Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista"

Transkriptio

1 Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen vuonna 2006 julkaisema Valokuvan uusi tekijänoikeusopas. Tässä käydäänkin lävitse lähinnä esimerkkien avulla vain keskeisimpiä valokuvan myyntiin ja ostoon liittyviä tekijänoikeusasioita. Myös kuvien julkaisulupiin liittyviä asioita käsitellään esimerkkien avulla. Valokuvan käsitettä ei ole tekijänoikeuslaissa määritelty. Lain mukaan valokuvalla tarkoitetaan kuvaa, joka syntyy valon vaikutuksesta valolle herkälle materiaalille. Määritelmä kattaa siten myös infrapunaja röntgensäteitä hyväksikäyttäen otetut kuvat. Valokuvan kiinnitysalustana voi olla mikä tahansa tarkoitukseen sopiva väline tai aine, joten suoraan esim. tietokoneen muistiin digitaalisesti tallennettu kuva on valokuva. Valokuvan tekijänoikeus on kuvan ottajalla ja se voidaan julkaista vain hänen luvallaan suoja-ajan puitteissa. Vastoin yleistä käsitystä tekijänoikeus ei ole automaattisesti sillä, joka painanut laukaisinta, vaan sillä, joka on osallistunut keskeisesti kuvan suunnitteluun. Yleensä tämä on toki yksi ja sama henkilö. Valokuvan tekijänoikeus voi olla myös useilla kuvan syntyyn vaikuttaneilla henkilöillä. Sopimus yhteisestä tekijänoikeudesta on hyvä tehdä etukäteen ja mieluiten kirjallisesti. Voidaan sopia myös tietyn projektin kuvien yhteisestä tekijänoikeudesta, jolloin niit äei tarvitse määritellä kuva kuvalta. Valokuvan tekijänoikeus syntyy kuvan valotushetkellä. Se on siinä mielessä automaattinen, että sitä ei tarvitse hakea mistään eikä se vaadi copyright-merkin käyttöä. Tekijänoikeus syntyy aina fyysiselle henkilölle. Valokuvan tekijänoikeuden voi luovuttaa tai myydä toiselle henkilölle, myös yhtiölle. Isyysoikeus säilyy kuitenkin aina alkuperäisen tekijänoikeuden haltijalla. Esimerkiksi kuvaajan nimenä ilmoitetaan aina alkuperäisen tekijänoikeuden haltija riippumatta siitä, kuka ne julkaisuhetkellä omistaa. Tekijänoikeus voi siirtyä myös perintönä toiselle henkilölle. Eräs tekijänoikeuteen liittyvä pieni erikoisuus on se, että tekijänoikeutta ei voida ulosmitata. Tekijänoikeudesta saatavia tuloja kylläkin siinä kuin muitakin tuloja. Tekijänoikeus tai oikeus valokuvaan eivät suojaa valokuvan kohdetta, ideaa tai aihetta. Kuka tahansa saa ottaa valokuvan samasta kohteesta, samasta kuvakulmasta ja samassa valaistuksessa kuin toinen valokuvaaja. Kuinka järkevää ja korrektia toisten apinoiminen on, on sitten ihan eri juttu. Moni valokuvaaja tuntuu olevan erittäin huolissaan siitä, että heidän kuviaan ladataan mm. kuvaajan kotisivuilta ja käytetään sitten muilla sivuilla. Tämä on totta, mutta eri asia on, kuinka paljon siitä kannattaa välittää. Ei niistä kuvista kuitenkaan kauppoja olisi syntynyt, joten mitään todellista rahallista tappiota ei kuvaajalle ole koitunut. Voihan asian kääntää toisinkin päin. Ne ovat ilmaista mainosta kuvaajalle. Paljon suurempi ongelma kuvaajille on yleensä se, että joku ylipäätänsä eksyy heidän kotisivuilleen. Todelliset kaupalliset tekijänoikeusrikkomukset ovat suhteellisen harvinaisia ja ne tuppaavat vielä paljastumaan ennemmin tai myöhemmin. Löytäessään kuvansa luvatta kaupallisessa yhteydessä kuvaaja on varsin vahvoilla. Rikkomuksen tai rikoksen tekijän jäljille kun yleensä päästään ja korotuista kuvapalkkioista keskusteltaessa kuvaajan ääni on aika painava. Varoituksen sana kannattaa tässäkin antaa. Ahneeksi ei kannata ryhtyä. Kolminkertainen korvaus on osoittautunut sellaiseksi, jonka yleensä rikkonut osapuoli suostuu mukisematta maksamaan. Suoja-aika Tekijänoikeus on voimassa 50 vuotta valokuvan ottamisen jälkeen. Jos valokuva luokitellaan valokuvateokseksi, niin suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Jos tekijöitä on useampia, niin 70 vuotta viimeisimmän kuoleman jälkeen.

2 Onneksi keinotekoisella jaolla valokuvateoksiin ja tavallisiin valokuviin ei käytännössä juuri merkitystä, sillä rajanveto olisi monesti todella vaikeaa. Valokuvateokselta kun edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, mutta kenellä olisi aikaa miettiä sitä joka kuvan kohdalla. Tämän päivän kuvakaupan suhteen suoja-ajoilla on merkitystä vain vanhoilla kuvilla. Jos kuvien myyjä perinyt oikeudet vanhoihin kuviin, niin (vuonna 2008) valokuvateokset, joiden tekijä on kuollut 1938 tai myöhemmin ovat suojattuja. Valokuvat taas ovat suojattuja, jos ne on otettu vuoden 1966 jälkeen. Laki muuttui vuonna 1991, jolloin valokuvan suoja aika piteni 25 vuodesta 50 vuoteen, mutta ei takautuvasti. Siitä vuosiluku Valokuvateokset sen sijaan suojattiin takautuvasti. Kokonaan toinen juttu on sitten se, että vanhojen valokuvien markkina-arvo on aika vähäinen, joten ohessa olevat esimerkit ovat todelliselta merkitykseltään aika marginaalisia. Yhdistelmäkuvat Digitaalisesti eri kuvien yhdisteleminen on nykyään jokapäiväistä. Jos kaikki kuvat ovat manipuloijan ottamia, mitään ongelmia ei ole tiedossa. Sen sijaan jos yhdistelmäkuvassa on useiden kuvaajien kuvia, niin tilanne on tekijänoikeuksien kannalta hieman kinkkisempi. Jos yhdistelijä on näin luonut kokonaan uuden valokuvan, tässä yhteydessä jopa teoskynnys ylittyy helpommin, niin hänellä on siihen tekijänoikeus. uuden kuvan tekijänoikeus ei kuitenkaan vaikuta mitenkään alkuperäisten kuvien tekijänoikeuteen. Tässä yhteydessä väliin esiintyvä väärinkäsitys on sekoittaa nämä käsitteet toisiinsa. Toisen kuvaa ei saa käyttää ilman lupaa oman kuvan materiaalina. Tekijänoikeuden saaminen omalle kuvalle ei tarkoita sitä, että siihen voi varastaa toisen omistamaa materiaalia. Kuvan julkaiseminen Kuvan, johon myyjällä on tekijänoikeudet, ja jonka kuvassa olevat kohteet hän joko omistaa tai hänellä on oikeudet niihin, ja jossa mukanaolevilta hänellä on julkaisulupa, ja joka ei loukkaa ketään, voi huoletta myydä mihin tarkoitukseen vain. Jos yksikin ehto jää toteumatta, on syytä olla varovainen. Varsinkin kuvapankkeihin kuvia laitettaessa ei voi yleensä tietää lainkaan kuvien jatkotaivalta. Erityisesti silloin täytyy pitää huolta, että kuvat ovat julkaisukelpoisia. Lupa ottaa kuva jossain paikassa ei takaa vielä sitä, että kuva voidaan myös julkaista. Julkaisurajoitus voi olla osittainen kohdistuen esim. kuvan käyttöön mainonnassa tai markkinoinnissa tai siten totaalinen esim. kuvan ollessa kohdetta loukkaava. Kääntäen tietysti pätee. Jos kuva on otettu oikeudetta, niin sitä ei saa julkaista. Salakatselukuvia ei saa julkaista. Mainonta ja markkinointi Valokuvassa esiintyvä henkilöllä tekijänoikeutta valokuvaan. Sen sijaan valokuvassa esiintyvän henkilön yksityisyyden suoja asettaa rajoja sille, millä tavoin valokuvaa voidaan käyttää. Yksityisyyden suoja asettaa rajoituksia eniten valokuvien kaupalliselle käytölle. Uutis- ja tiedotustoiminnassa ihmisiä esittävien valokuvien käyttö on vapaampaa. Suomessa ei ole erityistä lakia henkilön persoonan ja kuvan käytöstä mainonnassa ja markkinoinnissa. Oikeuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty periaate, jonka mukaan henkilön persoonan käyttö mainontaan ja markkinointiin edellyttää suostumusta ja luvattomasta käytöstä on maksettava korvausta. Korvaus voidaan maksaa joko kertakorvauksena tai provisiona kuvan tuotosta. Mainonta- ja markkinointikäyttö asettaa myös muita rajoituksia kuville. Toisen yksityisomaisuutta ei saa käyttää kuvissa luvatta. Tämä koskee myös rakennuksia, jotka toisaalta tekijänoikeuslaki erikseen sallii

3 kuvattaviksi kohteiksi. Lakia ällätikulla lukemalla voi tulla hyvin erilaiseen lopputulokseen riippuen siitä, mistä kohtaa lakikirja on auki. Tässä suhteessa kannattaa pitää päällimmäisenä ohjenuorana tervettä maalaisjärkeä. On syytä huomata, että tekijänoikeus koskee myös tuotemerkkejä ja design-tuotteita. niiden näkyminen mainoksessa merkittävässä koossa voi johtaa hankaluuksiin. Mainostoimistot ostavatkin hyvin harvoin kuvapankeista muita kuin täysin neutraaleja kuvia. Muu kaupallinen käyttö Julkisella paikalla kuvaaminen on pääsääntöisesti sallittua. Jokainen kuvaaja voi miettiä omaa kantaansa tämän tästä esiintyviin suullisiin ja kirjallisiin kieltoihin, joissa kuvaaminen yleisellä paikalla, kuten kirkon edustalla, pyritään kieltämään. Kuvan julkaiseminen voi olla kiellettyä vaikka kuva ei olisi kaupallisessa yhteydessä. Nämä liittyvät yleensä yksityisyyden suojan piiriin. Yksityiselämän loukkaukset, ihmisen kuvaaminen nolossa tai muuten epäedullisessa tilanteessa ja yleensä ihmisen kuvaaminen vastoin hänen toivettaan ovat tilanteita, joita kannattaa pikemminkin välttää kuin suosia. Paparazzi-kuvat ovat luku sinänsä, siihen aihealueeseen ei tässä kirjassa puututa. Julkisten henkilöiden yksityisyyden suoja julkista tehtävää suorittaessaan on merkittävästi heikompi kuin ns. tavallisen pulliaisen. Mutta vain tässä yhteydessä. Vaikka käytäntö mediassa valitettavasti onkin monesti jotain ihan muuta, niin yksityiselämässään politiikan ja talouselämän vaikuttajilla on ihan sama yksityisyyden suoja kuin kaikilla taviksillakin. Taideteosten kuvaaminen on erityisen problemaattista. Esimerkiksi monissa museoissa on lupa kuvata esineitä ja taideteoksia (yleensä ilman jalustaa ja salamaa), mutta kuvien kaupallinen käyttö on kielletty. Kaupallinen käyttö tarkoittaa rahan saamista valokuvasta tai esimerkiksi artikkelin rahallisen arvon lisääntymistä kuvan johdosta. Julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen pysyvästi sijoitetun taideteoksen saa valokuvata ja kuvan julkaista. Paitsi ulkona, julkinen paikka voi olla myös sisällä, ja esim. virastotalon aula on julkinen paikka. Taideteoksesta otettua kuvaa ei kuitenkaan saa käyttää ansiotarkoitukseen, mikäli taideteos on kuvan pääaihe. Taideteos ei ole kuvan pääaihe esim. silloin, jos otetaan kuva kaupunkinäkymästä, ja taideteos näkyy siinä osana muuta kaupunkiympäristöä. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään mm. osuuteen kuvapinta-alasta, yleiseen sommitteluun ja kokonaisvaikutelmaan. Viime kädessä arviointi on kuitenkin tehtävä käyttöyhteydessä. Yksikäsitteistä vastausta taideteosten kuvien julkaisemisesta ei voi antaa. Juristienkin lausunnot itse asiasta kuultuna ovat hyvin vaihtelevia. Jonkinlaisena yleisneuvona voisi sanoa, että kovin ohutta jäätä ei kannata lähteä kepillä kokeilemaan, mutta hysteerisen arkajalkakaan on turha olla. Monin paikoin jää on ihan kantavaa. Sitä paitsi luvankin voi ja kannattaakin kysyä. Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto on hyvä paikka lähteä liikkeelle taulujen ja patsaiden tekijänoikeusasioissa. Kumpi on vastuussa, myyjä vai ostaja Luovutettaessa valokuvan tekijänoikeuksia eteenpäin myyjä tietenkin vastaa siitä, että tekijänoikeusasiat ovat kunnossa. Joko ne ovat hänellä itsellään tai hänellä on tekijänoikeuksien haltijan lupa luovuttaa ne eteenpäin. Ostaja ei voi lähteä näitä asioita tarkistamaan. Loppupeleissä julkaisija kuitenkin vastaa siitä, mitä on lehteen, kirjaan tai nettiin laittanut. Tämä koskee erityisesti yksityisyyden loukkauksen alueella olevia asioita, eli sellaisia, jotka olisi kuvasta selvästi pääteltävissä. Tietenkin julkaisija voi itse vaatia korvauksia kuvaajalta, jos tämä väärillä tiedoilla tekijänoikeuksista tai vaikka mallin kanssa tehdyistä sopimuksista harhauttanut kuvan ostajaa.

4 Tästä syystä monet lehdet vaativatkin kirjallisen sopimuksen, jolla kuvan käyttö ja vastuut sovitaan tarkasti. Yleensä käytännön syistä tehdään yleissopimus, jotka kattaa kaikki kuvaajan ostajalle toimittamat kuvat. Kirjallisesta sopimisesta ei ole hyvää sanottavaa, mutta toinen puoli asiassa on se, että etenkin suuret lehtitalot ovat väsänneet sopimuksia, joissa ostaja saa kaikki kuvan oikeudet ja kuvaajalle jää kaikki vastuut. Se on vahvemmalta osapuolelta aika härskiä politiikkaa heikompaa kohtaan. Joissakin tapauksissa tällaisia sopimuksia voidaan tuomita purettaviksi kohtuuttomina. Yhtiön ja yksityishenkilön välinen sopimus on helpommin purettavissa kuin yhtiöiden väliset. Summa summarum Kuvaaminen ilman kuvattavien lupaa on sallittua julkisilla paikoilla. Yksityisissä tiloissa on syytä kysyä lupa sekä kuvattavilta että tilan haltijalta. Läheskään kaikkia kuvia, joita on voinut luvallisesti ottaa, ei voi julkaista ilman lupaa. Julkaisemisen suhteen jonkinlaisena yleisohjeena voisi sanoa, että jos valokuvaaja tietää kuvan julkaisuyhteyden, hän voi ottaa enemmän vapauksia kuvassa olevien kohteiden suhteen. Päiväntapahtumasta kertovassa uutiskuvassa riittää, kunhan katsoo, ettei ole syyllistynyt salakatseluun eikä kukaan tavallinen ihminen ole kuvassa hänelle epäedullisessa tilanteessa. Kuvapankkiin toimitettavien kuvien suhteen on syytä olla paljon varovaisempi. Niitä kun voidaan käyttää mainontaan ja markkinointiin. Tällöin kaikilta kuvassa tunnistettavilta henkilöitä pitää olla lupa, mieluiten kirjallinen, kuvan käyttöön, eikä kuvassa saa näkyä yksityistä omaisuutta, tuotemerkkejä eikä taideteoksia ainakaan kovin merkittävässä osaa kuvaa. Tämän perusteella ei ole syytä ihmetellä, että mainostoimistot eivät yleensä osta kuvapankeista kuvia, jossa voi olla jotain epäilyttävää julkaisuoikeuksien kannalta. On myös useita tilanteita, joihin laissa ei ole selkeitä vastauksia. Millaisilla ehdoilla kuvia voidaan julkaista netissä tai vaikka tämän tyyppisessä tietokirjassa? Tekijänoikeuslain perimmäinen tarkoitus on suojata tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet. Yksityisyyden suoja taas pyrkii suojelemaan kansalaisten intimiteettiä ja oikeutta yksityisyyteen monin eri tavoin. Henkilötietolaki on myös otettava huomioon valokuvien julkaisussa. Sen valokuvassa ei saa olla sellaista aineistoa, jonka perusteella henkilön tietoja voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Tämä on otettava varsinkin rikoksista ja onnettomuuksista kertovissa kuvissa huomioon. Toisaalta Suomessa on varsin kattava sananvapaus, mikä koskee myös valokuvaa. Se on monessa suhteessa vastakkainen tavoitteiltaan edellä mainittujen lain kohtiin nähden. Siksi kuvia julkaistaessa kannattaakin aika usein turvautua ihan rehelliseen maalaisjärkeen tai kaupunkilaistolkkuun. Lain tarkoitus on ottaa kohtuudella huomioon tekijänoikeudet ja ihmisen yksityisyyden, mutta ei toisaalta rajoittaa sananvapautta kohtuuttomilla kuvien julkaisemisen rajoituksilla. Tekijänoikeuden rikkominen Valokuvaajan tekijänoikeutta voidaan loukata monilla tavoin. Lievimmillään se lienee tekijän nimen poisjättämistä hyvien tapojen vastaisesti. Raskaammasta päästä taas voisi olla runsas toisen kuvien luvaton käyttö ansiotarkoituksessa. Rikosnimikkeet ovat joko tekijänoikeusrikkomus tai tekijänoikeusrikos. Se, joka katsoo tekijänoikeuttaan loukatun, voi tehdä siitä rikosilmoituksen. Poliisiviranomaiset tutkivat asian ja se johtaa viranomaisten taholta joko syytteeseen tai syyttämättä jättämiseen. Oikeudessa käsiteltävä rikosjuttu voi johtaa rangaistukseen, ja jutun yhteydessä asianomistaja voi esittää oman korvausvaatimuksensa.

5 Rikosilmoitus on aika voimakas menettely, johon ei kannata ryhtyä ilman painavaa syytä. Se ei myöskään johda tuloksiin kovin nopeasti. Toinen vaihtoehto saattaa tekijänoikeuden loukkaus oikeuden käsiteltäväksi on ajaa sitä vahingonkorvauskanteena ns. siviilijuttuna. Silloin kannattaa kääntyä asianajajan puoleen ja varautua kustannuksiin, jotka mahdollisesti saadaan aikanaan perityiksi syylliseltä. On syytä pitää mielessä, että hävityn jutun viulut maksaa kanteen nostaja ja oikeus voi päätyä sellaiseenkin ratkaisuun, että molemmat osapuolet maksavat omat kustannukset. Oikeudenkäynnit ovat siis kalliita ja niiden lopputulokset epävarmoja. Parasta olisikin ensin yrittää hoitaa asia muulla tavoin. Tekijä voi esittää vaatimuksensa tekijänoikeuttaan loukanneelle, yksityiselle tai yritykselle. Tällöin voi vaatia esimerkiksi tekijänoikeutta loukkaavan Web-sivun poistamista, hyvitystä tai korvauksia. Vaatimuksethan saattavat rajoittua esimerkiksi jopa vain siihen, että hänet mainitaan asianmukaisesti tekijänä. Jos näin ei päästä tyydyttävään tulokseen, tulevat harkittaviksi edellä mainitut voimakkaammat toimenpiteet. Kaiken kaikkiaan joka vaiheessa kannattaa pitää mielessä, että juridisissa asioissa melkein aina laiha sopu on molempien osapuolten kannalta parempi kuin lihava riita. Monet tekijänoikeusloukkaukset ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Ei ole lainkaan selvää, että kyseisessä tapauksessa on rikottu tekijänoikeutta, vaikka tekijästä moraalisessa vihassaan ehdottomasti tuntuu siltä. Tällaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä tekijänoikeusneuvoston puoleen. Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Jos lausuntopyynnössä on kyse muiden oikeudenalojen tulkinnasta tai kyse on sopimusriidasta eikä tekijänoikeuslain tulkinnasta, tekijänoikeusneuvosto ei näiltä osin anna lausuntoa. Asia käsitellään osapuolten esittämien tietojen perusteella, jolloin tekijänoikeusneuvosto ei normaalisti itse hanki näyttöä asiassa. Lausunnot ovat suosituksen luonteisia. Ne eivät oikeudellisesti sido tuomioistuinta eivätkä lausunnon pyytäjää tai tämän vastapuolta. Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ovat maksuttomia. Lausuntoa voi hakea akateemisessa mielessä, vaikka ei itse olisi asianosainen kyseisessä tapauksessa. Lausuntoa voi hakea ennakoivasti. Millaisia rangaistuksia ja korvauksia tekijänoikeuden rikkomisesta? Tekijänoikeuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty tekijänoikeuslaissa. Kyseeseen tulevat rikosnimikkeet ovat tekijänoikeusrikkomus tai tekijänoikeusrikos. Jälkimmäinen tulee kyseeseen, jos on toimittu ansiotarkoituksessa ja on aiheutettu huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Seuraamuksena voi olla yksi tai useampia seuraavista sanktioista: 1. sakkoa tai, jos kyseessä on tekijänoikeusrikos, joko sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta 2. tekijälle maksettava kohtuullinen hyvitys 3. tekijälle maksettava korvaus 4. teoskappaleen ja sen valmistukseen käytetyn apuvälineen (esim. tietokoneen) hävittäminen. 5. tuomita rikoksessa käytetyt välineet ja rikoksella saavutettu hyöty valtiolle menetettäväksi. (Tämäkin voi koskea tietokonetta.) Käytännössä valokuvan kohdalla tekijänoikeuden loukkaamisesta tavallisimmin tuomittu rangaistus on ollut sakko, mutta vankeustuomioitakin on annettu, ei kuitenkaan ehdottomina. Vahingonkorvaukset ovat Suomessa varsin maltillisia, pikemminkin ali- kuin ylimitoitettuja. Niissä pyritään arvioimaan vahingonkärsijälle aiheutuneet todelliset vahingot, joten pilviä hipovia summia on turha tavoitella. Oikeuteen päätymättömissä jutuissa on liikkunut aika suuriakin summia, tässäkin esimerkkinä oleva rahapajan tapaus varmaan sieltä kärkipäästä. Jos rikkojan intressi sopia on paljon suurempi kuin riidellä, niin ainahan voi kepillä koitella jäätä.

6 Kuva julkaistu väärässä paikassa Jos asianomistaja on sitä mieltä, että hänen kuvansa tai jotain hänelle kuuluvaa on julkaistu väärässä paikassa tai yhteydessä, niin menettely on pitkälti samanlaista kuin tekijänoikeuden loukkauksissa. Laissa määritellyissä yksityisyyden loukkaustapauksissa voi tehdä rikosilmoituksen tai koittaa neuvotellen päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Jälkimmäinen vaihtoehto on edelleen ehdottomasti suositeltavin. Koska henkilön kuvan käytöstä mainonnan ja markkinoinnin yhteydessä ei ole laissa mitään mainintaa, niin se ei ole sen paremmin rikos kuin rikkomuskaan. Siitä ei voida tuomita rangaistukseen, mutta vahingonkorvauskanteen siitä voi nostaa. Millaisia rangaistuksia ja korvauksia yksityisyyden rikkomisesta? Erilaista yksityisyyden suojan loukkauksista seurauksena on yleensä sakko, mutta törkeimmissä tapauksissa voi joutua jopa tiilenpäitä laskemaan. Mahdolliset vahingonkorvaukset ovat tässäkin olleet aika maltillisia, edelleen todellisen vahingon suuruusluokkaa. Mainonnan ja markkinoinnin suhteen korvauskynnys on ollut aika alhainen. Käytäntö perustuu pitkälti ennakkotapaukseen, jossa Matkailun edistämiskeskuksen julisteessa käytettiin luvatta jäällä pilkkivän henkilön kuvaa. Kuvan ottamiseen oli annettu lupa ja mainoskin oli yleishyödyllisen yhdistyksen kampanjassa. MEK velvoitettiin maksamaan pilkkijälle kohtuullisen iso korvaus, ottaen huomioon, että sitä haettiin vain aiheutetusta mielipahasta.

7 Kuva: group Tyypillinen matkakuva, jossa kaikki matkalaiset piti saada samaan ryhmäkuvaan. Ryhmän asetteli ja kuvan sommitteli oikealla seisova henkilö ja kuvan tekijänoikeus kuuluu hänelle riippumatta siitä, että laukaisinta painoi hotellin respatyttö. (kuva: Timo Suvanto) Kuva: magneetti Monissa kuvissa, jopa näinkin yksinkertaisissa, suunnittelu ja valmistelu on kuvan ottamisen kannalta paljon keskeisempää kuin itse kuvan lopullinen valotus. Tällaisessa tilanteessa tekijänoikeus voi muodostua kahdelle tai useammalle henkilölle. (kuva: Sakari Mäkelä ja Timo Suvanto) Kuva: ekakuva Vanhin tunnettu säilynyt valokuva vuodelta Sen on ottanut Nicéphore Niépce. Ilman tarkempaa tietoa henkilöhistoriasta lienee selvää, että tekijän kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta, joten kuvan voi julkaista vapaasti. Kuvasta tehdyn printin voi myös myydä vapaasti, mutta ei tietenkään kuvan tekijänoikeuksia. Ne kun kuuluvat Niépcen perikunnalle. Tekijänoikeus säilyy, vaikka suoja-aika on mennyt umpeen. Teoksella voi olla myös ns. klassikkosuoja, joka on opetusministeriölle myönnetty oikeus tekijän kuoltua kieltää teoksen julkinen käyttö sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla. Mitä se sitten tarkoittaakin.

8 Kuva: paavo1 Kirjantekijän isän ottama kuva vuodelta Värifilmi oli silloin harvinaista, kuva on kauniisti sommiteltu kuvalla on minulle paljon tunnearvoa. Ne eivät tee kuvasta valokuvateosta, vaan se on arvioitava erikseen. Jos joku käyttää kuvaa ilman lupaani, haastan hänet oikeuteen valokuvateoksen luvattomasta käytöstä. Isäni kuoli vuonna 2003, joten kuvan suoja-aika kestäisi aina vuoden 2073 loppuun asti. Siihen asti perillisillä on yksinomainen tekijänoikeus kuvaan. Riitatilanteessa oikeus tekisi sitten päätöksen kuvan teosluonteesta, yleensä kuultuaan tekijänoikeusneuvoston kannan siihen. Kuva:joulu1961 Kuva vuodelta Tämänkin kuvan tekijänoikeudet olen perinyt, mutta en viitsi riitauttaa sen teosluonnetta. Kuvan suoja-aika on päättynyt, vaikka kuvan ottamisesta ei ole kulunut vielä 50 vuotta. Vuoden 1991 lakiuudistus suojasi vain vuoden 1966 jälkeen otetut kuvat. Kuva on siis vapaasti julkaistavissa, mutta ei tietenkään mainonnan tai markkinoinnin yhteydessä ilman kuvassa olevien henkilöiden lupaa. Koska he ovat nyt jo kaikki aikuisia, niin huoltajien lupaa ei enää tarvittaisi. Kuva: masa Paras koulukaveri yhteisellä matkalla Englannissa pubissa vuonna Ikä ei olisi oikeuttanut vielä oluen juontiin, mutta se rikos on vanhentunut ja tupakointikielto ravintoloissa odottaa itseään vasta vajaan 40 vuoden päässä. Valokuvan tekijänoikeuden suoja-aika päättyy vuoden 2018 lopussa. Kuvan ottamisen aika on monesti vaikeaa selvittää. Todistustaakka lankeaa enemmän kuvan oikeuksien omistajalle kuin sen käyttäjälle.

9 Kuvat: yhdistelmä. saku; meermaid Liittämällä kaksi kuvaa hieman muokaten yhteen saatiin looginen selitys kuvaajan velmulle ilmeelle. Tekijänoikeudellisia ongelmia ei ollut, kun kaikki kuvat toisen kuvan muikunpyrstöä myöten olivat saman kuvaajan ottamia. Kuvat: ilmapallot1 ja ilmapallot2 Monet digikuvat on koottu pienistä palasista, aina taivasta myöten. Tietyssä mielessä valokuvauksessa on palattu yli 100 vuotta taaksepäin. Sen aikaisilla siniherkillä ortokromaattisilla filmeillä taivaat paloivat säännöllisesti puhki. Ne lisättiin kuviin pimiössä pelkkää taivasta kuvaavilta negatiiveilta. Nykyään puhki palaneiden taivaiden korjaaminen tapahtuu ihan samalla periaatteella, ainoastaan paljon kätevämmin. Vaikka netistä löytyy taivaita pilvin pimein, on syytä muistaa niidenkin yleensä olevan tekijänoikeuden alaista. Joten kannattaa kuvailla omia taivasosuuksia varastoon. Kun netti ylipäänsä on pullollaan kuvia, niin kiusaus ottaa sieltä materiaalia osaksi omaa kuvaa voi olla suuri. Kiinnijäämisen riski kun on aika pieni ja itse otettuun kuvaan vaikka niinkin arkisesta esineestä kuin ilmapallo menee aikaa ja vaivaa, jos sellaista ei satu olemaan tarvittaessa käsillä. Ilman lupaa ei toisen kuvaa tai sen osaa saa käyttää edes pienenä elementtinä kollaasikuvassa. Kuva: Onna Kuva koulua markkinoivaan esitteeseen. Vaikka kuvaaja ei saanut korvausta naapuriapuna tehdystä työstä, on lupa kuvan kohteelta ja alaikäisen kyseessä ollessa myös huoltajalta oltava.

10 Kuva: janina6 Tyypillinen kuvapankissa oleva henkilökuva. Kuvassa näkyvät korut ja kello eivät ole tunnistettavissa merkkituotteina. Tällaisia kuvia käytetään tyypillisesti kuvituskuvina mitä erilaisimmista aiheista kertovissa lehtiartikkeleissa, ruokatunnin lyhyydestä omenan kykyyn pitää lääkäri loitolla. Mitään estettä käyttää kuvaa mainoksissakaan ei ole. Mallilta on saatu kirjallinen lupa kuvan käyttöön ja hän on saanut kuvasta etukäteen korvauksen. Harrastajakuvaajalle tällaiset kuvat jäävät helposti tuotoltaan pakkasen puolelle, vaikka kohteena on ylivoimaisesti myyvin kuvakohde: nuori kaunis nainen. Tarjonta vain on niin paljon kysyntää suurempaa. Kuva:Saarantie 1 Rakennuksen saa vapaasti kuvata ja tällaisen kuvan julkaista. tästä on maininta erikseen tekijänoikeuslaissa. Toisaalta yksityisomaisuuden käyttö mainonnassa ja markkinoinnissa luvatta on kiellettyä. Lisäksi salakatselu teknisellä laitteella kuten kameralla on kiellettyä kotirauhan alueella. Tässä tapauksessa hämärän aikaan tehty kuvaus korostaa salakatselua. Ehdoista rajoittavin jää voimaan, joten tällaisen kuvan ottaminenkin ilman kiinteistön omistajan lupaa on kiellettyä. Kuva: saarantie2 Erilaisten onnettomuuskuvien suhteen kannattaa olla hyvin maltillinen. Tässä herkullinen aihe harrastajakuvaajalle laittaa jännittävä pikku uutinen kuvan kera paikallislehteen. Auto palanut poroksi ja vielä poliisi käynyt paikalla. Auto vain on pihalla kotirauhan piirissä. Talon numerokyltin ja auton rekisterinumeron näkyminen eivät ainakaan paranna tilannetta kuvaajan ja kuvan julkaisseen lehden kannalta. Ne rikkovat selkeästi henkilötietolakia, koska varsinkin auton rekisterinumeron perusteella on helppo ottaa selvän, kuka on auton omistaja. Muutenkin rikos- ja onnettomuuskuvien kanssa on syytä olla varovainen. Niistä voi joutua helposti käräjöimään. Jos talon omistaja tekisi tällaisesta lehdessä julkaistusta kuvasta rikosilmoituksen, niin nähtäisiin taas kerran, kumpi toisilleen osin ristiriitaisista perusoikeuksista painaa enemmän. Sananvapaus vai yksityisyyden suoja.

11 Kuva: kirjamessut 2 Näppäilykuva kirjamessuilla pääministeristä, jolta oli rahat loppua kesken kaupanteon. Julkaistu juorulehden lukijoiden palstalla. Kuvan juju on suurennoksessa kädestä ja pienestä kolikosta. Tavallinen kansalainen voisi pitää syystäkin loukkaavana, jos hänestä julkaistaisiin kuva, jossa annettaisiin ymmärtää hänen olevan pahassa rahapulassa. Poliitikkojen on kestettävä sekä satiirin keinon ja vähän suorempaakin esitetyt arviot omista toimistaan. Kuvasta saadusta 30 euron palkkiosta päätellen juttu kuvateksteineen ei ollut ihan kaikkein kovinta kamaa. Poliitikoista julkisuudessa voidaan julkaista huoletta kovuudeltaan ihan eri luokkaa olevia valokuvi Kuva: kirkossa (kuva: Jarkko Viljanen) Kirkkoherran virkaanastujaisjuhla. Valokuvaaja on paikalle tilattuna kuvaajana ottanut tilaisuudesta kuvia, laittanut ne suhteellisen pieninä nettiin, josta halukkaat saavat niitä tilata maksua vastaan. Ahtaasti tulkiten voisi väittää henkilöiden kuvia käytetyn markkinointiin ja henkilösuojalakikin voisi tulla esteenä kysymykseen, onhan kyseiset henkilöt liitettävissä seurakunnan jäseniksi. Lakia liian ahtaasti tulkitsemalla valokuvaaja tekee elämänsä turhan hankalaksi. Kyseessä on palvelu, jossa vapaaehtoisesti tiettyyn paikkaan tulleille ihmisille tarjotaan muistokuvia ostettavaksi. Valokuvan perusteella ihmisiä ylipäätänsä on vaikea laittaa henkilörekisteriin ilman kohtuutonta vaivannäköä. Netissä olevan pienen kuvan perusteella se on käytännössä mahdotonta. Kuvan käytölle tällä tavalla ei ole mitään todellisia esteitä. Kuva: kirsi_s Julkkikset kuuluvat toiseen luokkaan lainsuojattomuudessa kameran edessä. Tullessaan vapaaehtoisesti julkisuuteen he tietyllä tavalla antavat hiljaisen suostumuksensa julkaista heistä vähemmän mairittelevia kuvia. Todellisuudessa juontaja Kirsi Salon kunto näytti tältä vain sen sekunnin sadasosan, jonka kuvan valottaminen kesti. Tavallisesta kansalaisesta ei ole syytä julkaista tällaista kuvaa, mutta julkkiksille niiden sietäminen kuuluu julkisuuden luontaisetuihin.

12 Kuva:kaljakoira Eläimellä ei ole samanlaista yksityisyyden suojaa kuin ihmisellä. Joten niistä saa julkaista vaikka kuinka hassunkurisia kuvia. Huonoon makuun ja ontuviin vitseihin kun juridiikka ei ota kantaa. Valokuvauksellisesti eläin rinnastetaan esineeseen, eli niiden kuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen liittyy samoja rajoituksia kuin esineisiin. Esimerkiksi tätä kuvaa ei voisi käyttää mainoksessa ilman koiranomistajan lupaa Kuva: linnut Luonnossa elävät villieläimet eivät ole kenenkään omaisuutta. Niitä saa kuvata ja kuvia julkaista vapaasti oli kyseessä sitten Helsingin valkoposkihanhet tai Kainuun sudet. Eläintarhat voivat rajoittaa eläintensä kuvien kaupallista käyttöä. Esimerkiksi Korkeasaaren eläinten kuvien kaupallinen käyttö ilman lupaa on kielletty. Sen sijaan eläinten ollessa taka-alalla kuvassa myös Korkeasaaressa otettuja kuvia saa vapaasti julkaista muussa kuin mainonnan ja markkinoinnin yhteydessä. Kuvaaminen kun on Korkeasaaressa yhtä sallittua kuin missä muualla julkisella paikalla hyvänsä. Kuva: hanoirocks Konserteissa kuvaaminen on yleensä luvanvaraista. Se perustuu tilanhaltijan oikeuteen määrätä tilassa tapahtuvasta toiminnasta. Yleisellä paikalla järjestetyt konsertit, kuten Kaivopuiston ilmaiskonsertit eivät siis kuulu tämän lainkohdan piiriin. Kieltoa ei voi antaa esiintyvä yhtye, vaan se kulkee tilanhaltijan kautta. Kuvaajan kannalta tämä on aika epäolennaista, koska tilanhaltija yleensä noudattaa esiintyjän toivomuksia ja kuvaajan on syytä tehdä samoin. Luvan päälle otettuja konserttikuvia voidaan julkaista vapaasti konserttiin liittyvässä yhteydessä, mutta muu käyttö on yleensä mahdotonta. Kuvapankkeihin niitä on turha tarjota ilman esiintyjien antamaa julkaisulupaa..

13 Kuva: musikantit Julkisella paikalla soittavat katusoittajat saa kuvata ja kuvan julkaista samoilla perusteella kuin kenen tahansa jalankulkijan. Mitään kuvausmaksua ei tarvitse suorittaa, mutta vain sivistymätön moukka jättää laittamatta hattuun tai laatikoon kohtuullista mallipalkkiota muusikkereille. Silloin saa yleensä parempia kuviakin. Kuva: sibelius1 Taideteoksen kuvaaminen on sallittua, jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Tekstiin liittyvän kuvan saa kuitenkin ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan. Tässä on yleisnäkymä Sibelius-puistosta. Sibelius-monumentti ei ole tässä kuvan pääaihe ja henkilöt kuvassa eivät ole tunnistettavissa. Kuvaa voi käyttää vapaasti myös mainontaan ja markkinointiin. Kokonaan toinen juttu on, onko tällaisella kuvalla todellista markkina-arvoa em. käyttöön. Kuva: Sibelius2. Tässä ollaan jo tulkintakysymyksissä. Onko kuvan pääaihe osa Sibelius-monumenttia vai sitä kuvaamaan tulleet japanilaiset turistit. Tekstiin liittyen tämän kuvan voi julkaista sanomalehdessä tai aikakauskirjassa. Mainontaan ja markkinointiin liittyen ilman kuvassa olevien henkilöiden lupaa kuvaa ei missään tapauksessa saa käyttää. Entä tässä kirjassa? Onko kuva ilman nyt jo edesmenneen Eila Hiltusen tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa laillisesti vai laittomasti julkaistu? Kuva liittyy selkeästi tekstiin, mutta kyseessä ei ole sanomalehti eikä aikakauskirja. Laki ei ole mustavalkoinen. Asiayhteys, saavutettu hyöty ja monet muut seikat vaikuttavat vaa an kallistumiseen jompaankumpaan suuntaan. Varminta on tietysti pyytää lupa, kunhan ensin löytää tekijänoikeuksien haltijan. Kuvasto on oikea paikka aloittaa etsintä.

14 Kuva: patsaat Kuvan patsaat voivat seikkailla ainakin VR:n mainoksissa, koska opetusministeriö ei ole katsonut mainoksia sellaisiksi, että patsaille pitäisi määrätä klassikkosuoja. Klassikkosuoja ei siis suojaa klassisia teoksia suoja-ajan päätyttyä millään muulla tavalla kuin estää niiden käytön julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla. Julkisella paikalla niiden kuvaaminen ja kuvien julkaiseminen on täysin vapaata. Kuva: aleksenteri_2 Aleksanteri II:n patsa kauppatorilla on Walter Runebergin tekemä. Hän kuoli jo vuonna 1920, joten tekijänoikeuden suoja-aika päättyi Patsaan kuvan pääaiheenakin saa siis vapaasti julkaista vaikka mainoksessa. Kuva: havis_amanda Havis Amandan tekijä Ville Wallgren kuoli vasta vuonna 1940, joten Mantasta tulee tekijänoikeudellisesti vapaata riistaa vasta vuoden 2011 alusta alkaen. Manta on kokenut olemassa olonsa aikana kaikenlaista ja aika huonosti häntä on kohdeltu tekijänoikeudellisestikin. Niin paljon pelkkää Mantaa esittäviä postikortteja näkyy liikenteessä. Osa varmasti luvallisia, mutta osa ihan omin luvin tehtyjä.

15 Kuva: graffiti Onko graffitilla tekijänoikeussuojaa? Onko se teos? Monet niistä ovat taidokkaita, joskin ilman alustan omistajan lupaa tehtyjä. Taideteoksen kuvaaminen on sallittua, jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle. Jos graffiti katsotaan taideteokseksi, niin jälkimäinen ehto yleensä täyttyy, mutta edellinen taas ei. Graffitithan tyypillisesti spreijataan julkisten rakennelmien seiniin, mutta pyritään pesemään mahdollisimman nopeasti pois. Juridista spekulaatiota lienee turha viedä tämän pidemmälle. Graffitikuvien kaupalliset markkinat ovat aika rajalliset ja mahdolliset tekijänoikeuksien haltijat tulevat harvemmin riitelemään oikeuksistaan. Korkeintaan laittavat virolaisen perintätoimiston asialle. Kuva: finladia_talo Finlandia-talo on paitsi rakennus myös taideteos. Teoskynnyksen ylittäminen onnistuu maailmankuululta arkkitehdiltä kuten Alvar Aalto paljon helpommin kuin tavalliselta SAVarkkitehdiltä. Taiteen yhtenä tunnusmerkkinä on joskus pidetty sen soveltumattomuutta hyötykäyttöön. Sen ehdon Finlandia-talo hyvin täyttääkin. Onhan se tunnetusti susi kahdesta kohtaa: sisältä ja ulkoa. Konserttisaliksi tarkoitetun rakennuksen akustiikka on onneton ja ulkomateriaalina olevat marmorit putoilevat parinkymmenen vuoden välein. Finlandia-talon kuvaamiseen ja kuvan käyttöön pätevät samat säädökset kuin muihin julkisella paikalla pysyvästi oleviin taideteoksiin.

16 Kuvat: banaani1 ja banaani2 Luonnon tekemiä esineitä saa vapaasti kuvailla ja kuvat julkaista. Sen sijaan, jos esineessä on tuotemerkki mukana, niin on syytä olla paljon varovaisempi. Tuotemerkillä varustetun banaanin kuvaa ei ilman lupaa saa julkaista mainonnan tai markkinoinnin yhteydessä. Ikäviä seuraamuksia voi olla tiedossa myös silloin, jos kuva julkaistaan tuotemerkin haltijan kannalta epäedullisessa yhteydessä, kuten vaikka köyhien maiden riistoa käsittelevässä artikkelissa. Ainakaan kuvapankkeihin ei kannata lähetellä kuvia, jossa tuotemerkit ovat selkeästi keskeisessä roolissa. kuva: tuotemerkki1 Kaupungin yleiskuvassa on yleensä näkyvissä useitakin tuotemerkkejä. Ne ovat kuvassa toisarvoisessa asemassa, jolloin kuvan voi niiden puolesta julkaista vapaasti. On kuitenkin syytä muistaa, että kuvan julkaisemisen ehtoja on useita. Tässäkin kuvassa on selkeästi tunnistettavia henkilöitä, ja rekisterinumerosta tunnistettava auto, joten mainontaan ja markkinointiin tämä kuva ei olisi kelvollinen. Yksikäsitteinen neuvo on, että näinkään neutraalia kuvaa ei ole syytä lähettää kuvapankkiin eikä muutenkaan myydä, ellei tiedä kuvan käyttötarkoitusta. Helsingin Kluuvista kertovassa neutraalissa lehtiartikkelissa sen voi hyvin julkaista esim. tai vaikka tässä kirjassa esimerkkinä tietyssä yhteydessä julkaistavasta kuvasta. Sen sijaan vaikka autojen liian suurista kaupunkinopeuksista kertovassa artikkelissa on ainakin syytä laittaa maininta, että kuvan autot eivät liity artikkelissa kuvattuihin tapahtumiin. Tietenkin tulee mieleen, että miksi ylipäätänsä kuvittaa juttua kuvalla, joka ei liity siihen. kuva: tuotemerkki2 Jos tuotemerkit ovat näin keskeisessä osassa kuvaa, niin käyttö mainontaan ja markkinointiin on vähintäänkin arveluttavaa. Tätä kuvaa ei kannata lähteä tarjoamaan oikeastaan minnekään. Korkeintaan kyseisen liikkeen esitteeseen, mihin se taas tuskin laatunsa puolesta kelpaa.

17 Kuva: sakset1 ja sakset2 Tavanomaisilla ja tavanomaisesti muotoilluilla esineillä ei yleensä ole mallisuojaa ja niiden kuvia saa julkaista vapaasti. Vähänkin erikoisempi muotoiltu esine sen sijaan saattaa olla mallisuojan alainen, jolloin sen ollessa kuvan pääaihe ei kuvaa voida käyttää mainonnan tai markkinoinnin yhteydessä. Tässä esimerkkeinä merkiltään ja muotoilultaan tunnistamattomat sakset ja yksi maailman kopioiduin tuote, Fiskarsin sakset. Lienee selvää, että ensin mainittujen käyttö valokuvassa on juridisesti turvallisempaa. Kuva: hakaneula2 Hakaneula on tyypillinen muotoilultaan niin vakiintunut tuote, että sen kuvan voi julkaista missä yhteydessä vain tarvitsematta pelätä mallisuojan perään kyselijöitä. Kuva:liisa2 Monet vaatteet kuten tässä kuvassa naisen päällä olevat ovat design-tuotteita. Sinänsä niiden olemisessa kuvassa ihmisen päällä ei yleensä ole immateriaalioikeuksiin liittyviä ongelmia, ellei kuvaa sitten julkaista yhteydessä, jossa vaikka satutaan mainostamaan kilpailevan yrityksen tuotteita. Tällaista kuvaa ei kannata laittaa ilman vaatteen oikeuksien lupaa kuvapankkiin, jossa kuvan myöhemmät vaiheet ovat tuntemattomia, vaikka lupa julkaisuun mallilta olisikin.

18 kuva: liisa1 On vaikea kuvitella, missä voisi julkaista kuvan design-vaatteesta kuvan pääaiheena ilman mallioikeuksien omistajan lupaa. Kuvat: vain_valokuva, vain_maalaus, yhdessa Pienen kunnan ex-kunnanjohtajasta maalautettiin taulu. Kunnanjohtaja kävi paikallisessa valokuvaamossa otattamassa itsestään kuvan, kiikutti valokuvaajalta lupaa kysymättä kuvan taidemaalarille, joka pääosin sen pohjalta maalasi muotokuvan. Valokuvaaja ei tästä tykännyt, vaan otti yhteyttä tekijänoikeuslautakuntaan. Tekijänoikeuslautakunta ilmoitti yksimielisessä lausunnossaan, että näinkin voimakkaasti kopioitu maalaus ei loukannut valokuvaajan tekijänoikeutta. Tapaus ei edennyt oikeuteen asti. Valokuvan muuntaminen toiseen taidemuotoon lähes 1:1 kopioiden on sallittua. Kun tässä kuvat laitetaan silmien kodalta päällekkäin ja valokuva tehdään osin läpinäkyväksi, niin nähdään hyvin kuvien yhteneväisyys. Lain mukaan sallittua, mutta missä kulkee taitelijan moraalin ja itsekunnioituksen raja?

19 Kuva: kaksikymppinen 20 markanseteliä kutsuttiin aikoinaan Juhantaloksi entisen valtakunnan oikeuteen joutuneen ministerin mukaan. Hänellä kun piti oleman Tampella takana ja linna edessä. Näistä vain edellinen toteutui, kun tuomioksi tuli ehdollista. Seteliin liittyy toinenkin juridinen juttu. Väinö Linnan kuva oli lupaa kysymättä kaiverrettu laattaan ilmiselvästi tunnetun suomalaisen valokuvaajan Linnasta ottaman muotokuvan mukaan. Valokuvaaja uhkasi haastaa rahapajan oikeuteen asiasta. Rahapaja olisi aiempien ennakkotapausten perusteella luultavasti voittanut jutun, mutta katsoi kaikin tavoin paremmaksi ratkaisuksi sopia asia valokuvaajan kanssa ja maksoi tuntemattomaksi jääneen kohtuullisen suuren korvauksen kuvan käytöstä. Kuvat: pyha_ehtoollinen_1, pyha_ehtoollinen_ 2 Aihe tai idea ei saa tekijänoikeussuojaa. Minkä tahansa taiteen klassikon saa toteuttaa uudestaan valokuvan keinoin. Myös valokuvan. Valokuva myöhemmin

20 Kuva: museum Osoituksena siitä, millaisiin juridisiin ongelmiin tekijänoikeuksien ja julkaisuoikeuksien kanssa voidaan joutua, käykööt tämä kuva. Kuva on otettu Liverpoolissa olevassa museossa, jossa taideteosten kuvaaminen on sallittua omaan, mutta ei kaupalliseen käyttöön. Kuvassa esiintyvä poika ei varmaan edes tiedä päätyneensä kuvaan. Taulun tekijänoikeudet ovat menneet jo vuosikymmeniä sitten. Onko maalaus kuvassa pääasia vai toisarvoisessa roolissa? Onko tekijänoikeus sama Suomessa ja englannissa ja miten se pitää ottaa huomioon? Mihin tarkoitukseen voi oheista kuvaa käyttää? Lienee aika selvää, että mikään mainonta- tai markkinointitarkoitus ilman museon ja pojan ja hänen vanhempien lupaa ei tule kysymykseen. Poika on selin kameraan, mutta yleisenä kriteerinä tunnistettavuudelle pidetään, sitä kuvattavan lähipiiri pystyy tunnistamaan henkilön kuvasta. Valokuvaajan on turha lähteä pohtimaan tällaisen tapauksen juridisia kiemuroita. Tietenkin aina voi pelata täysin varman päälle ja jättää kaikki vähänkin arveluttavat kuvat myytävien kuvien ulkopuolelle. Voi myös ottaa terveen järjen käyttöön. Kyseessä on julkinen paikka, jossa valokuvaus on erikseen mainitusti sallittua. Tämän kirjan tekijöiden mielestä kaupallinen käyttö tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että taideteoksista tehdään myytäviä postikortteja, kuvat pelkistä taideteoksista ovat kokonaisuudessaan lehtiartikkelin kuvituksena jne. sen sijaan tämän kuvan esim. matka-artikkelin kuvituksena tai tämän kirjan esimerkkikuvana ei ole taideteoksen kaupallista hyödyntämistä. Tosin varmuuden vuoksi museolta kysyttiin ja saatiin lupa viimeksi mainittuun tarkoitukseen.

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Ira Helkamäki. Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Kuvausluvat ja tekijänoikeudet TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 5.2.2012 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kuvausluvat 1 2.1 Kuvaaminen julkisilla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 Asia Hakija Teoskynnys, luettelosuoja, lomake A Annettu 28.8.1990 Tiivistelmä A Oy:n kysymyslomakkeen kysymykset ja niiden kokoonpano eivät olleet muodoltaan itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Eurooppa, minulla on asiaa

Eurooppa, minulla on asiaa Eurooppa, minulla on asiaa Lähetä Euroopan unionille viesti valokuvan avulla! Euroopan kansalaisten teemavuoteen liittyen järjestettävä valokuvauskilpailu Säännöt 1.1 Kilpailuun osallistujien on oltava

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2011 photo: Jochen Tack

Europolin valokuvakilpailu 2011 photo: Jochen Tack Europolin valokuvakilpailu 2011 photo: Jochen Tack Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2011 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta! Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 Asia Hakija Kopiointi, opetustoiminta A Annettu 12.9.1990 Tiivistelmä A Oy:n kopiointioikeudet opetustoimintaa varten perustuvat A Oy:n ja tekijöitä edustavan Kopiosto

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa?

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Maria Faarinen Suomen valokuvataiteen museo Kuva-arkistokoulutus 8.4.2014 Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki:

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

SUOMI EU:SSA 20 VUOTTA KESTIKÖ YMPÄRISTÖ YHDENTYMISEN SUURPEDOT? Suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro

SUOMI EU:SSA 20 VUOTTA KESTIKÖ YMPÄRISTÖ YHDENTYMISEN SUURPEDOT? Suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro SUOMI EU:SSA 20 VUOTTA KESTIKÖ YMPÄRISTÖ YHDENTYMISEN SUURPEDOT? Suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro Suurpetokannat ovat kasvaneet Ilves- ja karhukannat voimakkaasti Susi- ja ahmakannat hieman Suurpetojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

KOTIPOLIISITOIMINTA. Asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla

KOTIPOLIISITOIMINTA. Asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla KOTIPOLIISITOIMINTA Asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla Marko Fobba Forss Hallintotieteiden yo, nettipoliisi www.fobba.fi Rikostietojen julkaisumotiivit

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

Päätin laittaa kuvan Facebookin kansikuvaksi - kysymättä lupaa!

Päätin laittaa kuvan Facebookin kansikuvaksi - kysymättä lupaa! 4. Tekijänoikeudet Mediasivistysmateriaali osa 4/6 Hannu-ukki: Päätin laittaa kuvan Facebookin kansikuvaksi - kysymättä lupaa! Julkaisuvapaasta materiaalista taustamusiikkia videoihin Tekijänoikeudet ja

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot