Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma Kaupunginhallitus

2 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus päätti käynnistää toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun. Valmistelu on tehty kaupungin omana työnä palvelukeskuksittain ja sitä on koordinoitu kaupunginjohtajan johdolla johtoryhmässä. Kaikille kaupunkilaisille avattiin verkkoon mahdollisuus tehdä esityksiä ohjelmaan otettavista toimenpiteistä. Kaikkiaan 53 eri henkilöä teki ehdotuksia ja ne on mahdollisuuksien mukaan huomioitu valmistelussa. Ohjelman alussa on tarkemmin selvitetty sopeuttamisen tarvetta ja euromääräisiä tavoitteita. Tavoitteena on saada vuosikate v poistot ylittävälle tasolle ja pysäyttää alijäämäkehitys menojen kasvua leikkaamalla ja verotusta kiristämällä. Kaupungilla on runsaasti rakennuksia tai tontteja, joita ei enää välttämättä tarvita palvelutuotannossa. Suunnitelman lopussa on erillinen liite, johon on listattu mahdollisesti myyntiin asetettavat kiinteistöt. Kaupunginhallituksen alustavan käsittelyn jälkeen sopeuttamisohjelma käsitellään valtuustoseminaarissa Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

3 Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Talouden tasapaino Kuntalain mukaan mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (69 ). Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (65 ). Kunnan talouden voidaan katsoa olevan kriisissä mikäli alla olevat tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät. Raja-arvot perustuvat valtioneuvoston asetukseen ( ), joka on annettu kunta- ja palvelurakeenuudistuksesta annetun lain (169/.2007) 9 :n perusteella. Em. lain 9 on kumottu (1406/2010) ja koko laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Säädöksistä riippumatta tunnuslukujen toteutuessa kunta on taloudellisessa kriisissä. Kankaanpään kaupungin talouden tunnusluvut ja kriisikunnan kriteerit: Kriteeri TP 2011 A. Alijäämä ei täyty Alijäämä viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000 /as ei täyty Ja sitä edellisessä yli 500 /as ei täyty B. Kaikki seuraavat ei täyty 1. vuosikate negatiivinen täyttyy 2. tulovero% yli 0,5 %-y yli maan keskiarvon täyttyy 3. lainamäärä/as yli 50% yli maan keskiarvon ei täyty 4. taseessa kertynyttä alijäämää täyttyy 5. omavaraisuusaste alle 50 % täyttyy 6. suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % ei täyty Tilinpäätös 2011 Talouden tunnusluvut vuoden 2011 tilinpäätöksessä ovat huonot - toimintakate kasvoi edellisvuodesta 6,5 M eli 12,2 % - verotulot + valtionosuudet yhteensä kasvoivat edellisvuodesta 1,5 M eli 2,6 % - vuosikate negatiivinen 0,6 M - tilikauden 2011 tulos negatiivinen - 2,8 M - tilikauden 2011 alijäämä 2,8 M - investointitaso korkea, nettoinvestoinnit 4,6 M - lainamäärä kasvoi edellisvuodesta 3,8 M eli 18,4 %, kasvu johtui negatiivisesta vuosikatteesta ja suuresta investointitasosta - lainamäärä 2045 /as. kasvua edellisvuodesta 326 /as - omavaraisuusaste alhainen 34,1 % - suhteellinen velkaantuneisuus korkea 49,8 % - taseessa kattamatonta alijäämää 0,9 M

4 2/3 Talousarvio vuosikate hieman alle poistojen tason - tulos negatiivinen 0,17 M - käyttötalouden määrärahavaraukset niukat: o erikoissairaanhoidossa määräraha 0,45 M eli 3,3 % pienempi kuin TP2011,lisäyspaine + 0,8 M o PoSalta ostoihin varattu määräraha 0,8 M 2,9 % pienempi kuin TP2011, lisäyspaine + 1,2 2 M o perusopetus, Pohjanlinnan väistötilojen ylimääräiset kustannukset, lisäyspaine + 0,3 M o päivähoito, Petäjäisen laajennus, käyttömenojen lisäys, lisäyspaine + 0,3 M - käyttötalouden määrärahalisäyspaine yhteensä + 2,4 + 3,4 M - tilinpäätöksestä 2012 uhkaa tulla alijäämäinen 2,5 3 M - investoinnit joudutaan rahoittamaan kokonaan lainanotolla, em. käyttötalouden paineen toteutuessa myös vanhojen lainojen lyhennykset - lainamäärä tulee kasvamaan 4 6 M vuonna 2012, asukasta kohti euroon Valtion kehysriihen vaikutukset (vm:n muistio ) - valtionosuuksia vähennetään alentamalla valtionosuusprosenttia, jolloin vähennys kohdistuu kuntiin asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä o vähennys 2013 asukasta kohti 23,26 o vähennys 2014 asukasta kohti 46,53 o vähennys 2015 asukasta kohti 93,06 - sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen; ei vaikutusta - lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta; täsmentymättä - kunnallisveron muutokset; ei vaikutusta - yhteisövero; korotettua jako-osuutta jatketaan, vaikutus jo huomioitu TS :ssa - jäteveron tuotto kunnille; ei arviota kohdentamistavasta - kiinteistöveron alarajojen nostamisen selvitys; ei arviota vaikutuksista Toiminnan ja talouden tasapainottamistarve ja sen suuruus Toiminnan ja talouden tasapainottamistarpeen suuruutta on tarkasteltu seuraavista lähtökohdista: - pohjana vuoden 2011 tilinpäätös ja voimassa oleva vuosien taloussuunnitelma - taloussuunnitelman verotuloarviolle ei ole muutostarvetta o tuloveroprosentti 20,50 o kiinteistöveroprosentit nykyiset o yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus nykyinen korotettu - käyttötalouden määrärahakorotuspaineet, jotka perustuvat 2011 tilinpäätökseen sekä tämänhetkiseen tarpeesta lähtevään arvioon, ovat yhteensä 3 milj. euroa kaikkina vuosina - vuosien valtionosuusleikkaukset vm:n muistion mukaan - tulosennuste ja kumulatiivisen alijäämän ennuste em. olettamilla ja ilman tasapainotustoimia - tasapainon saavuttamiseksi asetettava vuosikatetaso - tasapainotuksen euromääräinen tarve = vuosikatetaso + valtionosuusleikkaukset - tasapainotustarve voimassa olevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan: o ,5 M o ,0 M o ,0 M o ,5 M - huomioitava, että esim. vaikutukseltaan 1 M rakenteellinen jatkuva muutos vuonna 2013 vaikuttaa samalla painolla kaikkina tulevina vuosina

5 Sivu 3/3 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve

6 Hallintokeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä H1 H2 Työpajatoiminta Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä velvoite hallintokeskuksille. Tavoite: kaupungilla keskimäärin 30 työtoimintapaikkaa täytettynä. Em. Toimenpiteen vaikutuksesta supistetaan työpajatoiminan ostopalvelua Kuluvana vuonna työpajojen ostopalveluun käytetään euroa karsitaan euroa. Taideviikko Taideviikolla ei ilmaiskonsertteja. Kaikki tapahtumat maksullisia. Sponsori- ja maksutuloilla tulee kattaa tapahtuman menot. Tukipalvelu H3 Yhteistyö Posan kanssa, yhden tuottajan malliin siirtyminen siivous- ja ruokahuoltopalveluissa, ainakin Kankaanpään alueella. Saavutettavat hyödyt: - toiminnan ja työnjaon selkeyttäminen - palvelutason ylläpitäminen / kehittäminen - ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen - kustannustehokkuuden lisääminen Posan johtokunta päättänyt vuonna 2010, että vuoden 2012 alusta olisi alueella yksi toimija. Tietohallinto H4 Tietotekniikan ulkoistettujen palveluiden uudelleenjärjestely Kuntien Tiera Oy:n kanssa H5 Työasemien ja tulostimien elinkaaren pidentäminen H6 Matka- ja lankapuhelinliikenteen sopimusten siirto KL-kuntahankintojen puitesopimukseen Vaalit H7 Äänestysalueiden yhdistäminen. Lakkautettaisiin äänestysalueet Hapua, Vihteljärvi, Niinisalo ja Lauri. Ei vaaleja Yhteensä

7 P1 Perusturvakeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Perusturvalautakunnan palvelujen ostot PoSalta Kankaanpäälle euromääräisesti eri vuosina Kankaanpään kaupungin TA/TS varaukset ostoihin PoSalta: PoSan näkemys Kankaanpään ostomäärärahan tarpeesta: Mikäli PoSalta ostot kasvavat vuosittain seuraavan kasvu%:n mukaan on 3,00 % 2,20 % 2,00 % 2,00 % määrärahtarve seuraava: Em. Määrärahatarpeen ero talousarvioon/taloussuunnitelmaan: (Ero = Tarve - TA/TS) Määrärahan korotuspaine (arvio sopeutustarpeessa) Määrärahan sopeuttaminen em %:ien suuruiseen kasvuun Korotuspaineesta karsittava Yhteensä

8 Sivistyskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi S1 Musiikkiopiston oppilaiden lukukausimaksukorotus (10 %) S2 Musiikkiopiston ulkopuolisten esiintymisten laskutus S3 Uimahallin aukioloaikojen muokkaaminen, arvioitu nettovaikutus S4 Liikuntakeskuksen ja yhteislyseon käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S5 Kirjastomaksujen muutos S6 Kaupunginmuseon toiminnan uudelleenjärjestely S7 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen uudelleenjärjestely S8 S9 S10 S11 Toisen asteen koulutus Yhteislyseon ryhmäkokojen kasvattaminen (vuorovuodet, valinnaisryhmät); säästön suuruus riippuu ikäluokan koosta Yhteislyseo tarvitsee hallintoverkon tietokoneita ainoastaan 4 kpl (rehtori, apulaisrehtori, kanslia Yhteislyseon ja opettajainhuone) oppilastietokoneet ovat Linux-verkossa; käyttökorvaus ja ylläpitomaksut vuodessa 7000 euroa; tietohallinto laskuttaa euroa, säästovaraa noin 5000 euroa vuodessa Yhteislyseon tilojen ja liikuntasalin käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S12 Yhteislyseon sisäiset virkajärjestelyt (osa eläköityvien tunneista voidaan siirtää muille)

9 Perusopetus S13 Narvin koulun kiinteistöstä luopuminen (ryhmät mahtuvat Kangasmetsään) S14 Liikuntakeskuksen ja koulujen käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S15 Koulukeskuksen peruskorjauksen väistötilojen käytön väheneminen S16 Tuntikehyksen pienentäminen/ tuntijakomuutokset S17 Kaksiopettajaisten koulujen lakkauttaminen (Venesjärvi, Hapua, Vihteljärvi) S18 Lasten päivähoito Api-toiminnan siirto perusopetuksen tulosalueelle säästää yhden henkilötyövuoden, mutta voi lisätä koulunkäyntiavustajien kuluja S19 Niinisalon päiväkodin siirto koulun yhteyteen S20 Lasten päivähoidon uusien toimintatapojen kehittäminen Sivistystoimen hallinto S21 Sivistyskeskuksen lautakuntien yhdistäminen Yhteensä

10 TA1 TA2 Talouskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Talouskeskuksen henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle yli puolet vuosina 2013 ja Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan 2012 selvitys palvelujen ostamisesta Kunnan Taitoan Oy:ltä. Asia ratkaistaan selvityksen tuloksen perusteella. 0 Maaseutulautakunnan lopettaminen. Asiat päättää maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä Uusia projekteja ei käynnistetä. 0 Yhteensä

11 Tekninen keskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä TE1 Yksityistiet: Luovutaan nykyisestä kunnossapitojärjestelmästä, yksiköidään tiet kahden vuoden aikana (kustannukset /v). Vuodesta 2015 alkaen avustetaan yksityisteitä TE2 Vesihuoltolaitos: Veden- ja jäteveden perusmaksujen korottaminen 70 % (nykyinen maksu on yhteensä 48 / v, alv 0%) TE3 Tilapalvelut: Rakennusten myynti: Kukonlaulu (Taipaleenkatu 6), Keskustan päiväkoti (Karjalankatu 5), Linja-autoasema (Tapalankatu 4), Alpinrinne (ICT-center, Keskuskatu 61), Härkönen (Tannerinkatu), Lilja (Tannerinkatu 7), Kahila (Tannerinkatu 10), Rintala (Rauhankatu 31), Solmukeskus (Jalavankatu), VR-asemarakennus, Sepänkatu 2 (ympäristökeskus). Käyttömenoja säästyy TE4 Kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitto (myyntihinta - kirjanpitoarvo) TE5 Kankaanpään vesi- ja viemärilaitoksen organisaatiomuodon ja toiminnan järjestämisen jatkoselvitys (vaihe I ) TE6 Kadut: Katuvalojen osittainen sammuttaminen ja ajastusten muuttaminen Yhteensä

12 Ympäristökeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Tulojen lisääminen ympäristökeskuksen palveluiden hinnoittelua tarkistamalla. YM1 Kaavoituksessa tarkistetaan/korotetaan asiakkaiden tilaamien kaavamuutosten, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien maksuja YM2 Yksityisten maanomistajien alueille laadittavien uusien asemakaavojen kaavoitussopimuksille vahvistetaan sopimusmalli, jossa yksityisen maanomistajan kaavoitetuista uusista rakennuspaikoista ½ siirtyy kunnan omistukseen. (korvaus kunnallistekniikasta, tiestöstä, kaavoituksesta ja mittaustoimesta) YM3 Rakennusvalvonnan toiminta perustuu lupien myöntämiseen, valvontatoimintaan ja asiakaspalveluun. Koska kulut muodostuvat myytävästä toiminnasta, tulee tulojen pääosin kattaa rakennusvalvonnan toiminta. Lupa-, valvonta-, ja kopiointimaksuja tullaan korottamaan vuoden 2014 alusta tasolle, jollaa pyritään kattamaan 60% rakennusvalvonnan kuluista YM4 Kiinteistö- ja mittaustoimen taksoja ja kulukorvauksia tarkistetaan vuonna Aluearkkitehtitoiminnasta saatavat myyntituotot YM5 Aluearkkitehtitoimintapalveluita pyritään myymään naapurikunnille nykyisellä henkilökunnalla. Sisäisenä siirtona yksi henkilö kiinteistö/mittaustoimesta siirtyy kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta kaavoitustehtäviin (vuonna 2012 ½ henkilön työpanoksesta kaavoitustehtävissä) Ostopalveluiden käyttö YM6 Kaavoituksen ostettavien asiantuntijapalveluiden vähentäminen Yhteensä

13 YMPÄRISTÖKESKUKSEN ESITTÄMIÄ MUITA SÄÄSTÖ/ TULOJEN LISÄÄMISEEN LIITTYVIÄ TOIMIA. Tuulivoimahanke VIREILLÄ Hankkeen tavoitteena on yhdeksän tuulivoimalaa kattavan tuulivoimapuiston kaavoittaminen Kankaanpään kaupungin alueelle. Tavoitteena on hankkeen valmistuminen vuonna Mahdollisuus myyntituloihin hankkeen myymisellä toimijoille ja jatkossa kiinteistöverotuotot. Tuulipuistohankkeen mahdollinen myyntitulo Tuulivoimaloista saatava kiinteistöverotuotto vuodessa Kaavoitus ja tonttitarjonta Kaupungin omistamien käyttämättömien tarpeettomien kiinteistöjen jalostaminen kaavoituksen keinoin myyntikelpoisiksi kiinteistöiksi esim. kerrostalotonteiksi. 0 Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Esim. omakotitalotonttien tarjonta tulee olla riittävää ja monipuolista. Tämä lisää kysyntää ja tuo uusia veronmaksajia kuntaan. Lisäksi monipuolinen keskustan tonttitarjonta vähentää haja-asutusalueille tapahtuvaa rakentamista, mikä vähentää yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia kunnalle aiheutuvia kustannuksia. 0

14 Y1 Yhteiset koko kaupunkia koskevat Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Verotus: Kiinteistöveron nosto. Kiinteistöverolain mukaiset rajat: yleinen 0,60-1,35 vakituinen asuminen 0,32-0,75 muu asuminen enintään 0,60 %-y + vakituinen asuminen rakentamaton tontti 1,00-3,00. Nyt Kankaanpäässä yleinen 0,90 vak.asuminen 0,36 muu as. max (+0,60) rakentamaton 3,00. NOSTETAAN YLEINEN 1,10 %:iin Y2 Tuloveroprosentin nosto (nyt 20,5%). 0,5 %-y = Nosto ,0 %-y = 21,5 %:iin = /v Y3 Nosto ,5 %-y = 22,0 %:iin = /v Yhteensä Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla

15 Y4 Y5 Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla Rahoitustulojen ja -menojen tarkistus voimassa olevasta taloussuunnitelmasta Henkilöstö: Y6 Lomarahojen vapaaehtoinen vaihto vapaaksi Ennakoitavissa olevat eläköitymiset: Y7 Hallintokeskus: 1. Yksi palveluneuvoja jää eläkkelle 8/2012. Aikaisemman säästöohjelman mukaan ei täytetä. Loma- ym. aikoina tarvitaan tuuraajaa joko muista toimistoista tai PoSalta. PoSa maksaa nyt puhelinvaihteen hoidosta yhden henkilön työpanoksen verran. 2. Johdon sihteeri eläkkeelle aikaisintaan 9/2014. Säästö palveluneuvojasta Y8 Toimistopalveluyksikön palvelupäällikkö eläkkeelle todennäköisesti vuoden 2014 puoleen väliin mennessä. Ei täytetä, tehtävät jaetaan sisäisesti Y9 Siivoustoimessa tulee eläkeikä 5 työntekijällä vastaan vuosina 13-15, toimia ei täytetä, vaan ulkoistetaan ko. kohteiden siivous Y10 Talouskeskus: Kirjanpitäjän (ostoreskontra, osa-aikaeläke) viran täyttämättä jättäminen eläköitymisen jälkeen Y11 Tekninen keskus: Puistotyöntekijä, Y12 Ympäristökeskus: Kiinteistö- ja mittaustoimesta siirtyy todennäköisesti yksi toimistohenkilö eläkkeelle lokakuussa Tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä. Töitä jaetaan keskuksen muille toimistohenkilöille Henkilöstömenojen kasvun hillintä: Y13 Palkallisten poissaolojen (vuosilomia lukuunottamatta) vähentäminen Eläköitymistilanteissa selvitetään laaja-alaisesti tehtävien uudelleenorganisointi ennen Y14 rekrytointia. Kh antaa uudet ohjeet virkojen ja toimien täyttömenettelystä. Y15 Henkilöstötyöpanoksen entistä tehokkaampi käyttö Yhteiset yhteensä (ilman veron korotuksia)

16 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve Esitykset yhteensä Josta verojen korotukset Tarve - esitykset Vuosikate Yli/-alijäämä Kumulatiivinen yli/-alijäämä Verotuloennusteet: TA/TS:n verotulot yht Uusi verotuloennuste Ero (kasvu ed. ennusteeseen) Parantaa vuosikatetta erotuksella

17 Tuloslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta -2,5 % -0,1 % 0,8 % Toimintakate muutos % ed. v:sta -2,4 % 0,0 % 1,0 % Verotulot muutos % ed. v:sta 2,7 % 0,7 % 1,3 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % 0,5 % 0,5 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet Tuloslaskelma TA/TS *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % 1,5 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta 1,1 % -1,3 % 0,8 % 0,9 % Toimintakate muutos % ed. v:sta 2,2 % -1,7 % 0,9 % 0,8 % Verotulot muutos % ed. v:sta 5,0 % 5,2 % 4,1 % 5,0 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % -0,6 % -0,6 % -4,6 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä

18 Rahoituslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 Tulorah.korjauserät -257 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos 0 Oman po:n muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -729 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku

19 Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet * voimassa oleva investointisuunnitelma *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku muutos pitkäaikaisen lainan lisäykseen taloussuunnitelmaan verrattuna Rahoituslaskelma ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden jälkeen voimassa olevan investointiohjelman mukaisilla investoinneilla. Investointiohjelman muutokset vaikuttavat suoraan lainamäärän muutoksen sillä summalla kuin investointeja muutetaan.

20 Investointiohjelma TA/TS voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) Nettoinvestoinnit TP 2011 TA 2012 KS 2013 KS 2014 KS Tietokoneohjelmistot Maa-alueet Hallinto- ja laitosrakennukset Koulukeskus Keskustan koulu Liikuntakeskus Kirjasto Muut kohteet yhteensä Maarakenteet Johtoverkostot Muut koneet ja kalusto Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Yllä olevaan hyväksyttyyn investointiohjelmaan kohdistuu muutostarpeita: - Koulukeskuksen investointi aikaistuu vuodelta Keskustan koulun investoinnin suunnittelu ja varsinkin toteutus tulee ottaa ohjelmaan - Liikuntakeskuksen suunnittelua ja toteutusta jouduttaneen lykkäämään - Kirjaston saneerauksen toteutusta jouduttaneen lykkäämään. Koko ohjelma arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmassa

21 Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman seuranta Ohjelman toteuttamista ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa hallitukselle ja valtuustolle. Ohjelmaan sisältyvät esitykset valmistellaan normaalissa virkamiesvalmistelussa tai kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä. Valmistellut esitykset tuodaan lautakuntakäsittelyn kautta hallitukseen ja tarvittaessa valtuustoon. Määrärahakysymykset tulevat pääasiassa vuotuisen talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuuston päätettäväksi.

22 1 Taulukko 2. Kaupungin toimintaan kuulumattomat kiinteistöt/ vajaakäyttöiset rakennukset Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Riihioja Narvin koulu Laviantie 493 Tontti ja kaavoitustilanne Maa-alue n m 2 Kaavoitus: Keskustan OYKehdotus M-1: LIITE 1 Asemakaava: ei ole Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Koulurakennus ka-m m 3 peruskorjattu 1990 talousrakennus 200 ka-m 2 Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Poistot 2011 Nykyinen käyttötilanne Pohjanlinnan koulun väistötila Sivistyskeskus/koulutoimi Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistön myynti, kun koulun käyttötarve loppuu. Arvio: Venetmäki Venetmäki Artturinkatu 4 Tontti n m 2 Asemakaava v. 1994, YKL-1 Seurakunnallisten ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, sr-4, LIITE 2 Päärakennus (350 ka-m 2 ), 444 m 2, 1525 m 3-2-kerroksinen, kellarillinen betonitiili-asuinrakennus, -rakennettu peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos koulutustiloiksi 1983 OYK ehdotus 2012, paikallisesti arvokas rakennus peruskorjauksen tarpeessa - kellaritiloissa kosteusvaurioita Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot (sisäinen) Tilojen käyttöaste: Osittain koneellinen ilmanvaihto Sivistyskeskus/nuorisotoimi Säilytetään toistaiseksi kaupungilla. Rakennuksen käyttö- ja peruskorjausmahdollisuudet selvitetään. n /peruskorjaustarve? mikäli myydään, tulee tontti lohkoa (ranta-alueet kaupungille) Pomola Jämintie 12 Tontti n m 2 Asemakaava v TT teollisuusalue LIITE 3 Asuinrakennus ka-m 2, 1200 m 3 Autotalli ka-m 2, 200 m 3 peruskorjauksen tarpeessa - rakennuksen eri puolilla kosteusvaurioita - terveysvalvonnan asettama käyttökielto alkaen mahd. terveyshaitan vuoksi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: ollut päiväkotikäytössä saakka alkaen ei käytössä Keskustan osayleiskaavaehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue. Kiinteistö myydään: rakennus myydään purettavana, tontin asemakaavamuutos AKasuinkerrostalo- tai AR- rivitalotonttiksi. arvio n Päivärinne Kukonlaulu Taipaleenkatu 6 Tontti 1200 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Asuinrakennus 1964 rakennus kohtuullisessa 170 ka-m 2, 510 m 3 kunnossa Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: 100 % Sivistyskeskus/ lasten iltapäiväkerho Keskustan OYK-ehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue Kiinteistö myydään, rakennus myydään purettavana arvio n Vaihtoehto: Asemakaavamuutos (kaupunkikuvan parantaminen): APK, asuinpienkerrostalojen korttelialue, kerrosluku 2 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen. Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

23 2 Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pomola OKT/Keskustan päiväkoti Tontti ja kaavoitustilanne Tontti 1500 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Asuinrakennus 1957 rakennus huonokuntoinen 229 ka-m 2 kosteus- ja homevaurioita rakennus purkuun Lämpö ja vesi pois käytöstä Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi 0 Poistot Nykyinen käyttötilanne Tilojen käyttöaste: ei käytössä Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistö myydään, rakennus purettava Kuten edellinen 151 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen Karjalankatu Kuntala Museorakennus Museokatu 10 Niinisalo Linjala Linja-autoasema Tapalankatu 4 Tontti m 2 Asemakaavoittamaton Tontti 6233 m² Asemakaava 1991, LA-1 linja-autoaseman korttelialue LIITE 5 Koulurakennus v ka-m 2, m 3 täystiilirakennus peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos museoksi Linja-autoasema v ka-m 2, m 3 peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos rakennus kohtuullisessa kunnossa Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Sivistyskeskus/ Kaupungin museo Tulot Käyttöaste: Vuokrattu: Matkahuolto Polygon ym. Kiinteistön ylläpitokustannusten pienentäminen esim. muuttamalla lämmitystapa kotimaiselle polttoaineelle. Museolle etsitään uudet toimitilat ja kiinteistö myydään n Kiinteistö myydään/ vuokrien korotukset ja uuden liiketilan saneeraus (ent. kahvilatila) Torikiinteistöt Postelli Keskuskatu Alpinrinne / ICT-Center / ASOY Alppikeskusosakehuoneisto Keskuskatu 61 Tontti 286 m² Asemakaava 2007, suojeltu sr- Satakunnan maakuntakaava, maakunnallisesti arvokas rakennus LIITE 6 Tiilinen rakennus ka-m2, 2880 m3 peruskorjattu Tontti 3048 m² Osakehuoneisto 1981, entinen ryhmäperhepäiväkoti, nyk. toimistotiloja huoneistoala 311 m 2 (331,5 ka-m 2 ), josta 6 kpl vuokrattavia toimistohuoneita, yht. 117 m 2 Ylläpito ,30 Lämmitys, sähkö ja vesi? Ylläpito ,44 Vuokrattu: kahvila- ja liiketiloja 0 Tulot Kaupungin tietohallintokeskuksen käytössä 46 m 2 + yhteiset tilat (sisäinen vuokra?) Ulkopuolisille vuokratut tilat: (16.330,38 ) vuokrattu n. 15 % Säilytetään kaupungilla. Vuokraustoimintaa jatketaan. Vuokra tarkistetaan säännöllisesti (ylläpito- ja kunnossapitokustannukset ja poistot) Vuokrien tarkistus? Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot