Jouni Österberg valaisi toimitukselle tehtaan tämänhetkistä tilannetta. Mikä on havutehtaan tilauskanta tällä hetkellä? Havuvaneritehtaan kokonaistilausmäärä on nyt runsaat 30 tuhatta kuutiometriä vuoden loppuun laskettuna. Täysillä siis mennään nykyiseen 3/6 työaikamalliin suhteutettuna. Onko tuotantotavoitteissa pysytty? Olemme jääneet selkeästi tavoitteista. Huhti-toukokuussa tehtaallemme tuli 40 kesätyöntekijää, joista suurimmalla osalla ei ollut aikaisempaa työkokemusta havuvaneritehtaalta. On selvää, että menee jonkin verran aikaa, ennen kuin aloittelija osaa työnsä ja pääsee normaaliin tuotantorytmiin mukaan. Onko raaka-aine riitänyt hyvin? Raaka-aineen saatavuus on ollut hyvä. Kevään kelirikotkaan eivät haitanneet tällä kertaa tukkien saatavuutta. Riihivuoren varastointialueella on lisäksi toistakymmentä tuhatta kuutiota reservissä. Mikä on uuden viilusaumurin tilanne tällä hetkellä? Valmista alkaa olemaan, tuotanto käynnistyy piakkoin oli 80 prosentin kapasiteettiajo. Se sujui ihan sen hetkisten odotusten mukaisesti. Ajoittaista ruuhkautumista oli leikattavien, eli huonoimman viilulaadun kanssa. Sellaista saumuria ei olekaan, joka ei takeltele huonojen viilujen kanssa. Paljonko havuvaneria tulee menemään läpi uudesta työstölinjasta? Havuvaneria työstetään tämän hetken tiedon mukaan noin 70 prosenttia linjan kapasiteetista. Loppu on koivuvanerin työstöä. Havuvaneria on tarkoitus työstää m³ vuodessa. Linja sijaitsee koivutehtaan puolella. Miten logistiikka hoidetaan? Jouni Österberg Asiaa harkitaan vielä. Yhtenä vaihtoehtona esille on tullut havuvanerilla lastatun trailerin ajaminen koivutehtaan sisäpihalle, josta trukki hoitaa materiaalin edelleen työstölinjalle. Kaavaillaanko lähitulevaisuudessa lisäinvestointeja? Paljonkin on mietinnässä, mutta sitä on vaikea vielä sanoa, mitä lopulta toteutetaan. Sen verran voi mainita, että saumauslinjan viereen on kaavailtu automaattista paikkauslinjaa. Ajankohta on vielä avoin, eikä lopullista päätöstäkään ole vielä tehty. Onko havutehtaalla mahdollisuuksia siirtyä TAM 3/7 vuorojärjestelmään? Vaikea kysymys ja siihen on vielä vaikeampi ottaa kantaa. Epävarmuus on ensi talvea ajatellen suuri tilauskannan suhteen. Myös havuvanerin hinta on hieman laskenut ja sen pitäisi nousta jonkun verran, että työaikamuutoksia voitaisiin toteuttaa.tilannetta luonnollisesti seurataan koko ajan. Teksti: Kari Suutari Kuvat: Kari Häkkinen, Jouni Neste 12

13 Vapaa-aika Majoitusta jäsenille Parhaimman loma-ajan vallitessa on syytä esitellä joitain Puuliiton tarjoamia jäsenetuisuuksia osastomme lomailijoille. Jos jäsenemme ovat aikeissa suunnistaa Kalajoen tai Punkaharjun läheisyyteen, niin tässä olisi varteenotettavia majoitusvaihtoehtoja. Liiton sivuilta saat yksityiskohtaisempia tietoja mökeistä kuvineen. Varaustilanne keskikesän osalta voi olla tiukka, mutta tätä kirjoitettaessa ainakin elokuun lopussa olisi vapaata. Ja aina kannattaa kysyä! Puusärkkä Lomaosake on puolikas paritalosta (93 m2) ja siihen kuuluu olohuone, keittiö, 2 makuuhuonetta, 2 makuualkovia (parvella) sekä sauna. Vuodepaikat ja täydellinen keittiövarustus löytyvät 8 hengelle. Huoneistossa on mm. astianpesukone ja pyykinpesukone. Hintaan sisältyvät myös takkapuut ja 2 kpl Kylpylä SaniFanin pääsylippuja. Lyhin vuokra-aika on 2 vuorokautta ja pisin 7 vuorokautta. Vuorokausihinta on 70 euroa.lisätietoja alueen tarjonnasta löydät osoitteesta Liiton jäsenet saavat lisää tietoa Puusärkän vuokrauksesta liiton jäsenrekisteristä puhelimitse numerosta (09) tai sähköpostilla osoitteesta Puusärkkä Kalajoella Tuunaantupa Tuunaantupa on liiton omistama lomahuoneisto Punkaharjun Lomakeskuksessa, joka on suosittu koko perheen lomakohde Punkaharjulla, 26 km Savonlinnasta Imatran suuntaan Taidekeskus Retretin ja Punkaharjun Kesämaan välittömässä läheisyydessä. Tuunaantupa on käytössä ympäri vuoden. Vuorokausihinta 40 euroa. Liiton jäsenet saavat lisää tietoa Tuunaantuvan vuokrauksesta liiton jäsenrekisteristä puhelimitse numerosta (09) tai sähköpostilla osoitteesta Tuunaantupa Punkaharjulla Kari Suutari Kuvat ja lomaosakkeiden esittely: Puuliitto.fi 13

14 Vapaa-aika Tapio, ja kuinka niitä videoita oikein tehdään Mies joka muulilla ratsastaa Silmäluomet olivat edellisiltana juotujen oluiden raskauttamat, kun kello herätti minut lauantaiaamuna kahdeksalta. Tämän kieltämättä hieman kivuliaan herätyksen syynä oli kymmeneltä Jyväskylässä alkavat musiikkivideon kuvaukset. Oli tullut aika tehdä video Osapäiväpunkkari-nimiseltä levyltämme löytyvästä biisistä: Mies joka muulilla ratsastaa. Pian pihaan tulla kolisteli punainen Lada, ohjaimissaan rumpalimme Sami Väisänen. Hikinen matka kohti Jyväskylää oli tosiasia. Perille päästyämme parkkeerasimme Siperian Helmen torin alle parkkiin ja nousimme hissillä ylös ihmisten ilmoille. Meille pienen kaupungin kolleille Jyväskylässä riittää tosin jo näkemistä pelkissä liikennevaloissa. Suolahdessa kun ainoat liikennevalot löytyvät Nesteen pesuhallin seinästä. Olin edellisiltana saanut laulajaltamme Jyri Hellevuolta ohjeet siitä, kuinka päästä kuvauspaikalle teatteri Miiluun. Käsky kuului kääntyä Sammonkadulle, ja seuraavasta betoniluiskasta alas teatterille. Teimme työtä käskettyä, ja odottelimme noin vartin verran teatterin edustalla. Koska ketään muita ei määräaikaan mennessä ilmaantunut paikalle, aloimme hieman epäillä olevamme väärässä paikassa. Soitto Jyrille vahvisti asian, olimme norkoilemassa väärän teatterin edustalla! Kyllähän siinä ovessa tietysti luki Huoneteatteri, mutta ajattelimme että ei kai sillä ole niin väliä. Eihän meidän mieliimme päässyt pälkähtämään, että moisessa kulttuurin kehdossa voi olla kaksi teatteria saman kadun varrella. Huh huh, sanoi juntti kun väärään teatteriin meni. Teatteri Miilu löytyi viimein kahdenkymmenen metrin päästä saman kadun varrelta, tien toiselta puolelta pienen betoniluiskan alapäästä. Teatterin edustalla meitä jo odottelivatkin Jyri, kuvaaja Arto ja huonot uutiset. Tapiomaiseen tapaan ei tämäkään projekti ihan kivuttomasti lähtenyt käyntiin. Toinen videon naistähdistä oli viime hetkillä joutunut peruuttamaan osallistumisensa videontekoon. Siinä jo muutamat epätoivoiset nauruntyrskähdykset pääsi livahtamaan, kun selvisi että videon käsikirjoitus on tehty niin että kaksi naista pitää ehdottomasti olla mukana. Vaikka meidän bändistä on tietysti moneksi, niin naisiksi emme sentään pysty muuttumaan. Ainakaan näin lyhyellä varoitusajalla, ja vieläpä ilman kirurgin veistä. Jyri yritti epätoivoisesti soitella tuntemilleen naisille, josko heitä kiinnostaisi lähteä esittämään kapakka-ilolintua tuiki tuntemattoman punk-bändin videolle. Jostain ihmeen ja kumman syystä yhtään innokasta naista emme kysyttyyn hommaan löytäneet. On se kumma. Mutta kun hätä on suurin, on Eerokin lähellä. Videon ohjaaja, Machine Menistäkin tuttu Eero Vehniäinen saapui paikalle kännykkään puhuen. Jyväskylästä oli löytynyt ihan oikea näyttelijä kyseiseen rooliin! Olo oli suunnattoman helpottunut ja enää kevyen kohmeloinen. Kuvaukset saattoivat alkaa. Mies joka muulilla ratsastaa-biisi on villiin länteen sijoittuva tarina, joka kertoo rohkeudesta olla erilainen. Ohjaaja Eero Vehniäinen, sekä kuvaaja Arto Kovanen olivat muuttaneet Miilun kahvion saluunaksi. Aikamme lavasteita ihailtuamme, sekä päivän marssijärjestyksen kuunneltuamme, muuntauduimme länkkäreiksi ja aloimme armottoman hirnumisen. Noin 14

15 Vapaa-aika puolisen tuntia jaksoimme höhötellä toistemme rooliasuille. Uskomatonta, kuinka hölmölle ihminen voikaan näyttää suu täynnä kengitysnauloja! Kun enimmät naurut oli saatu jokaisesta ulos, alkoivat varsinaiset kuvauksetkin sujumaan jouhevasti Eeron lempeän tiukassa ohjauksessa. Enempiä videon juonesta paljastamatta, voin sanoa oman roolini olleen kapakkabändissä soittamista, ja istumista sohvalla kaunis nainen kainalossa. Mutta hetkinen, eikös se olekin juuri se syy, mikä saa monet tarttumaan kitaraan ja haaveilemaan bändissä soittamisesta? Mene ja tiedä, mutta itse ainakin nautin joka sekunnista. Kahteen mennessä olimme saaneet kapakkakohtaukset nauhalle ja siirryimme läheiseen pizzeriaan syömään. Siitä ei sen enempää kuin hyvä nyrkkisääntö: Mitä suurempi kaupunki, sitä kehnommat pizzat! Vatsat täynnä mautonta mahantäytettä lompsimme Ladan luo ja suuntasimme matkamme kohti Mennalan ratsutilaa, jossa suoritettaisiin videon ulkokuvaukset. Liikennevaloissa viereiselle kaistalle pysähtyi valkoinen limusiini ja kuinka ollakaan, alkoi sen takapenkiltä kuulua kevyttä vinoilua autostamme. Moiseen tottuneina osasimme suhtautua asiaan huumorilla, eikä siitä isompaa konfliktia Kiva olla haluttu Junnu ja Lada koivuvanerin raaka-aineen varjossa saatu syntymään. Mennalaan päästyämme iski Tapiomainen tuuri toistamiseen inhottavat näppinsä peliin. Jälleen eräs naispuolinen näyttelijä perui esiintymisensä. Salama-muuli nimittäin näytti tulisen luonteensa Jyrin yrittäessä kiivetä sen selkään. Muuli pyöräytti itsensä, selkään yrittäneen Jyrin sekä muulia pidelleen naisen sellaisella vauhdilla ympäri, että todellinen vaaratilanne oli lähellä. Onneksi rytäkästä selvittiin säikähdyksellä ja pienillä pintanaarmuilla. Pikapalaverin jälkeen saimme rekrytoitua läheisestä aitauksesta kovasti Salamaa muistuttavan hevosen mukaan kuvauksiin. Muulilla hoidettiin ilman ratsastajaa tehdyt osuudet, ja stunt-muulin kanssa loput. Sanotaan että suuri taide syntyy tuskasta, ja tuskanhikeä ainakin riitti kuvauspäivänä. Mennalassa aurinko paahtoi pilvettömältä taivaalta koko päivän ja lämpötila huiteli jossain kolmenkympin paremmalla puolella. Varsinkin ratsastukset bontso päällä ja nahkahousut jalassa hoidellut Jyri hikoili kuin pieni eläin. Helteisen iltapäivän kääntyessä kello kuuteen, saimme viimeisetkin kohtaukset purkitettua ja huokaisimme helpotuksesta. Jos tämä päivä olisi ollut lännenelokuva, olisi se voinut olla nimeltään:vain muutaman minuutin tähden. Kyseinen biisi nimittäin kestää 2.02 minuuttia, ja sen kuvaamiseen käytettiin noin kahdeksan tuntia.toivottelen Eerolle ja Artolle voimia editointivaiheeseen, materiaalia on ainakin riittävästi nauhalla. Ladan moottorin kehrätessä kohti Suolahtea kiitävän nokkapellin alla, istui sisällä autossa kaksi kaikkensa antanutta rokkarin retkua. Loppuhuipennuksen hulppean hauska päivämme sai Keljon suoralla, kun Sami päätti näyttää edellä ajavalle avomersulle, mistä ilmansuunnasta se kana oikein kuseksii. Mersun kuskin huomattua taustapeilistä takaa ohi pyrkivän Ladan, löi hän Mersun kaasupolkimen lattiaan sillä seurauksella, että auton moottori korkkasi savut pihalle ja hyytyi siihen. Me käkättelimme kippurassa pyyhkäistessämme Idän Ihmeellä Savuavan Saksalaisen ohi. Punkrock on rajatonta riemua! Kunhan video on saatu editoitua valmiiksi, se löytyy takuuvarmasti ainakin Youtubesta. Ylen paikallisuutisten kanssa on myöskin sovittuna että he tekevät videostamme jutun telkkariin. Kotisivuiltamme osoitteesta com löytyy aikanaan lisää tietoa mistä kyseistä videota voi tuijotella. Kävipä videolle sitten niin tai näin, oli sen tekeminen niin hauskaa ja tapahtumarikasta, että se kannatti tehdä. Taittaja lisäsi juuri ilmestyneen videon osoitteen Junnun pyynnöstä: http//www. youtube.com/watch?v=nsfmya2hxtw Teksti ja kuvat: Juha-Pekka Pellinen 15

16 Laiskan runo Kas, anteeksi maailmain, nukahdin hetkiseksi vain En ollut tuottelias, en tehokas Siinä kuorsatessain, muistanut en huoliain Ei painanut murhe, silmäluomet vain Jospa useammin niin tehdä sais, huolilleen ei korvaansa lotkauttais Silmät kiinni vain, autuaana kuorsais Antais maailman mennä menojaan, menköön vaan Laiska unihiekkaa silmissään, tähän jäis Mut liekki on kynttilän molemmis päis, lujaa lepattaa Ei anna huilahtaa, ei laiskan uinahtaa Maailma hereille potkaisi, laiskan korvaan huudahti: Jos viel koneen ääreen nukahdat, sut varmasti erotan! J-P Pellinen

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 Puheenjohtajan palsta Hei kaikille venesjärveläisille ja lehden lukijoille. Nyt se ISOKESÄ vihdoin alkoi. Niin ainakin omat lapset sanoivat

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3)

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nro: KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nimi: Osoite: Puh.. Tässä seuraa muutamia kysymyksiä ja väittämiä, jotka voivat olla ajankohtaisia Sinulle, joka kärsit kivuista ja särystä. Lue jokainen kysymys huolella

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Taurus Hill Observatory Venus Transit 2012 Nordkapp Expedition. Maailman äärilaidalla

Taurus Hill Observatory Venus Transit 2012 Nordkapp Expedition. Maailman äärilaidalla Taurus Hill Observatory Venus Transit 2012 Nordkapp Expedition Maailman äärilaidalla Miksi mennä Pohjois-Norjaan havaitsemaan Venuksen ylikulkua? Lähimmillään Venuksen ylikulkua saattoi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf Ry:n Seniorikysely Ajankohta: Helmikuu 2015 Sähköpostiosoitteet: Kytäjä Golf Ry:n jäsenrekisteri Jäsenrekisterissä 1.2.2015 273 senioria (miehet 55v,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS KUNNON LIIKUNTAOPAS TURVALLISUUTESI VUOKSI Vähentääksesi liikunnan riskejä, noudata seuraavia neuvoja, varsinkin, jos olet aloittamassa säännöllistä liikuntaa pidemmän tauon jälkeen. Ennen säännöllisen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SAUMA60+ SAMSÖM60+ Hankkeen LOPPUSEMINAARI Torstaina 5.11.2009 klo 9.00-11.40 Tampereella

SAUMA60+ SAMSÖM60+ Hankkeen LOPPUSEMINAARI Torstaina 5.11.2009 klo 9.00-11.40 Tampereella SAUMA60+ SAMSÖM60+ Hankkeen LOPPUSEMINAARI Torstaina 5.11.2009 klo 9.00-11.40 Tampereella Pukeutumisvalmentaja Päivi Kokkonen Life & Beauty Training Silkbel www.silkbel.com Päivi Kokkonen PUKEUTUMISVALMENTAJA

Lisätiedot

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen MAATILAN ARJEN HAASTEET Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen 2 MAATALOUSYRITTÄJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Monenlaisessa elämänvaiheessa olevia maatalousyrittäjiä

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia.

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia. Suomikoululainen Tammikuu 2012 Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia 1 Puheenjohtajan palsta Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2012! Mitähän tuleva

Lisätiedot

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää KADUILLA, PUISTOISSA 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää 2. Omissa, vieraissa kämpissä yksin tai ystävän kanssa aamuun

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

1. Kuinka kaikki alkoi? 2. Synopsis 3. Käsikirjoituksen lähtökohdat 4. Käsikirjoitus 5. Kuvausten ennakko suunnittelu 6. Kuvauspaikkojen valmistelu

1. Kuinka kaikki alkoi? 2. Synopsis 3. Käsikirjoituksen lähtökohdat 4. Käsikirjoitus 5. Kuvausten ennakko suunnittelu 6. Kuvauspaikkojen valmistelu 1. Kuinka kaikki alkoi? 2. Synopsis 3. Käsikirjoituksen lähtökohdat 4. Käsikirjoitus 5. Kuvausten ennakko suunnittelu 6. Kuvauspaikkojen valmistelu 7. Kuvaukset 8. Ongelmia kuvauksissa 9. Editointi 10.

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot