Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen"

Transkriptio

1 Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

2 Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen yrittäjyys osiossa pyritään herättämään opiskelijan ajatuksia oman opiskeluaikaisen elämän hallinnasta sekä lisäämään ymmärrystä yhteiskunnan panoksesta koulutuksen rahoittajana. Tärkeitä aihealueita ovat myös oman talouden ja raha-asioiden hallinta. Johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen -osio pyrkii johdattamaan oppilasta taloudellisen yrittämisen eli oikean bisneksen maailmaan lyhyillä harjoituksilla. Materiaali sopii käytettäväksi kaikien alojen opetuksessa, esim. metalli-, sähkö-, rakennus-, ravintola- ja kauneudenhoitoalalla. Materiaalia ei ole suunniteltu oppilaille kopioitavaksi vaan opettajan omaan käyttöön tukimateriaalina ja oppituntien sisällön runkona. Yrittäjyyttä käsittelevien oppituntien pitäminen on monelle opettajalle uusi asia, joten opettajan omalla persoonalla, yrittäjähenkisyydellä ja mahdollisella omalla yrittäjäkokemuksella on suuri merkitys oppituntien suunnittelussa ja toteuksessa. Kokemuksesta tiedetään, että kiireettömästi, asioista keskustellen ja hyviä esimerkkejä esilletuoden oheisen materiaalin sisältö on sopivan mittainen 1 ov:n kurssille. Vesa Heiskari, Raahen ammattiopisto Oppaan koostaminen ja tekstit: Vesa Heiskari, Raahen ammattiopisto Taitto ja tekstit: Aija Saari, projektisuunnittelija, Kalske-hanke Julkaisu: Kalske-hanke 2

3 Sisältö Osio1: Sisäinen yrittäjyys 4 1. Näkökulma oppimiskulttuuriin 4 2. Kurssin sisältöä ja käytännön vinkkejä tuntien pitämiseen 5 3. Sinä, rahat ja pankki - asiaa oman talouden hallinnasta Oman rahan käyttöä on hyvä suunnitella Mitä tehdä, jos rahat ovat lopussa? Raha-asioiden hoitaminen on oikeastaan ihan mukavaa Säästäminen Säästäminen ja sijoittaminen eri tuotteisiin Erilaisia lainoja Korko on lainasopimuksen hinta Lainat ja rahoitus Lainalla on yleensä vakuus Korko on luoton hinta ASP-tili ja ASP-laina Mitä tapahtuu lainan myöntämisen jälkeen? Todellinen vuosikorko Maksuhäiriöt Maksuhäiriömerkintä Kannattaa varautua ennalta 23 Osio 2: Johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen 25 3

4 Osio 1. Sisäinen yrittäjyys (yritteliäisyys, oman elämän hallinta) 1. Näkökulma oppimiskulttuuriin Ammattillista koulutusta kehitetään kasvatustavoitteiden ja opetussuunnitelmien pohjalta, painottaen erityisesti niitä menetelmiä ja sisältöjä, jotka edistävät oppijan kasvamista omatoimisuuteen. Näitä opetussuunnitelmien keskeisiä työtapoja sisäistämällä ja käyttöönottamalla nivotaan yrittäjyys ammattiopiskeluun ns. sisäisenä yrittäjyytenä. Ulkoinen yrittäjyys puolestaan ilmenee taloudellisena yrittämisenä. Käytännön koulutyössä sisäinen yrittäjyys ilmenee siten, että oppija suhtautuu oppimistoimintaansa yrittäjämäisesti: oppija selvittää itselleen oman oppimistoimintansa merkityksen ja tavoitteet oppija suunnittelee oman työnsä ja ajankäyttönsä suhteessa tavoitteisiinsa ja arvioi itse työskentelyään ymmärtäen, että kyse on hänen omasta kehittymisestään oppija ymmärtää, ettei kehittymistä tapahdu, jos hän työskentelee satunnaisesti tai toistaa vain aikaisemmin oppimaansa tai kirjojen tekstejä omalla oppimistoiminnallaan opiskelija - yhteistyössä muiden kanssa - koko ajan kehittää oppimistuloksensa tasoa ja samalla koko työyhteisöä yhteistyössä muiden kanssa opiskelija tuottaa uutta tietoa, jota ei voida palauttaa kenenkään yksilön tuottamaksi tiedoksi. Ryhmän oppiminen nousee korkeammaksi kuin mihin kukaan ryhmän jäsen yksin pystyisi Oppijan ja yhteisön kehittymiselle on tärkeää, että oppijat ymmärtävät myös toiminnan taloudellisia edellytyksiä. 4

5 2. Kurssin sisältöä ja käytännön vinkkejä tuntien pitämiseen 1. Oppilaat ovat valinneet alan jolla nyt opiskelevat ollessan vielä peruskoulussa. Harjoituksena oppilaat voivat miettiä, miten he päätyivät valitsemalleen allalle ja esittävät pohdintansa suullisesti luokan muille oppilaille ja opettajalle. Tässä vaiheessa voidaan myös pohtia, oliko valinta heille oikea? 2. Mitä ominaisuuksia henkilöllä tulisi olla, jotta menestyisi ko. alalla. Keskustelua aiheesta opettajan johdolla. Opettaja tekee taulukkoa mainituista ominaisuuksista keskustelun aikana ja näyttää dataprojektorilla koko luokalle kehittyvää tuotosta. 3. Oppilaat kirjaavat viisi asiaa paperille, joissa he ovat hyviä sekä niitä asioita, joissa heillä olisi parantamisen varaa koulun käynnissä tai oman elämän hallinnassa (Tässä vaiheessa oppilaat pitävät luettelon omana tietonaan). 4. Edelliseen tehtävään jatkona opettaja jakaa oppilaat 2-hengen ryhmiin. Ryhmän jäsenet kertovat koko luokalle, mitä kaverissa on hyvää ja mitä ominaisuuksia pitäisi kehittää, jotta oman elämän hallinta olisi kunnossa ja opiskelu tuloksekasta. 5. Kun kohta 4. on suoritettu oppilaat vertaavat kohdan 3. tuotosta kohdan 4. kaverin kertomaan. Yhteenveto tehdään oppilaskohtaisesti opettajan johdolla. 6. Kohdan 5. jälkeen luokassa keskustellaan opettajan johdolla siitä, miten koulunkäyntiä osastolla voisi kehittää siten, että oppilailla ja opettajilla olisi hyvät ja virikkeelliset olosuhteet toimintansa kehittämiseen. Opettaja kirjaa keskustelun tuotoksen ja esittää sen osaston muille opettajille osastonkokouksessa. Osastonjohtajat kehittävät osaston toimintaa tuotoksen pohjalta. 5

6 7. Lisätehtäviä (tehdään jos aikaa riittää) Itseluottamus Keskustelkaa parin tai ryhmän kanssa, mitä seuraavat sanat tarkoittavat. ITSELUOTTAMUS ITSEKKYYS ITSETUNTEMUS ITSEKESKEISYYS ITSENÄISYYS ITSEPÄISYYS Täydennä seuraavat lauseet loppuun niin, että lause kuvaa sinua: Olen todella hyvä Muut voisivat ottaa minusta esimerkkiä Osaan tehdä Olen itsepäinen vain, jos Kaverissani (kirjoita hänen nimensä) ihailen Jos en menesty hirveän hyvin, kestän sen ajattelemalla, että Arvot luovat perustan - Visiot vievät tulevaisuuteen Miten meidän tulee toimia yhteiskunnassa? Kenelle olemme vastuussa teoistamme? Näihin kysymyksiin joutuu jokainen ihminen vastaamaan omalta kohdaltaan. Samoja kysymyksiä ihmiset pohtivat myös yrityksissä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin yksin tai yhdessä parin kanssa: Mitkä ovat mielestänne suomalaisille yhteisiä arvoja? Mitkä ovat itsellenne tärkeimpiä arvoja? Mitkä ovat koulusi arvot? Miten ne vaikuttavat toimintaan? Tutki yritysten nettisivuilta, millaisia arvoja yrityksillä on? Lue lehtiä, tutki nettiä. Kuuntele uutisia. Mitä sellaisia ilmiöitä keksit, joiden arvelet vaikuttavat tulevaisuuteen? 6

7 Kuvittele aikaa kymmenen vuotta eteenpäin. Millaisia uusia hyödyllisiä laitteita käytetään kodeissa? Minkälaista ruokaa syödään? Millaisilla kulkuneuvoilla liikutaan? Mikä on muotia? Millaisia ovat tulevaisuuden työpaikat? 8. Opiskelun kustannukset yhteiskunnalle (veronmaksajille): Valtio maksaa oppilaitokselle n euroa/lukuvuosi/oppilas eli euroa kolmessa vuodessa oppilasta kohden koulutuksen järjestämiseksi. Luokka laskee opettajan johdolla kuinka kauan oppilailta menisi koulun loppumisen jälkeen työelämään siirryttyä tuon euron takaisin maksamiseen maksamillaan veroilla. Oletuksena ovat seuraavat verot ja palkansivukulut palkasta: vero, ennakonpidätys 30 %, työeläkemaksu 4,3 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,2 %, sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,7 %. Nämä prosenttiosuudet lasketaan siis bruttopalkasta kukin. Oppilaat voivat arvioida itse paljonko he voisivat saada bruttopalkkaa/kk ammattiin valmistumisen jälkeen. Tässä tehtävässä voit olettaa, että koko 30 % vero muutettuna euroiksi voisi olla lyhennystä tuolle eurolle. Todellisuudessahan näin ei ole. 9. Nuorten ihmisten varttuessa tulee elämässä esiin monia käytännön elämään liittyviä asioita joista on selvittävä. Oppilaat tekevät netissä osoitteessa neljä testiä elämän hallinnasta. Sivuilta testit löytyvät seuraavasti: Aloitussivulla on alalaidassa kohta yhteiset testaa itsesi - Neljä testiä: Oletko vastuullinen kuluttaja Nuori: selviätkö yksin asumisesta Millainen työntekijä olet Nuorten kiperä kulutustesti. Oppilaat tekevät nämä testit em. järjestyksessä kohta kerrallaan ja opettaja tekee oppilaiden kanssa yhteenvedon jokaisen tehtävän jälkeen. Tehtäviä ei siis tehdä putkeen vaan ensi tehtävä ja sen jälkeen heti ko. kohdan yhteenveto. 10. Seuraava artikkeli Talouden vauhdittajana Yhteishyvä lehdestä nro toimii alustuksena nuorten pankkipalvelujen käyttöön. Oppilaat lukevat artikkelin ja opettaja johtaa keskustelua aiheesta. 7

8 8

9 9

10 3. Sinä, rahat ja pankki - asiaa oman talouden hallinnasta Näissä muistiinpanoissa on paljon kysymyksiä, joiden avulla voit herättää ajatuksia ja innostaa oppilaitasi pohtimaan raha-asioitaan. Mihin pankkia tarvitaan? Mitä pankkipalveluita käytät? Pankin avulla voi lainata rahaa maksaa laskut sijoittaa ja säästää hakea ulkomaan valuuttaa matkoja varten hankkia kortteja, joilla maksaa laskuja kaupassa tai joilla nostaa rahaa automaateista hankkia vakuutuksia pankkiin tulee palkka, opintotuki jne. pankin kautta hoituu myös yritysten rahaliikenne pankissa on myös ihmisiä, jotka osaavat neuvoa, kun jokin rahaan liittyvä asia mietityttää Useimmilla on varmaankin ainakin tili käytössä? Tilit Kuinka monella on oma tili? Kuinka moni tietää, paljonko tilillä on tällä hetkellä rahaa? Mistä tietää paljonko tilillä on rahaa? Mihin tiliä ylipäätään tarvitaan? Miksei käytetä vaan käteistä? --> Palkka tulee tilille, laskut maksetaan sieltä, turvallinen paikka säilyttää rahaa, kaupassa on helppo maksaa kortilla, käyttötililtä kätevä siirtää rahaa säästöön, voi maksaa internetostoksia. 10

11 4. Oman rahan käyttöä on hyvä suunnitella Itselle on helppo laatia esimerkiksi tietokoneella rahankäyttötaulukko, jolla voi luokitella erilaisia tuloja ja menoja. Samalla näkee, kuinka paljon rahaa on käytetäävissä viikoittain, kuukausittain yms. Ostopäätöksiä on toisinaan hyvä harkita yön yli, varsinkin kun kyse on isommista hankinnoista. Myös hintavertailu eri kauppojen välillä kannattaa, eikä tarjousten seuraaminen ole vain mummojen puuhaa! Millä tavalla voit arjessa saada aikaiseksi pieniä säästöjä? Millaisia rahanmenoja oppilailla on? Riittävätkö rahat? Jos eivät, niin miten omien rahojen hallintaa voisi harjoitella? Oppilaat voivat pohtia, millä tavalla he voivat säästää arkielämässä ja mistä voi omassa kulutuksessaan tinkiä? (Ylimääräiset kahvittelut, kalliit energiajuomat, karkit ja limsat, korut ja vaatteet.)kaikesta kivasta ei tarvitse luopua, mutta turhaa kulutusta voi vähentää. Opiskelija-alennukset on hyvä muistaa. Alennusta saa mm. juna- ja bussimatkoista, museo- ja teatterilipuista yms. Kirjasto on myös hyvä paikka kirjojen, levyjen ja jopa leffojen lainaamiseen. Vaatteita ja tavaroita voi joskus lainailla kavereiden kesken (varsinkin kalliimpia juhlavaatteita tai käytöstä jääneitä harrastusvälineitä) ja kirpparille voi viedä vaatteet, joita ei enää käytä. Voi lisäksi kysyä olisiko vanhemmilla kirpputorille vietävää, jos saisi vaikka pienen myyntipalkkion välistä. Joskus myös yhteishankinnat kaveriporukan kanssa kannattavat. Jos tilaa esim. vaatteita postimyynnistä (alle 18-vuotias tarvitsee vanhempien luvan), tulevat postimaksut isommalla porukalla halvemmaksi. Samoin harvemmin käytettyjä tavaroita, esim. leffoja voi toisinaan ostaa yhteiseksi ja mikäs sen mukavampaa kuin katsoa se yhdessä. Lehtiäkin voi kierrättää kavereiden kesken. Ruoanlaitto kaveriporukalla on myös mukavaa ja melko edullista tekemistä ja usein halvempaa kuin ulkona syöminen. Oman taloussuunnitelman tekeminen voi kuulostaa tylsältä, mutta on hyvä tapa seurata mihin rahat menevät ja paljonko rahaa on käytettävissä esimerkiksi yhden viikon tai kuukauden aikana. Sitten vasta rahaa kuluukin, kun muuttaa omilleen (asuntolaina tai vuokra, auto, matkat, vaatteet, huonekalut, kodinkoneet, vakuutukset, sähköt, puhelin, verot jne.)? Aikuisilla on paljon enemmän menoja kuin nuorilla. Raha-asioiden opettelu siis kannattaa, jotta osaa aikuisena hoitaa omat rahat! Tuloja ja menoja voi laskea myös op.fin laskurilla (www.op.fi -> Laskurit -> Tulo- ja menolaskuri). 11

12 5. Mitä tehdä jos rahat ovat lopussa? Helpommalla arkielämässä pääsee, kun rahat eivät ole koko ajan aivan lopussa. Tältä tilanteelta välttyy, kun tarkkailee oman tilinsa tilannetta, eikä vaan uskottele itselleen, että kyllä rahaa jostakin tulee. Mieti millainen kuluttaja olet. Jos kyllästyt helposti uusiin vaatteisiin, peleihin yms., suosi kirpputoreja, kirjastoja ja yhteishankintoja. Toiset taas ostavat kalliimpaa, mutta harvemmin. Tällöin hankinnoissa kannattaa suosia laatua ja pitkäikäisyyttä Yksi hyvä keino jokaiselle on välttää kaupoissa kiertelyä silloin kun rahaa ei ole! Mistä voisit hankkia itsellesi lisätuloja? Lisätuloja voi hankkia kesätöillä, viikonloppu, tai iltatöillä opiskelun ohessa (Voisitko vahtia sukulaisten lapsia pientä korvausta vastaan tai työskennellä esim. lähikaupassa tai koiranulkoiluttajana? Tarvitseeko naapurin vanhus kaupassakävijää?) Jo pienet lisätienestit tuntuvat mukavilta ja auttavat rahapulassa. Pieniäkään euroja ei kannata väheksyä! Opintotuki ja -laina voivat toimia lisätulonlähteinä opiskeluaikana yli 16- vuotiaille. 6. Raha-asioiden hoitaminen on oikeastaan ihan mukavaa Jos on omia palkkatuloja esim. kesätöistä tai saa opintotukea, on tilin avaaminen näitä rahoja varten mahdollista jo 15-vuotiaana. Tällöin voi tiliin liittää myös kortin (vanhempien suostumus tarvitaan, jos kortin käyttäjä on alaikäinen). Verkkopankin avulla voi seurata omia tilitapahtumia, esimerkiksi sitä, minkä verran rahaa on käytössä ja mihin sitä kuluu. Samalla voi siirtää rahaa vaikkapa säästötilille. Jos vanhemmat antavat verkkopankin opiskelijan käyttöön, on hänellä itsellään vastuu omien rahojensa hyvästä hoidosta. 18-vuotissyntymäpäivän jälkeen asiat muuttuvat: - nuori päättää itse kaikista pankkiasioistaan, vanhemmat eivät saa enää käyttää nuoren tilejä, pankkisalaisuus: täysi-ikäisen tietoja ei kerrota vanhemmille ilman hänen lupaansa. Vaikka kortilla on joskus ehkä helpompi maksaa, kun ei näe rahan kuluvan, oikeastihan rahaa kuluu, eikä aina muista mitä on jo ostanut! Ostoksia ja tiliä pitää seurata, niin ei tule ikäviä yllätyksiä. 12

13 Lukio ja ammattikouluikäisiltä voit kysyä: Kuinka monella on oma kortti? Mitä tekee sillä? Käyttävätkö vanhemmat korttia? Käyttääkö opettaja? Nuoren kortti on Electron ja sen voi saada jo 10-vuotiaana, mutta vain vanhempien suostumuksella. Visa tai muu luottokortti myönnetään pääasiassa yli 23-vuotiaille, sillä se sisältää luotto-ominaisuuden. Vanhempien lupa nuorelle verkkopankin käyttöön on iso luottamuksen osoitus. Hyviä syitä tunnusten eväämiseen on monia, esimerkiksi: - käyttäjällä oikeus tehdä muutoksia tileihin ja säästöihin: vanhemmat haluavat varjella lapselle säästettyjä rahoja - tietoturva-asiat: esimerkiksi kirjastoissa tai koulussa täytyy muistaa kirjautua ulos verkkopankista, verkkotunnukset pitää säilyttää varmassa paikassa eikä niitä saa kertoa kaverille - tilillä usein enemmän rahaa kuin tavalliset menot ovat: täytyy hallita oman talouden aakkoset ja jättää rahaa säästöönkin. 7. Säästäminen Jos aikaa jää, voi käsitellä myös säästämistä ja lainoja. Kuka säästää? Kuluuko viikkoraha heti vai pystyykö siitä säästämään? Onko säästötiliä? Tavallinen vai joku erityisesti säästämiseen tarkoitettu tili. Mikä ero niillä mahtaa olla? (yleensähän hieman parempi korko ja rajoitettu nosto-oikeus) Laitetaanko sinne rahaa säännöllisesti vai satunnaisesti? Säästääkö joku rahastoon? Tietääkö joku, mikä on rahasto? (Esittäjä: valmistaudu kertomaan yksinkertaisesti rahastojen idea!) Vai säästölippaaseen? Miksi säästäminen kannattaa? Onko joku oppilaista hankkinut jotain erityistä säästöillään? Keksitkö esittelijä esimerkkiä omasta elämästäsi, hankitko itse jotain säästäen: huonekaluja, lomamatkan tms.? Voit kysyä oppilailta heidän haaveistaan ja miten he ajattelevat ne saavuttavansa. Ovatko ne saavutettavissa säästämällä? 13

14 8. Säästäminen ja sijoittaminen eri tuotteisiin Säästäminen tilille Sijoitusrahastot Vakuutussäästäminen Osakkeet Sijoituskiinteistöt ja -asunnot Metsä Sijoittaa voi sekä kotimaahan että ulkomaille. Kerro eri säästö- ja sijoitusvaihtoehtojen eroista. 14

15 9. Erilaisia lainoja Täydennystä opintojen rahoitukseen Päätoimisia opintoja varten, esim. lukio, ammatillinen koulutus, korkeakoulut jne. Edullinen korko ja valtiontakaus HUOM! Kelalta haettavaa valtiontakausta kannattaa hakea jo opintotukihakemuksen yhteydessä. Seuraavina vuosina Kela anta automaattisesti tukipäätöksen, joka sisältää valmiin lainantakauksen. Opintolainaa on mahdollista saada Euroa/kk Lainan maksimimäärä per kk riippuu opiskeluasteesta ja siitä, opiskeleeko kotimaassa vai ulkomailla. Opintolainaa voi saada alle 18-vuotiaanakin tietyin edellytyksin. Tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Alle 18-vuotias voi saada opintolainaa 160 euroa/kk. Takaisinmaksu alkaa yleensä vasta kahden vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Takaisinmaksu = n. 2 x opiskeluaika. Opiskeluaikana korosta maksetaan 1 %-yksikkö, loput lisätään lainaan eli pääomitetaan. 10. Korko on lainasopimuksen hinta Asiakas maksaa korvausta käytössään olevasta rahasta koron muodossa. Markkinakorko + pankin marginaali = kokonaiskorko. Kun markkinakorko muuttuu, lainankin korko muuttuu. Marginaali on pankin perimä palkkio. Luottokortin luoton käytöstä maksetaan korkoa ja muita kuluja. Luottokortti ei lisää käytettävissä olevia tulojasi, sillä luotto maksettava takaisin. Todellinen vuosikorko = kaikki lainan kulut koroksi muutettuna. 15

16 Monenlaisia mainoslupauksia näkee varsinkin netissä. Siellä lainaa tarjotaan tyyliin: Tarvitsetko käteistä? Meiltä saat nopeasti lainaa jopa Nämä lainat saattavat olla hyvin kalliita. Kannattaa tarkkailla todellista vuosikorkoa! (Mainoksissa käytetään myös ilmaisuja Kuluttajansuojalain mukainen korko tai Nimellinen vuosikorko ) Tällä hetkellä (syksy 2009) korot ovat melko matalalla. Asuntolainan korko voi olla esimerkiksi 3 %. Silloin esimerkiksi euron asuntolainasta maksetaan korkoa vuodessa euroa. Tämänhetkisen markkinakoron voi katsoa esimerkiksi päivän lehdestä tai pankin verkkosivuilta. Voit kertoa vielä luottokortin korottoman maksuajan ja korollisen luoton käyttämisen eroista. Esimerkiksi OP-Visalla saa keskimäärin 35 päivää korotonta maksuaikaa. Asuntolainasta voi sanoa, että se on säästämistä jälkikäteen eli lainan avulla ostettua asuntoa säästetään omaksi pikkuhiljaa, maksamalla lainaa pankille takaisin kuukausittain. Kuukausierä (lainan lyhennys + korko) täytyy siis säästää sitä ei voi käyttää muuhun. 11. Lainat ja rahoitus Vinkki: Oppilaat voidaan aluksi laittaa pohtimaan esimerkiksi pareittain, mitkä voisivat olla tulevaisuudessa sellaisia tilanteita, joissa lainantarve voi tulla eteen ja mitä pankki edellyttää lainanhakijalta. 16

17 Pankki edellyttää lainanhakijalta Maksuhalua Riittävää ikää Moitteettomia luottotietoja Riittävää maksukykyä ja säännöllisiä tuloja Riittäviä vakuuksia Maksuhalu on tärkeä juttu, se liittyy vastuullisuuteen. Laina pitää aina maksaa takaisin, joten sitä ei kannata ottaa hetken mielijohteesta. Lainaa on mahdollista saada vasta kun on täyttänyt 18 vuotta. Poikkeuksena opintolaina, jota voi saada vanhempien suostumuksella jo 16-vuotiaana. Pankki tarkistaa hakijan henkilötiedot, luottotiedot ja maksukyvyn. Miksi näin? Pankki haluaa varmistua lainanottajan eli velallisen luotettavuudesta. Maksamattomat laskut tai tilinylitykset kertovat siitä, että lainanottaja on pankille riski takaisinmaksun kannalta. Tämän takia raha-asiat kannattaa pitää kunnossa jo ennen lainan ottamista, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin. Tuskin itsekään lainaisit rahaa kaverillesi, joka on aiemmin jättänyt velkansa maksamatta? Omasta taloudesta kannattaa pitää huolta jo nuorena, jotta lainansaanti onnistuu myöhemmin. Maksuhäiriömerkinnät ja jopa tilinylitykset voivat vaikeuttaa lainansaantia. 12. Lainalla on yleensä vakuus Vakuus on tarkoitettu suojaamaan pankkia tilanteessa, jossa velallinen ei pysty maksamaan velkaansa takasin. Vakuutena voi toimia esimerkiksi: - Asunto-osake tai kiinteitö - Henkilötakaus, jolloin velallisen joutuessa maksuvaikeuksiin, maksaa takaaja lainan pois. Takaus on yleensä omavelkainen, eli takaaja vastaa velasta kuin omastaan. - Valtion takaus tai pankin myöntämä luottotakaus - Osakkeita tai muita arvopapereita 17

18 13. Korko on luoton hinta Lainan korko voi olla kiinteä tai vaihtuva Vaihtuva korko on sidottu Euribor-korkoon tai pankin omaan korkoon, jota kutsutaan Prime-koroksi Marginaali on pankin perimä palkkio Lainan nostokulut vaihtelevat lainamäärän mukaan Todellinen vuosikorko = kaikki lainalle laina-aikana kertyvät kulut vuosikoroksi muutettuna Todellisen vuosikoron avulla voit vertailla lainatarjouksia Voitte kokeilla koron muodostumista lainalaskurilla > Luotot > Lainalaskuri 18

19 14. ASP-tili ja ASP-laina ASP = vuotiaille tarkoitettu ensimmäisen omistusasunnon hankkimiseen tarkoitettu asuntosäästö- ja tukijärjestelmä Omasäästöosuus talletus + korko + lisäkorko = 10 % asunnon hankintahinnasta Voit tallettaa neljännesvuosittain Euroa Talletuseriä tulee olla vähintään kahdeksan, joten säästöaika on lyhimmillään noin kaksi vuotta Talletuskorko ASP-tilin talletuskorko- ja lisäkorko ovat verovapaita (1 % %) Korkotuki 70 % koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % Aloita säästäminen heti täytettyäsi 18 vuotta. Alkupääoman säästäminen on hyvä tapa päästä kiinni omaan asuntoon ja korkotuki antaa turvaa koronnousua vastaan. Aviopuolisot tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat yhdessä aloittaa ASPtallettamisen, vaikka toinen puolisoista olisi täyttänyt 31 vuotta. ASP-talletukselle maksetaan vuotuista korkoa 1 %. Talletukselle saa myös lisäkorkoa talletusten aloittamisvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta vuodelta. Lisäkorko on vähintään 2 % ja enintään 4 %. Lisäkoron suuruudesta ja sen maksamisesta sovitaan tarkemmin ASP-sopimuksessa. Säästämisessä voi jättää vuosineljänneksiä väliin. Kun on säästänyt sopimuksen mukaisen osan asunnon hinnasta, voi hankkia loppurahoituksen ns. normaalina asuntolainana. 15. Mitä tapahtuu asuntolainan myöntämisen jälkeen? Sopivan asunnon löydyttyä pankki laatii luottoasiakirjat ja kaupanteon ajankohta sovitaan yhdessä. Pankin velvollisuus on selvittää luoton ottajalle, mitä hänen kannaltaan tarkoittavat ne paperit, jotka hän allekirjoittaa. Varsinainen asuntokauppa tapahtuu sovittuna ajankohtana ja silloin ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan sekä ostaja maksaa myyjälle sovitun kauppahinnan. 19

20 16. Todellinen vuosikorko Arvaatko, mikä voi olla pikavipin todellinen vuosikorko? 2060 % vuosikorko on RTF Financen myöntämässä Easylainassa, jossa lainataan 100 euroa seitsemäksi päiväksi. Kuluttaja maksaa seitsemän päivän kuluttua lainastaan takaisin 136 euroa. (Esimerkki vuodelta 2009, Oppilailta voi kysyä, miksi pikavippejä otetaan vaikka korko on näin huikea. Nuorille aikuisille on paljon halvempiakin lainoja, esimerkiksi opintolaina. Todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka sisältää kaikki luottokustannukset laskettuna vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen Summaltaan pienissä, lyhytaikaisissa luotoista kuluttajalle hyvän kuvan antaa kaikki luotonantoon liittyvät kustannukset sisältävä vuosikorko, joka lasketaan seuraavasti: korko + kulut x _365_ x 100 = korkoprosentti lainamäärä laina-aika (lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, lokakuu 2009) 20

21 17. Maksuhäiriöt Pohdittavaa oppilaille.: Entä jos ei pysty maksamaan laskuja tai lainaa? Mitä teet? Lainan takaisinmaksu voi hankaloitua esimerkiksi, jos jää välillä työttömäksi. Ottaako pikavippiä? Lainan maksuvaikeuksien ilmaantuessa kannattaa olla heti yhteydessä pankkiin! Tällöin voidaan sopia maksujärjestelyistä, jolloin lyhennyksiä pienennetään tai lykätään, jolloin asiakas maksaa jonkin aikaa vain korot. Taloudellisia vaikeuksia ei kannata lähteä korjaamaan kalliilla pikavipillä, vaan ottaa reilusti yhteys omaan pankkiin. Toimimalla ripeästi välttää turhat viivästys- ja perimiskulut sekä maksuhäiriömerkintöjen syntymisen. Sama pätee myös muihin laskuihin, esim. puhelinlaskuihin tai vuokranmaksuun. Aina kannattaa ottaa yhteyttä laskun lähettäjään, jotta maksuaikatauluista voidaan neuvotella. Pankki tarkistaa aina luottotiedot ennen lainan myöntämistä. Omasta taloudesta kannattaa pitää huolta jo nuorena, jotta lainansaanti onnistuu myöhemmin. Maksuhäiriömerkinnät ja tilinylitykset voivat vaikeuttaa lainansaantia. 18. Maksuhäiriömerkintä Jos asiakas ei ota yhteyttä velkojaan ja jättää maksunsa maksamatta, asiakkaan tiedot ilmoitetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään maksuhäiriörekisteriin. Lisäksi maksamatta jääneille laskuille kertyy viivästykorkoa. Maksuhäiriömerkintä on vakava asia. Se vaarantaa työpaikan tai puhelinliittymän saannin, asunnon vuokraamisen, luottokortista puhumattakaan. Merkintä säilyy 2-3 vuotta. Luottotietomerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä vain tietyn määräajan. Määräajat vaihtelevat seuraavasti maksuhäiriömerkinnän mukaan: - ulosotossa todettu varattomuus tai muu ulosottoeste (3 v.) - velkoomustuomio (3 v.) - kulutusluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 v.) 21

22 Jos laskuja ei maksa ja asia etenee niin pitkälle, että saa maksuhäiriömerkinnän, tarkoittaa se montaa ikävää asiaa. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, et yleensä voi saada uutta lainaa tai luottokorttia, etkä voi ostaa tavaroita osamaksulla. Vuokraisäntä voi tarkistaa luottotietosi, samoin kuin työpaikka, jossa kävit työhaastattelussa. Myös kännykkäliittymän avaaminen on hankalaa. Luottotietomerkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella. Tätä ennen maksu on ollut pitkään maksamatta (keskimäärin 6-8 kuukautta) ja henkilö on saanut useita perintäkirjeitä. Kulutusluottosopimuksen tai osamaksukauppa-sopimuksen erien laiminlyönti voi tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeuttaa velkojan ilmoittamaan tätä koskevan maksuhäiriön suoraan Suomen Asiakastieto Oy:öön. 19. Kannattaa varautua ennalta Pitkän laina-ajan kuluessa elämäntilanteissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikeuttavat lainan hoitoa. Tällaisiin riskeihin on mahdollista varautua etukäteen. Koron muutokset - Lainan mitoittaminen oikein suhteessa maksukykyyn - Korkokatto - Kiinteä korko Luoton takaisinmaksuturva - Takaisinmaksuturva auttaa luoton maksamisessa, jos maksajan taloudellinen tilanne yllättäen huonontuu. 22

23 Opettaja voi halutessaan kutsua Raahen seudun Osuuspankin palveluneuvoja Riitta Viitasen puh koululle esittelemään Osuuspankin nuorille tarjoamia palveluja. Opettaja voi sopia Riitan kanssa parhaaksi katsomansa ajankohdan joka sopii tälle Yrittäjyys 1. kurssille. 23

24 OSIO 2. Johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa yrityksen omistamista ja johtamista. Siihen liittyy paljon erilaisia toimintoja. Esimerkiksi liikeidean suunnittelu, markkinointi, tavaroiden ja palvelujen tuotantoprosessin hallinta, talouden suunnittelu kuten budjetointi, hinnoittelu ja rahoitus, henkilöstön johtaminen jne. Näiden merkitykset vaihtelevat yrityksen elinvaiheen, liikeidean luonteen, yrittäjän persoonallisuuden ym. tekijöiden suhteen. Kahta täysin samanlaista yritystä ei ole. Yrittämiseen liittyy usein seuraavia asioita: Riskin ottaminen Itsenäinen päätöksenteko Vastuu Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen Mahdollisuus menestyä hyvin taloudellisesti Yrittämisessä tarvitaan myös mm. seuraavia ominaisuuksia: Ahkeruus Oma-aloitteellisuus Sosiaalisia taitoja (kyky tulla toimeen ihmisten kanssa) Itseluottamusta Halua kehittyä Luovuutta Rohkeutta Kykyä tehdä valintoja Tavoitteellisuutta Perustietoja yrittämisestä Oman ammattialan hyvää tuntemusta Opettaja johtaa keskustelua edellisten luetteloiden kohdista. Luokassa keskustellaan mitä eri kohdat käytännössä tarkoittavat. Seuraavana on artikkeli 15-vuotiaasta Taneli Fältistä ja hänen yritysideastaan. Oppilaat lukevat artikkelin alustuksena harjoitukselle, jossa he ideoivat mahdollista omaa yritystä. 24

25 25

26 26

27 Harjoitus 1. Oppilaat kirjoittavat kuvauksen otsikoineen oman alan pienyrityksen synnystä. Millaisen yrityksen he perustaisivat. Mikä tuote tai palvelu tukisi parhaiten omaa osaamista ja kiinnostusta. Miten markkinoisit yritystäsi? Minkä niminen yrityksesi olisi? Oppilaat siis kirjoittavat lyhyen aineen aiheesta ja palauttavat sen opettajalle. Aine on osa kurssin arviointia ja sen pituus voi olla PC:llä tehtynä 1-2 A4-paperia tulostettuna. Oppilaat siis tulostavat PC:llä tekemänsä työn ja antavat sen nimellä varustettuna opettajalle. Harjoitus 2. Tässä harjoituksessa tehdään alakohtaisesti; auto-alan, metallialan, rakentamisalan, ravintola-alan, kemianalan, kauneudenhoitoalan ja sähköalan sovelluksesta jonkin laitteen tai palvelun kustannusarvio ja laskelma millä hinnalla ko. laitetta tai palvelua voisi tarjota myytäväksi asiakkaalle. Olisiko asiakas valmis maksamaan pyytämääsi hintaa? Saisitko sinä mielestäsi ko. laitteesta tai palvelusta bisnestä? Laskelmat tehdään Excel taulukkoon, hinnat alv 0%, Alv, ja hinta sis. alv. Esimerkkinä laitteista tai palveluista voi olla: * luksus mallin savustuspönttö * täydellisen menun tarjous 10 hengen ryhmälle * ulkovaraston sähköistys * kissatutkan rakentaminen ja tuotteistaminen, hinnastona voi käyttää SP-elektroniikan luetteloa * auton talvihuollon tekeminen * lämmitetyn koirankopin tekeminen * kauneudenhoitolan opiskelijat voivat laskea paljonko heidän oman liikkeen perustamisessa tarvittavat laitteet maksavat ja millä aikataululla ne tulisi maksettua korkoineen. Myös tämä harjoitus on osa kurssin arviointia ja sen pituus voi olla PC:llä tehtynä 1-2 A4-paperia tulostettuna. Oppilaat siis tulostavat PC:llä tekemänsä työn ja antavat sen nimellä varustettuna opettajalle. 27

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

WANTED - SPR tarvitsee vertasi

WANTED - SPR tarvitsee vertasi Nuorisosäätiön Nuorisosäätiön asukaslehti asukaslehti 1/2007 2/2004 nro nro 25 21 VAIKUTA VALINNOILLASI ILMASTONMUUTOKSEEN - pienilläkin teoilla on merkitys! PIKAVIPIT Helppo tie velkakierteeseen Jorma

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot