RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Päivitys KuntaNet kuntarekisteriin Vapaa-ajan asukastoimikunnan esitys kaavoituksesta Vapaa-ajan asukkaiden virkistyskalastusmahdollisuuksien parantaminen Rautalammilla Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokousten aikataulu 2009 Vuoden 2009 yleisavustusten jako Lastentarhanopettajan viran täyttäminen vakinaisesti Määräaikaisen lastenhoitajan palkkaaminen päiväkodille Eron myöntäminen valtuuston varajäsenyydestä Selvitys kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2008 Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Terveyskeskuksen, Pauliinan ja vanhan hammaslääkärintalon kaukolämpöön liittäminen Takauksen myöntäminen Lamminpään tiekunnalle Takauksen myöntäminen Nipuri-Kaipioniemen tiekunnalle TA-vertailu Palveluohjaushanke ikäihmisille Jarmo Karjalainen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 12/2009 Kunnanhallitus Sivu 261 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jarmo Karjalainen Raija Haukka Anu Hotti Jarmo Hänninen Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen Jouko Pispala puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Marja-Liisa Kaikkonen Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen Tuure Savolainen valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri tekninen johtaja, klo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jarmo Karjalainen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Anu Hotti Raija Haukka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen alussa tekninen johtaja Tuure Savolainen selvitti terveyskeskuksen, Pauliinan ja vanhan hammaslääkäritalon kaukolämpöön liittämistä klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 221 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kh 222 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Hotin ja Raija Haukan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 223 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi lisälistalta päätettiin ottaa neljä asiaa käsiteltäväksi ja yksi asia puheenjohtajalta.

4 Kunnanhallitus SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kh 224 Liite 1 Karttulan kunta hakee eroa kuntayhtymästä lukien, koska kunta liittyy ko. päivänä Kuopion kaupunkiin. Tämän vuoksi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille perussopimuksen 27 :n muuttamista. Kuntayhtymän kirje sekä siihen liittyvä uusittu 27 on liitteenä 1. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 27 muutetaan liitteessä esitetyllä tavalla. Raija Haukka ehdotti, että asia jätetään tässä vaiheessa pöydälle. Jarmo Hänninen ja Jaakko Vesterinen kannattivat Haukan tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voiko kunnanhallitus jättää asian tässä vaiheessa pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

5 Kunnanhallitus POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAKOKOUS Kh 225 Liite 2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perinteinen kuntakokous pidetään perjantaina klo KYS:n auditoriossa. Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi kuntien ylin virkamies- ja luottamushenkilöstöjohto sekä terveydenhuollosta vastaava virkamiesjohto. Kutsu koko ukseen on liitteenä 2. Kunnanhallitus päättää valita kuntakokousedustajansa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kokousedustajikseen Anneli Jalkasen, Pekka Hintikan, Kaija Satulin, Jaakko Vesterisen, Timo Satulin ja Risto Niemelän.

6 Kunnanhallitus PÄIVITYS KUNTANET KUNTAREKISTERIIN Kh 226 Liite 3 Kunnalla on tällä hetkellä käytössä Kuntiainen rekisteri ja ZetView karttakäyttöliittymä ja siihen kuuluu 6 lisenssiä. Tekninen osasto on pyytänyt Logica Oy:ltä tarjousta ko. ohjelman päivittämisestä sekä käytön laajentamista KuntaNet kuntarekisteriin sekä sen käyttöön liittyvien paikkatietoohjelmien käyttöönottoa. Hankintaa ei ole kilpailutettu, koska markkinoilta ei löydy vastaavaa tuotetta. Teknisen johtajan laatima kustannusyhdistelmä ja Logica Oy:n tarjous on liitteenä 3. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Logica Oy:n tarjouksen.

7 Kunnanhallitus VAPAA-AJAN ASUKASTOIMIKUNNAN ESITYS KAAVOITUKSESTA Kh 227 Vapaa-ajan asukastoimikunta (VASTA) on kokouksessaan keskustellut VASTA:n mahdollisuuksista osallistua kunnan kaavoitukseen ja päättänyt yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle seuraavanlaisen aloitteen: VASTA esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistäisi rantayleiskaavoituksen osalta kaavaprosessin, jossa vahvistettujen rantayleiskaavojen rakennusoikeuksien määrää tarkistettaisiin vastaamaan nykyisin uusissa rantayleiskaavoissa käytössä olevaa tasoa. Vapaa-ajan asukastoimikunnan esitys on varsin perusteltu. Rautalammilla on vuosikymmenten aikana suunniteltu ja vahvistettu erilaisia kaavoja (esim. rakennus-, yleis-, osayleis-, rantarakentamis-, seutu- ja maakuntakaavoja). Esim. rantayleiskaavoissa rakentamisoikeudet on suunniteltu sen hetkisen yhteiskunnallisen ja kaavoitustilanteen sekä käytännön mukaisella tavalla. Toimintaympäristö ja ihmisten ja yritysten tarpeet sekä ympäristön, luonnon ja ilmaston huomion ottaminen kaavoituksessa perustuvat eri lähtökohdille kuin aikaisemmin. Rakentamisoikeudet eri aikana vahvistetuissa kaavoissa vaihtelevat tällä hetkellä noin 80 m²-250 m². Tämän vuoksi olisi perusteltua, että rakentamisoikeudet tarkistettaisiin esityksen mukaisella tavalla vastaamaan nykyisiä tarpeita ja käytäntöjä rantojen kaavoituksessa maakunnassa yleensä. Kaavoitusjaostolle annetaan tehtäväksi tehdä suunnitelma siitä, miten hanke toteutetaan. Suunnitelma tulee olla valmiina mennessä, minkä jälkeen kunnanhallitus käsittelee ja ratkaisee asian, miten edetään.

8 Kunnanhallitus VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN VIRKISTYSKALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN RAUTALAMMILLA Kh 228 Vapaa-ajan asukastoimikunta (VASTA) on kokouksessaan käynyt läpi vapaa-ajan asukkaiden virkistyskalastusmahdollisuuksia ja lupakäytäntöjä. Toimikunta on todennut, että kunta voisi parantaa ja helpottaa vapaaajan asukkaiden virkistyskalastusmahdollisuuksia siten, että samalla otettaisiin huomioon siitä aiheutuvat kustannukset vesialueiden omistajille. Toimikunta päätti tehdä aloitteen kunnanhallitukselle, jossa vapaa-ajan asukkaiden ja samalla kuntalaisten virkistyskalastusmahdollisuuksien parantaminen toteutettaisiin esimerkiksi yhteisellä Rautalampi-kalastusluvalla. Rautalampi-kalastuslupa antaisi kunnassa vakituisesti asuvalle sekä Rautalammilla kesäasunnon omistavalle kiinteistönomistajalle oikeuden kalastaa yhdellä kelallisella vavalla ja vieheellä Rautalammin kunnan alueella poislukien erityiskalastuspaikat sekä kosket. VASTA esittää, että kunnanhallitus käynnistäisi neuvottelut Koskelo-Konneveden kalastusalueen sekä Niiniveden kalastusalueen kanssa em. luvan perustamisesta sekä siitä, miten luvasta maksettaisiin korvausta vesialueiden omistajille. Luvan tarkoituksena on yksinkertaistaa yhdellä vavalla ja vieheellä kalastamista niin, että Rautalampi-lupa korvaisi läänikohtaisen viehekortin sekä kalastusalueen yhtenäisluvan Rautalammin kunnan alueella kalastavan kuntalaisen ja kesäasunnon omistavan luvan kesäasukkaan osalta. Mikäli kalastaminen tapahtuu useampaa kuin yhtä vapaa/kalastaja käyttäen, on silloin lupana oltava joko läänikohtainen viehelupa tai kalastusalueen myymä yhtenäislupa. Kunta selvittää asian kalastusalueiden kanssa ja suunnitellusta luvasta kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.

9 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AIKATAULU 2009 Kh 229 Liitteet 4-5 Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2009 osalta kokousajat. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on määrännyt puolestaan kunnanvaltuuston kokousajat. Kunnanhallituksen tietoon saatetaan kunnanvaltuuston kokousten (liite 4) ja kunnanhallituksen kokousten (liite 5) kokousaikataulut vuonna 2009.

10 Kunnanhallitus VUODEN 2009 YLEISAVUSTUSTEN JAKO Kh 230 Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2009 talousarvioon on kunnanhallituksen kohdalle Toiminta-avustukset yhdistyksille määrärahaa euroa. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt euron vuosittaisen tuen Peuran museosäätiölle tuki maksetaan yllämainitusta rahasta. Kunnanhallitus päättää myöntää seuraavat avustukset: - Sotainvalidien Veljesliiton Rautalammin osastolle toiminta-avustusta Sotaveteraanien neuvottelukunnalle Summasta erotetaan 350 käytettäväksi keskuudestamme poistuneiden veteraanien hautaseppeleisiin. - Rautalammin Sotainvalidien, Rautalammin Sotaveteraanien ja Rautalammin Rintamaveteraanien ylläpitämän kotiaputoiminnan tukemiseen, kh ) Rautalammin Hevosystäväin seura ry täyttää 100 vuotta ja järjestää tapahtumia ja mm. ravit juhlavuoden kunniaksi. Myönnetään juhlavuoden tapahtumien tukemiseen Sisä-Savon Järvipelastajat ry, joka on Suomen Meripelastusseura ry:n paikallisyhdistys ja kotipaikka on Rautalampi. Avustusta pelastusvalmiuden ylläpitoon

11 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN VAKINAISESTI Sivltk 32 Päiväkodin lastentarhanopettajan virka on ollut määräaikaisesti täytettynä. Virkaa on hoitanut määräaikaisesti kaksi vuotta Suvi Hytönen, joka on kelpoinen tehtävään. Kesäajan 2008 virkasuhde oli keskeytettynä, koska päivähoidon tarve oli kesäaikaan pienempi. Rautalammin kunnan hallintosäännön 20 :n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut virkasuhteessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Koulutusjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupa täyttää vakinaisesti päiväkodin lastentarhanopettajan virka alkaen ja siirtää siihen ilman hakumenettelyä Suvi Hytönen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Kh 231 Taloudellisen tilanteen epävarmuudesta johtuen työsuhteiden ja virkasuhteiden vakinaistamista on tällä hetkellä vaikea toteuttaa. Kunnanhallitus päättää, että esitetty lastentarhanopettajan virka hoidetaan määräaikaisena vielä välisen ajan. Raija Haukka ehdotti, että sivistyslautakunnan esitys hyväksytään. Jarmo Hänninen ja Jaakko Vesterinen kannattivat Haukan tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, että voiko kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyä Raija Haukan tekemän ehdotuksen. Tämän jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Raija Haukan tekemän ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus MÄÄRÄAIKAISEN LASTENHOITAJAN PALKKAAMINEN PÄIVÄKODILLE Kh 232 Liite 6 Päiväkodin lastenhoitaja lähtee opiskelemaan ja anoo opintovapaata ajalle väliseksi ajaksi. Päivähoidon ohjaaja pyytää lupaa saada palkata sijainen päiväkodille opintovapaan ajaksi. Liitteenä 6 päivähoidon ohjaajan kirje. Kunnanhallitus päättää antaa päivähoidon ohjaajalle luvan palkata päiväkodille sijainen lastenhoitajan opintovapaan ajaksi

13 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN VALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ Kh 233 Antti-Pekka Vepsäläinen on jättänyt kuntaan eroanomuksen, jolla hän pyytää eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuttamisen vuoksi. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Antti-Pekka Vepsäläiselle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuttamisen vuoksi. Kansallisen Kokoomuksen 4. varavaltuutetuksi nousee Martti Törrönen.

14 Kunnanhallitus SELVITYS KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2008 Kh 234 Liite 7 Kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessaan antaa selvitystä siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty ja onko valvonnassa havaittu puutteita kertomusvuonna. Myös sisäisen valvonnan kehittämistä tulisi käsitellä. Liitteenä 7 esitys selonteosta sisäisestä valvonnasta liitettäväksi vuoden 2008 toimintakertomukseen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 7 olevan selvityksen kunnan sisäisestä valvonnasta liitettäväksi vuoden 2008 toimintakertomukseen.

15 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Kh 235 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Osastosihteerin päätös , ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan määräalakaupassa Mäkelän tilasta RN:o 21:183 Rautalammin kylässä. 2. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituk sen käsiteltäväksi.

16 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 236 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Opetushallituksen päätös valtionavustuksen ( ) myöntämisestä kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouskutsu Itä-Suomen ympäristölupaviraston tarkastuskertomus pidetystä tarkastuksesta koskien Vinkkelin tilan venerannan ruoppausta sekä venelaiturin ja veneluiskan rakentamista. 4. Itä-Suomen lääninhallituksen päätös valtionavustuksen ( ) myöntämisestä tenniskenttäalueen peruskorjauksiin Tervon kunnanvaltuuston otteet : - Rautalammin kunnan esitys kuntaliitosselvityksen tekemiseksi - Rautalammin kunnan esitys Paras-hankkeeseen liittyvän perusterveydenhuollon järjestämisestä - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Juankosken, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kunta, aiesopimuksen hyväksyminen perustettavasta kunnallisesta liikelaitoksesta sekä siihen liittyvä selvitys 8. Juankosken kaupunginvaltuuston ote : Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen perustaminen (Kysteri-hanke). 9. Rautavaaran kunnanvaltuuston ote : Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtäminen sekä perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon kunnallisen liikelaitoksen muodostaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. 10. Kaavin kunnanvaltuuston ote : Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tehtävien järjestämisen ja tuottamisen siirtäminen KYS:iin perustettavalle kunnalliselle liikelaitokselle. 11. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen kokouskutsu Kuntaliiton Jyväskylässä pidettävien kuntapäivien kokousasiakirja Yhteinen vastuu yhteinen kunta. 13. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 2009:15: Ehdotukset tupakkalain ja tupakkaverolain muutoksiksi.

17 Kunnanhallitus Kuntien eläkevakuutuksen vuosikertomus Jätekukko Oy:n vuosikertomus MTK-Pohjois-Savon ry:n vuosikertomus Kuntaliiton ja Suomen ev.lut. kirkon kirje : Kuntien ja seurakuntien yhteistyö rakennemuutoksessa. 18. Kuopion hallinto-oikeuden vuosikertomus Kuntaliiton lausunto : Kululaskujen oikeudellinen pätevyys ja perusteet poikkeamislupa-asiassa. (Vastaus kunnan lausuntopyyntöön). 20. Kuntaliiton yleiskirje : Rahalaitosluoton koron ja korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen. 21. Savon säätiön tasekirje Sisä-Savon seutuyhtymän hallituksen pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja Kuntaliiton yleiskirje : Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä. 27. Vesannon kunnanvaltuuston ote : Perusterveydenhuollon liikelaitoksen (Kysteri) perustamishanke. 28. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Alueellisen pandemiavarautumisen toimivuuden varmistaminen. 29. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje : Työelämää koskevien asiakirjojen uudistaminen. 30. Savo-Karjalan tiepiirin päätös : Lamminpään yksityistien parantamisen valtionavustus. 31. Savon ammatti- ja aikuisopiston toimintakertomus ja tilinpäätös 2008.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

19 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TERVEYSKESKUKSEN, PAULIINAN JA VANHAN HAMMASLÄÄKÄRINTALON KAUKOLÄMPÖÖN LIITTÄMINEN Tltk 26 Liitteet 2-5 Savon Voiman Lämpö Oy on antanut tarjouksen terveyskeskuksen ja Pauliinan liittämiseksi kaukolämpöön. Liittymismaksu on euroa. Tämän lisäksi tulee maksettavaksi siirtolinjan pituudesta johtuva rakentamismaksu joka on Savon Voiman Lämpö Oy:n tarjouksessa (alv. 0%). Kaukolämpöliittymän lisäksi tarvitsee hankkia omat lämmönjakolaitteet joiden kustannusarvio on Kokonaiskustannusarvio on siis euroa. Savon Voiman Lämpö Oy ostaisi lämmönjakohuoneen laitteet ja varusteet 3 800:lla eurolla sekä vuokraisi lämmönjakohuoneen 600 eurolla/v. Rahoitustarve hankkeeseen on siis euroa. Kunta on varautunut terveyskeskuksella tehtäviin korjaustöihin vuoden 2009 talousarviossa :n määrärahalla. Määrärahalla oli tarkoitus tehdä kaukolämpöliittymien lisäksi fysioterapian pään korjaustöitä (kust. arvio n euroa). Lisäksi Savon Voiman Lämpö Oy on antanut vanhan hammaslääkärintalon kaukolämpöliittymätarjouksen. Liittymismaksu on euroa. Kiinteistön omat kaukolämpölaitteet maksavat n euroa. Savon Voima Lämpö Oy:n kanssa on sovittu että liittymismaksu voidaan maksaa kahdessa erässä siten että puolet liittymän valmistuttua (n ) ja toinen erä vuoden 2010 alussa (n, ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että terveyskeskuksen ja Pauliinan sekä vanhan hammaslääkäritalon kaukolämpöliittymäsopimukset hyväksytään ja rahoitetaan terveyskeskuksen saneeraukseen tarkoitetulla määrärahalla. Mahdollinen lisämäärärahatarve käsitellään kun saadaan tarjoukset omien kaukolämpölaitteiden rakentamisesta sekä fysioterapiaosaston saneerauksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti Kh 237 Liitteet 8-11 Kunnanhallitus päättää, että terveyskeskuksen ja Pauliinan sekä vanhan hammaslääkärintalon kaukolämpöliittymäsopimukset hyväksytään teknisen

20 Kunnanhallitus lautakunnan esittämällä tavalla ja rahoitetaan terveyskeskuksen saneeraukseen tarkoitetulla määrärahalla siten tarkennettuna, että terveyskeskuksen ja Pauliinan lämpöliittymätoteutuksessa tulee varautua siihen, että putkikoko riittää lähialueiden omakoti- ja rivitalojen liittymiseen.

21 Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LAMMINPÄÄN TIEKUNNALLE Kh 238 Liitteet Lamminpään yksityistien tiekunta hakee kunnalta takausta Rautalammin Osuuspankista otettavalle :n lainalle, minkä laina-aika on 10 vuotta. Laina käytetään yksityistien peruskorjaamiseen. Tie on 6,5 km pitkä, josta pysyvän asutuksen käytössä on 6,2 km:n osa. Tien vaikutuspiirissä on 11 vakinaisesti asuttua taloutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tiehallinto on hyväksynyt , josta valtion avustus (60 %) on enintään Tiekunnan hakemus on liitteenä 12. Maaseutusihteeri on antanut asiasta lausuntonsa ja puoltaa hakemusta, liite 13. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Lamminpään yksityistien tiekunnalle :n takauksen Rautalammin Osuuspankista otettavalle lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta. Muut ehdot ovat lainatarjouksen mukaiset. Laina käytetään Lamminpään tiekunnan tien peruskorjaukseen.

22 Kunnanhallitus _ TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN NIPURI-KAIPIONIEMEN TIEKUNNALLE Kh 239 Liitteet Nipuri-Kaipioniemen tiekunta hakee kunnalta takausta Rautalammin Osuuspankista otettavalle :n lainalle, minkä laina-aika on 10 vuotta. Laina käytetään yksityistien peruskorjaukseen. Tie on 3,58 km pitkä ja sen vaikutuspiirissä on 5 vakituisesti asuttua taloutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tiehallinto on hyväksynyt , josta valtion avustus (60 %) on enintään Tiekunnan hakemus on liitteenä 14. Maaseutusihteeri on antanut asiasta lausuntonsa ja puoltaa hakemusta, liite 15. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Nipuri-Kaipioniemen tiekunnalle :n takauksen Rautalammin Osuuspankista otettavalle lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta ja muut ehdot lainatarjouksen mukaiset. Laina käytetään Nipuri-Kaipioniemen tiekunnan tien peruskorjaukseen. :

23 Kunnanhallitus TA-VERTAILU Kh 240 Liite 16 Rautalammin kunnan talousarvio sisältää v myös Vesannon perusturvan ja terveydenhuollon. Tämä aiheuttaa sen, että vertailu edelliseen vuoteen näiden toimintojen ja kokonaislukujen osalta on hieman vaikeaa. Liitteenä 16 on kaksi yhteenvetoa toinen ilman Vesantoa ja toinen koko talousarvion kattavana. Tarkasteltaessa hallintokunnittain ilman Vesantoa kuluvan vuoden käyttö on hallinnossa selvästi yli talousarviossa arvioidun. Tämä johtuu pitkälti alkuvuodesta olleesta tuplamiehityksestä. Koko käyttötalouden menokertymä on arvioidun mukainen. Menolajeittain palvelujen osto on hieman yli, myös aineet ja tarvikkeet on yli arvioidun samoin kuin muut menot. Koko talousarviossa perusturvan suhteellinen käyttö hieman pienenee, mutta terveydenhuollon hieman kasvaa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet ennakoidusti. Liitteenä 16 yhteenveto ja talousarviovertailu Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarviovertailun tietoonsa saatetuksi ja saattaa asian valtuuston tietoon.

24 Kunnanhallitus _ PALVELUOHJAUSHANKE IKÄIHMISILLE Kh 241 Puheenjohtaja Jarmo Karjalainen esitti, että Vesannon kanssa aloitettaisiin uusi palveluohjaushanke ikäihmisille. Hän esitti, että asia laitettaisiin valmisteltavaksi. Kunnanhallitus päätti saattaa asian perusturvaosaston ja hallinto-osaston valmisteltavaksi.

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot