Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio Versio 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1."

Transkriptio

1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio Versio 1.1

2 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta... 3 Alkuperäketjun sertifioinnin perusteet... 3 Pääasialliset vaatimukset FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa... 4 Dokumentoidut alkuperäketjun menettelytavat... 5 FSC merkki vastuuntuntoiselle metsänhoidolle... 7 FSC -tuotemerkkien käyttö... 7 Mahdollisuus Rainforest Alliance Certified TM sinetin käyttöön... 7 Kuinka sertifioin yritykseni?... 8 FSC :n alkuperäketjun standardin vaatimukset Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

3 Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta NEPCon on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka työskentelee vastuunalaisen luonnonvarojen käytön varmistamiseksi ja kestävien elinympäristöjen turvaamiseksi. Tarjoamme luotettavia sertifiointipalveluita ja innovatiivisten projektiemme kautta autamme yrityksiä, erilaisia organisaatioita ja hallituksia tulemaan osaksi ratkaisua suurten globaalien haasteiden edessä sisältäen metsäkadon ja ilmastonmuutoksen. NEPConilla on yli 15 vuoden kokemus luotettavien kestävään kehitykseen liittyvien palveluiden tarjoamisessa metsäalan eri sektoreilla ja me olemme sertifioineet yli tuhannen asiakkaan alkuperäketjun. Meillä on asiakkainamme erikokoisia yrityksiä ja me tunnemme yrityksenne suuntauksen oli se sitten puutavaran jalostaja tai tuottava yritys, kirjapaino, tukkukauppias tai jälleenmyyjä. Alkuperäketjun sertifioinnin ja laillisuuteen liittyvien palveluidemme lisäksi, me voimme muun muassa auttaa vastuunalaisen raaka-aineen hankinnan suhteen sekä yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR, Corporate Social Responsibility) kehityksen ja varmistamisen suhteen. Kaikki palvelumme antavat yrityksellenne mahdollisuuden kommunikoida suorituksistanne luotettavalla tavalla yrityksenne ulkopuolelle. Tämä opas käsittelee alkuperäketjun sertifioinnin perusteet standardin suhteen, jonka Forest Stewardship Council (FSC ) 1 on laatinut. NEPCon on kirjoittanut oppaan tehdäkseen alkuun pääsemisen ja alkuperäketjun kehittämisen helpommaksi yrityksille. Opas on kenen tahansa saatavilla, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan enemmän FSC:n alkuperäketjun sertifioinnista. Myöhempi osa tätä opasta pitää sisällään vapaan käännöksen oleellisista osista FSC:n alkuperäketjun standardista FSC-STD V 2-1. NEPCon ei ota vastuuta tulkinnoista tai käännöksistä, mitkä on tehty alkuperäisestä standardin tekstistä. Jokaisen yrityksen on otettava itse vastuunsa siitä, että yrityksen alkuperäketjun järjestelmä täyttää standardin vaatimukset. Alkuperäketjun sertifioinnin perusteet Alkuperäketjun sertifiointi (Chain of Custody, CoC) varmistaa sertifioidun puutavaran jäljittämisen, jota on käytetty tuotteessa. Kaikki toimittajaketjun yritykset, jotka jalostavat tai ostavat/myyvät sertifioituja tuotteita, täytyy olla sertifioituja alkuperäketjun suhteen, jotta lopullinen tuote voidaan myydä sertifioituna. Puutavarateollisuus, paperi- ja painoteollisuus, kuten myös kaupan alan yritykset valitsevat kasvavassa määrin sertifioida toimintansa, koska kysyntä on kasvamassa tuotteille, jotka on sertifioitu tunnettujen, kansainvälisten sertifiointijärjestelmien, kuten FSC, mukaan. Organisaatioilla, jotka haluavat myydä puutavaraa tai puutuotteita FSC-sertifioituina, täytyy olla voimassa oleva alkuperäketjun sertifikaatti. 1 FSC-STD (V2-1) 3 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

4 Sertifioiduksi tulemisen kautta tukevat yritykset metsänhoitoa, joka säilyttää tärkeitä metsäisiä luonnonympäristöjä ja varmistaa turvalliset, terveelliset ja oikeudenmukaiset olosuhteet ihmisille, jotka työskentelevät metsässä. Pääasialliset vaatimukset FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Sertifiointi perustuu itsenäiseen, puolueettomaan sertifiointitarkastukseen FSC:n standardien mukaan. FSC:n alkuperäketjun standardit keskittyvät järjestelmään ja toimintatapoihin, jotka varmistavat tehokkaan sertifioidun materiaalin kontrollin koko tuotannon, säilytyksen, kuljetuksen sekä osto- ja myyntiprosessin läpi. Avainseikat alkuperäketjun standardissa ovat seuraavat: Dokumentaatio ostetulle materiaalille Sertifioidun materiaalin jäljittäminen organisaation sisällä Toimintatapoja sertifioidun materiaalin ja tuotteiden ostolle ja myynnille Toimintatapoja järjestelmän tuotemerkkien käytölle Toimintatavat ja organisaation sisäinen järjestelmä, mitkä kattavat yllä mainitut vaatimukset kuten myös oleellisen henkilöstön kouluttamisen kirjallisten menettelytapojen toimeenpanolle, täytyy olla paikallaan ennen sertifiointia. NEPConin tarkastaja tarkastaa tämän alkuperäketjun sertifiointitarkastuksen yhteydessä. Vain yksi yksikkö vai monta? Jos organisaatio on suuri ja pitää sisällään useita yksiköitä ja tuotantolaitoksia eri puolilla maata, niin nämä yksiköt/laitokset voidaan sisällyttää samaan niin sanottuun multi-site sertifikaattiin. Multi-site sertifiointi vähentää sertifioinnin kokonaiskustannuksia ja helpottaa muun muassa sisäistä alkuperäketjun hallintoa kuten myös markkinointia ja FSC:n tuotemerkkien käyttöä. Sopivimman järjestelmän valitseminen Useimmiten helpoin tapa jäljittämisen varmistamiselle tuotantoprosessin läpi on, että FSCsertifioitu materiaali pidetään erillään sertifioimattomasta materiaalista. Tätä järjestelmää kutsutaan FSC-kielellä siirto-järjestelmäksi (transfer system). Useimmiten siirto-järjestelmää sovelletaan esimerkiksi kirjapainoalalla, jossa sertifioidun ja sertifioimattoman paperin erillään pitäminen varastoinnin ja tuotantoprosessin aikana on suhteellisen yksinkertaista. Jos tuotantoprosessin luonne tai raaka-aineen hankinta aiheuttaa sen, että fyysinen erillään pitäminen ja sen ylläpitäminen on erittäin kallista, niin siirto-järjestelmän sijaan voidaan soveltaa joko luotto - tai prosentti -järjestelmää. Näissä järjestelmissä sertifioitu ja sertifioimaton materiaali sekoittuu tuotannossa ja varastoinnin aikana. Prosentti-järjestelmä (percentage system) on hyvä vaihtoehto puutavaran jalostajille, jotka tekevät yhdistettyjä tuotteita, jolloin FSC-sertifioidun raaka-aineen sisältömäärä tuotteessa voidaan laskea tuoteryhmän sisällä. Prosentti-järjestelmässä FSC-sertifioidun alkuperäismateriaalin prosenttiosuus lasketaan tuotteelle (tai tuotelinjalle) ja siten voidaan vastaava FSC-vaatimus määritellä. Luotto-järjestelmä (credit system) on pääosin sovellettavissa ensi- ja toissijaisille valmistajille, joilla on pieni määrä sertifioituja tuoteryhmiä. Tässä järjestelmässä laaditaan FSC luottotili, 4 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

5 jonne FSC-luottoa lisätään, kun FSC-sertifioitua raaka-ainetta ostetaan ja kyseistä luottoa vähennetään FSC-tuotannon ja myynnin mukaan. Jos organisaatio soveltaa joko luotto- tai prosentti-järjestelmää, niin silloin täytyy kaikki sertifioimaton materiaali, jota käytetään FSC-tuotannossa, oltava kontrolloitua. Tämä tarkoittaa, että raaka-aineen alkuperä on oltava tiedossa, jotta se ei ole peräisin hyväksymättömistä lähteistä, kuten laittomista hakkuista tai alueilta, jossa alkuperäiskansojen oikeuksia syrjitään. Organisaation täytyy toimeenpanna järjestelmä kontrolloidulle puutavaralle (Controlled Wood) alkuperäketjun järjestelmän lisäksi. FSC-kontrolloidun puutavaran hankkiminen voi tapahtua kahdella eri tavalla: 1) Yksinkertaisin tapa on ostaa kontrolloitua puutavaraa organisaatioilta, joilla on yhdistetty alkuperäketjun ja kontrolloidun puutavaran sertifikaatti. Tällaiset organisaatiot voivat useimmiten tarjota niin FSC-sertifioituja tuotteita kuin tuotteita FSC:n kontrolloidun puutavaran vaatimuksella. Tämä on myös käytännössä ainoa vaihtoehto kontrolloidun materiaalin hankkimiselle, jollei organisaationne hanki puuraaka-ainetta suoraan metsästä. 2) Organisaatioille, jotka ostavat puuraaka-ainetta suoraan metsästä, on myös mahdollista luoda oma järjestelmänsä kontrolloidun puutavaran vaatimusten varmistamiselle. Yksi vaatimus tälle varmistamiselle on, että organisaatio voi dokumentoida alkuperän metsäyksikköön saakka kaikelle saapuneelle materiaalille. Kontrolloidun puutavaran vaatimukset pitävät sisällään myös sen, että organisaatio tekee ns. riskin arvioinnin sille puutavaralle, jota aiotaan hankkia. Tämän riskin arvioinnin tuloksesta riippuen saatetaan kenttäarviointeja vaatia tiettyjen metsänhoidon yksikköjen luona, jotta kontrolloidun puutavaran vaatimusten täyttäminen voidaan varmistaa. FSC:n kontrolloidun puutavaran vaatimukset on kuvattu erillisessä standardissa: FSC-STD V2-1. Linkki standardiin ja enemmän tietoa vaatimuksista löytyy tämän linkin kautta: Dokumentoidut alkuperäketjun menettelytavat Tässä alla on lyhyt kuvaus siitä, mitkä oleelliset seikat on yleensä oltava katettu organisaation kirjallisilla menettelytavoilla alkuperäketjuun liittyen. Tämä osio antaa ainoastaan yleiskuvauksen siitä, että minkälaisia valmisteluita organisaation tarvitsee tehdä ennen sertifiointia. Menettelytapojen on oltava kirjalliset ja niiden on sisällettävä kaikki oleelliset standardin osat. Useimmille organisaatioille tämä pitää sisällään seuraavaa: Vastuualueiden jakaminen: Selkeä määritelmä alkuperäketjun sertifioinnista vastuussa olevasta henkilöstöstä ja jokaiselle standardin osalle. Koulutus: Koulutussuunnitelma ja annetun koulutuksen dokumentointi. Dokumentaatio: Kaikki oleelliset asiakirjat on säilytettävä vähintään viisi vuotta. Tämä pitää sisällään vastaanotetut ja lähetetyt laskut, rahtikirjat, henkilökunnan kouluttamisen, määrätiivistelmät jne. Sertifioinnin soveltamisalan määritteleminen: minkälaisia sertifioituja tuotteita aiotaan hankkia, tuottaa ja myydä; minkälaista sertifioitua materiaali aiotaan käyttää (esim. FSC 100 % tai FSC Mix Credit) 5 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

6 Tavarantoimittajien tarkastaminen: FSC materiaalin tavarantoimittajilla on oltava voimassa oleva FSC:n alkuperäketjun sertifikaatti ja materiaali, jota hankitaan, on myytävä organisaatiolle sertifioituna. Sertifioidun materiaalin erottaminen: Materiaali, joka ei ole sertifioitua, on pidettävä erillään sertifioidusta materiaalista (vain yritykset, jotka soveltavat niin sanottua siirtojärjestelmää). Määrien kontrolloiminen: Materiaalitase on ylläpidettävä (esim. kuinka paljon ostetaan, kuinka paljon käytetään tuotannossa tai kuinka suuri on hävike) Luottotili: Organisaation on pidettävä kirjaa kuinka paljon FSC-luottoa kulloinkin on saatavilla FSC-tuotantoa varten. Tämän takia on luotava ns. luottotili (oleellista ainoastaan yrityksille, jotka toimivat luotto-järjestelmän mukaan). Laskut ja rahtikirjat: Sertifioitujen tuotteiden myynnin yhteydessä on laskuissa ja rahtikirjoissa annettava tietyt tiedot. Ulkoistaminen: Organisaation voi ulkoistaa joko sertifioiduille tai sertifioimattomille organisaatioille. Molemmissa tapauksissa sovelletaan tiettyjä sääntöjä. FSC:n tuotemerkkien käyttäminen: Tuotemerkkien oikeanlainen käyttö tuotteissa ja markkinoinnissa lisää uskottavuutta. 6 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

7 FSC merkki vastuuntuntoiselle metsänhoidolle FSC on menestyksekäs, kansainvälinen metsäsertifiointisysteemi, jonka suuret ympäristöorganisaatiot tunnustavat maailmanlaajuisesti. FSC:tä käytetään usein vaatimuksena suuremmissa yksityisissä ja julkishallinnon hankinnoissa. FSC-sertifiointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttää kansainvälisiä tuotemerkkejä, jotka näyttävät organisaation yhteiskuntavastuuta ja sitä, että organisaatio välittää maailman metsistä. FSC-sertifiointi ja tuotteiden merkitseminen FSC-merkeillä antaa selkeän merkin markkinoille siitä, että organisaatio tukee vastuunalaista puuraaka-aineen hankintaa ja puutuotteiden tuotantoa. FSC -tuotemerkkien käyttö Jotta yritykset voivat saada suurimman hyödyn sertifioinnistaan, voivat yritykset käyttää FSC:n tuotemerkkejä tuotteiden merkitsemisessä ja markkinoimisessa. FSC:llä on kolme rekisteröityä tuotemerkkiä: i. FSC:n logo (tässä vasemmalla) ii. iii. Sanat 'Forest Stewardship Council ' Lyhenne 'FSC '. FSC:n tuotemerkkejä voidaan käyttää monella tapaa yrityksen ja sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa tai valmiiden tuotteiden merkitsemisessä. Sertifioidut yritykset voivat käyttää FSC:n portaalia sertifikaatin haltijoille sivuston kautta. Portaali tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden yksinkertaisella tavalla luoda logoja tuotteisiin liitettäväksi tai käytettäväksi yrityksen markkinoinnissa. Sertifioidut yritykset tarvitsevat hyväksynnän sertifiointielimeltään kaikkeen FSC:n tuotemerkkien käyttöön. Mahdollisuus Rainforest Alliance Certified TM sinetin käyttöön Jos NEPCon on suorittanut FSC-sertifioinnin yritykselle, niin silloin kyseessä oleva yritys saa myös käyttää suosittua Rainforest Alliance Certified sinettiä, koska me tarjoamme FSC-palvelumme yhteistyössä FSC-akkreditoidun Rainforest Alliancen kanssa. Sinetti on hyvin tunnettu laatumerkki vastuunalaiselle maankäytölle koko maailmassa ja se voidaan nähdä useissa tuotteissa kuten Liptonin teessä tai Chiquitan banaaneissa. NEPCon vastaa Rainforest Alliancen FSC-sertifiointiohjelmasta Euroopassa, Venäjällä, Turkissa ja Israelissa. Rainforest Alliancen sertifiointiohjelma käsittää suuren määrän sertifiointi- ja varmennuspalveluita, mitkä on yhdistetty puutavaran hankkimiseen, jalostamis- ja myyntiketjuun, puutavaran laillisuuden varmistamiseen, hiilijalanjälkeen liittyviin palveluihin ja yleiseen alkuperäketjun sertifiointiin. 7 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

8 Kuinka sertifioin yritykseni? NEPCon tarjoaa yhteistyössä Rainforest Alliancen kanssa sertifiointipalveluita metsäyhtiöille ja yrityksille koko alkuperäketjussa, sisältäen puutavaran jalostamisen, tukkukauppiaat, kirjapainot ja kaupansektorin. Kaikki sertifiointipalvelumme voidaan yhdistää kokonaiskustannusten vähentämiseksi. Me tunnemme markkinat ja toiminnot puun ja paperin alalla. Me tarjoamme yksilöllisiä palvelupaketteja, jotka on sovellettu yrityksenne erityisiin tarpeisiin. Jos haluatte tietää enemmän tarjoamistamme palveluista tai haluatte keskustella yrityksenne mahdollisuuksista yhteistyöhön, niin ottakaa meihin yhteyttä: Laura Hedberg Certification Coordinator NEPCon Finland/Sweden Sähköposti: Puhelin: Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

9 FSC :n alkuperäketjun standardin vaatimukset Tämä osio sisältää vapaan suomennoksen standardista FSC-STD V2-1, jonka Forest Stewardship Council (FSC ) on laatinut. Asiakirja on tarkoitettu ainoastaan avuksi organisaatioille, jotka ovat tai haluavat tulla sertifioiduiksi FSC-vaatimusten mukaan. Vaikka NEPCon on tehnyt käännöksen, ei NEPCon ota vastuuta käännöksestä tai mahdollisista tulkinnoista suomalaisen ja alkuperäisen englanninkielisen tekstin välillä. Organisaatioiden, jotka ovat sertifioituja tai aikovat sertifioida toimintansa, suositellaan virallisen, englanninkielisen standardin version lukemista varmistaakseen, että vaatimukset tulkitaan oikein. Osa I: Yleiset vaatimukset 1 Laadunhallinta 1.1 Vastuu Organisaatio nimeää hallinnon edustajan vastuuhenkilöksi, joka on pääasiallisessa vastuussa tämän standardin sovellettavien vaatimusten noudattamisesta organisaatiossa Asianomainen henkilökunta osoittaa olevansa tietoinen organisaation toimintatavoista sekä olevansa riittävän pätevä organisaation alkuperäketjun hallintajärjestelmän täytäntöönpanoon. 1.2 Toimintatavat Organisaatio laatii, ottaa käyttöön ja ylläpitää toimintatavat ja/tai toimintaohjeet, jotka kattavat kaikki tämän standardin sovellettavat vaatimukset, huomioon ottaen toiminnan laajuuden ja monimutkaisuuden Organisaatio nimeää kustakin erillisestä menetelmätavasta vastaavan henkilöstön jäsenen ja määrittelee kyseisen menetelmätavan täytäntöönpanoa koskevat henkilöstön pätevyysvaatimukset ja/tai koulutustoimenpiteet. 1.3 Koulutus Organisaatio laatii ja ottaa käyttöön koulutussuunnitelman kunkin menetelmätavan osalta määriteltyjen pätevyysvaatimusten ja/tai koulutustoimien mukaisesti Organisaatio pitää kirjaa henkilöstölle annetusta koulutuksesta suhteessa tämän standardin vaatimusten täytäntöönpanoon. 1.4 Kirjanpito Organisaatio huolehtii aukottomasta ja ajantasaisesta kirjanpidosta, joka kattaa kaikki tämän standardin sovellettavat vaatimukset Organisaatio määrittelee säilytysajan kirjanpidon ja raporttien osalta, osto- ja myyntiasiakirjat, koulutustiedot, tuotantotiedot sekä tuotantomäärää koskevat yhteenvedot ja tavaramerkkien hyväksyntätiedot mukaan lukien. Kyseisten asiakirjojen säilytysaika on kuitenkin vähintään viisi (5) vuotta. 9 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

10 1.5 Sitoutuminen FSC:n arvoihin Organisaation on näytettävä sitoutumisensa FSC:n arvojen noudattamisessa, kuten on määritelty asiakirjassa Policy for the Association of Organizations with FSC (FSC-POL , hyväksytty alun perin heinäkuussa 2009) Organisaation on vakuutettava, että se ei ole suoraan tai epäsuoraan osallisena seuraavissa toiminnoissa: a) Laiton hakkuu tai laittoman puutavaran tai metsätuotteiden myynti b) Perinne- tai ihmisoikeuksien rikkominen metsätalouden hoidossa c) Korkeiden suojeluarvojen tuhoaminen metsätalouden hoidossa d) Merkittävä metsien muuntaminen istutuksiksi tai ei-metsälliseen käyttöön e) Geneettisesti modifioitujen organismien käyttöönotto metsätalouden hoidossa f) ILO:n keskeisten sopimusten rikkominen, kuten on mainittu ILO:n julistuksessa: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Työterveys ja turvallisuus Organisaation on osoitettava sitoutumisensa työterveyteen ja turvallisuuteen liittyen. 2 Alkuperäketjun hallintajärjestelmän soveltamisala 2.1 Tuoteryhmät Organisaation on laadittava lista FSC:n tuoteryhmistä kaikkien FSC-vaatimuksella myytävien tuotteiden osalta. Organisaatio ylläpitää ajantasaista ja julkisesti saatavilla olevaa luetteloa FSC-tuoteryhmistä, mikä sisältää seuraavat tiedot: a) Tuoteryhmän täsmennys; FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled tai FSC Controlled Wood ; b) FSC:n tuoteluokituksen mukaiset tuotelajit mainitaan; c) Lajit, joita käytetään tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja mikäli lajin koostumusta koskevia tietoja käytetään yleisesti tuotteen ominaispiirteiden määrittelyyn, on tieteellinen ja yleinen nimi mainittava. Huom.: Jotta tieteelliset ja yleiset nimet lajeille ovat oikein kirjoitettuja pitäisi organisaation käyttää saatavilla olevaa nimistöä: Germaplasm Resources Information Network (GRIN) Taxonomy Online Database Kunkin tuoteryhmän osalta organisaatio määrittää a) Tuotannossa käytettävät materiaalilajit; b) FSC-tuotteita koskevan hallintajärjestelmän: i. Siirto -järjestelmä; ii. Prosentti -järjestelmä; tai iii. Luotto -järjestelmä; c) Hallinnoinnissa, tuotannossa, varastoinnissa, myynnissä jne. mukana olevat yksiköt Niiden tuoteryhmien osalta, joihin sovelletaan Prosentti -järjestelmää tai Luotto - järjestelmää, on organisaation varmistettava, että kaikkia tuotteita koskevat samankaltaiset määräykset suhteessa 10 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

11 a) Tuotannossa käytettävän materiaalin laatuun ja b) Muuntokertoimiin. 2.2 Ulkoistaminen Organisaatio noudattaa standardin FSC-STD V2 IV osan 12 kohdassa määriteltyjä vaatimuksia kaikkien ulkoistettujen toimintojen osalta, jotka koskevat FSC:n tuoteryhmäluetteloon kuuluvia tuotteita. 3 Materiaalin hankinta 3.1 Tuotannossa käytettävää materiaalia koskevat vaatimukset Organisaatio omaksuu ja ottaa käyttöön tuotannossa käytettävää materiaalia koskevat määritelmät ja luokitukset sellaisina kuin ne on esitetty tässä standardissa Organisaatio luokittelee kaikki FSC-tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävät materiaalit niiden materiaalilajin perusteella ja varmistaa, että ainoastaan kelvollista materiaalia hyödynnetään. 3.2 Tavarantoimittajien arviointi Organisaatio laatii ajantasaisen luettelon kaikista tavarantoimittajista, jotka toimittavat FSCtuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävää materiaalia, ja ylläpitää tätä luetteloa. Luettelo sisältää seuraavat tiedot: a) Toimitettu tuotelaji; b) Toimitettu materiaalilaji; c) Tavarantoimittajan FSC CoC- tai FSC CW -koodi, mikäli koodi on olemassa Organisaatio varmistaa verkkosivun avulla tavarantoimittajan FSCsertifikaatin voimassaolon ja soveltamisalan sellaisten muutosten varalta, jotka saattavat vaikuttaa toimitettujen tuotteiden saatavuuteen ja aitouteen. 3.3 Muun kuin FSC-sertifioidun materiaalin hankinta Kontrolloidun materiaalin hankinnan osalta organisaatio noudattaa kontrolloitua puuta koskevan standardin FSC-STD ( Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood ) sovellettavia vaatimuksia Sertifioimattoman kierrätysmateriaalin hankinnan osalta organisaatio noudattaa FSC:n FSC- STD standardin ( FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified projects ) määräyksiä. 3.4 Raaka-aineen valmistaminen paikan päällä Organisaatioiden, jotka itse valmistavat FSC-tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävää materiaalia, on mainittava kyseinen materiaalilaji ja, mikäli sovellettavissa, tähän liittyvä prosentti - tai luotto -vaatimus seuraavalla tavalla: a) Samasta tuotantomateriaalista valmistetun toisen (pääasiallisen) tuotteen varsinaisen valmistusprosessin aikana syntyneen materiaalin katsotaan kuuluvan samaan materiaalilajiin kuin tuotantomateriaali, josta se tuotettiin kokonaan tai osittain; b) Materiaali, joka on saatu sellaisesta toissijaisesta valmistusprosessista tai jatkojalostusteollisuuden lähteestä, jossa materiaalia ei ole tuotettu tarkoituksellisesti, sekä 11 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

12 materiaali, joka on loppukäyttöä ajatellen käyttökelvotonta ja jota ei voida käyttää uudelleen paikan päällä samassa tuotantoprosessissa, jossa se tuotettiin, katsotaan kuuluvan samaan materiaalilajiin kuin tuotantomateriaali, josta se tuotettiin, tai kulutusta edeltävään - kierrätysmateriaaliin Organisaatio luokittelee erilaisten ensiömateriaalilajien tai kierrätysmateriaalilajien sekoitukset, joissa eri tuotantomateriaalien määriä ei voida tunnistaa, materiaalilajin mukaan ja, mikäli sovellettavissa, mainitsee prosentti - tai luotto -vaatimuksen tuotantomäärään sisältyvän alimman FSC-sertifioidun tai kulutuksen jälkeisen -tuotantomateriaalimäärän mukaan. Huom.: FSC-sertifioidun, kontrolloidun ja/tai kierrätysmateriaalin sekoitukset, joissa eri tuotantomateriaalien määriä ei voida tunnistaa, luokitellaan ns. kontrolloiduksi materiaaliksi (controlled material). 4 Materiaalin vastaanottaminen ja varastointi 4.1 Tuotteiden valmistuksessa käytettävän materiaalin tunnistaminen Materiaalin vastaanottamisen yhteydessä tai ennen materiaalin jatkokäyttöä tai jalostamista on organisaation tarkistettava tavarantoimittajan lasku ja siihen liittyvät asiakirjat seuraavien seikkojen varmistamiseksi: a) Toimitetun materiaalin määrä ja laatu vastaavat toimitusasiakirjoissa mainittuja tietoja; b) Materiaalilaji ja, mikäli sovellettavissa, siihen liittyvä prosentti - tai luotto -vaatimus mainitaan kunkin yksittäisen tuotteen tai koko tuotteiden kokonaismäärän osalta; c) Tavarantoimittajan FSC CoC- tai FSC Controlled Wood -koodi mainitaan FSC-vaatimuksella myydyn materiaalin osalta. 4.2 Materiaalin erottelu Organisaatio varmistaa, että FSC-tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävä materiaali on helposti tunnistettavissa ja erotettavissa tuoteryhmän perusteella tai mikäli identtistä materiaalia käytetään useampaan FSC-tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden valmistukseen FSC-vaatimuksen perusteella. 4.3 Merkittyä materiaalia koskevat varotoimenpiteet FSC-tuotemerkillä merkittynä vastaanotetun materiaalin osalta organisaatio huolehtii seuraavien seikkojen toteutumisesta: a) jalostettavasta materiaalista poistetaan ennen sen myyntiä kaikki tuotemerkit ja materiaalin erottelua koskevat merkinnät; b) sellaisenaan myytävän materiaalin osalta organisaatio tarkistaa, että materiaali on merkitty oikein FSC:n materiaalilajin mukaan, paitsi jos organisaatio ei saa materiaalia fyysisesti haltuunsa Muiden metsänhoidon sertifiointia harjoittavien organisaatioiden tuotemerkeillä merkittyinä vastaanotettujen tuotteiden osalta organisaatio varmistaa, että nämä merkit poistetaan materiaalista ennen kuin se myydään FSC-vaatimuksella. 12 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

13 5 Tuotantomäärän hallinta 5.1 Muuntokertoimet Organisaatio vahvistaa kunkin tuoteryhmän osalta pääasialliset prosessointivaiheet, joissa materiaalin tilavuus tai paino muuttuu, ja määrittelee muuntokertoimet yksitellen kunkin prosessointivaiheen osalta tai jos tämä ei ole mahdollista prosessointivaiheiden muodostaman kokonaisuuden osalta Organisaatio vahvistaa tavan, jota hyödynnetään muuntokerrointen laskemisessa, ja varmistaa muuntokerrointen pysymisen ajan tasalla. 5.2 Materiaalitase Organisaatio huolehtii kunkin tuoteryhmän osalta materiaalikirjanpidosta sen varmistamiseksi, että FSC-vaatimuksella tuotettujen ja/tai myytyjen tuotteiden määrä vastaa tuotannossa käytetyn materiaalin määrää, erilaisiin materiaalilajeihin, liittyviin prosentti- ja luottovaatimuksiin ja tuoteryhmän muuntokertoimiin nähden. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: Tuotannossa käytettävän materiaalin ja tuotteiden osalta: a) Laskun viitetiedot b) Määrä (tilavuus tai paino) Tuotannossa käytettävän materiaalin osalta: c) Materiaalilaji ja, mikäli sovellettavissa, prosentti - tai luotto -vaatimus Tuotteiden osalta: d) FSC-vaatimus e) Tiedot tuotteen tunnistamiseksi laskuissa f) FSC-vaatimusta koskeva määräaika ( claim period ) tai työtilaus Organisaatio laatii kunkin tuoteryhmän osalta tuotantomäärää koskevan vuosiraportin, joka sisältää kvantitatiivista tietoa jokaisesta vastaanotetusta/käytetystä materiaalilajista ja tuotetusta/myydystä tuotelajista. Raportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: a) Vastaanotettu tuotantomateriaali; b) Tuotantoon käytetty materiaali (mikäli sovellettavissa); c) Varastossa oleva tuotantomateriaali; d) Varastossa olevat tuotteet; e) Myydyt tuotteet. 5.3 FSC-vaatimuksen määrittäminen Organisaatio määrittää kunkin FSC-vaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen osalta asianmukaisen FSC-vaatimuksen noudattaen jotakin seuraavista kyseistä tuoteryhmää koskevista hallintajärjestelmistä. Hallintajärjestelmät ovat seuraavat: a) Siirto -järjestelmä (osa II, kohta 7): sovellettavissa kaikkiin tuoteryhmiin; b) Prosentti -järjestelmä (osa II, kohta 8): sovellettavissa tuoteryhmiin FSC Mix ja FSC Recycled ; c) Luotto -järjestelmä (osa II, kohta 9): sovellettavissa tuoteryhmiin FSC Mix ja FSC Recycled. Huom.: Siirto -järjestelmää sovelletaan FSC 100 % -tuoteryhmään. 13 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

14 5.3.2 Organisaatio laskee kunkin tuoteryhmän osalta tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttimäärän ( prosentti -järjestelmän mukaisesti) tai FSC luotto -tuotemäärän ( luotto - järjestelmän mukaisesti) jokaista yksittäistä yksikköä kohden. 6 Myynti ja toimitus 6.1 FSC-vaatimuksella myytyjen tuotteiden tunnistaminen Organisaatio huolehtii siitä, että kaikki FSC-vaatimuksella myytyjen tuotteiden myynti- ja rahtikirjat sisältävät seuraavat tiedot: a) Organisaation nimen ja yhteystiedot; b) Asiakkaan nimen ja osoitteen; c) Asiakirjan laatimispäivämäärän; d) Kuvauksen tuotteesta; e) Myytyjen tuotteiden määrän; f) Organisaation FSC Chain of Custody- ja/tai FSC Controlled Wood -koodi; g) FSC-vaatimus on ilmaistu selkeästi kunkin tuotteen osalta tai kokonaistuotemäärän osalta seuraavasti: i. vaatimusta FSC 100 % käytetään FSC 100 % -tuoteryhmän tuotteissa; ii. vaatimusta FSC Mix x %, jossa x edustaa sovellettavaa prosentti -vaatimusta, käytetään FSC Mix -tuoteryhmän tuotteissa prosentti -järjestelmän mukaisesti; iii. vaatimusta FSC Mix Credit käytetään FSC Mix -tuoteryhmän tuotteissa luotto -järjestelmän mukaisesti; iv. vaatimusta FSC Recycled x %, jossa x edustaa sovellettavaa prosentti -vaatimusta, käytetään FSC Recycled -tuoteryhmän tuotteissa prosentti -järjestelmän mukaisesti; v. vaatimusta FSC Recycled Credit käytetään FSC Recycled -tuoteryhmän tuotteissa luotto -järjestelmän mukaisesti; vi. vaatimusta FSC Controlled Wood käytetään FSC Controlled Wood -tuoteryhmän tuotteissa tai tuotteissa, jotka kuuluvat FSC Mix tai FSC Recycled tuoteryhmiin, ja joita ei myydä FSC-sertifioituina. h) mikäli erillisiä rahtikirjoja laaditaan, on huolehdittava riittävästä tiedon annista, jotta lasku ja siihen liittyvät rahtikirjat pystytään yhdistämään toisiinsa. Huom.: Valmiiden tuotteiden osalta, jotka täyttävät kohdassa 11 esitetyt tuotemerkinnän vaatimukset, organisaatio voi jättää prosentti - ja luotto -järjestelmää koskevat tiedot pois. Tässä tapauksessa asiakkaalla ei ole tietoa FSC-sertifioidun materiaalin ja kulutuksen jälkeisen kierrätysmateriaalin käytöstä tuotteen valmistuksessa, ja näin ollen asiakas ei saa myydä materiaalia eteenpäin FSC-vaatimuksella Organisaatio sisällyttää kohdassa edellytetyt tiedot toimitusasiakirjaan, jos myyntiasiakirja (tai sen kopio) ei ole mukana tuotelähetyksessä. 6.2 FSC-vaatimuksella myytyjen tuotteiden merkitseminen Organisaatio varmistaa, että FSC-tuotemerkillä varustettuja tuotteita myytäessä vastaava FSC-vaatimus löytyy aina myynti- ja toimitusasiakirjoista. 14 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

15 6.2.2 Organisaatio varmistaa, että FSC-vaatimuksella myytäviin tuotteisiin ei ole kiinnitetty toisen metsänhoidon sertifioinnin tuotemerkkiä. 6.3 FSC-kontrolloidun puun toimittaminen Organisaatio varmistaa, että FSC-kontrolloidun puun myynnin osalta noudatetaan kontrolloitua puuta koskevan FSC:n standardin FSC-STD ( FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood ) 4. kohtaa. 15 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

16 Osa II: FSC-vaatimuksien valvontaa koskevat järjestelmät 7 Siirto -järjestelmä 7.1 FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset Organisaatio määrittelee kunkin tuoteryhmän osalta FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset, joiden osalta yksittäinen FSC-vaatimus tehdään. Huom.: Määräajan vähimmäispituus on sama kuin aika, joka kuluu yhden erän käsittelyyn käsittäen tavaran vastaanoton, varastoinnin, jalostuksen sekä valmiin tuotteen merkitsemisen ja/tai myynnin. Määräajan on oltava tiedossa, muutoin se määritellään työtilauksessa. Työtilaukset voivat koskea myös erillisiä tuotantoeriä. 7.2 Tuotantomateriaali identtisellä FSC-vaatimuksella FSC-vaatimusta koskevien määräaikojen ja työtilausten osalta, joissa tuotantomateriaali kuuluu vain yhteen materiaalilajiin, on organisaation määriteltävä tämä FSC-vaatimus myös loppumateriaalin lajiksi. Huom.: Mikäli valmistuksessa käytetään 100 prosenttista kulutuksen jälkeistä kierrätysmateriaalia, valmiin tuotteen FSC-vaatimus on FSC Recycled 100%. 7.3 Tuotantomateriaali erilaisista FSC-materiaalilajeista FSC-vaatimusta koskevien määräaikojen ja työtilausten osalta, joissa eri materiaalilajeihin kuuluva tuotantomateriaali tai siihen liittyvät prosentti - tai luotto -vaatimukset on sekoitettu, organisaation on käytettävä FSC-vaatimusta, jossa tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin tai kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrä on alhaisin. Huom.: FSC Mix Credit - tai FSC Recycled Credit -materiaalilajin tuotantomateriaalin katsotaan olevan huonompaa kuin FSC 100 % - tai FSC Recycled 100% materiaalilajien tuotantomateriaali. 8 Prosentti -järjestelmä 8.1 FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset Organisaatio määrittelee kunkin tuoteryhmän osalta FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset, joiden osalta tehdään yksittäinen FSC-prosenttivaatimus. 8.2 Tuotannossa käytetty FSC-sertifioitu materiaali ja kulutuksen jälkeinen -kierrätysmateriaali Tuotannossa käytettävän FSC Mix ja/tai FSC Recycled -materiaalin osalta on organisaation käytettävä tavarantoimittajan laskussa mainittua prosentti - tai luotto -vaatimusta FSC-sertifioidun materiaalin ja kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrien selvittämiseksi. 16 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

17 Huom.: Luotto vaatimuksella toimitettu materiaali käytetään kokonaisuudessaan tuotannossa FSC-sertifioituna materiaalina tai kulutuksen jälkeisenä -kierrätysmateriaalina. 8.3 Tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuuden laskeminen Organisaatio laskee tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuuden kunkin FSCvaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen osalta käyttäen seuraavaa kaavaa: QFSC Qpost consumer % input 100 Q total % input = tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuus Q FSC Q post-consumer Q total = tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin määrä = tuotannossa käytetyn kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrä = tuotannossa käytetyn ensiömateriaalin ja kierrätysmateriaalin kokonaismäärä Organisaatio laskee kunkin tuoteryhmän osalta tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuuden, joka perustuu: a) Samaa FSC-vaatimusta koskevaa määräaikaa tai työtilausta koskevaan tuotantomateriaaliin (yhtenäinen prosenttiosuus) TAI b) Alkuperäismateriaalin tietylle määrälle aikaisempia vaatimusaikoja (keskimääräinen prosenttiosuus) Huom.: Keskimäärän laskentaan perustuvia FSC-vaatimuksia voidaan tehdä ainoastaan sitten, kun edellinen ajanjakso on päättynyt Ajanjakso, jolta tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuus lasketaan, ei saa olla yli 12 kuukauden mittainen. Poikkeukset sallitaan, mikäli liiketoiminnan luonne näin määrää ja mikäli FSC:n akkreditoima sertifiointielin on hyväksynyt asian. 8.4 Tuotteita koskevat FSC-vaatimukset Organisaatio voi myydä kaikki FSC-vaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen puitteissa valmistetut FSC Mix -tuoteryhmän tuotteet varustettuna prosentti -vaatimuksella, joka on täysin sama tai alempi kuin tuotannossa käytetyn materiaalin laskettu prosenttiosuus Organisaatio voi myydä kaikki FSC-vaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen puitteissa valmistetut FSC Recycled -tuoteryhmän tuotteet varustettuna prosentti vaatimuksella, joka on täysin sama tai alempi kuin tuotannossa käytetyn materiaalin laskettu prosenttiosuus Organisaatio voi myydä sen osan tuotteista FSC Controlled Wood vaatimuksella, joita ei ole myyty FSC:n prosentti vaatimuksella. 8.5 Tuotteiden markkinointi Organisaatio varmistaa, että FSC:n tuotemerkkejä ei käytetä sellaisten tuotteiden markkinoinnissa, jotka eivät täytä tämän standardin III osassa määriteltyjä tuotemerkinnän vaatimuksia. 17 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

18 9 Luotto -järjestelmä 9.1 FSC-vaatimusta koskevat määräajat Organisaatio laatii ja ylläpitää kunkin tuoteryhmän osalta FSC-luottotilin, johon liittyvät ennalta määritellyt ja enintään kolmen kuukauden mittaiset FSC-vaatimusta koskevat määräajat, joiden mukaisesti FSC-luoton lisäykset ja vähennykset rekisteröidään. 9.2 Tuotannossa käytetty FSC-sertifioitu materiaali ja kulutuksen jälkeinen -kierrätysmateriaali Tuotannossa käytetyn FSC Mix - ja / tai FSC Recycled -materiaalin osalta on organisaation käytettävä tavarantoimittajan laskussa mainittua prosentti - tai luotto -vaatimusta tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin ja kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrien selvittämiseksi. Huom.: Luotto -vaatimuksella toimitettu materiaali käytetään kokonaisuudessaan tuotannossa FSC-sertifioituna materiaalina tai kulutuksen jälkeisenä -kierrätysmateriaalina. 9.3 FSC-luoton lisääminen luottotilille Organisaatio lisää tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin tai kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin muunnetun määrän (tilavuus tai paino) FSC-luottona FSCluottotilille hyödyntäen tuoteryhmään kuuluvan kunkin ainesosan muuntokerrointa Organisaatio lisää FSC-luoton luottotilille sen jälkeen, kun organisaatio on saanut materiaalin laillisesti omistukseensa ja kun materiaalilaji on vahvistettu, ja ennen kuin materiaalia ryhdytään käsittelemään tuotantoprosessissa. 9.4 Luottotilillä olevien FSC-luoton käyttäminen Organisaatio vähentää FSC Mix - tai FSC Recycled -vaatimuksella ja/tai näillä vaatimuksilla myydyn materiaalin määrän tuoteryhmää koskevalla luottotilillä olevasta FSCluotosta. 9.5 Luottotilin hoitaminen Organisaatio varmistaa, että FSC-luottotiliä ei koskaan ylitetä. Organisaatio pitää myös huolen siitä, että tiedot tilillä olevasta FSC-luotosta ovat asianmukaisen henkilöstön saatavilla ja että tietoja pidetään ajan tasalla Organisaation luottotilille keräämän FSC-luoton summa ei saa ylittää tilille edellisen 12 kuukauden aikana lisättyjen uuden FSC-luoton summaa. Uuden FSC-luoton summan ylittävä FSC-luotto vähennetään luottotililtä kunkin uuden FSC-vaatimusta koskevan määräajan alussa. 9.6 Tuotteita koskeva FSC-vaatimus Organisaatio voi milloin tahansa myydä FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvaa materiaalia luotto vaatimuksella luottotilillä olevan FSC-luoton kokonaissumman edestä Organisaatio voi milloin tahansa myydä FSC Recycled -tuoteryhmään kuuluvaa materiaalia luotto vaatimuksella luottotilillä olevan FSC-luoton kokonaissumman edestä. 18 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

19 9.6.3 Organisaatio voi vastaavan FSC Controlled Wood -luottotilin perusteella toimittaa FSC Controlled Wood materiaalia sen osan tuotantomäärästä, jota ei ole myyty FSC Mix - tai FSC Recycled -materiaalina. 19 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

20 Osa III: Tuotemerkinnät 10 Tuotemerkintää koskevat yleiset vaatimukset 10.1 FSC-tuotemerkkien käyttö 10.1 Tuotteensa FSC-tuotemerkillä merkitsevien organisaatioiden on varmistettava, että: a) Tuotteet varustetaan FSC-tuotemerkillä ainoastaan silloin, jos ne täyttävät tämän standardin vaatimukset b) Tuotteet merkitään tuotemerkintää koskevan standardin FSC-STD ( Requirements for the use of the FSC trademarks by certificate holders ) mukaisesti. 11 Oikeus käyttää tuotemerkkiä 11.1 FSC:n 100% -tuotemerkki Kaikki FSC 100 % -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet voidaan merkitä FSC:n 100% -merkillä FSC:n Mix -tuotemerkki FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan siirto -järjestelmää, voidaan varustaa FSC:n Mix -merkillä, mikäli tuotteen FSC-vaatimus on määritelty seuraavasti: a) FSC Mix -prosenttivaatimus, kun tuotteeseen käytetystä materiaalista vähintään 70 prosenttia on FSC-sertifioitua b) FSC Mix Credit -vaatimus FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan prosentti -järjestelmää, voidaan varustaa FSC Mix -merkillä, mikäli tuotteeseen käytetystä materiaalista vähintään 70 prosenttia on FSC-sertifioitua tai kierrätettyä. Huom.: Direktiivi FSC-DIR (Advice #3) määrittelee säännön, joka sisältää vaiheittaisen 50 % rajan poistamisen lastujen ja puukuitujen käytön suhteen FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan luotto -järjestelmää, voidaan varustaa FSC Mix -merkillä, mikäli tuoteryhmää koskevalla luottotilillä on riittävästi FSCluottoa jäljellä. Huom.: Tuotteen tilavuutta tai painoa vastaava luottomäärä vähennetään FSC-luottotililtä heti kun tuotteet on varustettu tuotemerkillä FSC:n Recycled -tuotemerkki FSC Recycled -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan siirto -järjestelmää, voidaan varustaa FSC:n Recycled -merkillä, mikäli tuotteen FSC-vaatimus on määritelty seuraavasti: a) FSC Recycled -prosenttivaatimus, kun tuotteeseen käytetystä materiaalista vähintään 85 prosenttia on kulutuksen jälkeistä -kierrätysmateriaalia tai b) FSC Recycled Credit -vaatimus. 20 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot