Protonipumpun estäjien pitkäaikaisen käytön haitat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protonipumpun estäjien pitkäaikaisen käytön haitat"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Perttu Arkkila dosentti, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, gastroenterologian klinikka Protonipumpun estäjien pitkäaikaisen käytön haitat Protonipumpun estäjien käyttöön liittyy riskejä, joten lääkityksen hyödyt ja haitat kullekin potilaalle tulee punnita tarkkaan. Protonipumpun estäjälääkitykseen liittyy vitamiinien ja hivenaineiden imeytymishäiriöitä, jotka on otettava huomioon pitkäaikaisessa käytössä. Etenkin hauraita vanhuksia hoidettaessa tulee huomioida, että lääkitykseen liittyy suurentunut murtumien riski. Protonipumpun estäjiä käyttäviä tulisi informoida suurentuneesta bakteeriripulin riskistä. Yli kahden kuukauden mittaisen lääkityksen lopettaminen johtaa usein haponerityksen lisääntymiseen kliinisesti merkittävästi. Pitkäaikainen lääkitys tulee sen takia lopettaa hitaasti. Vertaisarvioitu Protonipumpun estäjät eli protonipumpun inhibiittorit (PPI) vaikuttavat mahalaukun limakalvolla olevan parietaalisolun protonipumppuun ja vähentävät tehokkaasti suolahapon eritystä. Protonipumpun estäjät imeytyvät ohutsuolesta, kulkeutuvat verenkierron mukana parietaalisoluun ja muuttuvat mahalaukun happamassa ympäristössä prodrug-muodosta aktiiviseksi lääkeaineeksi. Aktiivisen metaboliitin puoliintumisaika on vain kaksi minuuttia, mutta se sitoutuu kovalentisti parietaalisolun H + /K + -ATP-aasi-entsyymiin. Haponeritys palaa normaaliksi vasta, kun tilalle on syntetisoitunut uusi protonipumppu. Tutkimustulokset protonipumpun estäjien vaikutuksesta -vitamiinin imeytymiseen ovat ristiriitaisia. Protonipumpun puoliintumisaika on noin 18 tuntia, ja kestää 4 6 vuorokautta, ennen kuin haponeritys on normalisoitunut PPI-hoidon jälkeen. Haponeritys estyy kerta-annoksen jälkeen noin prosenttisesti. Vaikutus tehostuu kumulatiivisesti annosten mukana, ja viikon hoidon jälkeen haponeritys estyy noin 90-prosenttisesti. Protonipumpun estäjät ovat mullistaneet monien ylävatsavaivojen hoidon. Yli 20 vuoden kokemuksen perusteella ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja hyvin siedetyiksi lääkkeiksi, ja niiden käyttö on tuntuvasti lisääntynyt. Joissakin sairaaloissa ja pitkäaikaishoitopaikoissa protonipumpun estäjiä on alettu käyttää lähes rutiininomaisesti kaikille potilaille, vaikkei heillä olisi niiden dokumentoituja käyttöaiheita eikä merkittäviä ylävatsavaivojen riskitekijöitä. Protonipumpun estäjien pitkäaikaisen käytön aiheuttamat haitat ovat ymmärrettävästi alkaneet huolestuttaa (1,2,3,4). Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esille protonipumpun estäjien pitkäaikaiskäyttöön liittyvät haitat. Imeytymishäiriöt -vitamiini Suurin osa ruoan sisältämästä -vitamiinista on sitoutuneena proteiineihin, joista se vapautuu mahalaukussa mahahapon ja pepsiinin vaikutuksesta ja sitoutuu niin sanottuun sisäiseen tekijään imeytyäkseen ohutsuolen loppuosassa. Protonipumpun estäjien vaikutuksesta mahahapon eritys vähenee, mikä vaikeuttaa -vitamiinin vapautumista proteiineista ja johtaa -vitamiinin puutokseen (5,6). -vitamiinin imeytymistä voi vaikeuttaa myös PPI-lääkityksen mahdollisesti aiheuttama ohutsuolen bakteerien ylikasvu. Tutkimustulokset protonipumpun estäjien vaikutuksesta -vitamiinin imeytymiseen ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia (7,8,9,10,11,12). Näiden tutkimusten perusteella jatkuva, pitkäaikainen mahan happamuutta vähentävä lääkitys, etenkin protonipumpun estäjien käyttö, voi johtaa pieneen -vitamiinipitoisuuteen ja -vitamiinin puutokseen. 1235

2 Kirjallisuutta 1 Nissinen M. Protonipumpun estäjät lääkemarkkinoilla yli kaksi vuosikymmentä. Duodecim 2011;127: Sipponen P. PPI-lääkitys, hapoton maha ja luunmurtumavaara. Duodecim 2011;127: Pitkälä K, Bell JS, Teramura- Grönblad M, Laurila J, Tilvis R, Strandberg T. PPI-lääkitys ikääntyneillä. Duodecim 2011;127: Abraham NS. Proton pump inhibitors: potential adverse effects. Curr Opin Gastroenterol 2012;28: Laine L, Ahnen D, McClain C, Solcia E, Walsh JH. Review article: potential gastrointestinal effects of long-term acid suppression with proton pump inhibitors. 2000;14: Ito T, Jensen RT. Association of long-term proton pump inhibitor therapy with bone fractures and effects on absorption of calcium, vitamin B12, iron, and magnesium. Curr Gastroenterol Rep 2010;12: KUVIO 1. Protonipumpun estäjälääkityksen mahdolliset vaikutuskohdat luustoon (18, kuva julkaistu alkuperäisen julkaisusarjan luvalla). vbmd = tilavuuteen suhteutettu luun tiheys (volumetric bone mineral density), PTH = lisäkilpirauhashormoni B12-vitamiinin imeytyminen $ B12-vitamiinin puutos Homokysteiini # Epänormaali sidekudoksen muodostuminen Luun kestävyys $ Pitkäaikainen PPI-lääkkeiden käyttö Mahalaukun hapottomuus Hypergastrinemia Lisäkilpirauhasen liikakasvu Osteoblastiaktiivisuus $ Luun muodostus $ Luuntiheys vbmd Kortikaalinen luuntiheys ja laajuus $ PTH # Luun hajoaminen # Kalkin imeytyminen $ Kalkkitasapaino ( ) Plasman kalkki $ Näitä tuloksia ei kuitenkaan ole vakuuttavasti vahvistettu, eikä niiden perusteella ole laajasti muutettu suosituksia esimerkiksi vitamiinipitoisuuksien mittaamisesta tai vitamiinikorvaushoidosta. Käytettävissä olevan tiedon perusteella voidaan kuitenkin suositella -vitamiinipitoisuuden mittaamista ajoittain, jos pitkäaikaista PPI-lääkitystä käyttävän potilaan ravitsemustila on normaalia huonompi tai hänen -vitamiinipitoisuutensa voidaan olettaa olevan pieni jo hoitoa aloitettaessa (6). Suositus koskee etenkin iäkkäitä potilaita. Säännöllistä -vitamiinipitoisuuden mittausta suositellaan myös elinikäistä PPI-hoitoa saaville erityisryhmille, kuten Zollinger-Ellisonin oireyhtymää (gastriinia erittävä suolistotuumori) sairastaville. Vähäisenkin -vitamiinin puutteen on katsottu olevan osteoporoosin riskitekijä, ja tätä voidaan yksilöllisesti pitää lisäperusteena -vitamiinipitoisuuden määrittämiseen. -vitamiinin rutiininomaiseen määrittämiseen kaikilta protonipumpun estäjiä käyttäviltä ei kuitenkaan ny kyään katsota olevan perusteita (13). C-vitamiini Protonipumpun estäjät pienentävät C-vitamiinin ja erityisesti sen antioksidanttina toimivan L-askorbiinihapon pitoisuutta (14). Helikobakteeri-infektio todennäköisesti pienentää PPIlääkkeiden käyttäjän C-vitamiinipitoisuutta entisestään, ja tämä puoltaa helikobakteerin häätöhoidon hyötyä pitkän PPI-hoidon aikana. Häätöhoitoa suositellaan pitkässä hoidossa muutenkin, koska PPI-lääkityksen ja helikobakteeri-infektion katsotaan yhdessä suurentavan riskiä, että krooninen gastriitti etenee atrofiseksi gastriitiksi (15). Rutiininomaista C-vitamiinilisää ei kuitenkaan pidetä tarpeellisena PPI-hoidon aikana (13). Rauta Mahalaukun happamuuden katsotaan lisäävän mineraalien vapautumista ravinnosta. Kun 34 potilaan seerumin rauta- ja ferritiinipitoisuuksia seurattiin pitkäkestoisen omepratsolihoidon aikana (6 48 kuukautta), rautapitoisuuden todettiin pienentyneen vain kahdelta ja ferritiinipitoisuuden kolmelta potilaalta (16). Pienenemisen syynä pidettiin heilläkin ensisijaisesti taustalla olevaa sairautta, esimerkiksi mahahaavaa. Zollinger-Ellisonin oireyhtymää sairasta vien pitkä PPI-lääkehoito (keskimäärin 6 vuotta) ei pienentänyt rautavarastoja (17). Raudan heikentyneen imeytymisen kliinistä merkitystä ei toistaiseksi tunneta, eikä rutiininomaiseen verenkuvan tai rautaparametrien seurantaan PPI-hoidon aikana ole perusteita. Kalsium Mahahapolla on tärkeä rooli ravinnon kalsiumsuolojen muuttumisessa liukenevaan eli ionisoituneeseen muotoon. Mahahapon vaikutuksesta esimerkiksi osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa käytetty kalsiumkarbonaatti muuttuu liukenevaksi kalsiumkloridiksi. Jos mahahappoa ei ole riittävästi, kalsiumin imeytyminen suolessa todennäköisesti jää passiivisen absorption varaan ja aiheuttaa imeytymishäiriön vaaran. Entuudestaan tiedetään, että potilailla, joille on tehty gastrektomia tai jotka sairastavat pernisioosia anemiaa, on muita todennäköisemmin osteopeniaa ja suurempi luunmurtumien riski. Protonipumpun estäjälääkitykseen 1236

3 7 Force RW, Meeker AD, Cady PS, Culbertson VL, Force WS, Kelley CM. Ambulatorycare increased vitamin B12 requirement associated with chronic acid suppression therapy. Ann Pharmacother 2003;37: Valuck RJ, Ruscin JM. A casecontrol study on adverse effects: H2 blocker or proton pump inhibitor use and risk of vitamin B12 deficiency in older adults. J Clin Epidemiol 2004;57: den Elzen WP, Groeneveld Y, de Ruijter W ym. Long-term use of proton pump inhibitors and vitamin B12 status in elderly individuals. Aliment Pharmacol Ther 2008;27: Dharmarajan TS, Kanagala MR, Murakonda P, Lebelt AS, Norkus EP. Do acid-lowering agents affect vitamin B12 status in older adults? J Am Med Dir Assoc 2008;9: Hirschowitz BI, Worthington J, Mohnen J. Vitamin B12 deficiency in hypersecretors during long-term acid suppression with proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther 2008,27: Rozgony NR, Fang C, Kuczmarski MF, Bob H. Vitamin B(12) deficiency is linked with long-term use of proton pump inhibitors in institutionalized older adults: could a cyanocobalaminnasal spray be beneficial? J Nutr Elder 2010;29: Heidelbaugh JJ. Proton pump inhibitors and risk of vitamin and mineral deficiency: evidence and clinical implications. Ther Adv Drug Saf 2013;4: McColl KEL. Effect of proton pump inhibitors on vitamins and iron. Am J Gastroenterol 2009;104:S Kuipers EJ, Lundell L, Klinkenberg-Knol EC ym. Atrophic gastritis and Helico bacter pylori infection in patients with reflux esophagitis treated with omeprazole or fundoplication. N Engl J Med 1996;334: Koop H, Bachem MG. Serum iron, ferritin, and vitamin B12 during prolonged omeprazole therapy. J Clin Gastroenterol 1992;14: Stewart CA, Termanini B, Sutliff VE ym. Iron absorption in patients with Zollinger-Ellison syndrome treated with long-term gastric acid antisecretory therapy. 1998;12: Yang YX, Hennessy S, Propert K, Hwang WT, Sedarat A, Lewis JD. Chronic proton pump inhibitor therapy and the risk of colorectal cancer. Gastroenterology 2007;133: Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Proton pump inhibitors, histamine h(2) receptor antagonists, and other antacid medications and the risk of fracture. Calcif Tissue Int 2006;79: liittyvän imeytymishäiriön vaikutuksesta esimerkiksi luunmurtuma- tai osteoporoosiriskiin kaivataan lisätutkimuksia, mutta asia on jo nyt otettava huomioon lääkettä määrätessä. Pitkäaikaisen PPI-lääkityksen vaikutus luuston vahvuuteen on esitetty kuviossa 1 (18). Lääkkeen käytön hyötyä tulee punnita erityisesti aloitettaessa protonipumpun estäjälääkitys hauraille vanhuspotilaille, joilla on imeytymishäiriö jo ennestään. Varsinkin suurina annoksina tai pitkäaikaisesti (> 1 vuosi) käytettynä protonipumpun estäjät saattavat suurentaa lonkan, ranteen tai selkärangan murtuman riskiä. Niiden käyttö voi suurentaa murtumien kokonaisriskiä jopa % (19,20,21,22,23). Laajassa brittiläisille sairaanhoitajille tehdyssä seurantatutkimuksessa todettiin, että protonipumpun estäjiä käyttävillä on 35 % suurempi lonkkaluun murtuman riski kuin muilla (2,02 vs. 1,51 murtumaa / henkilövuotta) (24). Tutkimuksessa oli mukana lähes postmenopausaalivaiheessa olevaa naista yhteensä seurantavuoden ajan. Riskin suurentuminen tuli esille erityisesti tupakoitsijoilla. Nykyään on vallalla käsitys, että protonipumpun estäjälääkityksen aiheuttama suurentunut luunmurtumariski edellyttää yhtä muuta murtumien riskitekijää. Osteoporoosille alttiiden, protonipumpun estäjälääkitystä käyttävien henkilöiden tulee saada riittävästi D-vitamiinia ja kalsiumia. Magnesium Protonipumpun estäjien pitkäaikaiseen käyttöön (lääkeluokkavaikutus) on todettu liittyvän hypomagnesemiaa magnesiumin heikentyneen imeytymisen takia. Yleensä magnesiumin puute ilmaantuu vasta potilaan käytettyä lääkitystä vuosia, mutta sitä on todettu jo kahden viikonkin käytön jälkeen (25). Jopa vakavia puutosoireita, kuten väsymystä, sekavuutta, tetaanisia lihassupistuksia, kouristelua, huimausta ja kammioperäisiä rytmihäiriöitä voi esiintyä, mutta ne saattavat myös alkaa vähitellen ja olla huomaamattomia. Useimmilla potilailla hypomagnesemia korjaantuu protonipumpun estäjälääkityksen lopettamisella ja magnesiumlisällä. Plasman magnesiumpitoisuuden mittaamista tulisi harkita ennen pitkäkestoisen protonipumpun estäjälääkityksen aloittamista ja säännöllisin välein sen aikana. Sitä tulisi harkita myös, jos potilas käyttää digoksiinia tai muita hypomagnesemiaa mahdollisesti aiheuttavia lääkkeitä, kuten diureetteja tai kalsineuriinin estäjiä. Suoliston alueen infektiot Protonipumpun estäjälääkityksen aiheuttama haponerityksen väheneminen voi johtaa mahalaukun ja suoliston alueen mikrobiston lisääntymiseen ja bakteerien translokaatioon. Sekä mikrobiston kyky selvitä erilaisissa happamuusolosuhteissa että riski altistua eri patogeeneille PPI-hoidon aikana vaihtelevat. Lääkityksen on katsottu altistavan esimerkiksi Salmonellan, kampylobakteerin ja Clostridiumin aiheuttamille gastroenteriiteille. Suhteellinen riski sairastua niiden aiheuttamaan tulehdukseen vaihtelee eri tutkimusten perusteella merkittävästi (1,2 11,7; vakioitu suhteellinen riski) (26). Clostridium difficile -bakteerit esiintyvät kahdessa muodossa: vegetatiivisessa ja itiömuodossa. Vegetatiiviset bakteerit eivät selviä mahalaukun normaalissa happamuudessa, mutta itiöt selviävät myös happamassa ympäristössä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että protonipumpun estäjien käyttö altistaa Clostridium difficile -infektiolle (riskisuhde 1,2 5,0; vakioitu suhteellinen riski) (27,28). PPI-lääkitystä merkittävämpi riskitekijä on kuitenkin edeltävä antibioottihoito, ja riski on suurempi sairaalan kuin avohoidon potilailla. Myös infektion uusiutumisriski on suurentunut protonipumpun estäjiä käyttävillä (riskisuhde 1,4 4,2) (29). Potilaita pitää informoida suolistoinfektion suurentuneesta riskistä. Heidän tulee kiinnittää siihen erityistä huomiota matkustaessaan alueilla, missä turistiripulin riski on suuri. Lääkityksen turhaa käyttöä on vältettävä erityisesti, jos potilaalla on aiemmin ollut Clostridium difficile -infektio tai hän kuuluu infektion riskiryhmään (esimerkiksi laajakirjoisia antibiootteja käyttävät tai tulehduksellista suolistosairautta sairastavat henkilöt). Keuhkokuume ja ylähengitystieinfektiot Mahalaukun hapottomuus voi aiheuttaa infektioita myös maha-suolikanavan ulkopuolella. Protonipumpun estäjien käytön on todettu lisäävän keuhkokuumeen riskiä hengityskonehoidon aikana (30). Suun ja nielun normaalin bakteeriflooran on näillä potilailla todettu muuttuvan gramnegatiiviseksi flooraksi, jonka 1237

4 20 Yang Y-X, Lewis JD, Epstein S ym. Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. JAMA 2006;296: De Vries F, Cooper A, Logan R ym. Fracture risk in patients receiving concomitant bisphosphonate and acid-suppressive medication or bisphosphonates alone. Osteoporosis Int 2007;18:S Kaye JA, Jick H. Proton pump inhibitor use and risk of hip fractures in patients without major risk factors. Pharmacotherapy 2008;28: Targownik LE, Lix LM, Metge CJ ym. Use of proton pump inhibitors and risk of osteoporosis-related fractures. CMAJ 2008;179: Khalili H, Huang ES, Jacobson BC, Camargo CA Jr, Feskanich D, Chan AT. Use of proton pump inhibitors and risk of hip fracture in relation to dietary and lifestyle factors: a prospective cohort study. Br Med J 2012;344:e Hess MW, Hoenderop JG, Bindels RJ, Drenth JP. Systematic review: hypomagnesaemia induced by proton pump inhibition. Aliment Pharmacol Ther 2012;36: Bavishi C, Dupont HL. Systematic review: the use of proton pump inhibitors and increased susceptibility to enteric infection. 2011;34: Dial S, Delaney JA, Barkun AN, Suissa S. Use of gastric acid-suppressive agents and the risk of community-acquired Clostridium difficile-associated disease. JAMA 2005;294: Kazakova SV, Ware K, Baughman B ym. A hospital outbreak of diarrhea due to an emerging epidemic strain of Clostridium difficile. Arch Intern Med 2006; 66: Linsky A, Gupta K, Lawler EV, Fonda JR, Hermos JA. Proton pump inhibitors and risk for recurrent Clostridium difficile infection. Arch Intern Med 2010;170: Artigas AT, Dronda SB, Valles EC ym. Risk factors for nosocomial pneumonia in critically ill trauma patients. Crit Care Med 2001;29: Laheij RJ, Sturkenboom MC, Hassing RJ, Dieleman J, Stricker BH, Jansen JB. Risk of communityacquired pneumonia and use of gastric acid-suppressive drugs. JAMA 2004;292: Jianu CS, Fossmark R, Viset T ym. Gastric carcinoids after long-term use of a proton pump inhibitor. 2012;36: Williams C, McColl KE. Review article: proton pump inhibitors and bacterial overgrowth. Aliment Pharmacol Ther 2006;23:3 10. katsotaan altistavan alempien hengitysteiden infektiolle. Sairaalan ulkopuolella saatujen keuhkokuumeiden esiintyvyyden on myös todettu olevan yhteydessä protonipumpun estäjien käyttöön (31). Mahalaukun ja paksusuolen kasvaimet Protonipumpun estäjälääkityksen aikana potilaalle kehittyy mahan vähähappoisuuden seurauksena hypergastrinemia, jonka takia mahalaukun seinämään muodostuu enterokromafiinin kaltaisten solujen liikakasvua (enterochromaffin-like (ECL) cell hyperplasia). Pitkäaikaisen hypergastrinemian on todettu aiheuttavan ECL-solujen neoplasiaa koe-eläimillä, minkä vuoksi on pohdittu PPI-lääkityksen pitkäaikaiskäytön turvallisuutta. Vaikka yksittäisiä tapauksia ECL-kasvainten ilmaantumisesta hoidon aikana on raportoitu, lääkityksen aiheuttamaa hypergastrinemiaa ei pidetä kliinisesti merkittävänä mahalaukun pahanlaatuisten muutosten riskitekijänä (32). PPI-hoidon aikana ei ole tarvetta gastriiniarvojen rutiininomaiseen tarkistamiseen tai lievästi koholla olevien arvojen seurantaan. Mahalaukun pitkäaikaiseen hapottomuuteen voi liittyä mahalaukun bakteerien ylikasvua, ja tämä voi johtaa karsinogeenisinä pidettyjen nitrosamiinien lisääntyneeseen tuotantoon. Toisaalta mahalaukun jatkuva hapottomuus voi vähentää nitrosamiinien tuotantoa, koska hapon katalysoima nitrosaatio estyy. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että protonipumpun estäjien aiheuttama mahalaukun hapottomuus lisäisi nitrosamiinien esiintymistä mahalaukussa (33). Pernisioosiin anemiaan on liitetty suurentunut mahalaukun adenokarsinooman riski, mutta on epäselvää, johtuuko tämä gastriinin lisääntyneestä erityksestä (5). Protonipumpun estäjälääkitykseen ei liity suurentunutta mahalaukun adenokarsinooman riskiä (34). Ei ole myöskään vahvaa näyttöä, että PPI-hoito viivästyttäisi mahasyövän diagnostiikkaa. Gastriinin on eläinkokeissa todettu olevan sekä paksusuolen normaalin limakalvon että syöpäsolujen kasvutekijä (5). Eri tautien (kuten Zollinger-Ellisonin oireyhtymän) aiheuttaman hypergastrinemian ei kuitenkaan ole todettu lisäävän paksusuolensyövän riskiä ihmisillä, eikä pitkäkestoisen PPI-lääkityksen katsota myöskään olevan paksusuolensyövän riskitekijä (18). Interstitiaalinen nefriitti Protonipumpun estäjälääkityksen käyttöön on kuvattu liittyvän akuuttia interstitiaalia nefriittiä (35,36). Etenevä munuaisten vajaatoiminta on saatu korjaantumaan lopettamalla PPI-lääkitys ja kortikosteroidihoidolla. Tämä sivuvaikutus on harvinainen, mutta tärkeä muistaa, koska protonipumpun estäjiä käytetään hyvin laajasti. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Mahalaukun haponeritys on yhteydessä useiden lääkkeiden imeytymiseen. Lisäksi protonipumpun estäjien metabolia maksan sytokromi P450 2C19 -entsyymin (CYP2C19) kautta mahdollistaa haitallisen vuorovaikutussuhteen jo lyhytaikaisessa yhteiskäytössä muiden saman entsyymin välityksellä metaboloituvien lääkkeiden kanssa. Siksi PPI-lääkityksen aikana on aina otettava huomioon sen mahdollinen vaikutus muiden lääkkeiden imeytymiseen ja pitoisuuksiin veressä (taulukko 1). Protonipumpun estäjät poikkeavat jonkin verran toisistaan yhteensopivuudessa muiden lääkkeiden kanssa, mistä on jossain määrin apua lääkkeen valinnassa. Monien antiretroviraalisten lääkkeiden sekä sieni- ja syöpälääkkeiden imeytyminen riippuu mahalaukun happamuudesta. Protonipumpun estäjät voivat pienentää esimerkiksi ketokonatsolin, itrakonatsolin ja erlotinibin pitoisuutta veressä (37), ja niiden on myös todettu heikentävän tyroksiinin imeytymistä (38). Kahden kuukauden lansopratsolihoito 37:lle tyroksiinilääkityksellä olevalle potilaalle suurensi TSH-pitoisuutta keskimäärin 0,69±1,9 µiu/ml, kun pitoisuus vastaavana aikana ilman protonipumpun estäjälääkitystä suureni 0,11±1,06 µiu/ ml (39). TSH:n normaali viitearvo on 0,3 4,2 mu/l, joten protonipumpun estäjälääkityksen vaikutuksella tyroksiiniannoksen optimointiin ei välttämättä ole suurta kliinistä merkitystä (39). On osoitettu, että tyroksiinin ottaminen yhdessä C-vitamiinin kanssa parantaa tyroksiinin imeytymistä gastriittipotilailla (40). Tämän ajatellaan johtuvan mahalaukun happamuuden lisääntymisestä. C-vitamiinin antaminen PPIkuurin aikana voisi ehkä parantaa tyroksiinin imeytymistä. Joidenkin lääkkeiden imeytyminen voi mahalaukun happamuuden vähetessä myös tehostua, esimerkiksi digoksiinin, takrolimuusin ja varfariinin. 1238

5 34 Freston JW. Clinical significance of hypergastrinaemia: relevance to gastrin monitoring during omeprazole therapy. Digestion 1992;51 Suppl 1: Muriithi AK, Leung N, Valeri AM ym. Clinical characteristics, causes and outcomes of acute interstitial nephritis in the elderly. Kidney Int 2014 Sep 3. doi: /ki Ray S, Delaney M, Muller AF. Proton pump inhibitors and acute interstitialnephritis. Br Med J 2010;341:c Lahner E, Annibale B, Delle Fave G. Systematic review: impaired drug absorption related to the co-administration of antisecretory therapy. 2009;29: Liwanpo L, Hershman JM. Conditions and drugs interfering with thyroxine absorption. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Sachmechi I, Reich DM, Aninyei M, Wibowo F, Gupta G, Kim PJ. Effect of proton pump inhibitors on serum thyroid-stimulating hormone level in euthyroid patients treated with levothyroxine for hypothyroidism. Endocr Pract 2007;13: Jubiz W, Ramirez M. Effect of vitamin C on the absorption of levothyroxine in patients with hypothyroidism and gastritis. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:E Tantry US, Kereiakes DJ, Gurbel PA. Clopidogrel and proton pump inhibitors: influence of pharmacological interactions on clinical outcomes and mechanistic explanations. JACC Cardiovasc Interv 2011;4: O Donoghue ML, Braunwald E, Antman EM ym. Pharmacodynamic effect and clinical efficacy of clopidogrel and prasugrel with or without a proton-pump inhibitor: an analysis of two randomised trials. Lancet 2009;374: Hilli J, Rane A, Lundgren S, Bertilsson L, Laine K. Genetic polymorphism of cytochrome P450s and P-glycoprotein in the Finnish population. Fundam Clin Pharmacol 2007;21: Hariharan S, Southworth MR, Madabushi R. Clopidogrel, CYP2C19 and proton pump inhibitors: What we know and what it means. J Clin Pharmacol 2014;54: Teramura-Grönblad M, Hosia-Randell H, Muurinen S, Pitkala K. Use of proton-pump inhibitors and their associated risks among frail elderly nursing home residents. Scand J Prim Health Care 2010;28: Corsonello A, Maggio M, Fusco S ym. Proton pump inhibitors and functional decline in older adults discharged from acute care hospitals. J Am Geriatr Soc 2014;62: TAULUKKO 1. Protonipumpun estäjälääkityksen vaikutus muiden lääkkeiden imeytymiseen ja pitoisuuteen veressä. Vaikutus voi välittyä mahalaukun hapottomuuden kautta tai omepratsolin ja esomepratsolin aiheuttaman CYP2C19-entsyymin eston kautta. LÄÄKEVAIKUTUS VOI LISÄÄNTYÄ Alendronaatti Diatsepaami 1 Digoksiini Fenytoiini 1 Klomipramiini 1 Metotreksaatti Moklobemidi 1 Sitalopraami (ja essitalopraami) 1 Takrolimuusi Varfariini Vorikonatsoli 1 LÄÄKEVAIKUTUS VOI VÄHENTYÄ Monet antiretroviraaliset lääkkeet -vitamiini Dabigatraani Erlotinibi Kalkki Klopidogreeli 2 Magnesium Sienilääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli, posakonatsoli) Tyroksiini 1 metabolia ainakin osittain CYP2C19-välitteistä, 2 klopidogreelin aktiivinen metaboliitti muodostuu CYP2C19-entsyymin kautta Klopidogreeli on aihiolääke joka metaboloituu aktiiviseksi lääkkeeksi pääosin CYP450- entsyymijärjestelmän ja erityisesti sen CYP2C19-alaryhmän kautta. Protonipumpun estäjät metaboloituvat saman entsyymin kautta, ja erityisesti omepratsolin ja esomepratsolin (estävät CYP2C19-entsyymiä) käytön on todettu vähentävän klopidogreelin hyytymistä estävää vaikutusta. Tämän yhteisvaikutuksen kliinisestä merkityksestä edelleen kiistellään (41). Prospektiivisessa tutkimuksessa (TRITON- TIMI) akuuttia sepelvaltimotautipotilasta satunnaistettiin saamaan joko prasugreeliä tai klopidogreeliä. Heistä (33 %) käytti protonipumpun estäjälääkitystä satunnaistamisen aikaan, mutta se ei vaikuttanut kliiniseen ennusteeseen kummassakaan ryhmässä (42). PPI-lääkityksen perusteita klopidogreelihoidon aikana on kuitenkin arvioitava tarkkaan erityisesti silloin, kun klopidogreelin verihiutaleiden paakkuuntumista estävällä vaikutuksella on suuri merkitys potilaan ennusteelle. CYP2C19 on yksi niistä metaboliareiteistä, joiden geneettinen vaihtelu on huomattavaa. CYP2C19-entsyymiaktiivisuus puuttuu 2 3 prosentilta suomalaisista (hitaat metaboloijat), koska he ovat homotsygootteja puutteellisen CYP2C19-alleelin suhteen (43). Noin % suomalaisista on puutteellisen alleelin kantajia, jolloin entsyymiaktiivisuus on noin 50 % tavanomaisesta. CYP2C19-geenitesti on nykyään mahdollinen, ja sen hintakin on kohtuullinen (noin 100 euroa) (44). Geenitestiä voidaan harkita erityistilanteissa, esimerkiksi jos potilas välttämättä tarvitsee protonipumpun estäjälääkitystä, mutta klopidogreelin tehon on varmasti riitettävä estämään valtimotapahtumia sepelvaltimoiden verkkoputkihoidon jälkeen. Klopidogreeli metaboloituu hyvin heikosti aktiiviseksi metaboliitikseen, jos potilaan CYP2C19-metabolia on hidas. Klopidogreelin aktivaatio on heikkoa myös puutteellisen alleelin kantajilla. Jos potilaan CYP2C19-metabolia on geneettisesti ultranopea, tavanomainen protonipumpun estäjälääkitys ei teholtaan välttämättä riitä hänelle. Esimerkiksi Helicobacter pylorin eradikaatiohoito voi vaatia onnistuakseen 2 4-kertaisen PPI-annoksen. Vaikutus iäkkäiden kuolleisuuteen Kotimaisen tutkimuksen perusteella 22 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevista asukkaista käyttää protonipumpun estäjälääkitystä (45). Italialaisen tutkimuksen perusteella jopa neljäsosa PPI-lääkitystä saavista laitoshoidossa olevista potilaista käyttää sitä ilman dokumentoitua käyttöaihetta (46). Protonipumpun estäjälääkityksen yhteyttä laitoshoidossa olevien ikääntyneiden ihmisten kuolleisuuteen on tutkittu laajassa henkilöä käsittävässä suomalaisessa tutkimuksessa (47). PPI-lääkitystä käyttävien potilaiden kuolleisuus oli lisääntynyt sekä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (HR, 1,36; 95 %:n LV 1,04 1,77) että akuutissa geriatrisessa hoidossa (HR, 1,90; 95 %:n LV 1,23 2,94), vaikka muut keskeiset kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät oli tilastollisesti vakioitu (ikä, muut sairaudet, SSRI-lääkitys jne.). Saman tutkimuksen mukaan PPI-lää- 1239

6 47 Teramura-Grönblad M, Bell JS, Pöysti MM ym. Risk of death associated with use of PPIs in three cohorts of institutionalized older people in Finland. J Am Med Dir Assoc 2012;13:488.e Reimer C, Sondergaard B, Hilsted L, Bytzer P. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009;137: Van Soest EM, Siersema PD, Dieleman JP ym. Persistence and adherence to proton pump inhibitors in daily clinical practice. 2006;24: Bjornsson E, Abrahamsson H, Simren M ym. Discontinuation of proton pump inhibitors in patients on long-term therapy: a doubleblind, placebo-controlled trial. 2006;24: Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Perttu Arkkila: Luentopalkkiot (Orion Pharma, Ratiopharma), osakkeet (Orion Pharma) kityksen käyttö ei näyttänyt lisäävän avustettuna asuvien ikäihmisten kuolleisuutta. Protonipumpun estäjien käyttö näyttää myös olevan yhteydessä ikäihmisten heikentyneeseen omatoimisuuteen. Italialaisessa tutkimuksessa mitattiin 401:n sairaalahoidosta laitoshoitoon siirtyneen henkilön omatoimisuutta perustoimintoja mittaavalla badl-indeksillä (basic activities in daily living). Vuoden seurannassa protonipumpun estäjälääkitystä käyttävien omatoimisuuden todettiin vähentyvän (OR 1,75, 95 %:n LV 1,17 2,60) enemmän kuin muilla potilailla (46). Oireilu lääkityksen lopettamisen jälkeen On todettu, että protonipumpun estäjälääkityksen lopettaminen kahden kuukauden käytön jälkeen aiheuttaa normaalia runsaampaa hapon erittymistä (rebound acid hypersecretion, RAHS). Siihen voi liittyä happoperäisten vaivojen uusiutumista, jonka vuoksi PPI-lääkitys aloitetaan uudelleen (48). Jopa kolmasosa potilaista jatkaa protonipumpun estäjälääkityksen käyttöä, vaikka lääkkeen alkuperäinen käyttöaihe ei edellyttäisikään pysyvää ylläpitohoitoa (49). Happoperäiset oireet ilmaantuvat kahden viikon kuluessa lääkityksen lopettamisesta. Tämä RAHS-ilmiö on hyvin todennäköisesti yksi tärkeä syy protonipumpun estäjien yleiseen käyttöön. Ongelmalliseksi asian tekee se, että liiallinen haponeritys jatkuu todennäköisesti pitkään, ainakin yli kolme viikkoa, eikä PPI-lääkityksen lopettamisella vähitellen näyttäisi olevan suotuisampaa vaikutusta kuin äkillisellä lopettamisella (50). Toistaiseksi ei pystytä antamaan tutkimuksiin perustuvaa suositusta siitä, kuinka hitaasti pitkäkestoinen protonipumpun estäjälääkitys kannattaa lopettaa. Pitkään jatkunut lääkitys kannattaa todennäköisesti lopettaa viikkojen kuluessa ensin annosta puolittaen ja sitten vielä annosväliä vähitellen pidentäen. Potilasta kannattaa informoida oireiden mahdollisesta lisääntymisestä rebound-ilmiön takia. Yhteenveto Protonipumpun estäjät ovat tehokkaita lääkkeitä, jotka ovat mullistaneet monien ylävatsavaivojen hoidon. Niihin kuitenkin liittyy useita erilaisia sivuvaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon ennen kaikkea pitkäkestoisessa hoidossa. Erityisesti on muistettava tähän lääkitykseen liittyvä suurentunut infektioriski ja vaikutus luustoon varsinkin ikäihmisillä. Kiitokset Kiitos Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian professorille Janne Backmanille taulukkoa ja lääkkeiden yhteisvaikutusta käsittelevää kappaletta koskevista kommenteista. English summary in english Disadvantages of long-term use of proton pump inhibitors 1240

7 English summary Perttu Arkkila Docent, specialist in internal medicine and gastroenterology HUH Abdominal Center, Department of Gastroenterology Disadvantages of long-term use of proton pump inhibitors Proton pump inhibitors (PPIs) are among the most commonly used drugs, and their use seems to be increasing. Despite a relatively safe profile, there is rising concern about the safety of these drugs. Several studies have reported associations between use of PPIs and various adverse events. In this review the most important adverse events, such as diminished vitamin and calcium absorption, bone fractures, bacterial enteric infections and pneumonia, are critically discussed. Up to date information about the drug interactions is also reviewed. 1240a

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Protonipumpun estäjät lääkemarkkinoilla yli kaksi vuosikymmentä

Protonipumpun estäjät lääkemarkkinoilla yli kaksi vuosikymmentä Markku Nissinen KATSAUS Joko haittavaikutuksista tiedetään riittävästi? Protonipumpun estäjät lääkemarkkinoilla yli kaksi vuosikymmentä Protonipumpun estäjät ovat merkittävä lääkeryhmä hoidettaessa mahahapon

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterokapseli sisältää: 20 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterokapseli sisältää: 20 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ulcerex 20 mg enterokapseli, kova Ulcerex 40 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterokapseli sisältää: 20 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina).

Lisätiedot

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV, antiretroviraaliset lääkkeet ja luusto Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV ja luusto Osteopenia ja osteoporoosi D-vitamiini Aseptinen luunekroosi Osteoporoosille altistavia tekijöitä

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle 217 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista,

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (45,16 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantopratsoli SUN 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 40 mg pantopratsolia (natriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

Yksi enterotabletti sisältää 10 mg rabepratsolinatriumia, joka vastaa 9,42 mg rabepratsolia.

Yksi enterotabletti sisältää 10 mg rabepratsolinatriumia, joka vastaa 9,42 mg rabepratsolia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Yksi enterotabletti sisältää

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 45,10 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattia, joka vastaa 40 mg:aa pantopratsolia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 45,10 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattia, joka vastaa 40 mg:aa pantopratsolia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Somac 40 mg -enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 45,10 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattia, joka vastaa 40

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Yksi enterotabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina).

Yksi enterotabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti Yksi enterotabletti

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsen-valtio Myyntiluvan haltija Hakija Kauppanimi Vahvuus

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapseli, kova 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova enterokapseli

Lisätiedot

Ruokatorven refluksitauti on yleinen vaiva,

Ruokatorven refluksitauti on yleinen vaiva, Refluksitauti Refluksitaudin lääkehoito Pekka Pikkarainen Ruokatorven refluksitauti on krooninen sairaus, joka huonontaa elämänlaatua. Hoidon tavoitteena on lievittää oireita ja parantaa ruokatorvitulehdus.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esomeprazole Cipla 20 mg enterotabletti Esomeprazole Cipla 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 20 mg esomepratsolia

Lisätiedot

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Geenitutkmukset lääkehoidon tukena Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Sama annos ei sovi kaikille Lääkehoidon turvallisuudesta Lääkehoidon ongelmien osuus kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lanrec 15 mg enterokapseli, kova Lanrec 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lanrec 15 mg enterokapseli, kova Lanrec 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lanrec 15 mg enterokapseli, kova Lanrec 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 15 mg kapselit: 1 enterokapseli sisältää

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pariet 10 mg enterotabletti Pariet 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pariet 10 mg enterotabletti Pariet 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pariet 10 mg enterotabletti Pariet 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg rabepratsolinatriumia, joka vastaa 9,42 mg rabepratsolia.

Lisätiedot

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla?

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 29.9.2017 Alueellinen koulutus Yleistä suoliston mikrobistosta Noin 1000 bakteerilajia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia PIKAOPAS Kysymyksiä ja vastauksia K: Mikä ja mihin käyttötarkoitukseen Acetium on? V: Acetium on tarkoitettu karsinogeenisen asetaldehydin sitomiseen paikallisesti mahasta ihmisillä, jotka kuuluvat asetaldehydialtistuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Farmakogenetiikka mitä ja miksi? Lääkehoitoihin tiedetään liittyvän huomattavaa yksilöllistä vaihtelua,

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazole HEXAL 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazole HEXAL 30 mg enterokapseli, kova

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazole HEXAL 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazole HEXAL 30 mg enterokapseli, kova 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazole HEXAL 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazole HEXAL 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova enterokapseli sisältää 15 mg tai 30 mg

Lisätiedot

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe,

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, Elivo Ravintolisät Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty kotimaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivo-tuotteet löydät apteekista

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pramipexol Stada 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Omeprazol ratiopharm 10 mg enterokapseli, kova Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova Omeprazol ratiopharm 40 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Omeprazol Bluefish 20 mg: Pitkähkö, ruskea, kalvopäällysteinen tabletti.

VALMISTEYHTEENVETO. Omeprazol Bluefish 20 mg: Pitkähkö, ruskea, kalvopäällysteinen tabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Omeprazol Bluefish 10 mg enterotabletti Omeprazol Bluefish 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen 10 mg:n enterotabletti

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Yksi enterotabletti sisältää 20 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Yksi enterotabletti sisältää 20 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 20 mg pantopratsolia (pantopratsolinatriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Omeprazol Bluefish 10 mg enterokapseli, kova Omeprazol Bluefish 20mg enterokapseli, kova Omeprazol Bluefish 40 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE II EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

LIITE II EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE 18 TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET TIIVISTELMÄ VALMISTEEN LOSEC

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Hakija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT TADEM-TALK: KOVETIOAALISTE LÄÄKKEIDE VAIKUTUSMEKAISMIT TAPAUSESIMERKEI Professori Janne Backman ja LT Pauliina Molander Post graduate -koulutus 12.-13.5.2016 ämeenlinna Tiopuriinit Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 45,10 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattia vastaten 40 mg pantopratsolia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 45,10 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattia vastaten 40 mg pantopratsolia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazol Mylan 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 45,10 mg pantopratsolinatriumseskvihydraattia vastaten

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Biohitin GastroPanel-keksintö

Biohitin GastroPanel-keksintö Shanghaissa 15. - 16. syyskuuta, 2006 pidetyn Gastritis Consensus Workshop in osanottajia. Eturivissä oikealta viidentenä työryhmän puheenjohtaja, mm. Kiinan terveysministeriössä toimiva professori Shu-Dong

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (natriumseskvihydraattina). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (natriumseskvihydraattina). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 40 mg pantopratsolia (natriumseskvihydraattina).

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä Page 1 of 9 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä hallittavissa Pentti J. Neuvonen Vain osa lääkkeiden yhteisvaikutuksista on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeitä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ummetus, liikahappoisuuteen liittyvät mahavaivat, gastriitti, maha- ja pohjukaissuolihaava, meteorismi.

VALMISTEYHTEENVETO. Ummetus, liikahappoisuuteen liittyvät mahavaivat, gastriitti, maha- ja pohjukaissuolihaava, meteorismi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Magnesiamaito 82,5 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra oraalisuspensiota sisältää magnesiumhydroksidipastaa vastaten

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

TIETOISKU RAUDASTA. Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset

TIETOISKU RAUDASTA. Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset TIETOISKU RAUDASTA Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset Yleistä raudasta Tärkein tehtävä elimistössä on hapen kuljetus Puutoksen oireita: väsymys, kalpeus, heikentynyt

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 Mitä ovat probiootit? MITÄ OVAT PROBIOOTIT? Ihmisen suolistossa on miljoonittain bakteereja Nämä bakteerit

Lisätiedot

15 mg: Keltainen, läpikuultamaton ja kova enterokapseli, joka sisältää valkoisia tai melkein valkoisia (ruskehtavia) enteropäällysteisiä rakeita.

15 mg: Keltainen, läpikuultamaton ja kova enterokapseli, joka sisältää valkoisia tai melkein valkoisia (ruskehtavia) enteropäällysteisiä rakeita. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Lichte 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Lichte 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterokapseli sisältää 15 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kova enterokapseli sisältää 20 mg tai 40 mg esomepratsolia (esomepratsolimagnesiumdihydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kova enterokapseli sisältää 20 mg tai 40 mg esomepratsolia (esomepratsolimagnesiumdihydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esomekra 20 mg enterokapseli, kova Esomekra 40 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova enterokapseli sisältää 20 mg tai 40 mg

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 1 MUUTOKSET, JOTKA ON TOTEUTETTAVA ASIAAN KUULUVIIN KOHTIIN VALMISTEYHTEENVETOON MOKSIFLOKSASIINIA SISÄLTÄVILLE LÄÄKEVALMISTEILLE Korjausmerkityssä

Lisätiedot