METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA"

Transkriptio

1 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa klo HELSINKI Risto Hyvärinen/AK Puh. (09) METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja yhteensä 1,2 milj. euroa 156 hankkeeseen. Hakemuksia saapui 295 kappaletta, joiden hakusumma on yhteensä 6,2 milj. euroa. Erilaisia tutkimushankkeita oli yli 100 kappaletta, joista puolet väitöskirjahakemuksia. Tänäkin vuonna hakemukset olivat laadukkaita, joten erilaisten työryhmien oli vaikea asettaa niitä tärkeysjärjestykseen. Säätiön taustaa ajatellen painotimme lähinnä käytäntöä palvelevia tutkimushankkeita, perustutkimuksen kustannuksella, koska katsoimme perustutkimuksen tukemisen lähinnä yhteiskunnan tehtäväksi. Toiseksi eniten haettiin ja jaettiin apurahoja metsäkulttuuriin, perinnetallentamiseen ja kirjoihin. Tähän ryhmään kuuluvissa hakemuksissa apurahaa haettiin eniten museoiden näyttely- ja perusparannushankkeisiin. Erilaisiin metsäkulttuuri ja -historiakirjoihin apurahoja haettiin myös runsaasti. Opinto- ja matka-apurahoja hakivat pääsääntöisesti nuoret metsäalan opiskelijat ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun ja opintomatkoihin. Kyseiset jaettavat apurahat ovat henkilöä kohti määrältään pieniä, mutta sitäkin merkittävämpiä saajan kannalta, siksi Metsämiesten Säätiö on suhtautunut näihin hakemuksiin useimmiten myönteisesti. Metsämiesten Säätiön alulle panema metsätalouden sosiaalista kestävyyttä tarkasteleva Metsät ja hyvä elämä -hanke saa lähes euroa. Tämä monitieteellinen hanke on jaettu kuuteen erilliseen osahankkeeseen eri yliopistojen kesken. Hankkeesta valmistuu aikanaan neljä väitöskirjan tasoista tutkimusta. Hanketta johtaa professori Seppo Vehkamäki ja siitä saa tarkempaa tietoa säätiön kotisivuilta Jo aikaisemmin päättynyt Metsämiesten Säätiön rahoittama metsäkulttuurin tallennushanke Metsäammatit metsätalouden murroksessa on kiinnostanut aineistoltaan tutkijoita hyvin paljon. Hankkeeseen haastateltiin yli tuhatta metsäalan eri tehtävissä työskentelevää henkilöä. Tänäkin vuonna kyseisen aineiston pohjalta rahoitetaan kolmea väitöskirjantasoista tutkimushanketta. Myös tästä hankkeesta saa kotisivuiltamme lisätietoa. Metsämiesten Säätiön apurahoja on v haettu yhteensä n. 6,2 milj. euroa. Myönnetty apurahasumma 1,2 milj. euroa jakautuu seuraavasti: Saajia Kpl Hakemuksia Kpl Tutkimukset euroa Opinnäytetyöt euroa Matka-apurahat euroa Opintoapurahat euroa Oppimateriaalit euroa 4 10 Oppikirjat euroa 2 9 Metsäkulttuuri ja perinnekeräys euroa Metsäkulttuurikirjat euroa Seminaarit ja tilaisuudet euroa Kilpailut euroa 4 5 Sosiaaliapurahat euroa 3 3 Muut 0 euroa 0 2 Yhteensä euroa

2 2 Suurimmat (1 500 euroa = ja >) yksittäiset rahoituskohteet ovat seuraavat: Muut tutkimukset Tutkija Sari Timonen, Symbioottisten juuristosienten vaikutus kuusentaimien ,- hyvinvointiin taimitarhoilla ja metsänistutusaloilla MMT Jyrki Hytönen, Neulasten värin kolorimetrinen mittaus ja sen soveltuvuus 3 300,- Metla, Kannuksen puiden ravinnetilan arviointiin tutkimusasema Metla, Suonenjoen Laatutekniikat metsänuudistamisessa sekä niiden ,- tutkimusasema, vaikuttavuus (väitöskirja) MMM Ville Kankaanhuhtan Joensuun yliopisto, Osarahoitus Joensuun yliopiston metsätieteelliseen ,- Dekaani Olli Saastamoinen tiedekuntaan perustettavaan metsätietojärjestelmien professuuriin FM Petteri Muukkonen, Metsiin sitoutuneen biomassan ja hiilen arvioiminen uusien ,- Metla, Vantaan tutk.keskus kaukokartoitusaineistojen avulla (väitöskirja) FT Pekka Ripatin Yksityismetsien puukaupan uudet muodot ,- ja Työtehoseura ry Omatoimisen metsätyön vaikutus perhemetsätalouden 4 000,- aktiviteetteihin MMM Jussi Rasinmäki, Aika-paikkatieto metsätaloudessa (väitöskirja) 6 000,- Prof. Heikki Hännisen Männyn ja kuusen paakkutaimien hallantorjuntatarpeen ja 7 000,- pakkasvarastointikestävyyden ennustaminen Biolog. maisteri Suomalaisen metsäalan koulutuksen kilpailukyky ,- Annette Schuck, yhdentyvässä Euroopassa (väitöskirja) Joensuun yliopisto Professori Maastomittausten tehostaminen digitaalikuvilla 8 000,- Jouko Laasasenahon MMT Markku Nygren, Kuusen siementen itämisen säätely antioksidanteilla 8 000,- MMM Jussi Leppäsen Metsätalouden julkisen rahoituksen muutosten tulonjako- ja ,- kohdentumisvaikutukset Ruotsissa ja Suomessa Metla, Helsinki Suomen Metsäyhdistys ry, Metsäalan omakuva alan tulevaisuuskysymyksenä ,- MH Juhani Karvosen, Yksityiskohtaisen kaukokartoitustiedon ja maasto-otannan ,- MMT Markus Holopaisen hyödyntäminen harvinaisten metsällisten ilmiöiden inventoinnissa

3 3 Metla, Helsinki, Metsätalouden IAS-tase- ja tuloslaskenta maatalouden ,- Dos. Markku Penttisen kirjanpitotiloilla THM Tuula Kilpisen Päijät-Hämäläisten metsämiesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 6 000,- edistäminen Lahden amm.korkeakoulu, Venäjän lähialueilla tapahtuvan luonnonsuojelun ja puuntuotannon ,- Prof. Pekka Kaupin vaikutus Suomen metsäsektoriin (väitöskirja ja neljä pg:tä) YTM Asta Kietäväinen, Metsät osana asutustilojen muutosta vuosina ,- Metla, Rovaniemen (väitöskirja) tutkimusasema MMM Heli Rautjärven Ravinnetalouden hoito mäntypuustojen suotuisan kehityksen ,- turvaajana ojitetuilla soilla (väitöskirja) Metla, Joensuun tutkimuskeskus Varatuomari Metsäoikeuden, erityisesti puukaupan tutkimus ja julkaisu ,- Matti-Tapani Kiviniemi, (väitöskirja) Metsätalouden keh.keskus Tapio, Helsinki FM Kaj Raiskio, Tehdasyhteisö Walkiakosken johdon suhde työläisiin Juuso 1 800,- Vähäkyrö Waldenin aikana (väitöskirja) FM Leena Paaskoski, Metsänhoitajan ammatissa. Kansatieteellinen tutkimus ,- Lusto - Suomen metsä- metsänhoitajan ammattikulttuurin muuttumisesta (väitöskirja) museo ja metsätiet.keskus, Punkaharju FM Riikka Saarimaa, Metsä kulttuurisessa mielessä - tutkimus suomalaisten 7.000,- Tulevaisuuden tutk.keskus, metsänhoitajien metsäsuhteesta (väitöskirjan viimeistely) Turun kauppakorkeakoulu LL Päivi Sutinen, Metsurien yläraajaoireet -20v seurantatutkimus ja metsurien 7 000,- Pohjois-Karjalan tärinätaudin mekanismien tutkiminen (väitöskirja) keskussairaala, Joensuu MH Mikko Söderlingin Asteittain tarkentuva kasvupaikkakohtainen tilaseuranta- ja 7 000,- käyttösuunnittelujärjestelmä (väitöskirja) MMM Timo Melkas, Tehokkuutta ja teknologiaa metsävaratietojen päivitykseen ,- (väitöskirja) MMM Jaana Laine, Yksityismetsänomistajien asema itäsuomalaisessa 8 000,- puukaupassa (väitöskirja)

4 4 Metsät ja hyvä elämä Prof. Seppo Vehkamäki, Metsät ja hyvä elämä ,- Prof. Veikko Anttonen/ Metsäohjelma asiantuntijaennusteena. Kognitiivinen tutkimus ,- FM Riku Rinnekangas, suomalaisesta metsäajattelusta ja metsätalouden sosiaaliseen Turun yliopisto kestävyyteen liittyvistä tekijöistä (väitöskirja) Prof. Jari Niemelä/ Metsät ja hyvä elämä -ekologinen osatutkimus (väitöskirja) ,- FM Kati Kärkkäinen, Prof. Pertti Rannikko/ Maaseudun sukupolvet metsätyön murroksien kokijoina (väitöskirja) ,- YTM Katja Tervo, Joensuun yliopisto Prof. Olli Saastamoinen Metsät ja ihmisen arki (väitöskirja) ,- MMM Matti Vaara, Joensuun yliopisto

5 5 Opinnäytetyöt MML Lauri Vesa, Kuviokalkyyli -ohjelmisto Suomen metsäoppilaitoksille 2 000,- P-Karjalan amm.k.koulu, Joensuu MMT Sirpa Piirainen, Tuhkalannoitus ja fosforin pidättyminen turpeeseen 3 000,- Metla, Joensuun tutk.kesk. Mmyo Laura Ihalainen, Influence of fire management to the vegetation in Burkina Faso 2 000,- Helsinki Mmyo Talvikki Aittoniemi, Sinisen Niilin valuma-alueen kunnostus puiden ja 1 500,- peltometsäviljelyn avulla Matka-apurahat Dos. Hanna Snellman, Osallistuminen Finn Forum II konferenssiin Yhdysvalloissa 3 000,- MMT Jyrki Hytönen, 4th International Weed Science Congress 2 000,- Metla, Kannuksen tutkimusasema Metsäyo. Outi Orenius, Kansainvälisen metsäopiskelijoiden järjestön (IFSA) Councillorin 1 500,- IFSA, Helsinki matkat v Metsäyo. Anniina Kansainvälisen metsäopiskelijoiden järjestön (IFSA) puheenjohtajan 2 500,- Kostilainen, matkat v IFSA, Helsinki Prof. Marja-Liisa Sutinen, Osallistuminen kongressiin Alaskassa ,- Metla, Muhoksen tutkimusasema MMM Juho Pitkänen, Osallistuminen konferenssiin Laser-Scanners for Forest and 1.500,- Joensuun yliopisto Landscape Assessment , Freiburg MMT Timo Tokola ja Osallistuminen ja esitelmän esitys konferenssissa USA:ssa 4.000,- MML Ilkka Korpela, Kuusi opiskelijaa Metsäpalojen merkitys; vertaileva selvitys Suomen ja Etelä-Euroopan 1 500,- Pohjois-Karjalan metsistä. Matkat Suomessa ja Kreikassa. amm.korkeakoulusta Suomen IUFRO-toimi- Suomalaisten metsäntutkijoiden osallistuminen IUFRO ,- kunta toimintaan Hämeen amm.k.koulun Metsätalousinsinööriopiskelijoiden opintomatka Chileen 4 950,- 22 opiskelijaa Tampereen amm.korkea- Tampereen ammattikorkeakoulun neljännen vuosikurssin 3 750,- koulun 15 opiskelijaa metsätalousinsinööriopiskelijoiden opintomatka Kanadaan

6 6 Seinäjoen amm.k.koulun Metsätalousinsinööriopiskelijoiden (MTImrk07) opintomatka 2 160,- 18 opiskelijaa Ruotsiin 24 metsävastaavaa eri Metsävastaavien opintomatka Etelä-Saksan ja Itävallan 2 400,- metsäalan työnantajien luonnonsuojelualueille syys-lokakuussa 2004 palveluksessa Puukaupallisen kerhon Tutustumismatka Saksan metsäteollisuuteen 3 600,- 30 jäsentä Seinäjoen amm.k.koulun MTI-2004 amk-kurssin opintomatka Puolaan ,- 14 opiskelijaa Seinäjoen amm.k.koulun Seinäjoen amm.korkeakoulun ja Pohjois-Karjalan amm.k.koulun 7 000,- ja P-Karjalan amm.koulun Metsäalan Venäjä-opiskelijoiden opintomatkat 47 opiskelijaa MMM Jarmo Mäkelä ja PBL-sovellusten benchmarking-matka Kanadaan 4 000,- MMM Pekka Auvinen, P-Karjalan amm.k.koulu Opintoapurahat Tampereen amm.k.koulun Kaakkois-Aasian metsätalous -opintojakso 4 800,- 16 opiskelijaa Metsät.yo. Eero Turpeinen, Metsäylioppilaat ry:n kansainvälisten asioiden apuraha 1 500,- Metsäylioppilaat ry, vuodelle 2004 Helsinki Oppimateriaalit MH Helena Reimanin Merkillinen metsä - Metsäluonnon monimuotoisuus 2 500,- työryhmä, Keski-Suomessa julkaisun painattaminen Metsätal. kehitt.keskus Työnopastajametsureita metsänomistajien avuksi ,- Tapio, MH Eero Auteren työryhmä Suomen 4H-liitto Lisää Metsäosaamista (jatkoa Koulun kautta metsä ,- tutuksi -hankkeelle) Prof. Carl Westmanin Metsäekologian laitoksen tietoaineiston tallentaminen ,- työryhmä, Oppikirjat MMT Mikko Hyppösen Metsänuudistaminen Pohjois-Suomessa -kirja 9 000,- työryhmä, Metla, Rovaniemen tutkimusasema

7 7 MMT Jari Hynysen Metsänkasvatuksen käsikirja (työnimi) ,- työryhmä, Metla, Vantaan tutkimuskeskus Metsäkulttuuri ja perinnekeräys Riuttalan talonpoikaiskultt. Kahvila- ja myyntitilojen perusparannustyöt Riuttalan ,- suojelusäätiö, Karttula Talonpoikaismuseoalueen yhteyteen Metsähistorian Seura ry/ Metsähistorian Seuran kansainvälinen toiminta ja tiedotus 4 000,- MH Markku Rauhalahti vuonna 2004 MH Markku Rauhalahden Metsäkuvien tallentaminen 7 000,- työryhmä, Tampere Tmi Restena/ Palosalmen metsurien perimätiedon tallentaminen haastatteluista ,- Liikunnanohjaaja Leo Silolahden työryhmä MMT Maarit Kalela-Brundin, A.K. Cajanderin yksityiskirjeenvaihdon alustava luettelointi 3 000,- Skogsmuseet, Sverige MH Jyri Makkosen Ja pokasaha soi - metsäperinnelaulujen levytyshanke ,- työryhmä, Jyri Makkonen Ky, Terälahti Toimittaja Aini Rössi, Näytelmän kirjoittaminen 1950-luvun metsurielämästä, kun 3 000,- Savonlinna moottorisahat tekivät tuloaan ja uusi tekniikka syrjäytti vanhat menetelmät Lapin Metsämuseoyhd. ry Lapin metsämuseon toiminnan tukeminen ,- VTT Marjaliisa Hentilän Villi Pohjola -näyttelyn tekeminen verkkoon 2 800,- työryhmä, Työväen arkisto, Helsinki Teatterinohjaaja Aini Rössin kirjoittaman näytelmän toteutus 4 000,- Martti Luukko, Savonlinna Suomen Metsätieteellinen Dokumenttielokuva A.K. Cajanderista ,- Seura/Prof. Lauri Valstan työryhmä, Helsinki Pielisen museo, Lieksa/ Pielisen museon ulkomuseon metsätyöhön ja uittoperinteeseen ,- Museonjohtaja liittyvien rakennusten kunnostus Hilke Himanen Suomen uittoperinneyhd. ry, Savotta-levy (metsä- ja uittotyöaiheisia lauluja) 8 000,- MH Veijo Tidenbergin työryhmä, Kuopio Puu kulttuurissa ry/ Luonnotar-palkinto 2005:n valmistelutyöt 7 000,- FM Veli-Pekka Krookin työryhmä

8 8 Lusto - Suomen Metsä- Koneellisen metsätalouden tallennus , 5. vuosi ,- museo ja metsätietokeskus, Punkaharju ja Metsäkulttuurikirjat varaus erillisen sopimuksen pohjalta Luston hankkeisiin ,- MTI Raimo Keräsen Oksat pois -historiikkikirjan painattaminen (Metsäalan kilpailu ,- työryhmä, Hirvas toiminnasta hakkuumestaruus- ja moottorisahauskilpailujen osalta kertova kirja) MTI Erkki Koipijärvi, Hunnutettu vuori -nuortenkirja (Huuhkajavuoren tarinoita ,- Mänttä ja graafikko -lastenkirjan jatko-osa) Päivi Koipijärvi, Helsinki Joensuun Tiedepuisto Oy/ Metsäkämpän emäntä -kirja (tunnustuspalkkio kirjoittajalle ja kirjan 4 000,- Puu- ja metsäosaamiskesk. lisäpainatuskustannukset) prof. Matti Kärkkäinen MH Matti Leikolan Suomen metsätalouden kehitys sanoin ja kuvin. Hankkeen 2. vuosi ,- työryhmä, Helsinki/ Metsähistorian Seura Pohjois-Savon metsäkesk., Haapamäki teos Haapamäen tilasta ,- MH Matti Suihkosen työryhmä, Kuopio MhPD Veikko Hiltusen Kainuun metsätalouden historia ,- työryhmä, Metsähallitus, Kajaani Mikkelin amm.k.koulun Metsäopetus Nikkarilassa 100 vuotta ,- metsätal. koul.yksikkö, Koulutusjohtaja Jukka Mäntylän työryhmä YTL Heli Myllyksen Vanhan metsäkirjallisuuden digitointi ,- työryhmä, Helsingin yliopisto FT Yrjö Ala-Paavolan Maa- ja Metsätalousopettajat MMO ry:n 25-vuotishistoriikki 4 500,- työryhmä, Maa- ja Metsätalousopettajat, Hyvinkää FK Pekka Virtanen, Metsä ja metsäkulttuuri -julkaisu ,- Helsinki, Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokesk. MH Esko Pakkanen, Pieni kirja uitosta 5 500,- UPM-Kymmene Metsä, ja Valkeakoski Uiton vaiheita Suomessa 2 000,-

9 9 MH Jouko Saraniemen Lapin metsäopetuksen 100 vuotta 5 000,- työryhmä, Lapin metsämuseoyhd., Rovaniemi Kymenlaakson Sahakoulusta ammattikorkeaksi - Kotkan metsä- ja puualan 3 000,- amm.k.koulu, MH Kauko koulutuksen historiikki Yläsaaren työryhmä MH Pekka-Juhani Kuitton Hakkurihistoriikki -kirja, Metsästä polttoaineeksi -Polttohakkeen 7 000,- työryhmä, tuotannon puoli vuosisataa FINBIO - Suomen Bioenergiayhd. ry, Jyväskylä Tilaisuudet TaT Sisko Ylimartimon Soli Deo Gloria - Lennart Segerstrålen sakraalitaide 2 000,- työryhmä, Lapin yliopisto, Rovaniemi MMT Aarne Reunalan Metsäorganisaatioiden tulevaisuusstrategiat 8 000,- työryhmä, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki MH Eeva Virekosken Luston Metsäpäivät 4 500,- työryhmä, Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus, Punkaharju MH Timo Kukon työryhmä, Metsäkulttuurihanke 3 500,- Lusto- Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus, Punkaharju Suomen Metsätieteellinen Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen päivä 7 000,- Seura, prof. Lauri Valsta, Helsinki MH Pertti Hokajärven Lapin metsien mahdollisuudet ennen ja nyt (työnimi) 4 000,- työryhmä, Lapin Metsänhoitajat ry, Rovaniemi Ohjaaja-tuottaja Marjatta Uitto-teema esille 9 000,- Koivulehdon työryhmä, Kätkäsuvanto FT Harri Vasanderin Suomalaisten suotutkijoiden osallistuminen Soiden kestävä käyttö ,- työryhmä, Helsingin -kongressiin yliopisto MMK Sirpa Kärkkäisen Pääkaupunkiseudun metsänäyttely ,- työryhmä, Suomen Metsäyhdistys ry., Helsinki FT Elina Vapaavuoren Ilmasto muuttuu - mukautuuko metsät? -seminaarin järjestäminen ,- työryhmä, Metla, ja aiheesta kootun kirjan julkistaminen Suonenjoen tutk.asema

10 10 Kilpailut Suomen Metsäurheilu- Suomen Metsäurheiluliitto ry:n kansainvälinen ja kotimaan 6 000,- liitto ry kilpailutoiminta sekä metsäurheilu- ja tukkilaistoiminnan kehittäminen v Metsäkoneenkäytön SM- Metsäkoneenkäytön SM v ,- kilpailutoimikunta Moottorisahauskilpailujen Moottorisahauksen kilpailutoiminta v ,- järjestelytoimikunta Sosiaaliapurahat Työkeskus Kainulan Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry:n metsä ,- Kannatusyhdistys ry, miestyön tukeminen v Kajaani Pohj.-Karjalan Metsä- Pohjois-Karjalan Metsätyömieskodin Kannatusyhdistys ry:n ,- työmieskodin kannatus- ylläpitämien Ruunaan ja Uuron metsätyömieskotien yhdistys ry., Lieksa toiminnan tukeminen ja ylläpitäminen v Rovalan Setlementti ry, Rovalan Setlementti ry./palosalmen metsätyömieskoti: Rovaniemi 1. Toiminta-avustus sisältäen kodin asukkaiden virike ,- toiminnan ja terapiapalvelun 2. Videovalvontalaitteiden hankinta ,- 3. Rovalan 80-vuotishistoriateoksen toteuttaminen ja 3 000,- painattaminen Tiedote on saatavilla kotisivuiltamme Lisätietoja antaa myös Metsämiesten Säätiön asiamies Risto Hyvärinen p. (09) , , sähköp.

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN Metsähistorian Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2002 kello 12.30 Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa Punkaharjulla. Vuosikokousasiat:

Lisätiedot

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jorma Niemi (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 Jorma Niemi

Lisätiedot

Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain. EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä

Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain. EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä 2/2012 Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä N e u v o s t o a r m e i j a n k a r tat s u o m e s ta At l a s A r t j a

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

Sulasolin vuosi 2009

Sulasolin vuosi 2009 Sulasolin vuosi 2009 Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 toiminnassa on ollut vaikuttavimpana tekijänä niin yleinen kuin Sulasolin sisäinen taloudellinen tilanne. Se on vaikuttanut kaikkeen toimintaan erittäin

Lisätiedot

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite METSÄN uusi aika kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola, 2008.

Lisätiedot

2008 Jäsenlehti n:o 1

2008 Jäsenlehti n:o 1 Jäsenlehti 2008 n:o 1 1 SMFL Jäsenlehti 1/2008 7.3.2008 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 2 Lukiolaisten Neljän tieteen kisojen loppukilpailut 2007-08... 2 Ekskursiot ja tapahtumat... 4 Hallitus 2008...

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Järjestäjä: Betonitieto Oy. asioista: Risto Mannonen, puhelin 040 900 3578 risto.mannonen@betoniyhdistys.fi Ilmoittautumiset 12.1.

Järjestäjä: Betonitieto Oy. asioista: Risto Mannonen, puhelin 040 900 3578 risto.mannonen@betoniyhdistys.fi Ilmoittautumiset 12.1. BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS JA RAKENNUSFYSIIKKA PÄTEVÖITYMISKURSSI NRO 14 18. - 19.01.2010 1. ja 2. kurssipäivä 08. - 10.02.2010 3., 4, 5. kurssipäivä 16.03.2010 lopputentit KONGRESSI- JA KOULUTUS- KESKUS

Lisätiedot