Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen"

Transkriptio

1 Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

2 Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen yrittäjyys osiossa pyritään herättämään opiskelijan ajatuksia oman opiskeluaikaisen elämän hallinnasta sekä lisäämään ymmärrystä yhteiskunnan panoksesta koulutuksen rahoittajana. Tärkeitä aihealueita ovat myös oman talouden ja raha-asioiden hallinta. Johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen -osio pyrkii johdattamaan oppilasta taloudellisen yrittämisen eli oikean bisneksen maailmaan lyhyillä harjoituksilla. Materiaali sopii käytettäväksi kaikien alojen opetuksessa, esim. metalli-, sähkö-, rakennus-, ravintola- ja kauneudenhoitoalalla. Materiaalia ei ole suunniteltu oppilaille kopioitavaksi vaan opettajan omaan käyttöön tukimateriaalina ja oppituntien sisällön runkona. Yrittäjyyttä käsittelevien oppituntien pitäminen on monelle opettajalle uusi asia, joten opettajan omalla persoonalla, yrittäjähenkisyydellä ja mahdollisella omalla yrittäjäkokemuksella on suuri merkitys oppituntien suunnittelussa ja toteuksessa. Kokemuksesta tiedetään, että kiireettömästi, asioista keskustellen ja hyviä esimerkkejä esilletuoden oheisen materiaalin sisältö on sopivan mittainen 1 ov:n kurssille. Vesa Heiskari, Raahen ammattiopisto Oppaan koostaminen ja tekstit: Vesa Heiskari, Raahen ammattiopisto Taitto ja tekstit: Aija Saari, projektisuunnittelija, Kalske-hanke Julkaisu: Kalske-hanke 2

3 Sisältö Osio1: Sisäinen yrittäjyys 4 1. Näkökulma oppimiskulttuuriin 4 2. Kurssin sisältöä ja käytännön vinkkejä tuntien pitämiseen 5 3. Sinä, rahat ja pankki - asiaa oman talouden hallinnasta Oman rahan käyttöä on hyvä suunnitella Mitä tehdä, jos rahat ovat lopussa? Raha-asioiden hoitaminen on oikeastaan ihan mukavaa Säästäminen Säästäminen ja sijoittaminen eri tuotteisiin Erilaisia lainoja Korko on lainasopimuksen hinta Lainat ja rahoitus Lainalla on yleensä vakuus Korko on luoton hinta ASP-tili ja ASP-laina Mitä tapahtuu lainan myöntämisen jälkeen? Todellinen vuosikorko Maksuhäiriöt Maksuhäiriömerkintä Kannattaa varautua ennalta 23 Osio 2: Johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen 25 3

4 Osio 1. Sisäinen yrittäjyys (yritteliäisyys, oman elämän hallinta) 1. Näkökulma oppimiskulttuuriin Ammattillista koulutusta kehitetään kasvatustavoitteiden ja opetussuunnitelmien pohjalta, painottaen erityisesti niitä menetelmiä ja sisältöjä, jotka edistävät oppijan kasvamista omatoimisuuteen. Näitä opetussuunnitelmien keskeisiä työtapoja sisäistämällä ja käyttöönottamalla nivotaan yrittäjyys ammattiopiskeluun ns. sisäisenä yrittäjyytenä. Ulkoinen yrittäjyys puolestaan ilmenee taloudellisena yrittämisenä. Käytännön koulutyössä sisäinen yrittäjyys ilmenee siten, että oppija suhtautuu oppimistoimintaansa yrittäjämäisesti: oppija selvittää itselleen oman oppimistoimintansa merkityksen ja tavoitteet oppija suunnittelee oman työnsä ja ajankäyttönsä suhteessa tavoitteisiinsa ja arvioi itse työskentelyään ymmärtäen, että kyse on hänen omasta kehittymisestään oppija ymmärtää, ettei kehittymistä tapahdu, jos hän työskentelee satunnaisesti tai toistaa vain aikaisemmin oppimaansa tai kirjojen tekstejä omalla oppimistoiminnallaan opiskelija - yhteistyössä muiden kanssa - koko ajan kehittää oppimistuloksensa tasoa ja samalla koko työyhteisöä yhteistyössä muiden kanssa opiskelija tuottaa uutta tietoa, jota ei voida palauttaa kenenkään yksilön tuottamaksi tiedoksi. Ryhmän oppiminen nousee korkeammaksi kuin mihin kukaan ryhmän jäsen yksin pystyisi Oppijan ja yhteisön kehittymiselle on tärkeää, että oppijat ymmärtävät myös toiminnan taloudellisia edellytyksiä. 4

5 2. Kurssin sisältöä ja käytännön vinkkejä tuntien pitämiseen 1. Oppilaat ovat valinneet alan jolla nyt opiskelevat ollessan vielä peruskoulussa. Harjoituksena oppilaat voivat miettiä, miten he päätyivät valitsemalleen allalle ja esittävät pohdintansa suullisesti luokan muille oppilaille ja opettajalle. Tässä vaiheessa voidaan myös pohtia, oliko valinta heille oikea? 2. Mitä ominaisuuksia henkilöllä tulisi olla, jotta menestyisi ko. alalla. Keskustelua aiheesta opettajan johdolla. Opettaja tekee taulukkoa mainituista ominaisuuksista keskustelun aikana ja näyttää dataprojektorilla koko luokalle kehittyvää tuotosta. 3. Oppilaat kirjaavat viisi asiaa paperille, joissa he ovat hyviä sekä niitä asioita, joissa heillä olisi parantamisen varaa koulun käynnissä tai oman elämän hallinnassa (Tässä vaiheessa oppilaat pitävät luettelon omana tietonaan). 4. Edelliseen tehtävään jatkona opettaja jakaa oppilaat 2-hengen ryhmiin. Ryhmän jäsenet kertovat koko luokalle, mitä kaverissa on hyvää ja mitä ominaisuuksia pitäisi kehittää, jotta oman elämän hallinta olisi kunnossa ja opiskelu tuloksekasta. 5. Kun kohta 4. on suoritettu oppilaat vertaavat kohdan 3. tuotosta kohdan 4. kaverin kertomaan. Yhteenveto tehdään oppilaskohtaisesti opettajan johdolla. 6. Kohdan 5. jälkeen luokassa keskustellaan opettajan johdolla siitä, miten koulunkäyntiä osastolla voisi kehittää siten, että oppilailla ja opettajilla olisi hyvät ja virikkeelliset olosuhteet toimintansa kehittämiseen. Opettaja kirjaa keskustelun tuotoksen ja esittää sen osaston muille opettajille osastonkokouksessa. Osastonjohtajat kehittävät osaston toimintaa tuotoksen pohjalta. 5

6 7. Lisätehtäviä (tehdään jos aikaa riittää) Itseluottamus Keskustelkaa parin tai ryhmän kanssa, mitä seuraavat sanat tarkoittavat. ITSELUOTTAMUS ITSEKKYYS ITSETUNTEMUS ITSEKESKEISYYS ITSENÄISYYS ITSEPÄISYYS Täydennä seuraavat lauseet loppuun niin, että lause kuvaa sinua: Olen todella hyvä Muut voisivat ottaa minusta esimerkkiä Osaan tehdä Olen itsepäinen vain, jos Kaverissani (kirjoita hänen nimensä) ihailen Jos en menesty hirveän hyvin, kestän sen ajattelemalla, että Arvot luovat perustan - Visiot vievät tulevaisuuteen Miten meidän tulee toimia yhteiskunnassa? Kenelle olemme vastuussa teoistamme? Näihin kysymyksiin joutuu jokainen ihminen vastaamaan omalta kohdaltaan. Samoja kysymyksiä ihmiset pohtivat myös yrityksissä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin yksin tai yhdessä parin kanssa: Mitkä ovat mielestänne suomalaisille yhteisiä arvoja? Mitkä ovat itsellenne tärkeimpiä arvoja? Mitkä ovat koulusi arvot? Miten ne vaikuttavat toimintaan? Tutki yritysten nettisivuilta, millaisia arvoja yrityksillä on? Lue lehtiä, tutki nettiä. Kuuntele uutisia. Mitä sellaisia ilmiöitä keksit, joiden arvelet vaikuttavat tulevaisuuteen? 6

7 Kuvittele aikaa kymmenen vuotta eteenpäin. Millaisia uusia hyödyllisiä laitteita käytetään kodeissa? Minkälaista ruokaa syödään? Millaisilla kulkuneuvoilla liikutaan? Mikä on muotia? Millaisia ovat tulevaisuuden työpaikat? 8. Opiskelun kustannukset yhteiskunnalle (veronmaksajille): Valtio maksaa oppilaitokselle n euroa/lukuvuosi/oppilas eli euroa kolmessa vuodessa oppilasta kohden koulutuksen järjestämiseksi. Luokka laskee opettajan johdolla kuinka kauan oppilailta menisi koulun loppumisen jälkeen työelämään siirryttyä tuon euron takaisin maksamiseen maksamillaan veroilla. Oletuksena ovat seuraavat verot ja palkansivukulut palkasta: vero, ennakonpidätys 30 %, työeläkemaksu 4,3 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,2 %, sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,7 %. Nämä prosenttiosuudet lasketaan siis bruttopalkasta kukin. Oppilaat voivat arvioida itse paljonko he voisivat saada bruttopalkkaa/kk ammattiin valmistumisen jälkeen. Tässä tehtävässä voit olettaa, että koko 30 % vero muutettuna euroiksi voisi olla lyhennystä tuolle eurolle. Todellisuudessahan näin ei ole. 9. Nuorten ihmisten varttuessa tulee elämässä esiin monia käytännön elämään liittyviä asioita joista on selvittävä. Oppilaat tekevät netissä osoitteessa neljä testiä elämän hallinnasta. Sivuilta testit löytyvät seuraavasti: Aloitussivulla on alalaidassa kohta yhteiset testaa itsesi - Neljä testiä: Oletko vastuullinen kuluttaja Nuori: selviätkö yksin asumisesta Millainen työntekijä olet Nuorten kiperä kulutustesti. Oppilaat tekevät nämä testit em. järjestyksessä kohta kerrallaan ja opettaja tekee oppilaiden kanssa yhteenvedon jokaisen tehtävän jälkeen. Tehtäviä ei siis tehdä putkeen vaan ensi tehtävä ja sen jälkeen heti ko. kohdan yhteenveto. 10. Seuraava artikkeli Talouden vauhdittajana Yhteishyvä lehdestä nro toimii alustuksena nuorten pankkipalvelujen käyttöön. Oppilaat lukevat artikkelin ja opettaja johtaa keskustelua aiheesta. 7

8 8

9 9

10 3. Sinä, rahat ja pankki - asiaa oman talouden hallinnasta Näissä muistiinpanoissa on paljon kysymyksiä, joiden avulla voit herättää ajatuksia ja innostaa oppilaitasi pohtimaan raha-asioitaan. Mihin pankkia tarvitaan? Mitä pankkipalveluita käytät? Pankin avulla voi lainata rahaa maksaa laskut sijoittaa ja säästää hakea ulkomaan valuuttaa matkoja varten hankkia kortteja, joilla maksaa laskuja kaupassa tai joilla nostaa rahaa automaateista hankkia vakuutuksia pankkiin tulee palkka, opintotuki jne. pankin kautta hoituu myös yritysten rahaliikenne pankissa on myös ihmisiä, jotka osaavat neuvoa, kun jokin rahaan liittyvä asia mietityttää Useimmilla on varmaankin ainakin tili käytössä? Tilit Kuinka monella on oma tili? Kuinka moni tietää, paljonko tilillä on tällä hetkellä rahaa? Mistä tietää paljonko tilillä on rahaa? Mihin tiliä ylipäätään tarvitaan? Miksei käytetä vaan käteistä? --> Palkka tulee tilille, laskut maksetaan sieltä, turvallinen paikka säilyttää rahaa, kaupassa on helppo maksaa kortilla, käyttötililtä kätevä siirtää rahaa säästöön, voi maksaa internetostoksia. 10

11 4. Oman rahan käyttöä on hyvä suunnitella Itselle on helppo laatia esimerkiksi tietokoneella rahankäyttötaulukko, jolla voi luokitella erilaisia tuloja ja menoja. Samalla näkee, kuinka paljon rahaa on käytetäävissä viikoittain, kuukausittain yms. Ostopäätöksiä on toisinaan hyvä harkita yön yli, varsinkin kun kyse on isommista hankinnoista. Myös hintavertailu eri kauppojen välillä kannattaa, eikä tarjousten seuraaminen ole vain mummojen puuhaa! Millä tavalla voit arjessa saada aikaiseksi pieniä säästöjä? Millaisia rahanmenoja oppilailla on? Riittävätkö rahat? Jos eivät, niin miten omien rahojen hallintaa voisi harjoitella? Oppilaat voivat pohtia, millä tavalla he voivat säästää arkielämässä ja mistä voi omassa kulutuksessaan tinkiä? (Ylimääräiset kahvittelut, kalliit energiajuomat, karkit ja limsat, korut ja vaatteet.)kaikesta kivasta ei tarvitse luopua, mutta turhaa kulutusta voi vähentää. Opiskelija-alennukset on hyvä muistaa. Alennusta saa mm. juna- ja bussimatkoista, museo- ja teatterilipuista yms. Kirjasto on myös hyvä paikka kirjojen, levyjen ja jopa leffojen lainaamiseen. Vaatteita ja tavaroita voi joskus lainailla kavereiden kesken (varsinkin kalliimpia juhlavaatteita tai käytöstä jääneitä harrastusvälineitä) ja kirpparille voi viedä vaatteet, joita ei enää käytä. Voi lisäksi kysyä olisiko vanhemmilla kirpputorille vietävää, jos saisi vaikka pienen myyntipalkkion välistä. Joskus myös yhteishankinnat kaveriporukan kanssa kannattavat. Jos tilaa esim. vaatteita postimyynnistä (alle 18-vuotias tarvitsee vanhempien luvan), tulevat postimaksut isommalla porukalla halvemmaksi. Samoin harvemmin käytettyjä tavaroita, esim. leffoja voi toisinaan ostaa yhteiseksi ja mikäs sen mukavampaa kuin katsoa se yhdessä. Lehtiäkin voi kierrättää kavereiden kesken. Ruoanlaitto kaveriporukalla on myös mukavaa ja melko edullista tekemistä ja usein halvempaa kuin ulkona syöminen. Oman taloussuunnitelman tekeminen voi kuulostaa tylsältä, mutta on hyvä tapa seurata mihin rahat menevät ja paljonko rahaa on käytettävissä esimerkiksi yhden viikon tai kuukauden aikana. Sitten vasta rahaa kuluukin, kun muuttaa omilleen (asuntolaina tai vuokra, auto, matkat, vaatteet, huonekalut, kodinkoneet, vakuutukset, sähköt, puhelin, verot jne.)? Aikuisilla on paljon enemmän menoja kuin nuorilla. Raha-asioiden opettelu siis kannattaa, jotta osaa aikuisena hoitaa omat rahat! Tuloja ja menoja voi laskea myös op.fin laskurilla (www.op.fi -> Laskurit -> Tulo- ja menolaskuri). 11

12 5. Mitä tehdä jos rahat ovat lopussa? Helpommalla arkielämässä pääsee, kun rahat eivät ole koko ajan aivan lopussa. Tältä tilanteelta välttyy, kun tarkkailee oman tilinsa tilannetta, eikä vaan uskottele itselleen, että kyllä rahaa jostakin tulee. Mieti millainen kuluttaja olet. Jos kyllästyt helposti uusiin vaatteisiin, peleihin yms., suosi kirpputoreja, kirjastoja ja yhteishankintoja. Toiset taas ostavat kalliimpaa, mutta harvemmin. Tällöin hankinnoissa kannattaa suosia laatua ja pitkäikäisyyttä Yksi hyvä keino jokaiselle on välttää kaupoissa kiertelyä silloin kun rahaa ei ole! Mistä voisit hankkia itsellesi lisätuloja? Lisätuloja voi hankkia kesätöillä, viikonloppu, tai iltatöillä opiskelun ohessa (Voisitko vahtia sukulaisten lapsia pientä korvausta vastaan tai työskennellä esim. lähikaupassa tai koiranulkoiluttajana? Tarvitseeko naapurin vanhus kaupassakävijää?) Jo pienet lisätienestit tuntuvat mukavilta ja auttavat rahapulassa. Pieniäkään euroja ei kannata väheksyä! Opintotuki ja -laina voivat toimia lisätulonlähteinä opiskeluaikana yli 16- vuotiaille. 6. Raha-asioiden hoitaminen on oikeastaan ihan mukavaa Jos on omia palkkatuloja esim. kesätöistä tai saa opintotukea, on tilin avaaminen näitä rahoja varten mahdollista jo 15-vuotiaana. Tällöin voi tiliin liittää myös kortin (vanhempien suostumus tarvitaan, jos kortin käyttäjä on alaikäinen). Verkkopankin avulla voi seurata omia tilitapahtumia, esimerkiksi sitä, minkä verran rahaa on käytössä ja mihin sitä kuluu. Samalla voi siirtää rahaa vaikkapa säästötilille. Jos vanhemmat antavat verkkopankin opiskelijan käyttöön, on hänellä itsellään vastuu omien rahojensa hyvästä hoidosta. 18-vuotissyntymäpäivän jälkeen asiat muuttuvat: - nuori päättää itse kaikista pankkiasioistaan, vanhemmat eivät saa enää käyttää nuoren tilejä, pankkisalaisuus: täysi-ikäisen tietoja ei kerrota vanhemmille ilman hänen lupaansa. Vaikka kortilla on joskus ehkä helpompi maksaa, kun ei näe rahan kuluvan, oikeastihan rahaa kuluu, eikä aina muista mitä on jo ostanut! Ostoksia ja tiliä pitää seurata, niin ei tule ikäviä yllätyksiä. 12

13 Lukio ja ammattikouluikäisiltä voit kysyä: Kuinka monella on oma kortti? Mitä tekee sillä? Käyttävätkö vanhemmat korttia? Käyttääkö opettaja? Nuoren kortti on Electron ja sen voi saada jo 10-vuotiaana, mutta vain vanhempien suostumuksella. Visa tai muu luottokortti myönnetään pääasiassa yli 23-vuotiaille, sillä se sisältää luotto-ominaisuuden. Vanhempien lupa nuorelle verkkopankin käyttöön on iso luottamuksen osoitus. Hyviä syitä tunnusten eväämiseen on monia, esimerkiksi: - käyttäjällä oikeus tehdä muutoksia tileihin ja säästöihin: vanhemmat haluavat varjella lapselle säästettyjä rahoja - tietoturva-asiat: esimerkiksi kirjastoissa tai koulussa täytyy muistaa kirjautua ulos verkkopankista, verkkotunnukset pitää säilyttää varmassa paikassa eikä niitä saa kertoa kaverille - tilillä usein enemmän rahaa kuin tavalliset menot ovat: täytyy hallita oman talouden aakkoset ja jättää rahaa säästöönkin. 7. Säästäminen Jos aikaa jää, voi käsitellä myös säästämistä ja lainoja. Kuka säästää? Kuluuko viikkoraha heti vai pystyykö siitä säästämään? Onko säästötiliä? Tavallinen vai joku erityisesti säästämiseen tarkoitettu tili. Mikä ero niillä mahtaa olla? (yleensähän hieman parempi korko ja rajoitettu nosto-oikeus) Laitetaanko sinne rahaa säännöllisesti vai satunnaisesti? Säästääkö joku rahastoon? Tietääkö joku, mikä on rahasto? (Esittäjä: valmistaudu kertomaan yksinkertaisesti rahastojen idea!) Vai säästölippaaseen? Miksi säästäminen kannattaa? Onko joku oppilaista hankkinut jotain erityistä säästöillään? Keksitkö esittelijä esimerkkiä omasta elämästäsi, hankitko itse jotain säästäen: huonekaluja, lomamatkan tms.? Voit kysyä oppilailta heidän haaveistaan ja miten he ajattelevat ne saavuttavansa. Ovatko ne saavutettavissa säästämällä? 13

14 8. Säästäminen ja sijoittaminen eri tuotteisiin Säästäminen tilille Sijoitusrahastot Vakuutussäästäminen Osakkeet Sijoituskiinteistöt ja -asunnot Metsä Sijoittaa voi sekä kotimaahan että ulkomaille. Kerro eri säästö- ja sijoitusvaihtoehtojen eroista. 14

15 9. Erilaisia lainoja Täydennystä opintojen rahoitukseen Päätoimisia opintoja varten, esim. lukio, ammatillinen koulutus, korkeakoulut jne. Edullinen korko ja valtiontakaus HUOM! Kelalta haettavaa valtiontakausta kannattaa hakea jo opintotukihakemuksen yhteydessä. Seuraavina vuosina Kela anta automaattisesti tukipäätöksen, joka sisältää valmiin lainantakauksen. Opintolainaa on mahdollista saada Euroa/kk Lainan maksimimäärä per kk riippuu opiskeluasteesta ja siitä, opiskeleeko kotimaassa vai ulkomailla. Opintolainaa voi saada alle 18-vuotiaanakin tietyin edellytyksin. Tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Alle 18-vuotias voi saada opintolainaa 160 euroa/kk. Takaisinmaksu alkaa yleensä vasta kahden vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Takaisinmaksu = n. 2 x opiskeluaika. Opiskeluaikana korosta maksetaan 1 %-yksikkö, loput lisätään lainaan eli pääomitetaan. 10. Korko on lainasopimuksen hinta Asiakas maksaa korvausta käytössään olevasta rahasta koron muodossa. Markkinakorko + pankin marginaali = kokonaiskorko. Kun markkinakorko muuttuu, lainankin korko muuttuu. Marginaali on pankin perimä palkkio. Luottokortin luoton käytöstä maksetaan korkoa ja muita kuluja. Luottokortti ei lisää käytettävissä olevia tulojasi, sillä luotto maksettava takaisin. Todellinen vuosikorko = kaikki lainan kulut koroksi muutettuna. 15

16 Monenlaisia mainoslupauksia näkee varsinkin netissä. Siellä lainaa tarjotaan tyyliin: Tarvitsetko käteistä? Meiltä saat nopeasti lainaa jopa Nämä lainat saattavat olla hyvin kalliita. Kannattaa tarkkailla todellista vuosikorkoa! (Mainoksissa käytetään myös ilmaisuja Kuluttajansuojalain mukainen korko tai Nimellinen vuosikorko ) Tällä hetkellä (syksy 2009) korot ovat melko matalalla. Asuntolainan korko voi olla esimerkiksi 3 %. Silloin esimerkiksi euron asuntolainasta maksetaan korkoa vuodessa euroa. Tämänhetkisen markkinakoron voi katsoa esimerkiksi päivän lehdestä tai pankin verkkosivuilta. Voit kertoa vielä luottokortin korottoman maksuajan ja korollisen luoton käyttämisen eroista. Esimerkiksi OP-Visalla saa keskimäärin 35 päivää korotonta maksuaikaa. Asuntolainasta voi sanoa, että se on säästämistä jälkikäteen eli lainan avulla ostettua asuntoa säästetään omaksi pikkuhiljaa, maksamalla lainaa pankille takaisin kuukausittain. Kuukausierä (lainan lyhennys + korko) täytyy siis säästää sitä ei voi käyttää muuhun. 11. Lainat ja rahoitus Vinkki: Oppilaat voidaan aluksi laittaa pohtimaan esimerkiksi pareittain, mitkä voisivat olla tulevaisuudessa sellaisia tilanteita, joissa lainantarve voi tulla eteen ja mitä pankki edellyttää lainanhakijalta. 16

17 Pankki edellyttää lainanhakijalta Maksuhalua Riittävää ikää Moitteettomia luottotietoja Riittävää maksukykyä ja säännöllisiä tuloja Riittäviä vakuuksia Maksuhalu on tärkeä juttu, se liittyy vastuullisuuteen. Laina pitää aina maksaa takaisin, joten sitä ei kannata ottaa hetken mielijohteesta. Lainaa on mahdollista saada vasta kun on täyttänyt 18 vuotta. Poikkeuksena opintolaina, jota voi saada vanhempien suostumuksella jo 16-vuotiaana. Pankki tarkistaa hakijan henkilötiedot, luottotiedot ja maksukyvyn. Miksi näin? Pankki haluaa varmistua lainanottajan eli velallisen luotettavuudesta. Maksamattomat laskut tai tilinylitykset kertovat siitä, että lainanottaja on pankille riski takaisinmaksun kannalta. Tämän takia raha-asiat kannattaa pitää kunnossa jo ennen lainan ottamista, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin. Tuskin itsekään lainaisit rahaa kaverillesi, joka on aiemmin jättänyt velkansa maksamatta? Omasta taloudesta kannattaa pitää huolta jo nuorena, jotta lainansaanti onnistuu myöhemmin. Maksuhäiriömerkinnät ja jopa tilinylitykset voivat vaikeuttaa lainansaantia. 12. Lainalla on yleensä vakuus Vakuus on tarkoitettu suojaamaan pankkia tilanteessa, jossa velallinen ei pysty maksamaan velkaansa takasin. Vakuutena voi toimia esimerkiksi: - Asunto-osake tai kiinteitö - Henkilötakaus, jolloin velallisen joutuessa maksuvaikeuksiin, maksaa takaaja lainan pois. Takaus on yleensä omavelkainen, eli takaaja vastaa velasta kuin omastaan. - Valtion takaus tai pankin myöntämä luottotakaus - Osakkeita tai muita arvopapereita 17

18 13. Korko on luoton hinta Lainan korko voi olla kiinteä tai vaihtuva Vaihtuva korko on sidottu Euribor-korkoon tai pankin omaan korkoon, jota kutsutaan Prime-koroksi Marginaali on pankin perimä palkkio Lainan nostokulut vaihtelevat lainamäärän mukaan Todellinen vuosikorko = kaikki lainalle laina-aikana kertyvät kulut vuosikoroksi muutettuna Todellisen vuosikoron avulla voit vertailla lainatarjouksia Voitte kokeilla koron muodostumista lainalaskurilla > Luotot > Lainalaskuri 18

19 14. ASP-tili ja ASP-laina ASP = vuotiaille tarkoitettu ensimmäisen omistusasunnon hankkimiseen tarkoitettu asuntosäästö- ja tukijärjestelmä Omasäästöosuus talletus + korko + lisäkorko = 10 % asunnon hankintahinnasta Voit tallettaa neljännesvuosittain Euroa Talletuseriä tulee olla vähintään kahdeksan, joten säästöaika on lyhimmillään noin kaksi vuotta Talletuskorko ASP-tilin talletuskorko- ja lisäkorko ovat verovapaita (1 % %) Korkotuki 70 % koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % Aloita säästäminen heti täytettyäsi 18 vuotta. Alkupääoman säästäminen on hyvä tapa päästä kiinni omaan asuntoon ja korkotuki antaa turvaa koronnousua vastaan. Aviopuolisot tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat yhdessä aloittaa ASPtallettamisen, vaikka toinen puolisoista olisi täyttänyt 31 vuotta. ASP-talletukselle maksetaan vuotuista korkoa 1 %. Talletukselle saa myös lisäkorkoa talletusten aloittamisvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta vuodelta. Lisäkorko on vähintään 2 % ja enintään 4 %. Lisäkoron suuruudesta ja sen maksamisesta sovitaan tarkemmin ASP-sopimuksessa. Säästämisessä voi jättää vuosineljänneksiä väliin. Kun on säästänyt sopimuksen mukaisen osan asunnon hinnasta, voi hankkia loppurahoituksen ns. normaalina asuntolainana. 15. Mitä tapahtuu asuntolainan myöntämisen jälkeen? Sopivan asunnon löydyttyä pankki laatii luottoasiakirjat ja kaupanteon ajankohta sovitaan yhdessä. Pankin velvollisuus on selvittää luoton ottajalle, mitä hänen kannaltaan tarkoittavat ne paperit, jotka hän allekirjoittaa. Varsinainen asuntokauppa tapahtuu sovittuna ajankohtana ja silloin ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan sekä ostaja maksaa myyjälle sovitun kauppahinnan. 19

20 16. Todellinen vuosikorko Arvaatko, mikä voi olla pikavipin todellinen vuosikorko? 2060 % vuosikorko on RTF Financen myöntämässä Easylainassa, jossa lainataan 100 euroa seitsemäksi päiväksi. Kuluttaja maksaa seitsemän päivän kuluttua lainastaan takaisin 136 euroa. (Esimerkki vuodelta 2009, Oppilailta voi kysyä, miksi pikavippejä otetaan vaikka korko on näin huikea. Nuorille aikuisille on paljon halvempiakin lainoja, esimerkiksi opintolaina. Todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka sisältää kaikki luottokustannukset laskettuna vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen Summaltaan pienissä, lyhytaikaisissa luotoista kuluttajalle hyvän kuvan antaa kaikki luotonantoon liittyvät kustannukset sisältävä vuosikorko, joka lasketaan seuraavasti: korko + kulut x _365_ x 100 = korkoprosentti lainamäärä laina-aika (lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, lokakuu 2009) 20

21 17. Maksuhäiriöt Pohdittavaa oppilaille.: Entä jos ei pysty maksamaan laskuja tai lainaa? Mitä teet? Lainan takaisinmaksu voi hankaloitua esimerkiksi, jos jää välillä työttömäksi. Ottaako pikavippiä? Lainan maksuvaikeuksien ilmaantuessa kannattaa olla heti yhteydessä pankkiin! Tällöin voidaan sopia maksujärjestelyistä, jolloin lyhennyksiä pienennetään tai lykätään, jolloin asiakas maksaa jonkin aikaa vain korot. Taloudellisia vaikeuksia ei kannata lähteä korjaamaan kalliilla pikavipillä, vaan ottaa reilusti yhteys omaan pankkiin. Toimimalla ripeästi välttää turhat viivästys- ja perimiskulut sekä maksuhäiriömerkintöjen syntymisen. Sama pätee myös muihin laskuihin, esim. puhelinlaskuihin tai vuokranmaksuun. Aina kannattaa ottaa yhteyttä laskun lähettäjään, jotta maksuaikatauluista voidaan neuvotella. Pankki tarkistaa aina luottotiedot ennen lainan myöntämistä. Omasta taloudesta kannattaa pitää huolta jo nuorena, jotta lainansaanti onnistuu myöhemmin. Maksuhäiriömerkinnät ja tilinylitykset voivat vaikeuttaa lainansaantia. 18. Maksuhäiriömerkintä Jos asiakas ei ota yhteyttä velkojaan ja jättää maksunsa maksamatta, asiakkaan tiedot ilmoitetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään maksuhäiriörekisteriin. Lisäksi maksamatta jääneille laskuille kertyy viivästykorkoa. Maksuhäiriömerkintä on vakava asia. Se vaarantaa työpaikan tai puhelinliittymän saannin, asunnon vuokraamisen, luottokortista puhumattakaan. Merkintä säilyy 2-3 vuotta. Luottotietomerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä vain tietyn määräajan. Määräajat vaihtelevat seuraavasti maksuhäiriömerkinnän mukaan: - ulosotossa todettu varattomuus tai muu ulosottoeste (3 v.) - velkoomustuomio (3 v.) - kulutusluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 v.) 21

22 Jos laskuja ei maksa ja asia etenee niin pitkälle, että saa maksuhäiriömerkinnän, tarkoittaa se montaa ikävää asiaa. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, et yleensä voi saada uutta lainaa tai luottokorttia, etkä voi ostaa tavaroita osamaksulla. Vuokraisäntä voi tarkistaa luottotietosi, samoin kuin työpaikka, jossa kävit työhaastattelussa. Myös kännykkäliittymän avaaminen on hankalaa. Luottotietomerkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella. Tätä ennen maksu on ollut pitkään maksamatta (keskimäärin 6-8 kuukautta) ja henkilö on saanut useita perintäkirjeitä. Kulutusluottosopimuksen tai osamaksukauppa-sopimuksen erien laiminlyönti voi tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeuttaa velkojan ilmoittamaan tätä koskevan maksuhäiriön suoraan Suomen Asiakastieto Oy:öön. 19. Kannattaa varautua ennalta Pitkän laina-ajan kuluessa elämäntilanteissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikeuttavat lainan hoitoa. Tällaisiin riskeihin on mahdollista varautua etukäteen. Koron muutokset - Lainan mitoittaminen oikein suhteessa maksukykyyn - Korkokatto - Kiinteä korko Luoton takaisinmaksuturva - Takaisinmaksuturva auttaa luoton maksamisessa, jos maksajan taloudellinen tilanne yllättäen huonontuu. 22

23 Opettaja voi halutessaan kutsua Raahen seudun Osuuspankin palveluneuvoja Riitta Viitasen puh koululle esittelemään Osuuspankin nuorille tarjoamia palveluja. Opettaja voi sopia Riitan kanssa parhaaksi katsomansa ajankohdan joka sopii tälle Yrittäjyys 1. kurssille. 23

24 OSIO 2. Johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa yrityksen omistamista ja johtamista. Siihen liittyy paljon erilaisia toimintoja. Esimerkiksi liikeidean suunnittelu, markkinointi, tavaroiden ja palvelujen tuotantoprosessin hallinta, talouden suunnittelu kuten budjetointi, hinnoittelu ja rahoitus, henkilöstön johtaminen jne. Näiden merkitykset vaihtelevat yrityksen elinvaiheen, liikeidean luonteen, yrittäjän persoonallisuuden ym. tekijöiden suhteen. Kahta täysin samanlaista yritystä ei ole. Yrittämiseen liittyy usein seuraavia asioita: Riskin ottaminen Itsenäinen päätöksenteko Vastuu Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen Mahdollisuus menestyä hyvin taloudellisesti Yrittämisessä tarvitaan myös mm. seuraavia ominaisuuksia: Ahkeruus Oma-aloitteellisuus Sosiaalisia taitoja (kyky tulla toimeen ihmisten kanssa) Itseluottamusta Halua kehittyä Luovuutta Rohkeutta Kykyä tehdä valintoja Tavoitteellisuutta Perustietoja yrittämisestä Oman ammattialan hyvää tuntemusta Opettaja johtaa keskustelua edellisten luetteloiden kohdista. Luokassa keskustellaan mitä eri kohdat käytännössä tarkoittavat. Seuraavana on artikkeli 15-vuotiaasta Taneli Fältistä ja hänen yritysideastaan. Oppilaat lukevat artikkelin alustuksena harjoitukselle, jossa he ideoivat mahdollista omaa yritystä. 24

25 25

26 26

27 Harjoitus 1. Oppilaat kirjoittavat kuvauksen otsikoineen oman alan pienyrityksen synnystä. Millaisen yrityksen he perustaisivat. Mikä tuote tai palvelu tukisi parhaiten omaa osaamista ja kiinnostusta. Miten markkinoisit yritystäsi? Minkä niminen yrityksesi olisi? Oppilaat siis kirjoittavat lyhyen aineen aiheesta ja palauttavat sen opettajalle. Aine on osa kurssin arviointia ja sen pituus voi olla PC:llä tehtynä 1-2 A4-paperia tulostettuna. Oppilaat siis tulostavat PC:llä tekemänsä työn ja antavat sen nimellä varustettuna opettajalle. Harjoitus 2. Tässä harjoituksessa tehdään alakohtaisesti; auto-alan, metallialan, rakentamisalan, ravintola-alan, kemianalan, kauneudenhoitoalan ja sähköalan sovelluksesta jonkin laitteen tai palvelun kustannusarvio ja laskelma millä hinnalla ko. laitetta tai palvelua voisi tarjota myytäväksi asiakkaalle. Olisiko asiakas valmis maksamaan pyytämääsi hintaa? Saisitko sinä mielestäsi ko. laitteesta tai palvelusta bisnestä? Laskelmat tehdään Excel taulukkoon, hinnat alv 0%, Alv, ja hinta sis. alv. Esimerkkinä laitteista tai palveluista voi olla: * luksus mallin savustuspönttö * täydellisen menun tarjous 10 hengen ryhmälle * ulkovaraston sähköistys * kissatutkan rakentaminen ja tuotteistaminen, hinnastona voi käyttää SP-elektroniikan luetteloa * auton talvihuollon tekeminen * lämmitetyn koirankopin tekeminen * kauneudenhoitolan opiskelijat voivat laskea paljonko heidän oman liikkeen perustamisessa tarvittavat laitteet maksavat ja millä aikataululla ne tulisi maksettua korkoineen. Myös tämä harjoitus on osa kurssin arviointia ja sen pituus voi olla PC:llä tehtynä 1-2 A4-paperia tulostettuna. Oppilaat siis tulostavat PC:llä tekemänsä työn ja antavat sen nimellä varustettuna opettajalle. 27

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Unelmien koti kiikarissa? ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Ensimmäisen oman asunnon ostaminen saattaa tuntua henkisesti ja rahallisesti isolta päätökseltä, johon liittyy paljon uutta ja tuntematonta. Tämä opas

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen.

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen. Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana Käytössä 23.3.2011 alkaen. 1. Takausvastuun laajuus ja takauskäsitteet 1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen

Lisätiedot

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset Valtiokonttori OHJE 1 (6) Omistusasuntolainojen valtiontakaukset 1 Omistusasuntolainat Omistusasuntolainojen valtiontakauksia ja takauskorvauksen maksua sääntelee laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa Merja Immonen 13.9.2016 Mitä on talous Esitellään talouden toiminnan peruskäsitteitä. Esitellään talouden ja rahan kiertokulkumalli.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI Maatilarahoitus Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen SUONENJOKI 2 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI Tukiehdot pähkinänkuoressa Maatila Maatila niin suuri, että pelkästään maataloudesta nettotulo 25 000 euroa, alennettu

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kertaava osa on 2. periodilla ja normaaliosa 3. periodilla ja 4. periodin alussa.

Kertaava osa on 2. periodilla ja normaaliosa 3. periodilla ja 4. periodin alussa. Ohjeita Lukuvuoden 2015-2016 talousmatematiikan perusteiden kurssi koostuu kahdesta osasta, joiden avulla tavoitellaan joinain aikaisempina vuosina toteutettua jakoa hitaammin etenevään andante-kurssiin

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Rahaasiat. Riidelläänkö teillä rahasta?

Rahaasiat. Riidelläänkö teillä rahasta? Riidelläänkö teillä rahasta? Lasten kohtuulliset vaatimukset Kevään UUTUUS! muotitossut 149 Tarjoustossut 35 Hyvät perustossut 69 Mitä talouden suunnitteluun kuuluu? 1. Taloudellinen ajattelu, motivaatio

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Talousmatematiikan perusteet: Luento 1 Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Luennon sisältö Prosenttilaskennan kertausta Korkolaskentaa Käsitteitä Koron lisäys kerran

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE 1 (5) HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu uusien -asunto-osakkeiden (jäljempänä -asuntojen) myyjille ja hakijoille/ostajille. Ohjeen tarkoitus on myös kohdentaa perheasunnot

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike-

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike- SRV Pirkanmaa / Asuntomyynti Asunto Oy Tampereen Lapintien Loiste Myyntihinnasto 07.08.2015 Tampellan esplanadi 2, 33100 Tampere Lapintie 9 E ja F päivitetty 28.12.2015 puh. 0201455979 33100 Tampere Voimassa

Lisätiedot

Aihe: Yhtälön käyttö soveltamisessa ja ongelmanratkaisussa

Aihe: Yhtälön käyttö soveltamisessa ja ongelmanratkaisussa Harjoituksia 9 Aihe: Yhtälön käyttö soveltamisessa ja ongelmanratkaisussa 1. Kirjoita yhtälö ja ratkaise x. a) lukujen x ja 6 summa on yhtä suuri kuin lukujen x ja 4 tulo. b) Kun luku x kerrotaan kolmella

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot