Yritystoiminnan PORTFOLIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystoiminnan PORTFOLIO"

Transkriptio

1 Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2

2 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli. Toimipaikkamme on Pirkanmaa, ja kotipaikka on Tampere. Yrityksen perusajatuksena on tarjota asiakkaille luontoalan palveluita ja elämyksiä luentojen, kurssien ja retkien muodossa sekä välittää metsän keruutuotteita. Työllistämme itse itsemme ja tarjoamme osa-aikatöitä muillekin. Toiminta jakautuu kahteen osioon: välitystoimintaan sekä elämys- ja koulutuspalveluihin. Retkeilyt ja kurssit ovat jollain tavalla metsään, luontoon ja niihin liittyviin asioihin painottuvaa. Erilaisten metsän keräilytuotteiden (sammalet, jäkälät, marjat, sienet, jne.) hankinta ja välitys sekä osa luontoretkistä on sesonkiluonteista, josta johtuen talvikaudelle suunnitellaan pidettäväksi koulutuksia ja kursseja. 2

3 Johdanto Tämä porfolio on Tampereen Ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelman yritystoimintajakson (M-2650) osana tehtävä harjoitustyö. Portfolio oli meille uusi tapa opiskella ja työstää asiaa. Alkuvaikeuksien jälkeen toiminta alkoi kuitenkin hahmottumaan. Jaoimme tehtävät kahtia siten että Laatija 1 työsti enemmän lukuja ja numeroita ja Laatija 2 kaikkea muuta. Yritysideamme oli helppo keksiä, koska olemme molemmat kiinnostuneita luontoasioista sekä metsän sivutuotteista. Lisäksi teimme Metsien monikäyttö - opintojaksolle esitelmän ja raportin marjojen, sienien ja muiden keräilytuotteiden hyödyntämisestä. Siitä saimme hyvää pohja-aineistoa yritysideallemme. Opintojakson tavoitteena oli tutustua yrittäjyyteen, yrityksen voimavaroihin ja johtamiseen. Opimme myös budjetointia ja kustannuslaskennan perusteita, markkinointia, kirjanpitoa ja yrityslainsäädäntöä. Kaikkea teoriassa opittua saimme hyödynnettyä portfolion tekemiseen. 3

4 SISÄLLYS 1 TAVOITTEET TEORIA JA KÄSITTELY PuuDeli Oy prosessikaaviot SWOT-analyysi/välitystoiminta SWOT-analyysi/elämys- ja koulutuspalvelut Liiketoimintasuunnitelma Perustiedot yrityksestä Liikeidean testaus Yritys Markkinat Luennot, kurssit ja retket Kilpailu Liiketoimintaympäristö Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Markkinat ja kehityssuunnat Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Liikeidea Tuotteet Markkinat Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Omistus, organisaatio ja henkilöstö Seurantajärjestelmät ja taloudellinen tilanne Tavoitteet ja strategiat Liikevaihto ja tulos Yrityksen markkina-asema Markkinointi Tuotekehitys Tuotanto Taloudellinen asema Markkinointisuunnitelma Tuote/palvelustrategia Hintastrategia Viestintästrategia Muut suunnitelmat Tuotekehityssuunnitelma Tuotanto- ja logistiikkasuunnitelma Talous- ja rahoitussuunnitelma

5 2.5 Laskelmat Tuotekohtaiset valmistus/hankintakulut Tuotekohtaiset kalkyylit Tulosbudjetti Rahoitustarvebudjetti Rahoitusbudjetti Investoinnit Poistosuunnitelmat YHTEENVETO...30 LÄHTEET...31 LIITTEET...32 Liite Liite Liite Liite Liite

6 1 Tavoitteet Työmme tavoitteena on esitellä itseämme kiinnostavan liiketoiminnan suuntaviivoja. Kuvitteellinen yrityksemme on pienimuotoinen metsäyritys ja ainakin aluksi vain itsemme työllistävä. Tarkastelemme, olisiko kuvatun kaltainen yritys mahdollinen toteuttaa ja voisiko se mahdollisesti työllistää kokopäiväisesti ainakin kaksi ihmistä. Selvitämme minkälaisia taloudellisia resursseja kuvatunlaisen yrityksen perustaminen vaatisi, sekä mitä kaikkia asioita tarvitsee ottaa huomioon yritystä perustettaessa. Pyrimme luomaan yrityksen jolla on valmiudet saavuttaa tietty asema PK-yritysten markkinakentällä Pirkanmaalla retkeily- ja luontopalveluiden tuottamisessa. Tavoitteenamme on siis luoda pohja toimivalle ja kannattavalle yritykselle. Haluamme hyödyntää metsän keruutuotteita ja tuottaa elämyspalveluja eri kohderyhmille. Metsissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia tuottaa muutakin kuin puuta. Haluamme tuoda tätä potentiaalia lähemmäs markkinoita ja toimia linkkinä metsän ja kuluttajan välillä. Tuotteiden valinnassa ja kehityksessä pyrimme asiakaslähtöiseen, mutta samalla kannattavaan tuotepalettiin. Haluamme tarjota laadukkaita ja erilaisia tuotteita. Laskelmilla pyrimme osoittamaan liikeideamme kannattavuuden ja tarjoamaan sidosryhmille tietoa toiminnastamme. 6

7 2 Teoria ja käsittely Lähtökohtaisesti yrityksen toiminta-ajatukseen kuuluu, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Me teemme sen mitä osaamme itse parhaiten, ja hankimme muun toisilta asiantuntijoilta. Esimerkkinä kirjanpidon hoitaa tilitoimisto, me vain analysoimme tuloksia. Kotisivut toteuttaa ammattilainen, mutta itse voimme päivittää niitä, joskin isommat kokonaisuudet päivittää ulkopuolinen. Kotisivujen lisäksi muun visuaalisen ulkoasun ja yritysimagon suunnittelee ammattilainen, tosin meidän toiveidemme ja mahdollisten luonnosten avulla. Monen suomalaisen PK-yrityksen ongelma taitaa olla asenne "kaikki tehdään itse", ja tähän emme aio itse sortua. Olemme koonneet suurimman osan keräämästämme aineistosta liiketoimintasuunnitelmaan. Lisäksi teimme prosessikaaviot tuotteistamme jäsentääksemme toimintaamme. SWOT-analyysiä käytimme kartoittamaan yrityksemme toimintakenttää. Laskelmissa on tarkasteltu yrityksen menoja, tuloja ja kannattavuutta. Niiden perusteella yrityksen toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja laajentuminen mahdollista. Tämä toteutuu jos myynti toteutuu ennustetusti. Myös tuotekohtaisten kannattavuuslaskelmien mukaan tuotteemme ovat kannattavia ja varaa kustannusten kasvuunkin on (liite 3.). Yrityksen kannattavuutta voidaan arvioida tulkitsemalla tilinpäätöstä. Tuloslaskelma ja tase ovat arvioita, jotka on tehty tulosbudjetin perusteella (liite 2.). Tilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella saadaan tietoa yrityksestä. Kannattavuuden mittari liiketulosprosentti on yrityksellämme 35,69 % ja kertoo hyvästä kannattavuudesta. Pääoman tuotosta kertovat ROI (Return on Investment) sekä oman pääoman tuottoprosentti. Kummatkin ovat yrityksellämme varsin suuria. Omavaraisuusaste on kohtuullinen 53,49 % ja velkaantuneisuusaste 26,06 %. Yrityksemme on siis suhteellisen vakavarainen uudeksi yritykseksi. (liite 3.) 7

8 2.1 PuuDeli Oy prosessikaaviot 8

9 2.2 SWOT-analyysi/välitystoiminta Vahvuudet Ammattimaisuus Kysyntä vahvaa Heikkoudet Kausiluonteisuus Riippuvaisuus sadoista Mahdollisuudet Laajentuminen kansainvälisillä markkinoilla Uhat Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla Verkostojen laajentaminen Välitystoiminnan vahvuuksista ammattimaisuutta hyödynnämme mainonnassa. Haluamme asiakkaidemme tietävän, että olemme luotettava ja osaava yhteistyökumppani. Vahvaan kysyntään pyrimme vastaamaan toimittamalla haluttuja tuotteita ja lisäämällä volyymia tarvittaessa. Tulevaisuudessa haluamme kehittää ammattimaisuuttamme laajentamalla toimintaa kansainvälisillä markkinoilla. Tosin kilpailu on siellä kovaa ja tarvitsemme tehokkaita työkaluja pärjätäksemme. Kattavan yhteistyöverkoston luominen avaakin monia mahdollisuuksia laajentua. Palvelun ja tuotteiden korkea laatu ja luotettavuus ovat myös valttikorttejamme kansainvälisillä markkinoilla. SWOT-analyysissä välitystoiminnan heikkouksiksi nousi kausiluonteisuus ja riippuvaisuus sadoista. Otimme yrityksen tuotevalikoimaan toisen ympärivuotisen tuotekokonaisuuden vähentääksemme näiden seikkojen vaikutusta kannattavuuteen. Näin muodostui kaksi tuotekokonaisuutta, välitystoiminta sekä elämys- ja koulutuspalvelut. 9

10 2.3 SWOT-analyysi/elämys- ja koulutuspalvelut Vahvuudet Yksilölliset tuotteet Muodikkuus Heikkoudet Asiakassuhteiden luominen haastavaa Vaatii resursseja (aika, tilat ym.) Ammattimainen markkinointi Mahdollisuudet Laajentuminen ja suuntautuminen tiettyihin kohderyhmiin Vakiintuneet asiakassuhteet Uhat Kysynnän vaihtelut Riittääkö asiakkaiden kiinnostus jatkossa? Elämys- ja koulutuspalvelujen vahvuuksia kilpailijoihin nähden ovat yksilölliset tuotteet ja ammattimainen markkinointi. Haluamme erottua sekä tuotteillamme, että tyylikkäällä ulkoasullamme. Yksilöllisiin tuotteisiin ja ammattimaiseen markkinointiin aiomme panostaa myös jatkossa muun muassa käyttämällä markkinoinnin ammattilaisten osaamista. Tällä hetkellä metsä ja luonto ovat muodissa ja tätä mielikuvaa viemme asiakkaillemme. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on laajentuminen maantieteellisesti suuremmalle alueelle. Asiakasmäärän kasvaessa voimme erikoistua tiettyihin kohderyhmiin ja tuottaa näin entistä yksilöidympiä tuotteita eri kohderyhmien tarpeisiin. Asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen voi olla kuitenkin haastavaa. Haluamme sitouttaa asiakkaat käyttämään palvelujamme yhä uudestaan. Tämän takia hyvä asiakaspalvelu ja positiivisten kokemusten luominen on ensiarvoisen tärkeää. Tulevaisuudessa haasteita voi aiheuttaa kysynnän vaihtelu, joka on sidoksissa taloussuhdanteiden vaihteluun. Laman tai taantuman aikana asiakkaiden resurssit ostaa palvelujamme voivat pienentyä. Toinen tulevaisuuden haaste on asiakkaiden kiinnostuksen ylläpito trendien vaihtumisesta huolimatta. 10

11 2.4 Liiketoimintasuunnitelma Perustiedot yrityksestä Yrityksen perusajatuksena on tarjota luontoalan palveluita ja elämyksiä luentojen, kurssien ja retkien muodossa sekä välittää metsän keruutuotteita yrityksille. Työllistämme itse itsemme ja mahdollisesti tarjoamme töitä muillekin. Toiminta jakautuu kahteen osioon: välitystoimintaan sekä elämys- ja koulutuspalveluihin. Retkeilyt ja kurssit ovat jollain tavalla metsään, luontoon ja niihin liittyviin asioihin painottuvaa. Erilaiset metsän keräilytuotteiden (sammalet, jäkälät, marjat, sienet, jne.) hankinta ja välitys sekä osa luontoretkistä on sesonkiluonteista, josta johtuen talvikaudelle suunnitellaan pidettäväksi koulutuksia ja kursseja. Yrityksen nimi on PuuDeli, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli. Yrityksen kotipaikka on Tampere ja yritysmuoto on osakeyhtiö. Omistus jakautuu 50 % Laatija 1 ja 50 % Laatija 2 kesken. 11

12 2.4.2 Liikeidean testaus Yritys Kumpikin yrittäjistä on koulutukseltaan metsätalousinsinööri. Lisäksi Laatijan 2 taustalla on puualan artesaaniopintoja ja Laatija 1 lla mm. biologian opintoja. Kummallakin on runsaasti asiakaspalvelu- ja opetuskokemusta. Lisäksi Laatija 1 suorittaa eräopasopintoja työn ohessa. Ajatuksenamme on hoitaa osa koulutuksista ja retkeilyistä itse, mutta käyttää myös alihankintaa. Palkkaamme asiantuntevia eräoppaita ja muita luontoihmisiä kouluttamaan ja retkille avuksi. Haluamme tarjota monipuolisia elämyksiä, niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin. Toistaiseksi palvelemme suomeksi ja englanniksi. Jos ruotsalaisia turistiryhmiä tulee, niin tarvitsemme siihen kielitaitoisen oppaan. Yritysten hyvinvointipäivät voisivat olla yksi mahdollisuus. Tarjotaan metsäpaketteja yrityksille. Työntekijät rentoutumaan metsään. Nais- ja miesvaltaisille yrityksille tarjotaan erilaisia paketteja. Toimimme pääsääntöisesti Pirkanmaalla, mutta retkiä ja kursseja vedämme tarpeen mukaan muuallakin Suomessa. Sijainti on hyvä, myös pääkaupunkiseudulta pääsee nopeasti Tampereen liepeille. Tampere on vetovoimainen kaupunki, yksi Suomen suurimmista. Liikenneyhteydet Tampereelle ovat hyvät; lentokone, juna ja autoliikenne voivat tuoda potentiaalisia asiakkaita. Helsingistä ja Turusta pääsee nopeasti laivayhteyden päästäkin (n. 2 tunnin ajo). Toimitiloiksi tarvitsemme työhuoneen ja varastotilaa, jotka vuokraamme. Luentopaikat vuokrataan aina tarpeen mukaan. Mahdollisesti myöhemmin voimme ostaa vanhan maalaistalon tms. käyttöömme, jolloin samalla paikalla voisi pitää myös kursseja. Varsinaisia laiteinvestointeja ei ole aluksi paljoa. Ostamme käyttöön pakettiauton, kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet. Rahoitus järjestetään hakemalla mm. naisyrittäjälainaa ja tavallistakin lainaa. Lisäksi molemmat yrityksen omistajat ovat oikeutettuja starttirahaan Markkinat Yritys tarjoaa luonto- ja metsäalan luentoja, kursseja ja retkiä sekä välittää metsän keruutuotteita. Kohderyhminä luennoille, kursseille ja retkille turistit, kiireiset luonnosta vieraantuneet, kaupunkilaismetsänomistajat ja muut aiheista kiinnostuneet Luennot, kurssit ja retket Retkeilyissä seuraavanlaisia teemoja: Suomen eksotiikkaa ulkomaalaisille (sieniretket, marjaretket, luonnon tarkkailu, hiljaisuuden retriitti, karhutarkkailut, lintujen kevät- ja syysmuutot) 12

13 Kiireisille kaupunkilaisille irtiottoja arjesta (terveyttä luonnosta, rauhaa ja rentoutumista, erätaidot/selviytyminen luonnossa, eläinten tarkkailut, ruokaa luonnosta, jälkikurssit, suunnistus) Metsätaitoja kaupunkilaismetsänomistajalle (puuston arviointia, metsän muut arvot kuin puusta saatava raha, virkistyskäyttö) Luennot ja kurssit: Metsän monikäyttö, keräilytuotteiden keräily ja jalostus, nisäkkäiden, lintujen, sienten ja kasvien tunnistuskurssit. Keruutuotteet: Koulutetaan itse kerääjiä ja ostetaan koulutetuilta kerääjiltä tuotteita päivän hintaan. Käsitellään, pakataan ja toimitetaan tuotteet eteenpäin (kotimaa ja ulkomaat). Asiakkaat tavoitetaan huolellisella markkinointikampanjalla. Ammattilaisen toteuttamat kotisivut ovat yksi tärkein markkinointivälineemme. Lisäksi pienimuotoista ilmoittelua alan lehdissä, messukäyntejä ja mahdollisesti mainoskirjeitä. Hyödynnämme myös Internetin sosiaalisia medioita markkinoinnissa (Facebook yms.). Kohderyhminä keruutuotteille ovat koululaiset ja opiskelijat, kaikki lisätuloista kiinnostuneet sekä mahdollisesti myös pienimuotoisesti ulkomaalaiset. Asiakkaat eli ostajat löytyvät kukkatukkureista, lääketeollisuudesta, ravintoloista ja jatkojalostajista, niin koti- kuin ulkomaillakin Kilpailu Alalla on jonkun verran pieniä toimijoita, suurin osa hyvin paikallisia. Elämys-/koulutuspalvelut: Tampereella Jyri Makkonen Ky Yrityksen tuotteet ja palvelut, jotka kilpailevat meidän kanssamme: Metsäretkeilyt: suunnittelu ja toteutus VIP-tasolle. Luontoon liittyvä elämyskoulutus, myös kansainvälisille ryhmille. Metsä- ja viestintäalan koulutus Lempäälässä ja Tampereella toimii Vilman luontoyritys, osana Vilmankämmen - instituuttia Vilmankämmen tarjoaa erilaisia hoitoja (fysioterapia, akupunktio, turvehoito jne.), koulutuksia ja kursseja (method putkisto, pilates jne.). Nämä eivät kuitenkaan suoranaisesti kilpaile meidän kanssamme. Sen sijaan luontoyrityspuoli tarjoaa mm. ympäristökasvatusta, saattaa ihmisen yhteen luonnonmateriaalien kanssa, opettaa valmistamaan niistä tuotteita ja tuomaan samalla kestävän kehityksen periaatteita ihmisten tietoisuuteen. Yritys myös kurssittaa yrittäjiksi aikovia ( Luonnonvaratuottaja -koulutus antaa valmiudet luonnontuotteiden keruuseen, käsittelyyn ja 13

14 tuotteiden valmistukseen eri tekniikoilla ). sisältäen meidän liikeajatusta samalla, sienet ja yrtit (keruun, varastoinnin ja saatavuuden perusasiat). Tässä täytyy kartoittaa myös mahdollisen yhteistyön mahdollisuutta (erityisesti koulutuksen tiimoilta). Metsähallitus (http://www metsahallitus.fi) on myös kilpailijamme, lähinnä retkien osalta. Meillä on potentiaalia tehdä asioita eri tavalla ja mahdollisesti paremmin kuin kilpailijat. Asiakaskunta on osittain samaa., joten tulee tärkeäksi profiloitua ja erottautua. Panostamme erittäin paljon huolella suunniteltuihin ja toteutettuihin kotisivuihin sekä mietimme mainoskampanjaa tarkoin, asiantuntijoita avuksi käyttäen. Katsomme että olemme itse oman alamme asiantuntijoita, ja mainos- ja markkinointi-ihmiset ovat oman alansa. Tämä on yksi tärkeimpiä keinoja erottautua kilpailijoistamme Liiketoimintaympäristö Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Ympäristötekijä Taloudelliset tekijät - taloudellinen taantuma - korkotason muutokset Poliittiset tekijät - mahdolliset lainmuutokset esim. verotuksessa Sosiaaliset tekijät - luonnosta vieraantuneiden ihmisten määrä tulee kasvamaan - kotitalouksilla tulee olemaan enemmän rahaa käytössään Todennäköinen vaikutus - asiakasmäärät retkillä ja koulutuksissa voivat pudota, kun yrityksillä ei ole varaa panostaa henkilökunnan virkistysmenoihin - toisaalta moni matkailee ja virkistäytyy kotimaassa kun ulkomaille lähtö kalliimpaa - vaikutuksia vaikea ennakoida etukäteen - palveluidemme kysyntä kasvaa kun uusavuttomuus luonnossa lisääntyy - tarjoamme eri hintaisia palveluita kunkin asiakkaan maksukyvyn mukaan Mitä toimenpiteitä edellyttää - panostamme yksityisiin asiakkaisiin enemmän - tarjoamme myös päiväsaikaan toimintaa (työttömät, lomautetut) - tarjoamme sen kaltaista toimintaa mikä edesauttaa rahansäästöä (luonnontuotteiden hyödyntäminen) - mukautamme omaa toimintaa sopivaksi - emme elä yli varojemme tai ota liikaa lainaa - Jos jotain tapahtuu, niin kevyellä organisaatiolla varustettu yrityksemme mukautuu nopeasti muutoksiin - tarjoamme erilaisia palveluita ja retkiä sekä koulutuksia muuttuvien tarpeiden mukaan - vaihtelevaa hinnoittelua erilaisiin asiakastarpeisiin 14

15 Toimialan kehitys Markkinat ovat pienet, eivätkä koskaan kovin suuriksi kasvakaan. Toiminta on aika marginaalista, eikä yritykselläkään ole suuria haluja kehittyä kovin isoksi toimijaksi. Viennin osuutta pyritään kasvattamaan, kunhan oikeat myyntikanavat saadaan auki ja kontaktit luotua. Uskomme että viennissä piilee paljon potentiaalia. Keski-Euroopan markkinat ja sienten osalla erityisesti matsutaken Japanin markkinat ovat valtavat. Sinne saa toimitettua niin paljon tuotteita kun pystymme. Sieni- ja marjaretkiä markkinoimme erityisesti turisteille, joiden omassa maassa ei vastaavia herkkuja ole. Samalla tulee tutustuttua Suomen luontoon ja kulttuuriin monipuolisesti Markkinat ja kehityssuunnat Segmentit Jäkälä ja sammal keskieurooppalaiset kukkakaupat ja tukkurit kotimaiset kukkakauppiaat ja hautaustoimistot askarteluliikkeet käsityöläiset luontaistuotevalmistajat Sienet Yrtit Kurssit Retket Kirjat kotimaiset ravintolat japanilaiset ja keskieurooppalaiset tukkurit kotimaiset käsityöläiset pienet lääkevalmistajat luontaistuotevalmistajat erilaiset työyhteisöt ryhmät erilaiset työyhteisöt ryhmät turistit (erityisesti japanilaiset) kurssien ja retkien osallistujat 15

16 Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Yritys tarjoaa luonto- ja metsäalan luentoja, kursseja ja retkiä sekä välittää metsän keruutuotteita. Samalla työllistämme itsemme sekä välillisesti muitakin toimijoita. Kohderyhmänä ovat niin kaupunkilaiset kuin turistitkin. Markkinoimme itseämme myös yritysten henkilöstölle Liikeidea Toimintamme lähtee asiakkaiden tarpeista, mutta me myös luomme tarpeita markkinoinnilla ja mainonnalla. Kuuntelemme asiakkaiden toiveita eli palveluita räätälöidään sen mukaan. Panostamme paljon kotisivuihin ja yleiseen visuaaliseen ilmeeseen, käyttämällä asiantuntevia tekijöitä. Asiakaspalvelu kaikissa muodoissaan on meille tärkeää ja sillä haluamme erottua kilpailijoista. Olemme nuorekas, asiantunteva yritys joka tuo ehkä tuulahduksen naisenergiaa miehiselle metsäalalle Tuotteet Jäkälä ja sammal Sienet Yrtit Kurssit Retket Kirjat Yrtit ja kirjat ovat ehkä hieman pienemmät ja vähemmän tuottavat toiminnan osat, mutta haluamme kuitenkin pitää ne valikoimassamme. Niille on kysyntää ja ne tukevat muita toimintojamme. Kirjoja myymme kurssien yhteydessä ja niistä saa lisätietoa käsiteltävästä aiheesta Markkinat Markkinat ovat sekä kotimaassa että ulkomailla. Osa keruutuotteistamme menee vientiin ja osa myydään kotimaisille toimijoille. Retkeilyt on suunnattu pääasiassa kotimaisille ryhmille, mutta odotamme vaikkapa japanilaisten ja keskieurooppalaisten innostusta sieniretkeilyä kohtaan Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Palveluitamme ja tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Asiakaspalaute on tärkeänä lähteenä, vaikkapa kurssipalautteiden muodossa. Tuotteet ovat kahdenlaisia: kulutustuotteita (sienet, jäkälät, yrtit) ja palveluita (kurssit, retket, koulutukset). Toisaalta myös osa keruutuotteista ovat raaka-aineina ja niistä jalostetaan jotain muuta 16

17 (hautaseppeleet, arkkitehtien pienoismallit jne). Tuotteiden elinkaaret siis vaihtelee paljon. Ympäristöasiat ovat yritykselle tärkeitä ja niihin kiinnitetään paljon huomiota Omistus, organisaatio ja henkilöstö Omistuspohja on 2 hengen osakeyhtiö, jossa henkilöstöön kuuluvat molemmat omistajat. Lisäksi palkkaamme osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan, esim. oppaita tai kurssinvetäjiä. Toiminnan laajentaminen ei ole suunnitelmissa. Toinen omistajista keskittyy talousasioihin (Laatija 2) ja toinen markkinointiin ja asiakaspalveluun (Laatija 1). Meillä on vankka alan tuntemus eli kokemusta alalta, tietoa oman alamme tämän päivän olosuhteista sekä kehitysnäkymistä. Tunnemme myös määräyksiä, suosituksia ja lainsäädäntöä. Suhteita tärkeisiin sidosryhmiin olemme keränneet vuosien varrelta. Suhteet rahoittajiin, tavarantoimittajiin ja päättäjiin ovat kunnossa. Luomme jatkuvasti uutta verkostoa alihankkijoihin esim. oppaisiin ja poimijoihin sekä pidämme suhteita vanhoihin yhteistyökumppaneihin yllä. Kummallakin yrittäjällä on liikkeenjohdollista osaamista. Olemme käyneet yrittäjäkurssin ja esimiestaitoja on kertynyt aiemmista työtehtävistä. Paljon yrityksen työstä on uuden keksimistä, mutta taitoja voi soveltaa jo olemassa olevista menetelmistä (esim. keruu, kuivatus, varastointi, pakkaus, logistiikka). Työssämme on paljon asiakaspalvelua ja siitä kummallakin yrittäjällä on pitkät kokemukset. Markkinoinnin ja myynnin hoidamme itse ja niiden osaaminen on olemassa. Talousasiat (kirjapito) on ulkoistettu, mutta itse hoidamme kustannuslaskentaa, tarjousten tekemisen, ja jokapäiväiset asiat Seurantajärjestelmät ja taloudellinen tilanne Vaikka kirjanpito on ulkoistettu, seuraamme talousasioita kuukausitasolla saatujen raporttien mukaan. Kirjanpitäjältä saamme kuukausiraportit ja analysointiapua tunnuslukuihin. Seuraamme toimintaamme myös toiminnanohjausjärjestelmän avulla Tavoitteet ja strategiat Tavoitteenamme on saada työllistettyä kokopäiväisesti itsemme ja mahdollisesti jatkossa alihankkijoita, oppaita ja muita osa-aikaisia tekijöitä. Monelle ihmiselle pienet lisätulot ovat mukava verovapaa lisä (marjankeruu jne.) ja haluamme tukea tätä mahdollisuutta. 17

18 Liikevaihto ja tulos Vuosi Liikevaihto Tulos Yrityksen markkina-asema Uusia asiakkaita pyrimme saamaa jatkuvasti, mutta samalla tietysti haluamme säilyttää vanhat asiakassuhteemme. Tarkoituksenamme ei ole vallata markkinoita, eikä se olisi mahdollistakaan. Haluamme toimia omalla tontillamme ja tehdä se hyvin mitä osaamme. Olemme yksi vaihtoehto muiden joukossa Markkinointi Uusia asiakkaita hankitaan aktiivisella mainostamisella ja kotisivujen päivittämisellä. Luotamme paljon myös puskaradioon ja tyytyväisten asiakkaiden antamaan palautteeseen. Sosiaaliset mediat ovat yksi keino tavoittaa uusia asiakasryhmiä Tuotekehitys Seuraamme aktiivisesti alaa ja näkymiä ja kehitämme uusia kursseja ja retkiä myös yleisten kehitysnäkymien mukaan. Tärkeimpänä palautekanavana kuitenkin ovat asiakkaat. Kuuntelemme myös sidosryhmien kommentteja, esim. kerääjien mielipiteitä maksetuista hinnoista. Seuraamme myös kilpailijoiden toimenpiteitä ja tuotteita Tuotanto Tuotannon tavoitteena on tyydyttää markkinoiden kysyntä. Haluamme pitää mahdollisimman korkeaa laatua yllä, niin konkreettisissa tuotteissa (keruutuotteet) kuin palveluissammekin. Tämä mahdollistuu jatkuvalla kouluttautumisella ja itsensä kehittämisellä. Keruutuotteiden toimittajat pidetään ohjeistettuna. Valvomme itse laatua asiakaskyselyillä sekä testaamisella (yhteistyö mm. Eviran kanssa keruutuotteiden testauksilla). Tuotehygienia on myös tärkeä elintarvikkeiksi, luontaistuotteeksi tai lääkkeiksi päätyvillä tuotteilla. Keruutuotteiden keruu luokitellaan elintarvikkeiden alkutuotannoksi (sienet ja marjat) ja niihin sovelletaan elintarvikehygienia-asetusta sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksia. Näiden lisäksi alkutuotantoa koskee myös muu elintarvikealan yhteinen EY- ja kansallinen lainsäädäntö (mm. yleinen elintarvikeasetus ja elintarvikelaki). Noudatamme keruutuotteiden osalta omavalvontajärjestelmää Taloudellinen asema Taloudellinen tavoite on saada elanto niin kahdelle yrittäjälle kuin työllistää alihankkijoitakin. Aluksi otamme lainaa toiminnan käynnistämiseen sekä anomme 18

19 starttirahaa. Yrityksen tulisi elättää meidät kohtuullisesti 1-2 vuoden kuluttua toiminnan käynnistämisestä. 19

20 2.4.5 Markkinointisuunnitelma Tuote/palvelustrategia Kehitämme toimintaa asiakkaiden palautteiden ja toiveiden mukaan, eli jos tietylle kurssille on kysyntää niin se voidaan järjestää. Räätälöimme tapahtumia myös asiakkaiden toiveiden mukaan. Jos asiakas haluaa tilata uutta keräilytuotetta, kartoitamme mahdollisuuksia sen toimittamiseen Hintastrategia Hinta ei ole tuotteidemme kohdalla merkittävä kilpailukeino. Retkien hinta muodostuu pohjahinnasta ja osallistujaperustaisesta lisästä. Pohjahintaan lisätään tietty vakiohinta osallistujaa kohden. Kursseja tarjoamme pääasiassa ryhmille ja niiden hinta käsittää koko kurssin. Jäkälien ja sammalien hinnoittelu perustuu tilattuun määrään ja voi vaihdella ostajien kesken. Sienien ja yrttien hinnoittelu on niin ikään asiakaskohtaista ja vaihtelee sienilajien mukaan. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille korkealaatuisia tuotteita kohtuulliseen hintaan. Mainoskampanjoissa emme keskity hinnan esille tuomiseen vaan palvelujen ja tuotteiden korkeaan laatuun. Vakioasiakkaille tarjoamme myös kanta-asiakasetuja, kuten alennuksia palveluista ja tuotteista sekä oheistuotteita Viestintästrategia Viestinnällä pyritään luomaan ammattitaitoinen ja kehityskykyinen yrityskuva. Mainosvälineinä käytämme omia internet-sivuja, lehti-ilmoittelua ja sosiaalisia medioita, kuten Facebookia. Käymme alan messuilla säännöllisesti, sekä hyödynnämme omia esitteitämme mainonnassa. Lehti-ilmoittelu painottuu henkilöstölehtiin ja erikoisaikakauslehtiin, kuten sieni-, käsityö- ja elämäntapalehtiin. Henkilökohtaista myyntityötä tehdään messujen ja elämyspalvelujen yhteydessä. Yrityksen aloittaessa järjestämme mainoskampanjan kohdeyrityksille. Kampanjan aikana lähetämme yrityksille tarjouskirjeitä ja toimitamme esitteitämme Muut suunnitelmat Tuotekehityssuunnitelma Yrityksessä ei ole erillistä tuotekehitysorganisaatiota, vaan uudet tuoteideat syntyvät asiakaspalautteista ja itse huomaamistamme tarpeista. Varsinaista rahoitusta emme tuotekehitykselle tarvitse. 20

21 Yrityksellämme on ajatuksia laajentaa toimintaa esim. metsäsienten kasvatukseen. Ajatuksena jollain tavalla parantaa kasvuoloja vaikkapa korvasienille. Tästä on olemassa alustavia kokeiluja Metsäntutkimuslaitoksessa. Suomesta on viime vuosina löydetty koirien avulla myös syötäviä tryffeleitä, ja tätä puolta voisimme myös tutkia. Sienestyskurssit koirien kanssa olisi yksi uusi kurssimahdollisuus. Enemmän voisimme panostaa eri puulajien ja eri sienilajien yhdessä viihtymiseen, esimerkiksi tammi ja tryffelit. Haluamme myös tutkia kasvavatko tryffelit muiden puulajien kanssa Tuotanto- ja logistiikkasuunnitelma Tuotanto alkaa hieman pienimuotoisemmin, eikä tarkoitus olekaan kasvattaa sitä mainittavammin. Yrityksellä ei ole varsinaista omaa tuotantoa, vaan ostamme tuotteita kerääjiltä, viimeistelemme ne ja välitämme eteenpäin. Omat kurssit ja retket sekä koulutukset toteutamme itse Talous- ja rahoitussuunnitelma Maksuvalmius turvataan pitämällä kulut maltillisina ja hinnoittelemalla palvelut ja tuotteet kohtuudella. Uskomme että toiminnan käynnistyessä emme tarvitse lisälainoja, vaan pystymme maksamaan aloitusta varten otetut lainat pois ja maksamaan itsellemme palkkaakin. 21

22 2.5 Laskelmat Tuotekohtaiset valmistus/hankintakulut Jäkälä /kg /yht. Ostohinta 1, ,00 Ostorahti 1, ,00 Viimeistely 1, ,00 Yht. 3, ,00 Sammal /kg /yht. Ostohinta 1, ,00 Ostorahti 1, ,00 Viimeistely 1, ,00 Yht. 3, ,00 Sienet /kg /yht. Ostohinta 4, ,00 Ostorahti 1, ,00 Viimeistely 1, ,00 Yht. 6, ,00 Yrtit /kg /yht. Ostohinta 1,00 100,00 Ostorahti 1,00 100,00 Viimeistely 1,00 100,00 Yht. 3,00 300,00 Kurssit /kpl /yht. Tilavuokra 70, ,00 Muut kulut 20, ,00 Yht. 90, ,00 Retket /kpl /yht. Oppaan 100, ,00 palkka Rekvisiitta 70, ,00 Muut kulut 30, ,00 Yht. 200, ,00 Kirjat /kpl /yht. Ostohinta 19, ,00 Ostorahti 1,00 150,00 Yht. 20, ,00 Laskimme tuotekohtaisesti valmistuksen ja hankinnan kulut. Välitystoiminnan tuotteiden kulut muodostuvat tuotteiden osto- ja pakkauskuluista. Vertailun helpottamiseksi käytimme kaikissa välitystuotteissa yksikköä /kilo. Kurssien kuluihin laskimme kurssitilan vuokran ja lisäksi järjestelyyn liittyviä muita kuluja. Kurssit pidämme itse, joten emme lisänneet palkkakuluja. 22

23 Retkien kuluja ovat retkioppaan palkkakulut, johon kuuluu palkan sivukuluja 23,25 sekä retkiä varten hankittavan rekvisiitan kulut. Rekvisiittaa ovat esimerkiksi retkillä mahdollisesti tarjoiltavat eväät, pienet lahjat sekä viihtyvyyteen liittyvät kulut. Lisäsimme retkien kuluihin vielä järjestelyyn liittyviä kuluja. Kurssien ja retkien yhteydessä myytävien kirjojen kuluiksi laskimme niiden hankintakulut Tuotekohtaiset kalkyylit Tuote Minimikalkyyli Keskimääräiskalkyyli Normaalikalkyyli Jäkälä 3,00 6,00 6,00 /kg Sammal 3,00 6,00 6,00 /kg Sienet 6,00 9,50 9,50 /kg Yrtit 3,00 4,00 4,00 /kg Kurssit 90,00 150,00 150,00 /kpl Retket 200,00 280,00 280,00 /kpl Kirjat 20,00 30,00 30,00 /kpl Tuotekohtaiset kalkyylit on laskettu tuotekohtaisten kulujen perusteella. Minimikalkyyli kertoo tuotekohtaiset valmistuskustannukset kun mukana ei ole kiinteitä kuluja. Keskimääräis- ja normaalikalkyyleissä on otettu myös huomioon kiinteät kulut. 23

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot