Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma Kaupunginhallitus

2 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus päätti käynnistää toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun. Valmistelu on tehty kaupungin omana työnä palvelukeskuksittain ja sitä on koordinoitu kaupunginjohtajan johdolla johtoryhmässä. Kaikille kaupunkilaisille avattiin verkkoon mahdollisuus tehdä esityksiä ohjelmaan otettavista toimenpiteistä. Kaikkiaan 53 eri henkilöä teki ehdotuksia ja ne on mahdollisuuksien mukaan huomioitu valmistelussa. Ohjelman alussa on tarkemmin selvitetty sopeuttamisen tarvetta ja euromääräisiä tavoitteita. Tavoitteena on saada vuosikate v poistot ylittävälle tasolle ja pysäyttää alijäämäkehitys menojen kasvua leikkaamalla ja verotusta kiristämällä. Kaupungilla on runsaasti rakennuksia tai tontteja, joita ei enää välttämättä tarvita palvelutuotannossa. Suunnitelman lopussa on erillinen liite, johon on listattu mahdollisesti myyntiin asetettavat kiinteistöt. Kaupunginhallituksen alustavan käsittelyn jälkeen sopeuttamisohjelma käsitellään valtuustoseminaarissa Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

3 Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Talouden tasapaino Kuntalain mukaan mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (69 ). Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (65 ). Kunnan talouden voidaan katsoa olevan kriisissä mikäli alla olevat tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät. Raja-arvot perustuvat valtioneuvoston asetukseen ( ), joka on annettu kunta- ja palvelurakeenuudistuksesta annetun lain (169/.2007) 9 :n perusteella. Em. lain 9 on kumottu (1406/2010) ja koko laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Säädöksistä riippumatta tunnuslukujen toteutuessa kunta on taloudellisessa kriisissä. Kankaanpään kaupungin talouden tunnusluvut ja kriisikunnan kriteerit: Kriteeri TP 2011 A. Alijäämä ei täyty Alijäämä viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000 /as ei täyty Ja sitä edellisessä yli 500 /as ei täyty B. Kaikki seuraavat ei täyty 1. vuosikate negatiivinen täyttyy 2. tulovero% yli 0,5 %-y yli maan keskiarvon täyttyy 3. lainamäärä/as yli 50% yli maan keskiarvon ei täyty 4. taseessa kertynyttä alijäämää täyttyy 5. omavaraisuusaste alle 50 % täyttyy 6. suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % ei täyty Tilinpäätös 2011 Talouden tunnusluvut vuoden 2011 tilinpäätöksessä ovat huonot - toimintakate kasvoi edellisvuodesta 6,5 M eli 12,2 % - verotulot + valtionosuudet yhteensä kasvoivat edellisvuodesta 1,5 M eli 2,6 % - vuosikate negatiivinen 0,6 M - tilikauden 2011 tulos negatiivinen - 2,8 M - tilikauden 2011 alijäämä 2,8 M - investointitaso korkea, nettoinvestoinnit 4,6 M - lainamäärä kasvoi edellisvuodesta 3,8 M eli 18,4 %, kasvu johtui negatiivisesta vuosikatteesta ja suuresta investointitasosta - lainamäärä 2045 /as. kasvua edellisvuodesta 326 /as - omavaraisuusaste alhainen 34,1 % - suhteellinen velkaantuneisuus korkea 49,8 % - taseessa kattamatonta alijäämää 0,9 M

4 2/3 Talousarvio vuosikate hieman alle poistojen tason - tulos negatiivinen 0,17 M - käyttötalouden määrärahavaraukset niukat: o erikoissairaanhoidossa määräraha 0,45 M eli 3,3 % pienempi kuin TP2011,lisäyspaine + 0,8 M o PoSalta ostoihin varattu määräraha 0,8 M 2,9 % pienempi kuin TP2011, lisäyspaine + 1,2 2 M o perusopetus, Pohjanlinnan väistötilojen ylimääräiset kustannukset, lisäyspaine + 0,3 M o päivähoito, Petäjäisen laajennus, käyttömenojen lisäys, lisäyspaine + 0,3 M - käyttötalouden määrärahalisäyspaine yhteensä + 2,4 + 3,4 M - tilinpäätöksestä 2012 uhkaa tulla alijäämäinen 2,5 3 M - investoinnit joudutaan rahoittamaan kokonaan lainanotolla, em. käyttötalouden paineen toteutuessa myös vanhojen lainojen lyhennykset - lainamäärä tulee kasvamaan 4 6 M vuonna 2012, asukasta kohti euroon Valtion kehysriihen vaikutukset (vm:n muistio ) - valtionosuuksia vähennetään alentamalla valtionosuusprosenttia, jolloin vähennys kohdistuu kuntiin asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä o vähennys 2013 asukasta kohti 23,26 o vähennys 2014 asukasta kohti 46,53 o vähennys 2015 asukasta kohti 93,06 - sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen; ei vaikutusta - lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta; täsmentymättä - kunnallisveron muutokset; ei vaikutusta - yhteisövero; korotettua jako-osuutta jatketaan, vaikutus jo huomioitu TS :ssa - jäteveron tuotto kunnille; ei arviota kohdentamistavasta - kiinteistöveron alarajojen nostamisen selvitys; ei arviota vaikutuksista Toiminnan ja talouden tasapainottamistarve ja sen suuruus Toiminnan ja talouden tasapainottamistarpeen suuruutta on tarkasteltu seuraavista lähtökohdista: - pohjana vuoden 2011 tilinpäätös ja voimassa oleva vuosien taloussuunnitelma - taloussuunnitelman verotuloarviolle ei ole muutostarvetta o tuloveroprosentti 20,50 o kiinteistöveroprosentit nykyiset o yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus nykyinen korotettu - käyttötalouden määrärahakorotuspaineet, jotka perustuvat 2011 tilinpäätökseen sekä tämänhetkiseen tarpeesta lähtevään arvioon, ovat yhteensä 3 milj. euroa kaikkina vuosina - vuosien valtionosuusleikkaukset vm:n muistion mukaan - tulosennuste ja kumulatiivisen alijäämän ennuste em. olettamilla ja ilman tasapainotustoimia - tasapainon saavuttamiseksi asetettava vuosikatetaso - tasapainotuksen euromääräinen tarve = vuosikatetaso + valtionosuusleikkaukset - tasapainotustarve voimassa olevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan: o ,5 M o ,0 M o ,0 M o ,5 M - huomioitava, että esim. vaikutukseltaan 1 M rakenteellinen jatkuva muutos vuonna 2013 vaikuttaa samalla painolla kaikkina tulevina vuosina

5 Sivu 3/3 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve

6 Hallintokeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä H1 H2 Työpajatoiminta Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä velvoite hallintokeskuksille. Tavoite: kaupungilla keskimäärin 30 työtoimintapaikkaa täytettynä. Em. Toimenpiteen vaikutuksesta supistetaan työpajatoiminan ostopalvelua Kuluvana vuonna työpajojen ostopalveluun käytetään euroa karsitaan euroa. Taideviikko Taideviikolla ei ilmaiskonsertteja. Kaikki tapahtumat maksullisia. Sponsori- ja maksutuloilla tulee kattaa tapahtuman menot. Tukipalvelu H3 Yhteistyö Posan kanssa, yhden tuottajan malliin siirtyminen siivous- ja ruokahuoltopalveluissa, ainakin Kankaanpään alueella. Saavutettavat hyödyt: - toiminnan ja työnjaon selkeyttäminen - palvelutason ylläpitäminen / kehittäminen - ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen - kustannustehokkuuden lisääminen Posan johtokunta päättänyt vuonna 2010, että vuoden 2012 alusta olisi alueella yksi toimija. Tietohallinto H4 Tietotekniikan ulkoistettujen palveluiden uudelleenjärjestely Kuntien Tiera Oy:n kanssa H5 Työasemien ja tulostimien elinkaaren pidentäminen H6 Matka- ja lankapuhelinliikenteen sopimusten siirto KL-kuntahankintojen puitesopimukseen Vaalit H7 Äänestysalueiden yhdistäminen. Lakkautettaisiin äänestysalueet Hapua, Vihteljärvi, Niinisalo ja Lauri. Ei vaaleja Yhteensä

7 P1 Perusturvakeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Perusturvalautakunnan palvelujen ostot PoSalta Kankaanpäälle euromääräisesti eri vuosina Kankaanpään kaupungin TA/TS varaukset ostoihin PoSalta: PoSan näkemys Kankaanpään ostomäärärahan tarpeesta: Mikäli PoSalta ostot kasvavat vuosittain seuraavan kasvu%:n mukaan on 3,00 % 2,20 % 2,00 % 2,00 % määrärahtarve seuraava: Em. Määrärahatarpeen ero talousarvioon/taloussuunnitelmaan: (Ero = Tarve - TA/TS) Määrärahan korotuspaine (arvio sopeutustarpeessa) Määrärahan sopeuttaminen em %:ien suuruiseen kasvuun Korotuspaineesta karsittava Yhteensä

8 Sivistyskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi S1 Musiikkiopiston oppilaiden lukukausimaksukorotus (10 %) S2 Musiikkiopiston ulkopuolisten esiintymisten laskutus S3 Uimahallin aukioloaikojen muokkaaminen, arvioitu nettovaikutus S4 Liikuntakeskuksen ja yhteislyseon käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S5 Kirjastomaksujen muutos S6 Kaupunginmuseon toiminnan uudelleenjärjestely S7 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen uudelleenjärjestely S8 S9 S10 S11 Toisen asteen koulutus Yhteislyseon ryhmäkokojen kasvattaminen (vuorovuodet, valinnaisryhmät); säästön suuruus riippuu ikäluokan koosta Yhteislyseo tarvitsee hallintoverkon tietokoneita ainoastaan 4 kpl (rehtori, apulaisrehtori, kanslia Yhteislyseon ja opettajainhuone) oppilastietokoneet ovat Linux-verkossa; käyttökorvaus ja ylläpitomaksut vuodessa 7000 euroa; tietohallinto laskuttaa euroa, säästovaraa noin 5000 euroa vuodessa Yhteislyseon tilojen ja liikuntasalin käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S12 Yhteislyseon sisäiset virkajärjestelyt (osa eläköityvien tunneista voidaan siirtää muille)

9 Perusopetus S13 Narvin koulun kiinteistöstä luopuminen (ryhmät mahtuvat Kangasmetsään) S14 Liikuntakeskuksen ja koulujen käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S15 Koulukeskuksen peruskorjauksen väistötilojen käytön väheneminen S16 Tuntikehyksen pienentäminen/ tuntijakomuutokset S17 Kaksiopettajaisten koulujen lakkauttaminen (Venesjärvi, Hapua, Vihteljärvi) S18 Lasten päivähoito Api-toiminnan siirto perusopetuksen tulosalueelle säästää yhden henkilötyövuoden, mutta voi lisätä koulunkäyntiavustajien kuluja S19 Niinisalon päiväkodin siirto koulun yhteyteen S20 Lasten päivähoidon uusien toimintatapojen kehittäminen Sivistystoimen hallinto S21 Sivistyskeskuksen lautakuntien yhdistäminen Yhteensä

10 TA1 TA2 Talouskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Talouskeskuksen henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle yli puolet vuosina 2013 ja Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan 2012 selvitys palvelujen ostamisesta Kunnan Taitoan Oy:ltä. Asia ratkaistaan selvityksen tuloksen perusteella. 0 Maaseutulautakunnan lopettaminen. Asiat päättää maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä Uusia projekteja ei käynnistetä. 0 Yhteensä

11 Tekninen keskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä TE1 Yksityistiet: Luovutaan nykyisestä kunnossapitojärjestelmästä, yksiköidään tiet kahden vuoden aikana (kustannukset /v). Vuodesta 2015 alkaen avustetaan yksityisteitä TE2 Vesihuoltolaitos: Veden- ja jäteveden perusmaksujen korottaminen 70 % (nykyinen maksu on yhteensä 48 / v, alv 0%) TE3 Tilapalvelut: Rakennusten myynti: Kukonlaulu (Taipaleenkatu 6), Keskustan päiväkoti (Karjalankatu 5), Linja-autoasema (Tapalankatu 4), Alpinrinne (ICT-center, Keskuskatu 61), Härkönen (Tannerinkatu), Lilja (Tannerinkatu 7), Kahila (Tannerinkatu 10), Rintala (Rauhankatu 31), Solmukeskus (Jalavankatu), VR-asemarakennus, Sepänkatu 2 (ympäristökeskus). Käyttömenoja säästyy TE4 Kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitto (myyntihinta - kirjanpitoarvo) TE5 Kankaanpään vesi- ja viemärilaitoksen organisaatiomuodon ja toiminnan järjestämisen jatkoselvitys (vaihe I ) TE6 Kadut: Katuvalojen osittainen sammuttaminen ja ajastusten muuttaminen Yhteensä

12 Ympäristökeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Tulojen lisääminen ympäristökeskuksen palveluiden hinnoittelua tarkistamalla. YM1 Kaavoituksessa tarkistetaan/korotetaan asiakkaiden tilaamien kaavamuutosten, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien maksuja YM2 Yksityisten maanomistajien alueille laadittavien uusien asemakaavojen kaavoitussopimuksille vahvistetaan sopimusmalli, jossa yksityisen maanomistajan kaavoitetuista uusista rakennuspaikoista ½ siirtyy kunnan omistukseen. (korvaus kunnallistekniikasta, tiestöstä, kaavoituksesta ja mittaustoimesta) YM3 Rakennusvalvonnan toiminta perustuu lupien myöntämiseen, valvontatoimintaan ja asiakaspalveluun. Koska kulut muodostuvat myytävästä toiminnasta, tulee tulojen pääosin kattaa rakennusvalvonnan toiminta. Lupa-, valvonta-, ja kopiointimaksuja tullaan korottamaan vuoden 2014 alusta tasolle, jollaa pyritään kattamaan 60% rakennusvalvonnan kuluista YM4 Kiinteistö- ja mittaustoimen taksoja ja kulukorvauksia tarkistetaan vuonna Aluearkkitehtitoiminnasta saatavat myyntituotot YM5 Aluearkkitehtitoimintapalveluita pyritään myymään naapurikunnille nykyisellä henkilökunnalla. Sisäisenä siirtona yksi henkilö kiinteistö/mittaustoimesta siirtyy kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta kaavoitustehtäviin (vuonna 2012 ½ henkilön työpanoksesta kaavoitustehtävissä) Ostopalveluiden käyttö YM6 Kaavoituksen ostettavien asiantuntijapalveluiden vähentäminen Yhteensä

13 YMPÄRISTÖKESKUKSEN ESITTÄMIÄ MUITA SÄÄSTÖ/ TULOJEN LISÄÄMISEEN LIITTYVIÄ TOIMIA. Tuulivoimahanke VIREILLÄ Hankkeen tavoitteena on yhdeksän tuulivoimalaa kattavan tuulivoimapuiston kaavoittaminen Kankaanpään kaupungin alueelle. Tavoitteena on hankkeen valmistuminen vuonna Mahdollisuus myyntituloihin hankkeen myymisellä toimijoille ja jatkossa kiinteistöverotuotot. Tuulipuistohankkeen mahdollinen myyntitulo Tuulivoimaloista saatava kiinteistöverotuotto vuodessa Kaavoitus ja tonttitarjonta Kaupungin omistamien käyttämättömien tarpeettomien kiinteistöjen jalostaminen kaavoituksen keinoin myyntikelpoisiksi kiinteistöiksi esim. kerrostalotonteiksi. 0 Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Esim. omakotitalotonttien tarjonta tulee olla riittävää ja monipuolista. Tämä lisää kysyntää ja tuo uusia veronmaksajia kuntaan. Lisäksi monipuolinen keskustan tonttitarjonta vähentää haja-asutusalueille tapahtuvaa rakentamista, mikä vähentää yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia kunnalle aiheutuvia kustannuksia. 0

14 Y1 Yhteiset koko kaupunkia koskevat Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Verotus: Kiinteistöveron nosto. Kiinteistöverolain mukaiset rajat: yleinen 0,60-1,35 vakituinen asuminen 0,32-0,75 muu asuminen enintään 0,60 %-y + vakituinen asuminen rakentamaton tontti 1,00-3,00. Nyt Kankaanpäässä yleinen 0,90 vak.asuminen 0,36 muu as. max (+0,60) rakentamaton 3,00. NOSTETAAN YLEINEN 1,10 %:iin Y2 Tuloveroprosentin nosto (nyt 20,5%). 0,5 %-y = Nosto ,0 %-y = 21,5 %:iin = /v Y3 Nosto ,5 %-y = 22,0 %:iin = /v Yhteensä Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla

15 Y4 Y5 Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla Rahoitustulojen ja -menojen tarkistus voimassa olevasta taloussuunnitelmasta Henkilöstö: Y6 Lomarahojen vapaaehtoinen vaihto vapaaksi Ennakoitavissa olevat eläköitymiset: Y7 Hallintokeskus: 1. Yksi palveluneuvoja jää eläkkelle 8/2012. Aikaisemman säästöohjelman mukaan ei täytetä. Loma- ym. aikoina tarvitaan tuuraajaa joko muista toimistoista tai PoSalta. PoSa maksaa nyt puhelinvaihteen hoidosta yhden henkilön työpanoksen verran. 2. Johdon sihteeri eläkkeelle aikaisintaan 9/2014. Säästö palveluneuvojasta Y8 Toimistopalveluyksikön palvelupäällikkö eläkkeelle todennäköisesti vuoden 2014 puoleen väliin mennessä. Ei täytetä, tehtävät jaetaan sisäisesti Y9 Siivoustoimessa tulee eläkeikä 5 työntekijällä vastaan vuosina 13-15, toimia ei täytetä, vaan ulkoistetaan ko. kohteiden siivous Y10 Talouskeskus: Kirjanpitäjän (ostoreskontra, osa-aikaeläke) viran täyttämättä jättäminen eläköitymisen jälkeen Y11 Tekninen keskus: Puistotyöntekijä, Y12 Ympäristökeskus: Kiinteistö- ja mittaustoimesta siirtyy todennäköisesti yksi toimistohenkilö eläkkeelle lokakuussa Tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä. Töitä jaetaan keskuksen muille toimistohenkilöille Henkilöstömenojen kasvun hillintä: Y13 Palkallisten poissaolojen (vuosilomia lukuunottamatta) vähentäminen Eläköitymistilanteissa selvitetään laaja-alaisesti tehtävien uudelleenorganisointi ennen Y14 rekrytointia. Kh antaa uudet ohjeet virkojen ja toimien täyttömenettelystä. Y15 Henkilöstötyöpanoksen entistä tehokkaampi käyttö Yhteiset yhteensä (ilman veron korotuksia)

16 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve Esitykset yhteensä Josta verojen korotukset Tarve - esitykset Vuosikate Yli/-alijäämä Kumulatiivinen yli/-alijäämä Verotuloennusteet: TA/TS:n verotulot yht Uusi verotuloennuste Ero (kasvu ed. ennusteeseen) Parantaa vuosikatetta erotuksella

17 Tuloslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta -2,5 % -0,1 % 0,8 % Toimintakate muutos % ed. v:sta -2,4 % 0,0 % 1,0 % Verotulot muutos % ed. v:sta 2,7 % 0,7 % 1,3 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % 0,5 % 0,5 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet Tuloslaskelma TA/TS *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % 1,5 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta 1,1 % -1,3 % 0,8 % 0,9 % Toimintakate muutos % ed. v:sta 2,2 % -1,7 % 0,9 % 0,8 % Verotulot muutos % ed. v:sta 5,0 % 5,2 % 4,1 % 5,0 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % -0,6 % -0,6 % -4,6 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä

18 Rahoituslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 Tulorah.korjauserät -257 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos 0 Oman po:n muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -729 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku

19 Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet * voimassa oleva investointisuunnitelma *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku muutos pitkäaikaisen lainan lisäykseen taloussuunnitelmaan verrattuna Rahoituslaskelma ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden jälkeen voimassa olevan investointiohjelman mukaisilla investoinneilla. Investointiohjelman muutokset vaikuttavat suoraan lainamäärän muutoksen sillä summalla kuin investointeja muutetaan.

20 Investointiohjelma TA/TS voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) Nettoinvestoinnit TP 2011 TA 2012 KS 2013 KS 2014 KS Tietokoneohjelmistot Maa-alueet Hallinto- ja laitosrakennukset Koulukeskus Keskustan koulu Liikuntakeskus Kirjasto Muut kohteet yhteensä Maarakenteet Johtoverkostot Muut koneet ja kalusto Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Yllä olevaan hyväksyttyyn investointiohjelmaan kohdistuu muutostarpeita: - Koulukeskuksen investointi aikaistuu vuodelta Keskustan koulun investoinnin suunnittelu ja varsinkin toteutus tulee ottaa ohjelmaan - Liikuntakeskuksen suunnittelua ja toteutusta jouduttaneen lykkäämään - Kirjaston saneerauksen toteutusta jouduttaneen lykkäämään. Koko ohjelma arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmassa

21 Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman seuranta Ohjelman toteuttamista ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa hallitukselle ja valtuustolle. Ohjelmaan sisältyvät esitykset valmistellaan normaalissa virkamiesvalmistelussa tai kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä. Valmistellut esitykset tuodaan lautakuntakäsittelyn kautta hallitukseen ja tarvittaessa valtuustoon. Määrärahakysymykset tulevat pääasiassa vuotuisen talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuuston päätettäväksi.

22 1 Taulukko 2. Kaupungin toimintaan kuulumattomat kiinteistöt/ vajaakäyttöiset rakennukset Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Riihioja Narvin koulu Laviantie 493 Tontti ja kaavoitustilanne Maa-alue n m 2 Kaavoitus: Keskustan OYKehdotus M-1: LIITE 1 Asemakaava: ei ole Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Koulurakennus ka-m m 3 peruskorjattu 1990 talousrakennus 200 ka-m 2 Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Poistot 2011 Nykyinen käyttötilanne Pohjanlinnan koulun väistötila Sivistyskeskus/koulutoimi Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistön myynti, kun koulun käyttötarve loppuu. Arvio: Venetmäki Venetmäki Artturinkatu 4 Tontti n m 2 Asemakaava v. 1994, YKL-1 Seurakunnallisten ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, sr-4, LIITE 2 Päärakennus (350 ka-m 2 ), 444 m 2, 1525 m 3-2-kerroksinen, kellarillinen betonitiili-asuinrakennus, -rakennettu peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos koulutustiloiksi 1983 OYK ehdotus 2012, paikallisesti arvokas rakennus peruskorjauksen tarpeessa - kellaritiloissa kosteusvaurioita Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot (sisäinen) Tilojen käyttöaste: Osittain koneellinen ilmanvaihto Sivistyskeskus/nuorisotoimi Säilytetään toistaiseksi kaupungilla. Rakennuksen käyttö- ja peruskorjausmahdollisuudet selvitetään. n /peruskorjaustarve? mikäli myydään, tulee tontti lohkoa (ranta-alueet kaupungille) Pomola Jämintie 12 Tontti n m 2 Asemakaava v TT teollisuusalue LIITE 3 Asuinrakennus ka-m 2, 1200 m 3 Autotalli ka-m 2, 200 m 3 peruskorjauksen tarpeessa - rakennuksen eri puolilla kosteusvaurioita - terveysvalvonnan asettama käyttökielto alkaen mahd. terveyshaitan vuoksi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: ollut päiväkotikäytössä saakka alkaen ei käytössä Keskustan osayleiskaavaehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue. Kiinteistö myydään: rakennus myydään purettavana, tontin asemakaavamuutos AKasuinkerrostalo- tai AR- rivitalotonttiksi. arvio n Päivärinne Kukonlaulu Taipaleenkatu 6 Tontti 1200 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Asuinrakennus 1964 rakennus kohtuullisessa 170 ka-m 2, 510 m 3 kunnossa Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: 100 % Sivistyskeskus/ lasten iltapäiväkerho Keskustan OYK-ehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue Kiinteistö myydään, rakennus myydään purettavana arvio n Vaihtoehto: Asemakaavamuutos (kaupunkikuvan parantaminen): APK, asuinpienkerrostalojen korttelialue, kerrosluku 2 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen. Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

23 2 Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pomola OKT/Keskustan päiväkoti Tontti ja kaavoitustilanne Tontti 1500 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Asuinrakennus 1957 rakennus huonokuntoinen 229 ka-m 2 kosteus- ja homevaurioita rakennus purkuun Lämpö ja vesi pois käytöstä Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi 0 Poistot Nykyinen käyttötilanne Tilojen käyttöaste: ei käytössä Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistö myydään, rakennus purettava Kuten edellinen 151 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen Karjalankatu Kuntala Museorakennus Museokatu 10 Niinisalo Linjala Linja-autoasema Tapalankatu 4 Tontti m 2 Asemakaavoittamaton Tontti 6233 m² Asemakaava 1991, LA-1 linja-autoaseman korttelialue LIITE 5 Koulurakennus v ka-m 2, m 3 täystiilirakennus peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos museoksi Linja-autoasema v ka-m 2, m 3 peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos rakennus kohtuullisessa kunnossa Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Sivistyskeskus/ Kaupungin museo Tulot Käyttöaste: Vuokrattu: Matkahuolto Polygon ym. Kiinteistön ylläpitokustannusten pienentäminen esim. muuttamalla lämmitystapa kotimaiselle polttoaineelle. Museolle etsitään uudet toimitilat ja kiinteistö myydään n Kiinteistö myydään/ vuokrien korotukset ja uuden liiketilan saneeraus (ent. kahvilatila) Torikiinteistöt Postelli Keskuskatu Alpinrinne / ICT-Center / ASOY Alppikeskusosakehuoneisto Keskuskatu 61 Tontti 286 m² Asemakaava 2007, suojeltu sr- Satakunnan maakuntakaava, maakunnallisesti arvokas rakennus LIITE 6 Tiilinen rakennus ka-m2, 2880 m3 peruskorjattu Tontti 3048 m² Osakehuoneisto 1981, entinen ryhmäperhepäiväkoti, nyk. toimistotiloja huoneistoala 311 m 2 (331,5 ka-m 2 ), josta 6 kpl vuokrattavia toimistohuoneita, yht. 117 m 2 Ylläpito ,30 Lämmitys, sähkö ja vesi? Ylläpito ,44 Vuokrattu: kahvila- ja liiketiloja 0 Tulot Kaupungin tietohallintokeskuksen käytössä 46 m 2 + yhteiset tilat (sisäinen vuokra?) Ulkopuolisille vuokratut tilat: (16.330,38 ) vuokrattu n. 15 % Säilytetään kaupungilla. Vuokraustoimintaa jatketaan. Vuokra tarkistetaan säännöllisesti (ylläpito- ja kunnossapitokustannukset ja poistot) Vuokrien tarkistus? Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste Rakenteen seloste TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN LAADINTAPERIAATTEET Talousperusteet - Tinpäätös 2013 osoittaa taseessa olevan 0,57 M alijäämää, joka on kuntalain mukaan katettava. - Kuntarakennelain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Mikkeli 7.5.2015 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja näinkö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt 1 LOIMAAN KAUPUNKI 25.4.2013 Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt Yhteiset säästökohteet, konsernia koskevat kohteet Vuokra-asuntojen määrän hallittu alasajo. /määrän vähentäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot