Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma Kaupunginhallitus

2 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus päätti käynnistää toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun. Valmistelu on tehty kaupungin omana työnä palvelukeskuksittain ja sitä on koordinoitu kaupunginjohtajan johdolla johtoryhmässä. Kaikille kaupunkilaisille avattiin verkkoon mahdollisuus tehdä esityksiä ohjelmaan otettavista toimenpiteistä. Kaikkiaan 53 eri henkilöä teki ehdotuksia ja ne on mahdollisuuksien mukaan huomioitu valmistelussa. Ohjelman alussa on tarkemmin selvitetty sopeuttamisen tarvetta ja euromääräisiä tavoitteita. Tavoitteena on saada vuosikate v poistot ylittävälle tasolle ja pysäyttää alijäämäkehitys menojen kasvua leikkaamalla ja verotusta kiristämällä. Kaupungilla on runsaasti rakennuksia tai tontteja, joita ei enää välttämättä tarvita palvelutuotannossa. Suunnitelman lopussa on erillinen liite, johon on listattu mahdollisesti myyntiin asetettavat kiinteistöt. Kaupunginhallituksen alustavan käsittelyn jälkeen sopeuttamisohjelma käsitellään valtuustoseminaarissa Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

3 Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Talouden tasapaino Kuntalain mukaan mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (69 ). Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (65 ). Kunnan talouden voidaan katsoa olevan kriisissä mikäli alla olevat tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät. Raja-arvot perustuvat valtioneuvoston asetukseen ( ), joka on annettu kunta- ja palvelurakeenuudistuksesta annetun lain (169/.2007) 9 :n perusteella. Em. lain 9 on kumottu (1406/2010) ja koko laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Säädöksistä riippumatta tunnuslukujen toteutuessa kunta on taloudellisessa kriisissä. Kankaanpään kaupungin talouden tunnusluvut ja kriisikunnan kriteerit: Kriteeri TP 2011 A. Alijäämä ei täyty Alijäämä viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000 /as ei täyty Ja sitä edellisessä yli 500 /as ei täyty B. Kaikki seuraavat ei täyty 1. vuosikate negatiivinen täyttyy 2. tulovero% yli 0,5 %-y yli maan keskiarvon täyttyy 3. lainamäärä/as yli 50% yli maan keskiarvon ei täyty 4. taseessa kertynyttä alijäämää täyttyy 5. omavaraisuusaste alle 50 % täyttyy 6. suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % ei täyty Tilinpäätös 2011 Talouden tunnusluvut vuoden 2011 tilinpäätöksessä ovat huonot - toimintakate kasvoi edellisvuodesta 6,5 M eli 12,2 % - verotulot + valtionosuudet yhteensä kasvoivat edellisvuodesta 1,5 M eli 2,6 % - vuosikate negatiivinen 0,6 M - tilikauden 2011 tulos negatiivinen - 2,8 M - tilikauden 2011 alijäämä 2,8 M - investointitaso korkea, nettoinvestoinnit 4,6 M - lainamäärä kasvoi edellisvuodesta 3,8 M eli 18,4 %, kasvu johtui negatiivisesta vuosikatteesta ja suuresta investointitasosta - lainamäärä 2045 /as. kasvua edellisvuodesta 326 /as - omavaraisuusaste alhainen 34,1 % - suhteellinen velkaantuneisuus korkea 49,8 % - taseessa kattamatonta alijäämää 0,9 M

4 2/3 Talousarvio vuosikate hieman alle poistojen tason - tulos negatiivinen 0,17 M - käyttötalouden määrärahavaraukset niukat: o erikoissairaanhoidossa määräraha 0,45 M eli 3,3 % pienempi kuin TP2011,lisäyspaine + 0,8 M o PoSalta ostoihin varattu määräraha 0,8 M 2,9 % pienempi kuin TP2011, lisäyspaine + 1,2 2 M o perusopetus, Pohjanlinnan väistötilojen ylimääräiset kustannukset, lisäyspaine + 0,3 M o päivähoito, Petäjäisen laajennus, käyttömenojen lisäys, lisäyspaine + 0,3 M - käyttötalouden määrärahalisäyspaine yhteensä + 2,4 + 3,4 M - tilinpäätöksestä 2012 uhkaa tulla alijäämäinen 2,5 3 M - investoinnit joudutaan rahoittamaan kokonaan lainanotolla, em. käyttötalouden paineen toteutuessa myös vanhojen lainojen lyhennykset - lainamäärä tulee kasvamaan 4 6 M vuonna 2012, asukasta kohti euroon Valtion kehysriihen vaikutukset (vm:n muistio ) - valtionosuuksia vähennetään alentamalla valtionosuusprosenttia, jolloin vähennys kohdistuu kuntiin asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä o vähennys 2013 asukasta kohti 23,26 o vähennys 2014 asukasta kohti 46,53 o vähennys 2015 asukasta kohti 93,06 - sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen; ei vaikutusta - lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta; täsmentymättä - kunnallisveron muutokset; ei vaikutusta - yhteisövero; korotettua jako-osuutta jatketaan, vaikutus jo huomioitu TS :ssa - jäteveron tuotto kunnille; ei arviota kohdentamistavasta - kiinteistöveron alarajojen nostamisen selvitys; ei arviota vaikutuksista Toiminnan ja talouden tasapainottamistarve ja sen suuruus Toiminnan ja talouden tasapainottamistarpeen suuruutta on tarkasteltu seuraavista lähtökohdista: - pohjana vuoden 2011 tilinpäätös ja voimassa oleva vuosien taloussuunnitelma - taloussuunnitelman verotuloarviolle ei ole muutostarvetta o tuloveroprosentti 20,50 o kiinteistöveroprosentit nykyiset o yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus nykyinen korotettu - käyttötalouden määrärahakorotuspaineet, jotka perustuvat 2011 tilinpäätökseen sekä tämänhetkiseen tarpeesta lähtevään arvioon, ovat yhteensä 3 milj. euroa kaikkina vuosina - vuosien valtionosuusleikkaukset vm:n muistion mukaan - tulosennuste ja kumulatiivisen alijäämän ennuste em. olettamilla ja ilman tasapainotustoimia - tasapainon saavuttamiseksi asetettava vuosikatetaso - tasapainotuksen euromääräinen tarve = vuosikatetaso + valtionosuusleikkaukset - tasapainotustarve voimassa olevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan: o ,5 M o ,0 M o ,0 M o ,5 M - huomioitava, että esim. vaikutukseltaan 1 M rakenteellinen jatkuva muutos vuonna 2013 vaikuttaa samalla painolla kaikkina tulevina vuosina

5 Sivu 3/3 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve

6 Hallintokeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä H1 H2 Työpajatoiminta Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä velvoite hallintokeskuksille. Tavoite: kaupungilla keskimäärin 30 työtoimintapaikkaa täytettynä. Em. Toimenpiteen vaikutuksesta supistetaan työpajatoiminan ostopalvelua Kuluvana vuonna työpajojen ostopalveluun käytetään euroa karsitaan euroa. Taideviikko Taideviikolla ei ilmaiskonsertteja. Kaikki tapahtumat maksullisia. Sponsori- ja maksutuloilla tulee kattaa tapahtuman menot. Tukipalvelu H3 Yhteistyö Posan kanssa, yhden tuottajan malliin siirtyminen siivous- ja ruokahuoltopalveluissa, ainakin Kankaanpään alueella. Saavutettavat hyödyt: - toiminnan ja työnjaon selkeyttäminen - palvelutason ylläpitäminen / kehittäminen - ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen - kustannustehokkuuden lisääminen Posan johtokunta päättänyt vuonna 2010, että vuoden 2012 alusta olisi alueella yksi toimija. Tietohallinto H4 Tietotekniikan ulkoistettujen palveluiden uudelleenjärjestely Kuntien Tiera Oy:n kanssa H5 Työasemien ja tulostimien elinkaaren pidentäminen H6 Matka- ja lankapuhelinliikenteen sopimusten siirto KL-kuntahankintojen puitesopimukseen Vaalit H7 Äänestysalueiden yhdistäminen. Lakkautettaisiin äänestysalueet Hapua, Vihteljärvi, Niinisalo ja Lauri. Ei vaaleja Yhteensä

7 P1 Perusturvakeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Perusturvalautakunnan palvelujen ostot PoSalta Kankaanpäälle euromääräisesti eri vuosina Kankaanpään kaupungin TA/TS varaukset ostoihin PoSalta: PoSan näkemys Kankaanpään ostomäärärahan tarpeesta: Mikäli PoSalta ostot kasvavat vuosittain seuraavan kasvu%:n mukaan on 3,00 % 2,20 % 2,00 % 2,00 % määrärahtarve seuraava: Em. Määrärahatarpeen ero talousarvioon/taloussuunnitelmaan: (Ero = Tarve - TA/TS) Määrärahan korotuspaine (arvio sopeutustarpeessa) Määrärahan sopeuttaminen em %:ien suuruiseen kasvuun Korotuspaineesta karsittava Yhteensä

8 Sivistyskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi S1 Musiikkiopiston oppilaiden lukukausimaksukorotus (10 %) S2 Musiikkiopiston ulkopuolisten esiintymisten laskutus S3 Uimahallin aukioloaikojen muokkaaminen, arvioitu nettovaikutus S4 Liikuntakeskuksen ja yhteislyseon käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S5 Kirjastomaksujen muutos S6 Kaupunginmuseon toiminnan uudelleenjärjestely S7 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen uudelleenjärjestely S8 S9 S10 S11 Toisen asteen koulutus Yhteislyseon ryhmäkokojen kasvattaminen (vuorovuodet, valinnaisryhmät); säästön suuruus riippuu ikäluokan koosta Yhteislyseo tarvitsee hallintoverkon tietokoneita ainoastaan 4 kpl (rehtori, apulaisrehtori, kanslia Yhteislyseon ja opettajainhuone) oppilastietokoneet ovat Linux-verkossa; käyttökorvaus ja ylläpitomaksut vuodessa 7000 euroa; tietohallinto laskuttaa euroa, säästovaraa noin 5000 euroa vuodessa Yhteislyseon tilojen ja liikuntasalin käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S12 Yhteislyseon sisäiset virkajärjestelyt (osa eläköityvien tunneista voidaan siirtää muille)

9 Perusopetus S13 Narvin koulun kiinteistöstä luopuminen (ryhmät mahtuvat Kangasmetsään) S14 Liikuntakeskuksen ja koulujen käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S15 Koulukeskuksen peruskorjauksen väistötilojen käytön väheneminen S16 Tuntikehyksen pienentäminen/ tuntijakomuutokset S17 Kaksiopettajaisten koulujen lakkauttaminen (Venesjärvi, Hapua, Vihteljärvi) S18 Lasten päivähoito Api-toiminnan siirto perusopetuksen tulosalueelle säästää yhden henkilötyövuoden, mutta voi lisätä koulunkäyntiavustajien kuluja S19 Niinisalon päiväkodin siirto koulun yhteyteen S20 Lasten päivähoidon uusien toimintatapojen kehittäminen Sivistystoimen hallinto S21 Sivistyskeskuksen lautakuntien yhdistäminen Yhteensä

10 TA1 TA2 Talouskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Talouskeskuksen henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle yli puolet vuosina 2013 ja Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan 2012 selvitys palvelujen ostamisesta Kunnan Taitoan Oy:ltä. Asia ratkaistaan selvityksen tuloksen perusteella. 0 Maaseutulautakunnan lopettaminen. Asiat päättää maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä Uusia projekteja ei käynnistetä. 0 Yhteensä

11 Tekninen keskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä TE1 Yksityistiet: Luovutaan nykyisestä kunnossapitojärjestelmästä, yksiköidään tiet kahden vuoden aikana (kustannukset /v). Vuodesta 2015 alkaen avustetaan yksityisteitä TE2 Vesihuoltolaitos: Veden- ja jäteveden perusmaksujen korottaminen 70 % (nykyinen maksu on yhteensä 48 / v, alv 0%) TE3 Tilapalvelut: Rakennusten myynti: Kukonlaulu (Taipaleenkatu 6), Keskustan päiväkoti (Karjalankatu 5), Linja-autoasema (Tapalankatu 4), Alpinrinne (ICT-center, Keskuskatu 61), Härkönen (Tannerinkatu), Lilja (Tannerinkatu 7), Kahila (Tannerinkatu 10), Rintala (Rauhankatu 31), Solmukeskus (Jalavankatu), VR-asemarakennus, Sepänkatu 2 (ympäristökeskus). Käyttömenoja säästyy TE4 Kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitto (myyntihinta - kirjanpitoarvo) TE5 Kankaanpään vesi- ja viemärilaitoksen organisaatiomuodon ja toiminnan järjestämisen jatkoselvitys (vaihe I ) TE6 Kadut: Katuvalojen osittainen sammuttaminen ja ajastusten muuttaminen Yhteensä

12 Ympäristökeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Tulojen lisääminen ympäristökeskuksen palveluiden hinnoittelua tarkistamalla. YM1 Kaavoituksessa tarkistetaan/korotetaan asiakkaiden tilaamien kaavamuutosten, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien maksuja YM2 Yksityisten maanomistajien alueille laadittavien uusien asemakaavojen kaavoitussopimuksille vahvistetaan sopimusmalli, jossa yksityisen maanomistajan kaavoitetuista uusista rakennuspaikoista ½ siirtyy kunnan omistukseen. (korvaus kunnallistekniikasta, tiestöstä, kaavoituksesta ja mittaustoimesta) YM3 Rakennusvalvonnan toiminta perustuu lupien myöntämiseen, valvontatoimintaan ja asiakaspalveluun. Koska kulut muodostuvat myytävästä toiminnasta, tulee tulojen pääosin kattaa rakennusvalvonnan toiminta. Lupa-, valvonta-, ja kopiointimaksuja tullaan korottamaan vuoden 2014 alusta tasolle, jollaa pyritään kattamaan 60% rakennusvalvonnan kuluista YM4 Kiinteistö- ja mittaustoimen taksoja ja kulukorvauksia tarkistetaan vuonna Aluearkkitehtitoiminnasta saatavat myyntituotot YM5 Aluearkkitehtitoimintapalveluita pyritään myymään naapurikunnille nykyisellä henkilökunnalla. Sisäisenä siirtona yksi henkilö kiinteistö/mittaustoimesta siirtyy kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta kaavoitustehtäviin (vuonna 2012 ½ henkilön työpanoksesta kaavoitustehtävissä) Ostopalveluiden käyttö YM6 Kaavoituksen ostettavien asiantuntijapalveluiden vähentäminen Yhteensä

13 YMPÄRISTÖKESKUKSEN ESITTÄMIÄ MUITA SÄÄSTÖ/ TULOJEN LISÄÄMISEEN LIITTYVIÄ TOIMIA. Tuulivoimahanke VIREILLÄ Hankkeen tavoitteena on yhdeksän tuulivoimalaa kattavan tuulivoimapuiston kaavoittaminen Kankaanpään kaupungin alueelle. Tavoitteena on hankkeen valmistuminen vuonna Mahdollisuus myyntituloihin hankkeen myymisellä toimijoille ja jatkossa kiinteistöverotuotot. Tuulipuistohankkeen mahdollinen myyntitulo Tuulivoimaloista saatava kiinteistöverotuotto vuodessa Kaavoitus ja tonttitarjonta Kaupungin omistamien käyttämättömien tarpeettomien kiinteistöjen jalostaminen kaavoituksen keinoin myyntikelpoisiksi kiinteistöiksi esim. kerrostalotonteiksi. 0 Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Esim. omakotitalotonttien tarjonta tulee olla riittävää ja monipuolista. Tämä lisää kysyntää ja tuo uusia veronmaksajia kuntaan. Lisäksi monipuolinen keskustan tonttitarjonta vähentää haja-asutusalueille tapahtuvaa rakentamista, mikä vähentää yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia kunnalle aiheutuvia kustannuksia. 0

14 Y1 Yhteiset koko kaupunkia koskevat Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Verotus: Kiinteistöveron nosto. Kiinteistöverolain mukaiset rajat: yleinen 0,60-1,35 vakituinen asuminen 0,32-0,75 muu asuminen enintään 0,60 %-y + vakituinen asuminen rakentamaton tontti 1,00-3,00. Nyt Kankaanpäässä yleinen 0,90 vak.asuminen 0,36 muu as. max (+0,60) rakentamaton 3,00. NOSTETAAN YLEINEN 1,10 %:iin Y2 Tuloveroprosentin nosto (nyt 20,5%). 0,5 %-y = Nosto ,0 %-y = 21,5 %:iin = /v Y3 Nosto ,5 %-y = 22,0 %:iin = /v Yhteensä Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla

15 Y4 Y5 Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla Rahoitustulojen ja -menojen tarkistus voimassa olevasta taloussuunnitelmasta Henkilöstö: Y6 Lomarahojen vapaaehtoinen vaihto vapaaksi Ennakoitavissa olevat eläköitymiset: Y7 Hallintokeskus: 1. Yksi palveluneuvoja jää eläkkelle 8/2012. Aikaisemman säästöohjelman mukaan ei täytetä. Loma- ym. aikoina tarvitaan tuuraajaa joko muista toimistoista tai PoSalta. PoSa maksaa nyt puhelinvaihteen hoidosta yhden henkilön työpanoksen verran. 2. Johdon sihteeri eläkkeelle aikaisintaan 9/2014. Säästö palveluneuvojasta Y8 Toimistopalveluyksikön palvelupäällikkö eläkkeelle todennäköisesti vuoden 2014 puoleen väliin mennessä. Ei täytetä, tehtävät jaetaan sisäisesti Y9 Siivoustoimessa tulee eläkeikä 5 työntekijällä vastaan vuosina 13-15, toimia ei täytetä, vaan ulkoistetaan ko. kohteiden siivous Y10 Talouskeskus: Kirjanpitäjän (ostoreskontra, osa-aikaeläke) viran täyttämättä jättäminen eläköitymisen jälkeen Y11 Tekninen keskus: Puistotyöntekijä, Y12 Ympäristökeskus: Kiinteistö- ja mittaustoimesta siirtyy todennäköisesti yksi toimistohenkilö eläkkeelle lokakuussa Tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä. Töitä jaetaan keskuksen muille toimistohenkilöille Henkilöstömenojen kasvun hillintä: Y13 Palkallisten poissaolojen (vuosilomia lukuunottamatta) vähentäminen Eläköitymistilanteissa selvitetään laaja-alaisesti tehtävien uudelleenorganisointi ennen Y14 rekrytointia. Kh antaa uudet ohjeet virkojen ja toimien täyttömenettelystä. Y15 Henkilöstötyöpanoksen entistä tehokkaampi käyttö Yhteiset yhteensä (ilman veron korotuksia)

16 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve Esitykset yhteensä Josta verojen korotukset Tarve - esitykset Vuosikate Yli/-alijäämä Kumulatiivinen yli/-alijäämä Verotuloennusteet: TA/TS:n verotulot yht Uusi verotuloennuste Ero (kasvu ed. ennusteeseen) Parantaa vuosikatetta erotuksella

17 Tuloslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta -2,5 % -0,1 % 0,8 % Toimintakate muutos % ed. v:sta -2,4 % 0,0 % 1,0 % Verotulot muutos % ed. v:sta 2,7 % 0,7 % 1,3 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % 0,5 % 0,5 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet Tuloslaskelma TA/TS *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % 1,5 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta 1,1 % -1,3 % 0,8 % 0,9 % Toimintakate muutos % ed. v:sta 2,2 % -1,7 % 0,9 % 0,8 % Verotulot muutos % ed. v:sta 5,0 % 5,2 % 4,1 % 5,0 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % -0,6 % -0,6 % -4,6 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä

18 Rahoituslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 Tulorah.korjauserät -257 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos 0 Oman po:n muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -729 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku

19 Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet * voimassa oleva investointisuunnitelma *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku muutos pitkäaikaisen lainan lisäykseen taloussuunnitelmaan verrattuna Rahoituslaskelma ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden jälkeen voimassa olevan investointiohjelman mukaisilla investoinneilla. Investointiohjelman muutokset vaikuttavat suoraan lainamäärän muutoksen sillä summalla kuin investointeja muutetaan.

20 Investointiohjelma TA/TS voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) Nettoinvestoinnit TP 2011 TA 2012 KS 2013 KS 2014 KS Tietokoneohjelmistot Maa-alueet Hallinto- ja laitosrakennukset Koulukeskus Keskustan koulu Liikuntakeskus Kirjasto Muut kohteet yhteensä Maarakenteet Johtoverkostot Muut koneet ja kalusto Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Yllä olevaan hyväksyttyyn investointiohjelmaan kohdistuu muutostarpeita: - Koulukeskuksen investointi aikaistuu vuodelta Keskustan koulun investoinnin suunnittelu ja varsinkin toteutus tulee ottaa ohjelmaan - Liikuntakeskuksen suunnittelua ja toteutusta jouduttaneen lykkäämään - Kirjaston saneerauksen toteutusta jouduttaneen lykkäämään. Koko ohjelma arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmassa

21 Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman seuranta Ohjelman toteuttamista ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa hallitukselle ja valtuustolle. Ohjelmaan sisältyvät esitykset valmistellaan normaalissa virkamiesvalmistelussa tai kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä. Valmistellut esitykset tuodaan lautakuntakäsittelyn kautta hallitukseen ja tarvittaessa valtuustoon. Määrärahakysymykset tulevat pääasiassa vuotuisen talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuuston päätettäväksi.

22 1 Taulukko 2. Kaupungin toimintaan kuulumattomat kiinteistöt/ vajaakäyttöiset rakennukset Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Riihioja Narvin koulu Laviantie 493 Tontti ja kaavoitustilanne Maa-alue n m 2 Kaavoitus: Keskustan OYKehdotus M-1: LIITE 1 Asemakaava: ei ole Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Koulurakennus ka-m m 3 peruskorjattu 1990 talousrakennus 200 ka-m 2 Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Poistot 2011 Nykyinen käyttötilanne Pohjanlinnan koulun väistötila Sivistyskeskus/koulutoimi Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistön myynti, kun koulun käyttötarve loppuu. Arvio: Venetmäki Venetmäki Artturinkatu 4 Tontti n m 2 Asemakaava v. 1994, YKL-1 Seurakunnallisten ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, sr-4, LIITE 2 Päärakennus (350 ka-m 2 ), 444 m 2, 1525 m 3-2-kerroksinen, kellarillinen betonitiili-asuinrakennus, -rakennettu peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos koulutustiloiksi 1983 OYK ehdotus 2012, paikallisesti arvokas rakennus peruskorjauksen tarpeessa - kellaritiloissa kosteusvaurioita Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot (sisäinen) Tilojen käyttöaste: Osittain koneellinen ilmanvaihto Sivistyskeskus/nuorisotoimi Säilytetään toistaiseksi kaupungilla. Rakennuksen käyttö- ja peruskorjausmahdollisuudet selvitetään. n /peruskorjaustarve? mikäli myydään, tulee tontti lohkoa (ranta-alueet kaupungille) Pomola Jämintie 12 Tontti n m 2 Asemakaava v TT teollisuusalue LIITE 3 Asuinrakennus ka-m 2, 1200 m 3 Autotalli ka-m 2, 200 m 3 peruskorjauksen tarpeessa - rakennuksen eri puolilla kosteusvaurioita - terveysvalvonnan asettama käyttökielto alkaen mahd. terveyshaitan vuoksi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: ollut päiväkotikäytössä saakka alkaen ei käytössä Keskustan osayleiskaavaehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue. Kiinteistö myydään: rakennus myydään purettavana, tontin asemakaavamuutos AKasuinkerrostalo- tai AR- rivitalotonttiksi. arvio n Päivärinne Kukonlaulu Taipaleenkatu 6 Tontti 1200 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Asuinrakennus 1964 rakennus kohtuullisessa 170 ka-m 2, 510 m 3 kunnossa Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: 100 % Sivistyskeskus/ lasten iltapäiväkerho Keskustan OYK-ehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue Kiinteistö myydään, rakennus myydään purettavana arvio n Vaihtoehto: Asemakaavamuutos (kaupunkikuvan parantaminen): APK, asuinpienkerrostalojen korttelialue, kerrosluku 2 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen. Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

23 2 Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pomola OKT/Keskustan päiväkoti Tontti ja kaavoitustilanne Tontti 1500 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Asuinrakennus 1957 rakennus huonokuntoinen 229 ka-m 2 kosteus- ja homevaurioita rakennus purkuun Lämpö ja vesi pois käytöstä Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi 0 Poistot Nykyinen käyttötilanne Tilojen käyttöaste: ei käytössä Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistö myydään, rakennus purettava Kuten edellinen 151 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen Karjalankatu Kuntala Museorakennus Museokatu 10 Niinisalo Linjala Linja-autoasema Tapalankatu 4 Tontti m 2 Asemakaavoittamaton Tontti 6233 m² Asemakaava 1991, LA-1 linja-autoaseman korttelialue LIITE 5 Koulurakennus v ka-m 2, m 3 täystiilirakennus peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos museoksi Linja-autoasema v ka-m 2, m 3 peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos rakennus kohtuullisessa kunnossa Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Sivistyskeskus/ Kaupungin museo Tulot Käyttöaste: Vuokrattu: Matkahuolto Polygon ym. Kiinteistön ylläpitokustannusten pienentäminen esim. muuttamalla lämmitystapa kotimaiselle polttoaineelle. Museolle etsitään uudet toimitilat ja kiinteistö myydään n Kiinteistö myydään/ vuokrien korotukset ja uuden liiketilan saneeraus (ent. kahvilatila) Torikiinteistöt Postelli Keskuskatu Alpinrinne / ICT-Center / ASOY Alppikeskusosakehuoneisto Keskuskatu 61 Tontti 286 m² Asemakaava 2007, suojeltu sr- Satakunnan maakuntakaava, maakunnallisesti arvokas rakennus LIITE 6 Tiilinen rakennus ka-m2, 2880 m3 peruskorjattu Tontti 3048 m² Osakehuoneisto 1981, entinen ryhmäperhepäiväkoti, nyk. toimistotiloja huoneistoala 311 m 2 (331,5 ka-m 2 ), josta 6 kpl vuokrattavia toimistohuoneita, yht. 117 m 2 Ylläpito ,30 Lämmitys, sähkö ja vesi? Ylläpito ,44 Vuokrattu: kahvila- ja liiketiloja 0 Tulot Kaupungin tietohallintokeskuksen käytössä 46 m 2 + yhteiset tilat (sisäinen vuokra?) Ulkopuolisille vuokratut tilat: (16.330,38 ) vuokrattu n. 15 % Säilytetään kaupungilla. Vuokraustoimintaa jatketaan. Vuokra tarkistetaan säännöllisesti (ylläpito- ja kunnossapitokustannukset ja poistot) Vuokrien tarkistus? Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste Rakenteen seloste TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN LAADINTAPERIAATTEET Talousperusteet - Tinpäätös 2013 osoittaa taseessa olevan 0,57 M alijäämää, joka on kuntalain mukaan katettava. - Kuntarakennelain

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot