Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestintäsuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestintäsuunnitelma vuosille 2010-2012"

Transkriptio

1 1(8) Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestintäsuunnitelma vuosille Johdanto Viestintäsuunnitelma pohjautuu Helsingin yliopiston strategiaan, yliopiston viestintästrategiaan ja tiedekunnan tavoiteohjelmaan vuosille sekä tiedekunnan viestintäsuunnitelmaan Viestintäsuunnitelma ohjaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestintää toimintakaudella. Yliopiston viestintästrategian mukaisesti Helsingin yliopisto profiloituu erityisesti tutkimusyliopistona. Tiedekunnan tehtävä on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen tieteellisentutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Tiedekunnan arvot ovat luonnon monimuotoisuus, ihmisen hyvinvointi ja toiminnan eettisyys. Ympäristön tila ja luonnonvarojen kestävä käyttö on ihmisen nykyisen ja tulevan hyvinvoinnin perusta. Tiedekunnan visio on, että sen laitokset ovat alallaan kansainvälisesti arvostettuja, tieteellisenä asiantuntijana ja yhteistyökumppanina haluttuja tutkimus- ja opetusyksikköjä. Viestintä tukee tiedekunnan tehtävää ja vision toteutumista tuomalla esiin tutkimuksen ja opetuksen saavutuksia sekä edistämällä tiedekunnan sisäistä vuorovaikutusta. Viestintä on tiedekunnan arvojen ja hyvien viestintäkäytäntöjen mukaista. Viestinnässä pyritään tuomaan esille tiedekunnan strategisia vahvuuksia sekä sitä, että tiedekunta on osa Viikin biotieteellistä kampusta. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus korostuu tiedekunnan toiminnassa. Viestinnällä on tärkeä rooli vuorovaikutuksen edistämisessä ja kehittämisessä. Viestinnän tarkoituksena on edistää tiedekunnan menestystä lisäämällä tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen ja annettavan opetuksen näkyvyyttä ja tuomalla esiin opiskelumahdollisuuksia. Viestinnän yleisenä tavoitteena on välittää nopeasti, luotettavasti, ymmärrettävästi ja tasapuolisesti tietoa tiedekunnan opetuksesta, tutkimuksesta ja muusta toiminnasta niille kohderyhmille, niillä välineillä ja sinä ajankohtana, kun tarkoitus vaatii. Tässä viestintäsuunnitelmassa käsitellään viestinnän väylät, välineet, tavoitteet ja vastuut. Tarkempi operatiivisen tason vuosisuunnitelma ja budjetti tehdään vuosittain suunnitelman liitteeksi. 2. Viestinnän nykytila Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta viestintä PL 62 (Viikinkaari 11), Helsingin yliopisto Puhelin ,

2 2(8) Tiedekunnan viestintää on tehty tavoitteellisesti 1990-luvulta saakka. Lehdistösuhteet ja ulkoinen viestintä: Lehdistötiedotteita lähti vuonna 2007 yhteensä 42 kpl, kpl ja 2009 (joulukuuhun mennessä) 33 kpl. Tiedottajalla on listat tiedekunnan aloja seuraavien toimittajien yhteystiedoista ja heille on tarjottu uutisaiheita, haastateltaviksi asiantuntijoita ja lähetetty tiedotteita kohdennetusti. Toimittajia on vieraillut kampuksella ja heille on tarjottu juttuaiheita ja kutsuttu erilaisiin tilaisuuksiin. Verkkosivut ja sähköposti ovat ulkoisen viestinnän tärkeimmät välineet. Tiedekunta on ollut aktiivinen ja aloitteellinen kampuksen yhteisen viestinnän kehittämisessä, kuten yhteisten tilaisuuksien (mm. Viikki-päivä, opiskelijoiden työelämäviikko) järjestämisessä ja kampusesitteiden koostamisessa. Sisäinen viestintä: Alma-intranetin käyttö on vakiintunut sisäisen viestinnän välineenä lähes kaikilla laitoksilla sekä tiedekunnan taholta. Edellisellä toimikaudella toimintansa vakiinnuttanut laitostiedottajaverkosto on toiminut omalta osaltaan tiedonvälittäjänä tiedekunnassa. Laitosrakenteen uudistuessa myös laitostiedottajaverkko uudistetaan ja sen toimintaa kehitetään. Opiskelijarekrytointiviestintää on harjoitettu yhteistyössä opiskelijamarkkinointihankkeen kanssa vuodesta 2007 (tarkista). Tiedekunnan viestintä on ollut mukana opiskelijaesitteiden teossa, esittelymateriaalin laadinnassa sekä verkkosivujen kehittämisessä ja erilaisten tilaisuuksien ja esittelyjen järjestämisessä. Opiskelijarekrytointia tukevassa viestinnässä on painotettu tiedekunnan hyviä puolia, kuten monipuolisuutta ja hyviä työllistymismahdollisuuksia. Opiskelijarekrytointia on kehitetty esite- ja esittelymateriaalia ja verkkosivuja parantamalla sekä kouluttamalla opiskelijaesittelijöitä ja järjestämällä erilaisia esittelytilaisuuksia. Esittelytilaisuuksia on pidetty vuosittain parissakymmenessä lukiossa. 3. Viestinnän osa-alueet, tavoitteet, pääviestit ja kohderyhmät, keinot ja kanavat Pääviestit ovat kohderyhmäkohtaisia ja ne sisällytetään aina mahdollisuuksien mukaan kaikkeen viestintään: järjestelmällinen viestin toistaminen eri tavoin tuottaa parhaan tuloksen. 3.1 Ulkoinen viestintä Keskeiset tiedekunnan ulkoisen viestinnän sisällöt tulevat tutkimuksesta, opetuksesta sekä tiedekunnan tapahtumista, nimityksistä ja muista uutisista. Tutkimusviestinnän keskeinen lenkki on tutkija, jonka aktiivisuutta tarvitaan tutkimustiedon saamiseksi mahdollisimman hyvin yhteiskunnan käyttöön. Tutkija tavoittaa kotimaisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimuksen normaalin julkaisuprosessin kautta. Muille kohderyhmille tietoa välittää tiedekunnan tiedottaja yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Kansainvälisen viestinnän kehittämiseen pyritään resurssien sallimissa rajoissa. Tässä apuna on viestintäosaston kansainvälinen tiedottaja. Tavoite: Mielikuva tiedekunnasta on yhteiskunnassa myönteinen. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja sen tulokset ja tekijät sekä opetus ovat esillä tiedotusvälineissä. Viikin kampuksen maine ja mahdolli-

3 3(8) suudet tulevat myös esille viestinnässä. Ruotsin- ja englanninkielistä viestintää pyritään lisäämään etenkin verkkosivuilla. Pääviestit: Tiedekunnasta löytyy alan parhaita asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita sekä hyödyllistä ja laadukasta tutkimusta. Opetus on laadukasta ja opiskelu mielekästä. Tiedekunnalla on merkittävä rooli yhteiskunnassa tiedon tuottajana ja asiantuntijoiden kouluttajana. Viestintä on avointa ja ajankohtaista. Kohderyhmät: päättäjät, media ja kotimainen suuri yleisö, kansainvälinen tiedemaailma, potentiaaliset opiskelijat, alumnit. Keinot ja kanavat: -Vuonna 2010 käyttöön otetaan tiedekunnan sähköinen uutiskirje, jonka tilaajakuntaa pyritään kasvattamaan aktiivisesti. - Väitöskirjoista tiedottaminen on säännöllinen osa tutkimustiedotusta. Tiedottaja lähettää toimituksille lehdistötiedotteita ja väitöskirjojen lehdistökappaleita sekä tarvittaessa valokuvia yhteistyössä viestintäosaston kanssa. - Kongressien, seminaarien ja muiden tapahtumien viestintätuki. -TUHAT-tutkimustietokannan tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään tutkimusviestinnässä. - Laitostiedottajat ja laitosten johtajat toimivat aktiivisesti tutkimustiedon välittäjinä laitoksilta tiedottajalle. - Henkilökohtaiset kontaktit tärkeimpiin toimittajiin ja tapaamiset ovat tärkeitä viestinnän välineitä ja niitä pidetään yllä. - Tiedottaja tukee tutkijoiden ja laitosten aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta viestinnässä. - Tiedottaja välittää tutkijoita ja asiantuntijoita toimittajien haastateltavaksi muun muassa osallistumalla viestintäosaston järjestämiin toimittajakoulutuksiin ja lehdistösivujen kehittämiseen sekä hyödyntämällä aktiivisesti Suomen Akatemian Etsi ekspertti -palvelua. - Tiedekunnan ulkoiset verkkosivut on suunniteltu pääosin suuren yleisön ja potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta. Sidosryhmille ja lehdistölle on omat palvelusivut, joita kehitetään edelleen. - Englanninkielisiä verkkosivuja parannetaan ja kehitetään erityisesti tutkimussivuihin panostaen. - Tiedekunnan vuosikertomus julkaistaan vuosittain kolmella kielellä ja siinä esitellään edellisen vuoden tärkeimmät saavutukset opetuksessa ja tutkimuksessa laitoksittain sekä tiedekuntatason kehittämishankkeet ja tapahtumat. Vuosikertomus ilmestyy myös sähköisenä verkkosivuilla. - Kaikessa viestinnässä noudatetaan yliopiston visuaalisen ilmeen ohjeiden mukaista linjaa. Uusi visuaalinen ilme tulee käyttöön portaittain vuoden 2010 alusta alkaen. - Tiedekunta viestii aktiivisesti myös yliopiston yhteisten kanavien kautta: verkkotoimitus, Viikon tiedeuutinen, yliopiston lehdet jne. - Tiedekunta osallistuu alojensa tärkeimmille messuille ja muihin tapahtumiin resurssien mukaan. Messuilla esitellään tiedekunnan toimintaa, tutkimusta ja opiskelumahdollisuuksia. - Järjestetään jatko-opiskelijoille ja tutkijoille viestintään liittyviä luentoja ja neuvontaa median kanssa toimimisesta ja kannustetaan tutkijoita osallistumaan näihin liittyvään henkilöstökoulutukseen. 3.2 Sidosryhmäviestintä Tavoite: Tiedekunnan sidosryhmät pitävät meitä tärkeänä yhteistyökumppanina, tutkijoita

4 4(8) pidetään asiantuntevina ja heiltä pyydetään asiantuntijalausuntoja. Alumnit kokevat hyötyvänsä tiedekunnan alumnitoiminnasta ja haluavat olla mukana toiminnassa ja varainhankinnassa. Kohderyhmät: ulkoiset sidosryhmät, kuten neuvottelukunnat, ammattiliitot, MMM:n hallinnonalan tutkimuslaitokset, alumnit, yliopistomaailma kotimaassa ja kansainvälisesti, OPM Pääviestit: Yhteistyö on kannattavaa molemmille osapuolille. Opiskelijoiden työllistymisnäkymiä seurataan ja erilaisista uravaihtoehdoista etsitään ja levitetään tietoa. Koulutuksen tarpeita seurataan ja niihin reagoidaan. Keinot ja kanavat: - Neuvottelukuntien kokouksia käytetään tehokkaasti molemminpuolisen viestinnän välineenä. - Alumnitoimintaa kehitetään tiedekunnassa ja yhdessä yliopiston AVARA-tiimin kanssa. - Tiedottajaverkostot ja viestintäyhteistyö toimivat erityisesti yliopistotiedottajien ja MMM:n hallinnonalan virastojen kanssa. Näitä ovat muun muassa SYKE:n hallinnoima Itämeriviestijöiden ryhmä sekä Luonnonvara-alojen viestintäpäälliköiden ryhmä. Tiedottaja osallistuu 60 degrees North -lehden toimituskuntaan. - Viestintä tukee tiedekunnan johdon sidosryhmäyhteistyötä. - Valmistumisjuhlia järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä ammattiliittojen kanssa ja alumnitoiminta kytketään osaksi tätä toimintaa. Promootio pidetään esillä viestinnässä. - Tiedekunnassa ja kampuksella vierailevia tutustujia ja ryhmiä palvellaan mahdollisimman hyvin. - Sidosryhmäosoitteiston hallinnointia kehitetään ja rekisteriä päivitetään asianmukaisesti. Otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön viestintäosaston tuleva sidosryhmärekisteri. 3.3 Sisäinen viestintä ja tiedekunnan johdon viestinnällinen tukeminen Sisäiseen viestintään kuuluvat hallinnon päätöksistä, opetuksesta ja tutkimuksesta tiedottaminen sekä työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen. Tiedekuntatason eri toimijat tiedottavat asioista avoimesti ja ymmärrettävästi jo valmisteluvaiheessa, jotta tiedekuntalaiset voivat osallistua tiedekuntaa koskevaan keskusteluun ja tiedekuntaneuvoston edustajien välityksellä päätöksentekoon. Päätöksistä tiedotetaan nopeasti. Kanslia tiedottaa henkilöstölle erilaisten tiedekuntatason työryhmien kokoonpanoista, kokousajoista, asialistoista ja päätöksistä. Tavoite: Tiedekunnan sisäinen viestintä tukee avoimen, aktiivisen ja motivoivan työ- ja opiskeluympäristön luomista ja kehittämistä. Tiedekunnan henkilöstö ja opiskelijat ovat tietoisia tiedekunnan suunnitelmista, toiminnasta ja saavutuksista. Tiedekuntalaiset tuntevat toistensa, Viikin kampuksen ja koko yliopiston toimintaa. Tiedekunnan johto saa tarvitsemansa viestintätuen. Laitosten johtajia tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Pääviesti: Korostetaan yhteisöllisyyttä ja me-henkeä tiedekuntalaisten ja Viikin kampuksen väen kesken, Nostetaan esiin tiedekuntaa ja laitoksia osana yliopistoa. Ajankohtaiset tapahtumat ja päätökset kerrotaan nopeasti ja tehokkaasti. Kohderyhmät: Henkilökunta ja opiskelijat Keinot ja kanavat: - Alma-intranet on tärkein sisäisen viestinnän väline. Almaan tuottavat sisältöä kaikki yliopistolaiset. Sähköpostin käyttöä pyritään vähentämään. Intranetin uusi sukupolvi, Yliopistolaisen sähköinen työpöytä, otetaan käyttöön tehokkaasti. - Tiedekuntatiedote ilmestyy Almassa ja verkossa noin kerran kuussa tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen. Siinä referoidaan tärkeimmät päätökset sekä tiedotetaan lyhyesti ajankohtaisista asioista. - Myös tiedekunnan henkilökunta ja opiskelijat voivat tilata tiedekunnan sähköisen uutiskirjeen (otetaan käyttöön vuoden 2010 kuluessa, kts. vuosisuunnitelma 2010). - Tiedekuntaneuvoston kokouksissa dekaani tiedottaa osiossa tiedotetaan ja keskustellaan

5 5(8) ajankohtaisista asioista. - Laitosten viestintäyhdyshenkilöverkosto järjestetään uudelleen laitosrakenneuudistuksen jälkeen. Se toimii aktiivisena viestintäfoorumina sekä sähköpostin että intranetin kautta. Järjestetään säännöllisiä tapaamisia ja harjoitetaan hyvien käytäntöjen jakamista. - Dekaanin laitoskierrokset ja muut laitoksilla vierailut edistävät tiedonkulkua ja kommunikointia Tiedekunnassa. - Tiedekunnan henkilöstön yhteishenkeä kehitetään myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien, kuten tiedekunnan yhteisten pikkujoulujen kautta. - Tiedottaja tekee yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa opiskelijaviestinnän kehittämiseksi. - Tiedekunnassa on käytössä sähköinen palaute- ja aloitejärjestelmä sisäisen viestinnän ja toiminnan kehittämiseksi. - Yliopiston tiedottajaverkosto toimii koko yliopiston yhteisen sisäisen viestinnän kehittämiseksi ja tiedekunnan tiedottaja osallistuu sen toimintaan aktiivisesti ja on mukana erilaisissa työryhmissä. 3.4 Opiskelijarekrytointia tukeva markkinointiviestintä Opiskelijamarkkinointia on tehty erillisenä hankkeena vuosina Tiedekunnan tiedottaja on tukenut viestintää. Jatkossa hanke saa mahdollisesti jatkoa uuden projektin muodossa. Ellei erityistä opiskelijamarkkinoinnin suunnittelijaa tai muuta vastuuhenkilöä ole tiedekunnassa nimettynä, tiedottaja vastaa myös tästä viestinnästä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tiedekunnan opintoasioista vastaavien kanssa. Tavoite: Tiedekunta näyttäytyy opiskelupaikan hakijoille mielenkiintoisena opiskelupaikkana ja kannattavana sijoituksena tulevaisuuteen. Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opinto-ohjaajat otetaan huomioon kohderyhmänä. Kohderyhmä: Lukiolaiset ja muut opiskelusta kiinnostuneet, opinto-ohjaajat, ammattikorkeakouluopiskelijat ja kandidaatit Pääviesti: Tiedekunta on monipuolinen opiskelupaikka ja kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Keinot ja kanavat: - Osallistutaan Studia- ja Uniexpomessuille ja opinto-ohjaajatapahtumiin yhdessä muiden Helsingin yliopiston tiedekuntien kanssa sekä oman alan tärkeimpiin tapahtumiin - maksullisia mainoksia ja ilmoituksia laitetaan mahdollisuuksien mukaan vuosittain muutamaan, kohderyhmän parhaiten tavoittavaan lehteen (mm. Improbaturin abinumero). Mainosten määrää ja lehtiä harkitaan uudelleen alkavalla kaudella. - Tiedekunnan opiskelijoita koulutetaan lukioissa pidettäviä abi-infoja varten ja heitä varten toimitetaan ajankohtaista materiaalia (tiedekunnan kalvosarja, tiedekunnan ja laitosten esitteet) - Laitosten esitteitä varten on olemassa valmiita esitepohjia yliopiston aineistopankissa - Valintaopas pyritään saamaan ilmestymään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuoden alussa ja sen tekstisisältöön ja sen kautta oppiaineista välittyvään kuvaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Aineistoa toimitetaan ja editoidaan. - Erityisesti laitosten verkkosivujen päivittämiseen ja ajankohtaisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Laitosrakenneuudistuksen yhteydessä verkkosivut uusitaan ja päivitysvastuista sovitaan. - Englanninkielisistä maisteriohjelmista tiedotetaan ulkomaisille opiskelijoille yhdessä ohjelmien koordinaattorien ja yliopiston hakijapalveluiden kanssa.

6 6(8) 4. Viestintävastuut ja resurssit Tiedekunnan kokonaisviestintää johtaa dekaani. Dekaani antaa koko tiedekuntaa koskevia lausuntoja medialle. Dekaani voi jakaa tiedekuntatason lausuntovastuuta kunkin asiakokonaisuuden vastuuhenkilöille (esim. opintoasiainpäällikkö, hallintopäällikkö, yli-insinööri, tiedottaja). Tiedekunnan tiedottaja toimii osana yliopiston tiedottajaverkostoa. Viestinnän yleisestä suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa tiedekunnan tiedottaja yhdessä tiedotustyöryhmän, dekaanin ja muiden erityisalueista vastaavien henkilöiden, kuten AVARA-suunnittelijan kanssa. Viestinnän toteuttamisesta vastaa tiedottaja. Vastuuhenkilöiden lisäksi tiedekunnan viestintään osallistuvat myös muut tiedekuntalaiset tukemalla tiedottajan ja laitosten viestintäyhdyshenkilöiden työtä. Tutkijat antavat asiantuntijalausuntoja ja tietoja oman vastuualueensa asioista ja pitävät yhteistyötahonsa ajan tasalla niistä. Esittelijät huolehtivat asioiden valmistelusta ja niistä tiedottamisesta. 5. Arkiviestinnän käytännöt ja säännöt Yliopistolaisten käytössä on useita yliopistotason ohjeistoja ja materiaalipankkeja. - visuaalisen ilmeen ohjeisto sisältää ohjeita ja materiaalia yliopiston yhteisestä visuaalisesta ilmeestä sekä runsaasti valmiita asiakirja- ja esitepohjia laitosten käyttöön. - Mediayhteistyön ohjeistus ( - Verkkoviestinnän ohjeita ( - Sisäisen viestinnän käytännöt muistio ( Laitosten viestintäyhdyshenkilöverkosto Jokaisella tiedekunnan laitoksella on nimetty ja perehdytetty viestintäyhdyshenkilö, joka vastaa hänelle määritellyistä viestintätehtävistä, kuten yliopiston ja tiedekunnan tiedotteiden jakelusta eteenpäin laitoksella. Laitosten johdon tuki viestintäyhdyshenkilön työlle on tärkeässä osassa viestinnän sujuvuuden takaamisessa. Viestintäyhdyshenkilöverkosto määritellään ja nimetään uudelleen uuden laitosrakenteen myötä. Uuden työntekijän perehdyttäminen Tiedekunnan Uuden työntekijän perehdyttämiskansio löytyy Almasta, tiedekunnan välilehdeltä, kohdasta Tiedekunnan hallinto ( Perehdyttämispaketti on toistaiseksi suomen ja englanninkielinen, mutta se on tarkoitus kääntää myös ruotsiksi. Perehdyttämismateriaalia päivitetään sitä mukaa kun muutoksia hallinnossa tai ohjeissa tapahtuu. 6. Hankkeet ja erityisalueet

7 7(8) 6.1. Yliopiston uusi visuaalinen ilme Helsingin yliopisto ottaa käyttöön uuden visuaalisen ilmeen portaittain alkaen. Myös tiedekunnan esitemateriaalissa sekä verkkosivuissa tapahtuu silloin uudistuksia, jotka kannattaa hyödyntää myös sisällön suhteen. Tiedekunnan viestintä tukee uuden ilmeen käyttöönottoa laitosten julkaisuissa Alumni- ja varainhankintaviestintä Alumnitoiminnan järjestäytyminen tiedekunnassa pohjaa tiedekunnan AVARA-suunnitelmaan. AVARAsuunnitelmaa tarkennetaan erillisellä viestintäsuunnitelmalla vuoden 2010 aikana yhteistyössä tiedekunnan AVARA-suunnittelijan kanssa Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Yhteiskunnallinen vuorovaikutus huomioidaan erityisesti viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa vuositasolla. Tarvittaessa laaditaan erityinen suunnitelma yhteistyössä vuonna 2010 aloittavan viestinnän ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisen ryhmän kanssa Kriisiviestintä Toimiva viestintä on erityisen tärkeää kriisitilanteiden ratkaisemisessa sekä tiedekunnan sisällä että tiedekunnasta ulospäin. Toimenpiteet: - Yliopistotason kriisiviestintäsuunnitelma on työn alla. Yhteistyössä viestintäosaston ja viestintäjohtajan kanssa laaditaan yliopiston yleinen poikkeustilanneviestintäsuunnitelma, jota sovelletaan tiedekunnan tasolle. - Laaditaan suunnitelmat tiedekuntatason skenaarioiden varalle. - Erityisviestintää vaativat tiedekunnan ongelmatilanteiden tunnusmerkit määritellään dekanaatin kanssa tapauksittain. - Poikkeustilanteissakin viestintä on avointa ja aktiivista. - Luettelo tiedekunnalle tärkeistä yhteistyöryhmistä ja toimittajista yhteystietoineen pidetään ajan tasalla. Luodaan paperiversio kriisiviestintäkansiosta, jossa verkko- tai sähkökatkoksen varalla kaikki keskeiset yhteystiedot ja toimintaohjeet. HUOM. Kriisiviestintäsuunnitelma ei ole sama kuin pelastussuunnitelma. 6.5 Viestinnän seuranta Ulkoinen viestintä: - Yliopiston Meltwater-seuranta: tarkistetaan tiedekunnan hakusanat laitosuudistuksen jälkeen -Google Analytics seurantaa kehitetään tiedekuntatasolla ja laitoksilla - Tiedotteiden ja uutisten määrät säilytetään riittävinä - Omaa seurantaa resurssien mukaan: lehdistö- ja verkkoseuranta - Verkkosivujen palautekanava Sisäinen viestintä: Palautetta kerätään sekä sähköisesti että suullisesti jatkuvasti. Tietokatkokset pyritään selvittämään ja laitoksia kannustetaan kehittämään omia sisäisiä viestintämenetelmiään. Alman käytöstä on tulossa koko yliopiston kattava kysely. Viestintäosasto teettää parin vuoden välein koko yliopiston kattavia sisäisen viestinnän selvityksiä.

8 8(8) Opiskelijarekrytointiviestinnän tavoitteet: Opiskelijamarkkinoinnin onnistumista seurataan mm. verkkopelin kävijämääriä seuraamalla sekä vuosittaisella fuksikyselyllä. Muita keinoja pohditaan opiskelijamarkkinoinnista vastaavan suunnittelijan kanssa. Alumniviestintä: Seurataan alumniverkostoon liittyneiden alumnien määrää. Toteutetaan kysely kauden loppupuolella.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 VIESTINTÄ JA YHTEIS- KUNTASUHTEET -YKSIKKÖ Vastaa koko yliopiston viestinnän kehittämisestä yhdessä

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

KOOTuki-ryhmän viestinnästä ja yhteistyön tuesta. Pekka Linna,

KOOTuki-ryhmän viestinnästä ja yhteistyön tuesta. Pekka Linna, KOOTuki-ryhmän viestinnästä ja yhteistyön tuesta Pekka Linna, 10.11.2014 Sisältö 1. Strategia 2. Toimintatavat sidosryhmäviestinnässä 3. Kanavat 4. Yhteistyön tukeminen ja yhteisötuottaminen 5. Välineet

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 12.11.2013 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Laitoskokous

Laitoskokous Laitoskokous 11.10.2012 Pj. Mikko Yrjönsuuri Asialista 1. Viestintä (Liisa Harjula) 2. Tutka-kirjaukset 3. Urgundi (Plagiaatintunnistus) 4. Opiskelijoiden puheenvuoro 5. Muut esille tulevat asiat 1. Viestintä

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Luonnos 9.3.2017 9.3.2017 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Sisällys Liedon pallo... 3 Arvot... 3 Iloisuus:... 3 Luotettavuus:... 3 Menestys:... 3 Yhteisöllisyys... 3 Sisäinen viestintä... 3 Sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014. Helmikuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014. Helmikuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014 Helmikuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat Tuomas Koivula, viestintä

Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat Tuomas Koivula, viestintä Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat 15.11.2018 Tuomas Koivula, viestintä Miksi viestiä? 1. kuuluu tutkijan työhön 2. kasvattaa tunnettuuttasi 3. uusia näkökulmia tutkimukseen 4. lunastat

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot