Helsingin kaupungin konsernitilinpäätös analyysi 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin konsernitilinpäätös analyysi 2015"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätös analyysi 2015 versio : Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2015 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistajakäsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuille päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Emokaupunki Peruskunta Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2015 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

6 Helsingin kaupungin väestörakenteen kehitys Indeksointi : 100 on jokaisen väestösegmentin asukasmäärä vuonna 2002 ja indeksi siis kertoo miten tämä segmentti kehittyy vuoteen 2014.Segmentin valinta perustuu Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton julkaisemiin nettokustannus per asukas tilastoihin Väestö 0-6-vuotiaita Koululaiset ( perus+lukio ) yli 15 alle 65 v ( jotka eivät ole lukiossa ) Yli 64-vuotiaita Board & Management Services Oy - 6 -

7 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin toimialatoiminta 2015 Henkilöstö = ( v 2015 ) Liikelaitokset 2015 Yhtiöitetty Kaupungin johtajan toimiala Rahastot Helsingin Energia Helsingin Energia Sosiaali- ja terveystoimi Asuntolainarahasto Asuntotuotantorahasto Helsingin Satama Helsingin Satama Sivistys- ja henkilöstötoimi Ulkoilu- ja urheilurahasto Helsingin kaupungin Palvelukeskus/ Palmia ( sisäinen osuus ) Palmia ( kilpaileva osuus) Kaupunginsuunnittelu- ja kiinteistötoimi Vakuutusrahasto Helsingin Liikennelaitos Innovaatiorahasto Talpa Rakennus- ja ympäristötoimi Oiva Akatemia Board & Management Services Oy - 7 -

8 Helsingin kaupungin bruttoveroprosentti oli vuonna 2015 = 24,91 % ( + 0,58 % ) Bruttoveroprosentti vastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja missä myös kiinteistövero peritään osana kunnallisveroa Valtion osuuden tasaus 1,86 2,78 1,60 + 6,41 % 2,04 24,91 18,50 Kunnallisvero Valtion-osuudet (konserni ) Osuus yhtiösverotuotoista Kiinteistövero Bruttovero Board & Management Services Oy - 8 -

9 Kaupungin tuloverokertymän kasvu oli 116,0 meur ( + 3,9 % ) Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO 5v CAGR 1v muutos 2015/2014 Kunnan tulovero ,84 % 1,88 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,70 % 20,25 % Kiinteistövero ,53 % 3,66 % Koiravero/Muut verot ,82 % -3,13 % Verotulot yhteensä ,87 % 3,93 % Yhden veroprosentin tuotto kaupungille = 134,1 meur Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

10 Valtionosuudet olivat 22,5 meur suuremmat suhteessa vuoteen ERO HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 2015/ ,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 0 % 5v CAGR Peruspalveluiden valtionosuus ,87 % Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi ,38 % v2010 järjestelmämuutoksen tasaus ,96 % Valtionosuudet brutto ,83 % Verotulojen tasaus ,74 % Valtionosuudet netto ,26 % Kun yhden veroprosentin tuotto kaupungille on 134,1 meur niin vuoden 2015 tasaus edustaa 2,25 % kunnallisverotuottoa, Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

11 Helsingin kaupunki Kaupungilla on ainoastaan 433,2 meur edestä korvamerkattuja voittovaroja, joista 279,9 meur makaa kaupungin kassassa Helsingin kaupungin Asunto- Urheilu- ja Vakuutus- Innovaatio Rahastot Rahastot 2015 tuotantrahasto ulkoilurahasto rahasto rahasto yhteensä Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,21 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Helsingin kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 2014 oli 1 194,5 meur ja yhtiöittämisen johdosta toiminnan kokonaisliikevaihto oli 301,8 meur nettotulosta tehtiin vuonna ,7 meur ja tänä vuonna ainoastaan 26,9 meur Helsingin kaupunki keur Liikelaitokset HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 2015 Palvelukeskus allintopalvelu-ll(talpa) Akatemia Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,82 % 4,91 % 1,39 % 2,35 % 10,30 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,17 % 4,91 % 1,39 % 2,35 % 5,29 % Peruspääomak orvaus Tulos ,35 % 4,82 % 1,18 % 2,10 % 2,44 % Eteenkin energiatoiminnan yhtiöttäminen on tarkoittanut että itse kaupungin tulostaso on merkittävästi laskenut ja siirtynyt konsernitasolle eli Helen tytäryhtiöön ( katso kuvat. ) Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

13 Helsingin kaupunki Helsingin Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa 523 meur keur Liikelaitokset HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 2015 Palvelukeskus allintopalvelu-ll(talpa) Akatemia Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 9,00 % 8,00 % 8,06 % 7,74 % 8,98 % tuottovaatimus Faktinen OPO % 1,86 % 0,17 % 2,82 % 2,92 % 1,70 % vaatimus Data: Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

14 Liiketoimintojen luovutukset Helen Oy:lle, Satama Oy:lle ja Helsingin kaupungin Palvelut Oy:lle vaikuttavat merkittävästi Helsingin kaupungin vuoden 2015 tuloslaskelmaan toimintatuloja 720 meur vähemmän suhteessa edelliseen vuoteen ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2014 5v CAGR 1v muutos Myyntituotot ,37 % -69,96 % Mak sutuotot ,45 % -3,14 % Tuet ja avustuk set ,96 % 0,69 % Vuok ratuotot ,03 % 7,51 % Muut tuotot ,21 % -20,80 % Toimintatuotot ,44 % -40,88 % Valmistus omaan käyttöön ,85 % -8,00 % Verotulot ,87 % 3,93 % Valtionosuudet ,26 % 8,99 % ALV:n tak aisinperintä Verot ja valtionosuudet ,73 % 4,32 % Satunnaiset tuotot ,37 % 1634,23 % Satunnaiset k ulut ,47 % 21,45 % Myyntivoitot/tappiot ,15 % 1741,82 % " Liikevaihto " ,34 % -25,95 % V2014 tuloslaskelman satunnaisissa erissä kaupungin tilikauden tulokseen vaikuttavat: Helen Oy:n myyntivoitto 950,2 milj. euroa Satama Oy:n myyntivoitto 105,8 milj. euroa, => yhteensä milj. euroa Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

15 Vuoden 2014 liikevoitto oli kaupunkitasolla peräti 1,2 mrd eur ja vuonna 2015 tippunut lähes nollaan henkilöstön määrä oli ja yhtiöittämisen myötyä vähentynyt henkilöllä ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2014 5v CAGR 1v muutos " Liikevaihto " ,34 % -25,95 % Palkat ja palkkiot ,39 % -5,25 % Eläk ek ulut ,88 % -0,56 % Muut hlö sivuk ulut ,92 % 0,47 % Henkilöstökulut yhteensä ,52 % -4,06 % Palvelujen ostot ,39 % 3,49 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,29 % -63,45 % Avustukset ,51 % 5,22 % Vuokrakulut ,73 % -12,00 % Muut toimintakulut ,10 % -56,04 % Toiminnankustannukset ,25 % -7,77 % Toimintakate ,66 % -79,08 % Poistot ,31 % -19,25 % Liikevoitto ,64 % Vuoden 2014 on mukana yhtiöittyneiden liikelaiston luvut, kotka näin ollen eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 lukuihin. Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

16 Rahoitustoiminnan tulos oli 13,8 meur suurempi suhteessa v 2014 osinkotolutus Satama ja Energia? ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2014 5v CAGR 1v muutos Liikevoitto ,64 % Kork otuotot ,48 % 66,31 % Muut rahoitustuotot ,58 % -34,48 % Kork ok ulut ,64 % -4,46 % Muut rahoitusk ulut ,45 % 2796,91 % Nettokorot ,63 % 24,29 % Arvonalentumiset Nettotulos ,45 % -98,51 % Arvonalentumiset johtuvat Koiviston Auto kanssa tehtyyn liiketoimintakauppaan Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki keur Liikelaitoksiin sijoitettu pääoma Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 2015 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,44 % -42,21 % 10,30 % 0,09 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 2015 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

18 Helsingin kaupungin kassavirta vuonna 2015 Helsingin kaupunki Rahoituslaskelma keur Muutos /2014 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Toiminnan kassavirta oli v meur ja 156 meur suurempi suhteessa edelliseen vuoteen Investoinnit olivat 571 meur ja rahoitustarve 167 meur Antolainaustoiminnasta ( sisäisä ja ulkopuolisia lainoja ) maksettiin 78 meur takaisin kaupunkiin Korollisia lainoja nostettiin ainoastaan 3 meur edestä ja kaupungin kassassa oli peräti 940 meur vuoden 2015 lopussa V 2014 tilinpäätöksessä yhtiöittämisestä on haasteellista saada kokonaiskuvaa koska siihen viittaan kovin eri paikkaa eikä kaupunki ole laatinut siitä lyhyt kuvaava yhteenvetoa josta lukija voisi, halutessaan muodostaa kuva miten sekä yhtiöittämien yleensä vaikuttaa kuntien tilinpitoon että miten kyseessä olevan kaupungin kohdalla on käynyt. Invetointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset 0-55 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Rahavarat Rahavarat

19 Helsingin kaupunki sitoo pääomia 12,1 mrd eur kaupunki on lähes velaton, netto velkaa 0,6 mrd ja omaa pääomaa 10,6 mrd eur Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs keur Sidottu pääoma ( 2014 ) = Sidottu pääoma ( 2015 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

20 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2015 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

21 Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Helsingin kaupunki Muut toim innat Finlandia-talo Oy Messujen ja kongressien järjestäm Forum Virium Helsinki Oy Muu ammatill, tieteell ja tekn toim Palmia Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat Helsingin Konsernihankinta Oy Julkinen yleishallinto Helsingin Markkinointi Oy Varauspalvelut, matkaoppaiden palv Helsinki Abroad Ltd Oy Suhdetoiminta ja viestintä Helsinki Region Marketing Oy Suhdetoiminta ja viestintä Metropolilab Oy Muu tekninen testaus ja analysointi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Muiden käytettyjen tav. väh.kauppa Seure Henkilöstöpalvelut Oy Työvoiman vuokraus Työmaahuolto Oy Asuin- ja muid. rakennust. rakentam Hgin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö Tutkimusta ja kulttuuria palv. järj Helsingin Musiikkitalon säätiö Tutkimusta ja kulttuuria palv. järj Uudenmaan liitto Julkinen yleishallinto Helsingin kaupunginkonserni 2015 Terveys- ja sosiaalipalvelut Rastilankallion päiväkoti Koy Lasten päiväkodit Posivire Oy Muut muualla luokitt soshuol avopal Helsingin Seniorisäätiö Ikääntyneiden hoitolaitokset Niemikotisäätiö Mielenterveysongel. asumispalvelut Oulunkylän Sairaskotisäätiö Varsinaiset sairaalapalvelut Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Varsinaiset sairaalapalvelut Kårkulla samkommun Vammaisten päivä- ja työtoiminta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Mielenterveysongel. asumispalvelut87202 Energia Helen Oy Sähkön ja kaukolämmön Infra,pysäköinti,liikenne ja vesi&viemäri Hämeentien Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Kallahden Pysäköinti I Oy Maksullinen pysäköinti Kivikon Pysäköinti I Oy Maksullinen pysäköinti Kivikon Pysäköinti II Oy Maksullinen pysäköinti Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Malmin Pysäköintitalo Oy Maksullinen pysäköinti Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Rastilankallion Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Viikinmäen Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Etelä Hermannin Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Paikallisliikenne Espoon terminaali Koy Paikallisliikenne Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy Paikallisliikenne Suomenlinnan Liikenne Oy Rannikkovesiliikenteen henkilökulj Helsingin Satama Oy Satamat Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Tavanom. jätteen käs. ja loppusij Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Tavanom. jätteen käs. ja loppusij Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy (u Tavanom. jätteen käs. ja loppusij HSY Hgin seudun ympäristöpalvelut Kyhtymä Viemäri- ja jätevesihuolto Opetus,liikunta ja koulutus Helsinki-viikon säätiö Esittäviä taiteita palveleva toim Helsingin teatterisäätiö Esittävät taiteet UMO säätiö Esittävät taiteet Gardenia-Helsinki Oy Kasvitiet, eläintarh, luonn.puistot Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Korkea-ast. koulut. yliopist ja amk Helsingin Liikuntahallit Oy Urheilulaitosten toiminta Helsinki Stadion Oy Urheilulaitosten toiminta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Urheilulaitosten toiminta Urheiluhallit Oy Urheilulaitosten toiminta Vuosaaren Urheilutalo Oy Urheilulaitosten toiminta Jääkenttäsäätiö Urheilulaitosten toiminta Stadion-säätiö Urheilulaitosten toiminta Kiinteistöalan toiminta Helsingin Harmajankatu As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Kartanonisäntä As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Kuparitie 5 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Nattastenpolku As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Santakuja As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Sinikaisla As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Varustuksentie 1 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Vellamonkatu 29 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Merimiehenkatu 12 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Paciuksenkatu 4 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Parmaajanpuisto Koy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Hermanninkulma As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Asuntohankinta Oy Asuntojen vuokraus Helsingin kaupungin asunnot Oy Asuntojen vuokraus Auroranlinna Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Hansasilta Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Malminkatu 3 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Sähkötalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Tennispalatsi Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Toimitilat Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Ympäristötalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Intiankatu 31 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Kaapelitalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Kaisaniemen Metrohalli Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Käpylän Terveystalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Pakkalantie 30 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Paloheinän Palvelukeskus Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Puistolan Pankkitalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Ruskeasuon Asunnot Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Suutarilan Lampputie Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Säterintie 12 autopaikat Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Säterintie 2 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Torpparinmäen korttelitalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Myllypuron kampus Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Asumisoikeus Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Leijona Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Väylä Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Kontulan Palvelutalo Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Lasipalatsin Mediakeskus Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Malmin Liiketalo Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Palvelukeskus Albatross Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Töölönlahden Pysäköinti 102 kpl Oy= analyysin kohteena Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Palveluasunnot Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta

22 Helsingin kaupungin SOTE toiminta joka ei ole osa emo kaupungin toimintaa mutta osa kaupunki konsernin toimintaa Helsingin kaupunki SOTE 2015 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,11 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 470 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Terveys- ja sosiaalipalvelut Rastilankallion päiväkoti Koy Lasten päiväkodit Posivire Oy Muut muualla luokitt soshuol avopal Helsingin Seniorisäätiö Ikääntyneiden hoitolaitokset Niemikotisäätiö Mielenterveysongel. asumispalvelut Oulunkylän Sairaskotisäätiö Varsinaiset sairaalapalvelut Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Varsinaiset sairaalapalvelut Kårkulla samkommun Vammaisten päivä- ja työtoiminta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Mielenterveysongel. asumispalvelut87202 Helsingin kaupunki SOTE 2015 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Nettotulos Data : Helsingin kaupunki / Analyysi : B&MANs / TOL määrittely : Tilastokeskus

23 Helsingin kaupungin energia liikelaitostoiminta on yhtiöitetty ( Helen konserni ) joka olennaisetsi vaikuttaa Helsingin kaupungin analysointiin Helsingin kaupunki Energia 2015 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,51 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Energia Helen Oy Sähkön ja kaukolämmön Helsingin kaupunki Energia 2015 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Nettotulos Data : Helsingin kaupunki / Analyysi : B&MANs / TOL määrittely : Tilastokeskus

24 Helsingin kaupungin kiinteistötoiminta joka ei ole osaa emo kaupungin mutta konsernin toimintaa Kiinteistöalan toiminta Helsingin kaupunki Kiinteistö 2015 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,92 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos Helsingin Harmajankatu As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Kartanonisäntä As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Kuparitie 5 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Nattastenpolku As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Santakuja As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Sinikaisla As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Varustuksentie 1 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Vellamonkatu 29 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Merimiehenkatu 12 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Paciuksenkatu 4 As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Parmaajanpuisto Koy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Hermanninkulma As Oy Asuntojen ja asuinkiint. hallinta Helsingin Asuntohankinta Oy Asuntojen vuokraus Helsingin kaupungin asunnot Oy Asuntojen vuokraus Auroranlinna Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Hansasilta Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Malminkatu 3 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Sähkötalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Tennispalatsi Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Toimitilat Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Ympäristötalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Intiankatu 31 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Kaapelitalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Kaisaniemen Metrohalli Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Käpylän Terveystalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Pakkalantie 30 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Paloheinän Palvelukeskus Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Puistolan Pankkitalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Ruskeasuon Asunnot Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Suutarilan Lampputie Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Säterintie 12 autopaikat Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Säterintie 2 Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Torpparinmäen korttelitalo Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Myllypuron kampus Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Asumisoikeus Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Leijona Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Väylä Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Kontulan Palvelutalo Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Lasipalatsin Mediakeskus Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Malmin Liiketalo Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Palvelukeskus Albatross Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Töölönlahden Pysäköinti Oy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin Palveluasunnot Koy Muiden kiinteist. vuokr ja hallinta Helsingin kaupunki Kiinteistö 2015 toimintaa Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Helsingin kaupunki / Analyysi : B&MANs / TOL määrittely : Tilastokeskus

25 Helsingin kaupungin infra, pysäköinti, liikenne, vesi ja viemäri tytäryhtiö ja kuntayhtymä toiminta - kaupungin satamaliikelaitostoiminta on yhtiöitetty joka vaikuttaa Helsingin kaupungin analysointiin Helsingin kaupunki Infra, vesi 2015 ja liikenne harjoittavat Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,40 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos Infra,pysäköinti,liikenne ja vesi&viemäri Hämeentien Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Kallahden Pysäköinti I Oy Maksullinen pysäköinti Kivikon Pysäköinti I Oy Maksullinen pysäköinti Kivikon Pysäköinti II Oy Maksullinen pysäköinti Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Malmin Pysäköintitalo Oy Maksullinen pysäköinti Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Rastilankallion Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Viikinmäen Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Etelä Hermannin Pysäköinti Oy Maksullinen pysäköinti Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Paikallisliikenne Espoon terminaali Koy Paikallisliikenne Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy Paikallisliikenne Suomenlinnan Liikenne Oy Rannikkovesiliikenteen henkilökulj Helsingin Satama Oy Satamat Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Tavanom. jätteen käs. ja loppusij Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Tavanom. jätteen käs. ja loppusij Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy (u Tavanom. jätteen käs. ja loppusij HSY Hgin seudun ympäristöpalvelut Kyhtymä Viemäri- ja jätevesihuolto Helsingin kaupunki Infra, vesi 2015 ja liikenne harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Helsingin kaupunki / Analyysi : B&MANs / TOL määrittely : Tilastokeskus

26 Helsingin kaupungin opetus ja kulttuuritoiminta joka ei ole osaa emo kaupungin vastaavasta toiminnasta Helsingin kaupunki Opetus 2015 ja kultuuri Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto 810 1,23 % Rahoituskulut -362 Rahoitustuotot 120 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Opetus,liikunta ja koulutus Helsinki-viikon säätiö Esittäviä taiteita palveleva toim Helsingin teatterisäätiö Esittävät taiteet UMO säätiö Esittävät taiteet Gardenia-Helsinki Oy Kasvitiet, eläintarh, luonn.puistot Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Korkea-ast. koulut. yliopist ja amk Helsingin Liikuntahallit Oy Urheilulaitosten toiminta Helsinki Stadion Oy Urheilulaitosten toiminta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Urheilulaitosten toiminta Urheiluhallit Oy Urheilulaitosten toiminta Vuosaaren Urheilutalo Oy Urheilulaitosten toiminta Jääkenttäsäätiö Urheilulaitosten toiminta Stadion-säätiö Urheilulaitosten toiminta Helsingin kaupunki Opetus 2015 ja kultuuri Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Nettotulos 568 Data : Helsingin kaupunki / Analyysi : B&MANs / TOL määrittely : Tilastokeskus

27 Helsingin kaupunkikonsernin muu toiminta joka toimii osakeyhtiö,kuntayhtymä tai säätiö muodossa Helsingin kaupunki Muu 2015 toiminta Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,41 % Rahoituskulut -132 Rahoitustuotot 99 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut -15 Muut toiminnat Finlandia-talo Oy Messujen ja kongressien järjestäm Forum Virium Helsinki Oy Muu ammatill, tieteell ja tekn toim Palmia Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat Helsingin Konsernihankinta Oy Julkinen yleishallinto Helsingin Markkinointi Oy Varauspalvelut, matkaoppaiden palv Helsinki Abroad Ltd Oy Suhdetoiminta ja viestintä Helsinki Region Marketing Oy Suhdetoiminta ja viestintä Metropolilab Oy Muu tekninen testaus ja analysointi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Muiden käytettyjen tav. väh.kauppa Seure Henkilöstöpalvelut Oy Työvoiman vuokraus Työmaahuolto Oy Asuin- ja muid. rakennust. rakentam Hgin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö Tutkimusta ja kulttuuria palv. järj Helsingin Musiikkitalon säätiö Tutkimusta ja kulttuuria palv. järj Uudenmaan liitto Julkinen yleishallinto Helsingin kaupunki Muu 2015 toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Nettotulos

28 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 2015 ja sen keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Kiinteistö Energia SOTE Infra, vesi Opetus Muu Helsingin 2015 kunta laitokset Eli- kaupunki toimintaa toimintaa toimintaa ja liikenne ja kultuuri toiminta Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,44 % -42,21 % 10,30 % 0,09 % 15,92 % 14,51 % 3,11 % 8,40 % 1,23 % 3,41 % 5,58 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,40 % 8,04 % 11,06 % 2,51 % 2,68 % 0,86 % 3,38 % 4,58 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Helsingin kaupungin tyttäret,säätiö ja kuntayhtymät

29 Helsingin kaupungin konsernin liikevaihto oli 6,7 mrd eur vuonna 2015 josta ½ kertyy muista kuin verotuloista ja 2 mrd kaupungin tytäryhtiötoiminnasta Helsingin kaupungin Muutos 2015/2014 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

30 Helsingin kaupungin konsernin kokonaiskustannukset kasvoivat 170 meur vuonna 2015 liikevoitto syntyy tytäryhtiötoiminnasta ja oli 375 meur Helsingin kaupungin Muutos 2015/2014 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki " Liikevaihto " Palkat ja palk kiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot Liikevoitto Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

31 Helsingin kaupungin konsernin kustannusmassa oli 6,3 mrd eur vuonna 2015 ulkoistamisaste oli 27,3 % - konserni työllistää henkilöä Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) Konserni henkilöstö ( HEL kertoimella ) Kaupungin henkilöstö ( varsinainen ) Vällillisesti Ulkoistamisaste 27,30 % 26,77 % 26,57 % 25,82 % 26,71 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

32 Helsingin kaupungin konsernin nettotulos oli peräti 308 meur vuonna 2015 josta 233 meur syntyy kaupungin tytäryhtiötoiminnasta kaupunki on konsernitasolla tehnyt 5v aikana 1,3 mrd nettotulosta konsernin kassavarat olivat vuoden 2015 lopussa 1,5 mrd eur Helsingin kaupungin Muutos 2015/2014 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Liikevoitto Kork otuotot Muut rahoitustuotot Kork ok ulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Netto tulos Kun 1 kunnallisveroprosentin tuotto oli 134 meur niin kaupunki olisi konsernitasolla nollatulokseen 2,25 % alhaisemmalla kunnallisverolla Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

33 Helsingin kaupungin konserni pääomat vuonna keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Kiinteistö Energia SOTE Infra, vesi Opetus Muu Helsingin 2015 kunta laitokset Eli- kaupunki toimintaa toimintaa toimintaa ja liikenne ja kultuuri toiminta Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Helsingin kaupungin tyttäret,säätiö ja kuntayhtymät ryhmitelty TOL Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

34 Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Helsingin kaupunkikonsernin kassavirta vuonna 2015 Helsingin kaupunkikonserni Rahoituslaskelma Ero Ero = konserni /2014 vs kaupunki Toiminnan kassavirta oli v meur josta 500 meur kertyi kaupungin tytäryhtiötoiminnasta Investoinnit olivat meur josta ½ tyttärissä Korollisia lainoja nostettiin 70 meur edestä ja konsernin kassassa oli peräti 1,5 mrd eur vuoden 2015 lopussa V 2014 tilinpäätöksessä yhtiöittämisestä on haasteellista saada kokonaiskuvaa koska siihen viittaan kovin eri paikkaa eikä kaupunki ole laatinut siitä lyhyt kuvaava yhteenvetoa josta lukija voisi, halutessaan muodostaa kuva miten sekä yhtiöittämien yleensä vaikuttaa kuntien tilinpitoon että miten kyseessä olevan kaupungin kohdalla on käynyt. Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tilikauden verot Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

35 Helsingin kaupunkikonserni sitoo 15,0 meur edestä pääomia 0,3 mrd enemmän suhteessa viime vuoteen nettovelkaa on 3,5 mrd meur => netto varallisuutta 10 mrd eur keur Nettovelka Sidottu pääoma ( v2014 ) = keur ( ) Sidottu pääoma ( v2015 ) = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs * OPO= (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut)

36 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2015 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

37 Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2015 lopussa eur eur Asukasomistajakohtainen osakekurssi = EUR ( ) * Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

38 Teksti : Soili Samkina /Kauppalehti Analyysi : B&MANs Yhteensä Helsingin kaupungilla on yli 100 tytäryhtiötä, säätiötä ja kuntayhtymää. Helsingin kaupungin ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernikokonaisuus teki viime vuonna 308 miljoonaa euroa voittoa, Kaupunkikonsernin nettotulos on ollut nousussa viimeiset neljä vuotta. Myös toiminta on laajentunut, mikä näkyy kasvaneessa liikevaihdossa. Analyyseissa kaupunkeja tarkastellaan konserneina eli mukana on kaupunki liikelaitoksineen, tytäryhtiöt ja osuudet kuntayhtymistä. Näin kaupungista saadaan kattava kokonaiskuva. Yleensä kaupunkeja arvioidaan vain niiden perustoiminnan eli sosiaali-, terveys-, ja opetustoimen lukujen pohjalta. Helsingin toiminnasta yhä suurempi osa on yhtiöitetty. Vuoden 2015 alusta Helsingin Energia, nykyään Helen, Helsingin Satama ja osa Palmiasta ovat toimineet erillisinä osakeyhtiöinä. Muutoksen myötä tytäryhtiöihin siirtyi työntekijää ja 1,6 miljardin euron edestä liikevaihtoa. Toimialatarkastelu pelkän kaupungin tasolla on sitä ongelmallisempaa, koska esimerkiksi perustason terveyskeskusverkosto on Helsingin emokaupungin sisällä, mutta sairaanhoito HUS-kuntayhtymässä, josta Helsingin kaupunki omistaa reilun kolmanneksen. Niiden osuus koko konsernin 6,7 miljardin euron liikevaihdosta oli viime vuonna noin 31 prosenttia eli 2,1 miljardia euroa. Tytäryhtiöissä syntyi valtaosa nettotuloksesta, yhteensä 233 miljoonaa euroa ja toteutui puolet viime vuoden investoinneista

39 Teksti : Soili Samkina /Kauppalehti Analyysi : B&MANs Helsinki on tehnyt reipasta tulosta myös aiempina vuosina Helsingin konserni olisi päässyt nollatulokseen viime vuonna laskemalla kunnallisveroa 2,25 prosenttiyksikköä 16,25 prosenttiin. Kassaan oli viime vuoden lopussa kertynyt 1,5 miljardia euroa. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen mielestä tulosta on suhteutettava toiminnan kokoon: nettotulos suhteessa liikevaihtoon oli vain 4,6 prosenttia. Helsingin laskennallinen bruttoveroaste oli 24,9 prosenttia eli 6,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin oikea kunnallisvero. Luku vastaa sitä veroa, jonka Helsinki joutuisi kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja kuten valtionosuuksia ja kiinteistöveroa. Veroaste kohosi hieman viime vuodesta, mutta se on yhä suhteellisen matala. Toisin sanoen tulojen muodostuksessaan kaupunki on kohtuullisen riippumaton valtiosta. Esimerkiksi Turun bruttoveroaste oli toissa vuonna 34,9 prosenttia

40 Teksti : Soili Samkina /Kauppalehti Analyysi : B&MANs Helsingin Satama ja Helen ovat olleet emokaupungin rahasampoja......tosin viime vuonna voittoa ei tuloutettu yhtiöittämismuutoksen vuoksi. Kaupunginjohtajan mukaan jatkossa ainakin Helenin tuloksesta puolet tilitetään osinkoina. Viime vuonna Helen teki 84 miljoonaa euroa nettotulosta. Yhtiöittämisen jälkeen Helenin kannattavuus on laskenut merkittävästi: vielä vuonna 2014 nettotulos oli 190 miljoonaa euroa. Helenin nykyisisissä tilinpäätöksissä ei yksiselitteisesti selviä, miksi kannattavuudesta on hävinnyt yli 100 miljoonaa euroa. Helenissä ja muissa tyttärissä syntyy valtaosa Helsingin konsernin toimintatuotoista myynti- ja vuokratuottojen kautta. Verotulot taas kerää pelkästään emokaupunki. Kiinnostavaa on, että Helsingin saamat yhteisöverot ovat kasvaneet noin 20 prosenttia vuodessa

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2004-2008 Vantaan kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 2.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2005-2009 konserni 2009 1.12.2010 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 versio : 30.4.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2010-2014 konserni 2014 konserni 2014 - yhteenveto 29.4.2015

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 12.5.2016 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2011-2015 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 16.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2005-2009 Oulun kaupunkikonserni 2009 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 15.12.2010

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 versio : 5.6.2013 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2009-2013 Helsingin kaupunkikonserni

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 211 versio: 1.5.212-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 27-211 Helsingin kaupunkikonserni 211 9.5.212 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio: 25.4.213-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 28-212 Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni 212 - yhteenveto

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 28.4.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2011-2015 Vantaan kaupunkikonserni 2015 Yhteenveto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 27.6.2013 B&MANs - 1 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa 4 086 eur korollisia velkoja oli 3 543 eur/asukas kaupunkikonsernitasolla

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 9.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Data-versio : 10.11.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2005-2009 Vantaan kaupunkikonserni 2009 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 21.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2010-2014 Vantaan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 26.5.2011 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 18.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 20.6.2011 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 2.6.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 7.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2010-2014 Espoon kaupunkikonserni 2014 Espoon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 16.6.2016 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 26.5.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2011-2015 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 4.6.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Versio : 18.5.2017 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2012-2016 Espoon kaupunkikonserni 2016 Espoon

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 21.6.2012 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 16.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2006-2010 Jyväskylän kaupunkikonserni 2010 Jyväskylän

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Versio : 11.5.2017 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - V2016 tapahtumat Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen liiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 5.5.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2006-2010 Espoon kaupunkikonserni 2010 4.5.2011 2-2 - Kuntien konsernitilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 8.5.2014 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 28.6.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2007-2011 Espoon kaupunkikonserni 2011 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 25.6.2017 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2012-2016 Vantaan kaupunkikonserni 20156 Yhteenveto

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 12.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2009-2013 Espoon kaupunkikonserni 2013 Espoon

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Liikkeenjohdon neuvonantajabo-erik Ekström, Board & Management Services Oy ja taloustoimittajakyösti Jurvelin, Kauppalehti - 1 - Kunta on läsnä kaikkialla

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 2.6.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2010 konserni 2010 konserni - yhteenveto 1.6.2011 2-2 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 30.5.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2008-2013 Espoon kaupunkikonserni 2012 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 31.5.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 30.5.2012 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 12.5.2011 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 9.7.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Kouvolan kaupunki 2010-2014 Kouvolan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/06 () Päätöshistoria 9.0.06 8 HEL 06-00 T 00 0 0 Päätös A päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2014

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2014 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 25.6.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström /B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2010-2014 Oulun kaupunkikonserni

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 26.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2013 lopussa 4 187 eur korollisia

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 22.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 23.5.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2008-2012 konserni 2012 konserni - yhteenveto 22.5.2013 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2016 Versio : 1.6.2017 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot