Hyviä toimintaterapiakäytäntöjä metsästämässä AVH-, MS- ja CP-kuntoutujille Kelan VAKE-hankkeen toimintaterapian osatutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyviä toimintaterapiakäytäntöjä metsästämässä AVH-, MS- ja CP-kuntoutujille Kelan VAKE-hankkeen toimintaterapian osatutkimus"

Transkriptio

1 Hyviä toimintaterapiakäytäntöjä metsästämässä AVH-, MS- ja CP-kuntoutujille Kelan VAKE-hankkeen toimintaterapian osatutkimus VAKE-hankkeen toimintaterapian tutkimustyöryhmä Jyväskylän yliopisto 1

2 VAKE-hankkeen tutkimustyöryhmä Tutkijat: TtM Maarit Karhula, TtM Katja Kanelisto ja TtM Mari Kantanen Pro-gradu tutkijat: Tt yo Tuija Heiskanen, Tt yo Jenni Kanto, Tt yo Riitta Onkalo-Okkonen ja Tt yo Maikku Tammisto FL Toini Harra PhD Greta Häggblom Kronlöf Jyväskylän yliopisto/ terveystieteiden laitos 2

3 Toimintaterapian tutkimustyöryhmän yhteistyötahot Kelan kuntoutustyöryhmä: Tuula Ahlgren, Tiina Huusko, Tuulikki Karhu, Riikka Peltonen, Tuula Sahiluoto ja Tiina Suomela-Markkanen Vake-hyvät kuntoutuskäytännöt tutkijaryhmä Fysioterapia AVH ja MS: Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Jaana Paltamaa, Sinikka Peurala, Tuulikki Sjögren, Ari Heinonen ja projektityöntekijöitä CP: Ammattikorkeakoulu Arcada, Helsinki Ira Jeglinsky-Kankainen Puheterapia AVH, MS ja CP: Puhetieteiden laitos, Helsingin yliopisto Jaana Sellman, Paula Heikkinen ja Anu Klippi Neuropsykologia 2009 MS:Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Päivi Hämäläinen TaYS Eija Rosti-Otajärvi 3

4 Luennon sisältö 1. VAKE-hanke 2. Toimintaterapian nykykäytännöt 3. Toimintaterapian vaikuttavuusnäyttö 4

5 VAKE hanke Suunnittelija ja rahoittaja: Kela tt mukana tt mukana tt mukana Lähde: Kelan asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen 5

6 Kelan Hyvä kuntoutuskäytäntö VAKE-hankkeen tavoitteena on luoda suositukset Hyvistä kuntoutuskäytännöistä Hoitosuositukset tarkoituksena yhtenäistää hoitokäytäntöjä, joissa on runsaasti vaihtelua tavoitteena paras mahdollinen hoito yhtäläisesti kaikille asiakkaille muodostavat pohjan alueellisille hoito-ohjelmille sekä hoitoketjukuvauksille Lähde: Alaranta H, Lindberg H, Holma T. Hyvä kuntoutuskäytäntö. Teoksessa: Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A. (toim.). Kuntoutus. 2. painos. Duodecim,

7 HYVÄT KUNTOUTUSKÄYTÄNNÖT: osatutkimukset ( ) HYVÄT KUNTOUTUS- KÄYTÄNNÖT AVH, MS ja CP KUNTOUTUJAN NÄKÖKULMA Lapin yliopisto (ks. tutkimusraportti : Asiakkaan äänellä ) TUTKIMUSTIETO VAIKUTTAVUUDESTA NYKYKÄYTÄNNÖT JÄRJESTELMÄLLISET KIRJALLISUUS- KATSAUKSET (tt-osatutkimukset) SUUNNITTELUTAHO KUNTOUTUS- SUUNNITELMIEN TARKASTELU KELAN PALVELUN- TUOTTAJAT: KYSELYTUTKIMUKSET (tt-osatutkimukset) 7

8 Toimintaterapian nykykäytännöt Kyselytutkimukset Kelan palveluntuottajille 8

9 Taustaa kyselytutkimuksille: Kelan tilastotietoa Kelan vaikeavammaisia kuntoutujia vuonna 2007 Toimintaterapia Fysioterapia Puheterapia AVH / 853 hlö:ä MS / 1626 hlö:ä CP / 2024 hlö:ä, joista v v

10 Toimintaterapian käytännöt - kyselylomaketutkimukset Toukokuu 2008 toukokuu 2009 Kelan avopalveluntuottajina toimivat toimintaterapeutit Kelan laitoskuntoutusjaksoja tuottavissa kuntoutuslaitoksissa työskentelevät toimintaterapeutit Kyselyssä selvitettiin toimintaterapeuttien näkemyksiä 1) kuntoutussuunnitelmista ja kuntoutuspäätösten sisällöistä 2) toimintaterapeuttisesta tutkimuksesta ja tavoitteista 3) toimintaterapian sisällöstä ja vaikuttavuudesta 4) kuntoutuspalautteesta ja työn dokumentoinnista 5) yhteistyöstä ja kehittämisalueista 10

11 Toimintaterapian nykykäytännöt: 8 aineistoa kyselytutkimuksista Kelan kuntoutujien diagnoosiryhmä Avopalveluntuottajien kyselyt Vastaajat (n) vastausprosentti vastausprosentti Laitoskyselyt Vastaajat (n) AVH MS CP/ vuotiaat CP/ vuotiaat CP avopalveluntuottajat: täytettyjä Measure of Process of Care for Service Providers (MPOC-SP) -lomakkeita palautunut 71 kpl 11

12 Esim. AVH-kuntoutujilla käytetyt mittarit avo- ja laitoskuntoutuksessa sekä tutkimuksissa Arviointimenetelmiä on käytössä monia erilaisia ja useat mittarit ovat vain muutaman terapeutin käytössä. Rivermead motorinen indeksi General Health Questionnaire FIM Fugel-Meyer testi Nottingham extended ADL asteikko Barthel Indeksi LOTCA Olisiko arviointikäytännöissä mahdollisuutta yhtenäistämisen? Entä arvioivan tahon ja terapiaa toteuttavien tahojen erilaiset roolit arvioinnissa? COPM Purdue Pegboard Nine-hole-peg test Nivelliikkuvuuksien mittaaminen AMPS Puristus/nipistysvoiman mittaaminen Pintatunnon tutkiminen Box and Block avotoimintaterapeuttien määrä (n=46) rct-tutkimukset (n=37) kuntoutuslaitoksissa työskentelevien toimintaterapeuttien määrä (n=17)

13 Toimintaterapian tavoitteet kohdentuvat toimintakokonaisuuksiin, taitoihin ja valmiuksiin. Laaja-alaisuus hyödyt ja haitat asiakkaalle? Esim. tavoitteiden kohdentuminen AVH-kuntoutujilla avotoimintaterapiassa a) Itsestä huolehtiminen b) Asioiminen ja kotielämään liittyvät toiminnot c) Opiskelu d) Työkyky ja työssä selviytyminen e) Yhteiskunnallinen osallistuminen f) Vapaa-ajan viettäminen g) Lepo h) Palvelujen suunnittelu ja/tai järjestäminen i) Elinympäristössä toimiminen j) Asunnon ja lähiympäristön muutostyöt l) Motoriset taidot m) Prosessitaidot n) Psyykkiset taidot o) Sosiaaliset taidot p) Eettiset taidot r) Sensoriset valmiudet s) Motoriset valmiudet t) Kognitiiviset valmiudet u) Psyykkiset valmiudet v) Sosiaaliset valmiudet x) Eettiset valmiudet z) Ortoosit å) Apuvälinetyö Vastausasteikko: 1=ei lainkaan 2=harvoin 3= noin puolessa 4=useimmiten 5=aina tai lähes aina Vastausten kuvaajana käytetty Moodia vastaajien määrä a) n=46 b) n=46 c) n=41 d) n=42 e) n=43 f) n=45 g) n=44 h) n=46 i) n=45 j) n=46 l) n=46 m) n=46 n) n=46 o) n=46 p) n=45 r) n=46 s) n=46 t) n=46 u) n=46 v) n=46 x) n=43 z) n=45 å) n=46 13

14 Esim. Toimintaterapiassa käytetyt menetelmät lapsilla ja nuorilla, joilla on CP Valmiuksien harjoittaminen mielekkään tekemisen aikana frekvenssit (n= 69) Valmiuksien edistäminen harjoitteilla Arjen taitojen harjoittaminen mielekkään tekemisen aikana Fyysisen ympäristön muokkaaminen osallistumisen mahdollistamiseksi Toiminnan ja tehtävän muokkaaminen osallistumisen mahdollistamiseksi Onko tavoitteissa ja menetelmissä ristiriitaisuutta? Voidaanko valmiuksia kehittämällä vaikuttaa suoraan taitoihin ja merkityksellisiin toimintoihin osallistumiseen? 14

15 Yhteistyön toteutuminen Yhteistyötä tehdään useiden eri tahojen ja ammattiryhmien kanssa Yhteistyömuotona tavallisimmin puhelut ja sähköposti, vähemmän palaverit Yli puolet terapeuteista ilmoittaa tekevänsä kuntoutuspalautteen lisäksi lausuntoja esim. apuvälineisiin, etuuksien hakuun ja opiskeluun liittyen. 15

16 Asiakas-/ perhekeskeisyyden toteutumisen haasteita 1. Asiakaskeskeisyyttä estää (AVH/MS avo- ja laitoskyselyt): ajan riittämättömyys asiakkaiden kyvyttömyys nimetä oman kuntoutuksensa tavoitteita kuntoutuksen kustannustehokkuuteen kohdistuvat odotukset 2. Yleisen tiedon tarjoamisessa perheille on paljon vaihtelua (CP-avokysely: MPOC-SP) Asiakkaan äänellä: Voimakkain kuntoutujien esiin tuoma kritiikki kohdistui suomalaisen palvelujärjestelmän antamaan tiedotukseen, neuvontaan ja ohjaukseen. (Lapin yliopisto 2009) 3. Lapsen/nuoren oman äänen esiin saaminen entistä vahvemmin (CPavokysely) Asiakkaan äänellä: Lapsen kuuleminen hänen kuntoutumisprosessissaan ei ole yhtä selvää kuin aikuisten kuuleminen. (Lapin yliopisto 2009) 16

17 Esim. AVH avokysely: Toimintaterapeutin osaamisen perustuminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % toimintaterapeutin ammattitutkinto lisäkoulutus toimintaterapia-alan kirjallisuus muu alan kirjallisuus tieteelliset artikkelit internetin kautta tietokannat (Medline ym.) Käytännössä opitut, toimivat menetelmät kollegiaaliset keskustelut Käypä hoito -suositukset ei koskaan/ harvoin noin puolessa useimmiten/ aina 17

18 Esim. CP avokysely: Viisi (5) toimintaterapeutin ammattitaidon ylläpitämisen kannalta tärkeintä asiaa (n=76) Toimintaterapeutin ammattitaidon ylläpysymisen tekijät Yliopistollinen tutkinto (maisteri, lisensiaatti, tohtori) Ylempi AMK-tutkinto Terapiamenetelmiin ja terapeuttisiin taitoihin keskittyvät pitkähköt koulutukset (esim. SI, NDT, Theraplay-koulutus) Terapiamenetelmiin ja terapeuttisiin taitoihin liittyvät lyhyemmät koulutukset (esim. motivoidun käden käytön koulutus, Niilo Mäki instituutin koulutukset) Arviointimenetelmiin liittyvät koulutukset (esim. AMPSkoulutus, AHA-koulutus, leikin arviointimenetelmät) Näyttöön perustuvan hoitokäytännön ja tieteellisen tutkimustiedon etsimiseen ja arviointiin keskittyvät koulutukset Uusimman tieteellisen tiedon seuraaminen kansainvälisistä julkaisuista Säännöllinen keskustelu ja ajatusten vaihto samankaltaista työtä tekevien toimintaterapeuttikollegoiden kanssa Säännöllinen keskustelu ja ajatusten vaihto muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa Terapiassa olevien asiakkaiden suuri lukumäärä Työnohjaus

19 Osaaminen ja ammattitaidon ylläpito perustuu enimmäkseen 1) koulutukseen, joka kohdentuu terapiamenetelmiin ja arviointiin 2) Kollegiaaliseen tiedon- ja kokemusten vaihtoon Miksi tutkimustiedon hyödyntämiseen liittyvää koulutusta ei koeta tärkeäksi? Toimintaterapeutti Asiantuntijana? Parasta hoitoa asiakkaalle? Miksi tutkimustiedon hyödyntäminen osaamisen perustana jää vähäiseksi? 19

20 Toimintaterapia on laajaalaista, monipuolista, ja toteutuen useiden eri yhteistyö-kumppaneiden kanssa. Toimintaperusteinen (occupation-based), asiakas- ja perhekeskeisyys Toimintaterapian kohdentaminen ja ja sisällöt sisällöt vaativat paneutumista nykyistä useammin: etukäteistieto ja ja kuntoutujien odotukset eivät eivät ole ole kaikkien kohdalla ole ole vastanneet toteutusta. Kuntoutussuunnittelun koettiin koettiin painottuvan liikaa liikaa vain vain yksilön yksilön tarkasteluun. Lapsen Lapsen kuntoutumisen kannalta keskeiset perhe- perhe-ja ja lähiyhteisö-tekijät huomioitiin heikosti. Teoriaperusta Toimintaterapian nykykäytännöt kyselytutkimukset 2009 Asiakkaat kaipaavat monipuolista ja ja holistista kuntotutusta Lapin yo 2009: Kuntoutujan äänellä 20

21 Toimintaterapian vaikuttavuusnäyttö Järjestelmälliset katsaukset olemassa olevista tutkimuksista 21

22 Toimintaterapian vaikuttavuusnäyttö Järjestelmällisen katsausten tavoitteena on selvittää, mikä on toimintaterapian vaikuttavuus kuntoutujan (AVH/MS/CP) toiminnalliseen suoriutumiseen, osallistumiseen, toiminnalliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tutkimusten perusteella 22

23 Näytön laadun hierarkia Vahva näyttö syyseuraussuhteesta I II III IV Heikko näyttö Lähde: SUNY Downstate Medical Center. Medical Research Library of Brooklyn. Evidence Based Medicine Course. A Guide to Research Methods: The Evidence Pyramid: 23

24 Satunnaistettu kontrolloitu koeasetelma (RCT) Osallistujat arvotaan ryhmiin Koeryhmä Kontrolliryhmä Ryhmät lähtötilanteessa samanlaiset -> erot lopussa selittyvät terapialla Koeryhmä Kontrolliryhmä Alkumittaus terapia ei terapiaa Loppumittaus 24

25 Vertailuasetelma: interventioryhmä - kontrolliryhmä A) Treatment no treatment B) Treatment other treatment Yläraajan intensiivikuntoutus NDT Ei terapiaa Tavanomainen tt TAI Tavanomainen tt 2x/vko Tavanomainen tt 1x/vko 25

26 Alkuperäistutkimusten mukaanottokriteerit Tutkimusasetelma Asiakasryhmä Interventio Tuloksen arviointi AVH MS RCT RCT / CCT Toimintaterapian interventio: intervention on toteuttanut, ohjannut tai suunnitellut toimintaterapeutti Toiminnallinen suoriutuminen, jota on mitattu subjektiivisin tai objektiivisin mittarein. CP / lapset ja nuoret RCT / CCT CP / aikuiset Pre-post -asetelmat 26

27 Tutkimuksen toteutus - järjestelmälliset katsaukset 1. Artikkeleiden haut: tietokannat ja käsinhaut 2. Artikkeleiden valinta I vaihe (2 tutkijaa) 3. Artikkeleiden valinta II vaihe (2 tutkijaa) 4. Artikkeleiden menetelmällisen laadun arviointi (2 tutkijaa) 5. Artikkeleiden sisällön erittely (2 tutkijaa) 6. Tulosten yhdistäminen ja näytön asteen määrittely 7. Raportointi 27

28 Esimerkki artikkelihausta: CP/lapset ja nuoret JÄRJESTELMÄLLISTEN KATSAUSTEN HAKU TIETOKANNOISTA (haut tehty ) ALKUPERÄISTUTKIMUSTEN HAKU TIETOKANNOISTA (haut tehty ) Hakutulos: 54 viitettä joista artikkelitason tarkasteluun 19 aiempaa katsausta Hakutulos: 978 viitettä joista artikkelitason tarkasteluun 85 alkuperäistutkimusta 14 katsausta ja 1 protokolla Duplikaattien poisto Duplikaattien poisto Artikkelitason tarkasteluun 13 katsausta Artikkelitason tarkasteluun 30 alkuperäistutkimusta, 9 katsausta ja 1 protokolla Katsausten duplikaattien poisto Artikkelitason tarkasteluun yhteensä 15 katsausta KÄSINHAKU JA VIITEHAKU ( ) 1 uusi alkuperäistutkimus artikkelitason tarkasteluun Poissuljettiin 13 katsausta, jotka eivät täyttäneet mukaanottokriteerejä Meneillään olevien tutkimusten haku: 2 alkup.tutkimusta ja 2 protokollaa Poissuljettiin 16 alkuperäistutkimusta, jotka eivät täyttäneet mukaanottokriteerejä LOPULLISEEN TARKASTELUUN 2 katsausta,17 alkuperäistutkimusta ja 3 protokollaa 28

29 Toimintaterapian järjestelmälliset Alkuperäistutkimukset 33 VAKEkatsaus AVH katsaukset VAKE:ssa (n=6) Aiemmat katsaukset 7 Protokollat AVH/CIMT* 25 CP/lapset AVH/ virtuaali* MS CP/aikuiset * = menetelmäkeskeinen katsaus: menetelmä on käytössä myös muilla ammattiryhmillä 29

30 Näytön asteen määrittely: tulosmuuttujien valinta (GRADE) Osallistuminen* ja Tulosmuuttujan tärkeys toiminnallinen suoriutuminen t 9 Elämänlaatu ja toiminnallinen hyvinvointi t Suoritukset* Yksilötekijät* ja ympäristötekijät* Kriittinen (7 9) Tärkeä mutta ei kriittinen (4 6) Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet* 3 2 Vähemmän tärkeä (1 3) 1 t = toimintaterapian käsite * = ICF-luokituksen käsite 30

31 Moderni toimintaterapia yksilön ympäristön ja toiminnan vuorovaikutus TOIMINNALLINEN SUORIUTUMINEN Yksilölle merkityksellisen toiminnan suorittamisen mahdollistaminen luonnollisessa toimintaympäristössä 1. Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus YKSILÖ Yksilön toiminnalliset tarpeet ja toiminnalliset kiinnostuksen kohteet YMPÄRISTÖ 3 3. Ympäristön tuki ja esteet toiminnalle TEHTÄVÄ/ TOIMINTA 31

32 ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokituksen osa-alueet Lääketieteellinen terveydentila (häiri iriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet (vajavuus) Suoritukset (rajoite) Osallistuminen (rajoite) ympärist ristötekijät yksilötekij tekijät 32

33 Tutkimusnäytön päätuloksia AVH: Vahvinta näyttöä asiakkaan luonnollisessa toimintaympäristössä toteutetulla päivittäisten toimintojen mahdollistamiseen kohdentuvalla toimintaterapialla. MS: Näyttöä toimintaterapeutin toteuttaman fatiikinhallintaohjelman puolesta. CP/lapset ja nuoret: vahvinta näyttöä erilaisista yläraajaan kohdentuvista intensiivikuntoutusmenetelmistä. Tutkimusnäytön puuttuminen useista tt:n menetelmistä ei suoraan tarkoita sitä, että toimintaterapialla ei ole vaikutusta CP/aikuiset: ei tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Tutkimusnäyttöä puuttuu myös monilta muilta kuntoutuksen alueilta. 33

34 TOI on pätevä Asiakas- ja ja perhekeskeinen lähestymistapa! Toimintaterapian tutkimusta tarvitaan! Näyttöön perustuva toiminta! Tutkimustiedon hyödyntäminen Toimintaterapian fokuksen tarkentaminen ja ja holistisuuden säilyttäminen! Toimintaan perustuva (Occupation-based) lähestymistapa! (vrt. (vrt. minen valmiuksiin keskittyvä) Oman Oman alan alan asiantuntijuus moniammatillisessa työskentelyssä! Kuntoutuksen liittäminen asiakkaan arkeen! 34

35 Kirjalliset raportit ja julkaisut: VAKE/tt Teemakirja: Hyvät kuntoutuskäytännöt (ilmestynee 2010) Toimintaterapeutti lehti: neljän artikkelin kokonaisuus: Ilmestyneet: - 2/2009: Osa I: Hyviä toimintaterapiakäytäntöjä kehittämässä toimintaterapian osuus Kelan VAKE-tutkimuksessa - 2/2009: Osa II: AVH, MS ja CP -asiakkaiden arviointi VAKE-hankkeen toimintaterapian nykykäytäntöjen kuvauksen ja vaikuttavuustutkimusten valossa Tulossa: - 4/2009: Osa III: AVH, MS ja CP asiakkaiden toimintaterapian menetelmät vaikuttavuustutkimuksissa ja käytännössä - 2/2010: Osa VI: Hyvät toimintaterapiakäytännöt Kuntoutus lehti 2/2009: Kuntoutuksen tutkimusseminaarin abstraktit VAKE-osatutkimuksista Harra T., Karhula M., Kantanen M., Kanelisto K. & Häggblom-Kronlöf G. Toimintaterapian kehittämistarpeet aivoverenkiertohäiriön jälkeisessä kuntoutuksessa. Teoksessa: Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus. Konsensuskokous Vammala: Vammalan kirjapaino oy. 35

36 Kirjalliset raportit ja julkaisut: VAKE/tt Toimintaterapian pro gradu tutkielmat VAKE-hankkeesta Jyväskylän yliopisto/ terveystieteiden laitos Kanelisto Katja: CP-lapset ja nuoret järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (valmis) Heiskanen Tuija: virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen AVH-kuntoutuksessa Tammisto Maikku: Toimintaterapian nykykäytännöt, CPkuntoutujat Kanto Jenni: Asiakaskeskeisyys ja AVH-toimintaterapian nykykäytännöt Riitta Onkalo-Okkonen: MPOC-SP arviointimenetelmä kuvaamassa toimintaterapeuttien, jotka työskentelevät CP-kuntoutujien kanssa, työtapoja. 36

37 Lähteitä / kirjallisuutta Alaranta H, Lindberg H, Holma T. Hyvä kuntoutuskäytäntö. Teoksessa: Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A. (toim.). Kuntoutus. 2. painos. Duodecim, Higgins JPT, Green S (edit.). Cochrane handbook for systematic reviews of Interventions. Version The Cochrane Collaboration, Myös verkossa: Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim.) Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80/2009. Myös verkossa: -> tutkimus Law M. (toim.) Evidence-based rehabilitation. A guide to practice Thorofare: Slack Incorporated. Taylor MC. Evidence-based practice for occupational therapists. 2nd edition Singapore: Blackwell Publishing Ltd. 37

Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta. Tt, Ttyo Maikku Tammisto

Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta. Tt, Ttyo Maikku Tammisto Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta Tt, Ttyo Maikku Tammisto Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Helsinki VAKE = Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämis-

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 Vaikeavammaisten toimintakyvyn arviointi Suosituksen

Lisätiedot

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke Kelan VAKE hanke 2006-2013 VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke 23.8.2012 NKL pilotin päätösseminaari Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela, Terveysosasto Parasta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Taustaa Tavoitteena oli Löytää ja arvioida tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Vajaa vuosi Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mitä on tapahtunut?

Vajaa vuosi Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mitä on tapahtunut? Vajaa vuosi Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mitä on tapahtunut? Tiina Suomela-Markkanen Vastaava asiantuntijalääkäri Kela, Vakuutuslääketieteen yksikkö Vakuutuspiirit ja niiden lääkärikeskukset:

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kuntoutus hoitosuositusten valossa. Kelan näkökulma. Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014

Kuntoutus hoitosuositusten valossa. Kelan näkökulma. Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014 Kuntoutus hoitosuositusten valossa Kelan näkökulma Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014 Kuntoutuksen vaiheiden tulee olla kunnossa Kuntoutustarpeen havaitseminen ajoissa, kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN

SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH) ja MSKUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN Kirjoittajat: Mari Kantanen, Jaana Paltamaa ja Sinikka Peurala Kommentoinut ja hyväksynyt: TOIMIA/Vaikeavammaisten

Lisätiedot

Kela ja vaikeavammaisten

Kela ja vaikeavammaisten Kela ja vaikeavammaisten kuntoutus Mikael Forss Johtaja, VTT Suomen CP-Liitto ry, Jyväskylä, 28.6.2008 Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, kehitys 25 000 20 000 KKRL 9 yht. 15 000 10

Lisätiedot

Yhteiskehittelyllä oivalluspomppuja kuntoutusymmärryksessä

Yhteiskehittelyllä oivalluspomppuja kuntoutusymmärryksessä Yhteiskehittelyllä oivalluspomppuja kuntoutusymmärryksessä - järjestävän tahon näkökulma 7.9.2017 LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA LOOK- HANKKEEN JUHLASEMINAARI Riikka Peltonen, ohjauksesta vastaava

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA (LOOK)- LAPSEN EDUN ARVIOINTI -HANKE

LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA (LOOK)- LAPSEN EDUN ARVIOINTI -HANKE LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA (LOOK)- LAPSEN EDUN ARVIOINTI -HANKE 2014-2017 S a l l a S i p a r i, K u n t o u t u k s e n Y A M K y l i o p e t t a j a, Metropolia A m m a t t i k o r k e

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Yliopistollisia osasuorituksia: Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op

Yliopistollisia osasuorituksia: Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op 1/18 TOIMINTATERAPIAN NYKYKÄYTÄNNÖT LAITOSKUNTOUTUKSESSA A TAUSTATIEDOT Voitte vastata kyselyyn omaan toimintaterapiakokemukseenne perustuen. Vastatkaa monivalintakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto

Lisätiedot

Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa

Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa TIETEELLINEN ARTIKKELI Tuulikki Sjögren, Atte Hänninen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt

Lisätiedot

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen ICF-CY CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia 15.11.2007 Helena Launiainen International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth Tarkastelussa Lasten ja nuorten ICF luokituksen

Lisätiedot

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Tekijät Jaana Halin Tuula Sahiluoto Tiina Suomela-Markkanen 1 VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Sisällys 1 Tausta 3 2 Projektin tunnistetiedot 3 3 Tavoitteet ja

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Teknologiasta kuntoutuksen kiitorata

Teknologiasta kuntoutuksen kiitorata Tutkimusosasto Teknologiasta kuntoutuksen kiitorata Anna-Liisa Salminen, PhD, dosentti, johtava tutkija 17.9.2015 Tutkimusosasto Apuväline Teknologia kuntoutuksessa Ympäristönhallintalaitteiden ohjaamisen,

Lisätiedot

Hyvän kuntoutuskäytännön perusta

Hyvän kuntoutuskäytännön perusta Hyvän kuntoutuskäytännön perusta Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa Toimittaneet Jaana Paltamaa, Maarit Karhula, Tiina Suomela-Markkanen

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Laadukkaalla koulutuksella tulevaisuuden osaajia

Laadukkaalla koulutuksella tulevaisuuden osaajia Laadukkaalla koulutuksella tulevaisuuden osaajia TIINA LAUTAMO FT, YLIOPETTAJA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Toimintaterapian koulutus Jyväskylässä Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos 1.8.1989 alkaen

Lisätiedot

Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen. Ilona Autti-Rämö, Johtava ylilääkäri

Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen. Ilona Autti-Rämö, Johtava ylilääkäri Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen Ilona Autti-Rämö, Johtava ylilääkäri Kela ilona.autti-ramo@kela.fi @IlonaAutti Lyhyt taustani Lastenneurologian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Käypä Hoito

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Kelan koulutus 6.3.2012

Kelan koulutus 6.3.2012 Tavoitteen asettaminen etenevässä sairaudessa Kelan koulutus 6.3.2012 Maarit Karhula MS-avokuntoutushanke/ Kelan arviointitutkimus maarit.karhula@gerocenter.fi Moniammatillinen tavoitteen laatiminen Tavoitteena

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN VAIKUTUKSET

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN VAIKUTUKSET KATSAUS TIINA SUOMELA-MARKKANEN RIIKKA PELTONEN TUULIKKI KARHU JAANA HALIN KELAN VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN VAIKUTUKSET Kuntoutumisen tavoitteena on elämän tapahtumiin osallistumisen

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Oma tupa, oma lupa Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Työryhmän V kokouksen muistio http://jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa/palveluohjaus

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 11.11.2016 Katariina Kallio-Laine LKT, neurologian erikoislääkäri Vastaava asiantuntijalääkäri katariina.kallio-laine@kela.fi Neuropsykologinen

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi Green carevaikuttavuusseminaari Tampere 3.6.2015 Teemu Peuraniemi Vihreä hyvinvointi Oy tuottaa ja kehittää uudella innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveyspalvelualalle luontoavusteisia: - Kuntoutuspalveluita

Lisätiedot

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen:

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: TOIMIA-asiantuntijaverkosto ja tietokanta Päivi Sainio, projektipäällikkö TOIMIA-seminaari 28.1.2011 Toimintakyky-yksikkö THL 2 Väestön toimintakyvyn

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa 23.2.2011 Tuija Löppönen Suositukset hyvistä kuntoutus- käytännöistä KELA 2011 Laki Kelan kuntoutuksesta toi Kelan säädöspohjaan käsitteen Hyvä kuntoutuskäytäntö

Lisätiedot

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / sairaalan nimi:

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / sairaalan nimi: Lomakkeen täyttöpäivä _ / _2008 Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa vaikeavammaisten Cp-lasten ja -nuorten tämänhetkisiä kuntoutusprosesseja ja -käytäntöjä. Täytä lomake keskustelematta muiden

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Jyväskylän yliopisto 1 KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Vastaustunnus Ohjeita vastaamiseen Tämä kyselytutkimus on kaksiosainen sisältäen moniammatillisen työryhmän kyselyn

Lisätiedot

Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu

Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu 15.3.2017 Lähde: Wade Clin Rehabil 2005 Arjen toimintakyvyn arviointi 1/4 Kuntoutustarpeen havaitseminen

Lisätiedot

CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi.

CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi. Matti Koivikko CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi. Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade r.y. http://www.vlkunto.fi/ VASTASYNTYNEIDEN AIVOVAURIOT

Lisätiedot

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan?

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Raija Kerätär 06.10.2015 www.oorninki.fi Mikä ihmeen toimintakyky? Minulle ei ole tärkeää se, miten asiakkaalla diagnosoidaan joku sairaus, vaan se, millaiset"merkit"antavat

Lisätiedot

Monenlaisia haasteita jatkoon!

Monenlaisia haasteita jatkoon! Monenlaisia haasteita jatkoon! Eerika Rosqvist Tutkimus- ja kehittämiskekus GeroCenter Tiina Airaksinen ry 1 CP-vammaisen aikuisen kuntoutuksen tutkimukseen kohdistuvia haasteita? 2 Ikääntyvien CP-vammaisten

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen

CP-vammaisen aikuisen kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen CP-vammaisen aikuisen kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen Kuntoutussymposium 2009 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 5.11.2009 Tiina Airaksinen, YTM, projektipäällikkö, ry / CP-ikä/kunto-projekti

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN

SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN Kirjoittajat: Mari Kantanen, Jaana Paltamaa ja Sinikka Peurala Kommentoinut ja hyväksynyt: TOIMIA/Vaikeavammaisten

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus

Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus Sisällys 1. Lyhyesti projektista 2. Kuntoutus- ja muut suunnitelmat

Lisätiedot

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kehittämispäällikkö Seija Sukula 29.8.2012 Kuntoutuksen lähivuosien haasteet Lasten ja nuorten syrjäytyminen Työllisyyden, työelämän

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke (VAKE) 2006-13

Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke (VAKE) 2006-13 Parasta palvelua, sosiaalista turvaa ja elämän voimaa Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke (VAKE) 2006-13 Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri Kela, Terveysosasto Keskeiset tavoitteet Selvittää:

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kunnolla kuntoon seminaari Suomen CP-liiton päivätoiminta 18.11.2016 kulttuurikeskus Caisa Ilona Toljamo, palvelupäällikkö Suomen CP-liitto ry 1 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / koulun nimi:

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / koulun nimi: Lomakkeen täyttöpäivä _ / _2009 Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa vaikeavammaisten Cp-lasten ja -nuorten tämänhetkisiä kuntoutusprosesseja ja -käytäntöjä. Täytä lomake keskustelematta muiden

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä. Toimittaneet Jaana Paltamaa, Maarit Karhula, Tiina Suomela-Markkanen ja Ilona Autti-Rämö

Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä. Toimittaneet Jaana Paltamaa, Maarit Karhula, Tiina Suomela-Markkanen ja Ilona Autti-Rämö Toimittaneet Jaana Paltamaa, Maarit Karhula, Tiina Suomela-Markkanen ja Ilona Autti-Rämö Tämän julkaisun suositukset koskevat seuraavaa kolmea diagnoosiryhmää: aivoverenkiertohäiriö (AH), multippeliskleroosi

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

GAS-menetelmää käytetty

GAS-menetelmää käytetty PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA TAVOITEASETTELUSSA GAS-MENETELMÄÄ KÄYTTÄEN Anne Huuskonen Sanna Toivonen GAS-menetelmää käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus eli Vake-hanke

Lisätiedot

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Suomen Fysioterapeutit yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston ja työelämän edustajien kanssa Riitta Partia, FM, YTM, ft Suomen Fysioterapeutit

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS ---

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS --- KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS --- Henkilötiedot 1. Nimi Henkilötunnus Työosoite Työpuhelimet Kotiosoite Kotipuhelimet Sähköpostit Koulutus 2. Oppiarvot (LL, LKT/LT, dos./prof.

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Toimintakykykyselyn tuloksia. Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa

Toimintakykykyselyn tuloksia. Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa Toimintakykykyselyn tuloksia Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa 24.11.2016 Toimintakyvyn kartoituksen tavoitteet luoda Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetyksen asiakasprofiilien kuvaus kerätä

Lisätiedot

II. KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPEUTIN NYKYKÄYTÄNNÖT TAUSTATIEDOT. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 1

II. KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPEUTIN NYKYKÄYTÄNNÖT TAUSTATIEDOT. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 1 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 1 II. KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPEUTIN NYKYKÄYTÄNNÖT A TAUSTATIEDOT Vastatkaa kyselyyn omaan fysioterapiakokemukseenne perustuen. Kyselyssä ei ole eroteltu

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Invalidiliitto ry RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti Tiina Airaksinen, projektipäällikkö

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Tiedonhaku kliinisessä potilastyössä tietokannat lääkärin käytössä

Tiedonhaku kliinisessä potilastyössä tietokannat lääkärin käytössä Tiedonhaku kliinisessä potilastyössä tietokannat lääkärin käytössä Kalle Romanov, dos 17.1.2013 Keskeiset tietokannat kliinisessä tiedonhaussa Terveysportti: 300 tietokantaa Lääkärin tietokannat Lääkkeet

Lisätiedot

Toimintaterapeutti Katariina Kallanranta Asiantuntijapalvelut Tyks/Toimintaterapia 11.9.2015

Toimintaterapeutti Katariina Kallanranta Asiantuntijapalvelut Tyks/Toimintaterapia 11.9.2015 Toimintaterapeutti Katariina Kallanranta Asiantuntijapalvelut Tyks/Toimintaterapia 11.9.2015 Käsikirurgisten tapaturmapotilaiden toimintaterapia toteutuu Tyksissä päiväkirurgian yksikössä, vuodeosastoilla

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2/20

Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2/20 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2/20 FYSIOTERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT A TAUSTATIEDOT Vastatkaa kyselyyn omaan fysioterapiakokemukseenne perustuen. Kyselyssä ammattinimike fysioterapeutti

Lisätiedot

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 Osaprojekti CP-vamma ja ikääntyminen Toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen ikävuosien karttuessa Tiedon ja valtaistumisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö Hyvinvoinnin huippuosaaja Suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin ainutlaatuinen

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tiina Huusko LT Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Kuntoutuspäällikkö Kela, terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinefoorumi 16.4.2015 tt Johanna Kuisma Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Apuvälinepalvelut Apuvälinepalveluprosessi 1.

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot