Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina"

Transkriptio

1 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Luonnos!!! Tämäohjeonepävirallinen! Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina Vers2/ IlpoKoskinen 1(58)

2 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina 1.Tausta Yleistä Prosessit Ympäristö Välttämättömät työt Vuodenkulkujavaradekaanintyöprofessorintoimenkuvassa Tutkimuksenprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Jatkokoulutusseminaarin organisointi osastolla Jatko-opiskelijoiden hakemusten arviointi Vierailevien tutkijoiden hakemusten arviointi Prosessit, joiden alkuajankohtaa ei voi ennustaa Tutkimushankkeista neuvotteleminen Tutkimushakemukset Tutkimussopimukset Väitösprosessi Dosentin nimeäminen Jatkuvasti toistuvat prosessit Merkinnät jatko-opinnoista Politiikkaluonteiset ohjeistukset Muotoilun osaston politiikka vierailevien tutkijoiden hyväksymiseksi Tutkimushankkeiden johtamisesta Muotoilun osastolla Hallinnonstrategisetprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Toiminta- ja taloussuunnitelma Budjettiprosessi Kehityskeskustelu Päivittäisetprosessit Säännöllisesti toistuvat prosessit Esittelytehtävät Tiliseurannan käytännöt Prosessit, joiden alkuajankohtaa ei voi ennustaa Virkamääräykset Jatkuvasti toistuvat prosessit Pienet hankinnat Virkavapaudet ja lomat Tutkijan matkasuunnitelma ja -lasku Varadekaanintoimenkuvanmatriisimuotoinenesitys...48 Liite.Sopimuspohjia...50 Liite 1. Projektisopimuspohja Liite 2. Esimerkkisopimus Liite 3. Opiskelijaprojektien oikeuksien siirto yritykselle (58)

3 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 1.Tausta OheinendokumenttikuvaaMuotoilunosastontutkimuksenvaradekaanin keskeisettehtävät.näkökulmaonkorostetustihallinnollinen,sillävaradekaanin akateeminentyöjakolmastehtävätliittyväthänenprofessuuriinsa. Tehtävätonkuvattuprosesseina.Neonjaettukolmeenpääkategoriaan: tutkimuksenrakenteellisetprosessit strategisetprosessit päivittäisiinprosesseihin. Työnkuvaonkuitenkinmatriisi,eivektori.Kunkinkategorianvoijakaaedelleen jatkuvastitoistuviinprosesseihin prosesseihin,joidenalkuajankohtaaeivoiennustaa säännöllisestitoistuviinprosesseihin politiikkaluonteisiinohjeistuksiinjamuihinavustaviindokumentteihin. Varadekaanintyötätulisikehittäärakenteellistenjastrategistenprosessien suuntaanjapolitiikkaan.jostyöstätekeeseurannan,kussakin prosessikategoriassaonvuosittain1 200prosessia,mikätäyttäätyöpäivät tehokkaasti. Prosessitonkuvattuaikajanalla.Lisäksiprosessitarkastelupaljastaatyön sitoutumisenmuotoilunosastontyöyhteisöön.keskeinentyötoverion tutkimuksensihteeri. 3(58)

4 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 2.Yleistä Varadekaanin päätyö on tutkimuksen yleisjohtaminen. Alla on esitetty kapean hallinnollinen tulkinta tämän roolin tehtävistä. Tulkinta pohjaa Luther Gulickin luvulla esittelemään malliin. 2.1Prosessit Rakenteellisesti katsoen keskeiset prosessit ovat samat kun missä tahansa hallinnossa. Prosessi Kuvaus Ajankohta Planning Tärkein prosessi on toiminta- ja Touko-syyskuu taloussuunnitelma (TTS), joka on avain koko tutkimustoiminnan strategiseen suunnitteluun. Organizing Asioiden järjestäminen suunnitelmien mukaiseksi. Rakenteiden ylläpito ja luominen. Tärkein rakenne Jatkuvaa - tutkimusstrategia; Lisäksi tärkeitä ovat - tilat - budjetin muokkaaminen ymmärrettäväksi Staffing Directing Coordinating Reporting Henkilöstön suunnittelu ja rekrytointi tutkimushankkeisiin. Jatko-opiskelijoiden valinta Suunnan antaminen organisaatiolle tapahtuu paljolti TTS:n ja kehityskeskustelujen kautta, mutta myös tutkijoiden ohjaamisessa keskeisiin tehtäviin silpun sijasta. Päivittäisjohtamista, joka tapahtuu paljolti verkossa (talousasiat, matkasuunnitelmat), keskusteluissa ja kokouksissa Erilaiset raportit tuloksista, taloudesta ja muista asioista lähinnä osastolle, mutta osin myös keskushallintoon. Evaluaatiot. Jatkuvaa Loka-marraskuu, Maalis-huhtikuu Jatkuvaa. TTS kesän yli, painottuen syyskuuhun Kehityskeskustelut painottuvat helmihuhtikuille Jatkuvaa Jatkuvaa. Talousseuranta yleensä 4 kertaa 4(58)

5 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Budgeting Vuotuinen työ, joka tapahtuu vuoden lopussa sen jälkeen, kun TTS on hyväksytty ja määrärahat jaettu. vuodessa. Tulosraportti (tutkimukset) helmikuussa Joulu-tammikuu Listasta puuttuvat tutkijoiden johtamiseen liittyvät seikat, kuten vision luominen, ohjaus ja mentorointi. Nämä ovat periaatteessa koko professori- ja post-doc kunnan tehtäviä, mutta varadekaanin vastuulla on kokonaiskuva ja sen vaaliminen entropiatendenssin keskellä. Työ tehdään varadekaanista riippuen eri tavoilla. Toistaiseksi työtavat ovat vaihdelleet tehokkaan organisaation ylläpitämisestä toiveeseen luoda itseorganisoituva organisaatio. 2.2Ympäristö Työn painopiste on osastolla, ja sitä rytmittää rakenteellisella tasolla TTS- ja budjetointiprosessi sekä kehityskeskustelut. Työtä voi muuten luonnehtia jatkuvaksi entropian hallinnaksi; päivittäisestä työstä suurin osa kuluu erilaisten tutkijoiden keskittymistä hajottavien arvottamiseen ja hallintaan. Ympäristön olennainen osa on oma opetus ja tutkimus, jota edellisessä puhtaasti hallinnollisessa kaaviossa ei ole. Ympäristön keskeiset rakenteet voi erotella tason mukaan. Taso Rakenne Huom Osasto Osastoneuvosto. Kerran kuussa lukukausien aikana. Varadekaani valmistelee osastoneuvostolle lukuisia asioita, jotka on lueteltu johtosäännössä ja dekaanin delegointilistassa. Dekaani. Varadekaani toimii yhteistyössä dekaanikunnan kanssa. Etenkin TTS- ja budjetointiprosessit sekä kehityskeskustelut ovat keskeisiä koordinoinnin välineitä. Muu suunnittelu yhdessä dekaanien kanssa. Jatkuvaa 5(58)

6 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Keskushallinto/Taik Aalto Yhteiskunta Osaston yhteinen tiedottaminen ja yhteisön luominen. Koulutusohjelmanjohtajat. Varadekaanilla on koti jossain koulutusohjelmassa. Hän osallistuu sen toimintaan Raportointi, ohjeistus, sekä muut esille tulevat asiat. Tutkimusneuvosto ja tutkimusinstituutti. Tulosneuvottelut dekaanin ja rehtorin kanssa Varadekaanin suhde Aaltoon on epäselvä. Erilaisia asiantuntijatehtäviä, luentoja, puheita oman mieltymyksen mukaan. Toisinaan Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Marraskuu?? Kv. ympäristö Kuten yhteiskunta.? Varadekaanin toimikenttä on laaja, mutta välttämättömiä prosesseja on osaston ulkopuolella vähän. Tärkein on osallistuminen tulosneuvotteluun. 2.3Välttämättömättyöt Keskeiset työt, joita muut eivät ole tekemässä ovat TTS ja budjetointi Kehityskeskustelut tutkimushankkeiden valmistelut mentorointi Tavoite lienee silmuun työn ohjelmointi ja delegoiminen niin paljon kuin mahdollista. 6(58)

7 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 3.Vuodenkulkujavaradekaanintyöprofessorin toimenkuvassa Kuvassa1onvaradekaanintyönvuosirytmi.Kaaviokuvaatärkeimmättoistuvat prosessit,jotensiitäpuuttuvatneprosessit,joidenalkuajankohtaaeivoi ennustaa.niinpäsenpainotusonrakenteellinen.loma aikojalukuunottamatta työssäonjatkuvastimenossajokinrakenteellinenprosessi. Kaavioonjaoteltutasoittaintämäntehtäväkuvauksensisällysluettelonmukaan. Kuva1.Varadekaanintöidenvuosirytminkuvaus Kuvassa2onkuvattuvaradekaanintyöntavoitejakaumaoletuksilla,että varadekaanionprofessori,joka 7(58)

8 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina - opettaa - osallistuukoulutusohjelmansahallintoon - käyttää20%työajastaanvaradekaanintyöhön Kuva2.Varadekaanintyöntavoitejakauma Tämätehtävänkuvauskattaavaradekaanintyöstänäinajatellun20%:nosan. Osaonmerkittykuvaan2tummimmallavärillä.Tavoitteestaollaanilmeisen kaukana. 8(58)

9 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.Tutkimuksenprosessit 4.1Säännöllisestitoistuvatprosessit 4.1.1Jatkokoulutusseminaarinorganisointiosastolla Varadekaanintehtäväonorganisoidajatkokoulutusseminaari.Tutkijakoulullaon omaseminaarinsa,muttaosastollaonmuitakinjatko opiskelijoita,jotka tarvitsevatseminaaria. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syys- ja tammikuun alku Aloitusseminaari Seminaarit Seminaarin kutsuminen kokoon Seminaari kutsutaan kokoon. Varadekaani valitsee päivän ja toimittaa tutkimussihteerin kautta tiedon Tutkimusinstituutin jatkoopintolistalle. Aikataulutua, seminaarin tarkoitus ja prosessit. Ensimmäisessä tapaamisessa - sovitaan lukukauden aikataulu - käydään läpi seminaarin keskeiset prosessit (esitelmätyypit ja - käytännöt, ajoitus, opponointi, muut resurssit, Web) Seminaarien puheenjohtajuus. Seminaarien puheenjohtajuus. Varadekaani > tutkimussihteeri Varadekaani tai muu professori Varadekaani tai muu professori Lukukauden lopussa IK Merkinnät. Tarkistetaan osallistujat ja annetaan merkintä suoritetusta seminaarista. Varadekaani tai muu professori 9(58)

10 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.1.2Jatko opiskelijoidenhakemustenarviointi Jatko opiskelijoidenhakemustenarviointitapahtuukahdestivuodessa, syyslukukaudellasyys jalokakuuntaitteessajakevätlukukaudellamaalishuhtikuuntaitteessa.arviointiprosessilähteeliikkeelle,kuntutkimusinstituutti saahakemukset,tarkistuttaakielitaitovaatimuksetjatodistuksetjalähettääne osastoille. Osastollaprosessinorganisoitutkimuksenvaradekaani.Siihenosallistuvat kutakinhakemustaajatellenparhaatasiantuntijat. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syyskuun loppu ja maaliskuun loppu. Kesto n. 1 vko Seuraavat 1-4 vkoa 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Hakemukset tulevat osastolle Varadekaani - lukee hakemukset läpi - laatii lyhyen kuvauksen hakemuksista - lähettää hakemukset luettavaksi professoreille ja muille asiantuntijoille. Arvioijia valitaan 1-2 siten, että hakemus voidaan arvioida riittävän monipuolisesti. Arviointia tukee arviointilomake, joka liitetään hakemuksiin. Arviointi. Professorit lukevat hakemuksen, arvioivat ne, ja vastaavat arviointilomakkeen kysymyksiin. Osaston suosituksen koostaminen. Kun varadekaani saa lausunnot, - tekee hän koosteen hakemuksista - kirjoittaa osaston suosituksen Mikäli arvioissa on ristinriitaisuuksia, varadekaani keskustelee asian arvioijien kanssa ja tarvittaessa etsii uuden arvioijan. Varadekaani Professorit ja muut asiantuntijat Varadekaani. 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen IK Hakemukset lähetetään tutkimusneuvostolle. Varadekaani lähettää hakemukset tutkimusneuvostoon päätöstä varten. Varadekaani 10(58)

11 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.1.3Vierailevientutkijoidenhakemustenarviointi Vierailevientutkijoidenhakemustenarviointitapahtuukahdestivuodessa, syyslukukaudellasyys jalokakuuntaitteessajakevätlukukaudellamaalishuhtikuuntaitteessa.arviointiprosessilähteeliikkeellehakemuksesta. Osastollaprosessinorganisoitutkimuksenvaradekaani.Siihenosallistuvat kutakinhakemustaajatellenparhaatasiantuntijat. Aikataulu Sisältö(toimenpiteet Vetovastuu Syyskuun loppu ja maaliskuun loppu. Kesto n. 1 vko Seuraavat 1-4 vkoa 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Hakemukset tulevat tutkimussihteerille, joka toimittaa ne varadekaanille Varadekaani - lukee hakemukset läpi - laatii lyhyen kuvauksen hakemuksista - lähettää hakemukset luettavaksi professoreille ja muille asiantuntijoille. Arvioijia valitaan 1-2 siten, että hakemus voidaan arvioida riittävän monipuolisesti. Arviointia tukee arviointilomake, joka liitetään hakemuksiin. Arviointi. Professorit lukevat hakemuksen, arvioivat ne, ja vastaavat arviointilomakkeen kysymyksiin. Osaston suosituksen koostaminen. Kun varadekaani saa lausunnot, - tekee hän koosteen hakemuksista - kirjoittaa osaston suosituksen Mikäli arvioissa on ristiriitaisuuksia, varadekaani keskustelee asian arvioijien kanssa ja tarvittaessa etsii uuden arvioijan. Varadekaani, tutkimussihteeri Professorit ja muut asiantuntijat Varadekaani. 4-6 viikkoa hakemusten saapumisen jälkeen Päätökset. Varadekaani tekee päätöksen kuultuaan asianosaisia koulutusohjelmia. Varadekaani 11(58)

12 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2Prosessit,joidenalkuajankohtaaeivoiennustaa 4.2.1Tutkimushankkeistaneuvotteleminen Tutkimushankkeistavoineuvotellakukatahansa,kunhanuskottavuusriittää. Asiastapitääkuitenkinkeskustellaprofessorienjatutkimushankkeistamyös tutkimuksenvaradekaaninkanssa.hänelleonvaltuudettehdäsitoumuksia; lisäksihäntunteeosastontutkimusstrategianjapystyymäärittelemään hankkeensuhteensiihen.häneltäsaamyösvinkkejähakemuksen prosessoimiseksijateknistätukeaesimerkiksirahoituksenjasopimustekniikan suunnittelussa. Hakijaonpääsääntöisestitutkimuksenvaradekaanitaimuuprofessori;myös post doc tasontutkijavoiollahakija.pääsäännöksisuositellaankuitenkin varadekaaniataimuutaprofessoria. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kun näyttää siltä, että intressistä tulee hakemus Vaihtelee Alustava yhteydenotto Hanke toimitetaan varadekaanille ja oman koulutusohjelman professorille tiedoksi Hankesuunnittelun alku; neuvottelut; sopimuksiin valmistautuminen, palkoista sopiminen Vaihtelee Hakemuksen tekeminen Seuraavatvaiheetkuvattueriohjeissa. >Tutkimus:hakemustenkäsittely >Tutkimus:sopimustentekeminen IK Tutkija Tutkija, varadekaani, oman koulutusohjelman johtaja ja tutkimussihteeri 12(58)

13 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.2Tutkimushakemukset Tutkimushakemuksiavoivatulkoistenrahoittajiensääntöjenpuitteissalaatia ketkävain.niidenpitääkuitenkinkiertäävaradekaaninja josylittävät :nrajan rehtorinkautta.varadekaaniantaaosastonhyväksynnänja esitteleeasianrehtorillelopullistasuorituspaikanhyväksyntäävarten. 1.Submissiovaihe Aikataulu Sisältö Vetovastuu Hankevalmistelu Tutkimussuunnitelman laadinta ja Tutkija, varadekaani Submissiovaiheen edellä Submissio Hankesuunnitelman arkistointi Osaston arkistointi konsortion rakentaminen Anomus toimitetaan varadekaanille ja tutkimussihteerille nähtäväksi Anomus jätetään rahoittajalle, kun - siihen on saatu varadekaanin ja rehtorin allekirjoitus (mikä voi tapahtua sähköisesti) Anomus diarioidaan kirjaamossa Anomus toimitetaan tutkimussihteerille arkistoitavaksi pidetään tietoisena Tutkija, varadekaani, tutkimussihteeri Tutkija, varadekaani Kirjaamo Tutkija, tutkimussihteeri 2.Rahoituspäätöksensaapuessa Kunrahoituspäätössaapuu,menettelyriippuusentuloksesta.Kielteinenpäätös toimitetaantiedoksi,muttaseeiaiheutajatkotoimenpiteitä.myönteinenpäätös sensijaanaiheuttaajoukonhallinnollisiatarpeita. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Päätös saapuu kirjaamosta Päätös toimitetaan tiedoksi tutkimussihteerille, joka toimittaa sen varadekaanille 1-4 vko edellisestä Tutkimussihteeri - luo projektitilin - selvittää rahoittajan maksukäytännön Määräykset Konsortiosopimukset IK Tehdään työmääräykset (ks. erillinen ohje) Ks. erillinen ohje tutkimussopimuksista Tutkija > tutkimussihteeri > varadekaani Tutkimussihteeri Tutkimussihteeri, tutkija ja varadekaani Tutkija, varadekaani ja sopimusjuristi 13(58)

14 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.3Tutkimussopimukset Tutkimushankkeissatuleetehdätutkimussopimus,jossasovitaanhankkeen käytännöistä,vastuista,resurssienjaosta,rakenteestasekäriita ja purkumenettelystä.monenvälisissähankkeissasopimustakutsutaanyleensä konsortiosopimukseksi,jososapuoletovattasavertaisiasopimusosapuolia. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Rahoituspäätöksen saavuttua 1. Jos päähakija on muu laitos, odotetaan konsortiosopimuksen saapumista. 2. Jos Taik on päähakija, tehdään konsortiosopimusluonnos, joka toimitetaan muille tarkistettavaksi. Luonnoksen tulee pohjautua rahoittajilta saataviin ohjeisiin Tapauksessa 2 tutkija ja korkeakoulun sopimusjuristi Sopimusluonnoksen sisällön tarkistaminen Osaston tarkistus Juridinen tarkistus Korjaukset Tarkistus Sopimuksen hyväksymien osastolla Sopimuksen hyväksymien Tutkija lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa sen sisällön. Varadekaani lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa onko se osaston etujen ja politiikan mukainen. Sopimusjuristi lukee sopimuksen läpi ja tarkistaa onko se korkeakoulun etujen, ohjeiden ja politiikan mukainen Mikäli sopimusluonnosta on korjattava, tehdään korjaukset ja neuvotellaan ne muiden sopimusosapuolten kanssa. Sopimusjuristi ja varadekaani tarkistavat, onko korjattu sopimusluonnos osaston ja korkeakoulun etujen mukainen Sopimukseen hankitaan osaston sitoumus, joka tapahtuu varadekaanin allekirjoituksella Yli :n sopimukseen hankitaan korkeakoulun Tutkija Varadekaani Korkeakoulun sopimusjuristi Tutkija, muut osapuolet Tutkija, varadekaani, korkeakoulun sopimusjuristi Tutkija > varadekaani Rehtori 14(58)

15 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Sopimuksen toimittaminen muille osapuolille sitoumus, joka tapahtuu rehtorin allekirjoituksella Sopimus toimitetaan muille sopimusosapuolille kirjaamon kautta Kirjaamo 15(58)

16 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 16(58) 4.2.4Väitösprosessi Väitösprosessinviimeinenvaihealkaa,kunkäsikirjoitusonohjaajanmielestä niinvalmis,ettäsenvoijättääesitarkastukseen.prosessikestäätämänjälkeen tyypillisesti6 9kuukauttatutkimusneuvostonkokousaikatauluistajakesän ajoittumisestariippuen. Prosessionopiskelijavetoinen,muttaosastonprofessorikunnallaonsiinäuseita merkittäviärooleja,joistatärkeinonvalvojanrooli.lisäksitärkeääroolia näytteleejulkaisuyksikköjaprosessinloppuvaiheissatutkimussihteeri. Professorikunnanroolionakateeminen. Professorienroolittyypillisestivaihtelevatprosessinmittaan.Samahenkilövoi esiintyäuseissaerirooleissa. 1.Työnjättäminen(noin2kuukautta) Opiskelijajatyönohjaajakatsovat työnvalmistuneeksijatiedottavat siitäosastonprofessorilletai varadekaanille Opiskelija,ohjaaja, valvojaja/tai varadekaani. 1 2kk Osastonprofessorilukee käsikirjoituksenjaarvioi,onkose osastonpuolestavalmisjätettäväksi. Valvojatai varadekaani. 1 2kk Opiskelija,ohjaajajaosaston professorikeskustelevat esitarkastajista. Opiskelija,ohjaajaja osastonprofessori 1 2kk Osastonprofessoriottaayhteyden esitarkastajiinjapyytäänäiden suostumuksenkirjallisestijanäiden CV:n. Professori, esitarkastajat 2kk Ohjaajajaosastonjokuprofessori laativatohjaajansuosituksenja osastonsuosituksensiitä,ettätyön voijättää.suosituksetosoitetaan Tutkimusneuvostolle. Ohjaajajajoku osaston professoreista. 2kk Työnjättäminenesitarkastukseen. Kunesitarkastajatonsovittu, opiskelijajättäätyönjaohjaajan puollontutkimusneuvostoon,joka käsitteleetyönjaosastonpuollon. Professoritoimittaa tutkimusneuvostolle osastonpuollon ehdotuksenesitarkastajiksi Opiskelija. Professori.

17 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 17(58) 2.Esitarkastus(n.2 3kuukautta) 1kkvaiheen1 jälkeen Tutkimusinstituutti hyväksyytyönjätettäväksi esitarkastukseenjamäärää esitarkastajat määräätyöllevalvojan toimittaatyönesitarkastukseen (kirjaamonkautta) Tutkimusinstituutti ja neuvosto 2kk Esitarkastusvaihe.Väittelijätaitämän edustajateivätsaatässävaiheessa ollayhteyksissäesitarkastajiin(tai päinvastoin)muutenkuinvalvojan kautta. Esitarkastajat. 4 6vko Opiskelijajaosastonprofessorisekä mahdollisestiohjaajakeskustelevat vastaväittäjästä(taivastaväittäjistä). Professoriottaatähänyhteydenja pyytääsuostumuksentoimia vastaväittäjänä.vastaväittäjältä pyydetäänmyöscv. Opiskelija,professori jaohjaaja. Professori. Vastaväittäjäkandidaatit. 2kk Kunesitarkastajienlausunnot saapuvat,tutkimusinstituutti toimittaanetiedoksiosaston professorillejaväittelijälle. Tutkimusinstituutti. 2kk Professorivalmisteleeesityksen painatusluvanmyöntämisestä, vastaväittäjästä,kustoksesta,sekä mahdollisestiväitöspäivästä,mikäli tämäonsovittu. Professori. 2 3kk KunTutkimusneuvostosaa esitarkastajienlausunnot,päättääse painatusluvastajayleensäsamalla myösväitöspäivästä,vastaväittäjistä Tutkimusneuvosto. 2 3kk Esitarkastajienkorvaukset. Väittelijäyhdessä tutkimussihteerin kanssa.

18 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 3.Vastaväitöksenvalmistelu(n.3kuukautta) 3.1Vastaväittäjä 2 3kk painatusluvan myöntämisestä 3.2Väittelijä 1 4vko Vastaväittäjätarkastaaväitöskirjan, valmisteleekysymyksensäja lausuntoluonnoksensa. Väittelijätaitämänedustajateivätsaa tässävaiheessaollayhteyksissä vastaväittäjään(taipäinvastoin) muutenkuinvalvojankautta. Opintosuoritustentarkistaminenja rekisteröinti. Tarvittaessapuuttuvien opintosuoritustenhyväksyttäminen professorinkanssa. Vastaväittäjä. Väittelijä, koulutusohjelman amanuenssi, professori. Väittelijäja professori,minkä jälkeen koulutusohjelman amanuenssi. 1 2vko Väitöspäivänsopiminen. Kustosja vastaväittäjä, väittelijä. 1 2vko Väitössalinvaraaminen. Väittelijäja harjoitusmestari. 1 4vko Kustosilmoittaaväitöspäivänja Kustos. salintutkimusneuvostolle. 1 3kk Karonkanvalmistelu. Väittelijä. 1 3vko Viimeistenkorjaustentekeminen Väittelijä. käsikirjoitukseen. 1 4vko (Kielentarkastus.) Väittelijäja kielentarkastaja. 2 6vko Kutsulistanlaadintajakutsujen lähettäminenväitöstilaisuuteenja karonkkaan. Väittelijä,lisäksi tutkimussihteeri muodollisten kutsujenosalta. 2 6vko Väitöskirjantaitto. Väittelijäyhdessä julkaisuyksikön kanssa. 6 8vko Väitöskirjanpainaminen. Väittelijäyhdessä julkaisuyksikön kanssa. 6 8vko 8 10vko Väitöskirjanpdf:ntoimittaminen vastaväittäjällehetisenvalmistuttua. Väitöskirjanlähettäminen vastaväittäjällehetisentultua painosta. Väittelijä. Väittelijä 8 10vko Väitöskirjankappaleidenjakelu Väittelijä. 18(58)

19 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina tutkimusneuvostonjäsenille. 3.2Väittelijä,tutkimussihteeri,harjoitusmestarit,muut 4 6vko Vastaväittäjänmatkajärjestelyt. Professorisopii. Tutkimussihteerija väittelijähoitavat järjestelyt. 3 6vko Teollisessamuotoilussa Tutkimussihteeri. väitöspöytäliinanpainatus(väittelijän nimisilkkipainetaanpöytäliinaan). 4 6vko VäitöstiedotteidentekeminenWebiin jalehdistölle. Väittelijäja tiedotusyksikkö. Viimeinenviikko Kukkientilaaminen. Tutkimussihteeri Väitöstilaisuudenjälkeisentarjoilun Tutkimussihteeri, järjestäminen. Salinvalmistelujatekniikan varmistaminen. 3.3Kustos 1pväennen väitöstä Vastaväittäjälleselitetään väitösrutiinit.tämätapahtuu normaalistiillallisella väitöstilaisuuttaedeltävänäpäivänä. mahd.väittelijä Väittelijäja harjoitusmestarit. Kustosja vastaväittäjä. Väitöspäivä Väitöstilaisuus. Väittelijä,kustos, vastaväittäjä. Keskusteluarvosanastatapahtuu yleensähetiväitöstilaisuudenja kukitustenjälkeen. Kustosja vastaväittäjä. 19(58)

20 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.Jälkihoito(1 2kuukautta) 1 2vko väitöksen jälkeen Kustoslaatiiraportin väitöstilaisuudesta. Vastaväittäjänlausunnon(ml. arvosanaehdotus)sekäkustoksen raportintoimittaminen Tutkimusneuvostolle. Kustos Kustos 1 6vko Tohtorintutkinnonhyväksyminen. Tutkimusneuvosto Väitöksen jälkeisenkk aikana Vastaväittäjänkulujenjakorvausten maksaminen. Tutkimussihteeri. Laskujen hyväksyminen tapahtuunormaalin menettelynkautta (varadekaani) Painatuskulujenhoitaminen. Tutkimussihteeri yhdessä julkaisuyksikön kanssa(mahd.myös väittelijä,mikälion käytettyväittelijän omaarahaatai apurahoja).laskujen hyväksyminen tapahtuunormaalin menettelynkautta (varadekaani) 2 20vko Todistuksennoutaminen. Todistuksensaanoutamallatai pyynnöstäpostitse.josväittelijä haluaasaadatodistuksenpubliikissa, tiedotpubliikkienpäivistälöytyvät korkeakoulunweb sivuilta. Väittelijä. 20(58)

21 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.2.5Dosentinnimeäminen Tausta Ohessa kuvataan Muotoilun osaston dosentin nimeämisprosessi. Prosessi kestää tyypillisesti noin 8-9 kk, parhaimmillaan noin 6 kk, enimmillään reilun vuoden, jos Taikin kokousaikataulut osuvat huonosti. Tehtävät Dosentin tehtävänä on Taikin ohjeiden mukaan - edistää alansa opetusta, tutkimusta ja taiteellista työtä - toimia alansa asiantuntijana korkeakoulussa sekä suostumuksensa perusteella antaa opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä - hoitaa muita koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä erityistä pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä. Dosentin pätevyyttä koskeva nyrkkisääntönä eri yliopistoissa on, että väitöskirjan jälkeistä tuotantoa pitäisi olla väitöskirjan laajuutta vastaava määrä. Ajatus on, että koska väitöskirja on ohjattu työ, ei tutkijaa katsota sen perusteella vielä päteväksi esimerkiksi ohjaamaan tai arvioimaan väitöskirjoja. Dosentuurilla on tämä pätevyys. Taikissa näistä säännöistä on perinteisesti joustettu, mutta tätä tapahtuu tutkimuksen kypsyessä yhä harvemmin. Dosentuurin etuihin kuuluu mahdollisuus hakea vaativimpia asiantuntijatehtäviä ja esimerkiksi Akatemian tutkimusrahoitusta. Hakemus ja sen liitteet - hakemus, josta ilmenee lyhyesti perusteltu ehdotus opetus- ja tutkimusalaksi - nimikirjanote tai vastaava selvitys eli curriculum vitae, jossa myös opetukselliset ansiot on huomioitu - luettelo keskeisestä tuotannosta tai liitteinä olevista artikkeleista kahtena kappaleena - keskeinen tuotanto kahtena kappaleena (artikkelit, väitöskirja yms selvitykset) Yleensä Muotoilun osastolla on pyydetty arvioitavaksi 7 julkaisua, joista yksi on tyypillisesti ollut väitöskirja. 21(58)

22 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Prosessi Aikataulu Hakija Osasto Muut Prosessi alkaa Hakemus Hakija keskustelee osaston professorien kanssa dosentuurin alasta ja tarpeesta Hakija jättää vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrotaan: - dosentuurin ala - kenen kanssa asiasta on keskusteltu Hakemus osoitetaan Taideteollisen korkeakoulun tutkimusneuvostolle ja toimitetaan kirjaamoon liitteineen 1-2 kk, riippuen osastoneuvoston kokousaikataulusta Noin 2 kk Noin 3-4 kk Hakemus tulee rekrytointiprosessista vastaavalle osaston sihteerille ja varadekaanille Varadekaani tai muu professori hankkii asiantuntijat ja valmistelee asian osastoneuvostolle esiteltäväksi Osastoneuvosto käsittelee asian ja jos hakemuksen hyväksyy, tekee tutkimusneuvostolle esityksen dosentin ottamiseksi sekä esittää kahta asiantuntijaa Tutkimusneuvosto päättää, onko dosentin ottaminen tarkoituksenmukaista ja nimeää asiantuntijat 22(58)

23 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Kirjaamotoimittaa julkaisut asiantuntijoille 4-6 kk Asiantuntijat arvioivat hakijan pätevyyden Noin 6-8 kk Noin 9 kk Lausuntojen saavuttua osastoneuvosto järjestää opetusnäytteen ja arvostelee sen. Osastoneuvosto antaa lausunnon opetustaidosta Tutkimusneuvosto päättää dosentin nimittämisestä. IK (58)

24 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.3Jatkuvastitoistuvatprosessit 4.3.1Merkinnätjatko opinnoista Merkinnät jatko-opinnoista pitäisi hakea välittömästi suorituksen jälkeen. Komplikaation muodostat opinnot muissa korkeakouluissa. Menettely. Rekisteröinti tapahtuu opinnot heti kurssin päätteeksi lomakkeella, jonka opiskelija toimittaa oman koulutusohjelmansa amanuenssille, olipa kyseessä sitten 0.5 op:n tai 20 op:n suoritus. Kurssille pitää löytää paikka Taikin jatko-opintojen rakenteessa. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kurssin päättyminen Opettaja arvostelee suoritukset ja Luennoija täyttää lomakkeen suorituksista. Mahdollinen välivaihe Jos kurssi on suoritettu muussa korkeakoulussa, opiskelijan tulee tarkistaa ohjaajalta tai osaston professorilta, miten kurssi hyväksytään. Opiskelija, professori Suoritusmerkinnän tekeminen Joko 1) Opettaja rekisteröi tiedot 2) Tai opiskelija toimittaa kopion kurssin suorituksesta oman koulutusohjelmansa amanuenssille, joka vie merkinnän rekisteriin Opiskelija, luennoija, amanuenssi. Vaihtoehtoinen tapa perustuu opintokirjaan. Opiskelija ottaa kopiot kaikista suoritetuista opinnoista joko opintorekisteristä tai paperikopioina (kurssin jälkeen), pyytää merkinnät opintokirjaan (fyysiseen), ja antaa ohjaavan professorin kirjata kaikki jatko-opinnot kerralla, kun ne on suoritettu. Aikataulu Sisältö Vetovastuu Kurssin päättyminen Ohjaava professori kirjoittaa merkinnät Opettaja arvostelee suoritukset ja täyttää lomakkeen suorituksista. Opiskelija ottaa kopion suorituslistasta tai pyytää merkinnän opintokirjaan. Professori - käy läpi opintosuoritukset - sijoittelee ne Taikin jatkoopinto-ohjelmaan - pisteyttää ne - kirjoittaa suoritusmerkinnät - kirjoittaa suoritusmerkinnät jatko-opinto-ohjelman Luennoija Professori 24(58)

25 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina opintokokonaisuuksista - kirjoittaa suoritusmerkinnän koko jatko-opinnoista Rekisteröinti Tämän jälkeen opiskelijan Amanuenssi opinto-ohjelman amanuenssi vie kaikki suoritukset kerralla opintorekisteriin. Professoreista Koskinen toimii vaihtoehtoisella tavalla. Tapa toimii, jos opiskelija kerää tiedot huolellisesti ja käyttää fyysistä opintokirjaa. IK (58)

26 Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina 4.4Politiikkaluonteisetohjeistukset 4.4.1Muotoilunosastonpolitiikkavierailevientutkijoidenhyväksymiseksi School of Design Policy for Visiting Researchers Who should read this page If you are a doctoral student or a post-doctoral researcher interested in becoming a visiting researcher at The School of Design, read this page. It describes the application procedure policy for applying to the School. The reason for having this policy is simple. We need to make sure you benefit from your time in Helsinki; it is a major investment for you. However, we are a small department, and work in an old building that is constantly running out of space. Thus, we need to limit the number of visitors. The policy does not apply to professors interested in visiting us. The number of visiting researchers Annually, we can accommodate at max four (4) researchers each semester. This is for space and computer resources. As a rule, we suggest that you stay with us for a semester. Application deadlines We process applications twice a year. Submit applications to amanuensis Aila Laakso (firstname.lastname (at) taik.fi) before 15 March 15 September It is enough that you the application has a stamp that is dated before these dates. Decisions will be sent to your in about 4-6 weeks after we receive the application. You can submit your application up to two years in advance. Application format Application format is free, but to make the application informative, we would like to get: Your research plan to make sure we have something to offer to you. A letter of motivation indicating what makes you think Helsinki is particularly interesting for you. To this end, check our research site at A short description of how you think visiting Helsinki would benefit you. 26(58)

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013

Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013 Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013 1. Urkund-ohjelman käyttö 2. Uutisia tohtoriohjelmasta 3. Uuusi Matkustusohje 4. Laitosjohtajan valintaan valmistautuminen 5. Muut asias/ilmoitukset Urkund News

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Osayleiskaavan aikataulu

Osayleiskaavan aikataulu Arja Sippola 07.08.2014 Osayleiskaavan aikataulu 28.10. Page 1 2014 helmikuu Konsultin valinta ja työn aloitus. SELVITYS- JA TAVOITEVAIHE 2014 maaliskuu OAS:n laatiminen. Kaupunginhallitus pöytäkunnan

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö 1(5) L A A T U T Y Ö 16.1.9 SUUNNITELMA n sisäiset auditoinnit toteutetaan tiedekunta ja erillislaitostasolla samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella 2008, mutta kevennetyllä mallilla. Pääauditoijina

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO PL 4000 90014 OULUN YLIOPISTO 10.3.2008 1(7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET Uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandidaatintyöstä määrätään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students Opiskelijoiden tulostuspalvelu Printing Service for Students TP Esittely Palvelun nimi Opiskelijoiden tulostuspalvelu (OTP) (Printing Service for Students) Palvelun käyttöönottopäivä 20.1.2014. Palvelua

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään tarvittaessa kokouksesta muistio

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään tarvittaessa kokouksesta muistio Kokoukset,työryhmät, lausunnot Johtoryhmän kokous -asialista Laitosjohtaja laatii -muistio asialistan. Johtoryhmän sihteeri laatii muistion / ohtaja Opetuksen kehittämisja arviointitoimikunnan kokous -asialista

Lisätiedot