TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksynyt Voimaantulopäivä Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta antaa tässä terveydensuojelujärjestyksessä määräyksiä terveydensuojelulain (763/1994) 51 :n nojalla. Määräyksiä on noudatettava Rauman kaupungin alueella terveydensuojelulain ja asetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten ohella. Terveydensuojelujärjestyksen antamisesta on päätetty Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaoston kokouksessa Jos terveydensuojelujärjestyksen jokin määräys on ristiriidassa lain tai lain nojalla annetun säännöksen kanssa, noudatetaan kyseistä säännöstä. Terveydensuojelujärjestyksessä on määräysten lisäksi annettu joitakin suosituksia, jotka on syytä ottaa huomioon etenkin uusia huoneistoja suunniteltaessa ja perustettaessa. Suositukset on kirjoitettu kursiivilla, eivätkä ne ole sitovia. 1 Määritelmät Tässä terveydensuojelujärjestyksessä tarkoitetaan: sosiaali- ja terveyslautakunnalla Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaa terveysvalvonnalla Rauman kaupungin terveysvalvontaa 2 Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset Terveydensuojelulain 13 :ssä mainittujen toimintojen ja huoneistojen perustamisesta, käyttöönotosta ja olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveysvalvontaan viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on uuden toiminnanharjoittajan ilmoitettava kirjallisesti terveysvalvontaan ennen kuin uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti terveysvalvontaan. Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan myös sähköpostilla tai faksilla toimitettu ilmoitus. Terveydensuojelulain 13 :ssä tarkoitettuja huoneistoja ja toimintoja ovat Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta taikka uimala tai kylpylä Työtilan, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja. Tällainen tila on esimerkiksi rakennuksen kellarissa toimiva autokorjaamo tai kirjapaino. Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen asemakaava-alueelle tai käyttöönotto asemakaava-alueella Koulu tai oppilaitos

2 Päivä-, lasten- tai vanhainkoti Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai hoitoa Sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu Hautausmaa tai hautapaikka Muu vastaava laitos tai huoneisto, jossa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa 3 Partureita, kampaamoita, kauneushoitoloita ja muita huoneistoja, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai hoitoa, sekä kouluja, päiväkoteja, lastenkoteja, vanhainkoteja ja muita niihin rinnastettavia huoneistoja koskevat määräykset on annettu liitteissä 1, 2 ja 3. 4 Kuntosaleja koskevat määräykset Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että toiminta täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla asetettujen vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset: 1. Huoneiston tulee olla helposti puhtaana pidettävissä. Asiakkaan ihon tai hiusten kanssa kosketukseen joutuvien pintojen tulee olla ehjiä, hyväkuntoisia sekä helposti puhtaana pidettäviä ja desinfioitavia. 2. Siivousvälineiden sekä puhdistus- ja desinfiointiaineiden varastointia varten tulee olla muusta huoneistosta erillinen säilytystila. Suositus: Siivousvälineiden säilytystilassa on poistoilmanvaihto, vesipiste kaatoaltaineen sekä kuivauspatteri tai vastaava siivousvälineiden kuivausmahdollisuus. 3. Huoneistossa tulee olla käymälä, jossa on mahdollisuus pestä kädet juoksevalla kuumalla ja kylmällä tai sopivan lämpöiseksi sekoitetulla vedellä ja pesuaineella sekä mahdollisuus kuivata kädet. 4. Huoneiston ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas. Huoneistossa tulee olla vähintään koneellinen poistoilmanvaihto. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei kuormitushuippujenkaan aikana saa ylittää ppm. Ohje: Ilmanvaihto on suunniteltava Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 -ohjeen mukaisesti. 5. Huoneisto tulee pitää puhtaana ja siistinä. Asiakkaan ihon tai hiusten kanssa kosketukseen joutuvat pinnat tulee puhdistaa huolellisesti vähintään kerran päivässä ja desinfioida säännöllisesti tartuntojen siirtymisen estämiseksi. 5 Yleistä uimarantaa koskevat määräykset Terveydensuojelulain 13 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisella yleiseen käyttöön tarkoitetulla uimarannalla tarkoitetaan yleisölle ilman ajanvarausta avoinna olevaa uimarantaa, jossa suurehko määrä ihmisiä käy uimassa ja jonka ranta-alueen haltija on tarkoittanut yleisenä uimarantana käytettäväksi. Yleisenä uimarantana pidetään myös leiritoimintaan käytettävää tai leirintäalueen

3 yhteydessä olevaa uimarantaa, yleisen rantasaunan yhteydessä olevaa uimarantaa sekä muuta uimarantaa, josta on tehty terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus. Yleisenä uimarantana ei kuitenkaan pidetä ulkoilulain tarkoittaman tilapäisen leirintäalueen yhteydessä olevaa uimarantaa. Tilapäisen leirintäalueen yhteydessä olevan uimarannan tulee täyttää soveltuvin osin kohdissa 1, 2, 5 ja 6 annetut vaatimukset. Yleisen uimarannan haltijan tulee huolehtia, että uimaranta täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla asetettujen vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset: 1. Yleisen uimarannan käyttäjien käytettävissä tulee olla käymälä. Jos käymälää ei ole liitetty viemäriverkkoon, se tulee sijoittaa tiiviille alustalle ja sen tulee olla rakenteeltaan muutenkin sellainen, ettei valumia ympäristöön tai maaperään synny. Käymälän riittävän usein tapahtuvasta tyhjennyksestä tulee huolehtia, ja käymälän kunto ja tiiviys tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa ennen uimakauden alkua. Käymälä ei saa aiheuttaa hajuhaittaa ympäristöön. Käymälässä tulee olla uimakauden aikana wc-paperia. Käymälän siisteydestä tulee huolehtia, ja se tulee tarkastaa säännöllisesti. Jos käymälä ei ole uimarannalta helposti havaittavissa, uimarannalle tulee järjestää selkeät käymälän sijainnin osoittavat opasteet. 2. Uimarannalla tulee olla riittävä määrä jäteastioita uimarannan käyttäjien käytettävissä. Roska-astioiden tulee olla kannellisia ja tiiviitä. Astiat tulee merkitä selvästi. Roskaastioiden riittävän usein tapahtuvasta tyhjentämisestä tulee huolehtia, ja niiden kunto tulee tarkastaa vuosittain. 3. Yleisellä uimarannalla tulee olla selvästi havaittavalla paikalla ilmoitustaulu tai muu ilmoitusten kiinnittämiseen sopiva paikka. Jos uimarannan suurin kävijämäärä on vähintään sata henkilöä yhden päivän aikana, tulee ilmoitustaululla uimakauden aikana pitää jatkuvasti nähtävänä viimeisimmät uimavedestä tehdyt valvontatutkimuksen tulokset sanallisine arvosteluineen sekä yhteenveto edellisen uimakauden valvontatutkimustuloksista. 4. Koirien pääsy uimarannalle tulee kieltää koirakieltomerkein. Kieltomerkkien kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. 5. Uimarannan siisteydestä tulee huolehtia, ja se tulee tarkastaa säännöllisesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lasinsirujen, muovisten kertakäyttöastioiden, pullonkorkkien ja muiden viiltävien tai pistävien roskien sekä tupakantumppien riittävän usein tapahtuvaan siivoamiseen. Vähintään kerran vuodessa tulee tarkastaa, ettei laiturin päässä, hyppytelineen kohdalla tai muussa hyppäämiseen sopivassa paikassa ole järven- tai merenpohjassa tapaturmavaaraa aiheuttavia suuria kiviä, puunkappaleita, jätteitä tai muita vastaavia esineitä. 6. Uimarannan varusteiden, kuten laiturien ja leikkivälineiden, tulee olla hyväkuntoisia ja rakenteeltaan sellaisia, että tapaturmariski niitä käytettäessä on mahdollisimman pieni. Varusteiden kunto tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa. 6 Yleistä saunaa, uimahallia, uima-allasta, uimalaa tai kylpylää koskevat määräykset Yleisellä saunalla, uimahallilla, uimalalla ja kylpylällä tarkoitetaan laitosta, joka on yleisesti kunnan asukkaiden käytettävissä joko ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta. Majoitusliikkeen yhteydessä oleva uima-allas tai sauna katsotaan yleiseksi, jos sen käyttäminen on mahdollista myös henkilöille, jotka eivät ole majoittuneet kyseiseen majoitusliikkeeseen.

4 Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että toiminta täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla asetettujen vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset: 1. Sauna-, uima- ja kylpytilojen pintojen tulee olla ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä. 2. Kiukaan ja muiden kuumien rakenteiden tulee olla siten sijoitettu ja suojattu, että palovammojen syntyminen mahdollisimman tehokkaasti estetään. 3. Sauna-, kylpy- ja uimatilojen puhtaudesta ja siisteydestä tulee huolehtia. Asiakkaan ihon tai hiusten kanssa kosketukseen joutuvat pinnat, kuten lauteet sekä pesu- ja uimatilojen lattiat, tulee desinfioida säännöllisesti tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus: Pintojen puhtautta seurataan säännöllisesti otettavin mikrobiologisin pintapuhtausnäyttein. 7 Leirintäalueet ja leiritoiminta Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että toiminta täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla asetettujen vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset: 1. Leirintäalueella tulee olla riittävästi vesipisteitä, joista saatava vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset. Muunlaiset vesipisteet tulee selvästi merkitä elintarvikekäytön ja juomisen kieltävillä merkeillä. Tilapäisistä kesävesijohdoista saatavan veden laatu tulee tutkituttaa vuosittain ennen vesipisteiden käyttöön ottoa. 2. Jos leirintäalueelle tuleva talousvesi ei ole verkostovettä, tulee veden laatu tutkituttaa säännöllisesti. Tarvittava tutkimustiheys riippuu toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä veden laadusta. Vesi tulee kuitenkin aina tutkituttaa vähintään kerran kolmessa vuodessa. 3. Jos leirintäalueen yhteydessä on uimaranta tai uimapaikka, tulee siitä tehdä terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus. Uimarannan tulee täyttää 5 :ssä asetetut vaatimukset, ja sen veden laatu tulee tutkituttaa säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön yleisille uimarannoille asettamien vaatimusten mukaisesti. 4. Leirintäalueella tulee alueen toiminta-aikana olla toiminnan laatu ja laajuus huomioiden riittävästi käymälöitä. Käymälät eivät saa aiheuttaa hajuhaittaa ympäristöön. Käymälöissä tulee olla wc-paperia, ja käymälöiden yhteydessä tulee olla mahdollisuus käsien pesuun juoksevalla vedellä ja pesuaineella. Käymälöiden siisteydestä tulee huolehtia, ja se tulee tarkastaa säännöllisesti. Jos käymälät eivät ole helposti havaittavissa, alueelle tulee järjestää selkeät käymälän sijainnin osoittavat opasteet. Jos käymälöitä ei ole liitetty viemäriverkkoon, ne tulee sijoittaa tiiviille alustalle ja niiden tulee olla rakenteeltaan muutenkin sellaisia, ettei valumia ympäristöön tai maaperään synny. Käymälöiden riittävän usein tapahtuvasta tyhjennyksestä tulee huolehtia, ja käymälöiden kunto ja tiiviys tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa. 5. Leirintäalueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita. Roska-astioiden tulee olla kannellisia ja tiiviitä. Astiat tulee merkitä selvästi. Roska-astioiden riittävän usein tapahtuvasta tyhjentämisestä tulee huolehtia, ja niiden kunto tulee tarkastaa vuosittain. 6. Leirintäalueen pesu- ja saunatilojen tulee täyttää 6 :ssä asetetut vaatimukset.

5 8 Eläinsuojat Terveydensuojelulain 13 :n kohdan 5 mukainen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle tulee tehdä seuraavista asemakaava-alueella sijaitsevista eläinsuojista: Sian, naudan, hevosen, vuohen, lampaan, poron tai vastaavan eläimen pitoon käytettävä eläinsuoja Siipikarjan pitoon käytettävä eläinsuoja, jos eläinsuojassa pidetään enemmän kuin kuutta yksilöä Koira- tai kissatarha, jossa pidetään enemmän kuin viittä yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa Mehiläispesät Muut vastaavat eläinsuojat Ilmoituksessa on selvitettävä eläinten laji ja lukumäärä jätehuollon järjestäminen, erityisesti lannan ja virtsan käsittely kuolleiden eläinten hävittäminen rehujen laatu ja varastointi Ilmoitukseen tulee liittää asemapiirros tai kartta, josta ilmenevät eläinsuojan, rehuvarastojen, eläinten ulkoilualueiden ja lannan käsittelyyn varattujen alueiden sekä lähimpien naapureiden sijainti. Lisäksi ilmoitukseen tulee liittää eläinsuojan piirustukset. 9 Poikkeaminen terveydensuojelujärjestyksestä Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta voi erityisestä perustellusta syystä myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa tästä terveydensuojelujärjestyksestä, jos voidaan todeta, ettei poikkeuksen myöntämisestä aiheudu terveyshaittaa. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea lautakunnalta kirjallisesti. 10 Seuraamukset terveydensuojelujärjestyksen rikkomisesta tai laiminlyönnistä Terveydensuojelujärjestyksen rikkomisen seuraamuksista säädetään terveydensuojelulain 13 luvussa. 11 Voimaantulo Terveydensuojelujärjestys on tullut voimaan Terveydensuojelujärjestystä on muutettu Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaoston päätöksellä kumoamalla elintarvikehygieniaa koskevat määräykset. Muutettu terveydensuojelujärjestys tuli voimaan Terveydensuojelujärjestystä on muutettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä Muutokset tulivat voimaan Liitteen 1 kohdissa ja liitteen 2 kohdissa sekä 2.14 ja liitteen 3 kohdissa annettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta ennen toimintansa aloittaneisiin huoneistoihin, jos näillä huoneistoilla on terveydenhoitolain (469/1965) mukainen hyväksyminen tai niistä on ilmoitettu ja ilmoitukset on käsitelty terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti.

6 Vaatimukset tulevat kuitenkin sovellettavaksi myös näihin huoneistoihin, kun huoneistosta tehdään toiminnanharjoittajan vaihtumisen, toiminnan olennaisen muuttamisen tai muun syyn vuoksi terveydensuojelulain 13 :ssä tarkoitettu ilmoitus tai ilmoittaminen.

7 LIITE 1 PARTURIA, KAMPAAMOA, KAUNEUSHOITOLAA JA MUUTA HUONEISTOA, JOSSA HARJOITETAAN IHONKÄSITTELYÄ TAI HOITOA, KOSKEVAT VAATIMUKSET Otsikossa mainituille huoneistoille asetettavista vaatimuksista on säädetty terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla. Tässä liitteessä annetaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi terveydensuojelulain 51 :n nojalla yleisiä otsikossa mainittuja huoneistoja koskevia määräyksiä. Näitä määräyksiä tulee terveydensuojelusäännösten lisäksi noudattaa Rauman kaupungin alueella. Huoneistoja koskevien määräysten lisäksi on annettu joitakin niitä koskevia suosituksia, jotka on syytä ottaa huomioon etenkin uusia huoneistoja suunniteltaessa ja perustettaessa. Suositukset on kirjoitettu kursiivilla, eivätkä ne ole sitovia. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että toiminta täyttää säädöksissä ja tässä liitteessä sille asetetut vaatimukset. 1 Ilmoitus 1.1 Parturin, kampaamon ja kauneushoitolan lisäksi terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus tulee tehdä huoneistosta, jossa harjoitetaan tatuointia, lävistysten tekemistä, kuppausta tai muuta vastaavaa toimintaa. Ohje: Ilmoitusta ei tehdä - huoneistosta, jossa harjoitetaan yksinomaan hierontaa - huoneistosta, jossa harjoitetaan ainoastaan korvien lävistystä ja jossa varsinainen toiminta on muu kuin tässä liitteessä tarkoitettu - huoneistosta, jota käytetään vain meikkaamiseen ja jossa ei harjoiteta ihonkäsittelyä tai -hoitoa 1.2 Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus huoneiston perustamisesta tai käyttöönotosta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti Rauman kaupungin terveysvalvontaan viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on uuden toiminnanharjoittajan ilmoitettava kirjallisesti terveysvalvontaan ennen kuin uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti terveysvalvontaan. Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan myös sähköpostilla tai faksilla toimitettu ilmoitus. 1.3 Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus tulee tehdä myös tilapäisestä tai lyhytaikaisesta toiminnasta. 1.4 Kodin yhteydessä harjoitettavasta vähäisestä toiminnasta tulee tehdä ilmoitus, jos toimintaa markkinoidaan ilmoittamalla siitä esimerkiksi puhelinluettelossa, lehdessä tai huoneiston ulkopuolelle näkyvässä kyltissä. Tällöin toiminnan tulee täyttää säädöksissä ja tässä terveydensuojelujärjestyksessä asetetut vaatimukset. Tarvittaessa terveysvalvonnan johtaja päättää tapauskohtaisesti, kuinka laajamittaista toimintaa voidaan pitää vähäisenä. Ohje: Toiminta katsotaan vähäiseksi, jos käytössä on vain yksi asiakaspaikka.

8 2 Rakenteelliset vaatimukset 2.1 Huoneiston tulee olla helposti puhtaana pidettävissä. Asiakkaan ihon tai hiusten kanssa kosketukseen joutuvien pintojen ja välineiden tulee olla ehjiä, hyväkuntoisia sekä helposti puhtaana pidettäviä ja desinfioitavia tai vaihtoehtoisesti kertakäyttöisiä. 2.2 Siivousvälineiden ja puhdistus- ja desinfiointiaineiden varastointia varten tulee olla muusta huoneistosta erillinen säilytystila. Suositus: Siivousvälineiden säilytystilassa on poistoilmanvaihto, vesipiste kaatoaltaineen sekä kuivauspatteri tai vastaava siivousvälineiden kuivausmahdollisuus. 2.3 Huoneistossa tulee olla riittävästi vesipisteitä ja pesualtaita. Hiusten pesemiseen tarkoitettua pesuallasta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Huoneistossa on oltava mahdollisuus puhdistaa asiakkaan hiusten tai ihon kanssa kosketuksiin joutuvat välineet juoksevalla lämpimällä vedellä ja pesuaineella sekä laitteet tai desinfiointiaineet näiden välineiden desinfiointia varten. Siivousvälineiden puhdistusta ja siivouksessa käytettävien vesien kaatamista varten tulee olla käytettävissä vesipiste ja pesuallas, jota ei käytetä asiakkaiden hiusten tai ihon pesuun tai asiakkaiden hiusten tai ihon kanssa kosketukseen joutuvien välineiden puhdistamiseen. Jos huoneistossa harjoitetaan erityistä tartuntavaaraa aiheuttavia toimintoja kuten jalkahoitoja, tulee tässä toiminnassa käytettäviä vesiä varten olla erillinen kaatoallas ja tarvittaessa vesipiste. Tällaisessa toiminnassa käytettävien välineiden puhdistamisen tulee olla järjestetty siten, että siihen ei käytetä muuhun toimintaan tarkoitettua eikä muussa toiminnassa käytettävien välineiden puhdistukseen tarkoitettua pesuallasta. 2.4 Huoneistossa tulee olla toimintaan nähden riittävä ilmanvaihto. Jos huoneistossa permanentataan tai värjätään hiuksia tai tehdään muuta vastaavanlaista runsaasti epäpuhtauksia sisäilmaan tuottavaa toimintaa, tulee huoneistossa olla vähintään koneellinen poistoilmanvaihto. 2.5 Huoneistossa tulee olla käymälä, jossa on mahdollisuus pestä kädet juoksevalla kuumalla ja kylmällä tai sopivan lämpöiseksi sekoitetulla vedellä ja pesuaineella sekä mahdollisuus kuivata kädet. 2.6 Jos kyseessä on kohdassa 1.4. tarkoitettu, kodin yhteydessä sijaitseva huoneisto, jossa harjoitettava toiminta on vähäistä, voidaan siivousvälineiden säilytykseen käyttää myös asunnon tiloihin kuuluvaa asianmukaista varastotilaa. Varastotilan tulee sijaita riittävän lähellä tässä tarkoitettua huoneistoa. Huoneiston siivouksessa käytettäviä siivousliinoja, moppeja ja vastaavia siivousvälineitä ei saa käyttää asunnon siivoukseen. Siivousvälineiden puhdistukseen ja siivouksessa käytettävien vesien kaatamiseen voidaan kodin yhteydessä tapahtuvan vähäisen toiminnan kyseessä ollen hyväksyä asunnon tiloissa sijaitseva asianmukainen vesipiste. Kohdassa 1.4. tarkoitetussa huoneistossa voidaan käymälänä käyttää asunnon käymälää.

9 3 Toiminnalle asetettavat vaatimukset 3.1 Asiakkaiden suojaamattoman ihon tai hiusten kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja välineet, jotka eivät ole kertakäyttöisiä, on pestävä tai pyyhittävä huolellisesti ja tarvittaessa desinfioitava aina asiakkaiden välillä siten, että tartuntojen siirtyminen asiakkaiden välillä estetään. Erityistä tartuntavaaraa aiheuttavat välineet, kuten jalkahoitovälineet sekä ihon tai limakalvon lävistävät välineet tulee aina desinfioida asiakkaiden välillä, elleivät ne ole kertakäyttöisiä. 3.2 Huoneisto tulee pitää puhtaana ja siistinä.

10 LIITE 2 PÄIVÄKOTEJA, RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTEJA, KOULUJA SEKÄ LASTEN- JA VANHAINKOTEJA JA MUITA NIIHIN RINNASTETTAVIA HUONEISTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET Otsikossa mainituille huoneistoille asetettavista vaatimuksista on säädetty terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla. Tässä liitteessä annetaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi terveydensuojelulain 51 :n nojalla yleisiä otsikossa mainittuja huoneistoja koskevia määräyksiä. Näitä määräyksiä tulee terveydensuojelusäännösten lisäksi noudattaa Rauman kaupungin alueella. Huoneistoja koskevien määräysten lisäksi on annettu joitakin niitä koskevia suosituksia, jotka on syytä ottaa huomioon etenkin uusia huoneistoja suunniteltaessa ja perustettaessa. Suositukset on kirjoitettu kursiivilla, eivätkä ne ole sitovia. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että toiminta täyttää säädöksissä ja tässä liitteessä sille asetetut vaatimukset. 1 Ilmoitus 1.1 Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus huoneiston perustamisesta tai käyttöönotosta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti Rauman kaupungin terveysvalvontaan viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on uuden toiminnanharjoittajan ilmoitettava kirjallisesti terveysvalvontaan ennen kuin uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti terveysvalvontaan. Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan myös sähköpostilla tai faksilla toimitettu ilmoitus. Ohje: Ilmoitusta ei tehdä perhepäivähoitoon tai perhehoitoon (esim. sijaishuolto)käytettävästä asunnosta. 1.2 Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus tulee tehdä myös tilapäisestä tai lyhytaikaisesta toiminnasta. 1.3 Elintarvikkeiden tarjoilu-, käsittely- ja varastointitiloista tulee tehdä erillinen ilmoitus (ilmoitus elintarvikehuoneistosta). Näiden tilojen tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset. Tämän liitteen kohdassa 2.2 on kuitenkin annettu ryhmäperhepäivähoitokodeille joitakin poikkeuksia näistä vaatimuksista. 2 Huoneistoille asetettavat vaatimukset 2.1 Huoneiston tilojen tulee olla riittävän väljät. Päivä- ja lastenkodeissa ja muissa vastaavissa tiloissa lattiapinta-alaa tulee yli 3-vuotiaiden ryhmissä olla vähintään 6 m 2 lasta kohti ja alle 3-vuotiaiden ryhmissä vähintään 8 m 2 lasta kohti. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon leikki- ja lepotilojen lisäksi myös ruokailu-, eteis-, pesu- ja wc-tilat sekä muut vastaavat tilat, jotka ovat hoidettavien lasten käytössä.

11 2.2 Elintarvikkeiden tarjoilu-, käsittely- ja varastointitilat tulee sijoittaa siten, ettei niiden läpi tapahdu läpikulkuliikennettä. Elintarvikkeiden käsittelytiloja varten tulee varata erilliset siivousvälineet ja erillinen siivousvälinevarasto. Jos huoneiston henkilökunta valmistaa ruokaa ja huoneistossa on yli 12 hoito- tai opiskelupaikkaa, tulee henkilökuntaa varten olla erillinen käymälä, jossa on mahdollisuus pestä kädet juoksevalla lämpimällä vedellä ja pesuaineella sekä kuivata kädet hygieenisesti. Edellisessä kappaleessa esitettyjä vaatimuksia ei sovelleta ryhmäperhepäivähoitokoteihin, joiden keittiötiloja käytetään ainoastaan muualla valmistettujen ruokien säilytykseen, kuumentamiseen ja jakeluun sekä yksinkertaisten aamu- ja välipalojen valmistukseen ja tarjoiluun ryhmäperhepäivähoitokodin toimintaan liittyen. 2.3 Huoneistossa tulee olla riittävä ilmanvaihto. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden tulee suurimman kuormituksen aikanakin olla alle ppm (2 700 mg/m 3 ). Sisäilmassa ei saa esiintyä kemiallisia epäpuhtauksia, hiukkasia, kuituja tai radonia sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa asettamat raja-arvot ylittäviä määriä. Huoneistossa ei saa esiintyä mikrobikasvuston aiheuttamaa terveyshaittaa. 2.4 Huoneiston lämpötilojen tulee täyttää vähintään sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa välttävälle tasolle annetut vähimmäisvaatimukset. Jos kyseessä on päivä- tai lastenkoti tai muu vastaava huoneisto, jossa hoidetaan alle 3-vuotiaita lapsia, tulee lattian pintalämpötilan kuitenkin olla vähintään 20 C. 2.5 Huoneiston sisätilojen melutason tulee alittaa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa asetetut raja-arvot. 2.6 Huoneistossa tulee olla riittävästi käymälöitä, joissa on mahdollisuus pestä kädet juoksevalla kuumalla ja kylmällä tai sopivan lämpöiseksi sekoitetulla vedellä ja pesuaineella sekä mahdollisuus kuivata kädet. 2.7 Päiväkotien kokopäiväryhmien tiloissa ja lastenkodeissa tulee olla vähintään yksi wc-istuin ja käsienpesuallas jokaista alkavaa kymmentä lasta kohti. Pienten lasten ryhmissä voidaan pottia käyttämällä korvata osa wc-istuimista. Tällöin on huolehdittava siitä, että pottia varten on riittävästi wc-tilaa tai muuta tarkoitukseen sopivaa, muusta toiminnasta erillistä tilaa, ja että myös potan käytön yhteydessä on mahdollisuus käsien pesemiseen. Osapäiväryhmien tiloissa, ryhmäperhepäivähoitokodeissa, kerhoissa ja kouluissa voidaan katsoa yksi wc-istuin ja pesuallas riittäväksi 15 lasta kohti. 2.8 Jos huoneistossa hoidetaan alle kolmivuotiaita lapsia, huoneistossa tulee olla riittävästi asianmukaisia vaipan vaihtamiseen tarkoitettuja työpisteitä. Vaipanvaihtopisteessä tulee olla erillinen suihkuallas tai vastaava alapesupaikka vaipan vaihdon yhteydessä tapahtuvaa alapesua varten. Alapesua ei saa suorittaa käsien pesuun tarkoitetussa vesipisteessä. 2.9 Jos huoneistossa käytetään pottia, tulee niiden pesua varten olla asianmukainen vesipiste. Potta voidaan pestä vaipanvaihtopisteen yhteydessä olevassa pesualtaassa. Pottaa ei saa pestä käsien pesuun tarkoitetussa vesipisteessä Huoneistossa tulee toiminnan laatu ja laajuus huomioiden olla riittävästi peseytymistiloja, jotka ovat pinnoiltaan ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä. Huoneistossa tulee olla vähintään yksi suihku, ellei se toiminnan luonteen vuoksi ole ilmeisen tarpeeton. Pesutilat tulee pitää puhtaana ja siistinä. Ihon tai hiusten kanssa kosketukseen joutuvat pinnat tulee desinfioida tarvittaessa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

12 2.11 Huoneistossa on oltava asianmukaiset, hyväkuntoiset välineet sekä sopivat aineet puhtaanapitoa varten. Siivousvälineiden ja siivouksessa käytettävien aineiden varastointia varten tulee olla siivousvälinevarasto. Päivä- ja lastenkodeissa varaston tulee olla lukittava. Siivousvälinevarastossa tulee olla poistoilmanvaihto, vesipiste kaatoaltaineen sekä kuivauspatteri tai vastaava siivousvälineiden kuivausmahdollisuus. Tätä vaatimusta ei sovelleta ryhmäperhepäivähoitokoteihin. Ryhmäperhepäivähoitokodissa tulee kuitenkin olla siivousvälineiden puhdistukseen soveltuva vesipiste, jota ei käytetä käsien pesuun, sekä asianmukainen siivousvälineiden kuivausmahdollisuus Päivä- ja lastenkodeissa tulee olla mahdollisuus kuivata märät ulkovaatteet siten, että kuivaus ei aiheuta oleskelutilojen ilmankosteuden nousua liian korkeaksi Huoneiston vesipisteistä saatavan veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Jos talousvesi otetaan huoneistoon muualta kuin vesijohtoverkostosta, tulee veden laatu tutkituttaa säännöllisesti. Tarvittava tutkimustiheys riippuu mm. veden laadusta ja käyttäjämäärästä. Tutkimus tulee kuitenkin aina tehdä vähintään kerran kahdessa vuodessa Päiväkodin piha-alueen tulee olla aidattu Varusteiden, kuten leikkivälineiden, tulee olla hyväkuntoisia ja rakenteeltaan sellaisia, että tapaturmariski niitä käytettäessä on mahdollisimman pieni. Varusteiden kunto tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa.

13 LIITE 3 KOULUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET Kouluille asetettavista vaatimuksista on säädetty terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla. Tässä liitteessä annetaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi terveydensuojelulain 51 :n nojalla yleisiä kouluhuoneistoja koskevia määräyksiä. Määräyksiä sovelletaan myös sellaisiin esiopetustiloihin, joissa ei esiopetuksen lisäksi harjoiteta päivähoito- tai kerhotoimintaa. Näitä määräyksiä tulee terveydensuojelusäännösten lisäksi noudattaa Rauman kaupungin alueella. 1. Ilmoitus 1.1. Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus huoneiston perustamisesta tai käyttöönotosta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti Rauman kaupungin terveysvalvontaan viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on uuden toiminnanharjoittajan ilmoitettava kirjallisesti terveysvalvontaan ennen kuin uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti terveysvalvontaan. Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan myös sähköpostilla tai faksilla toimitettu ilmoitus Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus tulee tehdä myös tilapäisestä tai lyhytaikaisesta toiminnasta Elintarvikkeiden valmistus-, käsittely-, tarjoilu- ja varastointitiloille tulee hakea elintarvikelain mukainen hyväksyminen erillisellä hakemuksella ennen huoneiston käyttöönottoa. Näiden tilojen tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset. 2. Koulu- ja opetustiloille asetettavat vaatimukset 2.1. Huoneiston tilojen tulee olla oppilasmäärään nähden riittävän väljät. Koulussa tulee olla opetustilaa vähintään 2 m 2 oppilasta kohti ja kussakin luokkahuoneessa tai vastaavassa opetustilassa tilaa vähintään 2 m 2 oppilasta kohti, kun oppilasmääräksi lasketaan suurin koulussa tai luokkahuoneessa yhtäaikaisesti oleskeleva oppilasmäärä. Tässä tarkoitettuun koulun opetustilojen pinta-alaan eivät sisälly liikuntatilat eivätkä eteisja käytävätilat Elintarvikkeiden tarjoilu-, käsittely- ja varastointitilat tulee sijoittaa siten, ettei niiden läpi tapahdu läpikulkuliikennettä. Elintarvikkeiden käsittelytiloja varten tulee varata erilliset siivousvälineet ja erillinen siivousvälinevarasto. Jos huoneiston henkilökuntaa valmistaa ruokaa ja huoneistossa on yli 12 opiskelupaikkaa, tulee henkilökuntaa varten olla erillinen käymälä, jossa on mahdollisuus pestä kädet juoksevalla lämpimällä vedellä ja pesuaineella sekä kuivata kädet hygieenisesti Huoneistossa tulee olla riittävästi käymälöitä, joissa on mahdollisuus pestä kädet juoksevalla kuumalla ja kylmällä tai sopivan lämpöiseksi sekoitetulla vedellä ja nestemäisellä pesuaineella sekä mahdollisuus kuivata kädet hygieenisesti esimerkiksi kertakäyttöpyyhkeillä. Käymälöissä tulee olla riittävä koneellinen ilmanvaihto, joka on järjestetty siten, että hajun leviäminen muihin tiloihin estyy. Käymälöissä tulee olla vähintään yksi wc-istuin alkavaa 15 oppilasta kohti. Poikien wc-istuinpaikoista korkeintaan

14 puolet voidaan korvata virtsa-altailla. Jos kouluun sijoitetaan liikuntavammaisia oppilaita, tulee huoneistossa olla vähintään yksi liikuntavammaiselle soveltuva wc-paikka ja käsienpesuallas alkavaa 15 liikuntavammaista oppilasta kohti Liikuntatilojen yhteydessä tulee olla riittävät pukeutumis- ja peseytymistilat erikseen tytöille ja pojille. Sekä tyttöjen että poikien pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä tulee olla vähintään yksi wc-paikka. Suihkuja tulee olla vähintään yksi kappale 5:ttä yhtäaikaisesti liikuntatilaa käyttävää oppilasta kohti Liikuntatilojen sekä pukeutumis- ja peseytymistilojen tulee olla pinnoiltaan ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä. Lattiapintojen tulee olla desinfioitavissa Liikunta-, peseytymis- ja pukeutumistilat tulee pitää puhtaana ja siistinä. Pesu- ja pukeutumistilojen lattiapinnat tulee desinfioida säännöllisesti. Muut ihon tai hiusten kanssa kosketukseen joutuvat pinnat, mukaan luettuna liikuntavälineiden pinnat, tulee desinfioida tarvittaessa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Kouluhuoneistossa tulee olla riittävä koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihto on riittävä kun se on Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 -ohjeen mukainen. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden tulee suurimman kuormituksen aikanakin olla kaikissa oppilaiden käytössä olevissa tiloissa alle ppm (2700 mg/m³). Sisäilmassa ei saa esiintyä kemiallisia epäpuhtauksia, hiukkasia, kuituja ja radonia sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa asettamat raja-arvot ylittäviä määriä. Huoneistossa ei saa esiintyä kosteusvaurion tai mikrobikasvuston aiheuttamaa terveyshaittaa. Oleskelu- ja työskentelytiloissa tulee olla ainakin yksi avattava tuuletusikkuna Opetustiloissa, joissa on haitallisia pöly- tai kemikaalipäästöjä aiheuttavaa toimintaa, tulee tällaiseen toimintaan käytettävien työpisteiden yhteydessä olla asianmukaiset ja riittävän tehokkaat ilmanvaihdon kohdepoistot. Tällaisia opetustiloja voivat olla esimerkiksi kemian, fysiikan tai teknisen työn luokat. Fysiikan ja kemian luokkien terveydelle haitalliset kemikaalit tulee säilyttää lukollisissa kaapeissa, joissa on tarvittaessa poistoilmanvaihto Huoneiston lämpötilojen tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa opetustiloille välttävälle tasolle annetut vähimmäisvaatimukset. Oppilaitoksissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on +20 C sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso +19 C Huoneiston opetus- ja liikuntatilojen melutason tulee alittaa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa opetushuoneistoille annetut melutason ohjearvot aikana, jolloin huoneisto yleensä on käytössä Luokkahuoneiden valaistuksen tulee olla riittävä. Valaistuksen tulee olla vähintään 300 luksia Huoneistossa on oltava asianmukaiset, hyväkuntoiset välineet sekä sopivat aineet puhtaanapitoa varten. Siivousvälineiden ja siivouksessa käytettävien aineiden varastointia varten tulee olla erillinen siivousvälinevarasto. Siivousvälineiden puhdistusta ja huoltoa varten siivousvälinevarastossa tai sen läheisyydessä tulee olla tarkoitukseen soveltuva vesipiste, jota ei käytetä käsien pesuun. Siivousvälineiden kuivatuksen tulee olla asianmukaisesti järjestetty. Jos siivousvälineet kuivataan siivousvälinevarastossa, tulee varastossa olla poistoilmanvaihto sekä lämmin kuivauspatteri tai vastaava kuivausmahdollisuus Huoneiston vesipisteistä saatavan veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Jos talousvesi otetaan huoneistoon muualta kuin vesijohtoverkosta, tulee veden laatu tutkituttaa säännöllisesti. Tarvittava tutkimustiheys riippuu mm. veden laadusta ja

15 käyttäjämäärästä. Tutkimus tulee kuitenkin aina tehdä vähintään kerran kahdessa vuodessa Lämpimän vesijohtoveden vähimmäislämpötilan käyttöpisteessä 2 minuutin valutuksen jälkeen tulee olla vähintään 55 C Koulun piha-alueen ja liikuntatilojen varusteiden, kuten leikkivälineiden, tulee olla hyväkuntoisia ja rakenteeltaan sellaisia, että tapaturmariski on niitä käytettäessä on mahdollisimman pieni. Varusteiden kunto tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Suositus: Koulun ruokailutilassa tai sen läheisyydessä tulisi olla ainakin yksi ruokailijoitten käyttöön tarkoitettu asianmukaisesti varustettu käsienpesuallas.

16 SÄÄDÖSLUETTELO Terveydensuojelulaki (763/1994) Terveydensuojeluasetus (1280/1994) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta (167/2003; muutettu VnA 321/2006, kum. 167/ ) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) MUITA LÄHTEITÄ Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Asumisterveysopas, Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen soveltamisopas, 3. painos, 2009.

Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys

Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys 13.9.2016 Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys Hyväksytty Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.9.2016 ( 193) Voimaantulo 1.10.2016 Lensunkatu 9, 26100 Rauma, Puhelin 02 835 2935,

Lisätiedot

Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys

Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys Hyväksytty Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 28.11.2017 ( 124) Voimaantulo 1.1.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, Ympäristöterveydenhuolto Lensunkatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala ja tavoite... 3

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Koulu, oppilaitos. Ympäristöpalvelut. Ilmoituksen aihe. Selvitys harjoitettavasta toiminnasta Suunniteltu käyttöönottopäivä

Koulu, oppilaitos. Ympäristöpalvelut. Ilmoituksen aihe. Selvitys harjoitettavasta toiminnasta Suunniteltu käyttöönottopäivä Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen Dnro Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Ilmoituksen aihe Selvitys harjoitettavasta toiminnasta Suunniteltu käyttöönottopäivä Ympäristö/ / / 20 Työtilan tai toiminnon,

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (6)

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (6) Ilmoitus 1 (6) RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (6) Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto 1. Ilmoituksen aihe 2. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS Hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä 18.9.2008 111. Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lisätiedot

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta toiminnasta PÄIVÄKOTI OPPILAITOS ASUMISPALVELU LIIKUNTATILA

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta toiminnasta PÄIVÄKOTI OPPILAITOS ASUMISPALVELU LIIKUNTATILA ILMOITUS Ilmoitus_TsL13_1/v6/6.4.2017 Saapumismerkinnät Terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta toiminnasta Ympäristökeskus PÄIVÄKOTI OPPILAITOS ASUMISPALVELU LIIKUNTATILA Ilmoitus pyydetään täyttämään

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski

Ympäristöpalvelut Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Selvitys harjoitettavasta toiminnasta Suunniteltu käyttöönottopäivä Dnro Ympäristö/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos. Toiminnanharjoittaja / yhteyshenkilö. Huoneiston omistaja

Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos. Toiminnanharjoittaja / yhteyshenkilö. Huoneiston omistaja TUNTURI LAPIN Ilmoitus (TsL 13 ) 1(5) Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto 1 Ilmoituksen aihe 2 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos

Lisätiedot

Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto

Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto TUNTURI LAPIN Ilmoitus (TsL13 ) 1 (5) Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto 1. Ilmoituksen aihe 2. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Toiminnan olennainen muutos

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Toiminnan olennainen muutos Ilmoitus 1 (5) RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto 2 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Toiminnan olennainen muutos

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTOIMISTON TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTOIMISTON TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTOIMISTON TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Jämsä Keuruu Kuhmoinen Mänttä-Vilppula Ruovesi Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Terveydensuojelujärjestyksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5)

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Ilmoitus 1 (5) RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, kylpylä, kuntosali tai vastaava huoneisto 1. Ilmoituksen aihe 2. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 6 LadyLine Hakaniemi kuntosalihuoneiston toiminnan aloittaminen, Kolmas linja 2 HEL 2014-014314 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja)

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja) Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Dnro VLK/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon, josta voi aiheutua terveyshaittaa, sijoittuminen asuinrakennukseen tai

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 219 Parturi-Kampaamo Colorin toiminnan aloittaminen, Tyynylaavankuja 2 HEL 2016-013961 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä toiminimen Parturi-Kampaamo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 188 Helsingin vastaanottokeskuksen Kaarlenkadun toimipisteen majoitushuoneiston toiminnan aloittaminen, Kaarlenkatu 7 HEL 2016-005200 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 148 Camo Tattoo tatuointihuoneiston toiminnan aloittaminen, Toinen linja 23 HEL 2015-013112 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Camo Tattoon

Lisätiedot

Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, kylpylä, kuntosali tai vastaava huoneisto

Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, kylpylä, kuntosali tai vastaava huoneisto TUNTURI - LAPIN Ilmoitus (TsL13 ) 1 (5) Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, kylpylä, kuntosali tai vastaava huoneisto 1. Ilmoituksen aihe 2. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 198 Whenever parturi-kampaamon toiminnan aloittaminen, Mannerheimintie 50 HEL 2016-012005 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Whenever Oy:n

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 23.6.2004 89 LIITE 2 LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA PÄIVÄKERHOJEN SIJOITTAMINEN JA RAKENTAMINEN

Ympäristölautakunta 23.6.2004 89 LIITE 2 LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA PÄIVÄKERHOJEN SIJOITTAMINEN JA RAKENTAMINEN VIHDIN KUNTA SUOSITUS Ympäristölautakunta 23.6.2004 89 LIITE 2 LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA PÄIVÄKERHOJEN SIJOITTAMINEN JA RAKENTAMINEN 2 Tähän ohjeeseen on koottu ne vaatimukset, joita edellytetään päivähoitotiloilta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä?

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA KALAJOELLA Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? 29.4.2015. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Ympäristölautakunta 28.8.2014 74 liite 3 1 TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT MIKKELIN KAUPUNGIN, MÄNTYHARJUN, KANGASNIEMEN HIRVENSALMEN JA PERTUNMAAN KUNNAT Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ILMOITUS. toiminnanharjoittajan vaihtumista. Toiminnan erityispiirteet ja muut huomioitavat asiat

ILMOITUS. toiminnanharjoittajan vaihtumista. Toiminnan erityispiirteet ja muut huomioitavat asiat ILMOITUS 1 (5) terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta toiminnasta Saapumispäivä (viranomainen täyttää) Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-7 sekä soveltuvin osin kohdat 8-18. Uutta huoneistoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 129 Alexandra B kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Mannerheimintie 55 HEL 2016-008027 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Tmi Benita

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-7 (19) sekä soveltuvin osin kohdat 8-18.

Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-7 (19) sekä soveltuvin osin kohdat 8-18. 1 Ympäristöterveydenhuolto / Terveysvalvonta Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää).. Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-7 (19) sekä soveltuvin osin kohdat 8-18. Uutta huoneistoa tai sen olennaista

Lisätiedot

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sähköpostiosoite Faksi Puhelin. Huoneiston omistaja/isännöitsijä/vastuuhenkilö

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sähköpostiosoite Faksi Puhelin. Huoneiston omistaja/isännöitsijä/vastuuhenkilö RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14,21) 1(5) Elintarvikehuoneisto Hakija/toimija täyttää soveltuvin osin! 1 Hakemuksen perustaminen tai käyttöönotto aihe toiminnan olennainen muutos omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta

Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Terveydensuojelulain muutokset talousveden osalta Raili Venäläinen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Ympäristöterveyden yksikkö Talousveteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Ympäristökeskus 28/2014 Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Ympäristökeskus 28/2014 Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 79 Kauneus&komeus, parturi-kampaamon ja kauneushoitolan toiminnan aloittaminen, Otavantie 5, 00200 Helsinki HEL 2014-009377 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 14/2015 Ympäristöterveysosasto 16.04.2015 Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 14/2015 Ympäristöterveysosasto 16.04.2015 Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 30 Tmi Niina Mikkonen, terveydensuojelulain 13 pykälän mukainen ilmoitus Punavuorenkatu 5 A HEL 2013-013302 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (6) 272 Elintarvikelain 14 :n mukainen hakemus, Fornie Oy, Malmin kauppatie 18, keittiön hyväksymisestä käyttöön HEL 2011-001191 T 11 02 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Yritystoiminnan liiketilan vaatimukset terveysvalvontaviranomaisen näkökulmasta. Yritys-Suomi seudulliset yrityspalvelut

SEINÄJOKI. Yritystoiminnan liiketilan vaatimukset terveysvalvontaviranomaisen näkökulmasta. Yritys-Suomi seudulliset yrityspalvelut SEINÄJOKI Yritystoiminnan liiketilan vaatimukset terveysvalvontaviranomaisen näkökulmasta Yritys-Suomi seudulliset yrityspalvelut Etelä-Pohjanmaan kehittämispäivä 1.12.2011 Riitta Ranta-Knuuttila-Mertala,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 23.6.2004 89 LIITE 3 KOULUTILOJEN SIJOITTAMINEN JA RAKENTAMINEN

Ympäristölautakunta 23.6.2004 89 LIITE 3 KOULUTILOJEN SIJOITTAMINEN JA RAKENTAMINEN VIHDIN KUNTA SUOSITUS Ympäristölautakunta 23.6.2004 89 LIITE 3 KOULUTILOJEN SIJOITTAMINEN JA RAKENTAMINEN 2 1. KOULUTILOJEN SIJOITTAMINEN 1.1 Rakennuksen sijoittaminen Koulun sijaintipaikkaa suunniteltaessa

Lisätiedot

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 1 (5) mukainen ilmoitus

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 1 (5) mukainen ilmoitus Terveydensuojelulain (763/1994) 13 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-7 sekä soveltuvin osin kohdat 8-16. Uutta huoneistoa tai sen olennaista

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOHUONEISTON VALVONTA SUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS YMPÄRISTÖTOIMIALA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Päiväys

PÄIVÄHOITOHUONEISTON VALVONTA SUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS YMPÄRISTÖTOIMIALA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Päiväys PÄIVÄHOITOHUONEISTON VALVONTA SUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS YMPÄRISTÖTOIMIALA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Päiväys 23.5.2013 Päivähoitoyksikön nimi ja Haarla Pikisaaren phy osoite: Lautturinkatu 3 5 Päiväkodin

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 113 Konepajan Brunon toiminnan aloittaminen, Aleksis Kiven katu 17 A HEL 2016-005424 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Konepajan Bruno

Lisätiedot

TERVEYSHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY TERVEYDENSUOJELULAIN 13 :N MUKAINEN ILMOITUSMENETTELY RTA TOMI JORMANAINEN

TERVEYSHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY TERVEYDENSUOJELULAIN 13 :N MUKAINEN ILMOITUSMENETTELY RTA TOMI JORMANAINEN TERVEYSHAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY TERVEYDENSUOJELULAIN 13 :N MUKAINEN ILMOITUSMENETTELY RTA 30.8.2016 TOMI JORMANAINEN Terveydensuojelun tehtävä - on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

2. Yleistä Tilojen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä päivähoitoryhmien ja henkilökunnan sekä toiminnan vaatimuksia.

2. Yleistä Tilojen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä päivähoitoryhmien ja henkilökunnan sekä toiminnan vaatimuksia. Terveydensuojelu Terveydensuojelujärjestys 15.10.2002 PÄIVÄHOITOYMPÄRISTÖN VAATIMUKSET 1. Johdanto Terveydensuojelulain tarkoituksena on suojella ihmistä elinympäristöstä aiheutuvilta terveyshaitoilta

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

OHJEITA KOKOONTUMISHUONEISTON PERUSTAJALLE

OHJEITA KOKOONTUMISHUONEISTON PERUSTAJALLE TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVALVONTA www.tampere.fi/ytoteto/yva OHJEITA KOKOONTUMISHUONEISTON PERUSTAJALLE Mikä on julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto? Ilmoitusvelvollisuus Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 5 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä 19.01.2011

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6.

Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6. Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6.2009/405 Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja

Lisätiedot

Ohjeita kauneushoitoloiden, parturi-kampaamojen, tatuointiliikkeiden ja solariumtilojen suunnitteluun

Ohjeita kauneushoitoloiden, parturi-kampaamojen, tatuointiliikkeiden ja solariumtilojen suunnitteluun Ohjeita kauneushoitoloiden, parturi-kampaamojen, tatuointiliikkeiden ja solariumtilojen suunnitteluun Helsinki 2015 Tähän ohjeeseen on koottu ne vaatimukset ja suositukset, joihin ympäristökeskus kiinnittää

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Ohjeita terveyden- ja kauneudenhoitoon tarkoitettujen huoneistojen suunnitteluun

Ohjeita terveyden- ja kauneudenhoitoon tarkoitettujen huoneistojen suunnitteluun Ohjeita terveyden- ja kauneudenhoitoon tarkoitettujen huoneistojen suunnitteluun Parturi-kampaamo, kauneushoitola, tatuointi- ja lävistysliikkeet, solariumit 15.9.2011 Sisällysluettelo Ohjeita terveyden-

Lisätiedot

Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit

Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit Ympäristöä koskevat vaatimukset Päiväkodin sijaintipaikkaa suunniteltaessa tulee selvittää, onko alueen mahdollinen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 16 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Vihannespaja Oy:lle HEL 2014-003779 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 09.09.2014 Oulu Päivi Aalto Esityksen sisältö Taudinaiheuttajat ja tartuntariskit

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTOIMISTON TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Jämsä Keuruu Kuhmoinen Mänttä-Vilppula Ruovesi Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Terveydensuojelujärjestyksen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1(6) Perusturvalautakunta 26.2.2008 22 esityslistan liite TOHMAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 123 SunPower solarium studio solariumhuoneiston toiminnan aloittaminen, Kaisaniemenkatu 1 HEL 2016-001821 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 46 Päiväkoti Pakilan Ankkalammen toiminnan aloittaminen, Koulumestarintie 15 HEL 2015-014128 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Oy Ankkalampi

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo TYÖTURVALLISUUSLAKI VÄHIMMÄISTASO 4 Ruokailu- ja lepotilat Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen ruokailu- ja lepotilojen ja lepohuoneiden

Lisätiedot

Laki. terveydensuojelulain muuttamisesta

Laki. terveydensuojelulain muuttamisesta Laki terveydensuojelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 2, 4, 4 a, 6, 8, 13, 15 18, 20, 20 b, 21, 25, 28 a, 49 b ja 59 a, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen

Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen JIK Ympäristöterveyspalvelut 4/2015 Sisältö 1. Yleistä 2 2. Ilmoitusvelvollisuus 2 2.1 Tarkastus 2 3. Rakenteelliset

Lisätiedot