Pirkanmaan aluetalouskatsaus Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät"

Transkriptio

1 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

2 2

3 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu D 96 3

4 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja D, julkaisu nro 96 ISBN ISSN Pohjakartat julkaisulupa nro 103/MML/11 Taitto Maija Lumijärvi Painosmäärä 500 kpl Painopaikka Kopijyvä Oy, Tampere 4

5 LUKIJALLE Pirkanmaan aluetalouskatsauksessa 2011 kartoitetaan Pirkanmaan talouden, tuotannon, elinkeinojen ja väestöllisten tekijöiden kehitystä 2000-luvulla. Muutoksien paikantaminen ja analysointi ovat olennainen osa aluekehitystyötä. Ainoastaan ymmärtämällä mennyttä voidaan perustellen arvioida tulevaa. Paljon on tapahtunut sitten edellisen aluetalouskatsauksen Olemme kokeneet taantuman, jonka ensimerkit alkoivat näkyä vuoden 2008 loppupuoliskolla. Pahimmat kuopat koettiin vuoden 2009 aikana. Suomi elää viennistä ja Pirkanmaa vielä keskimääräistäkin enemmän, joten kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset olivat syvät. Vuosien 2010 ja 2011 osalta on kirjattu jälleen kasvulukuja monilla talouden saroilla. Taantumasta huolimatta Pirkanmaa on kehittynyt 2000-luvulla hyvin myönteisesti monella mittarilla mitattuna. Katsaus alkaa silmäyksellä julkisen talouden kehitykseen. Kuntatalous muodostaa merkittävän osan aluetaloutta. Pirkanmaan kunnat ovat verrattain terveellä pohjalla, joskin tulevaisuuden haasteet ovat hyvin näkyvillä myös maakunnassamme. Pirkanmaalla valtion tulot ja menot ovat parhaiten tasapainossa kaikista maakunnista. Alueen taloudellinen toiminta perustuu aina yksilöjensä toimintaan. Ilman asukkaita ei olisi palveluja, yrityksiä eikä työpaikkoja. Pitkän nousukauden ansiosta kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet ja kulutusmenot ovat lisääntyneet. Asuntoja on rakennettu, ja väestön keskittyminen on jatkunut. Väestörakenne muuttuu eritoten ikääntymisen myötä. Vuodesta 2003 jatkunut työttömyyden väheneminen katkesi taantumaan. Pahimmillaan työttömänä oli yli pirkanmaalaista joulukuussa Syyskuun 2011 lopussa määrä oli vähentynyt työttömään. Suuret ikäluokat ovat suurelta osin jo poistuneet tai paraikaa poistumassa työmarkkinoilta, mikä vaikuttaa työvoiman ja ammattitaitojen kysyntään. Taantuma antoi sysäyksen elinkeinorakenteen muutokselle supistaen teollisuuden osuutta työllistävyydessä. Niin työpaikkojen määrällä kuin tuotannon arvonlisäyksellä mitattuna erilaiset liike-elämän palvelut ovat kasvaneet suhteellisesti eniten viime aikoina. Taantumasta huolimatta Pirkanmaan työpaikat ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Vuonna 2009 bruttokansantuote supistui 8,2 prosenttia ja viennin arvo väheni kolmanneksella maassa. Pirkanmaan taloudellinen hyvinvointi lepää viennin kivijalan päällä. Maakunnan vienti ei vielä ehtinyt palautua vuoden 2010 aikana, vaan vauhti alkoi kiihtyä vasta vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alussa. Viennin tuleva kehitys riippuu suurimpien kauppakumppanien kuten Ruotsin ja Saksan kehitysnäkymistä ja tärkeimpien vientituotteiden maailmanlaajuisesta kysynnästä ylipäätään. Pirkanmaalla ollaan innovatiivisia ja uuden kasvun siemeniä löytyy kasvatettaviksi. Muun muassa patenteilla ja uusien yritysten perustamisella mitattuna Pirkanmaalla ollaan varsin uudistuskykyisiä. Väestö on pitkään ja laveasti koulutettua, ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen ohjataan resursseja. Uutta kasvua ja entistä parempaa huomista tavoitellaan muun muassa korkealaatuiseen osaamiseen panostamisella. Pirkanmaan kehitystä suhteutetaan katsauksessa koko maan ja muiden maakuntien kehitykseen. Kuvaa tarkennetaan olennaisilta osin myös seutukunta- ja kuntatasolla. Teemoihin on pyritty lisäämään arvioita tulevaisuuden näkymistä. Arvioissa tukeudutaan valtakunnallisten tutkimuslaitosten ennusteisiin. Tilastojen pääasiallinen lähde on Tilastokeskuksen tietokannat. Pirkanmaan aluetalouskatsauksen 2011 on koonnut Pirkanmaan liitossa Anniina Heinikangas. Lukujen 4 ja 8 kirjoittamisessa ovat olleet mukana Reijo Kahelin ja Marko Koskinen. Väestökartat sivuilla ovat Miina Vainion käsialaa. 5

6 6

7 SISÄLLYS LUKIJALLE 5 1. JULKINEN TALOUS PIRKANMAALLA Kuntien talous osana aluetaloutta Valtion tulot ja menot alueelle PIRKANMAAN VÄESTÖRAKENTEEN PIIRTEITÄ Pirkanmaan väestönlisäys on kiihtynyt 2000-luvulla Väestöllinen huoltosuhde heikkenee etenkin muuttotappioalueilla Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Väestö keskittyy, asuntokuntien koko pienentyy TULOT JA KULUTTAMINEN Asuntokuntien käytettävissä olevat tulot Kotitalouksien kulutus TYÖLLISYYDEN KEHITYS PIRKANMAALLA Työttömyyden väheneminen katkesi taantumaan Suuret ikäluokat ovat nyt poistumassa työmarkkinoilta PIRKANMAAN TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE Pirkanmaalle työpaikkaa lisää 2000-luvulla Taantuma antoi sysäyksen elinkeinorakenteen muutokselle Pirkanmaan elinkeinoprofiili ja suurimmat teollisuusalat Työpaikat seutukunnissa PIRKANMAAN TUOTANNON KEHITYS Pitkä nousukausi päättyi tuotannon syvään pudotukseen Maakuntien bruttokansantuotteet 2000-luvulla BTV-indikaattori kertoo tuotannon, työllisyyden ja väestön kehityksestä Arvonlisäyksen muodostuminen toimialoilla Tuotanto ja sen rakenne Pirkanmaan seutukunnissa VIENTI ON PIRKANMAAN KIVIJALKA Vienti supistui kolmanneksen vuonna Viennin kehitys riippuu tärkeimpien kauppakumppanien näkymistä UUDEN KASVUN TUKEMINEN Investoinnit ja uudet yritykset Pirkanmaalla Ulkomaisten investointien vaikutus Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytetyt menot Kansainvälinen yhteistyö ja laatunimitykset tukevat osaamisen kasvua korkeakouluissa Visio osaamistason nostamisesta ja koulutustarpeista 55 7

8 8

9 JULKINEN TALOUS PIRKANMAALLA 1. JULKINEN TALOUS PIRKANMAALLA 1.1. KUNTIEN TALOUS OSANA ALUETA- LOUTTA Kuntatalous muodostaa merkittävän osan aluetaloutta. Vuonna 2010 paikallishallinnon alaisilla aloilla muodostettiin 14 prosenttia Suomen kansantalouden arvonlisäyksestä. Osuus on kasvanut kaksi prosenttiyksikköä vuosituhannen alusta. Kuntasektori työllistää hieman useamman kuin joka viidennen työllisen työssäkävijän sekä Pirkanmaalla että koko maassa. Osuus on säilynyt samana koko 2000-luvun ajan. Pirkanmaalla oli kuntatyöntekijää vuoden 2009 työssäkäyntitilastossa. Suurin osa heistä työskentelee sosiaalija terveyspalvelujen ja koulutuksen parissa. Lähes 80 prosenttia kunta-alan työntekijöistä on naisia. (Tilastokeskus.) Kunnat toimivat haastavassa rajapinnassa, jossa palvelujen kysyntään ja tuotantoon vaikuttavat muun muassa väestölliset, sosiaaliset, työllisyydenhoidolliset ja elinkeinoelämän tekijät. Suurin osa kuntien tehtävistä liittyy lakisääteisiin peruspalveluihin, jotka rahoitetaan kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä maksuilla ja myyntituloilla. Kuntien menoista yli 70 prosenttia muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetus- ja kulttuuritoimessa. (Kuntaliitto.) Palvelutarpeiden lisääntyminen näkyy Pirkanmaallakin huomattavana menojen kasvuna. Pirkanmaalla kuntien toimintamenot ovat kasvaneet 64 prosenttia vuosina (koko maassa 60 %). Toimintamenojen kehityksen ääripäitä ovat /asukas Verotulot Pirkanmaa 2004 Valtionosuudet Pirkanmaa Lähde: Tilastokeskus Verotulot Koko maa 2010 Valtionosuudet Koko maa Kuvio 1. Verotulot ja valtionosuudet Pirkanmaalla ja koko maassa, /asukas olleet Pirkanmaalla vuodet 2008 ja Vuonna 2008 toiminnan kulut kasvoivat lähes kymmenyksen puolestaan oli ainoa vuosi 2000-luvulla, kun toimintakulut vähenivät edellisvuodesta. Tällöin kuluja supistettiin ennen kaikkea kiristämällä vyötä aineellisten tarvikkeiden hankinnassa (-40 %). Koko maan tasolla toimintakulut kasvoivat niin vuosina 2009 kuin (Tilastokeskus.) Vuonna 2010 Pirkanmaan kuntien toimintamenoista suurin osa, 45 prosenttia, syntyi henkilöstön palkkamenoista sivukuluineen. Palvelujen ostot muodostivat hieman sitä pienemmän osan, 40 prosenttia. Yksityistäminen ja ulkoistaminen ovat edenneet kunnissa, sillä vuosituhannen alussa palkkamenot muodostivat menoista selvästi suuremman osuuden (50 %) kuin palvelujen ostot (30 %). Viime vuonna henkilöstökuluja leikattiin runsaalla kahdella prosentilla Pirkanmaan kunnissa. Koko maassa vastaavat menot kasvoivat (0,7 %). Pirkanmaalla henkilöstökulut kasvoivat keskimääräistä vähemmän myös vuonna Kasvaneiden menojen kattamiseksi kunnat ovat joutuneet nostamaan veroprosenttejaan. Tuloveroprosentit ovat kasvaneet vuosituhannen alusta maassa keskimäärin 1,5 prosenttiyksikköä ja Pirkanmaan kunnissa peräti 1,9 prosenttiyksikköä. Vielä vuosituhannen alussa pirkanmaalaiset maksoivat tuloistaan veroja keskimääräistä vähemmän. Tilanne muuttui vuonna Verovuonna 2010 Pirkanmaan keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,41 ja koko maan 18,98. (Kuntaliitto.) Pirkanmaa Lähde: Tilastokeskus 2002 Kuvio 2. Lainakanta, /asukas Koko maa

10 10 Vuonna 2010 Pirkanmaan kunnat nostivat kunnallisveroprosentteja keskimäärin 0,72 prosenttiyksikköä. Nosto oli lähes kaksinkertainen maan keskitasoon verrattuna. Tästä syystä maakunnan tuloverokertymien kehityksen olisi voinut odottaa olevan selvästi nousujohteisempaa kuin muualla maassa, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Kuntalaisten maksamat tuloverot lisääntyivät sekä Pirkanmaalla että koko maassa noin kaksi prosenttiyksikköä vuonna Tuloverojen määrä kasvoi ainoastaan Tampereen seutukunnassa (3,4 %), muissa Pirkanmaan seutukunnissa ne vähenivät (0,1-5,5 %). Yhteisöverotulojen suhteen 2000-luvun paras vuosi on ollut Vuonna 2009 suhdanteista riippuvaiset yhteisöverotulot vähenivät hyvin selvästi, noin viidenneksellä, sekä Pirkanmaalla että koko maassa. Muut kuntien verotulolajit kuitenkin kehittyivät myönteisesti, joten kaikkiaan verotulot säilyivät edellisvuoden tasolla. Vuonna 2010 Pirkanmaan kuntien yhteisöverotulot palautuivat lähes taantumaa edeltäneelle tasolle johtuen talouden toipumisen alkamisesta ja kuntien yhteisövero-osuuden tilapäisestä korotuksesta. Pirkkala Tampere Lempäälä Nokia Kangasala Ylöjärvi Valkeakoski Mänttä-Vilppula Akaa Hämeenkyrö Parkano Ikaalinen Vesilahti Sastamala Pälkäne Juupajoki Orivesi Urjala Virrat Ruovesi Kihniö Punkalaidun Verotulot Lähde: Tilastokeskus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Valtionosuudet Kuvio 3. Verorahoituksen rakenne (%) Pirkanmaan kunnissa 2010 Asukaslukuun suhteutetusti Pirkanmaan kuntien verotulot yhteensä ovat kasvaneet vuosituhannen alun eurosta euroon/asukas (45 %). Valtakunnallinen kasvu on ollut tätä vähäisempää (37 %). Vastavuoroisesti kuntien saamat valtionosuudet ovat kasvaneet Pirkanmaalla hieman keskimääräistä matalammin. Vuonna 2010 Pirkanmaan kunnat saivat valtionosuuksia keskimäärin euroa asukasta kohden (vuodesta 2000 kasvua 102 %; koko maassa 114 %). Valtionosuusjärjestelmällä tasataan kuntien välisiä taloudellisia eroja ja pyritään takaamaan tasavertainen kunnallisten palvelujen tarjonta koko maahan. Valtionosuudet muodostavat keskimäärin noin viidesosan kuntien verorahoituksesta. Pirkanmaalla osuus oli 21 prosenttia vuonna 2010, mikä on maakunnista toiseksi vähiten. Osuus vaihtelee maakunnittain Uudenmaan vajaasta kahdeksasta prosentista Kainuun 37 prosenttiin. Alueellinen eriarvoistuminen on lisääntynyt viime aikoina valtionosuuksien kohdentumisen perusteella: vuonna 2005 valtionosuuksien merkitys maakunnissa vaihteli 7-33 prosentissa. Vuoden 2010 tilinpäätöksissä Pirkanmaan kuntien vuosikate oli yhteensä 228,4 miljoonaa euroa. Maakunnan vuosikate kasvoi peräti 38 prosenttia edellisvuodesta (koko maassa 37 %). Seutukunnittain tarkastellen vuosikate koheni eniten Tampereen seutukunnassa (50 %) ja Etelä-Pirkanmaalla (20 %). Myös Lounais-Pirkanmaalla noustiin ylöspäin. Viidessä kunnassa vuosikate heikkeni edellisvuodesta, muissa kasvoi. Asukasmäärään suhteutettu vuosikate oli Pirkanmaalla 468 euroa ja koko maassa 461 euroa/asukas tilinpäätöksissä Kuviosta 4 nähdään, että vuosikatteiden nousut ja laskut ovat tapahtuneet jokseenkin tasaisella syklillä parin viime vuosikymmenen aikana. Asukaskohtainen vuosikate on suhteellisesti romahtanut noin kuuden-seitsemän vuoden välein. Suurta pudotusta on aina edeltänyt voimakas kasvu. Tulevaisuutta tämänkään käyrän avulla ei kuitenkaan voida ennustaa. Vuosikatearvojen nousujen ja laskujen moottorina on toiminut maakunnan keskusseutu ja etenkin painoarvoltaan voimakkaimman Tampereen kaupungin tilinpäätös. Tampereen asukaskohtainen vuosikate heikkeni alle maakunnan keskiarvon sekä vuonna 2003 niin sanotun minitaantuman aikaan että vuonna 2009 kansainvälisen finanssikriisin seurauksena. Keskusseudun vientivetoinen elinkeinorakenne on erityisen altis markkinasuhdanteille, ja se heijastuu väistämättä kuntatalouteenkin.

11 JULKINEN TALOUS PIRKANMAALLA Pirkanmaa Lähde: Tilastokeskus Kuvio 4. Vuosikate, /asukas Koko maa Pirkanmaan kuntien tilikauden yli-/alijäämä on viime vuosina vaihdellut suuresti. Toissavuonna 2009 maakunnan yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä tippui 12,6 miljoonaan euroon (26 /asukas, koko maassa 56 /asukas). Tunnuslukua heikensi ennen kaikkea Tampereen kaupungin alijäämäisyys. Vuonna 2010 Pirkanmaan kuntien yhteenlaskettu ylijäämä kohosi 77,8 miljoonaan euroon, 159 euroon/asukas (koko maassa 343 /as.). Tilikauden ylijäämää nosti niin Pirkanmaalla kuin etenkin koko maan tasolla merkittävän suuruiset myyntivoitot liikelaitostamisista: pääkaupunkiseudulla vesilaitostoiminnoista ja Tampereella tietotekniikkakeskuksesta. Asukaskohtaisesti ylijäämäisimpiä Pirkanmaan kuntia vuonna 2010 olivat Parkano, Pälkäne, Hämeenkyrö ja Kihniö. Alijäämäisten kuntien määrä väheni vuoden 2009 kuudesta kunnasta yhteen alijäämäiseen kuntaan. Ruovedelläkin asukaskohtainen alijäämäisyys onnistuttiin kuitenkin lähes puolittamaan edellisvuodesta. Positiivisen tilikauden tuloksen johdosta kuntien kumulatiivinen ylijäämä jatkoi kasvuaan vuonna 2010 sekä Pirkanmaalla että koko maassa. Pääkaupunkiseudun vesilaitostoimintojen myyntitapahtuman vuoksi etenkin koko maan kumulatiivinen ylijäämä lisääntyi hyvin selvästi. Pirkanmaalla kertynyt ylijäämä kasvoi euroon/asukas. Maakunnan tilanne on edelleen vahva maan keskiarvoon (1 314 /as.) verrattuna. Pirkanmaan asukaskohtainen lainamäärä on tällä vuosituhannella pysytellyt verrattain matalalla tasolla. Vuonna 2010 lainakanta asukasta kohden oli Pirkanmaalla euroa ja koko maassa euroa. Lainan määrä vaihtelee Pirkanmaalla kunnittain hyvin selvästi. Vähiten on velkaannuttu Virroilla (355 /as.), eniten Vesilahdessa (3 138 / as.). Seutukuntatasolla tarkasteltuna asukaskohtainen lainan määrä vaihtelee Ylä-Pirkanmaan eurosta Etelä-Pirkanmaan euroon. Viime vuonna lainaa pystyttiin vähentämään Luoteis- ja Lounais-Pirkanmaalla. Tampereen seutukunnassa lainakannan kasvu oli suurin, ja jokaista asukasta kohti otettiin 130 euroa lisää velkaa vuoden 2010 aikana. Prosentuaalisesti eniten lainakanta kasvoi viime vuonna Hämeenkyrössä ja Pirkkalassa (24 %). (Tilastokeskus.) Keväällä 2011 toteutetussa Pirkanmaan liiton kuntatalouskyselyssä tiedusteltiin arvioita lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. Kuntien taloudesta vastaavat henkilöt nostivat esiin lukuisia haasteita, jotka seuraavassa on karkeasti ryhmitelty kuuden teeman alle. Valtion toimet: Hallituksen linjaukset valtionosuudesta. Julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteiden vaikutukset. Lisääntyvät tehtävänannot ja niiden puutteellinen rahoitus valtiolta. Tulevat kuntarakenteeseen ja palvelulainsäädäntöön liittyvät velvoitteet. Väestölliset tekijät: Ikääntyminen, vanhuspalvelut ja erikoissairaanhoidon menot. Alueen houkuttelevuuden ylläpitäminen. Kasvavissa kunnissa huolettavat investointipaineet ja omarahoituksen löytäminen niihin. Työllisyys, työttömyys ja elinkeinot: Yhteisö- ja tuloverotulojen supistuminen. Yksittäisten merkittävien yritysten poistuminen ja uusien houkutteleminen. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien sosiaalisten ongelmien ratkominen. Mahdollinen pitkäaikaistyöttömyyden hoidon siirtyminen kuntien vastuulle. Infrastruktuuri: Julkisten rakennusten peruskorjaustarpeet. Vesi- ja jätevesihankkeiden, laajakaistahankkeen ja muiden suurten alueellisten hankkeiden kuntaosuus. Joukkoliikenneyhteyksien heikkeneminen, koulu- ja palvelukuljetuksien lisääntyminen. Tehokkuus ja tuottavuus: Kunnan omien toimintatapojen kehittäminen. Ostopalvelujen kasvun hillitseminen. Alueellinen yhteistyö ja kuntaliitoksiin liittyvät seikat: Kuntien yhdistymisavustuksien päättyminen vuonna Yhteistoiminta-alueiden haasteet. Uusien palvelujen järjestäminen joko kuntien yhteistyönä tai kuntaliitoksena. Kuntaliitoksien aiheuttamat palkkojen harmonisointipaineet. Näiden lisäksi vastauksissa mainittiin muun muassa menneiden ja tulevien kunta-alan palkkaratkaisujen vaikutukset, yleinen korkokehitys ja 11

12 henkilöstön ikääntyminen. Kuntasektorin haasteet ovat kytköksissä kaikkiin muihin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Kuntatalouden tarkastelut on edellä esitetty aluejaon mukaisina. Kuntien talouden tunnuslukuja löytyy yksityiskohtaisemmin Pirkanmaan liiton vuosittaisista kuntatalouskatsauksista VALTION TULOT JA MENOT ALU- EELLE Valtiovallan toimet vaikuttavat maakuntien kehitykseen monella tapaa. Valtio kerää itselleen tuloja taloudellisesti menestyviltä alueilta suhteellisesti enemmän kuin heikommilta alueilta. Vastaavasti valtion menot ovat suuremmat heikommin menestyvillä alueilla. Budjettitalous muodostaa aluekehitystä vakauttavan ja tasapainottavan järjestelmän maassa. Valtion tulot muodostuvat pääosin veroista ja veroluonteisista tuloista. Vuonna 2010 valtion verotulot olivat yhteensä 32,2 miljardia euroa. Verotulot ovat lisääntyneet 5,6 prosenttia vuodesta Korkeimmillaan ne olivat vuosina 2007 ja 2008, kun verotuloja kertyi valtiolle noin 37 miljardin euron verran. (Valtion tilinpäätökset ) Pirkanmaan asukaskohtainen verokertymä on kasvanut hieman hitaammin kuin maassa keskimäärin vuosina Tuloihin ja varallisuuteen perustuvat verotulot ovat kehittyneet keskimääräistä suotuisammin, mutta yritysten liikevaihtoon perustuvat verotuotot maan keskitasoa hitaammin. Valtio sai verotuloja Pirkanmaalta euroa asukasta kohti vuonna 2006, kun maan keskiarvo oli euroa/asukas. (Tilastokeskus.) Valtion menot ovat toimintamenoja, tulonsiirtoja tai muita menoja. Eniten nielaisevat toimintamenot (36 %) ja siirrot kunnille (24 %). Vuonna 2008 valtion menot olivat yhteensä 40,1 miljardia euroa, mikä oli 2,9 miljardia euroa valtion keräämiä verotuloja vähemmän. Valtion menot ovat kasvaneet vuosien 2002 ja 2008 välillä lähes kymmenellä miljardilla eurolla (33 %). Vuonna 2008 valtion menot olivat maassa keskimäärin euroa asukasta kohden. Pirkanmaalle suuntautuneet menot olivat tätä vähäisemmät, euroa/asukas. Pirkanmaalla valtion saamat tulot ja alueelle osoitetut menot ovat kaikista maakunnista parhaiten tasapainossa. Vuoteen 2002 verrattuna Pirkanmaalle osoitetut väkilukuun suhteutetut menot ovat kasvaneet hitusen vähäisemmin kuin maassa keskimäärin. Pirkanmaan osuus valtion menoista on noin 7,5 prosenttia. Vuonna 2008 valtion menotaakka oli pienin pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla (4 100 /as.) ja Itä-Uudellamaalla (4 700 / as.). Suurin menorasite valtiolle tuli Ahvenanmaalta ( /as.) ja Kainuusta (9 200 /as.). Valtion maakunnista saamat verotulot vähennettynä valtion menoilla maakuntiin on esitetty asukaskohtaisina vertailulukuina kuviossa 5. (Tilastokeskus, valtion tulot ja menot alueittain.) Valtion verotulot 2006, /asukas Valtion menot (pl. investoinnit) 2006, /asukas Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Lappi Pohjois-Savo Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Karjala Satakunta Pirkanmaa Koko maa Kymenlaakso Varsinais-Suomi Päijät-Häme Pääkaupunkiseutu Muu Uusimaa Itä-Uusimaa 12 Lähde: Tilastokeskus, valtion tulot ja menot alueelle Kuvio 5. Valtion tulot ja menot maakuntiin vuonna 2006, /asukas

13 PIRKANMAAN VÄESTÖ 2. PIRKANMAAN VÄESTÖRAKENTEEN PIIRTEITÄ 2.1. PIRKANMAAN VÄESTÖNLISÄYS ON KIIHTYNYT 2000-LUVULLA Vuoden 2010 lopussa Pirkanmaalla asui henkilöä. Pirkanmaalaiset muodostavat 9,1 prosentin osuuden koko maan väestöstä. Maakunnan väkiluku on kasvanut hyvin voimakkaasti 2000-luvulla. Vielä 1980-luvulla Pirkanmaan väestö lisääntyi keskimääräistä hitaammin luvulla kasvuvauhti alkoi kiihtyä, ja 2000-luvulla Pirkanmaa on ollut maan toiseksi voimakkaimmin kasvava alue sekä suhteellisesti että määrämitallisesti. Pirkanmaan väkiluku on lisääntynyt 8,7 prosenttia, lähes henkilöllä, vuosina Eniten kasvaneen Uudenmaan lisäys on ollut 9,9 prosenttia ( henkilöä). Kolmanneksi eniten kasvaneen Pohjois-Pohjanmaan asukaspohja on kasvanut 7,2 prosenttia, henkilöllä. Kasvu perustuu eri alueilla eri tekijöihin. Uudenmaan väestönlisäys perustuu ennen kaikkea syntyneiden enemmyyteen ja muuttoliikkeen osalta maahanmuuttajien lisäykseen. Pohjois-Pohjanmaan väestönlisäyksestä puolestaan suurin osa on peräisin syntyneiden enemmyydestä. Pirkanmaalla suurin väestönkasvuun vaikuttanut tekijä on maassamuutto. Taulukko 1. Väestönlisäys (%) Pirkanmaalla ja koko maassa viime vuosikymmeninä Väestönlisäys, % Pirkanmaa 4,0 5,4 8,7 Koko maa 4,4 3,7 3,7 Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne Uusimaa Pirkanmaa Kuvio Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Päijät-Häme Ahvenanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Etelä-Karjala Kymenlaakso Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Kainuu Lappi Etelä-Savo Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne Kuvio 6. Väestönkehitys osamuuttujineen maakunnissa

14 TT Trendiennuste 2004 Väestöennuste 2007 Väestöennuste 2009 Toteutunut Lähde: Tilastokeskus, väestön trendiennuste 2004, väestöennusteet 2007 ja 2009 sekä väestörakenne Kuvio 7. Ennusteita Pirkanmaan väestönkehityksestä 14 Yleisesti ottaen maassamuuton vaikutus väestönkasvuun on 2000-luvulla pienentynyt Suomessa, kun otollisessa muuttoiässä olevien henkilöiden ikäluokat ovat hivenen supistuneet. Pirkanmaa on kuitenkin vetänyt puoleensa runsaasti kotimaan muuttajia. Perusteita tälle voidaan etsiä niin elinkeinorakenteen ja yrityselämän vahvasta kasvusta kuin alueen imagollisesta vetovoimasta. Pirkanmaan väestöennustetta on toistuvasti korjattu ylöspäin väestönkasvun kiihdyttyä odotettua enemmän. Viimeisimmän Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pirkanmaan väkiluku on ylittämässä puolen miljoonan asukkaan rajapyykin vuonna Vuonna 2020 asukkaita ennustetaan olevan jo , vuonna 2030 noin ja vuonna 2040 peräti Pirkanmaan väestönosuuden maasta odotetaan kasvavan 9,8 prosenttiin nykyisestä 9,1 prosentista tänä aikana. Maakunnan väestönkasvu on suuntautunut eritoten Tampereen seutukuntaan, ja keskittymisen odotetaan jatkuvan edelleen. Ilmiö liittyy yleiseen kaupungistumiskehitykseen. Maan kymmenen eniten väestönlisäystä kerännyttä seutukuntaa ovat kaikki omien maakuntiensa keskusseutuja. Tampereen seutukunta on kasvanut sekä määrällisesti että suhteellisesti toiseksi eniten kaikista Manner-Suomen seutukunnista vuosina Asukasluku on lisääntynyt henkilöllä (13,0 %). Helsingin seutukunta on kasvanut määrällisesti tätä enemmän ( henkilöä, 10,4 %), ja Oulun seutukunnassa suhteellinen lisäys on ollut suurempi (17,8 %, henkilöä). Myös Etelä-Pirkanmaalla väestö on kasvanut 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Seutukunnan asukasluku on lisääntynyt hieman yli tuhannella asukkaalla (2,5 %). Muissa seutukunnissa väkiluku on supistunut. Lounais-Pirkanmaalla on pakitettu 2,8 prosenttia (800 henkilöä), Luoteis- Pirkanmaalla 7,5 prosenttia (1 350 hlöä) ja Ylä-Pirkanmaalla 10,2 prosenttia (lähes henkilöä). Väestöennuste ennakoi maakunnan pohjoisimmille kunnille edelleen heikkeneviä näkymiä. Väestöennusteen mukaan Luoteis-Pirkanmaan väkiluku jatkaa vähenemistään vuosina noin 600 henkilöllä (3,6 %) ja Ylä-Pirkanmaalla henkilöllä (4,5 %). Muiden seutukuntien näkymät ovat etumerkiltään positiiviset. Tampereen seutukunnan ennustetaan edelleen jatkavan hyvin vahvaa kasvua. Vuoden 2020 asukasluvuksi ennustetaan , mikä on henkilöä nykyistä enemmän (11,3 %). Etelä-Pirkanmaan odotetaan kasvavan asukkaalla (4,4 %) ja Lounais-Pirkanmaan suunnilleen säilyttävän nykyisen asukasmääränsä (+60 henkilöä, kasvua 0,2 %). Tilastokeskuksen väestöennuste perustuu syntyvyyden, kuolleisuuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden viimeisimpään kehitykseen alueella. (Tilastokeskus, väestöennuste 2009.)

15 PIRKANMAAN VÄESTÖ 2.2. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE HEIKKENEE ETENKIN MUUTTOTAPPIO- ALUEILLA Pirkanmaan ikärakenne on tällä hetkellä samansuuntainen kuin maassa keskimäärin. Kaksi kolmasosaa pirkanmaalaisista on työikäisiä, alle 15-vuotiasta lapsiväestöä on hieman yli 16 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 17,5 prosenttia. Vuosituhannen alussa Pirkanmaalla oli ikääntyneitä hieman keskimääräistä enemmän, mutta nuorten aikuisten muuttoliike alueelle on parantanut väestöllistä huoltosuhdetta maakunnassa. Pirkanmaan huoltosuhde oli vuoden 2010 lopussa 51, eli jokaista sataa työikäistä kohti oli 51 lasta tai ikääntynyttä. Koko maan huoltosuhde on 52. Huoltosuhde vaihtelee Pirkanmaalla Tampereen seutukunnan arvosta 48 Lounais-Pirkanmaan ja Ylä-Pirkanmaan arvoihin 64 ja 65. Vähentyneen väkiluvun alueilla myös väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt ja heikkenee edelleen. Poissuuntautuva muuttoliike on tapahtunut enimmäkseen työikäisen väestön toimesta. Vuonna 2020 väestöllisen huoltosuhteen ennakoidaan olevan Pirkanmaalla 64 ja vaihtelevan seuduittain Tampereen seutukunnan 60:stä Ylä- Pirkanmaan 89:än. Huoltosuhteen heikkeneminen on kiihtymässä juuri nyt, kun suurimmat sotien jälkeen syntyneet ikäluokat ovat saavuttamassa raja-arvona käytetyn 65 ikävuoden. Vuoteen 2020 työikäisen väestön osuuden ennustetaan laskevan Pirkanmaalla 61 prosenttiin ja koko maassa hieman tätä matalammalle, 60,5 prosenttiin. 65-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien osuus kasvaa Pirkanmaalla 21,9 prosenttiin ja maassa 22,9 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Myös lapsiväestön osuuden ennustetaan hieman kasvavan. Syntyvyys on ollut nousussa jo kahdeksana perättäisenä vuonna Suomessa. 1 Pirkanmaalla lapsiväestön osuuden ennakoidaan olevan 17,0 prosenttia ja koko maassa 16,6 prosenttia vuonna Taulukko 2. Väestön ikärakenne ja väestöllinen huoltosuhde vuosina 2000, 2010 ja 2020 ennuste Väestö iän mukaan, hlöä Väestö iän mukaan, % Väestöllinen huoltosuhde Vuonna 2000 Etelä-Pirkanmaa ,6 65,3 18,1 53 Lounais-Pirkanmaa ,4 62,1 20,5 61 Luoteis-Pirkanmaa ,6 64,2 19,2 56 Tampereen sk ,6 68,0 14,4 47 Ylä-Pirkanmaa ,5 63,4 21,1 58 PIRKANMAA ,3 66,9 15,8 49 MANNER-SUOMI ,9 66,8 15,3 50 Vuonna 2010 Etelä-Pirkanmaa ,0 63,1 19,9 59 Lounais-Pirkanmaa ,9 61,1 22,9 64 Luoteis-Pirkanmaa ,1 62,2 23,6 61 Tampereen sk ,6 67,5 15,9 48 Ylä-Pirkanmaa ,7 60,7 25,7 65 PIRKANMAA ,3 66,2 17,5 51 MANNER-SUOMI ,4 65,8 17,8 52 Vuonna 2020 Etelä-Pirkanmaa ,4 57,4 25,2 74 Lounais-Pirkanmaa ,7 55,1 29,2 81 Luoteis-Pirkanmaa ,2 53,5 32,3 87 Tampereen sk ,3 62,7 20,0 60 Ylä-Pirkanmaa ,1 52,8 34,1 89 PIRKANMAA ,0 61,1 21,9 64 MANNER-SUOMI ,6 60,5 22,9 65 Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne sekä väestöennuste Tilastokeskus, verkkojulkaisu : Syntyvyys on yhä nousussa 15

16 Naiset 2020 Miehet 2010 Naiset 2010 Miehet Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne sekä väestöennuste 2009 Kuvio 8. Väestöpyramidi: pirkanmaalaisten ikärakenne vuosina 2010 ja MAAHANMUUTTAJAT PIRKAN- MAALLA Suomeen ulkomailta muuttanutta väestöä voidaan rajata kansalaisuuden, äidinkielen tai syntymämaan kautta. Vuoden 2010 lopussa Suomessa asui ulkomaan kansalaista (3,1 % väestöstä). Äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia asui maassa henkilöä (4,2 % väestöstä). Muualla kuin Suomessa syntyneitä oli (4,6 %). Pirkanmaalla vastaavat maahanmuuttajuutta kuvaavat osuudet ovat - ulkomaan kansalaisia (2,3 % väestöstä) - äidinkielenään vierasta kieltä puhuvia (3,2 %) ja - muualla kuin Suomessa syntyneitä (3,6 %). Kaikkien näiden väestöryhmien osuus on Pirkanmaalla keskimääräistä pienempi. Maakunnan ulkomaalaisväestö on keskittynyt Tampereelle. Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista Tampereella on viidenneksi eniten ulkomaan kansalaisia niin määrällisesti kuin suhteellisesti mitattuna. Tampereella asui ulkomaan kansalaista vuoden 2010 lopussa (3,7 % väestöstä). Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ulkomaalaisväestöä asuu yhteensä lähes kymmenkertaisesti, (6,6 7,6 % kuntien väestä). Turussa ulkomaan kansalaisia asuu (5,0 %). Maahanmuuttajien osuus Uudenmaan ja Varsinais-Suomen väestönlisäyksestä on ollut huomattavasti suurempi kuin Pirkanmaalla (kuvio 9). Maahanmuuttajien määrä alkoi Suomessa hitaasti kasvaa 1980-luvulla. Tällöin Suomeen saapui erityisesti Ruotsista tulevia paluumuuttajia ja heidän jälkeläisiään luvun alussa inke-

17 PIRKANMAAN VÄESTÖ Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Karjala Kymenlaakso Ahvenanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Lappi Kainuu Kuntien välinen nettomuutto Lähde: Tilastokeskus, väestön muuttoliike Nettosiirtolaisuus Kuvio 9. Kuntien välinen nettomuutto sekä nettomaahanmuutto vuonna 2010 riläisille annettiin paluumuuttajan asema, mikä vaikutti merkittävästi ulkomaalaisväestön kasvuun. Samoihin aikoihin kiristynyt tilanne Somaliassa ja Jugoslaviassa toi turvapaikanhakijoita Suomeen. EU:n alkuvaiheen sopeutumissäännöksien lakkauttaminen vuonna 2006 madalsi kansainvälisen muuton esteitä ja näkyy tilastoissa pienenä kohoumana 2000-luvulla. (Tilastokeskus: Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2009.) Pirkanmaalla asuvan maahanmuuttajaväestön kansalaisuus on yleisimmin Viro (1 565), Venäjä (1 463), Irak (515), Afganistan (496), Kiina (490), Ruotsi (453) ja Intia (447). Suurimmat vieraat kansalaisuusryhmät Suomessa ovat Viro (29 100), Venäjä (28 400), Ruotsi (8 500), Somalia (6 600) ja Kiina (5 600) (Tilastokeskus, väestörakenne ). Joka toinen vierasmaalaisista kuuluu kansalaisuudeltaan näihin. Viron kansalaisten osuus ohitti Venäjän kansalaisten osuuden viime vuonna. Ulkomaan kansalaisista suurin osa on työikäisiä. Vuonna 2010 työikäisiä eli vuotiaita oli heistä 82 prosenttia. Vastaava osuus Suomen kansalaisista oli 66 prosenttia. Maahanmuuttajien muodostama ikäpyramidi on kansantaloudellisesti edullisemmin rakentunut kuin kantaväestön: työikäistä väkeä on runsaasti, vanhusväestöä hyvin vähän, ja lapsia jokseenkin yhtä iso osa kuin Suomen kansalaisista. Erityisesti vuotiaita on suhteellisesti paljon. Ulkomaan kansalaisista 50,4 prosenttia kuului työvoimaan vuoden 2009 lopussa. Kantaväestön työvoimaosuus on tätä vähäisempi, 48,3 prosenttia. Taantumavuonna 2009 Suomen kansalaisista työttömänä oli keskimäärin 11,2 prosenttia työvoimasta. Ulkomaalaisten työttömyys kasvoi tällöin 23,8 prosenttiin edellisvuoden 19 prosentista ulkomaan kansalaista työskenteli itsenäisenä yrittäjänä (7,1 %; suomalaisista 9,2 %). (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2009.) 2.4. VÄESTÖ KESKITTYY, ASUNTOKUN- TIEN KOKO PIENENTYY Väestön sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen ja asumistottumukset vaikuttavat olennaisesti muun muassa julkiseen ja yksityiseen palvelutarjontaan sekä joukkoliikenteen järjestämiseen. Pirkanmaalta löytyy niin asutukseltaan tiheitä kaupunkeja kuin harvaan asuttuja maaseutumaisia alueita. Pirkanmaa on maan neljänneksi tiheimmin asuttu maakunta. Jokaista Pirkanmaan maapintaalan neliökilometriä kohti on keskimäärin 39 asukasta ( ). Viisi vuotta sitten väestöntiheys oli 37 asukasta neliökilometriä kohti. Tiheimmin asutulla Uudellamaalla väestöntiheys on 169. Myös Varsinais-Suomessa (44) ja Päijät-Hämeessä (40) asukastiheys on hieman Pirkanmaata suurempi. Suomen keskimääräinen väestöntiheys on 18 asukasta/neliökilometri ja väestöstä noin 80 prosenttia asuu kahden prosenttiyksikön muodostamalla pinta-alalla maasta. Myös Pirkanmaalla alueellinen keskittyminen on hyvin selvää. Kuntien asukastiheys vaihtelee Tampereen 406 asukkaasta Ruoveden, Virtain ja Kihniön kuuteen asukkaaseen neliökilometriä kohden. Tampereen seutukunnassa asuu keskimäärin 74 ja Etelä-Pirkanmaalla 42 asukasta/km2. Lounais-Pirkanmaan asukastiheys on 17, Ylä-Pirkanmaan 10 ja Luoteis-Pirkanmaan 9 asukasta neliökilometriä kohti. Pirkanmaan asukasta jakaantuvat asuntokuntaan. Asuntokuntien koko on laskenut tasaisesti viime vuosikymmeninä, kun yhden henkilön taloudet ovat yleistyneet. Vuonna 1990 yhden henkilön asuntokuntia oli Pirkanmaalla 33 prosenttia, vuonna prosenttia ja vuonna prosenttia. Kolmen ja sitä useamman henkilön muodostamat kotitaloudet ovat puolestaan vähentyneet samassa suhteessa. Kahden henkilön talouksien määrä on pysytellyt jokseenkin samalla tasolla viime vuosikymmeninä. 17

18 Tampereella lähes puolet talouksista on yhden henkilön muodostamia. Myös Mänttä-Vilppulassa, Punkalaitumella ja Virroilla yhden henkilön asuntokuntia on maakunnan keskimäärää enemmän. Tampereen sinkkutalouksista huomattavan suuri osa on alle 30-vuotiaiden ja naimattomien henkilöiden muodostamia, kun muissa mainituissa kunnissa ne ovat useimmiten yli 60-vuotiaiden henkilöiden kotitalouksia. Vähiten yhden henkilön asuntokuntia on Vesilahdessa, Ylöjärvellä, Lempäälässä ja Pirkkalassa (27 29 %). Ne ovat viime vuosina keränneet paljon muuttovoittoa lapsiperheistä. Seutukunnittain tarkasteltuna yhden henkilön asuntokuntia on Ylä-Pirkanmaalla 43 prosenttia, Tampereen seutukunnassa 42 prosenttia, Lounais- Pirkanmaalla 40 prosenttia ja Etelä- ja Luoteis-Pirkanmaalla 39 prosenttia. Keskimäärin 41 prosenttia suomalaisten asuntokunnista on yhden henkilön muodostamia. Erillinen pientaloasuminen on Pirkanmaalla yleisintä Vesilahdessa (84 % vakituisista asunnoista) sekä Kihniössä, Punkalaitumella, Pälkäneellä ja Juupajoella (70 77 %). Alhaisin omakotitaloasumisen osuus on Tampereella (15 %). Kaiken kaikkiaan 37 prosenttia Pirkanmaan asunnoista on erillisiä pientaloja. Tampereen urbaani asumismuoto alentaa maakunnan keskiarvoa, sillä Tampereen ulkopuolella keskimäärin 56 prosenttia talouksista asuu erillisessä pientalossa. Seutukunnittain 18 Kartta 1. Pirkanmaan väestö vuonna 2010

19 PIRKANMAAN VÄESTÖ omakotitaloasuntoja on suhteellisesti eniten Luoteis-Pirkanmaalla (65 %) ja vähiten Tampereen seutukunnassa (30 %) luvulla omakotiasuminen on suhteellisesti yleistynyt erityisesti Vesilahdessa, missä uusia, vuosina rakentuneita omakotitaloja on peräti yli viidennes kaikista vakituisista asunnoista. Myös Ylöjärvellä, Lempäälässä, Kangasalla ja Pirkkalassa uusia erillispientaloja on yli kymmenys asuntokannasta. Rivi- tai ketjutalossa sijaitsevien asuntojen osuus on Pirkanmaalla 14 prosenttia. Yleisintä rivitaloasuminen on Ylöjärvellä (23 %), Pirkkalassa (22 %) ja Kihniössä (19 %). Kerrostaloasuminen puolestaan on selvästi yleisintä Tampereella, jossa 72 prosenttia kaikista vakituisesti asutuista asunnoista sijaitsee kerrostalossa. Seuraavaksi suurimmat osuudet ovat Valkeakoskella (45 %) ja Nokialla (38 %). Kerrostaloasuminen liittyy läheisesti yhteiskunnan teollistumis- ja kaupungistumiskehitykseen, jonka seurauksena teollisuuskaupunkien asuntokanta muuttui kerrostalovaltaiseksi ja 1970-luvulla. Tampereen seudun vahvan väestönkasvun seurauksena rivi- ja kerrostaloasuntojen tuotanto on jälleen 2000-luvulla selvästi lisääntynyt. Kartta 2. Väestön lukumääräinen muutos vuosina

20 3. TULOT JA KULUTTAMINEN 3.1. ASUNTOKUNTIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Vuoden 2009 tulonjakotilaston mukaan pirkanmaalaisilla kotitalouksilla oli keskimäärin käytettävissään euroa rahatuloa toissa vuonna. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet Pirkanmaalla vuoteen 1995 verrattuna 36 prosentilla, vuoteen 2000 verrattuna 19 prosentilla ja vuoteen 2005 verrattuna kuudella prosentilla. Kotitalouksien tulot kasvoivat erityisen paljon vuosina Vuosina 2008 ja 2009 kasvu tasaantui, Pirkanmaalla hitusen muuta maata selvemmin heikentyneen työllisyystilanteen vuoksi. (Kuvio 10.) Käytettävissä olevat tulot olivat koko maassa keskimäärin euroa kotitaloutta kohti vuonna Eniten tuloja oli käytössään ahvenanmaalaisilla kotitalouksilla ( /asuntokunta). Myös Uudenmaan ( ) ja Itä-Uudenmaan ( ) asuntokuntien tulot olivat selvästi muita maakuntia korkeammat. Pirkanmaa sijoittui maakuntien välisessä vertailussa keskivaiheille. Sijoitus on hieman laskenut verrattuna vuosien 2000 ja 2008 tulonjakotilastoihin, mutta kohonnut selvästi vuoden 1995 asemasta. Vuonna 1995 Pirkanmaa sijoittui vielä kuudenneksi alhaisimmalle sijalle maakuntavertailussa. Tilastot on ilmoitettu vuoden 2010 aluejaolla ja vuoden 2009 rahan arvolla. Seutukunnittain tarkasteltuna eniten tuloja on käytettävissä Tampereen seutukunnan kotitalouksilla (v. 2009: /asuntokunta). Seuraavaksi eniten tuloja saivat kaakkoispirkanmaalaiset ( ) ja eteläpirkanmaalaiset ( ) kotitaloudet. Kaikissa seutukunnissa asuntokuntien keskimääräiset tulot ylittivät euroa vuonna Paras tulokehitys on 2000-luvulla ollut Etelä- ja Kaakkois-Pirkanmaalla (kasvua 20 %) sekä Lounais-Pirkanmaalla ja Tampereen seutukunnassa (19 %). Luoteis-Pirkanmaalla asuntokuntien käytössä olevat tulot ovat kasvaneet 16 prosenttia ja Ylä-Pirkanmaalla 15 prosenttia vuosina Koko maan kehitysvauhti on ollut 17 prosenttia. Kulutusyksikköä kohti lasketuilla tuloilla ja menoilla voidaan verrata kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia kotitalouksia toisiinsa. Kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 ja lapset painon 0,3 (0 13-vuotiaat) (Tilastokeskus). Näin tarkastellen pirkanmaalaisilla oli käytössä tuloja vuonna 2009 keskimäärin euroa kulutusyksikköä kohden. Koko maan keskiarvo asettui euroon/ kulutusyksikkö. Parhaiten vertailussa menestyvät ahvenanmaalaiset ( /kulutusyksikkö). Painoarvoltaan suurimmalla Uudellamaalla tulotaso on muuta maata parempi ( ). Pirkanmaalaisia enemmän tuloja oli käytössä myös Itä-Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen asukkailla Kulutusyksikköä kohden, koko maa Asuntokuntaa kohden, koko maa Kulutusyksikköä kohden, Pirkanmaa Asuntokuntaa kohden, Pirkanmaa 20 Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon kokonaistilasto Kuvio 10. Asuntokuntien ja kulutusyksikköjen käytettävissä olevat tulot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja

Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja Tuomas Kuhmonen Hannu Niittykangas Maaseudun tulevaisuus Ajattelun käsikirja SISÄLTÖ ESIPUHE 6 1. JOHDANTO 1.1 Maaseudun asema 10 1.2 Wanha tarina paremmasta huomisesta

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot