Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8"

Transkriptio

1 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

2 Mihin pankkeja tarvitaan? Tähän asti pidetty selviönä, että on olemassa pankkeja Oli taloustieteellisessä kirjallisuudessakin pitkään aihe, jota ei juuri käsitelty Supermarketin ilmoitustaululla, netissä tms näkee harvoin seuraavanlaisia ilmoituksia: Lainaan 1000 kahdeksi viikoksi korkeinta korkoa tarjoavalle. H Virtanen, puh. xxxxx Aion ostaa asunnon. Tarvitsen lainaa 15 vuodeksi. Yst. Tarjoukset S Korhonen, puh xxxx Annan euroa lainaa aina kuukaudeksi kerrallaan 4 % korolla. Näin ei kai ole ollut koskaan? Ammattimaisia pankkiireja lukuun ottamatta yksityishenkilöt eivät kai koskaan ole itsekkäistä syistä rahoittaneet kuin valtiota ja joitain suurimpia yrityksiä, ja niitäkin vain joukkolainamarkkinoilla K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

3 Mihin pankkeja tarvitaan? Jos rahoitusmarkkinoilla ei transaktiokustannuksia eikä minkäänlaisia kitkatekijöitä, pankeilla tuskin markkinarakoa Ilmeisesti suorassa luototuksessa pahoja ongelmia, koska säästäjät eivät rahoita suoraan luotonottajia Mahdollisia / todennäköisiä selityksiä pankkien markkinaraolle Pankkien tarjoamat maksuliikennepalvelut oikeus olla pankin velkoja = rahaa. Olisi vaikeampi (joskaan ei mahdotonta) käyttää kotitalouksien ja muiden yritysten velkoja maksuvälineinä. Edelliseen läheisesti liittyen likviditeetti: talletukset voidaan nostaa heti, vaikka jollain yksittäisellä pankin velallisella ei tänään olisi lyhennyspäivä Joukkolainasijoittajalle vaikeampaa, joskin paperin voi myydä Luottoriski: tavallinen yksityishenkilö ei osaa riittävästi arvioida velallisen takaisinmaksukykyä, mahdollisia vakuuksia ym. Kustannustehokkuus: pankit eivät tee paremmin, mutta halvemmalla Kustannustehokkuus? Synergia- ja skaalaetuja hallinnoinnissa ym. Jos rahoitussopimusten tekemisessä merkittäviä skaalaetuja, toiminto kannattaa keskittää yhteen instituutioon. Paradoksi: Monet pankinjohtajat täysin vakuuttuneita skaalaetujen olemassaolosta Empiirinen evidenssi pankkialan skaalaeduista erittäin horjuvaa Sadoittain empiirisiä tutkimuksia pankkien kustannusfunktioista» Euroopassa ehkä hiukan enemmän näyttöä skaalaeduista kuin Yhdysvalloissa Yleensä kaikkein pienimmät pankit vaikuttavat kustannustehottomilta, mutta nekin pystyvät jatkamaan olemassaoloaan, mutta jo keskikokoisten pankkien joukossa skaalaedut on jo melkein hyödynnetty Voidaanko pankkitutkimuksen skaalaetuja koskevia tuloksia suoraan yleistää kuvitteelliseen tilanteeseen, jossa lainamarkkinat eivät ole pankkimarkkinat? K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

4 Mihin pankkeja tarvitaan? 50 Tansanian shillinkiä (vanha seteli) Miksi on näin nuhjuinen? K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

5 Mihin pankkeja tarvitaan Likviditeettiin palataan myöhemmin tällä kurssilla, uskottava selitys pankkien olemassaololle Nyt: pankit ja luottotappioriskit Luottoriskin diversifiointi? Halvalla munat hajautetuksi moneen koriin? Yksityinenkin voisi hajauttaa sijoituksensa suurelle määrälle velallisia: Myönnän sinulle kyllä tuhannen euron lainan auton ostoon, mutta en koskaan lainaa samalle velalliselle sitä enempää. Tässä eläkesäästökassassani onkin muuten saamisia jo naapureiltani, sukulaisilta, vanhoilta kavereilta ja joiltain tuntemattomilta. => Diversifikaatioedun kannalta pankki ei ainutlaatuinen, joskin luultavasti kustannustehokas K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

6 Delegoitu monitorointi à la Diamond Delegoitu monitorointi erittäin keskeinen käsite pankkiteoriassa 1980-luvulta alkaen Esiintyi jossain muodossa Schumpeterilla 1939 Pankkiirin tärkeimpiä tehtäviä tarkkailla ja arvioida velallisia Perusajatus: Asymmetrinen informaatio säästäjien ja rahoituksen tarvitsijoiden välillä => markkinat eivät toimi Luotonottaja voi puijata luotonantajia Tarvitaan instituutio, joka ratkaisee ongelman Pankki Hyvin monta erilaista paperia aihealueesta Ero: mikä kaikki informaatio on epätäydellistä Mitä kaikkea voi monitoroida Douglas W Diamond: Financial Intermediation and Delegated Monitoring (1984; RevEconStud) K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

7 Diamondin malli - olettamuksia Joukko säästäjiä ja joukko investointivaroja tarvitsevia yrittäjiä N yrittäjää käynnistää kukin epävarman hankkeensa voivat epäonnistua Kuhunkin hankkeeseen tarvitaan ulkopuolista rahoitusta määrä +1 Yrittäjän alkuvarallisuus = 0 Kenelläkään koko taloudessa ei ole yksinään riittävästi varoja käynnistämiseen Yrittäjät ovat riskineutraaleja Yrittäjät eivät voi maksaa takaisin enempää kuin mitä heillä on projektin tuottoja Hankkeet käynnistetään periodilla 1, tuottavat periodilla 2, minkä jälkeen maailma loppuu Projektin tuoton odotusarvo > R = käypä korko+1 Projektit keskimäärin kannattavia; riskineutraali yrittäjä käynnistäisi, jos olisi tarpeeksi varoja Odotusarvoa laskettaessa otetaan tietenkin huomioon epäonnistumisriski Periaatteessa rahoittajilla pääsy mukaan tämmöiseen hankkeeseen, joka odotusarvoisesti tuottaa paremmin kuin riskittömän koron Säästäjiä m, jokaisella säästäjällä sijoitettavana N/m => voivat yhdessä rahoittaa hankkeet K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

8 Diamondin malli - olettamuksia Projektin arvo hankkeen päättyessä on satunnaismuuttuja Y Voi saada arvoja nollasta ylöspäin Y=0 ( kaikki meni ) on mahdollinen, Y ei voi olla negatiivinen E(Y) > R+K K = monitorointikustannus, johon palataan myöhemmin Jakauma on yleisesti tiedossa Y on täysin satunnainen, yrittäjä ei voi vaikuttaa Y ei ole ulkopuolisen helposti havaittavissa Yrittäjä itse havaitsee oman Y:nsä Muut vain kustannuksen K avulla Keskeinen olettamus: on olemassa jokin ei-rahallinen kustannus, joka voidaan yrittäjälle asettaa Maineen menetys, suoranainen rangaistus ym K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

9 Diamondin malli ei monitorointia Z = summa, jonka yrittäjä maksaa säästäjille periodin loputtua Täytyy olla: E(Z)>R, muuten sijoittajat / säästäjät eivät lähde mukaan Jos projekti epäonnistui täysin (Y=0), Z=0; yrittäjällä ei ole enempää. Yrittäjälle jää Max[Y-Z,0] Z ei välttämättä vakio voi olla funktio jostain Z voi riippua vain yrittäjän ilmoituksesta: Y:n arvo oli Mistä muusta voisi riippua? Jotta Z > 0, yrittäjällä pitää olla syy myöntää, että projekti ei täysin epäonnistunut Ainoa vaihtoehto: niin kova rangaistus, ettei valehtelu kannata K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

10 Diamondin malli ei monitorointia Optimaalinen rahoitussopimus: sijoittajille maksetaan projektin päätyttyä hyvitys h, jos yrittäjä ilmoittaa pystyvänsä sen maksamaan lisäksi yrittäjälle rangaistus, joka on h:n ja todella saadun summan Z erotus Ei rangaistusta, jos h maksetaan kokonaan. Ei voi koskaan tulla vastaan tilannetta, jossa yrittäjän kannattaisi valehdella, että tuotto oli pienempi kuin h, yrittäjä ei hyödy valehtelusta mitään Pakko olla: h>r Ongelma: jos tuotto on todella pienempi kuin h, ei ole Pareto-optimi: yrittäjän rangaistus ei hyödytä ketään. Jos Y olisi yleisesti havaittu, hyödyttömän rangaistuksen ongelmaa ei olisi. Sijoittajien ja yrittäjien lukumäärällä ei tässä perusversiossa merkitystä. Jos säästäjien lkm m=1, mikään ei muutu Jos K>>0, on paras vaihtoehto K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

11 Diamondin malli entä jos voi monitoroida? Useimmissa yrityksissä Y ei liene täysin mahdoton havaita (Ei ole : K >>0) Sijoittajien vaihtoehdot: 1. Ei monitorointia (edellä) 2. Jokainen monitoroi erikseen 3. Delegoidaan monitorointi yhdelle taholle Mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta paras? Jos säästäjien lkm m>>0, toinen ei liene kunnollinen vaihtoehto Yksittäinen sijoittaja käyttää monitorointiin summan K, havaitsee Y:n K*m erittäin suuri kustannus Ehkä olisi parempi kuin monitoroinnin puute, mutta varmasti kustannustehoton K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

12 Diamondin malli - delegoitu monitorointi Jos m>>0, tehokkainta delegoida monitorointi yhdelle taholle => kustannus vain K*N + kulut jotka aiheutuvat siitä, että monitoroijalla pitää olla insentiivit tehdä työ kunnolla. (menetykset, virheallokaatiot tms odotusarvona) Insentivointikustannus = D = delegointikustannus, jonka arvo määräytyy järjestelyjen ja olosuhteiden mukaan => kokonaiskustannus = K+D Monitoroija = välittäjä = pankki Riskineutraali Nettovarallisuus = 0 Saa varansa säästäjiltä (=tallettajilta), lainaa eteenpäin, hoitaa monitoroinnin Tästä eteenpäin: säästäjät = tallettajat; monitoroija = pankki Tallettajat havaitsevat, minkä maksun saavat pankilta, mutta eivät havaitse yrittäjien projektien menestystä insentiiviongelma; tallettajat eivät voi havaita, mitä pankki saa yrittäjiltä => pankkiirin kannattaisi fuskata: Emme saaneet mitään, päädyimme huonoon maailmantilaan K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

13 Diamondin malli delegoitu monitorointi Pankilla m talletusasiakasta ja N yrittäjäasiakasta Pankki investoi summan K jokaisen yrittäjän monitorointiin => ei Pareto-huononnusta yrittäjien hyödyttömistä rangaistuksista, Yrittäjät maksavat pankille vain rahalla, eivät rangaistuksi tulemalla Sovitaan, että kukin yrittäjä i maksaa pankille hankkeiden jälkeen summan gi = g (yi) Ei voi koskaan olla enemmän kuin projektin toteutunut tuotto Monitoroinnin ansiosta pankki tietää, mikä on yi => Pankin kokonaistuotot (ilman kuluja) = G = satunnaismuuttuja, jolla yleisesti tunnettu jakauma, mutta tallettajat eivät tiedä toteutunutta tulemaa edes jälkeenpäin Pankin pitää maksaa tallettajille periodilla 2 odotusarvoisesti vähintään summa NR, Siis: R = riskittömän koron mukainen tuotto + pääoma Ellei tämä ehto täyty, tallettajat eivät tule mukaan K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

14 Diamondin malli delegoitu monitorointi Tallettajat eivät pysty havaitsemaan pankin voittoa => pankki voi väittää, että Melkein kaikkien yrittäjien projektit epäonnistuivat, eikä talletuksia voida maksaa takaisin. Miten ongelma ratkaistaan? Tallettajille kiinteä korvaus, siten että tuoton odotusarvo = riskitön korko Muuten kiinteä korko, mutta pankin maksukyvyttömyystapauksessa tappioita Talletusten korot eivät riipu pankin voitosta. Miten voisivat, kun tallettajat eivät voittoa havaitse? Johtopäätös: Pankki kannattaa rahoittaa lähinnä velalla, ei osakepääomalla Osakepääoma => rahoittajat määritelmällisesti jakavat tappioita. Asetetaan ei-rahallinen rangaistus, jos tallettajat eivät saa tätä kiinteää korvaustaan Pankin ei koskaan kannata valehdella, että asiakkaiden projektit epäonnistuivat Sama ongelma kuin edellä: ei-rahallinen rangaistus haittaa pankkiiria, ei ex post hyödytä ketään Tässä monitorointikustannus D = rangaistuksen odotusarvo K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

15 Diversifiointi ja delegoitu monitorointi Sijoittajien ja investoijien lukumäärällä nyt merkitystä Minimivaatimukset pankin elinkelpoisuudelle Tallettajien saatava odotusarvoisesti vähintään R Pankkiirin voiton odotusarvo (ml. rangaistus) >0 Yrittäjälle parempi kääntyä pankin puoleen kuin suoraan säästäjien puoleen Pankki, jolla olisi vain yksi asiakas, ei elinkelpoinen Jos asiakas päätyy ongelmiin, pankkiirille sama rangaistus kuin yrittäjälle tulisi, lisäksi monitorointikulut => parempi rahoittaa suoraan siten, että tallettaja monitoroi Jos yrittäjien projektit keskenään korreloitumattomia Diversifikaatioedun vuoksi rangaistuksen odotusarvo / laina-asiakkaiden määrä (N) alenee funktiona N:stä. Jos N erittäin suuri, todennäköisyys, että melkein kaikki menneet huonosti lähes nolla. Lim D = 0 N (Paitsi jos yrittäjien projektien onnistumiset voimakkaasti korreloituneita) Jos 200 yrittäjää, ja jokaisen projekti onnistuu 50 % todennäköisyydellä, 130 tai enemmän epäonnistujaa todennäköisyydellä 6,9*10-6 Diversifikaatio hyvä, koska vähentää todennäköisyyttä, että jouduttaisiin rangaistukseen, joka ei hyödytä ketään enää ex post Vähän samantapainen ilmiö kuin riskin hajautus osakeportfoliossa, mutta nyt vaikuttaa myös odotusarvoon! Pankkia ei tarvitse monitoroida, sillä: Kaikki tappio yrittäjien monitoroimatta jättämisestä kohtaa vain sitä itseään Tallettajille valehtelu ei kannata; huonon tuleman ilmoittamisesta rangaistaan (mikä tosin on äärimmäisen harvinaista) K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

16 Siis asetelma Monitorointikulut = K*yritysten lukumäärä Jos tallettajat rahoittaisivat suoraan, olisi: K*tallettajien lkm * yritysten lkm Passiiviset säästäjät, eivät monitoroi ketään Yritys 1 Yritys 2 Pankki Yritys 3 Yritys Pankki monitoroi ja hajauttaa tallettajien puolesta, optimaaliset kannustimet tehdä niin, rangaistusta ei tule juuri koskaan Yritys 5 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

17 Rakennelman toimivuudesta Kannattaako yrittäjän valehdella pankille epäonnistuneensa? Ei kannata! Valheesta jää kiinni, koska pankki monitoroi. Kannattaako pankin valehdella tallettajalle, että joku yrittäjä epäonnistui? Ei kannata! Ei vaikuta koronmaksuvelvoitteeseen, ja koronmaksuvelvoitteen laiminlyönnistä tulee rangaistus. Onko vilpittömällä pankkiirilla iso riski saada rangaistus huonosta tuotosta? Ei ole, koska velallisia on paljon, ja diversifikaatioedun vuoksi todennäköisyys, että esim. 80 % olisi epäonnistunut, on mitättömän pieni K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

18 Vielä Diamondin mallista Makrotaloudelliset tekijät tms => yrittäjien projektien tuottoihin korrelaatiota Makrotekijät usein havaittavissa Korot tms. Havaitaan => voidaan ottaa sopimuksiin näihin liittyviä ehtoja ilman monitorointikuluja. Kannattaako pankin ottaa riski tekijöistä, joissa ei tarvita delegoitua eikä muutakaan monitorointia? Diamondin vastaus: ei kannata. Pankki on monitorointilaitos. Reaalimaailmassa isoja JVK-emittoijia etenkin valtiot, joihin liittyvä riski on lähinnä makrotaloudellista. Teknisesti olisi mahdollista esim. myydä JVK:ita, joissa on niputettuna satojen PK-yritysten lainoja ei tapahdu. Vielä yksi mallin ennuste: Pankilla tyypillisesti hyvin epälikvidit varat Suhteellinen etevämmyys sellaisten hankkeiden rahoittamisessa, joiden menestys vaikeasti mitattavissa tai arvioitavissa (K suuri). Monitoroinnin tulosta ei voi vakuuttavasti todistaa kenellekään => laina pankin taseesta vaikeasti myytävissä Havainto: Arvopaperistamista tapahtunut, mutta yleensä keskittynyt eriin, joita luultiin (ennen vuotta 2007) käytännössä riskittömiksi Asuntolainat K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

19 Miksi osuuspankkeja on? Osuustoiminta tavallisempaa pankkitoiminnassa kuin useissa muissa elinkeinoissa, miksi? Banerjee & al (QJE 1994) Osuuspankki optimaalisena ratkaisuna velallisten monitorointiin Etenkin kehitysmaat Alun perin osuuspankeissa asiakkaat = omistajat, tunsivat toisensa informaatioetu? Monitorointi helppoa ja halpaa (joskaan ei täysin ilmaista) Rangaistus luoton maksamatta jättämisestä helpompi toteuttaa: sosiaalinen halveksinta tms Kuinka liikepankki voisi toimeenpanna sosiaalisen rangaistuksen? Diamondin mallin ongelma liikepankkia ajatellen: mikä on rangaistus enää sen jälkeen, jos yrittäjän kaikki varat menneet? Yhteisössä pula pääomista, ulkopuolella olisi rahoitusylijäämiä, mutta ulkopuolinen ei voi monitoroida lainanottajia Pakko luoda rakenne, jolla yhteisön jäsenillä kannuste tehdä se ulkopuolisen puolesta Esimerkkinä saksalaiset osuuspankit 1800-luvulla, Suomen osuuskassat aikoinaan hyvin samantapaisia K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

20 Miksi osuuspankkeja on? Mallittelua Osuuspankissa kaksi jäsentä, kummallakin rahaa Vain toisella mahdollisuus tehdä jokin investointi Toinen saa saman, tasaisen tulon jostain muualta Yhteisössä ei riittävästi pääomia hankkeen käynnistämiseen => pakko saada ulkopuolista rahoitusta, osuuskunta lainaa summan b ulkopuolelta Miten saadaan ulkopuolinen mukaan? Jäsen, joka ei ota lainaa kolmoisroolissa Rahoituksen lähde Takaaja (ollut usein todellisissakin osuuspankeissa), tai vaikka vain paikallinen tallettaja tms Monitoroija Kun rahoitus kerätty, lainaa ottava jäsen valitsee projektin, ei-lainaaja valitsee, kuinka paljon monitoroi Jos projekti epäonnistuu, monitoroijan on maksettava summa L ulkopuoliselle rahoittajalle. Voisi olla pelkkä talletusten menetys K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

21 Miksi osuuspankkeja on? Lainanottaja valitsee projekteista, joilla erilaiset onnistumisen todennäköisyydet Epävarmemmat projektit tuottavat paremmin jos onnistuvat, mutta niiden odotusarvoinen tuotto on varmempia huonompi suuren epäonnistumisriskin vuoksi Projektit, joiden tuottojen odotusarvo suurempi, onnistuvat suuremmalla todennäköisyydellä Ei-monitoroidun luotonottajan kuitenkin kannattaisi valita epävarmempi projekti Riski suurelta osin luotonantajalla Jos onnistuu, voitot investoijalle Tästä seuraa: Yhteisön ulkopuolinen luotonantaja ei rahoittaisi suoraan Ei-lainaaja voi vaikuttaa projektin valintaan, asettaa rangaistuksen korkean riskin projektin valitsemisesta Rangaistus valitaan ennen projektin valitsemista Ei ole vakuuksia Mitä suurempi on paikallisen rahoituksen tarjoajan riski, sitä edullisemmin ulkopuolinen lainaaja suostuu rahoittamaan paikallista osuuspankkia Monitoroija asettaa suuremman rangaistuksen Kantaa suuremman osan mahdollisista tappioista Jos monitoroinnin tasoa voi säätää, valitsee tarkemman monitoroinnin K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

22 Miksi osuuspankkeja on? Banerjee & al. käyttivät esimerkkinä 1800-luvun Saksan osuuspankkeja, joiden toimintaa arvelivat selittäneensä Osakkaat useissa pankeissa henkilökohtaisesti vastuussa pankkien veloista ulkopuolisille Ollut Suomessakin Ottivat jäseniä vain hyvin pieneltä maantieteelliseltä alueelta, yleensä maaseudulta Osakkaat tunsivat toisensa Olivat erittäin vakaita ei juuri lainkaan konkurssitapauksia Ei yhtään konkurssia osuuspankissa, jossa jäsenillä rajoittamaton vastuu K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

23 Osuuspankit Ghatak (Econ J 2000) Itse itsensä muodostanut lainanottajien ryhmä Osuuspankin tai muun luotonottoa varten organisoituneen ryhmän tulee toimia siten, että yhden osapuolen maksuhäiriöt haittaavat muita saman ryhmän velallisia => keskinäinen monitorointi toimii Lainaehtojen vastaisesta toiminnasta jää kiinni, valmiiksi korkeariskinen ei saa lainaa Yleensä käy niin, että saman riskitason lainanottajat kerääntyvät samaan osuuspankkiin Alhaisen riskin velalliset ehkä maksavat muidenkin tappioita => kiinnostuneempia muiden riskitasosta; eivät lähde samaan osuuspankkiin korkeariskisten kanssa Grameen Bangladeshissa Lainoja ilman vakuuksia köyhille Lainaajien muodostettava ryhmiä, joiden jäsenet vastuussa toinen toistensa veloista K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

24 Lainasopimusten suunnittelu HUOM! Nyt EI enää liity siihen, miksi pankkeja on. Joseph E Stiglitz Andrew Weiss: Credit rationing in markets with imperfect information (AER 1981) Korot screening-välineenä Lainanottajilla erilaiset onnistumisen todennäköisyydet pankkikaan ei voi havaita Esim. kaksi tyyppiä; korkeariskinen ja matalariskinen Korkeariskisen projekti tuottaa paremmin jos onnistuu, mutta odotusarvo huono, koska hanke yleensä epäonnistuu Pankki saa joko omansa korkoineen tai sen, mitä projekti tuotti, jos yritys ei pysty maksamaan Pankin voiton odotusarvo laskeva funktio asiakkaan projektin riskistä Jos hanke epäonnistuu, luottotappioita Ketkä hakevat lainaa? Korkeampi korko => vähäriskiset asiakkaat eivät enää hae lainaa vähäriskinen projekti ei korkeiden rahoituskulujen vuoksi kannata, vaikka onnistuisi Korkeariskinen projekti tuottaa yhä onnistuessaan niin paljon, että on rahoituskustannustenkin jälkeen kannattava. Jos epäonnistuu, tappiot jäävät pankille K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

25 Korko ja voitto Stiglitz-Weiss -mallissa Pankin voiton odotusarvo Kaikki hakevat lainaa Vain korkeariskiset hakevat lainaa Lainakorko r K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

26 Stiglitz-Weiss Entä jos yritys voi valita projektinsa? Moral Hazard Pa Ra > Pb Rb Missä P on alaindeksillä merkityn projektin onnistumistodennäköisyys ja R on projektin tuotto, jos onnistuu a on kansantaloudellisesti parempi projekti Rb>Ra; Jos korkeariskinen sattuu onnistumaan, kannattavampi kuin projekti a Propositio: Jos jollain korkotasolla yritys on indifferentti kahden projektin välillä, koron nostaminen saa sen suosimaan riskipitoisempaa hanketta b Yrityksen voittojen odotusarvot E( a) = Pa{Ra-(1+r)L}-(1-pa)C E( b) = Pb{Rb-(1+r)L}-(1-pb)C Missä L = lainasumma ja C = vakuus, jonka yrittäjä menettää epäonnistuessaan K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

27 Stiglitz-Weiss Propostio jatkuu E( a) > E( b) joss Pa{Ra-(1+r)L}-(1-pa)C > Pb{Rb-(1+r)L}-(1-pb)C [PaRa-PbRb]/[Pa-Pb] > (1+r)L C Mitä korkeampi korko r, sitä epätodennäköisemmin tämä pätee: r nostaa oikeaa puolta, ei vaikuta vasempaan. Havaitaan edellisestä lausekkeesta: matalariskisen kohteen (a) kansantaloudellisen edun suhteessa korkeariskisempään tulee korostua, jotta yritys valitsisi matalariskisen kohteen vielä koronnoston jälkeen K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

28 Stiglitz-Weiss Intuitio: korkea korko syö matalariskisen kohteen voitot joka tapauksessa, korkeariskinen vielä keskimäärin kannattaa yrittäjälle, sillä oikein hyvällä onnella saadaan huimat tuotot, vaikka todennäköisimmin lähinnä aiheutetaan luottotappioita pankille. Siis SW:ssä Adverse selection: korkea korko houkuttelee riskipitoisempia lainaajia Säännöstely luonnollinen tulema pankkialalla: lainat hinnoitellaan niin, että ylikysyntää Moral hazard: korkea korko kannustaa velallisia riskinottoon K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

29 Stiglitz-Weiss Olisi olemassa jokin korkotaso, jolla lainojen tarjonta = kysyntä Tämän koron vallitessa pankki nostaisi voittoaan houkuttelemalla lisää matalan riskin lainanhakijoita koronalennuksella Ei olisi pankin optimaalinen valinta Sen sijaan: on olemassa säännöstelytasapaino Kysyntä ylittää tarjonnan Kahdesta oikeastikin samanlaisesta luotonhakijasta toinen saa lainan, toinen ei Korot eivät tasapainota markkinaa, mikä vastaa yleistä elämänkokemusta ; kaikki eivät saa lainaa. Yleisemmin: jos lainanottaja ei usko joutuvansa todella maksamaan periaatteessa sovittua korkoa, hän ei sovitusta korosta välitä. => Korkeaan korkoon suostuvat velallinen on aina epäilyttävä. Maksan lainastani vaikka kuinka korkeaa korkoa! tarkoittaa En aio koskaan maksaa, jotenkin onnistun välttämään sen K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

30 Asiakkaiden valinta Huomattavan monissa pankkiteorian malleissa asiakkaiden tarkkailu ja valinta keskeinen osa mallia (Jaottelu: Hyytinen, HSE 2000) 1: Informaatioon perustuva valikointi Pankilla suhteellinen etu velallisten riskien tunnistamisessa ja mittaamisessa Yritystutkija = pankin tärkein työntekijä 2: Lainasopimusten sommittelu Sopimusehdot houkuttelevat vain tai etupäässä halutunlaisia asiakkaita Minimivaatimus: houkuttelee enemmän halutunlaisia kuin jokin muu järjestely Esim. Stiglitz-Weiss Vakuuksien vaatiminen K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

31 Informaatioon perustuva valikointi Muodostuu ongelmaksi kilpailutilanteessa? Lainanantajan kirous, Thorsten Broecker Credit-Worthiness Tests and Interbank Competition (Econometrica 1990) Riippumaton ja itsenäinen luottoarviointi => pankkeja kiertävä huononkin projektin yrittäjä löytää lopulta pankin, joka tekee virhearvion ja antaa lainan Korkeariskinen luotonhakija kiertää pankkeja kunnes lopulta löytää jonkun, joka ei huomaa, kuinka korkea riski on. Mitä enemmän pankkeja, sitä heikompi keskimääräinen luottosalkun laatu, sillä pankki saa paljon lainahakemuksia sellaisilta, jotka hylätty jo monessa paikassa, ei voi tunnistaa tällaisia hakijoita. Huonoriskinen jää ilman lainaa vain, jos tunnistetaan korkeariskiseksi jokaisen pankin itsenäisessä arvioinnissa, mikä on epätodennäköistä, jos pankkeja on paljon Hinnoittelusta tulee erittäin monimutkaista Nollavoittoihin johtava korko sitä korkeampi, mitä useampia pankkeja mukana Kilpailun lisääminen nostaa korkoja! Toisin kuin normaali toimiala! Ongelmaa ei olisi lainasopimusten sommittelussa Pankeilla samat ehdot jos ei kannata hakea luottoa jostain, ei sitä kannata hakea muualtakaan. Kilpailu ei ongelma K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

32 Empiiristä evidenssiä Suomesta Asiakkaiden monitoroinnin merkitys Hyytinen (HSE 2000) Näytteenä 250 suomalaista osuuspankkia Auttavatko konttorit pikemminkin leventämään korkomarginaalia vai välttämään luottotappioita? Vastaus: Pankin konttoriverkoston tiheys ja henkilökunnan määrä ehkäisevät luottotappioita, monitorointia? Ei mitään evidenssiä siitä, että konttoreiden ja henkilökunnan avulla saisi korkeamman koron antolainauksesta => ei tuo markkinavoimaa? Samantapainen tulos Yhdysvalloista (Ergungor, JMCB 2010) Jos matalatuloisella asuinalueella on pankin konttori, asuntolainoja myönnetään enemmän ja matalammalla korolla. Konttori ei siis ainakaan tuo markkinavoimaa, jonka avulla saa korkeampia korkoja K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

33 Pankkisuhde Pankki yhteyksissä jatkuvasti samoihin asiakkaisiin Saa jonkin asteisen informaatioedun suhteessa mahdollisiin kilpailijoihin, voi monitoroida halvemmalla Etenkin jos ei julkisia luottorekistereitä Yrityksen arvokkain omaisuus = pankkisuhde? Pankki uskaltaa rahoittaa tuntemaansa asiakasta, sellaisiakin hankkeita, jotka tuottavat vasta kaukaisessa tulevaisuudessa Finanssikriisissä monilla pankeilla tietoinen politiikka suosia pitkäaikaisia, uskollisia asiakkaita Maksuliikenne pankkien informaatiolähteenä? Italiassa finanssikriisin aikana luotonsaantiongelmat olivat pahimpia niissä yrityksissä, joiden kotiseuduilla muualla pääkonttoriaan pitävien pankkien sivukonttoreilla oli suuri markkinaosuus (Presbitero, Udell ja Zazzaro; JMCB 2014). Pankit suosivat lähellä pääkonttoria toimivia yrityksiä? Vaikutus oli voimakkaampi kuin yrityksen kannattavuuden tai vakavaraisuuden. Jos yhdysvaltalainen yritys saa pankista lainan, sen osakekurssi nousi etenkin, jos pankki paikallinen tai ulkomainen (siis ei muualta USA:sta) (Onegna & Roscovan 2009, ECB Working paper) Mahdollinen tulkinta: Kansainvälisimmät pankit pätevimpiä, paikallisilla parhaat tietolähteet K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

34 Pankkikeskeiset järjestelmät Hausbank Keiretsu Pankki, ja siihen läheisessä yhteydessä olevia yrityksiä Suomikin useiden vuosikymmenten ajan Saksassa ja Japanissa 1990-luvulle saakka vuosikymmenien ajan nopeampi kasvu kuin muissa maissa keskimäärin Ajanjakso, jolloin tiiviit pankkisuhteet auttoivat yrityksiä? K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

Lyhyt johdatus rahaan

Lyhyt johdatus rahaan BoF Online 5 2011 Lyhyt johdatus rahaan Karlo Kauko Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Pankkituen teoria ja käytäntö

Pankkituen teoria ja käytäntö Kansantaloudellinen aikakauskirja 106. vsk. 1/2010 Pankkituen teoria ja käytäntö Karlo Kauko Neuvonantaja Suomen Pankki 1. Johdanto * Kiitän Kimmo Virolaista, Antti Kuusterää ja Mika Pösöä hyödyllisistä

Lisätiedot

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00 Pankin maksukyvyttömyys Maaliskuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money How do banks become insolvent and the importance of deposit insurance Suomennos: Tomi Meilahti ja Patrizio Lainà

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Rahoituskriisi pikemminkin kuin luottolama*

Rahoituskriisi pikemminkin kuin luottolama* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 3/1992 Rahoituskriisi pikemminkin kuin luottolama* VESA VIHRIÄLÄ Bengt Holmström analysoi laajasti ja erittäin kiintoisalla tavalla Suomen talouden kriisiä,

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 24/2012. Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. Yhteystiedot. Kati Rantala.

OPTL. Verkkokatsauksia 24/2012. Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. Yhteystiedot. Kati Rantala. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kati Rantala Vippikierteen muotokuva Tiivistelmä Verkkokatsauksia 24/2012 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2 Taustaa pikavipeistä ja maksuongelmista 3 3 Havaintoja

Lisätiedot

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 1/1993 Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 SIGBJ0RN ATLE BERG 1. Johdanto Esitän pääpiirteitä hallituksen komitean laatimasta Norjan pankkikriisiä

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot