Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina"

Transkriptio

1 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Luonnos!!! Tämäohjeonepävirallinen! Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina Vers2/ IlpoKoskinen 1(58)

2 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina 1.Tausta Yleistä Prosessit Ympäristö Välttämättömät työt Vuodenkulkujavaradekaanintyöprofessorintoimenkuvassa Tutkimuksenprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Jatkokoulutusseminaarin organisointi osastolla Jatko-opiskelijoiden hakemusten arviointi Vierailevien tutkijoiden hakemusten arviointi Prosessit, joiden alkuajankohtaa ei voi ennustaa Tutkimushankkeista neuvotteleminen Tutkimushakemukset Tutkimussopimukset Väitösprosessi Dosentin nimeäminen Jatkuvasti toistuvat prosessit Merkinnät jatko-opinnoista Politiikkaluonteiset ohjeistukset Muotoilun osaston politiikka vierailevien tutkijoiden hyväksymiseksi Tutkimushankkeiden johtamisesta Muotoilun osastolla Hallinnonstrategisetprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Toiminta- ja taloussuunnitelma Budjettiprosessi Kehityskeskustelu Päivittäisetprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Esittelytehtävät Tiliseurannan käytännöt Prosessit, joiden alkuajankohtaa ei voi ennustaa Virkamääräykset Jatkuvasti toistuvat prosessit Pienet hankinnat Virkavapaudet ja lomat Tutkijan matkasuunnitelma ja -lasku Varadekaanintoimenkuvanmatriisimuotoinenesitys...48 Liite.Sopimuspohjia...50 Liite 1. Projektisopimuspohja Liite 2. Esimerkkisopimus Liite 3. Opiskelijaprojektien oikeuksien siirto yritykselle (58)

3 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 1.Tausta OheinendokumenttikuvaaMuotoilunosastontutkimuksenvaradekaanin keskeisettehtävät.näkökulmaonkorostetustihallinnollinen,sillävaradekaanin akateeminentyöjakolmastehtävätliittyväthänenprofessuuriinsa. Tehtävätonkuvattuprosesseina.Neonjaettukolmeenpääkategoriaan: tutkimuksenrakenteellisetprosessit strategisetprosessit päivittäisiinprosesseihin. Työnkuvaonkuitenkinmatriisi,eivektori.Kunkinkategorianvoijakaaedelleen jatkuvastitoistuviinprosesseihin prosesseihin,joidenalkuajankohtaaeivoiennustaa säännöllisestitoistuviinprosesseihin politiikkaluonteisiinohjeistuksiinjamuihinavustaviindokumentteihin. Varadekaanintyötätulisikehittäärakenteellistenjastrategistenprosessien suuntaanjapolitiikkaan.jostyöstätekeeseurannan,kussakin prosessikategoriassaonvuosittain1 200prosessia,mikätäyttäätyöpäivät tehokkaasti. Prosessitonkuvattuaikajanalla.Lisäksiprosessitarkastelupaljastaatyön sitoutumisenmuotoilunosastontyöyhteisöön.keskeinentyötoverion tutkimuksensihteeri. 3(58)

4 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 2.Yleistä Varadekaanin päätyö on tutkimuksen yleisjohtaminen. Alla on esitetty kapean hallinnollinen tulkinta tämän roolin tehtävistä. Tulkinta pohjaa Luther Gulickin luvulla esittelemään malliin. 2.1Prosessit Rakenteellisesti katsoen keskeiset prosessit ovat samat kun missä tahansa hallinnossa. Prosessi Kuvaus Ajankohta Planning Tärkein prosessi on toiminta- ja Touko-syyskuu taloussuunnitelma (TTS), joka on avain koko tutkimustoiminnan strategiseen suunnitteluun. Organizing Asioiden järjestäminen suunnitelmien mukaiseksi. Rakenteiden ylläpito ja luominen. Tärkein rakenne Jatkuvaa - tutkimusstrategia; Lisäksi tärkeitä ovat - tilat - budjetin muokkaaminen ymmärrettäväksi Staffing Directing Coordinating Reporting Henkilöstön suunnittelu ja rekrytointi tutkimushankkeisiin. Jatko-opiskelijoiden valinta Suunnan antaminen organisaatiolle tapahtuu paljolti TTS:n ja kehityskeskustelujen kautta, mutta myös tutkijoiden ohjaamisessa keskeisiin tehtäviin silpun sijasta. Päivittäisjohtamista, joka tapahtuu paljolti verkossa (talousasiat, matkasuunnitelmat), keskusteluissa ja kokouksissa Erilaiset raportit tuloksista, taloudesta ja muista asioista lähinnä osastolle, mutta osin myös keskushallintoon. Evaluaatiot. Jatkuvaa Loka-marraskuu, Maalis-huhtikuu Jatkuvaa. TTS kesän yli, painottuen syyskuuhun Kehityskeskustelut painottuvat helmihuhtikuille Jatkuvaa Jatkuvaa. Talousseuranta yleensä 4 kertaa 4(58)

5 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Budgeting Vuotuinen työ, joka tapahtuu vuoden lopussa sen jälkeen, kun TTS on hyväksytty ja määrärahat jaettu. vuodessa. Tulosraportti (tutkimukset) helmikuussa Joulu-tammikuu Listasta puuttuvat tutkijoiden johtamiseen liittyvät seikat, kuten vision luominen, ohjaus ja mentorointi. Nämä ovat periaatteessa koko professori- ja post-doc kunnan tehtäviä, mutta varadekaanin vastuulla on kokonaiskuva ja sen vaaliminen entropiatendenssin keskellä. Työ tehdään varadekaanista riippuen eri tavoilla. Toistaiseksi työtavat ovat vaihdelleet tehokkaan organisaation ylläpitämisestä toiveeseen luoda itseorganisoituva organisaatio. 2.2Ympäristö Työn painopiste on osastolla, ja sitä rytmittää rakenteellisella tasolla TTS- ja budjetointiprosessi sekä kehityskeskustelut. Työtä voi muuten luonnehtia jatkuvaksi entropian hallinnaksi; päivittäisestä työstä suurin osa kuluu erilaisten tutkijoiden keskittymistä hajottavien arvottamiseen ja hallintaan. Ympäristön olennainen osa on oma opetus ja tutkimus, jota edellisessä puhtaasti hallinnollisessa kaaviossa ei ole. Ympäristön keskeiset rakenteet voi erotella tason mukaan. Taso Rakenne Huom Osasto Osastoneuvosto. Kerran kuussa lukukausien aikana. Varadekaani valmistelee osastoneuvostolle lukuisia asioita, jotka on lueteltu johtosäännössä ja dekaanin delegointilistassa. Dekaani. Varadekaani toimii yhteistyössä dekaanikunnan kanssa. Etenkin TTS- ja budjetointiprosessit sekä kehityskeskustelut ovat keskeisiä koordinoinnin välineitä. Muu suunnittelu yhdessä dekaanien kanssa. Jatkuvaa 5(58)

6 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Keskushallinto/Taik Aalto Yhteiskunta Osaston yhteinen tiedottaminen ja yhteisön luominen. Koulutusohjelmanjohtajat. Varadekaanilla on koti jossain koulutusohjelmassa. Hän osallistuu sen toimintaan Raportointi, ohjeistus, sekä muut esille tulevat asiat. Tutkimusneuvosto ja tutkimusinstituutti. Tulosneuvottelut dekaanin ja rehtorin kanssa Varadekaanin suhde Aaltoon on epäselvä. Erilaisia asiantuntijatehtäviä, luentoja, puheita oman mieltymyksen mukaan. Toisinaan Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Marraskuu?? Kv. ympäristö Kuten yhteiskunta.? Varadekaanin toimikenttä on laaja, mutta välttämättömiä prosesseja on osaston ulkopuolella vähän. Tärkein on osallistuminen tulosneuvotteluun. 2.3Välttämättömättyöt Keskeiset työt, joita muut eivät ole tekemässä ovat TTS ja budjetointi Kehityskeskustelut tutkimushankkeiden valmistelut mentorointi Tavoite lienee silmuun työn ohjelmointi ja delegoiminen niin paljon kuin mahdollista. 6(58)

7 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 3.Vuodenkulkujavaradekaanintyöprofessorin toimenkuvassa Kuvassa1onvaradekaanintyönvuosirytmi.Kaaviokuvaatärkeimmättoistuvat prosessit,jotensiitäpuuttuvatneprosessit,joidenalkuajankohtaaeivoi ennustaa.niinpäsenpainotusonrakenteellinen.loma aikojalukuunottamatta työssäonjatkuvastimenossajokinrakenteellinenprosessi. Kaavioonjaoteltutasoittaintämäntehtäväkuvauksensisällysluettelonmukaan. Kuva1.Varadekaanintöidenvuosirytminkuvaus Kuvassa2onkuvattuvaradekaanintyöntavoitejakaumaoletuksilla,että varadekaanionprofessori,joka 7(58)

8 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina - opettaa - osallistuukoulutusohjelmansahallintoon - käyttää20%työajastaanvaradekaanintyöhön Kuva2.Varadekaanintyöntavoitejakauma Tämätehtävänkuvauskattaavaradekaanintyöstänäinajatellun20%:nosan. Osaonmerkittykuvaan2tummimmallavärillä.Tavoitteestaollaanilmeisen kaukana. 8(58)

9 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.Tutkimuksenprosessit 4.1Säännöllisestitoistuvatprosessit 4.1.1Jatkokoulutusseminaarinorganisointiosastolla Varadekaanintehtäväonorganisoidajatkokoulutusseminaari.Tutkijakoulullaon omaseminaarinsa,muttaosastollaonmuitakinjatko opiskelijoita,jotka tarvitsevatseminaaria. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syys- ja tammikuun alku Aloitusseminaari Seminaarit Seminaarin kutsuminen kokoon Seminaari kutsutaan kokoon. Varadekaani valitsee päivän ja toimittaa tutkimussihteerin kautta tiedon Tutkimusinstituutin jatkoopintolistalle. Aikataulutua, seminaarin tarkoitus ja prosessit. Ensimmäisessä tapaamisessa - sovitaan lukukauden aikataulu - käydään läpi seminaarin keskeiset prosessit (esitelmätyypit ja - käytännöt, ajoitus, opponointi, muut resurssit, Web) Seminaarien puheenjohtajuus. Seminaarien puheenjohtajuus. Varadekaani > tutkimussihteeri Varadekaani tai muu professori Varadekaani tai muu professori Lukukauden lopussa IK Merkinnät. Tarkistetaan osallistujat ja annetaan merkintä suoritetusta seminaarista. Varadekaani tai muu professori 9(58)

10 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.1.2Jatko opiskelijoidenhakemustenarviointi Jatko opiskelijoidenhakemustenarviointitapahtuukahdestivuodessa, syyslukukaudellasyys jalokakuuntaitteessajakevätlukukaudellamaalishuhtikuuntaitteessa.arviointiprosessilähteeliikkeelle,kuntutkimusinstituutti saahakemukset,tarkistuttaakielitaitovaatimuksetjatodistuksetjalähettääne osastoille. Osastollaprosessinorganisoitutkimuksenvaradekaani.Siihenosallistuvat kutakinhakemustaajatellenparhaatasiantuntijat. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syyskuun loppu ja maaliskuun loppu. Kesto n. 1 vko Seuraavat 1-4 vkoa 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Hakemukset tulevat osastolle Varadekaani - lukee hakemukset läpi - laatii lyhyen kuvauksen hakemuksista - lähettää hakemukset luettavaksi professoreille ja muille asiantuntijoille. Arvioijia valitaan 1-2 siten, että hakemus voidaan arvioida riittävän monipuolisesti. Arviointia tukee arviointilomake, joka liitetään hakemuksiin. Arviointi. Professorit lukevat hakemuksen, arvioivat ne, ja vastaavat arviointilomakkeen kysymyksiin. Osaston suosituksen koostaminen. Kun varadekaani saa lausunnot, - tekee hän koosteen hakemuksista - kirjoittaa osaston suosituksen Mikäli arvioissa on ristinriitaisuuksia, varadekaani keskustelee asian arvioijien kanssa ja tarvittaessa etsii uuden arvioijan. Varadekaani Professorit ja muut asiantuntijat Varadekaani. 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen IK Hakemukset lähetetään tutkimusneuvostolle. Varadekaani lähettää hakemukset tutkimusneuvostoon päätöstä varten. Varadekaani 10(58)

11 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.1.3Vierailevientutkijoidenhakemustenarviointi Vierailevientutkijoidenhakemustenarviointitapahtuukahdestivuodessa, syyslukukaudellasyys jalokakuuntaitteessajakevätlukukaudellamaalishuhtikuuntaitteessa.arviointiprosessilähteeliikkeellehakemuksesta. Osastollaprosessinorganisoitutkimuksenvaradekaani.Siihenosallistuvat kutakinhakemustaajatellenparhaatasiantuntijat. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syyskuun loppu ja maaliskuun loppu. Kesto n. 1 vko Seuraavat 1-4 vkoa 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Hakemukset tulevat tutkimussihteerille, joka toimittaa ne varadekaanille Varadekaani - lukee hakemukset läpi - laatii lyhyen kuvauksen hakemuksista - lähettää hakemukset luettavaksi professoreille ja muille asiantuntijoille. Arvioijia valitaan 1-2 siten, että hakemus voidaan arvioida riittävän monipuolisesti. Arviointia tukee arviointilomake, joka liitetään hakemuksiin. Arviointi. Professorit lukevat hakemuksen, arvioivat ne, ja vastaavat arviointilomakkeen kysymyksiin. Osaston suosituksen koostaminen. Kun varadekaani saa lausunnot, - tekee hän koosteen hakemuksista - kirjoittaa osaston suosituksen Mikäli arvioissa on ristiriitaisuuksia, varadekaani keskustelee asian arvioijien kanssa ja tarvittaessa etsii uuden arvioijan. Varadekaani, tutkimussihteeri Professorit ja muut asiantuntijat Varadekaani. 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Päätökset. Varadekaani tekee päätöksen kuultuaan asianosaisia koulutusohjelmia. Varadekaani 11(58)

12 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2Prosessit,joidenalkuajankohtaaeivoiennustaa 4.2.1Tutkimushankkeistaneuvotteleminen Tutkimushankkeistavoineuvotellakukatahansa,kunhanuskottavuusriittää. Asiastapitääkuitenkinkeskustellaprofessorienjatutkimushankkeistamyös tutkimuksenvaradekaaninkanssa.hänelleonvaltuudettehdäsitoumuksia; lisäksihäntunteeosastontutkimusstrategianjapystyymäärittelemään hankkeensuhteensiihen.häneltäsaamyösvinkkejähakemuksen prosessoimiseksijateknistätukeaesimerkiksirahoituksenjasopimustekniikan suunnittelussa. Hakijaonpääsääntöisestitutkimuksenvaradekaanitaimuuprofessori;myös post doc tasontutkijavoiollahakija.pääsäännöksisuositellaankuitenkin varadekaaniataimuutaprofessoria. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kun näyttää siltä, että intressistä tulee hakemus Vaihtelee Alustava yhteydenotto Hanke toimitetaan varadekaanille ja oman koulutusohjelman professorille tiedoksi Hankesuunnittelun alku; neuvottelut; sopimuksiin valmistautuminen, palkoista sopiminen Vaihtelee Hakemuksen tekeminen Seuraavatvaiheetkuvattueriohjeissa. >Tutkimus:hakemustenkäsittely >Tutkimus:sopimustentekeminen IK Tutkija Tutkija, varadekaani, oman koulutusohjelman johtaja ja tutkimussihteeri 12(58)

13 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.2Tutkimushakemukset Tutkimushakemuksiavoivatulkoistenrahoittajiensääntöjenpuitteissalaatia ketkävain.niidenpitääkuitenkinkiertäävaradekaaninja josylittävät :nrajan rehtorinkautta.varadekaaniantaaosastonhyväksynnänja esitteleeasianrehtorillelopullistasuorituspaikanhyväksyntäävarten. 1.Submissiovaihe Aikataulu Sisältö Vetovastuu Hankevalmistelu Tutkimussuunnitelman laadinta ja Tutkija, varadekaani Submissiovaiheen edellä Submissio Hankesuunnitelman arkistointi Osaston arkistointi konsortion rakentaminen Anomus toimitetaan varadekaanille ja tutkimussihteerille nähtäväksi Anomus jätetään rahoittajalle, kun - siihen on saatu varadekaanin ja rehtorin allekirjoitus (mikä voi tapahtua sähköisesti) Anomus diarioidaan kirjaamossa Anomus toimitetaan tutkimussihteerille arkistoitavaksi pidetään tietoisena Tutkija, varadekaani, tutkimussihteeri Tutkija, varadekaani Kirjaamo Tutkija, tutkimussihteeri 2.Rahoituspäätöksensaapuessa Kunrahoituspäätössaapuu,menettelyriippuusentuloksesta.Kielteinenpäätös toimitetaantiedoksi,muttaseeiaiheutajatkotoimenpiteitä.myönteinenpäätös sensijaanaiheuttaajoukonhallinnollisiatarpeita. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Päätös saapuu kirjaamosta Päätös toimitetaan tiedoksi tutkimussihteerille, joka toimittaa sen varadekaanille 1-4 vko edellisestä Tutkimussihteeri - luo projektitilin - selvittää rahoittajan maksukäytännön Määräykset Konsortiosopimukset IK Tehdään työmääräykset (ks. erillinen ohje) Ks. erillinen ohje tutkimussopimuksista Tutkija > tutkimussihteeri > varadekaani Tutkimussihteeri Tutkimussihteeri, tutkija ja varadekaani Tutkija, varadekaani ja sopimusjuristi 13(58)

14 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.3Tutkimussopimukset Tutkimushankkeissatuleetehdätutkimussopimus,jossasovitaanhankkeen käytännöistä,vastuista,resurssienjaosta,rakenteestasekäriita ja purkumenettelystä.monenvälisissähankkeissasopimustakutsutaanyleensä konsortiosopimukseksi,jososapuoletovattasavertaisiasopimusosapuolia. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Rahoituspäätöksen saavuttua 1. Jos päähakija on muu laitos, odotetaan konsortiosopimuksen saapumista. 2. Jos Taik on päähakija, tehdään konsortiosopimusluonnos, joka toimitetaan muille tarkistettavaksi. Luonnoksen tulee pohjautua rahoittajilta saataviin ohjeisiin Tapauksessa 2 tutkija ja korkeakoulun sopimusjuristi Sopimusluonnoksen sisällön tarkistaminen Osaston tarkistus Juridinen tarkistus Korjaukset Tarkistus Sopimuksen hyväksymien osastolla Sopimuksen hyväksymien Tutkija lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa sen sisällön. Varadekaani lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa onko se osaston etujen ja politiikan mukainen. Sopimusjuristi lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa onko se korkeakoulun etujen, ohjeiden ja politiikan mukainen Mikäli sopimusluonnosta on korjattava, tehdään korjaukset ja neuvotellaan ne muiden sopimusosapuolten kanssa. Sopimusjuristi ja varadekaani tarkistavat, onko korjattu sopimusluonnos osaston ja korkeakoulun etujen mukainen Sopimukseen hankitaan osaston sitoumus, joka tapahtuu varadekaanin allekirjoituksella Yli :n sopimukseen hankitaan korkeakoulun Tutkija Varadekaani Korkeakoulun sopimusjuristi Tutkija, muut osapuolet Tutkija, varadekaani, korkeakoulun sopimusjuristi Tutkija > varadekaani Rehtori 14(58)

15 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Sopimuksen toimittaminen muille osapuolille sitoumus, joka tapahtuu rehtorin allekirjoituksella Sopimus toimitetaan muille sopimusosapuolille kirjaamon kautta Kirjaamo 15(58)

16 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 16(58) 4.2.4Väitösprosessi Väitösprosessinviimeinenvaihealkaa,kunkäsikirjoitusonohjaajanmielestä niinvalmis,ettäsenvoijättääesitarkastukseen.prosessikestäätämänjälkeen tyypillisesti6 9kuukauttatutkimusneuvostonkokousaikatauluistajakesän ajoittumisestariippuen. Prosessionopiskelijavetoinen,muttaosastonprofessorikunnallaonsiinäuseita merkittäviärooleja,joistatärkeinonvalvojanrooli.lisäksitärkeääroolia näytteleejulkaisuyksikköjaprosessinloppuvaiheissatutkimussihteeri. Professorikunnanroolionakateeminen. Professorienroolittyypillisestivaihtelevatprosessinmittaan.Samahenkilövoi esiintyäuseissaerirooleissa. 1.Työnjättäminen(noin2kuukautta) Opiskelijajatyönohjaajakatsovat työnvalmistuneeksijatiedottavat siitäosastonprofessorilletai varadekaanille Opiskelija,ohjaaja, valvojaja/tai varadekaani. 1 2kk Osastonprofessorilukee käsikirjoituksenjaarvioi,onkose osastonpuolestavalmisjätettäväksi. Valvojatai varadekaani. 1 2kk Opiskelija,ohjaajajaosaston professorikeskustelevat esitarkastajista. Opiskelija,ohjaajaja osastonprofessori 1 2kk Osastonprofessoriottaayhteyden esitarkastajiinjapyytäänäiden suostumuksenkirjallisestijanäiden CV:n. Professori, esitarkastajat 2kk Ohjaajajaosastonjokuprofessori laativatohjaajansuosituksenja osastonsuosituksensiitä,ettätyön voijättää.suosituksetosoitetaan Tutkimusneuvostolle. Ohjaajajajoku osaston professoreista. 2kk Työnjättäminenesitarkastukseen. Kunesitarkastajatonsovittu, opiskelijajättäätyönjaohjaajan puollontutkimusneuvostoon,joka käsitteleetyönjaosastonpuollon. Professoritoimittaa tutkimusneuvostolle osastonpuollon ehdotuksenesitarkastajiksi Opiskelija. Professori.

17 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 17(58) 2.Esitarkastus(n.2 3kuukautta) 1kkvaiheen1 jälkeen Tutkimusinstituutti hyväksyytyönjätettäväksi esitarkastukseenjamäärää esitarkastajat määräätyöllevalvojan toimittaatyönesitarkastukseen (kirjaamonkautta) Tutkimusinstituutti ja neuvosto 2kk Esitarkastusvaihe.Väittelijätaitämän edustajateivätsaatässävaiheessa ollayhteyksissäesitarkastajiin(tai päinvastoin)muutenkuinvalvojan kautta. Esitarkastajat. 4 6vko Opiskelijajaosastonprofessorisekä mahdollisestiohjaajakeskustelevat vastaväittäjästä(taivastaväittäjistä). Professoriottaatähänyhteydenja pyytääsuostumuksentoimia vastaväittäjänä.vastaväittäjältä pyydetäänmyöscv. Opiskelija,professori jaohjaaja. Professori. Vastaväittäjäkandidaatit. 2kk Kunesitarkastajienlausunnot saapuvat,tutkimusinstituutti toimittaanetiedoksiosaston professorillejaväittelijälle. Tutkimusinstituutti. 2kk Professorivalmisteleeesityksen painatusluvanmyöntämisestä, vastaväittäjästä,kustoksesta,sekä mahdollisestiväitöspäivästä,mikäli tämäonsovittu. Professori. 2 3kk KunTutkimusneuvostosaa esitarkastajienlausunnot,päättääse painatusluvastajayleensäsamalla myösväitöspäivästä,vastaväittäjistä Tutkimusneuvosto. 2 3kk Esitarkastajienkorvaukset. Väittelijäyhdessä tutkimussihteerin kanssa.

18 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 3.Vastaväitöksenvalmistelu(n.3kuukautta) 3.1Vastaväittäjä 2 3kk painatusluvan myöntämisestä 3.2Väittelijä 1 4vko Vastaväittäjätarkastaaväitöskirjan, valmisteleekysymyksensäja lausuntoluonnoksensa. Väittelijätaitämänedustajateivätsaa tässävaiheessaollayhteyksissä vastaväittäjään(taipäinvastoin) muutenkuinvalvojankautta. Opintosuoritustentarkistaminenja rekisteröinti. Tarvittaessapuuttuvien opintosuoritustenhyväksyttäminen professorinkanssa. Vastaväittäjä. Väittelijä, koulutusohjelman amanuenssi, professori. Väittelijäja professori,minkä jälkeen koulutusohjelman amanuenssi. 1 2vko Väitöspäivänsopiminen. Kustosja vastaväittäjä, väittelijä. 1 2vko Väitössalinvaraaminen. Väittelijäja harjoitusmestari. 1 4vko Kustosilmoittaaväitöspäivänja Kustos. salintutkimusneuvostolle. 1 3kk Karonkanvalmistelu. Väittelijä. 1 3vko Viimeistenkorjaustentekeminen Väittelijä. käsikirjoitukseen. 1 4vko (Kielentarkastus.) Väittelijäja kielentarkastaja. 2 6vko Kutsulistanlaadintajakutsujen lähettäminenväitöstilaisuuteenja karonkkaan. Väittelijä,lisäksi tutkimussihteeri muodollisten kutsujenosalta. 2 6vko Väitöskirjantaitto. Väittelijäyhdessä julkaisuyksikön kanssa. 6 8vko Väitöskirjanpainaminen. Väittelijäyhdessä julkaisuyksikön kanssa. 6 8vko 8 10vko Väitöskirjanpdf:ntoimittaminen vastaväittäjällehetisenvalmistuttua. Väitöskirjanlähettäminen vastaväittäjällehetisentultua painosta. Väittelijä. Väittelijä 8 10vko Väitöskirjankappaleidenjakelu Väittelijä. 18(58)

19 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina tutkimusneuvostonjäsenille. 3.2Väittelijä,tutkimussihteeri,harjoitusmestarit,muut 4 6vko Vastaväittäjänmatkajärjestelyt. Professorisopii. Tutkimussihteerija väittelijähoitavat järjestelyt. 3 6vko Teollisessamuotoilussa Tutkimussihteeri. väitöspöytäliinanpainatus(väittelijän nimisilkkipainetaanpöytäliinaan). 4 6vko VäitöstiedotteidentekeminenWebiin jalehdistölle. Väittelijäja tiedotusyksikkö. Viimeinenviikko Kukkientilaaminen. Tutkimussihteeri Väitöstilaisuudenjälkeisentarjoilun Tutkimussihteeri, järjestäminen. Salinvalmistelujatekniikan varmistaminen. 3.3Kustos 1pväennen väitöstä Vastaväittäjälleselitetään väitösrutiinit.tämätapahtuu normaalistiillallisella väitöstilaisuuttaedeltävänäpäivänä. mahd.väittelijä Väittelijäja harjoitusmestarit. Kustosja vastaväittäjä. Väitöspäivä Väitöstilaisuus. Väittelijä,kustos, vastaväittäjä. Keskusteluarvosanastatapahtuu yleensähetiväitöstilaisuudenja kukitustenjälkeen. Kustosja vastaväittäjä. 19(58)

20 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.Jälkihoito(1 2kuukautta) 1 2vko väitöksen jälkeen Kustoslaatiiraportin väitöstilaisuudesta. Vastaväittäjänlausunnon(ml. arvosanaehdotus)sekäkustoksen raportintoimittaminen Tutkimusneuvostolle. Kustos Kustos 1 6vko Tohtorintutkinnonhyväksyminen. Tutkimusneuvosto Väitöksen jälkeisenkk aikana Vastaväittäjänkulujenjakorvausten maksaminen. Tutkimussihteeri. Laskujen hyväksyminen tapahtuunormaalin menettelynkautta (varadekaani) Painatuskulujenhoitaminen. Tutkimussihteeri yhdessä julkaisuyksikön kanssa(mahd.myös väittelijä,mikälion käytettyväittelijän omaarahaatai apurahoja).laskujen hyväksyminen tapahtuunormaalin menettelynkautta (varadekaani) 2 20vko Todistuksennoutaminen. Todistuksensaanoutamallatai pyynnöstäpostitse.josväittelijä haluaasaadatodistuksenpubliikissa, tiedotpubliikkienpäivistälöytyvät korkeakoulunweb sivuilta. Väittelijä. 20(58)

21 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.5Dosentinnimeäminen Tausta Ohessa kuvataan Muotoilun osaston dosentin nimeämisprosessi. Prosessi kestää tyypillisesti noin 8-9 kk, parhaimmillaan noin 6 kk, enimmillään reilun vuoden, jos Taikin kokousaikataulut osuvat huonosti. Tehtävät Dosentin tehtävänä on Taikin ohjeiden mukaan - edistää alansa opetusta, tutkimusta ja taiteellista työtä - toimia alansa asiantuntijana korkeakoulussa sekä suostumuksensa perusteella antaa opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä - hoitaa muita koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä erityistä pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä. Dosentin pätevyyttä koskeva nyrkkisääntönä eri yliopistoissa on, että väitöskirjan jälkeistä tuotantoa pitäisi olla väitöskirjan laajuutta vastaava määrä. Ajatus on, että koska väitöskirja on ohjattu työ, ei tutkijaa katsota sen perusteella vielä päteväksi esimerkiksi ohjaamaan tai arvioimaan väitöskirjoja. Dosentuurilla on tämä pätevyys. Taikissa näistä säännöistä on perinteisesti joustettu, mutta tätä tapahtuu tutkimuksen kypsyessä yhä harvemmin. Dosentuurin etuihin kuuluu mahdollisuus hakea vaativimpia asiantuntijatehtäviä ja esimerkiksi Akatemian tutkimusrahoitusta. Hakemus ja sen liitteet - hakemus, josta ilmenee lyhyesti perusteltu ehdotus opetus- ja tutkimusalaksi - nimikirjanote tai vastaava selvitys eli curriculum vitae, jossa myös opetukselliset ansiot on huomioitu - luettelo keskeisestä tuotannosta tai liitteinä olevista artikkeleista kahtena kappaleena - keskeinen tuotanto kahtena kappaleena (artikkelit, väitöskirja yms selvitykset) Yleensä Muotoilun osastolla on pyydetty arvioitavaksi 7 julkaisua, joista yksi on tyypillisesti ollut väitöskirja. 21(58)

22 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Prosessi Aikataulu Hakija Osasto Muut Prosessi alkaa Hakemus Hakija keskustelee osaston professorien kanssa dosentuurin alasta ja tarpeesta Hakija jättää vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrotaan: - dosentuurin ala - kenen kanssa asiasta on keskusteltu Hakemus osoitetaan Taideteollisen korkeakoulun tutkimusneuvostolle ja toimitetaan kirjaamoon liitteineen 1-2 kk, riippuen osastoneuvoston kokousaikataulusta Noin 2 kk Noin 3-4 kk Hakemus tulee rekrytointiprosessista vastaavalle osaston sihteerille ja varadekaanille Varadekaani tai muu professori hankkii asiantuntijat ja valmistelee asian osastoneuvostolle esiteltäväksi Osastoneuvosto käsittelee asian ja jos hakemuksen hyväksyy, tekee tutkimusneuvostolle esityksen dosentin ottamiseksi sekä esittää kahta asiantuntijaa Tutkimusneuvosto päättää, onko dosentin ottaminen tarkoituksenmukaista ja nimeää asiantuntijat 22(58)

23 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Kirjaamotoimittaa julkaisut asiantuntijoille 4-6 kk Asiantuntijat arvioivat hakijan pätevyyden Noin 6-8 kk Noin 9 kk Lausuntojen saavuttua osastoneuvosto järjestää opetusnäytteen ja arvostelee sen. Osastoneuvosto antaa lausunnon opetustaidosta Tutkimusneuvosto päättää dosentin nimittämisestä. IK (58)

24 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.3Jatkuvastitoistuvatprosessit 4.3.1Merkinnätjatko opinnoista Merkinnät jatko-opinnoista pitäisi hakea välittömästi suorituksen jälkeen. Komplikaation muodostat opinnot muissa korkeakouluissa. Menettely. Rekisteröinti tapahtuu opinnot heti kurssin päätteeksi lomakkeella, jonka opiskelija toimittaa oman koulutusohjelmansa amanuenssille, olipa kyseessä sitten 0.5 op:n tai 20 op:n suoritus. Kurssille pitää löytää paikka Taikin jatko-opintojen rakenteessa. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kurssin päättyminen Opettaja arvostelee suoritukset ja Luennoija täyttää lomakkeen suorituksista. Mahdollinen välivaihe Jos kurssi on suoritettu muussa korkeakoulussa, opiskelijan tulee tarkistaa ohjaajalta tai osaston professorilta, miten kurssi hyväksytään. Opiskelija, professori Suoritusmerkinnän tekeminen Joko 1) Opettaja rekisteröi tiedot 2) Tai opiskelija toimittaa kopion kurssin suorituksesta oman koulutusohjelmansa amanuenssille, joka vie merkinnän rekisteriin Opiskelija, luennoija, amanuenssi. Vaihtoehtoinen tapa perustuu opintokirjaan. Opiskelija ottaa kopiot kaikista suoritetuista opinnoista joko opintorekisteristä tai paperikopioina (kurssin jälkeen), pyytää merkinnät opintokirjaan (fyysiseen), ja antaa ohjaavan professorin kirjata kaikki jatko-opinnot kerralla, kun ne on suoritettu. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kurssin päättyminen Ohjaava professori kirjoittaa merkinnät Opettaja arvostelee suoritukset ja täyttää lomakkeen suorituksista. Opiskelija ottaa kopion suorituslistasta tai pyytää merkinnän opintokirjaan. Professori - käy läpi opintosuoritukset - sijoittelee ne Taikin jatkoopinto-ohjelmaan - pisteyttää ne - kirjoittaa suoritusmerkinnät - kirjoittaa suoritusmerkinnät jatko-opinto-ohjelman Luennoija Professori 24(58)

25 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina opintokokonaisuuksista - kirjoittaa suoritusmerkinnän koko jatko-opinnoista Rekisteröinti Tämän jälkeen opiskelijan Amanuenssi opinto-ohjelman amanuenssi vie kaikki suoritukset kerralla opintorekisteriin. Professoreista Koskinen toimii vaihtoehtoisella tavalla. Tapa toimii, jos opiskelija kerää tiedot huolellisesti ja käyttää fyysistä opintokirjaa. IK (58)

26 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.4Politiikkaluonteisetohjeistukset 4.4.1Muotoilunosastonpolitiikkavierailevientutkijoidenhyväksymiseksi School of Design Policy for Visiting Researchers Who should read this page If you are a doctoral student or a post-doctoral researcher interested in becoming a visiting researcher at The School of Design, read this page. It describes the application procedure policy for applying to the School. The reason for having this policy is simple. We need to make sure you benefit from your time in Helsinki; it is a major investment for you. However, we are a small department, and work in an old building that is constantly running out of space. Thus, we need to limit the number of visitors. The policy does not apply to professors interested in visiting us. The number of visiting researchers Annually, we can accommodate at max four (4) researchers each semester. This is for space and computer resources. As a rule, we suggest that you stay with us for a semester. Application deadlines We process applications twice a year. Submit applications to amanuensis Aila Laakso (firstname.lastname (at) taik.fi) before 15 March 15 September It is enough that you the application has a stamp that is dated before these dates. Decisions will be sent to your in about 4-6 weeks after we receive the application. You can submit your application up to two years in advance. Application format Application format is free, but to make the application informative, we would like to get: Your research plan to make sure we have something to offer to you. A letter of motivation indicating what makes you think Helsinki is particularly interesting for you. To this end, check our research site at A short description of how you think visiting Helsinki would benefit you. 26(58)

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle TAVOITTEENA TOHTORINHATTU Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 ENNEN VÄITÖSTÄ...

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot