Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi 11.10.2014. Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim."

Transkriptio

1 Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim.)

2 Kirjan tilaus Äidinkielen Opetustieteen Seura Piilopolku 3 A Espoo Puh S-posti: tai Hinta 30 euroa + alv 3 euroa

3 Opetustieteen perustajan juhlakirja

4 Professori Inkeri Vikainen Valokuvasta tehty muotokuva Turun yliopiston Educariumissa

5 Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim.) Äidinkielen Opetustieteen Seuran julkaisuja

6 Toimittajat, kirjoittajat ja Äidinkielen Opetustieteen Seura www. aidinkielenopetustieteenseurary.com Kustantaja: Äidinkielen Opetustieteen Seura, Espoo Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki ISBN Kannen kuvassa Inkeri ja Olavi Vikainen Säkylän Pyhäjärvellä

7 Sisällys Esipuhe Miksi tämä kirja? 9 Osa 1 Tiedenaisen poikkeuksellinen elämäkerta Merja Vikainen: Vuokko Inkeri Laurinen. Lapsuus 15 Sirkka-Liisa Rauramo: Vuokko Inkeri Vikainen, o.s. Laurinen 21 Vuokko Laurinen 22 Inkeri Laurinen 31 Inkeri Vikainen 35 Merja Vikainen: Vuokosta Inkeri, Laurisesta Vikainen 44 Ella Lampinen: Isoäitini Inkeri Vikainen 50 Katri Karasma: 70-vuotisjuhlat 52 Aikakauskirjan Äidinkielen opetustiede julkistaminen 60 Osa 2 Artikkelit Katri Karasma: Uusien tieteiden tieteenteoriaa 65 Kaisa Häkkinen: Koulut ja opetus Mikael Agricolan elämässä ja teoksissa 89 Aerila, Juli-Anna & Niinistö, Eeva-Maija: Lukuilo syntyy mukavista lukuhetkistä, hyvästä seurasta ja kiinnostavasta kirjallisuudesta 106 Nina Maunu: Uteliaisuus, yhteisöllisyys, ilo toiminnallisen kieliopin mahdollisuuksia 131

8 Niina Hämäläinen: Lyyrisen kansanrunon merkitys Kalevalassa. Tapaus Kullervo. 165 Pirjo Suvilehto: Painajaisuni on viesti. Kirjallisuusterapeuttinen toiminta analyyttisessa unityöskentelyssä. 187 Johanna Rautio: Tove Jansson ja muumit kahdessa yläkoulun ja lukion oppikirjasarjassa. Tarkastelussa Aleksis, Loitsu ja Särmä sekä Äidinkieli ja kirjallisuus 210 Veli-Matti Purmonen: Veikko Huovinen lukion oppikirjoissa 229 Riitta Sahipakka: Äidinkieli ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lähtökohtana opetussuunnitelma ja oppikirja. 248

9 Miksi tämä kirja? Olemme viettäneet tänä vuonna Tove Janssonin satavuotisjuhlaa. Hänen merkkipäivänsä on 9.8. Hänelle toimitettiin juhlakirjaksi lukumuistoja. Toinen merkittävä samana vuonna syntynyt on professori Vuokko Inkeri Vikainen (o.s. Laurinen), jonka elämänkaari jäi hieman lyhyemmäksi. Se alkoi Vaasasta ja päättyi Turussa. Inkeri Vikainen teki merkittävän elämäntyön Suomen ensimmäisenä kasvatustieteen naisprofessorina. Hänet nimitettiin Turun yliopiston kasvatus- ja opetusopin professorin virkaan. Vaikka nimike muutettiin 1967 kasvatustieteen professoriksi, hän ei unohtanut opetusoppia ja sen tieteellistämistä. Hän perusti Turun yliopistoon opetustieteen linjan 1970, joka oli käytössä hänen eläkkeelle siirtymiseensä asti. Tämän kirjan toisella toimittajalla, KT Sirkka-Liisa Rauramolla, lukee FK-todistuksessaan opetustiede. Monelle on jäänyt epäselväksi, mitä opetustiede merkitsee ja miten se auttaa opettajaa. Se tarkoittaa tieteellisten tutkimusmenetelmien käyttöä opetuksen kysymysten ratkaisemisessa. Ei sen kummempaa kuin muidenkaan alojen tieteellinen tarkastelu. Se painottaa tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Samaa mitä opetussuunnitelmakin painottaa. Käytännön toteutus on opettajalla opetusopillista eli didaktista. Opetustiede on opetuksen tutkimusta. Äidinkielen opetustiede eroaa kuitenkin opetuksen tutkimuksesta siinä, että opetustieteessä oppiaineesta ja sen opetuksen ilmiöistä kootaan systemaattinen oma kokonaisuus. Sitä ei jätetä erillisten ja yksittäisten tutkimusten varaan. Yliopistossa pitäisi olla oppiaine, äidinkielen opetustiede, kuten muillakin tieteillä. Äidinkielen opetustieteen tutkimuskohde eroaa kaikista muista tieteistä, siksi sillä on oikeutus erottautua omaksi tieteekseen (demarkaatio). Tähän kirjaan on koottu professorimme elämänvaiheista entistä laajempi selvitys. Hänen elämäkertansa on koskettava, hän joutui koke- 9

10 maan sota-ajan järkytyksiä, joista emme voi olla liikuttumatta. Silti hän jaksoi ponnistella myös opetuksen ja kasvatuksen tutkimuksen parissa ja pätevöityi professoriksi, alansa ensimmäiseksi Suomessa. Tämän ja erityisesti hänen Turun yliopistoon 1970 perustamansa opetustieteen linjan vuoksi toimitamme juhlakirjan, jossa muistelemme hänen valloittavaa persoonallisuuttaan ja tuomme esiin nykytutkimusta. Kirjan alkuperäisestä suunnitelmasta on enemmän artikkelissani Uusien tieteiden tieteenteoriaa, joten en toista sitä tässä. Kirjahanke käynnistyi 2012, jolloin sekä Turun opettajankoulutuslaitoksessa että kasvatustieteiden laitoksessa siitä kerrottiin henkilökuntakokouksissa ja ilmoitettiin, että artikkeleita otetaan vastaan. Äidinkielen Opetustieteen Seuran verkkosivulla on ollut osasto Satavuotisjuhlakirja. Acatiimi-lehdessä on ollut kirjoituskutsu. Kirjoituksissa on ollut käytössä vertaisarviointi. Kirjan taitto on luovaa työtä ja lopputulos on tekijällekin yllätys. Kiitoksen ansaitsevat opiskelijat, jotka olivat valmiit luovuttamaan tutkielmiaan siltä varalta, että kirjaan ei olisi tullut tarpeeksi kirjoituksia. Nyt läheskään kaikki tarjotut kirjoitukset eivät mahtuneet mukaan. Kirja olisi ansainnut artikkelin naistutkijoiden tilasta. Nyt professorimme elämänvaiheet kertovat siitä, millaista naistutkijan elämä on ollut. Lasikattoilmiötä tiedemaailmasta ei paljoa paljastu, sillä Inkeri Vikainen ei valittanut yksinäisyyttään. Hänen elämänsä muuttui onnelliseksi kolmen lapsen mummaksi. Me haluamme muistella häntä edelläkävijänä. Inkeri Laurisen väitöskirja Lausetajun kehityksestä suomenkielisen kansakoulun kirjoituksenopetuksen valossa tarkastettiin Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisessä osastossa klo 12 luentosalissa XII. Vastaväittäjänä oli vt. professori Matti Koskenniemi ja kustoksena professori Lauri Hakulinen. Koskenniemi kiitti väittelijää siitä, että hän tutki lausetajua laajasta näkökulmasta tarkaten oppilaiden kirjallisia ilmauksia kokonaisuuksina ottaen huomioon lapsenomaisuuden. Tässä maist. Laurinen on selvästi päässyt pitemmälle kuin yksikään niistä lukuisista lausetajun ilmausten eri puolia käsittelevistä aikaisemmista tutkimuksista, joita hän teoksessaan esittelee ja terävästi kritikoi. Evelyn Fox Keller (1988, 150) esittää kirjassaan Tieteen sisarpuoli, että sukupuoli vaikuttaa parhaina pidettyjen päämäärien, arvojen, metodologioiden ja selitysten muotoiluun ja valintaan. nykytiede 10

11 on sitoutunut tiettyyn miehisyyskäsitykseen. Keller päätyy siihen, että tiedettä ei saa pitää miesten yksinomaisuutena. Tiedettä pitää hyödyntää sen omista ehdoista käsin, inhimillisenä eikä miehisenä pyrkimyksenä. Opetus- ja kasvatusalalla on nykyään lähes saman verran nais- kuin miesprofessoreita, onpa naisilla jopa hienoinen etumatka. Siitä saamme kiittää alamme ensimmäistä. Hän näytti rohkeasti tietä opetustieteelle, jolla on edelleen matkaa kuljettavanaan kohti lopullista päämäärää. Äidinkielen opetustieteen seminaarissa Turun opettajankoulutuslaitoksessa on tehty paljon oppikirjatutkimusta. Tähän kirjaan on otettu Tove Janssonista ja Veikko Huovisesta tehdyt työt. Jotta ammattioppilaitokset tulisivat myös jotenkin mukaan, niistä on yksi oppikirjatutkimus. Nuorille tutkijoille pitäisi tarjota julkaisufoorumeita. Opiskelijat ovat nykyään lähes ainoita, jotka selvittelevät opetukseen liittyviä kysymyksiä. Valmiit opettajat eivät etsi enää uusinta lähdekirjallisuutta ja tee teoriaan pohjautuvaa tutkimusta. Äidinkielen opetustieteen kehittäminen on näin ollen opiskelijoiden varassa. Kirjan oikoluvusta esitän kiitokset aviomiehelleni Jouko Karasmalle. Espoossa ja Nauvossa Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo 11

12

13 Osa 1 Tiedenaisen poikkeuksellinen elämäkerta

14

15 Merja Vikainen VUOKKO INKERI LAURINEN Lapsuus Vuokko Inkeri Laurinen syntyi Vaasassa, silloisessa Nikolainkaupungissa esikoislapsena virkamiesperheeseen. Vanhemmat Helmi ja Väinö Laurinen olivat sukujuuriltaan lounaissuomalaisia; isä oli syntynyt Marttilassa, äiti Halikossa. Vasta-avioituneet Helmi ja Väinö muuttivat Vaasaan Väinön saatua töitä Vaasan teollisuuskoulun lehtorina. Äiti Helmi (o.s. Leinola) hoiti kotia ajan tavan mukaisesti kotiavun tukemana. Vuokko Inkerin syntymäkoti Koulukatu 52, Vaasa 15

16 Inkerin vanhemmat Helmi ja Väinö Laurinen Vuokko sai Vaasassa asuessaan pikkusiskon, Orvokki syntyi tammikuussa Vanhemmat toivoivat pystyvänsä muuttamaan takaisin Turkuun sukulaisten lähelle. Kun isä Väinö sai viran Turun teollisuuskoulusta, jäi Helmi yksin vastaamaan kahden pienen lapsen hoidosta, Vaasan asunnon myynnistä ja muuttotavaroiden pakkaamisesta. Helmi onkin eräässä kirjeessään Väinölle kertonut, miten Vuokko itki ja ikävöi kovin isäänsä. Vähän ennen joulua 1917 Helmi Laurinen tyttärineen pääsi muuttamaan 16

17 Vuokko Inkeri viisivuotiaana Turkuun Agricolankadulle. Lapsena Vuokko oli hiljainen ja yksikseen viihtyvä. Hänen mieluisin leikkinsä oli puisten kirjainpalikoiden järjesteleminen tavuiksi ja sanoiksi. Palikoiden avulla hän olikin oppinut lukemaan jo kolmivuotiaana. Vuokon lukutaito tuli ilmi, kun hän kertoi vanhemmilleen lukeneensa ystävänsä Kertun kuolinilmoituksen lehdestä. Vanhemmat eivät häntä aluksi uskoneet, saipa Vuokko kertomastaan moitteitakin, mutta sanomalehdestä heille selvisi pian tiedon oikeellisuus ja samalla Vuokon lukutaito tuli äidin ja isänkin tietoon. Turun kodin naapurustossa asui muitakin lapsiperheitä. Koska 17

18 asunnot olivat lähellä Aurajokea, oli lapsia varoitettu menemästä kurkkimaan joelle, jossa Näkki voisi napata veden alle. Vuokon leikkitoveri ei pelottelusta piitannut, vaan meni joen reunalle ja putosi jokeen. Vuokko oli uimataidoton, mutta ei epäröinyt hypätä veteen ja onnistuikin pelastamaan ystävänsä varmalta hukkumiselta. Kiitoksen tai kunnian sijasta tuli ankaria nuhteita tottelemattomuudesta. Näin jälkeenpäin voi ajatella tapahtuman kuvastaneen hyvin Vuokon luonnetta: aikuisenakin hän toimi aina siten kuin oikeaksi näki, itsensä puolesta pelkäämättä. Perhettä kohtasi suuri suru, kun Orvokki-sisko kuoli alle kaksivuotiaana tulirokkoon. Vain muutamaa viikkoa aiemmin olivat Väinön sisaren kaksi poikaa kuolleet kurkkumätään. Niiltä ajoilta Vuokko muisti äidin ikävän ja tuskan, kun hän itki kuolleita lapsia. Vuonna 1921, kaksi vuotta Orvokin kuoleman jälkeen, perheeseen syntyi kolmas tytär, Marja Sinikka. Vuokko kävi neljä vuotta Kerttulin kansakoulua ja seuraavat yhdeksän vuotta Turun Tyttölyseota. Hän oli monipuolisesti lahjakas oppilas; musiikki, kuvataiteet ja käsityöt olivat hänen lempiaineitaan. Liikunta ja urheilu kiinnostivat häntä vähiten, eikä matematiikkakaan yltänyt suosikiksi. Helmi-äiti kirjoitti eräässä kirjeessään työnsä puolesta paljon matkustaneelle Väinölle Vuokon epäonnistuneen matematiikan kokeessa, Helmin oman arvion mukaan, hosumisen tähden. Vuokko harrasti kouluaikana pianon- ja viulunsoittoa. Olipa hän serkkujensa kanssa perustanut soittotrionkin, jossa itse soitti pianoa. Vuokko teki myös pari pienimuotoista sävellystä. Vuokon harrastuksiin kuuluivat lisäksi maalaus ja käsityöt. Partiotoimintaan hän liittyi 13-vuotiaana ja toimi vanhempana Tapiolan tytöissä johtotehtävissä usean vuoden ajan. Myös seurakunnan toiminta oli jo nuorena lähellä Vuokon sydäntä, ja hän toimi mm. isoisena ohjaten rippikoululaisia. Vaikka Vuokon isä Väinö oli luonteeltaan hiljainen ja mieluummin syr- 18

19 jään vetäytyvä, vietti perhe vilkasta seuraelämää muutamien sukulais- ja tuttavaperheiden kanssa. Kesiä he viettivät täysihoitoloiden lisäksi mm. Angelniemen Päärnäspäässä, Paimion Tuuvalassa ja Säkylän kappalaispappilassa. Kesäpaikkoihin olivat ystävät aina tervetulleita. Heillä olikin tapana käydä vierailijoiden kanssa lähiympäristössä eväsretkillä. Mukana oli monenlaisia herkkuja, kahvi keitettiin nuotiolla ja se juotiin posliinikupeista. Säkylän kesistä on Vuokko (silloin jo nimellä Inkeri Vikainen) kirjoittanut pienen muistelmaosan kirjaan Lannistumaton sananpalvelija K.K. Käes (kirj. Yrjö Luojola). Kirjoituksessaan hän muistelee lämmöllä erityisesti kesiä Säkylässä, joiden kuvailee olleen lapsuutensa parhaita. Perheen tilanne muuttui dramaattisesti kesällä Isä Väinö Laurinen oli kotitilallaan Marttilassa tutkinut yhdessä tilaa hoitavan veljensä kanssa viljasadon kypsyyttä. Vehnän jyvää maistellessa jyvän vihne tarttui hänen kurkkuunsa. Vihnettä ei saatu pois, vaan se aiheutti haavauman, joka tulehtui. Tulehduksesta levisi yleinen verenmyrkytys, joka johti Väinö Laurisen kuolemaan 49-vuotiaana. Helmi Laurisesta tuli yllättäen leski 43-vuotiaana. Elämä kahden alaikäisen tyttären yksinhuoltajana toi haasteita, joita sota-ajan vaikeudet lisäsivät. Suurena apuna etenkin talousasioiden hoitamisessa oli tuolloin Kuusjoen eno, Helmin Kustaa-veli. Äidin ja tyttärien välit olivat erittäin läheiset ja lämpimät. Vuokko ja Marja asuivat kumpikin äitinsä kanssa vielä aikuisina, Marja aina Helmin kuolemaan asti. Isän kuolema muutti Vuokon ennakkosuunnitelmia elämänurasta. Aikaisempana haaveenaan Vuokolla oli arkkitehdin opinnot Helsingissä. Koska Vuokko ei halunnut jättää äitiään ja sisartaan, päätti hän hylätä ajatukset opiskelusta Turun ulkopuolella. Ylioppilaaksi tultuaan Vuokko aloitti opinnot Turun yliopistossa pääaineenaan germaaninen filologia. Muiksi aineikseen hän valitsi kasvatusopin, kirjallisuuden, filosofian ja 19

20 englannin. Lähdössä vanhojen tansseihin Tipulaan Ylioppilas 1934 Nuoruudenkuva 20

21 Sirkka-Liisa Rauramo VUOKKO INKERI VIKAINEN, o.s. LAURINEN Inkeri Vikaisen elämä sattui maailmanlaajuisten suurten yhteiskunnallisten muutosten aikaan. Hän syntyi aikakausien murrokseen, jossa ikivanhat monarkiat vaihtuivat kansanvalloiksi ja maaseutuyhteiskunta kaupunkilaistui. Hänen elämänsä aikana ihmiskäsitys muuttui ratkaisevasti ja koulutus tuli kaikkien ulottuville. Olosuhteet ja sattuma, etenkin odottamaton kuolema, ovat muovanneet Inkeri Vikaisen elämää ja poikkeuksellista uraa. Jotta ymmärtäisi Inkeri Vikaisen uran kehitystä, on välttämätöntä tarkastella hänen elämänsä yksityiskohtia. Mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen, että Vuokko Laurinen ei valinnut oman aikansa tyypillistä naisen elämänuraa? Miksi hän ei ruvennut perheenemännäksi tai koulun opettajaksi? Miksi hän ei ruvennut tiedemiehen vaimoksi, joka olisi tukenut aviomiehen uran rakentamista? Miksi hänestä itsestään tuli tieteentekijä? Miten hän päätyi opetuksen ja nimenomaan äidinkielen opetuksen uudistajaksi ja opetustieteilijäksi? Seuraavilla sivuilla olen valinnut Vikaisen henkilöhistoriasta muutamia katkelmia, jotka toivottavasti ainakin osaltaan selittävät tapahtumain kulkua. Tämän artikkelin kirjoitustyön aikana varovaisen ja hieman etäiseksi jääneen opettajan olemus on täydentynyt myös selvitystyötä tehneen oppilaan mielessä. Kuitenkaan en mihinkään täydelliseen tulokseen ole päässyt, vaan olen omalta osaltani täydentämässä käsityksiä Inkeri Vikaisen työstä ja urasta. Tiedot seuraavilla sivuilla Inkeri Vikaisen yksityiselämästä perustuvat ennen kaikkea Merja-tyttären mittavaan ennakkotyöhön. Merja Vikainen on kirjannut yksityiskohtaisia tapahtumia sekä koonnut kuvamateriaalia äitinsä elämästä ja työstä. Mukana on työtovereitten kertomuksia, joista mainittakoon Aila ja Seppo Kanerviston kirjoitukset kokemuksistaan sekä työtoverina että Vikaisen oppimateriaalien käyttäjinä. Tärkeinä kirjallisina lähteinäni ovat olleet Timo Tarmion teos Päin nousevan Suomen rantaa ja etenkin Katri Sarmavuoren toimittama Professo- 21

22 ri Vikaisen 70-vuotispäivän juhlakirja Opetustiede ja opetuksen tutkimus. Paljolti sisältö nojautuu myös Vikaisen omiin kirjoituksiin, julkaisemattomiin artikkeleihin ja kirjeisiin. Koska sain olla kasvatustieteiden laudatur-seminaarissa Vikaisen oppilaana, osa tiedoista perustuu tähän tuttavuuteeni ja omiin kokemuksiini. Ikuisesti kiitollinen olen hänelle, että sain tehdä hänen väitöskirja-aineistostaan oman väitöskirjani, jota hän ansiokkaasti ohjasi eläkkeelle vetäytymiseensä saakka. Mahdolliset virheet ja väärinymmärrykset seuraavilla sivuilla ovat omiani. Haluaisin sanoa kuin kohteena oleva Inkeri Vikainen, että onnistumiseni ovat muitten työlle perustuvia. Haluaisin kiittää kaikkia asianosaisia. Valitettavasti jokaista tämä kiitokseni ei enää tavoita. Seuraavassa artikkelissa Inkeri Vikaisen elämänuraa tarkastelen aikajärjestyksessä. Olen otsikoinut kappaleet hänen käyttämiensä nimien mukaan. Vuosina häntä nimitettiin Vuokko Lauriseksi, Inkeri Lauriseksi ja vuodesta 1955 lähtien Inkeri Vikaiseksi. VUOKKO LAURINEN Vuokko Inkeri Laurinen syntyi Vaasassa, silloisessa Nikolainkaupungissa Valtiolliset olot olivat tuolloin levottomat, sillä Suomi oli sodassa. Ensimmäinen maailmansota oli alkanut samana vuonna muutamaa kuukautta aikaisemmin. Eurooppa oli suurten muutosten edessä. Saksan, Itävalta-Unkarin ja Venäjän keisarikunnat väistyivät uusien demokratioitten tieltä. Suomen oloissa muutokset olivat erityisen suuret, kun silloinen suuriruhtinaskunta irrottautui Venäjästä, itsenäistyi ja ajautui kansalaissotaan. Isän kuolema 1932 vaikutti tuolloin lukioluokilla olleen Vuokon opintojen valintaan. Kuolinyönään isä oli esittänyt Vuokon sanoin ihmeellisen selvänäköisiä lausumia, jotka ovat näyttäneet myöhemminkin tähtenä elämäntietä (Vikainen 1983). Ylioppilaaksi tultuaan 1934 Vuokko Inkeri aloitti opinnot Turun yliopistossa pääaineenaan germaaninen filologia. Muiksi aineikseen hän oli valinnut kasvatusopin, kirjallisuuden, filosofian ja englannin. Tämä 22

23 aineyhdistelmä tuotti kielten aineopettajan pätevyyden. Maisteri 1943 Turun yliopiston ohjelmassa ei Vuokko Laurisen opiskeluaikoina ollut erillistä kasvatuksen oppiainetta, vaan kasvatusoppi oli psykologian professuuriin liitettynä, osana lasten ja nuorten psykologiaa. Kasvatustiede oli vasta järjestäytymässä ja erikoistumassa omaksi oppiaineekseen kahdenkymmenen vuoden päässä tulevaisuudessa. Silloisen kasvatusopin opinnoissa painopiste oli opetuksen historiassa ja kasvatusfilosofiassa. Kasvatusopin opiskelu oli paljolti kasvatusajattelijoiden elämäkertojen tarkastelua ja biografisten tekijöiden tutkimista Psykologian opintojen johdossa Vikaisen opiskeluaikoina oli filosofi J.E.Salomaa. Hän hoiti filosofian professuurin ohella psykologian professuuria ja hänen tehtävänään oli ohjesäännön mukaan pitää silloin tällöin joitakin johdattavia luentosarjoja kasvatusopin alalta (Tarmio 2000,181). Ymmärrettävästi 23

24 Inkeri Laurinen matkalla. Yläkuvassa Kölnissä Alakuvassa Frankfurtin kasvitieteellisessä puutarhassa Alakuvassa oikealla matkalla Helsingistä Saksaan

25 filosofiset kysymykset ja historia painottuivat tässä opetuksessa. On kuitenkin mainittava, että filosofisten ja historiallisten sisältöjen lisäksi positivistisen tutkimusnäkemyksen sisällöt tekivät tuloaan. Jo J. E. Salomaan edeltäjä Eino Kaila oli perustanut 1920-luvulla Turkuun psykologian laboratorion. Siellä tutkittiin kokeellisen psykologian keinoin yksilöllisiä suorituksia, myös lapsen oppimista ja älykkyyttä. Salomaa jatkoi laboratorion psykologisia sovelluksia ja hänen johdollaan kehiteltiin mm. suomalainen versio käytössä olleista lahjakkuustesteistä. Kasvatusoppi painottui kuitenkin voimakkaasti aatehistoriaan. Kantin, Snellmanin, Schopenhauerin sekä Rousseaun ajatukset olivat kasvatusnäkemyksien perustana. Kasvatus oli kulttuurin välitystä ja työtä sen hyväksi, että yleisesti hyväksytyt arvot ja periaatteet saavutettiin. Tuon ajan väitöskirjat todistivat kuitenkin jo empiirisen kasvatustieteen ja seurantatutkimuksen esiaskeleita. Samoin havaittiin, että sosiaaliset suhteet ja oppimisyhteisö vaikuttavat oppimiseen ja yksilön suoritukset voivat selittyä luokkayhteisön merkityksestä. Tämä oli varsinkin pariin otteeseen myös Turussa vaikuttaneen Matti Koskenniemen väitöstutkimuksen (1936) aihe. Talvisotaa edeltänyt aika oli synnyttänyt kaikkialla isänmaallisen toimintakulttuurin. Oman sukupolvensa nuorten tavoin Vuokko Laurinen oli hakeutunut Akateemiseen Karjala -seuraan. Hän oli myös jäsenenä ylioppilaiden raittiusyhdistyksessä ja kristillisessä yhdistyksessä. Jälkimmäisessä hän tapasi Juhani Juvan, yliopiston silloisen rehtorin vanhimman pojan. Tämä oli aktiivinen toimija ylioppilaselämässä ja hän veti myös Vuokko Inkerin mukaan ylioppilaspolitiikkaan ja kristilliseen ylioppilasliikkeeseen. Nuoret kihlautuivat. Juhani alkoi valmistella omaa väitöskirjatutkimustaan. Opiskeluaikoinaan Vuokko toimi opettajien sijaisena eri kouluissa. Kotona tarvittiin kipeästi lisätuloja, joita sijaisuudet toivat. Hän oli mm. useaan otteeseen aineopettajan sijaisena omassa opinahjossaan, Turun Tyttölyseossa, maineikkaassa Tipulassa. Ennen talvisodan syttymistä Vuokko Laurinen ehti toimia vielä kesällä 1939 Oulun lähettyvillä tohtori Hedmanssonin lasten kotiopettajana ja saksan kielen lehtorin sijaisena Forssan yhteiskoulussa, kun käsky ylimääräisiin sotaharjoituksiin kävi. Tuskin kukaan tiesi silloin, että maailmanpalo on ovella ja onnelliset, huolettomat päivät loppuvat 25

26 vuosiksi. Pian sen jälkeen alkanut talvisota ja sitä seuranneet viisi sotavuotta toivat jokaisen suomalaisen elämään rajoituksia, puutetta, tuhoa ja kuolemaa. Vuokon ja Juhani Juvan kihlajaiskuva Sota tuli myös Vuokko Laurisen elämään karulla tavalla. Kihlattu sulhanen Juhani Juva oli komennettu jatkosodan alussa muiden varsinaissuomalaisten joukkojen mukana Petsamoon. Turkulaisten tunturisota 26

27 käytiin karunkauniissa suojattomassa maastossa, jossa ei kasvanut lainkaan metsää. Kovaan tunturimaahan ei voinut kaivaa juoksuhautoja tai suojaavia maakorsuja. Luutnantti Juhani Juva määrättiin kenttätykistörykmentin komppanianpäälliköksi. Kihlakumppanukset kirjoittelivat päivittäin toisilleen. Juhani lohduttaa ja rauhoittaa huolestunutta morsiantaan kaikin tavoin. Hän kirjoittaa elokuussa 1941 Petsamon rintamalta: Etkö usko kun sanon, että tämä on koko ajan ollut ehkä helpoin rintama (kirje ). Minun telttani on korkean vuoren kupeella, suojaisessa takarinteessä. (kirje ). Ja sulhanen lähettää kirjeessään Ostmarkin kuivattuja kukkia, Lapin edelweissejä morsiamelleen. Telttakangas ei kuitenkaan edes suojaisessa vuorenrinteessä osoittautunut riittäväksi, kun neuvostoliittolaiset joukot halusivat vaientaa suomalaisten kenttätykin. Juhani Juva kaatui tykistökeskityksessä yhdessä parinkymmenen muun komppaniansa miehen kanssa. Viitisenkymmentä miestä haavoittui. (Suomen sota , 5.osa s ). Puuttomassa kalliomaisemassa suojattomat JR 14:n miehet joutuivat väistelemään ristitulta; ylhäältä tulittivat englantilaisten taistelukoneet ja idästä neuvostoliittolaiset joukot (Valli 1991, s ). Sotien vuosina Vuokko Laurinen toimi lottakomennuksissa monissa erilaisissa tehtävissä. Kielitaitonsa ansiosta hän oli saksan ja englannin kielen tulkkina ja erilaisten tekstien kääntäjänä. Hänet määrättiin välillä postin palvelukseen sotasensoriksi tarkastamaan, että rintamalta kulkevissa kirjeissä ei ole sodan kannalta arkaluontoisia tietoja. Jatkosodan aikana hän oli lisäksi Malmin lentokentällä kääntämässä lentotoimintaan liittyviä viestejä. Kaikkien näitten komennusten ohella hän toimi lukuvuosien aikana sijaisena useaan otteeseen, sekä kansakoulunopettajana että laulunopettajana, siis nykynimityksin luokanopettajana ja musiikinopettajana. Opettajan sijaisuuksissa hän tutustui myös kansakoulujen tarkastajaan, jonka tehtävänä oli mm. pitää huolta, että opetus tapahtui asianmukaisesti ja sijaisuuksia hoitavat opettajat olivat tehtäviensä tasalla. Silloinen Turun piirin kansakoulujen tarkastaja Antti Hämäläinen oli inkeriläinen. Hän alkoi sodan vielä jatkuessa järjestää kurssia inkeriläisten opettajien jatkokoulutusta varten. Keväällä 1943 Vuokko Laurista pyydettiin mukaan opettajien jatkokouluttajaksi. Kysymys oli saksalais- 27

28 ten miehittämien Neuvostoliitolta vallattujen alueitten opetuksen uudelleen organisoinnista ja pätevien opettajien jatkokoulutuksesta. Sijoituspaikka olisi Inkerinmaan Spankkovan alue, jossa puhuttiin suomea. Tavoitteena oli kouluttaa Neuvostoliiton marxilaisen opettajateknikumin koulutuksen saaneita suomea puhuvia inkeriläisopettajia edelleen. Inkerinmaalla oli ollut Kolppanan suomenkielinen seminaari, joka oli perustettu samana vuonna 1863 kuin Jyväskylän seminaari. Venäjän luterilainen seurakunta rahoitti seminaarin toiminnan koko sen 57-vuotisen olemassaolon ajan. Seminaari joutui kuitenkin lopettamaan toimintansa vuonna (Hämäläinen 1944). Keväällä 1943 uskottiin vielä Saksan voittoon ja opettajia uskottiin tarvittavan vapautettujen inkeriläisalueitten opettajiksi. Vaihtoehtoisena suunnitelmana oli, että nämä heimokansan opettajat sijoittuisivat Suomen kouluihin. Opettajankouluttajan tehtävää varten Laurinen suoritti erityisluvalla kansakoulunopettajan tutkinnon kahdessa kuukaudessa Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa. Hän pätevöityi näin opettajien jatkokouluttajaksi tilapäiseen seminaariin Inkerinmaalle. Oppimateriaali tuotiin Suomesta. Opettajia oli neljä. Muut kouluttajat tarkastaja Hämäläisen ja Vuokon lisäksi olivat opettaja Tellervo Hämäläinen sekä jo aikaisemmin inkeriläisseminaarissa johtajana toiminut FT Jussi Ahtinen-Karsikko. Oppilaita koottiin Inkerinmaan suomenkielisiltä alueilta puolentoista sataa. Vuokko Laurisen tehtäväksi jäi kasvatusaineiden, muutamien kansakouluaineiden ja suomen kielen opetus. Suurin osa oppilaista hallitsi suomen kielen hyvin, mutta mukana oli muutama venäläistynyt inkeriläinen, joiden kanssa työ oli haasteellista, koska heille piti opettaa ensin välttävä suomen kielen taito. Luentosalina oli aluksi Spankkovan kirkko. Kirkko oli säästetty sodan hävitykseltä ehjänä, vaikka monet Venäjän kirkot oli neuvostoliittolainen järkeistäminen ja ateismi raunioittanut. Suomesta lähetetty oppimateriaali oli hävinnyt matkalla. Kerrotaan mm., että ensimmäiset taululiidut leikattiin uunin kalkkipinnasta. Ajan mittaan tarvikelähetys löytyi ja saapui perille kesällä juuri kurssin lopuksi ja oppilaille jaettiin oppikirjat ja muut tarvikkeet omia harjoituksia varten. 28

29 Kesä 1943 Inkerinmaalla Spankkovan kirkonkylässä. Max-aasi vetää vesikärryä, Inkeri ohjaa. Uusia ongelmia syntyi, kun saksalainen rintama vetäytyi heinäkuun 15. päivä 1943 ja kouluttajat, myöhemmin myös koulutettavat, jouduttiin evakuoimaan. Perääntyminen tapahtui dramaattisissa oloissa yöllä kuorma-auton lavalla vihollisen ammuksia väistellen Tallinnan ja Paldiskin kautta takaisin Suomeen. (Thureson 1986, 241). Jatkokoulutus käynnistettiin uudelleen Suomessa. Inkeriläiset 29

30 koulutettavat olivat saapuneet eri teitä Suomeen. Osa jatkoi matkaansa välittömästi ja laittomasti Ruotsiin ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin. Osa lähti vasta koulutuksen jälkeen Ruotsiin, osa jäi Suomeen opettajiksi. Moni näistä Suomeen jääneistä joutui kuitenkin muuttamaan rauhanehtojen velvoittamina takaisin Neuvostoliittoon. Kaikki olivat joutuneet allekirjoittamaan paluumuuttositoumuksen saapuessaan Suomeen. (Vikainen, painamaton artikkeli). Koska saksalaiset olivat joutuneet perääntymään, eikä etenemistä uudelleen enää tapahtunut, Spankkovan seminaarin opetus siirtyi kokonaan pidettäväksi Suomessa.Vuoden 1943 marraskuun 1. päivänä jatkui inkeriläisten opettajien koulutus Pitkälahden kansanopistossa. Paikkaa siirrettiin useita kertoja. Pitkälahdesta koulutus siirtyi ensinvehmersalmelle, sieltä Kuopioon ja lopuksi seminaarikaupunki Kajaaniin. Inkeriläisten opettajien koulutuskomennus kesti näin kaikkiaan katkoiset kaksi vuotta Ensimmäiset kaksi kuukautta toteutettiin Inkerinmaalla, loppuosa Suomessa. Tässä vaiheessa Vuokko Laurinen alkoi suunnitella omaa väitöskirjatutkimustaan. Sekä kansakoulunopettajan opinnot Jyväskylässä että inkeriläisten opettajien jatkokoulutuksen toteutus saivat Laurisen ajattelemaan opettamisen ongelmakenttää entistä laaja-alaisemmin. Suomen ja sukukielten yhtäläisyydet alkoivat elää uudella tavalla samoin kuin opetuksen käytännön ongelmat. Laurinen tunsi koulutuksensa puutteellisuuden toimittuaan inkeriläisten opettajien aineopettajana. Hän pahoitteli taitojensa puuttumista, kun kirjoitti oppilaalleen Ida Partaselle Kupanitsaan Inkerinmaalle Pitkälahden kansanopistosta: Voittekohan arvata, missä nyt olen työssä? Olen inkeriläisten seminaarissa suomenkielen opettajana, ala jota hallitsen opintojeni puolesta paremmin kuin viimekesäisiä aineitani (kirje ) Laurinen jatkoi opintojensa täydentämistä suorittaen suomen ja sukukielten approbaturin 1944 ja vuotta myöhemmin laudatur-arvosanan. Samana vuonna hän auskultoi harjoittelukoulun aineenopettajan tehtävää varten. Inkeriläisten opettajien jatkokoulutuskomennuksen päätyttyä hän sai Jyväskylän harjoittelukoulun aineopettajan viran Väitöskirjan kirjoittaminen sujui opetustyön ohella. Kirja käsitteli lapsen kieltä, erityisesti lauseitten muodostamista, lausetajun kehitystä ja 30

31 kielen sosiaalista tehtävää. INKERI LAURINEN Alkoi uusi kausi kohti opetuksen ja erityisesti äidinkielen opetuksen tieteellisyyttä. Kuin aikakauden vaihtumisen symbolina Laurinen alkoi käyttää toista etunimeään Inkeriä. Se muistutti läheisestä ja selvästikin mieluisasta tehtävästä inkerinsuomalaisten jatkokouluttajana. Samalla kun hänen kasvatusnäkemyksensä kehittyivät, muuttui elämäntilanne ja etunimi. Jyväskylässä Inkeri Laurisen esimieheksi tuli modernia kasvatuspsykologiaa ja kasvatussosiologiaa edustava Matti Koskenniemi. Turusta Jyväskylään siirtynyt Koskenniemi kehitti useita kasvatuksen alan joukkotestejä, jotka kouluväki otti kiitollisena vastaan. Koskenniemi oli erityisesti sosiaalisen kasvatustieteen edustaja. Tutkimuksiaan varten hän oli samalla kehittänyt ja soveltanut Suomen oloihin myös sosiologisia testauksia. Siirtyminen Jyväskylään oli merkinnyt samalla Lauriselle siirtymistä moderniin kasvatustieteeseen. Herbartilaisuus opettajajohtoisine ja opettajakeskeisine menetelmineen oli väistymässä uusien kasvatusfilosofisten näkemyksien tieltä. Reformipedagogiset ideat, jotka korostavat lapsen yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta olivat saapuneet Suomeen ensiksi Koskenniemen mukana Jyväskylään. Tunnettu saksalainen reformipedagogi Peter Petersen oli lukenut Koskenniemen saksaksi kirjoitetun väitöskirjan ja kutsui tämän luokseen. Petersen johti maailmankuulua Jena-koulua, johon Koskenniemi Saksassa tutustui. Koskenniemen Kansakoulun opetusoppia (1944) pidetään vedenjakajana vanhan ja uuden kasvatustieteen välillä. Tästä syystä reformipedagogiset ideat juurtuivat Suomessa ensimmäiseksi juuri kansakoulupedagogiikkaan (www.helsinki.fi/kasvatustieteet/historia). Inkeri Laurinen oli ehkä ensimmäinen nuori tutkija, joka pääsi soveltamaan reformipedagogisia ideoita sekä käytännössä että teoriassa. Tutkimusote oli maailmanlaajuisesti uusi ja Euroopassakin muualla kuin Saksassa vielä varsin tuntematon. Onnekkaan sattuman ansiosta Suomessa ja juuri Jyväskylässä ruvettiin soveltamaan näitä maailman- 31

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

PENTTI AIRION VÄITÖSKIRJAN KRITIIKKIÄ

PENTTI AIRION VÄITÖSKIRJAN KRITIIKKIÄ PENTTI AIRION VÄITÖSKIRJAN KRITIIKKIÄ Sisällys 1 Tiivistelmä.. 2 2 Tausta... 3 3 Väitöstilaisuus.. 6 4 Väitöskirjan virheitä ja puutteita.. 7 4.1 Asekätkentä..7 4.2 Esimerkillisyys ja edestä johtaminen..

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1

Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1 Ismo Söderling 16012011 Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1 Johdanto Suomi on löydetty maahanmuuttomaana uudelleen. Leitzingerin (2008) väitöskirjan

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Hyvistä teoista syntyy parempi huominen

Hyvistä teoista syntyy parempi huominen y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika maalistoukokuu 2013 Nro 1/2013 Hyvistä teoista syntyy parempi huominen Päiväkummun

Lisätiedot

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Julkaistu toimittajakoulutuksen 80-vuotisjuhlaa varten 6.10.2006 laaditussa monisteessa Dokumentteja toimittajakoulutuksesta

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema.

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 4/2013 Irtonumero 7 Elsan jäljissä Anne Berner Vuoden 2014 teema Voimapaikka Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 5.12.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot