Yritystoiminnan PORTFOLIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystoiminnan PORTFOLIO"

Transkriptio

1 Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2

2 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli. Toimipaikkamme on Pirkanmaa, ja kotipaikka on Tampere. Yrityksen perusajatuksena on tarjota asiakkaille luontoalan palveluita ja elämyksiä luentojen, kurssien ja retkien muodossa sekä välittää metsän keruutuotteita. Työllistämme itse itsemme ja tarjoamme osa-aikatöitä muillekin. Toiminta jakautuu kahteen osioon: välitystoimintaan sekä elämys- ja koulutuspalveluihin. Retkeilyt ja kurssit ovat jollain tavalla metsään, luontoon ja niihin liittyviin asioihin painottuvaa. Erilaisten metsän keräilytuotteiden (sammalet, jäkälät, marjat, sienet, jne.) hankinta ja välitys sekä osa luontoretkistä on sesonkiluonteista, josta johtuen talvikaudelle suunnitellaan pidettäväksi koulutuksia ja kursseja. 2

3 Johdanto Tämä porfolio on Tampereen Ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelman yritystoimintajakson (M-2650) osana tehtävä harjoitustyö. Portfolio oli meille uusi tapa opiskella ja työstää asiaa. Alkuvaikeuksien jälkeen toiminta alkoi kuitenkin hahmottumaan. Jaoimme tehtävät kahtia siten että Laatija 1 työsti enemmän lukuja ja numeroita ja Laatija 2 kaikkea muuta. Yritysideamme oli helppo keksiä, koska olemme molemmat kiinnostuneita luontoasioista sekä metsän sivutuotteista. Lisäksi teimme Metsien monikäyttö - opintojaksolle esitelmän ja raportin marjojen, sienien ja muiden keräilytuotteiden hyödyntämisestä. Siitä saimme hyvää pohja-aineistoa yritysideallemme. Opintojakson tavoitteena oli tutustua yrittäjyyteen, yrityksen voimavaroihin ja johtamiseen. Opimme myös budjetointia ja kustannuslaskennan perusteita, markkinointia, kirjanpitoa ja yrityslainsäädäntöä. Kaikkea teoriassa opittua saimme hyödynnettyä portfolion tekemiseen. 3

4 SISÄLLYS 1 TAVOITTEET TEORIA JA KÄSITTELY PuuDeli Oy prosessikaaviot SWOT-analyysi/välitystoiminta SWOT-analyysi/elämys- ja koulutuspalvelut Liiketoimintasuunnitelma Perustiedot yrityksestä Liikeidean testaus Yritys Markkinat Luennot, kurssit ja retket Kilpailu Liiketoimintaympäristö Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Markkinat ja kehityssuunnat Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Liikeidea Tuotteet Markkinat Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Omistus, organisaatio ja henkilöstö Seurantajärjestelmät ja taloudellinen tilanne Tavoitteet ja strategiat Liikevaihto ja tulos Yrityksen markkina-asema Markkinointi Tuotekehitys Tuotanto Taloudellinen asema Markkinointisuunnitelma Tuote/palvelustrategia Hintastrategia Viestintästrategia Muut suunnitelmat Tuotekehityssuunnitelma Tuotanto- ja logistiikkasuunnitelma Talous- ja rahoitussuunnitelma

5 2.5 Laskelmat Tuotekohtaiset valmistus/hankintakulut Tuotekohtaiset kalkyylit Tulosbudjetti Rahoitustarvebudjetti Rahoitusbudjetti Investoinnit Poistosuunnitelmat YHTEENVETO...30 LÄHTEET...31 LIITTEET...32 Liite Liite Liite Liite Liite

6 1 Tavoitteet Työmme tavoitteena on esitellä itseämme kiinnostavan liiketoiminnan suuntaviivoja. Kuvitteellinen yrityksemme on pienimuotoinen metsäyritys ja ainakin aluksi vain itsemme työllistävä. Tarkastelemme, olisiko kuvatun kaltainen yritys mahdollinen toteuttaa ja voisiko se mahdollisesti työllistää kokopäiväisesti ainakin kaksi ihmistä. Selvitämme minkälaisia taloudellisia resursseja kuvatunlaisen yrityksen perustaminen vaatisi, sekä mitä kaikkia asioita tarvitsee ottaa huomioon yritystä perustettaessa. Pyrimme luomaan yrityksen jolla on valmiudet saavuttaa tietty asema PK-yritysten markkinakentällä Pirkanmaalla retkeily- ja luontopalveluiden tuottamisessa. Tavoitteenamme on siis luoda pohja toimivalle ja kannattavalle yritykselle. Haluamme hyödyntää metsän keruutuotteita ja tuottaa elämyspalveluja eri kohderyhmille. Metsissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia tuottaa muutakin kuin puuta. Haluamme tuoda tätä potentiaalia lähemmäs markkinoita ja toimia linkkinä metsän ja kuluttajan välillä. Tuotteiden valinnassa ja kehityksessä pyrimme asiakaslähtöiseen, mutta samalla kannattavaan tuotepalettiin. Haluamme tarjota laadukkaita ja erilaisia tuotteita. Laskelmilla pyrimme osoittamaan liikeideamme kannattavuuden ja tarjoamaan sidosryhmille tietoa toiminnastamme. 6

7 2 Teoria ja käsittely Lähtökohtaisesti yrityksen toiminta-ajatukseen kuuluu, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Me teemme sen mitä osaamme itse parhaiten, ja hankimme muun toisilta asiantuntijoilta. Esimerkkinä kirjanpidon hoitaa tilitoimisto, me vain analysoimme tuloksia. Kotisivut toteuttaa ammattilainen, mutta itse voimme päivittää niitä, joskin isommat kokonaisuudet päivittää ulkopuolinen. Kotisivujen lisäksi muun visuaalisen ulkoasun ja yritysimagon suunnittelee ammattilainen, tosin meidän toiveidemme ja mahdollisten luonnosten avulla. Monen suomalaisen PK-yrityksen ongelma taitaa olla asenne "kaikki tehdään itse", ja tähän emme aio itse sortua. Olemme koonneet suurimman osan keräämästämme aineistosta liiketoimintasuunnitelmaan. Lisäksi teimme prosessikaaviot tuotteistamme jäsentääksemme toimintaamme. SWOT-analyysiä käytimme kartoittamaan yrityksemme toimintakenttää. Laskelmissa on tarkasteltu yrityksen menoja, tuloja ja kannattavuutta. Niiden perusteella yrityksen toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja laajentuminen mahdollista. Tämä toteutuu jos myynti toteutuu ennustetusti. Myös tuotekohtaisten kannattavuuslaskelmien mukaan tuotteemme ovat kannattavia ja varaa kustannusten kasvuunkin on (liite 3.). Yrityksen kannattavuutta voidaan arvioida tulkitsemalla tilinpäätöstä. Tuloslaskelma ja tase ovat arvioita, jotka on tehty tulosbudjetin perusteella (liite 2.). Tilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella saadaan tietoa yrityksestä. Kannattavuuden mittari liiketulosprosentti on yrityksellämme 35,69 % ja kertoo hyvästä kannattavuudesta. Pääoman tuotosta kertovat ROI (Return on Investment) sekä oman pääoman tuottoprosentti. Kummatkin ovat yrityksellämme varsin suuria. Omavaraisuusaste on kohtuullinen 53,49 % ja velkaantuneisuusaste 26,06 %. Yrityksemme on siis suhteellisen vakavarainen uudeksi yritykseksi. (liite 3.) 7

8 2.1 PuuDeli Oy prosessikaaviot 8

9 2.2 SWOT-analyysi/välitystoiminta Vahvuudet Ammattimaisuus Kysyntä vahvaa Heikkoudet Kausiluonteisuus Riippuvaisuus sadoista Mahdollisuudet Laajentuminen kansainvälisillä markkinoilla Uhat Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla Verkostojen laajentaminen Välitystoiminnan vahvuuksista ammattimaisuutta hyödynnämme mainonnassa. Haluamme asiakkaidemme tietävän, että olemme luotettava ja osaava yhteistyökumppani. Vahvaan kysyntään pyrimme vastaamaan toimittamalla haluttuja tuotteita ja lisäämällä volyymia tarvittaessa. Tulevaisuudessa haluamme kehittää ammattimaisuuttamme laajentamalla toimintaa kansainvälisillä markkinoilla. Tosin kilpailu on siellä kovaa ja tarvitsemme tehokkaita työkaluja pärjätäksemme. Kattavan yhteistyöverkoston luominen avaakin monia mahdollisuuksia laajentua. Palvelun ja tuotteiden korkea laatu ja luotettavuus ovat myös valttikorttejamme kansainvälisillä markkinoilla. SWOT-analyysissä välitystoiminnan heikkouksiksi nousi kausiluonteisuus ja riippuvaisuus sadoista. Otimme yrityksen tuotevalikoimaan toisen ympärivuotisen tuotekokonaisuuden vähentääksemme näiden seikkojen vaikutusta kannattavuuteen. Näin muodostui kaksi tuotekokonaisuutta, välitystoiminta sekä elämys- ja koulutuspalvelut. 9

10 2.3 SWOT-analyysi/elämys- ja koulutuspalvelut Vahvuudet Yksilölliset tuotteet Muodikkuus Heikkoudet Asiakassuhteiden luominen haastavaa Vaatii resursseja (aika, tilat ym.) Ammattimainen markkinointi Mahdollisuudet Laajentuminen ja suuntautuminen tiettyihin kohderyhmiin Vakiintuneet asiakassuhteet Uhat Kysynnän vaihtelut Riittääkö asiakkaiden kiinnostus jatkossa? Elämys- ja koulutuspalvelujen vahvuuksia kilpailijoihin nähden ovat yksilölliset tuotteet ja ammattimainen markkinointi. Haluamme erottua sekä tuotteillamme, että tyylikkäällä ulkoasullamme. Yksilöllisiin tuotteisiin ja ammattimaiseen markkinointiin aiomme panostaa myös jatkossa muun muassa käyttämällä markkinoinnin ammattilaisten osaamista. Tällä hetkellä metsä ja luonto ovat muodissa ja tätä mielikuvaa viemme asiakkaillemme. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on laajentuminen maantieteellisesti suuremmalle alueelle. Asiakasmäärän kasvaessa voimme erikoistua tiettyihin kohderyhmiin ja tuottaa näin entistä yksilöidympiä tuotteita eri kohderyhmien tarpeisiin. Asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen voi olla kuitenkin haastavaa. Haluamme sitouttaa asiakkaat käyttämään palvelujamme yhä uudestaan. Tämän takia hyvä asiakaspalvelu ja positiivisten kokemusten luominen on ensiarvoisen tärkeää. Tulevaisuudessa haasteita voi aiheuttaa kysynnän vaihtelu, joka on sidoksissa taloussuhdanteiden vaihteluun. Laman tai taantuman aikana asiakkaiden resurssit ostaa palvelujamme voivat pienentyä. Toinen tulevaisuuden haaste on asiakkaiden kiinnostuksen ylläpito trendien vaihtumisesta huolimatta. 10

11 2.4 Liiketoimintasuunnitelma Perustiedot yrityksestä Yrityksen perusajatuksena on tarjota luontoalan palveluita ja elämyksiä luentojen, kurssien ja retkien muodossa sekä välittää metsän keruutuotteita yrityksille. Työllistämme itse itsemme ja mahdollisesti tarjoamme töitä muillekin. Toiminta jakautuu kahteen osioon: välitystoimintaan sekä elämys- ja koulutuspalveluihin. Retkeilyt ja kurssit ovat jollain tavalla metsään, luontoon ja niihin liittyviin asioihin painottuvaa. Erilaiset metsän keräilytuotteiden (sammalet, jäkälät, marjat, sienet, jne.) hankinta ja välitys sekä osa luontoretkistä on sesonkiluonteista, josta johtuen talvikaudelle suunnitellaan pidettäväksi koulutuksia ja kursseja. Yrityksen nimi on PuuDeli, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli. Yrityksen kotipaikka on Tampere ja yritysmuoto on osakeyhtiö. Omistus jakautuu 50 % Laatija 1 ja 50 % Laatija 2 kesken. 11

12 2.4.2 Liikeidean testaus Yritys Kumpikin yrittäjistä on koulutukseltaan metsätalousinsinööri. Lisäksi Laatijan 2 taustalla on puualan artesaaniopintoja ja Laatija 1 lla mm. biologian opintoja. Kummallakin on runsaasti asiakaspalvelu- ja opetuskokemusta. Lisäksi Laatija 1 suorittaa eräopasopintoja työn ohessa. Ajatuksenamme on hoitaa osa koulutuksista ja retkeilyistä itse, mutta käyttää myös alihankintaa. Palkkaamme asiantuntevia eräoppaita ja muita luontoihmisiä kouluttamaan ja retkille avuksi. Haluamme tarjota monipuolisia elämyksiä, niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin. Toistaiseksi palvelemme suomeksi ja englanniksi. Jos ruotsalaisia turistiryhmiä tulee, niin tarvitsemme siihen kielitaitoisen oppaan. Yritysten hyvinvointipäivät voisivat olla yksi mahdollisuus. Tarjotaan metsäpaketteja yrityksille. Työntekijät rentoutumaan metsään. Nais- ja miesvaltaisille yrityksille tarjotaan erilaisia paketteja. Toimimme pääsääntöisesti Pirkanmaalla, mutta retkiä ja kursseja vedämme tarpeen mukaan muuallakin Suomessa. Sijainti on hyvä, myös pääkaupunkiseudulta pääsee nopeasti Tampereen liepeille. Tampere on vetovoimainen kaupunki, yksi Suomen suurimmista. Liikenneyhteydet Tampereelle ovat hyvät; lentokone, juna ja autoliikenne voivat tuoda potentiaalisia asiakkaita. Helsingistä ja Turusta pääsee nopeasti laivayhteyden päästäkin (n. 2 tunnin ajo). Toimitiloiksi tarvitsemme työhuoneen ja varastotilaa, jotka vuokraamme. Luentopaikat vuokrataan aina tarpeen mukaan. Mahdollisesti myöhemmin voimme ostaa vanhan maalaistalon tms. käyttöömme, jolloin samalla paikalla voisi pitää myös kursseja. Varsinaisia laiteinvestointeja ei ole aluksi paljoa. Ostamme käyttöön pakettiauton, kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet. Rahoitus järjestetään hakemalla mm. naisyrittäjälainaa ja tavallistakin lainaa. Lisäksi molemmat yrityksen omistajat ovat oikeutettuja starttirahaan Markkinat Yritys tarjoaa luonto- ja metsäalan luentoja, kursseja ja retkiä sekä välittää metsän keruutuotteita. Kohderyhminä luennoille, kursseille ja retkille turistit, kiireiset luonnosta vieraantuneet, kaupunkilaismetsänomistajat ja muut aiheista kiinnostuneet Luennot, kurssit ja retket Retkeilyissä seuraavanlaisia teemoja: Suomen eksotiikkaa ulkomaalaisille (sieniretket, marjaretket, luonnon tarkkailu, hiljaisuuden retriitti, karhutarkkailut, lintujen kevät- ja syysmuutot) 12

13 Kiireisille kaupunkilaisille irtiottoja arjesta (terveyttä luonnosta, rauhaa ja rentoutumista, erätaidot/selviytyminen luonnossa, eläinten tarkkailut, ruokaa luonnosta, jälkikurssit, suunnistus) Metsätaitoja kaupunkilaismetsänomistajalle (puuston arviointia, metsän muut arvot kuin puusta saatava raha, virkistyskäyttö) Luennot ja kurssit: Metsän monikäyttö, keräilytuotteiden keräily ja jalostus, nisäkkäiden, lintujen, sienten ja kasvien tunnistuskurssit. Keruutuotteet: Koulutetaan itse kerääjiä ja ostetaan koulutetuilta kerääjiltä tuotteita päivän hintaan. Käsitellään, pakataan ja toimitetaan tuotteet eteenpäin (kotimaa ja ulkomaat). Asiakkaat tavoitetaan huolellisella markkinointikampanjalla. Ammattilaisen toteuttamat kotisivut ovat yksi tärkein markkinointivälineemme. Lisäksi pienimuotoista ilmoittelua alan lehdissä, messukäyntejä ja mahdollisesti mainoskirjeitä. Hyödynnämme myös Internetin sosiaalisia medioita markkinoinnissa (Facebook yms.). Kohderyhminä keruutuotteille ovat koululaiset ja opiskelijat, kaikki lisätuloista kiinnostuneet sekä mahdollisesti myös pienimuotoisesti ulkomaalaiset. Asiakkaat eli ostajat löytyvät kukkatukkureista, lääketeollisuudesta, ravintoloista ja jatkojalostajista, niin koti- kuin ulkomaillakin Kilpailu Alalla on jonkun verran pieniä toimijoita, suurin osa hyvin paikallisia. Elämys-/koulutuspalvelut: Tampereella Jyri Makkonen Ky Yrityksen tuotteet ja palvelut, jotka kilpailevat meidän kanssamme: Metsäretkeilyt: suunnittelu ja toteutus VIP-tasolle. Luontoon liittyvä elämyskoulutus, myös kansainvälisille ryhmille. Metsä- ja viestintäalan koulutus Lempäälässä ja Tampereella toimii Vilman luontoyritys, osana Vilmankämmen - instituuttia Vilmankämmen tarjoaa erilaisia hoitoja (fysioterapia, akupunktio, turvehoito jne.), koulutuksia ja kursseja (method putkisto, pilates jne.). Nämä eivät kuitenkaan suoranaisesti kilpaile meidän kanssamme. Sen sijaan luontoyrityspuoli tarjoaa mm. ympäristökasvatusta, saattaa ihmisen yhteen luonnonmateriaalien kanssa, opettaa valmistamaan niistä tuotteita ja tuomaan samalla kestävän kehityksen periaatteita ihmisten tietoisuuteen. Yritys myös kurssittaa yrittäjiksi aikovia ( Luonnonvaratuottaja -koulutus antaa valmiudet luonnontuotteiden keruuseen, käsittelyyn ja 13

14 tuotteiden valmistukseen eri tekniikoilla ). sisältäen meidän liikeajatusta samalla, sienet ja yrtit (keruun, varastoinnin ja saatavuuden perusasiat). Tässä täytyy kartoittaa myös mahdollisen yhteistyön mahdollisuutta (erityisesti koulutuksen tiimoilta). Metsähallitus (http://www metsahallitus.fi) on myös kilpailijamme, lähinnä retkien osalta. Meillä on potentiaalia tehdä asioita eri tavalla ja mahdollisesti paremmin kuin kilpailijat. Asiakaskunta on osittain samaa., joten tulee tärkeäksi profiloitua ja erottautua. Panostamme erittäin paljon huolella suunniteltuihin ja toteutettuihin kotisivuihin sekä mietimme mainoskampanjaa tarkoin, asiantuntijoita avuksi käyttäen. Katsomme että olemme itse oman alamme asiantuntijoita, ja mainos- ja markkinointi-ihmiset ovat oman alansa. Tämä on yksi tärkeimpiä keinoja erottautua kilpailijoistamme Liiketoimintaympäristö Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Ympäristötekijä Taloudelliset tekijät - taloudellinen taantuma - korkotason muutokset Poliittiset tekijät - mahdolliset lainmuutokset esim. verotuksessa Sosiaaliset tekijät - luonnosta vieraantuneiden ihmisten määrä tulee kasvamaan - kotitalouksilla tulee olemaan enemmän rahaa käytössään Todennäköinen vaikutus - asiakasmäärät retkillä ja koulutuksissa voivat pudota, kun yrityksillä ei ole varaa panostaa henkilökunnan virkistysmenoihin - toisaalta moni matkailee ja virkistäytyy kotimaassa kun ulkomaille lähtö kalliimpaa - vaikutuksia vaikea ennakoida etukäteen - palveluidemme kysyntä kasvaa kun uusavuttomuus luonnossa lisääntyy - tarjoamme eri hintaisia palveluita kunkin asiakkaan maksukyvyn mukaan Mitä toimenpiteitä edellyttää - panostamme yksityisiin asiakkaisiin enemmän - tarjoamme myös päiväsaikaan toimintaa (työttömät, lomautetut) - tarjoamme sen kaltaista toimintaa mikä edesauttaa rahansäästöä (luonnontuotteiden hyödyntäminen) - mukautamme omaa toimintaa sopivaksi - emme elä yli varojemme tai ota liikaa lainaa - Jos jotain tapahtuu, niin kevyellä organisaatiolla varustettu yrityksemme mukautuu nopeasti muutoksiin - tarjoamme erilaisia palveluita ja retkiä sekä koulutuksia muuttuvien tarpeiden mukaan - vaihtelevaa hinnoittelua erilaisiin asiakastarpeisiin 14

15 Toimialan kehitys Markkinat ovat pienet, eivätkä koskaan kovin suuriksi kasvakaan. Toiminta on aika marginaalista, eikä yritykselläkään ole suuria haluja kehittyä kovin isoksi toimijaksi. Viennin osuutta pyritään kasvattamaan, kunhan oikeat myyntikanavat saadaan auki ja kontaktit luotua. Uskomme että viennissä piilee paljon potentiaalia. Keski-Euroopan markkinat ja sienten osalla erityisesti matsutaken Japanin markkinat ovat valtavat. Sinne saa toimitettua niin paljon tuotteita kun pystymme. Sieni- ja marjaretkiä markkinoimme erityisesti turisteille, joiden omassa maassa ei vastaavia herkkuja ole. Samalla tulee tutustuttua Suomen luontoon ja kulttuuriin monipuolisesti Markkinat ja kehityssuunnat Segmentit Jäkälä ja sammal keskieurooppalaiset kukkakaupat ja tukkurit kotimaiset kukkakauppiaat ja hautaustoimistot askarteluliikkeet käsityöläiset luontaistuotevalmistajat Sienet Yrtit Kurssit Retket Kirjat kotimaiset ravintolat japanilaiset ja keskieurooppalaiset tukkurit kotimaiset käsityöläiset pienet lääkevalmistajat luontaistuotevalmistajat erilaiset työyhteisöt ryhmät erilaiset työyhteisöt ryhmät turistit (erityisesti japanilaiset) kurssien ja retkien osallistujat 15

16 Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Yritys tarjoaa luonto- ja metsäalan luentoja, kursseja ja retkiä sekä välittää metsän keruutuotteita. Samalla työllistämme itsemme sekä välillisesti muitakin toimijoita. Kohderyhmänä ovat niin kaupunkilaiset kuin turistitkin. Markkinoimme itseämme myös yritysten henkilöstölle Liikeidea Toimintamme lähtee asiakkaiden tarpeista, mutta me myös luomme tarpeita markkinoinnilla ja mainonnalla. Kuuntelemme asiakkaiden toiveita eli palveluita räätälöidään sen mukaan. Panostamme paljon kotisivuihin ja yleiseen visuaaliseen ilmeeseen, käyttämällä asiantuntevia tekijöitä. Asiakaspalvelu kaikissa muodoissaan on meille tärkeää ja sillä haluamme erottua kilpailijoista. Olemme nuorekas, asiantunteva yritys joka tuo ehkä tuulahduksen naisenergiaa miehiselle metsäalalle Tuotteet Jäkälä ja sammal Sienet Yrtit Kurssit Retket Kirjat Yrtit ja kirjat ovat ehkä hieman pienemmät ja vähemmän tuottavat toiminnan osat, mutta haluamme kuitenkin pitää ne valikoimassamme. Niille on kysyntää ja ne tukevat muita toimintojamme. Kirjoja myymme kurssien yhteydessä ja niistä saa lisätietoa käsiteltävästä aiheesta Markkinat Markkinat ovat sekä kotimaassa että ulkomailla. Osa keruutuotteistamme menee vientiin ja osa myydään kotimaisille toimijoille. Retkeilyt on suunnattu pääasiassa kotimaisille ryhmille, mutta odotamme vaikkapa japanilaisten ja keskieurooppalaisten innostusta sieniretkeilyä kohtaan Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Palveluitamme ja tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Asiakaspalaute on tärkeänä lähteenä, vaikkapa kurssipalautteiden muodossa. Tuotteet ovat kahdenlaisia: kulutustuotteita (sienet, jäkälät, yrtit) ja palveluita (kurssit, retket, koulutukset). Toisaalta myös osa keruutuotteista ovat raaka-aineina ja niistä jalostetaan jotain muuta 16

17 (hautaseppeleet, arkkitehtien pienoismallit jne). Tuotteiden elinkaaret siis vaihtelee paljon. Ympäristöasiat ovat yritykselle tärkeitä ja niihin kiinnitetään paljon huomiota Omistus, organisaatio ja henkilöstö Omistuspohja on 2 hengen osakeyhtiö, jossa henkilöstöön kuuluvat molemmat omistajat. Lisäksi palkkaamme osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan, esim. oppaita tai kurssinvetäjiä. Toiminnan laajentaminen ei ole suunnitelmissa. Toinen omistajista keskittyy talousasioihin (Laatija 2) ja toinen markkinointiin ja asiakaspalveluun (Laatija 1). Meillä on vankka alan tuntemus eli kokemusta alalta, tietoa oman alamme tämän päivän olosuhteista sekä kehitysnäkymistä. Tunnemme myös määräyksiä, suosituksia ja lainsäädäntöä. Suhteita tärkeisiin sidosryhmiin olemme keränneet vuosien varrelta. Suhteet rahoittajiin, tavarantoimittajiin ja päättäjiin ovat kunnossa. Luomme jatkuvasti uutta verkostoa alihankkijoihin esim. oppaisiin ja poimijoihin sekä pidämme suhteita vanhoihin yhteistyökumppaneihin yllä. Kummallakin yrittäjällä on liikkeenjohdollista osaamista. Olemme käyneet yrittäjäkurssin ja esimiestaitoja on kertynyt aiemmista työtehtävistä. Paljon yrityksen työstä on uuden keksimistä, mutta taitoja voi soveltaa jo olemassa olevista menetelmistä (esim. keruu, kuivatus, varastointi, pakkaus, logistiikka). Työssämme on paljon asiakaspalvelua ja siitä kummallakin yrittäjällä on pitkät kokemukset. Markkinoinnin ja myynnin hoidamme itse ja niiden osaaminen on olemassa. Talousasiat (kirjapito) on ulkoistettu, mutta itse hoidamme kustannuslaskentaa, tarjousten tekemisen, ja jokapäiväiset asiat Seurantajärjestelmät ja taloudellinen tilanne Vaikka kirjanpito on ulkoistettu, seuraamme talousasioita kuukausitasolla saatujen raporttien mukaan. Kirjanpitäjältä saamme kuukausiraportit ja analysointiapua tunnuslukuihin. Seuraamme toimintaamme myös toiminnanohjausjärjestelmän avulla Tavoitteet ja strategiat Tavoitteenamme on saada työllistettyä kokopäiväisesti itsemme ja mahdollisesti jatkossa alihankkijoita, oppaita ja muita osa-aikaisia tekijöitä. Monelle ihmiselle pienet lisätulot ovat mukava verovapaa lisä (marjankeruu jne.) ja haluamme tukea tätä mahdollisuutta. 17

18 Liikevaihto ja tulos Vuosi Liikevaihto Tulos Yrityksen markkina-asema Uusia asiakkaita pyrimme saamaa jatkuvasti, mutta samalla tietysti haluamme säilyttää vanhat asiakassuhteemme. Tarkoituksenamme ei ole vallata markkinoita, eikä se olisi mahdollistakaan. Haluamme toimia omalla tontillamme ja tehdä se hyvin mitä osaamme. Olemme yksi vaihtoehto muiden joukossa Markkinointi Uusia asiakkaita hankitaan aktiivisella mainostamisella ja kotisivujen päivittämisellä. Luotamme paljon myös puskaradioon ja tyytyväisten asiakkaiden antamaan palautteeseen. Sosiaaliset mediat ovat yksi keino tavoittaa uusia asiakasryhmiä Tuotekehitys Seuraamme aktiivisesti alaa ja näkymiä ja kehitämme uusia kursseja ja retkiä myös yleisten kehitysnäkymien mukaan. Tärkeimpänä palautekanavana kuitenkin ovat asiakkaat. Kuuntelemme myös sidosryhmien kommentteja, esim. kerääjien mielipiteitä maksetuista hinnoista. Seuraamme myös kilpailijoiden toimenpiteitä ja tuotteita Tuotanto Tuotannon tavoitteena on tyydyttää markkinoiden kysyntä. Haluamme pitää mahdollisimman korkeaa laatua yllä, niin konkreettisissa tuotteissa (keruutuotteet) kuin palveluissammekin. Tämä mahdollistuu jatkuvalla kouluttautumisella ja itsensä kehittämisellä. Keruutuotteiden toimittajat pidetään ohjeistettuna. Valvomme itse laatua asiakaskyselyillä sekä testaamisella (yhteistyö mm. Eviran kanssa keruutuotteiden testauksilla). Tuotehygienia on myös tärkeä elintarvikkeiksi, luontaistuotteeksi tai lääkkeiksi päätyvillä tuotteilla. Keruutuotteiden keruu luokitellaan elintarvikkeiden alkutuotannoksi (sienet ja marjat) ja niihin sovelletaan elintarvikehygienia-asetusta sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksia. Näiden lisäksi alkutuotantoa koskee myös muu elintarvikealan yhteinen EY- ja kansallinen lainsäädäntö (mm. yleinen elintarvikeasetus ja elintarvikelaki). Noudatamme keruutuotteiden osalta omavalvontajärjestelmää Taloudellinen asema Taloudellinen tavoite on saada elanto niin kahdelle yrittäjälle kuin työllistää alihankkijoitakin. Aluksi otamme lainaa toiminnan käynnistämiseen sekä anomme 18

19 starttirahaa. Yrityksen tulisi elättää meidät kohtuullisesti 1-2 vuoden kuluttua toiminnan käynnistämisestä. 19

20 2.4.5 Markkinointisuunnitelma Tuote/palvelustrategia Kehitämme toimintaa asiakkaiden palautteiden ja toiveiden mukaan, eli jos tietylle kurssille on kysyntää niin se voidaan järjestää. Räätälöimme tapahtumia myös asiakkaiden toiveiden mukaan. Jos asiakas haluaa tilata uutta keräilytuotetta, kartoitamme mahdollisuuksia sen toimittamiseen Hintastrategia Hinta ei ole tuotteidemme kohdalla merkittävä kilpailukeino. Retkien hinta muodostuu pohjahinnasta ja osallistujaperustaisesta lisästä. Pohjahintaan lisätään tietty vakiohinta osallistujaa kohden. Kursseja tarjoamme pääasiassa ryhmille ja niiden hinta käsittää koko kurssin. Jäkälien ja sammalien hinnoittelu perustuu tilattuun määrään ja voi vaihdella ostajien kesken. Sienien ja yrttien hinnoittelu on niin ikään asiakaskohtaista ja vaihtelee sienilajien mukaan. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille korkealaatuisia tuotteita kohtuulliseen hintaan. Mainoskampanjoissa emme keskity hinnan esille tuomiseen vaan palvelujen ja tuotteiden korkeaan laatuun. Vakioasiakkaille tarjoamme myös kanta-asiakasetuja, kuten alennuksia palveluista ja tuotteista sekä oheistuotteita Viestintästrategia Viestinnällä pyritään luomaan ammattitaitoinen ja kehityskykyinen yrityskuva. Mainosvälineinä käytämme omia internet-sivuja, lehti-ilmoittelua ja sosiaalisia medioita, kuten Facebookia. Käymme alan messuilla säännöllisesti, sekä hyödynnämme omia esitteitämme mainonnassa. Lehti-ilmoittelu painottuu henkilöstölehtiin ja erikoisaikakauslehtiin, kuten sieni-, käsityö- ja elämäntapalehtiin. Henkilökohtaista myyntityötä tehdään messujen ja elämyspalvelujen yhteydessä. Yrityksen aloittaessa järjestämme mainoskampanjan kohdeyrityksille. Kampanjan aikana lähetämme yrityksille tarjouskirjeitä ja toimitamme esitteitämme Muut suunnitelmat Tuotekehityssuunnitelma Yrityksessä ei ole erillistä tuotekehitysorganisaatiota, vaan uudet tuoteideat syntyvät asiakaspalautteista ja itse huomaamistamme tarpeista. Varsinaista rahoitusta emme tuotekehitykselle tarvitse. 20

21 Yrityksellämme on ajatuksia laajentaa toimintaa esim. metsäsienten kasvatukseen. Ajatuksena jollain tavalla parantaa kasvuoloja vaikkapa korvasienille. Tästä on olemassa alustavia kokeiluja Metsäntutkimuslaitoksessa. Suomesta on viime vuosina löydetty koirien avulla myös syötäviä tryffeleitä, ja tätä puolta voisimme myös tutkia. Sienestyskurssit koirien kanssa olisi yksi uusi kurssimahdollisuus. Enemmän voisimme panostaa eri puulajien ja eri sienilajien yhdessä viihtymiseen, esimerkiksi tammi ja tryffelit. Haluamme myös tutkia kasvavatko tryffelit muiden puulajien kanssa Tuotanto- ja logistiikkasuunnitelma Tuotanto alkaa hieman pienimuotoisemmin, eikä tarkoitus olekaan kasvattaa sitä mainittavammin. Yrityksellä ei ole varsinaista omaa tuotantoa, vaan ostamme tuotteita kerääjiltä, viimeistelemme ne ja välitämme eteenpäin. Omat kurssit ja retket sekä koulutukset toteutamme itse Talous- ja rahoitussuunnitelma Maksuvalmius turvataan pitämällä kulut maltillisina ja hinnoittelemalla palvelut ja tuotteet kohtuudella. Uskomme että toiminnan käynnistyessä emme tarvitse lisälainoja, vaan pystymme maksamaan aloitusta varten otetut lainat pois ja maksamaan itsellemme palkkaakin. 21

22 2.5 Laskelmat Tuotekohtaiset valmistus/hankintakulut Jäkälä /kg /yht. Ostohinta 1, ,00 Ostorahti 1, ,00 Viimeistely 1, ,00 Yht. 3, ,00 Sammal /kg /yht. Ostohinta 1, ,00 Ostorahti 1, ,00 Viimeistely 1, ,00 Yht. 3, ,00 Sienet /kg /yht. Ostohinta 4, ,00 Ostorahti 1, ,00 Viimeistely 1, ,00 Yht. 6, ,00 Yrtit /kg /yht. Ostohinta 1,00 100,00 Ostorahti 1,00 100,00 Viimeistely 1,00 100,00 Yht. 3,00 300,00 Kurssit /kpl /yht. Tilavuokra 70, ,00 Muut kulut 20, ,00 Yht. 90, ,00 Retket /kpl /yht. Oppaan 100, ,00 palkka Rekvisiitta 70, ,00 Muut kulut 30, ,00 Yht. 200, ,00 Kirjat /kpl /yht. Ostohinta 19, ,00 Ostorahti 1,00 150,00 Yht. 20, ,00 Laskimme tuotekohtaisesti valmistuksen ja hankinnan kulut. Välitystoiminnan tuotteiden kulut muodostuvat tuotteiden osto- ja pakkauskuluista. Vertailun helpottamiseksi käytimme kaikissa välitystuotteissa yksikköä /kilo. Kurssien kuluihin laskimme kurssitilan vuokran ja lisäksi järjestelyyn liittyviä muita kuluja. Kurssit pidämme itse, joten emme lisänneet palkkakuluja. 22

23 Retkien kuluja ovat retkioppaan palkkakulut, johon kuuluu palkan sivukuluja 23,25 sekä retkiä varten hankittavan rekvisiitan kulut. Rekvisiittaa ovat esimerkiksi retkillä mahdollisesti tarjoiltavat eväät, pienet lahjat sekä viihtyvyyteen liittyvät kulut. Lisäsimme retkien kuluihin vielä järjestelyyn liittyviä kuluja. Kurssien ja retkien yhteydessä myytävien kirjojen kuluiksi laskimme niiden hankintakulut Tuotekohtaiset kalkyylit Tuote Minimikalkyyli Keskimääräiskalkyyli Normaalikalkyyli Jäkälä 3,00 6,00 6,00 /kg Sammal 3,00 6,00 6,00 /kg Sienet 6,00 9,50 9,50 /kg Yrtit 3,00 4,00 4,00 /kg Kurssit 90,00 150,00 150,00 /kpl Retket 200,00 280,00 280,00 /kpl Kirjat 20,00 30,00 30,00 /kpl Tuotekohtaiset kalkyylit on laskettu tuotekohtaisten kulujen perusteella. Minimikalkyyli kertoo tuotekohtaiset valmistuskustannukset kun mukana ei ole kiinteitä kuluja. Keskimääräis- ja normaalikalkyyleissä on otettu myös huomioon kiinteät kulut. 23

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot