Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina"

Transkriptio

1 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Luonnos!!! Tämäohjeonepävirallinen! Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina Vers2/ IlpoKoskinen 1(58)

2 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina 1.Tausta Yleistä Prosessit Ympäristö Välttämättömät työt Vuodenkulkujavaradekaanintyöprofessorintoimenkuvassa Tutkimuksenprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Jatkokoulutusseminaarin organisointi osastolla Jatko-opiskelijoiden hakemusten arviointi Vierailevien tutkijoiden hakemusten arviointi Prosessit, joiden alkuajankohtaa ei voi ennustaa Tutkimushankkeista neuvotteleminen Tutkimushakemukset Tutkimussopimukset Väitösprosessi Dosentin nimeäminen Jatkuvasti toistuvat prosessit Merkinnät jatko-opinnoista Politiikkaluonteiset ohjeistukset Muotoilun osaston politiikka vierailevien tutkijoiden hyväksymiseksi Tutkimushankkeiden johtamisesta Muotoilun osastolla Hallinnonstrategisetprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Toiminta- ja taloussuunnitelma Budjettiprosessi Kehityskeskustelu Päivittäisetprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Esittelytehtävät Tiliseurannan käytännöt Prosessit, joiden alkuajankohtaa ei voi ennustaa Virkamääräykset Jatkuvasti toistuvat prosessit Pienet hankinnat Virkavapaudet ja lomat Tutkijan matkasuunnitelma ja -lasku Varadekaanintoimenkuvanmatriisimuotoinenesitys...48 Liite.Sopimuspohjia...50 Liite 1. Projektisopimuspohja Liite 2. Esimerkkisopimus Liite 3. Opiskelijaprojektien oikeuksien siirto yritykselle (58)

3 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 1.Tausta OheinendokumenttikuvaaMuotoilunosastontutkimuksenvaradekaanin keskeisettehtävät.näkökulmaonkorostetustihallinnollinen,sillävaradekaanin akateeminentyöjakolmastehtävätliittyväthänenprofessuuriinsa. Tehtävätonkuvattuprosesseina.Neonjaettukolmeenpääkategoriaan: tutkimuksenrakenteellisetprosessit strategisetprosessit päivittäisiinprosesseihin. Työnkuvaonkuitenkinmatriisi,eivektori.Kunkinkategorianvoijakaaedelleen jatkuvastitoistuviinprosesseihin prosesseihin,joidenalkuajankohtaaeivoiennustaa säännöllisestitoistuviinprosesseihin politiikkaluonteisiinohjeistuksiinjamuihinavustaviindokumentteihin. Varadekaanintyötätulisikehittäärakenteellistenjastrategistenprosessien suuntaanjapolitiikkaan.jostyöstätekeeseurannan,kussakin prosessikategoriassaonvuosittain1 200prosessia,mikätäyttäätyöpäivät tehokkaasti. Prosessitonkuvattuaikajanalla.Lisäksiprosessitarkastelupaljastaatyön sitoutumisenmuotoilunosastontyöyhteisöön.keskeinentyötoverion tutkimuksensihteeri. 3(58)

4 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 2.Yleistä Varadekaanin päätyö on tutkimuksen yleisjohtaminen. Alla on esitetty kapean hallinnollinen tulkinta tämän roolin tehtävistä. Tulkinta pohjaa Luther Gulickin luvulla esittelemään malliin. 2.1Prosessit Rakenteellisesti katsoen keskeiset prosessit ovat samat kun missä tahansa hallinnossa. Prosessi Kuvaus Ajankohta Planning Tärkein prosessi on toiminta- ja Touko-syyskuu taloussuunnitelma (TTS), joka on avain koko tutkimustoiminnan strategiseen suunnitteluun. Organizing Asioiden järjestäminen suunnitelmien mukaiseksi. Rakenteiden ylläpito ja luominen. Tärkein rakenne Jatkuvaa - tutkimusstrategia; Lisäksi tärkeitä ovat - tilat - budjetin muokkaaminen ymmärrettäväksi Staffing Directing Coordinating Reporting Henkilöstön suunnittelu ja rekrytointi tutkimushankkeisiin. Jatko-opiskelijoiden valinta Suunnan antaminen organisaatiolle tapahtuu paljolti TTS:n ja kehityskeskustelujen kautta, mutta myös tutkijoiden ohjaamisessa keskeisiin tehtäviin silpun sijasta. Päivittäisjohtamista, joka tapahtuu paljolti verkossa (talousasiat, matkasuunnitelmat), keskusteluissa ja kokouksissa Erilaiset raportit tuloksista, taloudesta ja muista asioista lähinnä osastolle, mutta osin myös keskushallintoon. Evaluaatiot. Jatkuvaa Loka-marraskuu, Maalis-huhtikuu Jatkuvaa. TTS kesän yli, painottuen syyskuuhun Kehityskeskustelut painottuvat helmihuhtikuille Jatkuvaa Jatkuvaa. Talousseuranta yleensä 4 kertaa 4(58)

5 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Budgeting Vuotuinen työ, joka tapahtuu vuoden lopussa sen jälkeen, kun TTS on hyväksytty ja määrärahat jaettu. vuodessa. Tulosraportti (tutkimukset) helmikuussa Joulu-tammikuu Listasta puuttuvat tutkijoiden johtamiseen liittyvät seikat, kuten vision luominen, ohjaus ja mentorointi. Nämä ovat periaatteessa koko professori- ja post-doc kunnan tehtäviä, mutta varadekaanin vastuulla on kokonaiskuva ja sen vaaliminen entropiatendenssin keskellä. Työ tehdään varadekaanista riippuen eri tavoilla. Toistaiseksi työtavat ovat vaihdelleet tehokkaan organisaation ylläpitämisestä toiveeseen luoda itseorganisoituva organisaatio. 2.2Ympäristö Työn painopiste on osastolla, ja sitä rytmittää rakenteellisella tasolla TTS- ja budjetointiprosessi sekä kehityskeskustelut. Työtä voi muuten luonnehtia jatkuvaksi entropian hallinnaksi; päivittäisestä työstä suurin osa kuluu erilaisten tutkijoiden keskittymistä hajottavien arvottamiseen ja hallintaan. Ympäristön olennainen osa on oma opetus ja tutkimus, jota edellisessä puhtaasti hallinnollisessa kaaviossa ei ole. Ympäristön keskeiset rakenteet voi erotella tason mukaan. Taso Rakenne Huom Osasto Osastoneuvosto. Kerran kuussa lukukausien aikana. Varadekaani valmistelee osastoneuvostolle lukuisia asioita, jotka on lueteltu johtosäännössä ja dekaanin delegointilistassa. Dekaani. Varadekaani toimii yhteistyössä dekaanikunnan kanssa. Etenkin TTS- ja budjetointiprosessit sekä kehityskeskustelut ovat keskeisiä koordinoinnin välineitä. Muu suunnittelu yhdessä dekaanien kanssa. Jatkuvaa 5(58)

6 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Keskushallinto/Taik Aalto Yhteiskunta Osaston yhteinen tiedottaminen ja yhteisön luominen. Koulutusohjelmanjohtajat. Varadekaanilla on koti jossain koulutusohjelmassa. Hän osallistuu sen toimintaan Raportointi, ohjeistus, sekä muut esille tulevat asiat. Tutkimusneuvosto ja tutkimusinstituutti. Tulosneuvottelut dekaanin ja rehtorin kanssa Varadekaanin suhde Aaltoon on epäselvä. Erilaisia asiantuntijatehtäviä, luentoja, puheita oman mieltymyksen mukaan. Toisinaan Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Marraskuu?? Kv. ympäristö Kuten yhteiskunta.? Varadekaanin toimikenttä on laaja, mutta välttämättömiä prosesseja on osaston ulkopuolella vähän. Tärkein on osallistuminen tulosneuvotteluun. 2.3Välttämättömättyöt Keskeiset työt, joita muut eivät ole tekemässä ovat TTS ja budjetointi Kehityskeskustelut tutkimushankkeiden valmistelut mentorointi Tavoite lienee silmuun työn ohjelmointi ja delegoiminen niin paljon kuin mahdollista. 6(58)

7 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 3.Vuodenkulkujavaradekaanintyöprofessorin toimenkuvassa Kuvassa1onvaradekaanintyönvuosirytmi.Kaaviokuvaatärkeimmättoistuvat prosessit,jotensiitäpuuttuvatneprosessit,joidenalkuajankohtaaeivoi ennustaa.niinpäsenpainotusonrakenteellinen.loma aikojalukuunottamatta työssäonjatkuvastimenossajokinrakenteellinenprosessi. Kaavioonjaoteltutasoittaintämäntehtäväkuvauksensisällysluettelonmukaan. Kuva1.Varadekaanintöidenvuosirytminkuvaus Kuvassa2onkuvattuvaradekaanintyöntavoitejakaumaoletuksilla,että varadekaanionprofessori,joka 7(58)

8 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina - opettaa - osallistuukoulutusohjelmansahallintoon - käyttää20%työajastaanvaradekaanintyöhön Kuva2.Varadekaanintyöntavoitejakauma Tämätehtävänkuvauskattaavaradekaanintyöstänäinajatellun20%:nosan. Osaonmerkittykuvaan2tummimmallavärillä.Tavoitteestaollaanilmeisen kaukana. 8(58)

9 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.Tutkimuksenprosessit 4.1Säännöllisestitoistuvatprosessit 4.1.1Jatkokoulutusseminaarinorganisointiosastolla Varadekaanintehtäväonorganisoidajatkokoulutusseminaari.Tutkijakoulullaon omaseminaarinsa,muttaosastollaonmuitakinjatko opiskelijoita,jotka tarvitsevatseminaaria. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syys- ja tammikuun alku Aloitusseminaari Seminaarit Seminaarin kutsuminen kokoon Seminaari kutsutaan kokoon. Varadekaani valitsee päivän ja toimittaa tutkimussihteerin kautta tiedon Tutkimusinstituutin jatkoopintolistalle. Aikataulutua, seminaarin tarkoitus ja prosessit. Ensimmäisessä tapaamisessa - sovitaan lukukauden aikataulu - käydään läpi seminaarin keskeiset prosessit (esitelmätyypit ja - käytännöt, ajoitus, opponointi, muut resurssit, Web) Seminaarien puheenjohtajuus. Seminaarien puheenjohtajuus. Varadekaani > tutkimussihteeri Varadekaani tai muu professori Varadekaani tai muu professori Lukukauden lopussa IK Merkinnät. Tarkistetaan osallistujat ja annetaan merkintä suoritetusta seminaarista. Varadekaani tai muu professori 9(58)

10 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.1.2Jatko opiskelijoidenhakemustenarviointi Jatko opiskelijoidenhakemustenarviointitapahtuukahdestivuodessa, syyslukukaudellasyys jalokakuuntaitteessajakevätlukukaudellamaalishuhtikuuntaitteessa.arviointiprosessilähteeliikkeelle,kuntutkimusinstituutti saahakemukset,tarkistuttaakielitaitovaatimuksetjatodistuksetjalähettääne osastoille. Osastollaprosessinorganisoitutkimuksenvaradekaani.Siihenosallistuvat kutakinhakemustaajatellenparhaatasiantuntijat. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syyskuun loppu ja maaliskuun loppu. Kesto n. 1 vko Seuraavat 1-4 vkoa 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Hakemukset tulevat osastolle Varadekaani - lukee hakemukset läpi - laatii lyhyen kuvauksen hakemuksista - lähettää hakemukset luettavaksi professoreille ja muille asiantuntijoille. Arvioijia valitaan 1-2 siten, että hakemus voidaan arvioida riittävän monipuolisesti. Arviointia tukee arviointilomake, joka liitetään hakemuksiin. Arviointi. Professorit lukevat hakemuksen, arvioivat ne, ja vastaavat arviointilomakkeen kysymyksiin. Osaston suosituksen koostaminen. Kun varadekaani saa lausunnot, - tekee hän koosteen hakemuksista - kirjoittaa osaston suosituksen Mikäli arvioissa on ristinriitaisuuksia, varadekaani keskustelee asian arvioijien kanssa ja tarvittaessa etsii uuden arvioijan. Varadekaani Professorit ja muut asiantuntijat Varadekaani. 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen IK Hakemukset lähetetään tutkimusneuvostolle. Varadekaani lähettää hakemukset tutkimusneuvostoon päätöstä varten. Varadekaani 10(58)

11 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.1.3Vierailevientutkijoidenhakemustenarviointi Vierailevientutkijoidenhakemustenarviointitapahtuukahdestivuodessa, syyslukukaudellasyys jalokakuuntaitteessajakevätlukukaudellamaalishuhtikuuntaitteessa.arviointiprosessilähteeliikkeellehakemuksesta. Osastollaprosessinorganisoitutkimuksenvaradekaani.Siihenosallistuvat kutakinhakemustaajatellenparhaatasiantuntijat. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syyskuun loppu ja maaliskuun loppu. Kesto n. 1 vko Seuraavat 1-4 vkoa 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Hakemukset tulevat tutkimussihteerille, joka toimittaa ne varadekaanille Varadekaani - lukee hakemukset läpi - laatii lyhyen kuvauksen hakemuksista - lähettää hakemukset luettavaksi professoreille ja muille asiantuntijoille. Arvioijia valitaan 1-2 siten, että hakemus voidaan arvioida riittävän monipuolisesti. Arviointia tukee arviointilomake, joka liitetään hakemuksiin. Arviointi. Professorit lukevat hakemuksen, arvioivat ne, ja vastaavat arviointilomakkeen kysymyksiin. Osaston suosituksen koostaminen. Kun varadekaani saa lausunnot, - tekee hän koosteen hakemuksista - kirjoittaa osaston suosituksen Mikäli arvioissa on ristiriitaisuuksia, varadekaani keskustelee asian arvioijien kanssa ja tarvittaessa etsii uuden arvioijan. Varadekaani, tutkimussihteeri Professorit ja muut asiantuntijat Varadekaani. 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Päätökset. Varadekaani tekee päätöksen kuultuaan asianosaisia koulutusohjelmia. Varadekaani 11(58)

12 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2Prosessit,joidenalkuajankohtaaeivoiennustaa 4.2.1Tutkimushankkeistaneuvotteleminen Tutkimushankkeistavoineuvotellakukatahansa,kunhanuskottavuusriittää. Asiastapitääkuitenkinkeskustellaprofessorienjatutkimushankkeistamyös tutkimuksenvaradekaaninkanssa.hänelleonvaltuudettehdäsitoumuksia; lisäksihäntunteeosastontutkimusstrategianjapystyymäärittelemään hankkeensuhteensiihen.häneltäsaamyösvinkkejähakemuksen prosessoimiseksijateknistätukeaesimerkiksirahoituksenjasopimustekniikan suunnittelussa. Hakijaonpääsääntöisestitutkimuksenvaradekaanitaimuuprofessori;myös post doc tasontutkijavoiollahakija.pääsäännöksisuositellaankuitenkin varadekaaniataimuutaprofessoria. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kun näyttää siltä, että intressistä tulee hakemus Vaihtelee Alustava yhteydenotto Hanke toimitetaan varadekaanille ja oman koulutusohjelman professorille tiedoksi Hankesuunnittelun alku; neuvottelut; sopimuksiin valmistautuminen, palkoista sopiminen Vaihtelee Hakemuksen tekeminen Seuraavatvaiheetkuvattueriohjeissa. >Tutkimus:hakemustenkäsittely >Tutkimus:sopimustentekeminen IK Tutkija Tutkija, varadekaani, oman koulutusohjelman johtaja ja tutkimussihteeri 12(58)

13 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.2Tutkimushakemukset Tutkimushakemuksiavoivatulkoistenrahoittajiensääntöjenpuitteissalaatia ketkävain.niidenpitääkuitenkinkiertäävaradekaaninja josylittävät :nrajan rehtorinkautta.varadekaaniantaaosastonhyväksynnänja esitteleeasianrehtorillelopullistasuorituspaikanhyväksyntäävarten. 1.Submissiovaihe Aikataulu Sisältö Vetovastuu Hankevalmistelu Tutkimussuunnitelman laadinta ja Tutkija, varadekaani Submissiovaiheen edellä Submissio Hankesuunnitelman arkistointi Osaston arkistointi konsortion rakentaminen Anomus toimitetaan varadekaanille ja tutkimussihteerille nähtäväksi Anomus jätetään rahoittajalle, kun - siihen on saatu varadekaanin ja rehtorin allekirjoitus (mikä voi tapahtua sähköisesti) Anomus diarioidaan kirjaamossa Anomus toimitetaan tutkimussihteerille arkistoitavaksi pidetään tietoisena Tutkija, varadekaani, tutkimussihteeri Tutkija, varadekaani Kirjaamo Tutkija, tutkimussihteeri 2.Rahoituspäätöksensaapuessa Kunrahoituspäätössaapuu,menettelyriippuusentuloksesta.Kielteinenpäätös toimitetaantiedoksi,muttaseeiaiheutajatkotoimenpiteitä.myönteinenpäätös sensijaanaiheuttaajoukonhallinnollisiatarpeita. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Päätös saapuu kirjaamosta Päätös toimitetaan tiedoksi tutkimussihteerille, joka toimittaa sen varadekaanille 1-4 vko edellisestä Tutkimussihteeri - luo projektitilin - selvittää rahoittajan maksukäytännön Määräykset Konsortiosopimukset IK Tehdään työmääräykset (ks. erillinen ohje) Ks. erillinen ohje tutkimussopimuksista Tutkija > tutkimussihteeri > varadekaani Tutkimussihteeri Tutkimussihteeri, tutkija ja varadekaani Tutkija, varadekaani ja sopimusjuristi 13(58)

14 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.3Tutkimussopimukset Tutkimushankkeissatuleetehdätutkimussopimus,jossasovitaanhankkeen käytännöistä,vastuista,resurssienjaosta,rakenteestasekäriita ja purkumenettelystä.monenvälisissähankkeissasopimustakutsutaanyleensä konsortiosopimukseksi,jososapuoletovattasavertaisiasopimusosapuolia. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Rahoituspäätöksen saavuttua 1. Jos päähakija on muu laitos, odotetaan konsortiosopimuksen saapumista. 2. Jos Taik on päähakija, tehdään konsortiosopimusluonnos, joka toimitetaan muille tarkistettavaksi. Luonnoksen tulee pohjautua rahoittajilta saataviin ohjeisiin Tapauksessa 2 tutkija ja korkeakoulun sopimusjuristi Sopimusluonnoksen sisällön tarkistaminen Osaston tarkistus Juridinen tarkistus Korjaukset Tarkistus Sopimuksen hyväksymien osastolla Sopimuksen hyväksymien Tutkija lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa sen sisällön. Varadekaani lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa onko se osaston etujen ja politiikan mukainen. Sopimusjuristi lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa onko se korkeakoulun etujen, ohjeiden ja politiikan mukainen Mikäli sopimusluonnosta on korjattava, tehdään korjaukset ja neuvotellaan ne muiden sopimusosapuolten kanssa. Sopimusjuristi ja varadekaani tarkistavat, onko korjattu sopimusluonnos osaston ja korkeakoulun etujen mukainen Sopimukseen hankitaan osaston sitoumus, joka tapahtuu varadekaanin allekirjoituksella Yli :n sopimukseen hankitaan korkeakoulun Tutkija Varadekaani Korkeakoulun sopimusjuristi Tutkija, muut osapuolet Tutkija, varadekaani, korkeakoulun sopimusjuristi Tutkija > varadekaani Rehtori 14(58)

15 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Sopimuksen toimittaminen muille osapuolille sitoumus, joka tapahtuu rehtorin allekirjoituksella Sopimus toimitetaan muille sopimusosapuolille kirjaamon kautta Kirjaamo 15(58)

16 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 16(58) 4.2.4Väitösprosessi Väitösprosessinviimeinenvaihealkaa,kunkäsikirjoitusonohjaajanmielestä niinvalmis,ettäsenvoijättääesitarkastukseen.prosessikestäätämänjälkeen tyypillisesti6 9kuukauttatutkimusneuvostonkokousaikatauluistajakesän ajoittumisestariippuen. Prosessionopiskelijavetoinen,muttaosastonprofessorikunnallaonsiinäuseita merkittäviärooleja,joistatärkeinonvalvojanrooli.lisäksitärkeääroolia näytteleejulkaisuyksikköjaprosessinloppuvaiheissatutkimussihteeri. Professorikunnanroolionakateeminen. Professorienroolittyypillisestivaihtelevatprosessinmittaan.Samahenkilövoi esiintyäuseissaerirooleissa. 1.Työnjättäminen(noin2kuukautta) Opiskelijajatyönohjaajakatsovat työnvalmistuneeksijatiedottavat siitäosastonprofessorilletai varadekaanille Opiskelija,ohjaaja, valvojaja/tai varadekaani. 1 2kk Osastonprofessorilukee käsikirjoituksenjaarvioi,onkose osastonpuolestavalmisjätettäväksi. Valvojatai varadekaani. 1 2kk Opiskelija,ohjaajajaosaston professorikeskustelevat esitarkastajista. Opiskelija,ohjaajaja osastonprofessori 1 2kk Osastonprofessoriottaayhteyden esitarkastajiinjapyytäänäiden suostumuksenkirjallisestijanäiden CV:n. Professori, esitarkastajat 2kk Ohjaajajaosastonjokuprofessori laativatohjaajansuosituksenja osastonsuosituksensiitä,ettätyön voijättää.suosituksetosoitetaan Tutkimusneuvostolle. Ohjaajajajoku osaston professoreista. 2kk Työnjättäminenesitarkastukseen. Kunesitarkastajatonsovittu, opiskelijajättäätyönjaohjaajan puollontutkimusneuvostoon,joka käsitteleetyönjaosastonpuollon. Professoritoimittaa tutkimusneuvostolle osastonpuollon ehdotuksenesitarkastajiksi Opiskelija. Professori.

17 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 17(58) 2.Esitarkastus(n.2 3kuukautta) 1kkvaiheen1 jälkeen Tutkimusinstituutti hyväksyytyönjätettäväksi esitarkastukseenjamäärää esitarkastajat määräätyöllevalvojan toimittaatyönesitarkastukseen (kirjaamonkautta) Tutkimusinstituutti ja neuvosto 2kk Esitarkastusvaihe.Väittelijätaitämän edustajateivätsaatässävaiheessa ollayhteyksissäesitarkastajiin(tai päinvastoin)muutenkuinvalvojan kautta. Esitarkastajat. 4 6vko Opiskelijajaosastonprofessorisekä mahdollisestiohjaajakeskustelevat vastaväittäjästä(taivastaväittäjistä). Professoriottaatähänyhteydenja pyytääsuostumuksentoimia vastaväittäjänä.vastaväittäjältä pyydetäänmyöscv. Opiskelija,professori jaohjaaja. Professori. Vastaväittäjäkandidaatit. 2kk Kunesitarkastajienlausunnot saapuvat,tutkimusinstituutti toimittaanetiedoksiosaston professorillejaväittelijälle. Tutkimusinstituutti. 2kk Professorivalmisteleeesityksen painatusluvanmyöntämisestä, vastaväittäjästä,kustoksesta,sekä mahdollisestiväitöspäivästä,mikäli tämäonsovittu. Professori. 2 3kk KunTutkimusneuvostosaa esitarkastajienlausunnot,päättääse painatusluvastajayleensäsamalla myösväitöspäivästä,vastaväittäjistä Tutkimusneuvosto. 2 3kk Esitarkastajienkorvaukset. Väittelijäyhdessä tutkimussihteerin kanssa.

18 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 3.Vastaväitöksenvalmistelu(n.3kuukautta) 3.1Vastaväittäjä 2 3kk painatusluvan myöntämisestä 3.2Väittelijä 1 4vko Vastaväittäjätarkastaaväitöskirjan, valmisteleekysymyksensäja lausuntoluonnoksensa. Väittelijätaitämänedustajateivätsaa tässävaiheessaollayhteyksissä vastaväittäjään(taipäinvastoin) muutenkuinvalvojankautta. Opintosuoritustentarkistaminenja rekisteröinti. Tarvittaessapuuttuvien opintosuoritustenhyväksyttäminen professorinkanssa. Vastaväittäjä. Väittelijä, koulutusohjelman amanuenssi, professori. Väittelijäja professori,minkä jälkeen koulutusohjelman amanuenssi. 1 2vko Väitöspäivänsopiminen. Kustosja vastaväittäjä, väittelijä. 1 2vko Väitössalinvaraaminen. Väittelijäja harjoitusmestari. 1 4vko Kustosilmoittaaväitöspäivänja Kustos. salintutkimusneuvostolle. 1 3kk Karonkanvalmistelu. Väittelijä. 1 3vko Viimeistenkorjaustentekeminen Väittelijä. käsikirjoitukseen. 1 4vko (Kielentarkastus.) Väittelijäja kielentarkastaja. 2 6vko Kutsulistanlaadintajakutsujen lähettäminenväitöstilaisuuteenja karonkkaan. Väittelijä,lisäksi tutkimussihteeri muodollisten kutsujenosalta. 2 6vko Väitöskirjantaitto. Väittelijäyhdessä julkaisuyksikön kanssa. 6 8vko Väitöskirjanpainaminen. Väittelijäyhdessä julkaisuyksikön kanssa. 6 8vko 8 10vko Väitöskirjanpdf:ntoimittaminen vastaväittäjällehetisenvalmistuttua. Väitöskirjanlähettäminen vastaväittäjällehetisentultua painosta. Väittelijä. Väittelijä 8 10vko Väitöskirjankappaleidenjakelu Väittelijä. 18(58)

19 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina tutkimusneuvostonjäsenille. 3.2Väittelijä,tutkimussihteeri,harjoitusmestarit,muut 4 6vko Vastaväittäjänmatkajärjestelyt. Professorisopii. Tutkimussihteerija väittelijähoitavat järjestelyt. 3 6vko Teollisessamuotoilussa Tutkimussihteeri. väitöspöytäliinanpainatus(väittelijän nimisilkkipainetaanpöytäliinaan). 4 6vko VäitöstiedotteidentekeminenWebiin jalehdistölle. Väittelijäja tiedotusyksikkö. Viimeinenviikko Kukkientilaaminen. Tutkimussihteeri Väitöstilaisuudenjälkeisentarjoilun Tutkimussihteeri, järjestäminen. Salinvalmistelujatekniikan varmistaminen. 3.3Kustos 1pväennen väitöstä Vastaväittäjälleselitetään väitösrutiinit.tämätapahtuu normaalistiillallisella väitöstilaisuuttaedeltävänäpäivänä. mahd.väittelijä Väittelijäja harjoitusmestarit. Kustosja vastaväittäjä. Väitöspäivä Väitöstilaisuus. Väittelijä,kustos, vastaväittäjä. Keskusteluarvosanastatapahtuu yleensähetiväitöstilaisuudenja kukitustenjälkeen. Kustosja vastaväittäjä. 19(58)

20 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.Jälkihoito(1 2kuukautta) 1 2vko väitöksen jälkeen Kustoslaatiiraportin väitöstilaisuudesta. Vastaväittäjänlausunnon(ml. arvosanaehdotus)sekäkustoksen raportintoimittaminen Tutkimusneuvostolle. Kustos Kustos 1 6vko Tohtorintutkinnonhyväksyminen. Tutkimusneuvosto Väitöksen jälkeisenkk aikana Vastaväittäjänkulujenjakorvausten maksaminen. Tutkimussihteeri. Laskujen hyväksyminen tapahtuunormaalin menettelynkautta (varadekaani) Painatuskulujenhoitaminen. Tutkimussihteeri yhdessä julkaisuyksikön kanssa(mahd.myös väittelijä,mikälion käytettyväittelijän omaarahaatai apurahoja).laskujen hyväksyminen tapahtuunormaalin menettelynkautta (varadekaani) 2 20vko Todistuksennoutaminen. Todistuksensaanoutamallatai pyynnöstäpostitse.josväittelijä haluaasaadatodistuksenpubliikissa, tiedotpubliikkienpäivistälöytyvät korkeakoulunweb sivuilta. Väittelijä. 20(58)

21 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.5Dosentinnimeäminen Tausta Ohessa kuvataan Muotoilun osaston dosentin nimeämisprosessi. Prosessi kestää tyypillisesti noin 8-9 kk, parhaimmillaan noin 6 kk, enimmillään reilun vuoden, jos Taikin kokousaikataulut osuvat huonosti. Tehtävät Dosentin tehtävänä on Taikin ohjeiden mukaan - edistää alansa opetusta, tutkimusta ja taiteellista työtä - toimia alansa asiantuntijana korkeakoulussa sekä suostumuksensa perusteella antaa opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä - hoitaa muita koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä erityistä pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä. Dosentin pätevyyttä koskeva nyrkkisääntönä eri yliopistoissa on, että väitöskirjan jälkeistä tuotantoa pitäisi olla väitöskirjan laajuutta vastaava määrä. Ajatus on, että koska väitöskirja on ohjattu työ, ei tutkijaa katsota sen perusteella vielä päteväksi esimerkiksi ohjaamaan tai arvioimaan väitöskirjoja. Dosentuurilla on tämä pätevyys. Taikissa näistä säännöistä on perinteisesti joustettu, mutta tätä tapahtuu tutkimuksen kypsyessä yhä harvemmin. Dosentuurin etuihin kuuluu mahdollisuus hakea vaativimpia asiantuntijatehtäviä ja esimerkiksi Akatemian tutkimusrahoitusta. Hakemus ja sen liitteet - hakemus, josta ilmenee lyhyesti perusteltu ehdotus opetus- ja tutkimusalaksi - nimikirjanote tai vastaava selvitys eli curriculum vitae, jossa myös opetukselliset ansiot on huomioitu - luettelo keskeisestä tuotannosta tai liitteinä olevista artikkeleista kahtena kappaleena - keskeinen tuotanto kahtena kappaleena (artikkelit, väitöskirja yms selvitykset) Yleensä Muotoilun osastolla on pyydetty arvioitavaksi 7 julkaisua, joista yksi on tyypillisesti ollut väitöskirja. 21(58)

22 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Prosessi Aikataulu Hakija Osasto Muut Prosessi alkaa Hakemus Hakija keskustelee osaston professorien kanssa dosentuurin alasta ja tarpeesta Hakija jättää vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrotaan: - dosentuurin ala - kenen kanssa asiasta on keskusteltu Hakemus osoitetaan Taideteollisen korkeakoulun tutkimusneuvostolle ja toimitetaan kirjaamoon liitteineen 1-2 kk, riippuen osastoneuvoston kokousaikataulusta Noin 2 kk Noin 3-4 kk Hakemus tulee rekrytointiprosessista vastaavalle osaston sihteerille ja varadekaanille Varadekaani tai muu professori hankkii asiantuntijat ja valmistelee asian osastoneuvostolle esiteltäväksi Osastoneuvosto käsittelee asian ja jos hakemuksen hyväksyy, tekee tutkimusneuvostolle esityksen dosentin ottamiseksi sekä esittää kahta asiantuntijaa Tutkimusneuvosto päättää, onko dosentin ottaminen tarkoituksenmukaista ja nimeää asiantuntijat 22(58)

23 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Kirjaamotoimittaa julkaisut asiantuntijoille 4-6 kk Asiantuntijat arvioivat hakijan pätevyyden Noin 6-8 kk Noin 9 kk Lausuntojen saavuttua osastoneuvosto järjestää opetusnäytteen ja arvostelee sen. Osastoneuvosto antaa lausunnon opetustaidosta Tutkimusneuvosto päättää dosentin nimittämisestä. IK (58)

24 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.3Jatkuvastitoistuvatprosessit 4.3.1Merkinnätjatko opinnoista Merkinnät jatko-opinnoista pitäisi hakea välittömästi suorituksen jälkeen. Komplikaation muodostat opinnot muissa korkeakouluissa. Menettely. Rekisteröinti tapahtuu opinnot heti kurssin päätteeksi lomakkeella, jonka opiskelija toimittaa oman koulutusohjelmansa amanuenssille, olipa kyseessä sitten 0.5 op:n tai 20 op:n suoritus. Kurssille pitää löytää paikka Taikin jatko-opintojen rakenteessa. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kurssin päättyminen Opettaja arvostelee suoritukset ja Luennoija täyttää lomakkeen suorituksista. Mahdollinen välivaihe Jos kurssi on suoritettu muussa korkeakoulussa, opiskelijan tulee tarkistaa ohjaajalta tai osaston professorilta, miten kurssi hyväksytään. Opiskelija, professori Suoritusmerkinnän tekeminen Joko 1) Opettaja rekisteröi tiedot 2) Tai opiskelija toimittaa kopion kurssin suorituksesta oman koulutusohjelmansa amanuenssille, joka vie merkinnän rekisteriin Opiskelija, luennoija, amanuenssi. Vaihtoehtoinen tapa perustuu opintokirjaan. Opiskelija ottaa kopiot kaikista suoritetuista opinnoista joko opintorekisteristä tai paperikopioina (kurssin jälkeen), pyytää merkinnät opintokirjaan (fyysiseen), ja antaa ohjaavan professorin kirjata kaikki jatko-opinnot kerralla, kun ne on suoritettu. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kurssin päättyminen Ohjaava professori kirjoittaa merkinnät Opettaja arvostelee suoritukset ja täyttää lomakkeen suorituksista. Opiskelija ottaa kopion suorituslistasta tai pyytää merkinnän opintokirjaan. Professori - käy läpi opintosuoritukset - sijoittelee ne Taikin jatkoopinto-ohjelmaan - pisteyttää ne - kirjoittaa suoritusmerkinnät - kirjoittaa suoritusmerkinnät jatko-opinto-ohjelman Luennoija Professori 24(58)

25 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina opintokokonaisuuksista - kirjoittaa suoritusmerkinnän koko jatko-opinnoista Rekisteröinti Tämän jälkeen opiskelijan Amanuenssi opinto-ohjelman amanuenssi vie kaikki suoritukset kerralla opintorekisteriin. Professoreista Koskinen toimii vaihtoehtoisella tavalla. Tapa toimii, jos opiskelija kerää tiedot huolellisesti ja käyttää fyysistä opintokirjaa. IK (58)

26 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.4Politiikkaluonteisetohjeistukset 4.4.1Muotoilunosastonpolitiikkavierailevientutkijoidenhyväksymiseksi School of Design Policy for Visiting Researchers Who should read this page If you are a doctoral student or a post-doctoral researcher interested in becoming a visiting researcher at The School of Design, read this page. It describes the application procedure policy for applying to the School. The reason for having this policy is simple. We need to make sure you benefit from your time in Helsinki; it is a major investment for you. However, we are a small department, and work in an old building that is constantly running out of space. Thus, we need to limit the number of visitors. The policy does not apply to professors interested in visiting us. The number of visiting researchers Annually, we can accommodate at max four (4) researchers each semester. This is for space and computer resources. As a rule, we suggest that you stay with us for a semester. Application deadlines We process applications twice a year. Submit applications to amanuensis Aila Laakso (firstname.lastname (at) taik.fi) before 15 March 15 September It is enough that you the application has a stamp that is dated before these dates. Decisions will be sent to your in about 4-6 weeks after we receive the application. You can submit your application up to two years in advance. Application format Application format is free, but to make the application informative, we would like to get: Your research plan to make sure we have something to offer to you. A letter of motivation indicating what makes you think Helsinki is particularly interesting for you. To this end, check our research site at A short description of how you think visiting Helsinki would benefit you. 26(58)

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki 1 (2) YHDISTYKSEN KOKOUS Aika Perjantai kello 18:04-18:20 Paikka SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki Läsnä Esko Wessman Ilpo Nyyssönen Olli Lounela Maria Zevenhoven Jani Markkanen Kim

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013

Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013 Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013 1. Urkund-ohjelman käyttö 2. Uutisia tohtoriohjelmasta 3. Uuusi Matkustusohje 4. Laitosjohtajan valintaan valmistautuminen 5. Muut asias/ilmoitukset Urkund News

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO PL 4000 90014 OULUN YLIOPISTO 10.3.2008 1(7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET Uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandidaatintyöstä määrätään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Näyttelyhaku. Näyttelyhaku on kahdesti vuodessa, 28.2. ja 30.9.

Näyttelyhaku. Näyttelyhaku on kahdesti vuodessa, 28.2. ja 30.9. Näyttelyhaku Napa Galleria esittelee nuorta kotimaista nykytaidetta laajasti; kuvituksesta valokuvaan, maalauksesta graffitiin. Napa kannustaa näyttelyhakijoita gallerian tilallisiin sekä toiminnallisiin

Lisätiedot

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students Opiskelijoiden tulostuspalvelu Printing Service for Students TP Esittely Palvelun nimi Opiskelijoiden tulostuspalvelu (OTP) (Printing Service for Students) Palvelun käyttöönottopäivä 20.1.2014. Palvelua

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot