Mitä kuuluu varusmiesten etuuksille? Ymmärrystä hankkeille löytyy, mutta varsinaisia tekoja on vähän uutiset, sivu 4. Uutta potkua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä kuuluu varusmiesten etuuksille? Ymmärrystä hankkeille löytyy, mutta varsinaisia tekoja on vähän uutiset, sivu 4. Uutta potkua"

Transkriptio

1 Ruotuväki, PL 25, HKI MP2 Itella Oyj Mitä kuuluu varusmiesten etuuksille? Ymmärrystä hankkeille löytyy, mutta varsinaisia tekoja on vähän uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 48. vuosikerta n:o 20 (1066) verkossa > Kuva: Puolustusvoimat Vapaaehtoista kodinturvaa? Puolustusministeri Jyri Häkämies haluaa keskustelua suomalaisista kodinturvajoukoista. Vapaaehtoisuuteen perustuvat sodanajan joukot tukisivat Häkämiehen mukaan puolustusvoimia. Ensisijaisina tehtävinä kodinturvajoukot olisivat osa puolustusvoimia ja osallistuisivat virkaapuun kotimaan erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. uutiset, sivu 3 Innointin keksintöjen taival tuotteiksi on pitkä uutiset, sivu 5 Uutta potkua eliniäksi varusmiesten liikuntaharrastuksiin kentällä, sivu 10 Firmarock tulitukea yleisöltä vapaalla, sivu 15

2 2 ruotuväki 20/2010 pääkirjoitus Kansan kirkko ja armeija Käsky tasa-arvosta ei jätä tulkinnan varaa. Journalismiin kuuluu jännite. Television keskusteluohjelmiin sellainen rakennetaan usein etsimällä ääripäiden edustajat studioon.tämä vastakkainasettelu television homokeskustelussa aiheutti joukkopaon kirkosta. Ohjelmassa ääneen pääsivät henkilöt, jotka eivät edusta kirkon valtavirtaa. Monet tulkitsivat heidän lausuntonsa kirkon virallisiksi linjauksiksi. Kirkko ja puolustusvoimat ovat monessa suhteessa saman kaltaisia. Molemmat tekevät työtä koko Suomen hyväksi. Kansankirkko ja kansanarmeija ovat jo pelkästään kokonsa johdosta moniäänisiä instituutioita. Myös puolustusvoimissa ovat seinät leveällä ja katto korkealla. Kumpikaan organisaatio ei pysty kontrolloimaan nykyajan viestintää entisaikojen malliin. Enää ei pystytä keskitetysti päättämään, kuka esiintyy julkisuudessa organisaation edustajana. Kuka tahansa saa tornitouhua omat mielipiteensä kaikkien ulottuville internetissä. Tässä ajassa korostuu yksilön harkintakyky. Yksittäisen kirkon tai puolustusvoimien työntekijän uskottavuus ja jopa organisaation maine voivat kärsiä julkisten kannanottojen takia. Toimittajien työ on entistä haastavampaa: suorien lähetysten ja reaaliaikaisuuden maailmassa asiat tulee suhteuttaa huolellisesti. Pitkässä juoksussa epätasapaino tai kohauttamisen tarve syö median uskottavuutta. Draaman rakentaminen faktojen kustannuksella ei ole hyvää journalismia. *** Puolustusvoimat on siinä suhteessa mielenkiintoinen organisaatio, että täällä esimerkiksi tasa-arvon kaltaisista asioista käsketään. Näin on tehty henkilöstöpäällikön allekirjoittamassa käskyssä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Siinä todetaan, että henkilöiden eriarvoiseen asemaan asettaminen ja syrjintä sukupuolen, iän, etnisen ja kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella on kiellettyä. Tämä on valtaosalle nykyajan nuorista itsestäänselvyys. Puolustusvoimien kokoisesta organisaatiosta löytynee kuitenkin yksittäisten henkilöiden syrjiviä asenteita. Jos tällaiset tulevat pintaan käytännön toimissa, niihin pitää puuttua. Käsky ei jätä tulkinnan varaa. *** Moni homo suorittaa varusmiespalveluksen. Myös henkilökunnassa on seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia. Ruotsin puolustusvoimat, jopa komentajaa myöten, on osallistunut seksuaalivähemmistöjen Pride -festivaaliin. Ruotsin voimakkaasta feministisestä ja keskustelevasta kulttuuritaustasta johtuen yksityisistä asioista tehdään poliittisia. Suomalaiset ovat pragmaattisempia; suomalaiseen kulttuuriin sopisikin hyvin, ettei asiasta tehdä numeroa silloin kun tasavertaisuus toteutuu. Yksittäisen taistelijan seksuaalisella suuntautumisella ei pitäisi olla mitään merkitystä. On lapsellista pelätä homojen uhkaavan heteroita. > nurkka Yksilön vapaus edistää omaa turvallisuuttaan Turvatekniikan myynti kasvaa vaikka rikollisuus ei lisäänny. Kallis tekniikka ei ole kaikkien saatavilla, mutta lisääkö tekniikka niidenkään turvallisuutta, joiden saatavilla se on? Turvallisuuden voi ymmärtää arvona, kuten kansainväliseksi auktoriteetiksi noussut tutkija Shalom Schwartz tekee. Turvallisuus syntyy tällöin esimerkiksi ennustettavuudesta, vastavuoroisuudesta ja luotettavuudesta. Tunne turvallisuudesta ei heilahtele voimakkaasti lyhyen ajan sisällä, ellei mukaan lueta vuoden 2001 iskujen kaltaisia erityisen dramaattisia tapahtumia. Vastaavasti turvallisuuden heikentymistä ei voi korjata yksittäisillä muutoksilla. Kyse on kokonaisvaltaisemmasta tunteesta liittyen sellaisiin kysymyksiin kuin olenko turvassa jos jotakin tapahtuu, saanko apua ja hoitoa jos tarvitsen, saavatko läheiseni tai ylipäätään apua tarvitsevat, joudutaanko kärsimään. Koska arvotutkimusten mukaan turvallisuudentunne on heilahtanut, joudumme kysymään, kuinka yhteiskunnan rakenteet ovat muuttuneet niin, että tunne turvallisuudesta on alentunut. Mediasta saamme samaa tietoa kuin osa meistä saa lähipiireiltään: julkisen terveydenhuollon piirissä ollaan jatkuvassa resurssipulassa, joista kärsivät avun tarvitsijat. Kilpailuttamisen ja ulkoistamisen kautta vastuukysymykset pakenevat; hallintojärjestelmässä ei ole enää valtakeskuksia, vaan vallan ja vastuun jakautuminen vie ne usein ulottumattomiin; on puhuttu esimerkiksi projektiyhteiskunnasta. Pitkäjänteisyyden vaihtaminen lyhytjänteisiin sopimuksiin ja määräaikaisin projekteihin ei ole otollinen perusta luottamukselle. Voisiko siis yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen olla taustana sille epävarmuuden tunteelle, joka näkyy yhtäältä arvotutkimuksissa ja toisaalta esimerkiksi turvatekniikan myyntilukuina? Kun yksittäisten ihmisten mahdollisuudet lisätä turvallisuuttaan ovat rajallisia, joudutaan palaamaan yhteiskunnan tasolle. Edustuksellista demokratiaa en vaihtaisi, mutta talouspuheiden viidakossa on joskus vaikea nähdä niitä politiikan tekoja, joilla käytännössä vaikutetaan turvallisuutta lisääviin tai vähentäviin rakenteisiin. Yhteiskunta ei ole kuin korttipakka; sitä ei voi hajottaa yksittäisillä toimilla. Mutta turvallisuusperustaa murennetaan jatkuvilla pienillä muutoksilla, joilla vastuuta ja vastavuoroisuutta siirretään kauemmas kansalaisilta ja julkisen sektorin piiristä. Siksi turvallisuustekniikkaa parempi keino lisätä omaa turvallisuuttaan on edesauttaa sellaisia yhteiskunnan rakenteita, joissa oikeudenmukaisuus toteutuu varallisuudesta tai valmiista hyvinvoinnista riippumatta. *** Mitäpä jos siis julkinen sektori ei kohdenna yksityiselle sektorille resurssejaan, vaan pitää resurssinsa julkisella puolella, jokaisen ulottuvilla. Ja mitäpä jos maailman talousjärjestelmään luotaisiin demokraattiset säännöt, joilla maailman eriarvoisuus kapenisi. Olen valmis väittämään, että osa turvatekniikkayrityksistä joutuisi silloin vaihtamaan alaa. Inari Juntumaa Tutkijaopiskelija Helsingin yliopisto kysymys mielipide Edellisessä lehdessä kysyimme: Kannatatko neljän kuukauden palvelusaikaa? Kyllä 22% Ei Entisaikojen sosiaalinen maanpuolustus Ajoittain käytävässä Mannerheimkeskustelussa on toistaiseksi sivuutettu Marskin osuus sosiaalisessa työssä. On luultavaa, että Mannerheim sai ajatuksen lastensuojeluliitosta sisareltaan, vapaaherratar Sophie Mannerheimilta. Mutta jollei hänellä olisi ollut vilpitöntä harrastusta asiaan, olisi hän kaiketi tyytynyt vain keulakuvan osaan. Tosiasiallisesti hän kuitenkin mitä aktiivisimmin otti osaa sekä liiton organisoimiseen että sen toimintaan. Marskin astuminen Suomen Punaisen Ristin johtoon merkitsi yhdistykselle uuden kauden alkua. Mannerheimin osuus Punaisen Ristin työssä oli ainakin yhtä merkitsevä kuin hänen nimeään kantavassa lastensuojelujärjestössä. Hänen ansiotaan on muun muassa Suomen Punaisen Ristin saattaminen läheiseen yhteistoimintaan kansainvälisten Punaisen Ristin elinten kanssa. Sotavuosinakin Marski seurasi herpaantumattomalla mielenkiinnolla sekä Mannerheim-liiton että Punaisen Ristin toimintaa. Talvisodan sytyttyä hän uskoi Punaisen Ristin tehtäväksi sotainvalidien lääkintähoidon ja huollon järjestämisen. Eräänä kesäpäivänä 1940 talvisodan invalidit kokoontuivat perustamaan omaa järjestöä, Sotainvalidien Veljesliittoa. Mannerheim matkusti kokoukseen. Voittakaa kaikki vaikeutenne, pysykää lujina ja näyttäkää maailmalle sodassa jo näyttämänne ihmeen lisäksi uusi, se, mihin suomalainen sotilas invalidinakin sisullaan pystyy, kannusti Mannerheim. Tapio Piha res. sotilasmestari Sotilassosiologinen seura Mieluummin se kuin yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen. - Kaali 78% Nykyinen puoli vuotta on vain murto-osa nuoren ihmisen elämästä. Vastauksia yhteensä: 286 Seuraava kysymys: Tarvitaanko Suomessa kodinturvajoukkoja? - patriotisk Vastaa lähettämällä tekstiviesti Äänestykseen voi osallistua myös Ruotuväen RV K (kyllä) tai RV E (ei) numeroon www-sivuilla osoitteessa > KUSTANTAJA: Puolustusvoimat TILAUS-, LASKUTUS- JA OSOITEASIAT: Puh arkisin kello Seuraava numero ilmestyy ISSN (painettu) ISSN (verkkolehti) Pirkanmaan Lehtipaino Oy Tampere 2010 PÄÄTOIMITTAJA Mikko Ilkko Puh Fax UUTISPÄÄLLIKKÖ Juha Heikkinen Puh Fax TUOTANTOSIHTEERI Kaarina Honkalammi Puh Fax LEVIKKISIHTEERI Kaartinjääkäri Tiia Turunen Puh TOIMITTAJAT Kokelas Tatu Vaajala Alikersantti Lauri Kangasniemi Puh Kaartinjääkäri Otto Kannisto Puh Kaartinjääkäri Juho Takkunen Puh GRAAFIKKO Kaartinjääkäri Markku Mujunen VALOKUVAAJAT Kaartinjääkäri Lassi Häkkinen Puh VERKKOTOIMITTAJA Kaartinjääkäri Jukka Lehtinen Puh Toimituksen ja palvelupisteen käyntiosoite: Punanotkonkatu 4, Postiosoite: PL 25, Helsinki, Internet-osoite: Puhelinvaihde: Toimituskunnan varusmiesten sähköpostiosoite on muotoa:

3 ruotuväki 20/2010 uutiset 3 Kodinturvajoukot olisivat osa puolustusvoimia Järjestöjohtajat: kodinturvajoukot perustuisivat vapaaehtoisuuteen. Kodinturvajoukkojen tehtävät ja tarve on arvioitava ensi hallituskaudella. Tiia Turunen Suomessa on viime aikoina keskusteltu kotimaisista kodinturvajoukoista. Muilla Pohjoismailla on jo samantyyppiset joukot, ja monet kokevat Suomellakin olevan tarvetta samantapaisille joukoille. Puolustusministeri Jyri Häkämiehen nostettua asian esille ovat muun muassa Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys reagoineet aloitteeseen. Halusin aloittaa keskustelun aiheesta, Häkämies kommentoi Reserviläinen-lehdessä tekemäänsä avausta. Yhdestä asiasta kaikki tahot ovat yhtä mieltä. Ennen kuin mitään voidaan varsinaisesti päättää, on määriteltävä kodinturvajoukkojen tehtävät ja rooli Suomessa. Ihan ensimmäiseksi täytyisi määritellä kodinturvajoukkojen tehtävät sekä se, millainen rakenne ja identiteetti niillä tulisi olemaan, painottaa Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula. Toisaalta MPK:n puheenjohtaja Harri Kainulainen painottaa, että ensisijaisesti kyse on poliittisesta päätöksenteosta. Viime kädessähän jää poliittisten päättäjien tehtäväksi määritellä, halutaanko Suomeen ylipäätään kodinturvajoukkoja, hän pohtii. Lisäksi se, mikä olisi kodinturvajoukkojen ja jo olemassa olevien maakuntajoukkojen suhde, on pohdinnassa. Häkämiehen mukaan kodinturvajoukoille olisi tilausta, kun puolustusvoimauudistus muuttaa rakenteita. Kodinturvajoukot täydentäisivät ja varmentaisivat alueellista puolustusta varuskuntarakenteen ohentuessa, Häkämies perustelee. Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Pakkanen ei usko Suomen tarvitsevan toista vapaaehtoisuuteen perustuvaa sodanajan joukkoa. Olen ehdottomasti sen kannalla, että nykyisiä maakuntajoukkoja kehitettäisiin ennemminkin kodinturvajoukkojen suuntaan ja laajennettaisiin. En usko, että Suomessa riittää resursseja perustaa toista päällekkäistä järjestelmää, Pakkanen huomauttaa. Kuva: Lassi Häkkinen Puolustusministeri Jyri Häkämiehen avaus suomalaisista kodinturvajoukoista on herättänyt paljon keskustelua. Kodinturvajoukot perustuisivat vapaaehtoisuuteen Kodinturvajoukot perustuisivat muiden Pohjoismaiden tapaan vapaaehtoisuuteen, mutta ne olisivat osa puolustusvoimien sodanajan joukkoja. Parhaimmillaan Häkämies näkee kodinturvajoukot keinona tarjota mielekkäitä tehtäviä ja koulutusta vapaaehtoisille reserviläisille. Maanpuolustuksellisten tehtävien lisäksi kodinturvajoukot voisivat myös osallistua tukitehtäviin eri viranomaisille onnettomuus- ja häiriötilanteissa kotimaassa. Pohjoismaista mallia Suomeen? Tiia Turunen Kodinturvajoukot ovat olleet olemassa Suomen naapurivaltioissa jo pidemmän aikaa. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa on kaikissa käytössä samantapainen järjestelmä, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Ruotsalaisten kodinturvajoukkojen, Hemvärnetin, pääasiallinen tehtävä sodan aikana on turvata sabotaasilta Ruotsin elintärkeät infrastruktuurit eli muun muassa energiantuotantolaitokset, viestintäjärjestelmät, lentokentät ja laivastotukikohdat. Kodinturvajoukot avustavat myös viranomaisia esimerkiksi kadonneiden etsinnässä ja tulvissa. Niistä on tullut elintärkeä tukipylväs Ruotsin siviiliyhteiskunnan turvaamisessa rauhan aikana, kertoo Ruotsin Helsingin-suurlähetystön puolustusasiamiehen sihteeri Henric Arnoldsson. Myös muissa Pohjoismaissa kodinturvajoukot ovat ottaneet tärkeän roolin kotimaan kriisinhallintatehtävissä. Kaikki pohjoismaiset kodinturvajoukot perustuvat alueellisuuteen ja paikallistuntemukseen. Tanskassa ja Virossa kodinturvajoukkojen toiminnassa ovat mukana myös sotilaallisen koulutuksen saamattomat henkilöt. Virossa on omat järjestöt naisille, nuorille tytöille ja nuorille pojille, kun taas Tanskassa kodinturvajoukkojen toimintaan pääsevät kaikki 18 vuotta täyttäneet. Ruotsissa kodinturvajoukkojen on koettu olevan kustannustehokas ratkaisu kasvattaa Ruotsin kykyä puolustaa omia maa-alueitaan, huomauttaa Arnoldsson. Uskon, että suomalaiset kodinturvajoukot voisivat toimia hyvässä yhteistyössä Ruotsin kanssa, kuten esimerkiksi Ruotsi ja Norja sekä jossain määrin Tanska toimivat jo, Arnoldsson toivoo. Kodinturvajoukot voisivat toimia apuna siviiliyhteiskunnalle esimerkiksi myrskytuhojen raivauksissa ja tulvavahinkojen torjunnassa, Häkämies pohtii. Parhaiten kodinturvajoukkojen koulutus onnistuisi Häkämiehen mielestä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Hänen mukaansa yhdistyksellä on jo valmiit rakenteet ja osaaminen koulutustehtävään. Koulutuksen perustana voisivat olla jo olemassa olevat maakuntajoukot ja MPK. Maakuntajoukot ovat tavallaan vapaaehtoisuuden ilmentymä, Häkämies valottaa. MPK:n puheenjohtaja kuitenkin painottaa, että kyse olisi puolustusvoimien sodanajan joukoista. Päävastuu kodinturvajoukkojen kouluttamisesta olisi ehdottomasti puolustusvoimilla. Maanpuolustuskoulutusyhdistys tosin voisi toimia tukena koulutuksessa. Nykyäänkin puolustusvoimat tilaa noin koulutusvuorokautta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. Koulutuspäällikkö, eversti Pertti Laatikainen Pääesikunnasta uskoo reservin omaan potentiaaliin. Meillä on olemassa hyvä malli maakuntajoukoissa. Reservissä on erittäin hyvä koulutuspohja ja valmius koulutustehtäviin, Laatikainen ehdottaa. Vaikka maakuntajoukkoihin onkin ollut vaikeuksia rekrytoida etenkin miehistötehtäviin vapaaehtoisia reserviläisiä, on Häkämies luottavainen. Mielekkäät tehtävät ja kodinturvajoukkojen imago houkuttelevat varmasti vapaaehtoisia. Puolustusvoimien tavoitteena on käyttää useampia opetusmenetelmiä Jone Nikulan mukaan itseohjautuvuuden tulee kuulua jokaisen työntekijän keinovalikoimaan. Kuva: Jukka Lehtinen Otto Kannisto Jos hiljainen tieto ei välity, uusien työntekijöiden oppiminen hidastuu turhaan. Tämä haittaa myös organisaation jatkuvuutta, alustaa Opetuksen hyvät käytänteet -seminaarissa ulkopuolisena innovaattorina luennoinut toimittaja ja tv-persoona Jone Nikula. Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen Tuusulan kampuksella järjestettyyn seminaariin osallistui sotilasopetuslaitoksissa opettajan tehtävissä ja koulutussuunnittelijoina toimivia henkilöitä. Lisäksi paikalla oli puolustusvoimien ulkopuolella toimivia alan ammattilaisia muun muassa Aalto-yliopistosta. Tavoitteena on kehittää kaikkien osallistujien valmiuksia niin oppimisen ja opetuksen suunnitteluun kuin sen toteutukseen ja arviointiin, kertoo seminaaria organisoinut eversti Max Sjöblom. Aikuisopetus vaatii ammattitaitoa Puolustusvoimat kouluttaa aikuisia. Suunniteltaessa heidän oppimisympäristöään ja koulutusstrategiaa tulee ottaa huomioon iän mukanaan tuomat erityispiirteet. Seminaarissa luennoineen dosentti Outi Kallioisen mukaan aikuisia kouluttaessa on tärkeää selvittää tarkasti oppilaiden lähtötaso. Jos liikkeelle lähdetään opiskelijalle liian yksinkertaisista asioista, saattaa hän kokea opettajan käytöksen alentavana. Myös kouluttautumiseen ja työelämän yhteensovittamiseen liittyy hankaluuksia. Oppimisprosessi on usein luonteeltaan hidas ja vastaavasti työelämän muutosvauhti erittäin kiivas, Kallioinen toteaa. Haastavassa koulutusympäristössä onkin hyvä olla käytössä erilaisia opetusmetodeja. Tämä oli myös seminaarin järjestäjien mielessä. Haluamme kasvattaa opetusmenetelmien kirjoa ja opetusmenetelmäkokonaisuutta, josta pitäisi tietoisesti pystyä valitsemaan kuhunkin oppimistilanteeseen sopiva menetelmä, eversti Sjöblom kertoo.

4 4 uutiset ruotuväki 20/2010 lyhyesti Rauhanturvaajien voimankäyttösäännöt kohdallaan Kriisinhallinnassa palvelevien suomalaisten rauhanturvaajien voimankäyttösäännöstö on johdonmukainen. Puolustusministeriön kansliapäällikön asettama työryhmä tukee yksimielisesti raporttinsa lopputulosta. Työryhmä asetettiin maaliskuussa. Raporttimme valmistui syyskuussa. Kuulimme asiantuntijoita ja saimme kuulla kokemuksia kriisinhallinnan parissa toimineilta ihmisiltä, vanhempi hallitussihteeri Tuomas Venho puolustusministeriöstä sanoo. Kansainvälisten tehtävien voimankäyttösäännöt pohjautuvat YK:n, EU:n ja Naton mallisääntöihin. Kansallisen kriisinhallintajoukon voimankäytöstä vastaa viime kädessä joukon komentaja. LKa Kasarmiviikonlopun vaara pienenee Sotilaskurinpitolakiin ajetaan muutoksia. Hallitus esittää eduskunnalle, että korkeintaan kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saisi toimeenpanna juhlapyhän tai viikonloppuvapaan aikana. Varusmiehet kokevat, että viikonlopun yli määrättyä poistumiskieltoa käytetään ikään kuin lisärangaistuksena. Yhtä hyvin voitaisiin määrätä kymmenen päivää poistumiskieltoa, joka kuitenkin edellyttää jo vakavampaa rikettä. Nykyinen sotilaskurinpitolaki on vuodelta 1984 ja kaipaa uudistuksia, kertoo hallitusneuvos Seppo Kipinoinen puolustusministeriöstä. OKa Patruunoiden häviäminen poliisitutkintaan Kertausharjoituksissa hävinneen patruunarasian mysteeri siirtyi poliisitutkintaan. Tapaus sattui Säkylässä Satakunnan Lennoston ja Varsinais-Suomen aluetoimiston kertausharjoituksissa, kun reserviläiset aloittelivat kovapanosammuntaa. Olemme kysymysmerkin alla. Suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti, kuten välittömästi häviämisen jälkeen tehdyt toimenpiteet osoittavat, Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkö, komentaja Kari Mäkinen toteaa. Kun patruunoiden katoaminen huomattiin, kaikki harjoituksen osallistujat tarkastettiin ja maasto tutkittiin. LKa Kilpi veteraaniperinteen vaalijoille Tammenlehvän Perinneliitto on alkanut myöntää Veteraaniperinteen vaalija -kilpiä tunnustukseksi yhteisöille, jotka tallentavat ja pitävät esillä sotaveteraanien perinnettä. Ensimmäisen kilven on saanut ovenpieleensä Sotamuseo Helsingissä. Kriteerinä kilven luovuttamiselle on se, että materiaalia hoidetaan asianmukaisesti. Kohteen on myös oltava helposti yleisön saavutettavissa. Perinnetyön tekijöitä tehdään tällä tunnetuksi ja yhdistetään kokonaisuudeksi, selventää liiton toiminnanjohtaja Pertti Suominen. JTa Mitä varusmiesten etuuksille kuuluu? Varusmiesliitto antoi heinäkuussa julkilausuman varusmiesten sosiaalietuuksista. Ajatukset ovat saaneet ymmärrystä, mutta vähän on tapahtunut käytännössä. Lauri Kangasniemi Varusmiesliiton puheenjohtaja Jussi Mäkinen ei halua liiton toimivan pelkästään rakkikoirana, joka huomauttelee virheistä. Heinäkuussa annettu julkilausuma toimi lähinnä muistutuksena todellisista kysymyksistä. Siinä ei oikeastaan ollut mitään uutta tai erikoista. Halusimme nostaa nämä asiat esiin, koska Risto Siilasmaan johtaman työryhmän selvitys oli tulossa, Mäkinen sanoo. Hän ei ole saanut kannanotosta suoranaista palautetta puolustusvoimien taholta, mutta upseerien kanssa käydyt keskustelut ovat olleet hedelmällisiä. Ymmärrys on molemminpuolista. Myös poliittiset puolueet ovat olleet vaitonaisia, eivätkä ne ole julkaisseet linjauksia varusmiesten sosiaalietuuksista. Yksittäiset kansanedustajat ovat tunnustaneet asian tärkeyden. Varusmiesten puolelta tullut palaute on ollut poikkeuksetta myönteistä, kukaan ei ole valittanut. Kun rahaa ei ole, niin sitä ei voi jakaa, Mäkinen myöntää taloudellisen ongelman. Korotuksissa olisi valtiontalouden kokonaisuuden kannalta kyse mitättömistä summista tasaarvon puolesta, hän tosin jatkaa. Ensimmäinen puoli vuotta on suurin kysymys Tiia Turunen Kiinan tasavallan asevoimien apulaisturvallisuusjohtaja kenraalimajuri, Liu Laiyn kiittelee suomalaisten maanpuolustustahtoa. Sekä Suomen että Kiinan kansalaiset ovat valmiita puolustamaan maataan, hän toteaa. Pohjimmiltaan Kiinan ja Suomen asevoimat nojaavat samoihin periaatteisiin. Samoin kuin Suomessa, Kiinan maavoimat on ensisijaisesti tarkoitettu puolustamiseen. Asiantuntijan mukaan Kiinan ja länsimaiden suhtautumisessa puolustukseen on kuitenkin tärkeä ero. Kiinassa puolustus mielletään eri tavalla kuin muualla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos Kiina kokee uhkaa esimerkiksi lähialueellaan, se voi puolustautua oman maa-alueensa ulkopuolellakin, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettaja, Jussi Mäkinen kokee varusmiespalveluksen kansalaisvelvollisuudeksi siinä missä veronmaksunkin. Yhteisöä hyödyttävä palvelus koskettaa koko kansaa, hän sanoo. Yksi keskeisimmistä Varusmiesliittoa koskettavista asioista on varusmiesten päiväraha. Liitto koettaa herättää keskustelua päivärahan luonteesta: onko se kahvirahaa vai todellinen apu? Mäkisen mukaan niin sanottu röökiaski-indeksi ei ole toimiva. Kaikkein tiukimmilla varusmiehet ovat kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Pisimmän palvelusajan päivärahaa liiton puheenjohtaja pitää kohtuullisena. Siilasmaan työryhmä pyrki selvityksessään korottamaan pidempien palvelusaikojen päivärahaa. Korkeampi päiväraha houkuttelisi varusmiehiä johtajakoulutukseen ja pidemmälle palvelusajalle. Näkisin, että palvelusmotivaatio pitää tulla muista kuin taloudellisista kannusteista. Ensimmäiset kuusi kuukautta ne vaikeimmat ovat, Mäkinen huomauttaa. Ajoittain Varusmiesliiton puheenjohtaja saa palautetta ihmisiltä, jotka huomauttavat, että päiväraha oli vielä huomattavasti pienempi 1960-luvulla. Mäkinen ei pidä vertailua mahdollisena. Se ei huomioi nykykustannuksia: kuten kännykkälaskua, Internetiä eikä yleistä inflaatiota, hän toteaa. komentaja Juha-Antero Puistola huomauttaa. Puistolan mukaan suurin ero Suomen puolustusvoimien ja Kiinan kansanarmeijan välillä on koko. Kiinan armeija on aivan valtava. Aktiivisen armeijan koko on noin 1,25 miljoonaa, nopean reservin 0,5 miljoonaa ja koko reservin noin 8 miljoonaa, Puistola luonnehtii. Vierailut syventävät yhteistyötä Kiinan kansantasavallan asevoimien apulaisturvallisuusjohtaja, kenraalimajuri Liu Laiyn vieraili Suomessa kaksi viikkoa sitten. Syksyisen viileä sää ei haitannut kiinalaisia, sillä suomalainen vieraanvaraisuus lämmitti vieraiden sydämiä. Suomalaisten vieraanvaraisuus on ollut aivan omaa luokkaansa. Kotiuttamisraha on toinen iso kysymys. Lähes puolet varusmiehistä kotiutuu työttömänä. Jokaisella ei Lauri Kangasniemi Asevelvollisten etuuksien parantaminen alkoi 90-luvun laman jälkeen vuonna Palvelusaikauudistuksen yhteydessä päivärahat ja maksuttomien lomamatkojen määrät porrastettiin palvelusajan pituuden mukaan. Pääesikunnan asevelvollisuusosastolla laadittiin vuonna 2000 ensimmäinen asevelvollisten voi olla työtä heti kotiuduttua, joten sosiaali- ja terveysministeriön on otettava vastuu. Heille kotiuttamisraha-asia on kuulunut ja Etuuksien lähihistoria etuusohjelma vuosille , jonka perusteella puolustusministeriö asetti asevelvollisten taloudellista ja sosiaalista asemaa selvittävän työryhmän vuodeksi Etuuksien kehittämistä jatkoi puolustusministeriön koordinoima poikkihallinnollinen yhteistyöfoorumi. Yhteistyöfoorumin linjausten mukaisesti asevelvollisten etuuksia on parannettu vuosina Pääesikunnan esitysten kuuluu edelleen. Tietysti myös varusmiehillä on oma velvollisuutensa etsiä työtä, Jussi Mäkinen näkee. ja puolustusministeriön päätösten perusteella. Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmä esittää, että varusmiespalveluksen suorittamista tuetaan edelleen erilaisilla taloudellisilla tukitoimilla, kuten päivärahojen nostolla, kaikkien kotimaan lomamatkojen maksuttomuudella, kotiuttamisrahalla, eläkkeen kerryttämisellä ja veroedulla kymmenen palveluksen jälkeisen reserviläisvuoden ajan. Kenraalimajuri Liu Laiyn: maanpuolustustahto yhdistää Kuva: Lassi Häkkinen Ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen vartiohenkilöstön koulutukseen Kaartin Jääkärirykmentissä Helsingissä. Kiinalaiset seurasivat sotilaspoliisien ampumaharjoitusta. On hienoa, että pääsimme jalkautumaan tavallisten, oikeiden sotilaiden seuraan. Uskon, että tämän kaltaiset tapahtumat lähentävät Suomea ja Kiinaa, kenraalimajuri Liu Laiyn kertoo vierailunsa huippukohdista. Suomen-vierailu aloittaa kenraalimajuri Liu Laiynin vierailujen sarjan Euroopassa. Tällaisten vierailujen tärkein anti on syventää yhteistyötä ja ystävyyssuhteita muiden valtioiden asevoimien kanssa sekä vaihtaa tietotaitoa, Liu Laiyn kuvailee. Kenraalimajuri Liu Layin seurasi Kaartin Jääkärirykmentissä vartiohenkilöstön koulutusta. Kuva: Lassi Häkkinen

5 ruotuväki 20/2010 uutiset 5 Keksintöjen tuotteistaminen etenee varovaisesti tähtäimessä Suurenevatko vai pienenevätkö ikäluokat? Lauri Kangasniemi Innoint-kilpailun keksintöjen matka valmiiksi tuotteiksi on pitkä. Vuodesta 1999 alkaen järjestetty innovaatiokilpailu tuottaa vuosittain useita käytännöllisiä ajatuksia ja ideoita. Suurin osa kilpailuun annetuista ehdotuksista koskee varusmiesten jokapäiväistä arkea. Ajoittain joukkoon mahtuu myös todellisia helmiä. Meillä on jopa tieto muutamasta hyvästä ja käyttöönotetusta oivalluksesta, jotka on julistettu salaisiksi. Varusmiehet ovat oman toimintaympäristönsä asiantuntijoita armeijassa, siksi heidän ideansa ovat relevantteja, Inno- Suomen projektipäällikkö Timo Suokas sanoo. Varovaisesta aikataulusta huolimatta parhaat keksinnöt otetaan käyttöön ennemmin tai myöhemmin. Jotkut kilpailuun lähetetyt ideat ovat jo jokapäiväisessä käytössä muiden valtioiden asevoimissa. Esimerkiksi läpinäkyvällä pleksillä varustettu rynnäkkökiväärin lipas on nähty saksalaisilla ISAF-joukoilla Afganistanissa. Paikallisesti ideoita hyödynnetään varmastikin, ja esimerkiksi viimevuotinen huippuinnovaatio eli led-teknologian käyttö valaistuksessa otetaan käyttöön, insinöörieversti Jouni Taivalkoski Pääesikunnasta vakuuttaa. Juho Takkunen Tatu Vaajala Lajeina toimivat esimerkiksi judo, nyrkkeily ja vapaaottelu, kun varusmiehet ja kantahenkilökunta mittelivät yhdessä voimiaan samoissa sarjoissa Sotilaurheiluliiton kamppailupäivillä. Tapahtuma on kasvattanut suosiotaan viime vuosina huimasti ja osallistujia onkin yhteensä noin 260. Heistä kantahenkilökunnan Parhaimmat Innoint-keksinnöt tuotteistetaan. Suurin osa kilpailuun lähetetyistä ehdotuksista koskee varusmiesten jokapäiväistä palvelusta. Kustannukset luovat rajat Innoint-keksintöjen käyttöönotossa ei ole olemassa koottua jälkikäteisseurantaa. Avauksiin pätevät samat säännöt kuin muihinkin ideoihin ja keksintöihin. Tarvitaan hyvänkin idean lisäksi runsaasti pitkäjänteistä työtä sen toteuttamisessa, Taivalkoski kiteyttää. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään siviilipalvelusjärjestelmän kehittämistä. Ryhmän työn pohjana on muun muassa Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmän raportti. Työryhmä käsittelee muun muassa siviilipalveluksen pituutta ja sitä, mihin tehtäviin sen suorittaneet voidaan sijoittaa poikkeusoloissa. Pohdittavana on myös, voisiko siviili- ja asepalvelukseen luoda lisää yhtenäisiä koulutussisältöjä. Ryhmän puheenjohtaja on työja elinkeinoministeriön ylijohtaja Raimo Luoma. Ministeriöstä ovat mukana myös ryhmän sihteeri, kaupallinen neuvos Toni Lounema ja ylitarkastaja Sari Alho. Sosiaali- ja terveysministeriötä edustaa neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, puolustusministeriötä jäseniä on noin 60 ja loput varusmiehiä. Hyvä henki ehkäisee ylilyöntejä InnoSuomen puolella uskotaan, että puolustusvoimat hyötyy varusmiesten oivalluksista. Toki kilpailun hengen mukaisesti myös sellaiset ideat, joiden toteuttaminen on käytännössä epätodennäköistä lähitulevaisuudessa, voivat ansaita palkintonsa. Uudet toimintatavat ja muutokset esimerkiksi varusteissa eivät välttämättä näy seuraavassa kuussa tai välttämättä seuraavana Aivoriihi pohtii siviilipalvelusta Lapinjärven koulutuskeskuksessa annetaan ensi vuonna neljän viikon alkukoulutus 1800 siviilipalvelusvelvolliselle. erityisasiantuntija Tiina Raijas ja ulkoasiainministeriötä neuvonantaja Heli Siivola. Monipuolista mittelöä Kauhavalla Vaikka henkilökunta ja varusmiehet ottelivat yhdessä samoissa sarjoissa kamppailulajien parissa, ei ylilyöntejä kuitenkaan tapahtunut. Pieniä kolhuja mutta hyvässä hengessä täällä otellaan ja tunnelma on hyvä, kertoo kilpailujen johtajan apulaisena toimiva kapteeni Esko Pietilä paikan päältä. Vapaaottelun 77D-luokan voittanut alikersantti Lauri Härmä Porin Prikaatista nautti tapahtumasta: Kilpailu oli hyvin järjestetty ja varusmiesten ja kantahenkilökunnan kesken henki oli oikein hyvää, vapaaottelu- ja krav maga -taustaa omaava Härmä kommentoi. Kuva: Ulla Blomqvist/Siviilipalvelukeskus vuonnakaan. Ne voivat tulla esille pitkänkin prosessin jälkeen, Timo Suokas näkee. Kaikkein arvokkaimpia ideoita ovat suorituskyvyn ja turvallisuuden parantamista koskevat ideat, olivat ne sitten materiaalisia tai menetelmällisiä. Kaikkia ehdotuksia ei kustannuskysymysten vuoksi voi ottaa käyttöön, vaikka ne olisivat teknisesti erinomaisia, Suokas toteaa. Tarpeisiin vastattava paremmin Pääesikunnasta ryhmässä on mukana everstiluutnantti Vesa Virtanen. Kriisinhallinnan alaa edustavat projektipäälliköt Hannamari Heinonen Kriisinhallintakeskuksesta ja Hannu Kotipelto Crisis Management Initiative -järjestöstä. Lisäksi ryhmään kuuluvat rauhanjärjestö Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa, entinen työministeri Tarja Cronberg ja Lapinjärven koulutuskeskuksen johtaja Mikko Reijonen. Tärkeää on siviilipalveluksen suuntaaminen niin, että se vastaisi paremmin yhteiskunnan tarpeita, Reijonen tiivistää. Työryhmä on aloittanut työnsä ja jatkaa sitä helmikuun loppuun asti. Edellä mainittujen lajien lisäksi voimia ja taitoja punnittiin myös painissa, sotilaspenkkipunnerruksessa sekä sisäsoudussa. Kilpailun suosio on kasvanut erittäin nopeasti ja osallistujamäärät ovat kasvaneet vauhdilla. Kamppailupäivien järjestäjinä toimivat Kauhavan Varuskunnan Urheilijat sekä Lentosotakoulu. Kauhavalla kamppaillaan perjantaihin saakka. Grafiikka: Markku Mujunen Otto Kannisto Ikäluokkien koot vaihtelelevat luonnollisesti vuosittain. Seuraavina vuosina vaihtelu on kuitenkin poikkeuksellisen voimakasta. Kysymyksiin erikokoisten ikäluokkien vaikutuksista puolustusvoimiin vastaa komentajakapteeni Marko Laaksonen Pääesikunnnan suunnitteluosastolta. uutisia muualta Suomen puolustusvoimat tarkastuskäynnillä Venäjällä Vuoden 2002 ikäluokka (55 555) on noin kymmenentuhatta henkeä pienempi kuin vuoden 1991 ikäluokka (65 395). Minkälaisia muutoksia tämä aiheuttaa puolustusvoimissa? Ikäluokkien koot ovat todellakin laskusuunnassa. Kutsuntaikäisten miesten ikäluokkien koko pienentyy lähitulevaisuudessa niin, että se maksimissaankin on noin henkeä, kun se viime vuosina on vaihdellut hengen välillä. Ikäluokkien koko ei ole ainut koulutuskapasiteetin mitoitusperuste: yhtä lailla on otettava huomioon se, kuinka suuri osuus ikäluokasta aloittaa palveluksen. Tämä osuus on myös ollut hienoisessa laskussa. Koulutuskapasiteetti tulee mitoittaa vuotuisen maksimivahvuuden mukaan. Jos lähtökohtana pidetään nykyisiä palvelusaikoja ja kahta saapumiserää vuodessa, maksimivahvuudet osuvat niihin hetkiin, kun uudet alokkaat aloittavat palveluksensa. Vuonna 2003 ikäluokkien koot kääntyvät kuitenkin nousuun. Kuinka tähän varaudutaan? Hillitseekö se aiempien pienien ikäluokkien aiheuttamia muutospaineita? Näyttäisi siltä, että koulutusorganisaatiossa on tämän vuosikymmenen puolivälissä muutaman tuhannen paikan ylikapasiteetti. Erilaisten koulutusjärjestelyiden, kuten johtajakoulutuksen ja erikoiskoulutuksen, takia pieni ylikapasiteetti on järjestelyvarana kuitenkin tulevaisuudessakin välttämätön. Tullaanko tulevaisuudessa näkemään lisää varuskuntien lakkautuksia? Siihen kuinka monta joukko-osastoa voitaisiin lakkauttaa, on mahdotonta vastata tässä vaiheessa. Lopullisesti tämä asia selviää vasta käynnissä olevan suunnittelun ja poliittisten päätösten jälkeen. Suomen puolustusvoimien edustajat ovat arviointikäynnillä Venäjällä. Kolmipäiväisen vierailun aikana tarkastetaan Venäjän antamien sotilaallisten tietojen oikeellisuus, kerrotaan YLE:n uutisissa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin jäsenmaat tekevät vastaavia tarkastusmatkoja vuosittain yli 70. Suomi tekee yhden tarkastuksen vuodessa. Suomessa tehdään vuosittain kaksi arviointikäyntiä. Venäjällä nyt oleva suomalainen arviointiryhmä on kolmihenkinen. Ryhmää johtaa eversti Ville Hyvärinen maavoimien esikunnasta. YLE Uutiset Sotaveteraaniliitolta ei ymmärrystä uusveteraani-termille Suomalaisiin rauhanturvaajiin liitetty uusveteraani-termi ei saa ymmärrystä Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Sepältä, Savon Sanomat uutisoi. Uusveteraani-termiä on käytetty vaikeimmista rauhanturvaoperaatioista kotiutuvista rauhanturvaajista, joilla voi olla hoito- ja kuntoutustarvetta niin psyykkisen kuin fyysisen puolen kannalta. Sepän mielestä veteraani-termin pitäisi liittyä ainoastaan vuosina tai mahdollisesti aiemmin sotineisiin henkilöihin. Rinnastus rauhanturvaajien ja sodissa taistelleiden välillä ei ole osuva. Sodissamme kaatui ja vammautui miestä. Savon Sanomat Suomalaiset rauhanturvaajat palaamassa Libanoniin Suomi valmistelee parinsadan rauhanturvaajan lähettämistä takaisin Libanoniin YK:n Unifil-joukkoihin ensi vuoden aikana. Puolustusministeriön virkamieslähteiden mukaan kyseessä olisi maavoimien joukko. Aiheesta kertoo YLE. Tarkoitus on tehdä päätöksiä mahdollisimman pian. Presidentti on valmisteluista tietoinen, ja asiaa on käsitelty ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Suomi on etsinyt uutta rauhanturvakohdetta, kun Kosovosta vetäydytään vuoden loppuun mennessä. Vaihtoehtoja on toki monia. Yksi suunta on Libanon ja Unifil, jälleen kerran, sanoi ulkoministeri Alexander Stubb tavattuaan Brysselissä Naton pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin. Paluu Libanoniin saisi helpommin tasavallan presidentin ja eduskunnan siunauksen. Suomi on kerännyt kokemusta alueelta jo kahteen otteeseen. YLE Toimittaneet Tiia Turunen ja Juho Takkunen

Maahan apua ilmasta. Kenraali Puheloinen stadionilla. Syyrian. Nuoret. Puolustusvoimain komentaja toteutti kuntohaasteensa uutiset, sivu 4

Maahan apua ilmasta. Kenraali Puheloinen stadionilla. Syyrian. Nuoret. Puolustusvoimain komentaja toteutti kuntohaasteensa uutiset, sivu 4 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kenraali Puheloinen stadionilla Puolustusvoimain komentaja toteutti kuntohaasteensa uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 51. vuosikerta n:o 15 (1126) 29.8.2013

Lisätiedot

Viiden vuosikymmenen kriisi

Viiden vuosikymmenen kriisi Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kertausharjoitukset lisääntyvät Puolustusbudjetissa nostetaan selvästi toiminnan tasoa uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 52. vuosikerta n:o 17 (1150)

Lisätiedot

Vain taivas rajana. Kun sotaa käydään tietoverkossa... Mahdollisiin kyberuhkiin on Suomessakin varauduttu uutiset, sivu 4

Vain taivas rajana. Kun sotaa käydään tietoverkossa... Mahdollisiin kyberuhkiin on Suomessakin varauduttu uutiset, sivu 4 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kun sotaa käydään tietoverkossa... Mahdollisiin kyberuhkiin on Suomessakin varauduttu uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 53. vuosikerta n:o 4 (1159)

Lisätiedot

Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa

Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Monimuotoisuus mitä ja miksi?...3 Puolustusvoimat koostuu erilaisista ihmisistä...5 Tutkimuksia

Lisätiedot

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2011 Ministeri Stefan Wallin: Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Amiraali Juha

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka:

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 PARIVARTIO No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 Antti Peltoniemi Taistelupelastaja auttaa jo ennen lääkintämiestä s. 13 Uuden jäsenrekisterin toiminta

Lisätiedot

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu Suomi ja Nato Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland suomi ja nato Suomen Atlantti-Seuran

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 2 Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2064-0 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2010 Ilman ennakkoluuloja

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

3/2009 AMMATTI - SOTILAS

3/2009 AMMATTI - SOTILAS 3/2009 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 3/2009 Aliupseeriliitto ry 22.vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot